Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Aika , 10:15-11:05 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja 1-9 Antti Juvonen professori, varajäsen 1-5,7-9 Antti Raunio professori, jäsen 1-9 Pöllänen Sinikka professori, jäsen 6 Räty Hannu professori, jäsen 1-9 Hirvonen Vesa henkilöstö, jäsen 1-9 Arminen Elina henkilöstö, varajäsen 1-9 Happonen Heikki henkilöstö, jäsen 1-9 Lehkonen Emilia opiskelija, varajäsen 1-5,7-9 (paikalla 6) Martikainen Paula opiskelija, jäsen 1-5,7-9 (paikalla 6) Saravuoma Sami opiskelija, jäsen 1-5,7-9 (paikalla 6) Tiippana Sara opiskelija, jäsen 1-5,7-9 (paikalla 6) Korhonen Kari valmistelija, sihteeri Kouki Satu valmistelija Väisänen Pertti Jääskeläinen Riitta Vuori Jaana Atjonen Päivi Seppälä Serafim Kantelinen Ritva Haapasalo Lenni Laitila Teuvo Mäkisalo Jukka Holopainen Mervi Valtonen Teemu Kettukangas Titta Sivenius Ari Puharinen Anna-Maria Joensuu Maija Venäläinen Juhana Järvinen Anni Suvanto Katja Mäki Jarno Tervonen Anni professori, varapuheenjohtaja professori, jäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelja, varajäsen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Dosentin arvoa hakeneen PhD Einar Meisterin opetusnäytteen 4 arvosteleminen 3 Dosentin arvon myöntäminen PhD Einar Meisterille 5 4 Väittelyluvan myöntäminen KM Jari Kukkoselle 7 5 Väittelyluvan myöntäminen LT, FT, TM Petteri Niemiselle 8 6 Pipsa Turusen pro gradu -tutkielman arvosteleminen 9 7 Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämien 10 sivuaineiden opiskelijavalinnan perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväkuvauksen ja 11 tehtävämäärityksen hyväksyminen 9 n kokouspäivät kevätlukukaudella

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, yliopiston hallitus ja kokoontuu myös milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 26 ) Jäsenen katsotaan olevan läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja päättää järjestää kokouksen tällä tavalla (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, ). Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintoelimeen kuulumattomien henkilöiden läsnäolosta päättää puheenjohtaja. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. (Yliopistolaki /558, 29 ) Asian laadun edellyttäessä on voidaan kutsua asiantuntijoita, joilla on puheoikeus. (Itä-Suomen yliopiston hallinto-johtosääntö, , 11 ) Dekaanin tehtävänä on erityisesti päättää asiantuntijoiden kutsumisesta on. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 12, 14. kohta) Dekaani on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsussa on mainittu käsiteltävät asiat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Dosentin arvoa hakeneen PhD Einar Meisterin opetusnäytteen arvosteleminen valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen PhD Einar Meister on hakenut kokeellisen puheentutkimuksen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Opetusnäytteen antamisesta päättää dekaani. Dekaani nimesi päätöksellään 494/2014 opetusnäytelautakunnan dosentin arvoa hakeneen PhD Einar Meisterin opetusnäytteen arvioimista varten sekä kutsui PhD Einar Meisterin antamaan dosentin, kokeellinen puheentutkimus, arvoa varten vaadittavan opetusnäytteen. Opetusnäytelautakunnan pöytäkirja on liitteenä. Einar Meister antoi opetusnäytteen aiheesta Design and development of speech corpora. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida PhD Einar Meisterin opetusnäyte käyttäen asteikkoa hylätty tyydyttävä hyvä hyvin hyvä kiitettävä. Arvosteltiin PhD Einar Meisterin opetusnäyte arvosanalla hyvin hyvä. LIITE OPETUSNÄYTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Dosentin arvon myöntäminen PhD Einar Meisterille valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen PhD Einar Meister on hakenut kokeellisen puheentutkimuksen (experimental speech research) dosentiksi Itä-Suomen yliopiston filosofiseen tiedekuntaan (dnro 448/ /2013). Dosenttihakemus on pantu vireille Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009, 89 ). Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Dosentille ei ole säännöksissä tai yliopiston johtosäännöissä määritelty kielitaitovaatimuksia. varadekaani on tekemällään päätöksellä nro 128/2014 nimittänyt asiantuntijoiksi emeritusprofessori Olli Aaltosen (HY) ja professori Martti Vainion (HY) antamaan lausuntonsa PhD Einar Meisterin tieteellisestä pätevyydestä kokeellisen puheentutkimuksen (experimental speech research) dosentiksi. Dekaani on tekemällään päätöksellä nro 495/2014 kutsunut Einar Meisterin antamaan opetusnäytteen. Tiedekuntaneuvosto arvosteli Meisterin opetusnäytteen arvosanalla. Professori Aaltonen on antanut lausuntonsa ja professori Vainio Molemmat asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet Einar Meisterin tieteellisesti päteväksi kokeellisen puheentutkimuksen dosentiksi. PhD Einar Meister on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon 2003 työskennellyt Tallinnan teknisessä yliopistossa vanhempana tutkijana ja Kybernetiikan instituutin laboratorion johtajana ja tutkijana ; Neuvostoliiton uuden sukupolven tietokoneprojektissa (START) tutkijana hakuajankohtana julkaisuluettelossa on yhtensä 96 tieteellistä julkaisua ohjannut kaksi väitöskirjaa ja kaksi pro gradu -työtä Esitys: Esitän, että toteaa, että PhD Einar Meister täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Meisterille kokeellisen puheentutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon. Esityksen mukainen.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) LIITE ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Väittelyluvan myöntäminen KM Jari Kukkoselle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki FM Jari Kukkonen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi kasvatustieteen alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Scaffolding of science inquiry learning: pupils' and teacher students' perspectives in adapting information and communication technology in education. dekaani määräsi päätöksellään n:o 130/2014 FM Jari Kukkosen väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Shu-Nu Chang Rundgrenin (Karlstad University, Ruotsi) ja professori Heli Ruokamon (Lapin yliopisto). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Jari Kukkonen on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista (liite). Esitys: Esitarkastajien lausuntojen perusteella esitän, että myöntää FM Jari Kukkoselle väittelyluvan. Esityksen mukainen. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Väittelyluvan myöntäminen LT, FT, TM Petteri Niemiselle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki LT, FT, TM Petteri Nieminen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi systemaattisen teologian alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Unified theory of creationism - Argumentation, experiential thinking and emerging doctrine. dekaani määräsi päätöksellään n:o 477/2014 LT, FT, TM Petteri Niemisen väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi Dr. Stefaan Blancken (University of Ghent) ja dosentti Leo Näreahon (Helsingin yliopisto). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Petteri Nieminen on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista (liite). Esitys: Esitarkastajien lausuntojen perusteella esitän, että myöntää LT, FT, TM Petteri Niemiselle väittelyluvan. Esityksen mukainen. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Pipsa Turusen pro gradu -tutkielman arvosteleminen valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Pipsa Turunen on jättänyt tarkastettavaksi kasvatustieteen (luokanopettajakoulutus) alalta laatimansa pro gradu -tutkielman TEHDÄÄN YMPÄRISTÖSTÄ SELLAINEN, ETTÄ JOKAINEN YKSILÖ VOI SIELLÄ TOIMIA - EI MUUTETA YKSILÖÄ VAAN YMPÄRISTÖÄ. Lasten ja opettajien inkluusion polut. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osas ton joh ta ja määrä si pää töksellään nro 219/2014 tutkielman tarkastajiksi professori Antti Juvosen ja yliopistonlehtori Kristine Järnefeltin. Hei dän lau sun tonsa on liitteenä. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 mukaan n tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. n tekemän delegointipäätöksen mukaan osastonjohtaja arvostelee pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli tarkastajat ehdottavat arvolauseeksi approbatur tai laudatur tai mikäli opiskelija tai osastonjohtaja niin haluaa, on asia käsiteltävä ssa. Osastonjohtaja voi myös harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai opiskelija on tyytymätön arvosanaehdotukseen. Näissä tapauksissa arvostelee tutkielman saatujen lausuntojen perusteella. Koska tarkastajat esittävät arvosanaksi laudaturia, on asia käsiteltävä filosofisen tiedekunnan n tekemän päätöksen mukaisesti ssa. Pipsa Turunen on ilmoittanut kirjallisesti, että hänellä ei ole huomautettavaa tarkastajien lausunnosta. Ilmoitus on liitteenä. Yliopistolain ( /558) 29 :n mukaan opintossuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella Pipsa Turusen pro gradu -tutkielma käyttäen asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude appro batur, laudatur. Pro gradu -tutkielma lähetetään n jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tutustuttavaksi. Arvosteltiin Pipsa Turusen pro gradu -tutkielma yksimielisesti arvolauseella laudatur. Jäsen Juvonen ei osallistunut asian käsittelyyn. LIITTEET SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN OSASTON JOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 219/2014 TARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO GRADU -TUTKIELMAN TEKIJÄN ILMOITUS

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämien sivuaineiden opiskelijavalinnan perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2015 valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 11 mukaan n tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 9 mukaan filosofinen tiedekunta järjestää opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen pääaineopiskelijoille. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja oppiaineille. Rehtori on päättänyt pedagogisten opintojen aloituspaikoista (rehtorin päätös 100/2014, Dnro 1374/ /2014). Tutkintosäännön 10 mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään opetussuunnitelmassa. Sivuaineopetusta voi olla koulutusalojen välisenä yhteistyönä sekä erikseen tietyille pääaineille soveltuvina sivuainekokonaisuuksina. Yliopistossa voi olla muiden yliopistojen opiskelijoita, jotka suorittavat sivuaineopintoja joustavan opinto-oikeussopimuksen perusteella. Läntisen teologian koulutusohjelmaan (sivuaine yleinen teologia) vuosittain otettavien sivuaineopiskelijoiden määrä on aiemmin ollut rajoitettu. Yleisen teologian sivuaineopinnot avataan ns. vapaaksi sivuaineeksi Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille lähtien. Sivuaineen aloittamiseksi opiskelija ilmoittautuu WebOodissa. Ortodoksisen teologian koulutusohjelmaan otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää ei ole rajoitettu. Sivuaineen opiskelun aloittamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus. Liitteet ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa Esitys: Esitän, että hyväksyy sivuaineiden opiskelijavalinnan perusteet 2015 liitteiden mukaisesti. Esitän, että hyväksyy valittavien opiskelijoiden määrät vuonna 2015 muihin kuin pedagogisiin opintoihin oheisten liitteiden mukaisesti. Esitän edelleen, että delegoi dekaanille valintaperusteiden mahdolliset tarkennukset ja korjaukset. Esityksen mukainen. LIITE Sivuaineiden valintaperusteet vuonna 2015

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväkuvauksen ja tehtävämäärityksen hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen Teologian osaston professorin, kirkkomusiikki, tehtävä on ollut määräaikaisesti täytettynä. strategisen henkilöstösuunnitelman tarkisteessa tehtävä esitetään muutettavaksi tenure track urapolulle. Ortodoksisen kirkkomusiikin professuurin jatkosta on aiempien rekrytointikokemusten perusteella päädytty etenemään tenure track-urapolkumallin mukaisesti alkaen tutkijatohtoritasolta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hallintojohtosäännön 11 :n mukaisesti hyväksyä tiedekunnan yli kolmivuotisen opetus- ja tutkimustehtävän tehtäväala ja tehtävämääritys. Tutkijatohtorin, kirkkomusiikki (vakanssinumero 31050), tehtäväkuvaus perustuu aiemmin hyväksytyn kirkkomusiikin professuurin tehtäväkuvaukseen ja on muokattu tenure track-urapolulla eteneminen huomioiden. Tutkijatohtori (tenure track), kirkkomusiikki Kirkkomusiikin urapolulle valittava henkilö kehittää ja urapolun myöhemmissä vaiheissa vastaa ortodoksisen teologian koulutusohjelman kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon tieteellisistä opinnoista ja alan tutkimuksesta. Hänen tulee olla tieteellisesti perehtynyt ortodoksiseen kirkkomusiikin, erityisesti suomalaisen laulutradition perustana olevaan bysanttilaiseen ja slaavilaiseen musiikkiperinteeseen sekä ortodoksisen kirkkolaulun nykysuuntauksiin. Urapolulle valitun tehtäviin kuuluu urapolun edetessä lisääntyvässä määrin tutkimushankkeiden valmistelu ja toteuttaminen, kansainvälinen vuorovaikutus sekä hallinnollisia tehtäviä urapolun vaiheen mukaisesti. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämään kielitaitoon kuuluu riittävä suomen kielen taito. Tehtäviin voi sisältyä opetusta englannin kielellä. Urapolulle valittavalta edellytetään tieteellisen pätevyyden ohella käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan, mikä edellyttää kirkkomuusikon tehtäväkentän tuntemusta sekä kykyä ohjata tieteellisen tiedon ja akateemisen kirkkolaulun soveltamista käytäntöön. Täsmentävät tavoitteet ja vastuut urapolun eri vaiheissa määritellään tarkentavissa eri vaiheisiin laadittavissa tenure track-sopimuksissa. Esitys: Esitän, että hyväksyy tutkijatohtorin, kirkkomusiikki, tenure track (vakanssinumero 31050), tehtäväalan ja tehtävämäärityksen. Esityksen mukainen.

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (12) n kokouspäivät kevätlukukaudella 2015 valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen Tiedekuntaneuvoston kevätlukukauden 2015 esitetään pidettäväksi KE KE KE KE KE KE Tiedekuntaneuvoston kokoukset alkavat klo ellei toisin ilmoiteta. Savonlinnan kampuksen jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua kokoukseen videoneuvotteluyhteyden välityksellä ellei asian käsittely edellytä läsnäoloa Joensuun kampuksen kokouspaikalla. Päätös Esityksen mukainen. Joensuussa sihteeri Kari Korhonen PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY puheenjohtaja Markku Filppula

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 20.05.2015 Aika 20.05.2015, 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1 17.11.2014 Aika 17.11.2014, 13:00-13:50 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-11

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 ()

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 (<SM>) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 () 26.08.2014 Aika 26.08.2014, 13:00-14:57 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen 1-20 Peltola

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika 27.5.2015 klo 8.40-8.55 Paikka Mattilanniemi, Agora C421.1 (TLA-neuvotteluhuone) Professorit Jäsen:

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 10.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.1.2012 vahvistama 1 Tiedekunnan koulutustehtävä Helsingin

Lisätiedot

Jatkotutkinto-opas. Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015

Jatkotutkinto-opas. Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015 Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015 Jatkotutkinto-opas Tähän jatkotutkinto-oppaaseen on koottu humanistisen tiedekunnan

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2006 Aika Tiistaina 11.4.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

AIKA 23.4.2015 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA 23.4.2015 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani Terhi-Anna Wilska / Varadekaani Jaakko Se 0, Jäsen / Varajäsen Professori Jari Erik Nurmi

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 N:o 909 916 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 2521 910 Laki

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yrrfoofaors OULUN YLIOPISTO UNIVERSITY of OULU Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) l4 $:n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 $:n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot