LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS"

Transkriptio

1 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 216 Laura Lehtniemi Nro

2 2 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216)

3 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 3 (19) Sisällys 1. YLEISTÄ Sääolot tutkimusvuonna TULOKUORMITUS PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Ympäristölupa Vesistökuormitus Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu JÄTEVESILIETE JA MUUT JÄTTEET Lietteitä koskeva lainsäädäntö Puhdistamolietteen määrä, laatu ja sijoitus TUNNUSLUVUT TULOSTEN TARKASTELU Lupaehtojen täyttyminen Tulokuorma Puhdistamon toiminta Hule- ja vuotovedet sekä ohitukset Käyttötarkkailu ja kunnostustoimenpiteet Muutokset toiminnassa Liitteet Liite 1. Käyttötarkkailun vuosiyhteenvetolomake Liite 2. Jätevesitarkkailun tulosten yhdistelmätaulukko Liite 3. Päivittäiset ohitukset Liite 4. Lietetutkimustodistus Liite 5. Viikkovirtaamat Liite 6. Prosessikaavio Liite 7. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuudet

4 4 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) Jakelu Kosken TL Liedon kunta/liedon Liedon kunta/liedon Liedon kunta/tekninen lautakunta Liedon kunta/tekniset Paimion Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Yhteystiedot (Y ) Telekatu 16, 236 TURKU puh , sähköp.

5 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 5 (19) 1. YLEISTÄ Tarvasjoen kunta liitettiin vuoden 215 alussa Liedon kuntaan, joten vuodesta 215 eteenpäin puhdistamon toimintaa tarkastellaan Liedon kunnan Tarvasjoen jätevedenpuhdistamona. Tarvasjoen jätevedenpuhdistamo on alun perin UPO:n toimittama vuonna 1979 valmistunut pakettipuhdistamo. Puhdistamo saneerattiin vuonna 22 ja nykyään laitos on kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Puhdistamon prosessikaavio on esitetty liitteessä 6. Prosessiin syötetään myös fillerikalkkia alkaliteetin ja ph:n nostamiseksi. Vuonna 29 tammikuun lopussa ( ) kalkin tyyppi vaihdettiin teollisuushienokalkkiin (SL9T). Puhdistamon mitoitusarvot ovat (2-linjaa): Jätevesivirtaama (Q mit ) 324 m 3 /d Jätevesivirtaama (q mit ) 23 m 3 /h Jätevesivirtaama max. (q max ) 36 m 3 /h BOD 7 -kuorma 63 kg/d Fosforikuorma 2,1 kg/d Typpikuorma 1 kg/d Asukasvastineluku (AVL) 84 asukasta Tarvasjoen jätevedenpuhdistamoa on aiemmin tarkkailtu Turun vesipiirin vesitoimiston hyväksymän tarkkailuohjelman (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ) mukaan. Ohjelmaa päivitettiin ajan kuluessa. Nykyisin tarkkailua tehdään puhdistamon ympäristölupahakemuksen yhteydessä tehdyn ja ympäristölupapäätöksen mukaisesti tarkistetun tarkkailuohjelman mukaisesti (ympäristölupahakemuksen liite 11, ). Vesistötarkkailua tehdään Turun vesipiirin vesitoimiston tietyin lisäyksin hyväksymän Paimionjoen, Tarvasjoen ja Paimionlahden yhteistarkkailuohjelman mukaisesti (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ). Paimionjoen ja Tarvasjoen päivitetty vesistötarkkailuohjelmaehdotus ( ) toimitettiin :n toimesta tarkkailuvelvoitettujen (Tarvasjoen, Koski Tl:n, Pöytyän sekä Marttilan kunnat) valtuuttamana hyväksyttäväksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi antamallaan päätöksellään nro 68 YLO luvan Tarvasjoen kunnalle ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kunnan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Lupa myönnettiin hakemuksessa tarkoitettujen jätevesien käsittelyyn olemassa olevassa puhdistamossa ja käsiteltyjen jätevesien johtamiseen nykyiseen purkupaikkaan ojaan ja siitä edelleen Paimionjokeen Tarvasjoen kunnassa. Luvan saajan on viimeistään jätettävä toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Ympäristönsuojelulaki muuttui vuonna 214 ja mikäli tarkistuspäivämäärä on jälkeen, tulee valvontaviranomaisen päättää vuoden kuluessa päätöksessä esitetystä päivämäärästä, tuleeko tarkistusta hakea. Näin ollen Tarvasjoen puhdistamon osalta ratkaisu tulee tehdä viimeistään

6 6 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) teki puhdistamon tarkkailututkimukset neljä kertaa vuoden aikana (liite 2). Näytteet puhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä kerättiin automaattisilla näytteenottimilla koko vuorokauden ajan virtaamien suhteen painottamatta. Puhdistamon jätevesinäytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. on FINASakkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T11, joka täyttää standardin ISO/IEC 1725 vaatimukset. Laboratorion yleiset jätevesitutkimusten määritysmenetelmät mittausepävarmuuksineen sekä tarkkailukertakohtaiset mittausepävarmuudet on esitetty liitteessä 7. Laboratorion voimassaoleva pätevyysalue löytyy FINAS-akkreditointipalvelun internet-sivuilta: kohdasta Akkreditoidut toimielimet» Testauslaboratoriot. Kuormitustiedot on laskettu Turun vesi- ja ympäristöpiirin kirjeen (Nro 14/5 199) mukaisesti. Määritysrajan alittavien tulosten osalta kuormituslaskenta on tehty lähtien Ympäristöhallinnon laatiman ohjeistuksen (Yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi hyvien menettelytapojen kuvaus) mukaisesti: määritysrajan alittavat tulokset on huomioitu kuormituslaskennassa käyttämällä mittaustuloksena määritysrajan puolikasta. on lähettänyt puhdistamon päästötiedot valvontaviranomaiselle ELY keskukseen VAHTI rekisteriin Sääolot tutkimusvuonna 216 Talvi 215/216 eli joulu-helmikuu oli Turun seudulla Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen mukaan lauha. Joulukuu oli maan eteläosissa poikkeuksellisen leuto ja sateinen, ja lämpöennätys rikottiin kahdesti. Tammikuun alussa ilma kylmeni, ja ajoittain satoi runsaastikin lunta. Sää jatkui talvisena tammikuun loppupuolelle saakka, ja keskilämpötilaltaan tammikuu oli neljä astetta tavanomaista kylmempi. Tammi-helmikuun vaihteessa lounaassa sää lauhtui. Helmikuun puolivälin tietämillä ilma oli poikkeuksellisen lauha. Helmikuun sademäärä oli lähes kaksinkertainen kuun pitkänajan keskiarvoon nähden, ja sateet tulivat suurimmaksi osaksi vetenä. Lauhoina jaksoina lumi suli lähes kokonaan, mutta kuun loppupuolella etenkin yöpakkaset hidastivat sulamista. Keskilämpötilaltaan helmikuu oli lähes viisi astetta pitkäaikaiskeskiarvoa lämpimämpi. Maaliskuu oli pilvinen mutta vähäsateinen ja keskilämpötilaltaan yli kaksi astetta pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Huhtikuu oli hieman tavallista lämpimämpi ja sateisempi. Toukokuu jatkui selvästi tavanomaista lämpimämpänä mutta sademäärältään keskimääräisenä. Toukokuun loppupäivinä tuli hellejakso, joka jatkui kesäkuun alkupäivinä. Kesäkuu oli epävakainen ja hieman tavallista niukkasateisempi. Sateita tuli varsinkin kuun puolivälin paikkeilla. Lämpötilaltaan kesäkuu oli noin asteen pitkäaikaiskeskiarvoa lämpimämpi. Heinäkuussa sää oli kesäisen lämmin, vaikka alkukuusta oli epävakaista. Keskimäärin heinäkuu oli hieman tavallista lämpimämpi ja niukkasateisempi. Pääosa sateista tuli Turussa kuun puolivälissä mutta paikalliset erot olivat suuria kuurosateiden johdosta. Elokuun säätä hallitsivat matalapaineet. Elokuu oli sekä lämpötilaltaan että sademäärältään melko keskimääräinen. Turussa oli elokuussa vain yksi hellepäivä, ja Raulimyrsky riehui Kesän eli kesä-elokuun keskilämpötila oli noin asteen keskimääräistä suurempi ja sademäärä yli 2 % keskimääräistä pienempi.

7 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 7 (19) Syksy eli syys-, loka- ja marraskuu oli niukkasateinen. Syyskuu oli lämmin ja kuiva, sademäärä oli vain noin kolmanneksen normaalista ja keskilämpötila kaksi astetta pitkäaikaiskeskiarvoa suurempi. Sateet tulivat pääosin kuun kolmen viimeisen päivän aikana, samalla myös tuuli yltyi voimakkaaksi. Myös lokakuu oli poikkeuksellisen vähäsateinen; sademäärä oli vain noin 12 % ajankohdan keskimääräisestä. Lämpötilaltaan lokakuu oli melko lähellä tavanomaista. Myös marraskuu oli keskilämpötilaltaan lähellä tavanomaista mutta sademäärä oli noin 7 % pitkäaikaiskeskiarvosta. Kuun alkupuolella oli pakkasjakso mutta sää lauhtui kuun puolivälissä. Joulukuu oli lauha ja epävakainen. Sademäärä jäi silti noin kolmannekseen tavanomaisesta. Lämpötilaltaan joulukuu oli yli kaksi astetta tavallista lämpimämpi. Turun päivittäiset sademäärät (mm) vuodelta 216 on esitetty kuvassa 1 ja taulukossa 2. Turun koko vuoden keskilämpötila oli 6,5 astetta, mikä oli asteen vertailujakson keskiarvoa korkeampi (taulukko 1). Tavanomaista kuivemman vuoden vuoksi sadekertymä oli Turussa 496 mm, mikä oli noin 3 % vertailujakson sadekertymää vähemmän. Vuorokauden maksimisademäärä (3,5 mm) saatiin TAULUKKO 1. Turun säätietoja vuodelta 216 ja normaalijaksolta Lähde: Ilmatieteen laitos. Lämpötilat lokakuun 21 alusta lähtien Artukaisten automaattiasemalta (aiemmin Turun lentoasemalta) ja sademäärät heinäkuun 26 alusta lähtien Artukaisista. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII yht. Lämpötila 216-8,4 -,2,8 4,7 13,1 15,7 18,1 16,2 12,9 5, -,1, 6,5* (ºC) ,4-5,2-1,6 4, 1,2 14,5 17,5 16, 1,9 5,9,8-2,6 5,5* Sademäärä # (mm) # *keskiarvo # sademäärien summa 2. TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m 3 eli keskimäärin 192 m 3 /d (liite 1). Ohituksia oli yhteensä m 3 vuodessa eli keskimäärin 4,26 m 3 /d (liite 3). (Kuvat 1 2) Vesimäärät m 3 /d virtaama ohitus vuosi KUVA 1. Puhdistetun veden määrä (m 3 /d) ja ohitus (m 3 /d) vuosina

8 8 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) m 3 /vko Viikkovirtaamat ja viikon maksimivirtaama virtaama (m3/vko) QMAX (m3/d) maksimivirtaama mitoitusvirtaama viikko KUVA 2. Viikkovirtaamat (m 3 /vko) ja viikon maksimivirtaama (m 3 /d) vuonna 216 (liite 5). Puhdistamon mitoitusvirtaama kahdelle linjalle on 552 m 3 /d ja maksimivirtaama on 864 m 3 /d. Kuormitustarkkailukertojen keskimääräinen puhdistamolla käsitellyn jäteveden virtaama oli 216 m3/d, mikä oli 112 % puhdistamolla vuoden aikana keskimäärin käsitellystä vesimäärästä (liite 2, kuva 3) m 3 /d m 3 /d Tarkkailukertojen kokonais- ja näytteen keräysajan virtaamat kokonaisvirtaama näytevirtaama KUVA 3. Tarkkailukertojen kokonais- ja näytteen keräysajan virtaamat (m 3 /d) vuosina Puhdistamolle tulevan jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja vastaavat kuormitukset koko vuoden ja eri tarkkailukertojen osalta ovat liitteellä 2. Puhdistamon tulokuormitus on kehittynyt taulukon 2 mukaisesti. Vuoden keskimääräisen BOD 7ATU -tulokuorman mukaan laskettu asukasvastineluku AVL oli 84 asukasta (7 g BOD 7ATU /as*d). päivä TAULUKKO 2. Puhdistamon tulokuormitus vuosina BOD7ATU kg/d Kokonaisfosfori kg/d 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,5 1,8 1,4 1,7 1,8 Kokonaistyppi kg/d 8 8,3 8,5 8,8 1 9,3 9,1 9, Puhdistamolle ei tuotu saostus- tai umpikaivolietteitä (liite 1).

9 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 9 (19) 3. PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS 3.1. Ympäristölupa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän luvan nro 68 YLO mukaan jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti tai vastaavalla tavalla siten, että jätevesipäästöt ojaan ja siitä edelleen vesistöön sekä muut päästöt ympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Puhdistamolla ja sen piirissä olevasta viemäriverkosta tapahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä muut poikkeustilanteet mukaan lukien vuosikeskiarvoina laskettujen, ojaan johdetun jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7ATU 15 mg O 2 /l 9 % COD Cr 1 mg O 2 /l 8 % Fosfori,5 mg P/l 9 % Kiintoaine 2 mg/l 9 % Jätevedenpuhdistamon käytön tavoitteena on lisäksi oltava mahdollisimman tehokas ammoniumtypen nitrifikaatio. Nitrifikaation tehostamiseksi puhdistamolla on tarvittaessa käytettävä alkalointikemikaalia siten, että jäteveden ph-arvon aleneminen ei rajoita nitrifikaatiota eikä vaikeuta fosforin saostamista. Selkeytystuloksen parantamiseksi puhdistamolla on tarvittaessa käytettävä polymeeriä. Ojaan johdettu jätevesi ei saa sisältää haitallisessa määrin raskasmetalleja eikä muita terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita Vesistökuormitus Puhdistamolta läheisen ojan kautta Paimionjokeen johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot on esitetty taulukossa 3 (liite 2). TAULUKKO 3. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot sekä vastaavat ympäristöluvan raja-arvot. Suluissa on puhdistamon tulos ilman ohituksia. Arvot, jotka eivät täyttäneet lupamääräyksiä, on esitetty punaisella. Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) Pitoisuus (mg/l) Raja-arvot LOS Puhdistusteho (%) BOD 7ATU 14 (12) 95 (96) 15 9 COD Cr 55 (52) 9 (91) 1 8 Kokonaisfosfori,35 (,28) 96 (97),5 9 Liukoinen fosfori (,83) Kokonaistyppi 43 (43) 35 (36) Ammoniumtyppi 34 (34) 49* (5)* Kiintoaine 14 (12) 95 (96) 2 9 LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus nro 68 YLO (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvoina) * Nitrifikaatioaste Puhdistamo täytti ympäristöluvan vaatimukset (liite 2). Vuoden keskimääräinen nitrifikaatio oli puolittaista. Puhdistamon toiminta tarkkailukerroilla on esitetty kuvissa 4 11.

10 1 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) Tuleva BOD7ATU-kuorma Lähtevä BOD7ATU-arvo kg/d 6 mitoitusarvo mg/l 2 15 raja-arvo kuukausi kuukausi KUVA 4. Tulevan veden BOD 7ATU -kuorma (kg/d) ja lähtevän veden BOD 7ATU -arvo (mg/l). Tulevan BOD 7ATU -kuorman mitoitusarvo on 63 kg/d. Tuleva CODCr-kuorma Lähtevä CODCr-arvo raja-arvo kg/d mg/l 6 4 % kuukausi kuukausi KUVA 5. Tulevan veden COD Cr -kuorma (kg/d) ja lähtevän veden COD Cr -arvo (mg/l). BOD7ATU:n puhdistusteho CODCr:n puhdistusteho % 9 85 raja-arvo 9 % raja-arvo kuukausi kuukausi KUVA 6. BOD 7ATU :n ja COD Cr :n puhdistustehot (%).

11 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 11 (19) Tuleva fosforikuorma Lähtevä fosforipitoisuus 3 2,5 2 mitoitusarvo,6,5,4 kokonaisfosfori liukoinen fosfori kok. P raja-arvo kg/d 1,5 mg/l,3 1,2,5, kuukausi kuukausi KUVA 7. Tulevan veden fosforikuorma (kg/d) ja lähtevän veden fosforipitoisuus (mg/l). Tulevan fosforikuorma mitoitusarvo on 2,1 kg/d. kg/d Tuleva kiintoainekuorma kuukausi mg/l raja-arvo Lähtevä kiintoainepitoisuus kuukausi KUVA 8. Tulevan veden kiintoainekuorma (kg/d) ja lähtevän veden kiintoainepitoisuus (mg/l). 1 Fosforin puhdistusteho 1 Kiintoaineen puhdistusteho % 9 85 raja-arvo 9 % 85 raja-arvo kuukausi KUVA 9. Fosforin ja kiintoaineen puhdistustehot (%) kuukausi

12 12 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) Tuleva typpikuorma Lähtevä typpipitoisuus mitoitusarvo kokonaistyppi ammoniumtyppi kg/d mg/l kuukausi kuukausi KUVA 1. Tulevan veden typpikuorma (kg/d) ja lähtevän veden typpipitoisuus (mg/l). Tulevan typpikuorman mitoitusarvo on 1 kg/d. Typen puhdistusteho Nitrifikaatioaste % kuukausi 7 % 6 KUVA 11. Typen puhdistusteho ja nitrifikaatioaste (%) kuukausi Jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus on kehittynyt taulukon 4 mukaisesti (kuvat 12 13, liite 2). TAULUKKO 4. Jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus vuosina BOD 7ATU kg/d 1,7 3,4 1,5 2,9 3,7 2,5 2,2 2,2 3,4 2,8 COD Cr kg/d 9,2 15 6, ,3 9,9 8, Kokonaisfosfori kg/d,84,19,65,13,13,77,98,72,88,68 Kokonaistyppi kg/d 5,6 5,8 5,3 7,5 9,7 6,7 6,6 6,8 7,5 8,4 Ammoniumtyppi kg/d 4,3 2,6 2,8 3,3 6,2 3,8 6,2 4,2 5,4 6,6 Kiintoaine kg/d 2,3 4,1 2 3,6 3,5 2,7 2,8 3 3,9 2,7

13 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 13 (19) Lähtevä BOD7ATU-kuorma Lähtevä fosforikuorma kg/d 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 kg/d,21,18,15,12,9,6, vuosi KUVA 12. Jäteveden vesistöön aiheuttama BOD 7ATU - ja fosforikuorma (kg/d) vuosina vuosi Lähtevä typpikuorma Lähtevä kiintoainekuorma 12 5 kg/d kg/d vuosi KUVA 13. Jäteveden vesistöön aiheuttama typpi- ja kiintoainekuorma (kg/d) vuosina vuosi 3.3. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu Yhdyskuntajätevesien tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/26) mukaiset vaatimukset. Asetus 888/26 tuli voimaan ja kumosi samalla valtioneuvoston päätökset 365/1994 ja 757/1998. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2) 28 :n mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 edellytetään vuositasolla taulukon 5 mukaisia tuloksia. Asetuksen 888/26 mukaan vesistöön laskettavaa jätevettä koskevien vaatimusten tarkkailemiseksi on samoista kohdista kerättävä jätevesimäärään verrannolliset 24 tunnin kokoomanäytteet puhdistamolta lähtevästä ja tarvittaessa puhdistamolle tulevasta jätevedestä. Jätevedenpuhdistamon, jonka AVL on enintään 499, tarkkailu voidaan kuitenkin tehdä päiväajan vähintään kahdeksan tunnin kokoomanäytteestä. Näytteiden vähimmäismäärä määräytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti: AVL enintään näytettä/vuosi, AVL näytettä/vuosi, AVL näytettä ensimmäisen vuoden aikana ja neljä näytettä seuraavina vuosina (jos voidaan osoittaa tulosten täyttävän ensimmäisen vuoden aikana vaatimukset), AVL näytettä/vuosi ja AVL vähintään 5 24 näytettä/vuosi.

14 14 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) Lisäksi asetuksen 888/26 mukaan veden laadun ääriarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista tilanteista, kuten rankkasateista. TAULUKKO 5. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 vuositasolla edellytetyt tulokset. Pitoisuus Poistoteho Huom. mg/l % BOD 7ATU 3 7 1, 6, 7 COD Cr , 6, 7 Kiintoaine , 6, 7 Kokonaisfosfori 3/2/1 8 1, 2, 4 Kokonaistyppi 15/1 7 1, 3, 4, 5 Huom 1. Huom 2. Huom 3. Huom 4. Huom 5 Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. 3 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on alle 2. 2 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina. Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 2 mg/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12 C. Lämpötilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmastoolosuhteiden huomioon ottamiseksi. Huom 6. Puhdistamoita, joiden AVL 2, tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Puhdistamoita, joiden AVL < 2, näytteiden vuosikeskiarvojen tulee täyttää pitoisuuden tai poistotehon vaatimukset. Huom 7. Enimmäispitoisuus voidaan ylittää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa enintään 1 %:lla. Kiintoainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyväksyä ylitykset 15 %:iin asti. Viiden vuoden ( ) tarkkailukertojen BOD 7ATU -tulokuormien perusteella puhdistamon AVL 9 on 8 asukasta. AVL 9 on laskettu luvulla, joka on viiden viimeisen vuoden näytteenottoajankohtien BOD 7ATU -tulokuormien jakauman arvo (216: 59 kg/d), jonka alle jää 9 % tulokuormista. Raportointivuoden tarkkailukertojen maksimi BOD 7ATU -tulokuorman mukaan Tarvasjoen jätevedenpuhdistamon AVL on 1 6 asukasta ja keskimääräisen tulokuorman mukaan 84 asukasta. Huomioiden eri AVL-luvut Tarvasjoen jätevedenpuhdistamon AVL on <2, joten VN asetuksen mukaista tulosta tarkastellaan BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina laskettuna (taulukko 5). Pitoisuusvaatimus on fosforin osalta 3 mg/l. Jätevedenpuhdistamon VN asetuksen 888/26 mukaisen tarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 6. TAULUKKO 6. VN asetuksen 888/26 mukaisen tarkastelun tulokset BOD 7ATU :n, COD Cr :n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina laskettuna. Arvot, jotka eivät täyttäneet vaatimuksia, on esitetty punaisella. Saavutettu pitoisuus [mg/l] Saavutettu teho [%] Pitoisuusvaatimus [mg/l]* Puhdistustehovaatimus [%]* BOD 7ATU COD Cr Kiintoaine Kokonaisfosfori, * Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/26 mukaiset (liite 2).

15 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 15 (19) 4. JÄTEVESILIETE JA MUUT JÄTTEET 4.1. Lietteitä koskeva lainsäädäntö Valtionneuvoston asetus jätteistä 179/212 (astui voimaan ja kumosi VN asetuksen 282/1994 puhdistamolietteiden käytöstä maataloudessa) velvoittaa yhdyskuntajätevesilietteen tuottajaa pitämään kirjaa lietteen laatua koskevista tiedoista. Lisäksi yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on vuosittain raportoitava valvontaviranomaiselle tuotetun lietteen määrä, lietteen esikäsittely taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi, lietteen laatu sekä hyödynnetyn tai loppukäsitellyn lietteen määrä ja hyödyntämis- tai loppukäsittelytapa, mukaan lukien maanviljelykäyttöön toimitetun lietteen määrä (VN asetus 179/212 liite 5 kohta 2). Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on määritettävä lietteen sisältämien raskasmetallien (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) ja tarvittaessa muiden haitallisten aineiden pitoisuudet sekä kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet. Lietteen laatu on tutkittava asetuksen 179/212 liitteen 5 mukaisesti. Jos tutkittua lietettä tai lietteestä valmistettua lannoitevalmistetta käytetään maa- tai puutarhataloudessa, maisemoinnissa, viherrakentamisessa tai metsätaloudessa, tulee sen täyttää maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteasetuksessa (MMM asetus 24/11 ja asetuksen muutos 12/12) asianomaiselle tyyppinimelle asetetut vaatimukset. Sellaisenaan käytettävän lietelannoitevalmisteen on täytettävä myös lannoitevalmisteasetuksen nojalla asetetut hygieniavaatimukset (Salmonella kpl/25 g ja Escherichia coli <1 kpl/g). Lannoitevalmisteasetus ei kuitenkaan koske kaatopaikkojen tai muiden suljettujen alueiden maisemoinnissa käytettäviä lannoitevalmisteita. Lannoitevalmisteasetuksen mukaan puhdistamolietettä voi sisältyä seuraaviin tyyppinimiin: maanparannuskomposti, tuorekomposti, maanparannusmädäte, kuivarae- tai - jauhe, hapotettu ja stabiloitu puhdistamoliete, maanparannuslahote, kalkkistabiloitu puhdistamoliete,mädätetty puhdistamoliete, lahotettu puhdistamoliete, kemiallisesti hapetettupuhdistamoliete ja kompostimulta. Tyyppinimiluettelo sekä tyyppinimen valmistusmenetelmä ja siihen liittyvät vaatimukset sekä käyttörajoitukset on esitetty Elintarviketurvallisuusviraston määräyskokoelmassa (kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo). Toukokuussa 213 annettu Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/213 rajoittaa biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle voimaan astuvan asetuksen 28 :n mukaan kaatopaikan jätetäyttöön hyväksytään vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 1 prosenttia. Vuoden 216 alusta kaatopaikkasijoituksen vaihtoehtoina ovat jätejakeen kierrätys/hyödyntäminen tai poltto. Vesihuoltolaitosten toiminnassa tyypillisesti syntyviä orgaanisia jätteitä ovat muun muassa puhdistamoliete, välppäjäte sekä pesun tehosta riippuen hiekanerotushiekka. Välppäjäte ja hiekanerotushiekka sijoitetaan yleensä kaatopaikoille. Hiekanerotushiekan orgaanisen aineksen määrä saattaa ylittää asetetun raja-arvon. Tehokkaalla hiekkapesurilla orgaanisen aineksen määrää voidaan vähentää siten, että raja-arvo alitetaan.

16 16 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 4.2. Puhdistamolietteen määrä, laatu ja sijoitus Tarvasjoen puhdistamolta syntyi ylijäämälietettä yhteensä 672 m 3 (liite 1). Tiivistetty liete kuljetettiin Gasum Biovakka Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle jatkokäsiteltäväksi. Lietteen laatua tutkittiin maaliskuussa (liite 4). Lietteen kuiva-ainepitoisuus oli 3,8 %. Tutkitun lietenäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat lannoitevalmisteelle asetettuja enimmäispitoisuuksia pienempiä (MMM:n asetus lannoitevalmisteista 24/11, korvasi alkaen MMM:n asetuksen lannoitevalmisteista 12/7). 5. TUNNUSLUVUT Puhdistamon tunnusluvut vuodelta 216 on esitetty taulukossa 7. TAULUKKO 7. Puhdistamon tunnusluvut vuosilta Käsitelty vesimäärä kesk. m 3 /d Käsitelty vesimäärä maks. m 3 /d Ohitus keskimäärin m 3 /d 21,4 6,72 4,73 3,65 3,18 4,26 Saostus- ja umpikaivoliete m 3 /a AVL kesk. asukasta AVL maks. asukasta Tuleva BOD-kuorma kesk. kg/d Tuleva BOD-kuorma maks. kg/d Tuleva fosforikuorma kesk. kg/d 1,7 1,5 1,8 1,4 1,7 1,8 Tuleva fosforikuorma maks. kg/d 1,9 1,6 2,2 1,5 2, 2, Tuleva typpikuorma kesk. kg/d 1 9,3 9,1 9, Tuleva typpikuorma maks. kg/d Lietekuorma (L MLSS ) kesk. 1-linja kgbod/ kgmlss*d,88,99,1,16,18,26 Lietekuorma (L MLSS ) kesk. 2-linja kgbod/ kgmlss*d,99,12,1,17,17,28 JS pintakuorma 1-2 linjat kesk. 1) m/h,26,22,22,25,26,24 Ferrosulfaatti syöttömäärä g/m Teollisuushienokalkki syöttö g/m Ylijäämälietteen määrä m 3 /a Ylijäämälietteen määrä kgts/m 3 jätev.,85,47 1,58,55,36 Sähkönkulutus kwh/m 3 ei tiet. 1,2 ei ilm.,9,91 1,2 1) Oletus, että molemmat linjat olivat käytössä ja virtaama jakaantui tasaisesti 6. TULOSTEN TARKASTELU 6.1. Lupaehtojen täyttyminen Puhdistamo täytti ympäristöluvan (Lounais-Suomen ympäristökeskus nro 68 YLO) vaatimukset (taulukko 3, liite 2). Puhdistamo toimi hyvin maalis-, kesä- ja joulukuun tarkkailukerroilla sekä kohtalaisesti syyskuun tarkkailukerralla (kuvat 4 11). Tarkkailukertojen lukumäärä oli 4.

17 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 17 (19) Prosessilämpötila vaihteli tarkkailukerroilla välillä 6,1 14,5 C. Tulostaulukossa (liite 2) näkyvä prosessilämpötila on puhdistamon oma mittaus ilmastusaltaista (1- ja 2-linjojen keskiarvo). Nitrifikaatio oli syyskuun tarkkailukerralla kohtalaista ja joulukuun tarkkailukerralla vähäistä (kuva 11, liite 2). Maalis- ja kesäkuun tarkkailukerroilla puhdistamo ei nitrifioinut. Vuoden keskimääräinen nitrifikaatio oli puolittaista. Kokonaistypen puhdistusteho vaihteli välillä % välillä. Kokonaistypen keskimääräinen puhdistusteho oli 35 %. Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/26 mukaiset tulokset (taulukko 6, liite 2). Ylijäämälietteen laatua tutkittiin maaliskuussa (liite 4). Tutkitun lietenäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat lannoitevalmisteelle asetettuja enimmäispitoisuuksia pienempiä (MMM:n asetus 24/11 lannoitevalmisteista) Tulokuorma Puhdistamon keskimääräinen tulovirtaama vuoden aikana oli 6 % puhdistamolle lasketusta keskimääräisestä virtaamasta, 36 % puhdistamon mitoitusvirtaamasta ja 23 % puhdistamon maksimimitoitusvirtaamasta. Puhdistamolle tullut keskimääräinen BOD 7ATU -kuorma oli 94 %, fosforikuorma oli 86 % ja typpikuorma oli 13 % puhdistamon mitoitusarvoista. Mitoitusarvot: keskimääräinen virtaama Q kesk = 324 m 3 /d, mitoitusvirtaama (q mit 23 m 3 /h) = 552 m 3 /d, maksimimitoitusvirtaama (q max 36 m 3 /h) = 864 m 3 /d, BOD 7 -kuorma 63 kg/d, fosforikuorma 2,1 kg/d, typpikuorma 1 kg/d. Puhdistamon asukasvastineluku AVL oli keskimääräisen BOD 7ATU -kuorman mukaan laskettuna noin 84 asukasta ja maksimi BOD 7ATU -kuorman ( ) mukaan laskettuna noin 1 6 asukasta Puhdistamon toiminta Maaliskuussa ( ) puhdistamo toimi hyvin. Ympäristöluvan raja-arvoihin verrattuna lähtevän veden pitoisuudet olivat pieniä ja niiden puhdistustehot korkeita. Puhdistamo ei kuitenkaan nitrifioinut. Puhdistamolle tuleva vesi vastasi laadultaan melko laimeaa fosforipitoisuutta lukuun ottamatta keskimääräistä puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Puhdistamolle tuli sulamisvesistä johtuen hulevesiä, joiden osuus puhdistamolle tulevasta vesimäärästä oli noin 6 %. Hulevedet laimentavat tulevaa jätevettä ja heikentävät puhdistustehoja. Prosessilämpötila oli 6,1 C. Kesäkuussa ( ) puhdistamo toimi hyvin. Ympäristöluvan raja-arvoihin verrattuna lähtevän veden pitoisuudet olivat pieniä ja niiden puhdistustehot korkeita. Puhdistamo ei kuitenkaan nitrifioinut. Puhdistamolle tuleva vesi vastasi laadultaan melko väkevää typpipitoisuutta lukuun ottamatta keskimääräistä puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Toisen jälkiselkeytysaltaan pinnalla oli kohtalaisesti rasvaa, kuten puhdistamokäynnin yhteydessä todettiin. Syyskuussa ( ) puhdistamo toimi kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan puhdistusvaatimukset lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuutta ja BOD 7ATU -arvoa sekä BOD 7ATU :n puhdistustehoa lukuun ottamatta. BOD 7ATU -arvo oli koholla ja BOD 7ATU :n puhdistusteho jäi hieman vaatimusta heikommaksi. Myös lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuus oli hieman raja-arvoa suurempi. Nitrifikaatio oli kohtalaista.

18 18 (19) LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) Puhdistamolle tuleva vesi vastasi laadultaan melko väkevää COD Cr -arvoa ja typpipitoisuutta lukuun ottamatta keskimääräistä puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Puhdistamolta karkasi hieman kiintoainetta, mikä kohotti lähtevän jäteveden pitoisuuksia. Jälkiselkeytyksessä oleva jätevesi oli sameaa, ja vedessä ollut kiintoaine oli erittäin hienojakoista. Myös lähtevän jäteveden alkaliteetti oli laskenut melko alhaiseksi osittaisen nitrifikaation seurauksena. Osittainen nitrifikaatio ja veden alhainen alkaliteetti aiheuttavat herkästi kiintoaineen karkaamista jälkiselkeytyksestä. Joulukuussa ( ) puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan puhdistusvaatimukset. Nitrifikaatio oli vähäistä. Puhdistamolle tuleva vesi vastasi laadultaan keskimääräistä puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä. Jälkiselkeytysaltaan pinnalla oli hieman lietettä. Näytepäivänä lietettä ei ollut kuitenkaan karannut selkeytyksestä, koska lähtevän veden kiintoainepitoisuus ei ollut koholla. Ilmastusaltaan aktiivilietteen laskeutumista kuvaava lieteindeksi oli koholla. Osittainen nitrifikaatio tekee lietteestä heikosti laskeutuvaa. Nitrifikaatio on riippuvainen lämpötilasta. Kun lämpötila laskee alle 1 C, on nitrifioivien bakteerien lisääntyminen erittäin hidasta. Kun vedet lämpenevät, paranevat myös nitrifiointimahdollisuudet. Kylmät vuoto- ja hulevedet vaikeuttavat nitrifikaatiota. Nitrifikaation heikkeneminen (osittaisnitrifikaatio) saattaa aiheuttaa veden sameutta ja häiriötä puhdistusprosessissa. Jätevesipäästöt haittaavat puhdistamon toimintaa ja pahimmassa tapauksessa puhdistamon koko biologinen prosessi voi pysähtyä. Viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamolle ei saa johtaa tavanomaisesta asumajätevedestä laadultaan tai määrältään poikkeavia jätevesiä kuin viemärilaitoksen suostumuksella. Muun muassa polttoöljyjen sisältämät hiilivetyyhdisteet ovat suhteellisen vaikeasti hajoavia ja toksisia sekä voivat aiheuttaa suurina määrinä palo- ja räjähdysvaaran viemäriverkostossa ja edelleen puhdistamolla. Kaikkien havaittujen jätevesipäästöjen lähde tulisi aina pyrkiä selvittämään Hule- ja vuotovedet sekä ohitukset Puhdistamolla oli ohituksia vuoden aikana yhteensä m 3 vuodessa eli keskimäärin 4,26 m 3 /d (liite 3). Puhdistamolle tuli hule- ja vuotovesiä kevään aikana (kuva 2, liite 5). Suurin osa puhdistamo-ohituksista tapahtui helmikuussa (68 %) ja tammikuussa (31 %) (liite 3). Viikon päivittäinen maksimivirtaama ei ollut kertaakaan (/52) suurempi kuin puhdistamon mitoitusvirtaama 552 m 3 /d, eikä kertaakaan (/52) suurempi kuin puhdistamon maksimimitoitusvirtaama 864 m 3 /d. Suurin puhdistamolle tullut vesimäärä, 475 m 3 /d, tuli viikolla 6/216. Runsaista hule- ja vuotovesistä johtuvat suuret virtaamat aiheuttavat laimean tulevan veden, lietteenkarkaamista puhdistamolta ja ohijuoksutuksia. Lisäksi puhdistustehot jäävät yleensä heikoiksi ja kylmät sulamisvedet vaikeuttavat nitrifikaatiota. Puhdistamon hyvän toiminnan takaamiseksi on sade- ja vuotovesien osuutta puhdistamolle tulevasta jätevedestä saatava pienennettyä. Tällöin viemäriverkoston kunnossapito on asia, johon tulee kiinnittää huomiota. Mm. vuotavat viemärit ja kaivot tulisi saada tiivistettyä sekä kiinteistöjen kuivatus-, katto- ja salaojavedet tulisi saada pois jätevesiviemäristä.

19 LIEDON KUNNAN TARVASJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (216) 19 (19) 6.5. Käyttötarkkailu ja kunnostustoimenpiteet Vuoden aikana puhdistamolla ja verkostossa tehdyt kunnostustoimet sekä havainnot on esitetty liitteessä 1. Ferrosulfaattia syötettiin keskimäärin 29 g/m 3 jätevettä ja kalkkia syötettiin 1 g/m 3 jätevettä (liite 1) Muutokset toiminnassa Ympäristöministeriön rahoittaman siirtoviemärihankkeen valmistumisen myötä Tarvasjoen puhdistamon toiminta tulee loppumaan alkuvuodesta 217 ja alueen jätevedet tullaan käsittelemään Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla. Turussa 8. helmikuuta 217 Laura Lehtniemi ympäristöinsinööri

20 Liite 1.

21

22 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 Liite 2 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Liedon kunnan Tarvasjoen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: 929 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d Käsitelty m³/d Ohitus m³/d 4,26 Vesistöön m³/d pros.lämpö Tuleva (vl) C Käsitelty C 6,1 11,1 14,5 9,4 9,1 Ohitus C Vesistöön C 6,1 11,1 14,5 9,4 alkal. Tuleva (vl) mmol/l 3, 6,4 7,3 6,6 Käsitelty mmol/l 2,6 4,8,8 4, 2,9 Ohitus mmol/l Vesistöön mmol/l 2,6 4,8,8 4, ph Tuleva (vl) 7,4 7,5 7,5 7,4 Käsitelty 7,4 7,8 6,9 7,6 7,4 Ohitus Vesistöön 7,4 7,8 6,9 7,6 CODCr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 16 8,3 11 8,9 1, Ohitus kg/d,85 Vesistöön kg/d 16 8,3 11 8,9 11 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 2 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 2,8 1,5 4,4 1,9 2,3 Ohitus kg/d,45 Vesistöön kg/d 2,8 1,5 4,4 1,9 2,8 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 7, Ohitus mg/l 11 Vesistöön mg/l 7, Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 2, 1,8 1,7 1,7 1,8 Käsitelty kg/d,98,3,72,41,54 Ohitus kg/d,14 Vesistöön kg/d,98,3,72,41,68 Tuleva (vl) mg/l 5, ,8 9,2 Käsitelty mg/l,25,2,48,24,28,5 Ohitus mg/l 3,3 Vesistöön mg/l,25,2,48,24,35,5 Käsittelyteho % Kokonaisteho % liuk.p Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l,67,13,77,83,83 Ohitus mg/l Vesistöön mg/l,67,13,77,83

23 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 Liite 2 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Liedon kunnan Tarvasjoen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: 929 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 11 9, 8,3 9,4 8,3 Ohitus kg/d,1 Vesistöön kg/d 11 9, 8,3 9,4 8,4 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 23 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 1 8,7 2,9 7,4 6,5 Ohitus kg/d,1 Vesistöön kg/d 1 8,7 2,9 7,4 6,6 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 23 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % NO23-N Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l,44, ,5 9,1 Ohitus mg/l Vesistöön mg/l,44, ,5 KA Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 4,7,87 3,2 1,5 2,3 Ohitus kg/d,43 Vesistöön kg/d 4,7,87 3,2 1,5 2,7 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 12 5,8 21 8, Ohitus mg/l 1 Vesistöön mg/l 12 5,8 21 8, Käsittelyteho % Kokonaisteho % liuk.fe Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l,65,13,18,59,95 Ohitus mg/l Vesistöön mg/l,65,13,18,59 Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

24 Liite 3.

25 TESTAUSSELOSTE Lietetutkimus #1 1 (3) Liedon kunta Tekninen toimisto PL LIETO Tilausnro (TARVA8/2), saapunut , näytteet otettu (9:15) Näytteenottaja: puhd.hoit./lsvyt Oy Hannula NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 33 Tarvasjoen jätevedenpuhdistamon rinnakkaissaostuksen tiivistetty ylijäämäliete EWC-koodi 1985A MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 33 MMM 24/11 ph (happamuus) 6,7 Kuiva-aine * % ka 3,8 Elohopea, Hg * mg/kg ka,26 «1 Kadmium, Cd * mg/kg ka,44 «1,5 Kromi, Cr * mg/kg ka 21 «3 Kupari, Cu * mg/kg ka 27 «6 (*) Nikkeli, Ni * mg/kg ka 33 «1 Lyijy, Pb * mg/kg ka 11 «1 Sinkki, Zn * mg/kg ka 37 «15 (*) Arseeni, As * mg/kg ka 2,6 «25 Kokonaisfosfori, liete % ka 2,2 Kokonaistyppi, liete % ka 4,8 Liukoinen typpi, liete % ka,51 Kalsium, Ca * % ka 3,6 Kalium, K * % ka,27 Magnesium, Mg * % ka,33 Rauta, Fe * % ka 16 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. MMM 24/11 = MMM:n asetus lannoitevalmisteista nro 24/11 *Ylitys voidaan sallia, jos puutetta (maaperäanalyysi) * -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. LAUSUNTO Tutkitun lietenäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat lannoitevalmisteelle sallittuja enimmäispitoisuuksia pienempiä (MMM:n asetus lannoitevalmisteita 24/11). Tiivistetty liete toimitetaan Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle jatkokäsiteltäväksi (RD-koodi R33). Heidi Ilmanen ympäristösuunnittelija Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Telekatu 16 Telekatu 16 (2) Y TURKU 236 TURKU *(2) Krnro

26 TESTAUSSELOSTE Lietetutkimus #1 2 (3) TIEDOKSI Biovakka Suomi Biovakka Suomi Biovakka Suomi Biovakka Suomi Biovakka Suomi Kosken Tl Liedon kunta/liedon Liedon kunta/tekniset Liedon kunta/tarvasjoen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

27 TESTAUSSELOSTE Lietetutkimus #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys ph (happamuus) Kuiva-aine * Elohopea, Hg * Kadmium, Cd * Kromi, Cr * Kupari, Cu * Nikkeli, Ni * Lyijy, Pb * Sinkki, Zn * Arseeni, As * Kokonaisfosfori, liete Kokonaistyppi, liete Liukoinen typpi, liete Kalsium, Ca * Kalium, K * Magnesium, Mg * Rauta, Fe * Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Sis A22 ja A1, SFS 321 (TL27) Sis.men (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) Sis A15 ja A16, Lachat QuickChem method (TL27) Sis A22 ja A21, SFS 555 (TL27) Sis A22 ja A21, SFS 555 (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) ISO , (TL27) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL27 Tutkimuslaitoksen nimi MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. ph (happamuus) 216/33 ±,2 yks Kuiva-aine * 216/33 ±,4 % Elohopea, Hg * 216/33 ±2 % Kadmium, Cd * 216/33 ±2 % Kromi, Cr * 216/33 ±2 % Kupari, Cu * 216/33 ±2 % Nikkeli, Ni * 216/33 ±2 % Lyijy, Pb * 216/33 ±2 % Sinkki, Zn * 216/33 ±2 % Arseeni, As * 216/33 ±2 % Kokonaisfosfori, liete 216/ Kokonaistyppi, liete 216/ Liukoinen typpi, liete 216/ Kalsium, Ca * 216/33 ±3 % Kalium, K * 216/33 ±3 % Magnesium, Mg * 216/33 ±2 % Rauta, Fe * 216/33 ±15 % Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

28 Liite 5.

29 Liite 6.

30 JÄTEVESI- JA LIETETUTKIMUSTEN MÄÄRITYSMENETELMÄT TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tutkimuslaitoksen nimi Tunnus, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 TL27 MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Määritysraja ph (25 C) * SFS 321:1974 (TL27) 1 yks. Alkaliteetti * SFS 35:1981 (TL 27),1 mmol/l Sähkönjohtavuus * SFS-EN 27888:1994 (TL 27) 1 ms/m BOD7(ATU) * SFS-EN :1998 (TL27),5 mg/l COD(Cr) * ISO 1575: 22 (TL27) 15 mg/l Kokonaisfosfori, jv * Sis A15, Lachat QuickChem method (TL27) 5 µg/l Liukoinen kokonaisfosfori * Sis A15, Lachat QuickChem method (TL27) 5 µg/l Kokonaistyppi, jv * SFS 555:1988 mod. Kjeldahlmenetelmä (TL27) 1 µg/l Ammoniumtyppi, jv * Sis A2, Standard Methods... 2th ed. method 45 NH3 E (TL27) 2 µg/l Nitraattityppi, jv * SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27) 1 µg/l Nitriittityppi, jv * SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27) 3 µg/l Nitraatti-nitriittitypen summa, jv SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27) 2 µg/l Kiintoaine (GF/A) * SFS-EN 872:25 (TL27) 1 mg/l Kiintoaine, liete SFS-EN 872:1996 (TL27),1 g/l Enterokokit (varmistetut), jv Enterolert Quantitray sis. A51 (TL27) pmy/1 ml Escherichia Coli, jv Colilert Quantitray, sis A43 (TL27) pmy/1 ml ph liete Sis A22 ja A1, SFS 321:1974 (TL27) 1 yks. Kuiva-aine, % * SFS 38:199 (TL27),1 % Hehkutusjäännös * SFS 38:199 (TL27),1 % ka:sta Fosfori, liete Sis A15 ja A16, Lachat QuickChem method (TL27) Liukoinen fosfori, liete Sis A15 ja A16, Lachat QuickChem method (TL27) Typpi, liete Sis A22 ja A21, SFS 555:1988 (TL27) Liukoinen typpi, liete Sis A22 ja A21, SFS 555:1988 (TL27) Alumiini, Al * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 2 µg/l Alumiini, Al *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 g/kg ka Liuk. Alumiini, Al suod * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 2 µg/l Arseeni, As * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 µg/l Arseeni, As *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 mg/kg ka Elohopea, Hg * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 µg/l Elohopea, Hg *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),3 mg/kg ka Kadmium, Cd * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 µg/l Kadmium, Cd *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 mg/kg ka Kalium, K* (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 5 µg/l Kalium, K *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),2 g/kg ka Kalsium, Ca * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 g/kg ka Kalsium, Ca *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 1 µg/l Koboltti, Co * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 µg/l Kromi, Cr * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 µg/l Kromi, Cr *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 mg/kg ka Kupari, Cu * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),3 µg/l Kupari, Cu *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 mg/kg ka Magnesium, Mg * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 5 µg/l Magnesium, Mg *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),2 g/kg ka Rauta, Fe * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 5 µg/l Rauta, Fe *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 g/kg ka Liuk. rauta, Fe suod * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27) 5 µg/l Nikkeli, Ni * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),3 µg/l Nikkeli, Ni *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 mg/kg ka Lyijy, Pb * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 µg/l Lyijy, Pb *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),1 mg/kg ka Sinkki, Zn * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 µg/l Sinkki, Zn *, liete (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 mg/kg ka Vanadiini, V * (ICP-MS) ISO :25, :23 (TL27),5 µg/l Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Osoite Puh. Telekopio/S-posti ALV rek. Lounais-Suomen Telekatu 16 (2) Y vesi- ja ympäristötutkimus Oy 236 TURKU *(2) Krnro

31 Rasvat ja Öljyt ** Öljyhiilivetyindeksi ** Liuottimet, ei halogenoidut/halogenoidut ** Fenolit ** *-merkitty on akkreditoitu menetelmä **-merkitty tehdään alihankintana MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Tuloksen epävarmuus ph (25 C) ±,2 yks. Alkaliteetti ±1 % (>,5 mmol/l) / ±,5 mmol/l (<,5 mg/l) Sähkönjohtavuus ±5 % (> 4 ms/m) / ±2 ms/m (<4 ms/m) BOD7(ATU) ±15 % (> 3,33 mg/l) / ±,5 mg/l (<3,33 mg/l) COD(Cr) ±15 % (> 66,7 mg/l) / ±1 mg/l (<66,7 mg/l) Kokonaisfosfori ±1 % (>2 µg/l) / ±2 µg/l (<2 µg/l) Liukoinen kokonaisfosfori ±1 % (>5 µg/l) / ±5 µg/l (<5 µg/l) Kokonaistyppi ±1 % (>1 µg/l) / ±1 µg/l (<1 µg/l) Kokonaistyppi, jv ±1 % (>5 µg/l) / ±5 µg/l (<5 µg/l) Ammoniumtyppi, jv ±1 % (>5 µg/l) / ±5 µg/l (<5 µg/l) Nitraattityppi, jv ±1 % (>1 µg/l) / ±1 µg/l (<1 µg/l) Nitriittityppi, jv ±1 % (>25 µg/l) / ±25 µg/l (<25 µg/l) Nitraatti-nitriittitypen summa, jv ±1 % (>1 µg/l) / ±1 µg/l (<1 µg/l) Kiintoaine (GF/A) ±2 % (> 2,5 mg/l) / ±,5 mg/l (<2,5 mg/l) ph liete ±,2 yks. Kuiva-aine, % ±1 % (> 3 %) / ±,3 % (< 3 %) Hehkutusjäännös ±1 % (> 1 %) / ±1 % (< 1 %) Alumiini, Al (ICP-MS) ±15 % (>13 µg/l) / ±2 µg/l (<13 µg/l) Alumiini, Al, liete (ICP-MS) ±3 % (>3 g/kg ka) / ±1 g/kg ka (<3 g/kg ka) Alumiini suod, Al suod (ICP-MS) ±15 % (>13 µg/l) / ±2 µg/l (<13 µg/l) Arseeni, As (ICP-MS) ±15 % (>,3 µg/l) / ±,5 µg/l (<,3 µg/l) Arseeni, As, liete (ICP-MS) ±2 % (>5 mg/kg ka) / ±1 mg/kg ka (<5 mg/kg ka) Elohopea, Hg (ICP-MS) ±15 % (>,67 µg/l) / ±,1 µg/l (<,67 µg/l) Elohopea, Hg, liete (ICP-MS) ±2 % (>,15 mg/kg ka) / ±,3 mg/kg ka (<,15 mg/kg ka) Kadmium, Cd (ICP-MS) ±15 % (>,67 µg/l) / ±,1 µg/l (<,67 µg/l) Kadmium, Cd, liete (ICP-MS) ±3 % (>2 mg/kg ka) / ±,5 mg/kg ka (<2 mg/kg ka) Kalium, K (ICP-MS) ±1 % (>5 µg/l) / ±5 µg/l (<5 µg/l) Kalium, K, liete (ICP-MS) ±3 % (>2 g/kg ka) / ±,5 g/kg ka (<2 g/kg ka) Kalsium, Ca (ICP-MS) ±15 % (>333 µg/l) / ±5 µg/l (<333 µg/l) Kalsium, Ca, liete (ICP-MS) ±3 % (>2 g/kg ka) / ±,5 g/kg ka (<2 g/kg ka) Koboltti, Co (ICP-MS) ±15 % (>,33 µg/l) / ±,5 µg/l (<,33 µg/l) Kromi, Cr (ICP-MS) ±15 % (>,33 µg/l) / ±,5 µg/l (<,33 µg/l) Kromi, Cr, liete (ICP-MS) ±2 % (>5 mg/kg ka) / ±1 mg/kg ka (<5 mg/kg ka) Kupari, Cu (ICP-MS) ±15 % (>2 µg/l) / ±,3 µg/l (<2 µg/l) Kupari, Cu, liete (ICP-MS) ±25 % (>4 mg/kg ka) / ±1 mg/kg ka (<4 mg/kg ka) Magnesium, Mg, (ICP-MS) ±1 % (>5 µg/l) / ±5 µg/l (<5 µg/l) Magnesium, Mg, liete (ICP-MS) ±2 % (>3 g/kg ka) / ±,5 g/kg ka (<3 g/kg ka) Rauta, Fe (ICP-MS) ±15 % (>2 µg/l) / ±3 µg/l (<2 µg/l) Rauta, Fe, liete (ICP-MS) ±15 % (>7 g/kg ka) / ±1 g/kg ka (<7 g/kg ka) Rauta suod., Fe suod (ICP-MS) ±15 % (>2 µg/l) / ±3 µg/l (<2 µg/l) Nikkeli, Ni (ICP-MS) ±15 % (>2 µg/l) / ±,3 µg/l (<2 µg/l) Nikkeli, Ni, liete (ICP-MS) ±2 % (>5 mg/kg ka) / ±1 mg/kg ka (<5 mg/kg ka) Lyijy, Pb (ICP-MS) ±15 % (>,33 µg/l) / ±,5 µg/l (<,33 µg/l) Lyijy, Pb, liete (ICP-MS) ±2 % (>5 mg/kg ka) / ±1 mg/kg ka (<5 mg/kg ka) Sinkki, Zn (ICP-MS) ±15 % (>3,33 µg/l) / ±,5 µg/l (<3,33 µg/l) Sinkki, Zn, liete (ICP-MS) ±2 % (>5 mg/kg ka) / ±1 mg/kg ka (<5 mg/kg ka) Vanadiini, V (ICP-MS) ±15 % (>,33 µg/l) / ±,5 µg/l (<,33 µg/l) EPÄVARMUUKSIEN MÄÄRITYSMENETELMÄ Mittausepävarmuudet ovat laskettuja Määritysrajoja ja mittausepävarmuuksia päivitetään tasaisin väliajoin.

32 Tarvasjoen jätevedenpuhdistamon näytteiden mittausepävarmuudet vuonna 216 NäytePvm Näytteen nimi Alkal. JV ph jv CODCr BOD7ATU Kok.P Liuk.P Kok.N NH4-N jv NO23-N jv Kiintoaine Fe suod mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /tuleva/tuleva ±1% ±,2 ±15% ±15% ±15% ±1% ±2% /lähtevä/lähtevä ±1% ±,2 ±1 mg/l ±15% ±15% ±1% ±1% ±1% ±,1 mg/l ±2% ±15% /tuleva/tuleva ±1% ±,2 ±15% ±15% ±15% ±1% ±2% /lähtevä/lähtevä ±1% ±,2 ±1 mg/l ±15% ±15% ±1% ±1% ±1% ±1% ±2% /tuleva/tuleva ±1% ±,2 ±15% ±15% ±15% ±1% ±2% /lähtevä/lähtevä ±1% ±,2 ±15% ±15% ±15% ±1% ±1% ±1% ±1% ±2% ±15% /tuleva/tuleva ±1% ±,2 ±15% ±15% ±15% ±1% ±2% /lähtevä/lähtevä ±1% ±,2 ±1 mg/l ±15% ±15% ±1% ±1% ±1% ±1% ±2% ±15% NäytePvm Näytteen nimi LIETE ph liete ±,2 Kuiva-aine % ±,4 % Hg mg/kg ka ±2% Cd mg/kg ka ±2% Cr mg/kg ka ±2% Cu mg/kg ka ±2% Ni mg/kg ka ±2% Pb mg/kg ka ±2% Zn mg/kg ka ±2% As mg/kg ka ±2% Ca % ka ±3% K % ka ±3% Mg % ka ±2% Fe % ka ±15%

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 8.3.21 Nro 36-1-955 2 (61) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 29 Sisällys 1. YLEISTÄ... 5 1.1.

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2011 korjattu Nina Leino 7.6.2012 Nro 306-12-3003 2 (74) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2011 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2012 Nina Leino 15.3.2013 Nro 306-13-822 2 (80) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2012 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015

NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 Jaksoraportti 1-2015 Nina Leino 15.5.2015 Nro 306-15-2610 2 (26) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2014 Nina Leino 16.2.2015 Nro 306-15-326 2 (79) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2014 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2013 Nina Leino 18.2.2014 Nro 306-14-685 2 (78) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2013 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN Hinnastoon on koottu laboratoriossa tehtävien määritysten ja muiden peluiden verottomat ja arvonlisäverolliset hinnat. Laboratoriomme on FINAS pelun akkreditoima testauslaboratorio T190. Akkreditoidut

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere Jätevesiosasto/HKO 25.10.2013 Kirjenumero 822/13 Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 45 / 2013 Heikki Veijola Ympäristöntutkimuskeskus,

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KÄSITTELY. Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL. Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 30.5.

KÄSITTELY. Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL. Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 30.5. JÄTEVESIEN KÄSITTELY Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 1 Jätevesien käsittely Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006

Lisätiedot

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 VELVOITETARKKAILU 2013 16X155102 21.2.2014 VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 Viitasaaren Vesi Oy Mustasuon jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailun vuosiraportti

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos Sorkkistentie 10 27510 EURA Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY...

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Lappeenrannan jätevesiratkaisu YVA 2006 > lupahakemus ISY:lle 12/2006: Hyväristönmäki-Rakkolanjoki > ISY 11/2007 > VHO 11/2009 > KHO 1/2011 > lupahakemus

Lisätiedot