RakMK B4 SFS-EN by50. Mitä uutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005"

Transkriptio

1 RakMK B4 SFS-EN by50 Mitä uutta Tampereen kaupunki Rakennusvalvontayksikkö Jouni Punkki, Parma Oy Risto Mannonen, Betoniyhdistys ry. Sisältö 1.RakMK B4 SFS-EN by50 eurooppalainen betonistandardointi vaikutukset suomalaisiin määräyksiin 2.by50:n aiheuttamat tärkeimmät muutokset säilyvyysasiat puristuslujuus uudet notkeusluokat tehollinen vesisementtisuhde 2-luokan rakenteet tarkastetun valmistuksen piiriin 3.Käyttöikämitoitus by50:n mukaan käyttöikämitoituksen yleiset periaatteet betonirakenteiden käyttöikämitoitus by50:n mukaan taulukkomitoitus ja laskennallinen mitoitus 1

2 Uudet betoninormit by 50 Ylimääräinen osio (vain Suomessa) Betonirakentaminen edelläkävijänä. Käyttöikämitoitukseen kaksi vaihtoehtoa: 1. Taulukkomitoitus, 2. Laskennallinen mitoitus Kansallinen liite, erityisesti säilyvyys Periaatteet varsinaisessa standardissa, numeroarvot kansallisessa liitteessä. Suomessa kuitenkin katsottu ettei pelkästään kansallisella liitteellä voida taata riittävää säilyvyyttä Ylimääräinen osio (vain Suomessa) Korvaa pakkasenkestävyyden osalta SFS:n tuoteryhmäohjeen (RAK 15) 2

3 B4 / SFS-EN / by50:n aiheuttamat muutokset Säilyvyys Uudet rasitusluokat (entiset ympäristöluokat) Pakkasenkestävyyden lisäohjeet Käyttöikämitoitus ( v) Betonipeite (tulee Eurocodesta) vähimmäisarvo + mittapoikkeama (norm. 10 mm) = nimellisarvo Puristuslujuus Lujuusluokat Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (betoniperheet) Koekappaleet, muotit, puristuskoneet Tehollinen vesisementtisuhde Uudet notkeusluokat Myös 2-luokan rakenteet tarkastetun valmistuksen piiriin Lujuusluokat Lieriölujuus Entinen merkintä säilyy, esim. K40 Rinnalle eurooppalainen merkintä, esim. C32/40 Kuutiolujuus (150 mm) by50: s

4 Notkeusluokat by50: s. 102 Määritelmiä: Betonipeite Tehollinen vesimäärä Vesi-sementtisuhde by50: s

5 Betonipeite Nimellisarvo = Raudoitusten todellinen sijainti Käytetään lujuuslaskelmissa Vähimmäisarvo + Aina täytyttävä, esim. valmiissa rakenteessa Käytetään säilyvyyslaskelmissa Käytetään halkeilutarkasteluissa Mittapoikkeama Normaalisti 10 mm Voi olla < 10 mm ( 5 mm), osoitettava Nimellisarvo Vähimmäisarvo Puristuslujuuden vaatimustenmukaisuus Betoniperheiden muodostaminen Testausmäärät Alkutestaus Vaatimustenmukaisuuden ehdot (1-3) Muotit ja koekappaleet Puristuskoneet 5

6 Testausmäärät by50: s. 145 Puristuslujuuden vaatimustenmukaisuuden ehdot Vaatimustenmukaisuuden arviointi perustuu enintään 12 kuukauden pituisena arviointiajankohtana saatuihin testaustuloksiin. Arviointijakson pituus tulee päättää arviointijaksoa aloitettaessa. Saman tuotantoyksikön kaikkien perheiden arviointijaksojen ei tarvitse olla samanmittaisia. On suositeltavaa, että arviointijaksojen pituudet valitaan sellaisiksi, että sinä aikana perheeseen kertyy koetulosta. 6

7 Vaatimustenmukaisuuden ehdot Tarkastellaan betoniperhettä / yksittäistä reseptiä (= sinkkuperhe) Haluttaessa voidaan pysyä alkutuotannossa Tarkastelujakso: max 12 kk jatkuva tuotanto: väh. 15 tulosta perhekohtainen by50: s. 146 Ehto 3 by50: s

8 Tulosten muuttaminen vastaamaan vertailubetonin lujuutta ehtoa 1 tarkasteltaessa Tutkittavan betonin lujuus muutetaan vastaamaan vertailubetonin lujuutta, verrataan saatua tulosta kyseisen betonin tavoitelujuuteen. Kyseinen poikkeama lisätään vertailubetonin tavoitelujuuteen ja näin saadaan muunnettu lujuus. Esimerkki: Vertailubetoni K30, tavoitelujuus 36 MPa Tutkittava betoni K45, tavoitelujuus 55 MPa Tutkittavan betonin puristuslujuus tulos 53 MPa jää 2 MPa alle tavoitteen muutettu tulos = ( 36MPa 2 MPa ) = 34 MPa tai Tutkittavan betonin puristuslujuus tulos 58MPa ylittää 3 MPa tavoitteen muutettu tulos = (36MPa + 3 MPa = ) 39 MPa Ehdon 1 arvioinnissa käytettävä hajonta Aluksi keskihajonta (σ) lasketaan vähintään 35 peräkkäisestä testaustuloksesta, jotka on otettu yli kolmen kuukauden jaksossa juuri ennen sitä valmistusjaksoa, jonka aikana vaatimustenmukaisuus tulee tarkistaa. Keskihajonnan alkuarvoa voidaan käyttää, jos viimeisten 15 testaustuloksen (s 15 ) keskihajonta ei poikkea merkittävästi oletetusta keskihajonnasta: 0,63 σ < s 15 < 1,37 σ Jos arvo s15 on näiden rajojen ulkopuolella, määritetään σ:lle uusi arvio viimeisistä käytettävissä olevista 35 testaustuloksesta. 8

9 Betoniperheen vaatimustenmukaisuuden arviointi Onko jokainen 28 päivän ikäisenä saatu testaustulos yhtä suuri tai suurempi kuin (f ck - 4) (Taulukko 14, ehto 2) Ei Ilmoita, että annos tai kuorma on vaatimustenvastainen Kyllä Tarkista jokaisesta testatusta perheenjäsenestä jokaisen arviointijakson aikana vahvistusehdon mukaisesti, kuuluuko se perheeseen (Taulukko 15, ehto 3) Ei Poista tämä betoni perheestä ja arvioi se yksittäisenä betonina Kyllä Onko jokaisen arviointijakson aikana kaikkien muunnettujen lujuustulosten keskiarvo suurempi tai yhtä suuri kuin vertailubetonin nimellislujuus plus 1,48 x perheen tulosten keskipoikkeama (Taulukko 14, ehto 1) Ei Ilmoita, että perhe on vaatimustenvastainen arviointijakson aikana Kyllä Ilmoita, että arviointijakson aikana perhe on vaatimustenmukainen Puristuslujuuden tunnistustestaus Kun tunnistetaan, kuuluuko tietty betonitilavuus siihen betoniin, jonka nimellislujuus on osoitettu vaatimustenmukaiseksi, esim. jos epäillään jonkin annoksen tai kuorman laatua tai jos tunnistamista erityistapauksessa vaaditaan projektin määrittelyssä, tunnistustestaus suoritetaan seuraavasti: Näytteenotto- ja testaussuunnitelma Tunnistustestaus suoritetaan esim. seuraavalla tavalla määritellylle betonitilavuudelle: yksittäinen annos tai kuorma, jonka laatua epäillään; rakennuksen jokaista kerrosta tai kerroksen palkin/laatan tai pilarien/seinien tai muiden rakenteiden vastaaviin osiin toimitettu betoni; työmaalle viikon sisällä toimitettu betoni, jonka tilavuus ei saa ylittää 400 m 3. by50: s

10 Puristuslujuuden tunnistusehdot Taulukko B.1 Puristuslujuuden tunnistusehdot (laadunvalvonta on varmennettu) n kappaletta testaustuloksia, jotka on saatu ko. betonitilavuudella suoritetusta testauksesta Ehto 1 Ehto 2 Keskiarvo n kappaleesta testaustuloksia (f cm ) N/mm² Yksittäinen testaustulos (f ci ) N/mm² 1 Ei käytetä K K + 1 K K + 2 K - 4 Valmiin rakenteen puristuslujuuden määrittäminen laadunvalvonnassa Laadunvalvonnassa noudatetaan kohdassa esitettyjä periaatteita ja vaatimuksia. Poikkeuksena edellä esitettyyn on koekappaleen murtolujuuden muuttaminen 150 mm:n kuutiota vastaavaksi. Muutos tehdään seuraavasti: jos lieriöiden halkaisija on mm, kerrotaan yksittäinen lujuustulos luvulla 1,05 jos lieriöiden halkaisija on 50 80mm, kerrotaan yksittäinen lujuustulos luvulla 1,1 väliarvot mm interpoloidaan suoraviivaisesti kahdesta osasta liimattujen lieriöiden lujuustulokset kerrotaan lisäksi luvulla 1,05. Kun tuloksia verrataan ehdoissa 1 3 asetettuihin vaatimuksiin, kerrotaan vaatimusten pohjana oleva betonin nimellislujuus 0,85:llä 1-luokan ja 0,80:llä 2-luokan rakenteissa. Tämä kappale oli pudonnut pois normin ensimmäisestä painoksesta. Korjaus on tehty kesäkuussa otettuun lisäpainokseen! by50: s

11 Valmiin rakenteen puristuslujuus, kun laatua epäillään Ennen laskutoimituksia yksittäiset koetulokset muutetaan 150mm kuution lujuuksiksi. Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. Lujuudet ilmoitetaan 0,5 MN/m 2 tarkkuudella. Jos koekappaleita on vähintään 15 on vertailulujuus Kk pienempi seuraavista arvoista Kk = f cm 1,48s tai Kk = f cmin + 4 Jos koekappaleita on 3 14 kpl vertailulujuus Kk on pienempi seuraavista arvoista Kk = f cm k tai Kk = f cmin + 4 missä missä f cm on koetulosten keskiarvo fcmin on pienin koetulos s on keskihajonta, jonka arvo saadaan lausekkeesta. k valitaan taulukosta 6.4 n 2 ( fci fcm ) s = i= 1 n 1 f ci on yksittäinen koetulos n on koetulosten lukumäärä. Jos hajontalaskelma perustuu pienempään koetulosten lukumäärään kuin 25, ei keskihajonnan arvona saa käyttää pienempää arvoa kuin 2 MN/m 2. Vertailulujuus ilmoitetaan 1 MN/m 2 tarkkuudella. Vakion fk (MN/m 2 ) arvo riippuu koetulosten määrästä taulukon 6.4 mukaisesti. Taulukko 6.4 Kertoimen fk riippuvuus koekappaleiden lukumäärästä. n k by50: s. 150 Raudoitusten hitsaaminen työmaalla alustavat taivutuskokeet rakenteiden valmistuspaikalla testaus hyväksyttävässä koestuslaitoksessa 3 hitsattua näytekappaletta vetokokeeseen 3 hitsattua näytekappaletta taivutuskokeeseen hitsaustyöt voidaan aloittaa, kun hyväksyttävät koetulokset työn aikana testataan hyväksyttävässä testauslaitoksessa taivutuskokeella väh. 3 jatkosta jokaisesta alkavasta 200 jatkoksen erästä, kuitenkin vähintään 1 työvuorossa vetokokeella väh. 3 jatkosta jokaisesta alkavasta 600 jatkoksen erästä rakennuspaikalla ja tarkastetussa elementtien valmistuslaitoksessa oltava kokeiden tulokset Lisätietoja: Casper Ålander, Betoniterästen hitsausliitokset julkaisut muut julkaisut by50: s

12 Säilyvyys, rasitusluokat Ympäristöluokkien tilalle rasitusluokat: X0: Ei korroosion tai rasituksen vaaraa XC: XD: XS: XF: XA: Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio Muun kuin meriveden kloridien aiheuttama korroosio Meriveden kloridien aiheuttama korroosio Jäädytys-sulatusrasitus jäänsulatusaineilla tai ilman niitä Kemiallinen rasitus Usein tarkistettava useampia rasitusluokkia, esim. XC ja XF by50: s X0: XC: Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio Raudoittamaton betoni tai erittäin kuivat olosuhteet Väliseinät, välipohjat (kh voi olla XC1) XC1 Kuiva tai jatkuvasti märkä Normaalit sisätilat Ulkoseinän sisäkuori XC2 Kostea, harvoin kuiva Perustukset XC3 (yleensä XC3 ja XC4 yhdessä) Kohtalaisen kostea Ulkona olevat osittain tai kokonaan sateelta suojatut rakenteet Julkisivut, pysäköintitalon laatat, palkit, pystyrakenteet XC4 (yleensä XC3 ja XC4 yhdessä) Jaksollinen kastuminen ja kuivuminen Sateelle alttiit rakenteet Julkisivut, pysäköintitalon laatat, palkit, pystyrakenteet 12

13 XF1 XF: Pakkasrasitus Kohtalainen vedelläkyllästyminen ilman jäänsulatusaineita Pystyrakenteet ilman suolaa, lievät vaakarakenteet ilman suolaa Julkisivut, parvekepieli, pys.talon vaakarakenteet XF2 Kohtalainen vedelläkyllästyminen ja jäänsulatusaineet Pystyrakenteet (ilman kuljettamat jäänsulatusaineet) Vaakarasitus, kun rasitus on lievä Melukaiteet (P-luku 25), siltapalkit (jos ei XF4) XF3 Suuri vedelläkyllästyminen ilman jäänsulatusaineita Vaakarakenteet ilman suolaa Parvekelaatat XF4 Suuri vedelläkyllästyminen ja jäänsulatusaineet Suoralle suolaroiskeelle alttiit pinnat Melukaiteet (P-luku 40), siltojen reunapalkit Normaalit rasitusluokkayhdistelmät (ei XS, XA) Rasitusluokkayhdistelmä X0 XC1 XC2 XC3 XC3,4 XF1 XC3 XF1 XC3,4 XF3 XC3,4 XD1 XF2 XC3,4 XD3 XF4 Käyttöalue Raudoittamattomat rakenteet tai erittäin kuivat sisätilat Normaalit kuivat sisätilat Maan alla olevat betonirakenteet, esim. osa perustuksista Sateelta suojatut ulkorakenteet, ei pakkasrasitusta Kosteat sisätilat Pystyrakenteet ulkona, osa rakenteesta voi olla sateelta suojattu, osa sateelle altis, esim. julkisivut Sateelta suojatut vaakarakenteet ulkona, kosteuspitoisuus korkea, esim. pysäköintitalojen vaakarakenteet Pakkasrasitetut vaakarakenteet ulkona, esim. parvekelaatat Lievästi pakkassuolarasitetut rakenteet, jäänsulatussuolaa voi lentää rakenteeseen ilmavirran mukana Ankarasti pakkassuolarasitetut rakenteet, suolapitoista vettä lentää suoraan rakenteeseen 13

14 by50: s. 90 Pysäköintitalo (kylmä, ei suolausta) by50: s

15 Mitoitusmenetelmät by50:n mukaan 1. Taulukkomitoitus yksinkertainen, nopea ei mahdollista optimointia käyttökelpoinen jos lujuusluokka K40, muutoin johtaa liian paksuihin betonipeitteisiin esim. XC3 50 v K60: ylimitoitus 4-kertainen vain 50 tai 100 vuoden käyttöiälle 2. Laskennallinen mitoitus (Kerroinmenetelmä) monimutkainen, edellyttää työkalua mahdollistaa tehokkaan optimoinnin käyttöiät vuotta vain karbonatisoituminen ja pakkasenkestävyys Pakkasenkestävyyden varmistaminen Kolmivaiheinen varmistus 1. Vaatimukset betonimassalle (+ ennakkokokeet) rasitusluokan ja suunnittelukäyttöiän perusteella laskennallinen mitoitus tai taulukkomitoitus ilmamäärä ja vesisementtisuhde (+sementtimäärä) tarkistetaan kokeellisesti (=ennakkokoe) 2. Jatkuva laadunvarmistus tuoreen betonin ilmamäärä, päivittäin arvosteluerittäin 3. Tasokokeet pistokoeomainen, 1-4 kertaa vuodessa arvosteluerittäin 15

16 Vaatimukset ennakko- ja tasokokeissa (toinen taulukko (1b) CDF- ja CIF-kokeille, ei tulla käyttämään kys. menetelmiä) by50: s. 234 Tasokokeet Varmistetaan ettei ole tapahtunut (piileviä) muutoksia raaka-aineissa valmistusmenetelmissä arvosteluerittäin pistokoemaisesti 1-4 vuodessa Testausmenetelmissä muutoksia pois jää: suojahuokossuhde suomalainen pakkas-suolakoe (SFS 5449) uusina tulee: huokosjako (viralliseksi) Laattakoe (Borås-koe) ja CIF/CDF 16

17 by50: s. 239 Käyttöikä, määritelmät = ajanjakso, jonka ajan (betoni)rakenteen ominaisuudet säilyvät rakenteelta vaadittavalla tasolla edellyttäen, että sitä pidetään asianmukaisesti kunnossa (by50) Suunnittelukäyttöikä on rakennukselle tai rakennuksen osalle määritelty käyttöiän vaatimus. Käyttöikä: 50 v Käyttöiän jakauma on lognormaalinen ja käyttöikä oletetaan normaalisti saavutettavan 95%:n todennäköisyydellä. 5% 17

18 Käyttöikä käytännössä Referenssitaso, ei absoluuttinen ajanjakso Ajanjakso, jonka rakennus/rakennusosa vähintään kestää ilman suurempaa korjausta Käyttöiän jälkeen korjaustoimenpiteiden määrä todennäköisesti kasvaa Rakennuksen/rakennusosan käyttöä voidaan jatkaa (jatketaan) vielä pitkään Huom. Käyttöikää rajoittaa muutkin tekijät kuin tekninen säilyvyys, esim. taloudellinen tai esteettinen vanhanaikaistuminen Käyttöikäsuunnittelun proseduuri 1. Tilaajaa määrittelee rakennuksen tavoitekäyttöiän 2. Suunnittelija määrittelee rakennuksen suunnittelukäyttöiän sekä olennaisten rakenneosien suunnittelukäyttöiät sekä rasitusluokat rakennuksen suunnittelukäyttöikää ei vielä edellytetä betonirakenteiden suunnittelukäyttöikä edellytetään (by50) muiden materiaalien osalta käyttöikäsuunnittelua ei edellytetä, RakMK A4, 2.1: ohje käyttöikätavoitteista Rakennuksen ja rakennusosien suunnittelukäyttöikien tulee olla sopusoinnussa keskenään yhden rakennusosan käyttöiän maksimoinnilla ei paljoa saavuteta Käyttöikäsuunnittelussa määritellään ja optimoidaan eri rakennusosien tarkoituksen mukaiset suunnittelukäyttöiät. 18

19 Betonirakenteiden suunnittelukäyttöikiä (Parma Käyttöikäsuunnitteluohjeesta) Käyttöikäsuunnittelu by50:n mukaisesti Suunnittelija määrittelee betonirakenteiden: 1. Rasitusluokat 2. Suunnittelukäyttöiät Suunnittelijan on kuitenkin valittava betonipeite ja lujuusluokka ja siten karbonatisoitumisen osalta suunnittelija tekee käyttöikäsuunnittelun. Pakkasenkestävyyden osalta suunnittelija ei (normaalisti) määrää betonimassan ominaisuuksia vaan sen tekee betonin valmistaja. Pakkasenkestävyyden osalta suunnittelijan työ rajoittuu XF-luokan valintaan. 19

20 Piirustuksiin merkitään Rakenteesta: rakenneluokka rasitusluokat ja rakenteen suunnittelukäyttöikä betonipeitteen nimellisarvo (ja sen sallittu mittapoikkeama) suunnittelussa käytetyt ominaiskuormat Betonista: lujuusluokka kiviaineksen suurin raekoko mahdolliset lisävaatimukset (kun rakenteeseen tai sen valmistukseen kohdistuu erityisiä vaatimuksia) by50: s. 10 Suunnittelijan ja betonin / betonirakenteen valmistajan roolit käyttöikäsuunnittelussa Suunnittelija 1. Valitsee rasitusluokat ja suunnittelukäyttöiän suunnittelija tietää parhaiten olosuhteet 2. Tekee mitoituksen karbonatisoitumisen ja kloridirasituksen suhteen yhteistyössä betonivalmistajan kanssa, mikäli mahdollista Valmistaja 1. Tekee mitoituksen pakkasenkestävyyden suhteen valmistaja tietää parhaiten miten kyseisessä valmistusprosessissa vaadittu pakkasenkestävyys saavutetaan tarve lisävaatimukseen äärimmäisen harvinainen 2. Varmistaa säilyvyyden toteutumisen kaikki rasitusluokkien osalta Vuoropuhelu suunnittelijan ja valmistajan välillä tärkeää 20

21 Mitoitusmenetelmät by50:n mukaan 1. Taulukkomitoitus yksinkertainen, nopea ei mahdollista optimointia käyttökelpoinen jos lujuusluokka K40, muutoin johtaa liian paksuihin betonipeitteisiin esim. XC3 50 v K60: ylimitoitus 4-kertainen vain 50 tai 100 vuoden käyttöiälle 2. Laskennallinen mitoitus (Kerroinmenetelmä) monimutkainen, edellyttää työkalua mahdollistaa tehokkaan optimoinnin käyttöiät vuotta vain karbonatisoituminen ja pakkasenkestävyys Taulukkomitoitus (50 v) Käyttökelpoinen kun lujuus lähellä vähimmäislujuusluokkaa Minimisementtimäärä tulee täyttyä XA-luokissa ei ole muuta vaihtoehtoa by50: s

22 Betonipeite taulukkomitoituksessa XC2 XC4: Saa tehdä 5 mm:n vähennyksen jos lujuutta korotetaan 10 MPa by50: s. 73 XS- ja XD-luokat Arvot pätee mustalle teräkselle, jänneteräs + 10 mm by50: s. 230 XD1 : v/s = 0,40 puuttuu ensimmäisestä painoksesta 22

23 Kerroinmenetelmä Erkki Vesikari, VTT (ISO ) Pysty- ja vaakarakenteet karbonatisoitumisen suhteen (XC2, XC3 ja XC4) sateelle altis sateelta suojattu pakkasenkestävyyden suhteen (XF1 ja XF3) Käyttöiät: vuotta Betonin koostumus ja betonipeite XF-luokat: vesisementtisuhde ja ilmamäärä XC-luokat: puristuslujuus ja betonipeite 23

24 Kerroinmenetelmä, karbonatisoituminen Kerroinmenetelmä, pakkasrasitus Kuten karbonatisoituminen, kertoimet hieman poikkeavat 24

25 Taulukkomitoitus vs. laskennallinen mitoitus Vaikutus betonipeitteeseen ja todelliseen käyttöikään Nim.betonipeite [mm] v 75 v E2a Vaadittava betonipeite, XC3-50 v SMP = 10 mm, CEM I 64 v 84 v 112 v 148 v 196 v E2b Lujuusluokka [MPa] Taulukkomitoitus Kerroinmenetelmä 50 v Työkalut laskennalliseen mitoitukseen by50, Liite 4 yksinkertaista, mutta työlästä matematiikkaa ei kovinkaan käyttäjäystävällinen by, Käyttöikämitoitusohjelma Excel-taulukko julkaistaan by501 CD-ROM-versiossa VTT, EnnusBetoni Excel-pohjainen tullut juuri myyntiin Omat ohjelmat, esim. Excel Valmistajien käyttöikäsuunnitteluohjeet 25

26 Valmistajakohtaiset käyttöikäsuunnitteluohjeet Tavoitteena helpottaa suunnittelijan työtä rasitusluokkien valinta hyväksyttävät / suositeltavat suunnittelukäyttöiät Tuotannon optimointi Parhaiten soveltuvat betonipeitteet ja lujuusluokat kyseiselle rasitusluokalle ja suunnittelukäyttöiälle Parman KIS-ohje saatavana: 26

27 27

BETONIRAKENTEIDEN KÄYTTÖIKÄSUUNNITTELU

BETONIRAKENTEIDEN KÄYTTÖIKÄSUUNNITTELU BETONIRAKENTEIDEN KÄYTTÖIKÄSUUNNITTELU Jouni Punkki tekn.tri, elinkaari-insinööri, Parma Oy Asuinrakennus Normaalitaso Asuinrakennus PLUS-taso 1) julkisivujen suunnittelukäyttöiän ollessa 200 vuotta tulisi

Lisätiedot

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Harjoitus 10 Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Lujuusluokat Normit käsittävät lujuusluokat K15 - K100 (100mm 15,5) (C12/15 - C85/100) (100mm 103,0) 3 rakenneluokkaa,

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 15.5.2012 Betoni Workshop Kim Johansson Kim Johansson 1(12) Taustaa 1. Esistandardi ENV 206-1990 2. SFS-EN 206-1 - 2000 3. Voimaansaattaminen

Lisätiedot

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu Jussi Tiainen Jouni Punkki, tekn.tri, professori Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos jouni.punkki@aalto.fi Betoniviidakko Oy jouni.punkki@betoniviidakko.fi

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista

Lisätiedot

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1992-2 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/1 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi

Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi Oikein valittu betonilaatu mahdollistaa sekä sujuvan betonivalun että betonirakenteen pitkän

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-952-221-024-1 TIEH TIEH 2200054-v-08

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen seulontatulokset ja läpäisyarvo Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo g % % Pohja 60 9,0-0,15

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

ALKULAUSE. SFS-EN 206-1:n pohjalta tehdyt muutokset olivat niin suuria, että normeille annettiin

ALKULAUSE. SFS-EN 206-1:n pohjalta tehdyt muutokset olivat niin suuria, että normeille annettiin ALKULAUSE Suomen Betoniyhdistys ry:n on julkaissut betoninormeja tekniset ohjeet sarjassaan vuodesta 1977, jolloin ilmestyi by 10 Betoninormit. Vuonna 1980 betoninormit saivat sarjanumerokseen by 15, kun

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

KiviFaktaa

KiviFaktaa KiviFaktaa www.betoni.com Yhtenäistetyt ja vaihtokelpoiset SBKL- ja KL-kiinnityslevyt sekä RT-teräsosat Betoniteollisuus ry yhdessä teräsosavalmistajien kanssa on laatinut Eurokoodeihin perustuvat käyttöohjeet

Lisätiedot

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa 15.6.2007 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut 2 Sulfaatinkestävän sementin valinta sillanrakennuskohteissa 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Betonin valamisen vaikeudesta

Betonin valamisen vaikeudesta Betonin valamisen vaikeudesta XL Siltatekniikan päivät 2017 Jani Meriläinen Jo antiikin roomalaiset osasivat tehdä kunnon betonia! Pantheon, Rooma (124 jkr) Jani Meriläinen 2 Suunnitelma Turhia teräksiä

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet 1 Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet 2015 Ympäristöministeriö 2 Betonirakenteet Ohjeet 2015 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU... 3 2.1 Rakenteiden toteutusasiakirjat...

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Varmennustodistuksen arviointiperusteet Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Inspecta Sertifiointi Oy Käyntiosoite Y-tunnus: 1065745-2 PL 1000 Sörnäistenkatu

Lisätiedot

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen

Lisätiedot

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai betonirakenteessa epäillään lujuuspuutteita esimerkiksi

Lisätiedot

HB VALMIS. HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013. HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 VALMISBETONI

HB VALMIS. HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013. HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 VALMISBETONI HB VALMIS VALMISBETONI HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013 HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 uusi puhelinnumero 1.2.2013 alkaen 020 7881 833 HB VALMIS VALMISBETONI Viiden tähden

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975

Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 WORKSHOP BETONIRAKENTAMISEN UUDET MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Erityisasiantuntija, diplomi-insinööri

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005

Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 TIEHALLINTO Helsinki 2005 ISBN 951-803-518-0 ISSN 1457-9871 TIEH 3200942 Verkkoversio

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki 1 5.11.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Esimerkki 1/ Lähtötiedot 30 = Alin 150*300 lieriölle määritetty ominaislujuus

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Uusi BY Ruiskubetoniohje

Uusi BY Ruiskubetoniohje Uusi BY Ruiskubetoniohje TOTEUTUKSEN TARKASTUS JA TARKASTUSLUOKAT Dipl. Ins. Pauli Syrjänen, M&T Engineering Oy M&T Engineering Oy Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy ENC 301 SpC 1.3 STANDARDIT

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai rakenteessa epäillään betonin lujuuspuutetta esimerkiksi

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely 37 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 70 ILMA 6% 60 ILMA 5% 52 50 ILMA 4% P-luku ILMA 3% 40 ILMA 2% 30 20 10 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Vesi-sementtisuhde 0,55 0,6 Liikenneviraston ohjeita 37/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Tiehallinnon selvityksiä 60/2001. Kimmovasaran käyttäjän ohje

Tiehallinnon selvityksiä 60/2001. Kimmovasaran käyttäjän ohje Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 60/2001 Tiehallinnon selvityksiä 60/2001 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinto Siltayksikkö Helsinki 2001 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-811-4 TIEH 3200706

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Soveltamisalue Tätä ohjetta käytetään väliaikaisesti InfraRYL jaksossa 42000 esitettyjen laatuvaatimusten rinnalla rakennettaessa

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Duraint:Mitä kenttäkokeista on opittu?

Duraint:Mitä kenttäkokeista on opittu? VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Duraint:Mitä kenttäkokeista on opittu? BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2017 01.11.2017 HELSINGIN MESSUKESKUS / KOKOUSTAMO Ville Sjöblom VTT Technical Research Centre

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje

Kimmovasaran käyttäjän ohje 2 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Kimmovasaran käyttäjän ohje Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 2/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: P-lukubetonin puristuslujuuden testaus

Lisätiedot

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu Dipl. ins. Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy NT-112 Teräskuitubetonin suunnitteluohje Kuitutyypit Virtuaalikuidun käsite Jäännöslujuuskerroin (R-luku) Laatuvaatimusten merkintä Pistekuormien vaikutus lattiaan

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016, Vantaa Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Sisältöä: 1. 2. Betoniviidakko Oy lyhyesti Betoni puristuslujuus Miksi puristuslujuuden

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO TILAUKSET P F

VALMISBETONIHINNASTO TILAUKSET P F 2014 VALMISBETONIHINNASTO VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN (KORVAA HINNASTON 1.10.2011) TILAUKSET P. 040 528 4598 F. 020 740 2740 jorma.helin@laukaanbetoni.com www.laukaanbetoni.com Laukaan betoniasema Jyväskylän

Lisätiedot

BETONIN LAADUNVARMISTUS KOESUUNNITELMA

BETONIN LAADUNVARMISTUS KOESUUNNITELMA Sivu 1 / 14 BETONIN LAADUNVARMISTUS KOESUUNNITELMA Hanke: Vihdin Kirkonkylän Campus Noudatetaan RIL 130 1 YLEISTÄ Betonin laadunvarmistuskokeiden suorittaminen toteutetaan tilaajan nimeämän rakennustyönvalvojan

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Liikenneviraston ohjeita 21/2016

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: P-lukubetonin puristuslujuuden testaus

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland BETONISEMINAARI Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland Betonirakenteiden suunnittelu 1 Miten laatutavoitteet asetetaan 2 3 4 Miten betonirakenteita suunnitellaan Miten laatutavoitteiden

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet

Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet Siltaeurokoodien koulutus, 2.-3.12.29 Dipl.ins. Ulla Marttila, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö: 1. Standardit ja ohjeet 2. Betoni Lujuus, kimmokerroin,

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston )

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston ) 1/(5) Sitoumuksetta 2.1.2017 alkaen (Korvaa hinnaston 2.1.2015) KOTKA puh. 0207 933 360 rb.kotka@ruskonbetoni.fi Sepänkatu 20 4770 KOTKA KOUVOLA puh. 0207 933 350 rb.kouvola@ruskonbetoni.fi Varastoympyrä

Lisätiedot

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari 2017-1.11.2017 Fahim Al-Neshawy & Jouni Punkki Aalto yliopisto Esitelmän sisältö 1. Tutkimus tausta ja tavoitteet 2. Tutkimus metodiikka / materiaalit

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden, Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet...

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO

VALMISBETONIHINNASTO LUJA-VALMISBETONIHINNASTO 1.1.2009 1 (14) VALMISBETONIHINNASTO JYVÄSKYLÄ Sisältö Sivu 1 Etusivu 2 Toimitusehdot Tilausten suorittaminen Tilausten vastaanotto 3 Rakennebetonit 4 Lattiabetonit 5 HT-lattiabetonit

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO

VALMISBETONIHINNASTO LUJA-VALMISBETONIHINNASTO 1.1.2009 1 (15) VALMISBETONIHINNASTO Oulu / Haukipudas Sisältö Sivu 1 Etusivu 2 Toimitusehdot Tilausten suorittaminen Tilausten vastaanotto 3 Rakennebetonit 4 Lattiabetonit 5

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy Robust Air Projektin lyhyt esittely Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy 19.9.2017 Robust Air Taustaa Kohonneet ilmamäärät: Kohonneita ilmamääriä havaittu satunnaisesti jo muutaman vuoden ajan 1%-yks. ilmaa 5%

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

VALMISBETONI- HINNASTO

VALMISBETONI- HINNASTO VAHVIN BETONIOSAAJA PALVELUKSESSANNE! 1.1.2010 HÄME 01.01.2012 VALMISBETONI- HINNASTO VALMISBETONIHINNASTO Hämeenlinna / Tervakoski SISÄLTÖ Sivu 2 Sisällysluettelo - yhteystiedot 3 Toimitusehdot Tilauksen

Lisätiedot

1. JAKSO Helsinki BETONIN OSA-AINEET, SUHTEITUS JA OMINAISUUDET

1. JAKSO Helsinki BETONIN OSA-AINEET, SUHTEITUS JA OMINAISUUDET 1. JAKSO 7.-9.11.2017 Helsinki BETONIN OSA-AINEET, SUHTEITUS JA OMINAISUUDET Tiistai 7.11.2017 8.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 8.30-8.50 Kurssin avaus, tavoitteet ja sisältö DI Kim Johansson Suomen Betoniyhdistys

Lisätiedot

42030 Sillan betonielementtirakenteet

42030 Sillan betonielementtirakenteet Arbortext Editor Unformatted Print: 42030_Sillan_betonielementtirakenteet.xml Printed Tue Sep 11 14:23:58 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2013. Inspecta sertifionti Oy:n valvomat valmisbetonitehtaat

HINNASTO 1.1.2013. Inspecta sertifionti Oy:n valvomat valmisbetonitehtaat HINNASTO Inspecta sertifionti Oy:n valvomat valmisbetonitehtaat VALMISBETONIA BETONIN PUMPPAUS LATTIATYÖT TEKNINEN NEUVONTA LAADUNVALVONTA PALVELUT Ympäristöystävällinen betonintuotanto Tuusula Vantaa

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

Lasse Mörönen PL 1001 Puh. 040 593 2843 Faksi 020 722 7003 Sähköposti ST-nostoankkureiden Rd24x135 ja Rd24x150 vetokokeet

Lasse Mörönen PL 1001 Puh. 040 593 2843 Faksi 020 722 7003 Sähköposti ST-nostoankkureiden Rd24x135 ja Rd24x150 vetokokeet TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01158-16 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Salon Tukituote Oy Jarkko Haanpää Kaskiahonkatu 8 24280 Salo jarkko.haanpaa@tukituote.fi 23.2.2016 Jarkko Haanpää VTT Expert Services

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 16.12.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 1 Yleistä Maankäyttö-

Lisätiedot

KANAVAELEMENTIT JA KANSIELEMENTIT

KANAVAELEMENTIT JA KANSIELEMENTIT RATAHALLINTO- TEKNISET TOIMITUSEHDOT 1041/731/99 2.8.1999 KANAVAELEMENTIT JA KANSIELEMENTIT Ratahallintokeskus on vahvistanut kanavaelementtien ja kansielementtien tekniset toimitusehdot voimassaoleviksi

Lisätiedot

TERÄSBETONIPAALUT PO-2016

TERÄSBETONIPAALUT PO-2016 TERÄSBETONIPAALUT PO-2016 RIL 254-2016 PAALUTUSOHJE 2016 KOULUTUSTILAISUUS / SGY 14.3.2017 Reijo Mustonen, HTM Yhtiöt Oy TERÄSBETONIPAALUT PO-2016 Uusi paalutusohje tuo mukanaan uudet teräsbetoniset lyöntipaalut

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö 5.2.2014. Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö 5.2.2014. Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen JÄNNERAUDOITTEET Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen Sisältö 1) Jännitetyistä betonirakenteista 2) Jännityskorroosiosta 3) Rakenteen toiminta 4) Arviointimenettely 5)

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Tiehallinnon selvityksiä 28/2006

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Tiehallinnon selvityksiä 28/2006 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 28/2006 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 28/2006 TIEHALLINTO Helsinki 2006 Verkkoversio http://www.tiehallinto.fi/sillat ISSN 1459-1553

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot