Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)"

Transkriptio

1 Sivu 1/9 Hähkänän koulu Salon kaupunki 1760/ /2015 Yleiset Koulu: Hähkänän koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä: 111 Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Musiikkiesitysten hoito Laura Örling-Haikonen 1 h/ vko Koulun tietokonelaitteista vastaava Sari Saukkonen 1 h/vko Oppilaskunnan ohjaajan tehtävät Hanna-Mari Tuominen 0,5 h/ vko Luokanvalvojan tehtävät Patrik Ristola 1 h/ vko Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Tämän lukuvuoden kehittämiskohteet ovat fyysinen oppimisympäristö, oppimisympäristön turvallisuus sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Fyysinen oppimisympäristö Koulun työskentelytilat ovat maksimaalisessa käytössä tällä oppilasmäärällä. Meillä ei ole muita oheistiloja vapaana päivän aikana kuin käytävä ja ip-toiminnan tilat. Yritämme muodostaa erilaisia pienryhmien työskentelypisteitä mm. käytävälle ja ip-toiminnan tiloihin päiväaikaan. Oppilaat voivat myös itse "rakentaa" omia työpisteitään tilapäisesti eri puolille koulua ja opetella työskentelemään suurryhmissä tehden kuitenkin oman tasoisiaan tehtäviä. Sekaryhmissä oppilaat voivat neuvoa ja avustaa toisiaan pulmissa. Atk-luokka toimii myös rinnakkaistyötilana eri vuosiluokkien oppilaiden kesken. Älypuhelimien käyttöä opiskelukäytössä harjoitellaan. Valokuvaus sovituista kohteista, asioiden merkitseminen muistiin puhelimeen jne opettavat puhelimen hyötykäyttöä arkitilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuus Oppilaiden suuret sekaryhmät ympäri koulua tuovat tarvetta tehostetulle turvallisuuskeskustelulle. Keskustelua turvallisesta oppimisympäristöstä käydään kaikilla tasoilla ja useissa eri tilanteissa. Oppilaat koulun puolella ja ip-toiminnassa, vanhemmat, kummit ja pikkuoppilaat ja koko opetusväki ovat mukana kuvaamassa vaarallisia paikkoja ja pohtimassa niille muutoksia ja parannuksia turvallisempaan suuntaan. Koulun piha-alueen vaaranpaikat yritetään löytää ja tutkia yhdessä oppilaiden kanssa. Osallisuus ja vaikuttaminen Uusi opetussuunnitelma pitää tutkia ja kirjoittaa auki sopivaksi rungoksi meidän koululle. Tämän lukuvuoden aikana kaikilla eri sidosryhmillä koulun sisällä ja ulkopuolella on oltava mahdollisuus tuoda oma näkökulmansa esiin. Muut kehittämishankkeet

2 Sivu 2/9 Comenius-projektimme päättyi Teemme loppuraportin ja tilitykset syyskuun loppuun mennessä Cimolle. "Euroopan Unionin LLP/ Comenius-ohjelma (hankenumero RO1-COM ): Hähkänän koululle on myönnetty hankerahaa korkeintaan euroa ajalle Jotta koulu saa maksimimäärän avustusta, sen pitää toteuttaa vähintään 24 liikkuvuutta kahden vuoden aikana. Hankkeen aihe on European Superheroes. Projektissa on mukana kahdeksan maata eri puolilta Eurooppaa. Opettaja Sari Saukkonen on vastuussa hankkeesta." Kiva Koulu-hanke koulukiusaamisen vähentämiseen jatkuu. Koulumme sai lv ajalle OKM:n rahoitusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Johtaminen Koulun rehtorina toimii Jaana Suomi. Hänen opetusvelvollisuutensa on kuudellä perusopetusryhmällä 18 h luokkaopetusta. Muun ajan hän tekee rehtorin tehtäviä koululla. Koulun vararehtorina toimii Patrik Ristola. Hänen vastuualueitaan ovat tiedottaminen, sisäinen posti sekä turvallisuusjohtajan tehtävät ja koulun kriisikansion päivittäminen. Hän toimii myös rehtorin työparina erilaisissa suunnittelutehtävissä. Koulun johtoryhmän muodostavat kaikki koulun aikuiset, opettajat ja avustajat. He suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä kaikki eri toiminnot. Koulun opettajainhuone on kaikille yhteinen työhuone. Johtoryhmä on helppo kutsua koolle ja tiedonkulku on nopeaa. Koulun ulkopuolinen opetus - luokat käyttävät liikuntatunneilla silloin tällöin Inkereen Kajalan urheilukentän välineitä ja tiloja. Luokat kulkevat kentälle polkupyörillä. - luokkaretket toteutuvat luokittain keväällä tai syksyllä omalla rahoituksella, yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Luokka voi toteuttaa retken myös leirikoulun muodossa kaupungin leirikoulusääntöjen puitteissa. - yhteistyö Perttelin seurakunnan kanssa: jumalanpalvelus syksyllä koulun alkaessa, jouluna sekä kevätpuolella pääsiäisenä Perttelin kirkossa. Kevätkirkko on toteutettu omalla koululla pihalla metsäkirkkona. Osan kyydeistä koulu maksaa. Srk maksaa yhden kirkkokäynnin bussit luokkien oppilaat tekevät opintoretken Turun linnaan (HI) sekä Yrityskylään Turkuun. Koulu rahoittaa kuljetuksen opintokäynnille. Yrityskylävierailun rahoitus tulee kaupungilta. - pyöräily- sekä ulkoiluretket tehdään koulun lähiympäristössä luonto- tai liikuntapäivän osana mahdollisuuksien mukaan sekä syksyllä, talvella että keväällä. Teemana mm. turvallinen liikkuminen eri vuodenaikoina. - kirjastoautokäynnit joka toinen viikko. Auto tulee koulun pihalle parittomina viikkoina perjantaisin. - uimahallikäynnit luokilla 1-2. kaupungin omilla järjestelyillä sekä niihin yhdistettynä isompien oppilaiden uimahallivierailu kerran lukuvuodessa. Alkuopetusluokkien uimahallimaksut on rahoitettu liikuntapuolen rahoista, luokat rahoitetaan koulun omasta talousarviosta. - luokat toteuttavat opetussuunnitelman puitteissa erilaisia tutustumiskäyntejä sekä vierailuja esim. Salon taidemuseoon, kirjastoon, Steissille jne koko kouluvuoden ajana - 6. luokka käy tutustumassa tulevaan yläkouluunsa. - opettajat ovat joka tilanteessa vastuussa omasta ryhmästään tai hetkellisesti laajemmasta oppilasryhmästä.

3 Sivu 3/9 Oppilaskunnan toiminta Oppilaskuntaan valitaan syyskuussa 2015 yksi oppilas joka luokasta Varsinaiselle jäsenelle valitaan myös varamies. Hanna-Mari Tuominen on ryhmän opettajajäsen ja hän ohjaa ryhmää. Oppilaskunta antaa lausuntoja ja kertoo oppilaiden mielipiteitä erilaisista koulua koskevista asioista. Ryhmä kokoontuu koulupäivän aikana. Oppilaskunta suunnittelee myös erilaisia projekteja tai tempauksia kouluun, esim. Nälkäpäivä-tempaus tai koulupaitojen suunnittelukisa. Oppilaskunta on mukana suunnittelemassa mm. liikuntapäivää ja askartelupäivää. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö - Vanhempainillat Koko koulun vanhempainilta on syyskuun alussa. Siellä koteja informoidaan ajankohtaisissa asioista. Illan aikana selvitetään koulun toimintatavat kiusaamistilanteissa sekä keskustellaan huoltajajäsenten roolista yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Yhteisen vanhempainillan jälkeen luokat kokoontuvat keskustelemaan vielä vuosiluokkien omista ajankohtaisista asioista. Opettajat pitävät luokittain vanhempainiltoja tai "vartteja" oman harkintansa mukaan myös muun kouluvuoden aikana. Kodin ja koulun yhteistyö - Muu Koteihin tiedotetaan koulun tapahtumista yms. Wilman, reppuvihkon tai tiedotteiden välityksellä. Kodit voivat viestitellä helposti kaikkien koulun henkilökunnan jäsenten kanssa päivittäisistä asioista millä tahansa viestimellä. Koulun kotisivuja ylläpidetään koko ajan ja sitä kautta informoimme koteja myös. Oppilaat voivat myös itse etsiä informaatiota koulun kotisivuilta. Perheitä kutsutaan mukaan koulun tapahtumiin tai retkille. Huoltajat kutsutaan koululle avointen ovien päivinä seuraamaan opetusta ja opiskelua. Koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kutsutaan vanhempien edustajia kehittämään omasta näkökulmastaan koulun toimintakulttuuria. Huoltajien ja/tai opettajien aloitteesta järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa voivat olla paikalla esim. erityisopettaja tai kuraattori. Tapaamisissa voivat olla mukana myös oppilaat. Kahdella luokalla on vanhempaintoimikunta, joka järjestää tempauksia varainhankintaan. Pyrimme vähitellen siihen, että koululla on yksi toimiva vanhempainyhdistys. Mainostamme kotiinpäin myös erilaisia vanhemmille tarkoitettuja koulutusiltoja. Kerhot Koulussa ei toimi tällä hetkellä kerhoja. YT-ajan tarkoituksenmukainen käyttö Koulu pitää viikottain YT-palaverin maanantaisin klo 8-9. Laajempien suunnittelukokonaisuuksien yhteydessä suunnittelua jatketaan iltapäivisin. Avustajista toinen on ainakin mukana joka kerta YT-

4 Sivu 4/9 palaverissa. Kokouksissa käydään yhdessä läpi viikottaisia ajankohtaisia asioita sekä suunnitellaan yhteisiä projekteja. Niissä käydään myös pedagogisia keskusteluja jonkun tietyn kasvatusteeman ympärillä. Opettajat ovat viikottain yhteydessä koteihin puhelimen, sähköpostin sekä reppuvihkojen ja Wilman välityksellä. Huoltajien kanssa käydään keskusteluja myös koululla. Joka viikko käydään neuvotteluja erityisopettajan ja terveydenhoitajan kanssa sekä kaksi kertaa kuukaudessa kuraattorin kanssa. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat pedagogisia tilanteita yhdessä viikoittain. Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmän kokoonpano Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Jaana Suomi, rehtori tai Patrik Ristola, vararehtori vähintään 1 opettaja vähintään 1 avustaja Riikka Anttila, kuraattori Marja Ojamo-Hietanen, th Jemina Ilkka, erityisluokanopettaja 2-4 huoltajaa (kutsu lähtee kaikille huoltajille ja kaikki ovat tervetulleita kokoukseen) 2-4 oppilasta, aiheista riippuen määrä vaihtelee Keväällä 2015 yhteisöllinen oppilashuoltoryhmämme teki tiivistä yhteistyötä myös Hähkänän päiväkodin työntekijöiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltoryhmän aikataulu Ensimmäinen ryhmän kokoontuminen on syyskuun lopulla. Marraskuussa jatkamme opetussuunnitelman ja ajankohtaisten koulua koskevien asioiden käsittelyllä. Kevätpuolella tähtäämme kolmeen tapaamiseen vähintään. Kehittämisteema henkilöstön osaamiselle Opetusväki, sekä opettajat että avustajat, tarvitsevat koko ajan päivitettyä tietoa erilaisista oppijoista sekä uusia ideoita vaihtelevista tukitoimista kenelle tahansa lapselle koulussa. Tämän kouluvuoden aikana tarvitsemme koulutusta uuden opetussuunnitelman sisällöstä ja uusista työmuodoista. Strategian toimeenpano Asiakkaat Koulun oppilasmäärä on kasvussa vuosi vuodelta. Tällä hetkellä oppilaita on 111. Kahden vuoden kuluttua koulussamme opiskelee 123 oppilasta. Erityistä tukea sekä tehostettua tukea

5 Sivu 5/9 saavia oppilaita löytyy useita. Heidän tukitoimensa sekä suurien ryhmien ryhmittely mm. taitoaineissa koulun alimitoitetuissa tiloissa ovat tulevien lukuvuosien suuret haasteet. Prosessit Johtaminen, osaaminen, henkilöstö Rehtori käy kehityskeskustelut jokaisen opettajan ja avustajan kanssa alkuvuodesta Keskustelujen herättämät toiveet ja ideat otetaan mahdollisuuksien mukaan arkikäyttöön. Henkilökunnan esille nostamat epäkohdat korjataan. Talous Hähkänän koulun laajentamista on suunniteltu monta vuotta. Laajennuksen suunnittelurahat ovat olleet TA:ssa jo pitkään. Koulun tilat ovat täysin alimitoitetut jo tämän vuoden oppilasmäärälle. 6. lk opiskelee tekstiilityön tiloissa koulun alakerrassa. Pienryhmien vaatimia tiloja ei ole lainkaan eikä luokkatiloja ole riittävästi edes perusopetusryhmiä varten. Kaikessa koulun toiminnassa joudumme huomioimaan tilojen pienuuden ja riittämättömyyden. Tilat vaikuttavat ryhmäkokojen muodostamiseen sekä lukujärjestyksen laatimiseen, esim. TN ryhmät ovat max 13 oppilasta. Kaikki ryhmät ruokailevat omissa luokissaan, koska yhteistä ruokasalia ei ole. Ruokailu vaatii omat järjestelynsä päivittäin. 6. lk kulkee ulkokautta yläkertaan päivittäin ruokailemaan atk-tilaan, jotta ruoka-astioita ei tarvitse kantaa ulkokautta alakertaan tekstiilityön luokkaan. Saimme tänä vuonna OKM:n hankerahaa ryhmien pienentämiseen. Sillä rahalla palkattiin yksi erityisluokanopettaja, joka toimii myös koulun erityisopettajana. Yhdistettynä luokanopettajan ja erityisopettajan tehtävät eivät riitä tämän suuremmalle oppilasmäärälle. Erityisopettajan tehtävänä on taata tukea tarvitsevien oppilaiden monipuolinen opetus. Koulukuljetuksen valvonnan järjestäminen Koulussamme on kolme kuljetusoppilasta, kaksi ekaluokalla ja yksi kakkosluokalla. Kuljetusajat on yhtenäistetty eli kaikki kolme kulkevat kouluun ja kotiin saman aikataulun mukaan. Kaikilla kolmella on viikossa 1-2 odotustuntia koulupäivän jälkeen. Kakkosluokkalainen tulee yhtenä aamuna kouluun tuntia aikaisemmin. Odotustuntien aikana heille on mahdollista antaa esim. tukiopetusta, jos he tarvitsevat sitä. Odotusaikana oppilaat odottavat sisällä omassa luokassaan tai toisen opettajan luokassa opettajien valvonnassa. Avustajat valvovat heitä maanantaina iltapäivällä omien tehtäviensä ohella. Monena päivänä oppilaat pääsevät kuljetukseen melko pian koulupäivän päätyttyä. Aamuisin kuljetus tulee koululle vain vähän ennen koulupäivän alkua. Oppilaiden on silloinkin mahdollista tulla sisälle odottamaan koulupäivän alkua. Järjestyssäännöt Hähkänän koulun järjestyssäännöt Päivitetty 8 / 2015

6 Sivu 6/9 Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata turvallisuus, työrauha ja yleinen viihtyvyys oppilaille ja koulun työntekijöille. Säännöt ovat voimassa koulussa ja iltapäiväkerhossa koulun alueella, ja sen välittömässä läheisyydessä sekä koulumatkoilla. Säännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Sääntöjen tarkoitus on myös tukea koteja heidän kasvatustyössään. Pääasia on lapsen paras! Koulumatka - Koulumatkalla oppilaan on noudatettava liikennesääntöjä ja varovaisuutta. Pyöräilijöiden on käytettävä kypärää. - Koulumatkalla on kuljettava suorinta turvallista reittiä kodin ja koulun tai hoitopaikan välillä. Jos matkalla tapahtuu loukkaantumisia, on siitä viipymättä ilmoitettava opettajalle tai rehtorille. - Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulualue - Koulun aluetta on koko koulun tontti, joka rajoittuu alueeseen: Ketmäentie, Mäntykankaantie, Hakametsäntie sekä pururata. Välituntipiha-aluetta ovat muut alueet tontista, paitsi autojen pysäköintipaikka ja iltapäiväkerhon leikkipiha-alue. - Koulun pihalta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa. - Polkupyörät on pidettävä pyörätelineissä koulupäivän aikana. Pyöräily on kielletty pihalla kouluaikaan. - Lumipallojen, kivien yms. esineiden heittäminen on kiellettyä. Liikuntatunnin alussa luistelukaukaloon saa mennä vain opettajan luvalla ja siellä luistellaan kypärä päässä. Välitunnilla talviaikaan kaukalossa ei saa oleskella. - Puihin ja katolle ei saa kiipeillä. Koulun istutuksia pitää kohdella varoen. - Roskaaminen, seinien tuhriminen ja yleinen siivottomuus koulun tiloissa ja koulualueella on kiellettyä. Työskentely - Opettajien ja oppilaiden on saavuttava kouluun ajoissa. - Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Hänellä pitää olla mukana työjärjestyksen mukaiset tarvikkeet ja liikuntavarusteet. - Oppilaan on pidettävä hyvää huolta koulun oppikirjoista ja muista hänelle lainatuista välineistä ja hankittava itse uudet kadonneiden tilalle. - Oppituntien alussa oppilaat odottavat luokassa rauhallisesti tunnin alkamista. Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen. Toiminta koulussa - Matkapuhelin tulee pitää äänettömällä oppitunnilla, ellei sitä käytetä välineenä oppitunnin aikana opetettavan aineen opetuksessa/oppimisessa.

7 Sivu 7/9 - Rahaa voi tuoda kouluun vain erityisluvalla, esim. kolehti, keräykset. - Muiden oppilaiden ja aikuisten kiusaaminen on kiellettyä. Sanailu ja kisailu tai pieni vastoinkäyminen eivät ole varsinaista kiusaamista. - Kiusaamisesta pitää ilmoittaa henkilökunnalle viipymättä. Välitunti - Välitunnit vietetään ulkona. Opettajan luvalla voi olla sisällä välitunnin aikana. - Välitunnille mennään ripeästi ja välitunnin aikana oppilaat ovat välituntialueella. Välitunnin päätyttyä oppilaat tulevat välittömästi sisälle ja siirtyvät rauhallisesti omiin luokkiinsa. - Loukkaantumiset ja kiusaamiset välitunnin aikana pitää välittömästi kertoa valvovalle opettajalle. Kiusaamistilanteet pyritään selvittämään välitunnin aikana tai mahdollisimman pian. - Välineet, esim. jalkapallot, pitää tuoda sisälle välitunnin päätyttyä. Ruokailu - Ruokailu tapahtuu omissa luokissa luokanopettajan johdolla. Ruokailutilanteissa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja siisteyttä. Kaikki osallistuvat ruokailutilanteeseen. - Kaikkia ruokalajeja on totuteltava maistamaan. Liikunta - Liikuntatunnille tullaan asianmukaisesti pukeutuneena. - Sisäliikuntatunnin jälkeen mennään suihkuun. Jos liikuntatunti on viimeinen koulutunti, suihkuun meno on vapaaehtoista. - Jos lapsella on lääkärintodistuksella vapautus liikunnasta, hän ei ota osaa liikuntatunnille lainkaan. Muista kevennyksistä opettaja päättää tapauskohtaisesti. Kevennetty liikuntatunti esim. toipilaalle, voi olla rauhallinen kävelylenkki. Muuta - Muiden oppilaiden ja aikuisten tavaroihin ei saa koskea ilman lupaa. - Tupakan ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä koulun alueella ja kaikissa koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä koulun ulkopuolisissa tapahtumissa kuten leirikoulussa. - Tulentekovälineiden ja teräaseiden tms. tuominen kouluun on kielletty. - Lakitekstin sanamuodot tarkennukseksi: - Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallissutta taikka, joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (29 2)

8 Sivu 8/9 - Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 :n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. - Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 :n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. - Pois ottamiseen voidaan käyttää välttämättömiä, puolustettavia ja oikeasuhteisia voimakeinoja. Keinot on kirjattava ja niiden käytöstä tulee antaa kirjallinen selvitys. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Rangaistukset - Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. - Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Oppilaan poistamisella luokasta kesken tunnin turvataan toisten oppilaiden opiskelurauha. - Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. - Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua rakentavasti oppilaan moitittavaan käyttäytymiseen. Se voidaan järjestää kerralla tai useassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Kasvatuskeskustelun määrää opettaja tai rehtori. keskustelu kirjataan ja siitä ilmoitetaan huoltajalle. Huoltajalla on myös mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä. - Jälki-istunto voi kestää enintään kaksi tuntia. Jälki-istunnosta ilmoitetaan myös huoltajille ja se kirjataan. Jälki-istunnon aikana on mahdollista teettää oppilaalla suullisia tai kirjallisia tehtäviä ja harjoituksia. Oppilas ei voi olla poissa opetuksesta jälki-istunnon takia. Kuljetusoppilaalla on oikeus kuljetukseen myös jälki-istunnon yhteydessä. - Muita kurinpitokeinoja ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen Vahinkojen korvaaminen - Koulun kiinteistöä, välineitä ja kalustoa tulee käsitellä huolella. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan, huolimattomuudellaan tai vallattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. - Kasvatuksellisista syistä varmuudella tiedossa oleva tekijä voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuudellaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus tai tila. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti ja siinä pitää huomioida lapsen ikä ja turvallisuus. Päätöksestä ilmoitetaan kotiin. Suunnitelmat

9 Sivu 9/9 Painotetun opetuksen opetussuunnitelma

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 Järjestyssääntöjen tarkoitus Säännöt ovat tarpeelliset päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyvyyden ja turvallisuuden

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista 1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36 37) Perusopetuslaki säätää keinoista, joilla voidaan puuttua erilaisiin häiriö

Lisätiedot

Työrauha ja osallisuus

Työrauha ja osallisuus Työrauha ja osallisuus 1 PERUSOPETUS LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Osallisuus ( ei aikuiskoulutus) oppilaskunta ja opiskelijakunta oltava: Kuultava ennen OPS:n ja siihen liittyvien

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa 1. Johdanto Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö on edellytys sille, että oppilaat voivat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 11.11.2016 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus Harjun koulun tavoitteena on kasvattaa sosiaalisia ja yhteisöllisiä kansalaisia, jotka tuntevat vastuuta omasta ja muiden

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1267/2013 Laki perusopetuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille.

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille. PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille. Valmistelussa ovat olleet mukana koulun oppilaat. Koulun oppilaskuntaa

Lisätiedot

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE Työrauhan ylläpito koulussa ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet SISÄLTÖ Sisältö Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Oppilaan velvollisuudet Huoltajan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy.

Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy. LÄHDERANNAN KOULUN JÄRJETYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä ja turvallisuutta, opiskelun esteetöntä sujumista

Lisätiedot

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Työrauha koulussa ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Päivitetty 5.7.2016 Sisällys 1. OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN...

Lisätiedot

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Liite 19 Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.9.2016 Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Kasvatuskeskustelu Yksilöidään teko tai laiminlyönti yhdessä

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus Yhteisesti sovittuja käyttäytymissääntöjä tarvitaan kouluyhteisössä, jotta päivittäinen työjärjestyksen mukainen toiminta sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt

2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt 2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt Tavoitteet Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle Pansion koulun oppilaalle ja Pansion koulussa työskentelevälle työrauha. Pyrkimys on, että Pansion koulussa

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/6 Kaivolan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Kaivolan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet Sisältö: Turvallinen koulu 2 Oppilaan velvollisuudet 2 Huoltajan velvollisuudet 2 Kasvatuskeskustelu, ojentamis-

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

GUMERUKSEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT GUMERUKSEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus Yhteisesti sovittujen järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Juvolan koulun säännöt:

Juvolan koulun säännöt: Juvolan koulun säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2016 ALKAEN Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta

Lisätiedot

Kuka huolehtii rehtorista?

Kuka huolehtii rehtorista? Kuka huolehtii rehtorista? LoSuRe, Armfeltin koulu 31.10.2011 Lauri Liusvaara, Law Point Ay, www. lawpoint.fi 31.10.2011 Lauri Liusvaara Law Point Ay Rehtorin oikeusturva Kuka huolehtii rehtoreista? Mistä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä opetusta kehitetään etsimällä uusia, rohkeita ja oppilaita entistä enemmän aktivoivia tapoja oppia ja näin tehdä

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Janne Mäkinen Mäntsälän kunta opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) Marjaana Mäkinen Nurmijärven kunta rehtori Rajamäen ja Suomiehen

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 Lukkarin koulun johtokunta 23.04.2012 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 2 4 A LUOKAN LUOKKARETKI 6 3 1B JA 2B LUOKKIEN YÖKOULU 7 4 LUKKARIN KOULUN KOULUKOHTAISET LAATUTYÖN KEHITTÄMISKOHTEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2015 - Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luokat ovat

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2016 - Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luokat ovat riittävän

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot