Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)"

Transkriptio

1 Sivu 1/9 Hähkänän koulu Salon kaupunki 1760/ /2015 Yleiset Koulu: Hähkänän koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä: 111 Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Musiikkiesitysten hoito Laura Örling-Haikonen 1 h/ vko Koulun tietokonelaitteista vastaava Sari Saukkonen 1 h/vko Oppilaskunnan ohjaajan tehtävät Hanna-Mari Tuominen 0,5 h/ vko Luokanvalvojan tehtävät Patrik Ristola 1 h/ vko Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Tämän lukuvuoden kehittämiskohteet ovat fyysinen oppimisympäristö, oppimisympäristön turvallisuus sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Fyysinen oppimisympäristö Koulun työskentelytilat ovat maksimaalisessa käytössä tällä oppilasmäärällä. Meillä ei ole muita oheistiloja vapaana päivän aikana kuin käytävä ja ip-toiminnan tilat. Yritämme muodostaa erilaisia pienryhmien työskentelypisteitä mm. käytävälle ja ip-toiminnan tiloihin päiväaikaan. Oppilaat voivat myös itse "rakentaa" omia työpisteitään tilapäisesti eri puolille koulua ja opetella työskentelemään suurryhmissä tehden kuitenkin oman tasoisiaan tehtäviä. Sekaryhmissä oppilaat voivat neuvoa ja avustaa toisiaan pulmissa. Atk-luokka toimii myös rinnakkaistyötilana eri vuosiluokkien oppilaiden kesken. Älypuhelimien käyttöä opiskelukäytössä harjoitellaan. Valokuvaus sovituista kohteista, asioiden merkitseminen muistiin puhelimeen jne opettavat puhelimen hyötykäyttöä arkitilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuus Oppilaiden suuret sekaryhmät ympäri koulua tuovat tarvetta tehostetulle turvallisuuskeskustelulle. Keskustelua turvallisesta oppimisympäristöstä käydään kaikilla tasoilla ja useissa eri tilanteissa. Oppilaat koulun puolella ja ip-toiminnassa, vanhemmat, kummit ja pikkuoppilaat ja koko opetusväki ovat mukana kuvaamassa vaarallisia paikkoja ja pohtimassa niille muutoksia ja parannuksia turvallisempaan suuntaan. Koulun piha-alueen vaaranpaikat yritetään löytää ja tutkia yhdessä oppilaiden kanssa. Osallisuus ja vaikuttaminen Uusi opetussuunnitelma pitää tutkia ja kirjoittaa auki sopivaksi rungoksi meidän koululle. Tämän lukuvuoden aikana kaikilla eri sidosryhmillä koulun sisällä ja ulkopuolella on oltava mahdollisuus tuoda oma näkökulmansa esiin. Muut kehittämishankkeet

2 Sivu 2/9 Comenius-projektimme päättyi Teemme loppuraportin ja tilitykset syyskuun loppuun mennessä Cimolle. "Euroopan Unionin LLP/ Comenius-ohjelma (hankenumero RO1-COM ): Hähkänän koululle on myönnetty hankerahaa korkeintaan euroa ajalle Jotta koulu saa maksimimäärän avustusta, sen pitää toteuttaa vähintään 24 liikkuvuutta kahden vuoden aikana. Hankkeen aihe on European Superheroes. Projektissa on mukana kahdeksan maata eri puolilta Eurooppaa. Opettaja Sari Saukkonen on vastuussa hankkeesta." Kiva Koulu-hanke koulukiusaamisen vähentämiseen jatkuu. Koulumme sai lv ajalle OKM:n rahoitusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Johtaminen Koulun rehtorina toimii Jaana Suomi. Hänen opetusvelvollisuutensa on kuudellä perusopetusryhmällä 18 h luokkaopetusta. Muun ajan hän tekee rehtorin tehtäviä koululla. Koulun vararehtorina toimii Patrik Ristola. Hänen vastuualueitaan ovat tiedottaminen, sisäinen posti sekä turvallisuusjohtajan tehtävät ja koulun kriisikansion päivittäminen. Hän toimii myös rehtorin työparina erilaisissa suunnittelutehtävissä. Koulun johtoryhmän muodostavat kaikki koulun aikuiset, opettajat ja avustajat. He suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä kaikki eri toiminnot. Koulun opettajainhuone on kaikille yhteinen työhuone. Johtoryhmä on helppo kutsua koolle ja tiedonkulku on nopeaa. Koulun ulkopuolinen opetus - luokat käyttävät liikuntatunneilla silloin tällöin Inkereen Kajalan urheilukentän välineitä ja tiloja. Luokat kulkevat kentälle polkupyörillä. - luokkaretket toteutuvat luokittain keväällä tai syksyllä omalla rahoituksella, yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Luokka voi toteuttaa retken myös leirikoulun muodossa kaupungin leirikoulusääntöjen puitteissa. - yhteistyö Perttelin seurakunnan kanssa: jumalanpalvelus syksyllä koulun alkaessa, jouluna sekä kevätpuolella pääsiäisenä Perttelin kirkossa. Kevätkirkko on toteutettu omalla koululla pihalla metsäkirkkona. Osan kyydeistä koulu maksaa. Srk maksaa yhden kirkkokäynnin bussit luokkien oppilaat tekevät opintoretken Turun linnaan (HI) sekä Yrityskylään Turkuun. Koulu rahoittaa kuljetuksen opintokäynnille. Yrityskylävierailun rahoitus tulee kaupungilta. - pyöräily- sekä ulkoiluretket tehdään koulun lähiympäristössä luonto- tai liikuntapäivän osana mahdollisuuksien mukaan sekä syksyllä, talvella että keväällä. Teemana mm. turvallinen liikkuminen eri vuodenaikoina. - kirjastoautokäynnit joka toinen viikko. Auto tulee koulun pihalle parittomina viikkoina perjantaisin. - uimahallikäynnit luokilla 1-2. kaupungin omilla järjestelyillä sekä niihin yhdistettynä isompien oppilaiden uimahallivierailu kerran lukuvuodessa. Alkuopetusluokkien uimahallimaksut on rahoitettu liikuntapuolen rahoista, luokat rahoitetaan koulun omasta talousarviosta. - luokat toteuttavat opetussuunnitelman puitteissa erilaisia tutustumiskäyntejä sekä vierailuja esim. Salon taidemuseoon, kirjastoon, Steissille jne koko kouluvuoden ajana - 6. luokka käy tutustumassa tulevaan yläkouluunsa. - opettajat ovat joka tilanteessa vastuussa omasta ryhmästään tai hetkellisesti laajemmasta oppilasryhmästä.

3 Sivu 3/9 Oppilaskunnan toiminta Oppilaskuntaan valitaan syyskuussa 2015 yksi oppilas joka luokasta Varsinaiselle jäsenelle valitaan myös varamies. Hanna-Mari Tuominen on ryhmän opettajajäsen ja hän ohjaa ryhmää. Oppilaskunta antaa lausuntoja ja kertoo oppilaiden mielipiteitä erilaisista koulua koskevista asioista. Ryhmä kokoontuu koulupäivän aikana. Oppilaskunta suunnittelee myös erilaisia projekteja tai tempauksia kouluun, esim. Nälkäpäivä-tempaus tai koulupaitojen suunnittelukisa. Oppilaskunta on mukana suunnittelemassa mm. liikuntapäivää ja askartelupäivää. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö - Vanhempainillat Koko koulun vanhempainilta on syyskuun alussa. Siellä koteja informoidaan ajankohtaisissa asioista. Illan aikana selvitetään koulun toimintatavat kiusaamistilanteissa sekä keskustellaan huoltajajäsenten roolista yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Yhteisen vanhempainillan jälkeen luokat kokoontuvat keskustelemaan vielä vuosiluokkien omista ajankohtaisista asioista. Opettajat pitävät luokittain vanhempainiltoja tai "vartteja" oman harkintansa mukaan myös muun kouluvuoden aikana. Kodin ja koulun yhteistyö - Muu Koteihin tiedotetaan koulun tapahtumista yms. Wilman, reppuvihkon tai tiedotteiden välityksellä. Kodit voivat viestitellä helposti kaikkien koulun henkilökunnan jäsenten kanssa päivittäisistä asioista millä tahansa viestimellä. Koulun kotisivuja ylläpidetään koko ajan ja sitä kautta informoimme koteja myös. Oppilaat voivat myös itse etsiä informaatiota koulun kotisivuilta. Perheitä kutsutaan mukaan koulun tapahtumiin tai retkille. Huoltajat kutsutaan koululle avointen ovien päivinä seuraamaan opetusta ja opiskelua. Koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kutsutaan vanhempien edustajia kehittämään omasta näkökulmastaan koulun toimintakulttuuria. Huoltajien ja/tai opettajien aloitteesta järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa voivat olla paikalla esim. erityisopettaja tai kuraattori. Tapaamisissa voivat olla mukana myös oppilaat. Kahdella luokalla on vanhempaintoimikunta, joka järjestää tempauksia varainhankintaan. Pyrimme vähitellen siihen, että koululla on yksi toimiva vanhempainyhdistys. Mainostamme kotiinpäin myös erilaisia vanhemmille tarkoitettuja koulutusiltoja. Kerhot Koulussa ei toimi tällä hetkellä kerhoja. YT-ajan tarkoituksenmukainen käyttö Koulu pitää viikottain YT-palaverin maanantaisin klo 8-9. Laajempien suunnittelukokonaisuuksien yhteydessä suunnittelua jatketaan iltapäivisin. Avustajista toinen on ainakin mukana joka kerta YT-

4 Sivu 4/9 palaverissa. Kokouksissa käydään yhdessä läpi viikottaisia ajankohtaisia asioita sekä suunnitellaan yhteisiä projekteja. Niissä käydään myös pedagogisia keskusteluja jonkun tietyn kasvatusteeman ympärillä. Opettajat ovat viikottain yhteydessä koteihin puhelimen, sähköpostin sekä reppuvihkojen ja Wilman välityksellä. Huoltajien kanssa käydään keskusteluja myös koululla. Joka viikko käydään neuvotteluja erityisopettajan ja terveydenhoitajan kanssa sekä kaksi kertaa kuukaudessa kuraattorin kanssa. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat pedagogisia tilanteita yhdessä viikoittain. Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmän kokoonpano Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Jaana Suomi, rehtori tai Patrik Ristola, vararehtori vähintään 1 opettaja vähintään 1 avustaja Riikka Anttila, kuraattori Marja Ojamo-Hietanen, th Jemina Ilkka, erityisluokanopettaja 2-4 huoltajaa (kutsu lähtee kaikille huoltajille ja kaikki ovat tervetulleita kokoukseen) 2-4 oppilasta, aiheista riippuen määrä vaihtelee Keväällä 2015 yhteisöllinen oppilashuoltoryhmämme teki tiivistä yhteistyötä myös Hähkänän päiväkodin työntekijöiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltoryhmän aikataulu Ensimmäinen ryhmän kokoontuminen on syyskuun lopulla. Marraskuussa jatkamme opetussuunnitelman ja ajankohtaisten koulua koskevien asioiden käsittelyllä. Kevätpuolella tähtäämme kolmeen tapaamiseen vähintään. Kehittämisteema henkilöstön osaamiselle Opetusväki, sekä opettajat että avustajat, tarvitsevat koko ajan päivitettyä tietoa erilaisista oppijoista sekä uusia ideoita vaihtelevista tukitoimista kenelle tahansa lapselle koulussa. Tämän kouluvuoden aikana tarvitsemme koulutusta uuden opetussuunnitelman sisällöstä ja uusista työmuodoista. Strategian toimeenpano Asiakkaat Koulun oppilasmäärä on kasvussa vuosi vuodelta. Tällä hetkellä oppilaita on 111. Kahden vuoden kuluttua koulussamme opiskelee 123 oppilasta. Erityistä tukea sekä tehostettua tukea

5 Sivu 5/9 saavia oppilaita löytyy useita. Heidän tukitoimensa sekä suurien ryhmien ryhmittely mm. taitoaineissa koulun alimitoitetuissa tiloissa ovat tulevien lukuvuosien suuret haasteet. Prosessit Johtaminen, osaaminen, henkilöstö Rehtori käy kehityskeskustelut jokaisen opettajan ja avustajan kanssa alkuvuodesta Keskustelujen herättämät toiveet ja ideat otetaan mahdollisuuksien mukaan arkikäyttöön. Henkilökunnan esille nostamat epäkohdat korjataan. Talous Hähkänän koulun laajentamista on suunniteltu monta vuotta. Laajennuksen suunnittelurahat ovat olleet TA:ssa jo pitkään. Koulun tilat ovat täysin alimitoitetut jo tämän vuoden oppilasmäärälle. 6. lk opiskelee tekstiilityön tiloissa koulun alakerrassa. Pienryhmien vaatimia tiloja ei ole lainkaan eikä luokkatiloja ole riittävästi edes perusopetusryhmiä varten. Kaikessa koulun toiminnassa joudumme huomioimaan tilojen pienuuden ja riittämättömyyden. Tilat vaikuttavat ryhmäkokojen muodostamiseen sekä lukujärjestyksen laatimiseen, esim. TN ryhmät ovat max 13 oppilasta. Kaikki ryhmät ruokailevat omissa luokissaan, koska yhteistä ruokasalia ei ole. Ruokailu vaatii omat järjestelynsä päivittäin. 6. lk kulkee ulkokautta yläkertaan päivittäin ruokailemaan atk-tilaan, jotta ruoka-astioita ei tarvitse kantaa ulkokautta alakertaan tekstiilityön luokkaan. Saimme tänä vuonna OKM:n hankerahaa ryhmien pienentämiseen. Sillä rahalla palkattiin yksi erityisluokanopettaja, joka toimii myös koulun erityisopettajana. Yhdistettynä luokanopettajan ja erityisopettajan tehtävät eivät riitä tämän suuremmalle oppilasmäärälle. Erityisopettajan tehtävänä on taata tukea tarvitsevien oppilaiden monipuolinen opetus. Koulukuljetuksen valvonnan järjestäminen Koulussamme on kolme kuljetusoppilasta, kaksi ekaluokalla ja yksi kakkosluokalla. Kuljetusajat on yhtenäistetty eli kaikki kolme kulkevat kouluun ja kotiin saman aikataulun mukaan. Kaikilla kolmella on viikossa 1-2 odotustuntia koulupäivän jälkeen. Kakkosluokkalainen tulee yhtenä aamuna kouluun tuntia aikaisemmin. Odotustuntien aikana heille on mahdollista antaa esim. tukiopetusta, jos he tarvitsevat sitä. Odotusaikana oppilaat odottavat sisällä omassa luokassaan tai toisen opettajan luokassa opettajien valvonnassa. Avustajat valvovat heitä maanantaina iltapäivällä omien tehtäviensä ohella. Monena päivänä oppilaat pääsevät kuljetukseen melko pian koulupäivän päätyttyä. Aamuisin kuljetus tulee koululle vain vähän ennen koulupäivän alkua. Oppilaiden on silloinkin mahdollista tulla sisälle odottamaan koulupäivän alkua. Järjestyssäännöt Hähkänän koulun järjestyssäännöt Päivitetty 8 / 2015

6 Sivu 6/9 Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata turvallisuus, työrauha ja yleinen viihtyvyys oppilaille ja koulun työntekijöille. Säännöt ovat voimassa koulussa ja iltapäiväkerhossa koulun alueella, ja sen välittömässä läheisyydessä sekä koulumatkoilla. Säännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Sääntöjen tarkoitus on myös tukea koteja heidän kasvatustyössään. Pääasia on lapsen paras! Koulumatka - Koulumatkalla oppilaan on noudatettava liikennesääntöjä ja varovaisuutta. Pyöräilijöiden on käytettävä kypärää. - Koulumatkalla on kuljettava suorinta turvallista reittiä kodin ja koulun tai hoitopaikan välillä. Jos matkalla tapahtuu loukkaantumisia, on siitä viipymättä ilmoitettava opettajalle tai rehtorille. - Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulualue - Koulun aluetta on koko koulun tontti, joka rajoittuu alueeseen: Ketmäentie, Mäntykankaantie, Hakametsäntie sekä pururata. Välituntipiha-aluetta ovat muut alueet tontista, paitsi autojen pysäköintipaikka ja iltapäiväkerhon leikkipiha-alue. - Koulun pihalta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa. - Polkupyörät on pidettävä pyörätelineissä koulupäivän aikana. Pyöräily on kielletty pihalla kouluaikaan. - Lumipallojen, kivien yms. esineiden heittäminen on kiellettyä. Liikuntatunnin alussa luistelukaukaloon saa mennä vain opettajan luvalla ja siellä luistellaan kypärä päässä. Välitunnilla talviaikaan kaukalossa ei saa oleskella. - Puihin ja katolle ei saa kiipeillä. Koulun istutuksia pitää kohdella varoen. - Roskaaminen, seinien tuhriminen ja yleinen siivottomuus koulun tiloissa ja koulualueella on kiellettyä. Työskentely - Opettajien ja oppilaiden on saavuttava kouluun ajoissa. - Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Hänellä pitää olla mukana työjärjestyksen mukaiset tarvikkeet ja liikuntavarusteet. - Oppilaan on pidettävä hyvää huolta koulun oppikirjoista ja muista hänelle lainatuista välineistä ja hankittava itse uudet kadonneiden tilalle. - Oppituntien alussa oppilaat odottavat luokassa rauhallisesti tunnin alkamista. Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen. Toiminta koulussa - Matkapuhelin tulee pitää äänettömällä oppitunnilla, ellei sitä käytetä välineenä oppitunnin aikana opetettavan aineen opetuksessa/oppimisessa.

7 Sivu 7/9 - Rahaa voi tuoda kouluun vain erityisluvalla, esim. kolehti, keräykset. - Muiden oppilaiden ja aikuisten kiusaaminen on kiellettyä. Sanailu ja kisailu tai pieni vastoinkäyminen eivät ole varsinaista kiusaamista. - Kiusaamisesta pitää ilmoittaa henkilökunnalle viipymättä. Välitunti - Välitunnit vietetään ulkona. Opettajan luvalla voi olla sisällä välitunnin aikana. - Välitunnille mennään ripeästi ja välitunnin aikana oppilaat ovat välituntialueella. Välitunnin päätyttyä oppilaat tulevat välittömästi sisälle ja siirtyvät rauhallisesti omiin luokkiinsa. - Loukkaantumiset ja kiusaamiset välitunnin aikana pitää välittömästi kertoa valvovalle opettajalle. Kiusaamistilanteet pyritään selvittämään välitunnin aikana tai mahdollisimman pian. - Välineet, esim. jalkapallot, pitää tuoda sisälle välitunnin päätyttyä. Ruokailu - Ruokailu tapahtuu omissa luokissa luokanopettajan johdolla. Ruokailutilanteissa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja siisteyttä. Kaikki osallistuvat ruokailutilanteeseen. - Kaikkia ruokalajeja on totuteltava maistamaan. Liikunta - Liikuntatunnille tullaan asianmukaisesti pukeutuneena. - Sisäliikuntatunnin jälkeen mennään suihkuun. Jos liikuntatunti on viimeinen koulutunti, suihkuun meno on vapaaehtoista. - Jos lapsella on lääkärintodistuksella vapautus liikunnasta, hän ei ota osaa liikuntatunnille lainkaan. Muista kevennyksistä opettaja päättää tapauskohtaisesti. Kevennetty liikuntatunti esim. toipilaalle, voi olla rauhallinen kävelylenkki. Muuta - Muiden oppilaiden ja aikuisten tavaroihin ei saa koskea ilman lupaa. - Tupakan ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä koulun alueella ja kaikissa koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä koulun ulkopuolisissa tapahtumissa kuten leirikoulussa. - Tulentekovälineiden ja teräaseiden tms. tuominen kouluun on kielletty. - Lakitekstin sanamuodot tarkennukseksi: - Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallissutta taikka, joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (29 2)

8 Sivu 8/9 - Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 :n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. - Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 :n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. - Pois ottamiseen voidaan käyttää välttämättömiä, puolustettavia ja oikeasuhteisia voimakeinoja. Keinot on kirjattava ja niiden käytöstä tulee antaa kirjallinen selvitys. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Rangaistukset - Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. - Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Oppilaan poistamisella luokasta kesken tunnin turvataan toisten oppilaiden opiskelurauha. - Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. - Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua rakentavasti oppilaan moitittavaan käyttäytymiseen. Se voidaan järjestää kerralla tai useassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Kasvatuskeskustelun määrää opettaja tai rehtori. keskustelu kirjataan ja siitä ilmoitetaan huoltajalle. Huoltajalla on myös mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä. - Jälki-istunto voi kestää enintään kaksi tuntia. Jälki-istunnosta ilmoitetaan myös huoltajille ja se kirjataan. Jälki-istunnon aikana on mahdollista teettää oppilaalla suullisia tai kirjallisia tehtäviä ja harjoituksia. Oppilas ei voi olla poissa opetuksesta jälki-istunnon takia. Kuljetusoppilaalla on oikeus kuljetukseen myös jälki-istunnon yhteydessä. - Muita kurinpitokeinoja ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen Vahinkojen korvaaminen - Koulun kiinteistöä, välineitä ja kalustoa tulee käsitellä huolella. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan, huolimattomuudellaan tai vallattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. - Kasvatuksellisista syistä varmuudella tiedossa oleva tekijä voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuudellaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus tai tila. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti ja siinä pitää huomioida lapsen ikä ja turvallisuus. Päätöksestä ilmoitetaan kotiin. Suunnitelmat

9 Sivu 9/9 Painotetun opetuksen opetussuunnitelma

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/5 Pajulan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Pajulan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Hiiden koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Hiiden koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 Järjestyssääntöjen tarkoitus Säännöt ovat tarpeelliset päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyvyyden ja turvallisuuden

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Hokkanen Taina: 22vvh, josta 8h Mustamäki, 7h Armfelt, 3h Hajala sekä 4h Meri-Halikko

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Hokkanen Taina: 22vvh, josta 8h Mustamäki, 7h Armfelt, 3h Hajala sekä 4h Meri-Halikko Sivu 1/6 Mustamäen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Mustamäen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/7 Särkisalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Särkisalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/8 Muurlan koulu Yleiset Koulu: Muurlan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä: 141 Koulukohtaiset lisätehtävät

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista 1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36 37) Perusopetuslaki säätää keinoista, joilla voidaan puuttua erilaisiin häiriö

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

Toijan koulu. Yleiset. Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen. Muut kehittämishankkeet

Toijan koulu. Yleiset. Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen. Muut kehittämishankkeet Sivu 1/5 Toijan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Toijan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 11.11.2016 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus Harjun koulun tavoitteena on kasvattaa sosiaalisia ja yhteisöllisiä kansalaisia, jotka tuntevat vastuuta omasta ja muiden

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/6 Hajalan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Hajalan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Meri-Halikon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset : Meri-Halikon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu muoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi piiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE Työrauhan ylläpito koulussa ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet SISÄLTÖ Sisältö Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Oppilaan velvollisuudet Huoltajan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA. Yleistä

KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA. Yleistä KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA Yleistä Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Liite 19 Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.9.2016 Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Kasvatuskeskustelu Yksilöidään teko tai laiminlyönti yhdessä

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt

Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt Päivitetty 25.6.2014 Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/7 Teijon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Teijon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus Yhteisesti sovittuja käyttäytymissääntöjä tarvitaan kouluyhteisössä, jotta päivittäinen työjärjestyksen mukainen toiminta sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Työrauha koulussa ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Päivitetty 5.7.2016 Sisällys 1. OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN...

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

OVTES 2014-2016. Pekka Sutinen Alueasiamies OAJ Pohjois-Savo. Pekka Sutinen 1

OVTES 2014-2016. Pekka Sutinen Alueasiamies OAJ Pohjois-Savo. Pekka Sutinen 1 OVTES 2014-2016 Pekka Sutinen Alueasiamies OAJ Pohjois-Savo Pekka Sutinen 1 Pekka Sutinen 2 1. Sopimusjakso 1.3.2014 31.12.2015 1.7.2014 20 euron yleiskorotuksen kustannusvaikutusta vastaavat korotukset:

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti

Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti 1 Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Perusopetuslain

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulu, Teuva puh. +358 6 24134350 http://www.syreeninkoulu.fi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulun

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Kuusjoen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Kuusjoen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/6 Kaivolan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Kaivolan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/6 Marian koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Marian koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN

PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN Lait perusopetuslain muuttamisesta 1267, 1296 ja 1263 / 2013 HE 66/2013 Perusopetus ja toinen aste POL 4 A : ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Kirkonkylän koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet Sisältö: Turvallinen koulu 2 Oppilaan velvollisuudet 2 Huoltajan velvollisuudet 2 Kasvatuskeskustelu, ojentamis-

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Haapaveden lukio I JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET II OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET LUKIOLAIN MUKAAN

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Haapaveden lukio I JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET II OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET LUKIOLAIN MUKAAN Haapaveden lukio I JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Säännöt ovat välttämättömiä päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen sekä yhteisön viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta.

Lisätiedot

Meidän koulumme on Liikkuva koulu

Meidän koulumme on Liikkuva koulu Meidän koulumme on Liikkuva koulu Opettajista liikuntatiimi Liikkuva koulu -ohjelman toteutus Liikuntatapahtumien suunnittelu mm. koululaisten liikuntapäivä seuraesittelyrastien merkeissä perheliikuntapäivät

Lisätiedot