SALON LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Ainekohtainen osa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Ainekohtainen osa"

Transkriptio

1 SALON LUKION OPETUSSUUNNITELMA Ainekohtainen osa

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Lukiokoulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet...2 Lukio-opetuksen tuntijako...2 Kurssien suoritusjärjestys...4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...5 SUOMI TOISENA KIELENÄ...7 TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) JA VIERAAT KIELET...9 RUOTSI, A-KIELI...10 ENGLANTI, A-KIELI...13 SAKSA, A-KIELI RUOTSI, B1-KIELI...17 SAKSA, B2, B3 KIELI...20 RANSKA, B2, B3-KIELI...22 VENÄJÄ, B2,B3-KIELI...24 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ...26 MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ...31 BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA...43 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO...46 ORTODOKSINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI...61 LIIKUNTA MUSIIKKI MUSIIKKILINJA KUVATAIDE TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS...73 SOVELTAVAT OPINNOT...74 TIETOTEKNIIKKA...74 Turun avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opinnot (AT5-10)...78 MUSIIKKITEATTERI...78 LIIKUNNAN TESTAAJAKURSSI LIIKUNNAN LAJIVALMENNUS TURVAKURSSI TYÖ JA ELÄMÄNHALLINTA AMMATILLISET OPINNOT...85 VIRTUAALIKOULU

3 2 Lukiokoulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet Lukio opiskeluympäristönä Valtioneuvoston asetuksessa (955/2002) lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta todetaan, että lukion opiskeluympäristönä tulee olla opiskelijalle henkisesti ja fyysisesti turvallinen, oppimisen ja osallistumisen mahdollistava avoin ja myönteinen opiskeluympäristö. Lukion tulee tukea vuorovaikutteisuutta sekä oppilaitoksen sisällä että yhteydenpidossa ympäristöön. Opiskelijan itsenäisen toiminnan ja vastuullisuuden lisäksi lukiossa korostetaan opiskelijan asemaa osana opiskeluyhteisöä. Opetuksen tavoitteet Lähtökohtana opetuksessa on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii arvostamaan luonnon ja kulttuurien moni muotoisuutta. Opetuksen tulee tukea opiskelijan kasvua aikuisen vastuuseen omasta ja muiden ihmisten hyvinvoinnista, elinympäristön tilasta sekä kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta. Opiskelijaa perehdytetään elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen. Opiskelijan kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurien tuntemusta syvennetään. Opetuksen pitää kannustaa opiskelijaa toimimaan opiskeluyhteisössä ja yhteiskunnassa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on, että opiskelija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu hyvät tavat ja osaa ilmaista kulttuuri- identiteettiään sekä että hän tiedostaa oman persoonallisen erityislaatunsa. Tarpeelliset tiedot ja taidot Opiskelijalle tulee antaa jatko-opintojen, kansalaisena toimimisen ja laadukkaan elämän kannalta hyvä yleissivistys. Tietoja ja taitoja syvennetään sekä annetaan laajat yleistiedot ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuureista ja luonnosta. Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät tietoyhteiskuntataidot. Häntä harjaannutetaan käyttämään niitä tiedonhankintaan ja viestintään, hallitsemaan mediaosaamisen perustaidot sekä arvioimaan kriittisesti tietoa. Opiskelijalle opetetaan yhteistyötaitoja, jotka mahdollistavat toimimisen itsenäisesti ja ryhmässä. Opetuksen tulee harjaannuttaa opiskelijaa monipuolisesti itseilmaisussa ja vuorovaikuustaidoissa ja ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia sekä elämyksiä eri taidemuodoista. Elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen Opetuksen on kehitettävä opiskelijan opiskelutaitoja ja opiskelijan kykyä arvioida opiskelutaitojaan. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana ja käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Häntä tuetaan luottamaan opiskelutaitoihinsa sekä tekemään jatko-opintosuunnitelmia. Opetuksen on luotava valmiuksia opiskelijan oman tehtävän löytämiseksi yhteiskunnassa ja työelämässä. Lukio-opetuksen tuntijako Nuorille annettavien opintojen rakenne Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita opiskelijalle tulee tarjota valittaviksi. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Soveltavat kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia. Opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa soveltaviksi kursseiksi myös edellä tarkoitettuja muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä opintoja. 2

4 3 Nuorille annettavan opetuksen tuntijako Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako Salon lukiossa perustuu valtakunnalliseen tuntijakoon ja on seuraava: Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset Syventävät valinnaiset kurssit kurssit valtakunnalliset koulukohtaiset Äidinkieli ja kirjallisuus Suomi toisena kielenä 6 3 Kielet Ruotsi, A-kieli Englanti, A-kieli Saksa, A-kieli 6 2 Ruotsi, B1-kieli Saksa, B2,B3-kieli 10 Ranska, B2,B3-kieli 10 Venäjä, B2,B3-kieli 10 Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieteet Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto, ev.lut Uskonto, ort. 3 2 Elämänkatsomustieto 3 2 Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi 2 2 Taito- ja taideaineet 5 Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit vähintään 10 Soveltavat kurssit Koulun omat Ammatilliset tai muut opinnot Tietotekniikka 4 Turun avoimen yliopiston opinnot Musiikkiteatteri 1 tietojenkäsittelytieteessä 6 Liikunnan testaajakurssi 1 Liikunnan lajivalmennus Salon seudun ammattiopisto -yleinen valmennusoppi 1 -kauppa ja terveys -golf 10 -rakentaminen ja kulttuuri -jalkapallo 10 -tekniikka ja palvelu -jääkiekko 10 -koripallo (Halikon lukio) 8 Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos -lentopallo 10 -puutarha, metsä, maatalous -salibandy 10 -riista, eläin, luonto ja ympäristö Turvakurssi 1 3

5 Työ ja elämänhallinta 1 4 Kurssit yhteensä vähintään 75 KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Jos numerojärjestyksestä on pakottavaa tarvetta poiketa, niin neuvottele asiasta aineen opettajan kanssa ÄI1-ÄI6 Numerojärjestys ÄI7, 10 ja 11 Vapaasti valittavissa ÄI8 ja 9 Yo-kirjoitusten lähelle ENA Numerojärjestys ENA11 Pakollisten jälkeen ENA9 ja 10 Viimeisenä lukiovuonna lähelle yo-kirjoituksia RUA ja RUB Numerojärjestys RUB6-RUB8 ja RUA6,7 ja 10 yo-kirjoitusten lähelle RUB10 ja RUA11 viimeisenä lukiovuonna RUB9 ja RUA9 vahva opiskelija voi suorittaa jo toisena lukiovuonna SAA SAB Numerojärjestys Numerojärjestys RAB Numerojärjestys VEB Numerojärjestys MAA Numerojärjestys pakollisissa kursseissa. MAA12, 13 ja 17 pakollisten jälkeen MAA14 Yo-kirjoitusten lähelle MAA 11, 15, 16 ja 18 Vapaasti valittavissa MAB pääasiassa numerojärjestys MAB1 ensin, MAB2 ja MAB5 paikka voi vaihdella MAB7-MAB10 pakollisten jälkeen MAB9 Yo-kirjoitusten lähelle BI1 ja BI2 ennen kursseja BI3, 4, 5, 7 ja 8 BI1 2, 4 ja 5 ennen kurssia BI6 GE1 ja GE2 ennen kursseja GE3-GE6 FY numerojärjestys, paitsi FY2 ja FY3 voi suorittaa kumminpäin vain KE numerojärjestys, KE2 ja KE3 ennen kurssia KE7 UE1 UE2-5, ja 7 Vapaasti valittavissa UE6 Yo-kirjoitusta lähelle FI1 ennen muita kursseja PS1 PS2-4, 6-7 Vapaasti valittavissa PS5 Suositellaan kurssien 2 ja 4 suorittamista ensin HI1-H10 Vapaasti valittavissa YH1-4 Vapaasti valittavissa KU1 KU2-KU7 Vapaasti valittavissa KU9 4 kurssia suoritettuna KU8 KU3 ensin MU1 ennen muita kursseja TE1 ennen syventäviä LI1 ja 2 ensimmäisen lukiovuoden aikana 4

6 5 ÄI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Opetuksen toteutus Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Äidinkielen myötä ihminen omaksuu yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään. Äidinkieli ja kirjallisuus on keskeinen lukio-opetuksen oppiaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Hyvä äidinkielen hallinta on muun opiskelemisen perusta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa arvostamaan omaa kulttuuria ja kieltä, ohjaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen sekä kielelliseen ja kulttuuriseen suvaitsevaisuuteen. Opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, työelämään osallistumiselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden ymmärtäminen, tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kaunokirjallisuus tarjoaa aineksia henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen. Opetuksessa toteutuu oppiaineen sisäinen integraatio: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät kurssien tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kirjoitetun kielen hallintaa syvennetään ja lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja kehitetään kunkin kurssin näkökulmasta. Aihekokonaisuudet Lukio-opetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteisiin liitetyt aihekokonaisuudet otetaan huomioon äidinkielessä ja kirjallisuudessa kirjoitelmien, puhe-esitysten ja luettavien tekstien aiheissa. Erityisesti aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus korostuu seitsemännessä kurssissa, jossa opetellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja ja vahvistetaan sekä kehitetään opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja. Kyseinen aihekokonaisuus painottuu myös kurssissa neljä, jossa keskeisenä aihealueena on lisäksi viestintä ja mediaosaaminen. Neljännessä kurssissa opiskelijan tavoitteena on oppia tulkitsemaan ja analysoimaan erilaisia mediatekstejä sekä tuottamaan kantaa ottavia puheenvuoroja. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus -aihekokonaisuus on pääasiallinen näkökulma kursseissa viisi ja kuusi. Viidennessä kurssissa tarkastellaan eri aikakausien ja tyylien tekstejä erityisesti kulttuurista kontekstia painottaen. Kuudennessa kurssissa käsitellään suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden merkitystä opiskelijalle ja yhteiskunnalle. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys sekä teknologia ja yhteiskunta tulevat esille aiemmin mainituissa luettavien tekstien, kirjoitelmien ja puhe-esitysten aiheissa. Paikallisiin kulttuurilaitoksiin tehdään vierailuja kurssien teemojen mukaisesti. Arviointi Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arviointi kohdistuu monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. Arvioinnin pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän pystyy seuraamaan omaa edistymistään. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä aktiivinen osallistuminen. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu ja palaute sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta ovat opiskelijan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä tärkeitä. Opetuksessa kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja, joiden avulla hän voi rakentaa myönteistä mutta realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja kirjoittajana. Äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset kurssit 1-6 sekä valtakunnalliset syventävät kurssit 7-9 arvioidaan numeroarvosanoin Pakolliset kurssit Äi1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi vankentaa lukio-opiskelussa tarpeellisia perusvalmiuksia: lukemisen, puhumisen ja keskustelemisen taitoja. Erityisesti kehitetään valmiutta kirjoittaa toisen tekstin pohjalta. 5

7 6 Tekstitaitojen opiskelua pohjustetaan tutustumalla tekstien yleisiin ominaisuuksiin sekä tekstien tulkintaa ohjaaviin seikkoihin. Arvioidaan ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja ryhmäviestintätilanteissa. Äi2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä Harjoitellaan puhuttujen ja kirjoitettujen asiatekstien laatimista. Opetellaan tekstien erittelyä ja arviointia sekä erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä. Kehitetään tiedonhankintataitoja ja harjoitellaan oman, laajan tekstin kirjoittamista. Perehdytään puheenvuoron rakentamiseen ja esittämiseen. Äi3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Syvennetään käsitystä kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä: opitaan ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta, syvennetään tietoja kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä. Opetellaan tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja perustelemaan omia tulkintoja. Tutustutaan proosaan, lyriikkaan ja draamaan sekä keskeisiin kirjallisuuskäsitteisiin. Kokeillaan kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä. Äi4. Tekstit ja vaikuttaminen Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta: Opiskelija pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää informaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan. Opiskelija osaa perustella näkemyksiään sekä arvioida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta. Hän osaa myös tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta. Tutkitaan ja tuotetaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä: mielipide, arvostelu, mainos. Harjoitellaan kantaa ottavia puheenvuoroja. Luetaan ja esitellään tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta. Äi5. Teksti, tyyli ja konteksti Opiskelija oppii tarkastelemaan eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurin näkökulmasta sekä kehittämään omaa tyyliään kirjoittajana. Perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historiaan antiikista nykypäivään. Opitaan ymmärtämään historiallisten tapahtumien vaikutus eri aikakausina syntyneeseen kaunokirjallisuuteen. Kirjoitetaan kurssin sisältöihin liittyvä kirjallisuusessee ja hiotaan ja huolletaan omaa tyyliä. Äi6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Opiskelija oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle. Hän tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa identiteetin rakentajana. Tutustutaan suomen kielen muotoutumiseen ja muuttumiseen kansainvälisessä ympäristössä sekä kielen ja kirjallisuuden merkitykseen kansallisen identiteetin rakentamisessa. Luetaan suomalaista kaunokirjallisuutta, käsitellään keskeisiä teoksia ja teemoja. Tehdään kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. Syventävät kurssit Äi7. Puheviestinnän taitojen syventäminen Vahvistetaan esiintymisen ja ryhmäviestinnän taitoja, kasvatetaan puhumisrohkeutta ja kehitetään ilmaisuvarmuutta. Havainnoidaan kielellistä ja nonverbaalista viestintää sekä tutustutaan keskustelujen, neuvottelujen ja esiintymistilanteiden ominaispiirteisiin. Harjoitellaan sekä yksilö- että ryhmäviestintätaitoja. Äi8. Tekstitaitojen syventäminen 6

8 7 Syvennetään ja monipuolistetaan tekstianalyysitaitoa. Kehitetään kykyä laatia ehyitä, kieleltään ja tyyliltään hiottuja tekstejä. Kerrataan tekstilajit, tekstianalyysin käsitteet, tekstin rakentamiseen liittyvät seikat ja kielenhuollon keskeiset asiat. Äi9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Perehdytään kulttuurikeskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa sekä vahvistetaan opiskelijan taitoa ilmaista itseään kirjallisesti omien tavoitteidensa suuntaisesti ja lukion päättötason vaatimuksia vastaavasti. Tutustutaan nykykirjallisuuteen ja sen ilmiöihin. Tehdään ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista. Koulukohtaiset syventävät kurssit Äi10. Sanataidekurssi Kehitetään kirjallista ilmaisua luovan kirjoittamisen keinoin. Monipuolistetaan kielikykyä ja persoonallista ilmaisutapaa, lisätään ilmaisurohkeutta ja vahvistetaan itsearviointia sekä kritiikin antoa ja vastaanottoa. Monipuolisia kokeiluja runon ja proosan keinoin. Kirjailijavierailuja mahdollisuuksien mukaan. Kurssin tekstejä voidaan käyttää monipuolisesti hyödyksi: koulun juhlat, ilmaisutaitoryhmät, koulun kotisivut, koululehti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. ÄI 11. Ilmaisutaidon kurssi Lisätään opiskelijan itsetuntemusta, ilmaisurohkeutta ja esiintymisvalmiutta sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Kurssi sopii kaikille oman itsensä kehittämisestä kiinnostuneille, lisäksi se antaa hyvän pohjan esimerkiksi musiikkiteatterikurssille osallistujille. Harjoitellaan ilmaisutaidon alkeita: elämys- ja tunneilmaisun harjoittelua, rentous- ja keskittymisharjoituksia, lisäksi mimiikkaa ja sanallisen viestinnän harjoituksia sekä draamaan tutustumista. Tehdään yhteistyötä esimerkiksi sanataidekurssin ja musiikkiteatterikurssin kanssa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. S2 SUOMI TOISENA KIELENÄ Suomi toisena kielenä -opetusta eli S2-opetusta voivat valita opiskelijat, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi. Opetuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan suomen kielen taitoa niin, että hän voi käyttää suomea ajattelun, oppimisen, ilmaisun ja vaikuttamisen välineenä. Päämääränä onkin sellainen suomen kielen taito, että opiskelija selviytyy lukio-opinnoistaan ja pystyy menestymään myös jatko-opinnoissaan. S2-opetus auttaa vieraskielistä opiskelijaa myös perehtymään suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä ymmärtämään syvemmin kielen ja identiteetin välisen yhteyden. Kaikilla kursseilla opiskellaan kielen rakenteita, luetaan erilaisia tekstejä, kirjoitetaan monipuolisesti sekä vankennetaan puheviestinnän hallintaa. Lukio-opetuksen erityiset aihekokonaisuudet otetaan huomioon kirjoitelmien, luettavien tekstien ja puhe-esitysten aiheissa. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus korostuu kurssissa kolme, jossa keskeistä on kielellä vaikuttaminen. Viestintä ja mediaosaaminen painottuvat kurssissa viisi, jossa suomalaiseen kulttuuriin tutustutaan mm. median välityksellä. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus painottuvat kursseissa viisi ja kuusi; kursseilla tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin mm. kaunokirjallisuuden avulla. Arviointi Kaikki S2-kurssit arvioidaan arvosanalla Arvioinnin pohjana ovat kurssilla tehdyt työt sekä kurssikoe. Suomi toisena kielenä -kurssit luetaan lukion kokonaiskurssimäärään, ja ne vastaavat äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja vain siltä osin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Opiskelijalta vaaditaan siis lisänäyttöä, jos hän 7

9 8 haluaa korvata jonkin äidinkielen ja kirjallisuuden kursseista suomi toisena kielenä -kurssilla. Lisänäyttöjen yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Pakolliset kurssit S21. Perusteet hallintaan Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelussa tarvittavaa peruskielitaitoa sekä tukea opiskelijaa hänen lukioopinnoissaan. Harjoitellaan sekä kirjallista että suullista yleiskielen hallintaa. Kerrataan peruskielioppia. Harjoitellaan tekstin ymmärtämistä sekä tekstin avaamisen strategioita. Harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista. Valmistellaan pieniä puheenvuoroja tai haastatteluja. S22. Kieli käyttöön Kurssilla harjoitellaan viestimään tilanteen mukaisesti; pyritään ottamaan huomioon erilaiset tyylit kirjoitetussa ja puhutussa kielessä. Tarkastellaan myös suomen lauserakenteita ja sananmuodostuskeinoja. Tutkitaan puhekielen ja kirjoitetun kielen vaihtelua. Luetaan sekä asiatekstejä että kaunokirjallisuutta. Opiskellaan peruslauseen rakentamista ja sananmuodostusta. Lauseenjäsenistä keskitytään erityisesti objektiin. S23. Kielellä vaikutetaan Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja käyttämään kielen vaikutuskeinoja. Peruskielitaitoa syvennetään edelleen. Tutustutaan erityyppisiin teksteihin (esim. mielipidekirjoituksiin ja ajankohtaisohjelmiin). Harjoitellaan perustelemaan mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti. Tarkastellaan mediaa ja kaunokirjallisuutta maailmankuvan muokkaajina. Kielitaidon keskeisiä aihepiirejä tällä kurssilla ovat nominaalimuodot, lauseenvastikkeet, vertailumuodot sekä rektiot. S24. Syvemmät tekstitaidot Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu erittelemään erilaisia tekstejä ja löytämään teksteistä niiden pääajatukset. Kirjoittamisen taidoista keskeisimpinä harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista sekä persoonallista kielen tuottamista. Tutkitaan ja tulkitaan erilaisia tekstejä. Harjoitellaan kirjoittamaan aineiston pohjalta. Kokeillaan myös luovaa kirjoittamista ja etsitään persoonallista tapaa ilmaista asioita. S25. Suomalainen kulttuuri tutuksi Kurssilla tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin kirjallisuuden ja muiden taiteiden sekä mediakulttuurin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä rakentamiseen. Luetaan suomalaista kirjallisuutta: novelleja, runoja, romaanikatkelmia sekä yksi kokonaisteos. Opiskelija tekee esittelyn suomalaisesta kirjailijasta ja hänen tuotannostaan. S26. Kohti toimivaa kaksikielisyyttä Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kielitaitoa. Kurssilla vahvistetaan myös käsitystä suomalaisuudesta. Kerrataan vaativia kielen rakenteita. Tehdään monipuolisia tehtäviä: rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä ja kirjoitelmia. Luetaan tekstejä eri aihepiireistä ja yksi suomalainen kaunokirjallinen teos. Syventävät kurssit S27. Puhekieli tarkasteluun 8

10 9 Kurssilla tutustutaan suomen puhekielen erityispiirteisiin ja opitaan tunnistamaan puhekielisyyksiä puheesta ja kirjoitetusta tekstistä. Tutustutaan suomen puhekielen vaihteluun: yleispuhekieli, murre, slangi. Tehdään itsenäinen pieni tutkimus, joka voi olla vaikkapa suomenkielisen henkilön haastattelu ja kielen analysointi. S28. Erilaisten tekstien kirjoittamista Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitoja sekä kerrata kielen rakenteita. Harjoitellaan asioimiskirjoittamista (esim. työpaikkahakemus) ja kirjoittamista materiaalin pohjalta (esim. arvostelu). Kirjoittamisessa painotetaan tekstin tuottamisen prosessiluonteisuutta, jäsentelyä, tekstin ulkoasua ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa. Kielen rakenteita kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. S29. Tekstien maailmassa Kurssin tavoitteena on syventää taitoa lukea erittelevästi ja eläytyvästi sekä parantaa suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijan oman kulttuurin kirjallisuuden tuntemista. Luetaan kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä. Keskustellaan ja kirjoitetaan kirjallisuudesta. Tehdään pieni käännösharjoitus ja kirjailija- tai teosesittely. TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) JA VIERAAT KIELET Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opiskelussa tähdätään käyttökelpoisen kielitaidon hankkimisen lisäksi eri kielten ja kulttuurien ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kielitaitoa kartutetaan monipuolisin viestinnällisin harjoituksin. Opiskelijoilla on tilaisuus harjoitella vieraiden kielten kuuntelua, puhumista, lukemista ja kirjoittamista kaikilla kursseilla, vaikka painotukset vaihtelevatkin eri kursseissa. Opetuksen tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon kuvausasteikon taitotasot seuraavasti: Kieli ja oppimäärä sekä tavoitetaitotaso Englanti A B2.1 Toinen kotimainen kieli A B1.2-B2.1 Saksa A B1.1-B1.2 Toinen kotimainen kieli B1 B1.1-B1.2 Muut kielet B2 A2.1-B1.1 Muut kielet B3 A2.1-A2.2 Taitotasot Peruskielitaito A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan. A2 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan. Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito 9

11 10 B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaaaikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. B2 Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla, osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin, tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana, osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Arviointi Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin ja / tai suullisiin kokeisiin ja jatkuvaan näyttöön. Itsearvioinnilla kehitetään opiskelijan tavoitteiden asettelua ja kielitaidon kehittymisen arvioimista mm. taitotasoasteikon avulla. Työtavat kieltenopetuksessa Kaikilla kursseilla käytetään opiskelijakeskeisiä työtapoja ohjaten opiskelijaa omaan aktiivisuuteen ja vastuunottamiseen työstä. Suullisen kielitaidon harjoittelua korostetaan ja sanastoa laajennetaan järjestelmällisesti samoin kuin erilaisten rakenteiden käyttöä. Opiskelijat harjoittelevat kirjoitettua kieltä jatkuvasti oppitunneilla ja kirjoitelmien muodossa. Koulun kansainvälisiä yhteyksiä ja tietoverkkoja käytetään opetuksessa hyväksi aina kun se on mahdollista. Kursseilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikalliseen kulttuuritarjontaan ja yrityselämään. Paikallisuus korostuu erilaisissa harjoituksissa ja projektitöissä. RUA RUOTSI, A-KIELI Ruotsin opiskelu kehittää ruotsin kieleen ja kulttuuriin liittyvien tietojen ja taitojen hallintaa. Opiskelijoita kannustetaan ennakkoluulottomaan ja myönteiseen asennoitumiseen ruotsin kieltä ja pohjoismaista kulttuuria kohtaan. Pakolliset kurssit RUA1. Arkielämää Pohjoismaissa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Opiskelijoita innostetaan ja rohkaistaan aktiiviseen puheilmaisuun erilaisten keskusteluharjoitusten avulla. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Teksteissä esiintyvien nuorten ajatukset ja kannanotot välittävät autenttista kuvaa pohjoismaisesta kulttuurista. Kieli on elävää ja epämuodollista. Keskusteluharjoitukset ja mielipiteen ilmaisuharjoitukset evästävät selviytymään ruotsin kielellä myös koulun ulkopuolisissa puhetilanteissa. Aihekokonaisuuksista toteutuu kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tunteminen. Suullisen viestinnän taitoja harjoitetaan ohjattujen pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Kirjallinen ilmaisu painottuu käännöstehtäviin ja lisäksi kirjoitetaan lyhyt kirje tai muu vastaava tuotos. RUA2. Ihmiset ympärillämme 10

12 11 Kurssin tavoitteena on harjoitella puheviestintää monipuolisesti ja vahvistaa ja laajentaa rakenteiden hallintaa. Kirjallisen viestinnän taitoja syvennetään lyhyillä viesteillä, jotka liittyvät käsiteltäviin aihepiireihin. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan myös elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus on keskeisellä sijalla. Suullisen viestinnän taitoja syvennetään pari- ja pienryhmäharjoituksilla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kirjallisen viestinnän taitoja kehitetään pääasiassa kirjan harjoituksiin liittyen sekä lyhyissä viestinnällisissä tehtävissä. RUA3. Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Kurssin tavoitteena on luoda oppilaalle edellytykset suullisesti ja kirjallisesti käsitellä suomenruotsalaisuutta ja Suomea osana Pohjolaa sekä Eurooppaa. Kurssilla syvennetään sekä aktiivista että passiivista kielenosaamista. Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Aktiivista kielitaitoa syvennetään. Samoin kehitetään kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Käytössä yksilöllinen harjoittelu, parityöskentely ja opettajajohtoinen opetus. RUA4. Elinympäristömme Opiskelijan puheviestinnälliset taidot kohentuvat monipuolisesti ja tekstien ymmärtämisvalmiudet lisääntyvät vaativahkon tekstiaineksen avulla. Kirjoittaminen edistyy erilaisten tekstilajiharjoitusten avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuuksista tarjoavat kestävä kehitys, viestintä ja mediaosaaminen sekä teknologia ja yhteiskunta uusia näkökulmia. Runsaat puheharjoitukset toteutetaan pari- ja pienryhmäharjoituksina. Vaativampia kuunteluharjoituksia pidetään kielistudiossa. RUA5. Opiskelu ja työ Luokkatyöskentelyssä toteutettavien runsaiden puheharjoitusten tavoitteena on kasvattaa sanavarastoa edelleen ja totuttaa käyttämään puhuttua kieltä monipuolisesti. Kirjoittamisen harjoittelussa pyritään kasvavassa määrin kannustamaan vaihtelevien rakenteiden käyttöön ja toiston välttämiseen. Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Puheharjoitukset tehdään pari- ja pienryhmäharjoituksina. Kuunteluharjoitusten suhteellinen osuus lisääntyy aikaisempiin kursseihin verrattuna, kuten myös kirjoitelmaharjoittelu RUA6. Kulttuuri ja sen tekijöitä Tavoitteena on pystyä ilmaisemaan -myös kriittisesti- ajatuksia kulttuurista, viestinnästä ja mediasta. Kurssilla painottuvat tekstinymmärtämisen lisäksi kirjallisen tuottamisen eri tavat. Teemana on kulttuuri laajaalaisesti ymmärrettynä. Aihekokonaisuuksina painottuvat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Tavanomaisten työtapojen lisäksi opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Syventävät kurssit RUA7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 11

13 12 Tavoitteena on oppia yhteiskunnallista sanastoa ja pystyä aktiivisesti käyttämään sitä erilaisissa viestintätilanteissa. Kurssilla painotetaan ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden seuraamista kuvallisessa ja sanallisessa mediassa. Aihekokonaisuuksia ovat esim. yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja erilaiset maailmankuvat. Mielipidekirjoituksia, suullisia kannanottoja ja uutisten/ajankohtaistapahtumien referointia suullisesti ja kirjallisesti. RUA8. Tiede, talous ja tekniikka Tavoitteena on oppia erityisalojen sanastoa ja pystyä ilmaisemaan ajatuksiaan yhä sujuvammin ja spontaanimmin. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä monenlaisista aiheista. Kurssilla painotetaan tekstinymmärtämistaitojen lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla. Teemoja ovat esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Aihekokonaisuuksista painottuvat teknologia ja yhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Suulliset harjoitukset toteutetaan pareittain tai pienryhmissä. Suullisia esityksiä pidetään mahdollisuuksien mukaan luokan edessä. Koulukohtaiset syventävät kurssit RUA9. Ruotsin suullisen kielitaidon kurssi Kurssin tavoitteena on aktivoida ja lisätä suullista kielitaitoa, sekä rohkaista opiskelijoita keskustelemaan ruotsiksi mahdollisimman monenlaisista aihepiireistä. Kurssilla harjoitetaan suullista kielitaitoa erilaisissa tilanteissa mahdollisimman monipuolisesti. Tilanteet vaihtelevat helpohkoista viestintätehtävistä aina hyvää fraasien- ja sanastonhallintaa vaativiin keskusteluaiheisiin ja väittelyihin. Syntyperäistä ääntämistä ja intonaatiota harjoitellaan runsaasti lähtien liikkeelle suomen ja ruotsin kielten eroavaisuuksista, sekä opiskelijoiden lähtötasosta, joka testataan kurssin alussa. Aihepiirien laajuudesta johtuen kurssilla kerrataan monipuolisesti erilaisia sanastoalueita. Tutustutaan myös esimerkiksi joidenkin muiden kouluaineiden, muun muassa historian, maantiedon, biologian, matematiikan sekä uskonnon perussanastoon. Aihekokonaisuuksista korostuvat erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Kurssi soveltuu parhaiten ensimmäisen lukiovuoden kurssit suorittaneille. Toteutustavat: Kurssilla harjoitellaan suullista kielitaitoa pareittain ja ryhmissä opettajan toimiessa eriyttävästi ohjeistajana, neuvojana, resurssihenkilönä sekä ääntämismallina. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä tai opiskelijan sitä halutessa numeroarvioinnilla. Kurssin lopussa on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen suullinen päättökoe, josta saa erillisen kielitaitodiplomin. RUA 10. Ruotsin abikurssi Kurssin tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijan luetunymmärtämis-, kuullunymmärtämis- sekä tekstintuottamisja tiivistämisstrategioita, sekä antaa käytännön rutiinia edellä mainittujen käytöstä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijoita selkeän eriyttävästi työssään, sekä antaa runsaasti käytännön neuvoja opiskeluprosessin tukemiseksi. Samalla pyritään perehdyttämään opiskelijoita A-ruotsin ylioppilaskokeeseen harjoittamalla monipuolisesti kokeessa esiintyviä kielitaidon osa-alueita ja tehtävätyyppejä. Kurssilla harjoitellaan runsaasti kielen eri osa-alueita, muun muassa tekstin ymmärtämistä, kuuntelua, rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä kirjoitelmien laatimista. Tekstinymmärtämisessä korostuvat vaativampien aihepiirisanastojen ymmärtäminen eri tieteenalojen ja teknologian saroilta. Myös kuullunymmärtämisvalmiuksia koskien edetään aiempaa selkeästi haasteellisimmille sanastoalueille. Aihekokonaisuuksista painottuvat esimerkiksi teknologia ja yhteiskunta ja kestävä kehitys. Toteutustavat: Pääasiallisena kurssimateriaalina käytetään vanhoja A-ruotsin ylioppilaskirjoitusten tehtäviä, joiden avulla harjoitetaan yo-kokeen eri osa-alueita. Kurssilla kirjoitetaan paljon kirjoitelmia erityyppisistä aiheista, sekä opitaan omista virheistä nousujohteisen ohjelman avulla. 12

14 13 RUA11. Kirjoittamisen kurssi Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia tuottaa ruotsinkielistä tekstiä mahdollisimman monenlaisista aihepiireistä. Oppimisympäristönä hyödynnetään runsaasti nettiä. Pääosa tuotoksista pyritään tuottamaan sähköisessä muodossa. Kurssilla harjaannutaan kirjoittamaan ylioppilaskirjoitusten tekstejä kuten aineita, puheita, kirjeitä, tiivistelmiä ja yleisönosastokirjoituksia sekä kurssilaisten toivomusten mukaisesti novelleja, näytelmiä ja runoja. Toteutustavat: Kurssilla kirjoitetaan suuri määrä erilaisia tekstejä jotka liittyvät muun muassa seuraaviin aihekokonaisuuksiin: kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta, sekä aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Opiskelijat pitävät työskentelystään oppimispäiväkirjaa, joihin eriyttävästi kerätään tärkeitä havaintoja omasta kehittymisestä kirjoittajana. Kurssista saa suoritusmerkinnän, ei numeroarvostelua. Kurssi soveltuu parhaiten toisen lukiovuoden kurssit suorittaneille. ENA ENGLANTI, A-KIELI Pakolliset kurssit ENA1. Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta sekä kertaa ja vahvistaa perusrakenteiden ja sanaston hallintaa. Kurssi antaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan ja vahvistaa keskustelutaitoa ja mielipiteen ilmaisua. Kurssin keskeistä sisältöä ovat sukulais- ja ihmissuhteet, monikulttuurisuus, ystävyys, ulkonäkö, asuminen ja ruokakulttuuri. Rakenteista kerrataan sanajärjestys, aikamuodot, kysymyslauseet, liitekysymykset, futuuri, konditionaali ja ehtolauseet. Aihekokonaisuuksista kurssilla painottuu hyvinvointi ja turvallisuus siten, että kartoitetaan omia opiskelutaitoja ja ohjataan opiskelijoita itsearviointiin ja erilaisten opiskelustrategioiden käyttöön. Kurssilla perehdytään lukion työtapoihin, omiin oppimisstrategioihin sekä apuvälineiden käyttöön. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. ENA2. Viestintä ja vapaa-aika Kurssin tavoitteena on harjoittaa puheviestinnän taitoja erityisesti vapaa-aikaan ja matkustamiseen liittyvissä palvelutilanteissa. Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan sanaston ja kielioppirakenteiden hallintaa. Kurssin keskeistä sisältöä ovat nuoren arkipäivään, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät tilanteet sekä matkailu. Viestintä- ja mediaosaaminen ja nuoren hyvinvointi ja turvallisuus kuuluvat myös tärkeänä osana kurssiin ja niitä huomioidaan aiheiden käsittelyssä ja työtavoissa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus painottuvat aihekokonaisuutena kurssissa. Rakenteista käydään läpi persoonapronominit, omistamisen ilmaiseminen, passiivi, it/there- rakenne, adjektiivit ja adverbit. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kurssilla pidetään pieni suullinen esitelmä. ENA3. Opiskelu ja työelämä Kurssin tavoitteena on harjoittaa muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Kurssilla harjoitellaan erityisesti opiskeluun ja työelämään liittyvää kirjallista ja suullista viestintää, sekä vahvistetaan opiskeluja työsanaston hallintaa. Tavoitteena on myös vahvistaa keskeisten opiskelustrategioiden hallintaa. Kurssin aihepiirejä ovat opiskelu ja työ meillä ja muualla sekä jatko-opinnot ja ammatinvalinta. Kurssilla painotetaan erityisesti seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus, viestintä ja 13

15 14 mediaosaaminen sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Rakenteista opiskellaan substantiivien yksikkö- ja monikkomuodot, artikkelin käyttö, epäsuora kerronta ja indefiniittipronominit. Kurssilla harjoitellaan keskustelutaitoja, työpaikkahakemuksen ja CV:n laatimista ja työnhakutilannetta sekä tutustutaan kuvailevan kirjoitelman laatimiseen. Paikallista liike-elämää ja teollisuutta käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneina esim. yritysvierailujen tai asiantuntijavierailujen muodossa. Oman koulumme sekä muiden paikallisten oppilaitosten vaihto-opiskelijat voivat esitellä opiskelua omissa maissaan. ENA4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin tavoitteena on tutustua Suomen ja englantia puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kurssilla harjoitellaan monenlaisten tekstien lukemista vaativahkolla tasolla ja laajennetaan yhteiskunnallisen sanaston hallintaa. Samalla harjoitellaan erilaisia lukemisen strategioita. Tavoitteena on myös harjoittaa kirjallista ilmaisua vaativahkolla tasolla. Kurssin aihepiirejä ovat yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat. Kurssilla painotetaan erityisesti seuraavia aihekokonaisuuksia: hyvinvointi ja turvallisuus, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä teknologia ja yhteiskunta. Kurssin kielioppiaineksena ovat: vaillinaiset apuverbit, paljoussanat sekä relatiivipronominit. Kurssilla harjoitellaan lukemisstrategioita sekä mediakriittisyyttä. Paikallista siirtolaisväestöä voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää yhteistyötahona. Oman koulumme sekä muiden paikallisten oppilaitosten vaihtoopiskelijat voivat esitellä omaa yhteiskuntaansa ja kulttuuriaan. Kurssilla harjoitetaan myös mielipiteiden esittämistä ja perustelua vaativahkolla tasolla sekä argumentointia. ENA 5. Kulttuuri Kurssilla opitaan kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen sanastoa, vahvistetaan kaunokirjallisten tekstien eri tyylilajien ymmärtämistä, ohjataan opiskelijoita englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen ja kirjoittamaan erityyppisiä kirjoitelmia ja arvosteluja. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikalliseen/alueelliseen kulttuuritarjontaan. Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti aihepiireinä kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri sekä elokuva meillä ja muualla. Rakenteista kerrataan kansallisuussanat, aikamuotojen käyttö, välimerkit ja isot alkukirjaimet sekä lauseenvastikkeet. Aihekokonaisuuksista korostuvat luonnollisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Kurssilla laaditaan laajahko kirjallinen tai suullinen työ ja esitellään se, harjoitetaan tiedon etsimistä, jäsentämistä ja muokkaamista, laaditaan ja esitetään suullinen tai kirjallinen yhteenveto, arvioidaan omaa ja/tai toisen opiskelijan työtä sekä harjoitetaan suullista ja kirjallista kuvaamista, selostamista ja vertailua. Opiskelutaidoissa korostuvat mediakriittisyys, lähdekritiikki sekä lähdetietojen merkitseminen. ENA 6. Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla opitaan tieteisiin, teknologiaan ja talouselämään liittyvää sanastoa, harjoitetaan kieliaineksen ymmärtämistä vaativalla tasolla, vankennetaan lukemisstrategioiden hallintaa, hiotaan kirjallista ilmaisua vaativalla tasolla sekä mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikalliseen elinkeinoelämään esimerkiksi tekemällä yritysvierailu. Kurssin keskeistä sisältöä ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja niiden historia, viestintä, talouselämä ja moderni yrittäjyys. Rakenteista kerrataan lukusanat ja niiden käyttö ajan ilmaisuissa, verbin yhdistäminen verbiin tai muuhun rakenteeseen sekä verbeihin, adjektiiveihin ja substantiiveihin liittyvät prepositiot ja adverbit. Lisäksi kerrataan sanastoa, joka on suoraan lainattu kreikasta tai latinasta. Aihekokonaisuuksista korostuvat teknologia ja yhteiskunta, viestintä- ja mediaosaaminen sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla harjoitellaan vaativien ja abstraktien tekstien ymmärtämistä, sisällön tiivistämistä, argumentoivaa suullista ilmaisua esimerkiksi harjoittelemalla väittelyä sekä kirjallista ilmaisua tuottamalla asiaviestejä ja harjoittelemalla luovaa kirjoittamista. Syventävät kurssit ENA 7. Luonto ja kestävä kehitys 14

16 15 Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla vankennetaan aiheeseen liittyvää sanastoa, harjoitetaan tekstin ymmärtämistä vaativalla tasolla, hiotaan kirjallisen ilmaisun sujuvuutta ja kielellistä monipuolisuutta, kehitetään kuullun ymmärtämisen taitoja vaativalla tasolla, vankennetaan suullisen ja kirjallisen ilmaisun muotoseikkojen hallintaa sekä valmistetaan opiskelijaa valtakunnalliseen loppukokeeseen. Kurssilla käsitellään luonnon ja ihmisen välistä suhdetta ja kestävää kehitystä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta sekä kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna. Kieliopissa kerrataan aiemmin opiskeltuja rakenteita. Aihekokonaisuuksista korostuvat kestävä kehitys, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla harjoitellaan monivalintakysymyksiin vastaamista, argumentoivaa ja pohdiskelevaa kirjallista ilmaisua, kirjallisen ilmaisun eri muoto- ja tyyliseikkojen hallintaa sekä vankennetaan ymmärtämistä tukevia strategioita. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään paikallista/alueellista asiantuntemusta luonnon ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyen esimerkiksi englanninkielisellä asiantuntijaluennolla. ENA 8. Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa englannin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (taitotaso B2.1). Kurssin tavoitteena on aktivoida suullista kielitaitoa ja lisätä rohkeutta ja taitoa keskustella vieraalla kielellä mahdollisimman monenlaisista aihepiireistä. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden englannin kurssien (ENA1-ENA7) aihepiirit. Aihepiirien laajuudesta johtuen kurssilla kerrataan hyvin monipuolisesti sanastoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla harjoitellaan myös ääntämistä, intonaatiota ja oikeaa rekisteriä eri tilanteissa. Toteutustavat: Kurssilla harjoitetaan suullista kielitaitoa erilaisissa tilanteissa opiskelijoiden tarpeista lähtien. Tilanteet vaihtelevat small talk -harjoituksista ja pienistä esityksistä vaativiin keskusteluaiheisiin ja väittelyyn. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuvat erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Kurssin arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroarvioinnilla käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan käyttäen samaa asteikkoa. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Koulukohtaiset syventävät kurssit ENA9. Words and Stories Kurssin tavoitteena on laajentaa sanavarastoa ja harjoittaa luovaa kirjoittamista ja asiatekstien kirjoittamista vaativalla tasolla. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kykyä ottaa vastuuta omasta työstään, itsearviointitaitoa ja valmiuksia esitellä omia tuotoksiaan. Kurssilla kerrataan ja laajennetaan englannin kurssien keskeisten sisältöalueiden sanastoa ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, esimerkiksi runoja, tiivistelmiä, luovia tarinoita, unohtamatta päättökokeeseen valmentavaa ainekirjoitusta. Rakenteista kerrataan etenkin sanaston ja kirjoittamisen kannalta olennaisia rakenteita ryhmän tarpeiden mukaan, esimerkiksi sananmuodostus, välimerkit, aikamuotojen yhteensopivuus, lauselyhenteet ja linkkisanat. Aihekokonaisuuksista painottuvat erityisesti viestintä ja mediaosaaminen. Toteutustavat: Kurssilla harjoitellaan sanastoa suullisin ja kirjallisin harjoituksin ja tehdään harjoituksia ja kirjoitelmia erityyppisistä aiheista. Kurssilla käytetään itse- ja pariarviointia opettajan antaman arvioinnin lisäksi. Kurssin numeroarvosana määräytyy osallistumisesta kurssin aikana työskentelyyn sekä kurssitöistä, jotka kootaan kansioon. ENA 10. Englannin kertauskurssi Kurssin tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijan luetunymmärtämis-, kuullunymmärtämis- sekä tekstintuottamistaitoja sekä perehdyttää opiskelija englannin ylioppilaskokeen kaikkiin tehtävätyyppeihin ja antaa käytännön rutiinia niihin vastaamisessa. 15

17 16 Kurssilla kerrataan ENA 1-8 kurssien aihepiirien sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: tekstin ymmärtämistä, kuuntelua, rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä kirjoitelman laatimista ja näin valmentaudutaan tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin. Toteutustavat: Kurssilla tehdään harjoituksia, joilla vahvistetaan kielitaidon eri osa-alueita sekä kirjoitetaan kirjoitelmia eri aihepiireistä. Kurssista saa suoritusmerkinnän, ei numeroarvostelua. SAA SAKSA, A-KIELI Pakolliset kurssit SAA1. Nuori ja hänen maailmansa Kurssin tavoitteena on rohkaista puhumaan saksaa ja oppia kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja harrastuksiin. Kieliopista kerrataan perusverbioppia ja substantiivien sijamuotoja. Työtavat: Kurssilla painotetaan puheviestintätaitoja, ymmärtävää lukemista ja pienten viestien kirjoittamista. SAA2. Viestintä ja vapaa-aika Kurssin tavoitteena on vankentaa puheviestinnän strategioita, laajentaa saksankielisen alueen fyysistä ja kulttuurituntemusta ja tutustua monikulttuuriseen yhteiskuntaan sekä vähemmistöihin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten elämäntilanteisiin, monikulttuuriseen saksalaiseen kielialueeseen sekä uuden teknologian sekä median merkitykseen nuorten vapaa-ajan vietossa. Kerrataan edelleen peruskielioppia, sijamuotojen käyttöä ja verbioppia. Työtavat: Työtavoissa korostuu edelleenkin puheviestintä. Harjoitellaan sanaston elaborointia, ymmärtävää lukemista sekä kirjallista viestintää sähköpostiviestien tai epävirallisten kirjeiden avulla. SAA3. Opiskelu ja työ Kurssilla opitaan opiskeluun, tulevaisuuden suunnitelmiin ja työelämään liittyvää sanastoa ja käytetään sitä sekä suullisesti että kirjallisesti ja myös virallisissa tilanteissa, kuten työhönottohaastattelussa, vaadittavalla tasolla. Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät kouluun ja koulutukseen, esim. vaihto-oppilasvuosi, sekä työelämään. Kieliopista kerrataan adjektiivit ja pronomineja. Työtavat: Työtapoina käytetään esim. ymmärtävää lukemista, mindmappeja, tiivistämistä, sanojen selittämistä, tiedonhakua internetistä. Puheviestinnässä korostuu opiskelusta ja työstä kertominen, myös muodollisissa tilanteissa. SAA4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin tavoitteena on tutustua ihmisen yhteiskunnallis-sosiaalista ympäristöön liittyvään sanastoon ja käyttämään sitä sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät oman elämän hallintaan, ihmistenvälisiin suhteisiin sekä erilaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Kieliopista kerrataan infinitiivin käyttö, konditionaali/ konjunktiivi sekä pronomineja. Työtavat: Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla erilaisia strategioita käyttäen. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SAA5. Kulttuuri Kurssin tavoitteena on tutustua saksankielisen alueen kulttuuriin mahdollisimman laaja-alaisesti. 16

18 17 Aihepiirit ja tilanteet liittyvät kulttuurin eri alueisiin ja sisältävät myös autenttisia kirjallisia tekstejä. Kieliopista kerrataan adjektiivit, partisiipit sekä sanajärjestystä. Työtavat: Kurssilla tehdään laajahko kirjallinen esitys opiskelijan valitsemasta kulttuurin edustajasta. SAA6. Tiede, talous ja tekniikka Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yhä vaativampaa kieliainesta sekä kuultuna että luettuna. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät viestinnän eri muotoihin, tieteen ja tekniikan saavutuksiin sekä ympäristönsuojelullisiin näkökohtiin. Kieliopista kerrataan passiivi ja pronomineja sekä opetellaan kaksoisinfinitiivi ja konjunktiivin preesens ja perfekti. Työtavat: Kurssilla painotetaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävät kurssit Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. SAA7. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Aihepiirit liittyvät ihmiseen ja hänen ympäristöönsä osana luontoa. Kielioppia kerrataan ylioppilastutkintoa silmällä pitäen. Työtavat: Kurssilla painotetaan monipuolista kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä oman kirjallisen ilmaisun hiomista. SAA8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssin tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin tapahtumiin saksan kielellä. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät maailman tapahtumiin, politiikkaan ja yleisiin trendeihin. Kielioppia kerrataan ylioppilastutkintoa silmällä pitäen. Työtavat: Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia, sanomalehtiä, tv-uutisia ja internetiä, joiden avulla harjoitellaan ennen kaikkea globaalista ymmärtämistä. Myös omaa kirjallista ilmaisua hiotaan edelleen. RUB RUOTSI, B1-KIELI Pakolliset kurssit RUB1. Koulu ja vapaa-aika Kurssin tavoitteena on niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta. Kurssilla vahvistetaan aihepiireihin liittyvän sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kielitaidon eri osa-alueista painotetaan erityisesti suullista kielitaitoa. Kurssin aihesisältöinä ovat opiskelu, vapaa-aika, musiikki, harrastukset ja ruotsin kielen opiskelun motivoiminen. Aihekokonaisuuksista painottuu kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Rakenteissa keskitytään perusasioihin. Kerrattavia asioita ovat substantiivit, adjektiivit, pronominit, päälauseen suora ja epäsuora sanajärjestys sekä alistuskonjunktiolauseet. 17

19 18 Opiskelijoita kannustetaan tuottamaan aktiivisesti puhetta runsaiden aihesisältöihin pohjaavien keskusteluharjoitusten avulla. Kurssilla kirjoitetaan lyhyitä viestejä, jotka liittyvät lukio-opiskeluun sekä perheen ja vapaa-ajanvieton esittelemiseen. Lyhyet kuunteluharjoitukset liittyvät lähinnä kurssin aihesisältöihin. RUB2. Arkielämää Pohjoismaissa Tavoitteena on vahvistaa kurssin aihepiirien sanastoa ja oppia puhumaan ruotsiksi esimerkiksi ulkonäöstä, asumisesta ja vaatteista, sekä oppia kirjoittamaan lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä ja kirjeitä jokapäiväisistä asioista. Aihepiireinä ovat nuorten elämään kuuluvat opiskelu, harrastukset, vapaa-aika ja työ. Asuminen eri Pohjoismaissa, vaatteet ja ulkonäkö ovat myös keskeisiä teemoja. Kurssilla tutustutaan myös jonkun verran Tukholmaan. Rakenteista kerrataan adjektiivi + substantiivi, adjektiivien vertailumuodot, apuverbit ja apuverbien kaltaiset verbit, att-sanan käyttö ja sivulauseet. Kurssilla tehdään runsaasti eri aihepiireihin kuuluvia suullisia harjoituksia ja kirjoitetaan lyhyitä nuorten jokapäiväiseen elämään liittyviä viestejä. Lyhyet kuunteluharjoitukset vahvistavat omalta osaltaan aihepiirien sanaston hallintaa. RUB3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle edellytykset suullisesti ja kirjallisesti käsitellä suomalaisuutta, suomenruotsalaisuutta ja pohjoismaalaisuutta. Kurssilla syvennetään sekä aktiivista että passiivista kielitaitoa. Kurssin aihepiirit käsittelevät mm. Suomea, kotiseutua, suomalaista kulttuuria ja sen muuttumista sekä suomalaisia maailmalla. Uusina kielioppiasioina opetetaan erisnimen suku sekä substantiiviattribuutti. Lisäksi kerrataan pronominit, lukusanat ja käskymuoto. Aktiivista kielitaitoa kehitetään käyttämällä runsaasti puhe- ja kirjoitusharjoituksia kurssin aihepiireistä. Läpi koko kurssin kehitetään kuullun ja tekstinymmärtämistä. Harjoitukset tehdään joko yksin tai pareittain, kielioppiasiat opettajajohtoisesti. RUB4. Elämää yhdessä ja erikseen Kurssilla opiskelijan sanavarasto karttuu entistä monipuolisemmin elämän eri alueilta ja valmius suulliseen ilmaisuun vahvistuu. Kieliopilliset taidot lisääntyvät mm. konditionaalin ja s-passiivin hallinnalla. Kirjoittamistaito kohenee erityyppisten kirjoitelmien laatimisella. Kurssilla tutustutaan erilaisiin elämänkohtaloihin, kulttuureihin, tapoihin ja elämänarvoihin. Aiheina ovat myös ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, kehitysapu ja pakolaiskysymykset. Kieliopissa keskitytään verbioppiin. Aihekokonaisuuksista korostuu kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Suulliset harjoitukset toteutetaan edelleen enimmäkseen pareittain tai pienryhmissä annetun pohjamateriaalin avustuksella. Vaativampia kuunteluharjoituksia pidetään mahdollisuuksien mukaan kielistudiossa RUB5. Elinympäristömme Kurssin tavoitteena on vahvistaa ymmärtämistaitoja ja kurssin aihepiirien sanaston hallintaa ja kirjallista ilmaisua. Kurssilla opitaan lisää verbioppia mm. partisiipit ja kerrataan vahvat ja epäsäännölliset verbit. Myös prepositioilmauksia painotetaan. Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Kieliopin painopistealueet ovat verbiopin puolella. Lisäksi kerrataan mahdollisuuksien mukaan aikaisemmilla kursseilla käsiteltyjä keskeisiä kielioppialueita. Suullisten harjoitusten painoarvo lisääntyy sanaston kasvaessa. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla kirjoitelmia kurssin aihepiireihin liittyvistä aiheista. Kuunteluharjoitusten vaikeustaso nousee sanaston vaikeustason lisääntyessä. Syventävät kurssit 18

20 19 RUB6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Tavoitteena on pyrkiä ilmaisemaan -myös kriittisiä- ajatuksia kulttuurista ja viestinnästä. Tekstinymmärtämisen lisäksi painottuu kirjallinen tuottaminen teemana laaja-alaisesti ymmärretty kulttuuri. Aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Tavanomaisten työtapojen lisäksi opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja mahdollisuuksien mukaan esittelevät sen. RUB7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Tavoitteena oppia ymmärtämään myös vaativaa kieliainesta sisältäviä, yhteiskuntaa ja maapalloa koskevia tekstejä. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita ja maailmanlaajuisia ilmiöitä sekä päätöksentekoon osallistumista. Aiheissa korostetaan sekä kansainvälistä vastuuta että vaikuttamista. Tavanomaisten työtapojen lisäksi seurataan ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyä eri tiedotusvälineissä. Koulukohtaiset syventävät kurssit RUB 8. Ruotsin abikurssi Kurssin tavoitteena on syventää edelleen opiskelijoiden luetunymmärtämis-, kuullunymmärtämis- sekä tekstintuottamis- ja tiivistämisstrategioita, sekä antaa käytännön rutiinia edellä mainittujen käytöstä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijoita selkeän eriyttävästi työssään, sekä antaa runsaasti käytännön neuvoja opiskeluprosessin tukemiseksi. Samalla pyritään perehdyttämään opiskelijoita B-ruotsin ylioppilaskokeeseen harjoittamalla monipuolisesti kokeessa esiintyviä kielitaidon osa-alueita ja tehtävätyyppejä. Kurssilla harjoitellaan runsaasti kielen eri osa-alueita, muun muassa tekstin ymmärtämistä, kuuntelua, rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä kirjoitelmien laatimista. Tekstinymmärtämisessä korostuvat vaativampien aihepiirisanastojen ymmärtäminen eri tieteenalojen ja teknologian saroilta. Myös kuullunymmärtämisvalmiuksia koskien edetään aiempaa selkeästi haasteellisimmille sanastoalueille. Aihekokonaisuuksista painottuvat esimerkiksi teknologia ja yhteiskunta ja kestävä kehitys. Toteutustavat: Pääasiallisena kurssimateriaalina käytetään vanhoja B-ruotsin ylioppilaskirjoitusten tehtäviä, joiden avulla harjoitetaan kielen eri osa-alueita. Kurssilla kirjoitetaan vähintään neljä kirjoitelmaa erityyppisistä aiheista, joiden virheistä opitaan nousujohteisen ohjelman avulla, sekä käydään läpi yo-vihkoja noin vihko per viikko vauhdilla. RUB9. Ruotsin suullisen kielitaidon kurssi Kurssin tavoitteena on aktivoida ja lisätä suullista kielitaitoa, sekä rohkaista opiskelijoita keskustelemaan ruotsiksi mahdollisimman monenlaisista aihepiireistä. Tavoitteena on myös jo kurssin alkupuolella antaa opiskelijalle tietoa hänen oman suullisen kielitaitonsa vahvuuksista ja heikkouksista, jotta harjoittelussa jokainen voisi omien taitojensa mukaan kehittyä mahdollisimman paljon kurssin aikana. Kurssilla harjoitetaan suullista kielitaitoa erilaisissa tilanteissa monipuolisesti. Tilanteet vaihtelevat helpohkoista viestintätehtävistä aina kohtalaista fraasien- ja sanastonhallintaa vaativiin keskusteluaiheisiin ja väittelyihin. Syntyperäistä ääntämistä ja intonaatiota harjoitellaan lähtien liikkeelle suomen ja ruotsin kielten eroavaisuuksista. Aihepiirien laajuudesta johtuen kurssilla kerrataan monipuolisesti erilaisia sanastoalueita. Tutustutaan myös esimerkiksi joidenkin muiden kouluaineiden, muun muassa historian, maantiedon, musiikin sekä uskonnon perussanastoon. Aihekokonaisuuksista korostuvat erityisesti viestintä ja mediaosaaminen. Kurssille osallistuvilta edellytetään hyvää ruotsin kielen perustaitoa, ja se soveltuu parhaiten ensimmäisen lukiovuoden kurssit suorittaneille. Toteutustavat: Kurssilla harjoitellaan suullista kielitaitoa pareittain ja ryhmissä opettajan toimiessa ohjeistajana, neuvojana, resurssihenkilönä sekä ääntämismallina. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä tai opiskelijan sitä halutessa numeroarvioinnilla. Kurssin lopussa on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen suullinen päättökoe, josta saa erillisen kielitaitodiplomin. 19

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

SALON LUKION VALINTAOPAS LUKUVUODELLE 2015-2016

SALON LUKION VALINTAOPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 SALON LUKION VALINTAOPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO linkit oppiaineisiin klikkaamalla Lukijalle... 3 Lukiokoulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet... 3 Lukio-opetuksen tuntijako...

Lisätiedot

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2015 2016 OPINTO-OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO OPPIAINEET JA KURSSIT 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 6 Vieraat kielet 7 Englanti (A1)

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101) Englanti (A-kieli) Englannin opiskelu antaa valmiudet ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi sekä suullisesti että kirjallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelun tavoitteena on oppia soveltamaan englannin

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta.

Lisätiedot

3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 3.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 3.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen.

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen. Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Englannin kieli ja maailmani Pakollinen Kurssikoodi: ENA1 uusi OPS: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot