Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet Heikki Ojanperä, DI Johtaja, Tekninen kauppa/teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Tämän artikkelin keskeisin arvo on sen viitteissä. Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet ovat hyvin laaja kokonaisuus, joka ei aukea yhdessä artikkelissa. Paras tieto asiasta löytyy säädösten osalta lähdeviitteistä [3 5] sekä kaluston tarjoaman osalta alan kone- ja laitetoimittajilta. Annamme lukijalle kuitenkin lähtökohdat asian käsittelemiseksi. 1 Rakennuskoneiden käytön kasvu jopa rakentamista nopeampaa Rakennuskonemarkkinat ovat koko 2000-luvun kasvaneet itse rakennusteollisuutta vahvemmin, ja koneiden käyttö lisääntyy edelleen (kuva 1). Tämä säästää ihmistyötä ja lisää rakentajien jaksamista sekä työhyvinvointia. Tuloksena on vähemmän vammoja ja sairauksia ihmisille sekä siistimpiä ja tehokkaampia työsuoritteita. Tilaajan aikataulutavoitekin toteutuu helpommin. Työkalujen, koneiden ja kaluston saatavuus on Suomessa erinomainen, kun jakelupiste ja vuokraamot kattavat koko maan. Järkevän tekniikan käyttö lisää alan työpaikkojen kiinnostavuutta ja tuo työnantajalle positiivista nostetta. 133 Rakentamisessa on yhä tarpeen lisätä konetyötä. Esimerkiksi pysty- ja vaakasiirroissa saavutettaisiin huomattavaa lisätehoa oikeilla kalustovalinnoilla. Myös suojauksia tulisi käyttää enemmän, jotta säähaitat eivät heikentäisi rakentamisen laatua eivätkä lisäisi kustannuksia. Menetelmien kehittäminen ja tiukentuvat viranomaisvaatimukset lisäävät osaltaan koneistusta. Ammattirakentajan perusvaatimuksiin alkaakin kuulua rakennuskonealan pelisääntöjen osaaminen. Tähän artikkeliin on koottu perusasiat. Uusi vai vanha kone? Tähän on helppo vastata, sillä useimmissa laiteryhmissä teknologia on kehittynyt huimasti. Vaikka laite näyttäisi samalta kuin vanha, uudessa laitteessa on tyypillisesti paljon enemmän tehoa ja käyttöominaisuuksia, vähemmän melua, tärinää sekä päästöjä. Kustannukset eivät ole kasvaneet ominaisuuksien suhteessa laskettaessa tehdyn suoritteen yksikköhintaa nähdäänkin usein, että uudella koneella työ tehdään halvemmalla. Tuntihinta voi olla kalliimpi mutta esimerkiksi hinta euroissa/m 2 halvempi. Kuva 1. Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa [1].

2 2 Rakennuskoneet 2.1 Konedirektiivistä käytäntöön Euroopassa laki eli konedirektiivi määrittelee koneen toiminnalliseksi laitteeksi, jossa on voimanlähde. Tehokas kone voi olla vaarallinen, joten koneiden jakelu ja käyttö on tiukasti säänneltyä. Käytännössä rakennuskoneala sisältää myös työkalut, suojaukset, telineet, kontit yms. ilman voimanlähdettä käytettävät kalustot niihin vain ei sovelleta em. direktiiviä. Tämä rajaus on tärkeää ymmärtää alan pelisääntöjen kannalta. Esimerkiksi teline- ja suojausratkaisu ei ole kone, jota voisi arvioida CE-merkinnällä. Se on silti ainutkertainen ja vaativa ratkaisu, joten nykyään telineistöt ostetaankin pääsääntöisesti ulkoistettuina toimituksina, jolloin vastuut määritetään hankinnassa eikä putkia ja kaiteita siirrellä omin päin. Rakennuskoneala tuottaa myös työmaiden tärkeät järjestelmät mm. sähköistyksen, valaistuksen, energian, lämmön ja pölynhallinnan. Näiden huomattavasti kustannuksia tuottavien olosuhteiden hallinta korostuu entisestään, kun viranomaisvaatimuksia tiukennetaan. Kysymys on ratkaisuista ja palvelukokonaisuuksista. Seuraavassa kappaleessa on lueteltu tyypillisimmät kalustoryhmät. 2.2 Rakennustyömaan tärkeimmät kalustoryhmät [2] Keskeisintä talonrakennuskalustoa ovat työmaatilat sekä kontit ja muu varastointikalusto sähkökeskukset paineilmakompressorit mittauskalusto nosto- ja siirtokalusto (torninosturit, ajoneuvonosturit, rakennus- ja tavarahissit) henkilönostimet (mastolavat, nivelpuominostimet jne.) pumput (betoni-, laasti- ja vedentyhjennyspumput) lämmityslaitteet ja kosteudenerottimet muotit betonintyöstökoneet (täryttimet, hiomalaitteet, piikkausvasarat sekä timanttiporat, -sahat ja -jyrsimet) telineet sääsuojat ja peitteet henkilökohtaiset koneet ja laitteet (porat, sahat, naulaimet ym.). Maan- ja tienrakentamisessa sekä kiinteistönhuollossa käytettäviä koneita ovat mm. kaivinkoneet pyörä- ja muut kuormaajat dumpperit valssijyrät ja muut maantiivistäjät puskutraktorit maansiirtoautot asvaltointikoneet ruohonleikkurit lakaisukoneet pienkaivurit ja -kuormaajat. 3 Työturvallisuus on ykkösasia työnantaja arvioi riskit Mikäli olet työnantajaroolissa, lue tämä Keskeisintä lainsäädäntöä koneiden valinnasta ja käytöstä Euroopassa ovat konedirektiivi ja käyttödirektiivi. Vastaavat asetukset ovat voimassa Suomessa osana laajempaa työsuojelulainsäädäntöä, johon kuuluu mm. rakennustöiden turvallisuusasetus. Työnantajan vastuulla on teettämänsä työn olosuhteiden ja menetelmien riskinarviointi sekä opastus koneiden ja laitteiden käyttöön. Tämä periaate on edelleen tiukasti voimassa, vaikka monien töiden itseohjautuvuutta on jatkuvasti lisätty. Rakennuskoneala toimii turvallisuuden hyväksi. Se on tuottanut internetiin tietopankin Turvallisesti rakennuskoneilla [4], jossa on kuvattu viiden kalustoryhmän valinnan, oikean käytön, siirtojen ja tarkastusten ydinasiat. Kalustoryhmät ovat: henkilönostimet, nosturit, kurottajat, telinetyöt ja sähköistys. Huomattakoon, että tässä yhteydessä on esitetty myös erinomainen opastus nostureiden alamiestyöskentelyyn. Tässä mainittu laaja tietopaketti on maksutta 24/7 koko rakennusalan käytössä. Toinen merkittävä työturvallisuuden opastusmateriaali on edellistä kattavampi Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus [5], jota myy Rakennuskonepäälliköt ry. Tässä mainitut kaksi opasaineistoa antavat yhdessä havainnollisen ja selkeän kuvan rakennuskoneiden käyttöturvallisuudesta. 4 Koneiden hankinta 4.1 Kaluston hankinta ostamalla tai vuokraamalla. Ostaminen on perinteinen tapa hankkia. Muun muassa strategista kalustoa, jonka saatavuus ja erikoisvarustelu halutaan varmistaa, hankitaan ostamalla. Tähän tarvitaan rahoitusta. Konekaupan rahoitusta hankittaessa ostajan taustat tarkistetaan nykyisin määrämuotoisesti noudattaen lakia rahanpesun ehkäisemisestä. Mistä myyjät löytyvät? Sekä talonrakennus- että maanrakennuskoneiden merkittävimmät jakelijat ovat nykyisin löydettävissä mm. kirjoittajan edustaman yhdistyksen www-sivuilta. Samoilta verkkosivuilta löytyvät myös merkittävimmät konevuokraamot. Näiden yritysten omat verkkosivut ovat erittäin informatiivisia ne välittävät asiakkaille muun muassa konevalmistajien materiaaleja. 134

3 Vuokraaminen on palvelua, joka kohdistuu kaluston käyttöön. Satunnaista kalustotarvetta hoidetaan vuokraamalla, mutta yleisemmin jopa yrityksen koko kone- ja laitekanta saatetaan hankkia konevuokraamoista. Niiden toimipaikkojen kattavuus onkin hyvä ja palvelut paranevat koko ajan. Vuokraamojen www-sivut antavat hyvän pohjan lähtötarkastelulle suora yhteydenotto mahdollistaa neuvonnan ja suunnitteluavun käytön, koulutuksesta puhumattakaan. Vuokraaminen on joustavaa päivävuokrauksesta aina pitkäaikaiseen vuokraukseen. Konevuokraamot pyrkivät varmistamaan häiriöttömät toimitukset ja minimoimaan rikollisuudesta johtuvat tappiot olemalla mukana alan yhteisessä sulkulistaverkostossa. Sulkulista toimii siten, että maksamattomaan vuokraan tai koneen häviämiseen liittyvät asiakastiedot siirretään reaaliaikaisesti www-verkkoon, jolloin yksikään vuokraamo ei myy ko. toimijalle. Tiedot poistetaan laiminlyönnin tultua hoidetuksi. Sulkulista on luonteeltaan ennalta estävä ja toimii sekä kustannusten että toimitusvarmuuden kannalta rehellisten asiakkaiden eduksi. Sulkulista perustuu tietosuojalautakunnan viralliseen lupamenettelyyn. Huom! Parasta tietoa kulloinkin tarjolla olevasta laitekannasta ja palveluista saa suoraan jakelijoiden eli maahantuojien sekä konevuokraamojen verkkosivuilta. 4.2 Hankinnan edellyttämät sopimukset Rahoituksen varmistaminen liittyy jokaiseen suoraan hankintaan. Monet jakelijat tarjoavat myös omia rahoitusmallejaan, mikä helpottaa tilannetta ja lisää vertailumahdollisuuksia. Sekä suora hankinta että vuokraaminen tulee tehdä kirjallisella sopimuksella. Tähän tarkoitukseen varteenotettavat toimittajat ylläpitävät omia sopimusmallejaan, jotka hiukan vaihtelevat kalustoryhmän mukaan. On oleellista sekä ostettaessa että vuokrattaessa sopia myös laitteen kuljetuksesta ja vakuuttamisesta. Esimerkiksi telinetöiden ja suojausten yhteydessä on sovittava itse tavaratoimituksen ohessa lukuisista vastuunjakoon liittyvistä asioista. Sopimukseen toimittajat ehdottavat lähes aina liitettäväksi alan yleiset toimitusehdot [6 ja 7], joista on käytössä useita kieliversioita. Niiden on tarkoitus ennalta estää sopimukseen liittyviä riitaisuuksia tästä on hyviä kokemuksia. 4.3 Vastuu koneiden lainmukaisuudesta Konetoimituksen ketjussa jokaisen tulee tietää CE-merkinnästä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta [3]. Vain asianmukaisesti dokumentoitu kone tai laite on laillisesti markkinoilla. Väärennöksiä esiintyy. Koneen valmistaja vastaa sen lainmukaisuudesta Euroopassa. Tämän vakuudeksi valmistaja varustaa koneen CE-merkinnällä ja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa kerrotaan, minkä lakien ja standardien mukaisesti laite on valmistettu, sekä mainitaan valmistajan edustaja EU:n alueella. CEmerkinnän väärentäminen on rangaistavaa. Koneen mukana on oltava sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttö- ja huolto-ohjeet (Suomessa suomeksi ja ruotsiksi). Tällä ei tarkoiteta paksuja manuaaleja, jotka esittelevät laitetta perusteellisesti; ne voivat olla valmistajan tunnetulla alkuperäiskielellä, yleensä englanniksi. Jos jakelijalla on myynnissä tai varastossa lainvastainen kone, se voidaan määrätä myyntikieltoon EU:n alueella. Jos urakoitsijalla tai vuokraamolla on hallussaan lainvastainen kone, se voidaan määrätä käyttökieltoon. Työnantajan ei tule teettää työtä lainvastaisilla koneilla. Huom! Vaikka kone muutoin näyttäisi normaalilta, se on saatettu valmistaa Aasian markkinoille eikä siten täytä eurooppalaisia tärinä-, melu- ja päästövaatimuksia. Viime kädessä asian voi tarkistaa sarjanumeron perusteella valmistajan edustajalta. Koska yrittäjät tuovat joissakin tapauksissa koneita maahan myös itse usein käytettyinä tähän asiaan on niissä tapauksissa kiinnitettävä erityistä huomiota. Lainvastaisen koneen saattaminen markkinakelpoiseksi EU:ssa voi maksaa merkittävästi. Asiasta on oikeustapauksia. STM (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä aluehallinnon työsuojelun vastuualueet (entiset työsuojelupiirit) valvovat koneiden lainmukaisuutta. STM on laatinut tiiviin oppaan [3] ohjeeksi jakeluketjun toimijoille. 5 Koneiden käyttö Työnantaja valitsee koneet ja laitteet kuhunkin työhön. Lainsäädäntö edellyttää tässä yhteydessä tehtävän riskinarviointia. Kalusto on myös huollettava säännöllisesti (määräajoin ja osin päivittäin). On tärkeää selvittää koneen käyttötarkoitus ja sen soveltuvuus tarkoitettuun työhön. Konetoimittajat opastavat asiassa poikkeuksetta. Kyse on sekä turvallisuudesta että tehokkuudesta molemmat mitataan euroissa. Ammattirakentamisessakaan ei voida olettaa, että joku osaa turvallisen käytön ilman ohjeita tai opastusta. Ohjeet on oltava, ja koneiden jakeluporras vastaa osaltaan niiden saatavuudesta. Työnantajan on syytä katsoa, että koneen dokumentointi on kunnossa ja käyttöohjeet ulottuvilla. Tulee myös 135

4 CE-merkintä ko. lain mukaisesti 1. CE-merkintä koostuu kirjaimista CE seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä: 2. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava 1 kohdassa esitetyn kirjoitustavan mittasuhteita. 3. Jos muualla lainsäädännössä ei vaadita erityistä kokoa, CE-merkinnän on oltava vähintään 5 mm korkea. varmistaa, että käyttäjällä on tarvittavat luvat, jos niitä edellytetään. Turvallisuutta koskevat vaatimukset kiristyvät. Jo vuodesta 2009 lähtien on trukin ja henkilönostimen käyttäjiltä edellytetty työnantajan kirjallista lupaa. Ennen sen antamista työnantajan on arvioitava työntekijän kyvyt ja taidot. Tilannetta on helpotettu konetoimittajien koulutuspaketeilla. Jo lähitulevaisuudessa vaatimuksia lisätään muissakin töissä esimerkiksi uusien sertifiointien avulla. Jo aikaisemmin ns. vaarallisten koneiden tarkastajilta on vaadittu henkilösertifiointi. Nämä säännöllisesti tarkastettavat ns. vaaralliset koneryhmät on lueteltu käyttöasetuksessa. Nosturin kuljettaminen edellyttää erillistä ajokorttia. Niinpä nostureita vuokrataankin usein kuljettajineen, mikä muuttaa suoritteen luonteen urakoinniksi. Huomattakoon vielä, että erilaisia sertifiointeja ei ole tarkoitettu rakentajan kiusaksi, vaan ne varmistavat osaamisen vähimmäistasoa. Samalla kun turvallisuutta lisätään, luodaan myös yhteiset kriteerit työmaan lukuisille toimijoille. Pienikin rakennustyömaa voi olla hyvin kansainvälinen työpaikka, jossa on tarve nopeasti ja luotettavasti arvioida toimijoiden valmiustasoa. Tässä artikkelissa ei ole erikseen teemoihin liittyviä lakiviittauksia, koska edellä kohdassa 3 mainitut opasmateriaalit kertovat käyttöturvallisuussäädöksistä kaiken oleellisen. 6 Palvelujen käytön avaamat mahdollisuudet 6.1 Kaluston yhteys kilpailukykyyn Koneet ja kalusto saattavat olla avainasemassa kilpailtaessa rakennusurakoista. Tilaajat ymmärtävät nykyisin hyvin sen, että aikataulujen pitävyys ja työn tuottavuus ovat pitkälti myös koneosaamisen tulosta. Kannattaa siis hankkia ostaa tai vuokrata kunnon kalusto ja ottaa sen kaikki ominaisuudet käyttöön. Tämä ilmiö ulottuu varsinaisista työkoneista myös yksittäisen rakentajan työvälineisiin: esimerkiksi piikkaamisessa välineillä on tavaton merkitys lopputulokseen ja työterveyteen. Työkaluvalikoimaan kannattaa tutustua, sillä lukuisat perinteiset käsityökalut on jo korvattu mm. sähkötoimisilla. Monet urakoiden päätoteuttajat hakevat erityisesti työturvallisuuden nollatoleranssia sekä minimoivat myös haitat ja vahingot kolmansille osapuolille. Verkottuneessa rakentamisessa nämä tavoitteet siirtyvät aliurakoitsijoille. Millä tahansa kalustolla ei enää pääse töihin hyvä kalusto taas markkinoi yritystä. 6.2 Palvelu ei ole enää vain vikojen korjaamista Ottamalla kaiken irti koneosaamisesta voi parantaa liiketoimintaansa. Koneita ostettaessa tai vuokrattaessa ovat tarjolla mm. seuraavat varteenotettavat palvelut: rahoituksen liittäminen hankintaan vakuuttaminen (siirtojen varalle tai laajemmin) rekisteröiminen ja sen edellyttämä varustelu (osa laitteista on myös ajoneuvoja) kuljetukset ja siirrot huoltosopimukset --> käytettävyyspalvelusopimukset konsultointi ja neuvonta konevalinnassa ja viranomaisyhteyksissä käsillä olevien töiden suunnittelu varsinainen koulutus (mm. nostotyöt ja turvallisuusasiat) työkalupalvelu olosuhdepalvelut (kuivat olot, lämpö, valaistus, energia, pölynhallinta, korkealla tehtävä työ ) kokonaisvaltaiset ratkaisut (nostot, teline- ja suojausratkaisut, tilaratkaisut, turvallisuusratkaisut) varsinaiset ulkoistukset ja ylläpito. Konetoimittajien merkitys yrittäjän liiketoiminnan ja tuotannon suoranaisina kumppaneina on tätä päivää. Se edellyttää yhteydenottoa potentiaaliseen konetoimittajaan hyvissä ajoin parhailla ja kysytyimmillä koneilla on toimitusajat. Heti-toimituksilla saa yleensä vain sitä, mitä hyllystä löytyy. Konetoimittajien takana on myös kansainvälisten konevalmistajien osaaminen. Se laajentaa kokemuspohjaa entisestään. Koneilla rakennettaessa jo huollon varmistaminen ja häiriöiden ehkäiseminen edellyttävät asianmukaisten palvelujen käyttöä. Tarjolla on myös suoranaista käytettävyyspalvelua, ja työmaaratkaisuja voidaan ostaa palvelukokonaisuuksina. 136

5 7 Tärkeimmät tietolähteet Rakennuskoneita valitseva ja käyttävä ei ole yksin. Lähin apu tulee sieltä, mistä laite on hankittu. Konetoimittajat maahantuojat ja konevuokraamot antavat kuhunkin kone- ja laiteryhmään kuuluvaa opastusta ja koulutusta. Laitteita ei pidä varustella omin päin kuulematta valmistajien edustajia. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa koneiden markkinavalvonnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ministeriön johtamasta aluehallinnon työsuojelun vastuualueesta (ent. työsuojelupiirit) saa opastusta ja ohjeita eri tilanteisiin. Yhteystiedot ovat esillä lähteessä [3]. Koneet sekä laitteet tarvitsevat poltto- ja voiteluaineita. Niiden kuljetuksista on omat vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksensä (VAK). Ohjeista vastaa Turvatekniikan keskus (www.tukes.fi), joka myös tulkitsee niitä liikkuvan poliisin tuella. Nopein tietolähde on tässäkin internet. Sieltä löytää jo hakusanoillakin välitöntä informaatiota useimmista tässä käsitellyistä teemoista. Esimerkiksi artikkelin lähde [4] on löydettävissä vain www-sivuina. Vastuu jää internet-käytössä kuitenkin lukijalle. Varmuuden tulkinnoista saa viranomaisilta ja konetoimittajilta. Lähteet [1] Rakennuskonealan määrittely ja ennakointimenettelyt, VTT-S , VTT Expert Services Oy [2] Rakennuskonealan kehittämisohjelma, VTT- R , VTT Projektiliiketoiminta [3] Koneen maahantuonti ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22, Työsuojeluhallinto 2010, [4] Turvallisesti rakennuskoneilla, Rakennuskoneala ja 3T Ratkaisut Oy 2008 [5] Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, Ratu, Rakennuskonepäälliköt ry [6] Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry 2010 [7] Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot, Teknisen Kaupan ja Paveluiden yhdistys ry 2010 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus Auli Olenius, Reijo Lehtinen Kirjassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla. Lisäksi siinä on rakennuskoneiden teknisiä tietoja sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. 3. uudistettu painos. Rakennustieto Oy, 2012 ISBN s., 36 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Rakennuskoneet ja -kalusto

Rakennuskoneet ja -kalusto Rakennuskoneet ja -kalusto Hannu Koski, diplomi-insinööri hannukoski@saunalahti.fi Vuoden 1953 Rakentajain kalenterissa esitellään kuvina Nykyaikaisia rakennuskoneita. Kuvista on nähtävissä suomalaisen

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Työmaapalvelut. Timanttiporaus Vaijerisahaus Roilot. Hionnat Jyrsinnät Betonin purku. Brokk-työt Konetyöt

Työmaapalvelut. Timanttiporaus Vaijerisahaus Roilot. Hionnat Jyrsinnät Betonin purku. Brokk-työt Konetyöt Työmaapalvelut Timanttiporaus Vaijerisahaus Roilot Hionnat Jyrsinnät Betonin purku Brokk-työt Konetyöt Käy katsomassa hinnat ja lisätiedot - www.gles.fi SOITA JA KYSY Toimimme pääkaupunkiseudulla sekä

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT Talous

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

ASTQ Supply House Oy 3.11.2015. Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja?

ASTQ Supply House Oy 3.11.2015. Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja? Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja? Lainsäädäntö on ikään kuin laatujärjestelmän kolmion kärki. Se ohjaa käyttämään hyviä käytäntöjä: se ei kuitenkaan

Lisätiedot

www.ramirent.fi TAPAHTUMAT

www.ramirent.fi TAPAHTUMAT www.ramirent.fi TAPAHTUMAT SUUNNITTELETKO TAPAHTUMAA? Meiltä saat kokonaisvaltaisen ratkaisun sen toteuttamiseen Kun järjestetään monimuotoisia ja isoja tapahtumia asioiden vaivaton kulku alusta loppuun

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08355-10 RAKENNUSKONEALAN KEHITTÄMISOHJELMA

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08355-10 RAKENNUSKONEALAN KEHITTÄMISOHJELMA TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08355-10 RAKENNUSKONEALAN KEHITTÄMISOHJELMA Hannu Koski VTT Projektiliiketoiminta 24.11.2010 1 (26) Raportin nimi Rakennuskonealan kehittämisohjelma Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Ratuke-seminaari 30.10.2012 Jokaiselta työpaikalta löytyvä vaikutusketju ja sen sääntely Turvallisuuden johtaminen = työpaikan

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Monipuolista osaamista

Monipuolista osaamista Monipuolista osaamista Perinteisestä maalausliikkeestä on vuosikymmenien aikana kehittynyt monipuolinen, kokonaisvaltaisten viimeistelytöiden ammattilainen. Toimialueenamme on käytännössä koko Suomi sekä

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta Vastuullista turvallisuutta Teline- ja sääsuojapalvelut SafeSolveTM Teline-Rami Oy telinerami.fi SafeSolve TM -konsepti koostuu 4 osa-alueesta: Sertifioidut toimintajärjestelmät ISO 9001, ISO 14001 ja

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot