Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet Heikki Ojanperä, DI Johtaja, Tekninen kauppa/teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Tämän artikkelin keskeisin arvo on sen viitteissä. Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet ovat hyvin laaja kokonaisuus, joka ei aukea yhdessä artikkelissa. Paras tieto asiasta löytyy säädösten osalta lähdeviitteistä [3 5] sekä kaluston tarjoaman osalta alan kone- ja laitetoimittajilta. Annamme lukijalle kuitenkin lähtökohdat asian käsittelemiseksi. 1 Rakennuskoneiden käytön kasvu jopa rakentamista nopeampaa Rakennuskonemarkkinat ovat koko 2000-luvun kasvaneet itse rakennusteollisuutta vahvemmin, ja koneiden käyttö lisääntyy edelleen (kuva 1). Tämä säästää ihmistyötä ja lisää rakentajien jaksamista sekä työhyvinvointia. Tuloksena on vähemmän vammoja ja sairauksia ihmisille sekä siistimpiä ja tehokkaampia työsuoritteita. Tilaajan aikataulutavoitekin toteutuu helpommin. Työkalujen, koneiden ja kaluston saatavuus on Suomessa erinomainen, kun jakelupiste ja vuokraamot kattavat koko maan. Järkevän tekniikan käyttö lisää alan työpaikkojen kiinnostavuutta ja tuo työnantajalle positiivista nostetta. 133 Rakentamisessa on yhä tarpeen lisätä konetyötä. Esimerkiksi pysty- ja vaakasiirroissa saavutettaisiin huomattavaa lisätehoa oikeilla kalustovalinnoilla. Myös suojauksia tulisi käyttää enemmän, jotta säähaitat eivät heikentäisi rakentamisen laatua eivätkä lisäisi kustannuksia. Menetelmien kehittäminen ja tiukentuvat viranomaisvaatimukset lisäävät osaltaan koneistusta. Ammattirakentajan perusvaatimuksiin alkaakin kuulua rakennuskonealan pelisääntöjen osaaminen. Tähän artikkeliin on koottu perusasiat. Uusi vai vanha kone? Tähän on helppo vastata, sillä useimmissa laiteryhmissä teknologia on kehittynyt huimasti. Vaikka laite näyttäisi samalta kuin vanha, uudessa laitteessa on tyypillisesti paljon enemmän tehoa ja käyttöominaisuuksia, vähemmän melua, tärinää sekä päästöjä. Kustannukset eivät ole kasvaneet ominaisuuksien suhteessa laskettaessa tehdyn suoritteen yksikköhintaa nähdäänkin usein, että uudella koneella työ tehdään halvemmalla. Tuntihinta voi olla kalliimpi mutta esimerkiksi hinta euroissa/m 2 halvempi. Kuva 1. Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa [1].

2 2 Rakennuskoneet 2.1 Konedirektiivistä käytäntöön Euroopassa laki eli konedirektiivi määrittelee koneen toiminnalliseksi laitteeksi, jossa on voimanlähde. Tehokas kone voi olla vaarallinen, joten koneiden jakelu ja käyttö on tiukasti säänneltyä. Käytännössä rakennuskoneala sisältää myös työkalut, suojaukset, telineet, kontit yms. ilman voimanlähdettä käytettävät kalustot niihin vain ei sovelleta em. direktiiviä. Tämä rajaus on tärkeää ymmärtää alan pelisääntöjen kannalta. Esimerkiksi teline- ja suojausratkaisu ei ole kone, jota voisi arvioida CE-merkinnällä. Se on silti ainutkertainen ja vaativa ratkaisu, joten nykyään telineistöt ostetaankin pääsääntöisesti ulkoistettuina toimituksina, jolloin vastuut määritetään hankinnassa eikä putkia ja kaiteita siirrellä omin päin. Rakennuskoneala tuottaa myös työmaiden tärkeät järjestelmät mm. sähköistyksen, valaistuksen, energian, lämmön ja pölynhallinnan. Näiden huomattavasti kustannuksia tuottavien olosuhteiden hallinta korostuu entisestään, kun viranomaisvaatimuksia tiukennetaan. Kysymys on ratkaisuista ja palvelukokonaisuuksista. Seuraavassa kappaleessa on lueteltu tyypillisimmät kalustoryhmät. 2.2 Rakennustyömaan tärkeimmät kalustoryhmät [2] Keskeisintä talonrakennuskalustoa ovat työmaatilat sekä kontit ja muu varastointikalusto sähkökeskukset paineilmakompressorit mittauskalusto nosto- ja siirtokalusto (torninosturit, ajoneuvonosturit, rakennus- ja tavarahissit) henkilönostimet (mastolavat, nivelpuominostimet jne.) pumput (betoni-, laasti- ja vedentyhjennyspumput) lämmityslaitteet ja kosteudenerottimet muotit betonintyöstökoneet (täryttimet, hiomalaitteet, piikkausvasarat sekä timanttiporat, -sahat ja -jyrsimet) telineet sääsuojat ja peitteet henkilökohtaiset koneet ja laitteet (porat, sahat, naulaimet ym.). Maan- ja tienrakentamisessa sekä kiinteistönhuollossa käytettäviä koneita ovat mm. kaivinkoneet pyörä- ja muut kuormaajat dumpperit valssijyrät ja muut maantiivistäjät puskutraktorit maansiirtoautot asvaltointikoneet ruohonleikkurit lakaisukoneet pienkaivurit ja -kuormaajat. 3 Työturvallisuus on ykkösasia työnantaja arvioi riskit Mikäli olet työnantajaroolissa, lue tämä Keskeisintä lainsäädäntöä koneiden valinnasta ja käytöstä Euroopassa ovat konedirektiivi ja käyttödirektiivi. Vastaavat asetukset ovat voimassa Suomessa osana laajempaa työsuojelulainsäädäntöä, johon kuuluu mm. rakennustöiden turvallisuusasetus. Työnantajan vastuulla on teettämänsä työn olosuhteiden ja menetelmien riskinarviointi sekä opastus koneiden ja laitteiden käyttöön. Tämä periaate on edelleen tiukasti voimassa, vaikka monien töiden itseohjautuvuutta on jatkuvasti lisätty. Rakennuskoneala toimii turvallisuuden hyväksi. Se on tuottanut internetiin tietopankin Turvallisesti rakennuskoneilla [4], jossa on kuvattu viiden kalustoryhmän valinnan, oikean käytön, siirtojen ja tarkastusten ydinasiat. Kalustoryhmät ovat: henkilönostimet, nosturit, kurottajat, telinetyöt ja sähköistys. Huomattakoon, että tässä yhteydessä on esitetty myös erinomainen opastus nostureiden alamiestyöskentelyyn. Tässä mainittu laaja tietopaketti on maksutta 24/7 koko rakennusalan käytössä. Toinen merkittävä työturvallisuuden opastusmateriaali on edellistä kattavampi Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus [5], jota myy Rakennuskonepäälliköt ry. Tässä mainitut kaksi opasaineistoa antavat yhdessä havainnollisen ja selkeän kuvan rakennuskoneiden käyttöturvallisuudesta. 4 Koneiden hankinta 4.1 Kaluston hankinta ostamalla tai vuokraamalla. Ostaminen on perinteinen tapa hankkia. Muun muassa strategista kalustoa, jonka saatavuus ja erikoisvarustelu halutaan varmistaa, hankitaan ostamalla. Tähän tarvitaan rahoitusta. Konekaupan rahoitusta hankittaessa ostajan taustat tarkistetaan nykyisin määrämuotoisesti noudattaen lakia rahanpesun ehkäisemisestä. Mistä myyjät löytyvät? Sekä talonrakennus- että maanrakennuskoneiden merkittävimmät jakelijat ovat nykyisin löydettävissä mm. kirjoittajan edustaman yhdistyksen www-sivuilta. Samoilta verkkosivuilta löytyvät myös merkittävimmät konevuokraamot. Näiden yritysten omat verkkosivut ovat erittäin informatiivisia ne välittävät asiakkaille muun muassa konevalmistajien materiaaleja. 134

3 Vuokraaminen on palvelua, joka kohdistuu kaluston käyttöön. Satunnaista kalustotarvetta hoidetaan vuokraamalla, mutta yleisemmin jopa yrityksen koko kone- ja laitekanta saatetaan hankkia konevuokraamoista. Niiden toimipaikkojen kattavuus onkin hyvä ja palvelut paranevat koko ajan. Vuokraamojen www-sivut antavat hyvän pohjan lähtötarkastelulle suora yhteydenotto mahdollistaa neuvonnan ja suunnitteluavun käytön, koulutuksesta puhumattakaan. Vuokraaminen on joustavaa päivävuokrauksesta aina pitkäaikaiseen vuokraukseen. Konevuokraamot pyrkivät varmistamaan häiriöttömät toimitukset ja minimoimaan rikollisuudesta johtuvat tappiot olemalla mukana alan yhteisessä sulkulistaverkostossa. Sulkulista toimii siten, että maksamattomaan vuokraan tai koneen häviämiseen liittyvät asiakastiedot siirretään reaaliaikaisesti www-verkkoon, jolloin yksikään vuokraamo ei myy ko. toimijalle. Tiedot poistetaan laiminlyönnin tultua hoidetuksi. Sulkulista on luonteeltaan ennalta estävä ja toimii sekä kustannusten että toimitusvarmuuden kannalta rehellisten asiakkaiden eduksi. Sulkulista perustuu tietosuojalautakunnan viralliseen lupamenettelyyn. Huom! Parasta tietoa kulloinkin tarjolla olevasta laitekannasta ja palveluista saa suoraan jakelijoiden eli maahantuojien sekä konevuokraamojen verkkosivuilta. 4.2 Hankinnan edellyttämät sopimukset Rahoituksen varmistaminen liittyy jokaiseen suoraan hankintaan. Monet jakelijat tarjoavat myös omia rahoitusmallejaan, mikä helpottaa tilannetta ja lisää vertailumahdollisuuksia. Sekä suora hankinta että vuokraaminen tulee tehdä kirjallisella sopimuksella. Tähän tarkoitukseen varteenotettavat toimittajat ylläpitävät omia sopimusmallejaan, jotka hiukan vaihtelevat kalustoryhmän mukaan. On oleellista sekä ostettaessa että vuokrattaessa sopia myös laitteen kuljetuksesta ja vakuuttamisesta. Esimerkiksi telinetöiden ja suojausten yhteydessä on sovittava itse tavaratoimituksen ohessa lukuisista vastuunjakoon liittyvistä asioista. Sopimukseen toimittajat ehdottavat lähes aina liitettäväksi alan yleiset toimitusehdot [6 ja 7], joista on käytössä useita kieliversioita. Niiden on tarkoitus ennalta estää sopimukseen liittyviä riitaisuuksia tästä on hyviä kokemuksia. 4.3 Vastuu koneiden lainmukaisuudesta Konetoimituksen ketjussa jokaisen tulee tietää CE-merkinnästä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta [3]. Vain asianmukaisesti dokumentoitu kone tai laite on laillisesti markkinoilla. Väärennöksiä esiintyy. Koneen valmistaja vastaa sen lainmukaisuudesta Euroopassa. Tämän vakuudeksi valmistaja varustaa koneen CE-merkinnällä ja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa kerrotaan, minkä lakien ja standardien mukaisesti laite on valmistettu, sekä mainitaan valmistajan edustaja EU:n alueella. CEmerkinnän väärentäminen on rangaistavaa. Koneen mukana on oltava sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttö- ja huolto-ohjeet (Suomessa suomeksi ja ruotsiksi). Tällä ei tarkoiteta paksuja manuaaleja, jotka esittelevät laitetta perusteellisesti; ne voivat olla valmistajan tunnetulla alkuperäiskielellä, yleensä englanniksi. Jos jakelijalla on myynnissä tai varastossa lainvastainen kone, se voidaan määrätä myyntikieltoon EU:n alueella. Jos urakoitsijalla tai vuokraamolla on hallussaan lainvastainen kone, se voidaan määrätä käyttökieltoon. Työnantajan ei tule teettää työtä lainvastaisilla koneilla. Huom! Vaikka kone muutoin näyttäisi normaalilta, se on saatettu valmistaa Aasian markkinoille eikä siten täytä eurooppalaisia tärinä-, melu- ja päästövaatimuksia. Viime kädessä asian voi tarkistaa sarjanumeron perusteella valmistajan edustajalta. Koska yrittäjät tuovat joissakin tapauksissa koneita maahan myös itse usein käytettyinä tähän asiaan on niissä tapauksissa kiinnitettävä erityistä huomiota. Lainvastaisen koneen saattaminen markkinakelpoiseksi EU:ssa voi maksaa merkittävästi. Asiasta on oikeustapauksia. STM (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä aluehallinnon työsuojelun vastuualueet (entiset työsuojelupiirit) valvovat koneiden lainmukaisuutta. STM on laatinut tiiviin oppaan [3] ohjeeksi jakeluketjun toimijoille. 5 Koneiden käyttö Työnantaja valitsee koneet ja laitteet kuhunkin työhön. Lainsäädäntö edellyttää tässä yhteydessä tehtävän riskinarviointia. Kalusto on myös huollettava säännöllisesti (määräajoin ja osin päivittäin). On tärkeää selvittää koneen käyttötarkoitus ja sen soveltuvuus tarkoitettuun työhön. Konetoimittajat opastavat asiassa poikkeuksetta. Kyse on sekä turvallisuudesta että tehokkuudesta molemmat mitataan euroissa. Ammattirakentamisessakaan ei voida olettaa, että joku osaa turvallisen käytön ilman ohjeita tai opastusta. Ohjeet on oltava, ja koneiden jakeluporras vastaa osaltaan niiden saatavuudesta. Työnantajan on syytä katsoa, että koneen dokumentointi on kunnossa ja käyttöohjeet ulottuvilla. Tulee myös 135

4 CE-merkintä ko. lain mukaisesti 1. CE-merkintä koostuu kirjaimista CE seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä: 2. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava 1 kohdassa esitetyn kirjoitustavan mittasuhteita. 3. Jos muualla lainsäädännössä ei vaadita erityistä kokoa, CE-merkinnän on oltava vähintään 5 mm korkea. varmistaa, että käyttäjällä on tarvittavat luvat, jos niitä edellytetään. Turvallisuutta koskevat vaatimukset kiristyvät. Jo vuodesta 2009 lähtien on trukin ja henkilönostimen käyttäjiltä edellytetty työnantajan kirjallista lupaa. Ennen sen antamista työnantajan on arvioitava työntekijän kyvyt ja taidot. Tilannetta on helpotettu konetoimittajien koulutuspaketeilla. Jo lähitulevaisuudessa vaatimuksia lisätään muissakin töissä esimerkiksi uusien sertifiointien avulla. Jo aikaisemmin ns. vaarallisten koneiden tarkastajilta on vaadittu henkilösertifiointi. Nämä säännöllisesti tarkastettavat ns. vaaralliset koneryhmät on lueteltu käyttöasetuksessa. Nosturin kuljettaminen edellyttää erillistä ajokorttia. Niinpä nostureita vuokrataankin usein kuljettajineen, mikä muuttaa suoritteen luonteen urakoinniksi. Huomattakoon vielä, että erilaisia sertifiointeja ei ole tarkoitettu rakentajan kiusaksi, vaan ne varmistavat osaamisen vähimmäistasoa. Samalla kun turvallisuutta lisätään, luodaan myös yhteiset kriteerit työmaan lukuisille toimijoille. Pienikin rakennustyömaa voi olla hyvin kansainvälinen työpaikka, jossa on tarve nopeasti ja luotettavasti arvioida toimijoiden valmiustasoa. Tässä artikkelissa ei ole erikseen teemoihin liittyviä lakiviittauksia, koska edellä kohdassa 3 mainitut opasmateriaalit kertovat käyttöturvallisuussäädöksistä kaiken oleellisen. 6 Palvelujen käytön avaamat mahdollisuudet 6.1 Kaluston yhteys kilpailukykyyn Koneet ja kalusto saattavat olla avainasemassa kilpailtaessa rakennusurakoista. Tilaajat ymmärtävät nykyisin hyvin sen, että aikataulujen pitävyys ja työn tuottavuus ovat pitkälti myös koneosaamisen tulosta. Kannattaa siis hankkia ostaa tai vuokrata kunnon kalusto ja ottaa sen kaikki ominaisuudet käyttöön. Tämä ilmiö ulottuu varsinaisista työkoneista myös yksittäisen rakentajan työvälineisiin: esimerkiksi piikkaamisessa välineillä on tavaton merkitys lopputulokseen ja työterveyteen. Työkaluvalikoimaan kannattaa tutustua, sillä lukuisat perinteiset käsityökalut on jo korvattu mm. sähkötoimisilla. Monet urakoiden päätoteuttajat hakevat erityisesti työturvallisuuden nollatoleranssia sekä minimoivat myös haitat ja vahingot kolmansille osapuolille. Verkottuneessa rakentamisessa nämä tavoitteet siirtyvät aliurakoitsijoille. Millä tahansa kalustolla ei enää pääse töihin hyvä kalusto taas markkinoi yritystä. 6.2 Palvelu ei ole enää vain vikojen korjaamista Ottamalla kaiken irti koneosaamisesta voi parantaa liiketoimintaansa. Koneita ostettaessa tai vuokrattaessa ovat tarjolla mm. seuraavat varteenotettavat palvelut: rahoituksen liittäminen hankintaan vakuuttaminen (siirtojen varalle tai laajemmin) rekisteröiminen ja sen edellyttämä varustelu (osa laitteista on myös ajoneuvoja) kuljetukset ja siirrot huoltosopimukset --> käytettävyyspalvelusopimukset konsultointi ja neuvonta konevalinnassa ja viranomaisyhteyksissä käsillä olevien töiden suunnittelu varsinainen koulutus (mm. nostotyöt ja turvallisuusasiat) työkalupalvelu olosuhdepalvelut (kuivat olot, lämpö, valaistus, energia, pölynhallinta, korkealla tehtävä työ ) kokonaisvaltaiset ratkaisut (nostot, teline- ja suojausratkaisut, tilaratkaisut, turvallisuusratkaisut) varsinaiset ulkoistukset ja ylläpito. Konetoimittajien merkitys yrittäjän liiketoiminnan ja tuotannon suoranaisina kumppaneina on tätä päivää. Se edellyttää yhteydenottoa potentiaaliseen konetoimittajaan hyvissä ajoin parhailla ja kysytyimmillä koneilla on toimitusajat. Heti-toimituksilla saa yleensä vain sitä, mitä hyllystä löytyy. Konetoimittajien takana on myös kansainvälisten konevalmistajien osaaminen. Se laajentaa kokemuspohjaa entisestään. Koneilla rakennettaessa jo huollon varmistaminen ja häiriöiden ehkäiseminen edellyttävät asianmukaisten palvelujen käyttöä. Tarjolla on myös suoranaista käytettävyyspalvelua, ja työmaaratkaisuja voidaan ostaa palvelukokonaisuuksina. 136

5 7 Tärkeimmät tietolähteet Rakennuskoneita valitseva ja käyttävä ei ole yksin. Lähin apu tulee sieltä, mistä laite on hankittu. Konetoimittajat maahantuojat ja konevuokraamot antavat kuhunkin kone- ja laiteryhmään kuuluvaa opastusta ja koulutusta. Laitteita ei pidä varustella omin päin kuulematta valmistajien edustajia. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa koneiden markkinavalvonnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ministeriön johtamasta aluehallinnon työsuojelun vastuualueesta (ent. työsuojelupiirit) saa opastusta ja ohjeita eri tilanteisiin. Yhteystiedot ovat esillä lähteessä [3]. Koneet sekä laitteet tarvitsevat poltto- ja voiteluaineita. Niiden kuljetuksista on omat vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksensä (VAK). Ohjeista vastaa Turvatekniikan keskus (www.tukes.fi), joka myös tulkitsee niitä liikkuvan poliisin tuella. Nopein tietolähde on tässäkin internet. Sieltä löytää jo hakusanoillakin välitöntä informaatiota useimmista tässä käsitellyistä teemoista. Esimerkiksi artikkelin lähde [4] on löydettävissä vain www-sivuina. Vastuu jää internet-käytössä kuitenkin lukijalle. Varmuuden tulkinnoista saa viranomaisilta ja konetoimittajilta. Lähteet [1] Rakennuskonealan määrittely ja ennakointimenettelyt, VTT-S , VTT Expert Services Oy [2] Rakennuskonealan kehittämisohjelma, VTT- R , VTT Projektiliiketoiminta [3] Koneen maahantuonti ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22, Työsuojeluhallinto 2010, [4] Turvallisesti rakennuskoneilla, Rakennuskoneala ja 3T Ratkaisut Oy 2008 [5] Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, Ratu, Rakennuskonepäälliköt ry [6] Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry 2010 [7] Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot, Teknisen Kaupan ja Paveluiden yhdistys ry 2010 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus Auli Olenius, Reijo Lehtinen Kirjassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla. Lisäksi siinä on rakennuskoneiden teknisiä tietoja sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. 3. uudistettu painos. Rakennustieto Oy, 2012 ISBN s., 36 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät INFRA ry Magnus Frisk

Rakennuskonepäivät INFRA ry Magnus Frisk Rakennuskonepäivät 3.11.2016 INFRA ry 3.11.2016 Magnus Frisk Ajoneuvonosturiohje Taustalla on vuonna 2013 tapahtunut onnettomuus, jonka tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskus suositti raportissaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Luennoitsijan esittely ILP-Group-konsernin esittely Viejän toimitusvaihtoehdot

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2176-1 ISBN 978-952-14-2177-8 (sähkökirja) Kansi: Lauri

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

2. MAANRAKENNUS- KONEET

2. MAANRAKENNUS- KONEET 30 RAMIRENT TUOTELUETTELO 2017 2 2. MAANRAKENNUS- KONEET KAIVINKONEET KUORMAAJAT RAMIRENT TUOTELUETTELO 2017 31 KAIVINKONEET Monipuolinen kalusto varustettuna Suomen vaativiin olosuhteisiin. Saatavilla

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot