Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet Heikki Ojanperä, DI Johtaja, Tekninen kauppa/teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Tämän artikkelin keskeisin arvo on sen viitteissä. Rakennuskoneet ja niiden käytön mahdollisuudet ovat hyvin laaja kokonaisuus, joka ei aukea yhdessä artikkelissa. Paras tieto asiasta löytyy säädösten osalta lähdeviitteistä [3 5] sekä kaluston tarjoaman osalta alan kone- ja laitetoimittajilta. Annamme lukijalle kuitenkin lähtökohdat asian käsittelemiseksi. 1 Rakennuskoneiden käytön kasvu jopa rakentamista nopeampaa Rakennuskonemarkkinat ovat koko 2000-luvun kasvaneet itse rakennusteollisuutta vahvemmin, ja koneiden käyttö lisääntyy edelleen (kuva 1). Tämä säästää ihmistyötä ja lisää rakentajien jaksamista sekä työhyvinvointia. Tuloksena on vähemmän vammoja ja sairauksia ihmisille sekä siistimpiä ja tehokkaampia työsuoritteita. Tilaajan aikataulutavoitekin toteutuu helpommin. Työkalujen, koneiden ja kaluston saatavuus on Suomessa erinomainen, kun jakelupiste ja vuokraamot kattavat koko maan. Järkevän tekniikan käyttö lisää alan työpaikkojen kiinnostavuutta ja tuo työnantajalle positiivista nostetta. 133 Rakentamisessa on yhä tarpeen lisätä konetyötä. Esimerkiksi pysty- ja vaakasiirroissa saavutettaisiin huomattavaa lisätehoa oikeilla kalustovalinnoilla. Myös suojauksia tulisi käyttää enemmän, jotta säähaitat eivät heikentäisi rakentamisen laatua eivätkä lisäisi kustannuksia. Menetelmien kehittäminen ja tiukentuvat viranomaisvaatimukset lisäävät osaltaan koneistusta. Ammattirakentajan perusvaatimuksiin alkaakin kuulua rakennuskonealan pelisääntöjen osaaminen. Tähän artikkeliin on koottu perusasiat. Uusi vai vanha kone? Tähän on helppo vastata, sillä useimmissa laiteryhmissä teknologia on kehittynyt huimasti. Vaikka laite näyttäisi samalta kuin vanha, uudessa laitteessa on tyypillisesti paljon enemmän tehoa ja käyttöominaisuuksia, vähemmän melua, tärinää sekä päästöjä. Kustannukset eivät ole kasvaneet ominaisuuksien suhteessa laskettaessa tehdyn suoritteen yksikköhintaa nähdäänkin usein, että uudella koneella työ tehdään halvemmalla. Tuntihinta voi olla kalliimpi mutta esimerkiksi hinta euroissa/m 2 halvempi. Kuva 1. Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa [1].

2 2 Rakennuskoneet 2.1 Konedirektiivistä käytäntöön Euroopassa laki eli konedirektiivi määrittelee koneen toiminnalliseksi laitteeksi, jossa on voimanlähde. Tehokas kone voi olla vaarallinen, joten koneiden jakelu ja käyttö on tiukasti säänneltyä. Käytännössä rakennuskoneala sisältää myös työkalut, suojaukset, telineet, kontit yms. ilman voimanlähdettä käytettävät kalustot niihin vain ei sovelleta em. direktiiviä. Tämä rajaus on tärkeää ymmärtää alan pelisääntöjen kannalta. Esimerkiksi teline- ja suojausratkaisu ei ole kone, jota voisi arvioida CE-merkinnällä. Se on silti ainutkertainen ja vaativa ratkaisu, joten nykyään telineistöt ostetaankin pääsääntöisesti ulkoistettuina toimituksina, jolloin vastuut määritetään hankinnassa eikä putkia ja kaiteita siirrellä omin päin. Rakennuskoneala tuottaa myös työmaiden tärkeät järjestelmät mm. sähköistyksen, valaistuksen, energian, lämmön ja pölynhallinnan. Näiden huomattavasti kustannuksia tuottavien olosuhteiden hallinta korostuu entisestään, kun viranomaisvaatimuksia tiukennetaan. Kysymys on ratkaisuista ja palvelukokonaisuuksista. Seuraavassa kappaleessa on lueteltu tyypillisimmät kalustoryhmät. 2.2 Rakennustyömaan tärkeimmät kalustoryhmät [2] Keskeisintä talonrakennuskalustoa ovat työmaatilat sekä kontit ja muu varastointikalusto sähkökeskukset paineilmakompressorit mittauskalusto nosto- ja siirtokalusto (torninosturit, ajoneuvonosturit, rakennus- ja tavarahissit) henkilönostimet (mastolavat, nivelpuominostimet jne.) pumput (betoni-, laasti- ja vedentyhjennyspumput) lämmityslaitteet ja kosteudenerottimet muotit betonintyöstökoneet (täryttimet, hiomalaitteet, piikkausvasarat sekä timanttiporat, -sahat ja -jyrsimet) telineet sääsuojat ja peitteet henkilökohtaiset koneet ja laitteet (porat, sahat, naulaimet ym.). Maan- ja tienrakentamisessa sekä kiinteistönhuollossa käytettäviä koneita ovat mm. kaivinkoneet pyörä- ja muut kuormaajat dumpperit valssijyrät ja muut maantiivistäjät puskutraktorit maansiirtoautot asvaltointikoneet ruohonleikkurit lakaisukoneet pienkaivurit ja -kuormaajat. 3 Työturvallisuus on ykkösasia työnantaja arvioi riskit Mikäli olet työnantajaroolissa, lue tämä Keskeisintä lainsäädäntöä koneiden valinnasta ja käytöstä Euroopassa ovat konedirektiivi ja käyttödirektiivi. Vastaavat asetukset ovat voimassa Suomessa osana laajempaa työsuojelulainsäädäntöä, johon kuuluu mm. rakennustöiden turvallisuusasetus. Työnantajan vastuulla on teettämänsä työn olosuhteiden ja menetelmien riskinarviointi sekä opastus koneiden ja laitteiden käyttöön. Tämä periaate on edelleen tiukasti voimassa, vaikka monien töiden itseohjautuvuutta on jatkuvasti lisätty. Rakennuskoneala toimii turvallisuuden hyväksi. Se on tuottanut internetiin tietopankin Turvallisesti rakennuskoneilla [4], jossa on kuvattu viiden kalustoryhmän valinnan, oikean käytön, siirtojen ja tarkastusten ydinasiat. Kalustoryhmät ovat: henkilönostimet, nosturit, kurottajat, telinetyöt ja sähköistys. Huomattakoon, että tässä yhteydessä on esitetty myös erinomainen opastus nostureiden alamiestyöskentelyyn. Tässä mainittu laaja tietopaketti on maksutta 24/7 koko rakennusalan käytössä. Toinen merkittävä työturvallisuuden opastusmateriaali on edellistä kattavampi Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus [5], jota myy Rakennuskonepäälliköt ry. Tässä mainitut kaksi opasaineistoa antavat yhdessä havainnollisen ja selkeän kuvan rakennuskoneiden käyttöturvallisuudesta. 4 Koneiden hankinta 4.1 Kaluston hankinta ostamalla tai vuokraamalla. Ostaminen on perinteinen tapa hankkia. Muun muassa strategista kalustoa, jonka saatavuus ja erikoisvarustelu halutaan varmistaa, hankitaan ostamalla. Tähän tarvitaan rahoitusta. Konekaupan rahoitusta hankittaessa ostajan taustat tarkistetaan nykyisin määrämuotoisesti noudattaen lakia rahanpesun ehkäisemisestä. Mistä myyjät löytyvät? Sekä talonrakennus- että maanrakennuskoneiden merkittävimmät jakelijat ovat nykyisin löydettävissä mm. kirjoittajan edustaman yhdistyksen www-sivuilta. Samoilta verkkosivuilta löytyvät myös merkittävimmät konevuokraamot. Näiden yritysten omat verkkosivut ovat erittäin informatiivisia ne välittävät asiakkaille muun muassa konevalmistajien materiaaleja. 134

3 Vuokraaminen on palvelua, joka kohdistuu kaluston käyttöön. Satunnaista kalustotarvetta hoidetaan vuokraamalla, mutta yleisemmin jopa yrityksen koko kone- ja laitekanta saatetaan hankkia konevuokraamoista. Niiden toimipaikkojen kattavuus onkin hyvä ja palvelut paranevat koko ajan. Vuokraamojen www-sivut antavat hyvän pohjan lähtötarkastelulle suora yhteydenotto mahdollistaa neuvonnan ja suunnitteluavun käytön, koulutuksesta puhumattakaan. Vuokraaminen on joustavaa päivävuokrauksesta aina pitkäaikaiseen vuokraukseen. Konevuokraamot pyrkivät varmistamaan häiriöttömät toimitukset ja minimoimaan rikollisuudesta johtuvat tappiot olemalla mukana alan yhteisessä sulkulistaverkostossa. Sulkulista toimii siten, että maksamattomaan vuokraan tai koneen häviämiseen liittyvät asiakastiedot siirretään reaaliaikaisesti www-verkkoon, jolloin yksikään vuokraamo ei myy ko. toimijalle. Tiedot poistetaan laiminlyönnin tultua hoidetuksi. Sulkulista on luonteeltaan ennalta estävä ja toimii sekä kustannusten että toimitusvarmuuden kannalta rehellisten asiakkaiden eduksi. Sulkulista perustuu tietosuojalautakunnan viralliseen lupamenettelyyn. Huom! Parasta tietoa kulloinkin tarjolla olevasta laitekannasta ja palveluista saa suoraan jakelijoiden eli maahantuojien sekä konevuokraamojen verkkosivuilta. 4.2 Hankinnan edellyttämät sopimukset Rahoituksen varmistaminen liittyy jokaiseen suoraan hankintaan. Monet jakelijat tarjoavat myös omia rahoitusmallejaan, mikä helpottaa tilannetta ja lisää vertailumahdollisuuksia. Sekä suora hankinta että vuokraaminen tulee tehdä kirjallisella sopimuksella. Tähän tarkoitukseen varteenotettavat toimittajat ylläpitävät omia sopimusmallejaan, jotka hiukan vaihtelevat kalustoryhmän mukaan. On oleellista sekä ostettaessa että vuokrattaessa sopia myös laitteen kuljetuksesta ja vakuuttamisesta. Esimerkiksi telinetöiden ja suojausten yhteydessä on sovittava itse tavaratoimituksen ohessa lukuisista vastuunjakoon liittyvistä asioista. Sopimukseen toimittajat ehdottavat lähes aina liitettäväksi alan yleiset toimitusehdot [6 ja 7], joista on käytössä useita kieliversioita. Niiden on tarkoitus ennalta estää sopimukseen liittyviä riitaisuuksia tästä on hyviä kokemuksia. 4.3 Vastuu koneiden lainmukaisuudesta Konetoimituksen ketjussa jokaisen tulee tietää CE-merkinnästä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta [3]. Vain asianmukaisesti dokumentoitu kone tai laite on laillisesti markkinoilla. Väärennöksiä esiintyy. Koneen valmistaja vastaa sen lainmukaisuudesta Euroopassa. Tämän vakuudeksi valmistaja varustaa koneen CE-merkinnällä ja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa kerrotaan, minkä lakien ja standardien mukaisesti laite on valmistettu, sekä mainitaan valmistajan edustaja EU:n alueella. CEmerkinnän väärentäminen on rangaistavaa. Koneen mukana on oltava sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttö- ja huolto-ohjeet (Suomessa suomeksi ja ruotsiksi). Tällä ei tarkoiteta paksuja manuaaleja, jotka esittelevät laitetta perusteellisesti; ne voivat olla valmistajan tunnetulla alkuperäiskielellä, yleensä englanniksi. Jos jakelijalla on myynnissä tai varastossa lainvastainen kone, se voidaan määrätä myyntikieltoon EU:n alueella. Jos urakoitsijalla tai vuokraamolla on hallussaan lainvastainen kone, se voidaan määrätä käyttökieltoon. Työnantajan ei tule teettää työtä lainvastaisilla koneilla. Huom! Vaikka kone muutoin näyttäisi normaalilta, se on saatettu valmistaa Aasian markkinoille eikä siten täytä eurooppalaisia tärinä-, melu- ja päästövaatimuksia. Viime kädessä asian voi tarkistaa sarjanumeron perusteella valmistajan edustajalta. Koska yrittäjät tuovat joissakin tapauksissa koneita maahan myös itse usein käytettyinä tähän asiaan on niissä tapauksissa kiinnitettävä erityistä huomiota. Lainvastaisen koneen saattaminen markkinakelpoiseksi EU:ssa voi maksaa merkittävästi. Asiasta on oikeustapauksia. STM (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä aluehallinnon työsuojelun vastuualueet (entiset työsuojelupiirit) valvovat koneiden lainmukaisuutta. STM on laatinut tiiviin oppaan [3] ohjeeksi jakeluketjun toimijoille. 5 Koneiden käyttö Työnantaja valitsee koneet ja laitteet kuhunkin työhön. Lainsäädäntö edellyttää tässä yhteydessä tehtävän riskinarviointia. Kalusto on myös huollettava säännöllisesti (määräajoin ja osin päivittäin). On tärkeää selvittää koneen käyttötarkoitus ja sen soveltuvuus tarkoitettuun työhön. Konetoimittajat opastavat asiassa poikkeuksetta. Kyse on sekä turvallisuudesta että tehokkuudesta molemmat mitataan euroissa. Ammattirakentamisessakaan ei voida olettaa, että joku osaa turvallisen käytön ilman ohjeita tai opastusta. Ohjeet on oltava, ja koneiden jakeluporras vastaa osaltaan niiden saatavuudesta. Työnantajan on syytä katsoa, että koneen dokumentointi on kunnossa ja käyttöohjeet ulottuvilla. Tulee myös 135

4 CE-merkintä ko. lain mukaisesti 1. CE-merkintä koostuu kirjaimista CE seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä: 2. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava 1 kohdassa esitetyn kirjoitustavan mittasuhteita. 3. Jos muualla lainsäädännössä ei vaadita erityistä kokoa, CE-merkinnän on oltava vähintään 5 mm korkea. varmistaa, että käyttäjällä on tarvittavat luvat, jos niitä edellytetään. Turvallisuutta koskevat vaatimukset kiristyvät. Jo vuodesta 2009 lähtien on trukin ja henkilönostimen käyttäjiltä edellytetty työnantajan kirjallista lupaa. Ennen sen antamista työnantajan on arvioitava työntekijän kyvyt ja taidot. Tilannetta on helpotettu konetoimittajien koulutuspaketeilla. Jo lähitulevaisuudessa vaatimuksia lisätään muissakin töissä esimerkiksi uusien sertifiointien avulla. Jo aikaisemmin ns. vaarallisten koneiden tarkastajilta on vaadittu henkilösertifiointi. Nämä säännöllisesti tarkastettavat ns. vaaralliset koneryhmät on lueteltu käyttöasetuksessa. Nosturin kuljettaminen edellyttää erillistä ajokorttia. Niinpä nostureita vuokrataankin usein kuljettajineen, mikä muuttaa suoritteen luonteen urakoinniksi. Huomattakoon vielä, että erilaisia sertifiointeja ei ole tarkoitettu rakentajan kiusaksi, vaan ne varmistavat osaamisen vähimmäistasoa. Samalla kun turvallisuutta lisätään, luodaan myös yhteiset kriteerit työmaan lukuisille toimijoille. Pienikin rakennustyömaa voi olla hyvin kansainvälinen työpaikka, jossa on tarve nopeasti ja luotettavasti arvioida toimijoiden valmiustasoa. Tässä artikkelissa ei ole erikseen teemoihin liittyviä lakiviittauksia, koska edellä kohdassa 3 mainitut opasmateriaalit kertovat käyttöturvallisuussäädöksistä kaiken oleellisen. 6 Palvelujen käytön avaamat mahdollisuudet 6.1 Kaluston yhteys kilpailukykyyn Koneet ja kalusto saattavat olla avainasemassa kilpailtaessa rakennusurakoista. Tilaajat ymmärtävät nykyisin hyvin sen, että aikataulujen pitävyys ja työn tuottavuus ovat pitkälti myös koneosaamisen tulosta. Kannattaa siis hankkia ostaa tai vuokrata kunnon kalusto ja ottaa sen kaikki ominaisuudet käyttöön. Tämä ilmiö ulottuu varsinaisista työkoneista myös yksittäisen rakentajan työvälineisiin: esimerkiksi piikkaamisessa välineillä on tavaton merkitys lopputulokseen ja työterveyteen. Työkaluvalikoimaan kannattaa tutustua, sillä lukuisat perinteiset käsityökalut on jo korvattu mm. sähkötoimisilla. Monet urakoiden päätoteuttajat hakevat erityisesti työturvallisuuden nollatoleranssia sekä minimoivat myös haitat ja vahingot kolmansille osapuolille. Verkottuneessa rakentamisessa nämä tavoitteet siirtyvät aliurakoitsijoille. Millä tahansa kalustolla ei enää pääse töihin hyvä kalusto taas markkinoi yritystä. 6.2 Palvelu ei ole enää vain vikojen korjaamista Ottamalla kaiken irti koneosaamisesta voi parantaa liiketoimintaansa. Koneita ostettaessa tai vuokrattaessa ovat tarjolla mm. seuraavat varteenotettavat palvelut: rahoituksen liittäminen hankintaan vakuuttaminen (siirtojen varalle tai laajemmin) rekisteröiminen ja sen edellyttämä varustelu (osa laitteista on myös ajoneuvoja) kuljetukset ja siirrot huoltosopimukset --> käytettävyyspalvelusopimukset konsultointi ja neuvonta konevalinnassa ja viranomaisyhteyksissä käsillä olevien töiden suunnittelu varsinainen koulutus (mm. nostotyöt ja turvallisuusasiat) työkalupalvelu olosuhdepalvelut (kuivat olot, lämpö, valaistus, energia, pölynhallinta, korkealla tehtävä työ ) kokonaisvaltaiset ratkaisut (nostot, teline- ja suojausratkaisut, tilaratkaisut, turvallisuusratkaisut) varsinaiset ulkoistukset ja ylläpito. Konetoimittajien merkitys yrittäjän liiketoiminnan ja tuotannon suoranaisina kumppaneina on tätä päivää. Se edellyttää yhteydenottoa potentiaaliseen konetoimittajaan hyvissä ajoin parhailla ja kysytyimmillä koneilla on toimitusajat. Heti-toimituksilla saa yleensä vain sitä, mitä hyllystä löytyy. Konetoimittajien takana on myös kansainvälisten konevalmistajien osaaminen. Se laajentaa kokemuspohjaa entisestään. Koneilla rakennettaessa jo huollon varmistaminen ja häiriöiden ehkäiseminen edellyttävät asianmukaisten palvelujen käyttöä. Tarjolla on myös suoranaista käytettävyyspalvelua, ja työmaaratkaisuja voidaan ostaa palvelukokonaisuuksina. 136

5 7 Tärkeimmät tietolähteet Rakennuskoneita valitseva ja käyttävä ei ole yksin. Lähin apu tulee sieltä, mistä laite on hankittu. Konetoimittajat maahantuojat ja konevuokraamot antavat kuhunkin kone- ja laiteryhmään kuuluvaa opastusta ja koulutusta. Laitteita ei pidä varustella omin päin kuulematta valmistajien edustajia. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa koneiden markkinavalvonnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ministeriön johtamasta aluehallinnon työsuojelun vastuualueesta (ent. työsuojelupiirit) saa opastusta ja ohjeita eri tilanteisiin. Yhteystiedot ovat esillä lähteessä [3]. Koneet sekä laitteet tarvitsevat poltto- ja voiteluaineita. Niiden kuljetuksista on omat vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksensä (VAK). Ohjeista vastaa Turvatekniikan keskus (www.tukes.fi), joka myös tulkitsee niitä liikkuvan poliisin tuella. Nopein tietolähde on tässäkin internet. Sieltä löytää jo hakusanoillakin välitöntä informaatiota useimmista tässä käsitellyistä teemoista. Esimerkiksi artikkelin lähde [4] on löydettävissä vain www-sivuina. Vastuu jää internet-käytössä kuitenkin lukijalle. Varmuuden tulkinnoista saa viranomaisilta ja konetoimittajilta. Lähteet [1] Rakennuskonealan määrittely ja ennakointimenettelyt, VTT-S , VTT Expert Services Oy [2] Rakennuskonealan kehittämisohjelma, VTT- R , VTT Projektiliiketoiminta [3] Koneen maahantuonti ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22, Työsuojeluhallinto 2010, [4] Turvallisesti rakennuskoneilla, Rakennuskoneala ja 3T Ratkaisut Oy 2008 [5] Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus, Ratu, Rakennuskonepäälliköt ry [6] Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry 2010 [7] Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot, Teknisen Kaupan ja Paveluiden yhdistys ry 2010 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus Auli Olenius, Reijo Lehtinen Kirjassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla. Lisäksi siinä on rakennuskoneiden teknisiä tietoja sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. 3. uudistettu painos. Rakennustieto Oy, 2012 ISBN s., 36 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Laitemeluasetuksen toimeenpano

Laitemeluasetuksen toimeenpano YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 19 2010 Laitemeluasetuksen toimeenpano Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma?

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma? 3 TAPATURMAVAARAT (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) 3.1 Tapaturmavaarat JORMA LAPPALAINEN JA KAIJA LEENA SAARELA Jakson tavoite on kertoa lukijalle mikä on työtapaturma ja siihen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut

Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut Aalto Pro - RAPS R34 Tutkielma Petri Pirttilahti Rakennuttamis- ja projektipalvelut Pirttilahti Oy 31.12.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Tiina Mattila Alina Sinisalo Markku Lätti (toim.) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43 Nurmijärvi 2010 Työntekijöiden

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Tuotannonsuunnittelun käytännöt Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa

Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Lakiperusta Katsaus konedirektiivin

Lisätiedot

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU!

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU! OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 2/2007 Rikosylitarkastaja Erkki Hämäläinen: Harmaa talous saatava loppumaan E 18 -moottoritietyömaa: Tapaturmat kurissa

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas 2. uudistettu painos Ohjausryhmä Olavi Kajasoja Jari Raukko Ahti Junttila Reijo S Lehtinen Rakennusmestarit

Lisätiedot

Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa

Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa TUKES-julkaisu 1/2005 Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa Jouko Heikkilä Kati Kupila Heli Riikonen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2005 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Tekijä(t) Julkaisun

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot