Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014"

Transkriptio

1 Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli

2 Taustalla Sosterille asetettu säästövelvoite 3M /v v Päivystysasetus ja sen mukanaan tuomat tiukennukset esim. päivystyskirurgiaan Synnytysten loppuminen Ns. Vanhuspalvelulaki eli Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

3 Operatiivinen tulosyksikkö Kirurgian vuodeosastot - Synnytykset loppuvat A:lta vapautuu 7 ss 2B:ltä siirtyvät gynekologiset ja rintakirurgiset potilaat 3A:lle (7 ss) Synnytysten loppumisen jälkeen synnyttäjien yhteydenottoihin ja ensihoidon tueksi luodaan 24/7 toimiva kätilöiden päivystysrinki, joka integroidaan osasto 3A:n toimintaan. Päivystysleikkaukset v yhteensä 812 päivystysleikkausta eli 17 % kaikista leikkauksista, joita yhteensä 4670 osastoilla 2A ja 3A päivystysleikkauksia yht. 664 kpl / v Missä määrin v päivystystyyppisiä leikkauksia tehdään, on vielä auki

4 Operatiivinen tulosyksikkö Kirurgia Tekonivelkirurgia pyritään säilyttämään SKS:ssa Osastolla 3A säilyy 28 ss ja osastolla 2A on 28 ss olettaen, että Tekonivelkirurgiaa saadaan toisista sh piireistä >> kohdistuu 3A:n sairaansijatarpeeseen Kirurgian etu- ja takapäivystys ja hoidon tarpeen arviointi säilyy SKS:ssa >> päivystyspotilaat, jotka eivät tarvitse leikkaushoitoa hoidetaan SKS:ssa Kirurgiset leikkauspotilaat siirtyvät muualta toipumaan, kuntoutumaan ja kotiutumaan SKS:aan noin 2. pop:na Hoitohenkilökunnalle kohdennettu koulutus kuntouttavasta hoitotyöstä toteutetaan loka-joulukuussa Olisiko mahdollista vähentää sairaansijoja osastolta 2A > kyllä 4 ss Tuleeko jatkossa kyseeseen kirurginen viikko-osasto? Esitys: Osasto 2A: Vähennetään 4 sairaansijaa, jää 24 ss Osasto 3A: Jää 28 ss Henkilöstö: Synnytysten loppumisen ja sairaansijojen vähentämisen seurauksena vähennystä yhteensä 8,5 hoitajavakanssia kirurgian vuodeosastoilta

5 Operatiivinen tulosyksikkö Lastentaudit Nyt osasto 2B:llä lasten poliklinikkatoiminta ja 8 ss Jatkossa poliklinikkatoiminta ja 3 ss lapsipotilaille viikko-osastona Lastenlääkäripäivystys vain viikolla Lastenlääkärityöpanoksen hyödyntäminen neuvola- ja kouluterveydenhuollossa 2B:n vapautuvan tilan hyödyntäminen akuuttiosastona 5

6 Yleislääketieteen akuuttiosasto / Perusterveydenhuolto Nykyisen osasto 2B:n tiloihin n. 22 sairaansijaa, oh + 0,8-0,9 hoitajaa /ss, osaston toiminnasta vastaava lääkäri ja erikoistuva lääkäri Edellytykset: lastentautien toiminnan uudelleen järjestelyt; henkilökuntaresurssit; ratkaistava onko PTH vai ESH toimintaa Välivaihe >> Akuuttiosasto 10 ss ja lastentautien yksikkö = poliklinikkatoiminta + n. 5 ss vuodeosastohoito Yksi yhteinen henkilökunta Toiminnan tarvitsema fysioterapeuttiresurssi kohdennetaan kuntoutusyksiköstä Esitys: - Osasto 2B tiloihin 3 vuodeosastopaikkaa lapsille viikko-osastona ja 12 akuuttiosastolle 24/7. Yhteinen henkilökunta. - Lastenlääkäripäivystys ainoastaan viikolla - Lastentaudeille (pkl toiminta + viikko-osaston tarve) jää laskennallisesti 6 hoitajan vakanssia (aikaisemmin 18) - Akuuttiosasto toimintaan alkaen - Henkilöstö siirtyy osittain osasto 2B:ltä ja osittain muista Sosterin yksiköistä, tarve lähiesimies + 10 hoitajan vakanssia / 12ss, kun sairaansijamäärä nousee 22:een, henkilöstömäärä nousee ad lähiesimies. - Ylilääkärin ja erikoistuvan lääkärin vakanssit siirtona esh:sta

7 Operatiivinen tulosyksikkö Naistentaudit; naistentautien ja äitiyspoliklinikka Osasto 3A:lle 3 ss naistentautien (leikkaus)potilaita varten Leikkauksia kolmena päivänä viikossa, 2 isompia ja 1 päiväkirurgisia Naistentautien lääkäripäivystys jatkossa vain leikkauspäivinä (2 pv / vko) Poliklinikkatoiminta säilyy entisessä laajuudessaan Nyt 5 lääkärivakanssia, jatkossa tarvitaan 3,5 Yhteistyötä poliklinikoiden ja neuvolan välillä tiivistetään, esim. Naistentautien erikoislääkäri osallistuu äitiysneuvolan lääkärin vastaanottotoimintaan Esitys: edellä esitetty järjestely

8 Operatiivinen tulosyksikkö Leikkaus-anestesia-päiväkirurgian yksikkö Ei hoitohenkilökunnan varallaoloa Työvuorojärjestelyillä leikkausyksikkö auki arkipäivisin klo salia (vaihtosalimahdollisuus) käytössä päivittäin (ml. silmäleikkaussali / 3B) Varallaolo aikaisemmin toteutettu ns. lisätyönä, erilliskorvaukset vähenevät noin /v. Henkilökuntaa vähennetään avointen vakanssien ja eläköitymisen myötä 3 vakanssin verran. Esitys: edellä esitetty järjestely 8

9 Operatiivinen tulosyksikkö Pienet erikoisalat: KNK, Silmätaudit ja Hammas- ja suusairaudet Pienten erikoisalojen toiminta jatkuu ennallaan Ikääntyvän väestön aistinelinsairaudet ja niiden aiheuttama lisääntyvä hoidon tarve kohdistuu merkittävässä määrin korva- ja silmätautien yksikköön KNK erikoisalalla on v alusta 3 osa-aikaista virkalääkäriä, mikä pienentää kustannuksia aikaisempaan ostopalveluna toteutettuun toimintamallin nähden n vuodessa. Silmätaudeilla on voimassa oleva sopimus Joensuun keskussairaalan silmäklinikan kanssa vuoden 2019 loppuun saakka. Hammas- ja suusairauksien erikoisalalla tehdään tiivistä yhteistyötä Joensuun ja Mikkelin keskussairaaloiden kanssa 24/7 hammaslääkäripäivystyksen valmistelusta pidättäydytään toistaiseksi Esitys: edellä mainitut järjestelyt 9

10 Operatiivinen tulosyksikkö Teho-osasto Tehostettu valvonta nykyisen tarkkailun tiloihin päivystyksen yhteyteen 5-6 tarkkailupaikkaa (nopean diagnostiikan yksikkö, hoitoaika n. alle 24h) 3-4 tehostetun valvonnan paikkaa Pitkät tehohoitojaksot jää pois, esim. Kirurgiset tehohoitopotilaat Vakavat sepsikset Hoidetaan esim. Stroke potilaat Intoksikaatiot > Valmius hengityskonehoidolle oltava Tila täyttää sähkölaitteiden edellyttämän vaatimustason; ilmanvaihto ja valvontajärjestelmät vaatii selvittämistä, lääkehuone ja varastotila vaativat järjestelyjä, potilaiden vaatekaapit siirrettävä toiseen paikkaan Henkilöstö: nykyisen tehostetun valvonnan ja päivystyksen henkilöstö >> nykymäärään nähden vähennystä n. 10 hoitajaa Edellytys: akuuttiosasto toiminnassa Seuraamus: teho-osaston tila vapautuu muulle käytölle

11 Operatiivinen tulosyksikkö Teho-osaston tilan käyttömahdollisuuksia Lääkehoitoyksikkö >> päiväsairaala tms. jonne kootaan kaikki puhtaat päiväkävijät Sytostaattipotilaat lääkehoitoyksiköstä Osa sisätautien, hematologisista ja neurologisista päiväpotilaista Esitys: Valmistelua jatketaan 11

12 Päivystyksen tulosyksikkö Päivystys ja tarkkailu + tehostettu valvonta ja kotisairaala Päivystys - Päivystys > Yhdistetty pth ja esh päivystys - ESH toimintaa - PTH:n vastaanottotoiminta, ns. puolikiireelliset? Kotisairaala Potilaat ohjautuisivat ensisijaisesti päivystyksestä / esh:sta Päivystyspoliklinikan yhteyteen esh toimintana, päivystyksen (tarkkailun) lääkärin vastuulle Hoitohenkilökunta 2 vuorossa, ainakin alkuvaiheessa. Yhteistyö kotihoidon/ensihoidon kanssa 12

13 Päivystyksen tulosyksikkö Päivystys ja tarkkailu + tehostettu valvonta ja kotisairaala Esitys: - Yksi yhteinen päivystys, ESH toimintaa - Tehostettu valvonta siirtyy päivystys- ja tarkkailuyksikön tiloihin tarkkailupaikkaa (nopean diagnostiikan yksikkö, hoitoaika n. alle 24h) tehostetun valvonnan paikkaa - Yhteinen kustannuspaikka - Yhteinen henkilöstö, nykytilanteeseen nähden vähennystä yhteensä 10 hoitajavakanssia - Kotisairaalatoiminta käynnistetään integroituna päivystyksen toimintaan

14 Päivystyksen tulosyksikkö Ensihoito Palvelutasopäätös Punkaharju + Rantasalmi > yövalmius loppuu, välitön valmius säilyy klo 8-20 Sulkava siirtyy välittömään valmiuteen 24/7 Kerimäellä säilyy välitön lähtövalmius 24/7 Savonlinnassa jatkossa kolme ambulanssia välittömässä lähtövalmiudessa 24/7 Rantasalmen tyhjiötä voidaan täyttää Joroisista tai Juvalta, Punkaharjun Kerimäeltä tai Parikkalasta Ensivasteyksiköt: Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Enonkoskella, Savonrannalla, Rantasalmella, Sulkavalla, Sulkavan Lohilahdella Taustalla mm. AVIn puuttuminen varallaolojärjestelmään Pitkät työrupeamat, ylityörajojen ylittyminen Esitys: Valmistelua jatketaan palvelutasopäätöksen 14 muuttamiseksi

15 Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosastot Akuuttiosaston avaaminen vähentää sairaansijatarvetta n. 4:llä (4A) Angiografiapotilaiden hoito selvitettävänä (kun ls-varallaolo loppuu)>> Tämän hetken tiedon mukaan angioita voidaan jatkaa Stroke potilaiden akuutti hoito > neurologian vuodeosaston tehokas käyttö Kotiosaston potilas tk vo 2:lle Esitys - 4A sairaansijat vähenee neljällä ja kahdella hoitajalla - 4B pysyy ennallaan, neurologia 9ss ja keuhkot 9ss - 5A pysyy ennallaan - Kotiosasto siirtyy pth osasto 2:lle (yksi potilas) - Dialyysi pysyy ennallaan 15

16 Psykiatrian tulosyksikkö Psykiatria Toiminnalliset ja rakenteelliset suunnitelmat pitkällä Ratkaistavaa mm.: Avohoitopalvelujen tilajärjestelyt A-klinikan sijaintia syytä pohtia, kun vapautuvien tilojen käyttöä suunnitellaan Esitys: Valmistelua jatketaan edelleen 16

17 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Toiminnalliset ja rakenteelliset suunnitelmat pitkällä Riippuvaisia suuressa määrin muiden tulosyksiköiden järjestelyistä Esitys: edellä mainitut järjestelyt 17

18 Erikoissairaanhoito, sairaansijat v.2015 Osasto Sairaansijat (v.2014) Hoitohenkilöstö (v. 2014) 2A /kirurgia 24 (28) -2,5 3A /kirurgia ja naistentaudit 28 (28) -6 2B lastentaudit (ml. poliklinikka) 2B naistentaudit ja kirurgia 3 (8) 0 (7) ESH ss 132 (153) B akuuttiosasto (PTH) 12 (0) Teho-osasto > tehostettu valvonta 3-4 (5) -6 4A sisätaudit 18 (22) -2 5A sisätaudit 16 (16) +/-0 4B keuhkosairaudet ja neurologia 18 (16) +/-0 7A psykiatria 22 (23) -0,5

19 Hoito- ja hoivahenkilöstön tarve ESH rakennemuutoksen myötä vapautuvaa henkilökuntaa sijoitetaan: Akuuttivuodeosastolle Varahenkilöstöön Yksiköiden perusmiehityksessä avoinna oleviin vakansseihin koko Sosterin alueella 19

20 Perusterveydenhuolto Vuodeosastotoiminta Punkaharjun vuodeosasto lakkaa (24 ss.) Henkilöstö siirtyy sosiaalipalvelujen tulosalueelle valmistuvaan tehostetun palveluasumisen yksikköön (5 sh, 7lh) ja kotihoitoon (1sh) Kuntoutusosastot 1 ja 2, osasto 3 ja Sulkavan osasto jatkavat toimintaansa seuraavasti Osasto: Sairaansijat: Sulkavan osasto 30 Kuntoutusosasto 1 31 Kuntoutusosasto kotiosaston potilas Osasto 3 43 >> asteittainen lakkauttaminen mennessä: alkaen ei oteta uusia potilaita» Punkaharjulla Helminauhan (Rauhala) tehostetun palveluasumisen paikat (10) tulevat käyttöön

21 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Terveyskeskuslääkäreiden (ilta)vastaanottotoimintaa (klo 12/16-21, maanantai torstai) päivystyksen yhteyteen (ns. puolikiireelliset) Hakuun yleislääketieteen akuuttiosaston ja kotihoidon ylilääkärin virka Esim. naistentautien ja lastentautien lääkäreiden työpanoksen kohdentamista perusterveydenhuollon toimintaan Selvitetään myös muiden erikoisalojen mahdollisuus kohdentaa resurssia perusterveydenhuoltoon >> vapauttaa aikoja kiireettömään vastaanottotoimintaan 21

22 Perusterveydenhuolto Neuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Yhteistyötä neuvolan ja äitiys- ja lastenpoliklinikan kanssa tiivistetään Perhetyön keskittäminen neuvolaan Naistentautien erikoislääkärin työpanosta siirretään äitiysneuvolaan Lastenlääkärin työpanosta hyödynnetään neuvola- ja kouluterveydenhuollossa 22

23 Sosiaalipalvelut Punkaharjun vos ja vanhainkoti v tehostetun palveluasumisen yksiköiksi Kerimäen vanhainkodin muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi v Savonrannan vanhainkodin muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi v

24 Sosiaalipalvelut Palveluasumisen ostoihin uudet puitesopimukset alkaen Kotihoidon tarve kasvava huomioitava sekä kehittämisessä että resursseissa 24

25 Tukipalvelut Tietohallinto: Toimittajakustannuksiin lisäystä n htp:tä , ,00 euroa Investointilisä akuuttiosaston perustamiseen liittyen n , ,00 euroa 25

26 Tukipalvelut Tietohallinto Teho-osaston muutokset - Intensium tehohoidon raportointijärjestelmän kustannukset ,00 euroa Todennäköisesti kotisairaalan perustamisen myötä lisäinvestointitarvetta potilasturvallisuus huomioiden - ei arviota Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikön osalta - Commitin lausunto -portaalipalvelun käyttöönotto ,00 euroa 26

27 Tukipalvelut Tietohallinto Perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta Punkaharjun vuodeosastotoiminnan lakkaaminen ,00 Kotihoidon palveluiden tukeminen - tulee tietohallinnon kustannuksia, ei vielä arviota Yhden henkilötyövuoden vähennys 27

28 Tukipalvelut Osastonsihteeriyksikkö: Kolmen (3) vakanssin vähennys, on huomioitu jo TA2015 Varahenkilöyksikkö: Vakanssit varahenkilöyksikössä, henkilöiden haku käynnissä 28

29 Tukipalvelut Ravintokeskus: Yhden ravitsemustyöntekijän eläköityminen, yksi vakanssi vapautuu Kotiaterioiden toimittaminen keskittyy keskussairaalan ravintokeskukseen 29

30 Tukipalvelut Kiinteistö- ja tekninen huolto: Ostopalvelusopimusten karsiminen ja tekeminen omana työnä, arvio kustannussäästöksi (ajoittuu useammalle vuodelle) n ,00 euroa, josta noin ,00 euroa kohdentuisi vuodelle

31 Tukipalvelut Lääkehuolto: Huomioitu jo TA2015 Laitoshuolto: Kolmen vakanssin vähentyminen ja yhden vakanssin vähentyminen alkaen 31

32 Tukipalvelut Talous- ja henkilöstöpalvelut: Huomioitu TA2015 Työsuojelu: Ei muutoksia Tulosalueen johto: Ei muutoksia 32

33 Keskushallinto Yhden sihteerin vähennys huomioitu talousarviossa (eläköityminen) 33

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS TIIVISTELMÄ Lohjan sairaalan perusosa on valmistunut 1979.

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2010 Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2014... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 OPISKELIJAYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT

TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT 1 TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT VANHUSTEN PALVELUT Laitoshoito PTH Toimintatuotot ylittävät talousarvioluvut n. 800 000 euroa johtuen potilasmaksujen ennakoitua suuremmasta kertymästä.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2009 Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Hallitus 2.12.2013, OHEISMATERIAALI 1 HYKS, TRAUMAKESKUS SYÖPÄKESKUS- UUDISRAKENNUSHANKKEEN YHDISTETTY HANKESELVITYS 11.11.2013

Hallitus 2.12.2013, OHEISMATERIAALI 1 HYKS, TRAUMAKESKUS SYÖPÄKESKUS- UUDISRAKENNUSHANKKEEN YHDISTETTY HANKESELVITYS 11.11.2013 Hallitus 2.12.2013, OHEISMATERIAALI 1 HYKS, TRAUMAKESKUS SYÖPÄKESKUS- UUDISRAKENNUSHANKKEEN YHDISTETTY HANKESELVITYS 11.11.2013 Tiivistelmä Meilahden kampukselle suunniteltavan uuden Traumakeskuksen ja

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 LUONNOS 6 2014 1 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 YLEISTÄ Toimintaympäristössä tulee tapahtumaan lähivuosien aikana merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi on tarpeen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 Vuosikertomus 12 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo I Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE 1 VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE Toiminnallinen suunnitelma tilatarvesuunnittelun pohjaksi 24.4.2015 2 Tiivistelmä Varsinais-Suomen psykiatrian tila- ja organisaatiorakennetta

Lisätiedot

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Jäsenkunnat Ylä-Savon sote Sopimuskunnat Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Sairaalan toimintaan vaikuttavista ulkopuoliset

Lisätiedot

HUS-TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ SELVITYS

HUS-TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ SELVITYS HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 18.1.2010, SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI (HUS-terveydenhuoltojärjestelmä_selvitys_14012010.doc) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS-TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESELVITYKSEN PERUSTEET...3 2. LISÄRAKENNUKSEEN SIJOITETTAVAN TOIMINNAN NYKYTILANNE...7 2.1. Aikuisten ja lasten erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 Kuntayhtymähallitus 31.10.2008 Kuntayhtymävaltuusto 25.11.2008 SISÄLTÖ 1 Johdanto...1 2 Yleisperustelu...2 2.1 Toimintaympäristö ja sen muuttuminen...3 3 Organisaatio

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019 Kaupunginvaltuusto 2.7.2013 186 kanslia O:/strategiat Tasapainotusohjelman tekstiosa Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella brutto netto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 (Luonnos) 5.9.2013 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA 5 3. LÄHTÖKOHDAT/ TAUSTAA 6 3.1 Palvelutarpeen kuvaus 6 3.2 Väestörakenne

Lisätiedot