asiantuntij asiantuntiia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiantuntij asiantuntiia"

Transkriptio

1 S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E Tervetuloa syyskokoukseen Onko yrityksessäsi aikuinen yrityskulttuuri? f sivu4 f sivu6

2 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Järjestäytyminen kiinnostaa akavalaisia nuoria Taannoin julkisuudessa uutisoitiin erään aikakauslehden teettämä tutkimus, jonka perusteella oli päätelty ay-liikkeen olevan ajautumassa uskottavuus kriisiin ja yhteiskunnallisen roolin romahtamiseen. Tutkimuksen mukaan järjestäytymisaste oli laskenut kymmenessä vuodessa 79 prosentista 71 prosenttiin ja liittoon kuuluminen ei luonut enää samanlaista turvaa kuin ennen. Tutkimus kohdennettiin ikäluokkaan vuotiaat nuoret. On harmillista, että em. tutkimuksessa tai muissa vastaavissa ei erotella ay-liikkeitä toisistaan tai tutkittavien koulutuksellista taustaa. Kaikkien ay-liikkeiden jäsenkasvu ei ole ollut negatiivinen. Akavalaiset valmistuvat keksimäärin 28-vuotiaina koulutusputkesta ja näin ollen he eivät edes kuulu median esiin tuomaan ikäluokkaan. Akava laiset opiskelevat nuoret järjestäytyvät kuitenkin jo hyvissä ajoin, ennen kuin valmistuttuaan siirtyvät vakituiseen palkkatyöhön. Akavan jäsenjärjestöjen yhteenlaskettu opiskelijajäsenmäärä on yli , ja se on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti. Korkeakoulutettujen järjestäytymisaste on ollut korkea, 80 prosenttia, ja jäsenmäärä jatkaa tasaiseen tahtiin myös kasvuaan. Suomessa työntekijöiden järjestäytymisaste on myös hyvin korkea verrattuna moniin eurooppalaisiin maihin. Järjestäytyneet työmarkkinaosapuolet ovat saaneet yhdessä valtiovallan edustajien kanssa aikaan monia merkittäviä taloudellisia ja muita etuja aikaan. Nämä ovat olleet työtätekeville yksilöille tärkeitä. Olisiko ay-liikkeen aika nostaa päätään, eikä kätkeä onneaan? Myös ay-liikkeissä olisi mietittävä, kannattaisiko julkisivua alkaa kirkastaa, turhia epäluuloja hälventää ja olla ylpeitä saavutuksista. Median luvattuna aikana keinoista ja tavoista ei pitäisi olla pulaa. Näin huolehdittaisiin siitä, että myös huomispäivän ay-liikkeen aktiiveilla on mahdollisuus jatkaa tätä arvokasta työtä yhteiskunnan ja yksilöiden hyväksi. Salla Luomanmäki asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Salla Luomanmäki Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 4200 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puhelin Telekopio Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Salla Luomanmäki Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut AEK:n jäsensihteerit Puh Faksi (09) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki puhelin (09) Telekopio (09) puhelinaika: ma to klo 9 11 ke klo a s i a n t u n t i j a

3 Onnellinen voittaja löytyi Tampereelta Specian jäsenhankintakilpailu päättyi 700 euron matkalahjakortin arvontaan. Tamperelainen vientipäällikkö Maria Alanen oli tyytyväinen palkinnon saaja. Hän ehdotti työpaikaltaan Tampereen suurimmasta ITalan yrityksestä GNT-Finland Oy:sta jäseneksi vientiassistenttia. Kaikkiaan kilpailuun osallistui noin 90 jäsentä, joiden yhteydenottojen perusteella valittiin yhdistykseen 60 uutta jäsentä. Jäsenmaksut kuntoon! Tässä vaiheessa vuotta on hyvä taas muistutella mieliin tärkeä jäsenmaksuasia. Verottajaa varten kannattaa mm. itse maksavien jäsenten tarkistaa ovatko vuoden 2003 jäsenmaksut maksettu. Jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Specialaisten jäsenmaksu on yksi prosentti kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta tulosta sisältäen luontoisedut ja lomarahat. Jäsen voi suorittaa jäsenmaksunsa itse tai antaa maksun työnantajaperintään. Työnantajaperintää varten tarvitaan valtakirja, jonka saa pyynnöstä soittamalla AEK:n jäsensihteereille. Työtön Jäsenmaksuvelvoite koskee myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamia etuuksia. Jäsenmaksu suoritetaan kaikista työttömyyskassan maksamista korvauksista. Työtön voi valtuuttaa kassan perimään suoraan jäsenmaksun korvauksista jättämällä valtakirjan perintää varten. KELAn peruspäivärahasta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Äitiys- ja vanhempainlomalaiset Jäsenmaksu maksetaan normaalisti siltä ajalta, jota saa työnantajan maksamaa palkkaa. KELAn äitiyspäivärahasta ei jäsenmaksua tarvitse maksaa. Keskeytyksestä on muistettava ilmoittaa AEK:n jäsensihteereille. Jäsenmaksut maksettu työttömyysturva kunnossa Mikäli jäsenmaksut eivät ole kunnossa, ei työttömyyden kohdatessa voi saada työttömyyspäivärahaa. Päivärahahakemuksen tullessa kassaan tarkastetaan ensin jäsenyysehdon ja työssäoloehdon täyttyminen. Tämä tehdään vertaamalla hakemuksen liitteenä olevaa palkkatodistusta maksettuihin jäsenmaksuihin. Jäsenyys antaa monia rahanarvoisia etuja Ansiosidonnainen työttömyysturva on yksi tärkeimmistä eduista jäsenille, mutta yhtä tärkeitä ovat mm. työsuhdeneuvonta ja mahdollisuus lakimiespalveluihin. Näistä ja muista konkreettisista eduista saat lisätietoa mm. -osoitteessa ja seuramalla Specian omaa tiedotusta Specian eduista se omille jäsenille. Tervetuloa alumnitapahtumaan Turkuun! jäsenasiaa Kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetään ensimmäinen alumnitapahtuma Turun luokanopettajankoulutuslaitoksesta ja kasvatustieteiden laitokselta valmistuneille. Ohjelmassa on tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista, tiedekuntaan tutustumista ja pientä syötävää. Toivotamme kaikki alumnimme sydämellisesti tervetulleiksi alumnitapahtumaan uuteen tiedekuntarakennukseen Educariumiin (Assistentinkatu 5) klo: lähtien! Tapahtumaan voi ilmoittautua Turun yliopiston alumnisivuilla a s i a n t u n t i j a 3

4 vuosikokous Tervetuloa SPECIA ry:n syyskokoukseen lauantaina asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Specia lauantaina klo Turussa, kon - g ressi ja kylpylähotelli Caribiassa, os. Kongressi katu 1. Ennen syyskokousta klo konsultti Timo Erämetsä pitää alustuksen aiheesta Reaktiivinen vai proaktiivinen muutos ajatuksia kehittymisestä ja suurista muutoksista? Kokousedustajille tarjotaan tulokahvi sekä lounas. Osallistujien matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan (juna, bussi). Järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan mennessä puhelimitse numeroon tai sähköpostilla Aikataulu Ilmoittautuminen ja tulokahvi Reaktiivinen vai proaktiivinen muutos ajatuksia kehittymisestä ja suurista muutoksista? Timo Erämetsä Lounas Syyskokous SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, Specia ry:n puheenjohtaja Salla Luomanmäki 2. Kokouksen järjestäytyminen kokouksen puheenjohtajan valinta kokouksen sihteerin valinta kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta kokouksen ääntenlaskijoiden valinta 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esityslistan vahvistaminen 5. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksy minen vuodelle 2004 sekä jäsenmaksun suu ruu den määrääminen 6. Hallituksen luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvausten perusteet 7. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle toimintakaudelle Kahden tilintarkastajan valinta ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle Muut esityslistalla olevat asiat 10. Kokouksen päättäminen TOIMINTA- SUUNNITELMA 2004 YLEISTÄ Specia ry on Akavan Erityisalojen Keskusliitto (AEK) ry:n suurin jäsenjärjestö. Jäsenmäärä vuoden 2003 syyskuussa oli noin 3900 jäsentä. Specia toimii jäsentensä yhdyssiteenä sekä valvoo ja ajaa heidän ammatillisia, koulutuksellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan sekä työsuhdeasioitaan. Yhdistys neuvottelee jäsentensä työ- ja virkasuhdetta ja palkkausta koskevissa asioissa sekä muissa jäsentensä kannalta merkittävissä ammatillisissa ja koulutuksellisissa kysymyksissä. Yhdistys laatii selvityksiä, seuraa jäsentensä työmarkkinatilannetta, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia. Specia ry:n toiminnan painopisteet vuonna 2004 ovat ammatillisen edunvalvonnan kehittäminen, uusien yksityissektorin työehtosopimusten kartoittaminen, opiskelijatoiminnan aloittaminen, www-kotisivujen graafinen ja sisällöllinen uudistaminen, jäsenhankintakampanja sekä jäsenkuntaa koskevien selvitysten teettäminen. EDUNVALVONTA Työmarkkina- ja palvelussuhdeedunvalvonta Specia:n jäsenistön edunvalvonnan tavoitteet määräytyvät työmarkkinakentässä olevien muutosten pohjalta. Keskeistä kaikilla sektoreilla (yksityinen, valtio ja kunta) on edelleen jäsenistön mukaan saaminen yritysyhdistystoimintaan, viraston tai kunnan omaan paikallistoimintaan. Tätä kautta saamme luottamushenkilöitä myös valtakunnallisiin tausta- ja vaikuttamisryhmiin. Specia hoitaa jäsenistönsä työmarkkina- ja palvelussuhde-edunvalvontaa Akavan Erityisalojen Keskusliiton kautta. 4 a s i a n t u n t i j a

5 AEK:n Yksityissektorin neuvottelukunnassa Speciaa edustavat Markku Saarinen ja Mikko Männikkö sekä varajäsenenä Saara Ruokonen. Neuvottelukunnassa vahvistamme koko AEK:n ja Specian asemaa YTN:ssä ja sen toimielimissä. Järjestämme jäsentapaamisia specialaisissa yritysryppäissä. Samoin kartoitamme jäsenistömme pääsopimusaloilla olevia uusia työehtosopimushankkeita esim. tietoliikennealalla. Valtion neuvottelukunnassa Speciaa edustavat Risto Keski-Nisula ja Anu Raappana sekä varajäsenenä Leena-Maija Talikka. Valtion sektorilla tavoitteenamme on uuden työ- ja virkaehtosopimuksen toteutus palvelusuhteen ehdoissa ja palkkauksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa uuteen palkkausjärjestelmään liittyviä neuvotteluita keskeisten valtion virastojen kanssa, missä on specialaisia jäseniä. Tiedotamme valtion sektorin jäsenillemme uudesta palkkausjärjestelmästä ja siitä saaduista kokemuksista. Kunnan neuvottelukunnassa Specian edustaja on Esko Pääskylä. Specialla on kolme edustajaa AEK:n hallituksessa: puheenjohtaja Salla Luomanmäki, jäsenet Risto Keski-Nisula ja Leena-Maija Talikka sekä varajäseninä Keijo Painola ja Saara Ruokonen. Hallituksessa toteutamme solmimaamme vaaliliiton mukaista hallitusohjelmaa. Tavoitteena seuraavalle toimikaudelle ovat edunvalvonnan kokonaisuuteen ja eheyttämiseen panostaminen, hallitustyöskentelyn tehostaminen, AEK:n kilpailuaseman parantaminen suhteessa koko Akavaan sekä jäsenistöön päin, toimiston töiden ja AEK:n toiminnan uudelleenorganisointi, jäsenmaksun alentaminen säilyttäen kuitenkin talouden vakaus, työnjohdon uudelleenorganisointi, päätösten toteutuksen seuranta sekä asiantunteva ja laadukas palvelu. Neuvottelukunnissa toimivat henkilöt sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja informoivat Specian hallitusta AEK:ssa tehtävistä päätöksistä ja suunnitelmista. He myös välittävät Specian kannan jäsenistöä koskevissa asioissa AEK:n päättäviin elimiin. Vuonna 2004 edunvalvonnassa keskitymme tulevan sopimuskierroksen specialaisten tavoitteiden edistämiseen. Yleisiä työmarkkina- ja palvelussuhde-edunvalvonnassa esille tuotavia teemoja ovat pätkätyöt, työttömyys, projektityö, työelämän tasa-arvokysymykset ja eläkeuudistus. Ammatillinen ja koulutuspoliittinen edunvalvonta Edunvalvonnan painopiste toimintavuonna on ammatillisessa edunvalvonnassa. Jatkamme vuon- na 2003 aloittamaamme selvitystä projektityötä tekevistä jäsenistä. Teemme tälle kohderyhmälle tutkimuksen, missä selvitämme heidän asemaansa työmarkkinoilla, työn määräaikaisuutta, työssä olevia epäkohtia sekä muita seikkoja. Apuna käytämme Asiantuntija-lehteä ja tutkimus toteutetaan yhteistyössä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa. Saatujen tulosten pohjalta vaikutamme epäkohtien korjaamiseen. Koulutuspolitiikkaa seuraamme lähinnä jäsenistömme kannalta keskeisillä tutkintoalueilla. Näitä ovat FM- ja KM- ja HuK-tutkinnot. Samoin selvitämme ammattikorkeakoulujen uudet tutkinnot, jotka ovat sisällöltään samankaltaisia jäsenistömme vanhojen tutkintojen kanssa. VIESTINTÄ Asiantuntija-lehti ilmestyy vuoden 2004 aikana neljä kertaa. Jatkamme lehden kehittämistä niin sisällöllisesti kuin ulkoasullisesti. Lehden päätoimittajana toimii Salla Luomanmäki, joka hoitaa ja vastaa myös lehden toimittamisesta. Toimituskuntana on Specia ry:n hallitus. Keskeisenä painopisteenämme viestinässä toimintavuonna on www-kotisivujen uudistaminen niin graafisesti kuin sisällöllisesti. Sivuille aukaistaan palautepalsta, jonka avulla jäsenet voivat antaa suoraa palautetta yhdistyksen toiminnasta sekä lisäämme sivujen asiakasystävällisyyttä ja ajankohtaisuutta. JÄRJESTÖ- JA OPISKELIJA- TOIMINTA Koko järjestötyön painopiste toimintavuonna on opiskelijatoiminnan aloittaminen. Opiskelijatoimintamme tapahtuu yhteistyössä AEK:n kanssa. Vuonna 2004 opiskelijatoiminnan kohderyhmän ovat kasvatustieteilijät, jotka eivät opiskele opettajiksi. Tarvittaessa kohdennamme toimintaa myös muihin selkeisiin humanistiopiskelijaryhmiin. Lähetämme suorat markkinointikirjeet opiskelijoiden ainejärjestöihin ja tarjoamme vierailijaa, joka kertoo esimerkiksi valmistuneiden opiskelijoiden asemasta työmarkkinoilla ja samalla markkinoi Speciaa. Samoin tarjoamme valmiita artikkeleita ainejärjestölehtiin sekä mainostamme Speciaa ainejärjestölehdissä omilla ilmoituksilla. Jatkamme vuonna 2004 jäsenhankintakampanjaa. Kampanjan toteutamme osaksi Asiantuntija-lehdessä olevalla kilpailulla sekä jäsenilloilla, missä markkinoidaan Speciaa elokuvanäytöksien yhteydessä. Tilaisuudet hajautetaan eri puolille Suomea. Osallistumme myös AEK:n aluetoimintaa sekä a s i a n t u n t i j a 5

6 tiedotamme toiminnasta jäsenistöllemme. Specialaisille alueryhmien jäsenille järjestämme yhden tapaamisen vuoden aikana. Vuonna 2005 yhdistyksemme täyttää 20-vuotta. Toimintavuonna valmistaudumme juhlavuoteen ja ostamme pienimuotoisen historiikin ulkopuoliselta kirjoittajalta. Olemme mukana kaikissa AEK:n strategista johtamisjärjestelmää koskevissa hankkeissa. Vuosi 2004 on AEK:n vaalivuosi ja tämän vuoksi teemme yhdistykselle oman vuosisuunnittelupyörän, jonka avulla huolehdimme oman toiminnan tuloksellisuudesta ja oikeasta ajoituksesta suhteessa AEK:ssa tehtäviin suunnitelmiin ja päätöksiin. TUTKIMUSTOIMINTA Toteutamme vuonna 2004 tutkimuksen projektityöntekijöille, jotka ovat kohderyhmänä ammatillisessa edunvalvonnassa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa. Siinä selvitetään projektityöntekijöiden määräaikaisuutta, työssä olevia epäkohtia sekä muita seikkoja. Tutkimuskyselyn lähetämme jäsenille Asiantuntija-lehden välissä, mutta kyselyyn on mahdollisuus vastata myös internetissä. Saatujen tulosten pohjalta vaikutamme epäkohtien korjaamiseen. Osallistumme AEK:n teettämään työmarkkinatutkimukseen ja teetämme myös omia tutkimuksia ja selvityksiä jäsenistöstämme. Tutkimusten ja selvitysten tekoon palkkaamme ulkopuolista apua. JÄSENEDUT Koulutus Järjestämme jäsenillemme koulutusta, joka tähtää ammatilliseen pätevöitymiseen, työssä jaksamisen edistämiseen sekä oman osaamisen arvostuksen lisäämiseen. Koulutuksen teemat suunnittelemme SPECIA:ssa, mutta toteutuksen ostamme ulkopuolelta. Vuonna 2004 järjestämme 10 koulutustilaisuutta, joista neljä on ATK:hon liittyvää kurssia, yksi kielikurssi, kaksi yleistä työmarkkinatietouskurssia, esimiesvalmennus sekä sääntömääräisten kokouksen yhteydessä järjestettävät asiantuntija-luennot. Hallitukselle järjestämme tämän lisäksi erillistä koulutusta työskentelyn tehostamiseksi. Kursseja ja koulutusta tarjoamme myös Toimihenkilöiden sivistysjärjestö TJS:n kautta siten, että Specia tukee jäsentensä osallistumista TJS:n järjestämään koulutukseen maksamalla puolet kurssimaksusta. Lisäksi työttömillä ja työttömyysuhan alaisilla sekä äitiys- ja hoitovapaalla olevilla jäsenillä on mahdollisuus hakea tukea ammatilliseen pätevöitymiseen johtavaan pienimuotoiseen koulutukseen. Levin lomahuoneisto Järjestöllämme on edelleen vuonna 2004 jäsenten käytössä lomahuoneisto Levillä. Huoneistoa vuokraamme jäsenille viikkovuokrausperiaatteella sesonkihintoja huokeammalla hinnalla. Toimintavuoden aikana kartoitamme myös mahdollisuutta hankkia oma lomaosake. Specian jäsenet saavat myös AEK:n tarjoamat jäsenedut. LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Specian hallitus kokoontuu 9 kertaa vuodessa, joista yksi on pidempi seminaari. Hallituksen jäsenet seuraavat oman nimetyn vastuualueensa ajankohtaisia asioita ja raportoivat niistä Specia ry:n hallitukselle. Vuonna 2004 panostamme myös sääntömääräisten kokousten järjestämiseen ja varsinkin jäsenten aktivoimiseen osallistumiseen kokouksiin. Kokouksien yhteyteen järjestämme asiantuntijaluennon tai kulttuuripainotteisen ohjelman. HENKILÖSTÖ Palveluksessamme on kokoaikainen toiminnanjohtaja, joka vastaa liiton operatiivisesta johtamisesta. Kirjanpitotoiminnot ostamme yksityiseltä kirjanpitotoimistolta. TOIMISTO Specialla on käytössään AEK ry:ltä vuokrattu toimitila. TALOUS Specian talous on vakaalla pohjalla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa yhdistyksen varat varmalla ja tuottavalla tavalla. Sijoitustuottoja käytämme jäsenistön koulutustoimintaan ja Levin lomahuoneistosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 6 a s i a n t u n t i j a

7 Syyskokouksessa tarjotaan osallistujille alustus mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta Reaktiivinen vai proaktiivinen muutos ajatuksia kehittymisestä ja suurista muutoksista? Alustuksen tavoitteena on tartuttaa aikuisen yrityskulttuurin ideoita kuulijoihin. Jatkuva kehittäminen, sisäinen yrittäjyys, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot mitä merkitystä niillä on kasvussa kohti aikuista yrityskulttuuria? Mitä merkitystä on aikuisella yrityskulttuurilla? Tarvitaanko veret seisauttavia täyskäännöksiä tiellä kohti muutosta? Mitä merkitystä on yksilön omalla toiminnalla, yksilöstä lähtöisin olevilla muutoksilla? Alustuksen pitäjä Timo Erämetsä on kokenut yritysvalmentaja, jonka erityisosaamisaluetta ovat muutosten läpiviennin suunnittelu ja jalkauttaminen valmennuksen keinoin. Hänellä on myös vankka kokemus johdon ja esimiesten valmennus - ohjelmista. Hän on nykyisin Milestone Coach ing Consultingin partneri ja yritysvalmentaja. A-lomat tarjoaa jäsenetuna myös mökkilomia S pecian tarjoaman Levin lomahuoneiston lisäksi myös akavalaisten liittojen omistamalta A-lomat -yhdistykseltä kannattaa hakea mökkilomia. A-lomat vuokraa näitä edulliseen jäsenhintaan akavalaisille. Mökkejä on useita eri puolilla Suomea. Mökit sijaitsevat Muonion Jerisjärvellä, Kuusamon Rukalla, Nilsiän Tahkolla, Sotkamon Vuokatissa, Kittilän Levillä, Jämsän Himoksella, Punkaharjulla ja Vierumäellä. Mökeissä on hyvä varustetaso: sähkölämmitys, takka, koneellistettu keittiö. Mökkilomaan voi saada myös lomatukea ns. omatoimilomalle. Varaukset A-lomien mökkeihin tehdään suoraan A-lomien toimistoon puhelimitse Lisätietoja: Vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi: Vierumäen mökki Vastikään valmistunut kahden huoneiston paritalo sijaitsee hyvien kuntoilumahdollisuuksien äärellä Heinolassa Vierumäen urheiluopiston alueella. Molemmissa huoneistoissa on makuupaikkoja 4 6 henkilölle. Kumpikin huoneisto on 58 neliötä, kaksi makuuhuonetta, tupakeittiö ja takka, parvi, saunaosasto sekä ulkovarasto. Keittiö on koneellistettu. Tuvassa on takka, puhelin ja televisio. Huoneistossa on kuivauskaappi. Vuokra sisältää kaksi golfin pelioikeutta per huoneisto, oman tenniskentän sekä urheiluopiston uimahallin käyttömahdollisuuden. Hinta vuonna 2004 viikkovuokra on 590. Tahkon mökki Tahkovuoren lomaosake valmistui vuonna 1990 ja kokoa on reilut 100 neliötä. Osakkeessa on majoitustilat kahdeksalle hengelle. Huoneisto käsittää olohuoneen, kaksi makuuhuonetta, keittokomeron, ison parven, saunan ja pesuhuoneen. Keittokomero on koneellistettu. Kodikkaassa tuvassa on takka, televisio on tilavalla parvella. jäsenetuja 2003 a s i a n t u n t i j a 7

8

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12 6000 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 3 2010 5000 4000 3000 2000 1000 Specialaiset 0 Yhdistysvuodet 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT 2015 RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT Rakennusliiton jäsenenä olet oikeutettu monenlaisiin jäsenetuihin. Jäsenkortin esittämällä saat hyödyksesi useita jäsenetuja vuonna 2015. Jos sopimusalasi on vaihtunut, voit

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 maitotalous 1 2015 MEIJERIALAN AMMATTILAISTEN LEHTI Lukijatutkimus: Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 MVL:n ja M 2 L:n välinen työehtosopimus yleissitovaksi s. 8 Sovittelija Minna

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradutmätningsmän rf tiedotuslehti 2/2013

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradutmätningsmän rf tiedotuslehti 2/2013 Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradutmätningsmän rf tiedotuslehti 2/2013 Tässä numerossa: Pääkirjoitus s. 2 Kokouskutsu s. 4 Tuloksellisuudesta s. 5 Sopimusuutiset s. 8-9 ULOSOTOSSA

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot