Harvinaisen hyvää yhteistyötä aloittamassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harvinaisen hyvää yhteistyötä aloittamassa"

Transkriptio

1 Harvinaisen hyvää yhteistyötä aloittamassa Tytti Heino, Suomen Kampurajalkayhdistys ry Vesa Nopanen, Rapadilino Erbin pareesi Dysmelia yhdistys ry Elina Nykyri, Suomen Turner-yhdistys ry Leila Raninen, Suomen Marfan-yhdistys ry Invalidiliiton vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Lopputehtävä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Harvinaisen samankaltaisia yhdistyksiä Mahdollisuus yhteistyömuotojen kartoittamiseen Työskentelytavat Työskentelyn tulokset Yhteiskunnan muutostekijät Yhteiset arvot Yhteinen visio Yhteistyön painopisteet Sovitut tehtävät Työryhmien tilanne Voimavaramme ja haasteemme Loppupäätelmät Kannen kuva Vesa Nopanen 1

3 1. Harvinaisen samankaltaisia yhdistyksiä Kaikilla harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistyksillä on suurin piirtein samat perustehtävät. Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien yhdistykset voisivatkin toteuttaa yhdessä joitakin perustehtäviä ja olla yhdessä enemmän. Harvinaisten sairauksien yhdistysten perustehtäviin kuuluvat vertaistuen tarjoaminen, erilaisten tapaamisten järjestäminen, harvinaisten sairauksien asianmukaisen hoidon saamisen edistäminen ja tiedottaminen harvinaisten sairauksien hoidosta. Tehtäviin kuuluvat myös harvinaisista sairauksista tiedottaminen, ennakkoluulojen hälventäminen ja yleensä harvinaisten sairauksien tunnettavuuden lisääminen. Potilasyhdistysten voimavarat ja haasteet ovat useimmille yhdistyksille yhteisiä. Yhdistysten yhteisiä voimavaroja ovat muun muassa: yhdistyksissä on paljon tietoa siitä/niistä sairauksista, joita yhdistys edustaa yhdistysten toimintaan on sitoutunut lääkäreitä, jotka antavat asianmukaista tietoa sairaudesta yhdistykset ovat ottaneet tehokkaasti käyttöön tietotekniikan, esim. www-sivut ja sähköinen tiedottaminen Kelan, Lasten ja nuorten kuntoutuskodin, Invalidiliiton ja Reumasäätiön sairaalan järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään yhdessä yhdistysten kanssa jäsenistö on nuorta Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön kautta yhdistykset ovat saaneet mahdollisuuden jakaa kokemuksia keskenään ja saada tukea toisiltaan. Invalidiliitto on myös mahdollistanut koulutukseen osallistumisen. Yhteisiä haasteita ovat muun muassa: rahallisten resurssien vähäisyys aktiivisten toimijoiden löytämisen hankaluus (toiminnan toteuttajien vähäisyys) uusien jäsenten saaminen/löytäminen paikallistoiminnan puute, koska yhdistykset ovat pieniä harvinaisten sairauksien hoidon kehittämisen suuri tarve; kaikki potilaat eivät saa asianmukaista hoitoa ja harvinaisia sairauksia ei tutkita Suomessa sairaudesta ja yhdistysten toiminnan tehokkaampi tiedottaminen kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Harvinaisten vammaisryhmien voimavarojen yhdistäminen toisi toimintaan isompien resurssien lisäksi uusia ulottuvuuksia, toimintatapoja, näkyvyyttä ja myös uskottavuutta. Yhteistyömahdollisuuksien ja kiinnostuksen kartoittaminen aloitettiin syyskuussa 2007 Imatralla. 2. Mahdollisuus yhteistyömuotojen kartoittamiseen Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen Harvinaiset-yksikkö järjesti

4 Imatralla Harvinaisten vammaisryhmien yhdistysten ja ryhmien edustajien tapaamisen. Harvinaiset-yksikkö kustansi neuvottelupäiville kustakin yhdistyksestä yhden henkilön osallistumisen, ruokailut ja majoittumisen kahden hengen huoneessa. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella harvinaisten sairauksien potilasyhdistysten yhteisestä aluetoiminnasta, kansainvälisestä tilanteesta ja harvinaisten tilanteesta Suomessa tällä hetkellä. Tarkoituksena oli myös kartoittaa niitä eri yhdistysten välisiä yhteistyömuotoja tai -toiveita, joita kukin pitää tärkeänä toimintansa kannalta. Tapaamisessa oli tarkoitus valita ne asiat, joita yhteisesti lähdetään konkreettisesti kehittämään. 3. Työskentelytavat Imatran tapaamisessa työskenneltiin yhdessä Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen johtajan Marjaana Suosalmen johdolla. Työskentely oli pien- ja suurryhmätyöskentelyä ja verrytteli mukavasti harmaita aivosoluja niin, ettei missään vaiheessa ehtinyt väsymys yllättämään. Alkuun jokainen listasi oman yhdistyksen jäsenkunnalle tärkeitä asioita fläppipaperille, ja sen jälkeen asiat laitettiin seinälle. Tästä saatiin nähtäväksi niitä asioita, jotka ovat esimerkiksi jokaiselle yhdistykselle yhteisesti tärkeitä. Toisen tehtävän kohdalla osallistujat jaettiin ryhmiin siten, että saman yhdistyksen jäseniä ei saanut olla samassa ryhmässä. Jälleen fläppipaperille listattiin asioita, tällä kertaa 3-5 sellaista yhteiskunnallista muutostekijää, jotka vaikuttavat harvinaisten elämään Suomessa tällä hetkellä. Näistä asioista keskusteltiin yhteisesti ja keskustelun aikana joitain asioita myös lisättiin muutostekijöihin. Työskentelyn tuloksista tehtiin yhteenveto, jossa listattiin jäsenkunnalle tärkeitä asioita sekä ajatuksia siitä, mitä harvinaiset voisivat tehdä yhdessä. Tähänkin vaiheeseen liittyi paljon vilkasta keskustelua, jossa kävi ilmi, että yhteistyötä halutaan tehdä ja vielä paljon. Osa asioista oli pakko karsia pois voimavarojen puutteen takia tässä vaiheessa, ja pyrkimyksenä oli keskittyä sellaiseen määrään tehtäviä, joita pystyy hallitsemaan. 4. Työskentelyn tulokset 4.1. Yhteiskunnan muutostekijät Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistykset näkivät yhteiskunnassa seuraavia harvinaisia sairauksia sairastavien elämään vaikuttavia muutoksia. Mahdollisuudet Euroopan unionin rooli nähtiin sekä hyvänä että pahana. EU tarjoaa uusia rahoi tuslähteitä yhdistysten toiminnalle, mutta rahan hakeminen on vaikeaa. Toisaal- 3

5 ta EU saattaa aiheuttaa sen, että Raha-automaattiyhdistyksen toiminta lakkaa. Harvinaisia sairauksia ja vammaryhmiä koskevia asioita hoidettaisiin keskitetysti o Perthes-yhdistyksen aloitteesta Invalidiliitto on esittänyt Kelalle, että harinaisia sairauksia koskevat päätökset keskitettäisiin. Yhdistysen verkostoituminen. Haasteet Vammaispalvelulain muutokset. Harvinaisia sairauksia sairastavat ovat yhä enemmän julkisuudessa. Julkinen rahoitus on tiukemmassa, yhdistysten toiminnan rahoittaminen vaikeampaa kuin ennen. Harvinaisia sairauksia sairastavien tukiensaantimahdollisuudet ovat vähentyneet, kun tukien ehdot ovat tiukentuneet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat nousseet (piilokulut). Asenteet sairauksia kohtaan ovat koventuneet, mutta toisaalta samalla suvaitsevaisuus on lisääntynyt ja erilaisuus on entistä hyväksyttävämpää. Keskusteluissa tuotiin esille se, että suvaitsevaisuudessa voi olla kyse näennäissuvaitsevaisuudesta (ns. NIMBY - not in my neighbourhood -ilmiö). Tuottavuusajattelu; ihmisillä on hintalappu otsassa. Rahaa ja terveyttä ihannoidaan. Maantieteellinen eriarvoistuminen. Harvinaisia sairauksia sairastavia ei kohdella kaikkialla samoin, palvelujen saanti riippuu paikkakunnasta. Yhdistysten kansainvälisen toiminnan toteuttaminen on tullut yhä vaikeammaksi, se tapahtuu kansallisen toiminnan kustannuksella. Terveydenhuollon alasajo. Harvinaisia sairauksia ollaan valmiita tutkimaan, mutta ei etsimään parannusta sairauteen. Lääkärit ovat niin kauan kiinnostuneita sairaudesta, kun saavat sen tutkimisesta tunnustusta Yhteiset arvot Imatran tapahtumaan osallistuvat miettivät, mitkä ovat harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien jäsenille yhdistysten toiminnassa tärkeitä asioita. Seuraavat asiat korostuivat. Yhdessä toimiminen saman diagnoosin omaavien kanssa, erilaiset tapaamiset ja vertaistuen tarjoaminen. Uusimman tiedon hankkiminen ja levittäminen. Tiedottaminen jäsenille. Vaikuttamistoiminta. Kaikilla yhdistysten jäsenistölle tärkeillä alueilla nähtiin mahdollisuuksia yhdistysten voimavarojen yhdistämiseen. Yhteistoiminnan alueella esitettiin yhteisiä tapaamisia. Ne lisäisivät suvaitsevaisuutta, 4

6 mahdollistaisivat pienillekin diagnoosiryhmille tapaamisen, samalla vaivalla saataisiin paikalle useampi ja lapsille voitaisiin järjestää ohjelmaa, joka ei ole kiinni diagnoosista. Ennen kaikkea yhteisten tapaamisten järjestäminen mahdollistaisi yhdistyksille paikallistoiminnan. Tiedottamisen alueella nähtiin yhteistyön mahdollisuutena yhteinen tietopankki, opas sille miten käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia sekä kansio, joka sisältäisi tietoa harvinaisista sairauksista ja jota voitaisiin jakaa esimerkiksi sairaaloille. Vaikuttamisen alueella nähtiin mahdollisuutena yhteinen suora yhteydenotto päättäjiin, osallistuminen harvinaisten kansainväliseen toimintaan (esim. Eurordis) ja toiminnan rahoituksen hakeminen yhdessä. Tiedon jakaminenkin on vaikuttamista. Vaikuttamisen saralla yhteistyö nähtiin erittäin tärkeänä, ellei peräti kaikkein tärkeimpänä. Yksittäinen yhdistyksellä kun ei ole paljoa vaikuttamismahdollisuuksia Yhteinen visio Yhteinen vision saatiin aikaiseksi miettimällä millainen on tulevaisuuden yhdistys. Visio on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen kappale kuvaa harvinaisia sairauksia ja toinen harvinaisten verkostoa. Harvinainen sairaus/vamma on tiedostettu, tunnistettu, tunnustettu niin, että jokainen harvinainen koko maassa saa korkeatasoisia sosiaali- ja terveys-palveluja, jotka on kehitetty ja jotka tuotetaan yhteistyössä kansainvälisesti. Harvinaisten omien yhdistysten verkosto on vakiintunut ja sille on turvattu toimintaedellytykset. Se tunnustetaan uskottavaksi asiantuntijaksi ja innostavaksi jäsentensä yhdistäjäksi. Sen toimintaa kuvaa innovatiivisuus, vastuullisuus, ja aito kiinnostus jäsentensä asioita kohtaan Yhteistyön painopisteet Työskentelyn päätteeksi yhteiselle toiminnalle valittiin viisi painopistettä yhdessä toimiminen tiedottaminen jäsenille tiedottaminen ulospäin tiedonhankinta vaikuttaminen. Tämän jälkeen osallistujat miettivät ryhmittäin, mitä konkreettinen toiminta voisi näillä painopisteillä olla. Yhteisen toiminnan alueella yhdistykset voisivat järjestää yhteisiä alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Yhdistykset voisivat järjestää yhteisiä sopeutumisvalmennus- 5

7 kursseja ja kuntoutusta. Yhdistykset voisivat myös jakaa tietoa koskien kokouspaikkoja. Koska harvinaisia sairauksia sairastavilla on samoja haasteita, voisi yhteisissä tapahtumissa olla yhteisiä aiheita. Jäsenistölle tiedottamisen alueella yhdistykset voisivat yhdessä laatia, monistaa ja postittaa jäsentiedotteita. Nettisivujen sisällön ja käytettävyyden suhteen voitaisiin jakaa tietoa ja auttaa toinen toistaan. Yhteisen tiedottamisen kanavana olisi hyvä hyödyntää Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen HARAVA-lehteä, johon harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien yhdistykset voivat kirjoittaa. Tiedonhankinnan alueella ehdotettiin, että vastuuyhdistykset/henkilöt aihealueittain osaamisen mukaan hankkisivat tietoa jakaakseen sitä yhdistysten jäsenistölle, hoitohenkilökunnalle ja lehdistölle. Tietoa hankittaisiin sosiaali- ja terveyspalveluista, yksityiseltä sektorilta, kolmannelta sektorilta ja muilta yhdistyksiltä. Tieto koskisi vammaistukea, diagnooseja, palveluita, kustannuksia, apuvälineitä, hoitoja ja vertaistukea. Tiedottamisen muoto olisi internet-pohjainen portaali, kortisto ja kansio. Yhdistykset voisivat myös seurata sairauksien tutkimusta ja lakimuutoksia ja pyrkiä vaikuttamaan tuleviin päätöksiin sekä siihen, että harvinaisia sairauksia sairastavat saisivat asianmukaista hoitoa. Vaikuttamisen alueella yhdistykset voisivat yhteisillä lausunnoilla edistää hoidon keskittämistä. Yhdistykset voisivat myös yhdessä painostaa sosiaalitointa ja Kelaa. Vaikuttamisen keinoksi esitettiin myös Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen nimissä tehtävä ensitietokansio. Ulospäin tiedottamisen alueella esitettiin tiedotuskampanjaa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tiedottamisessa voitaisiin tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä Sovitut tehtävät Työskentelyn lopuksi sovittiin yhteisesti toteutettavat tehtävät ja valittiin näille tehtäville vastuuhenkilöt sekä ryhmien jäsenet. Ryhmien kokoonpanoa täydennetään toiminnan suunnittelun edetessä. Ryhmien vastuuhenkilöiden vastuulla on pitää keskustelua yllä sähköpostitse. Mikäli työryhmä kokoontuu fyysisesti, kyseinen henkilö toimii myös kokousten vetäjänä. Koska työryhmä toimii pääasiassa sähköisesti, on jokaisella siihen osallistuvalla oltava sähköposti käytettävis sään. Työryhmään osallistuvien odotetaan sitoutuvan yhteisen asian ja tavoitteen edistämiseksi. Heidän on tiedostettava myös se, että heidän on oltava aktiivisia tavoitteen edistämisen suhteen. Seuraavassa Harvinaiset-yksikön järjestämässä tapaamisessa kartoitetaan ryhmien ja suunnitellun toiminnan tilanne. Imatralla valittiin seuraavat aiheet kehitettäviksi. aihe vastuuhenkilö muut Valtakunnallinen tapaaminen Virpi Tanskanen Merja Vuori, Tytti Heino, Elina Nykyri TV-dokumentti Merja Vuori 6

8 Toimintasuunnitelma valtakunnallisesta tiedottamisesta Vesa Nopanen Martti Konu, Sari Immonen Portaalin vahtiminen ja vaikuttaminen - ensitietokansio Leila Raninen Tytti Heino, Vesa Nopanen, Elina Nykyri, Pirkko Justander, Jouko Karanka Vinkkipankki Arja Nurmela Ensiapukoru Arja Nurmela Perthes-aloitteen seuraaminen Pirkko Justander Lasse Niemi Harvinaislääkkeet Eurordis EAPN-fin Taina Hickey Pirkko Justander Lehtijuttu Eeva Voima Harava-lehti jokainen yhdistys tekee vähintään yhden jutun, uutisen, valokuvan tms. kaikki yhdistykset 4.6. Työryhmien tilanne Harvinaiset yhdistykset ovat päättäneet perustaa oman sivuston Internetiin. Sivuston osaksi tulee blogi ja kenties Facebook, jonka avulla kommunikoidaan yhteisöllisesti harvinaisten kesken. Sivuston kautta harvinaisia sairauksia sairastavat voivat jakaa kokemuksia keskenään. Jäsenistö saa konkreettisesti osallistua yhdistysten yhteistyöhön ja tulevat tutuiksi muiden diagnoosien kanssa.tässä vaiheessa sivuston suunnittelu on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Harvinaiset-verkoston yhdeksän resurssikeskuksen yhteinen Yksi ovi monta ikkunaa -portaali on myös tekeillä. Harvinaisten oman sivuston ei ole tarkoitus kilpailla verkoston portaalin kanssa. Oman sivuston kehittämisen lisäksi yhdistykset pyrkivät vaikuttamaan portaaliin sisältöön. Työskentely alkaa verkoston järjestämässä seminaarissa, jonne on kutsuttu harvinaisten yhdistysten edustajia. Valtakunnallinen tapaaminen on ajateltu toteutettavan syksyllä 2008 ja sen suunnittelu alkaa pidettävällä työryhmän palaverilla Lehtijuttu Imatran tapaamisesta on jo ilmestynyt. Dokumentin tekoa on selvitelty aktiivisesti, samoin harvinaislääkkeiden asiaa. Yhdistykset tulevat myös seuraamaan Perthes-yhdistyksen aloitteen etenemistä Kelassa. Aloite koskee harvinaisia sairauksia koskevan päätösksenteon keskittämistä. Alustavasti Kelassa on näytetty vihreätä valoa. 7

9 5. Voimavaramme ja haasteemme Puhuttaessa harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistysten yhteisistä haasteista tulee eteen väistämättä kysymyksiä. Kuka tekee? Kuka osaa? Kenellä on aikaa? Tämä sama toistuu pienessä yhdistyksessä siinä missä suuressakin, eikä aktiiveja välttämättä löydy. Kuitenkin jokaisessa pienessäkin yhdistyksessä on yleensä vähintään kaksi aktiivia joillakin yhdistyksillä jopa enemmän. Suuri jäsenmäärä Harvinaisilla yhdistyksillä yhdessä on pieni eroavaisuus verrattuna yhteen, suureenkin, yhdistykseen. Harvinaisia yhdistyksiä oli edustettuna Imatralla 15, ja niitä on Suomessa tämän lisäksi vielä paljon enemmän. Jokaisessa yhdistyksessä on vaihteleva määrä aktiiveja, mutta jos mukana on yhdistystä, on aktiivienkin määrä tällöin huomattavasti suurempi kuin yhdessä jäsenmäärältään suuressakin - yhdistyksessä. Tämä antaa yhteystyölle enemmän merkitystä, koska tällöin vapaaehtoisia yhteisten asioiden edistämiseen löytyy enemmän, kuin mitä suuremmasta yhdistyksestä löytyy. Monenlaista osaamista Jokaisella yhdistyksellä on omat aktiivit, jotka toteuttavat yhdistyksen perustehtävää. Yhdistyksistä löytyy osaamista ja kokemusta esimerkiksi, internetin, tietotekniikan, rahoitushakemusten, kirjoittamisen ja projektinjohdon alalta. Pelkästään Imatran tapaamisessa kävi ilmi, että ammattilaisia ja vakavia harrastajia löytyy kirjoittamisen/ journalismin, äidinkielen, taiton ja valokuvauksen aloilta. Nuo alat tulivat esille perinteisesti keskustelemalla, eikä mitään kyselyä asianomaisten kesken edes järjestetty. Lisäksi kontaktiverkoston kautta löytyi ainakin tv-ohjaaja. Mikäli jokin yhteinen hanke vaatisi osaajia joiltain tietyiltä aloilta, voisivat yhdistykset hankkia näitä osaajia teettämällä kyselyn jäsenilleen. Ennen kyselyn toteuttamista tulisi hankkeen olla siinä vaiheessa, että alustava toimintasuunnitelma olisi valmiina. Tällöin se voitaisiin liittää osaksi kyselyä ja näin jäsenten olisi helpompi miettiä omaa mahdollista rooliaan hankkeessa. Rajalliset resurssit Yksi haaste monien yhdistysten kanssa toimimisessa on aika. Jos yhdistystoiminnassa puoli vuotta on lyhyt aika, niin yhdistyksen kanssa vierähtää helposti vuosi, joskus enemmänkin, ennen kuin mitään yhteistoimintaa saadaan aikaiseksi. Yhdistyksillä on kiireitä eri aikaan vuodesta, jäsenjulkaisut ja vuosikokoukset esimerkiksi, ja tällöin kyseisen yhdistysten edustajien työpanos harvinaisten yhteisiin hankkeisiin on paljon pienempi. Mikäli työryhmä on riittävän suuri, se mahdollistaa työn jatkumisen, vaikka jokunen ryhmän jäsen ei ehtisi muutamaan kuukauteen osallistuakaan ryhmän toimintaan. Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistykset ovat valtakunnallisia yhdistyksiä ja niiden jäsenistössä on hyvinkin erilaista osaamista. Voidaan siis olettaa, että asian ollessa yhteinen ja kiinnostava, löytyisi tällaiselta allianssilta voimavaroja 8

10 monenlaisiin hankkeisiin. Rahallisia voimavaroja millään yhdistyksellä ei ole paljoa, mutta kontaktiverkostojen avulla olisi loogista ajatella allianssin pystyvän tarvittaessa löytämään sponsoreita kohtuullisten hankkeiden toteuttamiseen. Varojen puute on myös oma haasteensa, kun työryhmät kokoontuvat ja projekteja viedään eteenpäin. Tapaamisia ei voi olla kovinkaan monta vuodessa, joten aktiivien tulisi toimia pääasiassa internetin ja puhelimen avulla. Voimavarojen koordinointi ja kasassa pitäminen on noussut jo nyt eteen haasteena. Kuten mikä tahansa muukin projekti, on tällaisissa alliansseissa oltava joku projektin vetäjä tai ryhmä, joka pitää lankoja käsissään, vaikka yksittäisten projektien varsinainen vetovastuu olisikin toisilla henkilöillä. 6. Loppupäätelmät Imatran harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasryhmien tapaaminen osoitti, että harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien yhdistyksillä on paljon yhteistä. Yhteistyön mahdollisuuksia löytyi runsaasti, ja rajauksia jouduttiin tekemään kun päätettiin millaista yhteistyö tulee lähiaikoina olemaan. Harvinaisten ryhmien tapaamisia on ollut aiemminkin, mutta nyt saimme ensimmäistä kertaa aikaan konkreettisia päätöksiä siitä, mitä asioita teemme yhdessä. Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistykset ovat siis halukkaita tekemään yhteistyötä keskenään. Lisäksi huomattiin selvästi, että yhteistyöllä voitaisiin saada aikaan enemmän ja näkyvämpiä tuloksia. Imatran tapaamisessa päätettiin, että jokainen yhdistys kirjoittaa jutun HARAVA-lehteen tehdään dokumentti koskien harvinaisia sairauksia julkaistaan lehdissä juttu Imatran tapaamisesta järjestetään useammalle yhdistykselle yhteinen valtakunnallinen tapaaminen tehdään toimintasuunnitelma siitä, miten valtakunnallisesti tiedotetaan harvinaisten sairauksien ja vammojen potilasyhdistysten toiminnasta ja harvinaisista sairauksista (markkinointikampanja, harvinaisten yhteiset internet-sivut) vaikutetaan Harvinaiset-verkoston tekeillä olevaan portaaliin laaditaan ensitietokansio ja vinkkipankki suunnitellaan ensiapukoru seurataan ja pyritään vaikuttamaan harvinaisten sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden saatavuuteen ja korvattavuuteen seurataan aloitetta koskien harvinaisia sairauksia koskevien päätöksien keskittämistä Kelassa. Jälkeenpäin on huomattu, että Imatran tapaamisessa jäivät sopimatta toimintatavat; miten hoidettaisiin kommunikointi ja miten tehtävissä edettäisiin. Tehtävät olisivat kenties edenneet tehokkaammin, jos olisi sovittu ajankohdat (checkpointit), jolloin tarkistetaan, miten tehtävät ovat edenneet ja jolloin asioihin otetaan kantaa. Tapaamisen osallistujat saivat jokainen toistensa yhteystiedot, ja alkuun keskusteltiinkin 9

11 jonkin verran yleisesti sähköpostitse. Nyt kun aikaa on kulunut Imatran tapaamisesta, on yleinen sähköpostikeskustelu hiljentynyt. Työryhmiin kuulumattomat eivät ole tietoisia siitä, miten tehtävät ovat edenneet, koska kaikki projektivastuulliset eivät viestitä tekemisistään tai tilanteistaan sähköpostitse. Mitään yhtenäistä kuvaa ei ole saatavilla ja tuleekin helposti tunne, että mitään ei tapahdu. Nyt olisikin tärkeä, että allianssi otettaisiin kokonaisuutena haltuun. Vaarana on muuten, että ryhmät lopettavat toimintansa. Allianssin haltuun ottaminen yhden vastuullisen toimesta antaisi todennäköisesti piristysruiskeen aloitetulle keskustelulle ja projektiryhmät raportoisivat helpommin tekemisiään listalle. Mutta myös muita työskentelytapoja tulisi harkita. Jo nyt on perustettu Harvinaisten yhteinen blogi, jolloin voisi harkita blogin käyttöönottoa osaksi keskusteluja tiiviimmin. Lisäksi yhteistä sivustoa kehitettäisiin siihen suuntaan, että se tukisi myös harvinaisten työryhmien yhteistyötä. Blogi ja portaali tulisi rakentaa kuitenkin sellaiseen paikkaan, että sen ylläpito vaatisi minimaalisesti tai ei yhtään resursseja. Tärkeää olisi saada yhteinen paikka, jossa viestitään ja tapa, jolla toiminnasta keskustellaan muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tärkeää olisi kysellä myös työryhmien ulkopuolisilta neuvoja ja kaikki tämä tulisi olla mahdollisimman helppoa. Mikäli päädytään käyttämään blogia, ei millekään lankoja käsissään pitelevälle ryhmälle/vastuulliselle välttämättä olisi tarvetta, mutta se vaatisi mukana olijoilta aktiivisempaa osallistumista nettikeskusteluihin. Jotta ryhmät saavuttavat tavoitteensa, onkin nyt tärkeää, että nettikeskustelu saadaan herätettyä henkiin. Seuraavan kerran tapaamme kaikkien 15 yhdistyksen voimin helmikuussa 2008, jolloin näemme, miten yhteistyöprojektien työt etenevät. Tavoitteena on, että vuoden kuluessa ryhmät olisivat toteuttaneet Imatralla sovitut tehtävät. 10

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ 1 HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki harvinaiset! TEEMA: HARVINAISIA IHMISSUHTEITA Toinen harvinaisten yhdistysten itsensä

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Elina Nykyri, FM, yhteisöpedagogiopiskelija HUMAK, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka, Suomen Turner- ja HAE yhdistykset

Elina Nykyri, FM, yhteisöpedagogiopiskelija HUMAK, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka, Suomen Turner- ja HAE yhdistykset Elina Nykyri, FM, yhteisöpedagogiopiskelija HUMAK, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka, Suomen Turner- ja HAE yhdistykset Suomeen perustetaan harvinaisten sairauksien ja vammojen potilasyhdistyksiä edustava

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Alueryhmätoiminta 2018

Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmien tapaamisen tuotokset 22. - 23. 9.2017 Yhdistyksen johdon päivillä sovittua kevät 2017 Vuonna 2017 valitut alueryhmät muuttuvat jaostoksi. Jaostot päättävät keskinäisestä

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Kysely yhdistyksille 33 vastausta 28 eri yhdistyksestä Yhdistysrekisterin mukaan Liedossa toimii 200 yhdistystä, aktiivisesti toiminnassa? Kunnan

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä. Keskustelujen tuloksia. Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat):

Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä. Keskustelujen tuloksia. Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat): 1 Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat): 1. Diagnostiikka. Miten onnistunut harvinaisten tautien diagnostiikka on? Millaisia yhteisiä haasteita

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Valtakunnallinen Harvinaisten sairauksien osaamis- ja resurssikeskus Palvelua harvinaisten parhaaksi Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö, Launeenkatu 10, 15100 Lahti invalidiliitto.fi/harvinaiset

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto Harvinaissairaan kokonaisvaltaisen arjen asiantuntijuutta Järjestöjen yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa

Lisätiedot

HARVINAISENA SUOMESSA

HARVINAISENA SUOMESSA HARVINAISENA SUOMESSA kokemuksia harvinaisesta sairaudesta ja yhdistyksestä Harvinaisten sairauksien yhdistysten tapaaminen Väestöliitossa Katri Karlsson 10.6.2011 1. HAE eli hereditaarinen angioödeema

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 YLEISIMMÄT VASTAUKSET TEEMOITTAIN 1. Klusterin vahvuudet Innostunut, eteenpäin katsova yhteinen toiminta - Innostunut ilmapiiri

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Vertaistoiminta Saksassa ja Itävallassa

Vertaistoiminta Saksassa ja Itävallassa Vertaistoiminta Saksassa ja Itävallassa Jokke Reimers 11.1.2016 Kansalaisareena 2016 Vertaistoiminta Suomessa Vertaistoiminnan toimintaedellytyksissä on parantamisen varaa.» 1. Mitä meiltä puuttuu?» 2.

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tervehdys Perthes-yhdistyksestä! Tämän kirjeen mukana tulee kutsu kahteen tapahtumaan:

Tervehdys Perthes-yhdistyksestä! Tämän kirjeen mukana tulee kutsu kahteen tapahtumaan: Heikki Voima SAATE 8.6.2008 1 (1) Suomen Perthes ry Jäsenkirje Tervehdys Perthes-yhdistyksestä! Tämän kirjeen mukana tulee kutsu kahteen tapahtumaan: Perthes-yhdistyksen oma perinteinen kesätapahtuma järjestetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa- sairaanakin selviää koulussa. Opetushallitus , Harri Mantila

Etäopetus erityistilanteissa- sairaanakin selviää koulussa. Opetushallitus , Harri Mantila Etäopetus erityistilanteissa- sairaanakin selviää koulussa Hankkeen tavoitteet Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata

Lisätiedot

HENGITYSLIITON HARVINAISTOIMINTA Harvinaista hengityssairautta sairastavan tuki. Marika Kiikala-Siuko suunnittelija Hengitysliitto ry

HENGITYSLIITON HARVINAISTOIMINTA Harvinaista hengityssairautta sairastavan tuki. Marika Kiikala-Siuko suunnittelija Hengitysliitto ry HENGITYSLIITON HARVINAISTOIMINTA Harvinaista hengityssairautta sairastavan tuki Marika Kiikala-Siuko suunnittelija Hengitysliitto ry Harvinaisuuden määrittelyä Euroopan unionin määritelmä: enintään 500

Lisätiedot

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista?

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? 28 % 72 % Kyllä. Uskon, että potilas osaisi tehdä valinnan itse Ei. En usko, että potilas osaisi tehdä valintaa Kyllä

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa: toimintamalli Alueellinen työpajatyöskentely 18.10.2012 Hyvinvoiva Länsi- Uusimaa 30.11.2012 Tietoiskut 4.12.2012 T&K&Ihanketoiminta Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot