Harvinaisen hyvää yhteistyötä aloittamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harvinaisen hyvää yhteistyötä aloittamassa"

Transkriptio

1 Harvinaisen hyvää yhteistyötä aloittamassa Tytti Heino, Suomen Kampurajalkayhdistys ry Vesa Nopanen, Rapadilino Erbin pareesi Dysmelia yhdistys ry Elina Nykyri, Suomen Turner-yhdistys ry Leila Raninen, Suomen Marfan-yhdistys ry Invalidiliiton vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Lopputehtävä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Harvinaisen samankaltaisia yhdistyksiä Mahdollisuus yhteistyömuotojen kartoittamiseen Työskentelytavat Työskentelyn tulokset Yhteiskunnan muutostekijät Yhteiset arvot Yhteinen visio Yhteistyön painopisteet Sovitut tehtävät Työryhmien tilanne Voimavaramme ja haasteemme Loppupäätelmät Kannen kuva Vesa Nopanen 1

3 1. Harvinaisen samankaltaisia yhdistyksiä Kaikilla harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistyksillä on suurin piirtein samat perustehtävät. Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien yhdistykset voisivatkin toteuttaa yhdessä joitakin perustehtäviä ja olla yhdessä enemmän. Harvinaisten sairauksien yhdistysten perustehtäviin kuuluvat vertaistuen tarjoaminen, erilaisten tapaamisten järjestäminen, harvinaisten sairauksien asianmukaisen hoidon saamisen edistäminen ja tiedottaminen harvinaisten sairauksien hoidosta. Tehtäviin kuuluvat myös harvinaisista sairauksista tiedottaminen, ennakkoluulojen hälventäminen ja yleensä harvinaisten sairauksien tunnettavuuden lisääminen. Potilasyhdistysten voimavarat ja haasteet ovat useimmille yhdistyksille yhteisiä. Yhdistysten yhteisiä voimavaroja ovat muun muassa: yhdistyksissä on paljon tietoa siitä/niistä sairauksista, joita yhdistys edustaa yhdistysten toimintaan on sitoutunut lääkäreitä, jotka antavat asianmukaista tietoa sairaudesta yhdistykset ovat ottaneet tehokkaasti käyttöön tietotekniikan, esim. www-sivut ja sähköinen tiedottaminen Kelan, Lasten ja nuorten kuntoutuskodin, Invalidiliiton ja Reumasäätiön sairaalan järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään yhdessä yhdistysten kanssa jäsenistö on nuorta Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön kautta yhdistykset ovat saaneet mahdollisuuden jakaa kokemuksia keskenään ja saada tukea toisiltaan. Invalidiliitto on myös mahdollistanut koulutukseen osallistumisen. Yhteisiä haasteita ovat muun muassa: rahallisten resurssien vähäisyys aktiivisten toimijoiden löytämisen hankaluus (toiminnan toteuttajien vähäisyys) uusien jäsenten saaminen/löytäminen paikallistoiminnan puute, koska yhdistykset ovat pieniä harvinaisten sairauksien hoidon kehittämisen suuri tarve; kaikki potilaat eivät saa asianmukaista hoitoa ja harvinaisia sairauksia ei tutkita Suomessa sairaudesta ja yhdistysten toiminnan tehokkaampi tiedottaminen kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Harvinaisten vammaisryhmien voimavarojen yhdistäminen toisi toimintaan isompien resurssien lisäksi uusia ulottuvuuksia, toimintatapoja, näkyvyyttä ja myös uskottavuutta. Yhteistyömahdollisuuksien ja kiinnostuksen kartoittaminen aloitettiin syyskuussa 2007 Imatralla. 2. Mahdollisuus yhteistyömuotojen kartoittamiseen Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen Harvinaiset-yksikkö järjesti

4 Imatralla Harvinaisten vammaisryhmien yhdistysten ja ryhmien edustajien tapaamisen. Harvinaiset-yksikkö kustansi neuvottelupäiville kustakin yhdistyksestä yhden henkilön osallistumisen, ruokailut ja majoittumisen kahden hengen huoneessa. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella harvinaisten sairauksien potilasyhdistysten yhteisestä aluetoiminnasta, kansainvälisestä tilanteesta ja harvinaisten tilanteesta Suomessa tällä hetkellä. Tarkoituksena oli myös kartoittaa niitä eri yhdistysten välisiä yhteistyömuotoja tai -toiveita, joita kukin pitää tärkeänä toimintansa kannalta. Tapaamisessa oli tarkoitus valita ne asiat, joita yhteisesti lähdetään konkreettisesti kehittämään. 3. Työskentelytavat Imatran tapaamisessa työskenneltiin yhdessä Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen johtajan Marjaana Suosalmen johdolla. Työskentely oli pien- ja suurryhmätyöskentelyä ja verrytteli mukavasti harmaita aivosoluja niin, ettei missään vaiheessa ehtinyt väsymys yllättämään. Alkuun jokainen listasi oman yhdistyksen jäsenkunnalle tärkeitä asioita fläppipaperille, ja sen jälkeen asiat laitettiin seinälle. Tästä saatiin nähtäväksi niitä asioita, jotka ovat esimerkiksi jokaiselle yhdistykselle yhteisesti tärkeitä. Toisen tehtävän kohdalla osallistujat jaettiin ryhmiin siten, että saman yhdistyksen jäseniä ei saanut olla samassa ryhmässä. Jälleen fläppipaperille listattiin asioita, tällä kertaa 3-5 sellaista yhteiskunnallista muutostekijää, jotka vaikuttavat harvinaisten elämään Suomessa tällä hetkellä. Näistä asioista keskusteltiin yhteisesti ja keskustelun aikana joitain asioita myös lisättiin muutostekijöihin. Työskentelyn tuloksista tehtiin yhteenveto, jossa listattiin jäsenkunnalle tärkeitä asioita sekä ajatuksia siitä, mitä harvinaiset voisivat tehdä yhdessä. Tähänkin vaiheeseen liittyi paljon vilkasta keskustelua, jossa kävi ilmi, että yhteistyötä halutaan tehdä ja vielä paljon. Osa asioista oli pakko karsia pois voimavarojen puutteen takia tässä vaiheessa, ja pyrkimyksenä oli keskittyä sellaiseen määrään tehtäviä, joita pystyy hallitsemaan. 4. Työskentelyn tulokset 4.1. Yhteiskunnan muutostekijät Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistykset näkivät yhteiskunnassa seuraavia harvinaisia sairauksia sairastavien elämään vaikuttavia muutoksia. Mahdollisuudet Euroopan unionin rooli nähtiin sekä hyvänä että pahana. EU tarjoaa uusia rahoi tuslähteitä yhdistysten toiminnalle, mutta rahan hakeminen on vaikeaa. Toisaal- 3

5 ta EU saattaa aiheuttaa sen, että Raha-automaattiyhdistyksen toiminta lakkaa. Harvinaisia sairauksia ja vammaryhmiä koskevia asioita hoidettaisiin keskitetysti o Perthes-yhdistyksen aloitteesta Invalidiliitto on esittänyt Kelalle, että harinaisia sairauksia koskevat päätökset keskitettäisiin. Yhdistysen verkostoituminen. Haasteet Vammaispalvelulain muutokset. Harvinaisia sairauksia sairastavat ovat yhä enemmän julkisuudessa. Julkinen rahoitus on tiukemmassa, yhdistysten toiminnan rahoittaminen vaikeampaa kuin ennen. Harvinaisia sairauksia sairastavien tukiensaantimahdollisuudet ovat vähentyneet, kun tukien ehdot ovat tiukentuneet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat nousseet (piilokulut). Asenteet sairauksia kohtaan ovat koventuneet, mutta toisaalta samalla suvaitsevaisuus on lisääntynyt ja erilaisuus on entistä hyväksyttävämpää. Keskusteluissa tuotiin esille se, että suvaitsevaisuudessa voi olla kyse näennäissuvaitsevaisuudesta (ns. NIMBY - not in my neighbourhood -ilmiö). Tuottavuusajattelu; ihmisillä on hintalappu otsassa. Rahaa ja terveyttä ihannoidaan. Maantieteellinen eriarvoistuminen. Harvinaisia sairauksia sairastavia ei kohdella kaikkialla samoin, palvelujen saanti riippuu paikkakunnasta. Yhdistysten kansainvälisen toiminnan toteuttaminen on tullut yhä vaikeammaksi, se tapahtuu kansallisen toiminnan kustannuksella. Terveydenhuollon alasajo. Harvinaisia sairauksia ollaan valmiita tutkimaan, mutta ei etsimään parannusta sairauteen. Lääkärit ovat niin kauan kiinnostuneita sairaudesta, kun saavat sen tutkimisesta tunnustusta Yhteiset arvot Imatran tapahtumaan osallistuvat miettivät, mitkä ovat harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien jäsenille yhdistysten toiminnassa tärkeitä asioita. Seuraavat asiat korostuivat. Yhdessä toimiminen saman diagnoosin omaavien kanssa, erilaiset tapaamiset ja vertaistuen tarjoaminen. Uusimman tiedon hankkiminen ja levittäminen. Tiedottaminen jäsenille. Vaikuttamistoiminta. Kaikilla yhdistysten jäsenistölle tärkeillä alueilla nähtiin mahdollisuuksia yhdistysten voimavarojen yhdistämiseen. Yhteistoiminnan alueella esitettiin yhteisiä tapaamisia. Ne lisäisivät suvaitsevaisuutta, 4

6 mahdollistaisivat pienillekin diagnoosiryhmille tapaamisen, samalla vaivalla saataisiin paikalle useampi ja lapsille voitaisiin järjestää ohjelmaa, joka ei ole kiinni diagnoosista. Ennen kaikkea yhteisten tapaamisten järjestäminen mahdollistaisi yhdistyksille paikallistoiminnan. Tiedottamisen alueella nähtiin yhteistyön mahdollisuutena yhteinen tietopankki, opas sille miten käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia sekä kansio, joka sisältäisi tietoa harvinaisista sairauksista ja jota voitaisiin jakaa esimerkiksi sairaaloille. Vaikuttamisen alueella nähtiin mahdollisuutena yhteinen suora yhteydenotto päättäjiin, osallistuminen harvinaisten kansainväliseen toimintaan (esim. Eurordis) ja toiminnan rahoituksen hakeminen yhdessä. Tiedon jakaminenkin on vaikuttamista. Vaikuttamisen saralla yhteistyö nähtiin erittäin tärkeänä, ellei peräti kaikkein tärkeimpänä. Yksittäinen yhdistyksellä kun ei ole paljoa vaikuttamismahdollisuuksia Yhteinen visio Yhteinen vision saatiin aikaiseksi miettimällä millainen on tulevaisuuden yhdistys. Visio on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen kappale kuvaa harvinaisia sairauksia ja toinen harvinaisten verkostoa. Harvinainen sairaus/vamma on tiedostettu, tunnistettu, tunnustettu niin, että jokainen harvinainen koko maassa saa korkeatasoisia sosiaali- ja terveys-palveluja, jotka on kehitetty ja jotka tuotetaan yhteistyössä kansainvälisesti. Harvinaisten omien yhdistysten verkosto on vakiintunut ja sille on turvattu toimintaedellytykset. Se tunnustetaan uskottavaksi asiantuntijaksi ja innostavaksi jäsentensä yhdistäjäksi. Sen toimintaa kuvaa innovatiivisuus, vastuullisuus, ja aito kiinnostus jäsentensä asioita kohtaan Yhteistyön painopisteet Työskentelyn päätteeksi yhteiselle toiminnalle valittiin viisi painopistettä yhdessä toimiminen tiedottaminen jäsenille tiedottaminen ulospäin tiedonhankinta vaikuttaminen. Tämän jälkeen osallistujat miettivät ryhmittäin, mitä konkreettinen toiminta voisi näillä painopisteillä olla. Yhteisen toiminnan alueella yhdistykset voisivat järjestää yhteisiä alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Yhdistykset voisivat järjestää yhteisiä sopeutumisvalmennus- 5

7 kursseja ja kuntoutusta. Yhdistykset voisivat myös jakaa tietoa koskien kokouspaikkoja. Koska harvinaisia sairauksia sairastavilla on samoja haasteita, voisi yhteisissä tapahtumissa olla yhteisiä aiheita. Jäsenistölle tiedottamisen alueella yhdistykset voisivat yhdessä laatia, monistaa ja postittaa jäsentiedotteita. Nettisivujen sisällön ja käytettävyyden suhteen voitaisiin jakaa tietoa ja auttaa toinen toistaan. Yhteisen tiedottamisen kanavana olisi hyvä hyödyntää Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen HARAVA-lehteä, johon harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien yhdistykset voivat kirjoittaa. Tiedonhankinnan alueella ehdotettiin, että vastuuyhdistykset/henkilöt aihealueittain osaamisen mukaan hankkisivat tietoa jakaakseen sitä yhdistysten jäsenistölle, hoitohenkilökunnalle ja lehdistölle. Tietoa hankittaisiin sosiaali- ja terveyspalveluista, yksityiseltä sektorilta, kolmannelta sektorilta ja muilta yhdistyksiltä. Tieto koskisi vammaistukea, diagnooseja, palveluita, kustannuksia, apuvälineitä, hoitoja ja vertaistukea. Tiedottamisen muoto olisi internet-pohjainen portaali, kortisto ja kansio. Yhdistykset voisivat myös seurata sairauksien tutkimusta ja lakimuutoksia ja pyrkiä vaikuttamaan tuleviin päätöksiin sekä siihen, että harvinaisia sairauksia sairastavat saisivat asianmukaista hoitoa. Vaikuttamisen alueella yhdistykset voisivat yhteisillä lausunnoilla edistää hoidon keskittämistä. Yhdistykset voisivat myös yhdessä painostaa sosiaalitointa ja Kelaa. Vaikuttamisen keinoksi esitettiin myös Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen nimissä tehtävä ensitietokansio. Ulospäin tiedottamisen alueella esitettiin tiedotuskampanjaa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tiedottamisessa voitaisiin tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä Sovitut tehtävät Työskentelyn lopuksi sovittiin yhteisesti toteutettavat tehtävät ja valittiin näille tehtäville vastuuhenkilöt sekä ryhmien jäsenet. Ryhmien kokoonpanoa täydennetään toiminnan suunnittelun edetessä. Ryhmien vastuuhenkilöiden vastuulla on pitää keskustelua yllä sähköpostitse. Mikäli työryhmä kokoontuu fyysisesti, kyseinen henkilö toimii myös kokousten vetäjänä. Koska työryhmä toimii pääasiassa sähköisesti, on jokaisella siihen osallistuvalla oltava sähköposti käytettävis sään. Työryhmään osallistuvien odotetaan sitoutuvan yhteisen asian ja tavoitteen edistämiseksi. Heidän on tiedostettava myös se, että heidän on oltava aktiivisia tavoitteen edistämisen suhteen. Seuraavassa Harvinaiset-yksikön järjestämässä tapaamisessa kartoitetaan ryhmien ja suunnitellun toiminnan tilanne. Imatralla valittiin seuraavat aiheet kehitettäviksi. aihe vastuuhenkilö muut Valtakunnallinen tapaaminen Virpi Tanskanen Merja Vuori, Tytti Heino, Elina Nykyri TV-dokumentti Merja Vuori 6

8 Toimintasuunnitelma valtakunnallisesta tiedottamisesta Vesa Nopanen Martti Konu, Sari Immonen Portaalin vahtiminen ja vaikuttaminen - ensitietokansio Leila Raninen Tytti Heino, Vesa Nopanen, Elina Nykyri, Pirkko Justander, Jouko Karanka Vinkkipankki Arja Nurmela Ensiapukoru Arja Nurmela Perthes-aloitteen seuraaminen Pirkko Justander Lasse Niemi Harvinaislääkkeet Eurordis EAPN-fin Taina Hickey Pirkko Justander Lehtijuttu Eeva Voima Harava-lehti jokainen yhdistys tekee vähintään yhden jutun, uutisen, valokuvan tms. kaikki yhdistykset 4.6. Työryhmien tilanne Harvinaiset yhdistykset ovat päättäneet perustaa oman sivuston Internetiin. Sivuston osaksi tulee blogi ja kenties Facebook, jonka avulla kommunikoidaan yhteisöllisesti harvinaisten kesken. Sivuston kautta harvinaisia sairauksia sairastavat voivat jakaa kokemuksia keskenään. Jäsenistö saa konkreettisesti osallistua yhdistysten yhteistyöhön ja tulevat tutuiksi muiden diagnoosien kanssa.tässä vaiheessa sivuston suunnittelu on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Harvinaiset-verkoston yhdeksän resurssikeskuksen yhteinen Yksi ovi monta ikkunaa -portaali on myös tekeillä. Harvinaisten oman sivuston ei ole tarkoitus kilpailla verkoston portaalin kanssa. Oman sivuston kehittämisen lisäksi yhdistykset pyrkivät vaikuttamaan portaaliin sisältöön. Työskentely alkaa verkoston järjestämässä seminaarissa, jonne on kutsuttu harvinaisten yhdistysten edustajia. Valtakunnallinen tapaaminen on ajateltu toteutettavan syksyllä 2008 ja sen suunnittelu alkaa pidettävällä työryhmän palaverilla Lehtijuttu Imatran tapaamisesta on jo ilmestynyt. Dokumentin tekoa on selvitelty aktiivisesti, samoin harvinaislääkkeiden asiaa. Yhdistykset tulevat myös seuraamaan Perthes-yhdistyksen aloitteen etenemistä Kelassa. Aloite koskee harvinaisia sairauksia koskevan päätösksenteon keskittämistä. Alustavasti Kelassa on näytetty vihreätä valoa. 7

9 5. Voimavaramme ja haasteemme Puhuttaessa harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistysten yhteisistä haasteista tulee eteen väistämättä kysymyksiä. Kuka tekee? Kuka osaa? Kenellä on aikaa? Tämä sama toistuu pienessä yhdistyksessä siinä missä suuressakin, eikä aktiiveja välttämättä löydy. Kuitenkin jokaisessa pienessäkin yhdistyksessä on yleensä vähintään kaksi aktiivia joillakin yhdistyksillä jopa enemmän. Suuri jäsenmäärä Harvinaisilla yhdistyksillä yhdessä on pieni eroavaisuus verrattuna yhteen, suureenkin, yhdistykseen. Harvinaisia yhdistyksiä oli edustettuna Imatralla 15, ja niitä on Suomessa tämän lisäksi vielä paljon enemmän. Jokaisessa yhdistyksessä on vaihteleva määrä aktiiveja, mutta jos mukana on yhdistystä, on aktiivienkin määrä tällöin huomattavasti suurempi kuin yhdessä jäsenmäärältään suuressakin - yhdistyksessä. Tämä antaa yhteystyölle enemmän merkitystä, koska tällöin vapaaehtoisia yhteisten asioiden edistämiseen löytyy enemmän, kuin mitä suuremmasta yhdistyksestä löytyy. Monenlaista osaamista Jokaisella yhdistyksellä on omat aktiivit, jotka toteuttavat yhdistyksen perustehtävää. Yhdistyksistä löytyy osaamista ja kokemusta esimerkiksi, internetin, tietotekniikan, rahoitushakemusten, kirjoittamisen ja projektinjohdon alalta. Pelkästään Imatran tapaamisessa kävi ilmi, että ammattilaisia ja vakavia harrastajia löytyy kirjoittamisen/ journalismin, äidinkielen, taiton ja valokuvauksen aloilta. Nuo alat tulivat esille perinteisesti keskustelemalla, eikä mitään kyselyä asianomaisten kesken edes järjestetty. Lisäksi kontaktiverkoston kautta löytyi ainakin tv-ohjaaja. Mikäli jokin yhteinen hanke vaatisi osaajia joiltain tietyiltä aloilta, voisivat yhdistykset hankkia näitä osaajia teettämällä kyselyn jäsenilleen. Ennen kyselyn toteuttamista tulisi hankkeen olla siinä vaiheessa, että alustava toimintasuunnitelma olisi valmiina. Tällöin se voitaisiin liittää osaksi kyselyä ja näin jäsenten olisi helpompi miettiä omaa mahdollista rooliaan hankkeessa. Rajalliset resurssit Yksi haaste monien yhdistysten kanssa toimimisessa on aika. Jos yhdistystoiminnassa puoli vuotta on lyhyt aika, niin yhdistyksen kanssa vierähtää helposti vuosi, joskus enemmänkin, ennen kuin mitään yhteistoimintaa saadaan aikaiseksi. Yhdistyksillä on kiireitä eri aikaan vuodesta, jäsenjulkaisut ja vuosikokoukset esimerkiksi, ja tällöin kyseisen yhdistysten edustajien työpanos harvinaisten yhteisiin hankkeisiin on paljon pienempi. Mikäli työryhmä on riittävän suuri, se mahdollistaa työn jatkumisen, vaikka jokunen ryhmän jäsen ei ehtisi muutamaan kuukauteen osallistuakaan ryhmän toimintaan. Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistykset ovat valtakunnallisia yhdistyksiä ja niiden jäsenistössä on hyvinkin erilaista osaamista. Voidaan siis olettaa, että asian ollessa yhteinen ja kiinnostava, löytyisi tällaiselta allianssilta voimavaroja 8

10 monenlaisiin hankkeisiin. Rahallisia voimavaroja millään yhdistyksellä ei ole paljoa, mutta kontaktiverkostojen avulla olisi loogista ajatella allianssin pystyvän tarvittaessa löytämään sponsoreita kohtuullisten hankkeiden toteuttamiseen. Varojen puute on myös oma haasteensa, kun työryhmät kokoontuvat ja projekteja viedään eteenpäin. Tapaamisia ei voi olla kovinkaan monta vuodessa, joten aktiivien tulisi toimia pääasiassa internetin ja puhelimen avulla. Voimavarojen koordinointi ja kasassa pitäminen on noussut jo nyt eteen haasteena. Kuten mikä tahansa muukin projekti, on tällaisissa alliansseissa oltava joku projektin vetäjä tai ryhmä, joka pitää lankoja käsissään, vaikka yksittäisten projektien varsinainen vetovastuu olisikin toisilla henkilöillä. 6. Loppupäätelmät Imatran harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasryhmien tapaaminen osoitti, että harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien yhdistyksillä on paljon yhteistä. Yhteistyön mahdollisuuksia löytyi runsaasti, ja rajauksia jouduttiin tekemään kun päätettiin millaista yhteistyö tulee lähiaikoina olemaan. Harvinaisten ryhmien tapaamisia on ollut aiemminkin, mutta nyt saimme ensimmäistä kertaa aikaan konkreettisia päätöksiä siitä, mitä asioita teemme yhdessä. Harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien potilasyhdistykset ovat siis halukkaita tekemään yhteistyötä keskenään. Lisäksi huomattiin selvästi, että yhteistyöllä voitaisiin saada aikaan enemmän ja näkyvämpiä tuloksia. Imatran tapaamisessa päätettiin, että jokainen yhdistys kirjoittaa jutun HARAVA-lehteen tehdään dokumentti koskien harvinaisia sairauksia julkaistaan lehdissä juttu Imatran tapaamisesta järjestetään useammalle yhdistykselle yhteinen valtakunnallinen tapaaminen tehdään toimintasuunnitelma siitä, miten valtakunnallisesti tiedotetaan harvinaisten sairauksien ja vammojen potilasyhdistysten toiminnasta ja harvinaisista sairauksista (markkinointikampanja, harvinaisten yhteiset internet-sivut) vaikutetaan Harvinaiset-verkoston tekeillä olevaan portaaliin laaditaan ensitietokansio ja vinkkipankki suunnitellaan ensiapukoru seurataan ja pyritään vaikuttamaan harvinaisten sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden saatavuuteen ja korvattavuuteen seurataan aloitetta koskien harvinaisia sairauksia koskevien päätöksien keskittämistä Kelassa. Jälkeenpäin on huomattu, että Imatran tapaamisessa jäivät sopimatta toimintatavat; miten hoidettaisiin kommunikointi ja miten tehtävissä edettäisiin. Tehtävät olisivat kenties edenneet tehokkaammin, jos olisi sovittu ajankohdat (checkpointit), jolloin tarkistetaan, miten tehtävät ovat edenneet ja jolloin asioihin otetaan kantaa. Tapaamisen osallistujat saivat jokainen toistensa yhteystiedot, ja alkuun keskusteltiinkin 9

11 jonkin verran yleisesti sähköpostitse. Nyt kun aikaa on kulunut Imatran tapaamisesta, on yleinen sähköpostikeskustelu hiljentynyt. Työryhmiin kuulumattomat eivät ole tietoisia siitä, miten tehtävät ovat edenneet, koska kaikki projektivastuulliset eivät viestitä tekemisistään tai tilanteistaan sähköpostitse. Mitään yhtenäistä kuvaa ei ole saatavilla ja tuleekin helposti tunne, että mitään ei tapahdu. Nyt olisikin tärkeä, että allianssi otettaisiin kokonaisuutena haltuun. Vaarana on muuten, että ryhmät lopettavat toimintansa. Allianssin haltuun ottaminen yhden vastuullisen toimesta antaisi todennäköisesti piristysruiskeen aloitetulle keskustelulle ja projektiryhmät raportoisivat helpommin tekemisiään listalle. Mutta myös muita työskentelytapoja tulisi harkita. Jo nyt on perustettu Harvinaisten yhteinen blogi, jolloin voisi harkita blogin käyttöönottoa osaksi keskusteluja tiiviimmin. Lisäksi yhteistä sivustoa kehitettäisiin siihen suuntaan, että se tukisi myös harvinaisten työryhmien yhteistyötä. Blogi ja portaali tulisi rakentaa kuitenkin sellaiseen paikkaan, että sen ylläpito vaatisi minimaalisesti tai ei yhtään resursseja. Tärkeää olisi saada yhteinen paikka, jossa viestitään ja tapa, jolla toiminnasta keskustellaan muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tärkeää olisi kysellä myös työryhmien ulkopuolisilta neuvoja ja kaikki tämä tulisi olla mahdollisimman helppoa. Mikäli päädytään käyttämään blogia, ei millekään lankoja käsissään pitelevälle ryhmälle/vastuulliselle välttämättä olisi tarvetta, mutta se vaatisi mukana olijoilta aktiivisempaa osallistumista nettikeskusteluihin. Jotta ryhmät saavuttavat tavoitteensa, onkin nyt tärkeää, että nettikeskustelu saadaan herätettyä henkiin. Seuraavan kerran tapaamme kaikkien 15 yhdistyksen voimin helmikuussa 2008, jolloin näemme, miten yhteistyöprojektien työt etenevät. Tavoitteena on, että vuoden kuluessa ryhmät olisivat toteuttaneet Imatralla sovitut tehtävät. 10

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Marfan. Jäsenlehti 2/2007 MARFAANIKON JALKATERÄLEIKKAUS AHVENANMAAN KESÄTAPAAMINEN LOSARTAANI

Marfan. Jäsenlehti 2/2007 MARFAANIKON JALKATERÄLEIKKAUS AHVENANMAAN KESÄTAPAAMINEN LOSARTAANI S U O M E N Marfan Jäsenlehti 2/2007 - Y H D I S T Y S MARFAANIKON JALKATERÄLEIKKAUS AHVENANMAAN KESÄTAPAAMINEN LOSARTAANI [ S I S Ä L L Y S ] [ S I S Ä L L Y S L U E T T E L O ] Imatralla järjestetyillä

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

H A R V I N A I S I A

H A R V I N A I S I A Marraskuu 2013 H A R V I N A I S I A 2 Suomen Reumaliiton harvinaistoiminta Kohdistuu harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia sairastaviin. Mukana on noin 40 diagnoosia ja postituslistalla

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Paikallishankkeilla tukitoimia kehittämään

Paikallishankkeilla tukitoimia kehittämään OTOSTA OPIKSI Paikallishankkeilla tukitoimia kehittämään OTOSTA OPIKSI Kirjoittajat: Timo Korva, Parkinson-liiton liittohallituksen varapuheenjohtaja Anne Ilvonen, OK-opintokeskuksen suunnittelija Sari

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

4/2010 1000 uutta kohtaamista Yhdistyslaki uudistui Kulttuuripäivät Turussa 2011

4/2010 1000 uutta kohtaamista Yhdistyslaki uudistui Kulttuuripäivät Turussa 2011 Yhdistystiedote 4/2010 1000 uutta kohtaamista Yhdistyslaki uudistui Kulttuuripäivät Turussa 2011 ...järjestöpäälliköltä Arvoisa lukija Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n vapaaehtoisten teemavuotta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tässä numerossa 1/2005

Tässä numerossa 1/2005 1/2005 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 9. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus ja taitto

Lisätiedot

Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Teemu Meriläinen

Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Teemu Meriläinen Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen Teemu Meriläinen 2012 Sisältö Tietoa materiaalista ja hankkeesta 1 Hyvä yhteisöllisyys ja turvallisen ryhmän rakentaminen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa Lea Vaitti Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen Vaikuttava vertaistoiminta -hanke (2011 2013) Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O IT TA A H A N K E T TA

Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O IT TA A H A N K E T TA Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Johdanto Tähän oppaaseen on koottu ohjeita opiskelijakuntatoiminnan toteuttamiseen toisella asteella.

Lisätiedot

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI Vertaistukea, voimia ja tietoa perheille ja nuorille 23.4.2009 Aino Ovaskainen 1 KUVAILULEHTI Atopialiitto ry Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki www.atopialiitto.fi

Lisätiedot

TÄNÄÄN OLIN HYVÄ IHMINEN :)

TÄNÄÄN OLIN HYVÄ IHMINEN :) 1 Opinnäytetyö (AMK) Journalismin koulutusohjelma Yhteisöviestintä 2015 Johanna Laatu TÄNÄÄN OLIN HYVÄ IHMINEN :) Sosiaalisen median ohjeistuksen laatiminen sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen vapaaehtoisten

Lisätiedot

Diabeetikon elämänlaadun arviointi

Diabeetikon elämänlaadun arviointi Terveydenhuollon ja diabetesyhdistysten yhteistyön vakiinnuttaminen pysyväksi toimintamuodoksi Diabeetikon elämänlaadun arviointi ADDQoL-mittari ja sen käyttö Suomessa Tuula Lehto Helena Nuutinen DEHKO-raportti

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kati Penttilä ja Päivi Järvinen

Kati Penttilä ja Päivi Järvinen KAAKKOIS-SUOMEN SAATTOHOITOYHDISTYS MUUTTOLINTU RY Hyvä päätös elämälle -saattohoidon joustavat palveluketjut Kati Penttilä ja Päivi Järvinen 28.12.2010 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN TAUSTA... 1 2 PROJEKTIN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot