1(6) Puheenjohtaja Alpo Jokelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(6) Puheenjohtaja Alpo Jokelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat,"

Transkriptio

1 1(6) Kainuun strategiaryhmä Muistio Aika: keskiviikko klo Paikka: Ravintola Wanha Kerho, Päällikön Pirtti, Kauppakatu 40, Kajaani Läsnä: osallistujat ovat liitteessä Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Alpo Jokelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat, liite Edellisen kokouksen muistio Edellinen kokous pidettiin Muistio oli kokouskutsun liitteenä. Muistio hyväksyttiin. 3. Strategiaryhmän tehtävän ja kokoonpanon päivitys Strategiaryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä käsiteltiin edellisessä kokouksessa ja tämän jälkeen maakuntahallituksessa Oleellista on sidosryhmäedustus. Erillistä henkilöjäsenten nimeämiskierrosta ei tehdä. Sidosryhmät ratkaisevat edustuksena kokouskohtaisesti. 4. Kainuun palvelumalli 2013 Alpo Jokelainen alusti Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia muutettiin vuonna 2009 aloitetun valmistelun tuloksena siten, että Kainuussa olisi voitu jatkaa hallintokokeilua vuoden 2016 loppuun. Ehtona oli kaikkien kokeilualueen kuntien osallistuminen yhteistoimintamenettelyyn. Kuntien tuli ilmoittaa määräaikaan mennessä osallistumisestaan yhteistoimintamenettelyyn. Kokeilualueen kunnat hyväksyivät yhteistoimintamenettelyn Puolangan kuntaa lukuun ottamatta. Koska muutetun kokeilulain ehto ei täyttynyt, päättyy Kainuun hallintokokeilu vuoden 2012 lopussa. Välittömästi vuoden 2012 alussa käynnistettiin valmistelu kuntayhtymämallin pohjalta, päävaihtoehtona on kahden kuntayhtymän malli. Sosiaali- ja terveystoimialalle valmistellaan omaa kuntayhtymää ja Kainuun liittoa varten omaa kuntayhtymää. Koulutustoimialan päälinjauksena on lukiokoulutuksen palautus peruskunnille ja ammatillinen toisen asteen koulutuksen jatkaminen liikelaitoksena. Ammatillisen koulutuksen ratkaisu Kuhmon ja Suomussalmen osalta on kesken. Asiasta käytiin keskustelu, jossa otettiin esille: - sosiaali- ja terveystoimialan pitäminen yhdessä elämänkaarimallin periaatteiden mukaan (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto) - Kainuun kehittämisrahan jälkihoito , jää selvitettäväksi - uusiin yhteistyökohteisiin kannattaa tarttua (esimerkiksi elinkeinopolitiikka, työsuojelu, arkistotoimi) - jatkostrategiatyössä tulee ottaa hyvinvointinäkökulma huomioon

2 2(6) 5. Kuntarakenneuudistus Alpo Jokelainen alusti kuntarakenneuudistuksesta. Hallitusohjelman mukaan maassa toteutetaan vahvoihin peruskuntiin perustuva kuntarakenneuudistus. Valtiovarainministeriön järjestämä Kainuun maakuntatilaisuus pidettiin Kajaanissa Tilaisuudessa esiteltiin kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Kainuuseen esitetään kolmen kunnan vaihtoehtoa ja yhden kunnan vaihtoehtoa. Lausuntojen jättöaika päättyy Hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen kevään 2012 aikana. Tavoitteena on, että syksyllä 2012 annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan puitelain. Kunnallishallinnon rakennelain voimaan tulotavoite on vuoden 2013 alku. Asiasta käytiin keskustelu, jossa otettiin esille: - rakennetyöryhmä ei ole ottanut kantaa sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteeseen - vahva peruskunta -logiikan vaihtoehtona harvaan asutuille alueille on esitetty Kainuun hallintokokeilussa käytössä olevaa mallia piirikuntamallia (mm. Kuntaliitto ja maakuntahallitusten puheenjohtajat) - muutosmylläkkään kuuluvat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltolain sekä valtionosuuslainsäädännön uudistukset - seuraava hallitus ottanee kantaa alue- ja maakuntahallinnon uudistamiseen 6. EU:n rakennepolitiikka Alpo Jokelainen ja Kari Pääkkönen alustivat uuden EU:n rakennerahastokauden valmistelusta. Rakennerahastokauden valmistelua johtaa TEM (työ- ja elinkeinoministeriö). TEM vastaa myös lopullisen ohjelmaehdotuksen laatimisesta. Alueellisen valmistelun käynnistys on maakunnan liittojen tehtävä. Ensimmäiset luonnokset alueellisista suunnitelmista laaditaan toukokuussa 2012 ja toiset luonnokset lokakuussa Tämän jälkeen käydään jatkoneuvotteluja ja Suomen rahoitussaanto varmistuu aikaisintaan syksyllä Asiaa käsittelee seuraavaksi HALKE (hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä). Ratkaisuvaiheessa ovat ohjelmarakenne, välittävät elimet ja maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asema. Todennäköisesti Suomeen laaditaan yksi ohjelma, joka kattaa EAKR- ja ESR -rahoituksen. Ohjelmaan laaditaan alueosiot Itä- ja Pohjois-Suomea varten. MYR:ien asema on vahvistumassa. Tavoitteena on myös alueellisen hanketoiminnan määrän lisääminen. Asiasta käytiin keskustelu. 7. Kainuun markkinointikampanja Eeva Mäntymäki alusti esityksestä maakuntahallitukselle Kainuun markkinointiryhmän perustamisesta. Peruste asialle on kirjattu mm. voimassa olevaan maakuntaohjelmaan

3 3(6) Kainuun markkinointikampanjan tavoitteena on Kainuun vetovoimaisuuden kasvattaminen, kohdealueena pääkaupunkiseutu (mahdollisesti Oulun seutu) ja kohderyhmänä kuluttajat sekä valikoiden yrityskontaktit. Merkittävin ponnistus on Kainuu Helsingissä vuosi. Tukevia hankkeita ovat Herkut Helsinkiin , Lähiruoka , markkinointi- ja viestintähanke , kulttuuri-info ja matkailumarkkinointi. Lisäksi asiaa tukevat maakuntakuvatutkimus 2012, Sotkamon Jymy ja Kamarimusiikki Helsingissä Ongelmana on yhteisistä tavoitteista sopiminen yksiselitteisesti. Kainuun viestintähanke on ideoinut uutta Kainuun markkinointilogoa ja pääteemoja: 1. Kainuulaisten voimien yhdistäminen markkinoinnissa MADE IN KAINUU -tunnuksen alle 2. Markkinoinnin ja viestinnän keinojen kehittäminen Kainuun vahvuuksien kautta 3. Raikkaan, mutta perinnetietoisen mielikuvan välittäminen Kainuusta valituille kohderyhmille Eeva Mäntymäki esitti, että maakuntahallitukselle laaditaan esitys Kainuun markkinointiryhmän perustamisesta strategiaryhmän jaostoksi. Markkinointiryhmän kokoonpanon alustava esitys oli: - mielellään maks jäsentä - kokoonkutsujana maakuntajohtaja - mukana olevat tahot: - markkinointihankkeiden rahoittajat (ELY, maakuntaliitto) x 2 - markkinointihankkeiden keskeiset toteuttajat (Kainuun Etu, KAJAK) x 2 - kunnat x yritykset/yrittäjäjärjestöt x 2 - muut järjestö- ja yhdistystoimijat - oppilaitokset (KAO?) Markkinointiryhmän tehtävät olisivat: - seurata Kainuun maakuntakuvan kehitystä - linjata toivottua kehityssuuntaa ja tehdä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä - valmistella maakuntaohjelmaa pitäen silmällä markkinointiviestinnän näkökulmaa - seurata ja omalta osaltaan koordinoida Kainuun markkinointiviestintää Asiasta käytiin laaja keskustelu, jonka keskeiset kommentit olivat: - markkinointi onnistuu parhaiten yritysvetoisesti. Kunta- ja julkinen hallinto voi toimia tukena. Julkisvetoisten markkinointihankkeiden vaillinaisuudesta on kokemuksia ja esimerkkejä sekä Kainuusta että muualta Suomesta - kokonaisuuksien kehittäminen - mm. Paljakka Ukkohalla alueen ja - kaikkien vuodenaikojen huomioon ottaminen matkailumarkkinoinnissa - tiivistetty ja ymmärrettävä strategia ja perusviesti on kannatettava tavoite - Kainuun elinkeinoelämän kokonaistilanne on hyvä - Kainuun markkinointi- ja viestintähankkeen prosessoinnin ydinasiat ovat omaehtoisuus, ammattimaisuus ja systemaattisuus - kulttuurin huomioon ottaminen Kainuun markkinoinnissa on kannatettava asia - Kainuussa on joukko markkinoinnin kovatasoisia ammattilaisia ja valmiita markkinointikanavia - asiaa käsitellään Kainuun kuntajohtajien kokouksessa viimeistään toukokuussa 2012 Päätös: Strategiaryhmä ei kannata markkinointiryhmän perustamista maakuntahallituksen toimesta strategiaryhmän alaisuuteen. Kampanja tulee toteuttaa vapaaehtoisen verkoston toimesta. Eeva Mäntymäki kutsuu potentiaaliset ehdokkaat verkostotyöhön.

4 4(6) 8. Kainuun ikääntymispoliittinen strategia Aila Ryhänen esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Hanke alkoi ja päättyy Strategia toimintalinjat ja niiden osatavoitteet ovat: Koti ja ympäristö - aktivoiva ja esteetön ympäristö - ympäristön turvallisuus Työ- ja elinkeinoelämä - työn tuottavuuden kasvu - ikääntyvien osallisuus taloudessa, eettinen senioritalous Liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut - korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen vähentäminen - asukaslähtöiset riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (palvelustrategia) Seniorpolis OY Anne Piirainen teki ehdotuksen Seniorpolis OY:n roolista Kainuun ikääntymispoliittisen strategian toteutuksessa käytännön työn koordinaattorina. Toiminnan teemoina ovat: ennaltaehkäisevä toiminta, ikääntymisen uhkan kääntäminen järkeväksi toiminnaksi ja maakunnallinen toiminta. Seniorpolis jatkaa toimintansa alkaen osakeyhtiönä. Seniorpoliksella on pitkä hankehistoria mm. KOKO -ohjelman hankkeissa (hoiva-alan yrittäjyyden tukeminen, infrastruktuuri, tuotekehitykseen). Seniorpolis ollut jo rakentamassa vahvaa eettistä vanhuustaloutta hankkeiden kautta. Seniorpoliksella on poliksen status ja se on saanut tunnustuksen: OECD Seniorpolis OY:n tarjoamat osa-alueet: - koordinaatiovastuu, kouluttaminen, tiedottaminen, tilaisuuksien järjestäminen - alan viimeisimmän tiedonhallinta ja jakaminen: uuden tiedonhankinta ja lainsäädännön noudattaminen on sosiaalipalvelualan yrityksille ykkösasioita Strategian koordinointi ja keskittäminen Seniorpolikseen vaatii erikseen sovittavan resursoinnin. Voimavara on tarjolla Kainuun kunnille. Asiasta käytiin keskustelu: - seuraava vaihe on toimenpideohjelman laatiminen strategian toteutukseen, tuotteistus tavoitteeseen pääsemiseksi - harkittavaksi kansanedustajille tehtävä aloite iäkkäiden yritystoiminnan tai työssäolon tukemisesta (esim. starttiraha työiän ylittäneille yrittäjille tai työntekijöille) 9. Kainuun ympäristöohjelma Tarja Laatikainen esitti Kainuun ympäristöohjelman laadinnan tilannekatsauksen. Projektin tavoitteena on laatia Kainuun maakunnan alueelle ympäristöohjelma, jossa määritellään yhteinen tahtotila ympäristön tilalle vuoteen 2020 sekä laaditaan toimenpiteet, joilla tila saavutetaan. Hankkeen aikataulu on (mahdollinen jatko syksylle 2012). Projektipäällikkö aloitti työn Taustalla Kainuun edellinen ympäristöohjelma , jota uudistetaan.

5 5(6) Ympäristöohjelma 2020 pääsisältö on 1. Ohjelman lähtökohdat 2. Ympäristön tilan kuvauksen 3. Ympäristöstrategia ja visio Ympäristöohjelma 2020 Monimuotoisuus Ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus ja resurssien tuotavuus -osion Toteutus, seuranta ja viestintä Lisäksi ympäristöohjelmalle tehdään suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö-vaikutusten arviointi (SOVA) Työryhmät ovat: 1. Ympäristön tila 2. Ympäristökasvatus ja viestintä 3. Kansalaiset 4. Yhdyskunta 5. Uusiutuvat luonnonvarat 6. Uusiutumattomat luonnonvarat 7. Matkailu 10. Tiedoksi merkittävät asiat Kainuun maakuntasuunnitelman, -ohjelman ja -kaavan laadinta Taustatyöt ovat käynnissä. Tulevaisuustyö käynnistetään syksyllä Kansainvälisyys- ja Venäjä -strategiat Maakuntahallitus on perustanut Kainuun Venäjä -työryhmän ( 227). Työryhmän tehtävänä on päivittää liiketoimintastrategia ajan tasalle huomioiden myös kulttuuriyhteistyön mahdollisuudet. Samalla työryhmä seuraa maakunnan Venäjä-yhteistyön kehitystä ja viitoittaa yhteistyön suuntia sekä antaa suosituksia. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Asia liittyy EU:n maaseuturahaston ohjelmavalmisteluun tulevalle ohjelmakaudelle vuodesta 2014 alkaen ja perustuu valtioneuvoston maaseutupoliittiseen selontekoon (2009). Mm. tätä työtä varten on käynnissä Kainuun alueellinen työpaja. Itä- ja Pohjois-Suomen EU -aluetoimistojen yhdistyminen Yhdistymishanke on vireillä ja aikataulutähtäyksenä on vuoden 2013 alku. Alueelliset taidetoimikunnat ja esitys Taiteen edistämiskeskuksesta Helena Aaltonen muistutti opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta Taiteen edistämiskeskusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lakiesitys keskittäisi päätösvallan Taiteen edistämiskeskus- nimiselle virastolle ja 6 -jäseniselle taideneuvostolle. Päätösvalta siirtyisi pois alueilta. Asiasta on lausunto valmisteilla. Laajankaistahanke Paula Karppinen raportoi Laajakaista kaikille hankkeen tilanteen. Ensi kesän ja loppuvuoden aikana Kainuussa rakennettavan valokuituverkon verkkosuunnitelmat, rakentamisen järjestys, aikataulutus ja liittymien kiinteistökohtainen hinnoittelu ovat pian valmiit. Kuntien laajakaista-

6 6(6) hankkeiden ohjausryhmät käsittelevät ja hyväksyvät rakentamissuunnitelmat huhtikuun aikana. Rakentamaan päästäneen tänä vuonna jo hyvissä ajoin toukokuulla kuuden kunnan alueella. Hankkeen valtakunnallinen rahoitus on uudelleen välitarkasteluvaiheessa. Periaatteena on maakunnallisten kiintiöiden purku ja uudelleen kohdentaminen maakuntiin, joissa hankkeet ovat aktiivisti käynnissä. Valtion budjettirahoitusta on käytössä 66 milj. euroa ja EU:n rahoitusta 25 milj. euroa. Kainuussa hanke etenee suunnitellusti, oleellista tässä vaiheessa on rahoituspäätöksen saanti. 11. Seuraava kokous Seuraava kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan viimeistään syksyllä Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja kiitti osallistujia aktiivista kokoustyöskentelystä. Alpo Jokelainen maakuntajohtaja puheenjohtaja Esa Toivonen strategiajohtaja sihteeri

1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu

1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu 1 (18) Nettipäiväkirja Esa Toivonen VALMISTELUVAIHE I Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu Kainuun hallintokokeilu

Lisätiedot

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai 10.3.2009 klo 9.00 12.15 Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 C:4 Maakuntavaltuusto 1.12.2014 1 2 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Keski-Suomen liitto Jyväskylä 2013 Sarja B, julkaisu nro X Kannen kuva ISBN ISSN Sisällys 1. Mikä on osallistumis-

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39) 1 (39) Aika: 25.2.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan tiedotuslehti

Maakunnan tiedotuslehti Maakunnan tiedotuslehti Joulukuu 2012 - Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen 1. Maakuntavaltuuston kokous 15.11.2004 3 Sote-palvelut lähes ennallaan 4 Reseptit sähköisesti 8 Kainuu Helsingissä

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 SISÄLLYS 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 1 1.1 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 25 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 3/2014 Kokousaika: 17.3.2014 klo 9.00 10.30 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 178 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 179 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 40 Kokouksen avaus 41 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 43 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot