Basel III. Vaikutukset talouteen ja pankkeihin Esa Jokivuolle Aalto yliopisto/rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Basel III. Vaikutukset talouteen ja pankkeihin. 11.4.2011 Esa Jokivuolle Aalto yliopisto/rahoitus"

Transkriptio

1 Basel III Vaikutukset talouteen ja pankkeihin Esa Jokivuolle Aalto yliopisto/rahoitus

2 Sisältö Mistä Basel III -uudistuksessa on kyse? Vaikutukset luotonantoon ja reaalitalouteen Vaikutukset pankkien kannattavuuteen, kilpailuun ja varjopankkitoimintaan Muita näkökohtia Johtopäätöksiä 2

3 Vähimmäispääomavaatimus Pääoma Riskipaino i Saatava i 8% Basel I: karkea riskipainotus (tai ei ollenkaan) Basel II: teoriaperusteiset riskipainot (IRBA) Basel III: korkeampi pääoman laatu + uusia elementtejä 3

4 Total capital - Tier 1 capital = Tier 2 capital SIFI = Systemicly Important Financial Institution Lähde: Basel Committee on Banking Supervision (2010),

5 Pitkä siirtymäaika Oma pääoma (common equity) minimivaatimus > 3.5% > 4.0% > 4.5% Basel III kaikilta osin voimassa

6 Basel II-III: kolme pilaria Pilari 1 vähimmäispääomavaatimukset Pilari 2 Valvontaprosessi Harkinnanvaraiset pankkikohtaiset lisäpääomavaatimukset Pilari 3 Julkistamisvaatimukset > Markkinakuri 6

7 Pilari 1 Minimipääomavaatimukset (riskipainot) luokittain: Markkinariskit Value-at-Risk mallien käyttömahdollisuus 1996 alk. (Basel I) Luottoriskit (uudistettiin Basel II:ssa) Standardimenetelmä Sisäisten luokitusten menetelmä (IRBA) Arvopaperistetut erät (osana Basel II:a) Operatiiviset riskit (osana Basel II:a) 7

8 300 R isk w eight, % Esimerkkejä IRBA riskipainoista luotoille Basel P robability of default, % 1 LG D =45%, S =50 2 LG D =45%, S =5 3 LG D =25%, S =50 S ource: B ased on B asel C om m ittee on B anking S upervision (2004) S=firm size 8

9 Mikä meni pieleen Basel I-II:ssa (finanssikriisin valossa)? (Yhdysvallat ei koskaan ottanut Basel II käyttöön ) Liian vähän laadukasta omaa pääomaa (common equity) tappiopuskureina Taseen ulkopuoliset erät Pankkien pääoma riittämätön todellisia riskejä vastaan Arvopaperistaminen vähensi pankkien motiivia seuloa ja seurata lainojen riskejä Pankkiluottoja voitiin paketoida kelpoisiksi kaupintasalkkuun, jossa alhaisempi pääomavaatimus tosiasiassa samalle riskille Luottoluokitukset (liian) korkeita 9

10 Johtavien US pankkien tase vs. riskipainotetut saatavat Taseet (yht.), bilj. euro Kokonaissaatavat, trilj. euroa Riskipainotetut saatavat, bilj. euro Riskipainotetut saatavat, trilj. euroa Q2 Lähde: IMF, Global Financial Stability Report, April

11 Mikä meni pieleen Basel I-II:ssa (finanssikriisin valossa)? Basel kehikko ei ole keskittynyt riittävästi systeemisiin riskeihin Pakkomyyntikierre ( fire sales ), likviditeettiriskit 11

12 Deleveraging : Tapaus 1 Oletus: - 1% tappiota taseen arvosta, vähennetään pääomasta - 2% vähimmäispääomavaatimus 100 Puretaan velkavipua myymällä 50 taseen arvosta -> hyvin suuri hintavaikutus markkinoilla Assets Equity Assets Equity 12

13 Deleveraging : Tapaus 2 Oletus: - 1% tappiota taseen arvosta, vähennetään pääomasta - 10% vähimmäispääomavaatimus Puretaan velkavipua myymällä 10 taseen arvosta -> pienempi hintavaikutus markkinoilla 10 9 Assets Equity Assets Equity 13

14 Uudet elementit Basel III:ssa Leverage ratio vaatimus Oma pääoma/(tase+taseen ulkop. erät) >= 3% varotoimenpide riskipainojen malliriskin varalle ja pääomaarbitraasin varalle Likviditeettivaatimukset Markkinariskiä koskeva uudistus Vaatimusten korotus v Tavoitteena poistaa pääoma-arbitaasi luottosalkun ja kaupintasalkun väliltä 14

15 Likviditeettivaatimukset 1) Liquidity coverage ratio : Likvidit varat/ nettokassavirta (ulos) 30 päivän aikana >= 100% 2) Net stable funding ratio : - Pitkäaikaisen velkarahoituksen riittävä osuus 15

16 Pääomavaatimusten suhdanteita vahvistava vaikutus? Riskiperusteiset pääomavaatimukset > vaatimukset alhaiset noususuhdanteessa, korkeat taantumassa > voi kiihdyttää luotonannon kutistumista taantumassa ja siten syventää taantumaa Basel III vastaukset ongelmaan: Conservation buffer Vastasyklinen puskuri ( counter-cyclical buffer ) Sidotaan velka/bkt suhteen trendipoikkeamaan Maakohtainen Joustavat taantumassa/kriisissä 16

17 Lähde: Basel Committee on Banking Supervision (2010),

18 Vaikutukset pankkeihin ja talouteen

19 Tausta-artikkeleita An Analysis of the impact of substantially heightened capital requirements on large financial institutions Kashyap, Stein, Hanson (2010) A Macroprudential approach to financial regulation Hanson, Kashyap, Stein (2011) Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Expensive Admati, DeMarzo, Hellwig, Pfleiderer (2010) Capital Regulation after the Crisis: Business as Usual? Hellwig (Jul 2010) 19

20 Oman pääoman (OPO) kustannus pankeille Keskeinen kysymys, jota kautta vakavaraisuusvaatimusten mahdolliset vaikutukset pitkälti tulevat luottokorkoihin luotonannon määrään kansantalouden kasvuun kilpailuun suhteessa varjopankkitoimintaan Pääoman taso (jota pääomavaatimukset määrittävät) vaikuttaa tappioiden sietokykyyn riskinoton kannustimiin (mitä suurempi velkavipu, sitä suurempi kannustin riskinottoon) ja näiden kautta talouskasvun vakauteen (vähentämällä kriisejä) 20

21 OPO:n kustannus OPO:n hankkimiskustannus ( flow kustannus) Osakeannissa yksittäisellä pankilla on stigman vaara Yhdysvaltain TARP oli koordinoitu pääomitus, siksi onnistui hyvin OPO:n kustannus taseessa ( stock kustannus) Ei korkojen verovähennysetua toisin kuin velalla Lyhytaikainen velkarahoitus edullisempaa (koska tarjoaa sijoittajille likvidin sijoituskohteen) Stock kustannus tärkeämpi pitkällä tähtäimellä 21

22 Arvio OPO:n stock kustannuksesta Esimerkki (Hanson, Kashyap, Stein 2011) Velan korko 7%, veroaste 35% Oletus: 10 %-yksikön lisäys OPOa Verovähennysedun menetys 10 x 0.07 x 0.35 = 0.25% (25 bp) Lyhytaikaisen velkarahoituksen likviditeettipreemio max. 100 bp lisäkustannus 10 %-yksikön OPOn lisäyksestä = 10 bp Yhteensä 35 bp 22

23 Luottokorot ja luotonanto Edellisen arvion perusteella vaikutukset ovat pieniä Luottomarginaaleihin (max. 35 bp lisäys) Luotonantoon Yhdysvaltain historian perusteella ( ) luottomarginaalit ja pankkien oma pääoma/tase eivät juuri korreloi Uusista likviditeettivaatimuksista (lyhyen velan rajoitus) voi lisäksi tulla painetta luottokorkoihin 23

24 Huom. ROE on ongelmallinen mittari OPO:n kustannukselle ROE = (ROA*A r*d)/e = (ROA*(E+D) r*d)/e = ROA + (ROA-r)*(D/E) Velkaisuus 24

25 Lähde: Admati et al. (2010) Oletus: r = 5%

26 ROE ja OPO:n kustannus Jos (ROA-r)>0, velkavivun (D/E) kasvattaminen nostaa ROE:a ROE:n vaihtelu yli ajan sitä suurempi mitä korkeampi D/E Korkeampi riski => korkeampi vaadittu tuotto eli korkeampi vaadittu ROE Tutkimustulos: Velkavetoisempien pankkien osaketuotto vaihtelee enemmän ja niiden beta-riski on korkeampi 26

27 OPO ja ROE: johtopäätös OPOn kustannus (ROE:lla mitattuna) pitäisi suhteuttaa OPO:n osuuteen taseesta Kokonaisrahoituskustannus (WACC) ei automaattisesti kasva kun OPO:n määrä nousee WACC pysyy itse asiassa vakiona ellei ole muita syitä (esim. veroetu), miksi OPO kalliimpaa Modigliani-Miller teoreema 27

28 OPO:n kustannus ja pankkikilpailu Jos OPO todellisuudessa vain vähän kalliimpaa kuin muut rahoitusmuodot, miksi se niin kiinnostaa pankkeja? Edullinen rahoitus on keskeinen kilpailuetu pankkitoiminnassa Pienikin rahoituskustannusten nousu voi syödä pankin kilpailuasemaa >Voimakas kannustin optimoida pääomavaatimuksia > Voi johtaa varjopankkitoiminnan kasvuun Haaste sääntelylle: miten säännellä varjopankkitoimintaa? 28

29 Vaikutukset talouskasvuun Edellisten tutkimusten perusteella negatiivinen vaikutus vähäinen Myönteinen vaikutus: vakaampi pankkisektori, vähemmän kriisejä Potentiaalinen varjopankkitoiminnan kasvu voi olla kuitenkin haaste vakaudelle BIS:n tutkijoiden arviot negatiivisista vaikutuksista talouskasvuun hieman suuremmat, mutta heidän tutkimuksensa altis Modigliani- Miller /WACC kritiikille 29

30 Muita näkökohtia Leverage ratio vaatimus Oma pääoma vähintään 3% taseesta + taseen ulkop. eristä Mikä vaikutus luottojen allokaatioon volyymiin korkoihin? Mikä vaikutus pankkien vakauteen? Alustavia tuloksia: Kiema-Jokivuolle

31 Leverage ratio vaatimus ja luotonanto Pääoma vaatimus Riski-perusteinen Pääomavaatimus (IRBA) Lev. ratio vaat. Lev.ratio vaat. nostaa matalariskisten luottojen pääomavaatimusta Luoton riski 31

32 Johtopäätöksiä Basel III nostaa kovan oman pääoman määrää merkittävästi Joidenkin tutkijoiden mielestä silti liian vähän Siirtymäajat sangen pitkät Kuitenkin tärkeä askel pankkien vakauden lisäämiseksi Vaikutusten arvioidaan kaiken kaikkiaan olevan melko vähäisiä korkomarginaaleihin, luotonantoon ja talouskasvuun. Arvioinnissa on keskeistä mitata OPO:n kustannus oikein. Voi voimistaa kannustinta siirtää toimintoja varjopankkijärjestelmän puolelle 32

Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa

Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa Taloustieteellinen yhdistys, 21.10.2010 Jukka Vesala 21.10.2010 Jukka Vesala Agenda Mitä puutteita finanssikriisi toi esille 1. Vakavaraisuuspääoman

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

Systeemiriskin mittaaminen ja sääntely

Systeemiriskin mittaaminen ja sääntely Systeemiriskin mittaaminen ja sääntely Taloustieteiden laitos Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Kevät 2011 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Sanna Nissinaho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN Empiirinen tutkimus konkurssiriskin ja vakuuden vaikutuksista luotonantopäätökseen Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS arvioita taloudellisista vaikutuksista 12/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Ilkka Rinne TILIRAHAN ARVOSTAMINEN, KORKORISKIN HALLINTA JA SUOMEN TALLETUSMARKKINAT Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Enimmäisluototusaste makrovakauden työvälineenä

Enimmäisluototusaste makrovakauden työvälineenä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Enimmäisluototusaste makrovakauden työvälineenä Taloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Jari Vainiomäki Janne Pulkkinen TIIVISTELMÄ Tampereen Yliopisto

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Eurooppa on keskellä järjestelmäkriisiä. Euroalueen velkakriisin leviäminen suuriin euromaihin on entisestään heikentänyt sijoittajien uskoa valtioiden ja pank kien velanhoitokykyyn,

Lisätiedot

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta 12.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta Financial crisis, risk and

Lisätiedot

Pankeilla on erittäin tärkeitä

Pankeilla on erittäin tärkeitä artikkeli hanna westman Ekonomisti suomen pankki hanna.westman@bof.fi Kuvat maarit kytöharju EU:N PANKKIEN RAKENNEUUDISTUS - sääntelyreformin viimeinen pala? Euroopan komissio julkisti tammikuussa 2014

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus..04 Euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat merkittävimmät riskit tulevat globaaleilta rahoitusmarkkinoilta ja reaali taloudesta. Pitkään jatkunut hyvä riskimieliala

Lisätiedot

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan.

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan. Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylän yliopisto 10.6.2009 Finanssikriisi, Eurooppa ja Suomi [Kalvo 1] I. Kriisin syyt [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia

Lisätiedot

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan.

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan. Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylän yliopisto 10.6.2009 Finanssikriisi, Eurooppa ja Suomi [Kalvo 1] I. Kriisin syyt [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Sisällysluettelo Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Sijoittajat ovat tottuneet siihen, että sijoitusrahastoihin

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: EU:n finanssisektorin riskit kasvaneet 1 Toimintaympäristön riskit ovat merkittäviä ja korkealla tasolla 4 Pitkittyvä matala korkotaso heikentää edelleen

Lisätiedot

Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessa

Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessa Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Henrik Allonen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2009

Nordean tilinpäätöstiedote 2009 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2010 Nordean tilinpäätöstiedote 2009 Vahva vuosi riskisopeutettu tulos kasvoi 22 % Tuotot kasvoivat 11 % ja riskisopeutettu tulos kasvoi 22 % vuonna

Lisätiedot

Pohdintoja pankkikilpailusta

Pohdintoja pankkikilpailusta Kansantaloudellinen aikakauskirja 99. vsk. 2/2003 Pohdintoja pankkikilpailusta KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Karlo Kauko KTT, Ekonomisti Suomen Pankki 1. Taustaa Rahoitusmarkkinat poikkeavat tavallisista hyödykemarkkinoista,

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28)

Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28) Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28) Sisällysluettelo Valvottavien tila myönteinen Pankkien taloudellinen ympäristö on ollut suotuisa. Sen sijaan sääntely-ympäristö on ollut hyvin haasteellinen,

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/214 3.9.214 1 (36) Sisällysluettelo Heikko taloustilanne ei näy finanssisektorin tuloksissa 2 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 105 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 105 Tienari, Matti Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA 15.10.2003 2/2003 Marko Melolinna USA:n asuntoluottoyhtiöiden toiminta ja riskit USA:n asuntoluottoyhtiöiden toiminta ja riskit Kansantalousosaston työpapereita

Lisätiedot

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat?

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Jukka Vauhkonen Ekonomisti Suomen Pankki Hanna Putkuri Ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto

Lisätiedot

Moraalikato ja rahoitusmarkkinat Mitä voimme oppia rahoituskriisistä?

Moraalikato ja rahoitusmarkkinat Mitä voimme oppia rahoituskriisistä? Moraalikato ja rahoitusmarkkinat Mitä voimme oppia rahoituskriisistä? VTT Jukka Vauhkonen Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Studia Monetaria 1 Sisältö 1) Mitkä tekijät aiheuttivat 2007

Lisätiedot