Basel III suositukset pankkien valvontaan 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Basel III suositukset pankkien valvontaan 1"

Transkriptio

1 Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä:

2 Basel II:n ja Basel III:n eroista Basel II on tällä hetkellä Euroopan Unionissa voimassa oleva pankkien valvontajärjestelmä. Basel III:n on tarkoitus tulla voimaan asteittain siten, että tarkkailujakso alkaa vuoden 2012 alusta. Pääasiallinen ero II ja III järjestelmissä on, että II keskittyi pankkien tase-eriin ja vakavaraisuuteen eli siihen, että pankin oma pääoma riittää kattamaan pankin vastuut ja velat kriisiolosuhteissa. Uusimmat kriisit ovat osoittaneet, että pankkien likviditeetin riittävyys on suuri ongelma kansainvälisissä kriiseissä. Siksi III:ssa korostetaan pankkien likviditeetin riittämistä sekä lyhyellä (kuukausi) että pitkällä aikavälillä (vuosi). III:ssa valvonta keskittyy pankkien raportoimiseen toiminnastaan valvontakomissiolle sekä komission suorittamiin pankkien stressitesteihin.

3 Basel II:n pääomaluokittelu Basel II:ssa määriteltiin minimipääomavaatimukset luotto-, markkina- ja liiketoimintariskien suhteen. Pääomasuhde lasketaan säännellylle pääomalle (regulatory capital = Tier 1) ja riskipainotteisille varoille (risk-weighted assets). Kokonaispääomasuhteen tulee olla vähintään 8% ja Tier 2 pääoman määrä on rajoitettu 100%:iin Tier 1:stä. Kattamisvaatimukset erilaisen riskin omaaville varoille: Laatu: (AAA to AA-) (A+ to A-) (BBB+ to BBB-) (BB+ to B-) (Below B-)(Unrated) Riskipaino: 0% 20% 50% 100% 150% 100% Riskipainotetut kokonaisvarat lasketaan kertomalla pääomavaatimukset markkinariskille ja operationaaliselle riskille luvulla 12.5 = 1/0.08 (jossa 8 pääomavaatimusprosentti). Taseen ulkopuoliset erät muunnetaan taseen eriä vastaaviksi muuntokertoimia credit conversion factors (CCF) käyttäen. Vastapuoliriskille OTC -johdannaisissa ei ole ylärajaa.

4 Pankkien minimipääomavaatimukset Pääomaluokat Equity Tier 1 (ensisijainen oma pääoma) Pankin osakepääoma, pankin jakamatta jätetyt voittovarat, pankin muut tulot ja kertyneet varat, tytäryhtiöiden osakepääoma. Additional Tier 1 capital: Pankin liikkeelle laskemat arvopaperit, jotka täyttävät Tier 1 vaatimukset, Edellisten tuottamat tulot pankille, Tytäryhtiöiden liikkeelle laskemat luokkaa Tier 1 olevat arvopaperit,

5 Pankkien minimipääomavaatimukset Pääomaluokat Equity Tier 2 capital Pankin liikkeelle laskemat arvopaperit, jotka täyttävät Tier 2 ehdot, Tier 2 ehdot täyttävistä arvopapereista saadut tulot, tytäryhtiöiden liikkeelle laskemat Tier 2 ehtoiset arvopaperit, Tietyt lainatappioprovisiot. Liikkeelle laskettu ja maksettu, Tier 2 capital vaatimukset pankin tallettajien tai velkojien merkitsemä joka ei ole vakuutettu sellaisen toimijan taholta, joka on pankin tallettaja tai velkoja, vähintään 5 vuoden maturiteetin omaava, sijoittajalla ei ole oikeutta vaatia takaisinmaksua kuin konkurssin tapauksessa, arvopaperilla ei voi olla osinkoa, joka on sidoksissa pankin luottoasemaan, arvopaperi ei saa olla pankin hallinnoiman yhtiön hallussa, ja arvopaperin tuotto tulee olla välittömästi käytettävissä.

6 Basel III periaatteet Basel III:n tavoite on parantaa pankkisektorin kykyä absorboida niiden kohtaamia shokkeja siten, että pankit eivät levittäisi shokkeja eteenpäin. Subprime kriisi osoitti, että markkinaolosuhteet voivat muuttua nopeasti siten, että likviditeetin saatavuus häviää nopeasti ja se voi kestää pitkiäkin aikoja. Basel komitea rakensi 2 minimistandardia pankkien likviditeetille, jotka toisistaan riippumatta ja toisiaan tukien auttavat pankkien likviditeettiriskiongelmissa. Ensimmäinen tavoite on parantaa pankkien lyhytaikaisen likviditeetin riittävyyttä varmistamalla, että pankeilla on riittävän laadukkaat rahoitusvarat jotka kestävät huomattavan stressin 30 päivän ajalle. Komitea kehitti The Liquidity Coverage Ration tätä tarkoitusta varten. Toinen tavoite on parantaa pankkien pitkäaikaisen likviditeetin riittävyyttä varmistamalla, että pankeilla on riittävän laadukkaat ja vakaat lisärahoituslähteet. The Net Stable Funding Ratio on tarkoitettu vuoden pituiselle ajalle, ja siinä tulee määritellä ne lähteet, joista pankki saa tarvittaessa jatkuvasti tarvittavaa rahoitusta.

7 Basel III periaatteet Liquidity Coverage Ratio Tavoite Tämän standardin tavoite on varmistaa, että pankilla on riittävät likvidit varat 30 päivän ajan kattamaan huomattavat stressitestit, eli pankin varojen tulee riittää 30 päivää stressitestin mukaista skenaariota. Pääomavaatimuksen laskukaava Stock of high-quality liquid assets/total net cash outflows over the next 30 calendar days 100 % Varat luokitellaan high-quality liquid assets, jos ne voidaan nopeasti muuttaa käteiseksi rahaksi mitättömin arvon menetyksin. Vaikka LCR on ilmaistu tietyssä valuutassa, pankeilla tulee olla likvidit reservit kaikissa valuutoissa, joissa sillä on sijoituksia ja vastuita. Varat jaetaan kahteen tasoluokkaan likvidiyden suhteen: Level 1 ja Level 2.

8 Basel III periaatteet Liquidity Coverage Ratio Termi total net cash outflows määritellään yhteenlaskettuina odotettuna käteisen ulosvirtauksena vähennettynä käteisen yhteenlasketulla odotetulla sisäänvirtauksella tietyssä stressiskenaariossa seuraavien 30 päivän aikana. Rahan ulosvirtauksessa huomioidaan erilaisten velkojen tyypit ja niistä aiheutuvat mahdolliset maksut mukaanlukien taseen ulkopuoliset vastuut. Rahan sisäänvirtauksessa otetaan huomioon pankin eri varallisuusmuodot ja niiden mahdolliset tuotot 75% toteutumaoletuksella. Total net cash outflows over the next 30 calendar days = outflows Min {inflows; 75% of outflows}

9 Basel III periaatteet cash; Level 1 assets central bank reserves, to the extent that these reserves can be drawn down in times of stress; marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, central banks, non-central government PSEs, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission, or multilateral development banks and satisfying all of the following conditions: assigned a 0% risk-weight under the Basel II Standardised Approach; traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration; proven record as a reliable source of liquidity in the markets (repo or sale) even during stressed market conditions; and not an obligation of a financial institution or any of its affiliated entities.

10 Basel III periaatteet Level 2 assets 1) Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, central banks, non-central government PSEs or multilateral development banks that satisfy certain conditions. assigned a 20% risk weight under Basel II Approach for credit risk; traded in large, deep and active repo or cash markets; proven record as a reliable source of liquidity in the markets (repo or sale) even during stressed market conditions; and not an obligation of a financial institution or any of its affiliated entities. 2) Corporate bonds and covered bonds that satisfy certain conditions. not issued by a financial institution or any of its affiliated entities; not issued by the bank itself or any of its affiliated entities; assets have a credit rating from a recognized external credit assessment institution (ECAI) of at least AA-12; traded in large, deep and active repo or cash markets; and proven record as a reliable source of liquidity in the markets (repo or sale) even during stressed market conditions.

11 Basel III periaatteet Net Stable Funding Ratio (NSFR) Tavoite NFSR:n tavoite on edistää pankkien keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitusta. Komitea kehitti NSFR:n mittaamaan pankkien likvidin pääoman minimivaatimuksia yhden vuoden ajalle. NFSR tukee LCR:n vaatimuksia stressin pitkittyessä pankin riskiprofiilin mukaisesti. Pääomavaatimuksen laskukaava Available amount of stable funding Required amount of stable funding > 100 %.

12 Basel III periaatteet Definition of available stable funding Available stable funding (ASF) is defined as the total amount of a bank s: (a) capital; (b) preferred stock with maturity of equal to or greater than one year; (c) liabilities with effective maturities of one year or greater; (d) that portion of non-maturity deposits and/or term deposits with maturities of less than one year that would be expected to stay with the institution for an extended period in an idiosyncratic stress event; and (e) the portion of wholesale funding with maturities of less than a year that is expected to stay with the institution for an extended period in an idiosyncratic stress event.

13 Components of Available Stable Funding and Associated ASF Factors Components of ASF Category 100% The total amount of capital, including both Tier 1 and Tier 2 as defined in existing global capital standards issued by the Committee. The total amount of any preferred stock not included in Tier 2 that has an effective remaining maturity of one year or greater taking into account any explicit or embedded options that would reduce the expected maturity to less than one year. The total amount of secured and unsecured borrowings and liabilities (including term deposits) with effective remaining maturities of one year or greater excluding any instruments with explicit or embedded options that would reduce the expected maturity to less than one year. Such options include those exercisable at the investor s discretion within the one-year horizon. 90% "Stable" non-maturity (demand) deposits and/or term deposits (as defined in the LCR in paragraphs 55-61) with residual maturities of less than one year provided by retail customers and small business customers.

14 Components of Available Stable Funding and Associated ASF Factors Components of ASF Category 80% "Less stable" (as defined in the LCR in paragraphs ) non-maturity (demand) deposits and/or term deposits with residual maturities of less than one year provided by retail and small business customers. 50% Unsecured wholesale funding, non-maturity deposits and/or term deposits with a residual maturity of less than one year, provided by nonfinancial corporates, sovereigns, central banks, multilateral development banks and PSEs. 0% All other liabilities and equity categories not included in the above categories.32

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS arvioita taloudellisista vaikutuksista 12/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Rahasto-obligaatio Newcits XL V

Rahasto-obligaatio Newcits XL V Rahasto-obligaatio Newcits XL V Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä absoluuttisen tuoton rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 200%. Obligaatio - Pääomasuojattu

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY

Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Joensuun yliopisto Joensuu 2009 Joensuun yliopisto, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Law, Economics and

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa

Luottotodistus High Yield Eurooppa Luottotodistus High Yield Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 21 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 15. heinäkuuta 2014 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ

SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ Juho Kivi-Koskinen SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ Referee-artikkeli Helmikuu 2010 Julkaistu Edilexissä 26.2.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/6828 Julkaistu

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

ELl KEINOEL1\MJXN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE F.INNISH ECONOMY

ELl KEINOEL1\MJXN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE F.INNISH ECONOMY ELl KEINOEL1\MJXN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE F.INNISH ECONOMY Lonnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12, Finland, tel. 601322 Antti Suvanto EUROVALUUTTAMARKKINAT SE~ KOTIMAISET VALUUTTALUOTOT

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5085

Lopulliset Ehdot lainalle 5085 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA Pertti Pylkkönen Tutkimusosasto 3.10.1996 Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta FINLANDS BANKS DISKUSSIONUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS.,iis Suomen

Lisätiedot