Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013"

Transkriptio

1 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa toteutetaan ehkäiseviä, avohuollon ja sijaishuollon lastensuojelupalveluita sekä lastensuojelutoimintaan ja lapsen oikeuksien edistämiseen liittyvää kehittämisja vaikuttamistyötä. Toiminnassamme on mukana myös suuri joukko vapaaehtoisia, jotka haluavat järjestön toiminnan kautta olla mukana tukemassa lapsia ja lapsiperheitä. Ehkäisevän lastensuojelutyön laajentaminen on lähivuosien painopisteenä. Pelastakaa Lapset ei tuota toiminnallaan voittoa. Järjestön oma varainhankinta sekä lahjoitusvarat mahdollistavat vertaisryhmätoiminnan, leirien järjestämisen sekä virkistystoiminnan lastensuojelutyön piirissä oleville lapsille, heidän vanhemmilleen sekä tukihenkilöille, lomakodeille, tukiperheille, sijaisperheille ja adoptioperheille. Kehittämis- ja vaikuttamistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa tukee RAY.

2 Adoptiotoiminta Pelastakaa Lasten kautta saa vuosittain kodin noin 30 kotimaasta ja noin 100 ulkomailta adoptoitua lasta. Kokemus adoptioneuvonnasta, lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin, adoptioperheiden kanssa tehtävästä työstä lasten kasvun aikana sekä jälkipalvelutyöstä antaa arvokasta tietoa ja vahvistaa järjestön adoptio-osaamista. Adoptiotoiminnassa on 2000-luvulla kehitetty adoption jälkeistä tukea Eheämpi Elämä-hankkeessa sekä tehty tutkimusta kansainvälisesti adoptoitujen lasten hyvinvoinnista FINADO -hankkeessa. Kohtaaminen -hankkeessa kehitetään kotimaista adoptiotyötä ( ). Adoptiolaki ( alkaen) on yhtenäistänyt kotimaisen ja kansainvälisen adoptioneuvontaprosessin. Laki velvoittaa tuen tarpeen kartoittamiseen ja adoption jälkeiseen tukeen adoption eri osapuolille. Pelastakaa Lapset kehittää ja monipuolistaa työmuotojaan. Lisätietoja adoptiosta löytyy Adoptioneuvonta ennen adoptiota Lasta toivovien perheiden adoptioneuvonta ,00 Lasta toivovien perheiden adopitoneuvonta (sisältää asiakirjamaksun 300 ) ,00 Lisäselvitys (lausunto) ,00 Laajempi lisäselvitys (sisältää tapaamisen) ,00 Vuositapaaminen lasta odottaville perheille ,00 Adoptiosijoituksen tuki ja seuranta ennen adoption vahvistamista/raportti tai asiakirjat ,00 Adoptioneuvonta lapsen luovuttamista harkitseville vanhemmille / vanhempi ,00 Perheen sisäinen adoptioneuvonta / lapsi (sisältää asiakirjamaksun 300 ) ,00 Perheen sisäisessä adoptiossa lisämaksu sisaruksista/lapsi ,00 Keskeytynyt adoptioneuvonta / tapaaminen ,00 Muut kuin kotimaisilla kielillä annetut adoptioneuvonnat (korotus 20 %) Adoption vahvistamisen jälkeinen adoptioneuvonta, tuki ja jälkipalvelu Tuen ja avun tarpeen kartoitus ja selvitys siitä (tapaaminen ja kirjallinen selvitys) ,00 Adoption tuki ja seuranta adoption vahvistamisen jälkeen/raportti ,00 Lapsen adoption jälkeinen tukikäynti (alkuvaiheessa tai lapsen kasvun aikana tarpeen mukaan).184,00 Syntymävanhemman tukikäynti ,00 Yhteydenpitosopimuksen valmistelu ja laatiminen...97,00 /tunti Vuorovaikutuksen tuki adoptiolapselle ja perheelle (6 tapaamisen malli) ,00 Tuki ja apu adoption eri osapuolille (Jälkipalvelu) -Toimistomaksu...33, Tapaaminen...97,00 /tunti -- Viranomaistapaaminen...180,00 /tunti Tiedustelu ulkomaille kansainvälisen adoptiopalvelun kautta. Toteutuvat kulut tiedusteluista ja/tai juurimatkajärjestelyistä ovat tapauskohtaisia riippuen tiedustelun laajuudesta sekä kohdemaasta. Ohjatut vertaisryhmät -- Adoptoiduille lapsille lasten ryhmä/lapsi...155,00 kerran viikossa (10 x 1,5h) tai 4-5 päivän päiväryhmä (4-5 x 4h). Sisältää alkuhaastattelut ja palautetapaamisen. -- Kotimaan perheiden ryhmätapaaminen/henkilö...52,00 Muut pienryhmät ja koulutukset adoptioperheille ja muille adoptiotoimijoille hinnoitellaan ryhmäkohtaisesti. Adoptiolasten ja -perheiden ryhmiä toteutetaan osin lahjoitusvaroin. 2 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013

3 Perhehoito Pelastakaa Lasten perhehoidon tuen piirissä on vuosittain noin 350 lasta sekä 220 sijaisperhettä. Perhehoitoa on 2000-luvulla kehitetty mm. Minun Elämäni -hankkeessa ( ) sekä Lyhytaikaisen perhehoidon kehittämishankkeessa ( ). Erityisenä tavoitteena kehittämistyössä on ollut luoda ja vahvistaa perhehoidossa lasten kuulemista, osallisuutta ja vuorovaikutusta edistäviä työmenetelmiä sekä monimuotoista tukea perhesijoituksen eri osapuolille. Perhehoitajalain ja lastensuojelulain uudistukset vuosina 2011 ja 2012 ovat vahvistaneet perhehoidon asemaa ja selkiyttäneet perhehoitajien roolia sekä varmistaneet niin sijoitetun lapsen kuin sijais- ja syntymävanhempienkin saaman tuen. Lain tavoitteet ja vaatimukset on Pelastakaa Lasten perhehoidossa huomioitu ja perhehoitoa on edelleen kehitetty niiden mukaisesti. Parhaillaan on meneillään kolme perhehoidon kehittämisen hanketta: Kokemukset näkyviin - Väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa - hanke (yhteistyö Viola ry), Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa - PePPi-hanke (yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n kanssa) sekä Vahvasti tuetun perhehoidon kehittämishanke (Etelä- ja Keski-Suomen aluetoimistojen alueella). Perhehoidon valmennus ja sijoitus Valmennuksessa käytetään PRIDE -menetelmää, jota Pelastakaa Lapset on mukana kehittämässä. Valmennus toteutetaan joko perhe- tai ryhmäkohtaisena prosessina. Lyhytaikaisen perhehoidon valmennus ja sijoitus ,00 Sijoitusmaksu sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%-50% tapauskohtaisesti. Perhehoidon valmennus ja sijoitus ,00 Sijoitusmaksu sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%. Läheisverkosto- ja sukulaissijaisperheiden valmennus ja arviointi ,00 Sijaisvanhempien valmennus kuntien tarpeisiin. Pyydä kustannusarvio aluetoimistosta. Perhehoidon tukeminen Perhehoidon tuen piirissä olevat lapset ja sijaisperheet saavat nimetyn perhehoidosta vastaavan sosiaalityöntekijän tuen ja tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa. Perhehoidon tukeen kuuluu myös tarvittava syntymävanhempien kanssa työskentely perhehoidon tukemiseksi. Perhehoidon tukemisessa hyödynnetään sekä aluetoimiston että järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Järjestön perhesijoituksia tekevät sosiaalityöntekijät ovat saaneet mm. PRIDE-kouluttajakoulutusta ja koulutusta esim. sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Aluetoimistoissa on myös mm. Theraplay-, DDP- ja perheterapeuttista osaamista sekä säännölliset lastenlääkärin ja lastenpsykiatrin konsultaatiot ja työntekijöiden työnohjaus. Perhehoidon tukeen kuuluvat tapaamiset Pelastakaa Lasten perhehoidon sosiaalityöntekijän, lapsen ja sijaisperheen välillä perustuvat lapsen ja sijaisvanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja lapsen elämäntarinan rakentamiseen. Henkilökohtaisten tapaamisten ja keskustelujen lisäksi työmenetelminä käytetään lapsilähtöisiä menetelmiä. Perhehoidon tuen kuukausimaksuihin sisältyvät sijaisperheen tapaamisten lisäksi osallistumiset lapsen perhehoitoon liittyviin muihin tarpeellisiin tapaamisiin sekä neuvotteluihin ilman erillistä maksua. Perhehoidon perustuki ,00 /kk /lapsi Sisältää Pelastakaa Lasten perhehoidon vastuusosiaalityöntekijän tuen tapaamisineen (vähintään 4 krt/vuosi) sekä yllä mainitun asiantuntemuksen ja tarvittavan konsultaatio- ja ryhmämuotoisen tuen järjestämisen Perhehoidon erityistuki ,00 /kk /lapsi Sisältää Pelastakaa Lasten perhehoidon vastuusosiaalityöntekijän tuen tapaamisineen (vähintään 7 krt/vuosi) sekä yllä mainitun asiantuntemuksen ja tarvittavan konsultaatio- ja ryhmämuotoisen tuen järjestämisen. Samaan perheeseen sijoitetulta sisarukselta -20%. Lyhytaikaisen perhehoidon tuki ja seuranta ,00 /kk /lapsi Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

4 Muut perhehoidon palvelut Aluetoimistot tarjoavat lapsen sijoitustilanteisiin liittyvää konsultaatiota, työnohjausta ja arviointeja. Erilaisia perhehoitoon liittyviä erityispalveluita Vanhemmuuden arviointi Lapsen tilanteen arviointi Sijaisvanhempien tai sosiaalityöntekijöiden konsultaatio ja työnohjaus Sijaisvanhempien tuki ja ohjaus Syntymävanhempien kanssa työskentely, esim. vertaisryhmät ja Silta-työskentely Sukulais- tai läheisverkostosijoituksiin liittyvät tuki- ja arviointikokonaisuudet Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä tai yksilötapaamiset...97,00 /tunti Pelastakaa Lasten kaksi sosiaalityöntekijää tai ryhmätapaamiset ,00 /tunti Palvelukokonaisuudet räätälöidään tilaajan tarpeen mukaisesti, hinta muodostuu tuntihinnasta ja matkakuluista (matka-ajasta veloitetaan 48,50 /h). Pyydä kustannusarviota aluetoimistosta. Vuorovaikutuksen tuki perhehoidossa olevalle lapselle ja sijaisperheelle (6 tapaamista) ,00 Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille Lasten ryhmä/lapsi ,00 Ryhmä kerran viikossa (10 x 1,5h) tai päiväryhmä (5 x 4h). Sisältää alkuhaastattelut, palautetapaamisen ja lastenkotilasten ryhmässä omahoitajien tapaamisia. Sijaisvanhempien ryhmä lasten ryhmän rinnalla/perhe ,00 4 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013

5 Lastensuojelun avohuollon työ Pelastakaa Lasten kautta saa vuosittain yli tuhat lasta lomakodin tai tukiperheen. Toiminnassa on mukana yli 500 vapaaehtoista lomakotia ja tukiperhettä. Lomakoti- ja tukiperhetoiminta pystyy vastaamaan tehokkaasti monen lapsiperheen tarpeisiin sekä ehkäisevänä että lastensuojelun avohuollon tukena. Pelastakaa Lapset on kehittänyt tukiperhetoimintaan valmennuksen perheille sekä pienryhmä- ja leiritoimintaa Pelakuu -tehostetun tukiperhetyön projektin aikana ( ). Tukiperheet saavat valmennuksen, sosiaalityön tuen sekä täydennyskoulutusta. Lapsille ja perheille järjestetään lahjoitusvaroilla erilaisia virkistystapahtumia, joiden tavoitteena on tukea vapaaehtoisia tukiperheitä tehtävässään sekä lisätä lasten ja perheiden yhteistoimintaa. Lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminta Tukiperhetyön valmennus ja sijoitus ,00 Sisältää perheen valmennuksen 12 h, lapsen sijoitusvaiheen neuvottelut ja tutustumiset sekä sosiaalityön tuen Sisarusten osalta alennettu 30 % eli 455,00 / sisarus Tukiperhesuhteen tukeminen Tuen ja seurannan kuukausimaksu (sisältää myös vakuutusmaksun) /kk / lapsi...72,00 Kulukorvaukset tukiperheelle 1.lk (ei erityishoidon tarvetta) / pv...22,20 2.lk (vähäistä erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...23,80 3.lk (erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...25,00 4.lk (vaativaa erityishoitoa tarvitseva lapsi) /pv...29,30 Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä...0,35 Vanhojen (ennen vuotta 2013 alkaneiden) tukiperhesuhteiden maksut Toimintamaksu (sisältää vakuutusmaksun) / pv...19,00 Tukiperheen seuranta- ja tukimaksu/lapsi / vuosi ,00 Perheleiri tukiperheille ja tukiperheissä käyville lapsille vanhempineen Viikonloppu / lapsi...95,00 Viikonloppu / aikuinen ,00 Aluetoimistot valmentavat tukiperheitä myös kuntien käyttöön. Tukiperheen valmentaminen kunnalle (12 h) ryhmämuotoisena tai perhekohtaisena / perhe ,00 Leiri-, pienryhmä- ja virkistystoimintaa lapsille ja perheille toteutetaan osin lahjoitusvaroin. Erityistukiperhetoiminta Erityistukiperhetoiminnan valmennuksen saaneilla tukivanhemmilla on sosiaali- ja terveysalan ammatillinen koulutus. Erityistukiperhetoiminta on lastensuojelun vahva avohuollon tukitoimi, jota toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Se on tarkoitettu lapsille, joilla on useita diagnooseja, traumoja tai oireita ja jotka tarvitsevat erityistä tukea myös tukiperheviikonloppuina. Erityistukiperhetyön valmennus ja sijoitus...800,00 Erityistukiperhesuhteen tukeminen Tuen ja seurannan kuukausimaksu (sisältää konsultaatiotuen) ,00 Erityistukiperheelle maksettavat korvaukset Palkkio /pv...95,00 Kulukorvaus /pv...30,00 Lomakotitoiminta Lomakotisijoituksen sijoitus- ja tukimaksu ,00 Sijoitusmaksu sisarusten osalta / lapsi...26,00 Kulukorvaukset lomakodille 1.lk (ei erityishoidon tarvetta) / pv...22,20 2.lk (erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...23,80 3.lk (vaativaa erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...25,00 Toimintamaksu (sisältää vakuutusmaksun) / pv...10,10 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

6 Ehkäisevä lastensuojelutyö Pelastakaa Lapset toteuttaa RAY:n tuella ehkäisevää tukihenkilö-, tukiperhe- ja lomakotitoimintaa lapsille, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaina. Lisätietoa saa aluetoimistoista sekä keskustoimistosta. Ehkäisevä tukiperhe- ja lomakotitoiminta Ehkäisevää tukiperhe- ja lomakotityötä toteutetaan ja kehitetään RAY:n tuella kaikkien aluetoimistojen toimintana. Ehkäisevällä tukiperhe- ja lomakotityöllä pyritään ehkäisemään perheiden ongelmien syntymistä sekä edistämään lasten hyvinvointia. Perhe voi ohjautua ehkäisevän työn pariin kuntien peruspalveluiden, esim. neuvolan, päivähoidon tai koulun kautta, mutta myös itse hakeutuen. Kunnille toiminta on perheille maksettavia kulukorvauksia lukuun ottamatta maksutonta. Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen /perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana, neuvojana, opastajana jne. Annettu tuki on perheille ja kunnille maksutonta. 6 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013

7 Lastensuojelun konsultaatio, työnohjaus, vanhemmuuden tuki ja ohjaus sekä erityistehtävät Pelastakaa Lapset keskustoimiston ja aluetoimistojen asiantuntijat tarjoavat henkilökohtaista konsultaatiota mm. lapsiin, lapsiperheisiin, vanhemmuuteen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelun konsultaatiota ja työnohjausta tarjotaan tukiperhetoimintaan, perhehoitoon sekä adoptioihin liittyvissä asioissa. Lastensuojelun konsultaatiota ja sijoitustilanteisiin liittyviä arviointimalleja on kehitetty SiTi-kollega -hankkeessa ( ). Pelastakaa Lapset ry:n hallinnoimassa lastensuojelun edunvalvojahankkeessa ( ) on kehitetty lapsen kohtaamiseen ja lastensuojeluprosessiin perehtyneiden edunvalvojien koulutusta, tuotettu tietoa edunvalvonnasta, koottu tietoa toteutuneista edunvalvonnoista ja kehitetty lastensuojelun edunvalvonnan käytäntöjä. Lastensuojelun konsultaatiot, työnohjaus ja vanhemmuuden tuki ja ohjaus Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 45 min...72,00 Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 60 min...97,00 Ryhmäkonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki (max 6 henkilöä) / 60 min ,00 Sähköposti- tai puhelinkonsultaatio/ tapaus tai aihe...72,00 Etäkonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki /videoneuvottelu/ 60 min...97,00 (matkakulut verohallinnon km korvaus) Lastensuojelun sijoitustilanteiden konsultaatiopalvelut (SiTi -kollega) SiTi -kollegan sosiaalityön konsultaatiossa Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijä antaa kollegiaalista tukea ja konsultaatiota viranomaiselle erilaisiin sijoitustilanteisiin ja niiden arviointiin sekä vaikeisiin lastensuojelun tilanteisiin Yksittäiset konsultaatiot laskutetaan yllä olevan konsultaatiohinnaston mukaisesti. Konsultaatiosta voi myös tehdä palvelusopimuksen, joka on 180,00 /kk. Lastensuojelutilanteisiin liittyvät arvioinnit sekä työparityöskentely Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia konsultoivana työparina kunnan sosiaalityöntekijälle erilaisissa lastensuojelun tilanteissa. Kunnalla on mahdollisuus tilata myös asiakaskohtaisia arviointeja aluetoimistoista ja saada niistä kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon tai tehdä arviointeja parityönä Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijän kanssa. Arviointien vaihtoehdot ovat; lapsen elämäntilanteen arviointi, kasvuolosuhteiden arviointi, vanhemmuuden arviointi, huostaanoton- tai sijoitustilanteen arviointi, sukulaissijoituksen arviointi ja sukulaissijaisvanhemmuuden arviointi. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä työparina / 60 min...97,00 Pelastakaa Lasten kahden sosiaalityöntekijän arviointityö / 60 min ,00 Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatrian erik.sairaanhoitaja (Oulu) 60 min ,00 (matkakulut verohallinnon km korvaus) Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöillä on erilaisissa konsultaatiotehtävissään mahdollisuus käyttää tukenaan Pelastakaa Lasten konsultaation tukiryhmää. Konsultaation tukiryhmän muodostavat Pelastakaa Lasten asiantuntijat, jotka edustavat monipuolista osaamista mm. lastenpsykiatriasta, lastensuojelun eri osa-alueista sekä lakikysymyksistä. Konsultaation tukiryhmä työskentelee sosiaalityöntekijöiden taustalla ja käytössä on mm. videokonsultaation mahdollisuus. (Katso tarkemmin nettisivuillamme). Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

8 Lastensuojelun edunvalvojatoiminta Lastensuojelun edunvalvojatoiminnan valtakunnallista koordinaatiota, kehittämistyötä sekä mm lastensuojelun edunvalvojakoulutusta toteutetaan keskustoimistossa Aluetoimistoissa on lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka voivat toimia lastensuojelulain 22 :n mukaisena edunvalvojana. He ovat perehtyneet lastensuojelun työprosessiin, lapsen kuulemiseen ja lapsen mielipiteen selvittämiseen. Edunvalvoja tulee määrätä lapselle, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lastensuojelun edunvalvoja käyttää edunvalvontamääräyksen mukaisessa asiassa huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa tuoden esiin lapsen edun ja lapsen näkemykset kyseessä olevaan asiaan liittyen. Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojilla on edunvalvojatehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan juridista konsultaatiota ja Pelastakaa Lasten konsultaation tukiryhmää. Lastensuojelun edunvalvoja 60 min...81,00 (matkakulut verohallinnon km korvaus) Muut Lastensuojelun erityistehtävät Lastensuojelun erityistehtäviä hoidetaan toimistoittain mahdollisuuksien mukaan. Läheisneuvonpidon koollekutsuja 60 min...70,00 8 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013

9 Lastensuojelun lakimiespalvelu Pelastakaa Lapset ry:n lakimiespalvelu tarjoaa Suomessa kuntien sosiaalitoimille ja muille lapsen asioita käsitteleville ja niistä päättäville viranomaistahoille juridista konsultaatiota lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa, keskittyen erityisesti lastensuojeluun sekä lastenvalvontaan. Lakimies voi toimia kunnan asiamiehenä mm. hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä sekä osallistua pyynnöstä myös kuntien lakisääteisiin lastensuojelun moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin joko pysyvänä jäsenenä tai pyydettäessä paikalle tulevana asiantuntijana. Lakimiespalvelu järjestää myös koulutuksia eri asiakasryhmille. Lakimiespalvelu toimii valtakunnallisesti keskustoimiston yhteydessä. Maksullinen palvelunumero (hinta: 2,20 /min + ALV) Konsultaationumeroon pyritään vastaamaan arkisin klo Sähköpostikonsultaatiot ja laajemmat toimeksiannot Hinta: 140,00 /tunti + ALV (+ matkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset), matkaan kulunutta aikaa ei veloiteta työaikana. Lisätietoja palvelusta: Täydennyskoulutukset Täydennyskoulutusta järjestetään ammattilaisille ja perheille lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, kuulemiseen, lastensuojelun juridiikkaan, adoptioon tai lastensuojelutyöhön liittyvistä teemoista tilauksen mukaan. Kyselyt keskus- ja aluetoimistoista. Lastenkotitoiminta Pelastakaa Lasten lastenkodit ovat 7-paikkaisia kodinomaisia lastenkoteja, joiden tehtävänä on toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lastenkodit on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, silloin kun lapsi tarvitsee turvallista ja vankkaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Pelastakaa Lasten lastenkodit sijaitsevat Vantaalla, Kauniaisissa, Vääksyssä, Turussa ja Jyväskylässä. Lastenkodeissa on toteutettu SHQS laadunhallintajärjestelmään perustuva laadun kehittämishanke ja laadun auditointi. Lastenkotien hinnat on kilpailutettu ja määräytyvät pääsääntöisesti kilpailutusten mukaan. Paikka- ja hintatiedustelut Silta-toiminta Pelastakaa Lasten lastenkodeissa toteutetun SILTA-projektin ( ) avulla on kehitetty lastenkotien perhetyötä ja tuettu lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhemman tai muun läheisen ja omahoitajan kanssa. Silta-toiminta jatkuu lastenkodeissa ja sitä laajennetaan perhehoitoon. Silta-toiminnan koulutuksia järjestetään vuosittain myös ulkopuolisille ja Silta-toiminnan ohjausta voi myös ostaa Pelastakaa Lapsilta. Lisätietoja: Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

10 Ota yhteyttä! Keskustoimisto Koskelantie Helsinki puh Etelä-Suomen aluetoimisto Koskelantie Helsinki puh Länsi-Suomen aluetoimisto Hämeenkatu 14 C Tampere puh Pohjois-Suomen aluetoimisto Isokatu Oulu puh Keski-Suomen aluetoimisto Väinönkatu 11 A Jyväskylä puh Turun toimipiste Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku puh Itä-Suomen aluetoimisto Suvantokatu 2, 2. krs Joensuu puh Lahjoitustilit Nordea IBAN FI OP IBAN FI Puhelinlahjoitus (19,95 + pvm) Tekstiviestilahjoitus tekstaa LAPSELLE numeroon (10 ) Keräyslupa 2020/2011/2460