KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö"

Transkriptio

1 SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

2 KEHITTÄMISPROJEKTIT Pääosa Pesäpuun kehittämistyöstä tapahtuu RAY:n rahoittamissa kehittämisprojekteissa. Projekteissa tapahtuva kehittämistyö ja Pesäpuun perustyö liittyvät tiiviisti Pesäpuun perustehtävän toteuttamiseen. Työtä tehdään vuorovaikutuksessa ja vastavuoroisesti. Myös projekteissa tapahtuvassa kehittämistyössä on keskeistä vahvistaa lastensuojelussa toimivien aikuisten osaamista niin, että lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret tulevat kohdatuiksi aidosti. Tätä kautta lasten osallisuus vahvistuu ja lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen tuen. SISUKAS- projekti SISUKAS ( ) eli sijoitettu lapsi koulussa -projekti on osa RAY:n Emma ja Elias -avustusohjelmaa, joka kokoaa yhteen järjestöjen lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita. Ohjelmassa keskitytään alle 15-vuotiaiden kasvuolosuhteiden parantamiseen. Sen tavoitteena on edistää aikuisten yhteistä vastuuta, vanhemmuuden tukemista ja lapsen oikeutta olla lapsi sekä parantaa lapsen ja perheiden tarpeiden huomioimista yhteiskunnassa. SISUKAS- projekti kuuluu ohjelman Koulu -teema-alueeseen. Projektia hallinnoi Pesäpuu ry, jonka strategisina tavoitteina ovat lapsen ja nuoren osallisuuden edistäminen lastensuojelussa, heidän tarpeistaan lähtevä perhehoidon suunnitelmallinen kehittäminen sekä sijoitettujen lasten ja nuorten aseman vahvistaminen yhteiskunnassa. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite Sisukas kannattelee perhehoitoon sijoitettua lasta koulupolulla. Sijoitettu lapsi koulussa -hankkeen päätavoitteena on edistää sijoitettujen lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä kehittämällä monialainen tukimalli lapsen koulunkäynnin tukemiseen yhteistyössä ruotsalaisen SkolFam -verkoston kanssa. Kohderyhmänä ovat esi- ja alkuopetusikäiset, perhehoitoon pitkäaikaisesti sijoitetut lapset. Pilottialueena on Keski-Suomi. Projektin henkilöstö Projektipäällikkö (Christine Välivaara), jatkaa vuoden 2016 ainoana työntekijänä Konsultoiva erityisopettaja (Maire Saksola) Kehittäjäsosiaalityöntekijä (Riikka Huusko, äitiyslomasijaisena alkaen Johanna Liukkonen) Kehittäjäpsykologi ( Sari-Maarika Mäntymaa, Emmi Latvala ja äitiyslomasijaisena alk. Elisa Oraluoma) 2

3 Projektin päätulokset ja tuotokset Projektissa on tuotettu SISUKAS- malli sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi sekä siihen liittyvä käsikirja, nettisivut ja Sijoitettu lapsi koulussa- opas. Hankkeessa on valmistunut useita opinnäytetöitä. Mallia on pilotoitu Keski-Suomen alueella myönteisin tuloksin. SISUKAS-malli on juurtumassa rakenteisiin Jyväskylässä. Sijoitetun lapsi koulussa - tietoutta on tuotu esiin lukuisten koulutusten, työpajojen ja seminaaripuheenvuorojen yhteydessä. Pohjoismaisena yhteistyönä on tuotettu sijoitettujen nuorten kokemuksia ja kehittämisideoita esiin nostavat kaksi raporttia sekä elokuvat; Nuorilla on asiaa sekä Elämässä eteenpäin. Hankkeesta on julkaistu lukuisia lehtiartikkeleita. Vuodelle 2016 haetaan yhden työntekijän sijasta kahden työntekijän resurssia SISUKAS-mallin levittämiseksi uusille alueille. Suunnitteilla on myös hakea projektille jatkoa vuoteen 2017 asti. SISUKAS - projektin osatavoitteet Sijoitetun lapsen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen 1.1 Tarjotaan lapsille vertaisryhmämuotoista tukea Järjestetään työparina vertaisryhmä hankkeessa mukana oleville sijoitetuille lapsille ja heidän sijaisvanhemmilleen projektissa ilmenneiden tarpeiden pohjalta. 1.2 Tuotetaan lyhytfilmi Vuosina sijoitetuille lapsille ja heidän verkostoilleen(n=20) toteutetun intervention kokemusten pohjalta tuotetaan multimedia tai lyhytfilmi SISUKAS- interventiosta tai koulusta lapsen silmin. Tehdään filmin avulla vaikuttamistyötä mm. seminaareissa ja koulutuksissa sijoitetun lasten oikeuksien huomioimiseksi koulussa. 2. SISUKAS- pilotin vaikuttavuuden arviointi 2.1 Julkaistaan Sijoitettu lapsi koulussa - intervention arviointi- ja vaikuttavuusraportti sekä kirjoitetaan suomenkielinen artikkeli Vuonna 2016 julkaistaan raporttina 3-vuotisen Sijoitettu lapsi koulussa intervention tulokset, jossa arvioidaan pilotin vaikuttavuutta, mm. alku- ja lopputestaustuloksin, laadullisin palauttein sekä tehdään pohjoismaista vertailua. Tulokset julkistetaan ennalta sovitusti myös suomenkielisenä artikkelina Niilo Mäki Instituutin lehdessä(nmi Bulletin). Niilo Mäki Instituutti on projektin yhteistyökumppani ja oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Kirjoittamisesta vastaa kehittäjäpsykologi, jolle haetaan jatkorahoitusta. 2.2 Jatketaan oppilaitosyhteistyötä opinnäytetöiden tiimoilta Jatketaan yhteistyötä Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan oppiaineen kanssa. Kirjoitetaan englanninkielinen artikkeli ja tarjotaan sitä Adoption and fostering lehteen, jossa myös ruotsalaisen Skolfam - mallin tulokset on julkaistu. Tämä on merkityksellistä neljä vuotta 3

4 jatkuneen pohjoismaisen yhteistyön, tulosten vertailun ja pohjoismaiden lasten hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Hankkeessa tällä hetkellä tekeillä olevat opinnäytetyöt valmistuvat liittyen sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin SISUKAS- mallista sekä sijoitettujen lasten oppilas-opettajasuhteeseen. Näistä kirjoitetaan Pesäpuun lehdessä. 2.3 Projektin loppuraportti valmistuu Kootaan SISUKAS- pilotoinnin kokemukset ja palaute projektin loppuraportiksi projektipäällikön toimesta. 3 Monialaisen verkostotyön juurruttaminen ja osaamisen vahvistaminen 3.1 Vahvistetaan SISUKAS- mallin juurtumista Keski-Suomeen Vahvistetaan hyvin alkanutta SISUKAS- mallin juurtumista Keski-Suomen rakenteisiin järjestämällä edelleen konsultaatiota sekä osallistumalla rakennetyöryhmien toimintaan. Keski-Suomen oppilas- ja opiskelijahuollon, koulujen ja sosiaalityön henkilökuntaa ja johtoa sitoutetaan mukaan toimintaan. Tarjotaan puhelin- ja sähköpostikonsultaatiota sijoitetun lapsen koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Jatketaan sijaisvanhempien, opettajien ja/tai sosiaalityöntekijöiden työnohjausryhmiä projektipäällikön ohjaamina. 3.2 Järjestetään tilauskoulutusta, konsultaatiota sekä työnohjausta sijoitetun lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi koulussa. Tuotetaan työparina Sijoitettu lapsi koulussa prosessikoulutus sekä oheismateriaalia moniammatillisille tiimeille vastaamaan olemassa olevaan koulutuskysyntään. Koulutus jää jatkossa materiaaleineen osaksi Pesäpuun toimintaa myös projektin päätyttyä. Järjestetään ja markkinoidaan koulutusta tavoitteena vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten kanssa tehtävää moniammatillista yhteistyötä. 3.3 Aloitetaan SISUKAS- työskentelymallin levittäminen Levitetään koulutustoiminnan avulla työskentelymallia uusille alueille prosessikoulutuksen avulla. Tehdään yhteistyötä VALTERI- verkoston kanssa. Yhteistyöneuvottelut mallin viemiseksi Etelä-Savoon on jo aloitettu. 4 Vaikuttaminen ja tiedottaminen 4.1 SISUKAS- mallin materiaalit ovat saatavilla netissä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa, blogeissa, nettisivuilla sekä alan lehdissä SISUKAS- projektissa tuotetut materiaalit, käsikirja, kouluopas, tutkimusraportit, elokuva ovat kaikkien saatavilla sivustolla; sekä Pesäpuun verkkokaupassa. Nettisivuja päivitetään, Facebook- sivuilla ja uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista SISUKASasioista. Julkaistaan artikkeleita Pesäpuun lehdessä sekä muissa alan lehdissä. 4

5 4.1 Levitetään tietoa hyvästä käytännöstä ja sijoitettujen lasten oikeudesta koulunkäynnin tukeen pitämällä työpajoja ja puheenvuoroja alan kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa sekä osallistumalla Emma ja Elias-ohjelman toimintaan Kansainvälinen yhteistyö jatkuu. Osallistutaan Ruotsissa SkolFam -verkoston vuositapaamiseen ja kokemusten vaihtoon. Tarjotaan työpajaa IFCON (International Foster Care Assosiation) Euroopan konferenssiin Lisäksi ollaan mukana Emma ja Elias ohjelman tapaamisissa, järjestetään yhteistyössä tapahtumia, pidetään puheenvuoroja sekä työpajoja valtakunnallisissa seminaareissa; EDUCA-messut, Hyvä alku-messut 2016, KEOS 2016, Valtakunnalliset perhehoidon päivät Pidetään esillä sijoitetun lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen koulussa. 5

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA 1 SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 SISUKAS-PROJEKTI 2012 2016 SISUKAS (2012 2016) eli Sijoitettu lapsi koulussa -projekti, on osa RAY:n Emma ja Elias - avustusohjelmaa.

Lisätiedot

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA 1 SISUKAS 2012-16 SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 SISUKAS PROJEKTI 2012-2013 SISUKAS (2012 2016) eli Sijoitettu lapsi koulussa -projekti, on osa RAY:n Emma ja Elias

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 3... Toiminnanjohtajalta / Raili Bäck-Kiianmaa 4... Sisukas pärjää elämässä / Christine Välivaara 7... Varhaiset interventiot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

Pesäpuun lehti 1/2013. Läheissuhteet lapsen tukena -teemanumero

Pesäpuun lehti 1/2013. Läheissuhteet lapsen tukena -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2013 Läheissuhteet lapsen tukena -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2013 3... Toiminnanjohtajalta / Raili Bäck-Kiianmaa 4... Läheiset osallisiksi lastensuojelussa / Pia Lahtinen 6... Perhehoitoon

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.11.2011. 31.4.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys Johdanto...3 Sisältöpalvelut...5 Vaikuttaminen...5 LOS-yhteistyö...7 LOS-viestintä...8 Osaamisen vahvistaminen...9 Kehittäminen ja koordinointi...10 Emma ja Elias -ohjelma...11

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KOHTI YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KOHTI YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KOHTI YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA MAKSATUSRAPORTTI 1.5.2012 31.10.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS Kotipuu ja Womento Toimintakertomus 2012 Tavoitteet Toiminnan päätavoitteena on monikulttuurisen yhteiskunnan edistäminen. Tämä tavoite on Väestöliiton strategian yksi neljästä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa. Lapset ja perheet Kaste II hanke; jatkohanke

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa. Lapset ja perheet Kaste II hanke; jatkohanke 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa Lapset ja perheet Kaste II hanke; jatkohanke 1.10.2012 31.10.2013 Hankesuunnitelma 12/2011 Maakunnalliset johtoryhmät

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 VÄESTÖLIITTO 2013 pähkinänkuoressa Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön terveyttä, turvallisuutta ja onnellista

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Lapsen ääni - kehittämisohjelma

Lapsen ääni - kehittämisohjelma Liite 1 hakemukseen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen Lapsen ääni - kehittämisohjelma Suunnitelma Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Etelä-Suomessa lasten, nuorten

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009...3 VISIO 2010...4 PAINOPISTEALUEET 2009...4 KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Toimintasuunnitelma 2014 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot