Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014"

Transkriptio

1 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa toteutetaan ehkäiseviä, avohuollon ja sijaishuollon lastensuojelupalveluita sekä lastensuojelutoimintaan ja lapsen oikeuksien edistämiseen liittyvää kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Kunnille tarjottavien lastensuojelupalveluiden sisällöt ovat pitkäaikaisessa ammattilaisten tekemässä käytännön työssä syntyneitä ja kehittyneitä. Lisäksi niitä on kehitetty erityisissä kehittämishankkeissa, jotka pääsääntöisesti ovat RAY:n rahoittamia. Hankkeissa on luotu uudenlaisia lähestymistapoja lastensuojelutyöhön sekä vahvistettu osaamista ja ymmärrystä lastensuojelun vaativien tilanteiden työskentelystä. Adoptiotoiminnassa on 2000-luvulla kehitetty adoption jälkeistä tukea Eheämpi Elämä- hankkeessa sekä tehty tutkimusta kansainvälisesti adoptoitujen lasten hyvinvoinnista FinAdo -hankkeessa. Kohtaaminen hankkeessa ( ) on kehitetty kotimaista adoptiotyötä. Perhehoitoa on kehitetty mm. Minun Elämäni -hankkeessa sekä Lyhytaikaisen perhehoidon kehittämishankkeessa. Parhaillaan on meneillään kolme perhehoidon kehittämisen hanketta: Kokemukset näkyviin Väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa hanke ( , yhteistyössä Viola Ry), Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa Peppi hanke ( , yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Pesäpuun kanssa) sekä Vahvasti tuetun perhehoidon kehittäminen. Tämän hankkeen sisällä tehdään myös kehittämistyötä lastenkotikentässämme kehitetyn Silta-työmallin soveltamiseksi perhehoitoon. Lastensuojelun konsultaatiota ja sijoitustilanteisiin liittyviä arviointimalleja on kehitetty SiTi-kollega -hankkeessa. Lastensuojelun edunvalvontaa on kehitetty hankkeessa vuosina Pelastakaa Lasten tukiperhetyössä ja ehkäisevän lastensuojelun työmuodoissa on toteutettu myös useita kehittämishankkeita, joista mainittakoon Pelakuu -tehostetun tukiperhetyön projekti, lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan Eppu-hanke ja juuri alkanut Läheltä tueksi hanke ( ). Ehkäisevää tukiperhetyötä ja lapsiperheiden tukihenkilötoimintaa kehitetään jatkuvasti RAY:n tuella.

2 Adoptiotoiminta Pelastakaa Lasten kautta saa vuosittain kodin noin 30 kotimaasta ja noin 100 ulkomailta adoptoitua lasta. Kokemus lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin, adoptioneuvonnasta sekä adoptioperheiden kanssa tehtävästä työstä lasten kasvun aikana antaa arvokasta tietoa ja vahvistaa järjestön adoptio-osaamista. Pelastakaa Lapset on adoptiotoiminnan erityisosaaja ja toimii STM:n luvanvaraisena adoptiotoimistona voimaan tullut uusi adoptiolaki on yhtenäistänyt kotimaisen ja kansainvälisen adoptioneuvontaprosessin. Laki velvoittaa tuen tarpeen kartoittamiseen ja adoption jälkeiseen tukeen adoption eri osapuolille. Pelastakaa Lapset kehittää ja monipuolistaa työmuotojaan jatkuvasti. Adoptioneuvonta ennen adoptiota Lasta toivovien perheiden adoptioneuvonta ,00 Asiakirjamaksu (kotimaa, Filippiinit) ,00 Lisäselvitys (lausunto) ,00 Laajempi lisäselvitys (tapaaminen + lausunto) ,00 Vuositapaaminen lasta odottaville perheille ,00 Adoptiosijoituksen tuki ja seuranta ennen adoption vahvistamista /raportti tai asiakirjat ,00 Adoptioneuvonta lapsen luovuttamista harkitseville /vanhempi ,00 Perheen sisäinen adoptioneuvonta / lapsi sisältää asiakirjamaksun ,00 Perheen sisäinen adoptioneuvonta erityistilanteissa ,00 (asiakirjamaksu 330,00 +laajempi selvitys, sisältää mm. syntymävanhemman adoptioneuvonnan) Perheen sisäisessä adoptiossa lisämaksu sisaruksista/lapsi ,00 Keskeytynyt adoptioneuvonta / tapaaminen ,00 Muut kuin kotimaisilla kielillä annetut adoptioneuvonnat (+20 %) Adoptioneuvonta adoptiovahvistamisen jälkeen Tuen ja avun tarpeen kartoitus ja selvitys siitä (tapaaminen ja kirjallinen selvitys) ,00 Adoption tuki ja seuranta adoption vahvistamisen jälkeen /raportti ,00 Lapsen adoption jälkeinen tukikäynti (alkuvaiheessa tai lapsen kasvun aikana) ,00 Syntymävanhemman tukikäynti ,00 Yhteydenpitosopimuksen valmistelu, laatiminen ja tukeminen /tunti ,00 Vuorovaikutuksen tuki adoptiolapselle ja perheelle (6 tapaamisen malli) ,00 Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Myöhempi adoptioneuvonnan tuki ja apu adoption eri osapuolille (Jälkipalvelu) Toimistomaksu...36,00 Tapaaminen, valmistelu, kirjeenvaihto tai muu yhteydenpito /tunti ,00 Viranomaistapaaminen /tunti ,00 Tiedustelu ulkomaille tehdään kansainvälisen adoptiopalvelun kautta. Toteutuvat kulut tiedusteluista ja/tai juurimatkajärjestelyistä ovat tapauskohtaisia riippuen tiedustelun laajuudesta sekä kohdemaasta. Ohjatut vertaisryhmät Adoptoiduille lapsille lastenryhmä/lapsi ,00 1krt/viikossa (10 x 1,5h) tai 4-5 päivän päiväryhmä (4-5 x 4h). +alkuhaastattelut ja palautetapaaminen Adoptioperheiden ryhmä/henkilö (4 tapaamista) ,00 Ihan iholla ryhmät / henkilö (6 tapaamista) ,00 Muut pienryhmät ja koulutukset adoptioperheille ja muille adoptiotoimijoille hinnoitellaan ryhmäkohtaisesti. Adoptiolasten ja -perheiden ryhmiä toteutetaan osin lahjoitusvaroin. Adoptiotoiminnan kotikäyntien matkoista veloitetaan verohallinnon km korvaus. 2 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

3 Perhehoito Pelastakaa Lasten perhehoidon tuen piirissä on noin 300 lasta sekä 200 sijaisperhettä. Perhehoidon asiakastyötä toteutetaan palvelumaksuilla. Perhehoidon kehittämisessä RAY on tärkeä tukija perhehoitoon liittyvien kehittämishankkeiden kautta. Erityisenä tavoitteena kehittämistyössä on luoda ja vahvistaa perhehoidossa lasten kuulemista, osallisuutta ja vuorovaikutusta edistäviä työmenetelmiä sekä monimuotoista tukea perhesijoituksen eri osapuolille. Perhehoidon valmennus ja arviointi sekä lapsen sijoitus Valmennuksessa käytetään PRIDE -menetelmää, jota Pelastakaa Lapset on mukana kehittämässä. Valmennus toteutetaan joko perhe- tai ryhmäkohtaisena prosessina. Perhehoidon sijoitusprosessissa sosiaalityöntekijät tutustuvat huolellisesti lapsen ja perheen tilanteeseen yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa, arvioivat ja etsivät sopivan sijaisperheen sekä osallistuvat sijoitusvaiheessa tarvittaviin tapaamisiin. Lapsi voi tarvita lyhytaikaista perhehoitoa lastensuojelun avohuollon sijoituksissa, kiireellisissä sijoituksissa, huostaanoton arviointivaiheessa ennen pitkäaikaista sijaiskoti- tai muuta sijoitusta tai adoption harkinta-aikana. Lapsen sijoitus lyhytaikaiseen perhehoitoon ,00 sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen sijoitustilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20% Perhehoitajien valmennus ja lapsen sijoitus ,00 sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%. Läheisverkosto- ja sukulaissijaisperheiden valmennus ja arviointi ,00 Perhehoidon sosiaalityöntekijät suorittavat läheisverkosto- ja sukulaissijaisperhesijoitusten valmennusta ja arviointia. Hinta sisältää 16 tuntia parityötä tai erikseen hinnoiteltuna toimeksiannon mukaisesti. Erilliset valmennukseen tai sijoitustilanteisiin liittyvät tarjouspyynnöt aluetoimistoihin. Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

4 Perhehoidon tuki Pelastakaa Lasten perhehoidon tuki perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa. Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa. Kokeneet sijaisvanhemmat toimivat perhehoidon mentoreina erityis- ja vahvan tuen tilanteissa. Perhehoidon tukemisessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-kouluttajakoulutuksen ja koulutusta sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Aluetoimistoissa on lisäksi muun muassa theraplay-, DDP- ja perheterapeuttista osaamista, vuorovaikutuksen havainnointiosaamista (MIM) sekä säännölliset lastenlääkärin ja lastenpsykiatrin konsultaatiot ja työntekijöiden työnohjaus. Lyhytaikaisen perhehoidon tuki ja seuranta ,00 /kk /lapsi sisältää lapsen tilanteen arvioinnin sijoituksen aikana, siihen sisältyvät tapaamiset syntymävanhempien kanssa, tarvittaessa lastenpsykiatrian konsultaation sekä erilaiset neuvottelut lapsen tilanteessa. Pyydettäessä lausunnon lapsen tilanteesta sekä sijaisperheen ja lapsen tukemisen sijoituksen aikana ja siirtymävaiheissa Onnistuneen perhehoidon perusta rakennetaan sijoituksen alkuvaiheessa. Tästä syystä suosittelemme aina ensimmäisten kahden vuoden ajaksi joko erityis- tai vahvaa tukea. Perhehoidon perustuki ,00 /kk /lapsi perustuki on tarkoitettu vakiintuneeseen perhehoidon vaiheeseen, jossa lapsella tai sijaisperheellä ei ole erityisen tuen tarvetta. Perhehoidon erityistuki ,00 /kk /lapsi erityistukea käytetään perhehoidon alkuvaiheessa perheen ja lapsen muutos- tai murrosvaiheissa tai lapsen kehitysvaiheissa, jotka aiheuttavat erityistä tuen tarvetta ja tapaamisia. Vahvasti tuettu perhehoito ,00 /kk/lapsi vahvasti tuettua perhehoitoa käytetään perhehoidon alkuvaiheessa, perheen ja lapsen muutos- tai murrosvaiheissa tai lapsen kehitysvaiheissa silloin, kun perhehoidon tukemiseksi tarvitaan tiivistä viikoittain tapahtuvaa yhteydenpitoa, kuukausittain tapahtuvia tapaamisia sekä erityistä työskentelyä lapsen ja sijaisperheen kanssa. Perhehoidon perus-, erityis-, ja vahvaan tukeen sisältyy (ilman erillisiä matka- tai muita kuluja) sijaisperheelle nimetty vastuusosiaalityöntekijä riittävät lapsi- ja perhekohtaisesti sovitut tapaamiset ja työskentely lapsen ja sijaisvanhempien kanssa pohjautuen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja lapsen elämäntarinan rakentamiseen käyttäen lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisia työmenetelmiä sijaisvanhempien ohjaaminen kasvatus- ja hoitotehtävässään käyttäen järjestön asiantuntemusta ja osaamista sijoitettujen lasten kanssa tehtävässä työssä kotikäyntien sekä muualla tapahtuvien tarvittavien tapaamisten toteuttaminen sekä muu yhteydenpito sijaisperheeseen ja lapseen asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja muihin tarvittaviin neuvotteluihin osallistumisen yhteydenpito lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään ja sovittu raportointi sekä dokumentointi lapsen ja perheen asiassa yhteydenpito lapsen vanhempiin ja muihin läheisiin sovitusti nimetyn lääkärin tai lastenpsykiatrin konsultointi tarvittaessa perhehoidon tuen kysymyksistä sosiaalityöntekijän kautta Erityis- ja vahvaan tukeen sisältyy edellä mainittujen lisäksi mahdollisuus perhehoidon mentorin (kokenut sijaisvanhempi) käyttämiseen ympärivuorokautinen puhelinpäivystys sijaisvanhemmille tarvittaessa perheterapeuttisesta viitekehyksestä tuleva tuki lapselle ja perheelle mahdollisuus sijaisvanhempien ryhmämuotoiseen tukeen. Ryhmämuotoinen tuki suunnitellaan perhekohtaisesti ja edellyttää riittävää määrää osallistujia (neljä perhettä/lasta) vastuusosiaalityöntekijän mahdollisuus järjestön konsultaation tukiryhmän käyttämiseen Vahvasti tuettuun perhehoitoon sisältyy edellä mainitun lisäksi tiivis viikoittainen yhteydenpito perhehoidon tukemiseksi sekä kuukausittaiset sijaisperheen ja lapsen tapaamiset tarvittaessa vuorovaikutuksen havainnointia ja vuorovaikutuksen tukea tarvittaessa tehostettu työskentely huoltajien ja läheisten kanssa yhteistyön tukemiseksi. Kaikissa tuen muodoissa lisäksi erillisestä maksusta mahdollisuus osallistua sijaisvanhempien täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen ja vertaisryhmiin yhteistyö sijaisvanhemman vapaan järjestämiseksi erikseen sovittavalla tavalla. Vapaan järjestämisen kustannuksista vastaa toimeksiantosopimuksen tehnyt kunta. 4 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

5 Muut perhehoidon palvelut Aluetoimistojen sosiaalityöntekijät tekevät erillisestä toimeksiannosta erilaisia lasten sijoitustilanteisiin ja sijaishuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työnohjausta ammattilaisille ja perheille, konsultointia sekä arviointikokonaisuuksia lausuntoineen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vanhemmuuden arviointi lapsen elämäntilanteen arviointi sijaisvanhempien tai ammattilaisten työnohjaus tai konsultointi sijaisvanhempien vanhemmuuden tuki ja ohjaus syntymävanhempien tai muiden läheisten kanssa työskentely perhehoidon tukemiseksi Silta-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi sukulais- tai läheisverkostosijoituksiin liittyvät valmennus ja arviointikokonaisuudet Palvelukokonaisuudet toimeksiannon mukaisesti Yksilötapaamiset tai yhden sosiaalityöntekijän työpanos ,00 /tunti Ryhmätapaamiset tai parityö ,00 /tunti Matka-ajasta veloitetaan 50 %. Matkakulut verohallinnon kilometrikorvaus. Vuorovaikutuksen tuki perhehoidossa olevalle lapselle ja sijaisperheelle (6 tapaamista) ,00 Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille Lasten ryhmä/lapsi ,00 Ryhmä kerran viikossa (10 x 1,5h) tai päiväryhmä (5 x 4h). Sisältää alkuhaastattelut, palautetapaamisen ja lastenkotilasten ryhmässä omahoitajien tapaamisia. Sijaisvanhempien ryhmä lasten ryhmän rinnalla/perhe ,00 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

6 Lastensuojelun avohuollon työ Noin 900 lasta käy vuosittain Pelastakaa Lasten noin 500 tukiperheessä. Tukiperhetoiminnan asiakastyötä toteutetaan palvelumaksuilla. Tukiperhetoiminnan kehittämisessä RAY on tärkeä tukija tukiperhetoimintaan liittyvän kehittämishankkeen kautta. Lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminta on tarkoitettu avohuollon tukitoimeksi yli 1-vuotiaille lapsille, joilla on lastensuojeluasiakkuus. Lapsi viettää tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperheet ovat vapaaehtoisia perheitä, jotka valmennetaan toimintaansa ja tuetaan sekä ohjataan toiminnan aikana. Lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminta Tukiperhesuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu ,00 Sisältää tukiperheen valmennuksen, sosiaalityön tuen ja arvion lapsen tarpeita vastaavasta tukiperheestä sekä tukiperhesuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiset Aloitus-ja valmistelumaksu samaan tukiperheeseen/sisarus ,00 Tukiperhesuhteen tukeminen...75,00 /kk Sisältää tukiperheen sekä lapsen ja hänen perheensä sosiaalityön tuen, täydennyskoulutukset ja virkistystapahtumat, vuosittaiset seurantapalaverit ja kirjallisen tukiperhesuunnitelman, mahdolliset lausunnot ja raportit, lapsen vakuutuksen sekä tukiperhesopimuksen mukaisten laskutusten hoidon ja kulukorvausten välittämisen Kulukorvaukset tukiperheelle 1.lk...25,00 /pv 2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen)...29,30 /pv Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä...0,35 Perheleiri (tukiperheille ja tukiperheissä käyville lapsille vanhempineen) Viikonloppu / lapsi ,00 Viikonloppu / aikuinen ,00 Tukiperhevalmennus Aluetoimistot valmentavat tukiperheitä ryhmämuotoisena tai perhekohtaisena valmennuksena myös kuntien käyttöön. Tarjouspyynnöt aluetoimistoihin. Lapsille ja heidän perheilleen sekä tukiperheille järjestetään lahjoitusvaroilla erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on tukea vapaaehtoisia tukiperheitä tehtävässään sekä lisätä lasten ja perheiden yhteistoimintaa. Leiri-, ryhmä- ja virkistystoimintaa toteutetaan osin lahjoitusvaroin. Erityistukiperhetoiminta Erityistukiperhetoiminta on tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi lapsille, joilla on lastensuojeluasiakkuus ja jotka tarvitsevat erityistä tukea myös tukiperheviikonloppuina. Erityistukiperheille on oma valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana. Vähintään toisella tukiperhevanhemmista on lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammatillinen koulutus. Erityistukiperhetoimintaa toteutetaan aluetoimistoissa mahdollisuuksien mukaan. Erityistukiperhetoimintaa voidaan käynnistää myös yhteistyössä kuntien kanssa. Erityistukiperhesuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu ,00 Sisältää erityistukiperheen valmennuksen, sosiaalityön tuen ja arvion lapsen tarpeita vastaavasta tukiperheestä sekä tukiperhesuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiset Aloitus-ja valmistelu samaan tukiperheeseen/sisarus ,00 Erityistukiperhesuhteen tukeminen ,00 /kk Sisältää tukiperheen sekä lapsen ja hänen perheensä sosiaalityön tuen, täydennyskoulutukset ja virkistystapahtumat, mahdolliset lausunnot ja raportit, puolivuosittaiset seurantapalaverit ja kirjallisen tukiperhesuunnitelman, lapsen vakuutuksen sekä tukiperhesopimuksen mukaisten laskutusten hoidon ja työ- ja kulukorvausten välittämisen Erityistukiperheelle maksettavat työkorvaukset Palkkio ,00 /pv Kulukorvaus...30,00 /pv 6 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

7 Lomakotitoiminta Noin 400 lasta viettää vuosittain lomakotijakson Pelastakaa Lasten lomakodissa. Lomakotitoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 3-vuotiaille lapsille lasten loma-aikojen vaihdellessa kesällä muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Lapsi voi käydä lomakodissa ympärivuotisesti myös muina lomaaikoina. Lomakotitoiminta sopii parhaiten lapsille, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Lomakodit ovat vapaaehtoisia perheitä, jotka valmennetaan toimintaansa ja tuetaan sekä ohjataan toiminnan aikana. Lomakodeille tarjotaan myös täydennyskoulutusta ja virkistystä. Lomakotimaksut sisältävät myös lapsen vakuutuksen sekä lomakotitoimintaan liittyvien laskutusten hoidon ja kulukorvausten välittämisen. Lomakotijakson lapsikohtainen valmistelu- ja tuki ,00 Valmistelu- ja tuki samaan lomakotiin/sisarus...27,00 Kulukorvaukset lomakodille 1.lk...25,00 /pv 2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen)...29,30 /pv Toimintamaksu...10,40 /pv Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

8 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä tukiperhe- ja lomakotitoiminta Ehkäisevää tukiperhe- ja lomakotityötä toteutetaan ja kehitetään RAY:n tuella. Kunnille toiminta on muutoin maksutonta, mutta kuntien tulee maksaa tukiperheille ja lomakodeille ohjautuvat kulukorvaukset. Ehkäisevä lastensuojelu on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole lastensuojelun avohuollon tuen tarvetta tai lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevällä tukiperhe- ja lomakotitoiminnalla pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Perhe voi ohjautua ehkäisevän työn pariin kuntien peruspalveluiden, kuten neuvolan, päivähoidon tai koulun kautta, tai itse hakeutuen. Kulukorvaukset tukiperheelle ja lomakodille 1.lk...25,00 /pv 2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen)...29,30 /pv Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä...0,35 Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan avulla autetaan pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen /perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana, neuvojana, opastajana jne. Perhe voi ohjautua tukihenkilötoiminnan pariin kuntien peruspalveluiden, kuten neuvolan, päivähoidon tai koulun kautta, tai itse hakeutuen. Annettu tuki on perheille ja kunnille muutoin maksutonta, mutta kuntien toivotaan korvaavan vapaaehtoisille tukihenkilöille aiheutuvia matkakustannuksia. 8 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

9 Lastensuojelun erityistehtävät Pelastakaa Lapset keskustoimiston ja aluetoimistojen asiantuntijat tarjoavat tukea lapsiin, lapsiperheisiin, vanhemmuuteen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelutilanteisiin liittyvää arviointia, vanhemmuuden tukea, konsultaatiota ja työnohjausta tarjotaan perhehoitoon, adoptioon ja muuhun lastensuojeluun liittyen. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöillä on erilaisissa konsultaatiotehtävissään mahdollisuus käyttää tukenaan Pelastakaa Lasten konsultaation tukiryhmää. Konsultaation tukiryhmän muodostavat Pelastakaa Lasten asiantuntijat, jotka edustavat monipuolista osaamista mm. lastenpsykiatriasta, lastensuojelun eri osa-alueista, perheterapiasta, päihdehuollosta, työnohjauksesta ja juridiikasta. Konsultaation tukiryhmä työskentelee sosiaalityöntekijöiden taustalla ja käytössä on videokonsultaation mahdollisuus. (Katso tarkemmin nettisivuillamme). Lastensuojelun työnohjaus, vuorovaikutuksen tuki, vanhemmuuden tuki ja ohjaus, konsultaatiot Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 45 min...75,00 Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 60 min ,00 Ryhmäkonsultaatio, -työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki (max 6 henkilöä) /60 min.. 190,00 Sähköposti- tai puhelinkonsultaatio/ tapaus tai aihe...75,00 Etäkonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki /videoneuvottelu/ 60 min ,00 Vuorovaikutuksen tuki /60 min ,00 Lastensuojelutilanteisiin liittyvät arvioinnit sekä työparityöskentely Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia työparina kunnan sosiaalityöntekijälle erilaisissa lastensuojelun tilanteissa. Kunnalla on mahdollisuus tilata erilaisia lastensuojelun tilanteisiin liittyviä asiakaskohtaisia arviointeja (sisältää kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon) aluetoimistoista. Arvioinnit tehdään parityönä. Arviointeja ovat esimerkiksi lapsen elämäntilanteen arviointi, tuen tarpeen arviointi, vuorovaikutuksen arviointi (MIM), vanhemmuuden arviointi, huostaanoton- tai sijoitustilanteen arviointi, sukulais- ja läheisverkostosijoituksen arviointi ja sukulaissijaisvanhemmuuden arviointi. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä työparina / 60 min ,00 Pelastakaa Lasten kahden sosiaalityöntekijän arviointityö / 60 min ,00 Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitaja (Oulu) 60 min ,00 Lastensuojelun edunvalvojatoiminta Aluetoimistoissa on lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka voivat toimia lastensuojelulain 22 :n mukaisena edunvalvojana. He ovat perehtyneet lastensuojelun työprosessiin, lapsen kuulemiseen ja lapsen mielipiteen selvittämiseen. Edunvalvoja tulee määrätä lapselle, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lastensuojelun edunvalvoja käyttää edunvalvontamääräyksen mukaisessa asiassa huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa tuoden esiin lapsen edun ja lapsen näkemykset kyseessä olevaan asiaan liittyen (www.lastensuojelunedunvalvonta.fi). Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojilla on edunvalvojatehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan juridista konsultaatiota ja Pelastakaa Lasten konsultaation tukiryhmää. Lastensuojelun edunvalvoja 60 min...83,00 Läheisneuvonpito Läheisneuvonpidon koollekutsuja 60 min...83,00 Kaikissa erityistehtävissä veloitetaan matka-ajasta 50%, matkakulut verohallinnon km korvaus. Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

10 Lastensuojelun lakimiespalvelu Pelastakaa Lapset ry:n lakimiespalvelu tarjoaa valtakunnallisesti kuntien sosiaalitoimille ja muille lapsen asioita käsitteleville ja niistä päättäville viranomaistahoille juridista konsultaatiota lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa keskittyen erityisesti lastensuojeluun sekä lastenvalvontaan. Lakimies voi toimia kunnan asiamiehenä mm. hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä sekä osallistua pyynnöstä myös kuntien lakisääteisiin lastensuojelun moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin joko pysyvänä jäsenenä tai pyydettäessä paikalle tulevana asiantuntijana. Lakimiespalvelu järjestää myös koulutuksia eri asiakasryhmille. Lakimiespalvelu toimii valtakunnallisesti keskustoimiston yhteydessä. Maksullinen palvelunumero (hinta: 2,20 /min + ALV) Konsultaationumeroon pyritään vastaamaan arkisin klo Sähköpostikonsultaatiot ja laajemmat toimeksiannot Hinta: 140,00 /tunti + ALV (+ matkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset), matkaan kulunutta aikaa ei veloiteta työaikana. Lisätietoja palvelusta: Täydennyskoulutukset Täydennyskoulutusta järjestetään ammattilaisille ja perheille lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, kuulemiseen, lastensuojelun juridiikkaan, adoptioon tai lastensuojelutyöhön liittyvistä teemoista tilauksen mukaan. Kyselyt keskus- ja aluetoimistoista. Lastenkotitoiminta Pelastakaa Lasten lastenkodit ovat 7-paikkaisia kodinomaisia lastenkoteja, joiden tehtävänä on toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lastenkodit on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, silloin kun lapsi tarvitsee turvallista ja vankkaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Lastenkodeissa on toteutettu SHQS laadunhallintajärjestelmään perustuva laadun kehittämishanke ja lastenkotitoiminnalle on myönnetty sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Lastenkotien hinnat on kilpailutettu ja ne määräytyvät pääsääntöisesti kilpailutusten mukaan. Paikka- ja hintatiedustelut Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu Turussa aloitti toimintansa alkuvuodesta Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään. Paikkatiedustelut Pelastakaa Lasten lastenkodeissa toteutetun SILTA -projektin ( ) avulla on kehitetty lastenkotien perhetyötä ja luotu SILTA -malli. Mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työ jatkuu lastenkodeissa ja sitä laajennetaan perhehoitoon. SILTA -ohjaajan ammatillista täydennyskoulutusta (30 op) ja SILTA -työtä tarjotaan laajasti lastenkotien omahoitajille, perhehoidon työntekijöille sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Tiedustelut 10 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

11 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

12 Ota yhteyttä! Keskustoimisto Koskelantie Helsinki puh Etelä-Suomen aluetoimisto Koskelantie Helsinki puh Länsi-Suomen aluetoimisto Hämeenkatu 14 C Tampere puh Pohjois-Suomen aluetoimisto Isokatu Oulu puh Keski-Suomen aluetoimisto Väinönkatu 11 A Jyväskylä puh Turun toimipiste Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku puh Itä-Suomen aluetoimisto Suvantokatu 2, 2. krs Joensuu puh Lahjoitustilit Nordea IBAN FI OP IBAN FI Puhelinlahjoitus (19,95,00 + pvm) Tekstiviestilahjoitus tekstaa LAPSELLE numeroon (10,00 ) Keräyslupa 2020/2011/2460

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena Uusia videoita pohjoismaisena yhteistyönä 1 / 2005 Missä lapsi voi saada eniten rakkautta? Tejping silta leikin ja todellisuuden välillä Tejpingin aakkosia sosiaalityössä Vuoden 2005 PRIDEkouluttajakoulutus

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot