Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014"

Transkriptio

1 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa toteutetaan ehkäiseviä, avohuollon ja sijaishuollon lastensuojelupalveluita sekä lastensuojelutoimintaan ja lapsen oikeuksien edistämiseen liittyvää kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Kunnille tarjottavien lastensuojelupalveluiden sisällöt ovat pitkäaikaisessa ammattilaisten tekemässä käytännön työssä syntyneitä ja kehittyneitä. Lisäksi niitä on kehitetty erityisissä kehittämishankkeissa, jotka pääsääntöisesti ovat RAY:n rahoittamia. Hankkeissa on luotu uudenlaisia lähestymistapoja lastensuojelutyöhön sekä vahvistettu osaamista ja ymmärrystä lastensuojelun vaativien tilanteiden työskentelystä. Adoptiotoiminnassa on 2000-luvulla kehitetty adoption jälkeistä tukea Eheämpi Elämä- hankkeessa sekä tehty tutkimusta kansainvälisesti adoptoitujen lasten hyvinvoinnista FinAdo -hankkeessa. Kohtaaminen hankkeessa ( ) on kehitetty kotimaista adoptiotyötä. Perhehoitoa on kehitetty mm. Minun Elämäni -hankkeessa sekä Lyhytaikaisen perhehoidon kehittämishankkeessa. Parhaillaan on meneillään kolme perhehoidon kehittämisen hanketta: Kokemukset näkyviin Väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa hanke ( , yhteistyössä Viola Ry), Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa Peppi hanke ( , yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Pesäpuun kanssa) sekä Vahvasti tuetun perhehoidon kehittäminen. Tämän hankkeen sisällä tehdään myös kehittämistyötä lastenkotikentässämme kehitetyn Silta-työmallin soveltamiseksi perhehoitoon. Lastensuojelun konsultaatiota ja sijoitustilanteisiin liittyviä arviointimalleja on kehitetty SiTi-kollega -hankkeessa. Lastensuojelun edunvalvontaa on kehitetty hankkeessa vuosina Pelastakaa Lasten tukiperhetyössä ja ehkäisevän lastensuojelun työmuodoissa on toteutettu myös useita kehittämishankkeita, joista mainittakoon Pelakuu -tehostetun tukiperhetyön projekti, lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan Eppu-hanke ja juuri alkanut Läheltä tueksi hanke ( ). Ehkäisevää tukiperhetyötä ja lapsiperheiden tukihenkilötoimintaa kehitetään jatkuvasti RAY:n tuella.

2 Adoptiotoiminta Pelastakaa Lasten kautta saa vuosittain kodin noin 30 kotimaasta ja noin 100 ulkomailta adoptoitua lasta. Kokemus lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin, adoptioneuvonnasta sekä adoptioperheiden kanssa tehtävästä työstä lasten kasvun aikana antaa arvokasta tietoa ja vahvistaa järjestön adoptio-osaamista. Pelastakaa Lapset on adoptiotoiminnan erityisosaaja ja toimii STM:n luvanvaraisena adoptiotoimistona voimaan tullut uusi adoptiolaki on yhtenäistänyt kotimaisen ja kansainvälisen adoptioneuvontaprosessin. Laki velvoittaa tuen tarpeen kartoittamiseen ja adoption jälkeiseen tukeen adoption eri osapuolille. Pelastakaa Lapset kehittää ja monipuolistaa työmuotojaan jatkuvasti. Adoptioneuvonta ennen adoptiota Lasta toivovien perheiden adoptioneuvonta ,00 Asiakirjamaksu (kotimaa, Filippiinit) ,00 Lisäselvitys (lausunto) ,00 Laajempi lisäselvitys (tapaaminen + lausunto) ,00 Vuositapaaminen lasta odottaville perheille ,00 Adoptiosijoituksen tuki ja seuranta ennen adoption vahvistamista /raportti tai asiakirjat ,00 Adoptioneuvonta lapsen luovuttamista harkitseville /vanhempi ,00 Perheen sisäinen adoptioneuvonta / lapsi sisältää asiakirjamaksun ,00 Perheen sisäinen adoptioneuvonta erityistilanteissa ,00 (asiakirjamaksu 330,00 +laajempi selvitys, sisältää mm. syntymävanhemman adoptioneuvonnan) Perheen sisäisessä adoptiossa lisämaksu sisaruksista/lapsi ,00 Keskeytynyt adoptioneuvonta / tapaaminen ,00 Muut kuin kotimaisilla kielillä annetut adoptioneuvonnat (+20 %) Adoptioneuvonta adoptiovahvistamisen jälkeen Tuen ja avun tarpeen kartoitus ja selvitys siitä (tapaaminen ja kirjallinen selvitys) ,00 Adoption tuki ja seuranta adoption vahvistamisen jälkeen /raportti ,00 Lapsen adoption jälkeinen tukikäynti (alkuvaiheessa tai lapsen kasvun aikana) ,00 Syntymävanhemman tukikäynti ,00 Yhteydenpitosopimuksen valmistelu, laatiminen ja tukeminen /tunti ,00 Vuorovaikutuksen tuki adoptiolapselle ja perheelle (6 tapaamisen malli) ,00 Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Myöhempi adoptioneuvonnan tuki ja apu adoption eri osapuolille (Jälkipalvelu) Toimistomaksu...36,00 Tapaaminen, valmistelu, kirjeenvaihto tai muu yhteydenpito /tunti ,00 Viranomaistapaaminen /tunti ,00 Tiedustelu ulkomaille tehdään kansainvälisen adoptiopalvelun kautta. Toteutuvat kulut tiedusteluista ja/tai juurimatkajärjestelyistä ovat tapauskohtaisia riippuen tiedustelun laajuudesta sekä kohdemaasta. Ohjatut vertaisryhmät Adoptoiduille lapsille lastenryhmä/lapsi ,00 1krt/viikossa (10 x 1,5h) tai 4-5 päivän päiväryhmä (4-5 x 4h). +alkuhaastattelut ja palautetapaaminen Adoptioperheiden ryhmä/henkilö (4 tapaamista) ,00 Ihan iholla ryhmät / henkilö (6 tapaamista) ,00 Muut pienryhmät ja koulutukset adoptioperheille ja muille adoptiotoimijoille hinnoitellaan ryhmäkohtaisesti. Adoptiolasten ja -perheiden ryhmiä toteutetaan osin lahjoitusvaroin. Adoptiotoiminnan kotikäyntien matkoista veloitetaan verohallinnon km korvaus. 2 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

3 Perhehoito Pelastakaa Lasten perhehoidon tuen piirissä on noin 300 lasta sekä 200 sijaisperhettä. Perhehoidon asiakastyötä toteutetaan palvelumaksuilla. Perhehoidon kehittämisessä RAY on tärkeä tukija perhehoitoon liittyvien kehittämishankkeiden kautta. Erityisenä tavoitteena kehittämistyössä on luoda ja vahvistaa perhehoidossa lasten kuulemista, osallisuutta ja vuorovaikutusta edistäviä työmenetelmiä sekä monimuotoista tukea perhesijoituksen eri osapuolille. Perhehoidon valmennus ja arviointi sekä lapsen sijoitus Valmennuksessa käytetään PRIDE -menetelmää, jota Pelastakaa Lapset on mukana kehittämässä. Valmennus toteutetaan joko perhe- tai ryhmäkohtaisena prosessina. Perhehoidon sijoitusprosessissa sosiaalityöntekijät tutustuvat huolellisesti lapsen ja perheen tilanteeseen yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa, arvioivat ja etsivät sopivan sijaisperheen sekä osallistuvat sijoitusvaiheessa tarvittaviin tapaamisiin. Lapsi voi tarvita lyhytaikaista perhehoitoa lastensuojelun avohuollon sijoituksissa, kiireellisissä sijoituksissa, huostaanoton arviointivaiheessa ennen pitkäaikaista sijaiskoti- tai muuta sijoitusta tai adoption harkinta-aikana. Lapsen sijoitus lyhytaikaiseen perhehoitoon ,00 sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen sijoitustilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20% Perhehoitajien valmennus ja lapsen sijoitus ,00 sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%. Läheisverkosto- ja sukulaissijaisperheiden valmennus ja arviointi ,00 Perhehoidon sosiaalityöntekijät suorittavat läheisverkosto- ja sukulaissijaisperhesijoitusten valmennusta ja arviointia. Hinta sisältää 16 tuntia parityötä tai erikseen hinnoiteltuna toimeksiannon mukaisesti. Erilliset valmennukseen tai sijoitustilanteisiin liittyvät tarjouspyynnöt aluetoimistoihin. Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

4 Perhehoidon tuki Pelastakaa Lasten perhehoidon tuki perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa. Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa. Kokeneet sijaisvanhemmat toimivat perhehoidon mentoreina erityis- ja vahvan tuen tilanteissa. Perhehoidon tukemisessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-kouluttajakoulutuksen ja koulutusta sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Aluetoimistoissa on lisäksi muun muassa theraplay-, DDP- ja perheterapeuttista osaamista, vuorovaikutuksen havainnointiosaamista (MIM) sekä säännölliset lastenlääkärin ja lastenpsykiatrin konsultaatiot ja työntekijöiden työnohjaus. Lyhytaikaisen perhehoidon tuki ja seuranta ,00 /kk /lapsi sisältää lapsen tilanteen arvioinnin sijoituksen aikana, siihen sisältyvät tapaamiset syntymävanhempien kanssa, tarvittaessa lastenpsykiatrian konsultaation sekä erilaiset neuvottelut lapsen tilanteessa. Pyydettäessä lausunnon lapsen tilanteesta sekä sijaisperheen ja lapsen tukemisen sijoituksen aikana ja siirtymävaiheissa Onnistuneen perhehoidon perusta rakennetaan sijoituksen alkuvaiheessa. Tästä syystä suosittelemme aina ensimmäisten kahden vuoden ajaksi joko erityis- tai vahvaa tukea. Perhehoidon perustuki ,00 /kk /lapsi perustuki on tarkoitettu vakiintuneeseen perhehoidon vaiheeseen, jossa lapsella tai sijaisperheellä ei ole erityisen tuen tarvetta. Perhehoidon erityistuki ,00 /kk /lapsi erityistukea käytetään perhehoidon alkuvaiheessa perheen ja lapsen muutos- tai murrosvaiheissa tai lapsen kehitysvaiheissa, jotka aiheuttavat erityistä tuen tarvetta ja tapaamisia. Vahvasti tuettu perhehoito ,00 /kk/lapsi vahvasti tuettua perhehoitoa käytetään perhehoidon alkuvaiheessa, perheen ja lapsen muutos- tai murrosvaiheissa tai lapsen kehitysvaiheissa silloin, kun perhehoidon tukemiseksi tarvitaan tiivistä viikoittain tapahtuvaa yhteydenpitoa, kuukausittain tapahtuvia tapaamisia sekä erityistä työskentelyä lapsen ja sijaisperheen kanssa. Perhehoidon perus-, erityis-, ja vahvaan tukeen sisältyy (ilman erillisiä matka- tai muita kuluja) sijaisperheelle nimetty vastuusosiaalityöntekijä riittävät lapsi- ja perhekohtaisesti sovitut tapaamiset ja työskentely lapsen ja sijaisvanhempien kanssa pohjautuen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja lapsen elämäntarinan rakentamiseen käyttäen lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisia työmenetelmiä sijaisvanhempien ohjaaminen kasvatus- ja hoitotehtävässään käyttäen järjestön asiantuntemusta ja osaamista sijoitettujen lasten kanssa tehtävässä työssä kotikäyntien sekä muualla tapahtuvien tarvittavien tapaamisten toteuttaminen sekä muu yhteydenpito sijaisperheeseen ja lapseen asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja muihin tarvittaviin neuvotteluihin osallistumisen yhteydenpito lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään ja sovittu raportointi sekä dokumentointi lapsen ja perheen asiassa yhteydenpito lapsen vanhempiin ja muihin läheisiin sovitusti nimetyn lääkärin tai lastenpsykiatrin konsultointi tarvittaessa perhehoidon tuen kysymyksistä sosiaalityöntekijän kautta Erityis- ja vahvaan tukeen sisältyy edellä mainittujen lisäksi mahdollisuus perhehoidon mentorin (kokenut sijaisvanhempi) käyttämiseen ympärivuorokautinen puhelinpäivystys sijaisvanhemmille tarvittaessa perheterapeuttisesta viitekehyksestä tuleva tuki lapselle ja perheelle mahdollisuus sijaisvanhempien ryhmämuotoiseen tukeen. Ryhmämuotoinen tuki suunnitellaan perhekohtaisesti ja edellyttää riittävää määrää osallistujia (neljä perhettä/lasta) vastuusosiaalityöntekijän mahdollisuus järjestön konsultaation tukiryhmän käyttämiseen Vahvasti tuettuun perhehoitoon sisältyy edellä mainitun lisäksi tiivis viikoittainen yhteydenpito perhehoidon tukemiseksi sekä kuukausittaiset sijaisperheen ja lapsen tapaamiset tarvittaessa vuorovaikutuksen havainnointia ja vuorovaikutuksen tukea tarvittaessa tehostettu työskentely huoltajien ja läheisten kanssa yhteistyön tukemiseksi. Kaikissa tuen muodoissa lisäksi erillisestä maksusta mahdollisuus osallistua sijaisvanhempien täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen ja vertaisryhmiin yhteistyö sijaisvanhemman vapaan järjestämiseksi erikseen sovittavalla tavalla. Vapaan järjestämisen kustannuksista vastaa toimeksiantosopimuksen tehnyt kunta. 4 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

5 Muut perhehoidon palvelut Aluetoimistojen sosiaalityöntekijät tekevät erillisestä toimeksiannosta erilaisia lasten sijoitustilanteisiin ja sijaishuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työnohjausta ammattilaisille ja perheille, konsultointia sekä arviointikokonaisuuksia lausuntoineen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vanhemmuuden arviointi lapsen elämäntilanteen arviointi sijaisvanhempien tai ammattilaisten työnohjaus tai konsultointi sijaisvanhempien vanhemmuuden tuki ja ohjaus syntymävanhempien tai muiden läheisten kanssa työskentely perhehoidon tukemiseksi Silta-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi sukulais- tai läheisverkostosijoituksiin liittyvät valmennus ja arviointikokonaisuudet Palvelukokonaisuudet toimeksiannon mukaisesti Yksilötapaamiset tai yhden sosiaalityöntekijän työpanos ,00 /tunti Ryhmätapaamiset tai parityö ,00 /tunti Matka-ajasta veloitetaan 50 %. Matkakulut verohallinnon kilometrikorvaus. Vuorovaikutuksen tuki perhehoidossa olevalle lapselle ja sijaisperheelle (6 tapaamista) ,00 Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille Lasten ryhmä/lapsi ,00 Ryhmä kerran viikossa (10 x 1,5h) tai päiväryhmä (5 x 4h). Sisältää alkuhaastattelut, palautetapaamisen ja lastenkotilasten ryhmässä omahoitajien tapaamisia. Sijaisvanhempien ryhmä lasten ryhmän rinnalla/perhe ,00 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

6 Lastensuojelun avohuollon työ Noin 900 lasta käy vuosittain Pelastakaa Lasten noin 500 tukiperheessä. Tukiperhetoiminnan asiakastyötä toteutetaan palvelumaksuilla. Tukiperhetoiminnan kehittämisessä RAY on tärkeä tukija tukiperhetoimintaan liittyvän kehittämishankkeen kautta. Lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminta on tarkoitettu avohuollon tukitoimeksi yli 1-vuotiaille lapsille, joilla on lastensuojeluasiakkuus. Lapsi viettää tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperheet ovat vapaaehtoisia perheitä, jotka valmennetaan toimintaansa ja tuetaan sekä ohjataan toiminnan aikana. Lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminta Tukiperhesuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu ,00 Sisältää tukiperheen valmennuksen, sosiaalityön tuen ja arvion lapsen tarpeita vastaavasta tukiperheestä sekä tukiperhesuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiset Aloitus-ja valmistelumaksu samaan tukiperheeseen/sisarus ,00 Tukiperhesuhteen tukeminen...75,00 /kk Sisältää tukiperheen sekä lapsen ja hänen perheensä sosiaalityön tuen, täydennyskoulutukset ja virkistystapahtumat, vuosittaiset seurantapalaverit ja kirjallisen tukiperhesuunnitelman, mahdolliset lausunnot ja raportit, lapsen vakuutuksen sekä tukiperhesopimuksen mukaisten laskutusten hoidon ja kulukorvausten välittämisen Kulukorvaukset tukiperheelle 1.lk...25,00 /pv 2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen)...29,30 /pv Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä...0,35 Perheleiri (tukiperheille ja tukiperheissä käyville lapsille vanhempineen) Viikonloppu / lapsi ,00 Viikonloppu / aikuinen ,00 Tukiperhevalmennus Aluetoimistot valmentavat tukiperheitä ryhmämuotoisena tai perhekohtaisena valmennuksena myös kuntien käyttöön. Tarjouspyynnöt aluetoimistoihin. Lapsille ja heidän perheilleen sekä tukiperheille järjestetään lahjoitusvaroilla erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on tukea vapaaehtoisia tukiperheitä tehtävässään sekä lisätä lasten ja perheiden yhteistoimintaa. Leiri-, ryhmä- ja virkistystoimintaa toteutetaan osin lahjoitusvaroin. Erityistukiperhetoiminta Erityistukiperhetoiminta on tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi lapsille, joilla on lastensuojeluasiakkuus ja jotka tarvitsevat erityistä tukea myös tukiperheviikonloppuina. Erityistukiperheille on oma valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana. Vähintään toisella tukiperhevanhemmista on lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammatillinen koulutus. Erityistukiperhetoimintaa toteutetaan aluetoimistoissa mahdollisuuksien mukaan. Erityistukiperhetoimintaa voidaan käynnistää myös yhteistyössä kuntien kanssa. Erityistukiperhesuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu ,00 Sisältää erityistukiperheen valmennuksen, sosiaalityön tuen ja arvion lapsen tarpeita vastaavasta tukiperheestä sekä tukiperhesuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiset Aloitus-ja valmistelu samaan tukiperheeseen/sisarus ,00 Erityistukiperhesuhteen tukeminen ,00 /kk Sisältää tukiperheen sekä lapsen ja hänen perheensä sosiaalityön tuen, täydennyskoulutukset ja virkistystapahtumat, mahdolliset lausunnot ja raportit, puolivuosittaiset seurantapalaverit ja kirjallisen tukiperhesuunnitelman, lapsen vakuutuksen sekä tukiperhesopimuksen mukaisten laskutusten hoidon ja työ- ja kulukorvausten välittämisen Erityistukiperheelle maksettavat työkorvaukset Palkkio ,00 /pv Kulukorvaus...30,00 /pv 6 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

7 Lomakotitoiminta Noin 400 lasta viettää vuosittain lomakotijakson Pelastakaa Lasten lomakodissa. Lomakotitoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 3-vuotiaille lapsille lasten loma-aikojen vaihdellessa kesällä muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Lapsi voi käydä lomakodissa ympärivuotisesti myös muina lomaaikoina. Lomakotitoiminta sopii parhaiten lapsille, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Lomakodit ovat vapaaehtoisia perheitä, jotka valmennetaan toimintaansa ja tuetaan sekä ohjataan toiminnan aikana. Lomakodeille tarjotaan myös täydennyskoulutusta ja virkistystä. Lomakotimaksut sisältävät myös lapsen vakuutuksen sekä lomakotitoimintaan liittyvien laskutusten hoidon ja kulukorvausten välittämisen. Lomakotijakson lapsikohtainen valmistelu- ja tuki ,00 Valmistelu- ja tuki samaan lomakotiin/sisarus...27,00 Kulukorvaukset lomakodille 1.lk...25,00 /pv 2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen)...29,30 /pv Toimintamaksu...10,40 /pv Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

8 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä tukiperhe- ja lomakotitoiminta Ehkäisevää tukiperhe- ja lomakotityötä toteutetaan ja kehitetään RAY:n tuella. Kunnille toiminta on muutoin maksutonta, mutta kuntien tulee maksaa tukiperheille ja lomakodeille ohjautuvat kulukorvaukset. Ehkäisevä lastensuojelu on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole lastensuojelun avohuollon tuen tarvetta tai lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevällä tukiperhe- ja lomakotitoiminnalla pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Perhe voi ohjautua ehkäisevän työn pariin kuntien peruspalveluiden, kuten neuvolan, päivähoidon tai koulun kautta, tai itse hakeutuen. Kulukorvaukset tukiperheelle ja lomakodille 1.lk...25,00 /pv 2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen)...29,30 /pv Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä...0,35 Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan avulla autetaan pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen /perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana, neuvojana, opastajana jne. Perhe voi ohjautua tukihenkilötoiminnan pariin kuntien peruspalveluiden, kuten neuvolan, päivähoidon tai koulun kautta, tai itse hakeutuen. Annettu tuki on perheille ja kunnille muutoin maksutonta, mutta kuntien toivotaan korvaavan vapaaehtoisille tukihenkilöille aiheutuvia matkakustannuksia. 8 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

9 Lastensuojelun erityistehtävät Pelastakaa Lapset keskustoimiston ja aluetoimistojen asiantuntijat tarjoavat tukea lapsiin, lapsiperheisiin, vanhemmuuteen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelutilanteisiin liittyvää arviointia, vanhemmuuden tukea, konsultaatiota ja työnohjausta tarjotaan perhehoitoon, adoptioon ja muuhun lastensuojeluun liittyen. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöillä on erilaisissa konsultaatiotehtävissään mahdollisuus käyttää tukenaan Pelastakaa Lasten konsultaation tukiryhmää. Konsultaation tukiryhmän muodostavat Pelastakaa Lasten asiantuntijat, jotka edustavat monipuolista osaamista mm. lastenpsykiatriasta, lastensuojelun eri osa-alueista, perheterapiasta, päihdehuollosta, työnohjauksesta ja juridiikasta. Konsultaation tukiryhmä työskentelee sosiaalityöntekijöiden taustalla ja käytössä on videokonsultaation mahdollisuus. (Katso tarkemmin nettisivuillamme). Lastensuojelun työnohjaus, vuorovaikutuksen tuki, vanhemmuuden tuki ja ohjaus, konsultaatiot Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 45 min...75,00 Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 60 min ,00 Ryhmäkonsultaatio, -työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki (max 6 henkilöä) /60 min.. 190,00 Sähköposti- tai puhelinkonsultaatio/ tapaus tai aihe...75,00 Etäkonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki /videoneuvottelu/ 60 min ,00 Vuorovaikutuksen tuki /60 min ,00 Lastensuojelutilanteisiin liittyvät arvioinnit sekä työparityöskentely Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia työparina kunnan sosiaalityöntekijälle erilaisissa lastensuojelun tilanteissa. Kunnalla on mahdollisuus tilata erilaisia lastensuojelun tilanteisiin liittyviä asiakaskohtaisia arviointeja (sisältää kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon) aluetoimistoista. Arvioinnit tehdään parityönä. Arviointeja ovat esimerkiksi lapsen elämäntilanteen arviointi, tuen tarpeen arviointi, vuorovaikutuksen arviointi (MIM), vanhemmuuden arviointi, huostaanoton- tai sijoitustilanteen arviointi, sukulais- ja läheisverkostosijoituksen arviointi ja sukulaissijaisvanhemmuuden arviointi. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä työparina / 60 min ,00 Pelastakaa Lasten kahden sosiaalityöntekijän arviointityö / 60 min ,00 Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitaja (Oulu) 60 min ,00 Lastensuojelun edunvalvojatoiminta Aluetoimistoissa on lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka voivat toimia lastensuojelulain 22 :n mukaisena edunvalvojana. He ovat perehtyneet lastensuojelun työprosessiin, lapsen kuulemiseen ja lapsen mielipiteen selvittämiseen. Edunvalvoja tulee määrätä lapselle, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lastensuojelun edunvalvoja käyttää edunvalvontamääräyksen mukaisessa asiassa huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa tuoden esiin lapsen edun ja lapsen näkemykset kyseessä olevaan asiaan liittyen (www.lastensuojelunedunvalvonta.fi). Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojilla on edunvalvojatehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan juridista konsultaatiota ja Pelastakaa Lasten konsultaation tukiryhmää. Lastensuojelun edunvalvoja 60 min...83,00 Läheisneuvonpito Läheisneuvonpidon koollekutsuja 60 min...83,00 Kaikissa erityistehtävissä veloitetaan matka-ajasta 50%, matkakulut verohallinnon km korvaus. Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

10 Lastensuojelun lakimiespalvelu Pelastakaa Lapset ry:n lakimiespalvelu tarjoaa valtakunnallisesti kuntien sosiaalitoimille ja muille lapsen asioita käsitteleville ja niistä päättäville viranomaistahoille juridista konsultaatiota lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa keskittyen erityisesti lastensuojeluun sekä lastenvalvontaan. Lakimies voi toimia kunnan asiamiehenä mm. hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä sekä osallistua pyynnöstä myös kuntien lakisääteisiin lastensuojelun moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin joko pysyvänä jäsenenä tai pyydettäessä paikalle tulevana asiantuntijana. Lakimiespalvelu järjestää myös koulutuksia eri asiakasryhmille. Lakimiespalvelu toimii valtakunnallisesti keskustoimiston yhteydessä. Maksullinen palvelunumero (hinta: 2,20 /min + ALV) Konsultaationumeroon pyritään vastaamaan arkisin klo Sähköpostikonsultaatiot ja laajemmat toimeksiannot Hinta: 140,00 /tunti + ALV (+ matkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset), matkaan kulunutta aikaa ei veloiteta työaikana. Lisätietoja palvelusta: Täydennyskoulutukset Täydennyskoulutusta järjestetään ammattilaisille ja perheille lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, kuulemiseen, lastensuojelun juridiikkaan, adoptioon tai lastensuojelutyöhön liittyvistä teemoista tilauksen mukaan. Kyselyt keskus- ja aluetoimistoista. Lastenkotitoiminta Pelastakaa Lasten lastenkodit ovat 7-paikkaisia kodinomaisia lastenkoteja, joiden tehtävänä on toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lastenkodit on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, silloin kun lapsi tarvitsee turvallista ja vankkaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Lastenkodeissa on toteutettu SHQS laadunhallintajärjestelmään perustuva laadun kehittämishanke ja lastenkotitoiminnalle on myönnetty sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Lastenkotien hinnat on kilpailutettu ja ne määräytyvät pääsääntöisesti kilpailutusten mukaan. Paikka- ja hintatiedustelut Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu Turussa aloitti toimintansa alkuvuodesta Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään. Paikkatiedustelut Pelastakaa Lasten lastenkodeissa toteutetun SILTA -projektin ( ) avulla on kehitetty lastenkotien perhetyötä ja luotu SILTA -malli. Mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työ jatkuu lastenkodeissa ja sitä laajennetaan perhehoitoon. SILTA -ohjaajan ammatillista täydennyskoulutusta (30 op) ja SILTA -työtä tarjotaan laajasti lastenkotien omahoitajille, perhehoidon työntekijöille sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Tiedustelut 10 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

11 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

12 Ota yhteyttä! Keskustoimisto Koskelantie Helsinki puh Etelä-Suomen aluetoimisto Koskelantie Helsinki puh Länsi-Suomen aluetoimisto Hämeenkatu 14 C Tampere puh Pohjois-Suomen aluetoimisto Isokatu Oulu puh Keski-Suomen aluetoimisto Väinönkatu 11 A Jyväskylä puh Turun toimipiste Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku puh Itä-Suomen aluetoimisto Suvantokatu 2, 2. krs Joensuu puh Lahjoitustilit Nordea IBAN FI OP IBAN FI Puhelinlahjoitus (19,95,00 + pvm) Tekstiviestilahjoitus tekstaa LAPSELLE numeroon (10,00 ) Keräyslupa 2020/2011/2460

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2013 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2015

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2015 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2015 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2016

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2016 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2016 Pelastakaa Lasten lastensuojelupalvelut tarjoavat kunnille hyvän mahdollisuuden vahvistaa omaa lastensuojelutyötään sisällöllisesti monipuolisilla

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Mitä on kotimainen adoptio?

Mitä on kotimainen adoptio? Mitä on kotimainen adoptio? 20.5.2014 Perheaikaa.fi Yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa www.adoptioperheet.fi Projektivastaavat Heli Reinikainen Päivi Partanen Kohtaaminen - kotimaisen adoption kehittämishanke

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella Juha Kylli Oulu 24.4.2014 Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella VILLANUTUN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme lastensuojelupalveluja, joiden päämääränä on turvata lasten

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden Anna lapselle koti annat tilaisuuden Lämmin kiitos yhteydenotostanne ja osoittamastanne kiinnostuksesta perhehoitokampanjaamme kohtaan. Olemme iloisia, että olette ottaneet yhteyttä juuri meihin pohtiessanne

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua.

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua. 20.11.2013 1 Perhehoito: Perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoito

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE Adoptiota harkittaessa 2 Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka harkitset lapsesi luovuttamista adoptioon. Adoptiopäätös on kaikkiin sen osapuoliin vaikuttava iso ratkaisu. Sen

Lisätiedot

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tänään mukana Seminaarin tavoitteita ja teema-alueita Nostaa esille erilaisia näkökulmia ja ääniä lasta ja perhettä

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen

Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen Perhehoidossa kutsumme lasten omia vanhempia syntymävanhemmiksi erotuksena sijaisvanhemmista. Perhehoidossa on tehty ainakin 15 vuotta

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 12.06.2013

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 12.06.2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 98 10.4.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 123 22.5.2013 Asianro 477/05.09.00/2013 138 Esitys Raision sosiaalitoimen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus Pesäpuu ry lastensuojelun erityisosaamisen keskus Ilmarisenkatu 17 A 40100 Jyväskylä Iso Roobertinkatu 1 A 16 5 00120 Helsinki toimisto@pesapuu.fi www.pesapuu.fi Läheisten osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa

Lisätiedot

VERKOSTOT KOHTAAVAT PERHEET VOIMAANTUVAT. Perhehoidonpäivät 12.-13.11.2014 Jyväskylä Pirkko Porrassalmi Milla Nuorala

VERKOSTOT KOHTAAVAT PERHEET VOIMAANTUVAT. Perhehoidonpäivät 12.-13.11.2014 Jyväskylä Pirkko Porrassalmi Milla Nuorala VERKOSTOT KOHTAAVAT PERHEET VOIMAANTUVAT Perhehoidonpäivät 12.-13.11.2014 Jyväskylä Pirkko Porrassalmi Milla Nuorala PePPi pähkinänkuoressa Osa Emma ja Elias ohjelmaa RAY 2012-2016 Vapaaehtoiset voimavarana

Lisätiedot

Kouluttajien valmistautuminen

Kouluttajien valmistautuminen 4 Kouluttajien valmistautuminen Jokaisessa tapaamisessa tarvitset: fläppitaulu, tusseja, maalarinteippiä kyniä piirtoheitin ja valkokangas kouluttajien ja osallistujien nimikyltit Tapaamisen ohjelma (fläppi)

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa

Kohtaamisia lastensuojelussa Kohtaamisia lastensuojelussa Lastensuojelun alkuarviointi -hanke Ritva Salpakoski Jyväskylä 10.9.08 15.9.2008 Hankkeen taustaa Sosiaalialan kehittämishanke 2004-2007 Lastensuojelun kehittämisohjelma 2004-2007

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Esityksen

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Hyvinkään, Keski- ja Länsi-Uudenmaan alueellinen lastensuojelun perhehoidon erityisyksikkö Pihlaja Voimassa 1.4.2015 alkaen Julkaisija: Perhehoitoyksikkö Pihlaja TOIMINTAOHJE 2

Lisätiedot

Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus

Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus Metsäkodon ja Rinnekodon toiminta perustuu sosiaalityön, kasvatustieteellisen tiedon, psykiatrisen hoitotyön ja kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteiden integrointiin yhteisöllisessä, kasvua tukevassa

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori. Lastensuojelun tukipalvelut

Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori. Lastensuojelun tukipalvelut Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori Lastensuojelun tukipalvelut Toimintasuunnitelma 1.Yleistä Lastensuojelun tukipalvelutoiminta käsittää seuraavanlaisia palveluja, joiden tuottamiseen ammatinharjoittaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja. Johanna Will-Orava 3.5.2013

Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja. Johanna Will-Orava 3.5.2013 Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja Johanna Will-Orava 3.5.2013 Toimintakäsikirjan sisältö 1. Johdanto 2. Perhepalveluiden lähtökohdat, tavoitteet ja tarkoitus yhteistoiminta-alueella 3.

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Arviointi asiakkuuden alussa. - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä

Arviointi asiakkuuden alussa. - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä Arviointi asiakkuuden alussa - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä Myyrmäen vastaanottotiimi - Aloitti toimintansa 1.1.2010 - Johtava sosiaalityöntekijä, 5 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa

Lisätiedot

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella?

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusohjelma Emma & Elias 2012-2017 Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

COPYRIGHT Perhehoitoliitto ry / Pelastakaa Lapset ry

COPYRIGHT Perhehoitoliitto ry / Pelastakaa Lapset ry 8 PRIDE-kirja Kaikki lapset kuvittelevat. Sijoitetut lapset saattavat luoda esimerkiksi seuraavanlaisia kuvitelmia syntymä-äidistään tai -isästään: Äiti ei löisi meitä, jos hänellä ei olisi niin paljon

Lisätiedot

Yhdessä perheen kanssa

Yhdessä perheen kanssa Yhdessä perheen kanssa Vaahteramäki - Sijaishuoltopalvelut Lastensuojeluyksikkö Vaahteramäki sijaitsee Alavuden asemanseudulla. Tarvittavat palvelut löytyvät kolmen kilometrin etäisyydeltä, Alavuden keskustasta.

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA 2014 1. HOITOPALKKIO Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousi

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

PRIDE-valmennuksen arviointi

PRIDE-valmennuksen arviointi PRIDE-valmennuksen arviointi «Hyvä valmistautuminen sijaisvanhemmuuteen Tone Nordby seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norja Side 1 Presentasjon Helsinki, mai 2015 Tausta Norja osti

Lisätiedot

PERHEENTALO. Tavallisuuden voimasta nouseva SUURHANKE

PERHEENTALO. Tavallisuuden voimasta nouseva SUURHANKE PERHEENTALO Tavallisuuden voimasta nouseva SUURHANKE Gävlenlinnan päiväkodin eskariryhmä Mansikan lapset esiintymässä opettajansa Tapani Mustosen kanssa. Lapset esittivät tuttuja lastenlauluja avajaisvieraitten

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot