Työpaja lastensuojelupäivillä Marjo Mikkonen ja Marja Turunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen"

Transkriptio

1 Työpaja lastensuojelupäivillä Marjo Mikkonen ja Marja Turunen

2 Perhehoidossa kutsumme lasten omia vanhempia syntymävanhemmiksi erotuksena sijaisvanhemmista. Perhehoidossa on tehty ainakin 15 vuotta suunnitelmallisesti työtä huostaan otettujen lasten vanhempien kanssa. Perheleirit sijaisperheissä asuville lapsille ja syntymävanhemmille aloitettiin vuonna Perheleirejä on järjestetty pääsääntöisesti kerran vuodessa, viime vuosina kerran kahdessa vuodessa lasten ja nuorten leirien lisäännyttyä. Perheleirejä ohjaavat perhehoidon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat.

3 Perhehoidon kehittämishankkeissa vuosina yhtenä tavoitteena oli syntymävanhempien tuen kehittäminen. Syntymävanhemmille suunnattuja vertaistukiryhmiä on järjestetty toimistomme työntekijöiden ohjaamina Voikukkia projektin sapluunaa mukaillen vuodesta Syntymävanhemman prosessia lapsen ja sijaisvanhemman prosessin ohella on pohdittu omassa ns. syntymävanhemman prosessi huostaanoton jälkeen -ryhmässä. Otimme innokkaasti vastaan tarjouksen tutkimuspilotista Miia Pitkäsen hankkeeseen Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena. Perhehoidon asiakasvanhempia ohjattiin meidän kauttamme haastateltaviksi. Noin 10 vanhempaa tuli haastatelluksi.

4 Helsingin perhehoidon pilotissa Soccan hankkeessa Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena tarkennettiin suunnitelmien tarkoitusta, määriteltiin niiden sisältöjä ja laatimisen tapoja osana lapsen sijoituksen aikaista sosiaalityötä. Vanhempien asiakassuunnitelma on suunnitelmallisen vanhemmuustyön tärkeä ammatillinen väline. Suunnitelma konkretisoi vanhemmuustyön tavoitteet ja vanhemman omat ajatukset ja odotukset saavat myös tilaa.

5 Suunnitelma voidaan laatia kotikäynnillä, toimistotapaamisessa tai yhteistyötapaamisessa. Suunnitelman sisältönä on kuvaus vanhemman nykytilanteesta, voimavaroista ja vahvuuksista. Suunnitelmassa myös kuvataan vanhemmuuteen liittyvät konkreettiset tavoitteet, lapsen ja vanhemman yhteydenpito ja vanhemman näkemys omasta suhteestaan lapseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn liittyen toimijat ja vastuun jakautuminen.

6 Helsingin perhehoidon tutkimuspilotti Kaikki vanhemmuus lapsen eduksi Huostaanotetun lapsen vanhemmalle laadittava suunnitelma Miksi tehdään/ketä varten? Mitä/sisällöt? Miten ja milloin laaditaan? Vanhemmalle: Työntekijälle: Selkiyttää mitä häneltä odotetaan, konkreettiset tavoitteet Vanhemman omat ajatukset ja odotukset tulevat esille = itse asetetut tavoitteet Tarvittavat palvelut voivat tehostua tai mahdollistua Vanhemman asiasta ollaan kiinnostuneita Lain edellyttämä dokumentti Kuntoutumisen tukemisen työväline: kokonaiskuvaus moniammatillisesta työstä Yhteistyön rakentamisen väline Voi lisätä työskentelyn tasalaatuisuutta. Kuvaus nykytilanteesta: Vanhemmuus: Henkilökohtainen elämäntilanne (asuminen, työ, opiskelusuunnitelma ) Konkreettiset tavoitteet Vanhemman näkemys omasta suhteestaan lapseen Yhteydenpito lapseen Vahvuudet ja voimavarat Moniammatillinen työskentely: Toimijat ja tehtävien jakaantuminen Laaditaan kotikäynnillä, toimistotapaamisessa tai yhteistyötapaamisessa Näkökulmana vanhemmuus Ensimmäinen suunnitelma laadittu huostaanottopäätöksen yhteydessä Suunnitelma tarkistetaan 1-2 kertaa vuodessa ja mahdollisimman pian lapsen sosiaalityön siirtyessä uuteen yksikköön Laaditaan lähellä lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelua yhteys? Dokumenttina voi olla myös moniääninen, tärkeää konkreettisuus ja ymmärrettävyys Lähtökohtana Lsl 30. : Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa.

7 Sijaisperheessä asuvien lasten osalta sosiaalityöntekijällä on kannateltavana kolme osapuolta: sijoitettu lapsi, syntymävanhemmat ja sijaisvanhemmat. Sosiaalityöntekijän ensisijainen asiakas on sijoitettu lapsi. Sosiaalityöntekijä toimii sijaisvanhempien työnohjaajana. Sijaisperheistä 20 % asuu Helsingissä, yli puolet Uudenmaan maakunnan ulkopuolella, joten sijaisperheissä käynteihin menee paljon työaikaa. Sosiaalityöntekijän suhteessa syntymävanhempaan kuntoutumisen tukeminen on keskeistä. Vanhemmilla on paljon hoivavajetta ja heitä kohdatessa kunnioittava asenne ja kiinnostus heidän elämäänsä kohtaan on keskeistä. Palaute yhdeltä syntymävanhemmalta: Kiitos, että olet ollut minulle ihminen.

8 Vanhemman kanssa on työskennelty yleensä jo pitkään avohuollossa ja lapsen vastaanottolaitokseen tai kriisiperheeseen sijoituksen aikana. Lapsen siirtyessä pitkäaikaiseen sijaisperheeseen lapselle määrätään uusi vastuusosiaalityöntekijä perhehoidosta. Syntymävanhemmat kokevat sijaisvanhemmat usein alkuvaiheessa uhkana. Jaettuun vanhemmuuteen pääseminen on työn takana. Parhaimmillaan yhteistyö toimii hyvin ja molemmilla vanhemmilla on oma roolinsa lapsen elämässä toisiaan kunnioittaen. Kuulin lapsen suusta syntymä-äidin soittaessa ja kysyessä sijaisäitiä: Äiti, äiti haluaa puhua sun kanssa. Kaksi äitiä ei ole välttämättä ongelma lapsen näkökulmasta. Tärkeää, on että äidit tulevat toimeen keskenään.

9 Pitkäaikaiseen perhehoitoon on sijoitettuna noin 700 lasta. Yhdellä sosiaalityöntekijällä on asiakkaana noin 35 lasta. Vuodelta 2007 olevan tilannekartoituksen mukaan perhehoitoon sijoitetuista lapsista 15%:lla äiti oli kuollut, 14 %:lla isä oli kuollut ja 16 %:lla isyys oli selvittämättä. Osaan vanhemmista ei saada lukuisista yrityksistä huolimatta yhteyttä. Erityisesti isät katoavat usein lapsen elämästä pitkän perhesijoituksen aikana. Vanhemmista osan kanssa on mahdollista työskennellä. Vanhemman suunnitelma pyritään tekemään yhdessä häntä kuntouttavan tahon kanssa. Vanhemman suunnitelma on vanhemman oma asiakirja. Sitä ei jaeta lapselle eikä sijaisvanhemmille osana lapsen asiakassuunnitelmaa.

10 Piirin 30:lla lapsella on yhteensä 45 vanhempaa, joille on tehty tai pyritty tekemään suunnitelma. Kolme vanhempaa on kuollut, kahdeksan lapsen isyyttä ei ollut selvitetty. Suurin osa, 34 vanhempaa asuu Helsingissä. 11 vanhempaa asuu muualla Suomessa. Vanhemmista 16:lle on tehty suunnitelma yhdessä vanhemman kanssa. Muut vanhemmat eivät kutsusta huolimatta tulleet paikalle tms. Suunnitelma on tehty vanhemmille, joista osa on asunnottomia, työttömiä, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisia, vankilassa tai laitoksessa. Yhden lapsen vanhemmat asuvat huostaanoton jälkeen vielä yhdessä, muut ovat olleet ainoina huoltajina, eronneita tai uusissa avio- tai avoliitoissa. Yhdenkään lapsen kohdalla ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa kotiutumisesta vanhemmalleen.

11 Taustaa: 5-vuotias tytär sijoitettiin vuosi sitten perhehoitoon. Äidin lapsuudenperhe on muuttanut Suomeen ulkomailta. Äiti oli huostaan otettuna nuoruudessaan päihteiden, kuljeskelun yms. takia. Isyyttä ei ole tunnustettu. Nykytilanne: Äiti jäi juuri asunnottomaksi maksamattomien vuokrien takia, asuu oman äitinsä luona. Äidin diagnoosina on tunne-elämän epävakaus, yksisuuntainen masennus ja borderline-persoonallisuus. Äidillä on alkamassa ryhmämuotoinen kuntoutus psykiatrisella poliklinikalla. Äiti ei koe tarvitsevansa lääkitystä.

12 Tavoitteet: Lapsen kotiuttamissuunnitelman laatiminen ei ole ajankohtaista äidin asunnottomuuden, epävakaan psyykkisen tilan ja keskeytyneiden opintojen vuoksi. Tavoitteena on äidin ja tyttären välisen vuorovaikutuksen tukeminen säännöllisten tapaamisten turvin lapsen etu huomioiden. Lasta kuormittavia tilanteita tulee välttää tapaamisviikonloppuina. Toimenpiteet: Psykiatrian poliklinikan tuki. Sosiaalityöntekijän tapaamiset. Arviointi: Puolen vuoden päästä ennen lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelua.

13 1. Pysäyttävä (a calming pattern) 2. Voimaannuttava (an empowerment pattern) 3. Uudelleenrakentava (a rebiography pattern) (Krumer-Nevo 2003)

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ Jälkihuollon teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄLKIHUOLLON

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

Ammattilaisten ajatuksia vanhempien kuntoutumisen tukemisesta lapsen sijoituksen aikana

Ammattilaisten ajatuksia vanhempien kuntoutumisen tukemisesta lapsen sijoituksen aikana Ammattilaisten ajatuksia vanhempien kuntoutumisen tukemisesta lapsen sijoituksen aikana Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena -hanke Miia Pitkänen 2011 Socca PL 7409, Käenkuja

Lisätiedot

Miia Pitkänen, VTL Kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto ry

Miia Pitkänen, VTL Kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto ry Miia Pitkänen, VTL Kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto ry Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Käytäntötutkimushanke Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen

Lisätiedot

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE Adoptiota harkittaessa 2 Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka harkitset lapsesi luovuttamista adoptioon. Adoptiopäätös on kaikkiin sen osapuoliin vaikuttava iso ratkaisu. Sen

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Onnistuneen sijoituksen

Onnistuneen sijoituksen Onnistuneen sijoituksen siltaa rakentamassa Lastensuojelun perhehoidon työkirja Toimittaneet: Ritva Mantila Marjo Mikkonen LeenaMaaria Väinölä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sijaishuollossa vuosina

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

KAdonnuttA. etsimässä

KAdonnuttA. etsimässä Marjo Pajari Marjo Pajari KAdonnuttA vanhempaa etsimässä Ajatuksia ja ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa Marjo Pajari Kadonnutta vanhempaa etsimässä Ajatuksia

Lisätiedot

Syntymäperheiden ja läheisverkoston kanssa työskentely sijoituksen aikana. Nuorten näkökulma

Syntymäperheiden ja läheisverkoston kanssa työskentely sijoituksen aikana. Nuorten näkökulma Syntymäperheiden ja läheisverkoston kanssa työskentely sijoituksen aikana Nuorten näkökulma Syntymäperheiden ja läheisverkoston kanssa työskentely sijoituksen aikana Nuorten näkökulma Kirjoittajat: Jaana

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja. monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. Ilse Niekka

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja. monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. Ilse Niekka Maahanmuuttajataustaiset lapset ja monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa Ilse Niekka 2 Maahanmuuttajataustaiset lapset ja monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa Ilse Niekka Pesäpuu ry

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä aikuissosiaalityön asiakkaan palveluprosessi 1 Yhteydenotto ja arviointi Yhteistyötaho 2 Palvelutarpeen arviointi 2 a Palvelutarpeen arviointilomake 2 b Elämän

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden Anna lapselle koti annat tilaisuuden Lämmin kiitos yhteydenotostanne ja osoittamastanne kiinnostuksesta perhehoitokampanjaamme kohtaan. Olemme iloisia, että olette ottaneet yhteyttä juuri meihin pohtiessanne

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot