Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012"

Transkriptio

1 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa toteutetaan ehkäiseviä, avohuollon ja sijaishuollon lastensuojelupalveluita sekä lastensuojelutoimintaan ja lapsen oikeuksien edistämiseen liittyvää kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Toiminnassamme on mukana myös suuri joukko vapaaehtoisia, jotka haluavat järjestön toiminnan kautta olla mukana tukemassa lapsia ja lapsiperheitä. Ehkäisevän lastensuojelutyön laajentaminen on lähivuosien painopisteenä. Pelastakaa Lapset ei tuota toiminnallaan voittoa. Järjestön oma varainhankinta sekä lahjoitusvarat mahdollistavat vertaisryhmätoiminnan, leirien järjestämisen sekä virkistystoiminnan lastensuojelutyön piirissä oleville lapsille, heidän vanhemmilleen sekä tukihenkilöille, aikuisystäville, lomakodeille, tukiperheille, sijaisperheille ja adoptioperheille. Kehittämis- ja vaikuttamistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa tukee RAY. Adoptiotoiminta Pelastakaa Lasten palvelujen kautta saa vuosittain kodin noin 30 kotimaasta ja noin 100 ulkomailta adoptoitua lasta. Vuosikymmenten kokemus adoptioneuvonnasta, lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin, adoptioperheiden kanssa tehtävästä työstä lasten kasvun aikana sekä jälkipalvelutyöstä antaa arvokasta tietoa ja vahvistaa järjestön adoptio-osaamista. Adoptiotoiminnassa on 2000-luvulla kehitetty adoption jälkeistä tukea Eheämpi Elämä -hankkeessa sekä tehty tutkimusta kansainvälisesti adoptoitujen lasten hyvinvoinnista FINADO -hankkeessa. Kohtaaminen -hankkeessa kehitetään kotimaista adoptiotyötä ( ). Adoptioneuvonta Kansainvälistä adoptiota toivovien perheiden adoptioneuvonta ,00 Kansainvälisen adoptioneuvonnan lisäselvitys (lausunto)...216,00 Kansainvälisen adoptioneuvonnan lisäselvitys (laajempi, sisältää tapaamisen)...269,00 Kansainvälisen adoptiosijoituksen seuranta ja raportit lapsen syntymämaahan/raportti...376,00 Kansainvälisen adoption olosuhdeselvitys hovioikeudelle ,00 Kotimaista adoptiota toivovien perheiden adoptioneuvonta / perhe ,00 Kotimainen adoptioneuvonta lapsen luovuttamista harkitseville vanhemmille / vanhempi...843,00 Kotimainen perheen sisäinen adoptioneuvonta / lapsi ,00 Perheen sisäinen adoptio erityistilanteissa (laajempi selvitys) ,00 Kotimaisen adoptioneuvonnan vuositapaaminen lasta odottaville perheille...216,00 Kotimaisen adoption asiakirjamaksu perheeltä/ lapsi...253,00 Keskeytynyt adoptioneuvonta / tapaaminen...216,00 Lapsen adoption jälkeinen tukikäynti...179,00 Muut kuin kotimaisilla kielillä annetut adoptioneuvonnat (korotus 20 %) Jälkipalvelu, adoption jälkeinen tuki Toimistomaksu...32,00 Tapaaminen...42,00 Tiedustelu ulkomaille...63,00 Viranomaistapaaminen...126,00 Vuorovaikutuksen tuki adoptiolapselle ja perheelle (6 tapaamista) ,00 Vertaisryhmä adoptoiduille lapsille Lasten ryhmä/lapsi...116,00 /ryhmä kerran viikossa (10 x 1,5h) tai 4-5 päivän päiväryhmä (4-5 x 4h). Sisältää alkuhaastattelut ja palautetapaamisen. Pienryhmät adoptioperheille hinnoitellaan ryhmäkohtaisesti Adoptiolasten ja -perheiden ryhmiä toteutetaan osin lahjoitusvaroin.

2 Perhehoito Pelastakaa Lasten perhehoidon tuen piirissä on vuosittain noin 350 lasta sekä noin 220 sijaisperhettä. Valmennuksessa käytetään PRIDE -menetelmää, jota Pelastakaa Lapset on mukana kehittämässä. Järjestön perhesijoituksia tekevät sosiaalityöntekijät ovat saaneet PRIDE-kouluttajakoulutuksen sekä koulutusta mm. sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Aluetoimistoissa on myös mm. Theraplay- ja perheterapeuttista osaamista sekä säännölliset lastenpsykiatrin konsultaatiot. Minun Elämäni -hankkeen ( ) aikana kehitettiin perhehoidossa olevien lasten kuulemista, osallisuutta ja vuorovaikutusta edistäviä työmenetelmiä sekä porrasteinen tukimalli lapsen ja sijaisvanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen. Lyhytaikaista perhehoitoa on kehitetty kolmivuotisessa kehittämishankkeessa ( ). Meneillään ovat Kokemukset näkyviin -Väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa- hanke (yhteistyö Viola ry) sekä Vaativan perhehoidon kehittämishanke. Perhehoidon valmennus ja sijoitus Lyhytaikaisen perhehoidon sijoitusmaksu ,00 Sijoitusmaksu sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%-50% tapauskohtaisesti. Perhehoidon sijoitusmaksu ,00 Perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%-50% tapauskohtaisesti Pelastakaa Lapset valmentaa kunnille sijaisperheitä erikseen sovitusti joko PRIDE-ryhmänä tai perhekohtaisena valmennuksena. Tiedustelut ista. PRIDE-valmennus materiaalimaksu/hlö...66,00 2 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012

3 Perhehoidon tukeminen Perhehoidon porrastettuun tukeen kuuluvat tapaamiset sosiaalityöntekijän sekä lapsen ja sijaisperheen välillä perustuvat lapsen ja sijaisvanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja lapsen elämäntarinan rakentamiseen. Henkilökohtaisten tapaamisten ja keskustelujen lisäksi työmenetelminä käytetään lapsilähtöisiä menetelmiä (kortit, pelit, valokuvat, Minun kirjani, taikasauva, elämänjana, Tejping- ja Theraplaysekä perheterapeuttiset menetelmät). Työskentelyssä voidaan myös käyttää lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen videointityömenetelmää. Porrastetun tuen kuukausimaksuihin sisältyvät tapaamisten lisäksi osallistumiset lapsen perhehoitoon liittyviin muihin tarpeellisiin tapaamisiin sekä neuvotteluihin ilman erillistä maksua. Perhehoidon perustuki yhdestä lapsesta/kk (2-3 tapaamista/vuosi)...110,00 Perhehoidon erityistuki yhdestä lapsesta/kk (4-6 tapaamista/vuosi)...171,00 Perhehoidon intensiivinen tuki yhdestä lapsesta/kk (7-10 tapaamista/vuosi)...306,00 (Sisarusalennukset 20 %) Lyhytaikaisen perhehoidon tuki ja seuranta...293,00 /kk Tehostettu työskentely biologisten vanhempien kanssa lyhytaikaisessa perhehoidossa...449,00 /kk Tehostetun työskentelyn sisältö sovitaan tarpeen mukaan. Se voi sisältää lapsen kotiuttamisen tuen, jatkotyöskentelyn tarpeen suunnittelua ja arviointia. Vuorovaikutuksen tuki perhehoidossa olevalle lapselle ja sijaisperheelle (6 tapaamista) ,00 Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Perhehoidon täydennyskoulutukset, konsultaatiot, työnohjaukset, vanhemmuuden tuki ja ohjaus sekä vertaisryhmät ovat osa järjestön toteuttamaan perhehoidon tukea. Niitä järjestetään sekä järjestön perhehoidon tuen piirissä oleville perheille ja lapsille että muille perhehoidon toimijoille. Sijaisvanhemmuuden tukea ja ohjausta voi saada myös perheille, jotka eivät ole järjestön porrastetun tuen piirissä. Lisätiedot ja kyselyt ista sekä keskustoimistosta. (kts myös kohta konsultaatiot, työnohjaus ja vanhemmuuden tuki ja ohjaus). PRIDE-täydennyskoulutus /hlö...168,00 Sijaishuollon peruspilarit, Lapsen perhesuhteet, Itsetunto ja vuorovaikutus, Kuri ja rajat Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille. Lasten ryhmä/lapsi...393,00 Ryhmä kerran viikossa (10 x 1,5h) tai päiväryhmä (5 x 4h). Sisältää alkuhaastattelut, palautetapaamisen ja lastenkotilasten ryhmässä omahoitajien tapaamisia. Sijaisvanhempien ryhmä lasten ryhmän rinnalla/perhe...112,00 Pienryhmiä ja vertaisryhmiä toteutetaan osin lahjoitusvaroin. Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

4 Lomakoti- ja tukiperhetoiminta Pelastakaa Lasten kautta saa vuosittain yli tuhat lasta lomakodin tai tukiperheen.toiminnassa on mukana yli 500 vapaaehtoista lomakotia- ja tukiperhettä. Lomakoti- ja tukiperhetoiminta pystyy vastaamaan tehokkaasti monen lapsiperheen tarpeisiin. Pelastakaa Lapset on kehittänyt tukiperhetoimintaan valmennuksen perheille sekä pienryhmä- ja leiritoimintaa Pelakuu -tehostetun tukiperhetyön projektin aikana ( ).Tukiperheet saavat valmennuksen, sosiaalityön tuen sekä täydennyskoulutusta. Lapsille ja perheille järjestetään lahjoitusvaroilla erilaisia virkistystapahtumia, joiden tavoitteena on tukea vapaaehtoisia tukiperheitä tehtävässään sekä lisätä lasten ja perheiden yhteistoimintaa. Lomakotimaksut Lomakotisijoituksen sijoitus- ja tukimaksu...122,00 Sijoitusmaksu sisarusten osalta/ lapsi...25,00 Kulukorvaukset lomakodille 1.lk (ei erityishoidon tarvetta) / pv...17,40 2.lk (erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...19,10 3.lk (vaativaa erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...22,10 Toimintamaksu (sisältää vakuutuksen) / pv... 9,80 Tukiperhemaksut Tukiperhesijoituksen sijoitusmaksu...489,00 (sisältää perheen valmennuksen 12 h, lapsen sijoitusvaiheen neuvottelut ja tutustumiset sekä sosiaalityön tuen) Sijoitusmaksu sisarusten osalta /lapsi...73,00 Kulukorvaukset tukiperheelle 1.lk (ei erityishoidon tarvetta) / pv...22,10 2.lk (vähäistä erityishoitoa tarvitseva lapsi) / pv...23,10 3.lk (erityishoitoa tarvitseva lapsi)/pv...24,30 4.lk (vaativaa erityishoitoa tarvitseva lapsi)/pv...28,40 Toimintamaksu (sisältää vakuutusmaksun) / pv...18,10 Tukiperhesuhteen seuranta- ja tukimaksu /lapsi/vuosi...178,00 Km korvaus lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä... 0,35 Aluetoimistot valmentavat tarpeen mukaan tukiperheitä myös kuntien käyttöön. Tukiperheen valmentaminen kunnalle (12 h) ryhmämuotoisena/osallistujaperhe...734,00 Tukiperheessä käyvien lasten vanhempien ryhmä/vuosi...508,00 Perheleiri (tukiperhetoiminnan piirissä oleville lapsille vanhempineen) Viikonloppu/lapsi...92,00 Viikonloppu/aikuinen...122,00 Leiri-, pienryhmä- ja virkistystoimintaa lapsille ja perheille toteutetaan osin lahjoitusvaroin. 4 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012

5 Lastensuojelun konsultaatio, työnohjaus, vanhemmuuden tuki ja ohjaus sekä erityistehtävät Pelastakaa Lapset keskustoimiston ja jen asiantuntijat tarjoavat henkilökohtaista konsultaatiota mm. lapsiin, lapsiperheisiin, vanhemmuuteen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelun konsultaatiota ja työnohjausta tarjotaan tukiperhetoimintaan, perhehoitoon sekä adoptioihin liittyvissä asioissa. Lastensuojelun konsultaatiota ja sijoitustilanteisiin liittyviä arviointimalleja on kehitetty SiTi-kollega -hankkeessa ( ). Pelastakaa Lasten hallinnoimassa lastensuojelun edunvalvojahankkeessa ( ) on kehitetty lapsen kohtaamiseen ja lastensuojeluprosessiin perehtyneiden edunvalvojien koulutusta, tuotettu tietoa edunvalvonnasta, koottu tietoa toteutuneista edunvalvonnoista ja kehitetty lastensuojelun edunvalvonnan käytäntöjä. Lastensuojelun konsultaatiot, työnohjaus ja vanhemmuuden tuki ja ohjaus Yksilökonsultaatio, työnohjaus ja vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 45 min...70,00 Yksilökonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki / 60 min...94,00 Ryhmäkonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki (max 6 henkilöä) / 60 min...175,00 Sähköposti- tai puhelinkonsultaatio/ tapaus tai aihe...70,00 Etäkonsultaatio, työnohjaus tai vanhemmuuden ohjaus ja tuki/videoneuvottelu/ 60 min...94,00 (matkakulut verohallinnon km korvaus) Lastensuojelun sijoitustilanteiden konsultaatiopalvelut (SiTi -kollega) SiTi -kollegan sosiaalityön konsultaatiossa Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä antaa kollegiaalista tu-kea ja konsultaatiota viranomaiselle erilaisiin sijoitustilanteisiin ja niiden arviointiin (huostaanotot tai niiden purku, asiakassuunnitelmat, lyhyt - tai pitkäaikainen sijaishuolto) sekä vaikeisiin lastensuojelun tilanteisiin (lastensuojeluasian vireilletulo, lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto). Konsultaatioiden toteuttamistapoja ovat puhelin, sähköposti, henkilökohtaiset tapaamiset, videoneuvottelut, ja työparityöskentely. Yksittäiset konsultaatiot laskutetaan yllä olevan konsultaatiohinnaston mukaisesti. Konsultaatiosta voi myös tehdä palvelusopimuksen, joka on 175,00 /kk. Lastensuojelutilanteisiin liittyvät arvioinnit sekä työparityöskentely Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia konsultoivana työparina kunnan sosiaalityöntekijälle vaikeissa lastensuojelun tilanteissa asiakastyössä tai etäältä. Kunnalla on mahdollisuus tilata myös asiakaskohtaisia arviointeja ista ja saada niistä kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon tai tehdä arviointeja parityönä Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijän kanssa. Arviointien vaihtoehdot ovat; lapsen elämäntilanteen arviointi, kasvuolosuhteiden arviointi, vanhemmuuden arviointi, huostaanoton- tai sijoitustilanteen arviointi, sukulaissijoituksen arviointi ja sukulaissijaisvanhemmuuden arviointi. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä työparina / 60 min...94,00 Pelastakaa Lasten kahden sosiaalityöntekijän arviointityö/ 60 min...175,00 Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatrian erik.sairaanhoitaja (Oulu) 60 min...175,00 (matkakulut verohallinnon km korvaus) Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

6 Lastensuojelun edunvalvojatoiminta Lastensuojelun edunvalvojatoiminnan valtakunnallista koordinaatiota, kehittämistyötä sekä mm lastensuojelun edunvalvojakoulutusta toteutetaan keskustoimistossa Aluetoimistoissa on lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka voivat toimia lastensuojelulain 22 :n mukaisena edunvalvojana. He ovat perehtyneet lastensuojelun työprosessiin, lapsen kuulemiseen ja lapsen mielipiteen selvittämiseen. Edunvalvoja tulee määrätä lapselle, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lastensuojelun edunvalvoja käyttää edunvalvontamääräyksen mukaisessa asiassa huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa tuoden esiin lapsen edun ja lapsen näkemykset kyseessä olevaan asiaan liittyen. Lastensuojelun edunvalvoja 60 min...79,00 Lastensuojelun erityistehtävät Lastensuojelun erityistehtäviä hoidetaan toimistoittain mahdollisuuksien mukaan. Läheisneuvonpidon koollekutsuja 60 min...68,00 Vuorovaikutuksen tuki lapselle ja perheelle ,00 (adoptio/perhehoito/lastensuojelu, 6 tapaamista). Kesto n. 8 kk / perhe. Sisältää keskusteluja, toiminnallista työskentelyä, lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videointia ja yhteistä havainnointia. Täydennyskoulutus Täydennyskoulutusta järjestetään ammattilaisille ja perheille lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, kuulemiseen, lastensuojelun juridiikkaan, adoptioon tai lastensuojelutyöhön liittyvistä teemoista tilauksen mukaan. Kyselyt keskus- ja ista. 6 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2012

7 Lastensuojelun lakimiespalvelu Lakimiespalvelu tarjoaa kuntien sosiaalitoimelle juridista konsultaatiota ja ohjausta. Lakimiespalvelu toimii valtakunnallisesti keskustoimiston yhteydessä. Maksullinen palvelunumero (hinta: 2,20 /min + ALV) Konsultaationumeroon pyritään vastaamaan arkisin klo Sähköpostikonsultaatiot ja laajemmat toimeksiannot Hinta: 140,00 /tunti + ALV (+ matkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset), matkaan kulunutta aikaa ei veloiteta työaikana. Ehkäisevä lastensuojelutyö Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta sekä aikuisystävätoiminta Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen /perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana, neuvojana, opastajana jne. Annettu tuki on perheille ilmaista. Aikuisystävätoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset toimivat lasten ja nuorten harrastuskavereina, ystävinä ja ohjaajina. Aikuisystävätoimintaa toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Pelastakaa Lapset tarjoaa ehkäisevää tukihenkilö-, aikuisystävä-, tukiperhe- ja lomakotitoimintaa lapsille, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaina. Aluetoimistossa kehitetään ehkäisevää lastensuojelutyötä Ray:n tuella. Lisätietoa ista. Lastenkotitoiminta Pelastakaa Lasten lastenkodit ovat 7-paikkaisia kodinomaisia lastenkoteja, joiden tehtävänä on toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lastenkodit on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, silloin kun lapsi tarvitsee turvallista ja vankkaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Pelastakaa Lasten lastenkodit sijaitsevat Vantaalla, Kauniaisissa, Vääksyssä, Turussa ja Jyväskylässä. Pelastakaa Lasten lastenkodeissa toteutetun SILTA-projektin ( ) avulla on kehitetty lastenkotien perhetyötä ja tuettu lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhemman tai muun läheisen ja omahoitajan kanssa. SILTA-työ jatkuu lastenkodeissa ja sitä laajennetaan perhehoitoon. Lastenkodeissa on meneillään SHQS laadunhallintajärjestelmään perustuva kehittämishanke. Lastenkotien hinnat on kilpailutettu ja määräytyvät pääsääntöisesti kilpailutusten mukaan. Paikka- ja hintatiedustelut Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto

8 Ota yhteyttä! Keskustoimisto Koskelantie Helsinki puh Etelä-Suomen Koskelantie Helsinki puh Länsi-Suomen Hämeenkatu 14 C Tampere puh Pohjois-Suomen Isokatu Oulu puh Keski-Suomen Väinönkatu 11 A Jyväskylä puh Turun toimipiste Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku puh Itä-Suomen Suvantokatu 2, 2. krs Joensuu puh Lahjoitustilit Puhelinlahjoitus Nordea Handelsbanken Osuuspankki Sampopankki Aktia (12,67 + pvm) Keräyslupa POHA 2020/2010/3734

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena Uusia videoita pohjoismaisena yhteistyönä 1 / 2005 Missä lapsi voi saada eniten rakkautta? Tejping silta leikin ja todellisuuden välillä Tejpingin aakkosia sosiaalityössä Vuoden 2005 PRIDEkouluttajakoulutus

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot