Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin."

Transkriptio

1 AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi on ollut yhdistyksen kolmaskymmenesneljäs. Yhdistys on perustettu , jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten erityisopettajien jaostona alkaen. Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. A. YLEISTÄ Kuluneen toimintakauden aikana keskeisistä asioista on ollut päällimmäisenä opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaamiset keväällä ja syksyllä Historiallinen ensimmäinen kerta, kun istuva opetusministeri on ottanut AEO:n edustajat vastaan. Vaikuttavuutemme on tullut esiin myös siinä, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoamme: Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen. Lausuntopyyntö OKM/43/592/2012. Ammatillisen erityisopettajan työnkuvan muuttuminen olennaisesti. Erityisopetuksen tila, resurssit ja tarpeet. Enää eivät erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevat nuoret automaattisesti saa ammatillisen erityisopettajan tarjoamaa erityisosaamista hänen ongelmiensa ja oppimisensa ongelmattoman sujuvuuden tilanteissa. KESU:n erityisopetukseen liittyvät kirjaukset ja niiden edellyttämät toimenpiteet rahoitukseen, lähiopetukseen ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseen ovat puhuttaneet hallitusta suuressa määrin. Pyrkimys varhaiseen havaitsemiseen sekä tuen tarpeen määrittelyyn ja tuen tarjoamiseen, niin erityisopiskelijoiden kuin myös ns. ei erityisopiskelijoiden keskuudessa, ovat omalta osaltaan lisänneet erityisopettajan päivittäistä työtaakkaa. Erityisopetuksen tietotaidon säilymistä ja edelleen kehittymistä kaikilla oppilaitostasoilla hallitus on tarkkaillut ja siitä on keskusteltu sekä tarjottu jäsenistölle ajantasaista tietoa eri järjestäjien erilaisin kurssein sekä seminaaripäivin. Hallitus on omilla toimillaan pyrkinyt kaikin mahdollisin keinoin ehkäisemään nuorten syrjäytymistä joka kaikista toimista huolimatta on yhä kasvava ongelma. Hallitus on ilolla huomioinut, että Etsivä nuorisotyö on saanut jalan sijaa ja laajenee entisestään, sillä tämä on hyvä tuki ammatilliselle erityisopetukselle. Opiskelijoiden sähköinen opiskelupaikan haku sekä sen mukanaan tuomat haasteet, toimivuus jne. ovat olleet esillä hallituksen keskusteluissa. Tämä järjestelmä ei 1

2 vieläkään välttämättä tarjoa erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevalle nuorelle kaikkea sitä tietoa, mitä hän tarvitsisi opiskelupaikkaa valitessaan. Opintopäiviemme tarve tulee esiin osallistujamäärinä. Ammatillisen erityisopettajakoulutuksen vetovoimaisuus tulee selvästi esille sillä AOKK:n HAMK, Haaga-Helia, TAMK ja JAMK haki yhteensä 422 opettajaa. Hallitus on selvittänyt jäsenistön koulutusmahdollisuuksia (mm. Jamk, Hamk ja Tamk) erilaisista jäsenistölle tärkeistä opintokokonaisuuksista ja seminaaripäivistä. Yhteyteemme OAJ:hin on tullut muutos. AO:n hallitus poisti meidät jaostojensa joukosta, joten emme yhdistyksenä enää kuuluu AO:hon, emmekä siten yhdistyksenä ole tällä hetkellä millään lailla kytköksissä OAJ:hin. Yhdistys on luonut myös uusia suhteita ja kanavia, joiden avulla yhdistys pyrkii lisäämään näkyvyyttään, tavoitettavuuttaan sekä tiedottamismahdollisuuksiaan. Tämä työ on tuottanut myös tulosta, sillä eri järjestäjät ovat lähettäneet kauttamme koulutustarjontaa. Meitä on pyydetty mukaan moniin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin hankkeisiin, seminaareihin, koulutuksiin ja konferensseihin. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien laaja-alaisten erityisopettajien työstä tehty kysely Ammatillinen erityisopetus- selvitys, kehitys ja levitys hanke. Aeo mukana alapartnerina Eurooppalaisessa hankkeessa Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi syksyllä 2013 AEO sai mieluisan pyynnön SEL ry:ltä osallistua pohjoismaisen erityisopetuksen konferenssin järjestämiseen syksyllä Nordiska Förbundet för Specialpedagogikliiton kotisvuilta löytyy jo mainos ko tapahtumasta ja me tietysti tiedotamme lisää lähempänä seminaariajankohtaa. Sähköisen viestinnän osuutta yhteyden pidossa niin jäsenten kuin muidenkin osapuolten kanssa on pyritty lisäämään. Oma sähköpostiosoitteemme on Muun tiedottamisen kanavana ovat olleet käytössä omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteessa Hallitusta on puhuttanut toiminnan yleiskulujen nousu, joka omalta osaltaan on vaikuttanut jäsenmaksukorotustarpeeseen. Olemme aikaisemmin saaneet AOO:lta avustusta toimintaamme n euroa mutta nyt sitä ei enää saada ja se luo lisäpaineita jäsenmaksun korottamiseen. Yhdistyksemme vuosijäsenmaksu on edullinen kaikkiin yhdistyksiin verraten. Hallituksemme jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin koulutustilaisuuksiin edustaen siellä itseään, omaa oppilaitostaan sekä AEO:ta. Erityisopettajien koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön jatkokoulutusmahdollisuuksia on seurattu ja oltu mukana koulutusta kehittämässä. Jäsenistömme kansainvälistymistä on edistetty mm. Pietarin matkalla. 2

3 Järjestömme on osallisena kansainvälisessäkin toiminnassa Tile-hankkeessa, joten olemme laajentaneet toimintaamme kansallisten rajojen ulkopuolelle. B. HALLINTO Hallitus alkaen Kimmo Kekki puheenjohtaja, Ammattiopisto Luovi, Siltavalmennusyhdistys, Tampereen toimipiste Varsinainen jäsen Osmo Ahonen Riihimäen ammattioppilaskoulu Merja Mäenpää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Varajäsen Anna-Liisa Lindström Turun ammatti-instituutti Marjut Polviander Ammattiopisto Livia Sari Laiho Kirsi-Marja Ajosenpää Kouvolan seudun ammattiopisto Helsingin palvelualojen oppilaitos Raija Hituri Merja Saari Kokoussihteeri Pirkanmaan koulutuskonserni- Sastamalan koulutuskuntayhtymä kuntayhtymä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan Pirkanmaan aikuisopisto oppilaitos Jukka Teerikangas Tiedotussihteeri, varapuheenjohtaja Ammattiopisto Luovi, Liminka Tapio Vähätalo jäsenasiainsihteeri Koulutuskeskus Sedu, Kurikka Hannele Rissanen Bovallius-ammattiopisto, Laukaa Unto Kiljunen Etelä-Karjalan ammattiopisto Pirjo Mäki Kisko Rahastonhoitaja, kirjanpitäjä Kurikka Tilintarkastajat Arto Lähteenmäki Kari Pajunen varalla Mauri von Essen varalla Aimo Lehto 3

4 C. TOIMINTA Hallitus kokoontui toimintakauden aikana neljä kertaa, varsinaisesti kolme kokousta ja yksi Pietarissa. Lisäksi hallitus piti neljä -kokousta. Yhdistyksemme jäsenmäärä on 674. Varsinainen kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Kimmo Kekkin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Teerikangas. Samassa kokouksessa valittiin rahastonhoitajaksi Pirjo Mäki-Kisko, jäsenasiainsihteeriksi (1.sihteeriksi) Tapio Vähätalo, kokoussihteeriksi Raija Hituri ja tiedotussihteeriksi yhteisvastuullisesti Kimmo Kekin kanssa Jukka Teerikangas. Opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaaminen Kevään merkittävin vaikuttamisen hetki oli, kun yhdistyksemme edustajat tapasivat opetusministeri Jukka Gustafssonin Tampereella Parituntisen tapaamisen aikana puhuimme mm ammatillisen erityisopettajan asemasta ja palkkauksesta, meidän muuttuneesta toimenkuvasta ja sen vaikutuksesta ammatilliseen opettajakoulutukseen, työvaltaisesta koulutuksesta ja KESUn linjauksista yleisemminkin. Toimme esiin myös koulutuksen järjestäjien kirjavat käytännöt erityisopetuksessa sekä tästä johtuvan opiskelijoiden eriarvoiset tilanteet. Tapaamisen muistiosta otteita: AEO:n osallistujat esittäytyivät. Lyhyt AEO:n esittely. Opetusministeri Jukka Gustafsson esittäytyi. Keskusteluaiheet: ammatillisen erityisopetuksen strategia ja sen uudistaminen Kesu (rahoitusuudistus, työpajatoiminnan kehittäminen, keskeyttämisten vähentäminen) ammatillisen erityisopetuksen toteutus, resurssointi ja vaikuttavuus ammatillisten erityisopettajien asema, näkyvyys ja koulutus TILE-hanke; inkluusion kehittäminen KT Maija Hirvonen aloitti keskustelua kertomalla ammatillisesta erityisopettajakoulutuksesta. Keskustelu kääntyi erityisopettajan asemaan ja palkkaukseen ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Opetusministerille oli yllätys, että ammatillinen erityisopettajakoulutus ja toimiminen ammatillisena erityisopettajana ei vaikuta opettajan palkkaukseen. 4

5 Keskustelua käytiin myös ammatillisen koulutuksen kirjavista erityisopetuksen käytänteistä sekä tämän seurauksena opiskelijoiden eriarvoisesta asemasta oppilaitoksesta riippuen. Sari Laiho avasi keskustelua erityisopiskelijan työllistymistä edistävistä koulutuspoluista, kuten työvaltainen koulutus ja sen kehittämisestä ammattiopiston normaaliksi toiminnaksi. Keskustelua avattiin myös ammattiopiston vastuusta ja mahdollisuuksista opiskelijan työllistymiseen saattelemisessa oppilaitoksesta valmistumisen jälkeen. Opetusministeri puoltaa yksilöllisten koulutuspolkujen ja etenkin työvaltaisen koulutuksen kehittämistä normaaleissa ammattiopistoissa ja valinnan mahdollistamista kaikille opiskelijoille. Työvaltainen koulutus on vahvasti esillä myös uudessa KESUssa. Opetusministeri suhtautuu kannustavasti ammattiopistopedagogiikan kehittämiseen kaikilla käytettävissä olevilla mahdollisuuksilla, jotka edistävät opiskelijan työllistymistä. Osmo Ahonen kertoi Riihimäen oppilaskoulun (vankilakoulun) toiminnasta. Vankilakoulun todetaan olevan tärkeä mahdollisuus koulutukseen sitoutuville vangeille elämänhallinnan ja vapautumisen jälkeisen elämän vahvistajana sekä ammattitaidon kartuttajana. Merja Saari toi keskusteluun ammatillisen aikuiskoulutuksen erityisopetuksen. Aikuiskoulutuksessa erityisen tuen tarve on yhtä ajankohtainen, kuin missä muualla tahansa. Saari kertoi, että aikuisopiskelijoilla mielenterveysongelmat on yleinen erityisen tuen tarpeen syy. Mielenterveyskuntoutujien kanssa koetaan, että ammatillinen erityisopettajuus ei kata niiden ongelmien käsittelyä, vaan alan ammattilaisia tarvittaisiin avuksi enemmän. Kimmo Kekki kertoi Siltavalmennuksen tämänhetkisestä toiminnasta ja erityisopetuksen kehittämisen hankkeista. Raija Hituri kertoi normaalin ammattiopiston pienryhmäopetuksesta sekä ammatillisen erityisopettajan ja ervan tehtävistä. Tehtävät ovat laaja-alaisia ja tuttua on se, että minkä tahansa ongelman kohdatessa otetaan yhteyttä ervaan ja ammatilliseen erityisopettajaan. Hituri korosti pienryhmäopetuksen positiivista merkitystä opiskelijoille, mistä oltiinkin yksimielisiä koko keskusteluryhmässä. Opetusministeri otti keskusteluun ammatillisen opettajankoulutuksen sisällön muutoksen ja kehittämisen siihen suuntaan, että erityisopetuksen osaaminen liitetään normaaliin ammatillisen opettajankoulutukseen. Tapio Vähätalo jatkoi edellisten puheenvuorojen laajentamista kaikilla osa-alueilla sekä kertoi käytänteistä omassa työssään. Vähätalon ääneen lausuma huomio siitä, että tämä kokous oli ensimmäinen kerta, kun opetusministeri ottaa vastaan ammatillisen erityisopettajiston edustajia. Yleistä keskustelua käytiin vilkkaana erityisopettajan aseman virallistamisen tarpeesta, jotta työ voisi profiloitua paremmin, palkkaus tulisi ajantasaiseksi sekä asenneilmapiiri muuttuisi ammatillisissa oppilaitoksissa positiivisemmaksi erityisopetusta kohtaan. Keskusteltiin myös erityisopetuksen rahoituksen eriarvoisuudesta oppilaitoksissa. Joissakin oppilaitoksissa valtionosuudet kohdistuvat suoraan oppilaitoksen erityisen tuen tarpeeseen ja joissakin oppilaitoksissa vain osa erityisopetukseen tarkoitetuista varoista kohdennetaan erityiseen tukeen. 5

6 Maija Hirvonen toi keskusteluun tärkeän asian erityisopiskelijan statuksesta ja syystä kenestä puhutaan? Hirvonen kertoi meneillään olevasta muutostyöstä erityisen tuen tarpeen syiden 1-12 luettelossa. Syitä tullaan uudistamaan suuntaan, jossa medikaalinen diagnoosi ei ole enää niin keskiössä, vaan enemmän muut erityisen tuen tarpeet. Erityisopetuksen strategiauudistuksesta keskusteltiin myös lopuksi. Opetusministerille luovutettiin teos Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina. Opetusministeri piti tapaamista arvokkaana ja ehdotti seuraavan tapaamisen ajankohtaa kevätkesälle tai alkusyksylle Opetusministeri Jukka Gustafsson kutsui AEO:n edustajat tapaamiseen eduskuntaan perjantaina 14.9 klo TÄHÄN TULEE UUDESTA MUISTIOSTA PÄÄKOHTIA TAI MUISTIO KOKONAAN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamista koskeva kuulemistilaisuus Viite: Lausuntopyyntönne OKM/43/592/2012 Ote Aeo:n lausunnosta: Pyydettynä lausuntona Ammatilliset erityisopettajat ry tuo esiin seuraavaa: Ammatilliset erityisopettajat ry pitää hallitusohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamista tärkeänä. Hallitusohjelman mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaan siten, että perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Oppilaitosta vaihtaville opiskelijoille ja aiemman tutkinnon suorittaneille vahvistetaan erillisvalintoja, ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja näyttötutkintokoulutusta. Opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamisella halutaan myös mahdollistaa osaltaan yhteiskunta- ja koulutustakuun toteutuminen ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Uudistusesitys on mielestämme onnistunut näissä tavoitteissaan pääosiltaan hyvin. Hallituksen käsittelemiä asioita, pohdintaa ja jäsenistöltä esille tulleita asioita Jäsenistössä lisääntynyt aikuiskouluttajien määrä on puhuttanut hallitusta siitä, miten paremmin voisimme ottaa huomioon myös aikuiskoulutuksessa tapahtuvan ammatillisen erityisopetuksen. Missä määrin sitä on, millaista se on, miten se huomioidaan koulutuksen järjestäjien toimesta, jne. On pohdittu säästötoimien vaikutusta erityisopetuksen työkenttään. Rahoitusuudistus on siirtynyt tulevaisuuteen. Koulutusrakenteen muutokset, nuorisoasteen erityisopetuksen tuntikehykset, opetussuunnitelmat, tukiopetus ja oppilaanohjaus ovat puhuttaneet hallitusta. 6

7 Koulutuksen aloituspaikkojen vähentäminen sekä ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa rahoitusvajetta oppilaitoksille, joka myös tulee näkymään erityisopetuksen kentässä. Tärkeänä keskustelua herättäneenä asiana ovat olleet lisääntyvä integraatio ja sen kielteiset vaikutukset erityisopetukseen silloin kun integraatio on säästökeino. Hallitusta on puhuttanut erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevien opiskelijoiden laajaalaiset, moninaiset haitat ja vammat, jotka on otettava huomioon opetusta suunnitellessa sekä toteutettaessa. Hallitus on keskustellut jäsenistöltä tulleesta esityksestä ja tutki mahdollisuuksia uuden "Erkkamestari-seminaari järjestämisestä jäsenille kohtuullisin kustannuksin. Hallitus on tutkinut mahdollisuuksia järjestää yhteistyössä Hamk:n, Tamk:n kanssa järjestettävästä seminaaripäivästä syksyisin. Edunvalvonta Emme ole enää jaosto. AO:n hallitus poisti meidät jaostojensa joukosta, joten emme yhdistyksenä enää kuuluu AO:hon, emmekä siten yhdistyksenä ole tällä hetkellä millään lailla kytköksissä OAJ:hin. AO:n puheenjohtajisto asiaa valmistellessaan ei pitänyt meidän ja AOO:n 25 vuoden yhteistä taivalta minään. He eivät myöskään, mitä ilmeisimmin, pitäneet toimintaamme arvokkaana AO:lle. Näin pj. Kimmo Kekki tulkitsee, koska AEO:n ei oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa eikä päätöksen jälkeenkään. Meille ei myöskään ole kerrottu päätöksen perusteluja kokonaisuudessaan. Ainoa hänen kuulemansa perustelu oli, ettei AO voi tukea yhdistyksiä, koska AO ei voi valvoa mihin rekisteröity yhdistys avustusrahat käyttää. Tuota perustelua ei pj. voi ymmärtää, koska AOO:n hallitus on saanut aina käyttöönsä kaiken haluamansa tiedon ja dokumentit. Pj. Kimmo Kekki yrittää edelleen saada tietoa miksi näin on menetelty ja mitä voisimme jatkossa tehdä. Ammatillisen erityisopettajakoulutuksen vetovoimaisuus Vuonna 2012 alkaviin erityisopettajakoulutuksiin HAMK, Haaga-Helia, TAMK ja JAMK haki yhteensä 422 opettajaa. Tämä osoittaa omalta osaltaan kentällä vallitsevan tarpeen erityisopettajan tieto-taidosta ja erityisosaamisesta. Osaltaan nämä tulokset ovat myös osoittamassa AEO ry:n tarpeellisuuden järjestökentässä. Opintopäivistä Opintopäiviemme tarve tulee esiin lisääntyneinä osallistujamäärinä, jotka kasvavat vuosi vuodelta. Opintopäivämme pidettiin Ammattiopisto Luovi, Kasarmintien toimipisteessä, Oulussa Opintopäivien teemana oli: VOIMAANNUTTAVA KOHTAAMINEN. 7

8 Puheenjohtaja Kimmo Kekki oli mukana AEO:n edustajana näiden päivien suunnittelussa. Osanottajia opintopäivillämme oli 342. Aeo:n jäseniä näistä oli 286. Merikosken ammattiopettajat ry:n pj. Nina Vuontisjärvi lausui avaussanat ja kiitteli runsaslukuista osanottajamäärää. Aeo ry:n puheenjohtaja Kimmo Kekki painotti tervehdyspuheessaan opintopäivien merkitystä ammatillisten erityisopettajien sekä muiden alan kanssa työskentelevien tiedon saannissa alan muuttuvassa työkentässä. Tämä tarve näkyy mm. kasvavana osanottajamääränä opintopäivillemme. Opintopäivillä saimme tarvitsemaamme tietoa mm. Ensimmäisen luennon meille kaikille niin tutusta asiasta Tuen tarve ja kohdentaminen piti OAJ:n pj. Olli Luukkainen. Mukana ollaan! Nuorten sosiaalinen osallisuus. Marko Kielinen, Oulun yliopisto ja Matti Kuorelahti, Oulun yliopiston ert.ped. professori. Nuoren itsetunnon kohentaminen, Raisa Cacciatore, Väestöliiton lastenpsykiatri Opiskelijan ja opettajan voimaannuttava kohtaaminen, Lea Veivo, Amm.opisto Luovi, kehityspäällikkö Toivon pedagogiikka Anna-Liisa Lämsä, Amm.opisto Luovi, tutkimuspäällikkö Työpajoissa saimme tutustua erilaisiin aiheisiin: Aivojumppa avuksi toimintakykyä kehittämään Ammatillisen erityisopetuksen toiminnan ja tulosten arviointi Työpajatyöskentely vaihtoehto opiskelijalle Ensiapurastit Matkalla Mun Reitillä Rentoutuspaja Mukauttaminen ja arviointi Samanaikaisopetus Poweria opetustyöhön Voimaannuttava kohtaaminen PikkuWerstas Esteetön tanssi Elämyksellinen syksyinen tanssi Pehmopaja neulahuovutus Sanoista elokuvaksi Näistä pajoista saimme jokainen oman maun mukaan ajankohtaista ja meille tärkeää tietoa ja osin taitoa omaa työtämme silmälläpitäen. Iltajuhla oli Ravintola Lasarettissa hyvän ruoan ja musiikin saattelemana aina aamutunneille saakka. Janoisille ja seurusteluhaluisille oli varattuna aikaa aina aamutunneille saakka. Iltajuhlaan toivat tervehdyksensä lauluillaan ja soitoillaan Kurikasta teol.opiskelija Riina Nieminen ja musiikinmaestro Ari Kivistö, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka. 8

9 AEO:n varsinainen kokous oli Kasarmin Luutnantinsalissa. Eri näytteilleasettajat esiintyivät Ravintola Lasaretin aulassa. Yhdistys esittäytyi opintopäivillä sekä power point esityksin että seinäjulistein. Tapio Vähätalo toimitti julisteet ja muun tiedotemateriaalin paikalle. Opintopäivät 2012 Varsinainen kokous valitsi opintopäivien pitäjäksi Lappeenrannan ammattikoulun opettajat ry. Opintopäivät ovat teemalla Evakkona opintiellä. Kunniapuheenjohtaja Ammatilliset erityisopettajat ry:llä on kunniapuheenjohtaja Lauri Helimäki Kunniajäsenet Ammatilliset erityisopettajat ry:llä on neljä kunniajäsentä: Arto Lähteenmäki Markku Aunola Kaija Miettinen Maija Hirvonen Yhteistyö eri tahojen kanssa Yhdistys on ylläpitänyt hyviä suhteita opetushallitukseen, Ammatillisen erityisopetuksen opetusneuvoksena toimii Anne Mårtensson, osavastuualueenaan. OPH:ssa on tulossa muutos työjaossa, jonka vaikutuksista kerromme vahvistuksen saatuamme. OPH:n sivuilta kannattaa lukea myös muista tärkeistä hankkeista ja kehitysprojekteista. Yhteistyötä muiden tahojen kanssa Yhteistyötä eri kouluasteiden erityisopetukseen on pyritty parantamaan. Yhteistyötä myös oppilaitosten oppilaanohjaaja /opinto-ohjaajien kanssa on syvennetty. Olemme antaneet erityisopetuksen asiantuntija-apua eri tahoille sitä pyydettäessä. Olemme olleet esillä erilaisissa tilaisuuksissa, jotta yhdistyksemme ja työmme saisi lisää huomiota eri tahoilla. Eri opettajakoulutuslaitosten kanssa, jotka järjestävät ammatillista erityisopettajakoulutusta, olemme lisänneet yhteistyötä mm. AOKK:t Hamk, Jamk, Tamk, sekä Oulussa ammatillisen erityisopettajakoulutuksen aloittavan Oamk. 9

10 Jäsenistölle suunnattu koulutus Perinteinen Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n järjestämä valtakunnallinen erityisopetuksen teemapäivä pidettiin Jamk:ssa keskiviikkona Teemapäivän aiheena oli NUOREN OPISKELUMOTIVAATION TUKEMINEN. Päivän aikana tutkijat Leila Kairaluoma, Leena Kiiveri ja Sami Määttä, Niilo Mäki Instituutista toivat esille Motivoimaa - hankkeen tuloksiin. Tukitoimista esiteltiin myös Tokka2 tekemä HOJKS kortisto, jonka avulla tunnistamme erityisopetuksen syitä ja saamme tietoa näiden tukitoimiin. Iltapäivän aikana saimme tutustua eri työpajoissa mm. Työvaltainen oppiminen tuotantokoulussa, Sosiaalinen media nuoren opiskelumotivaation tukemisessa ja opiskelijahyvinvointi aiheista. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto ja Ammatilliset erityisopettajat ry järjestivät Hämeenlinnassa TYÖLLISTYMISEN MAHDOLLISUUDET seminaarin ja työpajakokonaisuuden erityisopetuksen ammattilaisille ja noviiseille. Päivän aiheina olivat: Työllistyminen oppilaitoksen sisäisenä kehittämistrendinä: työvaltaistuminen muuttaa pedagogiikan ja työnkuvat, rehtori Markku Aunola/koulutusjohtaja Rauno Konttila, Kiipulan ammattiopisto. Työllistyminen ammatillisen erityisopettajakoulutuksen kehittämistrendinä, HAMK:n aek:n kouluttajat Opiskelijoiden työllistyminen edellyttää alueellista yhteistyötä, kehitysjohtaja Matti Lipsanen, Hämeen Liitto Työpajoissa tutustuttiin mm. Yhteistyö ja työanalyysi työpaikoilla, Työ(hön)valmentajat opetuksen tukena, Kokemuksia työpaikalle siirretystä opetuksesta, Työyhteisön valmennus erityistä tukea tarvitsevan vastaanottoon, Osaamisen tunnistaminen ja erityinen tuki aikuiskoulutuksessa, Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajoilla, Oppimisen ja työllistymisen tukeminen ammattikorkeakouluissa. Koulutustarjontaa Aeo:n sähköpostin kautta on välitetty useita eri toimijoiden koulutustarjontaa. Muutamia poimintoja koulutustarjonnasta: Ammattiopisto Luovi erityisopetuksen täydennyskoulutus: Opettajan ja opiskelijan voimaantuminen (yhteensä 5op) Erilaisten oppijoiden liitto 10-vuotisjuhlaseminaari Tarvitaanko pudokkaita. Monenlaisia, erilaisia oppijoita Jamk/Aokk:n täydennyskoulutusta Tampereella: Aikuiskouluttaja työelämäyhteistyön rakentajana (5op) Jamk/Aokk:n täydennyskoulutusta Seinäjoella Taitavaksi aikuiskouluttajaksi (5op) Jamk/Aokk:n täydennyskoulutusta Kuopiossa Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus (6op) Jamk/Aokk täydennyskoulutusta Tampereella 10

11 Alan kehittäminen ja yrittäjyys (7op) Tamk ja Luovi koulutushanke Kohti inkluusiota Skills Finland ry:n laivaseminaari Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien laaja-alaisten erityisopettajien työstä tehty kysely Kysely tehtiin keväällä 2011 AEO:n jäsenistölle. Tämä kysely kohdistui laaja-alaisen erityisopettajan työhön. Laaja-alaisella erityisopettajalla tarkoitettiin tässä yhteydessä henkilöä, joka työskentelee laaja-alaisen erityisopettajan tehtävissä ammatillisessa oppilaitoksessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu teki tämän kartoituksen. Sen tarkoituksena oli toimia taustakyselynä laaja-alaisen erityisopettajan työtä koskevalle selvitykselle, joka jatkui teemahaastatteluina. Laaja-alaisten erityisopettajien tutkimus: klo 9-15 kerrottiin tuloksia ammatillisen koulutuksen laaja-alaisten erityisopettajien työtä koskevasta selvityksestä JAMK:ssa, Rajakatu 35. Tuloksia esitellään Evakkona opintiellä AEO-päivien yhteydessä Lappeenrannassa. Ammatillinen erityisopetus- selvitys, kehitys ja levitys hankkeen seminaari pidettiin Helsingissä. AEO edustajana hankkeen ohjausryhmässä oli Tapio Vähätalo. Saimme kaiken seminaarissa esitetyt luentomateriaalit julkaistavaksi. Ne on jo jaettu sähköpostilla jäsenistölle. Ne ovat julkaistu myös kotisivuillamme. Samat materiaalit ovat luettavissa myös Bovalius- ammattiopiston sivustolta. Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa, Laura Jauhola ja Kaija Miettinen. Raportit ja selvitykset 2012:7 OPH. Julkaisu on jaettu AEO:n kautta verkkojulkaisuna. AEO:n kevätmatka suuntautui Pietariin Teimme onnistuneen ja monivivahteisen matkan Pietariin Meitä oli matkalla lopulta 19 aktiivia. Matkasimme Allegrolla kohti Pietaria. Mukaantulijat olivat kaikki koossa Kouvolassa ja siitä lähdimme jatkamaan matkaa passin tarkastusten kestäessä rajan ylityksen. Pietarin asemalla meitä piti olla vastassa transfer-bussi, joka kuljettaisi meidät hotelli Moskovaan, mutta se saapunut, joten turvauduimme metroon, joka on jo sinällään mahtava kokemus. Sari Laiho oli tehnyt matkanjärjestelijänä hyvää työtä ja löytänyt meille erinomaiset kohteet, tulkin ja oppaan. Oppaamme ja tulkkimme Anna Krutikova oli tehnyt erinomaiset ennakkovalmistelut ja kaikki sujuikin täsmällisesti ja antoisasti. Tutustuimme 2 restaurointiin erikoistuneeseen oppilaitokseen sekä musiikkipedagogiseen, erityislahjakkaiden, opistoon. Musiikkiopisto järjesti meille 11

12 yllätyksenä mieleenpainuvan opettajien ja opiskelijoiden konsertin. Oppilaitoskäyntien lisäksi kävimme tietenkin Eremitaasissa, jossa meillä oli erinomaisena ja aivan käsittämättömän tietomäärän omaava opas Sirje Abdirkina. Halukkaille oli järjestetty tutustuminen oopperanäytökseen, jonka jälkeen oli mahdollisuus maistella kaviaaria, blinejä venäläiseen tapaan. Aikaa jäi myös ostoksille ja muulle seuranpidolle. Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja Aeo mukana alapartnerina Eurooppalaisessa hankkeessa Tammikuussa 2011 Aeo:n puheenjohtaja Kimmo Kekki sai pyynnön Maija Hirvoselta Jamk:sta Aeo:n ryhtymisestä mukaan Inkluusio Indeksin hankkeen associative partneriksi. Pj Kimmo Kekki lupasi, että Aeo on mukana. Hän on myös Aeo:n kontaktihenkilönä hankkeessa. Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training TILE-projekti Tasa-arvoa oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet valita itselleen sopiva opiskelupaikka ja edetä opinnoissaan. Entistä useammin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat muiden joukossa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena olisi rakentaa oppimisympäristö, joka edistää jokaisen opiskelijan oppimista. Inklusiivisen koulutuksen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa on eurooppalaisen ja kansallisen koulutuspolitiikan sekä lainsäädännön painopisteenä. Inklusiivisella koulutuksella tarkoitetaan oppimisympäristön kehittämistä siten, että oppimiselle ei ole esteitä. Tavoitteena on yhteinen koulu kaikille. Opetuksessa korostuvat yhä enemmän erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen ja opettamisen suunnitelmallisuus. Inklusiivisessa oppilaitoksessa opiskelijan tarvitsema erityinen tuki on rakennettu osaksi normaalia opiskeluympäristöä. TILE-hankkeen seuraava tapaaminen oli kesäkuussa, , Northamptonissa, Englannissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on koordinaattorina kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään ja pilotoidaan inklusiivisen oppimisen ohjekirjaa, joka tarjoaa työkaluja tasavertaisten oppimismahdollisuuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjekirjan pääasiallisena kohderyhmänä ovat sekä oppilaitoshallinto että opetushenkilöstö. AEO on hankkeessa mukana alapartnerina ja meiltä on ollut edustus kaikissa hankkeen tapaamisissa. JAMK/JAOKK pitää mukana oloamme ensiarvoisena, koska kellään muulla hankemaalla ei ole ammatillisia erityisopettajia, koulutusta siihen tai omaa järjestöä. Ohjekirja perustuu perusopetukseen käyttöön laadittuun inkluusion kehittämisen malliin *Index of Inclusion* (Booth & Ainscow, 2002), jossa tarkastellaan inkluusion kehittämistä kolmesta perspektiivistä: hallinnon, asenteiden ja käytänteiden tasolta. Projektissa muokataan olemassa olevaa mallia ammatilliseen koulutukseen soveltuvaksi. Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi syksyllä 2013 AEO sai mieluisan pyynnön SEL ry:ltä osallistua pohjoismaisen erityisopetuksen konferenssin järjestämiseen syksyllä Nordiska Förbundet för Specialpedagogik- 12

13 liiton kotisvuilta löytyy jo mainos ko tapahtumasta ja me tietysti tiedotamme lisää lähempänä seminaariajankohtaa. AEO liittyi jäseneksi Suomen Verkko-opistoon Suomen Verkko-opisto on Tekesin osittain rahoittama hanke, jossa on tavoitteena kehittää pysyvä yritysten ja oppilaitosten yhteistyöfoorumi ja joka toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Jäsenenä AEO voi antaa foorumille ammatillisen erityisopetuksen osaamistaan kehitystyöhön. Teemapäivä Ensi kevään teemapäivän suunnittelu on jo käynnistynyt JAMK:ssa. Aiheeksi teemapäivälle on alustavassa keskustelussa sovittuna Arviointi, sen moninaiset muodot ja toteutus ammatillisessa erityisopetuksessa. Toteutuspäiväksi on alustavasti sovittu Hallitus on tutkinut mahdollisuuksia järjestää yhteistyössä Hamk:n, Tamk:n kanssa järjestettävästä seminaaripäivästä syksyisin. Hamk:n kanssa ensimmäinen seminaaripäivä oli Järjestötoiminta Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisten koulumuotokohtaisten yhdistysten ja liittojen toimintaan. SEL ry:n kanssa jatketaan ja lisätään yhteistyötä. Hallitus lisää yhteistyötä järjestötoiminnan ja koulutuksen alalla siten, että se harkintansa mukaan lähettää tilaisuuksiin edustajansa ja yhdistys maksaa edustajalle näistä tilaisuuksista aiheutuneet kustannukset. Hallituksen edustajat ovat käyneet keskusteluja eri koulutuksen järjestäjien kanssa erilaisista koulutusvaihtoehdoista siltä pohjalta mitä jäsenistö on esiin tuonut. TaitajaPlus TaitajaPlus kisat Jyväskylässä Tämänvuotiset TaitajaPlus taitokilpailut onnistuivat järjestelyiltään ja kilpailullisesti erinomaisesti. Nuoret osaajat olivat esillä kilpailulajien lisäksi näytöslajissa, metsurimetsäpalveluiden tuottaja, ja erityisopetuksen kavalkadissa. TaitajaPLUS-lajialue oli toteutettu mahdollisimman esteettömänä niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Tänä vuonna AEO oli lahjoittanut palkinnon parhaalle 8+1 kilpailijalle. Palkintona oli uuden uutukainen Applen Ipad-tablettitietokone. Lahjoittamalla olemme samalla saaneet näkyvyyttä ja tunnettavuutta valtakunnallisesti. 13

14 Hallituksemme varajäsen Hannele Rissanen oli Jyväskylän kisoissa puhdistuspalvelun lajivastaavana. Virkistystoiminta Hallitus on keskustellut jäsenistöltä tulleesta esityksestä ja tutki mahdollisuuksia "Erkkamestari-seminaari järjestämisestä jäsenille kohtuullisin kustannuksin (omakustannushintaan). Tällaisena seminaarina hallitus järjesti Pietarin matkan, jonka yhtenä suurena antina oli jäsenten yhdessäolo, jolla on suuri vaikutus mm. työkykyyn. Tällaisesta toiminnasta saaduista hyvistä palautteista johtuen hallitus tutkii mahdollisuuksia järjestää myös v yhteisiä tapahtumia. Jäsenhankinta Yhdistyksen jäsenhankintaa tehostettiin ja nyt yhdistyksen rekisterissä on 674 jäsentä. Hallitus tehostaa jäsenhankintaa omalla panoksellaan. Jäsenistön määrä on ollut kasvussa vaikkakin suurien ikäluokkien eläkkeelle jäämisten vaikutus on ollut toimintavuonna suuri, eli enemmän on yhdistykseemme liittynyt jäseniä, kuin sieltä on siirtynyt mm. eläkkeelle. Tapio Vähätalo oli esittelemässä Jyväskylässä ammatillisille erityisopettajaopiskelijoille AEO:n toimintaa Jamk/aokk.ssa. Puheenjohtaja Kimmo Kekki on ollut esittelemässä AEO:n toimintaa ammatillisille erityisopettajaopiskelijoille Hamk/Aokk:ssa. Näiden tapaamisten ansiosta olemme saaneet monta uutta jäsentä yhdistykseemme. Hallitus on keskustellut siitä miten otetaan huomioon mm. opintopäivillä nämä uudet jäsenet. Tiedottaminen jäsenkirjeillä, kotisivuilla, sähköpostitse ja julistein Jäsenkirjeet Kuluneena toimintakautena puheenjohtaja on laatinut kaksi jäsenkirjettä. Nämä jäsenkirjeet ovat jaettu jäsenistölle kirjepostina. Yhdistyksen nettisivujen tilanne Uudistetut kotisivut otettiin käyttöön Nyt on kuitenkin tullut esiin se, että operaattorin tuomat palvelut eivät ole riittävät toiminnallemme ja siksi hallitus on tehnyt päätöksen vaihtaa operaattoria. Uuden operaattorin kautta saamme myös ylläpitokuluja madallettua. Kotisivut näkyvät edelleen osoitteessa Lähetetyt artikkelit kulkevat Pj:n tai hallituksen jäsenten kautta jolloin ne ovat hallituksen julkaisemiksi hyväksyttyjä. AEO facebookissa 14

15 Varapj. Jukka Teerikangas on laittanut facebookiin ryhmän Ammatilliset ertityisopettajat, AEO ry. Se on julkinen ryhmä johon kaikki pääsevät. Muu tiedottaminen Tiedottamista yhdistyksestämme sekä toiminnastamme on lisätty AEO:n Kotisivuilla, jotka löytyvät osoitteessa Opintopäivien antia ja muuta julkaistavaa pyritään saamaan yhdistyksen kotisivuille sekä välittämään sähköpostin välityksellä jäsenistölle. Sähköpostia ja sen käyttöä on lisätty. Oma sähköpostiosoitteemme on Sähköpostin käyttöä kehitetään entisestään vaikka kehitys onkin ollut suotuisaa. Olemme jakaneet sähköpostitse sekä kotisivuillamme mm. Jamk:n, Hamk:n, Hero:n, Luovin, Erilaisten oppijoiden liiton, Helsingin diakoniaopiston, OPH:n, Kiipulan, Tuettu Työllistyminen ry:n, jne. ammatillisille erityisopettajille suunnattuja tiedotteita sekä koulutustarjontaa. Olemme olleet esillä erilaisin julistein mm. opintopäivien yhteydessä Oulussa järjestetyillä koulutuspäivillä. Edustajamme on ollut esittelemässä AEO:ta ja sen toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa myös valmistuville ammatillisille erityisopettajille. Näistä tilaisuuksista olemme saaneet myös uusia jäseniä yhdistykseemme. Jamk:n ja Hamk:n opiskelijoille suunnatuille sivuille hallitus on laatinut tietoiskun toiminnastamme. Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen Hallitus on tarkistellut yhdistyksen sääntöjä ja todennut, että niihin tulisi tehdä joiltakin osin päivittämisiä ja muuttamisia tämän päivän tarpeiden ja lakien mukaisiksi. Hallitus esittää v varsinaiselle kokoukselle seuraavaa: Ammatilliset erityisopettajat ry:n sääntöjen 12 :ssä varsinaiselle kokoukselle määräämät asiat 2. Muut asiat Yhdistyksen (AEO:n) sääntöjen päivittäminen ja muuttaminen tämän päivän tarpeiden ja lakien mukaisiksi. Hallitus esittelee muutosta tarvitsevat pykälät 12, kohdat 6 ja 13, 14 sekä 20 ja tekee muutosesitykset kokouksen päätettäviksi. 12 Varsinainen kokous, kohta 6, Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 12 Varsinainen kokous, kohta13. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet, joista kumpaisenkin ryhmän toisen jäsenen tulee olla 15

16 hyväksytty tilimies, tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 14 Aloitteet Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä hallitukselle helmikuun 1.päivään mennessä. 20 Tilit ja tilintarkastus, Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään 21 päivää ennen varsinaista kokousta. Asiakirjat ja muu materiaali Hallitus on pyrkinyt löytämään arkistointipaikan jostakin johon voitaisiin koota nyt eripaikoissa olevat yhdistyksen asiakirjat sekä muu materiaali. Materiaalia voidaan nyt koota sihteeri Tapio Vähätalon luo myöhempää lopullista sijoituspaikkaa etsittäessä. Jos Teillä on asiakirjoja tai muuta Aeo:ta koskevaa materiaalia, jonka haluatte säilytettäväksi, niin ottakaa yhteyttä sihteeriin osoitteella D. JÄSENET Yhdistyksellä oli , 674 jäsentä. Vuoden kuluessa on jäsenmäärän lisääntyminen ollut vilkasta, vaikka kokonaisjäsenmäärä ei ole sanottavasti lisääntynyt. Tämän selittää se, että suurien ikäluokkien eläköityminen näkyy myös jäsenmäärässämme. Eläkkeelle siirtyneitä on toimintavuoden aikana 26 ja muihin tehtäviin siirtyneitä tai muuten eronneita 19. Myös näiden vaikutuksesta edellä esitettyihin on keskusteltu. On huomattu näin korkean jäsenmäärän lisänneen yhdistyksemme arvostusta ja huomioonottamista myös päättävissä elimissä. Päätettiin, että jäsenhankintaa jatketaan toimintaesittelyillä niin Jamk:ssa kuin Hamk:ssa, heidän sitä pyytäessään sekä myös suorilla kirjeillä vaikka se onkin hieman kalliimpaa kuin suusanallinen viestintä. Myös jäsenistön osoitekyselyjä jatketaan kalleudesta huolimatta. Hallituksen jäseniä aktivoitiin aktiiviseen jäsenhankintaan. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012 Jäsenmaksun suuruudeksi varsinainen kokous vahvisti 15 / 1vuosi / jäsen, 25 / 2vuotta/jäsen. Jäsenistöä muistutetaan siitä, että yhdistyksemme jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen, joten säilytä kuitti veroilmoitusta varten. 16

17 E. RAHOITUS Yhdistyksen toimintaa on edelleen pääosin rahoitettu jäsenmaksutuloilla ja vaikka jäsenmaksun suuruus on pitkään pysynyt samana, ovat jäsenmaksutulot vuosittain kasvaneet. Aktiivisella jäsenhankinnalla on saatu jäsenmäärä kasvamaan viime vuosien aikana, vaikka jäsenyydestä eronneitakin on ollut eläkkeelle siirtymisen ja muiden syiden vuoksi. Toimintaan emme ole saaneet toiminta-avustus AOO:lta. Tästäkin huolimatta kuluneen tilivuoden aikana yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut hyvä, joten se on voinut järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustoimintaa, ja näistä muodostuikin suurimmat menoerät tilivuonna. Tähän tulokseen olemme päässeet menoja karsimalla. Esim. tämän vuoden varsinaisen kokouksen kutsu lähetettiin sähköpostitse kaikille niille, joiden osoitteet ovat aeo:n rekisterissä, eikä kirjekutsuna kuin ennemmin on lähetetty. Hallitus on hyväksynyt 2011 tilikertomuksen. Hallitus on saanut rahastonhoitajan Pirjo Mäki-Kiskon kautta tiedoksi tilintarkastajien lausunnon vuodelta Hallituksen hyväksymä tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto esitellään varsinaiselle kokoukselle. Talousarvio vuodelle 2013 Hallitus hyväksyi tulo- ja menoarvion v ja tekee esityksen varsinaiselle kokoukselle talousarvion hyväksymisestä kyseisen suuruisena. Yhdistyksen rahastonhoitaja Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Pirjo Mäki-Kisko, hänellä on tilinkäyttöoikeus Ammatilliset erityisopettajat ry:n tiliin. Hänellä on myös yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Palkkiot ja matka korvaukset Hallitus päätti, että korvaus kannettavan tietokoneen ja nettiyhteyksien käytöstä 15 /kokous säilytetään samansuuruisena, korvausta ei makseta -kokouksista, koska sähköpostia käytämme muutenkin päivittäin. Majoitus- ja matkakulut maksetaan eriteltyjen laskujen mukaan. Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksena 250 / toimintakausi ja sihteereillä on oikeus "nostaa" kulukorvauksena 150 / toimintavuodessa. Rahastonhoitajalle on maksettu 150 / toimintavuosi kulukorvauksena. Päätökset esitettiin varsinaiselle kokoukselle hyväksyttäväksi. Varsinainen kokous hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa. Helsinki

18 Hallitus 18

Opetusministeri Jukka Gustafsson esittää kysymyksen, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, stepit, tavoitteen saavuttamiseksi?

Opetusministeri Jukka Gustafsson esittää kysymyksen, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, stepit, tavoitteen saavuttamiseksi? OPETUSMINISTERIN TAPAAMINEN 2 14.9.2012, klo 13.30 14.45 EDUSKUNTATALO, HELSINKI Läsnä: Opetusministeri Jukka Gustafsson Opetusneuvos OKM Elise Virnes Hirvonen Maija, AEO ry, JAMK AOKK Kekki Kimmo, AEO

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Yleistä Tuleva toimintavuosi on yhdistyksen kolmaskymmenes neljäs. Yhdistyksen tavoitteena on olla sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti ammatillisen erityisopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Vertaisarviointi osana toimintajärjestelmää ja laadun jatkuvaa parantamista - yksilöllisen opinto- ja jatkopolkujen vertaisarviointi

Vertaisarviointi osana toimintajärjestelmää ja laadun jatkuvaa parantamista - yksilöllisen opinto- ja jatkopolkujen vertaisarviointi Vertaisarviointi osana toimintajärjestelmää ja laadun jatkuvaa parantamista - yksilöllisen opinto- ja jatkopolkujen vertaisarviointi Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto 14.5.2013 Joensuu 14.5.2013 Helmi

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen Ervapäivä 6.11.2012 Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen 11 Erva-päivän ohjelma 10.00 12.15 Tervetuloa! Mitä ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa valtakunnallisesti? Yhteisvalinnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä FROM SCHOOL TO WORK AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Maija Hirvonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu maija.hirvonen@jamk.fi Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi 2013-2014 on ollut yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes. Yhdistys on perustettu 21.1.1987, jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot