Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin."

Transkriptio

1 AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi on ollut yhdistyksen kolmaskymmenesneljäs. Yhdistys on perustettu , jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten erityisopettajien jaostona alkaen. Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. A. YLEISTÄ Kuluneen toimintakauden aikana keskeisistä asioista on ollut päällimmäisenä opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaamiset keväällä ja syksyllä Historiallinen ensimmäinen kerta, kun istuva opetusministeri on ottanut AEO:n edustajat vastaan. Vaikuttavuutemme on tullut esiin myös siinä, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoamme: Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen. Lausuntopyyntö OKM/43/592/2012. Ammatillisen erityisopettajan työnkuvan muuttuminen olennaisesti. Erityisopetuksen tila, resurssit ja tarpeet. Enää eivät erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevat nuoret automaattisesti saa ammatillisen erityisopettajan tarjoamaa erityisosaamista hänen ongelmiensa ja oppimisensa ongelmattoman sujuvuuden tilanteissa. KESU:n erityisopetukseen liittyvät kirjaukset ja niiden edellyttämät toimenpiteet rahoitukseen, lähiopetukseen ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseen ovat puhuttaneet hallitusta suuressa määrin. Pyrkimys varhaiseen havaitsemiseen sekä tuen tarpeen määrittelyyn ja tuen tarjoamiseen, niin erityisopiskelijoiden kuin myös ns. ei erityisopiskelijoiden keskuudessa, ovat omalta osaltaan lisänneet erityisopettajan päivittäistä työtaakkaa. Erityisopetuksen tietotaidon säilymistä ja edelleen kehittymistä kaikilla oppilaitostasoilla hallitus on tarkkaillut ja siitä on keskusteltu sekä tarjottu jäsenistölle ajantasaista tietoa eri järjestäjien erilaisin kurssein sekä seminaaripäivin. Hallitus on omilla toimillaan pyrkinyt kaikin mahdollisin keinoin ehkäisemään nuorten syrjäytymistä joka kaikista toimista huolimatta on yhä kasvava ongelma. Hallitus on ilolla huomioinut, että Etsivä nuorisotyö on saanut jalan sijaa ja laajenee entisestään, sillä tämä on hyvä tuki ammatilliselle erityisopetukselle. Opiskelijoiden sähköinen opiskelupaikan haku sekä sen mukanaan tuomat haasteet, toimivuus jne. ovat olleet esillä hallituksen keskusteluissa. Tämä järjestelmä ei 1

2 vieläkään välttämättä tarjoa erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevalle nuorelle kaikkea sitä tietoa, mitä hän tarvitsisi opiskelupaikkaa valitessaan. Opintopäiviemme tarve tulee esiin osallistujamäärinä. Ammatillisen erityisopettajakoulutuksen vetovoimaisuus tulee selvästi esille sillä AOKK:n HAMK, Haaga-Helia, TAMK ja JAMK haki yhteensä 422 opettajaa. Hallitus on selvittänyt jäsenistön koulutusmahdollisuuksia (mm. Jamk, Hamk ja Tamk) erilaisista jäsenistölle tärkeistä opintokokonaisuuksista ja seminaaripäivistä. Yhteyteemme OAJ:hin on tullut muutos. AO:n hallitus poisti meidät jaostojensa joukosta, joten emme yhdistyksenä enää kuuluu AO:hon, emmekä siten yhdistyksenä ole tällä hetkellä millään lailla kytköksissä OAJ:hin. Yhdistys on luonut myös uusia suhteita ja kanavia, joiden avulla yhdistys pyrkii lisäämään näkyvyyttään, tavoitettavuuttaan sekä tiedottamismahdollisuuksiaan. Tämä työ on tuottanut myös tulosta, sillä eri järjestäjät ovat lähettäneet kauttamme koulutustarjontaa. Meitä on pyydetty mukaan moniin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin hankkeisiin, seminaareihin, koulutuksiin ja konferensseihin. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien laaja-alaisten erityisopettajien työstä tehty kysely Ammatillinen erityisopetus- selvitys, kehitys ja levitys hanke. Aeo mukana alapartnerina Eurooppalaisessa hankkeessa Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi syksyllä 2013 AEO sai mieluisan pyynnön SEL ry:ltä osallistua pohjoismaisen erityisopetuksen konferenssin järjestämiseen syksyllä Nordiska Förbundet för Specialpedagogikliiton kotisvuilta löytyy jo mainos ko tapahtumasta ja me tietysti tiedotamme lisää lähempänä seminaariajankohtaa. Sähköisen viestinnän osuutta yhteyden pidossa niin jäsenten kuin muidenkin osapuolten kanssa on pyritty lisäämään. Oma sähköpostiosoitteemme on Muun tiedottamisen kanavana ovat olleet käytössä omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteessa Hallitusta on puhuttanut toiminnan yleiskulujen nousu, joka omalta osaltaan on vaikuttanut jäsenmaksukorotustarpeeseen. Olemme aikaisemmin saaneet AOO:lta avustusta toimintaamme n euroa mutta nyt sitä ei enää saada ja se luo lisäpaineita jäsenmaksun korottamiseen. Yhdistyksemme vuosijäsenmaksu on edullinen kaikkiin yhdistyksiin verraten. Hallituksemme jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin koulutustilaisuuksiin edustaen siellä itseään, omaa oppilaitostaan sekä AEO:ta. Erityisopettajien koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön jatkokoulutusmahdollisuuksia on seurattu ja oltu mukana koulutusta kehittämässä. Jäsenistömme kansainvälistymistä on edistetty mm. Pietarin matkalla. 2

3 Järjestömme on osallisena kansainvälisessäkin toiminnassa Tile-hankkeessa, joten olemme laajentaneet toimintaamme kansallisten rajojen ulkopuolelle. B. HALLINTO Hallitus alkaen Kimmo Kekki puheenjohtaja, Ammattiopisto Luovi, Siltavalmennusyhdistys, Tampereen toimipiste Varsinainen jäsen Osmo Ahonen Riihimäen ammattioppilaskoulu Merja Mäenpää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Varajäsen Anna-Liisa Lindström Turun ammatti-instituutti Marjut Polviander Ammattiopisto Livia Sari Laiho Kirsi-Marja Ajosenpää Kouvolan seudun ammattiopisto Helsingin palvelualojen oppilaitos Raija Hituri Merja Saari Kokoussihteeri Pirkanmaan koulutuskonserni- Sastamalan koulutuskuntayhtymä kuntayhtymä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan Pirkanmaan aikuisopisto oppilaitos Jukka Teerikangas Tiedotussihteeri, varapuheenjohtaja Ammattiopisto Luovi, Liminka Tapio Vähätalo jäsenasiainsihteeri Koulutuskeskus Sedu, Kurikka Hannele Rissanen Bovallius-ammattiopisto, Laukaa Unto Kiljunen Etelä-Karjalan ammattiopisto Pirjo Mäki Kisko Rahastonhoitaja, kirjanpitäjä Kurikka Tilintarkastajat Arto Lähteenmäki Kari Pajunen varalla Mauri von Essen varalla Aimo Lehto 3

4 C. TOIMINTA Hallitus kokoontui toimintakauden aikana neljä kertaa, varsinaisesti kolme kokousta ja yksi Pietarissa. Lisäksi hallitus piti neljä -kokousta. Yhdistyksemme jäsenmäärä on 674. Varsinainen kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Kimmo Kekkin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Teerikangas. Samassa kokouksessa valittiin rahastonhoitajaksi Pirjo Mäki-Kisko, jäsenasiainsihteeriksi (1.sihteeriksi) Tapio Vähätalo, kokoussihteeriksi Raija Hituri ja tiedotussihteeriksi yhteisvastuullisesti Kimmo Kekin kanssa Jukka Teerikangas. Opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaaminen Kevään merkittävin vaikuttamisen hetki oli, kun yhdistyksemme edustajat tapasivat opetusministeri Jukka Gustafssonin Tampereella Parituntisen tapaamisen aikana puhuimme mm ammatillisen erityisopettajan asemasta ja palkkauksesta, meidän muuttuneesta toimenkuvasta ja sen vaikutuksesta ammatilliseen opettajakoulutukseen, työvaltaisesta koulutuksesta ja KESUn linjauksista yleisemminkin. Toimme esiin myös koulutuksen järjestäjien kirjavat käytännöt erityisopetuksessa sekä tästä johtuvan opiskelijoiden eriarvoiset tilanteet. Tapaamisen muistiosta otteita: AEO:n osallistujat esittäytyivät. Lyhyt AEO:n esittely. Opetusministeri Jukka Gustafsson esittäytyi. Keskusteluaiheet: ammatillisen erityisopetuksen strategia ja sen uudistaminen Kesu (rahoitusuudistus, työpajatoiminnan kehittäminen, keskeyttämisten vähentäminen) ammatillisen erityisopetuksen toteutus, resurssointi ja vaikuttavuus ammatillisten erityisopettajien asema, näkyvyys ja koulutus TILE-hanke; inkluusion kehittäminen KT Maija Hirvonen aloitti keskustelua kertomalla ammatillisesta erityisopettajakoulutuksesta. Keskustelu kääntyi erityisopettajan asemaan ja palkkaukseen ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Opetusministerille oli yllätys, että ammatillinen erityisopettajakoulutus ja toimiminen ammatillisena erityisopettajana ei vaikuta opettajan palkkaukseen. 4

5 Keskustelua käytiin myös ammatillisen koulutuksen kirjavista erityisopetuksen käytänteistä sekä tämän seurauksena opiskelijoiden eriarvoisesta asemasta oppilaitoksesta riippuen. Sari Laiho avasi keskustelua erityisopiskelijan työllistymistä edistävistä koulutuspoluista, kuten työvaltainen koulutus ja sen kehittämisestä ammattiopiston normaaliksi toiminnaksi. Keskustelua avattiin myös ammattiopiston vastuusta ja mahdollisuuksista opiskelijan työllistymiseen saattelemisessa oppilaitoksesta valmistumisen jälkeen. Opetusministeri puoltaa yksilöllisten koulutuspolkujen ja etenkin työvaltaisen koulutuksen kehittämistä normaaleissa ammattiopistoissa ja valinnan mahdollistamista kaikille opiskelijoille. Työvaltainen koulutus on vahvasti esillä myös uudessa KESUssa. Opetusministeri suhtautuu kannustavasti ammattiopistopedagogiikan kehittämiseen kaikilla käytettävissä olevilla mahdollisuuksilla, jotka edistävät opiskelijan työllistymistä. Osmo Ahonen kertoi Riihimäen oppilaskoulun (vankilakoulun) toiminnasta. Vankilakoulun todetaan olevan tärkeä mahdollisuus koulutukseen sitoutuville vangeille elämänhallinnan ja vapautumisen jälkeisen elämän vahvistajana sekä ammattitaidon kartuttajana. Merja Saari toi keskusteluun ammatillisen aikuiskoulutuksen erityisopetuksen. Aikuiskoulutuksessa erityisen tuen tarve on yhtä ajankohtainen, kuin missä muualla tahansa. Saari kertoi, että aikuisopiskelijoilla mielenterveysongelmat on yleinen erityisen tuen tarpeen syy. Mielenterveyskuntoutujien kanssa koetaan, että ammatillinen erityisopettajuus ei kata niiden ongelmien käsittelyä, vaan alan ammattilaisia tarvittaisiin avuksi enemmän. Kimmo Kekki kertoi Siltavalmennuksen tämänhetkisestä toiminnasta ja erityisopetuksen kehittämisen hankkeista. Raija Hituri kertoi normaalin ammattiopiston pienryhmäopetuksesta sekä ammatillisen erityisopettajan ja ervan tehtävistä. Tehtävät ovat laaja-alaisia ja tuttua on se, että minkä tahansa ongelman kohdatessa otetaan yhteyttä ervaan ja ammatilliseen erityisopettajaan. Hituri korosti pienryhmäopetuksen positiivista merkitystä opiskelijoille, mistä oltiinkin yksimielisiä koko keskusteluryhmässä. Opetusministeri otti keskusteluun ammatillisen opettajankoulutuksen sisällön muutoksen ja kehittämisen siihen suuntaan, että erityisopetuksen osaaminen liitetään normaaliin ammatillisen opettajankoulutukseen. Tapio Vähätalo jatkoi edellisten puheenvuorojen laajentamista kaikilla osa-alueilla sekä kertoi käytänteistä omassa työssään. Vähätalon ääneen lausuma huomio siitä, että tämä kokous oli ensimmäinen kerta, kun opetusministeri ottaa vastaan ammatillisen erityisopettajiston edustajia. Yleistä keskustelua käytiin vilkkaana erityisopettajan aseman virallistamisen tarpeesta, jotta työ voisi profiloitua paremmin, palkkaus tulisi ajantasaiseksi sekä asenneilmapiiri muuttuisi ammatillisissa oppilaitoksissa positiivisemmaksi erityisopetusta kohtaan. Keskusteltiin myös erityisopetuksen rahoituksen eriarvoisuudesta oppilaitoksissa. Joissakin oppilaitoksissa valtionosuudet kohdistuvat suoraan oppilaitoksen erityisen tuen tarpeeseen ja joissakin oppilaitoksissa vain osa erityisopetukseen tarkoitetuista varoista kohdennetaan erityiseen tukeen. 5

6 Maija Hirvonen toi keskusteluun tärkeän asian erityisopiskelijan statuksesta ja syystä kenestä puhutaan? Hirvonen kertoi meneillään olevasta muutostyöstä erityisen tuen tarpeen syiden 1-12 luettelossa. Syitä tullaan uudistamaan suuntaan, jossa medikaalinen diagnoosi ei ole enää niin keskiössä, vaan enemmän muut erityisen tuen tarpeet. Erityisopetuksen strategiauudistuksesta keskusteltiin myös lopuksi. Opetusministerille luovutettiin teos Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina. Opetusministeri piti tapaamista arvokkaana ja ehdotti seuraavan tapaamisen ajankohtaa kevätkesälle tai alkusyksylle Opetusministeri Jukka Gustafsson kutsui AEO:n edustajat tapaamiseen eduskuntaan perjantaina 14.9 klo TÄHÄN TULEE UUDESTA MUISTIOSTA PÄÄKOHTIA TAI MUISTIO KOKONAAN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamista koskeva kuulemistilaisuus Viite: Lausuntopyyntönne OKM/43/592/2012 Ote Aeo:n lausunnosta: Pyydettynä lausuntona Ammatilliset erityisopettajat ry tuo esiin seuraavaa: Ammatilliset erityisopettajat ry pitää hallitusohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamista tärkeänä. Hallitusohjelman mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaan siten, että perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Oppilaitosta vaihtaville opiskelijoille ja aiemman tutkinnon suorittaneille vahvistetaan erillisvalintoja, ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja näyttötutkintokoulutusta. Opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamisella halutaan myös mahdollistaa osaltaan yhteiskunta- ja koulutustakuun toteutuminen ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Uudistusesitys on mielestämme onnistunut näissä tavoitteissaan pääosiltaan hyvin. Hallituksen käsittelemiä asioita, pohdintaa ja jäsenistöltä esille tulleita asioita Jäsenistössä lisääntynyt aikuiskouluttajien määrä on puhuttanut hallitusta siitä, miten paremmin voisimme ottaa huomioon myös aikuiskoulutuksessa tapahtuvan ammatillisen erityisopetuksen. Missä määrin sitä on, millaista se on, miten se huomioidaan koulutuksen järjestäjien toimesta, jne. On pohdittu säästötoimien vaikutusta erityisopetuksen työkenttään. Rahoitusuudistus on siirtynyt tulevaisuuteen. Koulutusrakenteen muutokset, nuorisoasteen erityisopetuksen tuntikehykset, opetussuunnitelmat, tukiopetus ja oppilaanohjaus ovat puhuttaneet hallitusta. 6

7 Koulutuksen aloituspaikkojen vähentäminen sekä ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa rahoitusvajetta oppilaitoksille, joka myös tulee näkymään erityisopetuksen kentässä. Tärkeänä keskustelua herättäneenä asiana ovat olleet lisääntyvä integraatio ja sen kielteiset vaikutukset erityisopetukseen silloin kun integraatio on säästökeino. Hallitusta on puhuttanut erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevien opiskelijoiden laajaalaiset, moninaiset haitat ja vammat, jotka on otettava huomioon opetusta suunnitellessa sekä toteutettaessa. Hallitus on keskustellut jäsenistöltä tulleesta esityksestä ja tutki mahdollisuuksia uuden "Erkkamestari-seminaari järjestämisestä jäsenille kohtuullisin kustannuksin. Hallitus on tutkinut mahdollisuuksia järjestää yhteistyössä Hamk:n, Tamk:n kanssa järjestettävästä seminaaripäivästä syksyisin. Edunvalvonta Emme ole enää jaosto. AO:n hallitus poisti meidät jaostojensa joukosta, joten emme yhdistyksenä enää kuuluu AO:hon, emmekä siten yhdistyksenä ole tällä hetkellä millään lailla kytköksissä OAJ:hin. AO:n puheenjohtajisto asiaa valmistellessaan ei pitänyt meidän ja AOO:n 25 vuoden yhteistä taivalta minään. He eivät myöskään, mitä ilmeisimmin, pitäneet toimintaamme arvokkaana AO:lle. Näin pj. Kimmo Kekki tulkitsee, koska AEO:n ei oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa eikä päätöksen jälkeenkään. Meille ei myöskään ole kerrottu päätöksen perusteluja kokonaisuudessaan. Ainoa hänen kuulemansa perustelu oli, ettei AO voi tukea yhdistyksiä, koska AO ei voi valvoa mihin rekisteröity yhdistys avustusrahat käyttää. Tuota perustelua ei pj. voi ymmärtää, koska AOO:n hallitus on saanut aina käyttöönsä kaiken haluamansa tiedon ja dokumentit. Pj. Kimmo Kekki yrittää edelleen saada tietoa miksi näin on menetelty ja mitä voisimme jatkossa tehdä. Ammatillisen erityisopettajakoulutuksen vetovoimaisuus Vuonna 2012 alkaviin erityisopettajakoulutuksiin HAMK, Haaga-Helia, TAMK ja JAMK haki yhteensä 422 opettajaa. Tämä osoittaa omalta osaltaan kentällä vallitsevan tarpeen erityisopettajan tieto-taidosta ja erityisosaamisesta. Osaltaan nämä tulokset ovat myös osoittamassa AEO ry:n tarpeellisuuden järjestökentässä. Opintopäivistä Opintopäiviemme tarve tulee esiin lisääntyneinä osallistujamäärinä, jotka kasvavat vuosi vuodelta. Opintopäivämme pidettiin Ammattiopisto Luovi, Kasarmintien toimipisteessä, Oulussa Opintopäivien teemana oli: VOIMAANNUTTAVA KOHTAAMINEN. 7

8 Puheenjohtaja Kimmo Kekki oli mukana AEO:n edustajana näiden päivien suunnittelussa. Osanottajia opintopäivillämme oli 342. Aeo:n jäseniä näistä oli 286. Merikosken ammattiopettajat ry:n pj. Nina Vuontisjärvi lausui avaussanat ja kiitteli runsaslukuista osanottajamäärää. Aeo ry:n puheenjohtaja Kimmo Kekki painotti tervehdyspuheessaan opintopäivien merkitystä ammatillisten erityisopettajien sekä muiden alan kanssa työskentelevien tiedon saannissa alan muuttuvassa työkentässä. Tämä tarve näkyy mm. kasvavana osanottajamääränä opintopäivillemme. Opintopäivillä saimme tarvitsemaamme tietoa mm. Ensimmäisen luennon meille kaikille niin tutusta asiasta Tuen tarve ja kohdentaminen piti OAJ:n pj. Olli Luukkainen. Mukana ollaan! Nuorten sosiaalinen osallisuus. Marko Kielinen, Oulun yliopisto ja Matti Kuorelahti, Oulun yliopiston ert.ped. professori. Nuoren itsetunnon kohentaminen, Raisa Cacciatore, Väestöliiton lastenpsykiatri Opiskelijan ja opettajan voimaannuttava kohtaaminen, Lea Veivo, Amm.opisto Luovi, kehityspäällikkö Toivon pedagogiikka Anna-Liisa Lämsä, Amm.opisto Luovi, tutkimuspäällikkö Työpajoissa saimme tutustua erilaisiin aiheisiin: Aivojumppa avuksi toimintakykyä kehittämään Ammatillisen erityisopetuksen toiminnan ja tulosten arviointi Työpajatyöskentely vaihtoehto opiskelijalle Ensiapurastit Matkalla Mun Reitillä Rentoutuspaja Mukauttaminen ja arviointi Samanaikaisopetus Poweria opetustyöhön Voimaannuttava kohtaaminen PikkuWerstas Esteetön tanssi Elämyksellinen syksyinen tanssi Pehmopaja neulahuovutus Sanoista elokuvaksi Näistä pajoista saimme jokainen oman maun mukaan ajankohtaista ja meille tärkeää tietoa ja osin taitoa omaa työtämme silmälläpitäen. Iltajuhla oli Ravintola Lasarettissa hyvän ruoan ja musiikin saattelemana aina aamutunneille saakka. Janoisille ja seurusteluhaluisille oli varattuna aikaa aina aamutunneille saakka. Iltajuhlaan toivat tervehdyksensä lauluillaan ja soitoillaan Kurikasta teol.opiskelija Riina Nieminen ja musiikinmaestro Ari Kivistö, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka. 8

9 AEO:n varsinainen kokous oli Kasarmin Luutnantinsalissa. Eri näytteilleasettajat esiintyivät Ravintola Lasaretin aulassa. Yhdistys esittäytyi opintopäivillä sekä power point esityksin että seinäjulistein. Tapio Vähätalo toimitti julisteet ja muun tiedotemateriaalin paikalle. Opintopäivät 2012 Varsinainen kokous valitsi opintopäivien pitäjäksi Lappeenrannan ammattikoulun opettajat ry. Opintopäivät ovat teemalla Evakkona opintiellä. Kunniapuheenjohtaja Ammatilliset erityisopettajat ry:llä on kunniapuheenjohtaja Lauri Helimäki Kunniajäsenet Ammatilliset erityisopettajat ry:llä on neljä kunniajäsentä: Arto Lähteenmäki Markku Aunola Kaija Miettinen Maija Hirvonen Yhteistyö eri tahojen kanssa Yhdistys on ylläpitänyt hyviä suhteita opetushallitukseen, Ammatillisen erityisopetuksen opetusneuvoksena toimii Anne Mårtensson, osavastuualueenaan. OPH:ssa on tulossa muutos työjaossa, jonka vaikutuksista kerromme vahvistuksen saatuamme. OPH:n sivuilta kannattaa lukea myös muista tärkeistä hankkeista ja kehitysprojekteista. Yhteistyötä muiden tahojen kanssa Yhteistyötä eri kouluasteiden erityisopetukseen on pyritty parantamaan. Yhteistyötä myös oppilaitosten oppilaanohjaaja /opinto-ohjaajien kanssa on syvennetty. Olemme antaneet erityisopetuksen asiantuntija-apua eri tahoille sitä pyydettäessä. Olemme olleet esillä erilaisissa tilaisuuksissa, jotta yhdistyksemme ja työmme saisi lisää huomiota eri tahoilla. Eri opettajakoulutuslaitosten kanssa, jotka järjestävät ammatillista erityisopettajakoulutusta, olemme lisänneet yhteistyötä mm. AOKK:t Hamk, Jamk, Tamk, sekä Oulussa ammatillisen erityisopettajakoulutuksen aloittavan Oamk. 9

10 Jäsenistölle suunnattu koulutus Perinteinen Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n järjestämä valtakunnallinen erityisopetuksen teemapäivä pidettiin Jamk:ssa keskiviikkona Teemapäivän aiheena oli NUOREN OPISKELUMOTIVAATION TUKEMINEN. Päivän aikana tutkijat Leila Kairaluoma, Leena Kiiveri ja Sami Määttä, Niilo Mäki Instituutista toivat esille Motivoimaa - hankkeen tuloksiin. Tukitoimista esiteltiin myös Tokka2 tekemä HOJKS kortisto, jonka avulla tunnistamme erityisopetuksen syitä ja saamme tietoa näiden tukitoimiin. Iltapäivän aikana saimme tutustua eri työpajoissa mm. Työvaltainen oppiminen tuotantokoulussa, Sosiaalinen media nuoren opiskelumotivaation tukemisessa ja opiskelijahyvinvointi aiheista. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto ja Ammatilliset erityisopettajat ry järjestivät Hämeenlinnassa TYÖLLISTYMISEN MAHDOLLISUUDET seminaarin ja työpajakokonaisuuden erityisopetuksen ammattilaisille ja noviiseille. Päivän aiheina olivat: Työllistyminen oppilaitoksen sisäisenä kehittämistrendinä: työvaltaistuminen muuttaa pedagogiikan ja työnkuvat, rehtori Markku Aunola/koulutusjohtaja Rauno Konttila, Kiipulan ammattiopisto. Työllistyminen ammatillisen erityisopettajakoulutuksen kehittämistrendinä, HAMK:n aek:n kouluttajat Opiskelijoiden työllistyminen edellyttää alueellista yhteistyötä, kehitysjohtaja Matti Lipsanen, Hämeen Liitto Työpajoissa tutustuttiin mm. Yhteistyö ja työanalyysi työpaikoilla, Työ(hön)valmentajat opetuksen tukena, Kokemuksia työpaikalle siirretystä opetuksesta, Työyhteisön valmennus erityistä tukea tarvitsevan vastaanottoon, Osaamisen tunnistaminen ja erityinen tuki aikuiskoulutuksessa, Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajoilla, Oppimisen ja työllistymisen tukeminen ammattikorkeakouluissa. Koulutustarjontaa Aeo:n sähköpostin kautta on välitetty useita eri toimijoiden koulutustarjontaa. Muutamia poimintoja koulutustarjonnasta: Ammattiopisto Luovi erityisopetuksen täydennyskoulutus: Opettajan ja opiskelijan voimaantuminen (yhteensä 5op) Erilaisten oppijoiden liitto 10-vuotisjuhlaseminaari Tarvitaanko pudokkaita. Monenlaisia, erilaisia oppijoita Jamk/Aokk:n täydennyskoulutusta Tampereella: Aikuiskouluttaja työelämäyhteistyön rakentajana (5op) Jamk/Aokk:n täydennyskoulutusta Seinäjoella Taitavaksi aikuiskouluttajaksi (5op) Jamk/Aokk:n täydennyskoulutusta Kuopiossa Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus (6op) Jamk/Aokk täydennyskoulutusta Tampereella 10

11 Alan kehittäminen ja yrittäjyys (7op) Tamk ja Luovi koulutushanke Kohti inkluusiota Skills Finland ry:n laivaseminaari Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien laaja-alaisten erityisopettajien työstä tehty kysely Kysely tehtiin keväällä 2011 AEO:n jäsenistölle. Tämä kysely kohdistui laaja-alaisen erityisopettajan työhön. Laaja-alaisella erityisopettajalla tarkoitettiin tässä yhteydessä henkilöä, joka työskentelee laaja-alaisen erityisopettajan tehtävissä ammatillisessa oppilaitoksessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu teki tämän kartoituksen. Sen tarkoituksena oli toimia taustakyselynä laaja-alaisen erityisopettajan työtä koskevalle selvitykselle, joka jatkui teemahaastatteluina. Laaja-alaisten erityisopettajien tutkimus: klo 9-15 kerrottiin tuloksia ammatillisen koulutuksen laaja-alaisten erityisopettajien työtä koskevasta selvityksestä JAMK:ssa, Rajakatu 35. Tuloksia esitellään Evakkona opintiellä AEO-päivien yhteydessä Lappeenrannassa. Ammatillinen erityisopetus- selvitys, kehitys ja levitys hankkeen seminaari pidettiin Helsingissä. AEO edustajana hankkeen ohjausryhmässä oli Tapio Vähätalo. Saimme kaiken seminaarissa esitetyt luentomateriaalit julkaistavaksi. Ne on jo jaettu sähköpostilla jäsenistölle. Ne ovat julkaistu myös kotisivuillamme. Samat materiaalit ovat luettavissa myös Bovalius- ammattiopiston sivustolta. Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa, Laura Jauhola ja Kaija Miettinen. Raportit ja selvitykset 2012:7 OPH. Julkaisu on jaettu AEO:n kautta verkkojulkaisuna. AEO:n kevätmatka suuntautui Pietariin Teimme onnistuneen ja monivivahteisen matkan Pietariin Meitä oli matkalla lopulta 19 aktiivia. Matkasimme Allegrolla kohti Pietaria. Mukaantulijat olivat kaikki koossa Kouvolassa ja siitä lähdimme jatkamaan matkaa passin tarkastusten kestäessä rajan ylityksen. Pietarin asemalla meitä piti olla vastassa transfer-bussi, joka kuljettaisi meidät hotelli Moskovaan, mutta se saapunut, joten turvauduimme metroon, joka on jo sinällään mahtava kokemus. Sari Laiho oli tehnyt matkanjärjestelijänä hyvää työtä ja löytänyt meille erinomaiset kohteet, tulkin ja oppaan. Oppaamme ja tulkkimme Anna Krutikova oli tehnyt erinomaiset ennakkovalmistelut ja kaikki sujuikin täsmällisesti ja antoisasti. Tutustuimme 2 restaurointiin erikoistuneeseen oppilaitokseen sekä musiikkipedagogiseen, erityislahjakkaiden, opistoon. Musiikkiopisto järjesti meille 11

12 yllätyksenä mieleenpainuvan opettajien ja opiskelijoiden konsertin. Oppilaitoskäyntien lisäksi kävimme tietenkin Eremitaasissa, jossa meillä oli erinomaisena ja aivan käsittämättömän tietomäärän omaava opas Sirje Abdirkina. Halukkaille oli järjestetty tutustuminen oopperanäytökseen, jonka jälkeen oli mahdollisuus maistella kaviaaria, blinejä venäläiseen tapaan. Aikaa jäi myös ostoksille ja muulle seuranpidolle. Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja Aeo mukana alapartnerina Eurooppalaisessa hankkeessa Tammikuussa 2011 Aeo:n puheenjohtaja Kimmo Kekki sai pyynnön Maija Hirvoselta Jamk:sta Aeo:n ryhtymisestä mukaan Inkluusio Indeksin hankkeen associative partneriksi. Pj Kimmo Kekki lupasi, että Aeo on mukana. Hän on myös Aeo:n kontaktihenkilönä hankkeessa. Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training TILE-projekti Tasa-arvoa oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet valita itselleen sopiva opiskelupaikka ja edetä opinnoissaan. Entistä useammin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat muiden joukossa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena olisi rakentaa oppimisympäristö, joka edistää jokaisen opiskelijan oppimista. Inklusiivisen koulutuksen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa on eurooppalaisen ja kansallisen koulutuspolitiikan sekä lainsäädännön painopisteenä. Inklusiivisella koulutuksella tarkoitetaan oppimisympäristön kehittämistä siten, että oppimiselle ei ole esteitä. Tavoitteena on yhteinen koulu kaikille. Opetuksessa korostuvat yhä enemmän erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen ja opettamisen suunnitelmallisuus. Inklusiivisessa oppilaitoksessa opiskelijan tarvitsema erityinen tuki on rakennettu osaksi normaalia opiskeluympäristöä. TILE-hankkeen seuraava tapaaminen oli kesäkuussa, , Northamptonissa, Englannissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on koordinaattorina kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään ja pilotoidaan inklusiivisen oppimisen ohjekirjaa, joka tarjoaa työkaluja tasavertaisten oppimismahdollisuuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjekirjan pääasiallisena kohderyhmänä ovat sekä oppilaitoshallinto että opetushenkilöstö. AEO on hankkeessa mukana alapartnerina ja meiltä on ollut edustus kaikissa hankkeen tapaamisissa. JAMK/JAOKK pitää mukana oloamme ensiarvoisena, koska kellään muulla hankemaalla ei ole ammatillisia erityisopettajia, koulutusta siihen tai omaa järjestöä. Ohjekirja perustuu perusopetukseen käyttöön laadittuun inkluusion kehittämisen malliin *Index of Inclusion* (Booth & Ainscow, 2002), jossa tarkastellaan inkluusion kehittämistä kolmesta perspektiivistä: hallinnon, asenteiden ja käytänteiden tasolta. Projektissa muokataan olemassa olevaa mallia ammatilliseen koulutukseen soveltuvaksi. Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi syksyllä 2013 AEO sai mieluisan pyynnön SEL ry:ltä osallistua pohjoismaisen erityisopetuksen konferenssin järjestämiseen syksyllä Nordiska Förbundet för Specialpedagogik- 12

13 liiton kotisvuilta löytyy jo mainos ko tapahtumasta ja me tietysti tiedotamme lisää lähempänä seminaariajankohtaa. AEO liittyi jäseneksi Suomen Verkko-opistoon Suomen Verkko-opisto on Tekesin osittain rahoittama hanke, jossa on tavoitteena kehittää pysyvä yritysten ja oppilaitosten yhteistyöfoorumi ja joka toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Jäsenenä AEO voi antaa foorumille ammatillisen erityisopetuksen osaamistaan kehitystyöhön. Teemapäivä Ensi kevään teemapäivän suunnittelu on jo käynnistynyt JAMK:ssa. Aiheeksi teemapäivälle on alustavassa keskustelussa sovittuna Arviointi, sen moninaiset muodot ja toteutus ammatillisessa erityisopetuksessa. Toteutuspäiväksi on alustavasti sovittu Hallitus on tutkinut mahdollisuuksia järjestää yhteistyössä Hamk:n, Tamk:n kanssa järjestettävästä seminaaripäivästä syksyisin. Hamk:n kanssa ensimmäinen seminaaripäivä oli Järjestötoiminta Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisten koulumuotokohtaisten yhdistysten ja liittojen toimintaan. SEL ry:n kanssa jatketaan ja lisätään yhteistyötä. Hallitus lisää yhteistyötä järjestötoiminnan ja koulutuksen alalla siten, että se harkintansa mukaan lähettää tilaisuuksiin edustajansa ja yhdistys maksaa edustajalle näistä tilaisuuksista aiheutuneet kustannukset. Hallituksen edustajat ovat käyneet keskusteluja eri koulutuksen järjestäjien kanssa erilaisista koulutusvaihtoehdoista siltä pohjalta mitä jäsenistö on esiin tuonut. TaitajaPlus TaitajaPlus kisat Jyväskylässä Tämänvuotiset TaitajaPlus taitokilpailut onnistuivat järjestelyiltään ja kilpailullisesti erinomaisesti. Nuoret osaajat olivat esillä kilpailulajien lisäksi näytöslajissa, metsurimetsäpalveluiden tuottaja, ja erityisopetuksen kavalkadissa. TaitajaPLUS-lajialue oli toteutettu mahdollisimman esteettömänä niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Tänä vuonna AEO oli lahjoittanut palkinnon parhaalle 8+1 kilpailijalle. Palkintona oli uuden uutukainen Applen Ipad-tablettitietokone. Lahjoittamalla olemme samalla saaneet näkyvyyttä ja tunnettavuutta valtakunnallisesti. 13

14 Hallituksemme varajäsen Hannele Rissanen oli Jyväskylän kisoissa puhdistuspalvelun lajivastaavana. Virkistystoiminta Hallitus on keskustellut jäsenistöltä tulleesta esityksestä ja tutki mahdollisuuksia "Erkkamestari-seminaari järjestämisestä jäsenille kohtuullisin kustannuksin (omakustannushintaan). Tällaisena seminaarina hallitus järjesti Pietarin matkan, jonka yhtenä suurena antina oli jäsenten yhdessäolo, jolla on suuri vaikutus mm. työkykyyn. Tällaisesta toiminnasta saaduista hyvistä palautteista johtuen hallitus tutkii mahdollisuuksia järjestää myös v yhteisiä tapahtumia. Jäsenhankinta Yhdistyksen jäsenhankintaa tehostettiin ja nyt yhdistyksen rekisterissä on 674 jäsentä. Hallitus tehostaa jäsenhankintaa omalla panoksellaan. Jäsenistön määrä on ollut kasvussa vaikkakin suurien ikäluokkien eläkkeelle jäämisten vaikutus on ollut toimintavuonna suuri, eli enemmän on yhdistykseemme liittynyt jäseniä, kuin sieltä on siirtynyt mm. eläkkeelle. Tapio Vähätalo oli esittelemässä Jyväskylässä ammatillisille erityisopettajaopiskelijoille AEO:n toimintaa Jamk/aokk.ssa. Puheenjohtaja Kimmo Kekki on ollut esittelemässä AEO:n toimintaa ammatillisille erityisopettajaopiskelijoille Hamk/Aokk:ssa. Näiden tapaamisten ansiosta olemme saaneet monta uutta jäsentä yhdistykseemme. Hallitus on keskustellut siitä miten otetaan huomioon mm. opintopäivillä nämä uudet jäsenet. Tiedottaminen jäsenkirjeillä, kotisivuilla, sähköpostitse ja julistein Jäsenkirjeet Kuluneena toimintakautena puheenjohtaja on laatinut kaksi jäsenkirjettä. Nämä jäsenkirjeet ovat jaettu jäsenistölle kirjepostina. Yhdistyksen nettisivujen tilanne Uudistetut kotisivut otettiin käyttöön Nyt on kuitenkin tullut esiin se, että operaattorin tuomat palvelut eivät ole riittävät toiminnallemme ja siksi hallitus on tehnyt päätöksen vaihtaa operaattoria. Uuden operaattorin kautta saamme myös ylläpitokuluja madallettua. Kotisivut näkyvät edelleen osoitteessa Lähetetyt artikkelit kulkevat Pj:n tai hallituksen jäsenten kautta jolloin ne ovat hallituksen julkaisemiksi hyväksyttyjä. AEO facebookissa 14

15 Varapj. Jukka Teerikangas on laittanut facebookiin ryhmän Ammatilliset ertityisopettajat, AEO ry. Se on julkinen ryhmä johon kaikki pääsevät. Muu tiedottaminen Tiedottamista yhdistyksestämme sekä toiminnastamme on lisätty AEO:n Kotisivuilla, jotka löytyvät osoitteessa Opintopäivien antia ja muuta julkaistavaa pyritään saamaan yhdistyksen kotisivuille sekä välittämään sähköpostin välityksellä jäsenistölle. Sähköpostia ja sen käyttöä on lisätty. Oma sähköpostiosoitteemme on Sähköpostin käyttöä kehitetään entisestään vaikka kehitys onkin ollut suotuisaa. Olemme jakaneet sähköpostitse sekä kotisivuillamme mm. Jamk:n, Hamk:n, Hero:n, Luovin, Erilaisten oppijoiden liiton, Helsingin diakoniaopiston, OPH:n, Kiipulan, Tuettu Työllistyminen ry:n, jne. ammatillisille erityisopettajille suunnattuja tiedotteita sekä koulutustarjontaa. Olemme olleet esillä erilaisin julistein mm. opintopäivien yhteydessä Oulussa järjestetyillä koulutuspäivillä. Edustajamme on ollut esittelemässä AEO:ta ja sen toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa myös valmistuville ammatillisille erityisopettajille. Näistä tilaisuuksista olemme saaneet myös uusia jäseniä yhdistykseemme. Jamk:n ja Hamk:n opiskelijoille suunnatuille sivuille hallitus on laatinut tietoiskun toiminnastamme. Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen Hallitus on tarkistellut yhdistyksen sääntöjä ja todennut, että niihin tulisi tehdä joiltakin osin päivittämisiä ja muuttamisia tämän päivän tarpeiden ja lakien mukaisiksi. Hallitus esittää v varsinaiselle kokoukselle seuraavaa: Ammatilliset erityisopettajat ry:n sääntöjen 12 :ssä varsinaiselle kokoukselle määräämät asiat 2. Muut asiat Yhdistyksen (AEO:n) sääntöjen päivittäminen ja muuttaminen tämän päivän tarpeiden ja lakien mukaisiksi. Hallitus esittelee muutosta tarvitsevat pykälät 12, kohdat 6 ja 13, 14 sekä 20 ja tekee muutosesitykset kokouksen päätettäviksi. 12 Varsinainen kokous, kohta 6, Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 12 Varsinainen kokous, kohta13. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet, joista kumpaisenkin ryhmän toisen jäsenen tulee olla 15

16 hyväksytty tilimies, tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 14 Aloitteet Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä hallitukselle helmikuun 1.päivään mennessä. 20 Tilit ja tilintarkastus, Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään 21 päivää ennen varsinaista kokousta. Asiakirjat ja muu materiaali Hallitus on pyrkinyt löytämään arkistointipaikan jostakin johon voitaisiin koota nyt eripaikoissa olevat yhdistyksen asiakirjat sekä muu materiaali. Materiaalia voidaan nyt koota sihteeri Tapio Vähätalon luo myöhempää lopullista sijoituspaikkaa etsittäessä. Jos Teillä on asiakirjoja tai muuta Aeo:ta koskevaa materiaalia, jonka haluatte säilytettäväksi, niin ottakaa yhteyttä sihteeriin osoitteella D. JÄSENET Yhdistyksellä oli , 674 jäsentä. Vuoden kuluessa on jäsenmäärän lisääntyminen ollut vilkasta, vaikka kokonaisjäsenmäärä ei ole sanottavasti lisääntynyt. Tämän selittää se, että suurien ikäluokkien eläköityminen näkyy myös jäsenmäärässämme. Eläkkeelle siirtyneitä on toimintavuoden aikana 26 ja muihin tehtäviin siirtyneitä tai muuten eronneita 19. Myös näiden vaikutuksesta edellä esitettyihin on keskusteltu. On huomattu näin korkean jäsenmäärän lisänneen yhdistyksemme arvostusta ja huomioonottamista myös päättävissä elimissä. Päätettiin, että jäsenhankintaa jatketaan toimintaesittelyillä niin Jamk:ssa kuin Hamk:ssa, heidän sitä pyytäessään sekä myös suorilla kirjeillä vaikka se onkin hieman kalliimpaa kuin suusanallinen viestintä. Myös jäsenistön osoitekyselyjä jatketaan kalleudesta huolimatta. Hallituksen jäseniä aktivoitiin aktiiviseen jäsenhankintaan. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012 Jäsenmaksun suuruudeksi varsinainen kokous vahvisti 15 / 1vuosi / jäsen, 25 / 2vuotta/jäsen. Jäsenistöä muistutetaan siitä, että yhdistyksemme jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen, joten säilytä kuitti veroilmoitusta varten. 16

17 E. RAHOITUS Yhdistyksen toimintaa on edelleen pääosin rahoitettu jäsenmaksutuloilla ja vaikka jäsenmaksun suuruus on pitkään pysynyt samana, ovat jäsenmaksutulot vuosittain kasvaneet. Aktiivisella jäsenhankinnalla on saatu jäsenmäärä kasvamaan viime vuosien aikana, vaikka jäsenyydestä eronneitakin on ollut eläkkeelle siirtymisen ja muiden syiden vuoksi. Toimintaan emme ole saaneet toiminta-avustus AOO:lta. Tästäkin huolimatta kuluneen tilivuoden aikana yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut hyvä, joten se on voinut järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustoimintaa, ja näistä muodostuikin suurimmat menoerät tilivuonna. Tähän tulokseen olemme päässeet menoja karsimalla. Esim. tämän vuoden varsinaisen kokouksen kutsu lähetettiin sähköpostitse kaikille niille, joiden osoitteet ovat aeo:n rekisterissä, eikä kirjekutsuna kuin ennemmin on lähetetty. Hallitus on hyväksynyt 2011 tilikertomuksen. Hallitus on saanut rahastonhoitajan Pirjo Mäki-Kiskon kautta tiedoksi tilintarkastajien lausunnon vuodelta Hallituksen hyväksymä tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto esitellään varsinaiselle kokoukselle. Talousarvio vuodelle 2013 Hallitus hyväksyi tulo- ja menoarvion v ja tekee esityksen varsinaiselle kokoukselle talousarvion hyväksymisestä kyseisen suuruisena. Yhdistyksen rahastonhoitaja Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Pirjo Mäki-Kisko, hänellä on tilinkäyttöoikeus Ammatilliset erityisopettajat ry:n tiliin. Hänellä on myös yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Palkkiot ja matka korvaukset Hallitus päätti, että korvaus kannettavan tietokoneen ja nettiyhteyksien käytöstä 15 /kokous säilytetään samansuuruisena, korvausta ei makseta -kokouksista, koska sähköpostia käytämme muutenkin päivittäin. Majoitus- ja matkakulut maksetaan eriteltyjen laskujen mukaan. Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksena 250 / toimintakausi ja sihteereillä on oikeus "nostaa" kulukorvauksena 150 / toimintavuodessa. Rahastonhoitajalle on maksettu 150 / toimintavuosi kulukorvauksena. Päätökset esitettiin varsinaiselle kokoukselle hyväksyttäväksi. Varsinainen kokous hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa. Helsinki

18 Hallitus 18