ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto 26.11.2013 29.11.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen, kirkkoherra, pj Terttu Lehtola, varapj Hannu Erola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi Asko Peuraniemi Simo Rahtu Heikki Salo Jaakko Saranki Leena Saraste Hannele Simonen Antti Liikkanen varajäsen (Niukkanen), poistui klo 1845 Pirjo Pyhäjärvi Raili Kerola Antti Jääskeläinen Kari Yliräisänen Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Kimmo Niukkanen jäsen 1 asia 170 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 443:1-3 Kirkkoherra Jouni Riipisen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Jouni Riipinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 171 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Asko Peuraniemi ja Heikki Salo Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

2 Kirkkoneuvosto asia 172 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 4 asia 173 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi (KL 10:6) Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 5 asia 174 Koulutussuunnitelma vuodelle 2014 Koulutussuunnitelmaan on koottu varsinaisten koulutustapahtumien lisäksi myös eri työalojen neuvottelupäivät (LIITE 1) Pastoraalitutkinnoista ja muista yli 10 päivää kestävistä koulutuksista, jotka liittyvät suoraan työntekijän työtehtäviin tai työnantaja katsoo ne muuten työtehtäviä hyödyttäväksi, korvataan matka-, koulutus- ja majoituskuluja enintään 1800 euroa, ellei ole perusteltua syytä korvata kaikkia koulutuskustannuksia Tällaiseen varsinaiseen koulutukseen osallistumisesta, lukuun ottamatta tutkinto- tai tenttipäiviä, palkalliseksi virkavapaaksi/työlomaksi voidaan lukea enintään 21 työpäivää Ulkomaiset koulutusmatkat kirkkoneuvosto päättää erillisten anomusten perusteella Tukholmaan ja Tallinnaan suuntautuvat koulutusmatkat (laivaseminaarit) eivät vaadi erillistä kirkkoneuvoston hyväksyntää Hiljaisuuden retriittien osalta hyväksytään työajaksi käytettävän enintään 5 päivää Ehdotus, khra / hntoj Kirkkoneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelman vuodelle 2014 Muutettu päätösehdotus Kirkkoneuvosto vahvistaa muutetun koulutussuunnitelman (LIITE 1) Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

3 Kirkkoneuvosto asia 175 Kappalaisen viran (Korkalovaara Ylikylä srk-piiri) haettavaksi julistamatta jättäminen Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa (Korkalovaara-Ylikylän alue) ei julisteta tässä vaiheessa haettavaksi on voimassa korkeintaan saakka Korkalovaaran Ylikylän seurakuntapiirin kappalaisen tehtävät hoitaa tällä hetkellä ( saakka) kappalainen Ilari Kinnunen oman virkansa ohella Määräaikaisuuden perusteena on keskeneräinen toiminta- ja hallintoorganisaation muutosprosessi Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa ei julisteta jälkeen haettavaksi ja esittää, että päätös on voimassa saakka Kappalaisen viran tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 7 asia 176 Vt seurakuntapastori Kaisa Oittisen virkamääräyksen jatkaminen Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut TM Kaisa Oittiselle virkamääräyksen Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle sekä vs seurakuntapastorin virkaan ajalle Ko seurakuntapastorin virka on vapautunut, kun pastori Lauri Kinnunen on saanut virkamääräyksen Rovaniemen seurakunnan sairaalasielunhoitajan virkaan alkaen toistaiseksi Ehdotus, khra Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli jatkaa Kaisa Oittisen virkamääräystä vt seurakuntapastorin virkaan ajalle Määräaikaisuuden perusteena on keskeneräinen toiminta- ja hallintoorganisaation muutosprosessi Asko Peuraniemi esitti mm Terttu Luoma-ahon kannattamana, että kirkkoneuvosto pyytää virkamääräyksen ajalle Asiasta äänestettiin Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä kättennostoäänestys Suoritetussa äänestyksessä kirkkoherran päätösehdotuksen kannalla oli 8 (kahdeksan) ja Asko Peuraniemen esityksen kannalla oli 4 (neljä) yhden äänestäessä tyhjää Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen mukaan kirkkoneuvosto on hyväksynyt kirkkoherran päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 177 Virkamääräyksen pyytäminen pastori Sirpa Miettuselle vs kappalaisen virkaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kappalainen Pentti Tepsalle virkavapautta Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virasta (Ounasjoen srk-piiri) ajalle toisen tehtävän hoitamista varten ja on antanut viranhoitomääräyksen alkaen rovasti Ritva Marttalalle Pentti Tepsan sijaiseksi Rovaniemen seurakunnan vs kappalaisen virkaan (Ounasjoen srk-piiri) Virkamääräys päättyy Pastori, TM Sirpa Miettunen on ilmoittanut kirkkoherralle halukkuutensa toimia pastorin tehtävissä Rovaniemen seurakunnassa Sirpa Miettunen toimii tällä hetkellä Kirkon palvelukeskuksen (Kirkkohallitus) henkilöstön kehittämispäällikkönä Papin virassa hän on toiminut Suomussalmen ja Oulunsalon seurakunnissa Hänellä on vahva kokemus työnohjaajana, työyhteisökonsulttina, yritysten kehittämisasiantuntijana ja tiedonhallintapäällikkönä Sirpa Miettunen on syntyisin Rovaniemeltä, palaa loppuvuodesta asumaan Rovaniemelle ja haluaa jatkossa keskittyä papin viran hoitoon Ehdotus, khra Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Sirpa Miettuselle Rovaniemen seurakunnan vs kappalaisen virkaan ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

5 Kirkkoneuvosto asia 178 Kanttorin virka Muuta piispainkokouksen hyväksymää kanttorin tutkintoa edellyttävä kanttorin virka (C-virka) on ollut haettava mennessä Määräaikaan mennessä hakijoita oli yksi, joka perui hakemuksensa nykyisen seurakuntansa olosuhdemuutosten vuoksi Ilmeisesti hakuilmoituksessa mainittu painopistealue nuorisokuorojen ja erityylisten lauluyhtyeiden johtamisesta on koettu vaativaksi Musiikkiin erikoistunut varhaiskasvattaja, KM Harriet Urponen on palkattu ajalle hoitamaan kirkkomuskaritoimintaa ao viran palkkauksella Hän on toiminut samalla kanttorin tehtävissä sovitun työnjaon mukaisesti Muskaritoiminta on laajentunut Tänä syksynä tulijoita oli niin paljon, että 13 ryhmää oli perustettava Paikat täyttyivät pelkästään netin kautta muutamassa päivässä Yhteensä muskaritoiminta tavoittaa lapsia ja kokoontumisissa aina mukana olevia vanhempia noin 250 henkeä viikoittain Nuoria perheitä (LIITE 2) Koska viranhaku ei tuottanut tulosta, viran toimenkuva on harkittava uudelleen Kiireellisyysjärjestyksenä muskaritoiminta on ensin saatettava pitkäjänteisesti kuntoon ennen nuorisokuoropainotusta On valtakunnallinen trendi, että seurakunnat satsaavat muskaritoimintaan Monissa seurakunnissa kanttori ja lapsityöntekijä hoitavat toimintaa yhdessä Tässä vaiheessa seurakuntamme muskaritoiminta olisi turvattava Kanttorin mahdollisuudet muskaritoiminnassa tulee tutkia ensi kevään aikana ennen viran auki julistamista Myös lapsityön mahdollisuudet kirkkomuskaritoiminnassa on tarpeen selvittää Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää, että muuta piispainkokouksen hyväksymää kanttorin tutkintoa edellyttävän kanttorin viran (C-kanttori) mahdollisuudet muskaritoiminnassa kartoitetaan alkuvuonna 2014 ja viran auki julistamisesta päätetään sen jälkeen Lapsityön mahdollisuudet kirkkomuskaritoiminnassa selvitetään Kevään 2014 ajalle ( ) Harriet Urposen palkkaaminen kirkkomuskaritoimintaan hoidetaan kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

6 Kirkkoneuvosto asia 179 Osakehuoneiston myynti/siljotie 8 Rovaniemen seurakunta omistaa Asunto Oy Ratakiskon osakkeet numerot , jotka oikeuttavat hallitsemaan osoitteessa Siljotie 8 sijaitsevaa 60 m2 käsittävää asunto-osaketta Asunto on valmistunut vuonna 1980 ja osakkeet on seurakunnalle hankittu 34175,79 euron kauppahinnalla vuonna 1989 Asunto on ollut vuokrattuna lokakuulle 2013 saakka Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan kilpailuttamaan kiinteistövälitystoimiston ja tekemään toimeksiantosopimuksen em asunto-osakkeiden myymiseksi Kirkkovaltuusto hyväksyy aikanaan kauppakirjan ehdot Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

7 Kirkkoneuvosto asia 180 Rakennustoimen erityisammattimiehen työsopimus/tero Tuulaniemi Putkimies Tero Tuulaniemi on ollut Rovaniemen seurakunnan palveluksessa erityisammattimiehenä rakennusmestarin päätöksillä , sekä hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan päätöksillä ja Tuulaniemen tehtäviin on kuulunut aluksi rakennustoimen sairaslomien tuuraus ja myöhemmin omana työnä tehtävien huolto- ja korjaustöiden tekeminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Ehdotus, vt rp Erityisammattimies Tero Tuulaniemen määräaikainen työsopimus päättyy Määräaikaista työsopimusta jatketaan toistaiseksi voimassaolevana alkaen Palkka-asiamiehen määrittämä kuukausipalkan suuruus sekä toimenkuvaselvitys pysyvät entisellään Tehtävän tarpeellisuuden perusteena on koko ajan kasvavien pienimuotoisten LVI-tekniikkatöiden toteutuksien tarve Seurakunnan omana työnä hankkeet ovat joustavia ja edullisempia kuin ostopalveluna (Esimerkkilaskelma, liite) Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle erityisammattimies Tero Tuulaniemen työsopimuksen jatkamista päätösehdotuksen mukaisesti Kirkkoneuvosto (LIITE 3) Rakennustoimi on perustellut Tero Tuulaniemen työsuhteen vakinaistamista siten, että ottaen huomioon seurakunnan laaja kiinteistökanta omana työnä tehtynä osa huoltotöistä tulee ostopalvelua edullisemmaksi Kirkkoneuvosto antaa hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnalle luvan vakinaistaa Tero Tuulaniemen työsuhde Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

8 Kirkkoneuvosto asia 181 Tavivaaran hautausmaan kiinteistötyöntekijä / tehtävän auki laittaminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Tavivaaran hautausmaalla aiemmin työskennellyt hautausmaan kiinteistötyöntekijä irtisanoutui tehtävästään Hautatoimen työalan kevät ja kesä ovat hyvin hektisiä, eikä toimen täyttämiseen johtavaan hakuprosessiin ollut mahdollisuutta ryhtyä Tästä johtuen toimea hoitamaan otettiin määräaikainen sijainen kasvukauden ajaksi Kiinteistötyöntekijän työnkuvaan kuuluvat pääasiassa varsinaiseen hautatoimeen liittyvät tehtävät sekä hautausmaan kiinteistötoimeen liittyvät tehtävät Tehtävässä vaaditaan käytettävien työkoneiden käyttötaitoa hautausmaan hoito- ja kunnossapitotehtäviin (Liite) Hautaustoimella on yhteensä 12 henkilöä töissä, joista hautausmaahallinnossa on hautaustoimen päällikkö ja kaksi toimistosihteeriä Yksi henkilö työskentelee pääasiassa kirkon, seurakuntakeskuksen ja kodin ympäristössä sekä osaksi I ja II hautausmaalla Neljän henkilön virkapaikkana on Tavivaaran hautausmaa: hautausmaanhoitaja, seurakuntamestari, kiinteistötyöntekijä (ko haettavaksi esitettävä toimi) ja erityisammattimies (koneiden huollot ja korjaukset) IV hautausmaalla työskentelee puistopuutarhuri, seurakuntamestari ja kaksi haudankaivajaa Hautaustoimi hoitaa kaikki seurakunnan haudankaivuuseen liittyvät tehtävät 12 hautausmaalla (keskimäärin 450 hautausta/vuosi), suuren osan siunauksiin liittyvistä seurakuntamestarin tehtävistä sekä suuren osan hautausmaiden kunnossapidosta Suuresta työmäärästä johtuen Tavivaaran hautausmaan kiinteistötyöntekijän toimen tehtäviä ei voida jakaa muiden työntekijöiden tehtäväksi Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle Tavivaaran hautausmaan kiinteistötyöntekijän toimen ilmoittamista haettavaksi ja täytettäväksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 4) Hautausmaille kohdistuvia hautatoimen tehtäviä suoritetaan entistä enemmän IV-hautausmaalta käsin eikä sieltä käsin kyetä enää samassa määrin Tavivaaran hautausmaalle virka-avuksi, joten toimen täyttäminen on perusteltua Kirkkoneuvosto antaa hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnalle luvan laittaa kiinteistötyöntekijän tehtävä haettavaksi ja täytettäväksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

9 Kirkkoneuvosto asia 182 Hautainhoitorahaston hoitohinnat vuonna 2014 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Haudanhoitohintoja tulee korottaa vuodelle 2014 palkkojen ja kustannusten nousun verran sekä alikatteisuuden tasaamiseksi yhteensä noin 5 % Tämä tarkoittaa nurmi-, uurna- ja metsänpohja-alueiden hautojen hoitohinnoissa 3 korotusta yhdelle hoitokaudelle Edellisvuosien mukaan 5 vuoden hoidoille vuosikerroin on 5,53 ja 10 vuoden hoidoille vuosikerroin on 12,58 Reunakivellisillä haudoilla hoidon ollessa työvoimakustannuksissa enemmän aikaa vievää, 5 % lisäys tarkoittaa 4 korotusta yhden kauden hoidolle 5 ja 10 vuoden hoidoille vuosikertoimet olisivat edellä mainitun kaltaiset (liite) Kukkaryhmien sekä hautainhoitorahaston lisäpalvelujen hintoja on tarkasteltu ja ne kattavat hankintakustannukset, eikä niitä näin ollen ole tarvetta korottaa Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat liitteen mukaisesti hoitokaudelle 2014 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 5) Kirkkoneuvosto vahvistaa hautainhoitorahaston hoitohinnat vuodelle 2014 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

10 Kirkkoneuvosto asia 183 Hautaamiseen liittyvät maksut vuonna 2014 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkolain muutoksen johdosta hautaamiseen liittyvät maksut korotettiin vuonna 2013, näin ollen varsinaiseen hautaamiseen liittyvistä kuluista katetaan maksuilla arvion mukaan noin kolmasosa yhden hautauksen kuluista Loput varsinaiseen hautaukseen liittyvistä kuluista katetaan yhteisöverotuotoilla Ennen kuin selkeät tulokset nykyisten maksujen vaikutuksista on saatu, ei hintoja nosteta Hautauspalvelumaksut vuodelle 2014 ovat liitteessä Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2014 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 6) Kirkkoneuvosto vahvistaa hautaamiseen liittyvät palvelumaksut vuodelle 2014 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

11 Kirkkoneuvosto asia 184 Hautapaikkamaksut vuonna 2014 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkolain muutoksen johdosta hautapaikkamaksut korotettiin lukien vastaamaan kirkkohallituksen ohjeistusta, jonka mukaan hautaustoimen todelliset bruttokustannuksista 80 % tulee kattaa yhteisöverotuotoilla ja loput 20 % tulee kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä toimintatuotoilla Koska uudet hinnat ovat olleet voimassa vain osan vuotta 2013, ei selkeitä vaikutuksia kustannuksien kattamiseen voida vielä tarkastella Ehdotus, htp Ennen kuin selkeät tulokset nykyisten maksujen vaikutuksista on saatu, ei hintoja koroteta Hautapaikkamaksut vuodelle 2014 ovat liitteessä Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2014 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 7) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että voimaan astuneet hautapaikkamaksut pidetään voimassa vuoden 2014 Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 16 asia 185 Vuoden 2013 Talousarvion muuttaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttamista perustellaan erillisessä liitteessä Muuttamistarve johtuu pääasiassa Norvajärven leirikeskuksen kolmesta vesivahinkokorjauksesta, Aapatien asuntojen muuttamisesta kerhotiloiksi sekä Korkalovaaran kappelin peruskorjausremontin viivästymisestä vuoden 2013 puolelle Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2013 talousarvion muuttamista kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (LIITE 8) Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

12 Kirkkoneuvosto asia 186 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 12/2013 on annettu seurakuntatalouksille ohjeita vuoden 2014 talousarvion laatimiseksi Yleiskirjeeseen sisältyvän suhdannekatsauksen mukaan taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan nollakasvua Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna 0,5 % Talouden epävarmuudesta ja ennustamisen vaikeudesta kertoo se, että vuosi sitten tälle vuodelle ennustettiin 1,6 %:n kasvua Ensi vuodeksi talouden ennustetaan piristyvän ja kasvun olevan vähän yli yksi prosentti Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli heinäkuussa 6,6 % ja luku oli laskussa Kausivaihtelu huomioiden työttömyysasteen trendi oli 7,7 % Ensi vuodeksi työttömyysasteen ennustetaan kasvavan reiluun kahdeksaan prosenttiin Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttaa ensinnäkin suoritettujen ennakonpidätysten tilitysten määrä ja toiseksi viimeksi valmistuneen verotuksen ja jäsenmäärätietojen perusteella määriteltävän jako-osuuden suuruus Tilitysten jako-osuus määrittää sen, kuinka suuri summa työnantajien suorittamista ennakonpidätyksistä tilitetään edelleen eri veronsaajille Jokaisessa verotilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja Tästä syystä tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen oikeaa määrää Verotulojen kehitystä arvioitaessa on aina tarkasteltava aikaisempien verovuosien valmistuneita verotuksia ja tilitettyjä veroja Rovaniemen seurakunnalle vuonna 2013 kirkollisverotuloja on tilitetty tammi - lokakuun aikana kaikkiaan euroa ( vastaavana aikana vuonna 2012) Yhteisöverokertymä on euroa ( euroa vastaavana vuonna 2012) Koko vuoden kertymäennusteeseen vaikuttaa merkittävästi vuosittain marraskuussa edellisen vuoden verotuksen valmistumisen johdosta tehtävä maksuunpanotilitys Verohallinnon antaman tiedon mukaan lokakuuhun 2013 mennessä vuodelta 2012 kertyneitä kirkollisverotuloja on tilitetty 9,4 miljoonaa ja marraskuussa vuodelta 2012 maksuunpantava tilitys on 8,9 miljoonaa, joten oikaistava määrä on laskennallisesti noin 0,5 miljoonaa euroa (oikaistava määrä oli euroa vuonna 2012), joten tämän hetkinen vuotta 2013 koskeva kokonaisverotuloennuste 10,075 miljoonaa euroa vaikuttaa realistiselta Ensi vuonna valtakunnallisen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan palkat nousevat elokuun alusta 20 eurolla kuukaudessa Tämän vaikutus ansiotason kasvuun on erittäin vähäinen Kirkollisverotulokertymäksi ensi vuodelle ennustetaan euroa, joka on euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarvioennuste Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien Suomen hallituksen budjettiesityksessä mainitaan, että koko verotuottomenetys kohdistuu valtion osuuteen, koska verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja

13 Kirkkoneuvosto (17 asia 186 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ) alentamalla valtion osuutta vastaavasti Muutokset verontilityslakiin tehdään syksyn aikana ja lopullinen jako-osuuden suuruus saadaan selville mahdollisesti vasta joulukuussa Yhteisöverotilitysten määrän odotetaan pysyvän nykytasolla Talouden suhdanteiden muutokset vaikuttavat välittömästi myös yhteisöverotilitysten määrään Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2014 lähes 6 % Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta kehittyy pääosin samassa suhteessa, voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana Tämän vuoksi vuoden 2013 talousarviossa olevaa euron ennustetta on korotettu euroon Kirkon eläkelain mukaista palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kaksi vuotta sitten Nyt kirkolliskokous on päättänyt, että maksu pysyy vuonna 2014 nykyisellään 28 prosentissa Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua on peritty vuoden 2013 alusta lukien Sen suuruudeksi on päätetty 1,2 prosenttia kirkollisverosta Toimintatulojen ja -menojen kehitys Vuoden 2013 syyskuun lopun tilanteen mukaan toimintakate on 7,049 miljoonaa euroa negatiivinen ja toimintakatteen toteutumisprosentti on 76,4 (73,8 % vuonna 2012) Talousarvioon verrattuna laskennallinen ylitys syyskuun lopussa on euroa Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2014 talousarvioksi alentaa toimintamenoja kaikkiaan 0,6 %:lla 10,706 miljoonasta eurosta 10,643 miljoonaan euroon Vaikka palkkausmäärärahat sivukuluineen nousevat 6,563 miljoonasta eurosta 6,683 miljoonaan euroon on muita toimintamäärärahoja leikkaamalla päästy tilanteeseen, jossa toimintakulut eivät talousarvion mukaan vuoden 2014 aikana kasva Vuoden 2014 talousarvioesityksessä seurakunnan tärkein taloudellinen tunnusluku eli vuosikate saadaan yhden lievän negatiivisen vuoden jälkeen jälleen lievästi positiiviseksi ja se esityksen mukaan on euroa ( euroa vuonna 2013) Tilikauden alijäämä on euroa ( euroa vuonna 2013) Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä, jota vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan on 5,054 miljoonaa euroa Investointimenot ovat jo toisena vuonna peräkkäin supistuneet rajusti verrattuna lähivuosiin ja ovat ainoastaan ( euroa vuonna 2013) Vuoden 2014 rahoitusalijäämäksi muodostuu euroa ( euroa vuonna 2013) joka on katettava rahoitusarvopapereiden ja muun omaisuuden realisoinneilla Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille (LIITE 9) kirkkovaltuuston vahvistettavaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen Antti Liikkanen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 1845

14 Kirkkoneuvosto asia 187 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: - kirkkovaltuusto 910, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 269 ja 3010, Ounasjoen piirineuvosto 2210, johtava diakonianviranhaltija 44-47, kiinteistöpalvelupäällikkö 43-47, hautaustoimen päällikkö 42-44, lapsityön lehtori 43-46, kirkkoherra 44-46, hallintojohtaja Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen 19 asia 188 Muut asiat Kirkkoneuvostolle jaettiin tiedoksi Avuksi surukotiin esite 20 asia 189 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 1712 klo 1700, seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 1112 klo asia 190 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

15 Kirkkoneuvosto asia 191 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1905 Laulettiin iltavirsi 548 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen Kokouksen puolesta Jouni Riipinen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Asko Peuraniemi Heikki Salo

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 10.11.2014 11.11.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 10.11.2014 11.11.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 10112014 11112014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika maanantai 10112014 klo 1700-2035 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2532014 2832014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2532014 klo 1700-2025 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola, Hannu Erola Leena

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1062014 1162014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1062014 klo 1700 1920 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, puheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 9.10.2013 11.10.2013. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 9.10.2013 11.10.2013. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi 11102013 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 9102013 klo 1800-2020 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti Alaraudanjoki Pirjo poistui klo 1957 Alaoja Kaarlo todettiin läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto 22.10.2013 23.10.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto 22.10.2013 23.10.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 22102013 23102013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 22102013 klo 1700-1843 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Sari Kuirinlahti Terttu Lehtola Leena Järventie

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 14.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 13.6.2012 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 11.5.2011 klo 18.00 19.25 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Ahokas

Lisätiedot

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28.4.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.4.2011 klo 17.00 19.40 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 26.10.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.10.2011 klo 17.00 18.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 20.8.2013 klo 16.30 19.45 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot