Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Raili Kerola Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Antti Paananen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Pirjo Alaraudanjoki Riku Tapio Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Harriet Urponen Pirkko Rytilahti vt. kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja poistui :n 122 käsittelyn ajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja vs. tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Liisa Ansala jäsen Miikka Keränen jäsen Kokouksessa kuultiin johtava kanttori Mauri Miettusen selonteko kirkkomusiikkityöstä. 1 asia 118 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 289. Vt. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kirkkoneuvosto asia 119 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Liisa Ansala ja Miikka Keränen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Luoma aho ja Raimo Miettunen. 3 asia 120 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat kuullaan vt. kirkkoherran tiedoksiantoasia. 4 asia 121 Kirkkomusiikkityön tilannekatsaus Johtava kanttori Mauri Miettunen esittelee kirkkomusiikkityön tilannetta. Kirkkoneuvosto kuulee tilannekatsauksen ja keskustelee asiasta. Kirkkoneuvosto kuuli johtava kanttori Mauri Miettusen selostuksen kirkkomusiikkityöstä. 5 asia 122 Sanna Peltolan anomus osittaisesta kanttorinviran hoidosta Kanttori Sanna Peltola ilmoittaa haluavansa keskeyttää meneillään olevan hoitovapaan ja palata hoitamaan kanttorinviran tehtäviä osaaikaisesti 60 %:lla työajalla alkaen joko toistaiseksi tai ainakin vuoden ajaksi. Nykyisen hoitovapaan aikana Peltola on suorittanut kanttorintehtäviä ns. keikkaluonteisesti. Anottu osa aikaisuus tuo nykytilanteeseen helpotusta vuorojen järjestelyihin sekä pitkäjänteisyyttä Ounasjoen kuorotoimintaan, joka on Peltolan vastuulla. Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Sanna Peltolalle osittaista virkavapautta (40%) ajalle Työajan (60%) työssäolopäivät sovitaan työ ja vapaa aikasuunnitelmassa. Raimo Miettunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

3 Kirkkoneuvosto asia 123 Lauri Aholan irtisanoutuminen kanttorinvirasta Kanttori Lauri Ahola irtisanoutuu päiväämällään kirjeellä Rovaniemen seurakunnan kanttorinvirasta. (LIITE 1). Sähköpostilla on Aholalta saatu tarkennus, että hän irtisanoutuu virasta lähtien. Kirkkoneuvosto toteaa Lauri Aholan virkasuhteen päättyneeksi asia 124 Kanttorinviran auki julistamisesta päättäminen Kanttori Lauri Ahola irtisanouduttua Rovaniemen seurakunnan kanttorinvirasta, tulee virka avoimeksi. Aholan sijaisena toimineen Elisa Silverin työsuhde vs. kanttorina ulottuu tällä erää saakka. Kun otetaan huomioon, että Rovaniemen seurakunnassa on valmisteilla kartoitus (Kehittämisen työryhmä / Toiminta, hallinto ja johtamisjärjestelmän ulkoinen arviointi), jonka perusteella mahdollisesti myös seurakuntapiirien rajoja tarkistetaan kuin myös muuta toiminta ja hallinto organisaatiota uudistetaan, on perusteltua odottaa päätöksiä em. asioissa ennen kanttorin viran auki julistamista. Kirkkoneuvosto ei julista kanttorinvirkaa tässä vaiheessa haettavaksi. Viran auki julistamisesta päätetään viimeistään helmikuussa asia 125 Vt. nuorisomuusikko Ville Keinäsen irtisanoutuminen Kirjeellään vt. nuorisomuusikko Ville Keinäsen irtisanoutuu määräaikaisesta nuorisomuusikon virasta alkaen. (LIITE 2). Kirkkoneuvosto toteaa Ville Keinäsen virkasuhteen päättyvän

4 Kirkkoneuvosto asia 126 Määräaikaisen nuorisomuusikon viran auki julistaminen Vt. nuorisomuusikko Ville Keinäsen irtisanouduttua lähtien Rovaniemen seurakunnan määräaikainen nuorisomuusikon virka tulee avoimeksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa Rovaniemen seurakunnan määräaikaisen nuorisomuusikon viran haettavaksi pe klo 15 mennessä. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa lehdessä sekä verkossa kirkon työpaikkatorilla ja työ ja elinkeinotoimiston sivulla mol.fi. Muutettu päätösehdotus, vt khra Kirkkoneuvosto päättää julistaa Rovaniemen seurakunnan määräaikaisen nuorisomuusikon viran haettavaksi pe klo 15 mennessä. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty virkaa perustettaessa. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa lehdessä sekä verkossa kirkon työpaikkatorilla ja työ ja elinkeinotoimiston sivulla mol.fi. Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

5 Kirkkoneuvosto asia 127 Virkamääräyksen pyytäminen pastori Sari Kuirinlahdelle vt. kappalaisen virkaan ajalle Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (Keskikaupungin piiri) on tullut avoimeksi virkaa hoitaneen Seppo Ahtisen tapahtuneen kuoleman johdosta. KJ 6:21 mukaan kappalaisen viran tultua avoimeksi tuomiokapituli julistaa sen haettavaksi. On myös mahdollista, että tuomiokapituli erityisistä syistä voi päättää enintään vuodeksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. KJ 6:21 3 mom. Jos on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai jos tuomiokapituli muuten katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka siellä tulee tarpeettomaksi, tai jos siihen muuten on erityisiä syitä, tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. Kun otetaan huomioon, että Rovaniemen seurakunnassa on valmisteilla kartoitus (Kehittämisen työryhmä / Toiminta, hallinto ja johtamisjärjestelmän ulkoinen arviointi), jonka perusteella mahdollisesti myös seurakuntapiirien rajoja tarkistetaan kuin myös muuta toiminta ja hallinto organisaatiota uudistetaan, on perusteltua odottaa päätöksiä em. asioissa ennen kappalaisen viran auki julistamista. Ehdotus, vt khra Kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että 1. Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa ei tässä vaiheessa julisteta haettavaksi. 2. seurakuntapastori Sari Kuirinlahti nimetään vt. kappalaiseksi (Keskikaupungin piiri) ajalle seurakuntapastori Sari Kuirinlahden virkamääräykset vs. kappalaiseksi 50 % ja osa aikaiseksi seurakuntapastoriksi 50 % lakkautetaan lukien. Pirjo Alaraudanjoki esitti, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka julistetaan haettavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana. Kirkkoneuvosto hyväksyi vt. kirkkoherran päätösehdotuksen.

6 Kirkkoneuvosto asia 128 Virkamääräyksen pyytäminen rovasti Ritva Marttalalle Työntekijämuutokset, Seppo Ahtisen kuolema ja Pentti Tepsan siirtyminen Kemijärven seurakunnan palvelukseen merkitsevät kaikkiaan kahden työntekijän vajausta seurakunnan pappistyövoimaan. Elina Rask Litendahl on aiemmin saanut virkamääräyksen vs. kappalaiseksi Ounasjoen seurakuntapiiriin. Kun Sari Kuirinlahdelle pyydetään virkamääräys keskikaupungin vt. kappalaiseksi, työvoimavajausta jää vielä yhden työntekijän verran (Korkalovaaran alueen toinen pappi). Korkalovaaran toisen papin tehtävä ja siihen liittyvä kappalaisen sijaisuus ratkaistaan erikseen syyskuussa. Eläkkeellä oleva rovasti, Ritva Marttala on kertonut olevansa käytettävissä hoitamaan seurakuntapastorin tehtäviä syyskuun alusta helmikuun loppuun saakka. Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta virkamääräyksen rovasti Ritva Marttalalle määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle Muutettu päätösehdotus, vt khra Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta virkamääräyksen rovasti Ritva Marttalalle määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 12 asia 129 Lausunnon antaminen rovasti Tuomo Korteniemen virkavapausanomukseen Seurakuntapastori, rovasti Tuomo Korteniemi anoo Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta tohtorin tutkintoon tähtäävien jatkoopintojensa suorittamiseen sekä (LIITE 3). Seurakunta puoltaa anottua virkavapautta.

7 Kirkkoneuvosto asia 130 Muurmanskin ev. lut. seurakunnan kirkkohankkeen nykyvaihe Muurmanskin luterilaisen seurakunnan kirkkohanke on ollut vireillä vuodesta 2002 lähtien. Hankkeen rahoittamiseksi ovat Lapin seurakunnat lahjoittaneet varoja Muurmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön kehittämisrahastoon, jonka vastuullisena tilihoitajana toimii Inarin seurakunnan taloustoimisto. Rovaniemen seurakunta on myöntänyt vuosittain hankkeelle avustusta euroa. Tämänhetkinen tilanne Kirkon tontti sijaitsee Muurmanskin Baumana kadulla, noin 8 km etelään kaupungin keskustasta. Kaupunki tulee luovuttamaan omistamansa tontin ilmaiseksi, mutta tonttiin liittyvät luvat ja tekniikka tulee Muurmanskin luterilaisen seurakunnan maksettavaksi. Rinnetonttiin sijoittuvan kirkkorakennuksen tietoja: huoneistoala noin 350 m2 (yläkerta 250, alakerta 100 m2) lämmitysjärjestelmänä maalämpö kustannusarvio e, neliöhinta e/ m2 ympäristöluvat, asukkaiden kuuleminen, pohjatutkimukset ovat valmiina, hyväksytty kaavoitettavaksi, lupaprosessi käynnistynyt kevään aikana Rahoitustilanne Lapin seurakunnat ovat keränneet hankkeeseen rahaa, jolla on tehty selvitykset ja työt. Tilillä rahaa tällä hetkellä euroa. Kirkkohallitus on myöntänyt valtakunnallisen kolehdin Mahdollisesti Ruotsin Luulajan hiippakunta tulee hankkeeseen mukaan. Rakennusaikainen rahoitus Alustavasti on kaavailtu, että rakennusaikainen rahoitus järjestetään pankkilainalla, jonka ottaa nimiinsä yksi seurakunta ja muut hankkeessa olevat seurakunnat sitoutuvat maksamaan seurakunnalle korot ja lyhennykset. Lisäksi pyritään saamaan mukaan ulkopuolisia rahoittajia. Kirkon hallinta Inkerin kirkon järjestelmän mukaisesti Muurmanskin kirkko tulee olemaan Inkerin kirkon omaisuutta. Rakennusaikana Inkerin kirkon järjestelmä ja Muurmanskin seurakunta huolehtivat lupaprosesseista ja rakentamisesta venäläisen järjestelmän mukaisesti. Muurmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön kehittämisrahaston hallituksen kokouksen ( ) mukaan tontti on Inkerin kirkon hallussa. Tekninen passi on valmistumassa. Ahma insinöörit ovat työskennellet projektiluontoisesti tarvittavien asiakirjojen valmistamiseksi. Ahma insinöörien osuus päättyy tähän. Varsinaisen rakennusluvan saamiseksi suunnitelmat valmistaa pietarilainen arkkitehtitoimisto Interstroi plus sekä Inkerin kirkon toimisto. Interstroi on tehnyt useita projekteja Inkerin kirkolle. Kirkkoneuvosto on päättänyt ( 158) avustuksen maksamisesta kuluvana vuonna saatuaan selvityksen Murmanskin ev.lut. kirkon rakentamisprojektin nykytilanteesta. Ehdotus, vt khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Murmanskin ev.lut seurakunnan kirkkohankkeen nykyvaiheen ja toteaa talousarvioon varatun avustusmäärärahan ( euroa) maksukelpoiseksi.

8 Kirkkoneuvosto asia 131 Pienkuormaajan hankinta IV hautausmaalle Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta Talousarvion mukaan hautatoimen IV hautausmaan pienkuormaajan hankintaan on varattu kuluvalle vuodelle. Samalla myydään vaihdossa pienkuormaaja Avant 528 Kansallinen hankintailmoitus pienkuormaajan hankinnasta ja vaihtokoneen myymisestä vaihdossa jätettiin HILMA julkiset hankinnat.fisivuille Hankintailmoituksen tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Pienkuormaajan tulee täyttää tarjouspyynnössä olleet minimikriteerit, jonka jälkeen vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan edullisin tarjous vaihtokoneen hyvitys mukaan luettuna. Valinnan jälkeen katsotaan voidaanko määrärahojen puitteissa hankkia optiona tarjottavia lisävarusteita. Määräaikaan mennessä klo saapui yksi tarjous. Tarjouksen jätti Hankkija maatalous Oy Avant 528 pienkuormaajasta. Tarjottu pienkuormaaja täyttää vaaditut minimikriteerit (Liite). Tarjouksessa pienkuormaajan verollinen arvo on , josta vähennetään vaihtokoneen myyntihinta , jolloin välirahaksi jää Lisäksi määrärahoja jää käytettäväksi lisävarusteisiin, joista pyydettiin optiotarjoukset tarjouspyynnön mukana. Lisävarusteina hankittiin lumilinko, täry, luistonestoventtiili ja keräävä ruohonleikkuri, joiden yhteishinta on (Liite) Ehdotus, htp. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Hankkijamaatalous Oy pienkuormaaja Avant 528 tarjouksen hyväksymistä ja pienkuormaaja Avant 528+ myymistä vaihdossa sekä määrättyjen lisävarusteiden hankintaa. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto (LIITE 4) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto päättää hauta ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.

9 Kirkkoneuvosto asia 132 Talousarvion laadintaohjeet Oheisena (LIITE 5) laadittu ehdotus kirkkoneuvoston ohjeeksi työaloille ja johtaville viranhaltijoille. Valtiovarainministeriön huhtikuussa 2012 antaman taloudellisen katsauksen mukaan talousnäkymät ovat viime vuoden loppua hieman myönteisemmät. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 0,8 % ja kasvu on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen varassa. Ensi vuonna taloudellisen aktiviteetin ennustetaan piristyvän ja BKT:n kasvuksi muodostuu 1,5 %. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan maailmankauppa ja talous kasvavat kohtuullista vauhtia, joskin hitaammin kuin viime vuonna, mutta Suomen viennin kasvu ei pysy vauhdissa mukana eli markkinaosuuden pienentyminen jatkuu. Suomen tärkeiden kauppakumppaneiden, kuten Saksan ja Ruotsin, talouskehitys osoittaa myös hiipumisen merkkejä. Euroalue on vaarassa ajautua taantumaan. Osittain viennin heikkojen näkymien vuoksi yksityiset investoinnit eivät kasva kuluvana vuonna. Ensi vuonna viennin oletetaan elpyvän hieman alle kolmen prosentin kasvuun vetäen yksityiset investoinnit nousuun. Tänä vuonna inflaatio pysyy edelleen Suomessa euroalueen keskimääräistä inflaatiota korkeampana, mutta hintojen muutos on kuitenkin maltillisempaa kuin parina edellisenä vuotena. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 2,8 % edellisestä vuodesta. Työllisyystilanne heikkenee tänä vuonna viime vuoden positiivisen kehityksen jälkeen. Työvoiman kysyntä vähenee heikon talouskasvun seurauksena ja yritykset joutuvat turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin. Vuonna 2011 työllisyys kasvoi 1,1 % ja työttömyysaste laski 7,8 prosenttiin. Ensi vuoden työttömyysasteen ennuste on 7,9 %. Seurakunnan talousarvion raameja laskettaessa on lähdetty siitä ajatuksesta, että vuosien aikana talouden tasapainotila kyettäisiin jälleen saavuttamaan. Tasapainotilaan pääsemistä vaikeuttaa Suomen ja euroalueen heikko taloudellinen tilanne. Myös suhteellisen vilkkaana säilynyt kirkosta eroaminen vaikuttaa talouden kehitykseen. Kirkollisverokertymän ennakoidaan nykyisellä veroprosentilla (1,25 %) olevan n. 1 % suurempi kuin vuoden 2012 todennäköinen kertymä. Yhteisöverotuottojen arvioidaan laskevan vuonna 2012 noin 20 % vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2013 yhteisöverotuottojen kasvuksi ennustetaan noin 3 %. Kirkollisveron korotus 0,05 % yksiköllä lisäisi verokertymää arviolta eurolla vuosittain. Vuoden 2013 talousarvion menoraameissa on varauduttu 1,4 %:n suuruisiin palkankorotuksiin vuoden 2013 aikana. Tämä lisää käyttötalousmenoja noin eurolla. Muissa menoissa työalojen vuoden 2013 raamia on leikattu 3 %:lla vuoden 2012 tasosta, jolloin käyttötalouden menoja saadaan säästymään noin euroa. Kuluvan vuoden talousarvio on euroa alijäämäinen. Ohessa on kokonaisraamilaskelma vuodelle 2013 sekä ennustettu tulevaa kehitystä vuosille

10 Kirkkoneuvosto (15 asia 132 Talousarvion laadintaohjeet) TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 E2013 E2014 E2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Kirkollisvero Yhteisövero Verotuskustannukset Kirkon keskusrahastomaksut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden yli /alijäämä RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Lainakannan muutos Rahavarojen muutos Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto antaa työaloille ja johtaville viranhaltijoille oheisen ohjeen toiminta ja taloussuunnitelmien laatimiseksi vuosille

11 Kirkkoneuvosto asia 133 Ilmoitusasiat 1. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 8 Kirkkoherran virka / Rovaniemen seurakunta / oikaisuvaatimus (LIITE 6) 2. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vaaliehdotus , Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran viran täyttämiseksi (LIITE 7) 3. Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Haukiputaalla. Ilmoittautumiset hallintosihteerille mennessä, p. (016) (LIITE 8) Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 17 asia 134 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: hauta ja kiinteistötoimen johtokunta 7.6., hautaustoimen päällikkö viikot 23 32, kiinteistöpalvelupäällikkö23 27, rakennuspäällikkö 22, 28, lapsityön lehtori 31 32, johtava diakoniaviranhaltija 24, 32, hallintojohtaja 23 32, vt. kirkkoherra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsee pöytäkirjat tiedokseen. 18 asia 135 Muut asiat Vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen toi kirkkoneuvostolle tiedoksi päivätyn rovasti Tuomo Korteniemen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoittaman kirjeen, jossa hän peruuttaa hakemuksensa Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan. (LIITE 9). 19 asia 136 Seuraavat kokoukset Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 25.9., , koko päivä, ja Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset pidetään ja

12 Kirkkoneuvosto asia 137 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 21 asia 138 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 566. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Terttu Luoma aho Raimo Miettunen

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 44 Järjestäytymisasiat... 2 45 Ilmoitusasiat... 4 46 Yhteisen kirkkovaltuuston 9.4.2013 tekemät päätökset... 5 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00 19.00 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot