Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden"

Transkriptio

1 Hyvä valmistunut! Lämpimät onnittelut suorittamastasi tutkinnosta! Pyydämme Sinua täyttämään oheisen kyselylomakkeen, jolla keräämme tietoa tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään sekä palautetta opinnoistasi. Toivomme, että vastaat kyselyyn, vaikka et olisikaan vielä työllistynyt. Lomakkeen täyttäminen vie sinulta aikaa noin minuuttia. Palautteesi on arvokasta yliopistolle sekä omalle tiedekunnallesi ja ainelaitoksellesi opintojen kehittämiseksi. Voit vastata täysin luottamuksellisesti ja nimettömänä, vastaajia ei identifioida missään tutkimusvaiheessa eivätkä vastaajat ole myöskään tunnistettavissa loppuraporteista. Tarvitsemme opiskelijanumerosi, jotta voisimme hakea opintojasi koskevat tiedot (kysymyssarja nro 1: suoritetut opintoviikot, opintojen kesto, suoritettu tutkinto, tiedekunta, pää- ja sivuaineet sekä pääaineen ja opinnäytetyön arvosana) opiskelijarekisteristä. Näin pystymme varmistamaan sen, että aineisto on vertailukelpoista kaikkien yliopiston eri tiedekuntien kesken. Jos täytät kyselylomakkeen paperiversiona, pyydämme Sinua täyttämään lomakkeeseen myös edellä mainitut opintoja koskevat kohdat. Tietoja käytetään ainoastaan tilastolliseen tutkimukseen. Voit täyttää lomakkeen nopeasti ja vaivattomasti myös netissä! Web-lomakkeen löydät osoitteesta Järjestelmä hakee sukunimeäsi ja opiskelijanumeroasi vastaan opintojasi koskevat tiedot opiskelijarekisteristä. Näet itse ne tiedot, jotka opiskelijarekisteristä haetaan tutkimuskäyttöön, eikä Sinun tarvitse niitä erikseen täyttää. Myös web-lomaketta koskevat samat periaatteet siitä, että vastaaminen on täysin luottamuksellista eikä vastaajia identifioida. Vastaa kysymyksiin sen tutkinnon perusteella, johon olet juuri valmistumassa / valmistunut Helsingin yliopistosta. Ympyröi / rastita se vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettasi tai näkemystäsi kysytystä asiasta. Vastaa avoimiin kysymyksiin kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan. Vastaaminen riippuu tietyissä kysymyksissä tilanteestasi, ja näissä kohdissa etenemisohjeet on merkitty erikseen. Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden toimistoon. Ura- ja rekrytointipalvelut toteuttaa opinto- ja työelämäpalautekyselyn yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Lisätietoja saat asiakaspalvelusta p. (09) , s-posti. Kiitos vaivannäöstäsi ja menestystä tulevaan!

2 TIEDOT OPINNOISTA 1. Opiskelijanro:... Syntymävuosi:... Sukupuoli: [1] Mies [2] Nainen Äidinkieli: [1] suomi [2] ruotsi [3] muu, mikä... Publiikin / valmistumisen Opintojen aloittamisvuosi:... Suoritetut opintoviikot: päivämäärä:... [1] Syyslukukausi [2] Kevätlukukausi yht.... ov Suoritettu tutkinto: [1] Alempi korkeakoulututkinto [3] Lisensiaatin tutkinto [2] Ylempi korkeakoulututkinto [4] Tohtorin tutkinto Aiemmin suoritetut tutkinnot (tutkintonimike): Tiedekunta: [1] Biotieteellinen [2] Eläinlääketieteellinen [3] Farmasian [4] Humanistinen [5] Käyttäytymistieteellinen [6] Lääketieteellinen Ainelaitos: [7] Maatalous-metsätieteellinen [8] Matemaattis-luonnontieteellinen [9] Oikeustieteellinen [10] Teologinen [11] Valtiotieteellinen [11b] Social- och Kommunal högskolan Pääaine: Koulutusohjelma (-ala) / suuntautumisvaihtoehto / erikoistumislinja: Opintomenestys: Pro gradun / tutkielman arvosana [appr] [lub.a] [nsla] [cl] [mcl] [ecl] [l] Jatko-opiskelijoille: lisensiaattityön / väitöskirjan arvosana: Sivuaineet (tähän tutkintoon Laajuus Korkeakoulu/tiedekunta, Sisällytetty tutkintoon sisällytetyt ja muut mahdolliset) (ov) jossa suoritettu (Kyllä / ) OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄYHTEYDET 2. Oletko osallistunut opintoihin liittyvään harjoitteluun tähän tutkintoon johtaneiden opintojesi aikana? [0] En ole osallistunut harjoitteluun [1] Olen osallistunut vain pakolliseen harjoitteluun Mikäli et ole suorittanut harjoittelua, voit siirtyä kysymykseen 3. Mikäli olet suorittanut pakollisen harjoittelun: Oletko suorittanut harjoittelun kotimaassa tai ulkomailla? [1] Harjoittelin kotimaassa, [2] Harjoittelin ulkomailla, harjoittelu kesti... kk maa:... harjoittelu kesti... kk Oliko harjoittelu palkallista? [0] [3] Työnantajan ja yliopiston [1] Työnantajan rahoittama yhdessä rahoittama [2] Yliopiston rahoittama [4] Muun tahon rahoittama Saitko harjoittelusta opintoviikkoja? [0] En [1] Kyllä,... ov Vastasiko harjoittelu mielestäsi vaatimustasoltaan akateemista koulutusta? [0] [1] Kyllä [2] En osaa sanoa Vastasiko harjoittelu mielestäsi opiskelualaasi? [0] [1]Kyllä [2] En osaa sanoa 2 [2] Olen osallistunut vain vapaaehtoiseen harjoitteluun [3] Olen osallistunut sekä pakolliseen että vapaaehtoiseen harjoitteluun Mikäli olet suorittanut vapaaehtoisen/ vaihtoehtoisen harjoittelun: Oletko suorittanut harjoittelun kotimaassa tai ulkomailla? [1] Harjoittelin kotimaassa, [2] Harjoittelin ulkomailla, harjoittelu kesti... kk maa:... harjoittelu kesti... kk Oliko harjoittelu palkallista? [0] [3] Työnantajan ja yliopiston [1] Työnantajan rahoittama yhdessä rahoittama [2] Yliopiston rahoittama [4] Muun tahon rahoittama Saitko harjoittelusta opintoviikkoja? [0] En [1] Kyllä,... ov Vastasiko harjoittelu mielestäsi vaatimustasoltaan akateemista koulutusta? [0] [1] Kyllä [2] En osaa sanoa Vastasiko harjoittelu mielestäsi opiskelualaasi? [0] [1]Kyllä [2] En osaa sanoa

3 3. Oletko tehnyt tutkielman / pro gradun yliopiston ulkopuolisen tahon kanssa (ns. opinnäyteyhteistyö)? [0] En [1] Kyllä Jos vastasit kyllä, kerro työnantajan / organisaation nimi: Onko Sinulla työkokemusta tämän tutkinnon suorittamisen ajalta? [0] [1] Kyllä Oman opiskelualan työkokemusta, yhteensä noin... kk Muuta akateemista osaamista vaativaa työkokemusta, yhteensä noin... kk Muuta työkokemusta, yhteensä noin... kk Mikäli Sinulla ei ole aiempaa työkokemusta tämän tutkinnon suorittamisen ajalta, siirry kysymykseen 5. Mainitse kolme tärkeintä työjaksoasi. Ilmoita työpaikan/organisaation nimi, ammattinimikkeesi tai työn laatu sekä työn kesto kuukausina. Ympyröi lopuksi, vastasiko kyseinen työ mielestäsi koulutustasi (kyllä = K, ei = E). Työpaikka Ammattinimike tai työn laatu Työn kesto Vastaako koulutusta kuukausina (Kyllä / ) TILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ 5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? [1] Olen työssä [2] Olen päätoiminen jatko-opiskelija [3] Olen päätoiminen aikuisopiskelija (täydennyskoulutus tms.) [4] Olen kotona (äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa, lastenhoito tmv.) [5] Minulla on työpaikka tiedossa, työ alkaa:... kk:n kuluttua [6] Olen työtön työnhakija [7] Muu tilanne, mikä? Mikä seuraavista kuvaa parhaiten työnhakutilannettasi tällä hetkellä? [0] En hae työtä, koska olen jo työssä [1] Olen työssä, mutta haen uutta työtä [2] En ole saanut työtä, vaikka olen hakenut... kk [3] En ole hakenutkaan työtä, koska [a] jatkan opiskelua [b] hoidan kotia/lähiomaisia/lapsia [c] muu syy, mikä?... [4] En ole vielä aloittanut työnhakua Mikäli valitsit vaihtoehdon 3 tai 4, siirry kysymykseen 8. 3

4 TYÖNHAKU 7. Arvioi kuinka usein olet käyttänyt seuraavia työnhakumenetelmiä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos olet työssä: merkitse sarakkeeseen T rastilla se menetelmä, jonka kautta sait nykyisen työpaikkasi. Olen etsinyt sopivia avoimeksi En Muutaman Viikottain Lähes T ilmoitettuja paikkoja: lainkaan kerran kk päivittäin Yritysten ja organisaatioiden internetsivuilta Yliopiston rekrytointipalveluiden tietokannasta (RekryForum) Muista verkkorekrytointipalveluista (esim. aarresaari.net, oikotie.fi, mol.fi) Yliopiston / tiedekuntien / laitosten tmv. ilmoitustauluilta Seuraamalla sanomalehti-ilmoittelua Työvoimatoimistosta (virkailijan avustuksella) Ammattiliittojen palveluiden avulla Muuten, miten: Olen etsinyt työmahdollisuuksia muilla tavoin: En Kyllä T Ottamalla yhteyttä entiseen kesätyöpaikkaan Ottamalla yhteyttä entiseen harjoittelu- tai opinnäyteyhteistyöpaikkaan Ottamalla yhteyttä sopiviin/mielenkiintoisiin organisaatioihin Sukulais- tai tuttavaverkoston avulla Itse luodun verkoston/kontaktien (esim. työ-/opiskelukaverit) kautta Jättämällä tietoni erilaisiin tietokantoihin (cv-pankit tms.) Muuten, miten:... Sain työni muulla tavoin, miten? Oletko osallistunut yliopiston, tiedekunnan, ainejärjestön, työvoimatoimiston tai muun vastaavan järjestämään: Uraneuvontaan tai työnhaunkoulutukseen Työelämätilaisuuksiin [0] En [1] Kyllä [0] En [1] Kyllä 9. Minkälaista ohjausta, kursseja tai tapahtumia olisit toivonut yliopiston järjestävän työelämävalmiuksiesi kartuttamiseksi?

5 OPINTOJEN KESTO 10. Arvioi, vaikuttivatko seuraavat syyt opintoihisi hidastavasti Mikäli kysymys ei koske sinua, merkitse rasti viimeiseen sarakkeeseen. vaikuttanut jonkin verran Koulutusta vastaamattoman ansiotyön tekeminen Koulutusta vastaavan tai siihen liittyvän ansiotyön tekeminen Ylimääräiset opinnot Kotityöt, lastenhoito tmv Varusmies- tai siviilipalvelun suorittaminen Äitiys- tai isyysloma, vanhempainvapaa Sairaus tai vamma Opiskelijajärjestöissä tai yliopiston hallinnossa toimiminen Opiskelumotivaation puute Riittämätön ohjaus opintojen suunnitteluun Tutkintoni suorittamiselle välttämättömiä kursseja ei järjestetty Jokin muu tekijä, mikä: paljon koske minua 11. Arvioi, kuinka paljon edellä mainitut syyt hidastivat opintojasi?... kuukautta 12. Siirsitkö muodollista valmistumistasi, kun olit jo suorittanut tutkintoosi vaadittavat opinnot? [0] En [1] Kyllä Mikäli et lykännyt valmistumistasi, siirry kysymykseen 14. Mikäli siirsit valmistumistasi, arvioi seuraavien tekijöiden vaikutusta valmistumisen lykkäämiseen. vaikuttanut jonkin verran Työpaikan puuttuminen Koulutusta vastaavan tai siihen liittyvän ansiotyön tekeminen Koulutusta vastaamattoman ansiotyön tekeminen Halu lykätä opintolainan takaisinmaksua Ylimääräiset opinnot Varusmies- tai siviilipalvelun suorittaminen Halu hyödyntää opintososiaalisia etuja Äitiys- tai isyysloma, vanhempainvapaa Jokin muu tekijä, mikä paljon koske minua 13. Jos siirsit muodollista valmistumistasi jostakin edellä mainitusta syystä, arvioi kuinka paljon yhteensä lykkäsit sitä?... kuukautta 5

6 PALAUTE OPINNOISTA 14. Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia tieto- ja taitoalueitasi lainkaan Jonkin verran Melko paljon Ammatissa toimimiselle keskeiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet Tutkimus- ja ammattietiikan taju Selkeä kuva oman alan työmarkkinoista Luovan ajattelun taito Valmius toimia oman alan asiantuntijana Valmius soveltaa oppimaasi käytännössä Valmius hankkia tarvittavia lisätietoja ja taitoja Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Kielitaito Tietotekniikan käyttötaito Oman alan tehtävien käytännön taidot Valmiuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen Sosiaaliset taidot Viestintä- ja kommunikaatiotaidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Yritystoiminnan perusteiden tuntemus (esim. talous- ja yrityshallinnon periaatteet, markkinointi) Tiimityötaidot Oppimiskyky Ongelmanratkaisukyky Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Erilaisten tutkimusmenetelmien tuntemus Oma-aloitteisuus Paljon 15. Minkä kouluarvosanan antaisit omalle osaamisellesi toimia oman alan työtehtävissä? [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 16. Mikä on ollut mielestäsi parasta juuri suorittamaasi tutkintoon johtaneessa koulutuksessa? 17. Mitä tässä koulutuksessa mielestäsi pitäisi ehdottomasti korjata tai kehittää? 18. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille: jos olet suorittanut saman alan alemman korkeakoulututkinnon, mitä hyötyä olet kokenut siitä olevan? 6

7 NYKYINEN TYÖ VASTAA LOPPUOSAN KYSYMYKSIIN JOS OLET TYÖSSÄ (Jos sinulla on useampi työ, vastaa tärkeimpänä pitämäsi työn mukaan) 19. Mihin ryhmään seuraavista työnantajasi kuuluu? [1] Yliopisto, korkeakoulu tai Suomen Akatemia [2] Muu valtion virasto, laitos tai liikelaitos [3] Kunta tai kuntainliitto [4] Seurakunta [5] Järjestö tai säätiö [6] Yksityinen yritys [7] Olen itsenäinen yrittäjä/freelancer [8] Muu, mikä: Onko kyseessä: [1] Määräaikainen työsuhde [2] Jatkuva työsuhde [3] Harjoittelupaikka [4] Oma yritys [5] Toiminimi/'freelancer' [6] Muu, mikä: Onko työsi? [1] Osa-aikainen [2] Kokoaikainen 22. Kuinka kauan työsuhteesi on kestänyt? Noin... kk 23. Kuinka kauan hait töitä, ennen kuin sait nykyisen työpaikkasi? [1] Alle kuukauden [4] Yli puoli vuotta [2] 2-3 kuukautta [5] Minun ei tarvinnut hakea töitä [3] 4-6 kuukautta 24. Missä organisaatiossa työskentelet (työnantajan nimi)? Mikä on ammatti-/tehtävä-/virkanimikkeesi? Mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi? Vastaako työ mielestäsi opiskelualaasi? [0] lainkaan [1] Jonkin verran [2] Vastaa täysin [3] En osaa sanoa 28. Vastaavatko työtehtäväsi mielestäsi vaatimustasoltaan akateemista koulutusta? [0] lainkaan [1] Jonkin verran [2] Vastaa täysin [3] En osaa sanoa 29. Miten hyvin voit hyödyntää yliopistossa oppimiasi asioita nykyisessä työssäsi? [1] Opiskelemistani asioista ei ole kovinkaan paljon hyötyä [2] Voin hyödyntää oppimaani jonkin verran [3] Käytän hankkimiani tietoja/taitoja jatkuvasti [4] En osaa sanoa 30. Mikä on asemasi työpaikan organisaatiossa? [1] Johto [2] Keskijohto [3] Asiantuntija, tutkija, opettaja tms. [4] Toimihenkilö [5] Työntekijä [6] Harjoittelija [7] Muu, mikä? Missä työpaikkasi sijaitsee? [1] Pääkaupunkiseutu [2] Muu Uusimaa [3] (Muu) Etelä-Suomen lääni [4] Itä-Suomen lääni [5] Länsi-Suomen lääni [6] Oulun lääni [7] Pohjois-Suomen lääni [8] Ahvenanmaa [9] Muu Eurooppa [10] Muu maailma 32. Sijaitseeko työpaikkasi sillä seudulla, josta olet kotoisin? [0] [1] Kyllä 7

8 33. Arvioi tärkeimpänä pitämäsi työn kuukausitulot (bruttotulot): [1] < 1300 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] > Arvioi, kuinka hyvin viihdyt työssäsi asteikolla 1-5: [1] [2] [3] [4] [5] (1 = en viihdy lainkaan, 5 = viihdyn erinomaisesti työssäni) 35. Arvioi, oliko seuraavilla tekijöillä merkitystä, kun Sinut valittiin nykyiseen työhösi? merkitystä hieman Akateeminen tutkinto Pääaine Sivuaineet Tutkielman / pro gradun aihe Tutkielman tekeminen työnantajalle (ns. opinnäyteyhteistyö) Opintomenestys Muut opinnot tai muu koulutus Opiskeluaikainen harjoittelu Oman alan työkokemus Muu työkokemus Aikaisempi työsuhde samaan työnantajaan Ulkomailla työskentely tai opiskelu Kielitaito Atk-taidot Jokin erityisosaaminen, mikä: Suhteet (esim. perheenjäsenet, suku, tuttavat) Itse luotu verkosto ja kontaktit (esim. työ- / opiskelukaverit) Harrastukset Henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona Oma aktiivinen työnhaku Suosittelijat Sattuma ja/tai hyvä onni Muu, mikä: paljon En osaa arvioida/ kysymys ei ole relevantti kannaltani 36. Onko sinulla parhaillaan useampi kuin yksi työpaikka? [0] [1] Kyllä, koska [1] en ole saanut kokoaikatyötä, joten teen useampaa osa-aikatyötä. [2] tarvitsen lisätuloja. [3] muu syy, mikä: Jos sinulla on useampi kuin yksi työpaikka, kuvaile lyhyesti, millaista muuta työtä teet tärkeimpänä pitämäsi työn ohella (työpaikka, nimike, tehtävät): Kiitos vaivannäöstäsi! 8

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Opintoasiat/Susan Blomberg ja Sunna Vainiomaa Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2009, ja siihen vastasi 47

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997

FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA HEIDI LEHTIMÄKI ja Sanna salonen URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Tampere 2009 Heidi Lehtimäki ja Sanna Salonen

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään

FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Sisällys: 1. Johdanto.2 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...2 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen...4

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Juha Sainio Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Akateemisten työuran alkua hankaloittavia tekijöitä Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden sekä Akavan

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

SAVONIAN KYSELYT 2011

SAVONIAN KYSELYT 2011 SAVONIAN KYSELYT 2011 Opiskelija- ja toimeksiantajakyselyt 13.6.2011 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Tuula Peura aportti Heikki Likitalo Sisällysluettelo SAVONIAN KYSELYT...

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot