Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit"

Transkriptio

1 Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista. Palautekysely toteutetaan e-lomakkeella, ja opiskelijat vastaavat kyselyyn jättäessään todistuspyyntölomakkeen. Vastausprosentti oli 49 % vuonna 2014 valmistuneiden osalta. Vastaajista 25 % ilmoitti työpaikkansa tai nykyisen asuinkuntansa sijaitsevan Pohjanmaalla. Lisäksi työ- tai asuinpaikka oli 25 %:lla Etelä-Pohjanmaalla, 21 %:lla pääkaupunkiseudulla ja 14 %:lla Pohjois-Pohjanmaalla. Vastaajista 67 % oli valmistumishetkellä töissä tai jo saanut työpaikan. Suurin työllistäjä oli yksityinen sektori. Toiseksi eniten valmistuneet olivat työllistyneet kuntasektorille ja kolmanneksi eniten valtionhallintoon. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä talouspäällikkö, talousasiantuntija, palvelupäällikkö, hallintojohtaja, osastonhoitaja, projektipäälikkö, erityisasiantuntija (poliisi), johtava hoitaja, asiantuntija, asiakasneuvoja, perintäkäsittelijä, hoivakodin johtaja/ projektipäällikkö, suunnittelija 1

2 Sukupuoli Pääaine 2

3 Valittiinko sinut Vaasan yliopistoon suorittamaan: Työpaikan sijainti (tai asuinpaikka, mikäli et ole töissä): 3

4 Asuinpaikkasi sijainti ennen opintojen alkua: Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia tieto- ja taitoalueita: Ammatissa toimimiselle keskeiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet 4

5 Tutkimus- ja ammattietiikan taju Selkeä kuva oman alan työmarkkinoista 5

6 Luovan ajattelun taito Valmius toimia oman alan asiantuntijana 6

7 Valmius soveltaa oppimaasi käytännössä Valmius hankkia tarvittavia lisätietoja ja -taitoja 7

8 Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Kielitaito 8

9 Tietotekniset valmiudet Oman alan tehtävien käytännön taidot 9

10 Valmiuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen Sosiaaliset taidot, joustavuus ja sopeutumiskyky 10

11 Viestintä- ja kommunikaatiotaidot Yhteiskunnan perusteiden tuntemus 11

12 Tiimityötaidot Oppimis- ja ongelmanratkaisukyky 12

13 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Erilaisten tutkimusmenetelmien tuntemus 13

14 Oma-aloitteisuus Mikä suorittamassasi tutkinnossa / opinnoissa oli erityisen hyvää? Entä huonoa? Yhteiskuntakeskeisyys Aloitin opiskelun avoimessa ja pääsin väylän kautta yliopiston kirjoille tutkinnon suorittamista varten. Suoritin suurimman osan opinnoista Kokkolassa, ja se on erittäin hyvä että opintoja tuodaan myös varsinaisten yliopistopaikkakuntien ulkopuolelle. Hyvää: monipuolisia kursseja, ajankohtaista tietoa. Kokonaisuus oli hyvä Hyvää käytännönläheisyys ja monipuolisuus. Toivoisin ainakin, että tutkinnolla ja siihen sisällytetyllä sivuaineella on mahdollisuus päästä monenlaisiin työtehtäviin. 14

15 Joustavuus ja laitoksen tuki Kansavälisyyden puute, oppilaita ei haasteta tarpeeksi. Perus työelämän taidot jäi heikoksi Hyvää oli tutkinnon ja erityisesti pääaineen laaja-alaisuus. Erityisesti aluekehittämisen kenttäkurssi (Venäjän Karjalassa) on jäänyt mieleeni yhtenä mielenkiintoisimmista opiskelukokemuksista. Yhteydet työelämään ovat jääneet kuitenkin ohuiksi. Olisin kaivannut myös hieman laajempaa menetelmäopetusta, menot metodit olivat eräänlainen jäänne talousmaantieteen "kulta-ajoista". Tutkinto itsessään. Ei mitään huonoa. Opetus oli laadukasta ja mielenkiintoista, välillä opiskelu ei tuntunut lainkaan "opiskelulta" vaan siihen paneutui mielenkiinnolla ja innostuneesti. Myös aikuisopiskelijoiden huomioonottaminen helpotti ratkaisevasti tutkinnon suorittamista, esim. laaja avoimen yliopiston koulutustarjonta ja pääaineen viikonloppuopetus. Teorian oppiminen hyvää. Toisaalta, koko koulutusohjelman lakkauttaminen 2009 ei paljon hurraahuutoja saa aikaan. Opiskelijakollegoiden tapaaminen ja pitkä koulumatka tuki oppimista. Yhtäaikainen työnteko ja opiskelu tukivat toisiaan molemmin suuntaisesti. Opintoja tuki mahtava apu sähköpostin välityksellä opintopäälliköltä. Opettajilta sai odottaa jopa viikkoja vastauksia - tämä toisinaan ymmärrettävää, mutta harmittaa. Itsenäinen opiskelu oli parasta. Oli mahdollista suorittaa paljon ja nopeasti, kursseista ja tavoista suorittaa pystyi neuvottelemaan. Tutkinto oli monipuolinen ja tarjosi talousosaamistakin. Toivon talousosaamista silti lisää tutkintoon. Huonoa oli valmistumisen hitaus - meni useita viikkoja, ennen kuin professorilla oli aikaa esilukea graduni, mikä hidasti valmistumistani (en valmistunut ajassa, jota halusin). Hyvää: tieteellisen tiedon soveltaminen työelämään, varsinkin tutkielmien tekovaiheessa. Ajatusmaailman "kehittyminen". Hyvää tutkinnossa oli parantunut kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja hallita niitä, priorisoida tehtäviä ja tiedonhankintataidot. Päättely ja ongelmanratkaisu kehittyivät myös. Oman alan konkreettinen käytännönosaaminen jäi aika heikoksi. 15

16 Se vastasi odotuksiani ja oman työelämäni tarpeita. Sain opiskella asioita jotka eivät olleet lainkaan turhia. Koska olin koko opintojeni ajan työelämässä ja tulevaa koulutustani vastaavassa tehtävässä, pääsin heti soveltamaan oppimaani käytäntöön. Pidin kurssien sisältöjä erittäin tarpeellisina ja oman alani asiantuntemusta lisäävinä. Tutkinnolla on mahdollista työllistyä kohtuullisen hyvin. Huonoa sivuainevalikoiman suppeus. Hyvää: kurssien kattavat aihealueet, laadukas opetus, aikataulut, opetuksen joustavuus (etäopiskelu), yleispätevyys, hyvin sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan, kampus Kehitettävää: jos mahdollista viedä vielä lähemmäs käytäntöä esim. vierailujen tai vastaavien kautta, ehkä ylimääräisiä syventäviä käytännönläheisiä opintojaksoja viimeisenä vuonna? Suorititko osan tutkintoon sisältyvistä opinnoista toisessa kotimaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa? 16

17 Mitkä olivat kolme viimeisintä opintosuoritustasi? Pro Gradu, Tutkimusseminaari ja Syventävä harjoittelu. Tutkintoa täydentävät muut opinnot Tutkimusseminaari Pro Gradu gradu-seminaari tieteellinen kirjoittaminen kustannuslaskenta Johtamisen etiikka Pro Gradu Kansalaisyhteiskunta (avoin yo) Tutkimusseminaari Gradu Sote3014 Pro gradu -tutkielma, Tieteellinen kirjoittaminen ja maisterivaiheen harjoittelu Tieteellinen kirjoittaminen Tutkimusseminaari Gradu tutkielma Pro gradu -tutkielma, pro gradu -seminaari ja perus- ja ihmisoikeuksien syventävä Pro Gradu-tutkielma - Tutkimusseminaari - Tieteellinen kirjoittaminen sote3014 sote3015 sote3005 Aluetieteen metodologia Gradupaja Pro gradu -tutkielma Syventävien opintojen laajin kurssi, gradupaja ja gradu. Pro gradu Tutkimusseminaari Vuorovaikutteinen johtaminen 1) Harjoittelu 2)Gradupajat 3)Gradu Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot, pro gradu ja seminaari gradu, kehittäminen ja konsultointi sekä culture and management. Aluetieteen gradu, aluetieteen essee ja gradupaja HALL3005 Tutkimusseminaari HALL3018 Culture and Management aylask1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö Tilastotieteen perusteet, gradu gradu, hallinto-oikeuden syventävät, perus- ja ihmisoikeuksien syventävät. 17

18 Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1=täysin eri mieltä, 4=täysin samaa mieltä) 3,4 Opiskeluilmapiiri oli hyvä 2,8 3,1 3,6 Koulutuksessa huomioitiin kansainvälisyys Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämään Opinnot olivat mielenkiintoisia 3,4 Koulutus oli motivoivaa 3 Koulutus oli vaativaa 3,3 3,4 Koulutus oli laadukasta Koulutus vastasi niitä odotuksia, joita minulla oli aloittaessani opinnot Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1=täysin eri mieltä, 4=täysin samaa mieltä) Mielestäni yliopistoni: 2,1 2,1 2,5 tarjoaa opiskelijoille yhteistyöprojekteja esim. julkisen sektorin kanssa on kiinnostunut työelämän toiveista, jotka koskevat vastavalmistuneiden taitoja on kansainvälisesti aktiivinen 2,1 huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla 2,3 osallistaa opiskelijat kurssien kehitystyöhön merkittävästi 2,7 käyttää yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita opetuksessa 3 on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä 18

19 Arvioi, vaikuttiko joku seuraavista syistä hidastavasti opintojesi etenemiseen? 2 8 Ei mikään edellisistä. En koe, että opintojeni eteneminen olisi hidastunut. Vaihto-opiskelu Tutkintoni suorittamiselle välttämättömiä kursseja ei järjestetty Riittämätön ohjaus opintojen suunnitteluun Opiskelumotivaation puute 1 1 Opiskelijajärjestöissä tai yliopiston hallinnossa toimiminen Sairaus tai vamma 4 Äitiys-,tai isyysloma, vanhempainvapaa 0 Varusmies- tai siviilipalvelun suorittaminen 6 Kotityöt, lastenhoito tmv Tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittävät opinnot Koulutusta vastaavan tai siihen liittyvän ansiotyön tekeminen Koulutusta vastaamattoman ansiotyön tekeminen Arvioi saamaasi opintojen ohjausta (1=heikko, 4=hyvä) 2,6 Kansainväliset asiat 3,3 Tutkielman ohjaus 2,4 Tutor-toiminta 3,2 3,3 Informaatio yliopiston www-sivuilla Opinto-opas 3,5 3,7 Oman laitoksen/oppiaineen/hopsvastaavan opintojen ohjaus Tiedekunnan opintoneuvonta 3,3 Luotsin opiskelijapalveluiden antama ohjaus (esim. kanslia ja opintotuki) 19

20 Mikä saamassasi opintoneuvonnassa oli mielestäsi erityisen hyvää? Entä huonoa? Hyvä ilmapiiri ja kannustaminen. Sain vastaukset niihin kysymyksiin mitä halusin, nopeasti. Vastattiin nopeasti ja asiantuntevasti siihen mitä olin kysynyt. Vastaukset kysymyksiin sai nopeasti ja palvelu oli aina ystävällistä. Hyvää oli, että sitä sai aina kun pyysi. Huonoa oli ehkä se, että sitä ei saanut ellei pyytänyt. Piti todella itsenäisesti hoitaa kaikki asiat ja välillä tuntui tyhmältä kysellä opintoihin liittyviä asioita. Välillä tuntui siltä, että kaikki asiat pitäisi tietää, mutta minä en ainakaan tiennyt mitään, joten oli aina pakko kysellä. :) Hallintotieteiden opintoneuvoja muistaa n.n. vuoden opiskelijankin ja on aina ystävällinen sekä asiantunteva. Sitä oli aina saatavilla, kysymyksiin vastattiin aktiivisesti ja nopeasti, opintoneuvonta sekä yliopiston että avoimen puolella on selkeästi tehtäväänsä motivoitunutta ja sitoutunutta. Suuri kiitos opintojen suorittamisesta kuuluu nimenomaan opintoneuvonnalle! Opintopäällikön mahtava tuki ja aina nopea vastaus sähköposteihin. Muuta yhteydenottoa en tarvinnut. Jatko-opinnoista olisin kaivannut lisätietoa, mutta se oli haasteellista. Hyvää nopeat vastaukset ja henkilökohtainen neuvonta. Opintopäällikkö on todella auttavainen, joustava ja kertakaikkisen ihana ihminen. Hänen luona kun käy, tietää, mitä pitää seuraavaksi tehdä ja häneltä saa tukea. Opintopäällikölle paljon ruusuja hyvästä työstä opintoneuvonnassa! Tutoriksi oli alkuvaiheessa toivonut sellaista henkilöä, joka on käynyt nimenomaan maisteriohjelman. Vauhtiin pääseminen oli jonkun verran hidasta, koska maisteriohjelma on kuitenkin erilainen. Oman oppiaineen ohjaus ja opintopäällikkö auttoivat hyvin. Hyvää: aina on saanut apua 20

21 Arvioi millaiset mahdollisuudet sinulla on ollut hankkia oman alan työkokemusta opintojesi aikana: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? 21

22 Nykyinen työ (vastaa vain jos olet töissä): Mihin ryhmään työnantajasi kuuluu? Onko työsi määräaikainen, vakituinen, harjoittelupaikka/ trainee-ohjelma, oma yritys tai toiminimi/ freelancer? 22

23 Onko työsi kokoaikainen vai osa-aikainen? Kuinka hyvin työtehtävät vastaavat koulutustasi? 23

24 Mikä on tehtäväalueesi? Mikä on asemasi työpaikan organisaatiossa? 24

25 Mikä tekijä mielestäsi vaikuttaa/vaikutti työpaikan saamisessa? Mitkä ovat kuukausitulosi (brutto) nykyisessä työssäsi? 25

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

TRADENOMIEN JALANJÄLJILLÄ Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta sijoittuminen

TRADENOMIEN JALANJÄLJILLÄ Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta sijoittuminen TRADENOMIEN JALANJÄLJILLÄ Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta sijoittuminen Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Helena Kätkänaho Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Helmikuu 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot