Avaintietoja Helsingin yliopistosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avaintietoja Helsingin yliopistosta 2000. http://www.helsinki.fi/tietoa/avaintiedot00.html"

Transkriptio

1 .LUMDOOLVXXV Akavalaiset työmarkkinat Turenki: AKAVA ry. Raportti on luettavissa myös Internet-osoitteessa: Avaintietoja Helsingin yliopistosta Haapakorpi, Arja 1989: Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 69. Haapakorpi, Arja 1990a: Alemman korkeakoulututkinnon tai farmaseutin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 70. Haapakorpi, Arja 1990b: Korkeakoulujen jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 71. Haapakorpi, Arja 1994: Akateemisten työurat. Helsinki: Helsingin yliopisto, Opintoasiain julkaisuja 7/1994. Haapakorpi, Arja 2000: Nörtti, pomo ja yleismiesjantunen akateemisten urat ja toimenkuvat. Saarijärvi: Helsingin yliopiston Lahden Tutkimus- ja koulutuskeskuksen raportteja ja selvityksiä 33/2000. Haarala, Mikko 2000: Joensuun yliopistosta vuosina valmistuneiden työllistyminen. Joensuun: Joensuun yliopiston hallintoviraston raportteja ja selvityksiä 27. Helin, Sonja 2000: Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opintojen eteneminen. Selvitys opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen syistä. Helsinki: Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Helsingin yliopistosta vuosina 1996, 1997, 1998, 1999 valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Vuosittaiset tiedekuntakohtaiset selvitykset vastavalmistuneiden työllistymistilanteesta (yhteensä 34 kpl) Jussi-Pekka, Sakari 2000: Akateemiset rekrytointipalvelut Suomessa. Oulun yliopisto. Kaakinen, Taina 1994: Liikemetsänhoitajien tausta, opintomenestys ja sijoittuminen työelämään. Helsingin yliopisto. Puumarkkinatieteen pro gradu tutkielma. Kaartinen-Koutaniemi, Minna 2001 (ilmestyy toukokuussa 2001): Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen. Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7/2001. Kivilahti, Tiina 1995: Valtiotieteilijät työelämässä. Selvitys vuosina ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden valtiotieteen maistereiden työllisyydestä ja tyytyväisyydestä tutkintoonsa. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimisto.

2 Kivilahti, Tiina 1996: Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta vuosina valmistuneiden ajatuksia opintojen sujumisesta, työllisyystilanne ja työkokemus valmistumishetkellä. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Kujala, Jaana 1998: Kuluttajaekonomistien ammatillinen sijoittuminen työelämään. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos. Pro gradu tiivistelmä. Manninen, Jyri 1993: Akateemiset työttömät työnhakijat. Elämäntilanne ja työvoimakoulutus. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 137. Manninen, Jyri 2000: Humanistisen tiedekunnan publiikkikyselyn tuloksia. Keväällä 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute. Raportti on luettavissa myös Internetosoitteessa: Metsäterä, Helena & Pirinen, Mari 1998: Elämänfilosofia, tiede & toimeentulo: uskontotieteilijöiden ajatuksia opinnoista, työllistymisestä ja oppialasta. Helsinki: Uskontotieteen laitos, Uskontotiede 4. Nuotio, Jaakko 1994: Hyvinvointivaltio ja akateemisten alueellinen sijoittuminen. Joensuu: Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita. Pajala, Sasu & Lempinen, Petri 2001: Pitkä tie maisteriksi. Selvitys 1985, 1988 ja 1991 yliopistoissa aloittaneiden opintojen kulusta. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 22/2001. Tampereen yliopistosta vuonna 1998 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut, opintotoimisto ja suunnitteluyksikkö 1999/2000. Tampereen yliopistosta vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut, opintotoimisto ja suunnitteluyksikkö 1999/2000. Tiitinen, Terhi 1994: Maisterit maailmalla: Helsingin yliopistosta valmistuneiden aikuiskasvatustieteilijöiden opintojen kulku, työelämään sijoittuminen sekä käsitykset koulutuksen ja työn vastaavuudesta. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. Syventävien opintojen tutkielma. Tilastokeskuksen tiedot vuonna 1997 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työttömyydestä vuonna 1998 ja vuonna 1999 (ennakkotieto). Tilastokeskuksen ennakkotiedot Helsingin yliopistossa vuosina tutkinnon suorittaneiden tilanteesta Turunen, Ritva 1983: Käsityönopettajan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työhön sijoittuminen. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. Syventävien opintojen tutkielma. Työllistymis- ja tietoteollisuushankkeen esittely Humanistit uusille työmarkkinoille. Työelämään valmentautuminen alkaa jo opiskeluaikana. Humanistinen tiedekunta.

3 Sainio, Juha 2001: Turun yliopistosta vuonna 1999 valmistuneiden työllistyminen. Turun yliopisto: Rehtorin viraston julkaisusarja 1/2001. Savolainen, Jaana 2000: DIA-kunnan hyvinvointi ja elämänhallinta. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. Virtanen, Päivi 1999: Alku aina hankalaa. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käsityksiä opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 1. Helsingin yliopisto. Virtanen, Päivi 2000a: Kuinkas heille kävikään? Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kertomaa opinnoissa viivästymisen ja opintojen keskeytymisen syistä. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2. Helsingin yliopisto. Virtanen, Päivi 2000b: Oman alansa asiantuntijaksi? Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet arvioivat koulutuksen antia työelämän näkökulmasta. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 3. Helsingin yliopisto.

4 Liite 1 Suomenkielinen kyselylomake +(/6,1*,1</,23,672 6,-2,7780,6787.,086 5HNU\WRLQWLSDOYHOXW 9DVWDD N\V\P\NVLLQ MRNR \PS\U LPlOOl RLNHD YDLKWRHKWR Wl\WWlPlOOl SXXWWXYDW NRKGDW WDL QRXGDWWDPDOOD N\V\P\NVHQ \KWH\GHVVl DQQHWWXMD PXLWD RKMHLWD 9XRQQD VXRULWHWXOOD WXWNLQQROOD WDUNRLWHWDDQ +HOVLQJLQ \OLRSLVWRVVD YXRQQD VXRULWWDPDDVL WXWNLQWRD -RV VXRULWLW VDPDQD YXRQQD +HOVLQJLQ \OLRSLVWRVVD XVHDPSLD WXWNLQWRMDWDUNRLWHWDDQWlVVl\OLQWlYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRD.LLWRV\KWHLVW\ VWlVL Osoitetiedot: Helsingin yliopiston opiskelijarekisteri Lisätietoja: Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut; Mari Pulkkinen, sähköposti: tai puh XRQQD+HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDVXRULWWDPDVL WXWNLQWRMRVVXRULWLWVDPDQDYXRQQDXVHDPSLD WXWNLQWRMDPHUNLWVHQLLVWl\OLQ 1 Alempi korkeakoulututkinto 3 Lisensiaatti 2 Ylempi korkeakoulututkinto 4 Tohtori 0LQlYXRQQDNLUMRLWWDXGXLW+HOVLQJLQ\OLRSLVWRRQ" 19 /XNXNDXVLMRQDYDOPLVWXLWWXWNLQWRRVLYXRQQD 1 syyslukukausi 2 kevätlukukausi 2OHWNRHQQHQYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRD VXRULWWDQXWMRQNLQPXXQWXWNLQQRQWXWNLQWRMD" 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQ VXRULWWDQXWMRQNLQPXXQWXWNLQQRQWXWNLQWRMD", mitä:, mitä: 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQ MRXWXQXWKDQNNLPDDQOLVlYDOPLXNVLDDQWDYDD Wl\GHQQ\VNRXOXWXVWD", mitä: 6XNXSXROL 1 Nainen 2 Mies.XLQNDNDXDQYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRRQ RSLVNHOX\KWHHQVlNHVWLPDKGROOLVHWYlOLYXRGHWSRLV OXNLHQ" noin vuotta blglqnlhol 6\QW\PlYXRVL: 19 1 suomi 2 ruotsi 3 muu, mikä: 0LNlVHXUDDYLVWDNXYDDSDUKDLWHQWLODQQHWWDVL YXRQQDVLOOlKHWNHOOlNXQVDLWWXWNLQWRVL VXRULWHWWXD" 1 Olin opiskelualaani vastaavassa työssä 2 Olin opiskelualaani vastaamattomassa työssä 3 Minulla oli työpaikka tiedossani valmistuessani, mutta en ollut vielä aloittanut, työ alkoi kk valmistumiseni jälkeen 4 Päätoiminen perustutkinto-opiskelija 5 Päätoiminen jatko-opiskelija 6 Päätoiminen aikuisopiskelija (esim. täydennyskoul.) 7 Yrittäjä 8 Kotona (esim. lastenhoito) 9 Työtön työnhakija (eikä työpaikkaa tiedossa) 10 Muu, mikä: 0LNlVHXUDDYLVWDNXYDDSDUKDLWHQWLODQQHWWDVLWlOOl KHWNHOOl" 1 Olen työssä, työ alkoi: 2 Päätoiminen perustutkinto-opiskelija 3 Päätoiminen jatko-opiskelija 4 Päätoiminen aikuisopiskelija (esim. täydennyskoul.) 5 Yrittäjä 6 Kotona (esim. lastenhoito) 7 Työtön työnhakija 8 Muu, mikä: 9DVWDDVHXUDDYLLQMRVHWROHW\ VVl 1 Työpaikka on tiedossa, työ alkaa: 2 En ole saanut työtä, vaikka olen hakenut kk 3 En ole hakenutkaan työtä, NRVND 1 Jatkan opiskelua 2 Hoidan kotia/lapsia/lähiomaisiani 3 Muu syy, mikä: 2OHWNRROOXWW\ WW PlQlVHQMlONHHQNXQVDLWWXWNLQWRVLVXRULWHWWXDYXRQQD", kertaa, yhteensä kk 0LVVlWLHGHNXQQDVVDVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQD" 0LNlRQYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQSllDLQH" +HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDVXRULWWDPLLVLWXWNLQWRLKLQVLVlOW\YlW VLYXDLQHHW(Merkitse kaikki tutkintoihisi sisältyvät sivuaineet. Ohita kysymys jos tutkintoihisi ei sisälly varsinaisia sivuaineita.) /DDMXXV RY.RUNHDNRXOXMDWLHGHNXQWD WDLHULOOLVODLWRVMRVVDVXRULWHWWX

5 2OHWNRVXRULWWDQXW\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDRSLQWRLKLQOLLWW\Yll KDUMRLWWHOXDLWVHKDQNLWWXWDLDLQHODLWRNVHQNDXWWDVDDWXKDUMRLWWHOXSDLNND" 2VDOOLVWXLWNR\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDNDQVDLQYlOLVHHQW\ KDUMRLWWHOXXQ" 1 En 2 Kyllä 2SLVNHOLWNR\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDXONRPDLOODRSLVNHOLMDYDLKWRWDL RPDWRLPLQHQRSLVNHOX" 1 En 2 Kyllä 2QNRVLQXOODRPDQRSLVNHOXDODVLW\ NRNHPXVWD\OLRSLVWRRSLVNHOXMHVLDMDOWD HQQHQYDOPLVWXPLVWDWXWNLQWRRVLYXRQQD" 1 Ei 2 Kyllä, kuukautta 0RQWDNRW\ VXKGHWWDVLQXOODRQROOXWVHQMlONHHQNXQVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQD" 0XNDDQOXNLHQQ\N\LQHQW\ VLVHNlW\ MRNDVLQXOODPDKGROOLVHVWLMRROLYDOPLVWXHVVDVLWXWNLQWRRVL Työsuhteita yhteensä, joista akateemista koulutusta vastaavia. 0LQNlODLVWDW\ NRNHPXVWDROHWKDQNNLQXWYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQHQQHQQ\N\LVWl W\ WlVL"(jos Sinulla on ollut yli kolme työtä, mainitse kolme mielestäsi tärkeintä) 9DVWDDNR 7\ QDQWDMD $PPDWWLQLPLNHWDLW\ QODDWX 7\ QNHVWR NXXNDXVLQD NRXOXWXVWD.\OOl(L K / E K / E K / E 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRRQYDOPLVWXPLVHQ MlONHHQNl\WWlQ\WVHXUDDYLDW\ QKDNXPHQHWHOPLl"0HUNLWVHUDVWLMRV N\VHLQHQW\ QKDNXPHQHWHOPlRQROOXWWXORNVHOOLQHQ En ole käyttänyt menetelmää Olen käyttänyt menetelmää 1 Käyttänyt työvoimatoimistoa Vastannut lehti-ilmoituksiin Seurannut muuta työpaikkailmoittelua (Internet, ilmoitustaulut ym.) 0 1 Olen saanut tätä kautta työtä 4 Hakenut työtä entisestä harjoittelupaikasta Ottanut itse yhteyttä työnantajiin oma-aloitteisesti Käyttänyt yliopiston rekrytointipalveluiden tarjoamia palveluja Etsinyt työtä ammattijärjestön kautta Kysellyt työmahdollisuuksia ystäviltä ja tutuilta Harkinnut muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijasta (freelancer, toiminimi tai oma yritys) Muu työnhakukeino, mikä: 0 1 -RVROHWW\ VVl\PS\U L\OOlROHYLVWDW\ QKDNXPHQHWHOPLVWlVHMRQNDNDXWWDVDLWQ\N\LVHQW\ SDLNNDVL sain nykyisen työpaikkani muulla tavalla, miten: 2OHWNRRVDOOLVWXQXW\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDUHNU\WRLQWLSDOYHOXLGHQWLHGHNXQWDVLW\ YRLPDWRLPLVWRQ $SDMDQWPVMlUMHVWlPllQ Työnhakuvalmennukseen Uraneuvontaan 2OHWNRVHQMlONHHQNXQVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQDROOXWW\ YRLPDWRLPLVWRQWXNLWRLPLQ Työharjoittelussa Työllistettynä

6 $UYLRLNXLQNDSDOMRQ\OLRSLVWRRSLVNHOXRQDQWDQXWVLQXOOH ei lainkaan jonkin verran melko 1 Omalla alalla toimimiselle keskeisiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia Omalla alalla toimimiselle keskeisiä arvoja ja asenteita Selkeän kuvan oman alasi työmarkkinoista Tietoa oman alasi työllistymismahdollisuuksista Valmiuksia soveltaa oppimaasi käytännössä Valmiuksia hankkia tarvittavia lisätietoja ja taitoja $UYLRLNXLQNDSDOMRQ\OLRSLVWRRSLVNHOXRQNHKLWWlQ\WVHXUDDYLD W\ HOlPlVVlK\ G\OOLVLlWLHWRMDWDLWRDOXHLWD ei lainkaan jonkin verran melko 1 Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Oman alan työkokemus (esim. harjoittelun kautta) Oman alan tehtävien käytännön taidot Yritystoiminnan perusteet (esim. talous- ja yrityshallinnon perusteet, markkinointi) Kielitaito Tietotekniikan käyttötaito Sosiaaliset taidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Oppimiskyky Ongelmanratkaisukyky Viestintä- ja kommunikointitaidot Tiimityötaidot Oma-aloitteisuus $67$$/233826$1.<6<0<.6,,1-262/(77<g66b -RVVLQXOODRQXVHDPSLW\ YDVWDDWlUNHLPSlQlSLWlPlVLW\ QPXNDDQ 2QNRVLQXOODSDUKDLOODDQXVHDPSLNXLQ\NVLW\ SDLNND" 1 Ei 2 Kyllä, koska 1 En ole saanut kokoaikatyötä, joten teen useampaa osa-aikatyötä 2 Tarvitsen lisätuloja 3 Muu syy, mikä: 0LNlRQDPPDWWLWHKWlYlYLUNDQLPLNNHHVL" 0LWNlRYDWWlUNHLPPlWW\ WHKWlYlVL" 0LNlRQW\ SDLNNDVLVLMDLQWLNXQWD" 6LMDLWVHHNRW\ SDLNNDVLHQWLVHOOlNRWLVHXGXOODVL" 1 Ei 2 Kyllä 0LWHQN\VHLQHQW\ YDVWDD\OLRSLVWRNRXOXWXVWDVL? 1 Vastaa täysin 2 Jonkin verran 3 Ei lainkaan 9DDGLWDDQNRW\ K VLDNDWHHPLQHQWXWNLQWR" 1 Kyllä 2 Ei 3 En tiedä 0LWHQK\YLQYRLWK\ G\QWll\OLRSLVWRVVD RSSLPLDVLDVLRLWDQ\N\LVHVVlW\ VVlVL? 1 Opiskelluista asioista ei ole kovinkaan hyötyä 2 Voin hyödyntää oppimaani jonkin verran 3 Käytän hankkimiani tietoja/taitoja jatkuvasti

7 0LNlRQW\ QDQWDMDVLWRLPLDOD" 1 Maatalous, riistatalous ja metsätalous 2 Kalatalous 3 Mineraalien kaivu 4 Teollisuus 5 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6 Rakentaminen 7 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10 Rahoitustoiminta 11 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 12 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 13 Koulutus 14 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 15 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 16 Työnantajakotitaloudet 17 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 18 Muu, mikä? 0LKLQU\KPllQVHXUDDYLVWDW\ QDQWDMDVLNXXOXX" 1 Yliopisto, korkeakoulu tai Suomen Akatemia 2 Muu valtion virasto, laitos tai liikelaitos 3 Kunta tai kuntainliitto 4 Seurakunta 5 Järjestö tai säätiö 6 Yksityinen yritys 7 Olen itsenäinen yrittäjä/freelancer 8 Muu, mikä: 0LNlRQDVHPDVLW\ SDLNDQRUJDQLVDDWLRVVD" 1 Johto 2 Keskijohto 3 Asiantuntija, tutkija, opettaja yms. 4 Toimihenkilö 5 Työntekijä 6 Harjoittelija 7 Muu, mikä: 2QNRN\VHHVVl 1 Määräaikainen työsuhde 2 Jatkuva työsuhde 3 Harjoittelupaikka 4 Oma yritys 5 Toiminimi/'freelancer' 6 Muu, mikä: $UYLRLROLNRVHXUDDYLOODWHNLM LOOlPHUNLW\VWlNXQVLQXWYDOLWWLLQQ\N\LVHHQ W\ K VL ei merkitystä vaikutti hieman vaikutti 1 Pääaine Sivuaineet Opinnäytetyön aihe Opintomenestys Muut opinnot tai muu koulutus Opinnäytetyön tekeminen työnantajalle Opiskeluaikainen harjoittelu PDQDODQ työkokemus XX työkokemus Aikaisempi työsuhde samaan työnantajaan Ulkomailla työskentely Ulkomailla opiskelu Kielitaito Atk-taidot Erityisosaaminen, mikä: Suhteet (esim. perheenjäsenet, suku, tuttavat) Itse luotu verkosto ja kontaktit (esim. työ/opiskelukaverit) Harrastukset Henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona Oma aktiivinen työnhaku Sattuma ja/tai hyvä onni Muu, mikä: LLWRVYDVWDXNVLVWDVL

VALMISTUMINEN FILOSOFIAN MAISTERIKSI TAI HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIKSI

VALMISTUMINEN FILOSOFIAN MAISTERIKSI TAI HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIKSI VALMISTUMINEN FILOSOFIAN MAISTERIKSI TAI HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIKSI Saadaksesi kandidaatin tai maisterin tutkinnon sinun tulee ilmoittautua publiikkiin. Publiikki on suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 10.3 TYÖHISTORIA... 74

10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 10.3 TYÖHISTORIA... 74 6LVlOO\VOXHWWHOR 2,.(867,(7((//,1(17,('(.817$ 10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

17.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA

17.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA 6LVlOO\VOXHWWHOR (/b,1/bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 17.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 239 17.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 240 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

HUMANISTISESTA TIEDEKUNNASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

HUMANISTISESTA TIEDEKUNNASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN HUMANISTISESTA TIEDEKUNNASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute Elokuu 2001 Jyri Manninen Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51 6LVlOO\VOXHWWHOR 7(2/2*,1(17,('(.817$ 9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 48 9.2 PÄÄAINELAITOS... 49 9.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 49 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden

Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden Hyvä valmistunut! Lämpimät onnittelut suorittamastasi tutkinnosta! Pyydämme Sinua täyttämään oheisen kyselylomakkeen, jolla keräämme tietoa tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään sekä palautetta

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINE YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA

14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINE YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA 6LVlOO\VOXHWWHOR.$69$7867,(7((//,1(17,('(.817$ 14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 164 14.2 PÄÄAINE... 165 14.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 166 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

15.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA...

15.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 6LVlOO\VOXHWWHOR 9$/7,27,(7((//,1(17,('(.817$ 15.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 188 15.2 PÄÄAINELAITOS... 189 15.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 190 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute Elokuu 2001 Jyri Manninen Tutkimus-

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

16.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA...

16.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 6LVlOO\VOXHWWHOR 0$$7$/2860(76b7,(7((//,1(17,('(.817$ 16.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 213 16.2 PÄÄAINELAITOS... 214 16.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 215 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

13.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT KOULUTUSOHJELMA YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA...

13.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT KOULUTUSOHJELMA YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 6LVlOO\VOXHWWHOR 0$7(0$$77,6/8211217,(7((//,1(17,('(.817$ 13.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 137 13.2 KOULUTUSOHJELMA... 138 13.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 139 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

12.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT OPINTOALA YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA

12.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT OPINTOALA YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA 6LVlOO\VOXHWWHOR +80$1,67,1(17,('(.817$ 12.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 111 12.2 OPINTOALA... 112 12.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 113 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Akateemiset työt, työurat ja työmarkkinat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot