TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 1 0"

Transkriptio

1 TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

2

3 TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

4 KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Yleinen kehitys Vuosi 2010 oli haasteellinen toimintavuosi. Loppuvuodesta 2008 alkanut yleisen taloustilanteen heikkeneminen näkyi graafisella alalla edelleen vuonna Valtionvarainministeriö arvioi koko vuoden bruttokansantuotteen kasvaneen noin 3,2 %. Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %. Kuluttajien luottamus talouteen oli jonkin verran vahvempi kuin edellisenä vuonna ja kotitalouksien kulutus suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Työllisyystilanne päätoimialueellamme parani vuoden aikana. Mainonnan ja painamisen kehitys Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta kasvoi Suomessa ,8 % edellisestä vuodesta. Sanomalehtimainontaan käytetty euromäärä kasvoi 2,4 % ja kaupunki- ja noutopistelehdissä mainonta kasvoi 8,1 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 36,1 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,4 %. Painettujen medioiden osuus Toimitusjohtaja YHDESSÄ VUODESSA VAHVALLE KASVU-URALLE Vuosi 2009 oli päätösten vuosi ja 2010 toteutusten vuosi. Taaksepäin katsoessani voin hyvillä mielin todeta, että kaikki päätetyt asiat ovat myös toteutuneet. Olemme tehneet suuria investointeja, sillä uskomme toimialaan on vahva. Uusi lehtitehdas Botnia Print aloitti toimintansa kesän alussa ja pääkonttori muutti Kokkolan keskustaan, Mediakulmaan marraskuussa. Haluamme kehittää ja kehittyä omalla alallamme ja alueellamme. Jokapäiväinen tavoitteemme on asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien tarpeet tyydyttävä laadukas tapa tehdä työtä ja tulosta. Botnia Printin avajaiset. Puitteet ovat nyt kunnossa, mutta se yksin ei riitä. Tärkeintä on se, että henkilökuntamme on iskussa. Siitä on vastuu meillä jokaisella konsernissa työskentelevällä. Keväällä 2010 aloitettuun 2,5-vuotiseen JET-johtajakoulutukseen osallistuu koko johtoryhmä ja päälliköt. Kuullaksemme työntekijöiden toiveita, toteutimme kattavan työhyvinvointikyselyn, josta saadut tulokset on otettu tosissaan ja konsernissa on ryhdytty konkreettisiin, työntekijöiden toivomiin toimenpiteisiin. Toukokuussa kävimme jo Tankarin-risteilyllä ja päätimme tehdä yhteisestä kesäretkestä vuotuisen tavan. Vuosien

5 ja 2011 toimien jälkeen teemme seurantatutkimuksen puolivälissä vuotta 2012 nähdäksemme, kuinka hyvin olemme toiveisiin ja ideoihin onnistuneet vastaamaan. Olen todella ylpeä siitä, kuinka ripeästi olemme päässeet yli rankasta vuodesta 2009 ja nousseet yhdessä vuodessa oikealle kasvuuralle. Sekä toiminnallisesti että tuloksellisesti olemme oikealla tiellä, mutta vielä on työtä jäljellä. Aina pitää pystyä parantamaan. Vuoden 2010 merkkipaalulista on pitkä. Olemme tehneet suuria strategisia linjanvetoja, löytäneet merkittäviä synergisiä etuja ja astuneet vahvoja askelia kumppanuuden tiellä. Konsernimme yhdeksän lehden ja yhteisen verkkopalvelu KP24:n myynnin, markkinoinnin ja sivunvalmistuksen yhteistyö on iso asia, jolla olemme saavuttaneet suuria synergiaetuja. Myös journalistinen yhteistyö on kehittynyt hyvin jokaisen lehtemme alueellista sielua vaalien. Koko konsernin yhteisellä risteilyllä toukokuussa. Erittäin merkittävä strateginen linjaus on myös lähteminen yhteistyöhön Alma Median ja Arena Partnersin kanssa luokiteltujen ilmoitusten osalta. Yhteistyö takaa ilmoitusasiakkaillemme valtakunnallisen nettinäkyvyyden, kun KP24:n lukijoiden lisäksi ilmoitukset näkyvät sekä Alma Median että Sisä-Suomen sanomalehtien verkkopalveluissa. Lukijamäärä kasvaa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin. Tämäkin yhteistyö on osa mediakentän murrosta. Uudelleenjärjestelyt, kumppanuudet ja omistajajärjestelyt tulevat varmasti mediakentässä jatkumaan myös tulevina vuosina. Suuret kiitokset hallitukselle ja henkilökunnalle hienosta työstä. Tästä on hyvä jatkaa. Antti Porko Toimitusjohtaja Henkilökunta nostaa maljan uudelle painotalolle. koko mainoskakusta oli 58 %. Verkkomainonnan osuus mediamainonnasta oli 15,3 % jossa oli kasvua 14,7 %. Tilastokeskuksen mukaan painotoiminnan ja siihen liittyvien palvelujen liikevaihdon arvioidaan laskeneen 6 % ja kannattavuuden edelleen heikentyneen. Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluivat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Kiinteistö Oy Mediakulma ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4. Konsernin vuonna 2009 aloitettua rakennejärjestelyä kustannusliiketoiminnan keskittämiseksi emoyhtiöön jatkettiin ja saatettiin päätökseen tilikauden aikana. Art-Print Oy:n rotaatiopainoliiketoiminta siirtyi vuoden 2010 alusta liiketoimintasiirrolla osaksi emoyhtiön toimintaa (Botnia Print). Rakennejärjestelyllä pyritään kustannustehokkaampaan toiminta- ja organisaatiomalliin. Art-Print Oy on jatkanut toimintaansa arkkipainoyhtiönä. Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja tulosyksikkö Botnia Print yhteistyössä HSS-Median kanssa hankki uuden painokoneen ja postitusjärjestelmän, jotka otettiin käyttöön toukokuun alussa. Painorakennus valmistui helmikuussa. Uudessa painotehtaassa painetaan kummankin kustannusyhtiön kaikki lehdet. 3

6 Marraskuun alusta emoyhtiön Kokkolan toimipisteen muut kuin painotoiminnot siirtyivät Kosilan kiinteistöstä emoyhtiön kokonaan omistukseensa hankkimaan Kiinteistö Oy Mediakulmaan Kokkolan keskustassa. Konsernin kustanteiden yhteinen KP24-palvelu otettiin käyttöön tammikuussa. Keskipohjanmaa-lehden lehtiuudistus toteutettiin yhtiön syntymäpäivänä Konsernin lehtien toimituksellisen yhteistyön tiivistämistä jatkettiin ja selkeytettiin. Toimituksellinen teemasivuyhteistyö alkoi Ilkan, Pohjalaisen ja Kalevan kanssa. Yhtiön omaa varhaisjakelua laajennettiin tilikauden lopussa Kalajoelle ja Alavieskaan. Art-Print Oy:n alkuvuoden huonon tuloskehityksen vuoksi yrityksessä käytiin yhteistoimintaneuvottelut kustannusten karsimiseksi kysyntää vastaavalle tasolle. Neuvotteluiden tuloksena henkilökunnan lukumäärä putosi 47:stä 40:een. Konsernin tulos Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 32,2 milj. e, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11,7 %. Lehtien kustantamisen ulkoinen liikevaihto oli 19,0 milj. e ja kasvoi 4,3 %. Ilmoitusmyynti kasvoi 10,1 % ja tilausmyynti 0,97 %. Ilmoitusmyynnin kasvu oli alan yleistä kehitystä parempi. Kustannusliiketoiminta KOVA KEHITTÄMISEN VUOSI Vuosi 2010 oli voimakkaan kehittämisen vuosi, joka toi paljon uutta Keski-Pohjanmaan Kirjapainon lehtiperheen toimintaan. Edellisvuonna tehdyt saneerauspäätökset pantiin täytäntöön ja toimitusten työt organisoitiin monilta osin uudelleen. Uskon, että nyt toteutettu työkulttuurin muutos kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Helmikuussa avattiin KP24, konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu, johon kaikki yhdeksän lehteä tuottavat sisältöä yhdessä. Sujuvan yhteistyön rinnalla toimitukset varjelevat tiukasti oman lehtensä sielua ja profiilia. Jokaisen lehden olennaisin sisältö on yhä omaa ja erilaista. Yhteistyötä on viritetty entistä vahvemmin myös oman konsernin ulkopuolelle. Ilkan, Pohjalaisen ja Kalevan kanssa teemme kaikkia hyödyttävää teemasivuyhteistyötä. Yhteistyöhön ÖT:n kanssa on Keskipohjanmaa-lehden toimitus palaverissa. tullut lisää pontta muutettuamme saman katon alle Mediakulmaan lokakuussa. Keskipohjanmaa-lehden loppuvuosi huipentui 4. joulukuuta toteutettuun lehtiuudistukseen. Uudistus teetti paljon työtä, ja olen lopputulokseen todella tyytyväinen. Uusi ilme ja uudistuneet sisällöt tuovat Keskipohjanmaan vahvemmin kiinni tähän päivään. Kehittäminen myös jatkuu. Keskeisenä kohteena on paperilehtien ja sähköisten palvelujen entistäkin vireämpi yhteiselo. Lassi Jaakkola Päätoimittaja Keskipohjanmaa 4

7 Juha Tanskanen kouluttaa. Lehti uudistuu. Kustannusliiketoiminta YHTEISELLÄ JOUKKUEELLAMME MENEE HYVIN Perhonjokilaakso vietti syksyllä 40-vuotisjuhliaan. Keski-Pohjanmaan Kirjapainon kustannusliiketoiminnan huikean tulosparannuksen taustalla on organisaatiomuutos, jonka ansiosta koko yhdeksän lehden ja yhteisen verkkopalvelu KP24: n tuoteperheemme tekee aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Kokonaisajattelu yhteisen joukkueemme eteen on lyönyt itsensä läpi ilahduttavan nopeasti yhdessä saamme enemmän aikaan! Muutosten myötä kulurakenteemme on keventynyt oleellisesti ja koko konsernin yhteinen myynti- ja markkinointiosasto on tuonut toimintaamme uutta potkua ja tehokkuutta. Jokainen lehtiperheemme jäsen, myös kuopuksemme Selänne ensimmäisenä toimintavuotenaan, teki positiivisen tuloksen. Monet ylsivät jopa koko historiansa parhaaseen, kuten syksyllä 40-vuotista taivaltaan juhlinut Perhonjokilaakso. Tiivis yhteistyö on laajentanut myyjiemme repertuaaria. Pystymme yhä paremmin rakentamaan kokonaisuuden, jolla asiakkaamme saa lehtiemme ja KP24:n avulla kaipaamansa näkyvyyden usein enemmänkin. Suuri ilonaihe on sekin, että lehtiemme levikit ovat pitäneet pintansa. Osa pienemmistä lehdistämme on jopa kasvattanut levikkiään, ja useamman kerran viikossa ilmestyvien lehtien levikkinotkahdus oli ennakoitua pienempi saimme hyvän torjuntavoiton! Asiakkaittemme keskuudessa olemme haluttu yhteistyökumppani. Siitä pidämme tiukasti kiinni aktiivisella ja osallistuvalla otteella sekä tiiviillä yhteistyöllä oman organisaatiomme ja toimintaympäristömme kanssa. Alpo Ohtamaa Kustannusliiketoiminnan johtaja Graafisten ja viestintäpalvelujen (Art-Print Oy, Botnia Print, Kokkolan Jakelu Oy ja Kosila Digimedia) ulkoinen liikevaihto kasvoi 20,1 % ja oli 12,5 milj. e. Kasvu johtui pääosin uuden painotehtaan valmistumisesta ja sen myötä kasvaneesta työkannasta. Myös arkkipainamisen liikevaihto kasvoi vaikeassa kilpailutilanteessa. Konsernin liiketulos oli 1,81 milj. euroa (2009 0,519 milj. e). Konsernin tulos ennen satunnaisia erä oli 1,71 milj. e (2009 1,05 milj. e.). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 0,93 milj. e.. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 0,53 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 5,79 % (4,3 % 2009) ja oman pääoman tuotto 1,04 % (5,2 % 2009). Konsernin tulosta parantaa emoyhtiön pakollisen varauksen purku (100 teur). Konsernin tulosta arvioitaessa on otettava huomioon satunnaisiin kuluihin kirjattu vanhan rotaation käytöstä poistamisesta aiheutuneet myyntitappiot ja arvonalennukset (n. 760 teur). Uudesta rotaatiopainokoneesta on tehty elinkeinoverolain mahdollistama korotettu poisto, josta johtuva laskennallisen verovelan kasvu heikentää merkittävästi konsernin näytettyä tulosta. Kustantamisen liikevoitto oli 2,14 milj. euroa (11,1 % liikevaihdosta) ja parani merkittävästi edellisen vuoden tasosta. Graafisten ja viestintäpalvelujen liikevoitto oli 0,067 milj. e. Tulosta rasittaa arkkipainotoiminnan tappiollisuus. 5

8 Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava: Liikevaihto milj. e 31,2 28,8 32,2 Liiketulos milj. e -0,40 0,52 1,81 Liikevoitto % -1,3 1,8 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 4,3 5,80 Oman pääoman tuotto % -0,5 5,2 1,04 Omavaraisuusaste % 57,9 45,6 35,10 Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tulos Kertomusvuosi oli yhtiön 93. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 22,9 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 1,94 milj. e (8,5 % liikevaihdosta) (2009 0,25 milj. e) ja tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,99 milj. e (2009 0,29 milj. e). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,39 milj. e.. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 3,35 milj. e. Yhtiön liikevaihto ja liiketulos eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuonna 2009 yhtiö toimi pääosin konsernin hallintopalveluja tuottavana yhtiönä. Vuonna 2010 yhtiön toiminta on koostunut konsernin kustannusliiketoiminnasta, rotaatiopainotoiminnasta (Botnia Print), kiinteistöjen vuokrauksesta sekä hallinto- ja ict-palvelujen tuottamisesta konsernille. Emoyhtiössä on sen lisäksi toiminut liiketoimintayksikkönä sähköisiä palveluja pääosin konsernin ulkopuolelle tuottava Kosila Digimedia. Emoyhtiön tulosta parantaa pakollisen varauksen tuloutus (100 teur). Satunnaisiin kuluihin on kirjattu vanhan rotaation käytöstä poistamisesta syntyneitä myyntitappioita ja arvonalennuksia (n. 760 teur). Lisäksi satunnaisiin tuottoihin sisältyy fuusiovoittoa (123 teur). Poistoeron kasvu johtuu jälleenhankintavarauksen käytöstä ja uudesta rotaa- Graafinen liiketoiminta BOTNIA PRINT ALOITTI SANANVAPAUDEN PÄIVÄNÄ Uuden lehtitehtaan rakentaminen kertoo vahvasta uskostamme printtimediaan. Vuonna 2009 aloitimme yhteistyön HSS Media Ab:n kanssa ja saman vuoden elokuussa alkoivat yhteisen lehtitehtaamme rakennustyöt Lekatiellä. Uuden lehtitehtaan suunnitteluvaihe oli tiivis. Valmisteluun osallistui henkilöitä joka osastolta ja puntaroimme paljon eri vaihtoehtoja. Lopputulos on vertaansa vailla. Projekti eteni hurjaa vauhtia ja kaikki on mennyt paremmin kuin uskallettiin edes toivoa. Henkilökunnan panos on ollut loistava. Lyhyessä ajassa on tehty valtava määrä työtä, venytty äärimmilleen ja omaksuttu paljon uutta. Botnia Printin myötä hyppäsimme mekaanisesta painomaailmasta prosessiohjattuun tuotantoon. Toukokuun 3. päivänä 2010, kansainvälisenä sananvapauden päivänä painettiin ensimmäinen Keskipohjanmaa uudessa painossa. Huikea suoritus henkilökunnaltamme. Botnia Printin uusi painokone, kuiva-offset KBA Cortina on laatuaan Suomen ainut. Kun erinomaiseen painokoneeseen yhdistyy monipuolinen, huippuluokan postitusjärjestelmä, ovat mahdollisuudet rajattomat. Voimme tarjota asiakkaillemme huippulaatua loistavilla lisäpalveluilla. Väylä on auki tulevaisuuteen! Antti Porko Toimitusjohtaja 6

9 tiopainokoneesta tehdystä elinkeinoverolain vuonna 2010 mahdollistamasta korotetusta poistosta. Vapaaehtoisten varausten muutos johtuu yhtiön vuonna 2008 myymän Kosilan kiinteistön myyntivoitosta muodostetun jälleenhankintavarauksen käyttämisestä toimitilaosakkeiden hankintaan. Emoyhtiön keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava: Graafinen liiketoiminta ARKKIPAINOSSA RIITTÄÄ HAASTEITA Painotalot elävät edelleen vahvaa murroksen aikaa. Alan ongelmat ja haasteet ovat ennallaan oma paikka auringossa on kiven alla. Valonpilkahduksia on kuitenkin näkyvissä. Vuoden 2010 viimeinen neljännes oli Art-Printille vahvasti positiivinen. Painettavaa riitti kolmeen vuoroon ja myös liiketoiminnan kannattavuus koheni. Alan rakennemuutos on kuitenkin väistämättä edessä ja pidän tärkeänä, että alalla toimivat yritykset, jotka ovat vielä taloudellisesti kohtalaisen hyvässä kunnossa yhdistävät osaamistaan ja panostavat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan kustannustehokas ja kilpailukykyinen toiminta jatkossakin. Vuoden 2010 merkittävä valopilkku on 100 Konkaria -hanke, joka toi meille tunnustusta myös alan sisältä. Lanseerasimme keväällä kampanjan, jossa kerroimme etsivämme sataa painoalan konkaria myyntitiimiämme vahvistamaan. Kampanjalla on kolme kohderyhmää: viime vuosina alalta työttömiksi jääneet ammattilaiset, joilla on laaja kontaktiverkosto ja hinku päästä kiinni myyntityöhön. Toisena Art-Print Oy:n myyntijohtaja Kimmo Peränen etsii Konkareita. Syyskuussa pokkasimme valtakunnallisen Innovaatiopalkinnon. tavoittelimme alalta eläköityneitä, joilla on vielä virtaa ja halua käydä kauppaa omaan tahtiinsa. Kolmas ryhmä, jonka tavoittamisen uskon samalla auttavan koko toimialaa, on Suomen sadat pienet, kannattavuutensa kanssa painivat painotalot. 100 Konkaria -hanke antaa mahdollisuuden luopua omasta painotoiminnasta, keskittyä myyntiin ja välittää painotyöt Art-Printille provisiota vastaan. Uskon, että mahdollisuus poistua markkinoilta positiivisella tavalla tervehdyttää alan työ- ja kilpailutilannetta. Rohkea kampanjamme on saanut alan medioissa, järjestöissä ja graafisen alan väen keskuudessa paljon positiivista huomiota. Syyskuussa pokkasimme Graafinen Teollisuus ry:n toista kertaa myöntämän valtakunnallisen Innovaatiopalkinnon. Hannu Salmi Toimitusjohtaja Art-Print Oy Liikevaihto milj. e 2,91 3,1 22,89 Liiketulos milj. e -0,84-0,25 1,94 Liikevoitto % -28,9-8,0 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto % -0,25 1,6 6,54 Oman pääoman tuotto % -4,65 2,5 13,85 Omavaraisuusaste % 62,77 47,95 37,21 Investoinnit Konsernin kokonaisinvestoinnit tilivuonna olivat 14,71 milj. e. Investoinnit koostuvat pääosin rotaatiopainokoneinvestoinnista, Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4:n rakennusinvestoinnista sekä Kiinteistö Oy Mediakulman peruskorjauksesta. Rahoitus Konsernissa nostettiin tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 7,59 milj. e ja lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 0,86 milj. e. Konsernin pitkäaikaiset velat tilikauden lopussa olivat 17,7 milj. euroa ja konsernin taseen ulkopuoliset verolliset leasing-vastuut olivat 3,02 milj. e. (2009 5,2 milj. e.). Henkilöstö Johtamisen koulutus jatkui sekä johtoryhmävalmennuksena että koko esimieskunnan johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) koulutuksena. Koulutus jatkuu Johtamistaidon Opiston kanssa vuoteen 7

10 2012. Työhyvinvointiprojekti Sinä-Minä-Me käynnistyi vakuutusyhtiö Tapiolan tekemällä työhyvinvointikyselyllä. Kyselyn tulokset purettiin osasto- ja työyksikkökohtaisesti ja palautteen perusteella laadittiin koulutusohjelma, joka toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2011 aikana. Työyhteisökäyttäytymisen 360-tutkimus tehtiin Kalajokilaakso-lehdessä vuoden lopulla. Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 170 henkilöä. Konsernin vastaava luku oli 220. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat 8,4 milj. e ja konsernin 11,0 milj. e. Alla on esitetty emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta: Emoyhtiö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 1,31 1,36 8,38 Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 11,7 11,7 11,0 Tuote- ja palvelukehitys Konsernin lehtien omaa varhaisjakelun kehittämistä ja laajentamista on jatkettu tilikauden aikana. Vuoden 2010 alkupuolella julkaistiin konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu KP24 ja joulukuussa toteutettiin Keskipohjanmaan lehtiuudistus. Art-Print Oy:n myynnin palvelutarjontaan lanseerattiin vuoden lopussa uusi tuote, julkaisujärjestelmä, joka soveltuu julkaisujen tehokkaaseen ja turvalliseen tuottamiseen. Julkaisujärjestelmä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa Graafinen Teollisuus ry myönsi Art-Print Oy:lle vuoden 2010 innovaatiopalkinnon 100 Konkaria -hankkeelle. Sähköinen liiketoiminta KOSILA DIGIMEDIALLA HYVÄ SYKE Vuoden 2010 suuret fyysiset muutot työllistivät tiukasti myös Kosila Digimediaa. Koko konsernin liiketoiminnan alusta on toimiva ICT-infra. Yhtään lehteä ei synny, painotuotetta valmistu tai verkkopalveluja ei käytetä, jos tietotekniikka ei toimi. Kosilan rooli muutoksissa oli olla mukana Botnia Printin käynnistämisessä ICT-infran osalta. Lisäksi loppuvuonna siirrettiin koko konsernin hermokeskus kaksi salia ICT-infraa uuteen ympäristöön vuoden loppuun mennessä. Tämä hoidettiin kenenkään liiketoimintaa haittaamatta. Kaikki sujui hienosti, ja muutoksen riskit saatiin minimoitua huolellisella suunnittelulla. Kosilan digitaaliseen maailmaan vuonna 2010 mahtuu paljon suuria ilonaiheita. Olemme saaneet uusia, merkittäviä asiakkaita, innostavia projekteja, ja joukkomme on kasvanut jälleen muutamalla työntekijällä. Lisäksi olemme panostaneet merkittävästi sisäiseen kehitystyöhön ja siitä huolimatta täyttäneet myös tuotto-odotukset. Uudistimme sisäiset prosessimme, sovelluskehitys- ja projektinhallintamenetelmät. Lisäksi toteutimme todella ison tuotteistamisprosessin ydintuotteillemme. Kosila Digimedian substanssi on siinä porukassa, joka tätä työtä tekee. Koko joukkomme on jatkuvasti valmis ponnistelemaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Katsomme eteenpäin hyvällä mielellä ja tartumme mielenkiinnolla uusiin haasteisiin. Juha Erkkilä Tietohallintopäällikkö Kosila Digimedia 8

11 Kehitystoiminta UUSIIN TILOIHIN MEDIAKULMAAN JA LEKATIELLE Hallinnon vuosi 2010 pyöri pitkälle muuton ympärillä. Muutto yli 30 vuotta palvelleista Kosilan tiloista oli iso ponnistus, joka vaati valtavasti työtä. Projektin alusta saakka koko henkilöstö oli vahvasti mukana tilojen suunnittelussa. Suunnitelmat elivät, muuttuivat ja kehittyivät matkan varrella moneen kertaan, kun kaikille osastoille pyrittiin rakentamaan toimivat ja joustavat tilat. Kompromisseilta ei täysin vältytty, mutta loppujen lopuksi toiveet saatiin otettua hyvin huomioon ja uusiin tiloihin on oltu erittäin tyytyväisiä. Tyytyväisiä on oltu myös siihen, kuinka uusissa tiloissa koko henkilökunta on aiempaa enemmän tekemisissä keskenään. Henkilöstön kannalta tapahtui myös monia muita tärkeitä asioita. Toukokuussa työhyvinvointiprojekti SINÄ-MINÄ-ME käynnistyi Mediakulmaan muutettiin lokakuussa. työhyvinvointikyselyllä. Kävimme myös yhteisellä risteilyllä Kokkolan edustajalla ja tutustuimme joukolla Botnia Printiin. Kyselyn perusteella laadittua koulutusohjelmaa toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana yhtenäistettiin myös koko konsernin käytäntöjä ja henkilökuntaetuja sekä jatkettiin esimiesten JET-koulutusta. Taloushallinnon piti kiireisenä paitsi muutto, myös yritysrakenteiden päivittäminen. Vuosi 2010 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudessa yhtiörakenteessa ja käytäntöjä hiottiin tiiviisti parhaiden toimintatapojen löytämiseksi. Krister Höglund Talousjohtaja Soili Kotisaari Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallitus: Varsinaiset jäsenet: Juhani Hautamäki, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Vesa Pihlajamaa, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005 Tapio Savola, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa. Toimitusjohtaja Antti Porko Konsernijohtoryhmä vuoden 2010 aikana: Antti Porko, toimitusjohtaja Krister Höglund, talousjohtaja Lassi Jaakkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa-lehti Soili Kotisaari, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Alpo Ohtamaa, kustannusliiketoiminnan johtaja Hannu Salmi, toimitusjohtaja Art-Print Oy Tilintarkastajat KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Minna Herlevi, KHT 9

12 Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Konsernin toiminnan riskit liittyvät olennaisesti toimialan yleisiin riskeihin eli mediamainonnan ja painovolyymien kehitykseen. Pidemmällä aikavälillä koko alan riski on levikkien mahdollinen laskeminen. Myös sanomalehtipaperin ja jakelun hintakehitys ovat kannattavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä. Näkymät vuodelle 2011 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa talouden elpymisen vaikutuksia konserniyhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen on vaikea ennustaa. Mediamainonnan lasku on taittunut ja konsernin kustannustoiminnan ja painotoiminnan liikevaihdon uskotaan jonkin verran kasvavan. Koko konsernin liikevoiton ja suhteellisen liikevoittoprosentin odotetaan paranevan edellisen vuoden tasosta. Omistus ja omat osakkeet Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä oli vuoden 2010 lopussa 756 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. K-sarjan osakkeita on kpl ja A-sarjan osakkeita kpl, yhteensä kpl. K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakeomistuksen ja äänivallan perusteella ovat: Vanha ja uusi pj. Jukka Tunkkari ja Juhani Hautamäki. Hallitus TEKEMISEN MEININKI Vuoden 2010 yhtiökokouksessa Jukka Tunkkari luopui 17 vuotta kestäneestä hallituksen puheenjohtajuudestaan, ja minä otin vastaan haasteen jatkaa työtä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Olen lähtenyt liikkeelle luottavaisella mielellä. Jukka hiihti hyvät jäljet, joista on ollut hyvä lähteä matkaa jatkamaan. Vaikka juureni Keski-Pohjanmaan Kirjapainossa eivät ole yhtä vahvat kuin Tunkkarin ja Kalliokosken suvuilla, on konserni vuosien saatossa merkinnyt minulle yhä enemmän. Viime vuosina tehtyjen päätösten myötä olemme määrätietoisesti r yhtyneet kehittämään toimintamme asiakaspalvelulähtöisyyttä, yhteistyötä ja joustavuutta. Muutoksilla on tähdätty liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Isojen päätösten takana on vahva uskomme printtimediaan. Ihmiset haluavat edelleen lukea paperilehteä. Vuoteen 2010 mahtuu hallituksen näkökulmasta paljon ilonaiheita. Koko konsernin toimintaan on heijastunut vahva tekemisen meininki. Botnia Printin toiminnan alkaminen on iso asia ja muutto takaisin Kokkolan keskustaan, Mediakulmaan, kuvastaa vahvasti sitä, kuinka haluamme olla ihmisten ilmoilla ja saapuvilla, keskellä kaupunkia. Isoihin muutoksiin on löydetty positiivinen, hyvä ote. Uskomme tulevaisuuteen on vahva. Kokkolan ja Ylivieskan ta- 10

13 Talousjohtaja Krister Höglund, hallituksen jäsenet Tapio Savola, Sari Puutio, Juhani Hautamäki (pj.), Vesa Pihlajamaa sekä toimitusjohtaja Antti Porko. lousalueiden näkymät ovat hyvin positiiviset. Viime vuosina konsernissa tehdyt ratkaisut ovat olleet oikeita ja olemme matkalla oikeaan suuntaan. Kannattava ja tuloksellinen liiketoiminta antaa meille itsenäisen päätäntävallan ja mahdollisuuden edetä johdonmukaisesti tavoittelemaamme suuntaan. Tästä on hyvä jatkaa ja ponnistaa yhdessä eteenpäin! Juhani Hautamäki Hallituksen puheenjohtaja Haluamme olla ihmisten ilmoilla ja saapuvilla, keskellä kaupunkia Viime vuosina konsernissa tehdyt ratkaisut ovat olleet oikeita ja olemme matkalla oikeaan suuntaan. Osakas Osuus Osuus äänistä osakkeista Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oyj 26,8 14,1 Ilkka-Yhtymä Oyj 21,1 15,4 Kokkolan Osuuspankki 6,9 3,8 Keskipohjanmaa-säätiö 5,8 3,04 Maria Isohanni 3,3 2,6 Keski-Pohjanmaan Tietopalvelu Oy 2,7 1,4 Matti Kalliokoski 2,7 1,7 Jukka Tunkkari 1,2 0,8 Suomen Keskustan Keski-Pohjanmaan Piiri 1,0 0,7 Suomen Keskustan Kannuksen osasto 0,9 0,8 Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,33. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 2,0 euroa/osake yht ,00 euroa - Jätetään omaan pääomaan ,33 euroa - Yhteensä ,33 euroa Hallitus toteaa, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä ja voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 11

14 KONSERNI- PALVELUT KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Rantakatu 10 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Rantakatu 10 / PL Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Lassi Jaakkola Tähtelänkuja 2, Haapavesi Puh Faksi Päätoimittaja Katariina Anttila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Rantakatu 10 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Haukilahdenkatu 4 / PL 45, Helsinki Puh Faksi Rantakatu 10 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Rantakatu 10, Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Jouko Pensaari Valtakatu 9, Kannus Puh Faksi Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Numminen Kalliontie 30 / PL 2, Nivala Puh Faksi Päätoimittaja Seija Krapu Pajalankatu 17 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Kirkkotanhua 3, Veteli Puh Faksi Päätoimittaja Mauri Aho Ståhlberginkatu 2-4, Haapajärvi Puh Faksi Vastaava toimittaja Jouko Lassila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Lekatie 2 / PL Kokkola Puh O S A K K U U S - J A K I I N T E I S T Ö Y H T I Ö T Oy Creamedia Ab (30 %) Spektr Kustannus Oy (32 %) Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 (100 %) Kiinteistö Oy Mediakulma (100 %) Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori (76 %) Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 (47 %) Reusner As (16,9 %) 12

15 KONSERNIORGANISAATIO 2011 Taloushallinto Talousjohtaja Krister Höglund KONSERNI- PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari Tietohallinto ja Kosila Digimedia Tietohallintopäällikkö Juha Erkkilä Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa Toimitusjohtaja Antti Porko KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA Lehtien päätoimittajat Art-Print Oy GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Graafisen liiketoiminnan johtaja Hannu Salmi Botnia Print

16 Rantakatu 10 / PL Kokkola Puh Faksi konserni.kpk.fi CREAMEDIA

17 TOT E U T U S T E N V U O S I N U M E R O I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

18

19 TOT E U T U S T E N V U O S I N U M E R O I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

20 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O T U L O S L A S K E L M A TA S E R A H O I T U S L A S K E L M A T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT T U N N U S L U V U T J A N I I D E N L A S K E N TA K A A V AT A L L E K I R J O I T U K S E T J A T I L I N TA R K A S T U S K E R TO M U S

21 TULOSLASKELMA Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Materiaalit ja palvelut: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten arvonalennukset Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron muutos Varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot Laskennallisen verovelan muutos Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta T U L O S L A S K E L M A TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

22 TASE Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut T A S E Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset konserniin kuuluvilta yrityksiltä Siirtosaamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konserniin kuuluvilta yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

23 TASE Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS KONSERNIRESERVI TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat konsernin ulkopuolisille yrityksille Siirtovelat ulkopuolisille T A S E VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

24 RAHOITUSLASKELMA Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 R A H O I T U S L A S K E L M A LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liiketappio/-voitto Poistot Muut ei rahamääräiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Muut oikaisuerät (käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot Pakollisen varauksen käyttö Pakollisen varauksen purku Myyntivoittojen ja tappioiden eliminointi Käyttöpääoman muutos Korot ja muut rahoituskulut Saadut osingot Ei rahamäääräinen arvonalennus Saadut korot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Käyttöomaisuuden myyntituotot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Pitkäaikaisten saamisten muutos Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Konsernirakenteen muutos INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Osinkojen palautus Maksetut konserniavustukset Saadut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat fuusiosta Rahavarat 1.1 Rahavarat RAHAVAROJEN MUUTOS KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

25 T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT Konsernitilinpäätös Konsernin emoyhtiö on Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, kotipaikka Kokkola. Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana tytäryhtiöt Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 ja Kiinteistö Oy Mediakulma. Jokilaakson Kustannus Oy on fuusioitu emoyhtiöön Konserniyhtiöistä Art- Net Oy on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Art-Net Oy:llä ei ole ollut liiketoimintaa tilikauden aikana. Emoyhtiön osakkuusyhtiönä on käsitelty Oy Creamedia Ab ja Spektr Kustannus Oy. Osakkuusyhtiöistä Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Yhtiöt eivät palvele konsernin varsinaista liiketoimintaa ja yhtiöiden merkitys konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksetut oman pääoman ylittävät/alittavat arvot on kirjattu konserniaktiivaksi/-reserviksi, jotka poistetaan/tuloutetaan 5 tai 10 vuoden aikana. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset katteet, sisäiset saamiset ja sisäiset velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä ja konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Osakkeet on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: - rakennukset 40 vuotta - rakennelmat 10 vuotta - rakennuksen laitteistot 20 vuotta - tuotannolliset koneet ja laitteet 10 vuotta - atk-laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta - muut koneet ja kalusto 5 vuotta - liikearvo 5 vuotta - muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta - konserniliikearvo 5/10 vuotta VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on esitetty fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai tätä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä aineiden ja tarvikkeiden osalta. ELÄKETURVA Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisella TYEL-eläkevakuutuksella. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Konsernitilinpäätöksen laskennallisena verovelkana on huomioitu kertyneeseen poistoeroon ja vapaaehtoiseen varaukseen sisältyvä verovelka ja laskennallisena verosaamisena hyllypoistoihin sisältynyt verosaaminen. Molemmat erät on laskettu 26 % verokantaa käyttäen. JOHDANNAISSOPIMUKSET Osa emoyhtiön vaihtuvakorkoiseen lainaan perustuvan rahoituksen aiheuttamaa korkoriskiä on pienennetty koronvaihtosopimuksilla. Näihin sopimuksiin liittyvät korot on tilinpäätöksessä jaksotettu suoriteperusteisesti ja ne on esitelty nettomääräisinä rahoitustuottojen- ja kulujen pääryhmässä. Johdannaissopimusten nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty liitetiedoissa. T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T LUKUJEN VERTAILUKELPOISUUS Emoyhtiön tuloslaskelman luvut eivät ole vertaulukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuonna 2009 yhtiö toimi pääosin konsernin hallintopalveluja tuottavana yhtiönä. 9

26 Konserni 2010 Konserni 2009 Emo 2010 Emo 2009 Liikevaihto toimialoittain Lehtien kustantaminen Graafi set ja viestintäpalvelut Muu toiminta Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet Konsernin kahden johtohenkilön eläkeiäksi on sovittu vuotta. Henkilöstö keskimäärin Toimittajat Kirjatyöntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Poistot ja arvonalennukset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Konserniliikearvon poisto Konserniliikearvon tuloutus Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Muilta Yhteensä Tuotot pitkäaikaista sijoituksista yhteensä Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä

27 Konserni 2010 Konserni 2009 Emo 2010 Emo 2009 Sijoitusten arvonalennukset Konserniyrityksen arvonalennus Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Yhteensä Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Erään korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Saadut myyntivoitot Saadut konserniavustukset Fuusiovoitot Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut Myyntitappio Satunnaiset kulut Annettu konserniavustus Annetut avustukset Satunnaiset kulut yhteensä Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Yhteensä Varausten muutos Jälleenhankintavarauksen käyttö Välittömät verot Tulovero aikaisemmilta tilikausilta Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallinen verosaaminen/-velka netto muutos Yhteensä Saamiset vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset konsernin ulkopuolisilta Laskennalliset verosaamiset T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset

28 Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Saamiset muilta Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Vaihto-omaisuus ja varaston muutos Vaihto-omaisuus Tuloslaskelman varaston muutos Vaihto-omaisuus Osakkeet Osakkeet omistus- Osakkeet Saamiset omistus- Saamiset Yht. konserniyritykset yhteysyritykset muut yhteysyritykset muut Sijoitukset emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Fuusio Siirrot erien välillä Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Sijoitukset konserni Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Muutos Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset Kirjanpitoarvo Art-Print Oy:n tulos vuonna 2010 oli tappiollinen. Yhtiön osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu hankintamenoon. Yhtiön huonon tuloskehityksen vuoksi niihin liittyy arvostusriskiä.

29 Konsernin omistusosuus % Konsernin äänivaltaosuus % Oma pääoma Tilikauden tulos Konserniyritykset Art-Print Oy, Kokkola Kokkolan Jakelu Oy, Kokkola ArtNet Oy Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Ylivieska Kiinteistö Oy Kokkola Väylä Kiinteistö Oy Mediakulma Osakkuusyritykset Oy Creamedia Ab, Kokkola Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2, Kokkola Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo, Veteli Spektr Kustannus Oy Osakkuuusyhtiöt Oy Creamedia Ab ja Spektr Kustannus Oy on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. Käyttöomaisuus/Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Ennakko- Konserni- Maa- Raken- Koneet ja Muut aineell. Ennakko- Yhteensä oikeudet maksut liikearvo alueet nukset kalusto hyödykkeet maksut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot Ennakkomaksut Tasearvo Käyttöomaisuus/Emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Fuusiosta Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Fuusiosta Tilikauden poisto Kertyneet poistot T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Ennakkomaksut Tasearvo

30 Konserni 2010 Konserni 2009 Emo 2010 Emo 2009 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Arvonkorotusrahasto 1.1 Arvonkorotusrahasto Vararahasto Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Jälleenhankintavarauksen oman pääoman osuus * Konsernirakenteen muutos Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä * Verovelalla vähennetty (74 %* ,00) osuus vuonna 2008 tehdystä jälleenhankintavarauksesta (jakoa ei tehty vuoden 2008 tilinpäätöksessä). Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitonjakokelpoiset varat Osakepääoman jakautuminen emoyhtiö kpl kpl kpl kpl K-sarja A-sarja Yhteensä Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-osakkeisiin verrattuna 14

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot