TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 1 0"

Transkriptio

1 TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

2

3 TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

4 KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Yleinen kehitys Vuosi 2010 oli haasteellinen toimintavuosi. Loppuvuodesta 2008 alkanut yleisen taloustilanteen heikkeneminen näkyi graafisella alalla edelleen vuonna Valtionvarainministeriö arvioi koko vuoden bruttokansantuotteen kasvaneen noin 3,2 %. Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %. Kuluttajien luottamus talouteen oli jonkin verran vahvempi kuin edellisenä vuonna ja kotitalouksien kulutus suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Työllisyystilanne päätoimialueellamme parani vuoden aikana. Mainonnan ja painamisen kehitys Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta kasvoi Suomessa ,8 % edellisestä vuodesta. Sanomalehtimainontaan käytetty euromäärä kasvoi 2,4 % ja kaupunki- ja noutopistelehdissä mainonta kasvoi 8,1 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 36,1 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,4 %. Painettujen medioiden osuus Toimitusjohtaja YHDESSÄ VUODESSA VAHVALLE KASVU-URALLE Vuosi 2009 oli päätösten vuosi ja 2010 toteutusten vuosi. Taaksepäin katsoessani voin hyvillä mielin todeta, että kaikki päätetyt asiat ovat myös toteutuneet. Olemme tehneet suuria investointeja, sillä uskomme toimialaan on vahva. Uusi lehtitehdas Botnia Print aloitti toimintansa kesän alussa ja pääkonttori muutti Kokkolan keskustaan, Mediakulmaan marraskuussa. Haluamme kehittää ja kehittyä omalla alallamme ja alueellamme. Jokapäiväinen tavoitteemme on asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien tarpeet tyydyttävä laadukas tapa tehdä työtä ja tulosta. Botnia Printin avajaiset. Puitteet ovat nyt kunnossa, mutta se yksin ei riitä. Tärkeintä on se, että henkilökuntamme on iskussa. Siitä on vastuu meillä jokaisella konsernissa työskentelevällä. Keväällä 2010 aloitettuun 2,5-vuotiseen JET-johtajakoulutukseen osallistuu koko johtoryhmä ja päälliköt. Kuullaksemme työntekijöiden toiveita, toteutimme kattavan työhyvinvointikyselyn, josta saadut tulokset on otettu tosissaan ja konsernissa on ryhdytty konkreettisiin, työntekijöiden toivomiin toimenpiteisiin. Toukokuussa kävimme jo Tankarin-risteilyllä ja päätimme tehdä yhteisestä kesäretkestä vuotuisen tavan. Vuosien

5 ja 2011 toimien jälkeen teemme seurantatutkimuksen puolivälissä vuotta 2012 nähdäksemme, kuinka hyvin olemme toiveisiin ja ideoihin onnistuneet vastaamaan. Olen todella ylpeä siitä, kuinka ripeästi olemme päässeet yli rankasta vuodesta 2009 ja nousseet yhdessä vuodessa oikealle kasvuuralle. Sekä toiminnallisesti että tuloksellisesti olemme oikealla tiellä, mutta vielä on työtä jäljellä. Aina pitää pystyä parantamaan. Vuoden 2010 merkkipaalulista on pitkä. Olemme tehneet suuria strategisia linjanvetoja, löytäneet merkittäviä synergisiä etuja ja astuneet vahvoja askelia kumppanuuden tiellä. Konsernimme yhdeksän lehden ja yhteisen verkkopalvelu KP24:n myynnin, markkinoinnin ja sivunvalmistuksen yhteistyö on iso asia, jolla olemme saavuttaneet suuria synergiaetuja. Myös journalistinen yhteistyö on kehittynyt hyvin jokaisen lehtemme alueellista sielua vaalien. Koko konsernin yhteisellä risteilyllä toukokuussa. Erittäin merkittävä strateginen linjaus on myös lähteminen yhteistyöhön Alma Median ja Arena Partnersin kanssa luokiteltujen ilmoitusten osalta. Yhteistyö takaa ilmoitusasiakkaillemme valtakunnallisen nettinäkyvyyden, kun KP24:n lukijoiden lisäksi ilmoitukset näkyvät sekä Alma Median että Sisä-Suomen sanomalehtien verkkopalveluissa. Lukijamäärä kasvaa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin. Tämäkin yhteistyö on osa mediakentän murrosta. Uudelleenjärjestelyt, kumppanuudet ja omistajajärjestelyt tulevat varmasti mediakentässä jatkumaan myös tulevina vuosina. Suuret kiitokset hallitukselle ja henkilökunnalle hienosta työstä. Tästä on hyvä jatkaa. Antti Porko Toimitusjohtaja Henkilökunta nostaa maljan uudelle painotalolle. koko mainoskakusta oli 58 %. Verkkomainonnan osuus mediamainonnasta oli 15,3 % jossa oli kasvua 14,7 %. Tilastokeskuksen mukaan painotoiminnan ja siihen liittyvien palvelujen liikevaihdon arvioidaan laskeneen 6 % ja kannattavuuden edelleen heikentyneen. Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluivat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Kiinteistö Oy Mediakulma ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4. Konsernin vuonna 2009 aloitettua rakennejärjestelyä kustannusliiketoiminnan keskittämiseksi emoyhtiöön jatkettiin ja saatettiin päätökseen tilikauden aikana. Art-Print Oy:n rotaatiopainoliiketoiminta siirtyi vuoden 2010 alusta liiketoimintasiirrolla osaksi emoyhtiön toimintaa (Botnia Print). Rakennejärjestelyllä pyritään kustannustehokkaampaan toiminta- ja organisaatiomalliin. Art-Print Oy on jatkanut toimintaansa arkkipainoyhtiönä. Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja tulosyksikkö Botnia Print yhteistyössä HSS-Median kanssa hankki uuden painokoneen ja postitusjärjestelmän, jotka otettiin käyttöön toukokuun alussa. Painorakennus valmistui helmikuussa. Uudessa painotehtaassa painetaan kummankin kustannusyhtiön kaikki lehdet. 3

6 Marraskuun alusta emoyhtiön Kokkolan toimipisteen muut kuin painotoiminnot siirtyivät Kosilan kiinteistöstä emoyhtiön kokonaan omistukseensa hankkimaan Kiinteistö Oy Mediakulmaan Kokkolan keskustassa. Konsernin kustanteiden yhteinen KP24-palvelu otettiin käyttöön tammikuussa. Keskipohjanmaa-lehden lehtiuudistus toteutettiin yhtiön syntymäpäivänä Konsernin lehtien toimituksellisen yhteistyön tiivistämistä jatkettiin ja selkeytettiin. Toimituksellinen teemasivuyhteistyö alkoi Ilkan, Pohjalaisen ja Kalevan kanssa. Yhtiön omaa varhaisjakelua laajennettiin tilikauden lopussa Kalajoelle ja Alavieskaan. Art-Print Oy:n alkuvuoden huonon tuloskehityksen vuoksi yrityksessä käytiin yhteistoimintaneuvottelut kustannusten karsimiseksi kysyntää vastaavalle tasolle. Neuvotteluiden tuloksena henkilökunnan lukumäärä putosi 47:stä 40:een. Konsernin tulos Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 32,2 milj. e, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11,7 %. Lehtien kustantamisen ulkoinen liikevaihto oli 19,0 milj. e ja kasvoi 4,3 %. Ilmoitusmyynti kasvoi 10,1 % ja tilausmyynti 0,97 %. Ilmoitusmyynnin kasvu oli alan yleistä kehitystä parempi. Kustannusliiketoiminta KOVA KEHITTÄMISEN VUOSI Vuosi 2010 oli voimakkaan kehittämisen vuosi, joka toi paljon uutta Keski-Pohjanmaan Kirjapainon lehtiperheen toimintaan. Edellisvuonna tehdyt saneerauspäätökset pantiin täytäntöön ja toimitusten työt organisoitiin monilta osin uudelleen. Uskon, että nyt toteutettu työkulttuurin muutos kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Helmikuussa avattiin KP24, konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu, johon kaikki yhdeksän lehteä tuottavat sisältöä yhdessä. Sujuvan yhteistyön rinnalla toimitukset varjelevat tiukasti oman lehtensä sielua ja profiilia. Jokaisen lehden olennaisin sisältö on yhä omaa ja erilaista. Yhteistyötä on viritetty entistä vahvemmin myös oman konsernin ulkopuolelle. Ilkan, Pohjalaisen ja Kalevan kanssa teemme kaikkia hyödyttävää teemasivuyhteistyötä. Yhteistyöhön ÖT:n kanssa on Keskipohjanmaa-lehden toimitus palaverissa. tullut lisää pontta muutettuamme saman katon alle Mediakulmaan lokakuussa. Keskipohjanmaa-lehden loppuvuosi huipentui 4. joulukuuta toteutettuun lehtiuudistukseen. Uudistus teetti paljon työtä, ja olen lopputulokseen todella tyytyväinen. Uusi ilme ja uudistuneet sisällöt tuovat Keskipohjanmaan vahvemmin kiinni tähän päivään. Kehittäminen myös jatkuu. Keskeisenä kohteena on paperilehtien ja sähköisten palvelujen entistäkin vireämpi yhteiselo. Lassi Jaakkola Päätoimittaja Keskipohjanmaa 4

7 Juha Tanskanen kouluttaa. Lehti uudistuu. Kustannusliiketoiminta YHTEISELLÄ JOUKKUEELLAMME MENEE HYVIN Perhonjokilaakso vietti syksyllä 40-vuotisjuhliaan. Keski-Pohjanmaan Kirjapainon kustannusliiketoiminnan huikean tulosparannuksen taustalla on organisaatiomuutos, jonka ansiosta koko yhdeksän lehden ja yhteisen verkkopalvelu KP24: n tuoteperheemme tekee aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Kokonaisajattelu yhteisen joukkueemme eteen on lyönyt itsensä läpi ilahduttavan nopeasti yhdessä saamme enemmän aikaan! Muutosten myötä kulurakenteemme on keventynyt oleellisesti ja koko konsernin yhteinen myynti- ja markkinointiosasto on tuonut toimintaamme uutta potkua ja tehokkuutta. Jokainen lehtiperheemme jäsen, myös kuopuksemme Selänne ensimmäisenä toimintavuotenaan, teki positiivisen tuloksen. Monet ylsivät jopa koko historiansa parhaaseen, kuten syksyllä 40-vuotista taivaltaan juhlinut Perhonjokilaakso. Tiivis yhteistyö on laajentanut myyjiemme repertuaaria. Pystymme yhä paremmin rakentamaan kokonaisuuden, jolla asiakkaamme saa lehtiemme ja KP24:n avulla kaipaamansa näkyvyyden usein enemmänkin. Suuri ilonaihe on sekin, että lehtiemme levikit ovat pitäneet pintansa. Osa pienemmistä lehdistämme on jopa kasvattanut levikkiään, ja useamman kerran viikossa ilmestyvien lehtien levikkinotkahdus oli ennakoitua pienempi saimme hyvän torjuntavoiton! Asiakkaittemme keskuudessa olemme haluttu yhteistyökumppani. Siitä pidämme tiukasti kiinni aktiivisella ja osallistuvalla otteella sekä tiiviillä yhteistyöllä oman organisaatiomme ja toimintaympäristömme kanssa. Alpo Ohtamaa Kustannusliiketoiminnan johtaja Graafisten ja viestintäpalvelujen (Art-Print Oy, Botnia Print, Kokkolan Jakelu Oy ja Kosila Digimedia) ulkoinen liikevaihto kasvoi 20,1 % ja oli 12,5 milj. e. Kasvu johtui pääosin uuden painotehtaan valmistumisesta ja sen myötä kasvaneesta työkannasta. Myös arkkipainamisen liikevaihto kasvoi vaikeassa kilpailutilanteessa. Konsernin liiketulos oli 1,81 milj. euroa (2009 0,519 milj. e). Konsernin tulos ennen satunnaisia erä oli 1,71 milj. e (2009 1,05 milj. e.). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 0,93 milj. e.. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 0,53 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 5,79 % (4,3 % 2009) ja oman pääoman tuotto 1,04 % (5,2 % 2009). Konsernin tulosta parantaa emoyhtiön pakollisen varauksen purku (100 teur). Konsernin tulosta arvioitaessa on otettava huomioon satunnaisiin kuluihin kirjattu vanhan rotaation käytöstä poistamisesta aiheutuneet myyntitappiot ja arvonalennukset (n. 760 teur). Uudesta rotaatiopainokoneesta on tehty elinkeinoverolain mahdollistama korotettu poisto, josta johtuva laskennallisen verovelan kasvu heikentää merkittävästi konsernin näytettyä tulosta. Kustantamisen liikevoitto oli 2,14 milj. euroa (11,1 % liikevaihdosta) ja parani merkittävästi edellisen vuoden tasosta. Graafisten ja viestintäpalvelujen liikevoitto oli 0,067 milj. e. Tulosta rasittaa arkkipainotoiminnan tappiollisuus. 5

8 Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava: Liikevaihto milj. e 31,2 28,8 32,2 Liiketulos milj. e -0,40 0,52 1,81 Liikevoitto % -1,3 1,8 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 4,3 5,80 Oman pääoman tuotto % -0,5 5,2 1,04 Omavaraisuusaste % 57,9 45,6 35,10 Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tulos Kertomusvuosi oli yhtiön 93. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 22,9 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 1,94 milj. e (8,5 % liikevaihdosta) (2009 0,25 milj. e) ja tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,99 milj. e (2009 0,29 milj. e). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,39 milj. e.. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 3,35 milj. e. Yhtiön liikevaihto ja liiketulos eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuonna 2009 yhtiö toimi pääosin konsernin hallintopalveluja tuottavana yhtiönä. Vuonna 2010 yhtiön toiminta on koostunut konsernin kustannusliiketoiminnasta, rotaatiopainotoiminnasta (Botnia Print), kiinteistöjen vuokrauksesta sekä hallinto- ja ict-palvelujen tuottamisesta konsernille. Emoyhtiössä on sen lisäksi toiminut liiketoimintayksikkönä sähköisiä palveluja pääosin konsernin ulkopuolelle tuottava Kosila Digimedia. Emoyhtiön tulosta parantaa pakollisen varauksen tuloutus (100 teur). Satunnaisiin kuluihin on kirjattu vanhan rotaation käytöstä poistamisesta syntyneitä myyntitappioita ja arvonalennuksia (n. 760 teur). Lisäksi satunnaisiin tuottoihin sisältyy fuusiovoittoa (123 teur). Poistoeron kasvu johtuu jälleenhankintavarauksen käytöstä ja uudesta rotaa- Graafinen liiketoiminta BOTNIA PRINT ALOITTI SANANVAPAUDEN PÄIVÄNÄ Uuden lehtitehtaan rakentaminen kertoo vahvasta uskostamme printtimediaan. Vuonna 2009 aloitimme yhteistyön HSS Media Ab:n kanssa ja saman vuoden elokuussa alkoivat yhteisen lehtitehtaamme rakennustyöt Lekatiellä. Uuden lehtitehtaan suunnitteluvaihe oli tiivis. Valmisteluun osallistui henkilöitä joka osastolta ja puntaroimme paljon eri vaihtoehtoja. Lopputulos on vertaansa vailla. Projekti eteni hurjaa vauhtia ja kaikki on mennyt paremmin kuin uskallettiin edes toivoa. Henkilökunnan panos on ollut loistava. Lyhyessä ajassa on tehty valtava määrä työtä, venytty äärimmilleen ja omaksuttu paljon uutta. Botnia Printin myötä hyppäsimme mekaanisesta painomaailmasta prosessiohjattuun tuotantoon. Toukokuun 3. päivänä 2010, kansainvälisenä sananvapauden päivänä painettiin ensimmäinen Keskipohjanmaa uudessa painossa. Huikea suoritus henkilökunnaltamme. Botnia Printin uusi painokone, kuiva-offset KBA Cortina on laatuaan Suomen ainut. Kun erinomaiseen painokoneeseen yhdistyy monipuolinen, huippuluokan postitusjärjestelmä, ovat mahdollisuudet rajattomat. Voimme tarjota asiakkaillemme huippulaatua loistavilla lisäpalveluilla. Väylä on auki tulevaisuuteen! Antti Porko Toimitusjohtaja 6

9 tiopainokoneesta tehdystä elinkeinoverolain vuonna 2010 mahdollistamasta korotetusta poistosta. Vapaaehtoisten varausten muutos johtuu yhtiön vuonna 2008 myymän Kosilan kiinteistön myyntivoitosta muodostetun jälleenhankintavarauksen käyttämisestä toimitilaosakkeiden hankintaan. Emoyhtiön keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava: Graafinen liiketoiminta ARKKIPAINOSSA RIITTÄÄ HAASTEITA Painotalot elävät edelleen vahvaa murroksen aikaa. Alan ongelmat ja haasteet ovat ennallaan oma paikka auringossa on kiven alla. Valonpilkahduksia on kuitenkin näkyvissä. Vuoden 2010 viimeinen neljännes oli Art-Printille vahvasti positiivinen. Painettavaa riitti kolmeen vuoroon ja myös liiketoiminnan kannattavuus koheni. Alan rakennemuutos on kuitenkin väistämättä edessä ja pidän tärkeänä, että alalla toimivat yritykset, jotka ovat vielä taloudellisesti kohtalaisen hyvässä kunnossa yhdistävät osaamistaan ja panostavat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan kustannustehokas ja kilpailukykyinen toiminta jatkossakin. Vuoden 2010 merkittävä valopilkku on 100 Konkaria -hanke, joka toi meille tunnustusta myös alan sisältä. Lanseerasimme keväällä kampanjan, jossa kerroimme etsivämme sataa painoalan konkaria myyntitiimiämme vahvistamaan. Kampanjalla on kolme kohderyhmää: viime vuosina alalta työttömiksi jääneet ammattilaiset, joilla on laaja kontaktiverkosto ja hinku päästä kiinni myyntityöhön. Toisena Art-Print Oy:n myyntijohtaja Kimmo Peränen etsii Konkareita. Syyskuussa pokkasimme valtakunnallisen Innovaatiopalkinnon. tavoittelimme alalta eläköityneitä, joilla on vielä virtaa ja halua käydä kauppaa omaan tahtiinsa. Kolmas ryhmä, jonka tavoittamisen uskon samalla auttavan koko toimialaa, on Suomen sadat pienet, kannattavuutensa kanssa painivat painotalot. 100 Konkaria -hanke antaa mahdollisuuden luopua omasta painotoiminnasta, keskittyä myyntiin ja välittää painotyöt Art-Printille provisiota vastaan. Uskon, että mahdollisuus poistua markkinoilta positiivisella tavalla tervehdyttää alan työ- ja kilpailutilannetta. Rohkea kampanjamme on saanut alan medioissa, järjestöissä ja graafisen alan väen keskuudessa paljon positiivista huomiota. Syyskuussa pokkasimme Graafinen Teollisuus ry:n toista kertaa myöntämän valtakunnallisen Innovaatiopalkinnon. Hannu Salmi Toimitusjohtaja Art-Print Oy Liikevaihto milj. e 2,91 3,1 22,89 Liiketulos milj. e -0,84-0,25 1,94 Liikevoitto % -28,9-8,0 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto % -0,25 1,6 6,54 Oman pääoman tuotto % -4,65 2,5 13,85 Omavaraisuusaste % 62,77 47,95 37,21 Investoinnit Konsernin kokonaisinvestoinnit tilivuonna olivat 14,71 milj. e. Investoinnit koostuvat pääosin rotaatiopainokoneinvestoinnista, Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4:n rakennusinvestoinnista sekä Kiinteistö Oy Mediakulman peruskorjauksesta. Rahoitus Konsernissa nostettiin tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 7,59 milj. e ja lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 0,86 milj. e. Konsernin pitkäaikaiset velat tilikauden lopussa olivat 17,7 milj. euroa ja konsernin taseen ulkopuoliset verolliset leasing-vastuut olivat 3,02 milj. e. (2009 5,2 milj. e.). Henkilöstö Johtamisen koulutus jatkui sekä johtoryhmävalmennuksena että koko esimieskunnan johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) koulutuksena. Koulutus jatkuu Johtamistaidon Opiston kanssa vuoteen 7

10 2012. Työhyvinvointiprojekti Sinä-Minä-Me käynnistyi vakuutusyhtiö Tapiolan tekemällä työhyvinvointikyselyllä. Kyselyn tulokset purettiin osasto- ja työyksikkökohtaisesti ja palautteen perusteella laadittiin koulutusohjelma, joka toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2011 aikana. Työyhteisökäyttäytymisen 360-tutkimus tehtiin Kalajokilaakso-lehdessä vuoden lopulla. Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 170 henkilöä. Konsernin vastaava luku oli 220. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat 8,4 milj. e ja konsernin 11,0 milj. e. Alla on esitetty emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta: Emoyhtiö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 1,31 1,36 8,38 Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 11,7 11,7 11,0 Tuote- ja palvelukehitys Konsernin lehtien omaa varhaisjakelun kehittämistä ja laajentamista on jatkettu tilikauden aikana. Vuoden 2010 alkupuolella julkaistiin konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu KP24 ja joulukuussa toteutettiin Keskipohjanmaan lehtiuudistus. Art-Print Oy:n myynnin palvelutarjontaan lanseerattiin vuoden lopussa uusi tuote, julkaisujärjestelmä, joka soveltuu julkaisujen tehokkaaseen ja turvalliseen tuottamiseen. Julkaisujärjestelmä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa Graafinen Teollisuus ry myönsi Art-Print Oy:lle vuoden 2010 innovaatiopalkinnon 100 Konkaria -hankkeelle. Sähköinen liiketoiminta KOSILA DIGIMEDIALLA HYVÄ SYKE Vuoden 2010 suuret fyysiset muutot työllistivät tiukasti myös Kosila Digimediaa. Koko konsernin liiketoiminnan alusta on toimiva ICT-infra. Yhtään lehteä ei synny, painotuotetta valmistu tai verkkopalveluja ei käytetä, jos tietotekniikka ei toimi. Kosilan rooli muutoksissa oli olla mukana Botnia Printin käynnistämisessä ICT-infran osalta. Lisäksi loppuvuonna siirrettiin koko konsernin hermokeskus kaksi salia ICT-infraa uuteen ympäristöön vuoden loppuun mennessä. Tämä hoidettiin kenenkään liiketoimintaa haittaamatta. Kaikki sujui hienosti, ja muutoksen riskit saatiin minimoitua huolellisella suunnittelulla. Kosilan digitaaliseen maailmaan vuonna 2010 mahtuu paljon suuria ilonaiheita. Olemme saaneet uusia, merkittäviä asiakkaita, innostavia projekteja, ja joukkomme on kasvanut jälleen muutamalla työntekijällä. Lisäksi olemme panostaneet merkittävästi sisäiseen kehitystyöhön ja siitä huolimatta täyttäneet myös tuotto-odotukset. Uudistimme sisäiset prosessimme, sovelluskehitys- ja projektinhallintamenetelmät. Lisäksi toteutimme todella ison tuotteistamisprosessin ydintuotteillemme. Kosila Digimedian substanssi on siinä porukassa, joka tätä työtä tekee. Koko joukkomme on jatkuvasti valmis ponnistelemaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Katsomme eteenpäin hyvällä mielellä ja tartumme mielenkiinnolla uusiin haasteisiin. Juha Erkkilä Tietohallintopäällikkö Kosila Digimedia 8

11 Kehitystoiminta UUSIIN TILOIHIN MEDIAKULMAAN JA LEKATIELLE Hallinnon vuosi 2010 pyöri pitkälle muuton ympärillä. Muutto yli 30 vuotta palvelleista Kosilan tiloista oli iso ponnistus, joka vaati valtavasti työtä. Projektin alusta saakka koko henkilöstö oli vahvasti mukana tilojen suunnittelussa. Suunnitelmat elivät, muuttuivat ja kehittyivät matkan varrella moneen kertaan, kun kaikille osastoille pyrittiin rakentamaan toimivat ja joustavat tilat. Kompromisseilta ei täysin vältytty, mutta loppujen lopuksi toiveet saatiin otettua hyvin huomioon ja uusiin tiloihin on oltu erittäin tyytyväisiä. Tyytyväisiä on oltu myös siihen, kuinka uusissa tiloissa koko henkilökunta on aiempaa enemmän tekemisissä keskenään. Henkilöstön kannalta tapahtui myös monia muita tärkeitä asioita. Toukokuussa työhyvinvointiprojekti SINÄ-MINÄ-ME käynnistyi Mediakulmaan muutettiin lokakuussa. työhyvinvointikyselyllä. Kävimme myös yhteisellä risteilyllä Kokkolan edustajalla ja tutustuimme joukolla Botnia Printiin. Kyselyn perusteella laadittua koulutusohjelmaa toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana yhtenäistettiin myös koko konsernin käytäntöjä ja henkilökuntaetuja sekä jatkettiin esimiesten JET-koulutusta. Taloushallinnon piti kiireisenä paitsi muutto, myös yritysrakenteiden päivittäminen. Vuosi 2010 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudessa yhtiörakenteessa ja käytäntöjä hiottiin tiiviisti parhaiden toimintatapojen löytämiseksi. Krister Höglund Talousjohtaja Soili Kotisaari Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallitus: Varsinaiset jäsenet: Juhani Hautamäki, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Vesa Pihlajamaa, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005 Tapio Savola, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa. Toimitusjohtaja Antti Porko Konsernijohtoryhmä vuoden 2010 aikana: Antti Porko, toimitusjohtaja Krister Höglund, talousjohtaja Lassi Jaakkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa-lehti Soili Kotisaari, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Alpo Ohtamaa, kustannusliiketoiminnan johtaja Hannu Salmi, toimitusjohtaja Art-Print Oy Tilintarkastajat KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Minna Herlevi, KHT 9

12 Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Konsernin toiminnan riskit liittyvät olennaisesti toimialan yleisiin riskeihin eli mediamainonnan ja painovolyymien kehitykseen. Pidemmällä aikavälillä koko alan riski on levikkien mahdollinen laskeminen. Myös sanomalehtipaperin ja jakelun hintakehitys ovat kannattavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä. Näkymät vuodelle 2011 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa talouden elpymisen vaikutuksia konserniyhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen on vaikea ennustaa. Mediamainonnan lasku on taittunut ja konsernin kustannustoiminnan ja painotoiminnan liikevaihdon uskotaan jonkin verran kasvavan. Koko konsernin liikevoiton ja suhteellisen liikevoittoprosentin odotetaan paranevan edellisen vuoden tasosta. Omistus ja omat osakkeet Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä oli vuoden 2010 lopussa 756 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. K-sarjan osakkeita on kpl ja A-sarjan osakkeita kpl, yhteensä kpl. K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakeomistuksen ja äänivallan perusteella ovat: Vanha ja uusi pj. Jukka Tunkkari ja Juhani Hautamäki. Hallitus TEKEMISEN MEININKI Vuoden 2010 yhtiökokouksessa Jukka Tunkkari luopui 17 vuotta kestäneestä hallituksen puheenjohtajuudestaan, ja minä otin vastaan haasteen jatkaa työtä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Olen lähtenyt liikkeelle luottavaisella mielellä. Jukka hiihti hyvät jäljet, joista on ollut hyvä lähteä matkaa jatkamaan. Vaikka juureni Keski-Pohjanmaan Kirjapainossa eivät ole yhtä vahvat kuin Tunkkarin ja Kalliokosken suvuilla, on konserni vuosien saatossa merkinnyt minulle yhä enemmän. Viime vuosina tehtyjen päätösten myötä olemme määrätietoisesti r yhtyneet kehittämään toimintamme asiakaspalvelulähtöisyyttä, yhteistyötä ja joustavuutta. Muutoksilla on tähdätty liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Isojen päätösten takana on vahva uskomme printtimediaan. Ihmiset haluavat edelleen lukea paperilehteä. Vuoteen 2010 mahtuu hallituksen näkökulmasta paljon ilonaiheita. Koko konsernin toimintaan on heijastunut vahva tekemisen meininki. Botnia Printin toiminnan alkaminen on iso asia ja muutto takaisin Kokkolan keskustaan, Mediakulmaan, kuvastaa vahvasti sitä, kuinka haluamme olla ihmisten ilmoilla ja saapuvilla, keskellä kaupunkia. Isoihin muutoksiin on löydetty positiivinen, hyvä ote. Uskomme tulevaisuuteen on vahva. Kokkolan ja Ylivieskan ta- 10

13 Talousjohtaja Krister Höglund, hallituksen jäsenet Tapio Savola, Sari Puutio, Juhani Hautamäki (pj.), Vesa Pihlajamaa sekä toimitusjohtaja Antti Porko. lousalueiden näkymät ovat hyvin positiiviset. Viime vuosina konsernissa tehdyt ratkaisut ovat olleet oikeita ja olemme matkalla oikeaan suuntaan. Kannattava ja tuloksellinen liiketoiminta antaa meille itsenäisen päätäntävallan ja mahdollisuuden edetä johdonmukaisesti tavoittelemaamme suuntaan. Tästä on hyvä jatkaa ja ponnistaa yhdessä eteenpäin! Juhani Hautamäki Hallituksen puheenjohtaja Haluamme olla ihmisten ilmoilla ja saapuvilla, keskellä kaupunkia Viime vuosina konsernissa tehdyt ratkaisut ovat olleet oikeita ja olemme matkalla oikeaan suuntaan. Osakas Osuus Osuus äänistä osakkeista Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oyj 26,8 14,1 Ilkka-Yhtymä Oyj 21,1 15,4 Kokkolan Osuuspankki 6,9 3,8 Keskipohjanmaa-säätiö 5,8 3,04 Maria Isohanni 3,3 2,6 Keski-Pohjanmaan Tietopalvelu Oy 2,7 1,4 Matti Kalliokoski 2,7 1,7 Jukka Tunkkari 1,2 0,8 Suomen Keskustan Keski-Pohjanmaan Piiri 1,0 0,7 Suomen Keskustan Kannuksen osasto 0,9 0,8 Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,33. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 2,0 euroa/osake yht ,00 euroa - Jätetään omaan pääomaan ,33 euroa - Yhteensä ,33 euroa Hallitus toteaa, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä ja voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 11

14 KONSERNI- PALVELUT KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Rantakatu 10 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Rantakatu 10 / PL Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Lassi Jaakkola Tähtelänkuja 2, Haapavesi Puh Faksi Päätoimittaja Katariina Anttila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Rantakatu 10 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Haukilahdenkatu 4 / PL 45, Helsinki Puh Faksi Rantakatu 10 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Rantakatu 10, Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Jouko Pensaari Valtakatu 9, Kannus Puh Faksi Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Numminen Kalliontie 30 / PL 2, Nivala Puh Faksi Päätoimittaja Seija Krapu Pajalankatu 17 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Kirkkotanhua 3, Veteli Puh Faksi Päätoimittaja Mauri Aho Ståhlberginkatu 2-4, Haapajärvi Puh Faksi Vastaava toimittaja Jouko Lassila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Lekatie 2 / PL Kokkola Puh O S A K K U U S - J A K I I N T E I S T Ö Y H T I Ö T Oy Creamedia Ab (30 %) Spektr Kustannus Oy (32 %) Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 (100 %) Kiinteistö Oy Mediakulma (100 %) Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori (76 %) Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 (47 %) Reusner As (16,9 %) 12

15 KONSERNIORGANISAATIO 2011 Taloushallinto Talousjohtaja Krister Höglund KONSERNI- PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari Tietohallinto ja Kosila Digimedia Tietohallintopäällikkö Juha Erkkilä Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa Toimitusjohtaja Antti Porko KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA Lehtien päätoimittajat Art-Print Oy GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Graafisen liiketoiminnan johtaja Hannu Salmi Botnia Print

16 Rantakatu 10 / PL Kokkola Puh Faksi konserni.kpk.fi CREAMEDIA

17 TOT E U T U S T E N V U O S I N U M E R O I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

18

19 TOT E U T U S T E N V U O S I N U M E R O I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

20 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O T U L O S L A S K E L M A TA S E R A H O I T U S L A S K E L M A T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT T U N N U S L U V U T J A N I I D E N L A S K E N TA K A A V AT A L L E K I R J O I T U K S E T J A T I L I N TA R K A S T U S K E R TO M U S

21 TULOSLASKELMA Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Materiaalit ja palvelut: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten arvonalennukset Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron muutos Varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot Laskennallisen verovelan muutos Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta T U L O S L A S K E L M A TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

22 TASE Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut T A S E Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset konserniin kuuluvilta yrityksiltä Siirtosaamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konserniin kuuluvilta yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

23 TASE Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS KONSERNIRESERVI TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat konsernin ulkopuolisille yrityksille Siirtovelat ulkopuolisille T A S E VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

24 RAHOITUSLASKELMA Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 R A H O I T U S L A S K E L M A LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liiketappio/-voitto Poistot Muut ei rahamääräiset erät Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Muut oikaisuerät (käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot Pakollisen varauksen käyttö Pakollisen varauksen purku Myyntivoittojen ja tappioiden eliminointi Käyttöpääoman muutos Korot ja muut rahoituskulut Saadut osingot Ei rahamäääräinen arvonalennus Saadut korot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Käyttöomaisuuden myyntituotot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Pitkäaikaisten saamisten muutos Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Konsernirakenteen muutos INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Osinkojen palautus Maksetut konserniavustukset Saadut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat fuusiosta Rahavarat 1.1 Rahavarat RAHAVAROJEN MUUTOS KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

25 T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT Konsernitilinpäätös Konsernin emoyhtiö on Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, kotipaikka Kokkola. Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana tytäryhtiöt Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 ja Kiinteistö Oy Mediakulma. Jokilaakson Kustannus Oy on fuusioitu emoyhtiöön Konserniyhtiöistä Art- Net Oy on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Art-Net Oy:llä ei ole ollut liiketoimintaa tilikauden aikana. Emoyhtiön osakkuusyhtiönä on käsitelty Oy Creamedia Ab ja Spektr Kustannus Oy. Osakkuusyhtiöistä Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Yhtiöt eivät palvele konsernin varsinaista liiketoimintaa ja yhtiöiden merkitys konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksetut oman pääoman ylittävät/alittavat arvot on kirjattu konserniaktiivaksi/-reserviksi, jotka poistetaan/tuloutetaan 5 tai 10 vuoden aikana. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset katteet, sisäiset saamiset ja sisäiset velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä ja konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Osakkeet on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: - rakennukset 40 vuotta - rakennelmat 10 vuotta - rakennuksen laitteistot 20 vuotta - tuotannolliset koneet ja laitteet 10 vuotta - atk-laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta - muut koneet ja kalusto 5 vuotta - liikearvo 5 vuotta - muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta - konserniliikearvo 5/10 vuotta VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on esitetty fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai tätä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä aineiden ja tarvikkeiden osalta. ELÄKETURVA Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisella TYEL-eläkevakuutuksella. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Konsernitilinpäätöksen laskennallisena verovelkana on huomioitu kertyneeseen poistoeroon ja vapaaehtoiseen varaukseen sisältyvä verovelka ja laskennallisena verosaamisena hyllypoistoihin sisältynyt verosaaminen. Molemmat erät on laskettu 26 % verokantaa käyttäen. JOHDANNAISSOPIMUKSET Osa emoyhtiön vaihtuvakorkoiseen lainaan perustuvan rahoituksen aiheuttamaa korkoriskiä on pienennetty koronvaihtosopimuksilla. Näihin sopimuksiin liittyvät korot on tilinpäätöksessä jaksotettu suoriteperusteisesti ja ne on esitelty nettomääräisinä rahoitustuottojen- ja kulujen pääryhmässä. Johdannaissopimusten nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty liitetiedoissa. T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T LUKUJEN VERTAILUKELPOISUUS Emoyhtiön tuloslaskelman luvut eivät ole vertaulukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuonna 2009 yhtiö toimi pääosin konsernin hallintopalveluja tuottavana yhtiönä. 9

26 Konserni 2010 Konserni 2009 Emo 2010 Emo 2009 Liikevaihto toimialoittain Lehtien kustantaminen Graafi set ja viestintäpalvelut Muu toiminta Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet Konsernin kahden johtohenkilön eläkeiäksi on sovittu vuotta. Henkilöstö keskimäärin Toimittajat Kirjatyöntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Poistot ja arvonalennukset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Konserniliikearvon poisto Konserniliikearvon tuloutus Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Muilta Yhteensä Tuotot pitkäaikaista sijoituksista yhteensä Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä

27 Konserni 2010 Konserni 2009 Emo 2010 Emo 2009 Sijoitusten arvonalennukset Konserniyrityksen arvonalennus Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Yhteensä Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Erään korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Saadut myyntivoitot Saadut konserniavustukset Fuusiovoitot Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut Myyntitappio Satunnaiset kulut Annettu konserniavustus Annetut avustukset Satunnaiset kulut yhteensä Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Yhteensä Varausten muutos Jälleenhankintavarauksen käyttö Välittömät verot Tulovero aikaisemmilta tilikausilta Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallinen verosaaminen/-velka netto muutos Yhteensä Saamiset vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset konsernin ulkopuolisilta Laskennalliset verosaamiset T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset

28 Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Saamiset muilta Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Vaihto-omaisuus ja varaston muutos Vaihto-omaisuus Tuloslaskelman varaston muutos Vaihto-omaisuus Osakkeet Osakkeet omistus- Osakkeet Saamiset omistus- Saamiset Yht. konserniyritykset yhteysyritykset muut yhteysyritykset muut Sijoitukset emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Fuusio Siirrot erien välillä Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Sijoitukset konserni Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Muutos Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset Kirjanpitoarvo Art-Print Oy:n tulos vuonna 2010 oli tappiollinen. Yhtiön osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu hankintamenoon. Yhtiön huonon tuloskehityksen vuoksi niihin liittyy arvostusriskiä.

29 Konsernin omistusosuus % Konsernin äänivaltaosuus % Oma pääoma Tilikauden tulos Konserniyritykset Art-Print Oy, Kokkola Kokkolan Jakelu Oy, Kokkola ArtNet Oy Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Ylivieska Kiinteistö Oy Kokkola Väylä Kiinteistö Oy Mediakulma Osakkuusyritykset Oy Creamedia Ab, Kokkola Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2, Kokkola Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo, Veteli Spektr Kustannus Oy Osakkuuusyhtiöt Oy Creamedia Ab ja Spektr Kustannus Oy on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. Käyttöomaisuus/Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Ennakko- Konserni- Maa- Raken- Koneet ja Muut aineell. Ennakko- Yhteensä oikeudet maksut liikearvo alueet nukset kalusto hyödykkeet maksut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot Ennakkomaksut Tasearvo Käyttöomaisuus/Emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Fuusiosta Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Fuusiosta Tilikauden poisto Kertyneet poistot T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Ennakkomaksut Tasearvo

30 Konserni 2010 Konserni 2009 Emo 2010 Emo 2009 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Arvonkorotusrahasto 1.1 Arvonkorotusrahasto Vararahasto Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Jälleenhankintavarauksen oman pääoman osuus * Konsernirakenteen muutos Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä * Verovelalla vähennetty (74 %* ,00) osuus vuonna 2008 tehdystä jälleenhankintavarauksesta (jakoa ei tehty vuoden 2008 tilinpäätöksessä). Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitonjakokelpoiset varat Osakepääoman jakautuminen emoyhtiö kpl kpl kpl kpl K-sarja A-sarja Yhteensä Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-osakkeisiin verrattuna 14

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i 2 0 0 9 s a n o i n j a k u v i n J u k k a Tu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2014 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Liiketoimintarakenne...7 Yhtiörakenne...8

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2013 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

PHP Holding Oy:n konserni

PHP Holding Oy:n konserni PHP Vuosikertomus 25 PHP Holding Oy:n konserni Toiminnan laajuus 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1-31.12.23 Liikevaihto e 64 117 4 59 475 32 58 432 185 Liikevaihdon muutos, % 7,8 1,8,1 Bruttoinvestoinnit

Lisätiedot

KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia

TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia 2008 ts-yhtymä vuosikertomus TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia Sisältö Avainlukuja... 4 Yhtiön organisaatio,

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila Tilinpäätös 2010 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

ts-y 2011 htymä vuosikertomus

ts-y 2011 htymä vuosikertomus ts-yhtymä 2011 vuosikertomus TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Sisältö

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Tunnuslukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 5 GWS-yhtiöt 6 Kyro 8 Perlos 10 Detection Technology 12 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

ARVO. Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta KAIKEN YTIMESSÄ ON

ARVO. Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta KAIKEN YTIMESSÄ ON Tilinpäätös 2014 KAIKEN YTIMESSÄ ON ARVO Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta olemme pystyneet kehittämään osaamisemme, teknologiamme ja tehokkuutemme aina vain paremmiksi. Konsernissamme hallitaan

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot