Käyttöönotto. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöönotto. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1"

Transkriptio

1 Käyttöönotto ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

2 Esipuhe... 3 Dataverkon osoitteiden asettelu... 4 Yhteyden muodostaminen järjestelmään... 5 AK-SM 720 gateway perusasettelut... 5 Pika-asettelu...6 Hälytysreleet...7 Hälytyksen yleisasettelu...8 IP asettelu...8 I/O asettelu...9 I/O tila ja käsikäyttö...9 Säätimien lataus dataverkosta Dataverkon yksittäisten säätimien asettelu AK-SM 720 Mastertoiminnot Aikataulut...12 On/Off säätö...13 Päivä/Yö ohjaus...13 Ruiskutus on...14 Sulatusryhmät...15 Adaptiivinen sulatus...16 Po optimointi...17 Valoalue...19 Reunalämmitys...20 Lisämittarit(kWh mittaus)...21 Kuormituksen rajoitus...22 Rekisteriöinnin määrittely Backup/Tallennus Tekstiviestihälytysten lähetys AK-SM AK-PI 200 Danbuss muuntimen integrointi AK-SM LIITE 1: Service Tool Käyttöopas - Service Tool asennus ja käyttö - perinteisen Internet yhteyden määrittely LIITE 2: Konvertointiohje -esimerkkiohje kuinka vanha säädin korvataan uuteen säätimeen jossa eri ohjelmaversio LIITE 3: 3G Internet etäyhteys - vaihtoethoinen etäyhteysohje, esim. väliaikaiseen etäyhteyteen ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 2

3 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on tarkistella ADAP-KOOL Next Generation (AK NG) kylmäautomatiikka-järjestelmän käyttöönotossa huomioitavia asioita. Ohjetta voidaan pitää tyypillisen kaupan kylmäjärjestelmän asennusesimerkkinä. Ohjetta on hyvä seurata kronologisessa järjestyksessä käyttöönottovaiheessa. Ohje ei ole kaikilta osiltaan kaikenkattava työmenettelyohje automatiikkajärjestelmän täydelliseen toimintaan. Jokainen kylmäjärjestelmä on yksilöllinen ja automatikkajärjestelmä ja sen toiminnot tulee aina soveltaa tapauskohtaisesti. Tätä ohjetta täydentää jokainen AK NG tuotteen yksittäinen ohje, joita tulee käyttää tarvittaessa apuna. AK NG järjestelmän yksinkertaistettu esimerkkikytkentä ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 3

4 Dataverkon osoitteiden asettelu Asettele säätimien LON/MOD-bus osoitteet. EKC-tyyppisissä säätimissä LON/MOD-bus osoite valitaan parametrista o03. Osoite voidaan valita välillä Osoitevalinnan jälkeen osoite voidaan lähettää parametrista o04. Uudentyyppisissä säätimissä LON osoite valitaan suoraan kolmesta kannessa sijaitsevista 0-9 numeroiduista valitsimista. Osoite voidaan valita välillä Osoitevalinnan jälkeen osoite voidaan lähettää painamalla Service Pin painiketta. Huomioi että LON/MOD-bus väylässä on oltava yksilöllinen osoite. AK-SM 720 osoitteeksi asetetaan 001. (AK-SM 720 gateway pystyy käsittelemään 200 säädintä, jos säädinmäärä ylittää 200 kpl täytyy verkkoon asentaa toinen AK-SM 720. Maks. 10 kpl AK-SM 720 samassa verkossa. ) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 4

5 Yhteyden muodostaminen järjestelmään AK-NG järjestelmän AK SM720 (tai 350) voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan myös luoda suora yhteys huoltokaapelin (080Z0262) avulla. Jos säätimet ovat dataväylässä, voidaan mistä tahansa säätimestä, johon ST500 on kytketty, siirtyä dataverkko pitkin toiseen säätimeen. (Vaatii että verkko on ladattu AK-SM) Käyttöönoton yhteydessä AK-SM 720 otetaan yhteys ServiceToolilla huoltokaapelin avulla. Kts. Service Tool AK-ST 500 Käyttöopas. AK-SM 720 gateway perusasettelut Siirry AK-SM720 asettelusivulle ja avaa Konfigurointi lukko, säädin ei anna muuttaa useimpia asetuksia ellei konfigurointilukko ole avattu. Aseta seuraavaksi aika ja pvm. asettamasi aika synkronoituu dataverkkoon kytkettyihin säätimiin. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 5

6 Pika-asettelu - Huomioi Kohteen nimi ja Tunnus, nämä ovat järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana etäyhteyttä määriteltäessä. - Yhteystyyppi valitaan IP-kanava kun käytetään Internet etäyhteyttä. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 6

7 Hälytysreleet Eri asteen hälytyksille voidaan määritellä oma hälytysrele. Usein järjestelmän korkeat hälytykset lähetetään eteenpäin ulkoisen releen avulla. Tyypiksi voidaan valita Kunnes resetoidaan : häly täytyy käsin kuitata/autom.vaiennusaika kuittaa häl.releen. Seuraa tilaa : häl.rele pyssy aktiivisena niin kauan kuin itse häly/ autom.vaiennusaika kuittaa häl.releen. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 7

8 Hälytyksen yleisasettelu - Testirele toiminto varaa ulostuloista releen joka aktivoituu määritellyn aikajakson ajoin (esim. hälytysyhteyden testaus) - Olen elossa hälytys luo softassa hälytyksen joka ilmestyy säätimen hälytyslistaan Ensiasennuksen jälkeen, kun laitos on stabilisoitunut, on hyvä käydä tyhjentämässä hälytysmuisti. AK-SM 720 pitää viimeisimmät 200 hälytystä muistissaan. (Hälytykset voidaan nähdä 2 vuoden takaa AK-EM 100:ssa) IP asettelu -Lisätiedot TCP/IP yhteyksistä kts. Service Tool käyttöopas ja 3G Internet etäyhteys - Kun IP asettelu on aseteltu lukitse SM720 konfigurointi lukko. Tämän jälkeen voit muodostaa yhteyden TCP/IP verkon yli. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 8

9 I/O asettelu Säätimen sisääntulot/ulostulot (I/O) tulee asetella sähkökuvien mukaan. Mod numero määrittelee mihin moduuliin I/O kytketään, 1 moduuli on itse säädin. Mod 2 on ensimäin laajennusmoduuli, Mod 3 on toinen laajennusmoduuli jne. siinä järjestyksessä kun ne kytketään säätimen perään. Pt numero on moduulin liitäntänumero, kts. alla olevasta kuvasta säätimen/moduulin Pt numerot. I/O tila ja käsikäyttö Kun säädin on lukittu, voidaan sisääntuloja/ulostuloja käyttää käsikäytöllä ja lukea niiden kärkitiedot/mittaukset. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 9

10 Säätimien lataus dataverkosta 1. Skannaa verkko 2. Päivitä verkkolista kun skannaus on valmis 3. Anna säätimien nimet (Esim. POS 1.Pakastehuone) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 10

11 Dataverkon yksittäisten säätimien asettelu Klikkaamalla säädinkuvaa verkko näkymä suvulta pääset yksittäisten säätimien asettelusivulle. Kts. säädinkohtaiset asetteluohjeet. Kiinnitä huomiota yksittäisiä säätimiä aseteltassasi seuraavat toiminnot jotka vaativat yhteistä koordinointia ja suunnittelua: - Sulatus - Adaptiivinen sulatus - Ruiskutuslupa - Valojen ohjaus - Adaptiivinen reunalämmitys - Po optimointi Aseteltuasi säätimen voit kopioida asetukset dataverkon identtisiin säätimiin. Ohjelma antaa listan säätimistä johon asetukset voidaan kopioida. (Kopioitavan säätimen/tiedoston ja kohdesäätimen tuotenumero ja ohjelmaversio on täsmättävä) HUOM! Käytä säätimet sähköttömänä asteltuasi/kopioituasi asetukset! ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 11

12 AK-SM 720 Mastertoiminnot Aikataulut Useampia aikatauluja voidaan luoda ohjatakseen eri toimintoja, esim. jos halutaan jakaa päivä/yö toiminto useampaan ryhmään, kalustevalojen ohjaus, valoalueohjaus(sm720 releohjaus). (Päivä/Yö pääaikataulu asetetaan päävalikosta ) Aseta aikataulun nimi, tyyppi, ulkoinen käsiohitus, ON/OFF ajat viikkoaikataulussa & pyhäpäivät. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 12

13 On/Off säätö Toiminnon avulla voidaan tietyn säätimen tiettyjen parametrien tilatiedon avulla ohjata toisen säätimen tiettyjä parametreja. Päivä/Yö ohjaus Toiminnon avulla voidaan luoda säädinryhmiä/yksittäisiä säätimiä joiden päivä/yö toiminto aktivoidaan aikataulun/käsiohjauksen mukaan. Päivä/Yötoiminolla voidaan toteuttaa mm. seuraavat toiminnot, jotka asetellaan yksittäisistä säätimistä: Koneikkosäätimet: - asetusarvon poikkeuttaminen Höyrystinsäätimet: - asetusarvon poikkeuttaminen - yöverhojen ohjaus - kalustevalojen ohjaus - termostattiohjauksen painotus S3/S4 - reunalämmityksen pulssitus - puhaltimien pulssitus kun asetusarvo on saavutettu yöaikaan HUOM! Tarkista yksittäisten säätimien Päivä/Yö asetukset! Päivä/Yö asettelu AK-SM 720: Asettelu Ryhmän säätimet Statukset HUOM! Muista asetella DI-ohituksen sisääntulo I/O asetuksista jos käytössä. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 13

14 Ruiskutus on Jos ruiskutuslupa koneikkosäätimiltä höyrystinsäätimille koordinoidaan verkon välityksellä, huomioi seuraavat asiat: - kun koneikkosäädin ohitetaan käsikäytölle (koneikkosäädin OFF-tilassa) ruiskutuslupa häviää höyrystinsäätimiltä. Ruiskutuslupa on laitettava käsikäytölle AK-SM720 Ruiskutus on valikosta - jos AK-SM 720 ei saa kommunikointiyhteyttä koneikkosäätimeen ruiskutuslupa katoaa - jos höyrystinsäätimeen ei saada kommunikointiyhteyttä ruiskutuslupa kyseiseltä höyrystinsäätimeltä ei katoa (ei myöskään vaikka pitäisi) - ruiskutuslupa katoaa aina jos koneikkosäädin ei pysty käynnistämään vähintään yhtä kompressoria (kompressori varopiirit, varoajat, varorajat jne). Tämä koskee myös kaapelilla toteutettua ruiskutuslupaa. HUOM! Tarkista että koneikkosäätimien ruiskutuslupa on valittu verkko, höyrystinsäätimet eivät tarvitse erillistä asettelua Ruiskutusluvan asettelu AK-SM 720: Valitse koneikkosäädin ja sen takana olevat höyrystinsäätimet, muista käynnistää toiminto! HUOM! Ruiskutuslupa voidaan myös koordinoida perinteisesti kaapelia pitkin koneikkosäätimen ulostulosta höyrystinsäätimien sisääntuloon. Tällöin AK-SM720 ei vaadi erillisiä asetuksia, mutta koneikkosäätimen ulostulo ohjelmoidaan ruiskutusluvan antajaksi ja höyrystinsäätimien sisääntulo vastaanottajaksi. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 14

15 Sulatusryhmät Sulatukset voidaan koordinoida AK-SM 720 aseteltavan viikkoaikataulun mukaan erillisille säätimille/säädinryhmille. Huomioi seuraavat asiat kun asetat sulatusajat AK-SM720 viikkoaikataulun mukaan: - aseta yksittäisiin höyrystinsäätimiin sulatusten aloitusaikaväli suurempi tai yhtä kuin AK- SM 720 sulatusaikataulun välinen sulatusaika - AK-SM 720 koordinoitu yhteissulatus odottaa kaikkien ryhmässä olevien säätimien olevan valmiiksi sulatettu, ennen kuin yksikään säädin samassa ryhmässä alkaa jäähdyttää (huomioi yksittäisissä höyrystinsäätimissä: maksimi sulatusaika, maks. pitoaika yhteissulatuksen jälkeen=kauanko säädin maks. odottaa että muut samassa ryhmässä ovat valmiiksi sulattaneet enne jäähdytyksen aloittamista) - AK-SM 720 koordinoitu sulatus, ei yhteissulatus, toiminto ei odota muita säätimiä samassa ryhmässä ennen jäähdyttämisen jatkamista Sulatusryhmien asettelu AK-SM 720: Valitse yhteissulatus tai ei, valitse ryhmään kuuluvat säätimet ja aseta sulatusajat viikkoaikataulun mukaan. Pyhäpäivät määräytyvät Päivä/Yö pääaikataulusta, muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! AK-CC 450/550 säätimiin voidaan asettaa sulatusten aloitusaikaväli ja päiväaikataulu kellonajan mukaan. (Jos säädin ei ole dataverkossa, vaatii kellokortin sulatusaikojen asettelemiseksi) AK-CC750 säätimeen voidaan asetella sulatusten aloitusaikaväli ja viikkoaikataulu. HUOM! Muista asetella DI-käynnistyksen sisääntulo I/O asetuksista jos käytössä ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 15

16 Adaptiivinen sulatus Sulatukset voidaan myös toteuttaa adaptiivisesti AK-CC550/750 höyrystinsäätimissä. Tällöin AK- SM 720 kautta koordinoidaan mille höyrystinsäätimille lähetetään lauhdutinpainetieto miltäkin koneikkosäätimeltä. Huomioi seuraavat asiat kun asetat adaptiivisen sulatuksen: AK-CC 550 eri toiminnot (parametri d21): - pelkkä hälytystieto jäätyneestä höyrystimestä - toiminto suorittaa ylimääräisiä sulatuksia muiden aseteltujen sulatusten lisäksi (sulatusten aloitusaikaväli, viikkoaikataulu ja tarpeenmukainen sulatus toteutuu edelleen normaalisti). AK-CC 750 eri toiminnot: (AK-CC 750 säätimeen voidaan myös kytkeä suoraan lauhdutinpainelähetin, jolloin koordinointi AK-SM 720 kautta on turhaan) - pelkkä hälytystieto jäätyneestä höyrystimestä - aseteltujen sulatusten peruutus päiväaikaa. HUOM! Kalusteissa joissa yöverhot, on yöverhot ja päivä/yö toiminto oltava synkronoitu! - aseteltujen sulatusten peruutus aina (huoneet & kohteet ilman yöverhoja) - toiminto suorittaa ylimääräisiä sulatuksia muiden aseteltujen sulatusten lisäksi (sulatusten aloitusaikaväli ja viikkoaikataulu toteutuu edelleen normaalisti). Adaptiivisen sulatuksen asettelu AK-SM 720: Valitse koneikkosäädin josta lauhdutinpaine jaetaan halulamellisi höyrystinsäätimille ja käynnistä säätöfunktio. HUOM! Toiminto on hyvä testata ja seurata ensin ottamalla käyttöön pelkkä hälytystieto. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 16

17 Po optimointi Imupaineen optimointia varten tulee koneikkosäätimille koordinoida sen perässä olevien höyrystinsäätimien kuormitustiedot. Toisin sanoen jokaiselle koneikkosäätimelle on luotava oma Po opt ryhmä. Huomioi seuraavat asiat kun Po optimoit koneikkosäätimen: - koneikkosäätimelle on aseteltava min/max sallittu imupaineen asetusarvo (imupaineen min/max poikkeutus ) - höyrystinsäätimen kuormitustieto lasketaan termostaattilämpötilasta ja asetetusta differenssistä. Toiminto ei vaadi erillisiä asetuksia höyrystinsäätimeen - sulatuksen jälkeinen kuormituksen huomioimatta jättämisaika Po optimoinnin asettelu AK-SM 720: Valitse optimoitava koneikkosäädin ja sen takana olevat höyrystinsäätimet, DI-sisääntulolla toiminto voidaan myös väliaikaisesti ohittaa. Älä muuta Po toiminnon erikoisasetuksia. Muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! Muista asetella DI-ohituksen sisääntulo I/O asetuksista jos käytössä. Po optimoinnin poikkeutus on myös hyvä laittaa seurantaan ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 17

18 Po optimoinnin historiatiedot: Klikkaamalla ryhmään kuvaa saat esille ryhmän kuormitustiedot viime vuorokaudelta ja viikolta. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 18

19 Valoalue Valoalueen avulla voidaan ohjata AK-SM 720 säätimen rele-ulostuloa. Valoalueryhmä voi ohjata releulostuloa seuraavien toimintojen avulla: - aikataulun mukaan, luo ON/OFF aikataulu Aikatulut osiosta - mitatun valotason (lux) mukaan, valoanturi, 080Z2172, tulee liittää AK-SM 720 sisääntuloon (max 2 kpl) - valo-ohjaus voidaan käsiohittaa ON ja OFF DI-sisääntulojen avulla, ON-ohitus voidaan myös ajastaa jos käytetään pulssipainiketta Valoalueen asettelu AK-SM 720: HUOM! Muista asetella DI-ohituksen sisääntulot ja valoanturin sisääntulo I/O asetuksista jos nämä on ryhmässä määritelty käytettäväksi. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 19

20 Reunalämmitys Reunalämmitys toiminnon avulla voidaan kalustesäätimien reunalämmitystä pulssittaa adaptiivisesti kastepisteen mukaan. AK-SM 720 tulee liittää kosteus/lämpötila-anturi, 080Z2171, josta AK-SM 720 laskee kastepisteen, jonka se lähettää yksittäisille höyrystinsäätimille määriteltyjen ryhmien perusteella. Huomioi seuraavat asiat kun käytät adaptiivista reunalämmitystä: - kosteus/lämpötila-anturi on liitettävä AK-SM höyrystinsäätimissä on määriteltävä pulssitus kastepisteohjauksella. (AK-CC 450/550, parametri o85=2, AK-CC 750 Yhteiset toiminnot ) - min ja max kastepisterajat jonka välillä reunalämmitys säätyy on määriteltävä, myös min pulssitus on määriteltävä (AK-CC 450/550 parametrit o86, o87 & o88, AK-CC 750 Yhteiset toiminnot ) Reunalämmityksen asettelu AK-SM 720: Valitse kastepisteanturi ja höyrystinsäätimet jolle kastepistotieto tulee lähettää. Muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! Muista asetella kastepisteanturin sisääntulot I/O asetuksista. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 20

21 Lisämittarit(kWh mittaus) Lisämittareiden avulla voidaan seurata kulutusta: kwh, m3 jne. Lisämittarit on liitettävä AK-SM 720+AK-XM 107A laajennusmoduuliin (080Z0020). Huomioi seuraavat asiat kun käytät lisämittareita: - pulssi > 30ms - kytke laajennusmoduuli sähköttömänä Lisämittarin asettelu AK-SM 720: Anna lisämittarin nimi, yksikkö ja määrittele montako pulssia/yksikköä. Huomaa että kulutuslukema voidaan myös skaalata ja resetoida. Muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! Muista asetella lisämittarin sisääntulo I/O asetuksista. Huomaa laajennusmoduulin Mod numero. HUOM! Lisämittareita voidaan myös liittää AK-LM 330+AK-XM 107A säätimeen. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 21

22 Kuormituksen rajoitus Toiminnon avulla voidaan AK-SM 720 määritellä eri prioriteetin releulostuloja jotka tiputtavat niiden takana olevia kuormia jos energiankulutusmittauksen (Lisämittari) kulutus ylittää aseteltavan rajan. Eri prioriteetin omaavat releulostulot tiputetaan järjestyksessä pois prioriteetin mukaan, kwh-mittauksen perusteella. Säätö pitää keskikulutuksen asetusarvon alapuolella valitun periodin aikana. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 22

23 Rekisteriöinnin määrittely Dataloggaus koko järjestelmästä on helppo määritellä AK-SM 720 säätimeen, jossa on myös huomattavasti suurempi muisti kuin yksittäisissä säätimissä. Varsinkin lämpötilarekisteröinnit on helppo asetella AK-SM 720. Jos halutaan huoltolokeja lyhytaikaiseen seurantaan, voidaan ne tehdä myös yksittäisiin säätimiin (uuden konseptin säätimet). Rekisteröinnit: - maks 200 rekisteröintiä, maks 10 parametria/rekisteröinti - viranomais: intervalli 15 min -24 h - huolto: intervalli 1 min 4 h - huomaa käytetty tila, ei saa ylittää 100%! - AK-SM 720 sisäinen paristo on oltava OK jotta rekisteröinnit tallentuvat, jos säädin on ilman patteri ja sähköttömänä rekisteröinnit katoavat - maks. periodi h, periodiajan jälkeen data ylikirjoitetaan Rekiteröinnin asettelu AK-SM 720: Anna nimi, tyyppi intervalli, periodi ja valitse haluamasi parametrit. Muista käynnistä rekisteröinti ja huomaa käytetty tila. HUOM! Voit kopioida luodun rekisteröinnin identtisiin säätimiin Kopioi toiminnolla. HUOM! Rekisteröinnit voidaan lähettää Exceliin tai tulostaa. HUOM! Jos järjestelmässä on AK-EM 100 Web-käyttöliittymä: - rekisteröinnit synkronoituvat jatkuvasti AK-EM 100 Web-käyttöliittymään jonka muisti on 2v - HACCP raportin sulatustietoa varten tulee höyrystinsäätimien säätötila rekisteröidä 5min intervallilla ja 8h periodilla ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 23

24 Backup/Tallennus Säätimistä kannattaa aina ottaa varmuuskopio mahdollisen laiterikon varalle. Varmuuskopiot on hyvä tallentaa selkeillä tiedostonimellä esim. SM720VerPos.bck. Huomaa *.bck pääte! Kirjautumalla yksittäiseen säätimeen, voidaan säätimen valikon kautta tehdä kyseisestä säätimestä varmuuskopio tai kopioida (*.bck) tiedostosta asetukset. Kun laitos on täysin valmiiksi aseteltu on helppo varmuuskopioida kaikki säätimet. Toiminto luo oman kansion (kohdenimi) ServiceTool kansioon jonne ohjelma tallentaa *.bck tiedoston jokaisesta säätimestä.. Ennen tallennusta täytyy jokaisessa yksittäisessä säätimessä käydä ST-ohjelmalla. Nämä *.bck tiedostot voidaan myös avata ja muokata offline- tilassa ST-ohjelman avulla. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 24

25 Jos säädin joudutaan vaihtamaan tulevaisuudessa uuden ohjelmaversion omaavaan säätimeen voidaan vanhan säätimen varmuuskopiotiedosto muuntaa uuteen säädinversioon sopivaksi AK2 Convert Settings ohjelman avulla. Lisätiedot kts. Konvertointiohje. AK2 Convert Settings ohjelma ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 25

26 Tekstiviestihälytysten lähetys AK-SM 720 Kun järjestelmästä halutaan vastaanottaa SMS hälytyksiä tulee GSM modeemi kytkeä alla olevan kuvan mukaan. Modeemikaapeli liitetään ServiceTool porttiin. Tuettu GSM-modeemi: Cinterion MC35iT. Valitse yhteystyyppi SMS ja ota käyttöön SMS/AKM hälytysten lähetys. (Järjestelmään saadaan myös etäyhteys Ethernet verkon avulla näillä asetuksilla) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 26

27 Määrittele hälytyskohteet (SMS viestin vastaanottajat) Hälytyksen reititys asetteluihin tulee määritellä kenelle ja minkä prioriteetin SMS hälyt lähetetään ensiesisijaisesti/toissijaisesti/kopio ja/tai mihin vuorokauden aikaan. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 27

28 AK-PI 200 Danbuss muuntimen integrointi AK-SM720 Mikäli Danbuss säätimet halutaan tuoda uuteen AK NG järjestelmään, voidaan ne liittää AK-PI 200 muuntimen avulla alla olevan periaatekuvan mukaan. AK-PI verkko-osoitteeksi voidaan valita 012. AK-SM 720 & vaatii seuraavat asetukset AK-PI 200 vaatii oman IP ositteen esim ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 28

29 Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

30 Yhteydet järjestelmään... 3 Service Tool (AK-ST 500) Asennus... 4 Kohteeseen kirjautuminen... 5 Käyttäjätunnukset... 6 System Manger Etusivu... 7 Hälytykset... 8 Rekisteröinnin lukeminen... 9 Laitoksen yleiskatsaus Kohteiden kopiointi & varmuuskopiointi TCP/IP yhteyden määritteleminen (AK-SM 350 tai AK-SM 720) ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 2

31 Yhteydet järjestelmään AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan myös luoda suora yhteys huoltokaapelin (080Z0262) avulla. Jos säätimet ovat dataväylässä, voidaan mistä tahansa säätimestä, johon ST500 on kytketty, siirtyä dataverkko pitkin toiseen säätimeen. (Vaatii että verkko on ladattu AK-SM) AK-SM 720 AK-SM 350 ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 3

32 Service Tool (AK-ST 500) Asennus 1. Aseta CD-levy 2. Asennus käynnistyy automaattisesti 3. Asennuksen jälkeen määrittele seuraavat asetukset HUOM! Tarkista aina että käytössäsi on viimeisin ST ohjelmaversio! COM port: valitse COM portti jota huoltokaapeli käyttää Auto logon as SUPV: Kirjaudut automaattisesti huoltokäyttäjänä muodostaessasi yhteyden. Jos haluat kirjauta muilla käyttäjätunnuksilla, älä valitse tätä toimintoa. Custom Language: Avaa customtexts.txt tiedoston johon voit tehdä omia käännöksiä. Alkuperäinen teksti tulee kirjoittaa täsmälleen samalla tavalla kuin ohjelmassa! Tallenna tiedosto ja uudelleenkäynnistä ST-ohjelma. (Hälytystekstejä ei voi kääntää) ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 4

33 Kohteeseen kirjautuminen Avaa ohjelma: Start Service Tool Valittavana on kolme eri yhteystyyppiä. (Plus säätimien Offline tiedostojen muokkaaminen) Direct: Kun otat yhteyttä suoraan säätimeen huoltokaapelin avulla TCP/IP: Kun otat yhteyttä LAN (paikallisverkko) tai WAN (internet) välityksellä (SM350 tai 720) Seuraavat arvot, jotka määritellään SM720/350, on täsmättävä etäyhteyttä muodostettaessa: (suluissa oletus/huolto-käyttö) Destionation: (DanfossService) PassCode: (123) IP address: esim TCP/IP port: (1041) Modem: Kun otat yhteyttä modeemin välityksellä (SM350 tai 720) Seuraavat arvot, jotka määritellään SM720/350, on täsmättävä etäyhteyttä muodostettaessa: (suluissa oletus/huolto-käyttö) Destionation: (DanfossService) PassCode: (123) Phone number: kohteen datanumero (Huom! GSM modeemin SIM-kortilla erillinen datanumero) Määriteltyäsi yhteystiedot ja paina connect ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 5

34 Anna seuraavaksi käyttäjätunnus ja salasana Oletus käyttäjä: SUPV Oletus salasana: 123 (kaikille käyttäjille) Käyttäjätunnukset Default (DFLT). Matalin käyttöoikeus, näyttää oleellisemmat toiminta-arvot Daily user (DAIL). Tyypillinen loppukäyttäjälle, hälytysten kuittaus & yleisimpien parametrien muuttaminen. Service user (SERV). Huoltoliike (osittain rajoitetut oikeudet) Super user (SUPV). Valvoja/Käyttöönotto (Voi luoda uusia käyttäjiä) Uuden käyttäjän luominen: User name: Neljä kirjainta User ID: yksilöllinen Access code: max 9999 User profile: katso käyttäjätunnukset ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 6

35 System Manger Etusivu ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 7

36 Hälytykset Hälytykset on jaettu aktiivisiin ja poistuneisiin hälytyksiin. Lisätietoa hälytyksestä saat klikkaamalla info ruutua. Hälytys kuitataan nähdyksi merkkaamalla rasti ruutuun, muista että aktiiviset hälytykset eivät poistu listasta ennen kuin vika on korjattu! Poista kaikki poistuneet hälytykset Päivitä hälytyslista ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 8

37 Rekisteröinnin lukeminen Klikkaa haluamaasi rekisteröintiä avataksesi loggauksen. Säädin tulee olla lukittu ja rekisteröinti käynnistetty, jotta rekisteröinti on käynnissä. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 9

38 Laitoksen yleiskatsaus Toiminnolla voit luoda oman parametrilistan kaikista säätimistä. (Max. 100 param.) Valitse Site overview ja Select josta voit valita haluamasi parametrit. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 10

39 Kohteiden kopiointi & varmuuskopiointi (Backup..) Varmuuskopioi kaikki säätimet kohteesta toiminto luo oman kansion (kohdenimi) ServiceTool kansioon jonne ohjelma tallentaa *.bck tiedoston jokaisesta säätimestä. Ennen tallennusta täytyy jokaisessa yksittäisessä säätimessä käydä ST-ohjelmalla. Nämä *.bck tiedostot voidaan myös avata ja muokata offlinetilassa ST-ohjelman avulla. (Copy..) Kopioi haluttu kohde ja säädin, ohjelma antaa listan säätimistä johon asetukset voidaan kopioida. (Tallennetun tiedoston ja kohdesäätimen tuotenumero ja ohjelmaversio on täsmättävä) Kirjautumalla yksittäiseen säätimeen, voidaan säätimen valikon kautta tehdä kyseisestä säätimestä varmuuskopio tai kopioida (*.bck) tiedostosta asetukset. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 11

40 TCP/IP yhteyden määritteleminen (AK-SM 350 tai AK-SM 720) Määrittele SM720/350 kohdetiedot ja IP-asetukset, SM asetukset sivulta. AK-SM 720 AK-SM 350 AK-SM 350 & AK-SM 720 (!Rettimen LAN asetukset!) Kohteeseen (SM350/720) voidaan tämän jälkeen ottaa LAN verkon kautta yhteyttä. (Tarkista myös reitittimen LAN-asetukset, sama IP-avaruus) ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 12

41 Internet (WAN verkko) yhteys voidaan toteuttaa eri tavoilla. Yleisin tapa on ADSL liittymä kiinteällä IP-osoitteella, jossa palvelintarjoaja toimimittaa ADSL liittymän jossa on yksi kiinteä WAN IP-osoite. System Manager & EM100 ovat omassa LAN verkossa jonka IP-osoiteavaruus ovat erillään WANosoitteista (eri kohteissa voidaan käyttää samoja LAN-osotteita AK-laitteissa). WAN IP-osoite sen sijaan on Internet IP-osoite joka on yksilöllinen koko maailmassa. Reitin vaatii omat asetukset, jotta WAN verkosta saadaan yhteyttä tiettyyn LAN osoitteseen. Esim. D-Link DI-524 asetukset yllä olevan kuvan mukaan. (DI-524 tehdas IP , User name: admin Password: ) LAN asetukset ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 13

42 Määrittele palveluntarjoalta saamat WAN asetukset ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 14

43 Määrittele AK-SM Port Forwarding. Kuvassa myös tarvittavat asetukset AK-EM 100 varten. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 15

44 AK-CC 750 v5.20 -> 6.00 KONVERTOINTIOHJE Tee AK-CC säätimen asetuksista backup (ServiceTool) kansioon: C:\Program Files\ADAP-KOOL\ServiceTool\Data\cache\080Z0125\Ver 5-2x Lataa ohjelmaversio 6.00 AK-CC 750 säätimeen AK2_SAUT ohjelman & huoltokaapelin avulla (080Z0262).

45 Tee backup (ServiceTool) uudesta ohjelmaversiosta 6.00 kansioon: C:\Program Files\ADAP-KOOL\ServiceTool\Data\cache\080Z0125\Ver 6-0x Avaa AK2 Convert Settings ohjelmalla vanha ja uusi ohjelmaversio Tallenna uusi backup tiedosto haluttuun kansioon ja lataa tämä tiedosto päivitettyyn AK-CC720 v6.00 säätimen (ServiceTool).

46 3G Internet etäyhteys Laitevaatimukset: - Sierra Airlink Raven XE 3G reititin (+antenni) - Saunalahti tai Elisa mobiililaajakaista (ei Sonera) (Raven XE 3G reitittimessä on yksi LAN-portti, jos useampia verkkolaitteita, esim. EM100 tarvitaan erillinen kytkin) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

47 Sierra Airlink Raven XE 3G reitittimen asettelu - Ota SIM-kortin PIN-koodi kysely pois päältä ja aseta se reitittimeen - Kytke antenni reitittimen Antenna liittimeen - Kytke Ethernet kaapeli reitittimen ja tietokoneen väliin, modeemi antaa PC:lle automaattisesti IP-osoitteen. - Syötä reitittimen oletus IP-osoite selaimeesi kirjaudu laitteeseen tunnuksilla user/12345 ja tee seuraavat asetukset: LAN osoitteen muuttaminen, uusi osoite Tämän jälkeen reitittimeen on otettava yhteyttä osoitteella! ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 2

48 Internet liittymän asetukset ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 3

49 Port forwarding Yllä AK-SM 720 & AK-EM 100 asetukset Aseteltavat LAN IP osoitteet: SM720: EM100: ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 4

50 Dynaaminen nimipalvelu. Anna yksilöllinen laitosnimi! Asetuksen jälkeen reitittimeen saadaan etäyhteys etähallintaportin avulla ositteella ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 5

51 Service Tool etäyhteys Dynaamista nimipalvelua ei voida käyttää Service Tool ohjelmassa, tämän takia on aina selvitettävä 3G reitittimen tämänhetkinen IP-osoite etäyhteyttä muodostettaessa. Vallitsevan IP-osoitten etäyhteyttä varten voit selvittää esim. seuraavalla komennolla: ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 6

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

ADAP-KOOL Next Generation

ADAP-KOOL Next Generation ADAP-KOOL Next Generation 10.10.2007 Lahti ADAP-KOOL Uusi Sukupolvi Uuden sukupolven säätimet ADAP-KOOL tuotesarja Täydellinen paketti säätimia Food Retail eli supermarket käyttöön: Paikallinen ohjelma

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Asennusohje AK-CC 450

Asennusohje AK-CC 450 Asennusohje AK-CC 450 Tunnistus Mitat 084B8022 Periaate Paisuntaventtiili Magneettiventtiili RI8LM820 10-2013 Säädin toimitetaan tehtaalta varustettuna kytkentävaihtoedon 1 kuvalla. Käytön mukaan voit

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TIDOMAT smartone 2.1 Starttiopas. dok.nr Tidomat AB

SISÄLLYSLUETTELO. TIDOMAT smartone 2.1 Starttiopas.  dok.nr Tidomat AB 2013 Tidomat AB. Kaikki oikeudet pidetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa asiakirjan hakujärjestelmään tai lähettää uudelleen missään muodossa ilman kirjallista lupaa Tidomat

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 Kameran yleiskatsaus 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE 1 (12) Sisällysluettelo 1 Käyttöjärjestelmävaatimus...2 2 Kultalinkin asennus...2 2.1 CD-levy, jakelu alkaa myöhemmin...2 2.2 Internet...2 2.3

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas

HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 HD IP Kamera 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy kameraan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

Xamk Portfolio käyttöopas

Xamk Portfolio käyttöopas Xamk Portfolio käyttöopas Sisällysluettelo 1. YLEISKATSAUS PORTFOLIOON 1 1.1 Portfolion rakenne 1 1.2 Kuvakkeet 2 1.3 Asetukset 2 2. OMA SISÄLTÖ 2 2.1 Profiili 2 2.2. Tiedostot 2 2.3 Oppimispäiväkirjat

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

StudentaPlus opiskelijan web-liittymä Pikaopas 8.4.2013. 8.4.2013 päivitetty Tea Hellakoski/ SP

StudentaPlus opiskelijan web-liittymä Pikaopas 8.4.2013. 8.4.2013 päivitetty Tea Hellakoski/ SP StudentaPlus opiskelijan web-liittymä Pikaopas 8.4.2013 Kirjautuminen https://omnia-plus.solenovo.fi/student User ID = opiskelijanumero Password = sama käyttämäsi salasana kuin Omnian verkossa Aloitussivu

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot