Käyttöönotto. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöönotto. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1"

Transkriptio

1 Käyttöönotto ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

2 Esipuhe... 3 Dataverkon osoitteiden asettelu... 4 Yhteyden muodostaminen järjestelmään... 5 AK-SM 720 gateway perusasettelut... 5 Pika-asettelu...6 Hälytysreleet...7 Hälytyksen yleisasettelu...8 IP asettelu...8 I/O asettelu...9 I/O tila ja käsikäyttö...9 Säätimien lataus dataverkosta Dataverkon yksittäisten säätimien asettelu AK-SM 720 Mastertoiminnot Aikataulut...12 On/Off säätö...13 Päivä/Yö ohjaus...13 Ruiskutus on...14 Sulatusryhmät...15 Adaptiivinen sulatus...16 Po optimointi...17 Valoalue...19 Reunalämmitys...20 Lisämittarit(kWh mittaus)...21 Kuormituksen rajoitus...22 Rekisteriöinnin määrittely Backup/Tallennus Tekstiviestihälytysten lähetys AK-SM AK-PI 200 Danbuss muuntimen integrointi AK-SM LIITE 1: Service Tool Käyttöopas - Service Tool asennus ja käyttö - perinteisen Internet yhteyden määrittely LIITE 2: Konvertointiohje -esimerkkiohje kuinka vanha säädin korvataan uuteen säätimeen jossa eri ohjelmaversio LIITE 3: 3G Internet etäyhteys - vaihtoethoinen etäyhteysohje, esim. väliaikaiseen etäyhteyteen ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 2

3 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on tarkistella ADAP-KOOL Next Generation (AK NG) kylmäautomatiikka-järjestelmän käyttöönotossa huomioitavia asioita. Ohjetta voidaan pitää tyypillisen kaupan kylmäjärjestelmän asennusesimerkkinä. Ohjetta on hyvä seurata kronologisessa järjestyksessä käyttöönottovaiheessa. Ohje ei ole kaikilta osiltaan kaikenkattava työmenettelyohje automatiikkajärjestelmän täydelliseen toimintaan. Jokainen kylmäjärjestelmä on yksilöllinen ja automatikkajärjestelmä ja sen toiminnot tulee aina soveltaa tapauskohtaisesti. Tätä ohjetta täydentää jokainen AK NG tuotteen yksittäinen ohje, joita tulee käyttää tarvittaessa apuna. AK NG järjestelmän yksinkertaistettu esimerkkikytkentä ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 3

4 Dataverkon osoitteiden asettelu Asettele säätimien LON/MOD-bus osoitteet. EKC-tyyppisissä säätimissä LON/MOD-bus osoite valitaan parametrista o03. Osoite voidaan valita välillä Osoitevalinnan jälkeen osoite voidaan lähettää parametrista o04. Uudentyyppisissä säätimissä LON osoite valitaan suoraan kolmesta kannessa sijaitsevista 0-9 numeroiduista valitsimista. Osoite voidaan valita välillä Osoitevalinnan jälkeen osoite voidaan lähettää painamalla Service Pin painiketta. Huomioi että LON/MOD-bus väylässä on oltava yksilöllinen osoite. AK-SM 720 osoitteeksi asetetaan 001. (AK-SM 720 gateway pystyy käsittelemään 200 säädintä, jos säädinmäärä ylittää 200 kpl täytyy verkkoon asentaa toinen AK-SM 720. Maks. 10 kpl AK-SM 720 samassa verkossa. ) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 4

5 Yhteyden muodostaminen järjestelmään AK-NG järjestelmän AK SM720 (tai 350) voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan myös luoda suora yhteys huoltokaapelin (080Z0262) avulla. Jos säätimet ovat dataväylässä, voidaan mistä tahansa säätimestä, johon ST500 on kytketty, siirtyä dataverkko pitkin toiseen säätimeen. (Vaatii että verkko on ladattu AK-SM) Käyttöönoton yhteydessä AK-SM 720 otetaan yhteys ServiceToolilla huoltokaapelin avulla. Kts. Service Tool AK-ST 500 Käyttöopas. AK-SM 720 gateway perusasettelut Siirry AK-SM720 asettelusivulle ja avaa Konfigurointi lukko, säädin ei anna muuttaa useimpia asetuksia ellei konfigurointilukko ole avattu. Aseta seuraavaksi aika ja pvm. asettamasi aika synkronoituu dataverkkoon kytkettyihin säätimiin. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 5

6 Pika-asettelu - Huomioi Kohteen nimi ja Tunnus, nämä ovat järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana etäyhteyttä määriteltäessä. - Yhteystyyppi valitaan IP-kanava kun käytetään Internet etäyhteyttä. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 6

7 Hälytysreleet Eri asteen hälytyksille voidaan määritellä oma hälytysrele. Usein järjestelmän korkeat hälytykset lähetetään eteenpäin ulkoisen releen avulla. Tyypiksi voidaan valita Kunnes resetoidaan : häly täytyy käsin kuitata/autom.vaiennusaika kuittaa häl.releen. Seuraa tilaa : häl.rele pyssy aktiivisena niin kauan kuin itse häly/ autom.vaiennusaika kuittaa häl.releen. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 7

8 Hälytyksen yleisasettelu - Testirele toiminto varaa ulostuloista releen joka aktivoituu määritellyn aikajakson ajoin (esim. hälytysyhteyden testaus) - Olen elossa hälytys luo softassa hälytyksen joka ilmestyy säätimen hälytyslistaan Ensiasennuksen jälkeen, kun laitos on stabilisoitunut, on hyvä käydä tyhjentämässä hälytysmuisti. AK-SM 720 pitää viimeisimmät 200 hälytystä muistissaan. (Hälytykset voidaan nähdä 2 vuoden takaa AK-EM 100:ssa) IP asettelu -Lisätiedot TCP/IP yhteyksistä kts. Service Tool käyttöopas ja 3G Internet etäyhteys - Kun IP asettelu on aseteltu lukitse SM720 konfigurointi lukko. Tämän jälkeen voit muodostaa yhteyden TCP/IP verkon yli. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 8

9 I/O asettelu Säätimen sisääntulot/ulostulot (I/O) tulee asetella sähkökuvien mukaan. Mod numero määrittelee mihin moduuliin I/O kytketään, 1 moduuli on itse säädin. Mod 2 on ensimäin laajennusmoduuli, Mod 3 on toinen laajennusmoduuli jne. siinä järjestyksessä kun ne kytketään säätimen perään. Pt numero on moduulin liitäntänumero, kts. alla olevasta kuvasta säätimen/moduulin Pt numerot. I/O tila ja käsikäyttö Kun säädin on lukittu, voidaan sisääntuloja/ulostuloja käyttää käsikäytöllä ja lukea niiden kärkitiedot/mittaukset. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 9

10 Säätimien lataus dataverkosta 1. Skannaa verkko 2. Päivitä verkkolista kun skannaus on valmis 3. Anna säätimien nimet (Esim. POS 1.Pakastehuone) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 10

11 Dataverkon yksittäisten säätimien asettelu Klikkaamalla säädinkuvaa verkko näkymä suvulta pääset yksittäisten säätimien asettelusivulle. Kts. säädinkohtaiset asetteluohjeet. Kiinnitä huomiota yksittäisiä säätimiä aseteltassasi seuraavat toiminnot jotka vaativat yhteistä koordinointia ja suunnittelua: - Sulatus - Adaptiivinen sulatus - Ruiskutuslupa - Valojen ohjaus - Adaptiivinen reunalämmitys - Po optimointi Aseteltuasi säätimen voit kopioida asetukset dataverkon identtisiin säätimiin. Ohjelma antaa listan säätimistä johon asetukset voidaan kopioida. (Kopioitavan säätimen/tiedoston ja kohdesäätimen tuotenumero ja ohjelmaversio on täsmättävä) HUOM! Käytä säätimet sähköttömänä asteltuasi/kopioituasi asetukset! ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 11

12 AK-SM 720 Mastertoiminnot Aikataulut Useampia aikatauluja voidaan luoda ohjatakseen eri toimintoja, esim. jos halutaan jakaa päivä/yö toiminto useampaan ryhmään, kalustevalojen ohjaus, valoalueohjaus(sm720 releohjaus). (Päivä/Yö pääaikataulu asetetaan päävalikosta ) Aseta aikataulun nimi, tyyppi, ulkoinen käsiohitus, ON/OFF ajat viikkoaikataulussa & pyhäpäivät. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 12

13 On/Off säätö Toiminnon avulla voidaan tietyn säätimen tiettyjen parametrien tilatiedon avulla ohjata toisen säätimen tiettyjä parametreja. Päivä/Yö ohjaus Toiminnon avulla voidaan luoda säädinryhmiä/yksittäisiä säätimiä joiden päivä/yö toiminto aktivoidaan aikataulun/käsiohjauksen mukaan. Päivä/Yötoiminolla voidaan toteuttaa mm. seuraavat toiminnot, jotka asetellaan yksittäisistä säätimistä: Koneikkosäätimet: - asetusarvon poikkeuttaminen Höyrystinsäätimet: - asetusarvon poikkeuttaminen - yöverhojen ohjaus - kalustevalojen ohjaus - termostattiohjauksen painotus S3/S4 - reunalämmityksen pulssitus - puhaltimien pulssitus kun asetusarvo on saavutettu yöaikaan HUOM! Tarkista yksittäisten säätimien Päivä/Yö asetukset! Päivä/Yö asettelu AK-SM 720: Asettelu Ryhmän säätimet Statukset HUOM! Muista asetella DI-ohituksen sisääntulo I/O asetuksista jos käytössä. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 13

14 Ruiskutus on Jos ruiskutuslupa koneikkosäätimiltä höyrystinsäätimille koordinoidaan verkon välityksellä, huomioi seuraavat asiat: - kun koneikkosäädin ohitetaan käsikäytölle (koneikkosäädin OFF-tilassa) ruiskutuslupa häviää höyrystinsäätimiltä. Ruiskutuslupa on laitettava käsikäytölle AK-SM720 Ruiskutus on valikosta - jos AK-SM 720 ei saa kommunikointiyhteyttä koneikkosäätimeen ruiskutuslupa katoaa - jos höyrystinsäätimeen ei saada kommunikointiyhteyttä ruiskutuslupa kyseiseltä höyrystinsäätimeltä ei katoa (ei myöskään vaikka pitäisi) - ruiskutuslupa katoaa aina jos koneikkosäädin ei pysty käynnistämään vähintään yhtä kompressoria (kompressori varopiirit, varoajat, varorajat jne). Tämä koskee myös kaapelilla toteutettua ruiskutuslupaa. HUOM! Tarkista että koneikkosäätimien ruiskutuslupa on valittu verkko, höyrystinsäätimet eivät tarvitse erillistä asettelua Ruiskutusluvan asettelu AK-SM 720: Valitse koneikkosäädin ja sen takana olevat höyrystinsäätimet, muista käynnistää toiminto! HUOM! Ruiskutuslupa voidaan myös koordinoida perinteisesti kaapelia pitkin koneikkosäätimen ulostulosta höyrystinsäätimien sisääntuloon. Tällöin AK-SM720 ei vaadi erillisiä asetuksia, mutta koneikkosäätimen ulostulo ohjelmoidaan ruiskutusluvan antajaksi ja höyrystinsäätimien sisääntulo vastaanottajaksi. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 14

15 Sulatusryhmät Sulatukset voidaan koordinoida AK-SM 720 aseteltavan viikkoaikataulun mukaan erillisille säätimille/säädinryhmille. Huomioi seuraavat asiat kun asetat sulatusajat AK-SM720 viikkoaikataulun mukaan: - aseta yksittäisiin höyrystinsäätimiin sulatusten aloitusaikaväli suurempi tai yhtä kuin AK- SM 720 sulatusaikataulun välinen sulatusaika - AK-SM 720 koordinoitu yhteissulatus odottaa kaikkien ryhmässä olevien säätimien olevan valmiiksi sulatettu, ennen kuin yksikään säädin samassa ryhmässä alkaa jäähdyttää (huomioi yksittäisissä höyrystinsäätimissä: maksimi sulatusaika, maks. pitoaika yhteissulatuksen jälkeen=kauanko säädin maks. odottaa että muut samassa ryhmässä ovat valmiiksi sulattaneet enne jäähdytyksen aloittamista) - AK-SM 720 koordinoitu sulatus, ei yhteissulatus, toiminto ei odota muita säätimiä samassa ryhmässä ennen jäähdyttämisen jatkamista Sulatusryhmien asettelu AK-SM 720: Valitse yhteissulatus tai ei, valitse ryhmään kuuluvat säätimet ja aseta sulatusajat viikkoaikataulun mukaan. Pyhäpäivät määräytyvät Päivä/Yö pääaikataulusta, muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! AK-CC 450/550 säätimiin voidaan asettaa sulatusten aloitusaikaväli ja päiväaikataulu kellonajan mukaan. (Jos säädin ei ole dataverkossa, vaatii kellokortin sulatusaikojen asettelemiseksi) AK-CC750 säätimeen voidaan asetella sulatusten aloitusaikaväli ja viikkoaikataulu. HUOM! Muista asetella DI-käynnistyksen sisääntulo I/O asetuksista jos käytössä ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 15

16 Adaptiivinen sulatus Sulatukset voidaan myös toteuttaa adaptiivisesti AK-CC550/750 höyrystinsäätimissä. Tällöin AK- SM 720 kautta koordinoidaan mille höyrystinsäätimille lähetetään lauhdutinpainetieto miltäkin koneikkosäätimeltä. Huomioi seuraavat asiat kun asetat adaptiivisen sulatuksen: AK-CC 550 eri toiminnot (parametri d21): - pelkkä hälytystieto jäätyneestä höyrystimestä - toiminto suorittaa ylimääräisiä sulatuksia muiden aseteltujen sulatusten lisäksi (sulatusten aloitusaikaväli, viikkoaikataulu ja tarpeenmukainen sulatus toteutuu edelleen normaalisti). AK-CC 750 eri toiminnot: (AK-CC 750 säätimeen voidaan myös kytkeä suoraan lauhdutinpainelähetin, jolloin koordinointi AK-SM 720 kautta on turhaan) - pelkkä hälytystieto jäätyneestä höyrystimestä - aseteltujen sulatusten peruutus päiväaikaa. HUOM! Kalusteissa joissa yöverhot, on yöverhot ja päivä/yö toiminto oltava synkronoitu! - aseteltujen sulatusten peruutus aina (huoneet & kohteet ilman yöverhoja) - toiminto suorittaa ylimääräisiä sulatuksia muiden aseteltujen sulatusten lisäksi (sulatusten aloitusaikaväli ja viikkoaikataulu toteutuu edelleen normaalisti). Adaptiivisen sulatuksen asettelu AK-SM 720: Valitse koneikkosäädin josta lauhdutinpaine jaetaan halulamellisi höyrystinsäätimille ja käynnistä säätöfunktio. HUOM! Toiminto on hyvä testata ja seurata ensin ottamalla käyttöön pelkkä hälytystieto. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 16

17 Po optimointi Imupaineen optimointia varten tulee koneikkosäätimille koordinoida sen perässä olevien höyrystinsäätimien kuormitustiedot. Toisin sanoen jokaiselle koneikkosäätimelle on luotava oma Po opt ryhmä. Huomioi seuraavat asiat kun Po optimoit koneikkosäätimen: - koneikkosäätimelle on aseteltava min/max sallittu imupaineen asetusarvo (imupaineen min/max poikkeutus ) - höyrystinsäätimen kuormitustieto lasketaan termostaattilämpötilasta ja asetetusta differenssistä. Toiminto ei vaadi erillisiä asetuksia höyrystinsäätimeen - sulatuksen jälkeinen kuormituksen huomioimatta jättämisaika Po optimoinnin asettelu AK-SM 720: Valitse optimoitava koneikkosäädin ja sen takana olevat höyrystinsäätimet, DI-sisääntulolla toiminto voidaan myös väliaikaisesti ohittaa. Älä muuta Po toiminnon erikoisasetuksia. Muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! Muista asetella DI-ohituksen sisääntulo I/O asetuksista jos käytössä. Po optimoinnin poikkeutus on myös hyvä laittaa seurantaan ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 17

18 Po optimoinnin historiatiedot: Klikkaamalla ryhmään kuvaa saat esille ryhmän kuormitustiedot viime vuorokaudelta ja viikolta. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 18

19 Valoalue Valoalueen avulla voidaan ohjata AK-SM 720 säätimen rele-ulostuloa. Valoalueryhmä voi ohjata releulostuloa seuraavien toimintojen avulla: - aikataulun mukaan, luo ON/OFF aikataulu Aikatulut osiosta - mitatun valotason (lux) mukaan, valoanturi, 080Z2172, tulee liittää AK-SM 720 sisääntuloon (max 2 kpl) - valo-ohjaus voidaan käsiohittaa ON ja OFF DI-sisääntulojen avulla, ON-ohitus voidaan myös ajastaa jos käytetään pulssipainiketta Valoalueen asettelu AK-SM 720: HUOM! Muista asetella DI-ohituksen sisääntulot ja valoanturin sisääntulo I/O asetuksista jos nämä on ryhmässä määritelty käytettäväksi. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 19

20 Reunalämmitys Reunalämmitys toiminnon avulla voidaan kalustesäätimien reunalämmitystä pulssittaa adaptiivisesti kastepisteen mukaan. AK-SM 720 tulee liittää kosteus/lämpötila-anturi, 080Z2171, josta AK-SM 720 laskee kastepisteen, jonka se lähettää yksittäisille höyrystinsäätimille määriteltyjen ryhmien perusteella. Huomioi seuraavat asiat kun käytät adaptiivista reunalämmitystä: - kosteus/lämpötila-anturi on liitettävä AK-SM höyrystinsäätimissä on määriteltävä pulssitus kastepisteohjauksella. (AK-CC 450/550, parametri o85=2, AK-CC 750 Yhteiset toiminnot ) - min ja max kastepisterajat jonka välillä reunalämmitys säätyy on määriteltävä, myös min pulssitus on määriteltävä (AK-CC 450/550 parametrit o86, o87 & o88, AK-CC 750 Yhteiset toiminnot ) Reunalämmityksen asettelu AK-SM 720: Valitse kastepisteanturi ja höyrystinsäätimet jolle kastepistotieto tulee lähettää. Muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! Muista asetella kastepisteanturin sisääntulot I/O asetuksista. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 20

21 Lisämittarit(kWh mittaus) Lisämittareiden avulla voidaan seurata kulutusta: kwh, m3 jne. Lisämittarit on liitettävä AK-SM 720+AK-XM 107A laajennusmoduuliin (080Z0020). Huomioi seuraavat asiat kun käytät lisämittareita: - pulssi > 30ms - kytke laajennusmoduuli sähköttömänä Lisämittarin asettelu AK-SM 720: Anna lisämittarin nimi, yksikkö ja määrittele montako pulssia/yksikköä. Huomaa että kulutuslukema voidaan myös skaalata ja resetoida. Muista käynnistää säätöfunktio. HUOM! Muista asetella lisämittarin sisääntulo I/O asetuksista. Huomaa laajennusmoduulin Mod numero. HUOM! Lisämittareita voidaan myös liittää AK-LM 330+AK-XM 107A säätimeen. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 21

22 Kuormituksen rajoitus Toiminnon avulla voidaan AK-SM 720 määritellä eri prioriteetin releulostuloja jotka tiputtavat niiden takana olevia kuormia jos energiankulutusmittauksen (Lisämittari) kulutus ylittää aseteltavan rajan. Eri prioriteetin omaavat releulostulot tiputetaan järjestyksessä pois prioriteetin mukaan, kwh-mittauksen perusteella. Säätö pitää keskikulutuksen asetusarvon alapuolella valitun periodin aikana. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 22

23 Rekisteriöinnin määrittely Dataloggaus koko järjestelmästä on helppo määritellä AK-SM 720 säätimeen, jossa on myös huomattavasti suurempi muisti kuin yksittäisissä säätimissä. Varsinkin lämpötilarekisteröinnit on helppo asetella AK-SM 720. Jos halutaan huoltolokeja lyhytaikaiseen seurantaan, voidaan ne tehdä myös yksittäisiin säätimiin (uuden konseptin säätimet). Rekisteröinnit: - maks 200 rekisteröintiä, maks 10 parametria/rekisteröinti - viranomais: intervalli 15 min -24 h - huolto: intervalli 1 min 4 h - huomaa käytetty tila, ei saa ylittää 100%! - AK-SM 720 sisäinen paristo on oltava OK jotta rekisteröinnit tallentuvat, jos säädin on ilman patteri ja sähköttömänä rekisteröinnit katoavat - maks. periodi h, periodiajan jälkeen data ylikirjoitetaan Rekiteröinnin asettelu AK-SM 720: Anna nimi, tyyppi intervalli, periodi ja valitse haluamasi parametrit. Muista käynnistä rekisteröinti ja huomaa käytetty tila. HUOM! Voit kopioida luodun rekisteröinnin identtisiin säätimiin Kopioi toiminnolla. HUOM! Rekisteröinnit voidaan lähettää Exceliin tai tulostaa. HUOM! Jos järjestelmässä on AK-EM 100 Web-käyttöliittymä: - rekisteröinnit synkronoituvat jatkuvasti AK-EM 100 Web-käyttöliittymään jonka muisti on 2v - HACCP raportin sulatustietoa varten tulee höyrystinsäätimien säätötila rekisteröidä 5min intervallilla ja 8h periodilla ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 23

24 Backup/Tallennus Säätimistä kannattaa aina ottaa varmuuskopio mahdollisen laiterikon varalle. Varmuuskopiot on hyvä tallentaa selkeillä tiedostonimellä esim. SM720VerPos.bck. Huomaa *.bck pääte! Kirjautumalla yksittäiseen säätimeen, voidaan säätimen valikon kautta tehdä kyseisestä säätimestä varmuuskopio tai kopioida (*.bck) tiedostosta asetukset. Kun laitos on täysin valmiiksi aseteltu on helppo varmuuskopioida kaikki säätimet. Toiminto luo oman kansion (kohdenimi) ServiceTool kansioon jonne ohjelma tallentaa *.bck tiedoston jokaisesta säätimestä.. Ennen tallennusta täytyy jokaisessa yksittäisessä säätimessä käydä ST-ohjelmalla. Nämä *.bck tiedostot voidaan myös avata ja muokata offline- tilassa ST-ohjelman avulla. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 24

25 Jos säädin joudutaan vaihtamaan tulevaisuudessa uuden ohjelmaversion omaavaan säätimeen voidaan vanhan säätimen varmuuskopiotiedosto muuntaa uuteen säädinversioon sopivaksi AK2 Convert Settings ohjelman avulla. Lisätiedot kts. Konvertointiohje. AK2 Convert Settings ohjelma ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 25

26 Tekstiviestihälytysten lähetys AK-SM 720 Kun järjestelmästä halutaan vastaanottaa SMS hälytyksiä tulee GSM modeemi kytkeä alla olevan kuvan mukaan. Modeemikaapeli liitetään ServiceTool porttiin. Tuettu GSM-modeemi: Cinterion MC35iT. Valitse yhteystyyppi SMS ja ota käyttöön SMS/AKM hälytysten lähetys. (Järjestelmään saadaan myös etäyhteys Ethernet verkon avulla näillä asetuksilla) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 26

27 Määrittele hälytyskohteet (SMS viestin vastaanottajat) Hälytyksen reititys asetteluihin tulee määritellä kenelle ja minkä prioriteetin SMS hälyt lähetetään ensiesisijaisesti/toissijaisesti/kopio ja/tai mihin vuorokauden aikaan. ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 27

28 AK-PI 200 Danbuss muuntimen integrointi AK-SM720 Mikäli Danbuss säätimet halutaan tuoda uuteen AK NG järjestelmään, voidaan ne liittää AK-PI 200 muuntimen avulla alla olevan periaatekuvan mukaan. AK-PI verkko-osoitteeksi voidaan valita 012. AK-SM 720 & vaatii seuraavat asetukset AK-PI 200 vaatii oman IP ositteen esim ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 28

29 Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

30 Yhteydet järjestelmään... 3 Service Tool (AK-ST 500) Asennus... 4 Kohteeseen kirjautuminen... 5 Käyttäjätunnukset... 6 System Manger Etusivu... 7 Hälytykset... 8 Rekisteröinnin lukeminen... 9 Laitoksen yleiskatsaus Kohteiden kopiointi & varmuuskopiointi TCP/IP yhteyden määritteleminen (AK-SM 350 tai AK-SM 720) ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 2

31 Yhteydet järjestelmään AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan myös luoda suora yhteys huoltokaapelin (080Z0262) avulla. Jos säätimet ovat dataväylässä, voidaan mistä tahansa säätimestä, johon ST500 on kytketty, siirtyä dataverkko pitkin toiseen säätimeen. (Vaatii että verkko on ladattu AK-SM) AK-SM 720 AK-SM 350 ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 3

32 Service Tool (AK-ST 500) Asennus 1. Aseta CD-levy 2. Asennus käynnistyy automaattisesti 3. Asennuksen jälkeen määrittele seuraavat asetukset HUOM! Tarkista aina että käytössäsi on viimeisin ST ohjelmaversio! COM port: valitse COM portti jota huoltokaapeli käyttää Auto logon as SUPV: Kirjaudut automaattisesti huoltokäyttäjänä muodostaessasi yhteyden. Jos haluat kirjauta muilla käyttäjätunnuksilla, älä valitse tätä toimintoa. Custom Language: Avaa customtexts.txt tiedoston johon voit tehdä omia käännöksiä. Alkuperäinen teksti tulee kirjoittaa täsmälleen samalla tavalla kuin ohjelmassa! Tallenna tiedosto ja uudelleenkäynnistä ST-ohjelma. (Hälytystekstejä ei voi kääntää) ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 4

33 Kohteeseen kirjautuminen Avaa ohjelma: Start Service Tool Valittavana on kolme eri yhteystyyppiä. (Plus säätimien Offline tiedostojen muokkaaminen) Direct: Kun otat yhteyttä suoraan säätimeen huoltokaapelin avulla TCP/IP: Kun otat yhteyttä LAN (paikallisverkko) tai WAN (internet) välityksellä (SM350 tai 720) Seuraavat arvot, jotka määritellään SM720/350, on täsmättävä etäyhteyttä muodostettaessa: (suluissa oletus/huolto-käyttö) Destionation: (DanfossService) PassCode: (123) IP address: esim TCP/IP port: (1041) Modem: Kun otat yhteyttä modeemin välityksellä (SM350 tai 720) Seuraavat arvot, jotka määritellään SM720/350, on täsmättävä etäyhteyttä muodostettaessa: (suluissa oletus/huolto-käyttö) Destionation: (DanfossService) PassCode: (123) Phone number: kohteen datanumero (Huom! GSM modeemin SIM-kortilla erillinen datanumero) Määriteltyäsi yhteystiedot ja paina connect ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 5

34 Anna seuraavaksi käyttäjätunnus ja salasana Oletus käyttäjä: SUPV Oletus salasana: 123 (kaikille käyttäjille) Käyttäjätunnukset Default (DFLT). Matalin käyttöoikeus, näyttää oleellisemmat toiminta-arvot Daily user (DAIL). Tyypillinen loppukäyttäjälle, hälytysten kuittaus & yleisimpien parametrien muuttaminen. Service user (SERV). Huoltoliike (osittain rajoitetut oikeudet) Super user (SUPV). Valvoja/Käyttöönotto (Voi luoda uusia käyttäjiä) Uuden käyttäjän luominen: User name: Neljä kirjainta User ID: yksilöllinen Access code: max 9999 User profile: katso käyttäjätunnukset ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 6

35 System Manger Etusivu ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 7

36 Hälytykset Hälytykset on jaettu aktiivisiin ja poistuneisiin hälytyksiin. Lisätietoa hälytyksestä saat klikkaamalla info ruutua. Hälytys kuitataan nähdyksi merkkaamalla rasti ruutuun, muista että aktiiviset hälytykset eivät poistu listasta ennen kuin vika on korjattu! Poista kaikki poistuneet hälytykset Päivitä hälytyslista ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 8

37 Rekisteröinnin lukeminen Klikkaa haluamaasi rekisteröintiä avataksesi loggauksen. Säädin tulee olla lukittu ja rekisteröinti käynnistetty, jotta rekisteröinti on käynnissä. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 9

38 Laitoksen yleiskatsaus Toiminnolla voit luoda oman parametrilistan kaikista säätimistä. (Max. 100 param.) Valitse Site overview ja Select josta voit valita haluamasi parametrit. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 10

39 Kohteiden kopiointi & varmuuskopiointi (Backup..) Varmuuskopioi kaikki säätimet kohteesta toiminto luo oman kansion (kohdenimi) ServiceTool kansioon jonne ohjelma tallentaa *.bck tiedoston jokaisesta säätimestä. Ennen tallennusta täytyy jokaisessa yksittäisessä säätimessä käydä ST-ohjelmalla. Nämä *.bck tiedostot voidaan myös avata ja muokata offlinetilassa ST-ohjelman avulla. (Copy..) Kopioi haluttu kohde ja säädin, ohjelma antaa listan säätimistä johon asetukset voidaan kopioida. (Tallennetun tiedoston ja kohdesäätimen tuotenumero ja ohjelmaversio on täsmättävä) Kirjautumalla yksittäiseen säätimeen, voidaan säätimen valikon kautta tehdä kyseisestä säätimestä varmuuskopio tai kopioida (*.bck) tiedostosta asetukset. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 11

40 TCP/IP yhteyden määritteleminen (AK-SM 350 tai AK-SM 720) Määrittele SM720/350 kohdetiedot ja IP-asetukset, SM asetukset sivulta. AK-SM 720 AK-SM 350 AK-SM 350 & AK-SM 720 (!Rettimen LAN asetukset!) Kohteeseen (SM350/720) voidaan tämän jälkeen ottaa LAN verkon kautta yhteyttä. (Tarkista myös reitittimen LAN-asetukset, sama IP-avaruus) ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 12

41 Internet (WAN verkko) yhteys voidaan toteuttaa eri tavoilla. Yleisin tapa on ADSL liittymä kiinteällä IP-osoitteella, jossa palvelintarjoaja toimimittaa ADSL liittymän jossa on yksi kiinteä WAN IP-osoite. System Manager & EM100 ovat omassa LAN verkossa jonka IP-osoiteavaruus ovat erillään WANosoitteista (eri kohteissa voidaan käyttää samoja LAN-osotteita AK-laitteissa). WAN IP-osoite sen sijaan on Internet IP-osoite joka on yksilöllinen koko maailmassa. Reitin vaatii omat asetukset, jotta WAN verkosta saadaan yhteyttä tiettyyn LAN osoitteseen. Esim. D-Link DI-524 asetukset yllä olevan kuvan mukaan. (DI-524 tehdas IP , User name: admin Password: ) LAN asetukset ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 13

42 Määrittele palveluntarjoalta saamat WAN asetukset ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 14

43 Määrittele AK-SM Port Forwarding. Kuvassa myös tarvittavat asetukset AK-EM 100 varten. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 15

44 AK-CC 750 v5.20 -> 6.00 KONVERTOINTIOHJE Tee AK-CC säätimen asetuksista backup (ServiceTool) kansioon: C:\Program Files\ADAP-KOOL\ServiceTool\Data\cache\080Z0125\Ver 5-2x Lataa ohjelmaversio 6.00 AK-CC 750 säätimeen AK2_SAUT ohjelman & huoltokaapelin avulla (080Z0262).

45 Tee backup (ServiceTool) uudesta ohjelmaversiosta 6.00 kansioon: C:\Program Files\ADAP-KOOL\ServiceTool\Data\cache\080Z0125\Ver 6-0x Avaa AK2 Convert Settings ohjelmalla vanha ja uusi ohjelmaversio Tallenna uusi backup tiedosto haluttuun kansioon ja lataa tämä tiedosto päivitettyyn AK-CC720 v6.00 säätimen (ServiceTool).

46 3G Internet etäyhteys Laitevaatimukset: - Sierra Airlink Raven XE 3G reititin (+antenni) - Saunalahti tai Elisa mobiililaajakaista (ei Sonera) (Raven XE 3G reitittimessä on yksi LAN-portti, jos useampia verkkolaitteita, esim. EM100 tarvitaan erillinen kytkin) ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

47 Sierra Airlink Raven XE 3G reitittimen asettelu - Ota SIM-kortin PIN-koodi kysely pois päältä ja aseta se reitittimeen - Kytke antenni reitittimen Antenna liittimeen - Kytke Ethernet kaapeli reitittimen ja tietokoneen väliin, modeemi antaa PC:lle automaattisesti IP-osoitteen. - Syötä reitittimen oletus IP-osoite selaimeesi kirjaudu laitteeseen tunnuksilla user/12345 ja tee seuraavat asetukset: LAN osoitteen muuttaminen, uusi osoite Tämän jälkeen reitittimeen on otettava yhteyttä osoitteella! ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 2

48 Internet liittymän asetukset ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 3

49 Port forwarding Yllä AK-SM 720 & AK-EM 100 asetukset Aseteltavat LAN IP osoitteet: SM720: EM100: ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 4

50 Dynaaminen nimipalvelu. Anna yksilöllinen laitosnimi! Asetuksen jälkeen reitittimeen saadaan etäyhteys etähallintaportin avulla ositteella ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 5

51 Service Tool etäyhteys Dynaamista nimipalvelua ei voida käyttää Service Tool ohjelmassa, tämän takia on aina selvitettävä 3G reitittimen tämänhetkinen IP-osoite etäyhteyttä muodostettaessa. Vallitsevan IP-osoitten etäyhteyttä varten voit selvittää esim. seuraavalla komennolla: ADAP-KOOL Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 6

Pikaohjelmointiopas. ADAP-KOOL AK-SM 350 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Pikaohjelmointiopas. ADAP-KOOL AK-SM 350 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Pikaohjelmointiopas ADAP-KOOL AK-SM 350 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Sisällysluettelo SM 350 Käyttö- ja asennusohje... 3 Kytkennät... 3 Syöttö...3 R1 ja R2 releet...3 LON liitin...4 MOD liitin...4 TP

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi EH-net Palvelin Käyttöohje EH-netin avulla voi ohjata rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita keskeisiä toimintoja internetselaimella kotoa tai toimistolta käsin - tarvittaessa vaikka toiselta puolen

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

EH-net. Käyttöönotto ja ylläpito. Palvelin. www.ouman.fi

EH-net. Käyttöönotto ja ylläpito. Palvelin. www.ouman.fi EH-net Palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbusväylän avulla liitettyjä kiinteistöautomaatiolaitteita

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD ohjelmaversio 5.00 tai uudempi GOLD LP/COMPACT ohjelmaversio 2.00 tai uudempi 1. YLEISTÄ Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan,

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja TW-EA515 (b) ADSL -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 06/2012 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy

Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy Käyttöohje Ksenos DVR Prime Turun Turvatekniikka Oy February 16, 2010 Contents 1 Johdanto 3 2 Tallentimen käyttö 4 2.1 Ohjelman käynnistäminen........................................ 4 2.2 Käyttöliittymä..............................................

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TESTILAITTEISTO JA OHJELMISTO... 4 3 OPEROINTIPANEELIN KÄYTTÖÖNOTTO... 5 3.1 Projektin luonti

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Fiscal Media Player PRE -ohje

Fiscal Media Player PRE -ohje Fiscal Media Player PRE -ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Player PRE 3.1. Uudet ominaisuudet 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto HUOM! Koska uusissa 4.2.45.x

Lisätiedot

TW-EF600. Valokuitureititin 4 x 10/100/1000 Mbps kytkin Palomuuri 300 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g+n)

TW-EF600. Valokuitureititin 4 x 10/100/1000 Mbps kytkin Palomuuri 300 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g+n) TW-EF600 Valokuitureititin 4 x 10/100/1000 Mbps kytkin Palomuuri 300 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen MAC osoite ilman välimerkkejä.

Lisätiedot

Asennus- ja Käyttöohje

Asennus- ja Käyttöohje Asennus- ja Käyttöohje H.264 Digitaalinen Video Tallennin ENVIEW GH-Sarja V1.0 Copyright Ame Product Oy Sivu 1 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TURVALLISUUS OHJEITA

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja TW-WLAN-reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 12/2011 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset... 4 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

EST16120/EST16240 MPEG-4

EST16120/EST16240 MPEG-4 Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST16120/EST16240 MPEG-4 Triplex DVR V.1642 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Käyttö ohje TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802. TW-EA530 ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00 THT Control Oy Versio 1.00 Sisällysluettelo 1 Tietoja tästä ohjeesta...1 1.1 Ohjeessa käytetty termistö...2 2 Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä...3 2.1 2.2 ClearSCADA-järjestelmän ominaisuudet...5 ClearSCADA-järjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Niceview IP-Valvontakamera NICECAM90LAN. Malli NICECAM90LAN Versio 1.0 Sivu 1

KÄYTTÖOHJE. Niceview IP-Valvontakamera NICECAM90LAN. Malli NICECAM90LAN Versio 1.0 Sivu 1 KÄYTTÖOHJE Niceview IP Valvontakamera NICECAM90LAN Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Varoitukset...3 2 IP Valvontakamera...4 2.1 IP-kamera edestä...4 2.2 IP-kamera takaa...5 2.3 LCD-näyttö...6 2.4 Takaosan liitännät...9

Lisätiedot