HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013"

Transkriptio

1 1 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Omistajaohjausosasto/Markku Tapio HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 213 Tässä muistiossa arvioidaan valtion omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenten palkitsemista kevään 213 yhtiökokouspäätösten jälkeen. Esillä on kaksi näkökulmaa: kokonaispalkkioiden taso suhteessa yleiseen markkinatasoon ja puheenjohtajan kokonaispalkkio suhteessa jäsenen vastaavaan. Yhtiöitä tarkastellaan kolmessa ryhmässä: pienet (liikevaihto alle 2 M ), keskisuuret (liikevaihto vähintään 2 M mutta pienempi kuin 1 M ) ja suuret (liikevaihto vähintään 1 M ) yhtiöt. Ainoastaan yhdessä valtion suoraan omistamassa yhtiössä yhtiökokous korotti hallituksen jäsenten palkkioita (Fingrid) (liite 1). Valtion suoraan omistamissa pörssiyhtiössä hallituspalkkio maksetaan rahana. Sen sijaan Solidiumin osakkuusyhtiöistä kahdeksassa eli lähes kaikissa se maksetaan osakkeina ja vero-osuus rahana. Hallituspalkkioiden taso Valtion pörssiyhtiöistä ainoastaan kolmen yhtiön hallitusjäsenten palkkiot ovat selvästi yleisen markkinatason 1 alapuolella: Fortumissa jälkeenjääneisyys on noin 2 25 % sekä Solidiumin omistamassa Tiedossa 15 2 % ja TeliaSonerassa noin 2 3 %. Selvästi yleisen markkinatason yläpuolella hallituspalkkiot ovat Elisassa, Outokummussa ja Sammossa (liitekuviot 2a ja 2b). Suurissa listaamattomissa yhtiöissä (Itella, VR-Yhtymä) hallituspalkkiot ovat noin 3 4 % yleisen markkinatason alapuolella, mikä suurelta osin lienee perusteltuakin, koska yhtiöt eivät toistaiseksi kaikilta osin toimi aidossa kilpailutilanteessa (liitekuvio 2a). Keskisuurissa listaamattomissa yhtiöissä hallitusjäsenten kokonaispalkkiot ovat 2 35 % yleisen markkinatason alapuolella (liitekuvio 2c), kun jälkeenjääneisyys edellisenä vuonna oli 15 2 %. Jälkeenjääneisyys on siis kasvanut. Fingridissä hallituspalkkiot ovat vain vajaa puolet markkinatasosta, mutta yhtiö onkin luonnollinen monopoli. Pienissä kaupallisissa yhtiöissä jälkeenjääneisyyttä on lähinnä Ekokemissä ja jossakin määrin myös Arctia Shippingissä. Selkeää jälkeenjääneisyyttä on myös Kemijoessa, Siemenperunakeskuksessa ja ADC:ssa, mutta se lienee perusteltua yhtiöiden erityisluonne huomioon ottaen. Selvästi markkinatasoa paremmat kokonaispalkkiot on Editan ja Suomen Lauttaliikenteen hallituksen jäsenillä (liitekuvio 2d). 1 Yleinen markkinataso on arvioitu suomalaisten pörssiyhtiöiden ja valtion omistamien listaamattomien kaupallisten (markkinaehtoisesti toimivien) yhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioista kevään 212 yhtiökokousten päätösten jälkeen saatujen tietojen perusteella. Näitä tietoja on analysoitu tilastollisin menetelmin (korrelaatio- ja regressioanalyysit).

2 2 Valtion erityistehtäväyhtiöistä (liitekuvio 5b) noin puolella hallitusjäsenten kokonaispalkkiot ovat noin 3 5 % markkinatason alapuolella. Tätä tasoa voitaneen yleisesti pitää erityistehtäväyhtiöille riittävänä. Yleinen markkinataso ja varsinkin sen olennainen ylittäminen vaatii erityisperusteita, jotka voivat liittyä yhtiön poikkeuksellisen haasteelliseen asemaan tehtävässään ja/tai hallituksessa tarvittavaan erityisosaamiseen (liitekuvio 2e). Puheenjohtajan palkkio Valtion omistamissa pörssiyhtiöissä (ml. Solidiumin osakkuusyhtiöt) hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio on keskimäärin 22 % suhteessa hallitusjäsenen vastaavaan. Tämä on suomalaista markkinatasoa (199 %) (liitekuviot 3a ja 3b). Markkinatason yläpuolella ovat Solidiumin osakkuusyhtiöt (keskimäärin 29 %), kun taas valtion suoraan omistamat pörssiyhtiöt jäävät selvästi sen alle (keskimäärin 179 %). Suurista listaamattomista yhtiöistä VR:llä hallituksen puheenjohtajan palkkio on selvästi yleistä markkinatasoa korkeampi suhteessa jäsenen palkkioon (21 %). Keskisuurissa listaamattomissa markkinaehtoisiksi luokitelluissa yhtiöissä hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio on keskimäärin 179 % jäsenen vastaavasta palkkiosta (liitekuvio 3c). Pienissä kaupallisissa yhtiöissä hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio on keskimäärin noin 186 % jäsenen vastaavasta eli jonkin verran yleisen markkinatason alapuolella. Tosin ilman Siemenperunakeskusta keskimääräinen taso on selvästi alhaisempi, keskimäärin vain 172 %. Raskoneessa se on poikkeuksellisen alhainen eli 135 % (liitekuvio 3d). Valtion erityistehtäväyhtiöissä hallituksen puheenjohtaja saa keskimäärin noin 55 % korkeamman kokonaispalkkion kuin jäsen (liitekuvio 3e). Mutta hajonta on erittäin suuri: 12 %:sta (yliopistokiinteistöyhtiöt) 2 %:iin (Alko ja Solidium). Johtopäätökset Edellä todetun perusteella voidaan johtopäätökset kiteyttää seuraavasti: 1. Valtion suoraan omistamista pörssiyhtiöistä vain Fortumissa on edelleen tiettyä jälkeenjääneisyyttä (2 25 %) hallituspalkkioissa. 2. Valtion omistamissa listaamattomissa markkinaehtoisesti toimivissa yhtiöissä hallituspalkkiot ovat pääsääntöisesti markkinatasoa alempia. 3. Valtion erityistehtäväyhtiöissä hallituspalkkioiden yleinen taso on 3 5 % yleistä markkinatasoa alhaisempi, mitä voidaan pitää perusteltuna. Markkinatasoista ja sitä korkeampaa palkkiota voidaan näissä yhtiöissä perustella vain erityisen painavilla syillä. VNK:n omistajaohjaukseen kuuluvissa erityistehtäväyhtiöissä (Erillisverkot, Governia ja Solidium) hallituspalkkiot ovat markkinatasolla tai sitä korkeammat. Liitteet 1-3

3 Liite 1 Yhtiö Vuosipalkkio 213 Kokous- Muutos (%) Pj Vpj Jäsen palkkio kokonaispalkitseminen Jäsen/ Pj Jäsen Pj Finnair /12 Fortum /12 Neste Oil /12 Metso /14 Outokumpu /12 Rautaruukki Sampo Stora Enso ,9-5,5 TeliaSonera ,5 2,8 Elisa Tieto Kemira /12 Altia ADC Boreal Destia Edita Educode Ekokem FCG Fingrid ,9 2, Itella Kemijoki Motiva Patria Rahapaja Raskone SPK Viljava Vapo VR-Yhtymä Lauttaliikenne Arctia Shipping Leijona Catering Erillisverkot Solidium Governia CSC Finavia Alko

4 Ilmailuopisto Finnvera Teollisuussijoitus Finnpilot Aalto Yliopistokiinteistöt Helsingin Yliopistokiinteistöt Suomen Yliopistokiinteistöt Haus Meritaito Yle Hansel Kuntarahoitus /8 Veikkaus Finnfund

5 -1 2a:Valtion suoraan omistamien pörssiyhtiöiden ja suurten listaamattomien yhtiöiden hallituksen jäsenen kokonaispalkkio vuodessa suhteessa yleiseen markkinatasoon (%-poikkeama) kevään 213 yhtiökokousten jälkeen Finnair Fortum Neste Oil Itella VR-Yht b:Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksen jäsenen kokonaispalkkio vuodessa suhteessa yleiseen markkinatasoon (%-poikkeama) Elisa Kemira Metso Outotec Outok. Rautar. Sampo StoraEnso Tieto TeliaSone Keskim. -4

6 c:Valtion omistamien keskisuurten (2M <lv<1m ) listaamattomien yhtiöiden hallituksen jäsenen kokonaispalkkio vuodessa suhteessa yleiseen markkinatasoon (%-poikkeama) kevään 213 yhtiökokousten jälkeen Altia Destia Fingrid Patria Vapo 4 2d:Valtion omistamien pienten (lv<2m ) listaamattomien yhtiöiden hallituksen jäsenen kokonaispalkkio vuodessa markkinatasoon verrattuna (%-poikkeama) kevään 213 yhtiökokousten jälkeen

7 1 2e:Valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden hallituksen jäsenen kokonaispalkkio vuodessa suhteessa yleiseen markkinatasoon (%- poikkeama) kevään 213 yhtiökokousten jälkeen

8 3a:Valtion suoraan omistamien pörssiyhtiöiden ja suurten listaamattomien yhtiöiden (lv>1m ) hallitusten puheenjohtajien kokonaispalkkio suhteessa (%) jäsenen vastaavaan palkkioon kevään 213 yhtiökokousten jälkeen Finnair Fortum Neste Oil Itella VR-Yht. Keskim. Markkinat. 3 3b:Solidiumin omistamien pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajien kokonaispalkkio suhteessa (%) jäsenen vastaavaan palkkioon kevään 213 yhtiökokousten jälkeen

9 25 3c:Valtion omistamien keskisuurten yhtiöiden (2M <lv<1m ) hallitusten puheenjohtajien kokonaispalkkion suhde (%) jäsenen vastaavaan palkkioon kevään 213 yhtiökokousten jälkeen Altia Destia Fingrid Patria Vapo Keskim. Markkinat d:Valtion omistamien pienten yhtiöiden (lv<2m ) hallitusten puheenjohtajien kokonaispalkkion suhde (%) jäsenten vastaavaan palkkioon kevään 213 yhtiökokousten jälkeen

10 25 3e:Hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkion suhde (%) jäsenen kokonaispalkkioon valtion omistamissa erityistehtäväyhtiöissä kevään 213 yhtiökokousten jälkeen

VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN

VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN 1 n se 2014 SELVITYS VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JA JOHDON PALKITSEMISESTA A L E X A N D E R 2 Selvityksen tausta Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Valtion yhtiöomistus

Valtion yhtiöomistus Valtion yhtiöomistus Sisältö Ministerin katsaus... 3 Valtion omistamat yhtiöt ja omistajapolitiikka... 4 Valtion omistajaohjausta koskeva lainsäädäntö... 5 Valtion keskitetty omistajaohjaustoiminto...

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 155. Valtionyhtiöt 1975-2008

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 155. Valtionyhtiöt 1975-2008 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 155 Valtionyhtiöt 1975-2008 Teuvo Junka VATT Tutkimukset 155 maaliskuu 2010 VATT TUTKIMUKSET 155 Valtionyhtiöt 1975 2008 Teuvo Junka Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Corporate Governance -raportointi Substance over form?

Corporate Governance -raportointi Substance over form? Corporate Governance -raportointi Substance over form? Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Kilpailun yhteenveto 4 2 Raati 6 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet 8 3.1 Corporate Governance 8 3.2 Hallinnointikoodi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Julkaistu: 2006-01-25 14:16:50 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lisätiedot

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 1 TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 Valtion omistamien kaupallisesti toimivien yritysten odotetaan toimivan markkinoilla kilpailuneutraalein

Lisätiedot

Osinkojuhlissa pöytä koreana

Osinkojuhlissa pöytä koreana Osinkojuhlissa pöytä koreana Author : albert Osinkojuhlissa pöytä koreana. Tällainen otsikko oli Kauppalehden pörssisivuilla torstaina 12. helmikuuta. Totta varmaan onkin, että sellaisissa perheissä, joissa

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle Jari Kankaanpää, Lasse Oulasvirta,

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Eron suuruusluokka prosenttiyksikköinä Keskuskauppakamarin selvitys 6.3.2014 Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Keskuskauppakamari julkaisi viime marraskuussa selvityksensä

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Julkaistu: 2005-01-25 15:15:00 CET Norvestia Oyj - Pörssitiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi 1 (22) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 5 Yhtiökohtaiset tulokset 9 Tunnuslukuja 9 Liite 1. Vakuutusliikkeen tasoitettu

Lisätiedot

Mistä Suomelle omistajat? 1

Mistä Suomelle omistajat? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 3/2005 ESITELMIÄ Mistä Suomelle omistajat? 1 Risto Murto KTT, toimitusjohtaja Opstock Oy K eskityn esityksessäni toimitusjohtaja Puron alustuksen viimeisimpään

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Sisällys JOHDANTO... 4 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 4 Huomioita yhtiöiden raportoinnista... 5 LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUS PUNNITTAVA UUDELLEEN

OMISTAJAOHJAUS PUNNITTAVA UUDELLEEN SUURISSA SAAPPAISSA OMISTAJAOHJAUS PUNNITTAVA UUDELLEEN MINISTERI PEKKA HAAVISTO HALUAISI VALTION OMISTAJAOHJAUKSEEN JÄMÄKKYYTTÄ JA UUSIA TOIMINTAMALLEJA. VALTIO-OMISTAJAN EI HÄNEN MIELESTÄÄN PIDÄ OLLA

Lisätiedot

Hyvät naiset ja herrat,

Hyvät naiset ja herrat, 1(6) Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen puhe Valtion omistajapolitiikka - seminaarissa Finlandia-talolla 13.11.2007 Hyvät naiset ja herrat, Valtio on järjestänyt säännöllisin

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia

Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia Lasse Kurkilahti Toivo Äijö ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia Helsinki Lokakuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014

Yrittäjien tulot ja verot 2014 Yrittäjien tulot ja verot 2014 1 Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla ESIPUHE Verotus ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat jälleen kerran keskeisiä puheenaiheita. Tässä yhteydessä myös yrittäjien verotus

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot