Yritysesittely Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysesittely 30.9.2012. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja"

Transkriptio

1 Yritysesittely Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja

2 Solidium pähkinänkuoressa Tehtävä Visio Tavoitteet Sijoitusstrategia Sijoituskriteerit Solidiumin tehtävä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa Olla haluttu omistaja, jonka ammattitaitoa, hallinnointitapaa ja arvonluontikykyä laajasti arvostetaan 1. Kasvattaa osakesijoitusten arvoa pitkällä aikahorisontilla kustannustehokkaalla tavalla 2. Yhteistyössä muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa kehittää salkkuyhtiöitä niiden arvon kasvattamiseksi 3. Aktiivisesti osallistua hyvän hallinnointitavan ja pääomamarkkinoiden kehittämiseen Suomessa 1. Olla ankkuriomistaja, jolla on riittävä vaikutusvalta omistajan arvonluontisuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista varten 2. Keskittyä rajoitettuun määrään osakeomistuksia 3. Salkun allokaatioita kehitetään Solidiumin tehtävän mukaisesti, markkinaolosuhteet huomioiden 1. Kansallisesti merkittävät pörssiyhtiöt ja listautumista valmistelevat yhtiöt keskeisillä toimialoilla 2. Merkittävä vähemmistöosuus riittävän vaikutusvallan turvaamiseksi 3. Arvonnousupotentiaali aktiivisen omistamisen kautta 4. Pitkä sijoitushorisontti 2

3 Solidium - luonnollinen jatkumo Eilen Tänään Pitkäjänteisesti tulevaisuuteen Takamatkalta kasvuun Suomen teollistuminen ja varallisuuden keräytyminen alkoi muita Pohjoismaita myöhemmin Valtion investoinneilla yrityksiin oli keskeinen rooli Suomen kasvussa Omistamisen haasteet Suomalaisilla instituutioilla ja yksityishenkilöillä on historiallisesti vähän omaisuutta Rahoittajien määrä ja kyky toimia ovat rajoittumassa entisestään Solidium kasvun tukena Hyvinä aikoina Solidiumin rahoitus tukee suomalaisten yritysten kasvuhankkeita Solidium turvana Huonoina aikoina Solidiumin omistajuus tuo vakautta ja turvaa Helsingin Pörssin omistus (osuus kaikista osakkeista) Suorat sijoitukset suomalaisiin pörssiosakkeisiin (mrd. euroa) Julkisyhteisöt (ml. eläkelaitokset, valtio) 11% Rahoituslaitokset 5% Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3% Valtion suora omistus Solidium Ulkomaat 43% Varma Yritykset (ml. Solidium) 17% Ilmarinen Valtion eläkerahasto Kotitaloudet 20 % Lähde: Euroclear

4 Solidiumin rooli kansallisvarallisuuden kasvattajana Valitsee Määrittää raamit, joiden puitteissa Solidium toimii Kansalainen Eduskunta Valtioneuvosto TalPol Vastuuministeri Tukee aktiivisen omistajuuden keinoin yritysten pitkäjänteistä kehitystä ja kasvua Suurempi kansallisvarallisuus Salkkuyhtiö Korkeampi osinko Parempi pitkän aikavälin tuotto 4

5 Solidium aktiivisena omistajana Mihin uskomme Yritystoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja menestys voivat perustua vain tulokselliseen toimintaan. Merkittävänä omistajana tuemme ja edellytämme tuloksellisuutta sekä sen osatekijöiden jatkuvaa kehittämistä Emme käy spekulatiivista lyhytjänteistä kauppaa Miten vaikutamme omistajana Osallistumme yhtiön kehitystarpeita palvelevan hallituksen nimittämiseen Osallistumme yhtiön rakenteen ja rahoitusrakenteen arviointiin omistajan roolissa Mihin vaikutamme yhdessä muiden omistajien, hallitusten ja johdon kanssa Hyvien hallinnointiperiaatteiden toteutumiseen Hallitusten nimittämisen ja arvioinnin ammattimaistumiseen Johdon palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun Emme voi, emmekä halua, puuttua hallitusten ja yritysten yksittäisiin päätöksiin Parempi pitkän aikavälin tuotto Tukee aktiivisen omistajuuden keinoin yritysten pitkäjänteistä kehitystä ja kasvua Salkkuyhtiö 5

6 Aktiivinen ankkuriomistajuus: työkaluja Omistajastrateginen näkemys arvon kasvusta Päätökset osakeomistuksen suhteen Osakeannit ja muut osaketransaktiot Suuret strategiset kysymykset: jakautumiset, yrityskaupat Tavoitteiden ja markkinapaineen luominen hallitustyöhön Tunnetaan yhtiöiden liiketoiminta, talous ja ympäristö hyvin Aktiivinen omistaminen Osinkonäkemys Pääomarakenne Corporate Governance Omistamisen kulttuurin kehittäminen Omistajien välinen dialogi Aloitteellinen keskustelun herättäjä Hallitusjäsenten valinta ja palkkiot Yritysvastuuasiat Johdon palkkiot Solidiumin talouden ja sijoitusten kokonaisraportointi omistajalle (kansalle) 6

7 Milj. euroa Solidiumin toimintahistoria Solidiumin osakesalkun arvon kehitys ja ulospäin näkyvät toimet /2009: Osallistuminen Kemiran kuponkiantiin 3/2010: Tikkurilan eriyttäminen 11/2010: Tikkurilaomistuksen myynti 6/2011 ja syksy > : Talvivaara-osakkeiden hankinta ja omistusosuuden nostaminen 3/2012: TeliaSoneraosakkeiden myynti ja vaihdettavissa olevan jvk-lainan liikkeeseenlasku /2009: Osallistuminen Spondan kuponkiantiin 11/2010: Omistusosuuden nostaminen Elisassa 4/2011: TeliaSoneraosakkeiden myynti 4/2012: Osallistuminen Outokummun kuponkiantiin /2009: Lisäsijoitus Elisaan /2010 ja 5/2010: Tiedon 11/2010: Spondaosakkeiden myynti osakkeiden hankinta ja omistusosuuden nostaminen /2011: Omistusosuuden nostaminen Metsossa 3/2012-> : Outotecosakkeiden hankinta ja omistusosuuden nostaminen 2012 Maksettu voitonjako valtiolle: 2010: 356 milj. euroa 2011: 660 milj. euroa 2012: 800 milj. euroa SOLIDIUMIN TOIMINNAN PAINO- PISTEET Organisoituminen Rahoituksen ja toimintakyvyn varmistaminen Finanssikriisin aiheuttamien salkkuyhtiöiden tilanteiden haltuunotto Sidosryhmätapaamiset Analyysin syventäminen Hallinnointi- ja CG-kysymysten esille nostamien Uusien sijoituskohteiden systemaattinen analysointi Yritysvastuu Viestintä Salkkuyhtiöiden hallitusten kokoonpano Salkun rakenteen arvionti: nykyomistukset ja uudet kohteet Finanssikriisin toinen vaihe Salkun rakenteen kehittäminen 7

8 Solidiumin omistukset Yhtiö Yhtiön markkina-arvo mrd. euroa Solidiumin omistusosuus % Liikevaihto 2011 mrd. euroa Henkilöstö ,8 10,1 1, ,6 16,7 2, ,2 11,1 6, ,2 31,1 5, ,7 7,9 1, ,7 39,7 2, ,6 14,2 * 5, ,9 14,9 0, ,0 12,3 * 11, ,5 8,9 0, ,2 11,7 11, ,0 10,3 1, Yhteensä 56,2 49, *) Osuus äänistä Stora Enso 25,1 %, Sampo 14,0 % Lähde: Bloomberg, yhtiöt

9 Milj. euroa Milj. euroa Osakesalkun arvo Osakesalkun arvo oli 7,4 miljardia per Osakesalkun jakauma (omistusosuus) 5% 6% 4% 7% 2% 2% 1% 1% 4% 4% 26% 38% TeliaSonera (11.7 %) Sampo (14.2 %) Stora Enso (12.3 %) Metso (11.1 %) Outokumpu (31.1 %) Elisa (10.1 %) Kemira (16.7 %) Rautaruukki (39.7 %) Sponda (14.9 %) Outotec (7.9 %) Tieto (10.3 %) Talvivaara (8.9 %) Osakesalkun arvon kehitys /11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 Osakesalkun arvon kehitys /04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 9

10 Indeksoitu tuotto ( = 100) Osakesijoitusten yhtiökohtainen tuotto kalenterivuoden alusta 180 Salkkuyhtiöiden osaketuotto /2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 Sampo (34 %) Tieto (29 %) Kemira (24 %) Elisa (18 %) Stora Enso (17 %) TeliaSonera (13 %) Sponda (7%) Metso (2 %) Outotec (2 %) Talvivaara (-24 %) Rautaruukki (-27 %) Outokumpu (-33 %) OMX Helsinki Cap (8 %) 10

11 Solidiumin näkemys yritysvastuusta Solidiumin rooli Solidiumin tehtävänä on salkkuyhtiöiden tuloksellisuuden ja sen edellytysten tukeminen Yritysvastuuasiat kilpailukyvyn tekijänä Yritysvastuuasioiden hyvä hoito on yksi menestyksekkään yritystoiminnan ja pitkäjänteisen taloudellisen arvon tuottamisen edellytyksistä Osa riskien hallintaa, mutta myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien lähde Aktiivisen omistajan tehtävä Yritysvastuuasioiden tilan arviointi kuuluu aktiivisen omistajan tehtävään Solidiumin näkökulma: vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät paremmin Luonteva näkökulma valtio-omisteiselle Solidiumille Yksi tarkastelukulma Yritysvastuuasioiden hoidon taso kertoo yrityksen liiketoiminnan luonteesta ja johtamisen tilasta Kiinteästi integroitu muuhun salkkuyhtiöistä tehtävään taloudelliseen ja strategiseen analyysiin Solidium muodostaa oman, itsenäisen näkemyksensä 11

12 Solidiumin yritysvastuutyön painopisteet Omistajana ja sijoittajana Selvilläolovelvoite omistajana ja sijoittajana Solidium tunnistaa ja hallinnoi sijoitustoimintaansa liittyvät yritysvastuuasiat Solidium tunnistaa ja määrittelee omistajana sijoituskohteidensa olennaiset yritysvastuuasiat Solidium vaikuttaa sijoituskohteidensa yritysvastuuasioihin aktiivisena omistajana siten, että sijoituskohteiden yritysvastuutyö tuottaisi arvoa Solidiumille omistajana Solidium edistää vastuullisen omistajan roolia yritysvastuuasioissa Yrityksenä ja työnantajana Solidium noudattaa yritysvastuutyössä integroitua toimintamallia, jossa yritysvastuuasiat on liitetty osaksi yhtiön normaalia toimintaa Solidium tunnistaa ja analysoi keskeisten sidosryhmiensä odotukset Solidium raportoi yritysvastuuasioistaan säännöllisesti sekä omistajana että yhtiönä Solidium kiinnittää huomiota palveluntoimittajien ja yhteistyökumppaniensa yritysvastuullisuuteen Solidium on vastuullinen työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista 12

13 Solidiumin asiantuntijat Toimitusjohtaja Kari Järvinen 2. Sijoitusjohtaja Eeva Ahdekivi (Elisa, Outokumpu, Rautaruukki, Talvivaara) 3. Päälakimies Tapani Varjas 4. Analyytikko Pekka Tölli (Elisa, Kemira, Stora Enso, Tieto) 5. Analyytikko Mikko Holopainen (Metso, Outotec, Rautaruukki, Sponda) Analyytikko Pauli Anttila (Outokumpu, Sampo, Talvivaara, TeliaSonera) 7. Sijoitusjohtaja Petter Söderström (Sampo, Sponda, TeliaSonera, Tieto) Sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen (Kemira, Metso, Outotec, Stora Enso) 13

14 Solidiumin hallitus 1. Puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Blyk Services Oy 2. Varapuheenjohtaja Eija Ailasmaa Jarmo Väisänen, finanssineuvos, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto 4. Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, KONE Oyj 5. Markku Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja, Tradeka Yhtymä 6. Marketta Kokkonen Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Diacor terveyspalvelut Oy

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

OMISTAJAPOLITIIKKA. Ilmarisen hallituksen hyväksymä 18.12.2014. Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi

OMISTAJAPOLITIIKKA. Ilmarisen hallituksen hyväksymä 18.12.2014. Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi OMISTAJAPOLITIIKKA 2014 Ilmarisen hallituksen hyväksymä 18.12.2014 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi SISÄLTÖ 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 Ilmarisen tehtävät ja arvot...3

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2014 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

Hyvät naiset ja herrat,

Hyvät naiset ja herrat, 1(6) Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen puhe Valtion omistajapolitiikka - seminaarissa Finlandia-talolla 13.11.2007 Hyvät naiset ja herrat, Valtio on järjestänyt säännöllisin

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Varsinaisen liiketoimintakatsauksen pitää ja tilinpäätöksen esittelee toimitusjohtajamme vuorineuvos Matti Lievonen.

Varsinaisen liiketoimintakatsauksen pitää ja tilinpäätöksen esittelee toimitusjohtajamme vuorineuvos Matti Lievonen. 1 Hallituksen puheenjohtaja Jorma Elorannan avauspuhe Neste Oilin yhtiökokous 1.4.2015 klo 11.00, Helsingin Messukeskus Rouva Ministeri, arvoisat Neste Oilin osakkaat, hyvät naiset ja herrat Ärade aktieägare,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

vuosikertomus SAMPO-KONSERNI 2009 JULKAISU WEB CD KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli ennätysten vuosi. TILINPÄÄTÖS Vuoden 2009 luvut

vuosikertomus SAMPO-KONSERNI 2009 JULKAISU WEB CD KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli ennätysten vuosi. TILINPÄÄTÖS Vuoden 2009 luvut SAMPO-KONSERNI 2009 JULKAISU WEB CD KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli ennätysten vuosi. TILINPÄÄTÖS Vuoden 2009 luvut HALLINTO JA JOHTO Näin Sampoa johdetaan HENKILÖSTÖ Osaaminen ja kunnianhimo TIETOA

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Omistus, omistajaohjaus ja määräysvalta suurissa suomalaisyrityksissä. Joutsenmerkki tähän mahd. pienenä

Omistus, omistajaohjaus ja määräysvalta suurissa suomalaisyrityksissä. Joutsenmerkki tähän mahd. pienenä Omistus, omistajaohjaus ja määräysvalta suurissa suomalaisyrityksissä Joutsenmerkki tähän mahd. pienenä Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2014 Omistus, omistajaohjaus ja määräysvalta suurissa suomalaisyrityksissä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi

Lisätiedot