VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN"

Transkriptio

1 1 n se 2014 SELVITYS VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JA JOHDON PALKITSEMISESTA A L E X A N D E R

2 2 Selvityksen tausta Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston käyttöön vuosittain laadittava selvitys keskeisten valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten, johdon, hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien, sijoitusneuvostojen ja henkilöstön palkitsemisesta. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa ajanmukainen ja vertailutietoon perustuva kuva yhtiöiden palkitsemisen tasosta, rakenteista ja kilpailukyvystä sekä ylimmän johdon palkkaeduista ja palkitsemisjärjestelmistä. Selvityksessä esitettävät tiedot Selvityksessä esitetään kaikkien merkittävien valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksen, toimitusjohtajan, johtoryhmän sekä hallintoneuvoston, neuvottelukunnan ja sijoitusneuvoston palkitsemistiedot. Selvityksen piiriin kuuluvat edellä mainittujen toimielimien kaikki palkitsemiselementit ja niistä muodostuva kokonaispalkitseminen. Toimitusjohtaja ja kaikkien toimielimien jäsenet nimetään yhtiökohtaisesti johtoryhmää lukuun ottamatta. Hallituksen osalta raportoitavat tiedot Hallitusten, hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja sijoitusneuvostojen osalta raportoidaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitseminen yhtiökohtaisesti. Hallitusten, hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja sijoitusneuvostojen palkitsemisessa elementit pitävät sisällään muun muassa kuukausi- ja kokouspalkkiot mukaan lukien valiokuntapalkkiot sekä muut mahdolliset, esimerkiksi neuvonannon tai vastaavan työn perusteella, maksetut palkkiot tai etuudet. Tiedot esitetään toimikaudelta 2013 ja sekä vertailutietona toimikaudelta Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja henkilöstön osalta raportoitavat tiedot Toimitusjohtajien palkitseminen raportoidaan henkilötasolla yhtiökohtaisesti. Johtoryhmien palkitseminen raportoidaan kokonaisuutena yhtiökohtaisesti. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän elementit pitävät sisällään muun muassa kiinteän palkan ja luontoisedut, vuositulospalkkion, pitkän aikavälin palkitsemisen ja lisäeläkkeet sekä vastaavat muut edut. Lisäeläkkeestä raportoidaan sen määräytymisperuste, yhtiölle aiheutunut tai arvioitu kustannus sekä edunsaajan eläkeikä. Lisäksi raportoidaan toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka. Kaikki toimivaa johtoa koskevat tiedot esitetään vuodelta 2013 ja vertailutietona vuodelta Eurojen lisäksi esitetään maksettujen palkkioiden prosentuaalinen osuus vuosiansiosta. Selvityksessä raportoidaan myös muun henkilöstön käytössä olevat tulos- ja tuloksellisuuspalkkiot, henkilöstörahastot ja mahdolliset muut palkitsemismekanismit. Selvityksessä esitettävät vertailutiedot Selvityksessä esitetään pohjoismaisen tason vertailutiedot hallitusten ja ylimmän johdon palkitsemisesta. Hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien vertailutiedot on kerätty NASDSAQ OMX Helsinki pörssissä listattujen large, mid ja small cap -yhtiöiden sekä NASDAQ OMX Nordic pörssissä listattujen large ja mid cap -yhtiöiden IFRS-standardien mukaisesta julkisesta raportoinnista vuosilta 2013 ja 2012.

3 3 Selvityksen laatija Selvityksen on laatinut Alexander Incentives Oy. Selvitys on tarkoitettu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston käyttöön. Alexander Incentives Oy:llä on lailla suojattu tekijänoikeus selvitykseen. Selvityksen jäljentäminen tai muu kappaleen valmistaminen sekä yleisölle saataviin saattaminen on kielletty ilman Alexander Incetives Oy:n lupaa. Selvityksen siteeraamisessa ja päivän kysymystä koskevassa kirjoituksessa on noudatettava tekijänoikeuslakia. Selvityksen siteeraamisen ja päivän kysymystä koskevan kirjoituksen yhteydessä on tekijän nimi ja lähde aina mainittava. Selvityksessä esitetyt valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja hallitusten palkka- ja palkkiotiedot on kerätty yhtiöiltä, eikä Alexander Incentives Oy vastaa mahdollisista virheistä, jotka johtuvat yhtiöiden toimittamista tiedoista. Yhteenveto valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemisesta Valtio-omisteisilla yhtiöillä tarkoitetaan alla olevassa yhteenvedossa kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä. Pörssiyhtiöihin luetaan kaikki NASDAQ OMX Helsingissä listatut valtio-omisteiset yhtiöt (ml. Solidium-yhtiöt), kaupallisiin yhtiöihin luetaan kaupallista toimintaa harjoittavat, ei-listatut valtio-omisteiset yhtiöt ja erityistehtäväyhtiöihin muut valtio-omisteiset yhtiöt (ml. VTT-yhtiöt). Tiedot koskevat yhtiöiden toimitusjohtajia ja kaikki ilmoitetut luvut ovat mediaaneja. Vertailutieto on kerätty NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listatuista yhtiöistä sekä suurista (liikevaihto yli 500 M ) ja keskisuurista (liikevaihto alle 500 M ) listaamattomista suomalaisyrityksistä. Kiinteällä peruspalkalla tarkoitetaan verotettavaa kuukausiansiota, joka sisältää peruspalkan lisäksi kaikki rahaksi muutetut luontoisedut. Kiinteät kuukausipalkat on pyöristetty lähimpään tuhanteen euroon. Tulospalkkiolla tarkoitetaan vuosituloksen tai -suorituksen perusteella maksettua palkkiota. Pitkäjänteisiin kannustimiin lasketaan osakesidonnaiset järjestelmät, pitkäjänteiset rahabonukset tai vastaavat, joiden sitouttamis- tai ansaintajakso on yli vuoden mittainen. Lisäeläke on lakisääteistä eläkejärjestelmää täydentävä eläke. Etuusperusteisessa järjestelmässä eläke-etuuden suuruus on ennalta määrätty ja perusteena käytetään usein palkkahistoriaa tai osaa siitä. Maksuperusteisessa järjestelmässä eläkemaksu on ennalta määrätty ja eläke-etuus määräytyy kertyneiden maksujen ja niiden tuoton pohjalta. Toimitusjohtajien kiinteät peruspalkat valtio-omisteisissa yhtiöissä ovat yleisesti ottaen markkinatasolla. Pörssiyhtiöissä kiinteän kuukausipalkan mediaani on (2013: ) euroa, mikä on markkinatasolla verrattaessa saman kokoluokan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuihin yrityksiin. Kaupallisissa yhtiöissä toimitusjohtajan kuukausipalkan mediaani on (2013: ) euroa ja erityistehtäväyhtiöissä ( ) euroa. Suurissa listaamattomissa yrityksissä (liikevaihto > 500 M ) kuukausipalkan markkinamediaani on euroa ja keskisuurissa (liikevaihto < 500 M ) euroa. Valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajien peruspalkan kehitys oli 0 %, mikä vastaa markkinakäytäntöä. Vuoden 2013 toiminnan perusteella ansaitut ja vuonna 2014 maksetut tulospalkkiomediaanit olivat pörssiyhtiöissä 17 (2013: 24) prosenttia peruspalkasta, kaupallisissa yhtiöissä 18 (2013: 8) prosenttia ja erityistehtäväyhtiöissä 11 (2013: 11) prosenttia peruspalkasta. Saman kokoluokan listayhtiöissä maksetut tulospalkkiomediaanit olivat 26 % vuosipalkasta. Suurissa listaamattomissa yrityksissä (liikevaihto > 500 M ) 28 % vuosipalkasta ja keskisuurissa (liikevaihto < 500 M ) 13 % vuosipalkasta. Valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajista noin kolmanneksella on käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat palkkiot vaihtelevat vuositasolla merkittävästi, sillä ansaintajaksot ovat pitkiä eikä palkkioita makseta vuosittain. Tästä johtuen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksetut palkkiot eivät ole vuositasolla vertailukelpoisia keskenään.

4 4 Valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajista noin 35 prosentilla on käytössä lisäeläkejärjestelmä. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista noin 70 prosentilla, kaupallisten yhtiöiden toimitusjohtajista noin 40 prosentilla ja erityistehtäväyhtiöiden toimitusjohtajista noin 15 prosentilla on lisäeläkejärjestelmä. Valtaosa näistä lisäeläkejärjestelmistä on maksuperusteisia ja käytössä on enää yksittäisiä etuusperusteisia järjestelmiä. Toimitusjohtajien lisäeläkkeiden vuosimaksut olivat noin 20 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

5 5 SISÄLLYSLUETTELO Selvityksen tausta... 2 Selvityksessä esitettävät tiedot... 2 Hallituksen osalta raportoitavat tiedot... 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja henkilöstön osalta raportoitavat tiedot... 2 Selvityksessä esitettävät vertailutiedot... 2 Selvityksen laatija... 3 Yhteenveto valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemisesta... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 5 SELVITYS Määritelmät koskien hallitusta, hallintoneuvostoa, neuvottelukuntaa tai sijoitusneuvostoa... 8 Määritelmät koskien toimitusjohtajaa ja johtoryhmää kokonaisuutena... 8 HALLITUSTEN JA JOHDON PALKITSEMISTIEDOT YHTIÖITTÄIN LISTATUT YHTIÖT Elisa Oyj Finnair Oyj Fortum Oyj Kemira Oyj* Metso* Oyj Neste Oil Oyj Outokumpu Oyj Outotec Oyj Rautaruukki Oyj Sampo Oyj* Stora Enso Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj TeliaSonera Ab* Tieto Oyj KAUPALLISESTI TOIMIVAT, EI -LISTATUT YHTIÖT Altia Oyj Arctia Shipping Oy Art and Design City Helsinki Oy Boreal Kasvinjalostus Oy Destia Oy Ekokem Oy Ab Fingrid Oyj Gasum Oy Itella Oyj Kemijoki Oy... 63

6 6 Leijona Catering Oy Meritaito Oy Motiva Oy Nordic Morning Oyj Patria Oyj Raskone Oy Suomen Lauttaliikenne Oy Suomen Rahapaja -konserni Suomen Siemenperunakeskus Oy Suomen Viljava Oy Vapo Oy VR-Yhtymä Oy ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖT Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Alko Oy CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Finavia Oyj Finnpilot Pilotage Oy Finnvera Oyj Governia Oy Hansel Oy HAUS kehittämiskeskus Oy Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Hevosopisto Oy Kuntarahoitus Oyj Solidium Oy Suomen Erillisverkot Oy Suomen Ilmailuopisto Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Tietokarhu Oy Veikkaus Oy VTT Expert Services Oy VTT International Oy VTT Memsfab Oy VTT Ventures Oy Yleisradio Oy VERTAILUTIEDOT

7 7 Vertailukuvat, listatut yhtiöt Hallitusten kokonaispalkitseminen, mediaani, NASDAQ OMX HELSINKI -yhtiöt Hallitusten kokonaispalkitseminen, mediaani, NASDAQ OMX NORDIC -yhtiöt Toimitusjohtajien palkitseminen NASDAQ OMX HELSINKI -yhtiöissä Johtoryhmien palkitseminen NASDAQ OMX HELSINKI -yhtiöissä Johdon kokonaiskompensaatio NASDAQ OMX HELSINKI -yhtiöissä Toimitusjohtajien palkitseminen NASDAQ OMX NORDIC -yhtiöissä Johtoryhmien palkitseminen NASDAQ OMX NORDIC -yhtiöissä* Johdon kokonaiskompensaatio NASDAQ OMX NORDIC -yhtiöissä Vertailukuvat, listaamattomat yhtiöt Hallituksen palkitseminen Toimitusjohtajien palkitseminen Puheenjohtajat, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely liikevaihdon mukaan Jäsenet, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely liikevaihdon mukaan Puheenjohtajat, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely taseen mukaan Jäsenet, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely taseen mukaan Puheenjohtajat, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely henkilöstön mukaan Jäsenet, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely henkilöstön mukaan Puheenjohtajat, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely liikevaihdon mukaan Jäsenet, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely liikevaihdon mukaan Puheenjohtajat, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely taseen mukaan Jäsenet, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely taseen mukaan Puheenjohtajat, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely henkilöstön mukaan Jäsenet, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely henkilöstön mukaan Toimitusjohtajat, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely liikevaihdon mukaan Toimitusjohtajat, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely taseen mukaan Toimitusjohtajat, kaupallisesti toimivat, ei-listatut yhtiöt, ryhmittely henkilöstön mukaan Toimitusjohtajat, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely liikevaihdon mukaan Toimitusjohtajat, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely taseen mukaan Toimitusjohtajat, erityistehtäväyhtiöt, ryhmittely henkilöstön mukaan

8 8 SELVITYS 2014 Määritelmät koskien hallitusta, hallintoneuvostoa, neuvottelukuntaa tai sijoitusneuvostoa Maksettu kokonaispalkkio 2013 Maksettu kokonaispalkkio 2012 Vuonna 2013 maksetut vuosipalkkiot, kuukausipalkkiot, kokouspalkkiot ja valiokuntapalkkiot. Vuonna 2012 maksetut vuosipalkkiot, kuukausipalkkiot, kokouspalkkiot ja valiokuntapalkkiot. Luvut on pyöristetty lähimpään tuhanteen euroon. Määritelmät koskien toimitusjohtajaa ja johtoryhmää kokonaisuutena Toimitusjohtajan ja johtoryhmän (työ- tai toimisuhde 5/2014) maksettu kokonaiskompensaatio 2013: Vuosipalkka 2013 (=joulukuun kuukausipalkka x 12,6) + Tulospalkkiojärjestelmän 2013 perusteella ansaittu, vuonna 2014 maksettu tulospalkkio (taulukoissa STI) + Pitkän aikavälin kannustimen perusteella ansaittu, vuonna 2014 maksettu palkkio (taulukoissa LTI) = Maksettu kokonaiskompensaatio 2013 (ilman lisäeläkekuluja) + Lisäeläkkeestä 2013 aiheutuva kustannus tai arvio kustannuksesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän (työ- tai toimisuhde 5/2013) maksettu kokonaiskompensaatio 2012: Vuosipalkka 2012 (=joulukuun kuukausipalkka x 12,6) + Tulospalkkiojärjestelmän 2012 perusteella ansaittu, vuonna 2013 maksettu tulospalkkio (taulukoissa STI) + Pitkän aikavälin kannustimen perusteella ansaittu palkkio, vuonna 2013 maksettu palkkio (taulukoissa LTI) = Maksettu kokonaiskompensaatio 2012 (ilman lisäeläkekuluja) + Lisäeläkkeestä 2012 aiheutuva kustannus tai arvio kustannuksesta. Luvut on pyöristetty lähimpään tuhanteen euroon. Peruspalkka Säännöllisesti kuukausittain maksettava palkka ja muut korvaukset, jotka eivät perustu suoritukseen tai tulokseen. Lomarahaa ei sisällytetä peruspalkkaan. Peruspalkka + edut = kuukausipalkka (verotettava kuukausiansio) Sisältää peruspalkan lisäksi kaikki rahaksi muutetut luontoisedut. Vuosipalkka = kuukausipalkka kerrottuna 12,6:lla lomarahan huomioimiseksi. Tulospalkkio, STI Vuosituloksen/-suorituksen perusteella maksettu palkkio, bonus. Short Term Incentive = STI. Raportoitu palkkio sisältää viivästetyn osuuden.

9 9 Pitkäjänteinen kannustin, LTI Ansainta- ja / tai sitouttamisjakso yli vuoden; optiot, osakesidonnaiset järjestelmät, pitkäjänteiset rahabonukset ym. Long Term Incentive = LTI. Lisäeläke Lakisääteistä eläkejärjestelmää täydentävä eläke. Etuusperusteisessa järjestelmässä (Defined benefit) eläke-etuuden suuruus on ennalta määrätty ja perusteena käytetään usein palkkahistoriaa tai osaa siitä. Maksuperusteisessa järjestelmässä (Defined contribution) eläkemaksu on ennalta määrätty ja eläkeetuus määräytyy kertyneiden maksujen ja niiden tuoton pohjalta. Eläkeikä Johtajasopimuksessa määritelty eläkeikä. Johtoryhmän osalta mediaani lasekttu niille johtoryhmän jäsenille, joilla on käytössä maksu- tai etuusperusteinen lisäeläkejärjestelmä. Johtoryhmän jäsenet, joiden eläke määräytyy Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan ei ole huomioitu johtoryhmä eläkeiän mediaanissa. Irtisanomis-/ erilliskorvaus Johtajasopimuksessa määritelty irtisanomisaika ja erilliskorvaus kuukausina. Johtoryhmän osalta mediaani. Toimitusjohtajalle ja/tai johtoryhmälle otettu lakisääteistä laajempi vakuutusturva, esimerkiksi ryhmähenki-/työkyvyttömyysvakuutus tai sairauskuluvakuutus.

10 10 HALLITUSTEN JA JOHDON PALKITSEMISTIEDOT YHTIÖITTÄIN

11 11 LISTATUT YHTIÖT Elisa Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Raimo Lind PJ alkaen Risto Siilasmaa PJ asti Ari Lehtoranta VPJ alkaen Eira Palin-Lehtinen Jaakko Uotila ( Leena Niemistö Mika Salmi ( Mika Vehviläinen ( ( alkaen ( alkaen

12 12 Elisa Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (24 %) (24 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (24 %) (18 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä, mediaani 62 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riski- ja sairaskuluvakuutus * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Henkilöstörahasto, osakepalkkiot, optiojärjestelmät

13 13 Finnair Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Klaus Heinemann PJ alkaen Harri Sailas PJ asti Harri Kerminen VPJ alkaen Veli Sundbäck VPJ asti Antti Kuosmanen ( Elina Björklund ( Pekka Timonen ( Maija-Liisa Friman ( Gunvor Kronman ( Jussi Itävuori ( Merja Karhapää ( Satu Huber ( Sigurdur Helgason ( Ursula Ranin ( ( alkaen ( asti ( alkaen

14 14 Finnair Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Pekka Vauramo Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (18 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI (25 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski-, eikä sairauskuluvakuutusta Vehviläinen lopettanut , Vauramo aloittanut , Ville Iho sijaistanut välissä

15 15 Finnair Oyj Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (6 %) (26 %) LTI (69 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Sairaskuluvakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Tulospalkkiojärjestelmän ansaintajakso on poikkeava. Muun henkilöstön palkitseminen Henkilöstörahasto, osakesäästöohjelma

16 16 Fortum Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Sari Baldauf PJ Christian Ramm-Schmidt VPJ Esko Aho ( Heinz-Werner Binzel Ilona Ervasti-Vaintola Joshua Larson Kim Ignatius ( Minoo Akhtarzand ( asti ( alkaen

17 17 Fortum Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Tapio Kuula Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (5 %) (2 %) LTI (37 %) (99 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (7 %) (5 %) LTI (28 %) (54 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Sekä etuus-, että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus, sairaskuluvakuutus vain osalle Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto

18 18 Kemira Oyj* Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jukka Viinanen PJ alkaen Pekka Paasikivi PJ asti Jari Paasikivi VPJ alkaen Elisabeth Armstrong ( Juha Laaksonen Kerttu Tuomas Winnie Fok Wolfgang Büchele ( ( asti ( asti

19 19 Kemira Oyj* Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Wolfgang Büchele Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (30 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Harri Kerminen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (37 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke NA Etuusperusteinen Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk NA Toimitusjohtaja vaihtunut

20 20 Kemira Oyj* Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (16 %) (10 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL NA NA *Palkitsemistiedot kerätty yhtiön julkisesta raportoinnista. Kannustinpalkkiot ovat verovuoden aikana maksettuja. Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä, tuottavuuspalkintojärjestelmä

21 21 Metso* Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jukka Viinanen PJ Mikael von Frenckell VPJ alkaen Maija-Liisa Friman VPJ asti Christer Gardell Eeva Sipilä ( Eija Lahti-Jäntti ( Erkki Pehu-Lehtonen Jukka Leppänen ( Mikael Lilius ( Ozey K. Jr. Horton Pia Rudengren Yrjö Neuvo ( ( alkaen ( asti ( alkaen

22 22 Metso* Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Matti Kähkönen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (37 %) (36 %) LTI (50 %) (53 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke NA Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (45 %) (33 %) LTI (50 %) (55 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke NA NA Maksuperusteinen eläke Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus, sairaskuluvakuutus vain osalle Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. *Palkitsemistiedot kerätty yhtiön julkisesta raportoinnista. Kannustinpalkkiot ovat verovuoden aikana maksettuja. Muun henkilöstön palkitseminen Tulokseen sidottu palkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto

23 23 Neste Oil Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jorma Eloranta PJ alkaen Timo Peltola PJ asti Maija-Liisa Friman VPJ Hannu Ryöppönen ( Kirsi Sormunen ( Laura Raitio Markku Tapio ( Michiel Boersma Nina Linander ( Per-Arne Blomqvist ( Willem Schoeber ( ( asti ( alkaen

24 24 Neste Oil Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Matti Lievonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (33 %) (21 %) LTI (116 %) (36 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (35 %) (18 %) LTI (87 %) (27 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Sekä etuus-, että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä Eläkeikä, mediaani 62 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Muun henkilöstön palkitseminen Kannustinpalkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto

25 25 Outokumpu Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jorma Ollila PJ alkaen Ole Johansson PJ asti Olli Vaartimo VPJ Anna Nilsson-Ehle ( Harri Kerminen ( Elisabeth Nilsson Evert Henkes ( Guido Kerkhoff ( Heikki Malinen ( Iman Hill ( Jussi Pesonen ( Markus Akermann ( Siv Schalin ( asti ( alkaen ( ( ( alkaen

26 26 Outokumpu Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Mika Seitovirta Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (16 %) (25 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (10 %) (10 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke NA NA Maksuperusteinen eläke Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riski- ja sairaskuluvakuutus * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Voitonjako-ohjelma, henkilöstörahasto

27 27 Outotec Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Matti Alahuhta PJ alkaen Carl-Gustaf Bergström PJ asti Timo Ritakallio VPJ alkaen Karri Kaitue VPJ asti Anja Korhonen ( Anssi Soila ( Chaim Zabludowicz ( Eija Ailasmaa Hannu Linnoinen Tapani Järvinen ( alkaen ( asti ( alkaen

28 28 Outotec Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Pertti Korhonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (11 %) (37 %) LTI (9 %) (116 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (11 %) (21 %) LTI (6 %) (69 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani TyEL Kaikille TyEL kk Riski- ja sairaskuluvakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Henkilöstön osakesäästöohjelma

29 29 Rautaruukki Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Kim Gran PJ alkaen Reino Hanhinen PJ asti Matti Lievonen VPJ alkaen Hannu Ryöppönen VPJ asti Jaana Tuominen Liisa Leino Maarit Aarni-Sirviö ( Matti Kähkönen ( Pertti Korhonen ( Saila Miettinen-Lähde Timo U. Korhonen ( ( asti ( alkaen ( asti

30 30 Rautaruukki Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Sakari Tamminen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (13 %) (12 %) LTI (11 %) 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (6 %) (9 %) LTI (12 %) 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Sekä etuus-, että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Voittopalkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto

31 31 Sampo Oyj* Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Björn Wahlroos PJ Matti Vuoria VPJ Adine Grate Axen Anne Brunila Christoffer Taxell ( Eira Palin-Lehtinen Jannica Fagerholm ( Jukka Pekkarinen ( Per Arthur Sorlie ( Veli-Matti Mattila ( asti ( alkaen ( alkaen

32 32 Sampo Oyj* Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kari Stadigh Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (32 %) (24 %) LTI (259 %) (163 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (25 %) (19 %) LTI (251 %) (154 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke NA NA Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Sekä etuus-, että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä NA NA NA Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. *Palkitsemistiedot kerätty yhtiön julkisesta raportoinnista. Kannustinpalkkiot ovat verovuoden aikana maksettuja. Muun henkilöstön palkitseminen Lyhytaikainen kannustinpalkkio, voitonjako-ohjelma, myyntiprovisio, henkilöstörahasto

33 33 Stora Enso Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Gunnar Brock PJ Juha Rantanen VPJ Anne Brunila ( Birgitta Kantola Elisabeth Fleuriot ( Hans Stråberg Hock Goh Marcus Wallenberg Matti Vuoria Mikael Mäkinen ( alkaen

34 34 Stora Enso Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jouko Karvinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (38 %) (16 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (18 %) (9 %) LTI (5 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 65 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus vain osalle Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä

35 35 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Tapani Järvinen PJ Graham Titcombe VPJ Eero Niiva ( Eileen Carr Maija-Liisa Friman ( G. Edward Haslam PJ asti, sittemmin jäsen Kirsi Sormunen ( Michael Rawlinson ( Pekka Perä ( Saila Miettinen-Lähde ( Stuart Murray ( ( asti ( alkaen ( alkaen (4 Palkkio sisältää palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä ( asti Palkkio sisältää palkkiot talous- ja rahoitusjohtajan tehtävästä

36 36 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Pekka Perä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Harri Natunen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL NA NA Perä toimitusjohtajana 4/2012 asti ja jälleen toimitusjohtajaksi

37 37 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (5 %) LTI (17 %) 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Riskivakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Voitonjako-ohjelma, henkilöstörahasto

38 38 TeliaSonera Ab* Hallituksen kokonaispalkitseminen, SEK Marie Ehrling PJ alkaen Anders Narvinger PJ asti Olli-Pekka Kallasvuo VPJ alkaen Timo Peltola VPJ asti Agneta Ahlström (1 0 0 Conny Karlsson ( Maija-Liisa Friman ( Ingrid Jonasson Blank ( Jon Risfelt ( Kersti Strandqvist ( Lars Renström ( Magnus Brattström (1 0 0 Martin Lorentzon ( Mats Jansson ( Mikko Kosonen ( Nina Linander ( Per-Arne Sandström Peter Wiklund (1 0 0 Stefan Carlsson (1 0 0 (1 Henkilöstön edustaja, ei palkkioita ( asti ( asti ( alkaen

39 39 TeliaSonera Ab* Palkitsemistiedot, SEK, toimitusjohtaja Johan Dennelind Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus Maksuperusteinen eläke na kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, SEK, toimitusjohtaja Lars Nyberg Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (545 %)** (29 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus Maksuperusteinen NA kk Riski- ja sairauskuluvakuutus Lars Nyberg asti, Johan Dennelind alkaen. Per-Arne Blomquist toiminut sijaisena. **Nybergin tulospalkkio sisältää myös palkkio-osan, joka on 30 % kiinteästä palkasta.

40 40 TeliaSonera Ab* Palkitsemistiedot, SEK, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (61 %) (34 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Maksuperusteinen eläke NA kk NA Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. *Palkitsemistiedot kerätty yhtiön julkisesta raportoinnista. Kannustinpalkkiot ovat verovuoden aikana maksettuja. Muun henkilöstön palkitseminen Voitonjako-ohjelma, henkilöstörahasto

41 41 Tieto Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Markku Pohjola PJ Kurt Jofs VPJ Christer Gardell ( Eva Lindqvist Ilkka Sihvo Jonas Synnergren Olli Riikkala ( Risto Perttunen Sari Pajari Teuvo Salminen ( asti

42 42 Tieto Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kimmo Alkio Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (32 %) LTI (28 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (21 %) LTI (15 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke NA NA Sekä etuus-, että maksuperusteisia eläkejärjestelyitä Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Sairaskuluvakuutus, riskivakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä, osakeperusteinen kannustinpalkkio

43 43 KAUPALLISESTI TOIMIVAT, EI -LISTATUT YHTIÖT Altia Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Matti Olavi Tikkakoski PJ Judith Catarina Einarsdotter Fagerholm VPJ Ainomaija Haarla ( Annikka Susanna Hurme Esko Mikael Aro Jarmo Kalevi Kilpelä Markku Rönkkö ( Minna Susanna Huhtaniska ( Sanna Mari Suvanto-Harsaae ( ( asti ( asti ( alkaen ( alkaen

44 44 Altia Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Antti Pankakoski Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (1 %) LTI (49 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (3 %) LTI (33 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 64 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Myynnin provisio, Tuotantopalkkio

45 45 Arctia Shipping Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Matti Virtaala PJ Ilpo Nuutinen VPJ alkaen Antti Pankakoski ( Heli Lehtonen ( Jukka Suominen Maire Laitinen Mika Mäkilä ( Päivi Söderholm Rauno Mutka ( ( alkaen ( asti ( asti

46 46 Arctia Shipping Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Tero Vauraste Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (45 %) (30 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (16 %) (11 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Sairaskuluvakuutus Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

47 47 Art and Design City Helsinki Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Nyrki Tuominen PJ Chanika Chandras Jan-Erik Krusberg Johanna Kesti ( Markku Löytönen Pekka Kettunen Pekka Saarela ( Päivi Paltola-Pekkala ( Tuula Isohanni ( ( asti ( alkaen

48 48 Art and Design City Helsinki Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kari Hälinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

49 49 Boreal Kasvinjalostus Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Kaj Friman PJ Taina Vesanto VPJ Ilmo Aronen Jukka Hollo Jukka Ohtola Jyrki Lepistö Sinikka Mustakari

50 50 Boreal Kasvinjalostus Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Markku Äijälä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (19 %) (4 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 62 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (16 %) (3 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

51 51 Destia Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Karri Kaitue PJ Matti Mantere VPJ Ilpo Nuutinen ( Elina Engman Kalevi Alestalo ( Solveig Törnroos-Huhtamäki ( asti ( alkaen

52 52 Destia Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Hannu Leinonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (34 %) (32 %) LTI (17 %) (34 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (19 %) (6 %) LTI (11 %) (12 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Tapaturmattomuuspalkkio

53 53 Ekokem Oy Ab Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Maija-Liisa Friman PJ Leena Karessuo VPJ alkaen Timo Kietäväinen VPJ asti Esko Torsti ( Helena Säteri ( Jorma Haavisto Jukka Ohtola ( Matti Hilli ( Pia Björk Raimo Inkinen ( Timo Kärkkäinen ( ( asti ( asti ( alkaen ( alken

54 54 Ekokem Oy Ab Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Timo Piekkari Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (12 %) (36 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (8 %) (15 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Riskivakuutus, sairaskuluvakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Projektikohtainen järjestelmä, aloitepalkkio, turvallisuuspalkkio

55 55 Fingrid Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Helena Wallden PJ Juha Majanen VPJ alkaen Arto Lepistö VPJ asti Antti Riivari ( Ari Hakala ( Elina Engman ( Esko Raunio ( Esko Torsti ( Jari Eklund ( Katja Salovaara ( Marja Hanski ( Matti Rusanen ( Mikko Räsänen ( Niko Ijäs ( Sirpa Ojala ( Timo Kärkkäinen ( Timo Ritonummi ( (1 Varajäsen asti (2 Varajäsen alkaen ( asti ( asti ( alkaen (6 Varajäsen asti (7 Varajäsen ( alkaen, aiemmin varajäsen ( asti

56 56 Fingrid Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (19 %) (14 %) LTI (13 %) (18 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (10 %) (10 %) LTI (6 %) (11 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Sairaskuluvakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Päivittäiskannustinpalkkio

57 57 Gasum Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Jorma Olavi Eloranta PJ Jarmo Ville Juhani Väisänen VPJ Andrey Tchernotshekov ( Dmitry Averkin ( Igor Lipsky ( Jörg Tumat ( Matthias Kohlenbach ( Pavel Valerevich Oderov Peter Andreas Franz Frankerberg ( Rainer Link Seppo Lenni Kalevi Aho Sergey Emeliyanov Timo Tapani Karttinen ( Joulukuu 2012 ( ( alkaen ( asti ( alkaen ( asti

58 58 Gasum Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Antero Jännes Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (2 %) LTI (40 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (2 %) (1 %) LTI (6 %) (37 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä

59 59 Itella Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Arto Hiltunen PJ Päivi Pesola VPJ Ilpo Nuutinen ( Hele-Hannele Aminoff ( Jussi Kuutsa Kalevi Alestalo ( Maarit Toivanen-Koivisto Riitta Savonlahti Suvi-Anne Siimes ( Timo Löyttyniemi ( alkaen ( asti ( asti ( alkaen

60 60 Itella Oyj Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Mauri Pekkarinen PJ alkaen Eero Lehti PJ asti Johanna Karimäki VPJ alkaen Antti Rantakangas Bjarne Kallis Harri Jaskari Harry Wallin Kimmo Sasi Lars-Erik Gästgivars Lauri Kähkönen Maria Guzenina-Richardson Markku Pakkanen Outi Mäkelä Raimo Piirainen Reino Ojennus Ritva Elomaa Sari Moisanen Susanna Huovinen Teuvo V. Riikonen Tuomo Puumala

61 61 Itella Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Heikki Malinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (16 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jukka Alho Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (30 %) LTI (17 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja sairauskuluvakuutus Alho lopettanut Malinen aloitti

62 62 Itella Oyj Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (11 %) (21 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus, sairaskuluvakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Muun henkilöstön palkitseminen Käteinen voittopalkkio, joka maksetaan henkilöstörahastoon, Tulospalkkiojärjestelmä

63 63 Kemijoki Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Veli Matti Ruotsala PJ Tapio Juhani Korpeinen VPJ Anssi Paavali Paasivirta ( Elina Katariina Engman ( Maarit Anneli Herranen ( Markku Johannes Tapio ( Pekka Kalevi Manninen ( Risto Sakari Andsten Seppo Erik Ruohonen ( Tapio Kalevi Jalonen ( asti ( alkaen ( asti ( alkaen

64 64 Kemijoki Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Ari Eelis Heikkinen PJ alkaen Jussi Arvo Järventaus PJ asti Harri Matti Jaskari VPJ alkaen Ulla Marita Karvo VPJ asti Anja Raisa Kaarina Silvennoinen Hilkka Halonen Janne Antero Seurujärvi Jari Juhani Pirinen Johanna Katriina Ojala-Niemelä Juha Ensio Mäkelä Juha Olavi Laaksonen Mari Hannele Puoskari Marko Tapio Koskela Markus Heikki Erdem Rauramo Paula Ilona Lehtomäki Risto Olavi Kalliorinne Risto Rautava Sanni Kaisa Grahn-Laaksonen Seppo Olavi Nordström Tatu Pekka Rauhamäki

65 65 Kemijoki Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Tuomas Timonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (22 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Aimo Takala Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (1 %) (31 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski-, eikä sairauskuluvakuutusta Timonen aloittanut

66 66 Kemijoki Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (3 %) (23 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä

67 67 Leijona Catering Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Soili Suonoja PJ Kari Rimpi VPJ Anne Gullsten Hannu Kuusela Marja Pokela Teemu Penttilä

68 68 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (8 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (8 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä

69 69 Meritaito Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Matti Puhakka PJ Marja Pokela VPJ Ahti Hyvärinen ( Eeva Niskavaara Kirsti Piponius ( Marja Tuderman ( Pekka Leskinen Taru Keronen ( ( asti ( alkaen

70 70 Meritaito Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jari Partanen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (10 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (8 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

71 71 Motiva Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Salla Vainio PJ alkaen Juhani Wiio PJ asti Antero Honkasalo ( Arto Rajala ( Bettina Lemström ( Heli Arantola Jarmo Muurman ( Sinikka Mustakari ( asti ( alkaen

72 72 Motiva Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jouko Kinnunen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (13 %) (12 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 60 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (1 %) (1 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Käteinen voittopalkkio, Muu henkilöstön palkitsemisjärjestelmä

73 73 Nordic Morning Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Kaj Friman PJ alkaen Lauri Ratia PJ asti Jussi Lystimäki VPJ alkaen Carina Brorman Eva Persson Maritta Iso-Aho ( Petri Vihervuori Riitta Laitasalo ( ( alkaen ( asti

74 74 Nordic Morning Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Timo Lepistö Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (38 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 62 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (17 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 65 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Myynnin provisio, Tuotantopalkkio

75 75 Patria Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Christer Granskog PJ Kirsi Komi VPJ Arto Honkaniemi Ilkka Hollo ( Jussi Itävuori Kari Rimpi ( Maximilian Thomasius ( Peter Härtle ( Yvonne Eisele ( ( asti ( alkaen ( alkaen (

76 76 Patria Oyj Neuvottelukunnan kokonaispalkitseminen, EUR Raimo Vistbacka PJ alkaen Mikaela Nylander PJ asti Thomas Blomqvist VPJ alkaen Reijo Laitinen VPJ asti Eero Reijonen Eeva-Liisa Virkkunen Ilkka Jokioja 0 0 Jari Grönlund 0 0 Juha Hakola Juha Kuusi 0 0 Juha Rannikko Jussi Karimäki 0 0 Kari Tolvanen Petri Peltonen Petri Pitkänen 0 0 Seppo Kääriäinen Tuija Nurmi Tuula Peltonen

77 77 Patria Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Heikki Allonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (41 %) (30 %) LTI (52 %) (53 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 62 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (24 %) (16 %) LTI (28 %) (39 %) Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Sairaskuluvakuutus * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Muun henkilöstön palkitseminen Käteinen voittopalkkio, Tulospalkkiojärjestelmä

78 78 Raskone Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Juho Lipsanen PJ Jukka Ohtola VPJ alkaen Jarmo Kilpelä VPJ Kalevi Alestalo VPJ asti Anniina Bergström Helena Wallden Johanna Kontio ( Klaus Sundström Maire Laitinen ( Tiina Tuomela ( ( asti ( asti ( alkaen

79 79 Raskone Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Timo Seppä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Esa Mäkinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Sairauskuluvakuutus Mäkinen lopetti , Timo Seppä alkaen

80 80 Raskone Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Sairaskuluvakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Käteinen voittopalkkio, Tuotantopalkkio

81 81 Suomen Lauttaliikenne Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Pertti Saarela PJ Lauri Ojala VPJ alkaen Juhani Vainio VPJ asti Matti Pajula ( Minna Pajumaa Virpi Paasonen ( alkaen

82 82 Suomen Lauttaliikenne Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Mats Rosin Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (21 %) (22 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (12 %) (13 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Suoritusperusteinen palkkio

83 83 Suomen Rahapaja -konserni Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Pentti Kivinen PJ Harry Linnarinne VPJ Anna Maija Wessman Anssi Pihkala Hanna Sievinen Jukka Ohtola ( Kalevi Alestalo ( Riitta Mynttinen ( asti ( alkaen

84 84 Suomen Rahapaja -konserni Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Paul Gustafsson Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riski- ja sairaskuluvakuutus Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

85 85 Suomen Siemenperunakeskus Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Reijo Moilanen PJ Ossi Paakki VPJ Alf-Håkan Romar ( Antti Lavonen Jorma Mäkelä ( Kauko Matinlaituri Pasi Valli ( Pentti Lähteenoja ( ( asti ( alkaen

86 86 Suomen Siemenperunakeskus Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Lauri Juola Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

87 87 Suomen Viljava Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Kari Kolu PJ Pekka Kettunen VPJ Helena Tammi Taina Vesanto Michael Hornborg

88 88 Suomen Viljava Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Seppo Koponen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kari Nurmentaus Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEl TyEl kk Ei riski-, eikä sairauskuluvakuutusta Toimitusjohtaja vaihtunut

89 89 Suomen Viljava Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

90 90 Vapo Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Juho Petri Lipsanen PJ Perttu Juhani Rinta VPJ Arto Tapani Sutinen ( Eija Marja Tuderman Hannu Sakari Linna ( Marja-Leena Rinkineva ( Martti Haapamäki ( Minna Liisa Marjatta Pajumaa ( Risto Kantola ( Taina Marja Susiluoto ( ( alkaen ( asti ( asti ( alkaen Poikkeava tilikausi. Vuosi 2013 viittaa tilikauteen

91 91 Vapo Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Pentti Juhani Oinonen PJ alkaen Juha Sakari Korkeaoja PJ asti Heikki Johannes Miilumäki VPJ Anni Milja Maaria Sinnemäki Antti Samuli Kaikkonen Eero Johannes Kubin Esko Anton Kurvinen Hannu Tapio Hoskonen Janne Daniel Sankelo Jukka Ensio Kärnä Marjo Matikainen-Kallström Mats Johan Nylund Mikko Pentti Hentinen Raimo Olavi Piirainen Simo Antero Salmelin Poikkeava tilikausi. Vuosi 2013 viittaa tilikauteen

92 92 Vapo Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (23 %) (15 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (13 %) (5 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riski- ja sairaskuluvakuutus * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Myynnin provisio

93 93 VR-Yhtymä Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Hannu Syrjänen PJ Christer Olav Johannes Granskog VPJ Antti Juhani Mäkelä Arja Aila Hannele Talma Jarmo Kalevi Kilpelä ( Liisa Helena Rohweder ( Maaret Heiskari Markku Johannes Tapio ( Riku Petteri Aalto Soili Anitra Suonoja ( Tuija Maarit Soanjärvi ( alkaen ( asti

94 94 VR-Yhtymä Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Kari Juhani Rajamäki PJ alkaen Matti Allan Ahde PJ asti Timo Vesa Korhonen VPJ alkaen Raija Elina Vahasalo VPJ asti Aino-Kaisa Ilona Pekonen Anna Christina Gestrin Asmo Samuel Maanselkä Eeva Inkeri Kerola James Hirvisaari Kari Juhani Kärkkäinen Lauri Juhani Oinonen Merja Anneli Kuusisto Pertti Hemmilä Raili Marjatta Myllylä Raimo Viljam Vistbacka Sampsa Kalle Henrikki Kataja Satu Kirsikka Taiveaho Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto Thomas Jörn Ingmar Blomqvist Topi Oras Kalevi Tynkkynen

95 95 VR-Yhtymä Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Mikael Aro Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (47 %) (8 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 62 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (45 %) (8 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Käteinen voittopalkkio, Käteinen voittopalkkio, joka maksetaan henkilöstörahastoon, Tuotantopalkkio

96 96 ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖT Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Marianna Bom PJ alkaen Harri Sailas PJ asti Susanna Renlund VPJ Jari Jokinen ( Jarkko Leinonen Jorma Kyyrä ( Pekka Pelkonen Raine Vairimaa Tapani Väljä ( ( alkaen ( asti

97 97 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kari Kontturi Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (6 %) (7 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (3 %) (3 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

98 98 Alko Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Soili Suonoja PJ Harri Vainio VPJ alkaen Pekka Puska VPJ asti Helena Wallden Arto Honkaniemi Ismo Tapio Tuominen Kari Esko Paaso Leila Kostiainen ( Liisa Leino Matti Pörhö ( Petri Aaltonen Päivi Sillanaukee ( Sari Aalto-Matturi ( Taru Keronen ( ( alkaen ( asti ( alkaen

99 99 Alko Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Sari Sarkomaa PJ Eila Tiainen VPJ Anne Holmlund Arja Juvonen Heli Paasio Leena Rauhala Markku Rossi Mats Nylund Pauli Kiuru Reijo Hongisto Saara Karhu Simo Rundgren Timo Heinonen

100 100 Alko Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Hille Korhonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (11 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jaakko Uotila Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (22 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riskivakuutus Toimitusjohtaja vaihtunut 1/2013

101 101 Alko Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (7 %) (19 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Sekä etuus-, että maksuperusteisia, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

102 102 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Samuel Kaski PJ alkaen Heikki Mannila PJ asti Erja Heikkinen VPJ alkaen Kari-Pekka Estola VPJ asti Johanna Björkroth Jouko Paaso Jussi Nuorteva Mari Walls Pentti Heikkinen ( ( alkaen

103 103 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kimmo Koski Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (15 %) (15 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (9 %) (8 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

104 104 Finavia Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Soili Suonoja PJ Jaakko Linna VPJ Antti Vehviläinen VPJ Harri Pynnä Juhapekka Ristola ( Pauli Manninen ( Pirkko Juntti ( Pirkko Salminen ( Ralf Sund ( Riitta Puro ( Rita Linna ( ( alkaen ( asti

105 105 Finavia Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kari Savolainen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (22 %) (27 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (22 %) (16 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Käteinen voittopalkkio, joka maksetaan henkilöstörahastoon

106 106 Finnpilot Pilotage Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Soili Suonoja PJ Ilpo Virtanen VPJ Anne Maarit Kariniemi Antti Rautava Hannu Pekka Lukkari Maarit Lindström Pekka Kettunen Tero Jalonen Virpi Mäkelä

107 107 Finnpilot Pilotage Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Matti Pajula Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (23 %) (29 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (17 %) (21 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, joka maksetaan henkilöstörahastoon

108 108 Finnvera Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Markku Pohjola PJ alkaen Kalle J. Korhonen PJ asti Pekka Timonen VPJ alkaen Marianna Uotinen VPJ alkaen Kristina Sarjo VPJ Risto Paaermaa VPJ , sittemmin jäsen Esko Hamilo VPJ asti Heikki Solttila VPJ asti, varajäsen Elise Pekkala ( Johanna Ala-Nikkola ( Kirsi Komi ( Leila Helaakoski ( Marjaana Aarnikka Petri Vanhala ( Pirkko-Liisa Hyttinen ( Pirkko Rantanen-Kervinen ( Timo Kekkonen ( Timo Lindholm ( Vesa Luhtanen ( (1 Varajäsen asti ( ( alkaen ( asti ( asti

109 109 Finnvera Oyj Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Johannes Koskinen PJ Lauri Heikkilä VPJ Kyösti Karjula VPJ asti Reijo Paajanen VPJ asti Anna Lavikkala Antti Rantakangas Antti Zitting Esko Kurvinen Hannele Pohjola Helena Hakkarainen Jari Myllykoski Kaija Erjanti Kasperi Launis Lasse Hautala Lea Mäkipää Leila Kurki Liisa Mariapori Maria Bäck Miapetra Kumpula-Natri Olli Rantanen Osmo Soininvaara Paula Aikio-Tallgren Petri Pihlajaniemi Sinikka Hurskainen Sofia Vikman Tapio Mäkeläinen Timo Leppänen Timo Vallittu Tuomo Puumala

110 110 Finnvera Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (11 %) (8 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Riskivakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (9 %) (7 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Sekä etuus-, että maksuperusteisia, osalle TyEL Eläkeikä, mediaani 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani kk Riskivakuutus Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Kannustinpalkkiojärjestelmä

111 111 Governia Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jarmo Kilpelä PJ alkaen Harri Pynnä PJ asti Aija Tasa Petri Vihervuori Rita Linna

112 112 Governia Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Timo Kankuri Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (28 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Raimo Korpinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (27 %) (8 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski-, eikä sairauskuluvakuutusta Korpinen lopettanut

113 113 Governia Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

114 114 Hansel Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Timo Laitinen PJ alkaen Jarmo Kilpelä PJ asti Selena Savo VPJ alkaen Hannu Mäkinen VPJ asti Karolina Lehto ( Marja-Leena Rinkineva Panu Kilpinen ( Tiina Lukkari ( asti ( alkaen

115 115 Hansel Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Anssi Pihkala Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (13 %) (20 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (13 %) (15 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

116 116 HAUS kehittämiskeskus Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Hannu Mäkinen PJ alkaen Teuvo Metsäpelto PJ Ritva Viljanen PJ asti Tiina Astola VPJ alkaen Timo Laitinen ( Jarmo Kilpelä ( Asta Sihvonen-Punkka ( Timo Lankinen ( ( asti ( alkaen

117 117 HAUS kehittämiskeskus Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Anneli Temmes Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (6 %) (4 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * ** STI (3 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. ** Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

118 118 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Teppo Salmikivi PJ Aulis Kohvakka VPJ Elina Selinheimo ( Harri Kauppinen Janne Larma ( Marjo Berglund ( Mauri Niemi ( Soili Vasikainen ( Taina Eckstein ( ( asti ( alkaen

119 119 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jukka Kumara Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

120 120 Hevosopisto Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Tapani Peltonen PJ Antero Salja ( Anu Junikka-Saltevo ( Jarmo Pynnönen Jouni Kangasniemi Kari Haimi ( Laura Airaksinen ( Marja Tikkamäki ( Marketta Rinne ( Pekka Soini ( asti ( alkaen

121 121 Hevosopisto Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Petri Meller Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

122 122 Kuntarahoitus Oyj Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Eva Liljeblom PJ Fredrik Forssell VPJ Asta Tolonen Juha Yli-Rajala Ossi Repo ( Sirpa Louhevirta Tapio Korhonen ( Teppo Koivisto Tuula Saxholm ( ( asti ( alkaen

123 123 Kuntarahoitus Oyj Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Pekka Averio Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (57 %) (76 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (55 %) (55 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Riski- ja sairaskuluvakuutus * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Tulospalkkiot sisältävät viivästetyn tulospalkkio-osuuden. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

124 124 Solidium Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Pekka Ala-Pietilä PJ Eija Ailasmaa VPJ Anni Vepsäläinen Antti Herlin Jarmo Väisänen ( Jouni Hakala ( Marketta Kokkonen Markku Hyvärinen ( alkaen ( asti Poikkeava tilikausi. Vuosi 2013 viittaa tilikauteen Vuosi 2012 viittaa tilikauteen

125 125 Solidium Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kari A.J. Järvinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (15 %) (23 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (16 %) (32 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

126 126 Suomen Erillisverkot Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jarmo Väisänen PJ Esa Rautalinko VPJ Anni Vepsäläinen Eeva-Riitta Siitonen ( Elina Selinheimo ( Harri Martikainen ( Harri Ohra-aho Lea Jokinen Päivi Nerg ( Sohvi Rajamäki ( Tapani Hämäläinen ( ( asti ( alkaen ( asti ( alkaen

127 127 Suomen Erillisverkot Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (19 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Kimmo Manni Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (15 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski-, eikä sairauskuluvakuutusta Lehtimäki alkaen

128 128 Suomen Erillisverkot Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (15 %) (12 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus, Muu henkilöstön palkitsemisjärjestelmä

129 129 Suomen Ilmailuopisto Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Tarja Riihimäki PJ alkaen Timo Lankinen PJ asti Markku Malmipuro VPJ 2) 0 0 Harri Peltoniemi Matti Lahtinen ( Mikko K. Salminen (2 0 0 ( alkaen (2 Finnair Oyj:n edustaja, ei palkkioita

130 130 Suomen Ilmailuopisto Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Juha Siivonen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

131 131 Suomen Teollisuussijoitus Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jukka Alho PJ alkaen Harri Kerminen PJ Mika Niemelä VPJ alkaen Heikki Vesa VPJ , PJ asti Inka Mero ( Juha Sipilä ( Kaija Pöysti ( Leena Mörttinen ( Raili Mäkitalo ( Ritva Ohmeroluoma ( Sari Lounasmeri ( Taisto Turunen ( Tuomo Rönkkö Urpo Hautala ( ( alkaen ( ( asti ( asti ( alkaen ( alkaen

132 132 Suomen Teollisuussijoitus Oy Sijoutusneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Antti Tanskanen PJ alkaen Martti Mäenpää PJ asti Ari Korhonen Arto Pirttilahti Hannele Pohjola Jouko Skinnari Kaija Erjanti Kaj Turunen Lasse Männistö Matti Bergendahl Mika Kari Olli Koski Pekka Soini Tommi Toivola Veli-Pekka Saarnivaara Ville Vesterinen

133 133 Suomen Teollisuussijoitus Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Juha Marjosola Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (13 %) (29 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (13 %) (23 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Sairaskuluvakuutus, riskivakuutus vain osalle * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2013 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

134 134 Suomen Yliopistokiinteistöt Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Petri Lintunen PJ Juha Lemström VPJ Kaisa Vuorio Kalervo Väänänen Matti Paavonsalo Pirjo Kytösalmi Taru Narvanmaa

135 135 Suomen Yliopistokiinteistöt Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Mauno Sievänen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (8 %) (9 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (7 %) (2 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

136 136 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Ritva Laukkanen PJ alkaen Arto Honkaniemi PJ asti Kari Alanko VPJ Markus Pietikäinen Nora Kerppola Pekka Hukka ( Päivi Leiwo-Svensk Riikka Laatu ( Topi Vesteri ( Tuukka Andersen ( Tuuli Juurikkala ( alkaen ( asti ( asti ( alkaen

137 137 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Aila Paloniemi PJ alkaen Pertti Salolainen VPJ alkaen Seppo Kallio VPJ asti Anne-Mari Virolainen Antti Lindtman Arto Satonen Eija Hietanen Inkeri Kerola Katja Syvärinen Kirsi Ojansuu-Kaunisto Maria Lohela Marjaana Valkonen Markus Österlund Pirkko Mattila Risto Kuisma Seppo Toriseva Simo Karetie Tapani Tölli Tarja Kantola

138 138 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Maksuperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (7 %) (5 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

139 139 Tietokarhu Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Tomi Hytönen PJ alkaen Raine Vairimaa PJ asti Ari Järvelä (1 0 0 Ari Karppinen (1 0 0 Arto Pirinen Elina Pylkkänen Satu Kiiskinen (1 0 0 (1 Tieto Oyj:n edustaja, ei palkkioita

140 140 Tietokarhu Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Pekka Liutu Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Ilmoitetut vuoden 2012 palkkiot ovat vuoden aikana todellisuudessa maksetut palkkiot. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

141 141 Veikkaus Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Suvi-Anne Siimes PJ Lauri Veijalainen VPJ alkaen Jouko Ahtola VPJ asti Alf Rehn Ari Lahti ( Eva Liljeblom Jussi Saramo ( Leena Harkimo Mikaela Ingberg ( Riitta Kaivosoja Tero Ojanperä ( ( asti ( alkaen ( alkaen

142 142 Veikkaus Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Ilkka Kanerva PJ Matti Saarinen VPJ Arto Satonen Jari Leppä Kari Uotila Lenita Toivakka Marja-Leena Leppänen Mikaela Nylander Outi Alanko-Kahiluoto Sirkka-Liisa Anttila Sirpa Paatero Stefan Wallin Timo Heinonen Timo Soini Tuula Väätäinen

143 143 Veikkaus Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Juha Koponen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (21 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Risto Nieminen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (11 %) LTI 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Etuusperusteinen eläke Eläkeikä 63 Irtisanomisaika ja erilliskorvaus kk Ei riski-, eikä sairauskuluvakuutusta Koponen toimitusjohtaja alkaen

144 144 Veikkaus Oy Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (23 %) (10 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

145 145 VTT Expert Services Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Jouko Suokas PJ alkaen Raimo Ahola PJ asti Hanna Järvenpää Jyrki Kaskinen Marja Pokela Satu Helynen ( ( asti

146 146 VTT Expert Services Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Laura Apilo Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (4 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (4 %) 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Sairaskuluvakuutus Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

147 147 VTT International Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Göran Roos PJ alkaen ja asti Kari Larjava PJ Esko Pajunen Johanna Buchert

148 148 VTT International Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Petri Kalliokoski Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiöllä ei ole johtoryhmää Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Yhtiön toimitusjohtaja on osa-aikainen. Muun henkilöstön palkitseminen Ei ole

149 149 VTT Memsfab Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Juha Pentti Palve PJ alkaen Kari-Pekka Estola PJ asti Hannes Kankaanpää Ilkka Olavi Suni ( Laura Maria Johanna Apilo ( asti

150 150 VTT Memsfab Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Hannu Kattelus Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiön johtoryhmässä on vain yksi henkilö Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

151 151 VTT Ventures Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Petri Tapani Kalliokoski PJ alkaen Heli Anne Kristiina Ahlroos PJ asti Jarmo Ville Juhani Väisänen Irina Mia Marita Kitinprami (1 0 0 Kaija Aulikki Pöysti Petri Laine Sanna Emilia Häikiö ( Satu Maaria Streng ( (1 Hallituksen sihteeri

152 152 VTT Ventures Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Antti Sinisalo Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI 0 0 LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Riski- ja Sairaskuluvakuutus Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Yhtiön johtoryhmässä on vain yksi henkilö Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Vuosibonus

153 153 Yleisradio Oy Hallituksen kokonaispalkitseminen, EUR Kari Neilimo PJ Gunvor Kronman VPJ Heikki Hellman ( Ilkka Wäck Juhani Pekkala ( Kirsi-Marja Laitinen Laura Kolbe Tuomo Raasio ( alkaen ( asti

154 154 Yleisradio Oy Hallintoneuvoston kokonaispalkitseminen, EUR Ilkka Kantola PJ Pekka Ravi VPJ Arto Satonen Jaana Pelkonen Jouko Skinnari Kalle Jokinen Katri Komi Kimmo Kivelä Leena Harkimo Maarit Feldt-Ranta Maria Tolppanen Mika Lintilä Mikko Alatalo Mirja Vehkaperä Pekka Haavisto Pertti Virtanen Päivi Lipponen Reijo Tossavainen Silvia Modig Tapani Mäkinen Tarja Filatov Tuija Brax Ulla-Maj Wideroos

155 155 Yleisradio Oy Palkitsemistiedot, EUR, toimitusjohtaja Lauri Kivinen Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen STI (6 %) (14 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä Irtisanomisaika ja erilliskorvaus TyEL TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutusta Palkitsemistiedot, EUR, muu johtoryhmä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen * STI (6 %) (14 %) LTI 0 0 Kokonaiskompensaatio Lisäeläke 0 0 Eläkeikä, mediaani Irtisanomisaika ja erilliskorvaus, mediaani Kaikille TyEL Kaikille TyEL kk Ei riski- eikä sairaskuluvakuutuksia * Uusien johtoryhmän jäsenten vuosipalkka-arviossa käytetty vuoden 2014 kk-palkkaa. Johtoryhmän koko muuttunut vuosien 2013 ja 2012 välillä. Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Muun henkilöstön palkitseminen Muu henkilöstön palkitsemisjärjestelmä

156 156 VERTAILUTIEDOT

157 157 Vertailukuvat, listatut yhtiöt Hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien vertailutiedot on kerätty NASDSAQ OMX Helsinki pörssissä listattujen large, mid ja small cap -yhtiöiden sekä NASDAQ OMX Nordic pörssissä listattujen large ja mid cap -yhtiöiden IFRS-standardien mukaisesta julkisesta raportoinnista vuosilta 2013 ja Vertailukuvissa on esitetty hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokokonaispalkkion mediaani, joka sisältää kiinteän vuosi-, tai kuukausipalkkion, kokouspalkkiot ja valiokuntapalkkiot. Johdon osalta kuvat perustuvat vuonna 2013 maksettuun peruspalkkaan sekä lyhyen (STI) ja pitkän (LTI) aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettuun palkkioon.

158 158 Hallitusten kokonaispalkitseminen, mediaani, NASDAQ OMX HELSINKI -yhtiöt Hallitusten kokonaispalkitseminen, mediaani, NASDAQ OMX NORDIC -yhtiöt

VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN

VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN 1 n se 2015 SELVITYS VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JA JOHDON PALKITSEMISESTA A L E X A N D E R 2 Selvityksen tausta Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta

Lisätiedot

VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN

VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN 1 n se 2016 SELVITYS VALTIO-OMISTEISTEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JA JOHDON PALKITSEMISESTA A L E X A N D E R 2 Selvityksen tausta Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta

Lisätiedot

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013 1 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Omistajaohjausosasto/Markku Tapio 8.8.213 HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 213 Tässä muistiossa arvioidaan valtion omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenten

Lisätiedot

Omistajaohjauslakia koskeva hallituksen esitys

Omistajaohjauslakia koskeva hallituksen esitys Omistajaohjauslakia koskeva hallituksen esitys Eero Heliövaara, ylijohtaja Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto Eduskunnan talousvaliokunnan kuulemistilaisuus 22.11.2016

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Valtion keskitetty omistajaohjaus

Valtion keskitetty omistajaohjaus Valtion keskitetty omistajaohjaus 13.11.2007 Lähde: Finlandia-talo. Kuva: Rauno Träskelin Pekka Timonen Osastopäällikkö, ylijohtaja Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto OMISTAJAOHJAUSOSASTO Ylijohtaja

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 %

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on omistaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 31,15 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

Johdon peruspalkkakehitys ja Finnairin lisäeläkeasia

Johdon peruspalkkakehitys ja Finnairin lisäeläkeasia Johdon peruspalkkakehitys ja Finnairin lisäeläkeasia Eero Heliövaara Ylijohtaja, osastopäällikkö Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto Tarkastusvaliokunta Eduskunta 11.10.2017 Toimitusjohtajien

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ PATRIA OYJ 2.5.2013 1(6) PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi - Patria Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus - 73,2 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 %

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 1 (5) 2.5.2012 PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta,

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 %

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Suomen valtio omistajana

Suomen valtio omistajana Suomen valtio omistajana Eero Heliövaara Ylijohtaja, valtion omistajaohjaus Instituutiosijoittaminen 2016 26.10.2016 Valtio-omistajan poliittinen aikajana Maan hallitus nimitettiin 29.5.2015 Kreikka Pakolaiset

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto on Rautaruukin vuosikertomuksessa alkaen sivulta 39

Tilinpäätösaineisto on Rautaruukin vuosikertomuksessa alkaen sivulta 39 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Rautaruukki Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 39,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys KEMIRAN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Kemiran palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöä sekä ylimmän johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan, tämän

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2012

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2012 1 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Omistajaohjausosasto/Markku Tapio 17.8.212 HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 212 Tässä muistiossa arvioidaan valtion omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenten

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

14 Henkilöstökulut - TILINPÄÄTÖS Tulospalkkiojärjestelmä Pitkän aikavälin kannustimet

14 Henkilöstökulut - TILINPÄÄTÖS Tulospalkkiojärjestelmä Pitkän aikavälin kannustimet TILINPÄÄTÖS 2012 1 14 Henkilöstökulut Lataa Excel milj. euroa Palkat ja palkkiot 377 370 Eläkkeet Maksupohjaiset järjestelyt 37 33 Etuuspohjaiset järjestelyt 24 16 Sosiaalikulut 73 71 Pitkän aikavälin

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 1. kesäkuuta 2017 Sisällys Hallitus ja hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 Hallituksen jäsenet... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Palkitsemistiedot_Yle 2012 3.5.2013 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Yleisradio Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 3.5.2013 Liitemuistio 1 Yhtiö: Asia: DESTIA OY PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ Talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut kannanotot, viimeksi 13.8.2012,

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Sponda Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,89 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Finnairin tuloskerroin vuonna 2011 oli 0,5 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta ja 0,53 jälkimmäisen vuosipuoliskon osalta.

Finnairin tuloskerroin vuonna 2011 oli 0,5 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta ja 0,53 jälkimmäisen vuosipuoliskon osalta. Palkitsemistiedot: 1. a) Yhtiö: Finnair Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 55,8 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2011

Palkat ja palkitseminen 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Palkat ja palkitseminen 2011 48 Palkat ja palkitseminen 2011 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013 Selvitys 24.2.2014 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Sisältö 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen...1

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Konsernin palkitsemisperiaatteet ja yhtiön yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa. Tämä palkka- ja palkkioselvitys käsittelee palkitsemista

Lisätiedot

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä Tase töihin yhteiskuntavastuu perusarvoksi Pääministeri Juha Sipilä Valtio-omistajan rooli kansantaloudessa Valtion omistamien yhtiöiden arvo Suomessa Euroopan suurin (suhteessa bkt:hen) Yhtiöiden kirjo

Lisätiedot

Tilinpäätös. Vuosikertomus 2013

Tilinpäätös. Vuosikertomus 2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT. 1. a) Yhtiön nimi

VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT. 1. a) Yhtiön nimi SELVITYS 1 (6) VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT 1. a) Yhtiön nimi VR-Yhtymä Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on kuljetustoiminta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Palkitseminen ja osakeomistukset

Vuosikertomus 2011 Palkitseminen ja osakeomistukset Maailma on jatkuvassa liikkeessä, siksi meidänkin täytyy olla. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen hyvällä omalla tunnolla. Vuosikertomus 2011 Palkitseminen ja osakeomistukset

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012 Selvitys 25.2.2013 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Sisältö 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen...1

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan

Lisätiedot

VALTION ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN PALKITSEMINEN VUONNA 2012

VALTION ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN PALKITSEMINEN VUONNA 2012 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Omistajaohjausosasto/Markku Tapio 27.6.2013 VALTION ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN PALKITSEMINEN VUONNA 2012 Valtiolla on omistuksessa parisen kymmentä erityistehtävää

Lisätiedot

Hallinto 1 (5) Minnamari Marttila. Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND).

Hallinto 1 (5) Minnamari Marttila. Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND). Hallinto 1 (5) Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Vastaamme otsikossa mainitussa kyselyssä oleviin kysymyksiin seuraavasti: 1 a) Yhtiön nimi Teollisen yhteistyön rahasto

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014 Selvitys 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Sisältö 1 Hallituksen

Lisätiedot

VALTION ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN PALKITSEMINEN VUONNA Finanssineuvos Markku Tapio... 33

VALTION ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN PALKITSEMINEN VUONNA Finanssineuvos Markku Tapio... 33 Johdon palkitsemisen toteumat 13.8.212 SISÄLLYS VALTION OMISTAMIEN KAUPALLISTEN YHTIÖIDEN YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMINEN Finanssineuvos Markku Tapio... 5 Johtopäätökset lyhyesti.... 5 1 Ohjeistukset....

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUSOSASTO. Markku Tapio

OMISTAJAOHJAUSOSASTO. Markku Tapio OMISTAJAOHJAUSOSASTO Markku Tapio Johdon palkitsemisen toteumat 11.6.213 SISÄLLYS VALTION OMISTAMIEN KAUPALLISTEN YHTIÖIDEN YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMINEN Finanssineuvos Markku Tapio...5 Johtopäätökset

Lisätiedot

OUTOKUMPU-KONSERNIN HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMISJÄRJESTELYT

OUTOKUMPU-KONSERNIN HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMISJÄRJESTELYT OUTOKUMPU OYJ 1 (6) 1.4.2011 OUTOKUMPU-KONSERNIN HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMISJÄRJESTELYT 1 Hallitus Vuoden 2011 yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen koostuvan seitsemästä henkilöstä mukaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot ja etuisuudet sekä niihin liittyvä päätöksentekojärjestelmä

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot ja etuisuudet sekä niihin liittyvä päätöksentekojärjestelmä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Metso Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus. a) Outotec Oyj b) 10,03 %

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus. a) Outotec Oyj b) 10,03 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Outotec Oyj b) 10,03 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2015 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Hallinto...3 Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2016. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2016.hkscan.com.

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Caverion Oyj. Julkinen

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Caverion Oyj. Julkinen Caverion Oyj Julkinen A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 1 B. Palkitsemisen periaatteet Caverion konsernissa... 1 1 Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät... 1 2 Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

1 (7) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 51,1 %

1 (7) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 51,1 % 1 (7) 4.5.2010 PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 51,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Neste Oil Oyj, ruotsiksi Neste Oil Abp ja englanniksi Neste Oil Corporation.

Yhtiön toiminimi on Neste Oil Oyj, ruotsiksi Neste Oil Abp ja englanniksi Neste Oil Corporation. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Yhtiön toiminimi on Neste Oil Oyj, ruotsiksi Neste Oil Abp ja englanniksi Neste Oil Corporation. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Omistusosuus 50,1

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot