Miksi miehet johtavat pörssiyhtiöitä missä ovat naisjohtajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi miehet johtavat pörssiyhtiöitä missä ovat naisjohtajat"

Transkriptio

1 Keskuskauppakamarin selvitys Miksi miehet johtavat pörssiyhtiöitä missä ovat naisjohtajat Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Anne Horttanainen Keskuskauppakamarin selvitys Kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt Tiedot kerätty kesällä 211 ja syyskuu 211 Tj koulutustaustat Johtoryhmien kokoonpanot 1

2 Naisjohtajuutta on edistetty Pörssiyhtiöiden hallitukset Tutkimukset Suomen Asiakastieto EVA Naiset huipulle Ulkomaiset Median rooli Mielipidevaikuttajien rooli Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa Tilanne kehittynyt suotuisasti Maakohtaiset erot suuria Naisten jäsenyyttä edistetty eri maissa: Kiintiölainsäädäntö Listayhtiöiden hallinnointikoodi 2

3 Kiintiölait ja suositukset Euroopassa Kiintiölaki CG koodi suositus Naisia eri maiden hallituksissa Euroopan TOP 3 -yritykset 4 35 % Lähde: European PWN Boardwoman monitor 21 3

4 Eurooppalainen tilanne TOP 3 Maa % osuus yhtiöistä, joissa naisia hallituksessa Naisia hallituksessa, % Naisia hallituksessa keskimäärin, kpl Norja 1 37,9 3.7 Ruotsi 1 28, Suomi 1 25,9 2.6 Hollanti 84,2 15, Tanska 66,7 13, Iso Britannia 84,1 13, Itävalta 83,3 12,5 2.5 Ranska 78,6 11, Belgia 66,7 11, Espanja 85,2 11, 1.7 Kreikka 66,7 1, Irlanti 66,7 8,96 1. Sveitsi 75, 8, Saksa 84,1 8, Luxemburg 5, 6,15.7 Italia 43,5 3,93.6 Portugali 66,7 3,45.7 Yhteensä 78,7 % 11,7 % 1.4 Lähde: European PWN Boardwoman monitor 21 Pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpano Suomessa % Naisia % Miehiä %

5 Golden skirt -ilmiö Norjan kiintiölain lieveilmiö Ei ongelma Suomessa: Kenelläkään ei yli 2 hallituspaikkaa pörssiyhtiöissä 19 naisella 2 5 naisella 2 large cap -yhtiötä Naiset usein ulkomaalaisia Ilmiö monessa maassa Vähenee, kun naisten etsimiseen totuttu Suomi: naisjäsenistä 18 % ulkomaalaisia Vrt. Alankomaat: 39 % ulkomaalaisia Monessa maassa ulkomaalaisia enemmän kuin naisia 5

6 Naiset miehiä nuorempia Paitsi Suomessa Havainto koskee k Euroopan TOP 34 Egon Zehnderin selvitys Naisten keski-ikä Suomessa 55,2 v Kaikissa selvityksen maissa 53,5 v Naiset valtionyhtiöiden hallituksissa 24 valtioneuvosto asettama tavoite 4 % Toteutui jo keväällä naisten osuus hallituksissa valtion kokonaan omistamat yhtiöt 45 % Valtionenemmistöiset pörssiyhtiöt 39 % Pörssin ulkopuoliset valtionenemmistöiset yhtiöt - 27 % Valtion osakkuusyhtiöt, vähemmistöomistus Pörssiyhtiöt 29 % Pörssin ulkopuoliset li 17 % Valtionyhtiöt nostavat keskiarvoa pörssiyhtiöissä, mutta eivät ratkaisevasti 6

7 Listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Suomi edelläkävijämaa naisten hallituspaikkojen lisäämisessä CG-koodilla EP tunnustus koodissa maininta sukupuolijakaumasta 1. maailmassa 28 koodiin Hallituksessa oltava molempia sukupuolia Comply or Explain -velvollisuus Comply or Explain -periaate Listayhtiöiden hallinnointioodi laadittu noudatettavaksi Comply or Explain -periaatteen mukaisesti yhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia suosituksia yhtiö voi poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on ilmoitettava poikkeaminen e ja perustelut ut poikkeamiselle e Koodin noudattaminen ja poikkeamien perustelu ei ole vapaaehtoista Koodi on Helsingin Pörssin sääntelyn osa Sitoo listayhtiöitä Pörssin kurinpitomenettelyn soveltuvat Pörssi valvoo koodin noudattamista ja puuttuu laiminlyönteihin Lainsäädäntö vaatii yhtiötä perustelemaan poikkeamat antamassaan selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta 5 a CG-koodin suositus 54 Leena Linnainmaa 7

8 Hallituksen kokoonpano CG-koodin suositus 9 (28 lukien) Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia perusteltava, miksi i hallituksessa vain yhtä sukupuolta Yhtiöt eivät yleisesti ottaen halukkaita poikkeamaan koodista, jotta välttyisivät julkisilta perusteluilta Mutta jotkut yhtiöt laiminlyövät poikkeuksen ilmoittamisen Sukupuolijakauma S. 9 yleisin poikkeama (26) Ainoa CG-koodi maailmassa, joka vaatii tuloksia Usea koodi on seurannut Suomen vuonna 23 aloittamaa tietä Kokoonpanossa voidaan ottaa huomion myös jäsenten ikä ja sukupuolijakauma. Sisältyi suosituksen 15 perusteluihin. Belgia, Espanja, Hollanti, Saksa, Ranska, Ruotsi, UK Leena Linnainmaa Itsesääntelyllä on saavutettu tuloksia Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 28 Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 29 molempia sukupuolia 51 % vain miehiä 49 % molempia sukupuolia 59 % vain miehiä 41 % Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 21 Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 211 vain miehiä 26 % vain miehiä 22 % molempia sukupuolia 74 % molempia sukupuolia 78 % 8

9 Yhtiöt, joilla ei naisia hallituksessa Pääosin small cap yhtiöitä Kaikilla suurilla listayhtiöillä on vähintään 1 naisjäsen Yhtiön kokoluokka vaikuttaa merkittävästi Ei niinkään toimiala Sukupuolijakauma pörssiyhtiöiden hallituksissa % miehet naiset large cap mid cap small cap 9

10 Poikkeaman perustelut Keskuskauppakamari selvitti keväällä 211 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG Statement vuodelta 21) (tai nettisivuilta) Perustelut hyvin yleisluontoisia tai jopa puuttuvat Käytetyt perustelut Yhtiö / valiokunta ei löytänyt sopivia naisehdokkaita (4) Yhtiö / valiokunta ei löytänyt sopivia, yhtiön toimialan hyvin tuntevaa naisehdokasta (6) Valinta tehty osakkeenomistajien ehdotusten perusteella (1) Hallituksen kokoonpano riittävä (4) Pieni yhtiö, jolla mahdollisuudet hakea hallitusehdokkaita rajalliset (1) Ei perustelua, viittaus pitkään aikaväliin (6) Ei perustelua (3) Poikkeamista ei mainita lainkaan (4) Muiden maiden CG-koodit Enenevässä määrin sukupuolta koskevia mainintoja Pääosin kuitenkin vain pyrkimystä ilmaisevia (Ruotsi) Eivät muuta tilannetta, ellei muuta julkista painetta Suomen koodi poikkeaa perusteluvelvollisuuden vuoksi tehokkuus 1

11 Kiintiölainsäädäntö hallitusjäsenyyksistä Norja Julkisten yhtiöiden hallituksissa nyt yli 4 % naisia Uhkana viime kädessä yhtiön purkaminen, jos lakia ei noudateta Niiden yhtiöiden pörssikurssi kärsi lyhyesti muutoksesta, joilla hallitukseen jouduttiin tekemään suuria muutoksia Golden skirt -ilmiö Ranska tiukka laki 2 % v. 214, 4 % v. 217 Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia EU:ssa esillä komissaari Reding uhkaa kiintiösäännöksillä, jollei tilanne muutu, palaa keväällä 212 asiaan Viittaa Suomen CG-koodin malliin Kiintiösäännösten lieveilmiöt Golden skirt Kerralla liian suuria muutoksia hallitukseen kurssivaikutus SUOMI: kohdistuisi lähinnä pieniin listayhtiöihin Uusi listautumisen este 11

12 Avoimuutta koskeva sääntely Ruotsi: vuosikertomuksessa ilmoitettava naisten osuus johdossa Ei aiheuta kustannuksia tai sido joustamattomiin ratkaisuihin Hallituksen pj Naispj harvinaisuus pörssiyhtiöissä: 4 Suomessa Ruotsi 3 % 12

13 Nainen pörssiyhtiön tj:nä Suomi: Fortune 5: 12 FTSE1: 5 Ruotsi: 8 (2,5 %) Espanja 1,2 % Liettua 2 (5,7 %) Fortune Global 5: 12 Saksa: (1 suurinta yhtiötä) Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien koulutus 5, % 4, % 42,7 % 45,2 % 3, % 2, % 1, %, % 7,3 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 4,8 % 13

14 Lasikatto: johtoryhmätaso liiketoimintojen johtajana Naisia olematon määrä liiketoimintojen johtajina pörssiyhtiöiden johtoryhmissä Osoittaa syyn naistj:n puuttumiselle Jollei tilanne muutu, ei odotettavissa runsasta satoa naistj:lle tulevaisuudessakaan Naisjohtajat pörssiyhtiöissä (johtoryhmät) Liiketoiminta Tukitoiminnot Leena Linnainmaa 14

15 Tukitoiminnot ym kohtuullinen määrä naisia Erityisesti Henkilöstöjohtajat j t (42) Talousjohtajat (26) Markkinointijohtajat (17) Tutkimus ja tuotekehitys (9) Naisjohtajat pörssiyhtiöissä kpl Naisjohtajien tittelit pörssiyhtiöissä

16 Naiset johtoryhmätasolla pörssiyhtiöissä Erityisen paljon henkilöstöjohtajia - 1/3 listayhtiöistä Liiketoiminnan johtaminen (linjajohto Kulutustavarat ja palvelut 7 Rahoitus - 6 Perusteollisuus 3 (kaikki mid cap) naista Energia Päivittäistavarat Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut Small cap hyvin vähän naisia liiketoimintojen johtajina Naisliiketoimintajohtajat eri aloilla Yhdyskuntapalvelut Tietoliikennepalvelut Informaatioteknologia 6 Rahoitus 6 Terveydenhuolto 2 Päivittäistavarat Kulutustavarat ja -palvelut 7 Teollisuustuotteet ja -palvelut 2 Perusteollisuus 3 Energia kpl

17 Naiset liiketoimintajohtajina eri toimialoilla 3 Energia Perusteollisuus 6 2 Teollisuustuotteet ja palvelut Kulutustavarat ja palvelut Päivittäistavarat Terveydenhuolto 6 7 Rahoitus Informaatioteknologia 2 Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut Mistä lasikatto johtuu Perusasiat Suomessa kunnossa Naiset työelämässä sankoin joukoin kokopäivätyössä Korkea koulutus Lasten päivähoito Kouluruokailu Erillisverotus, yksilöllinen sosiaaliturva > eivät vie naisia ylimpään johtoon Haasteina Asenteet, stereotypiat Perhevapaat Koulutusvalinnat Oma aktiivisuus i Liiallinen itsekritiikki Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen Puutteelliset verkostot Käytännön mentorin puuttuminen 17

18 Haasteet ja toimenpiteet Tasa-arvosuunnittelun kehittäminen EVAn suositusten toteuttaminen Avoimuuden lisääminen yritysten johdosta Keskuskauppakamari sitoutuu edistämään naisjohtajuutta Seuraa jatkossakin kehitystä tiiviisti Kaikki osaaminen yritysten käyttöön Mentorointiohjelma 212 Miesjohtajia mentoreiksi Lisätietoja: Leena Linnainmaa Puh Anne Horttanainen puh Kiitos! 18

MIEHET JOHTAVAT PÖRSSIYHTIÖIDEN LIIKETOIMINTOJA Naiset päätyvät tukitoimien johtoon

MIEHET JOHTAVAT PÖRSSIYHTIÖIDEN LIIKETOIMINTOJA Naiset päätyvät tukitoimien johtoon 30.9.2011 Keskuskauppakamarin selvitys 30.9.2011 MIEHET JOHTAVAT PÖRSSIYHTIÖIDEN LIIKETOIMINTOJA Naiset päätyvät tukitoimien johtoon Sisällysluettelo Johdanto...2 Lasikatto löytyi selvityksessä...2 Selvityksen

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

Naisjohtajuuden edistäminen itsesääntelyn keinoin on Keskuskauppakamarin strateginen tavoite

Naisjohtajuuden edistäminen itsesääntelyn keinoin on Keskuskauppakamarin strateginen tavoite Naisjohtajuuden edistäminen itsesääntelyn keinoin on Keskuskauppakamarin strateginen tavoite Keinoja: Listayhtiöiden hallinnointikoodi Selvitykset ja kannanotot Naisjohtajien mentorointiohjelma www.naisjohtajat.fi

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Sisällys JOHDANTO... 4 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 4 Huomioita yhtiöiden raportoinnista... 5 LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto Markus Tervonen ja 22.1.2013 OM 1/472/2012 Jyrki Jauhiainen

Lainvalmisteluosasto Markus Tervonen ja 22.1.2013 OM 1/472/2012 Jyrki Jauhiainen 1 Oikeusministeriö Yhteenveto Lainvalmisteluosasto Markus Tervonen ja 22.1.2013 OM 1/472/2012 Jyrki Jauhiainen U-kirje listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö-direktiiviehdotuksesta - Yhteenveto kuulemisesta

Lisätiedot

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Eron suuruusluokka prosenttiyksikköinä Keskuskauppakamarin selvitys 6.3.2014 Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Keskuskauppakamari julkaisi viime marraskuussa selvityksensä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Corporate Governance -raportointi Substance over form?

Corporate Governance -raportointi Substance over form? Corporate Governance -raportointi Substance over form? Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Kilpailun yhteenveto 4 2 Raati 6 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet 8 3.1 Corporate Governance 8 3.2 Hallinnointikoodi

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015

Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015 Hallinnointikoodin uudistaminen Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015 OHJELMA Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu Antti Turunen, AMY sihteeristö Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi 2 Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Esipuhe Yhtiön hallitus

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI 2016

HALLINNOINTIKOODI 2016 HALLINNOINTIKOODI 2016 YHTIÖKOKOUS... 3 SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset... 4 SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi... 5 SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa...

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Lausunto 1 (11) VM/682/00.00.05/2012 Rahoitusmarkkinaosasto 30.4.2012 Julkinen Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Viite: Fiva 4/02.01.08/2012.

Lisätiedot

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Joulukuu, 2003 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) Corporate Governance -työryhmä HEX Oyj, Keskuskauppakamari sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

NAISET HUIPULLE! Johtaja sukupuolesta riippumatta. Irmeli Salo Ville Blåfield

NAISET HUIPULLE! Johtaja sukupuolesta riippumatta. Irmeli Salo Ville Blåfield NAISET HUIPULLE! Johtaja sukupuolesta riippumatta Irmeli Salo Ville Blåfield www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot