VT Anne Horttanainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.5.2012. VT Anne Horttanainen"

Transkriptio

1 Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen

2 Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yhtiökokouskutsuista ja pöytäkirjoista Yhtiöiden nettisivuilta aikana Hallitusten kokoonpanot, poikkeamat perusteluineen, valiokunnat Palkitsemisen osalta large cap, tiedot nettisivut ja palkkioselvitykset

3 Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ä ä Listayhtiöllä velvollisuus lli antaa tilinpäätöksen yhteydessä Mm. tiedot CG-koodin noudattamisesta poikkeamien perusteluineen sekä hallituksesta ja riskienhallintaprosessista Vaihteleva laatu

4 Risut Lukija tai sijoittajaystävällisyys usein kateissa Statement vain nettisivuna -> tulisi olla kiinteä dokumentti Heikot taloudellisen valvonnan ja raportoinnin kuvaukset + riskien erittely kerrotaan tavoitteista, mutta ei konkreettisista toimenpiteistä Hallituksen jäsenten päätoimet t Hallitusammattilainen? Nettisivut Aukeavatko pdf:t, onko oikean vuoden statement, onko poikkeukset kerrottu perusteluineen myös nettisivuilla

5 Ruusut Maininnat statementin käsittelystä hallituksessa ja tilintarkastajan tarkistamisesta Maininnat koodin noudattamisesta kokonaisuudessaan tai poikkeamat perusteluineen heti statementin alussa Logot, sisällysluettelot, taitto, taulukoiden ja kaavioiden käyttö Lyhyt kuvaus yhtiön toiminnasta, toimialasta Hallituksen jäsenen kansalaisuuden ilmoittaminenitt i Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin henkilöittäin

6 Muita havaintoja Corporate Governance Statementit Sae e erilaistuvat Sivumäärällisesti 2-67 sivua Stamenteissa myös paljon asioita, joita hallinnointikoodi ei edellytä Useassa statementissa myös paljon asiaa palkitsemisesta Palkka- ja palkkioselvitys annettava erikseen Palkka- ja palkkioselvitys päivitettävä tarpeen mukaan

7 Poikkeamat hallinnointikoodista Toimiiko Comply or Explain -periaate Yhtiöistä n. puolet noudattaa koodia poikkeuksetta Poikkeamat ilmoitettu aikaisempaa paremmin myös yhtiöiden internetsivuilla t i ill parannettavaa kuitenkin ki vielä on Muutama yhtiö ei ilmoita lainkaan poikkeuksia vaikka näitä selvästi on Yhtiöt ilmoittavat poikkeavansa n. 20 eri suosituksesta Ilmoitetaan paljon poikkeamiksi asioita, joita ei ole tarve ilmoittaa Erityisesti mainitaan, että valiokuntia ei ole perustettu

8 Poiketut suositukset S. 9 Hallituksen sukupuolijakaumaupuo au a S. 22 Valiokunnan jäsenten valinta 13 yhtiötä poikkeaa S. 14 Riippumattomien jäsenten määrä 12 yhtiötä poikkeaa S. 10 Hallituksen jäsenten toimikausi 7 yhtiötä poikkeaa

9 Hallituksen jäsenten keskimääräinen lukumäärä ä Yhtiöiden hallitusten jäsenmäärät ää ä varsin kohtuullisia Kaikki yhtiöt 6,27 Large Cap 772 7,72 Mid Cap 6,78 Small Cap 5,59

10 Hallituspaikkojen kasaantuminen - Ei määrällisesti ä merkittävästi äs (vrt. muut maat) - Ei kultahousuja tai -hameita - 20 naisella kaksi hallituspaikkaa - 1 naisella kolme hallituspaikkaa - 52 miehellä kaksi hallituspaikkaa - 16 miehellä kolme hallituspaikkaa - 3 miehellä neljä hallituspaikkaa ikk - 1 miehellä 5 hallituspaikkaa

11

12 Ristiinvalvontasuhteet Noin puolella jäsen toisen pörssiyhtiön ö toimivasta johdosta Ei yhtään ristiinvalvontasuhdetta Eläke ja vakuutusyhtiöiden johtoa 13 yhtiön hallituksessa Kahdessa pörssiyhtiössä eläkevakuutusyhtiön edustaja, jonka hallituksessa pörssiyhtiön edustaja

13 Toimitusjohtajat hallituksissa 20 yhtiöllä oma toimitusjohtaja on yhtiön hallituksessa Valvonta? Lisäarvo? Päätöksen teon liiallinen keskittyminen? 25 tj:aa osallistuu muiden yhtiöiden hallitustyöskentelyyn Näistä 6:lla hallituspaikat kahdessa muussa yhtiössä

14 Henkilöstön edustaja harvinaisuus 3yhtiötä öä 2 mainitsee, etteivät hallituksen jäseniä, mutta läsnäolo- ja puheoikeus Vastuukysymykset?

15 Hallituksen kokoonpanot Yhteensä hallituksissa ssa on 746 jäsentä ä Näistä naisten osuus on 161 hallituspaikkaa Naisten osuus on noussut 22 %:iin (18 %) Large Cap 28 % (26 %) Mid Cap 23 % (19 %) Small Cap 16 % (12 %) Luvut on selkeästi paremmat kuin muualla Euroopassa, itsesääntely toimii

16 Kiintiölainsäädännöstä - Kiintiölainsäädäntö ö ollut esillä niin kotimaisella kuin eurooppalaisella tasolla koko kevään - Keskustelu perustuu usein tunteisiin eikä lukuihin - Toimiiko elinkeinoelämän itsesääntely vai tarvitaanko lainsäädäntötoimenpiteitä?

17 Pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpano Suomessa naisia % 40 miehiä %

18 Sukupuolijakauma pörssiyhtiöiden hallituksissa 2012 % miehet naiset large cap mid cap small cap

19 Yhtiöt, joissa naisjäseniä Yhtiöstä 86 %:lla on molemmat sukupuolet edustettuina tt hallituksissa i Jäljelle jää 17 (16) yhtiötä, joissa naista ei ole Nämä kaikki ovat small cap -yhtiöitä. 8 yhtiötä löysi ensimmäisen naisen hallitukseen. Yhdessä yhtiössä palattiin mieshallitukseen

20 Itsesääntelyllä on saavutettu tuloksia Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 2008 Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 2010 molempia sukupuolia 51 % vain miehiä 49 % molempia sukupuolia 74 % vain miehiä 26 % Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 2011 vain miehiä 22 % molempia sukupuolia 78 % Sukupuolten jakautuminen pörssiyhtiöiden hallituksissa 2012 molempia sukupuolia 86 % vain miehiä 14 %

21 Suositus 9 17 ilmoittaa poikkeamana a a Näiden lisäksi 4 yhtiötä ei mainitse asiasta vaikka pitäisi 8:lla yhtiöllä ei mainintaa verkkosivuilla

22 Poikkeamien perustelut AMY:n soveltamisohje 2012 Taso vaihtelee yhtiöittäin Heikkotasoisimmat i i t perustelut t edelleen suosituksen 9 osalta Esimerkkejä: Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksella, että yhtiön hallituksella ei tällä hetkellä ole yhtään naisjäsentä.

23 Esimerkkejä jatkuu Hallituksessa ei tällä hetkellä ole edustettuna molempia sukupuolia. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kuitenkin noudattaa myös kyseistä suositusta. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous ei valinnut naisia yhtiön hallituksen jäseniksi. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on täyttää hallinnointikoodin suositus myös tältä osin. Kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ovat sama sukupuolta. Perusteluna poikkeamalle on yhtiön pieni koko. Sopivia ehdokkaita yhtiön hallituksen kokoonpanoon hallinnointikoodin täyttämiseksi ei toistaiseksi ole ollut.

24 Yhtiöiden valiokunnat Tarkastusvaliokunta on perustettu n. 56 % yhtiöistä 8 yhtiötä ei mainitse tarkastusvaliokunnan tehtävien hoitamista statementissa Nimitysvaliokunta 19 yhtiössä Nimitystoimikunta tai muu vastaava 21 yhtiössä Yhdistetty nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 26 yhtiössä Palkitsemisvaliokunta 37 yhtiössä Uutta: valiokuntien uudet nimitykset Henkilöstöasiat korostuvat

25 Hallituksen kokoukset Yhtiöt pitivät keskimäärin 14 hallituksen kokousta vuodessa (6-26) Puhelinkokoukset mainittu aikaisempaa useammin erikseen Keskimääräinen äi osallistumisprosentti i tti hallituksen kokouksiin oli 95 %:a vaihdellen 84 %:sta -100 %:iin Osallistuminen ilmoitetaan aikaisempaa useammin henkilökohtaisella tasolla

26 TJ:n palkitseminen large cap - yhtiöissä tiedot Kiinteä palkka keskimäärin ki i Tulospalkkiot keskimäärin Yhteensä 1 MEUR Sis. luontaisedut, ei pitkän aikavälin kannustimia

27 TJ:n irtisanomisaika ja -korvaukset Irtisanomisaika a ka. 7 kk 6 tai 12 kk yleisin Irtisanomiskorvaus a s ka. 14 kk palkka Vaihtelu 6-24 kk Alle 12 kk 1 yhtiö CG-koodi: korvaukset yleensä yht. max 2 v kiinteä palkka Useimmilla yhteenlaskettu 2 v 1 yhtiö yli 2 v (+1 yhtiö ehdollisesti)

28 TJ:n eläke-etuudet etuudet Eläkeikä: ä ka. 61,05 v Sovitut eläkeiät v Osalla lakisääteinen Lisäeläkkeet 8 maksuperusteista 7 etuusperusteista 5 yhtiötä, jossa ei lisäeläkettä 5 ei löydetty tietoa 1: ei vapaakirjaeläkettä 2: on vapaakirjaeläke

29 Kannustinjärjestelmät Kaikki large agecap tj:t lyhyen ye tai pitkän aikavälin a kannustinjärjestelmän piirissä Tulos- tai bonuspalkkiot Ka. 73 % vuosipalkasta Vaihtelu % 2 yhtiötä yli 100 % Ka yhtiötä: allekirjoitusbonus maksettu

30 Optiot ja osakepalkitseminen TJ:llä optiojärjestelmä ojä jes e ä 8 yhtiössä Osakepalkitseminen useimmissa 5 yhtiöstä tä ei löydetty Niistä 4:llä optiot 4 yhtiötä: optio- ja osakejärjestelmä 1 yhtiö: vain rahapalkkio

31 Ansainta- ja sitouttamisjaksot Vaihtelevat ee a yhtiöittäin ja ohjelmittain Lyhin 1 v ansainta ja 15 kk sitouttaminen v 3 yhtiöllä Vertailu haasteellista ohjelmien ja niistä laadittujen selvitysten eroavaisuuksien vuoksi

32 Lisätietoja: Leena Linnainmaa Puh Anne Horttanainen puh Kiitos!

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Eron suuruusluokka prosenttiyksikköinä Keskuskauppakamarin selvitys 6.3.2014 Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Keskuskauppakamari julkaisi viime marraskuussa selvityksensä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot