Corporate Governance -selvitys 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Corporate Governance -selvitys 2009"

Transkriptio

1 Corporate Governance -selvitys 2009 Lokakuu 15, 2009 Janne Seppänen, Markkinavalvontajohtaja, NASDAQ OMX Helsinki Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

2 Sisältö Johdanto Corporate Governance selvitys Corporate Governance koodin suositukset ja niiden noudattaminen - Hallitus - Hallituksen valiokunnat - Toimitusjohtaja - Muu johto - Palkitseminen - Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus - Sisäpiirihallinto - Tilintarkastus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 2

3 3 Johdanto Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

4 Corporate Governance -koodin tavoitteet Corporate Governance -koodin tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt noudattavat korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa. Koodi yhtenäistää listayhtiöiden toimintatapoja sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille annettavaa tietoa samoin kuin lisää avoimuutta hallintoelimistä, johdon palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä. Koodi antaa kokonaiskuvan suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän j keskeisistä periaatteista. Hyvä hallinnointitapa edistää suomalaisten listayhtiöiden menestystä. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 4

5 Corporate Governance -koodin rakenne Koodissa käytetään termejä selostaa, ilmoittaa ja asettaa saataville kuvaamaan tietojen esittämistä osakkeenomistajille. Kaikissa näissä tilanteissa tiedot on, ellei toisin mainita, esitettävä yhtiön internet-sivuilla. Julkistamisella puolestaan tarkoitetaan tiedon antamista pörssitiedotteella. Pörssin tulkinnan mukaan lausekkeella tietojen esittämisestä tarkoitetaan sitä, että ajantasaisetkaan vuosikertomuksessa olevat tiedot eivät ole koodin tarkoittamalla tavalla internet-sivuilla. Näin ollen, jos esimerkiksi vuosikertomuksessa tai tilinpäätöksessä oleviin tietoihin viitataan, viittauksesta on käytävä selvästi ilmi, mistä kohdin kyseistä dokumenttia tieto löytyy. yy Lisäksi viittauksen yhteydessä y on oltava linkki kyseiseen dokumenttiin. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 5

6 6 Corporate Governance -selvitys Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

7 Corporate Governance -selvitys NASDAQ OMX Helsinki (Pörssi) selvitti, miten listayhtiöt noudattavat Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden uudistettua hallinnointikoodia, joka astui voimaan Selvitys tehtiin tarkastamalla onko yhtiöiden internet-sivuilla saatavilla hallinnointikoodin suosituksen 52 edellyttämät tiedot sekä eräitä muita suosituksessa mainittuja tietoja. Selvitys perustui kahteen tarkastukseen - Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen yhtiöt, joiden internet-sivuissa havaittiin puutteita, saivat tiedon meneillään olevasta selvityksestä ja korjauskehotuksen Määräajan umpeuduttua korjauskehotuksen saaneet internet-sivut tarkastettiin uudelleen (2. tarkastus) 14 yhtiötä ei ollut noudattanut korjauskehotusta, jolloin Pörssi lähetti niille kirjeen, jossa kiinnitettiin kunkin yhtiön huomiota siihen, että Pörssin antamaa korjauskehotusta ei oltu noudatettu. Kaikki yhtiöt korjasivat puutteet määräaikaan mennessä. -> Kaikki pörssissä listatut yhtiöt julkistavat tällä hetkellä Corporate Governance koodin edellyttämät tiedot internet-sivuillaan. Tämän esityksen kuvioissa esiintyvät termit tulkitaan seuraavasti: = yhtiö noudattaa suositusta sellaisenaan ja suosituksen edellyttämät tiedot olivat saatavilla = tietoja ei ollut saatavilla, tai syytä suosituksesta poikkeamiselle ei ilmoitettu = noudattaa suositusta siten, että poikkeaa siitä ja ilmoittaa syyn poikkeamiselle Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 7

8 Corporate Governance -selvitys Arvopaperipörssin sääntöjen kohdan mukaan yhtiön tulee ilmoittaa, miten yhtiö noudattaa hyvästä hallinnointitavasta (corporate governance) sen kotivaltiossa annettuja suosituksia. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hallitus on vahvistanut Pörssin sääntöjen kohdan mukaisesti Corporate Governance -koodin hyvää hallintotapaa koskevana ohjeena listayhtiöille. Ensimmäisessä tarkastuksessa alle puolet yhtiöistä ilmoitti kaikki koodin edellyttämät tiedot a Ei noudat ta Poikkea aa a Ei noudat ta Poikkea aa Noudatta aa Ei noudat ta Poikkea aa Noudatta aa Ei noudat ta Poikkea aa Noudatta aa Ei noudat ta Poikkea aa Noudatta aa Ei noudat ta Poikkea aa Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 8

9 Corporate Governance -selvitys Kaikki toisen korjauskehotuksen (huomionkiinnityskirje) saaneet yhtiöt korjasivat internet-sivuillaan olleet puutteet määräaikaan mennessä. Näin ollen kaikkien yhtiöiden internet-sivuilla on saatavilla kaikki koodin edellyttämät tiedot. Noin kaksi kolmasosaa yhtiöistä noudattaa koodia sellaisenaan ilman poikkeamia Lopputarkastus Lopputarkastus Lopputarkastus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 9

10 Corporate Governance Statement Yhtiön on internet-sivuillaan ilmoitettava CG-koodin noudattamisesta sekä mahdollisista poikkeamista. 2 Kaikki yhtiöt ilmoittivat noudattavansa koodia, mutta osa ei kertonut poikkeamista CG statementissaan. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 10

11 Ensimmäisessä tarkastuksessa havaitut puutteet Ensimmäisessä tarkastuksessa selvästi eniten puutteita oli toimitusjohtajan toimisuhteesta annetuissa tiedoissa, yli kolmasosalla kaikista listayhtiöistä. Myös tilintarkastajien t t palkkioista i ja valiokuntien kokouksista k k annetuissa tiedoissa i oli paljon puutteita % 41 % 19 % 19 % 13 % 6 % 6 % 9 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 6 % 3 % Suositus 6 Suositus 21 Suositus 23 Suositus 44 Suositus 47 Suositus 50 Hallituksen kokousten lukumäärä sekä jäsenten osallistuminen kokouksiin. valiokunnan kokousten lukumäärä. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot Toimisuhteen tiedot Sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestäminen Tilintarkastajalle maksetut palkkiot Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 11

12 Suosituksista poikkeaminen Large Cap yhtiöt poikkesivat eniten suosituksesta 28, Hallituksen nimitysvaliokunta. Syynä poikkeamaan oli useimmiten se, että yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Muut yhtiöt poikkesivat eniten suosituksesta 25, tarkastusvaliokunnan jäsenten valinta. Useimmiten tarkastusvaliokunnassa oli jäseniä vähemmän kuin kolme, koska jäsenten asiantuntemus ja/tai tilintarkastajien läsnäolo valiokunnan kokouksissa riitti takaamaan valiokunnan toimivuuden % 11 % 17 % 17 % 19 % 14 % 14 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 6 % 6 % 6 % 7 % 2 % Suositus 10 Suositus 12 Suositus 14 Suositus 25 Suositus 26 Suositus 28 Hallituksen jäsenten toimikausi Hallituksen jäsenten erityinen asettamisjärjestys Riippumattomien jäsenten määrä hallituksessa Tarkastusvaliokunnan jäsenten valinta Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus Hallituksen nimitysvaliokunta Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 12

13 Corporate Governance selvityksen loppupäätelmät Suomalaiset listayhtiöt noudattavat voimaan tullutta Corporate Governance koodia hyvin. Kaikki pörssissä listatut yhtiöt julkistavat tällä hetkellä Corporate Governance koodin edellyttämät tiedot internet-sivuillaan. - Keväällä 2009 tehdyssä ensimmäisessä tarkastelussa enemmistöllä yhtiöistä havaittiin puutteita yksittäisten tietojen julkistamisessa internet-sivuilla. - Eniten puutteita oli toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoja koskevissa tiedoissa sekä hallituksen työskentelyä koskevissa tiedoissa. - Pörssin yhteydenottojen jälkeen kaikki listayhtiöt ovat korjanneet havaitut puutteet. Corporate Governance koodia noudattaa sellaisenaan 75 yhtiötä, ja 50 yhtiötä ilmoittaa poikkeavansa yksittäisistä suosituksista. - Suhteellisesti eniten yksittäisistä suosituksista poikkeavat suuret yhtiöt (Large Cap) (58 % suurista yhtiöistä ilmoittaa poikkeavansa jostakin suosituksesta). - Eniten poikkeamia on hallitusta koskevien suositusten noudattamisessa. - Suuret yhtiöt poikkeavat eniten hallituksen valiokuntia koskevista suosituksista, ja pienet yhtiöt (Small cap) taas hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevista suosituksista. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 13

14 4 Yhtiökokous Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

15 Yhtiökokous Suositus 1 Yhtiökokoustietojen antaminen osakkeenomistajille Osakkeenomistajien saataville on asetettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista ja pidettävä tieto saatavilla ainakin yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot on asetettava saataville yhtiön internet-sivuille vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta: osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotus asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi. 2 Yhtiökokouskutsu on nähtävänä kaikkein yhtiöiden internetsivuilla. Pöytäkirjaa liitteineen sen sijaan ei kaikilta yhtiöiltä löytynyt. yy y Yhtiön internet-sivuille on myös asetettava saataville kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 15

16 6 Hallitus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

17 Hallituksen työjärjestys ja kokoukset Suositus 5 Hallituksen työjärjestys Hallituksen on laadittava toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys, jonka keskeinen sisältö on selostettava. Suositus 6 Hallituksen kokoukset Yhtiön on ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärä sekä jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin. 2 Hallituksen työjärjestys oli saatavana lähes kaikkien yhtiöiden internetsivuilla. Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat hallituksen kokousten lukumäärän ja jäsenten keskimääräisen läsnäoloprosentin. 2 N oudattaa N oudattaa No oudattaa E i noudata No oudattaa E i noudata E i noudata E i noudata E i noudata E i noudata Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 17

18 Hallituksen kokoukset Suositus 6 Hallituksen kokoukset Yhtiön on ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärä sekä jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin. Pienemmissä yhtiöissä hallitukset kokoontuvat keskimäärin hieman useammin kuin suuremmissa yhtiöissä. Hallituksen jäsenet osallistuvat kokouksiin yhtä aktiivisesti kaiken kokoisissa yhtiöissä % 96 % 93 % 86 % 86 % 75 % 13,3 13,8, 14, Keskiarvo Minimi Maksimi Keskiarvo Minimi Maksimi Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 18

19 Hallituksen jäsenet ja kokoonpano Suositus 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. 2 Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat hallituksen kokoonpanon. Suositus 10 Hallituksen jäsenten toimikausi Hallituksen jäsenet on valittava vuodeksi kerrallaan. Kakki yhtiöt ilmoittivat hallituksensa toimikauden pituuden, joka on yksi vuosi suurimmalla osalla yhtiöistä tarkastus t 2. tarkastus t 1. tarkastus t 2. tarkastus t 1. tarkastus t 2. tarkastus t Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 19

20 Hallituksen jäsenet ja kokoonpano, jatkuu Suositus 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituksen koko on yleisesti ottaen verrannollinen yhtiön kokoluokkaan. 7,5 6,3 5, Lähes kaikilla Large Cap yhtiöillä on hallituksessaan molempia sukupuolia. Small Cap yhtiöistä alle puolella on hallituksessaan naisjäseniä Keskiarvo Minimi Maksimi On Ei ole Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 20

21 Hallituksen jäsenten asettamisjärjestys ja riippumattomien jäsenten määrä Suositus 12 Hallituksen jäsenten erityinen asettamisjärjestys Jos hallituksen jäseniä asetetaan yhtiöjärjestyksen mukaan erityisessä järjestyksessä, yhtiön on selostettava asettamisjärjestys yhtiökokouskutsussa. Suositus 14 Riippumattomien jäsenten määrä Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 2 Suurimmalla osalla yhtiöistä ei ole yhtiöjärjestyksessään mainintaa hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä. Osalla yhtiöistä on hallituksessaan ei riippumattomia jäseniä. Pieni osa yhtiöistä ei ilmoittanut syytä poikkeamalle koodin suosituksesta. 2 Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P No oikkeaa udattaa P No oikkeaa udattaa P No oikkeaa udattaa P No oikkeaa udattaa P oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 21

22 Riippumattomuuden arviointi ja jäsenistä ilmoittettavat tiedot Suositus 15 Riippumattomuuden arviointi Hallituksen on arvioitava jäsentensä riippumattomuus ja ilmoitettava, ketkä heistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Suositus 16 Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot Yhtiön on ilmoitettava hallituksen jäsenistä henkilö- ja omistustiedot. Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat, ketkä hallituksen jäsenistä on arvioitu riippumattomaksi. Hallituksen jäsenistä ilmoitettiin koodin edellyttämät tiedot lähes sataprosenttisesti. 2 2 Nou udattaa Po oikkeaa Nou udattaa Po oikkeaa Nou udattaa Po oikkeaa Nou udattaa Po oikkeaa Nou udattaa Po oikkeaa Nou udattaa Po oikkeaa Nou udattaa P oikkeaa Nou udattaa P No oikkeaa udattaa P No oikkeaa udattaa P No oikkeaa udattaa P No oikkeaa udattaa P oikkeaa Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 22

23 23 Hallituksen valiokunnat Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

24 Hallituksen valiokunnat Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimivuus edellyttää, että hallitustyöskentely järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perustamalla hallituksen valiokuntia. Hallituksen valiokuntia koskevat suositukset tulevat noudatettaviksi vain, mikäli yhtiö perustaa valiokunnan. Large Cap -yhtiöillä on selvästi useammin valiokuntia kuin muilla yhtiöillä. Pienemmillä yhtiöillä on useammin palkitsemis- kuin nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokuntasuosituksen it t it k yhteydessä poikkeama tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on muu kuin hallituksen nimitysvaliokunta On Ei ole On Ei ole On Ei ole Tarkastusvaliokunta Nimitysvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 24

25 Valiokunnan työjärjestys ja kokoukset Suositus 20 Valiokunnan työjärjestys Hallituksen on vahvistettava valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä, jonka keskeinen sisältö on selostettava. Suositus 21 Valiokunnan kokoukset Yhtiön on ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärä ja valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin. 2 Kaikki yhtiöt, y joilden j hallituksella on ainakin yksi y valiokunta, olivat laatineet valiokunnalle kirjallisen työjärjestyksen ja selostivat sen pääkohdat. Kaikki yhtiöt eivät kuitenkaan ilmoittaneet tietoja valiokunnan kokouksista koodin edellyttämällä tavalla % % % N Ei E noudata N Ei E noudata N Ei E noudata N Ei E noudata N Ei E noudata N Ei E noudata Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 25

26 Valiokunnan kokoonpano Suositus 23 Valiokunnan kokoonpano Yhtiön on ilmoitettava valiokunnan kokoonpano. 2 Kaikki yhtiöt eivät myöskään ilmoittaneet valiokunnan kokoonpanoa. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 26

27 Valiokunnan jäsenten valinta ja riippumattomuus Suositus 25 Tarkastusvaliokunnan jäsenten valinta Tarkastusvaliokuntaan on valittava vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Suositus 26 Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 2 Usseat yhtiöt poikkesivat tarkastusvaliokunnan kokoonpanoa koskevasta suosituksesta. Yleisin syy poikkeamalle oli kaksijäseninen tarkastusvaliokunta. Osalla yhtiöistä on tarkastusvaliokunnassaan ei riippumattomia jäseniä % % % a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 27

28 28 Toimitusjohtaja Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

29 Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot Suositus 35 Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot Yhtiön on ilmoitettava toimitusjohtajasta seuraavat henkilö- ja omistustiedot: Nimi Syntymävuosi Koulutus Keskeinen työkokemus Keskeisimmät luottamustehtävät Toimitusjohtajan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat toimitusjohtajan henkilötiedot koodin edellyttämällä tavalla. 2 Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 29

30 30 Muu johto Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

31 Johdon organisaatio ja johtoryhmän jäsenistä ilmoitettavat tiedot Suositus 37 Johdon organisaatio Yhtiön on selostettava johdon organisaatio. Mikäli yhtiössä on johtoryhmä, yhtiön on selostettava johtoryhmän kokoonpano, tehtävät sekä jäsenten vastuualueet. 2 Kaikki yhtiöt ilmoittivat johtoryhmänsä tehtävät, kokoonpanon ja jäsenten vastuualueet Suositus 38 Johtoryhmän jäsenistä ilmoitettavat tiedot Yhtiön on ilmoitettava kunkin johtoryhmän jäsenen henkilö- ja omistustiedot. Jos yhtiössä ei ole johtoryhmää, yhtiön on määriteltävä ne muuhun johtoon kuuluvat henkilöt, joista tiedot on ilmoitettava. (Muuhun johtoon kuuluvista henkilöistä ilmoitetaan samat henkilö- ja omistustiedot kuin toimitusjohtajasta.) Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat johtoryhmän jäsenten henkilötiedot. 2 Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 31

32 32 Palkitseminen Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

33 Palkitseminen Suositus 39 Yhtiön on selostettava hallituksen jäsenen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet tilikaudelta. Suositus 42 Yhtiön on selostettava hallituksen jäsenelle tilikauden aikana palkkiona luovutettujen osakkeiden ja osakeperusteisten oikeuksien määrät. Suositus 43 Palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemista koskevat periaatteet ja päätöksentekojärjestys Yhtiön on selostettava johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot muuttuvien osien määräytymisestä. 2 Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet koodin edellyttämällä tavalla Lähes kaikki yhtiöt selostivat yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestyksen. 2 a a a a a a a a a a a a a a a a a a Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 33

34 Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot Suositus 44 Toimisuhdetta koskevat tiedot Yhtiön on selostettava seuraavat toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet: palkat ja muut etuudet tilikaudelta tilikauden aikana palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet Moni yhtiö ei ilmoittanut toimitusjohtajan eläkkeen määräytymisperusteita ja irtisanomisaikaa yksiselitteisellä tavalla. eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet y sekä 2 irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 2 Useatyhtiöt ilmoittivat toimisuhteen tiedot puutteellisesti. Palkatja muut etuudet Eläkeikä ja eläkkeen Irtisanomisaikaa ja määräytymisperusteet irtisanomisen perusteella saatavat korvaukset Pörssin tulkinnan mukaan eläkkeen määräytymisperusteilla yy tarkoitetaan sitä, että annettujen tietojen perusteella on mahdollista arvioida toimitusjohtajan palkitsemista ja/tai eläkejärjestelyn vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Irtisanomisaika ja irtisanomisesta saatava korvaus tai jomman kumman puuttuminen - ovat olennaisia tietoja arvioitaessa toimitusjohtajan j palkitsemista, koska molemmat vaikuttavat erokorvauksen kokonaissummaan irtisanomistilanteessa. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 34

35 Toimisuhdetta koskevat tiedot, jatkuu Suositus 44 Toimisuhdetta koskevat tiedot Yhtiön on selostettava seuraavat toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet: palkat ja muut etuudet tilikaudelta Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot tilikaudelta 2008 olivat verrannollisia yhtiön kokoluokkaan. Osa Small Cap yhtiöiden toimitusjohtajista ei nostanut palkkiota ollenkaan. 4,0 3,80 3,5 Miljoonaa euroa 30 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,10 0,45 0,22 0,47 0,17 0,00 0,86 0,70 Keskiarvo Minimi Maksimi Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 35

36 36 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

37 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suositus 45 Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet Yhtiön on määriteltävä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Suositus 46 Riskienhallinnan järjestäminen Yhtiön on selostettava hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. 2 Lähes kaikki yhtiöt selostivat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet koodin edellyttämällä tavalla. Riskienhallinnan järjestämisen kuvasit lähes kaikki yhtiöt, mutta vain noin puolet selostivat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät internetsivuillaan*. 2 No oudattaa E i noudata No oudattaa E i noudata E i noudata E i noudata E i noudata E i noudata *Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on suosituksen mukaan selostettava osavuosikatsauksissa k i ja tilinpäätöstiedotteissa. Tästä johtuen yhtiöitä ei ole huomautettu siitä, että tiedot puuttuvat erillisinä internet-sivuilta. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 37

38 Sisäinen tarkastus Suositus 47 Sisäinen tarkastus Yhtiön on selostettava, miten sisäisen tarkastuksen toiminto on yhtiössä järjestetty. 2 Sisäisen tarkastuksen järjestämisen selostamisessa oli puutteita useilla yhtiöillä. Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 38

39 39 Sisäpiirihallinto Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

40 Sisäpiirihallinto Suositus 48 Yhtiön sisäpiirihallinto Yhtiön on noudatettava Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta ja selostettava sisäpiirihallintonsa keskeiset menettelytavat. 2 Kaikki yhtiöt selostivat sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat asianmukaisella tavalla. 1.tarkastus 2.tarkastus 1.tarkastus 2.tarkastus 1.tarkastus 2.tarkastus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 40

41 41 Tilintarkastus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

42 Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palkkiot Suositus 50 Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palvelut Yhtiön on ilmoitettava tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot on ilmoitettava erikseen. 2 Lähes kaikki yhtiöt ilmoittivat tilintarkastajansa, mutta ajantasaisia palkkiotietoja ei aina ollut saatavilla. 1.tarkastus 2.tarkastus 1.tarkastus 2.tarkastus 1.tarkastus 2.tarkastus Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 42

43 Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palkkiot, jatkuu Suositus 50 Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palvelut Yhtiön on ilmoitettava tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot on ilmoitettava erikseen. Miljoon naa euroa 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Tilintarkastuspalkkio on yleisesti ottaen verrannollinen yhtiön kokoluokkaan. 19,50 1,95 1, ,80 0,28 0,10 0,19 0,03 0,01 Keskiarvo Minimi Maksimi Yhtiöt käyttävät tilintarkastajien palveluita muuhun kuin tilintarkastukseen k vaihtelevasti i yhtiön hi koosta riippumatta. 14,90 1,38 0, ,80 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 Keskiarvo Minimi Maksimi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. 43

44 Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry 16.-17.6.2010 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003 ja SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 2 (18) 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO Johdannossa on todettu, että pääosa suosituksista

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI

HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI A. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Listayhtiön on annettava vuosittain selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011 1 PALKKA JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2010 (koodi) korostetaan palkitsemisen ja sen periaatteiden avoimuutta sekä avoimen tiedottamisen tärkeyttä. Koodin jakso

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance)

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 20.10.2008 Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Arvopaperimarkkinayhdistys ry 1 (32) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry pp.kk.vvvv 2 (32) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Koodin tavoitteet... 5 1.2 Osakkeenomistajien

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry

1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 Poistettu: 6... [1] SISÄLLYS 2 (38) 1.1 Koodin tavoitteet... 6 1.2 Koodin rakenne... 6 1.3

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Heli Jääskeläinen 2010

Heli Jääskeläinen 2010 Heli Jääskeläinen 2010 43 ke Luennot 43 to Ei luentoja 44 ke Luennot 44 to Luennot 45 ti Pakollinen luento 9.11.2010 / UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen 45 to Ei luentoja (UPM raportin tekemiseen varattu

Lisätiedot

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Joulukuu, 2003 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) Corporate Governance -työryhmä HEX Oyj, Keskuskauppakamari sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Linnainmaa & Turunen / CG-selvitys 2014 Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Comply or explain -periaate 76 ilmoitettua poikkeamaa suosituksista 0,6 / yhtiö Yleisin poikkeama sukupuolijakauma

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI 2016

HALLINNOINTIKOODI 2016 HALLINNOINTIKOODI 2016 YHTIÖKOKOUS... 3 SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset... 4 SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi... 5 SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement) I. JOHDANTO Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Hallinnointikoodin

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) 1 (6) SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) OLVI OYJ:N HALLINNOINTIKOODI 1.1.2009 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta Olvi Oyj (jäljempänä: Yhtiö )

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 1. Johdanto Elektrobit Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 %

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on omistaa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Omistajaohjaus 16.1.20 13

Omistajaohjaus 16.1.20 13 16.1.20 13 Omistajaohjaus Omistajaohjauksen periaatteet ovat keskeinen osa Varman sijoituspolitiikkaa. Nämä periaatteet ovat yhdensuuntaisia Työeläkevakuuttajat TELA:n vuonna 2006 julkistamien omistajaohjauksien

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2015 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkka- ja palkkioselvitys 1. Johdanto Bittium Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI Evli Pankki Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2016 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 31,15 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Altia Oyj:n (jatkossa Altia tai yhtiö ) eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, yhtiökokouksen hyväksymän Altian yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2014. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2014. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2014 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Sponda Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,89 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET 5.8.2010 1 (6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET Neomarkka Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa myös NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ SISÄLLYS JOHDANTO... 5 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 5 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN... 6 Hallinnointikoodin suositukset... 6 Poikkeamat

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (7) ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hallitus Hallituksen kokoonpano Etteplan Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän säännöstöä tämän hallituksen

Lisätiedot

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus kokonaisuudessaan valmistelee

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Corporate Governance Statement

Corporate Governance Statement Corporate Governance Statement Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Stonesoftin hallintoon ja johtamiseen sovelletaan

Lisätiedot

Osuuskunta KPY Hallinnointikoodi 2017

Osuuskunta KPY Hallinnointikoodi 2017 Osuuskunta KPY Hallinnointikoodi 2017 1 2 Sisällysluettelo 1. KONSERNIRAKENNE... 3 1.1. OSUUSKUNNAN TOIMIALA JA TAVOITTEET... 3 1.2. OSUUSKUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA JA STRATEGIA... 3 1.3. TYTÄRYHTIÖIDEN

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009

TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 1 (8) TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 %

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 1 (5) 2.5.2012 PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta,

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 07 09 2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Osuuskunta KPY Hallinnointikoodi 2015

Osuuskunta KPY Hallinnointikoodi 2015 Osuuskunta KPY Hallinnointikoodi 2015 1 2 Sisällysluettelo 1. KONSERNIRAKENNE... 3 1.1. OSUUSKUNNAN TOIMIALA JA TAVOITTEET... 3 1.2. OSUUSKUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA... 3... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot