Erasmusliikkuvuustuki. Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erasmusliikkuvuustuki. Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle"

Transkriptio

1 Liite VIII Erasmusliikkuvuustuki Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Lukuvuosi Päivitetty

2 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 4 Erasmus-ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet Osallistuminen Erasmus-ohjelmaan Erasmus-peruskirja Harjoittelukonsortion peruskirja Sopimussuhde CIMOn ja korkeakoulun/konsortion välillä Liikkuvuustuen hakeminen Liikkuvuustuen myöntämisperusteet CIMOn ja korkeakoulun/konsortion välinen rahoitussopimus Apurahan maksatus korkeakoululle/konsortiolle Lisäapurahat Tuen palautus Raportointi Väliraportti Loppuraportti CIMOn järjestämät tilaisuudet Asiakirjojen säilytysaika Seuranta ja tarkastukset Erasmus-tuen hallinnointi korkeakoulussa Yleisiä ohjeita Siirtomahdollisuudet tukikategorioiden välillä Apurahan maksu vaihtoon lähteville Opiskelijavaihto Harjoittelijavaihto Opettaja- ja henkilökuntavaihto Esteetön liikkuvuus - apurahat henkilöille, joilla on erityistarpeita Vaihtojen järjestämisen tuki (OM) Vaihtojen toteuttamisen periaatteet Korkeakoulujen kahdenväliset sopimukset Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat Opiskelija- ja harjoittelijavaihto Vaihtoon lähtijän kelpoisuusehdot Saman opiskelijan useampi vaihtojakso Vaihtojakson kelpoisuusehdot Harjoittelupaikaksi soveltuvat organisaatiot Yhdistetty harjoittelu- ja opiskelujakso Vaihtoon lähtijöiden valinta Vaihdon kesto Vaihdon seuranta ja laadunvarmistus Vaihtojakson pidentäminen Vaihtojakson keskeyttäminen Hyväksilukeminen Ei opintomaksuja Oleskeluluvat Vakuutukset ja vastuu Vaihto omaan kotimaahan Erasmus-opiskelijan peruskirja

3 EILC-kielivalmennuskurssit Raportointi vaihdon jälkeen Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon lomakkeet Opettaja- ja henkilökuntavaihto Vaihtoon lähtijän ja vaihtojakson kelpoisuusehdot Vaihtoon lähtijöiden valinta Vaihdon kesto Työsuunnitelma Raportointi vaihdon jälkeen Liite 1. Korkeakoulun Erasmus-lukuvuosikalenteri Liite 2. Hyödyllisiä Erasmus-linkkejä Liite 3. Opettaja- ja henkilökuntavaihtoapurahojen maa- ja päiväkohtaiset enimmäissummat Liite 4. Asiakirjatarkastuksessa ja tarkastusvierailuilla tarkastettavat asiakirjat toiminnoittain

4 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu korkeakouluille ja harjoittelukonsortioille ohjeeksi ja avuksi Erasmus-liikkuvuustuen hallinnoimiseen ja Erasmus-vaihtojen toteuttamiseen. Sen on laatinut Suomen kansallinen Erasmus-toimisto, CIMO. Toivomme, että se antaa vastauksen useimpiin vaihtoihin liittyviin kysymyksiin. Erasmus-liikkuvuuteen tuli Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP) myötä lukuvuonna 2007/08 sekä uusia toimintoja että runsaasti hallinnollisia muutoksia. Nyt muutostahti on hidastunut, mutta silti tämä opas kannattaa lukea huolellisesti läpi, jotta ohjelman toimeenpano varmasti tapahtuu voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Myös korkeakoulun/konsortion ja CIMOn väliseen sopimuspohjaan sekä sopimusliitteisiin on tullut pieniä muutoksia viime vuoteen nähden, joten myös niihin kannattaa tutustua tarkasti. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta tämän oppaan sisällöstä! Päivitämme opasta tarpeen mukaan. Päivityksistä ja muita ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostitse campo- ja cimeoni-listojen kautta. Päivitetty versio löytyy internetistä CI- MOn Erasmus-sivuilta: Liikkuvuuden sopimusliitteet CIMOn Erasmus-tiimi vastaa mielellään kaikkiin Erasmus-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin! YHTEYSTIEDOT Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343 (Hakaniemenranta 6) Helsinki Faksi: Sähköposti: Erasmus-tiimi: Anni Kallio, vastaava asiantuntija Erasmus-ohjelman koordinointi Suomessa - Erasmus-liikkuvuus / yleisneuvonta - Liikkuvuustukisopimuksen seuranta / ammattikorkeakoulut ja konsortio - Muissa maissa järjestettävät EILC-kurssit / neuvonta - Erasmus-harjoittelu ja työelämäyhteistyö Nora Ridgewell, ohjelma-asiantuntija Erasmus-liikkuvuus / yleisneuvonta 4

5 - Liikkuvuustukisopimuksen seuranta / yliopistot - Liikkuvuuden loppuraportointi - Erasmus-peruskirjat - Keskitetysti hallinnoidut Erasmus-hankkeet - ECTS- ja DS-tunnukset Ulla Tissari, ohjelma-asiantuntija Erasmus-intensiivikurssit - Bologna-asiantuntijaryhmä Sini Piippo, projektikoordinaattori Erasmus-liikkuvuus: sopimusten valmistelu, maksatukset - Asiakirjatarkastukset Riikka Koivusalo, projektikoordinaattori Erasmus-intensiivikurssit: sopimusten valmistelu, maksatukset - Asiakirjatarkastukset Riitta Uotila-Kataja, ohjelma-asiantuntija Suomessa järjestettävät EILC-kurssit ERASMUS-OHJELMASSA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET DS ECTS EILC ESC EUC HEI LA NA OM SM SMS SMP ST STA STT TA Diploma Supplement (Tutkintotodistuksen liite valmistuvalle opiskelijalle) European Credit Transfer and Accumulation System (Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä) Erasmus Intensive Language Course (Erasmus-kielivalmennuskurssi) Erasmus Student Charter (Erasmus-opiskelijan peruskirja) Erasmus University Charter (Erasmus-peruskirja) Higher Education Institution (Korkeakoulu) Learning Agreement (Opintosopimus) National Agency (Erasmus-ohjelman kansallinen toimisto, Suomessa CIMO) Organisation of Mobility (Vaihtojen järjestämisen tuki) Student Mobility (Opiskelija- ja harjoittelijavaihto) Student Mobility for Studies (Opiskelijavaihto) Student Mobility for Placements (Harjoittelijavaihto) Staff Mobility (Opettaja- ja henkilökuntavaihto) Staff Mobility Teaching Assignments (Opettajavaihto) Staff Mobility Staff Training (Henkilökuntavaihto) Training Agreement (Harjoittelusopimus) 5

6 1. OSALLISTUMINEN ERASMUS-OHJELMAAN 1.1. Erasmus-peruskirja Voidakseen osallistua Erasmus-ohjelman toimintoihin korkeakoulun on haettava Erasmus-peruskirjaa (Erasmus University Charter), jonka myöntää Euroopan komissio. Peruskirja tarjoaa raamit kaikelle korkeakoulun Erasmus-yhteistyölle, ja sen kautta korkeakoulu sitoutuu ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin. Peruskirjaan sisältyvä Erasmus Policy Statement (EPS) on korkeakoulun Erasmus-toimintojen suunnitelma, johon sisällytetään tiedot liikkuvuuden järjestämiseen ja laatuun liittyvistä toimenpiteistä. Erasmus-peruskirjoja on kolmea tyyppiä: - Standard Erasmus University Charter on tarkoitettu korkeakouluille, jotka aikovat osallistua Erasmus-toimintoihin harjoittelijavaihtoa lukuunottamatta (sisältäen myös hanke- ja verkostotoiminnot). - Extended Erasmus University Charter (Standard Charter and student placements) oikeuttaa korkeakoulun osallistumaan kaikkiin Erasmustoimintoihin, myös harjoittelijavaihtoon. Lähes kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla on tällainen ns laajennettu Erasmus-peruskirja. - Extended Erasmus University Charter (student placements only) oikeuttaa korkeakoulun osallistumaan ainoastaan Erasmusharjoittelijavaihtoon, ei muihin Erasmus-toimintoihin. Erasmus-peruskirjaa voi hakea kerran vuodessa. Myönnetyt peruskirjat ovat voimassa Elinikäisen oppimisen ohjelman päättymiseen, vuoteen 2013, asti. Kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla on tällä hetkellä voimassa oleva Erasmus-peruskirja, mutta uutta voi joutua hakemaan esim. korkeakoulujen yhdistyessä. Erasmus-peruskirjahaku lukuvuotta varten päättyy Lisätietoja hakemisesta löytyy toimeenpanoviraston sivuilta: Harjoittelukonsortion peruskirja Korkeakoulujen lisäksi Erasmus-ohjelman harjoittelijavaihtoa voi järjestää konsortio. Harjoittelukonsortio voi olla esimerkiksi alueellinen tai temaattinen korkeakoulujen yhteenliittymä, johon voi kuulua myös muita organisaatioita, kuten yhdistyksiä, säätiöitä, kauppakamareita, yrityksiä ja kuntia. Konsortion vähimmäiskoko on koordinaattori sekä yksi korkeakoulu. Harjoittelijoita vastaanottavat ulkomaiset korkeakoulut ja yritykset eivät ole konsortion jäseniä. Konsortion koordinaattori on sopimussuhteessa kansalliseen toimistoon ja vastaa tuen hallinnoinnista ja raportoinnista. Konsortion koordinaattori solmii konsortioon kuuluvien korkeakoulujen kanssa sopimuksen, jossa sovitaan eri osapuolten tehtävistä ja velvollisuuksista sekä hallinnollisista ja talouden hoitoon liittyvistä käytännöistä. 6

7 Suomalaiset harjoittelukonsortiot hakevat kansalliselta toimistolta CIMOlta Erasmusharjoittelukonsortion peruskirjaa (Erasmus Placement Certificate), joka voidaan myöntää 1 3 vuodeksi kerrallaan riippuen konsortion jäsenten kokemuksesta harjoittelijavaihtojen järjestämisessä. Peruskirjan saaneet konsortiot voivat hakea harjoittelijavaihtoapurahoja ja vaihtojen järjestämisen tukea vuosittaisessa liikkuvuustukihaussa. Jos korkeakoulu tai sen osa (tiedekunta, laitos, yksikkö) on mukana harjoittelukonsortiossa, ei sama korkeakoulu tai sen osa voi hakea harjoittelijavaihtoapurahoja itsenäisesti normaalissa liikkuvuustukihaussa. Seuraava hakuaika sekä uusille että vanhoille konsortioille on maaliskuussa SOPIMUSSUHDE CIMON JA KORKEAKOULUN/KONSORTION VÄLILLÄ 2.1. Liikkuvuustuen hakeminen Korkeakoulut ja harjoittelijavaihtoa järjestävät konsortiot hakevat vuosittain liikkuvuustukea kansallisesta toimistosta CIMOsta. Tukea myönnetään opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtojen apurahoihin. Lisäksi jaetaan vaihtojen järjestämisen tukea (OM). Suomelle on myönnetty kaiken kaikkiaan 8,4 miljoonaa euroa Euroopan komission Erasmus-varoja lukuvuodelle Näistä liikkuvuustuen osuus on yhteensä reilut 7,3 miljoonaa (lukuvuonna vastaava tukisumma oli 7,0 M ). EU-tuen lisäksi CIMO myöntää korkeakouluille tukea kansallisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahasta. Vuodelle näitä varoja on käytettävissä vajaat euroa. Seuraavan lukuvuoden liikkuvuustuen haku päättyy maaliskuussa CIMO tiedottaa korkeakouluja hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista Liikkuvuustuen myöntämisperusteet Lukuvuodeksi CIMO myöntää korkeakoulujen ja konsortion rahoitussopimuksissa liikkuvuustukea yhteensä 7,0 M, mikä jakautuu toiminnoittain seuraavasti: Opiskelijavaihto Harjoittelijavaihto Opettajavaihto Henkilökuntavaihto Vaihtojen järjestämisen tuki (OM) EU-liikkuvuustuesta on varattu myöhemmin jaettavia lisäapurahoja varten opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon sekä opettaja- ja henkilökuntavaihtoon. Lisäksi koko kansallinen tuki jaetaan lisäapurahoina. Katso tarkemmat tiedot lisäapurahojen hakumenettelystä luvusta 2.5. Liikkuvuustuki allokoitiin korkeakouluille/konsortiolle lukuvuotta varten kahden aikaisemman lukuvuoden (07/08 ja 08/09) toteuman sekä lukuvuodelle haetun määrän perusteella. Vaihtojen järjestämisen tuki (OM) myönnetään kaikkien neljän toiminnon arvioidun lähtijämäärän perusteella. Sitä laskettaessa käytetään määriteltyjä yksikköhintoja eli lasken- 7

8 nallista summaa yhtä lähtijää kohden. Korkeakoulun yhtä liikkujaa kohti saama tuki pienenee vaihtojen lukumäärän kasvaessa. OM-tuen allokoinnissa käytetään nyt vain yhtä laskentakategoriaa, joka muodostuu opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoon lähtevien henkilöiden yhteismäärästä. Näin ollen lähtijämäärän kasvu yhdessä toiminnossa kompensoi lähtijöiden vähenemistä jossakin toisessa toiminnossa. Yksi laskentakategoria lisää myös OM-tuen käytön joustavuutta korkeakoulun sisällä. OM-tuen yksikköhinnat ovat seuraavat: Liikkujamäärä yht. OM-tuki / liikkuja 1-25 hlö OM-tuen lopullinen määrä selviää loppuraportin jättämisen jälkeen, jolloin sama yksikköhintoihin perustuva laskutoimenpide toistetaan lukuvuoden aikana toteutuneiden opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtojen yhteismäärän perusteella. Määrässä huomioidaan myös ns. nolla-apurahalla liikkuneet sekä ulkomaisista yrityksistä opettajavaihdon kautta kutsuttu henkilökunta. CIMO laskee lopullisen OM-tukisumman. Jos korkeakoulu/konsortio toteuttaa vaihtoja arvioitua vähemmän, voidaan osa sille myönnetystä OM-tuesta periä takaisin. Vaihtojen toteuman suhteen noudatetaan kuitenkin 10 %:n liikkumavaraa: jos lopullinen liikkujamäärä jää enintään 10 % arvioitua määrää pienemmäksi, ei OM-tukea tarvitse palauttaa. Jos taas liikkujia on yli 10 % arvioitua vähemmän, lasketaan OM-tuen lopullinen määrä edellä esitetyn mallin mukaisesti ja erotus alkuperäiseen myöntöön verrattuna peritään takaisin. OM-tukea voi myös harkinnan mukaan siirtää muihin toimintoihin, ks. tarkemmin 3.2. Tätä suositellaan erityisesti tilanteessa, jossa OM-tukea muutoin palautuisi CIMOon. Kaikista siirroista on ilmoitettava CIMOon. Arvioitua suurempi liikkujamäärä ei johda OM-tuen määrän lisäämiseen. Harjoittelukonsortioille harjoittelijavaihdon apurahat ja vaihtojen järjestämisen tuki lasketaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin korkeakouluillekin. Kansallinen Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki jaetaan CIMOsta korkeakouluille ja konsortiolle lisäapurahoina samoin periaattein kuin EU-tuesta varatut lisäapurahat. Kansallisen tuen käytössä noudatetaan Erasmus-liikkuvuustukisopimusta ja ohjelman periaatteita. Tuen raportoinnista ohjeistetaan myöntämispäätöksen yhteydessä CIMOn ja korkeakoulun/konsortion välinen rahoitussopimus Liikkuvuustoiminnoista solmitaan rahoitussopimus CIMOn ja korkeakoulun/konsortion välillä sopimuskauden alkaessa. Sopimuskausi alkaa ja päättyy Tukea voi käyttää vain sopimuskauden aikana tapahtuviin vaihtoihin ja toimintoihin. CIMO lähettää sopimuksen allekirjoitettavaksi tuensaajalle, joka palauttaa molemmat 8

9 sopimuskappaleet CIMOon. Sopimuksen allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja, yleensä rehtori. Tämän jälkeen CIMO allekirjoittaa sopimuksen, palauttaa yhden sopimuskappaleen korkeakoululle/konsortiolle ja maksaa ensimmäisen osan myönnetystä tuesta. Konsortion puolesta sopimuksen CIMOn kanssa solmii konsortion koordinaattori, joka vastaa varojen käytöstä konsortion jäsenten kanssa solmittujen partnerisopimusten mukaisesti. Rahoitussopimuksessa sovitaan myönnettävän liikkuvuustuen määrästä, käyttötarkoituksesta sekä tuen maksatuksesta korkeakoululle/konsortiolle. Sopimuksen liitteitä ovat mm. eri vaihtotoimintojen mallisopimukset, jotka löytyvät internetistä CIMOn Erasmussivuilta. Myös koko Elinikäisen oppimisen ohjelmaa koskevat rahoitussopimuksen yleiset sopimusehdot löytyvät CIMOn sivuilta. Tämä opas on rahoitussopimuksen liite VIII ja sisältää yksityiskohtaisia sääntöjä ja ohjeita liikkuvuustuen hallinnoimisesta ja yksittäisten apurahojen myöntämisperusteista. Muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti lisäsopimuksella. Lisäsopimukset tehdään erityisesti silloin, kun tukisumma muuttuu lisäapurahojen myöntämisen myötä. Jos korkeakoulun / konsortion sopimusyhteystiedot muuttuvat, tulee siitä ilmoittaa CI- MOon erillisellä lomakkeella, joka löytyy CIMOn Erasmus-nettisivuilta. Muutoslomakkeella ilmoitetaan korkeakoulun laillisen edustajan tai sopimusyhdyshenkilön (= Erasmus koordinaattori) muutoksesta tai osoite-, tili- tai laskutustietojen muutoksesta Apurahan maksatus korkeakoululle/konsortiolle CIMO maksaa korkeakoululle/konsortiolle ensimmäisen osan tuen kokonaismäärästä 45 päivän kuluessa siitä, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet rahoitussopimuksen. Tämä ns. ensimmäinen ennakkomaksu on suuruudeltaan 80 % sopimuksessa määritellystä tuen kokonaismäärästä. Jos korkeakoulu/konsortio osoittaa väliraportissa ( ) käyttäneensä vähintään 70 % ensimmäisestä ennakkomaksusta (=56 % koko tukisummasta), maksaa CIMO korkeakoululle liikkuvuustuen ns. toisen ennakkomaksun. Toinen ennakkomaksu on enintään 20 % sopimuksessa määritellystä tuen enimmäismäärästä, yleensä tuen loppuosa. Mutta jos väliraportista käy ilmi, ettei korkeakoulu/konsortio tule käyttämään koko sille määriteltyä tukisummaa, toinen ennakkomaksu on tätä pienempi tai sitä ei makseta ollenkaan. Mikäli vaihtomäärät jäävät selvästi arvioitua pienemmäksi, voi CIMO myös periä takaisin osan jo maksetusta ennakkomaksusta. Jos korkeakoulu/konsortio ei ole väliraportointiin mennessä käyttänyt vähintään 70 % ennakkomaksusta, se voi anoa toisen ennakkomaksun maksamista CIMOlta niin pian kuin vaadittu osuus on käytetty. Anominen tapahtuu täyttämällä väliraportti uudestaan, kuitenkin viimeistään mennessä Lisäapurahat CIMO varaa vuosittain erillisen ns. reservipotin korkeakouluille myönnettäviä lisäapurahoja varten. Lisäapurahojen tarkoitus on taata joustavuus tuen myöntämisessä ja mahdollisuus lisätukeen niille korkeakouluille, joiden lähtijöiden määrä kasvaa arvioidusta tai 9

10 jotka ovat maksaneet lähtijöille pieniä apurahoja. Lukuvuodelle on lisäapurahoja varattu seuraavasti: Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon tuki (EU) Opettaja- ja henkilökuntavaihdon tuki (EU) Lisätuki opiskelijoille, joilla erityistarpeita (EU) Kansallinen tuki (OKM) mahdollinen EU-lisätuki (varmistuu kesällä 2010) Yhteensä EILC-kursseille lähteville opiskelijoille ei ole varattu erillistä lisäapurahapottia, vaan korkeakoulu maksaa EILC-apurahat normaalista Erasmus-opiskelija- tai harjoittelijavaihdon potistaan. Kumpaankin voi tarvittaessa hakea lisäapurahaa. Lisäapurahoja voivat ensisijaisesti anoa sellaiset korkeakoulut/konsortiot, jotka lähettävät lukuvuoden aikana CIMOn allokointitaulukon ( ) arviota enemmän henkilöitä vaihtoon (opettaja- tai henkilökuntavaihto) tai joissa vaihtojen yhteiskesto kuukausissa on arvioitua suurempi (opiskelija- ja harjoittelijavaihto). Toissijaisesti lisäapurahoja voidaan kaikkiin toimintoihin myöntää suurempien apurahojen maksamista varten, vaikka arvioitu lähtijä- ja/tai kuukausimäärä ei ylittyisikään. Tällä perusteella lisätukea myönnetään ainoastaan kevään hakukierroksella. Lisäapurahoja haetaan CIMOsta erillisellä lomakkeella. Korkeakoulu voi hakea lisäapurahoja Erasmus-liikuvuustukeen seuraavasti: mennessä opiskelijavaihtoon mennessä opiskelija-, harjoittelija-, opettaja ja henkilökuntavaihtoon Lisäksi haettavana on lisätukea sellaisille vaihtoon lähtijöille, joilla on fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta johtuvia erityistarpeita. Tukea on varattu euroa ja hakuaika on jatkuva. Ks. tarkemmat ohjeet kappaleesta Tuen palautus Korkeakoulun/konsortion kannattaa suunnitella huolellisesti myönnetyn tuen käyttö, jotta kaikki varat tulevat käytetyksi (lisäohjeita luvussa 3.1.). Mikäli apurahoja tästä huolimatta jää käyttämättä, korkeakoulun/konsortion tulee viipymättä ottaa yhteys CIMOon, joka pyrkii kierrättämään tuen muille korkeakouluille lukuvuoden aikana. CIMO perii korkeakoululta / konsortiolta käyttämättä jääneen tuen takaisin loppuraportin palauttamisen jälkeen erillisellä laskulla Raportointi Väliraportti Korkeakoulu/konsortio toimittaa väliraportin lukuvuoden liikkuvuustoimintojen toteutumisesta CIMOon mennessä. Väliraportissa raportoidaan seuraavat seikat: 10

11 Toteuma väliraporttiin mennessä toiminnoittain: o vaihtoon lähteneiden lukumäärä yhteensä, heidän vaihtojensa kesto yhteensä (kuukaudet/viikot) sekä heille myönnetyt apurahat yhteensä. Toteumaan voidaan siis laskea mukaan koko myönnetty tuki, vaikka apurahoja ei olisi vielä maksettu ulos ja vaikka liikkujat eivät vielä olisi lähteneet vaihtojaksolle. o Käytetyn OM-tuen määrä. Koko sopimuskauden ennuste toiminnoittain: o Kaikkien vaihtoon lähtevien lukumäärä yhteensä, heidän vaihtojensa kesto yhteensä (kuukaudet/viikot) sekä heille maksettavat apurahat yhteensä. o Arvio mahdollisesti käyttämättä jäävistä apurahoista tai tarvittavista lisäapurahoista. o Toimintojen välillä tehtävät siirrot HUOM: Lisäapurahojen anomista varten on täytettävä erillinen lisäapurahojen hakulomake (ks kappale 2.5). Ei siis riitä, että lisätuen tarpeesta mainitaan väliraportissa. Väliraporttilomake ilmestyy alkuvuodesta CIMOn Erasmus-sivuille internetiin. Väliraportoinnista tiedotetaan myös sähköpostitse campo- ja cimeoni-listojen kautta Loppuraportti Lukuvuoden loppuraportti toimitetaan CIMOon mennessä. Loppuraportti koostuu seuraavista osista: - Sähköiseen raportointijärjestelmään syötetyt tiedot kaikista toteutuneista vaihdoista. Järjestelmästä tulostetaan allekirjoitettavat talousraportit sekä exceltaulukot liikkujista - Ilmoitus tehdyistä siirroista - Saapuneiden opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrät maittain - Lista EILC-kursseille osallistuneista opiskelijoista ja heille maksetuista apurahoista - Lista kansallista tukea saaneista opiskelijoista - Raportti OM-tuen käytöstä (vain tuen kokonaiskäyttö) - Sanallinen raportti Erasmus-liikkuvuudesta Sähköinen raportointijärjestelmä avautuu viimeistään syyskuun alussa, jolloin raportointiin jää aikaa 2 kuukautta. Raportointi perustuu toimintokohtaisiin tiedonkeruumalleihin eli ns Data Dictionaryihin, jotka ovat korkeakoulun/konsortion ja CIMOn välisen sopimuksen liitteet II a c. Tarkemmat raportointiohjeet ilmestyvät raportoinnin alkaessa. CIMO tarkastaa loppuraportin sekä laskee OM-tuen lopullisen määrän toteutuneiden vaihtojen määrän perusteella. Jos yhdestä tai useammasta toiminnosta on palautettavaa, lähetetään korkeakoululle/konsortiolle lasku palautettavasta tuesta. Jos taas korkeakoululle/konsortiolle ei ole väliraportin jälkeen maksettu tuen toista ennakkomaksua, makse- 11

12 taan mahdollinen loppumaksu loppuraportin jälkeen. CIMO toimittaa korkeakoululle/konsortiolle loppukirjeen sopimussuhteen päättymisestä ja mahdollinen loppumaksu tai lasku palautettavasta tuesta lähetetään sen jälkeen CIMOn järjestämät tilaisuudet CIMO järjestää vuosittain vähintään kaksi Erasmus-neuvottelupäivää, joiden tarkoituksena on tiedottaa korkeakouluja ja konsortioita Erasmus-liikkuvuuden hallinnointiin liittyvistä asioista sekä keskustella ja vaihtaa hyviä käytäntöjä korkeakoulujen kesken. Neuvottelupäivien ajankohdasta ja ohjelmasta tiedotetaan CIMOn sähköpostilistojen kautta. Korkeakoulun tulee osallistua vähintään yhteen tällaiseen tilaisuuteen vuosittain Asiakirjojen säilytysaika Mahdollisia tarkastuksia varten Erasmus-toimintoihin liittyviä asiakirjoja on säilytettävä viisi vuotta loppuraportin jättämisestä lukien Seuranta ja tarkastukset CIMOn ja Euroopan komission välinen sopimus velvoittaa CIMOn kansallisena toimistona tekemään Erasmus-ohjelman tarkastuksia ja seurantaa (monitorointi) suomalaisissa korkeakouluissa ja konsortioissa. Seuranta kattaa laajimmillaan kaiken sen tuen ja neuvonnan, jota CIMO voi tarjota korkeakouluille Erasmus-ohjelman toimeenpanossa. Erillisillä seurantavierailuilla kerätään tietoa Erasmus-liikkuvuuden toimeenpanosta sekä ohjelman laadusta, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Vierailujen aikana pyritään myös kartoittamaan ja levittämään hyviä toimintatapoja ja korjaamaan mahdollisia puutteita. Seurantavierailut ovat parhaimmillaan hyödyllisiä molemmille osapuolille korkeakoululla on mahdollisuus antaa palautetta CIMOn palveluiden ja ohjelmahallinnon kehittämiseksi, ja samalla tarjoutuu tilaisuus yhdessä arvioida korkeakoulun kansainvälistä toimintaa ja keskustella sen kehittämistarpeista. Lisäksi voidaan pohtia CIMOn ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja Erasmus-ohjelman toimeenpanoa yleensä. Vierailun perusteella laaditaan kirjallinen raportti. Erasmus-ohjelman asiakirjatarkastusten ja tarkastusvierailujen tarkoituksena on varmistaa, että raportoitu Erasmus-liikkuvuus on toteutunut raportoidun mukaisesti ja että ohjelman varat käytetään rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakirjatarkastukset tehdään satunnaisotantana loppuraportoinnin jälkeen pyytämällä kopiot tiettyjä liikkujia koskevista dokumenteista CIMOon. Lisäksi vuosittain tehdään muutamia tarkastusvierailuja sekä suurimpiin tuensaajiin niin kutsuttuja systeemitarkastusvierailuja. Systeemitarkastuksessa analysoidaan korkeakoulun apurahahallinnon prosesseja ja tehdään normaali asiakirjatarkastus. Tarkastukset kohdistuvat aina viimeisimpään raportoituun sopimuskauteen. Asiakirjatarkastuksessa ja tarkastusvierailuilla tarkastettavat asiakirjat toiminnoittain on listattu liitteessä 4. 12

13 3. ERASMUS-TUEN HALLINNOINTI KORKEAKOULUSSA 3.1. Yleisiä ohjeita Erasmus-määrärahan tulee olla omana eränään korkeakoulun tilillä siten, että maksuliikenne pystytään aukottomasti selvittämään mahdollisen tilintarkastuksen yhteydessä. Korkeakoulun/konsortion kannattaa suunnitella huolellisesti myönnetyn tuen käyttö, jotta kaikki varat tulevat käytetyksi kussakin toiminnossa. CIMO joutuu palauttamaan käyttämättä jääneet varat komissiolle. Niinpä korkeakoulun kannattaa seurata vaihtojen toteutumista lukuvuoden mittaan ja tarkistaa, onko tarpeen hakea lisärahaa, siirtää tukea toimintojen välillä tai kasvattaa lähtijöille maksettavia apurahoja. Mahdollisista siirroista toimintojen välillä on ilmoitettava CIMOon ja ne tulee ottaa huomioon loppuraporttia laadittaessa, jotta kokonaissummat täsmäävät. Mikäli näyttää siltä, että lukukauden aikana vaihtoja toteutuu arvioitua vähemmän, on suositeltavaa maksaa yksittäisille liikkujille suurempia apurahoja. Apurahaa voi suurentaa myös jälkikäteen maksamalla lähtijälle lisäsumman esim. vaihtoraportin palauttamisen jälkeen. Tässä on kuitenkin noudatettava luvussa 3.3. määriteltyjä enimmäisapurahoja ja sopimuskauden kestoa, ja muistettava raportoida apuraha CIMOon kokonaisuudessaan. Mikäli tukea tästä huolimatta jää käyttämättä, korkeakoulun tulee viipymättä ottaa yhteys CIMOon. Apuraha myönnetään vaihtoon lähtijöille vaihdon pituuden mukaan. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa apurahan suuruus on määritelty yhtä vaihtokuukautta kohden. Silloin kun vaihto on pidempi kuin kolme kuukautta, vähintään kahden viikon mittainen täydet kuukaudet ylittävä opiskelu- tai harjoittelujakso oikeuttaa pääsääntöisesti seuraavan täyden kuukauden apurahaan. Apurahojen jakoperiaatteiden tulee olla oikeudenmukaiset, läpinäkyvät ja julkiset. Apurahan saajien valinta ja apurahojen jakaminen tulee dokumentoida, ja korkeakoulun tulee säilyttää hakemukset ja muu valintaan liittyvä aineisto viiden vuoden ajan loppuraportin jättämisen jälkeen. Apurahojen suuruuden määrittelyssä voidaan huomioida esimerkiksi asuin- ja elinkustannukset kohdemaassa sekä mahdollinen ulkopuolinen rahoitus, kuten opiskelijan harjoittelusta saama palkka. Myös liikkujan mahdolliset erityistarpeet voivat olla peruste suuremman apurahan maksamiselle. Apurahan ei ole tarkoitus kattaa kaikkia ulkomailla oleskelusta koituvia kuluja. Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU- tai CIMOn hallinnoimasta ohjelmasta. Lukuvuodesta alkaen kansallista Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea käsitellään EU-tuen tapaan. Sitä ei enää tarvitse pitää erillään EU-tuesta ja kansallisella tuella liikkuneita ei enää raportoida nolla-apurahan saaneiksi. Kansallista tukea tullaan myöntämään korkeakouluille syksyn 2010 lisäapurahojen hakukierroksella. Tarkemmin tuen käytöstä ohjeistetaan silloin. 13

14 3.2. Siirtomahdollisuudet tukikategorioiden välillä Riippuen korkeakoululle myönnetyn tuen suuruudesta ja kussakin toiminnossa toteutuvien vaihtojen määrästä korkeakoulu voi lukuvuoden aikana katsoa tarpeelliseksi hyödyntää sopimuksen suomaa joustomahdollisuutta ja siirtää varoja toimintojen välillä. Korkeakoulu voi halutessaan siirtää varoja tukikategorioiden välillä seuraavin rajoituksin: enintään 20 % opiskelijavaihtoapurahoista voi siirtää harjoittelijavaihtoapurahoihin tai päinvastoin enintään 20 % opettajavaihtoapurahoista voi siirtää henkilökuntavaihtoapurahoihin tai päinvastoin enintään 20 % OM-tuesta voi siirtää opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon ja/tai opettaja- ja henkilökuntavaihtoon enintään 20 % opettaja- ja henkilökuntavaihtoapurahoista voi siirtää opiskelija- ja harjoittelijavaihtoapurahoihin opiskelija- ja harjoittelijavaihtoapurahoista ei saa siirtää muihin toimintoihin. Muita siirtoja ei sallita. Jos korkeakoulu/konsortio päättää tehdä siirtoja, siitä tulee ilmoittaa CIMOon kirjallisesti. Tehdyt siirrot raportoidaan myös loppuraportin yhteydessä erillisellä lomakkeella Apurahan maksu vaihtoon lähteville Opiskelijavaihto Korkeakoulu maksaa apurahat vaihtoon lähteville Erasmus-opiskelijoilleen. Opiskelija allekirjoittaa vahvistuksen Erasmus-apurahan vastaanottamisesta ennen apurahan maksamista (liite V a 1., joka löytyy CIMOn Erasmus-sivuilta). Vahvistus jää korkeakouluun säilytettäväksi. Korkeakoulun on esim. tilintarkastuksen yhteydessä kyettävä osoittamaan, että apuraha on maksettu opiskelijan tilille. Lisäksi tarvitaan todiste ulkomaanopiskelusta (tähän tarkoitukseen voi käyttää esim. liitettä V a 4., Letter of Confirmation). Opiskelijavaihtoapurahan tarkoituksena on korvata liikkuvuudesta aiheutuvia lisäkustannuksia eli esimerkiksi matkakulut, vieraaseen kieleen perehdyttäminen sekä kohdemaan korkeammat elinkustannukset. Apurahan tulisi olla opiskelijan käytettävissä ennen Erasmus-vaihdon alkua. Apuraha myönnetään yksittäiselle opiskelijalle ulkomaan opiskelujakson keston mukaan. Lukuvuonna kuukausiapurahan suuruus tulee olla Jos korkeakoulu joutuu maksamaan tätä pienempiä apurahoja, sen kannattaa hakea lisätukea CIMOlta. Korkeakoulu voi lähettää opiskelijoita vaihtoon myös ilman apurahaa. Nämä opiskelijat raportoidaan CIMOon muiden Erasmus-vaihto-opiskelijoiden tavoin ja heidät huomioidaan vaihtojen toteumassa. Nolla-apurahalla toteutettavan vaihdon on täytettävä kaikki muut Erasmus-opiskelijavaihdolle luvussa 4.3. asetetut ehdot. 14

15 Harjoittelijavaihto Korkeakoulu/konsortio maksaa apurahat vaihtoon lähteville harjoittelijoilleen. Harjoittelijavaihdosta solmitaan apurahasopimus (Placement Agreement), jonka allekirjoittavat lähettävä korkeakoulu/konsortio sekä opiskelija. Sopimuksessa sovitaan harjoittelun kestosta, apurahan suuruudesta ja maksuehdoista. Harjoittelun apurahasopimuksen pohja löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (liite V b 1). Lisäksi käytössä on harjoittelijavaihdon tiedonkeruulomake (liite V b 4). Sen käyttö ei ole kuitenkaan pakollista, mutta korkeakoulu/konsortio voi halutessaan liittää sen apurahasopimukseen ja kerätä sen avulla opiskelijalta loppuraportoinnissa tarvittavia tietoja. Korkeakoulu/konsortio voi valita, maksaako se harjoittelijavaihtoapurahan opiskelijalle yhdessä vai kahdessa erässä. Jos apuraha maksetaan yhdessä erässä, maksetaan se kokonaisuudessaan opiskelijalle apurahasopimuksen solmimisen jälkeen. Jos apuraha maksetaan kahdessa erässä, maksetaan ensimmäinen osa (80 %) apurahasopimuksen solmimisen jälkeen. Jälkimmäinen osa (20 %) maksetaan sen jälkeen, kun opiskelija on palauttanut harjoitteluraportin korkeakoululle. Apurahasopimuspohja tulee päivittää valitun maksatuskäytännön mukaiseksi. Korkeakoulun on esim. tilintarkastuksen yhteydessä kyettävä osoittamaan, että apuraha on maksettu opiskelijan tilille. Jos harjoittelijavaihto päättyy syyskuun lopussa eli sopimuskauden päättyessä tai harjoittelu poikkeuksellisesti jatkuu sopimuskauden päättymisen jälkeen (kuitenkin enintään asti), voi korkeakoulu/konsortio kiirehtiä opiskelijaa loppuraportin palauttamisessa ja maksaa jälkimmäisen osan apurahasta niin, että se on maksettu ennen korkeakoulun/konsortion loppuraportin jättämistä CIMOlle mennessä. Harjoitteluapurahan tarkoituksena on korvata liikkuvuudesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Apuraha myönnetään yksittäiselle opiskelijalle ulkomaan harjoittelujakson keston mukaan. Lukuvuonna kuukausiapurahan suuruus tulee olla , paitsi Bulgariaan, Liettuaan, Romaniaan ja Turkkiin enimmäisapuraha on 440 / kk. Harjoitteluapurahat voivat olla keskimäärin korkeampia kuin opiskelijavaihtoapurahat, sillä harjoitteluun lähtevä opiskelija ei välttämättä pääse nauttimaan opiskelijaeduista kohdemaassa. Yksittäinen harjoittelijavaihtoapuraha voi kuitenkin olla keskimääräistä opiskelijavaihdon kuukausiapurahaa pienempi esimerkiksi harjoittelijalle maksettavan palkan vuoksi. Korkeakoulu voi lähettää opiskelijoita Erasmus-harjoitteluun myös ilman apurahaa. Nämä opiskelijat raportoidaan CIMOon muiden Erasmus-harjoittelijoiden tavoin ja heidät huomioidaan vaihtojen toteumassa. Nolla-apurahalla toteutettavan vaihdon on täytettävä kaikki Erasmus-harjoittelijavaihdolle kappaleessa 4.3. asetetut ehdot Opettaja- ja henkilökuntavaihto Korkeakoulu maksaa Erasmus-apurahan omille opettaja- ja henkilökuntavaihtoon lähtijöilleen sekä ulkomaisesta yrityksestä korkeakouluun opettajavaihtoon kutsutuille henkilöille. Erasmus-apuraha on kokonaisapuraha, josta voidaan kattaa matka- ja oleskelukuluja. Apuraha voidaan siirtää vaihtoon osallistujalle vasta sitten, kun hän on hyväksynyt Erasmus-apurahan sekä kaikki siihen liittyvät velvollisuudet. Todisteeksi tästä käy pää- 15

16 tös apurahan myöntämisestä tai allekirjoitettu vahvistus Erasmus-apurahan vastaanottamisesta (mallina liite VI b ja VII b). Ulkomaisista yrityksistä opettajavaihtoon kutsuttavia varten on lisäksi erillinen englanninkielinen mallilomake (liite VI c). Huom. mikäli apurahaa ei makseta etukäteen vaihtoon lähtijän tilille, vaan korkeakoulu korvaa vaihdosta aiheutuvat kulut matkalaskun perusteella, vahvistukseksi riittää hyväksytty matkasuunnitelma- ja lasku, joissa on maininta Erasmus-vaihdosta. Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon maksettavan yksittäisen apurahan enimmäismäärä määräytyy vaihdon todellisen keston ja kohdemaan mukaan. Vaihdon kesto (matkallaolopäivien lukumäärä yhteensä) on pystyttävä todistamaan (esim. matkaliput matkalaskun yhteydessä). Apurahan maakohtaiset enimmäismäärät ovat LLPohjelmaoppaan 2010 mukaiset, ja ne löytyvät tämän oppaan lopusta liitteestä 3. Lukuvuodelle opettaja- ja henkilökuntavaihdon apurahoja on myönnetty CI- MOsta keskimäärin 450 vaihtoa kohti, joten apurahan enimmäismäärän ylittyminen on todennäköistä lähinnä lyhyiden vaihtojen kohdalla. Käytännössä opettaja- ja henkilökuntavaihtoon lähtijän Erasmus-apuraha voi olla myös pienempi kuin CIMOn allokoima summa, jolloin lähettävä korkeakoulu maksaa itse suuren osan vaihdon kustannuksista. Opettaja- ja henkilökuntavaihtoa varten voi hakea myös lisäapurahoja CIMOsta keväällä

17 3 esimerkkiä apurahan enimmäismäärän laskemisesta: 5 päivän opettaja- tai henkilökuntavaihto Belgiaan: 1-7 päivän osalta Belgian päiväkohtainen maksimituki on 170 euroa per päivä -> vierailun enimmäisapuraha on 5 x 170 = päivän opettaja- tai henkilökuntavaihto Turkkiin: 1-7 päivän osalta Turkin päiväkohtainen maksimituki on 140 euroa ja 8-14 päivän osalta 56 euroa per päivä -> vierailun enimmäisapuraha on 7 x x 56 = päivän opettaja- tai henkilökuntavaihto Viroon: 1-7 päivän osalta Viron päiväkohtainen maksimituki on 150 euroa, 8-14 päivän osalta 60 euroa ja päivän osalta 24 euroa per päivä -> vierailun enimmäisapuraha on 7 x x x 24 = 1638 Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon voi lähteä myös ilman Erasmus-apurahaa (ns. nolla-apuraha). Myös nämä vaihdot raportoidaan CIMOon, mikäli vaihdot muutoin täyttävät kaikki Erasmus-vaihdon ehdot. Erasmus-opettaja- ja henkilökuntavaihdosta vaaditaan seuraavat asiakirjat: Koska Erasmus-opettaja- ja henkilökuntavaihdon apurahan enimmäismäärä perustuu maa- ja päiväkohtaisiin maksimiapurahoihin, kunkin vaihdon keston todentamiseksi vaaditaan matkaliput ja/tai hotellilasku, jotka osoittavat kohdemaahan saapumis- ja sieltä lähtöpäivän. Lisäksi vaaditaan todiste siitä, että korkeakoulu on maksanut apurahan opettajalle/henkilökuntaan kuuluvalle tai korvannut vaihdosta aiheutuneet kustannukset suoraan (esim. kopio matkalaskusta). Mikäli apuraha on maksettu suoraan opettajan/henkilökuntaan kuuluvan tilille, vaaditaan myös kopio tilisiirrosta. Korkeakouluja suositellaan arkistoimaan myös vastaanottavan oppilaitoksen tai organisaation vahvistus vaihtojaksosta tai muu asiakirja, josta käy ilmi vaihtojakson kesto ja toteutuminen. Kustakin opettaja- ja henkilökuntavaihdosta on laadittava työsuunnitelma, josta on tarkemmin kerrottu kappaleessa

18 Esteetön liikkuvuus - apurahat henkilöille, joilla on erityistarpeita Elinikäisen oppimisen ohjelma tukee myös erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen Erasmus-ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Lisätukea voidaan myöntää niin opiskelijoille kuin korkeakoulun henkilöstöllekin. Myös yrityksistä opettajavaihtoon kutsuttaville henkilöille on mahdollista saada lisätukea. Korkeakoulun tulisi jo vaihdon hakuvaiheessa selvittää hakijoiden mahdolliset erityistarpeet. Vaihdon järjestelyihin kannattaa varata reilusti aikaa silloin, kun henkilö tarvitsee esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyjä vaihtokohteessa. Tällaisissa tapauksissa järjestelyt on hyvä aloittaa noin 6 kk ennen vaihdon alkamista yhteistyössä vastaanottavan korkeakoulun / organisaation kanssa. Lukuvuodelle CIMO on varannut yhteensä Erasmus-tukea erityistarpeita omaavien henkilöiden lisäapurahoihin. Isompia apurahoja voidaan myöntää, jos: vaihtoon lähtevällä on vamma, sairaus tms, josta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia vaihdon aikana ja ylimääräisiä kustannuksia ei voida kattaa muista lähteistä. Jos vaihtoon lähtevän henkilön ylimääräisen tuen tarve ei ole suuri, voi korkeakoulu/konsortio myöntää vaihtoon lähtevälle suurempaa apurahaa tuen enimmäisrajojen puitteissa. Esimerkiksi erityisryhmään kuuluvalle opiskelijalle on mahdollista myöntää Erasmus-opiskelijavaihtoon enintään 350 euroa kuukaudessa, vaikka muille opiskelijavaihtoon lähtijöille apuraha olisi 200 euroa kuukaudessa. Erityistuen mahdollisuudesta on syytä tiedottaa vaihtohaun alkaessa. Korkeakoulun myöntämä erityistuki otetaan huomioon myös lisäapurahoja haettaessa. Jos erityistuen tarve on suurempi, voi korkeakoulu/konsortio hakea erillistä lisätukea CIMOsta. Tätä varten on CIMOn Erasmus-sivuilla hakulomake, jonka korkeakoulu täyttää yhdessä vaihtoon lähtevän henkilön kanssa. Hakulomakkeessa kuvataan liikkujan vamman tai sairauden laatu ja sen vaikutukset vaihtojärjestelyihin. Hakemuksessa eritellään vaihdosta aiheutuvat kustannukset sekä henkilön saaman Erasmus-apurahan suuruus ja mahdolliset muut avustukset. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus. Hakuaika on jatkuva, mutta lisätukea on syytä anoa useita kuukausia ennen vaihdon alkua, jotta vaihdon toteutuminen voidaan taata. Esimerkiksi syyslukukaudella vaihtoon lähtevälle opiskelijalle on syytä anoa tukea CIMOsta kevään aikana. CIMO päättää myönnettävästä lisätuesta tapauskohtaisesti. Kannattaa huomioida, että Erasmusapurahan ei ole tarkoitus kattaa kaikkia vaihdosta aiheutuvia kustannuksia. Erityisryhmään kuuluville liikkujille CIMOsta myönnetty lisätuki raportoidaan loppuraportoinnin yhteydessä erikseen kohdassa supplement for disability. Lisätietoja Euroopan korkeakoulujen vammaisille tarjoamista tukipalveluista löytyy Korkeakoulujen esteettömyysoppaasta (The Higher Education Accessibility Guide): 18

19 3.4. Vaihtojen järjestämisen tuki (OM) Korkeakoululle/konsortiolle myönnettyä vaihtojen järjestämisen tukea voi käyttää sellaisiin toimintoihin, jotka liittyvät Erasmus-vaihtojen järjestelyihin ja tukitoimiin ja jotka noudattavat Euroopan komission varoista myönnettäviin määrärahoihin sovellettavia yleissääntöjä (kustannukset ovat todennettavissa kirjanpidossa, sopimuksen voimassaoloaikaa noudatetaan; vert. Rahoitussopimuksen yleiset ehdot). Vaihtojen järjestämisen tukea voi käyttää esimerkiksi seuraaviin toimintoihin: opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoon lähtevien ja saapuvien valmentaminen sekä vaihtojen seuranta ja arviointi vaihtoon lähtevien valinta, orientaatio ja muut tukitoimet vaihtoon lähtevien ja saapuvien kielivalmennus Erasmus-vaihtoihin liittyvän informaatiomateriaalin tuottaminen ja levittäminen Erasmus-vaihtoihin liittyvät valmistelevat vierailut korkeakouluihin ja yrityksiin sekä seuranta- ja arviointivierailut yhteistyökorkeakouluihin ECTS-järjestelmän käyttöön liittyvät toiminnot tutkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement) käyttöön liittyvät toiminnot kv-toimiston henkilöstön palkkakulut HUOM: OM-tukea ei voi käyttää lähtevien opiskelijoiden vakuutusten kattamiseen, vaan opiskelija maksaa tarvittavat vakuutukset Erasmus-apurahastaan. Koska OM-tuki myönnetään könttäsummana vaihtoon lähtevien henkilöiden yksikköhintojen perusteella, CIMO ei tarkasta tuen käyttöä raportoinnin tai taloustarkastuksen yhteydessä. OM-tuen saamiseksi korkeakoulun/konsortion tulee ainoastaan osoittaa toteutuneiden vaihtojen määrä loppuraportissa. OM-tuesta maksettujen kustannusten tulee kuitenkin olla todennettavissa kirjanpidossa. 4. VAIHTOJEN TOTEUTTAMISEN PERIAATTEET 4.1. Korkeakoulujen kahdenväliset sopimukset Erasmus-vaihdot perustuvat korkeakoulujen solmimiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Korkeakoulut voivat itse laatia pohjan kahdenvälisiä sopimuksia varten, mutta sopimusten on noudatettava vähimmäisvaatimuksia, jotka on esitetty liikkuvuustukisopimuksen liitteessä IV. Jos korkeakoulu edellyttää saapuvilta vaihto-opiskelijoilta tai opettajilta tiettyä kielitaitotasoa, on vaatimus kirjattava kahdenväliseen sopimukseen. Yritysten kanssa toteutettavat harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihdot eivät kuitenkaan edellytä kahdenvälistä sopimusta korkeakoulun ja yrityksen välillä, vaan kustakin vaihdosta voidaan sopia erikseen. Myös korkeakouluun suuntautuva harjoittelija- 19

20 vaihto ei edellytä kahdenvälistä sopimusta, vaan vastaanottava korkeakoulu rinnastetaan tässä tapauksessa yritykseksi. Korkeakoulut voivat kuitenkin halutessaan sopia harjoittelijavaihdoista kahdenvälisessä sopimuksessa ja luoda näin pohjan jatkuvalle yhteistyölle harjoittelijavaihtojen toteutuksessa. Yritys määritellään Erasmus-ohjelmassa laajasti. Yritykseksi (enterprise) voidaan katsoa mikä tahansa yksityinen tai julkinen organisaatio, jolla on taloudellista toimintaa, esimerkiksi yritys, kansallinen toimisto, tutkimuskeskus, perheyritys, yhdistys tai freelancerina toimiva henkilö Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat Partnerikorkeakoulun/yrityksen tulee sijaita jossakin Erasmus-ohjelmaan osallistuvassa maassa. Näitä ovat: 1. EU:n jäsenvaltiot Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. 2. ETA/EFTA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä Turkki. Lukuvuodesta alkaen Kroatia ja Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat saaneet erillistä rahoitusta, jonka avulla ne pystyvät osallistumaan Erasmusliikkuvuuteen lähettävinä osapuolina opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoon, mutta eivät vielä tässä vaiheessa harjoittelijavaihtoon. Tiedot Erasmus-peruskirjan saaneista kroatialaisista ja makedonialaisista korkeakouluista löytyvät komission EUC-sivuilta: Suomesta ei vielä lukuvuonna voi lähettää Erasmus-ohjelman kautta opiskelijoita ja/tai korkeakoulun henkilökuntaa Kroatiaan tai Makedoniaan. Kroatia liittyy Erasmus-ohjelman täysipainoiseksi jäseneksi lukuvuoden alusta alkaen. Myös Sveitsi liittyy Erasmus-ohjelmaan lukuvuodesta alkaen. Tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan lähempänä. Lukuvuonna (tai sitä ennen) toteutuvia vaihtoja Sveitsiin tai Sveitsistä ei raportoida CIMOon Erasmus-raportoinnissa! HUOM: EU:n komissio on taloudellisten epäselvyyksien vuoksi sulkenut Maltan ja Makedonian LLP- ja Erasmus-ohjelman ulkopuolelle lukuvuodeksi Tämä tarkoittaa sitä, että nämä maat eivät voi lähettää opiskelijoita tai korkeakoulujen henkilökuntaa Erasmus-vaihtoon muihin maihin. Erasmus-vaihdot Suomesta Maltalle ovat sen sijaan mahdollisia, sillä ne rahoitetaan Suomesta. Maltalla ei kuitenkaan ole tarjolla EILC-kielikursseja lukuvuonna Makedoniaan ei Suomesta voi lähteä Erasmus-vaihtoon vielä lukuvuonna

21 4.3. Opiskelija- ja harjoittelijavaihto Vaihtoon lähtijän kelpoisuusehdot Erasmus-vaihtoon lähtevän opiskelijan on oltava tutkinto-opiskelijana jossakin suomalaisessa korkeakoulussa. Lukuvuodesta alkaen Erasmus-vaihtoon voivat lähteä kaikki tutkintoopiskelijat kansalaisuudesta riippumatta eli myös ns. kolmansien maiden kansalaiset. Apuraha voidaan myöntää vain opiskelijalle, joka on korkeakoulussa kirjoilla perus- tai jatkotutkintoa suorittamassa. Kotikorkeakoululla on oltava Erasmus-peruskirja. Harjoittelijavaihto puolestaan edellyttää kotikorkeakoululta laajennettua Erasmus-peruskirjaa. Opiskelijavaihtoon voivat lähteä vain sellaiset opiskelijat, jotka ovat saaneet päätökseen ensimmäisen vuoden korkeakouluopinnot. Erasmus-harjoitteluun voi sen sijaan lähteä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Erasmus Mundus-ohjelmien opiskelijat voivat lukuvuodesta alkaen osallistua Erasmus-vaihtoihin vain siinä tapauksessa, että he eivät saa lainkaan Erasmus Mundusohjelman apurahaa. Mundus-ohjelman apurahaa voivat saada sekä eurooppalaiset että Euroopan ulkopuolelta tulevat opiskelijat, joten korkeakoulun on varmistettava opiskelijan mahdollinen Mundus-apuraha ennen päätöstä Erasmus-vaihtojaksosta. Erasmus Mundus-apurahalla liikkuvia opiskelijoita ei voi raportoida Erasmus-raportoinnissa myöskään ns. nolla-apurahan saajina Saman opiskelijan useampi vaihtojakso Sama opiskelija voi lähteä Erasmus-ohjelman kautta yhden kerran opiskelijavaihtoon yhden kerran harjoittelijavaihtoon Sama opiskelija voi osallistua Erasmus-vaihtoihin yhteensä korkeintaan 24 kuukauden ajan. Lukuvuodesta alkaen Erasmus Mundus ohjelmissa opiskelevat eivät enää saa mahdollisuutta ylimääräiseen Erasmus-opiskelijavaihtojaksoon. He voivat kuitenkin lähteä Erasmus-vaihtoon, jos eivät ole aiemmissa opinnoissaan jo käyttäneet tätä mahdollisuutta ja jos eivät saa apurahaa Erasmus Mundus-ohjelman kautta (ks kohta 4.3.1). Jos opiskelija on korkeakouluopintojensa aikana ehtinyt olla Leonardo-ohjelman kautta harjoittelussa, ei hän enää voi lähteä Erasmus-harjoittelijavaihtoon. Sen sijaan ammatillisen toisen asteen koulutuksen osana tehty Leonardo-harjoittelu ei ole este Erasmusharjoitteluun osallistumiselle Vaihtojakson kelpoisuusehdot Apurahoja myönnetään yksinomaan seuraavanlaiseen toimintaan ulkomailla: kokopäiväiset perus- ja aineopinnot, syventävät ja jatko-opinnot, jotka johtavat tutkintoon ja jotka suoritetaan vastaanottavassa oppilaitoksessa, mukaan lukien väitös- 21

22 kirjan valmistelu (mutta ei sellaisen tutkimuksen suorittaminen, joka ei varsinaisesti sisälly mihinkään opinto-ohjelmaan), harjoittelujakso, jonka tarkoituksena on tiedon, osaamisen ja taitojen karttuminen. Opiskelijan kotikorkeakoulun tulee hyväksilukea harjoittelu osaksi opiskelijan tutkintoa. Harjoittelun on oltava päätoimista. Erasmus-ohjelma ei aseta vähimmäismäärää opintopisteille, jotka vaihdon aikana tulee kertyä, mutta sekä opiskelija- että harjoittelijavaihdon ulkomailla tulee olla luonteeltaan päätoimista. Vaihdon suunnittelun apuna voidaan käyttää ECTS-järjestelmää, jonka mukaan yksi lukukausi vastaa 30 ECTS-pistettä ja yksi lukuvuosi 60 ECTS-pistettä. Korkeakoulun on mahdollista itse asettaa vähimmäismäärä opintopistekertymälle vaihdon aikana varmistaakseen sen, että opinnot etenevät suositusajassa, eikä vaihtojakso merkittävästi pidennä opiskeluaikaa. Jos opiskelija on saanut vaihtopaikan Euroopasta CIMOn harjoitteluohjelman kautta ja saa harjoittelua varten CIMOlta apurahan, ei hän lisäksi voi saada samaa harjoittelua varten korkeakoululta Erasmus-apurahaa. Käytännössä tämä koskee lähinnä joitakin eurooppalaisiin kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin tai kansainvälisiin organisaatioihin valittuja opiskelijoita, sillä muutoin CIMOn harjoitteluohjelmat on nykyisin suunnattu Euroopan ulkopuolisiin tai ei-erasmus-kelpoisiin kohteisiin. Huom. IAESTE-harjoitteluun lähteville opiskelijoille korkeakoulu voi halutessaan kuitenkin maksaa Erasmus-apurahan, sillä IAESTE-harjoittelijat eivät saa apurahaa CIMOlta ja työnantajan heille maksama palkka on usein varsin vaatimaton Harjoittelupaikaksi soveltuvat organisaatiot Erasmus-harjoittelupaikaksi soveltuu yritys tai yksityinen/julkinen organisaatio toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa. Harjoittelu voi tapahtua myös korkeakoulussa. Tyypillisiä korkeakoulun yhteydessä olevia harjoittelupaikkoja ovat esimerkiksi erillislaitokset, kuten sairaalat, laboratoriot ja kirjastot. Tällaisissa tapauksissa lähettävä korkeakoulu tulkitsee, onko kyseessä opiskelu- vai harjoittelujakso ja maksaa apurahan sen mukaisesti. On kuitenkin olemassa joukko organisaatioita, jotka eivät ole hyväksyttäviä Erasmusharjoittelupaikkoja: Euroopan Unionin organisaatiot, jotka on listattu oheisella verkkosivulla: EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (esim. kansalliset toimistot) Opiskelijan kotimaan diplomaattiset edustustot ulkomailla (lähetystöt, konsulaatit) Muut opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset) ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja siinä tapauksessa, että varmistetaan, että Erasmus-harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu. Varmistaminen on lähettävän korkeakoulun tehtävä ja harjoittelun tuoma monikulttuurinen lisäarvo kirjataan Training Agreement-lomakkeeseen, joka on päivitetty tarkoitusta varten lukuvuodelle

Erasmusliikkuvuustuki. Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle

Erasmusliikkuvuustuki. Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Liite VIII Erasmusliikkuvuustuki Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Lukuvuosi 2013 14 Päivitetty 3.6.2013 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 4 Erasmus-ohjelmassa käytetyt termit

Lisätiedot

Erasmusliikkuvuustuki

Erasmusliikkuvuustuki Liite VIII Erasmusliikkuvuustuki Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Lukuvuosi 2009 10 Päivitetty 30.06.2009 Sisällysluettelo Lukijalle...4 Yhteystiedot...4 Erasmus-ohjelmassa käytetyt termit

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta. Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Päivi Pihlaja, Sini Piippo, Anne Siltala

Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta. Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Päivi Pihlaja, Sini Piippo, Anne Siltala Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Päivi Pihlaja, Sini Piippo, Anne Siltala Erasmus-päivän ohjelma: ap Erasmus-hallintoasioita: Ajankohtaisia Erasmus-liikkuvuudesta ESN:

Lisätiedot

Kyselytunti Erasmus liikkuvuuden loppuraportoinnista

Kyselytunti Erasmus liikkuvuuden loppuraportoinnista Kyselytunti Erasmus liikkuvuuden 2011-12 loppuraportoinnista Erasmus-yhdyshenkilöiden syystapaaminen 17.10.2012 Johanna Virta Raportointi syksyllä 2012 Liikkuvuuden 2011-12 loppuraportoinnin jättöpäivä

Lisätiedot

Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja

Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus. Erasmus-seminaari Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja Raportointiklinikka Erasmus Intensiivikurssit & Liikkuvuus Erasmus-seminaari 29.9.2011 Hämeenlinna Ulla Tissari ja Päivi Pihlaja Session rakenne Erasmus Liikkuvuus Raportoinnin periaatteet Erasmus Intensiivikurssit

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta

Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta Erasmus-seminaari 28.9.2011 Hämeenlinna Päivi Pihlaja, Sini Piippo, Anne Siltala, Riitta Uotila-Kataja Aamupäivän ohjelma Klo 11.30-13.00: Ajankohtaista Erasmus-ohjelmasta

Lisätiedot

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE. Webinaari Heidi Reese Opetushallitus

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE. Webinaari Heidi Reese Opetushallitus KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI JA LISÄAPURAHOJEN HAKU VUODEN 2016 HANKKEILLE Webinaari 18.5.2017 Heidi Reese Opetushallitus Väliraportoinnin aikataulu Väliraportti jätetään: 15.6.2017 mennessä

Lisätiedot

Globaaliliikkuvuuden hallinnointi

Globaaliliikkuvuuden hallinnointi Globaaliliikkuvuuden hallinnointi Sopimukseen liittyviä asioita CIMOn ja korkeakoulujen väliset sopimukset lähetetään kesäkuun puoleenväliin mennessä Sopimusliitteet CIMOn nettisivuilla Sopimuskausi 24kk,

Lisätiedot

Liikkuvuuden lomakkeet

Liikkuvuuden lomakkeet Liikkuvuuden lomakkeet Apurahasopimukset opiskelijoille LA for studies La for traineeships Erasmus student Charter Apurahasopimukset henkilökunnalle Staff Mobility for Teaching mobility agreement Staff

Lisätiedot

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI, LISÄAPURAHOJEN HAKU JA SOPIMUSKAUDEN PIDENNYS VUODEN 2015 HANKKEILLE. webinaari 13.5.

KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI, LISÄAPURAHOJEN HAKU JA SOPIMUSKAUDEN PIDENNYS VUODEN 2015 HANKKEILLE. webinaari 13.5. KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS VÄLIRAPORTOINTI, LISÄAPURAHOJEN HAKU JA SOPIMUSKAUDEN PIDENNYS VUODEN 2015 HANKKEILLE webinaari 13.5.2016 Aikataulu Väliraportti jätetään: 15.6.2016 mennessä (keväällä 2015 hyväksytyt

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Erasmusliikkuvuustuki

Erasmusliikkuvuustuki Liite VIII Erasmusliikkuvuustuki Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Lukuvuosi 2008 09 Päivitetty 14.08.2008 Sisällysluettelo 1. Osallistuminen Erasmus-ohjelmaan...6 1.1. Erasmus-peruskirja...6

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille Erasmus+ korkeakoulutukselle KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 13.11.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

KA103 Eurooppalainen liikkuvuus

KA103 Eurooppalainen liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA103 Eurooppalainen liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortioille Lukuvuosi 2015 16 Päivitetty 9.9.2015 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Yleistä ja ajankohtaista missä mennään? Päätökset 2014-2015 liikkuvuustuesta lähetetty korkeakouluille Lopullisia NA-HEI sopimuspohjia vielä

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi, Heidi Reese

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi, Heidi Reese Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista 17.3.2016 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi, Heidi Reese KA103 Sopimuskausi 2014-2015 Loppuraportointi 2014-15 Loppuraporttien käsittely on kestänyt!

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista. 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista. 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi KA103 E+ eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskausi 2015-2016 Liikkuvuustuen myöntö 2015 Liikkuvuustukea korkeakouluille

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus korkeakouluille. Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi, CIMO

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus korkeakouluille. Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi, CIMO Erasmus+ KA1 Liikkuvuus korkeakouluille Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi, CIMO 2/2009 ERASMUS+ KORKEAKOULUILLE LIIKKUVUUDEN PERIAATTEET JA MUUTOKSET 2/2009

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III Mira Pihlström opintosihteeri (kansainväliset asiat) Erasmus-opiskelijavaihto yksiköllä yli 70

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Dekaanin päätös 1 (5) Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä

Lisätiedot

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin Vaihda maisemaa! -tapahtuma 22.1.2105 ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE KO102 Marita Puikkonen 22.1.2015 Vaihda maisemaa! ERASMUS+ Haluaisitko lähteä opiskelemaan

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Erasmusliikkuvuustuki. Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle

Erasmusliikkuvuustuki. Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Liite VIII Erasmusliikkuvuustuki Opas korkeakouluille ja harjoittelukonsortiolle Lukuvuosi 2011 12 Päivitetty 28.2.2012 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 4 Erasmus-ohjelmassa käytetyt termit

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010

Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010 Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010 Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 10.2.2010 Terésa Pöyhönen Kelpoiset kulut Kulu, joka liittyy suoraan intensiivikurssin työohjelmassa mainittuihin

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta. Erasmus-neuvottelupäivä Anni Kallio, Annukka Pesonen, Sini Piippo

Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta. Erasmus-neuvottelupäivä Anni Kallio, Annukka Pesonen, Sini Piippo Ajankohtaista Erasmusliikkuvuudesta Erasmus-neuvottelupäivä 2.2.2011 Anni Kallio, Annukka Pesonen, Sini Piippo Päivän ohjelma Aamupäivä klo 10.00-12.00: Erasmus-liikkuvuustuki Ajankohtaisia Erasmus-asioita

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 16.10.2012 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 31.1.2012 Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 31.1.2012 Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 31.1.2012 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO FIRST-ohjelma Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme Verkostoyhteistyöohjelma Suomen ja Venäjän lähialueiden

Lisätiedot

Sopimus on moniosainen

Sopimus on moniosainen Sopimusasiat KA1 Liikkuvuus 2015 Sopimus on moniosainen Osa I - Erityisehdot (= Hankesopimus) Osa II - Yleisehdot Liitteet: Liite I: Hankkeen kuvaus - hakemuslomake Liite II: Alustava budjetti Liite III:

Lisätiedot

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Erasmus-vaihto Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Riitta Kataja - koulutussuunnittelija - study.humanities@oulu.fi - huone KE217 (G2-ovi, 2 krs. Opintokatu), puh.

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Erasmus+ liikkuvuuden ABC - webinar. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi CIMO

Erasmus+ liikkuvuuden ABC - webinar. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi CIMO Erasmus+ liikkuvuuden ABC - webinar Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi CIMO 11.6.2015 Esityksen sisältö Ohjelmamaat ja kumppanimaat Vaihtotyypit ja OS-tuki Korkeakoulujen väliset sopimukset Liikkuvuuden vuosisykli

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2012 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille (Partnerships) 31.8.2012 Sopimus, raportointi ja seuranta Johanna Virta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 1.2.2011 Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 1.2.2011 Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 1.2.2011 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

ERASMUS+ KA107 -GLOBAALIN LIIKKUVUUDEN HALLINNOINTI Sofia Lähdeniemi & Heidi Reese, CIMO

ERASMUS+ KA107 -GLOBAALIN LIIKKUVUUDEN HALLINNOINTI Sofia Lähdeniemi & Heidi Reese, CIMO ERASMUS+ KA107 -GLOBAALIN LIIKKUVUUDEN HALLINNOINTI 30.11.2016 Sofia Lähdeniemi & Heidi Reese, CIMO Esityksen sisältö Osallistujalle-sivun sisältö & liikkuvuustukiopas Yksilöapurahat ja OS-tuki Sopimusmuutokset

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Erasmus+ -liikkuvuuden hallinnointi - ajankohtaista. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO

Erasmus+ -liikkuvuuden hallinnointi - ajankohtaista. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO Erasmus+ -liikkuvuuden hallinnointi - ajankohtaista Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO 28.10.2014 Iltapäivän sisältöä Liikkuvuustukioppaan päivitykset Mobility Tool+ Apurahojen laskentaperiaatteita

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto. Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja

Erasmus-opiskelijavaihto. Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja Erasmus-opiskelijavaihto Tampereen yliopisto Kansainvälisen koulutuksen keskus Noora Maja erasmus@uta.fi Infotilaisuuden aiheet Erasmus-opiskelijavaihto ja haku vaihtoon Erasmus-harjoittelijavaihto Kansainvälistymiskokonaisuus

Lisätiedot

KA103 Erasmus+ korkeakoulutukselle eurooppalaisen liikkuvuuden loppuraportti Ohje korkeakouluille

KA103 Erasmus+ korkeakoulutukselle eurooppalaisen liikkuvuuden loppuraportti Ohje korkeakouluille 1 KA103 Erasmus+ korkeakoulutukselle eurooppalaisen liikkuvuuden loppuraportti 2015 2016 Ohje korkeakouluille CIMO / 12.10.2016 YLEISTÄ Korkeakoulut raportoivat CIMOon lukuvuonna 2015 2016 toteutuneen

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA. Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi

ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA. Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi MIKSI HARJOITTELUUN ULKOMAILLE? Lähde: http://www.cimo.fi/ajankohtaista/101/1/kansainvalisyys_kannattaa_tutkitusti

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Tuotantoteknologian opintosuunta / Vuoriteollisuus

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

UEF Cross-Border Network

UEF Cross-Border Network FIRST-koordinaattorikokous CIMO 21.11.2011 FIRST-verkoston kokemuksia yhteistyöstä: UEF Cross-Border Network Merja Kuokkanen/Itä-Suomen yliopisto Verkoston toimijat Koordinaattori 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 / 15.8.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Rikastustekniikka tai Tuotantoteknologian

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille 6.9.2013 Hannele Nevalampi CIMO On matka ulkomaille Liikkuvuus partneriorganisaatioon

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 16.9.2016 klo 10-15.30, CIMO Päivän ohjelma 10.00 12.30 13.15 15.30 Tervetuloa! (Nina Rekola, CIMO)

Lisätiedot

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014

PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 PYO:n ERASMUS-VAIHDOT lv. 2013-2014 OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE Marita Puikkonen 18.2.2013 / 15.8.2013 Vaihda maisemaa! Kuka voi lähteä vaihtoon? Erityistä: Tuotantoteknologian opintosuunta

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 8.5.2013 CIMO Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Liikkuvuushankkeen sopimusasiat Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2016-1-FI-KA102-022440 Yhteydenpidossa käytettävä numero 6 viimeistä numeroa

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Grundtvig oppimiskumppanuudet 2011

Grundtvig oppimiskumppanuudet 2011 Grundtvig oppimiskumppanuudet 2011 Hakutietoja Sopimukset ja raportointi Oppaita Neuvontatilaisuus 31.8.2011 Paasitorni Eija Wilén Oppimiskumppanuusvalinnat Suomessa 2011 Hakemuksia Hyväksyttyjä Koordinaattori

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot