Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TA- LOUSARVIOESITYS VUODELLE /04/040/2008 KHALL 590 Kunnallislain 65 ( /353): "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Kunnanhallitus ohjeisti toiminnan ja talouden valmistelua (452 ). Kunnanhallitus - hyväksyi vuoden 2009 ylijäämätavoitteeksi vähintään velvoitti hallintokuntia visioimaan vuoden myös tilannetta (jolloin porkkanarahoja ei ole enää käytössä). Tuolloin kunnan talouden pitäisi olla vähintään +/- nollatasolla. Alijäämiä ei saa olla. - päätti verotulojen kasvun varovaisesta linjauksesta. - hyväksyi palkankorotusvaraukseksi 3 %. - toivoi terveydenedistämisteeman huomioimista kaikilla sektoreilla. - päätti, että hallintokuntien tulee uusia toimintamuotoja esittäessään ensisijaisesti löytää kate hallintokunnan sisältä. Päävastuualueiden suorittama valmistelu ohjeistuksen pohjalta Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012.

2 Tilintarkastus Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Kilpailutus menossa. Tarkastuslautakunnassa 7 jäsentä. Yleishallinto/kunnanhallituksen päävastuualue Kaikessa kunnan toiminnassa tulee huomioida hyvinvointi-teema sekä lapsiystävällisen kunnan imago. Kokouspalkkiot on laskettu talousarvioon nykyisen palkkiosäännön mukaisesti. - valtuutettuja kunnanhallituksen jäsenmäärä pienenee. Yhdistymissopimuksessa ehdotus 7 jäsentä. - Siikajokijaoston toiminta lakkaa. - Sopeuttamistoimikunnan (=työsuojelu-, yhteistoiminta- ja työpaikkatoimikunta yhdistettynä ) toimikausi päättyy Työsuojeluvaalit ovat syksyllä Sopeuttamistoimikunta valmistelee alkaen toimikunnan nimen, jäsenmäärän ja kokoonpanoon liittyvät asiat. - luottamusmieskoulutusta järjestetään. - Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma "Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme". - kuluttajaneuvonta siirtyy valtion hoidettavaksi alkaen. - talous- ja velkaneuvonnan osalta on menossa selvitys sen mahdollisesta siirtymisestä valtiolle myöhemmin. - yleinen edunvalvonta (ent. holhoustoimi) siirtyy valtiolle Tehtävät siirtyvät viimeistään alkaen (tilitykset). Yhteistoiminta Vihannin kunnan kanssa lakkaa. - joukkoliikenteeseen ei sisälly laajennuksia. Seutulippua ja perämerenkaarilippua ei oteta käyttöön. - siivous- ja ruokapalvelussa seutukunnallinen hankintojen kilpailutus, ruokahuoltohenkilöstön koulutus. Mäkelänrinteen keskuskeittiöhanke. - maaseutuhallinnossa ja lomituspalveluissa toiminta-alueiden laajentuminen. Selvitykset käynnissä. - seutukunnan kustannukset ovat suunnittelukaudella 32 /asukas. - strategisen maankäytön suunnitelman toteuttaminen. Valtuusto hyväksyy suunnitelman erillisenä strategiasuunnitelmana. - työllistämisasiassa yhdistysten, yritysten ja yksityisten avustamiseen on varattu (sama summa kuin v. 2008).1. vuoden tuki enintään 180 /hlö/kk ja 2. vuoden tuki enintään 350 /hlö/kk. Perusturva Perusturvalautakunta on käsitellyt talousarviota (110 ) ja (118 ). Tulosalueet VARHAISKASVATUS - yksityisen hoidon tuen kuntalisä; erityislastentarhaopettajan palkkaukseen ei varata erikseen määrärahaa, tuetaan palveluksessa olevan lastentarhaopettajan kouluttautumista erityislastentarhaopettajaksi. - Revonlahden päivähoidon tarpeeseen varaudutaan kotona hoitavien perhepäivähoitajien avulla sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisällä, Repolan päiväkotia ei laajenneta kiinteistön asunto-osaan.

3 - päivähoitomaksuissa joulunajan hyvityskäytäntöä jatketaan. *SOSIAALINEN TUKI - omaishoidon tuen hoitopalkkion tasoa korotetaan 20 %:lla. - kunta antanut Kimppa ry:lle toimitiloiksi Nikkilän talon, tilat tarjotaan Vaahteran kiinteistöstä, johon siirtyy myös vanhusten päivätoiminta (Mäkelänrinteen viereinen talo). - elatustuki siirtyy Kelan maksettavaksi ja valtion kustannettavaksi alkaen. - vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien tuntimäärän ja henkilömäärän kasvuun varauduttu (uusi lainsäädäntö alkaen). - päihdehuollon A-klinikkapalvelut siirtyvät Raahen kaupungin asemesta tuotettavaksi hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Määrärahaa sekä A-klinikkapalveluihin että kuntoutukseen nostettu kuluvasta vuodesta. VANHUSTYÖ - kolme uutta varahenkilöä nykyisten kolmen varahenkilön lisäksi vastaa maan sijaisten tarpeeseen. - työllistämistuella 2 henkilöä. - varaus lapsiperheiden kotipalveluun 12 kuukauden osalta. - vanhusten päivätoiminta siirtyy Mäkelänrinteen viereisen talon Vaahteran tiloihin. KEHITYSVAMMATYÖ - varahenkilö sijaistarpeisiin Kaarna-kotiin. - työllistämistuella 2 henkilöä Kaarna-kotiin. KOTOUTTAMISTYÖ - kotouttamisen piirissä olevien määräksi arvioitu 42 maahanmuuttajaa, mukaan ei ole laskettu perheenyhdistämisellä mahdollisesti kuntaan tulevia. TERVEYDENHUOLTO - Raahen hyvinvointikuntayhtymän kustannukset laskettu 4,5 %:n korotustarpeen perusteella. - Sairaanhoitopiirin kustannuksen 1 %:n korotustarpeen perusteella (luku ilmoitettu kunnalle sairaanhoitopiiristä). - ympäristöterveydenhuolto laskettu Kalajoen kunnan ilmoittaman kustannusosuuden perusteella. - Siikajoenkylän terveysaseman kuntotarkastus pyydetään suoritettavaksi. Sivistystoimi Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviota (125 ), (135 ) ja (153 ). HALLINTO - KVTES:n palkankorotukset + 3% - OVTEs:n palkankorotukset 1,5 % - joukkoliikenne uutena ostopalveluliikenne - projektit

4 - koulupsykologi yhteinen ESIOPETUS - kaikilla alakouluilla - ei erillistä kuljetusta, kuljetus alkaen 0 km PERUSOPETUS - jokaiselle koululle järjestetään erityisopetuksen pienryhmä 1.8, KELPO-hanke - kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajan virkaa - kerhotoimintaa 2 h /koulu, projekti - maahanmuuttajien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen - oppikirjamäärärahat entiset, tarvikemäärärahat ja muu materiaali, molempiin 5 korotus/opp, - koulutus 100 /vakinainen henkilö - koulukuljetus + 3 % - leasingvuokrat uutena LUKIO - ensimmäinen luokka ennakoidaan yksisarjaiseksi, noin 30 oppilasta - varaudutaan etälukiotoiminnan kehittämiseen ja lisäämään osaksi päivälukiota, verkkolukio TAITEEN PERUSOPETUS - Muskari lukukausimaksu 45 /opp (nousua 2 ), sisarukset 35 (+1 ) - Raahen musiikkioppilaitos 732 /opp, Konservatorio 862 /opp KANSALAISOPISTO - Opistomaksun korotus, syyslukukaudella (nousua 1 ), kevätlukukaudella 30 (+ 3 ), eräät kurssit 25 (+1 ) ja 38 ( + 2 ). - Opintoseteli käytössä - Siikalatvan kunnalle myynti 13,79 /h KIRJASTOTOIMI - Aineistomäärärahat vuoden 2008 tasoisina - Pääkirjaston aineiston varastointi 5000 KULTTUURITOIMI - toimistosihteerin palkkauksesta 20% - ei toiminnallisia muutoksia VAPAA- AIKATOIMI - Nuorisotoiminnan ostopalvelut Avustukset vuoden 2008 tasoisina - Kunta työllistää nuoria, tuki 170 /2 vk ja 4,33 /h sisäisesti Tekninen toimi Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviota (87 ) ja (101 ). Taksojen korotusesitykset ja Ruukin urheilutalon myyntiesitys eivät ole olleet yksimielisiä esityksiä.

5 - esitys ei sisällä uusia palveluita. - olemassa olevat palvelut on säilytetty saman tasoisina. Rakennustarkastuksesta ja ympäristösihteeristä ostopalvelusopimus/raahe. - asuinhuoneistojen vuokriin on esitetty 6 %:n korotus. - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin on esitetty 10 %:n korotukset Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla, Siikajoen kylän lämpöhinta ennallaan. Perustelut: *Lämpölaitoksen talous heikentynyt lämmönmyynnin vähenemisen seurauksena. *polttoaineiden hinnat nousseet, mm päästökauppa *brikettiä lämpölaitoksiin ei saada *palaturvetta saadaan vähemmän kuin on tavoiteltu. - jätemaksuun esitetään 6 %:n korotus. - esitetään myytäväksi seuraavat kiinteistöt: Nikkiläntalo, Haikara, Vastaanottokeskuksen kiinteistö, Ruukin urheilutalo, mikäli kuntosalitilat järjestyy muualta, esim. Yrityspuiston tiloista. - kaukolämpöverkko; liitteenä valtuustoseminaarin aineisto. Kunnanhallitus päätti , että - hallintokunnat karsivat talousarviosta yksin tai yhdessä yhteensä euroa. - koulutusmäärärahat kaikkien hallintokuntien osalta ovat 100 euroa/hlö. - kuljetuskustannusten nousuun varataan 3 % (sivistystoimi). - mahdollinen yritysten kaukolämmön hinnan tarkastelu tapahtuu elinkeinojen tukemisnäkökulmasta; läpinäkyvyys (tekninen toimi). - selvitetään mittaustoiminnan toteuttamisen eri vaihtoehdot (tekninen toimi). - markkinoinnissa huomioidaan lapsiystävällisen kunnan imago. - työllistämisperusteista keskustellaan valtuustoseminaarissa. Tässä vaiheessa yhdistysten, yritysten ja yksityisten avustamiseen varataan :n määräraha. - varsinaiset talousarvioesitykset valtuustolle tehdään myöhemmin. Hallintokuntien suorittamat karsinnat ja esittämät tulolisäykset ovat vaikutukseltaan yhteensä Liitteessä erittely hallintokunnittain. Karsintavaiheen jälkeen vuoden 2009 ylijäämä on Ruukin ja Siikajoen kuntien yhdistymissopimuksen liitteessä 1 on esitetty kaudelle seuraavia jäsenmääriä: kunnanhallitus 7 11 sivistyslautakunta 7 11 perusturvalautakunta 7 11 tekninen lautakunta 7 9 tarkastuslautakunta 7 7 maaseutujaosto 7 11 kulttuurijaosto 0 7 vapaa-aikajaosto 0 7

6 Sopimuksen tekstissä lukee, että tältä osin esitys ei ole sitova, vaan sitä voidaan muuttaa. Talousarvioesityksen mukaan koiraveroa ei peritä suunnitelmakaudella. Aikaisemmat pöytäkirjatekstit (ilman liitteitä) löytyvät kunnan nettisivuilta. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sekä taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille liitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuustason hyväksymistä taloussuunnitelman sivuilla 8 ja 9 esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus esittää talousarvioon sisältyvänä maksujen korotukset hallintokuntien esitysten mukaisina: - muskarin lukukausimaksut - kansalaisopiston maksut - asuinhuoneistojen vuokrat + 6 % - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin +10 % Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla - jätemaksut + 6 % Kunnanhallitus esittää käsittelyjärjestykseksi sen, että hallintokuntien päälliköt esittelevät talousarvion/-suunnitelman valtuustolle kokouksessa. Valtuusto tekee talousarvioon /-suunnitelmaan liittyvät päätökset vasta kokouksessaan Kh:n päätös: Kunnanjohtaja, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, tekninen johtaja, perusturvajohtaja ja sivistystoimenjohtaja esittelivät talousarvioesityksen kunnanhallitukselle. Keskustelussa esiin tullutta -lainojen takaisinmaksu; kunnanhallitus päätti, että talousarvion rahoitus- ja tuloslaskelmassa tulee huomioida n. 1,07 milj euron lainojen mahdollinen takaisinmaksu ja sen vaikutus rahoitusmenoihin ja -tuloihin. (Erillinen pöytäkirjapykälä takaisinmaksuesityksestä). Onko sijoitusten tuotto arvioitu liian suureksi? -työllistäminen; kunnanhallitus päätti, että varataan yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille myönnettäviin avustuksiin Työllisyystoimikunnan tulee valmistella avustusten myöntämisen säännöt alkaen ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. -kaukolämpöverkon laajentaminen; kunnanhallitus päätti, että teknisen lautakunnan tulee valmistella kaukolämpöasia ja tuoda se erillisenä asiana kunnanhallituksen kautta valtuuston ratkaistavaksi. Yhteensovitus tulevan asunto-ohjelman kanssa. -kiinteistöjen myynnit; kunnanhallitus esittää valtuustolle Nikkiläntalon myyntiä.

7 Haikara ja vastaanottokeskuksen kiinteistö ovat jo myynnissä. Urheilutaloa ei esitetä myytäväksi. -perusturva; kunnanhallitus päätti, että terveydenhuoltomäärärahoja ei lisätä, vaikka kuntayhtymän talousarviossa esitetään Siikajoen kunnalle suurempaa summaa. Menot vaihtelevat vuosittain. Avohuollon toimenpitein vähennetään laitosmenoja. Kuntayhtymässä suoritettavat remontit vaikuttavat myös. Virtuaalinen kotikäynti on tulevaisuutta; säästetään työntekijöiden matkoihin käytettävää aikaa. Puistolaan toivottiin kuntouttavaa päivätoimintaa. Perusturvalla on asia tiedossa. -sivistystoimen palkkamenot; perusopetuksen palkkamenojen noususta (14,1 %) tulee antaa valtuustolle selvitys, mistä korotukset aiheutuvat. -kirjasto; todettiin, että kirjastohanke on jälkirahoitteinen. Siikajoen kunta ei ole enää mukana kirjatalkoissa. vapaa-aikatoimi; nuorisotoimen avustuksista on karsintavaiheessa vähennetty ajateltu :n korotus; entinen taso. Marko Äijälän puheenvuoro kuullaan valtuustossa. -joukkoliikenne; tiedusteltiin liikenneyhteyttä Karinkannasta Siikajoenkylälle sieltä klo 7.10 Raaheen lähtevälle linja-autolle; opiskelijat. Kunnanhallitus esittää talousarvioon sisältyvänä toiminnasta perittävien maksujen korotukset hallintokuntien esitysten mukaisina: - musiikkileikkikoulun lukukausimaksu +2 eli uusi maksu on 45 /oppilas ja sisaruksien lukukausimaksuun nousua 1 eli uusi maksu on kansalaisopiston maksut *syyslukukausi 2009 nousua 1 eli uusi maksu 20 *kevätlukukausi eli uusi maksu 30 *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 1 eli uusi maksu 25 ja *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 2 eli uusi maksu asuinhuoneistojen vuokrat + 6 % - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin +10 % Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla. - jätemaksut + 6 % Keskeisiä lukuja vuodelle 2009 (ulkoiset + sisäiset erät) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate

8 Poistot Tilikauden ylijäämä Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Lainat/as Lainat/as Investoinnit, netto Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion sekä taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille liitteiden 7 ja 8 mukaisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuustason hyväksymistä taloussuunnitelman sivuilla 8 ja 9 esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus esittää käsittelyjärjestykseksi sen, että hallintokuntien päälliköt esittelevät talousarvion/-suunnitelman valtuustolle kokouksessa. Valtuusto tekee talousarvioon /-suunnitelmaan liittyvät päätökset vasta kokouksessaan Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat - klo Pekka Aitto-oja - klo Katja Jäppinen, Mikko Karhumaa ja Irma Heikkinen (ennen sivistystoimen osuutta) - klo Tero Varis KVALT 141 Talous- ja toimintasuunnitelman esittely valtuustolle. Kirjataan valtuuston mahdollisesti esittämät muutostoivomukset/ evästykset kunnanhallitukselle. Kokouksessa talousarvion ja -suunnitelman esittelyn suorittivat seuraavat henkilöt: - kunnanjohtaja; talousarvion kokonaistilanne ja tuloslaskelma. - talouspäällikkö; rahoituslaskelma - hallintopäällikkö; vaalit, tilintarkastus sekä osa kunnanhallituksen päävastuualueesta - siivous- ja ruokahuoltopäällikkö; siivous- ja ruokapalvelu - maaseutupäällikkö; maaseutuhallinto, maaseutujaosto ja lomatoimi - perusturvajohtaja; sosiaali- ja terveystoimi - sivistystoimenjohtaja; sivistystoimi ja - tekninen johtaja; teknisen toimi Esittelyosuudessa esille tulleet asiat. Vaalit, tilintarkastus, kunnanhallituksen päävastuualue Luottamuselinten koko ja jaostot Valtuuston tulee päättää luottamuselinten koko, onko se

9 yhdistymissopimuksessa ehdotettu vai joku muu. Tekeekö valtuusto luottamuselinten koosta päätöksen vai valintojen yhteydessä tammikuussa 2009? Tarkastuslautakunta esittää tarkastuslautakunnan kooksi viisi jäsentä (aikaisemmin 7). Kokouksessa tuotiin esille, että ryhmien neuvotteluissa on alustavasti ajateltu, että kunnan hallituksessa olisi 9 jäsentä ja lautakunnissa 7 jäsentä paitsi tarkastuslautakunnassa 5 jäsentä. Siikajokijaosto on esittänyt kokouksessaan , että jaoston toiminta jatkuisi edelleen s. aluelautakuntana, jonka tehtävät määriteltäisiin. Pitääkö talousarvioon varata määrärahat? Sopeuttamistoimikunta esittää, että sen tilalle perustetaan työyhteisötoimikunta, johon kuuluu 8 jäsentä sekä ammattijärjestöjen edustajat. Maaseutujaostossa on ollut 7 jäsentä. Kyseistä jaostoa ei ole tahdottu saada päätösvaltaiseksi. Miten jatkossa? Valtuustossa käytiin vilkas keskustelu nuoriso- ja liikuntatoimen jaostosta/lautakunnasta. Lautakunnasta on Aarne Eskolan valtuustoaloite. Jaosto olisi lautakuntaa kevyempi toimintamuoto. Martti Eskola kannatti jaoston perustamista. Keskustelun päätteeksi valtuusto antoi kunnanhallituksen tehtäväksi miettiä 5 -jäsenisen nuoriso- ja vapaa-aikajaoston perustamista. Jaosto olisi sivistyslautakunnan alainen ja siinä olisi eri henkilöitä kuin lautakunnassa. Luottamusmiesten palkkiot Päättääkö luottamusmiesten palkkioista vanha vai uusi valtuusto? Talousarvioon palkkiot on laskettu entisin taksoin. Työllistäminen Työllisyystoimikunta tekee esityksen kunnanhallitukselle Esillä on myös tukisummien korotukset. Aterian hinta Jukka Kodis esitti, että kouluaterian hintaan 2,68 lisätään 0,50 /ateria. Tätä esitystä kannatti Katja Jäppinen. Muuta Valtuutettujen kiinteistökierros heti uuden toimintakauden alussa. Koulutusmääräraha 100 /hlö ei yleishallinnossa tule riittämään. Maaseutuhallinnon hoitamisesta käydään neuvotteluja Raahen kaupungin kanssa. Lomatoimen hallinto on entinen vielä ensi vuoden.

10 Seutukunnan hallintomalli muuttuu. Työhyvinvointiteema kaikessa mukana. Omasta kunnosta huolehtiminen on jokaisen asia. Erilaiset kampanjat, terveelliset kokoustarjoilut, kokouskäytäntöjen parantaminen. Valtuustoseminaarissa tuli esitys, että kunnanhallitus perustaisi työryhmän koordinoimaan hyvinvointiasiaa. Perusturva Lasten päivähoidon tarve on kasvanut. Esille tuli ryhmiksen perustamistarve Ruukin taajamaan. Myös Repolan päiväkodin laajentamisesta kysyttiin. Kuntouttavan työtoiminnan avulla on tavoitteena saada työllistettyä ns. passiivisella listalla olevia henkilöitä, jotta kunnan suorittama passiivinen työmarkkinatukimääräraha ja toimeentulotukimenot pienenisivät. Työllisyystoimikunta tekee asiassa esityksen kunnanhallitukselle. Hyvinvointiteema näkyy mm. siten, että kaikkia asiakkaita tarkastellaan hyvinvointinäkökulmasta. Sivistystoimi Peruskoulujen koulukohtaiset tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Lukion markkinointiin tulee panostaa. Tiedusteltiin kirjaston sunnuntaiaukioloaikojen kokeilua. Nuoriso- ja liikuntasihteeri toi esille omassa esittelypuheenvuorossaan, että kuntaan tarvitaan ammattiosaaja, nuoriso-ohjaaja. Ahti Häikiö esitti, että talousarvioon nuorisotoimeen tulee lisätä yksi henkilö. Tätä esitystä kannatti Eero Ronkainen. Valtuusto antoi kunnanhallituksen tehtäväksi käsitellä nuoriso-ohjaajakysymystä. Valtuuston tietoon saatettiin, että nuorisotoimen avustuksien karsinta ( euroa) on jäänyt määrärahoihin tallentamatta. Avustussumma pysyy tämän vuoden tasolla. Selvitys peruskoulun palkkakustannusten noususta liitteenä. Korotukset johtuvat yleiskorotusten lisäksi pääosin tiedossa olevista äitiyslomista, projekteista, erityisopetuksesta (Kelpo-hanke) ja nuorisokodin palkoista. Tekninen toimi Uusi rakennusvalvonnan sopimus edellyttää Siikajoen kunnan hallintosäännön muutosta. Yhteinen ympäristölautakunta lakkaa ja kunnan tulee päättää, mikä toimielin Siikajoen kunnassa päättää ko. asioissa. Keskustelussa tuli esille, että teknisen lautakunnan toimialuetta voitaisiin tältä osin laajentaa.

11 Matti Pohjola esitti, että vuokria korotetaan 3 % (ei 6 %). Tulee huomioida vähävaraiset ja työttömät. Kaukolämpömaksuja korotetaan on 5 % (ei 10 %). Edelleen Pohjola esitti, että jätemaksuja ei koroteta ollenkaan. Pohjola esitti tekniseen toimeen uutta henkilöä, monitoimiosaajaa. Pentti Koskela kannatti Pohjolan esitystä uudesta monitoimiosaajasta. Valtuusto antoi kunnanhallituksen tehtäväksi käsitellä esittelyn yhteydessä tulleet valmisteltavat asiat. -- Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat - Pekka Seppinen klo oman esittelyosuuden jälkeen - Mika Kaijankoski klo 19:25 perusturvan esittelyn aikana - Irma Heikkinen, Tuula Nevala, Hannu Pudas ja Mikko Karhumaa klo perusturvan esittelyn jälkeen - Katja Jäppinen klo sivistystoimen esittelyn aikana - Ari Haapakoski ja Kari Mehtälä klo sivistystoimen esittelyn jälkeen. - Martti Peltola ja Mervi Koski klo teknisen toimen esittelyn aikana. - Riikka Hildén klo teknisen toimen esittelyn jälkeen Liitteet 4-5. KHALL 624 Kj:n ehdotus: Kh:n päätös: Annetaan kokouksessa asiakohdittain. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustossa esille tulleista asioista valtuustolle seuraavaa: Valtuusto Aihe (esityksentekijä) Luottamuselinten koko Kh esitys/toimenpide Kunnanhallitus esittää yksimielisesti lautakuntien jäsenmääriksi: -perusturvalautakunta 7 jäsentä -sivistyslautakunta 7 jäsentä -tekninen lautakunta 7 jäsentä -tarkastuslautakunta 5 jäsentä (= pj+ vpj + 3) Kunnanhallituksen jäsenmäärästä suoritettiin äänestys. Kunnanjohtaja esitti 9 jäsentä. Tätä esitystä kannatti Päivi Eskola. Mikko Karhumaa esitti 7 jäsentä. Esitystä kannattivat Matti Ranta ja Aarne Eskola. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitys

12 oli "jaa" ja Karhumaan esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ään tä ja 4 "ei" ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Kunnanhallitus esittää kunnanhallituksen jäsenmääräksi 9 (liite 17). Kunnanhallitus esittää, että Siikajokijaosto lakkaa eikä uutta jaostoa perusteta. (esityksentekijä Päivi Eskola). Sopeuttamistoimikunta muuttuu työyhteisötoimikunnaksi esitetyn mukaisesti. Maaseutujaostoa ei lakkauteta, mut ta sitä ei myöskään valita heti vuo den alussa. Ensin tulee valmistella ko. jaoston tehtäväkuvaa ja miettiä miten se ni veltyy mahdolliseen maaseutuhal lin non laajentumissuunnitelmiin. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää perustettavak si sivistyslautakunnan alaisen 5 jäse nisen nuoriso- ja vapaa-aikatyöryh män tai toimikunnan, jossa on pu heenjohtajana sivistyslautakunnan jäsen. Muut jäsenet valitaan sivistys lautakunnan ulkopuolelta aktiivisista, nuoriso- ja vapaa-aikatoimesta kiin nostuneista henkilöistä. Yhteistyö myös vaikuttajanuorten kans sa. Kyseisen toi mieli men tehtävänä on nuoriso- ja va paa-aikatoimen kehittäminen. (esityksentekijä Päivi Eskola) (Keskusvaalilautakunnassa on lain mukaan 5 jäsentä.) Luottamusmiesten palkkiot Työllistäminen Kunnanhallitus esittää, että vanha valtuusto tekee päätöksen.kunnanhallitus esittää entisiä palkkiota. (esityksentekijä Päivi Eskola) Kunnanhallitus esittää työllisyystoimikunnan esityksen mukaisesti vuodelle 2009 aikaisemmin hyväksytyt avustusperiaatteet siten muutettui na, että ensimmäiseltä vuodelta kuntalisän suuruus sekä yhdistyksil le, yksi-

13 tyisille että yrittäjille on enin tään 190 /hlö/kk. Toisen vuoden osalta kuntalisän suuruus on enin tään 360 / hlö/kk; korotusten pe rusteluna palkkatason nousu. Uutena tukimuotona hyväksyttiin puolen vuoden kokeiluna siikajokisille yhdistyksille 360 euron sijasta enintään 500 eu ron /hlö/kk kuntalisä, mikäli yhdistys ottaa toisen vuoden aikana tukityöllistetyn työntekijänsä rinnalle sosiaalitoimen osoittamana kun toutta vaan työtoimintaan henkilön. Yhdis tyksen tulee pystyä turvaamaan kuntouttavas sa työtoiminnassa olevalle riittävä ohjaus. Yhdistyksen kans sa tehdään erillinen kirjallinen so pimus. Tavoitteena on vähentää "ns. passiivisen listan" kunnan maksuosuutta. Kunnanhallitus päätti, että kuntalisät myönnetään hakemuspäivästä eteenpäin, ei takautuvasti. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Aterian hinta (Jukka Kodis) Nuoriso-ohjaaja (Ahti Häikiö) Selvitys peruskoulun palkkakustannusten noususta Kunnanhallitus ei esitä aterian hintaan 0,50 :n ko ro tusta. Ko rotus oli si merkinnyt yli :n li sä mää rärahaa talous arvioon. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää, että perustettava sivistyslautakunnan alainen nuoriso- ja vapaa-aikatyöryhmä/toi mikunta valmistelee ensi vuoden ai kana nuoriso-ohjaajakysymystä. Palkkakus tan nuk set sosiaalikustan nuksineen ovat n / vuosi. Mahdolli sesti syksyllä 2009 palkatta van nuori so-ohjaajan palkka määräraha tulee löytää sivistystoi men budjetin sisältä. ( esityksentekijä kunnanjohtaja) Sivistystoimen antaman selvityksen ja talousarvion summien välillä on noin ero. Kunnanhallitus ei hyväksynyt selvitystä vaan päätti pyy tää si vistys toi men johta jalta asias ta uuden selvi tyk sen val tuuston ko koukseen men nes sä. (esityksentekijä kunnanjohtaja)

14 Ympäristölautakunnalta siirtyvien tehtävien hoitaja Monitoimiosaaja (Matti Pohjola) Muuta Kunnanhallitus esittää, että ympäristölautakunnan lakatessa tämän vuoden lopussa siltä siirtyvät tehtä vät annetaan teknisen lautakunnan hoidettavaksi. Tätä koskeva hallintosäännön muutos valmistellaan tammikuun kokoukseen. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää, että teknisen lautakunnan tulee ensin selvittää nykyisen henkilöstön osaaminen ja koulutustarpeet. Lautakunnan tulee siltä pohjalta valmistella ja tehdä mahdollinen esitys monitoimiosaa jasta. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnahallitus esittää valtuustolle :n määrärahaa vuodelle 2009 palkkojen harmonisointia varten. Määräraha varataan henkilöstöhallinnon kohtaan. Lisäksi harmonisointiin ja tehtävien vaativuustekijöiden huomioimiseen käytetään järjestelyvaraeriä. (esityksentekijä kunnanjohtaja) (kh ; viiteaineistona. Määrärahan tarve jotta sekä harmonisointi että vaativuustekijät pystyttäisiin hoitamaan olisi sivukuineen n / vuosi.) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion sekä taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille liitteiden 18 ja 19 mukaisesti. Talousarvioon sisältyy maksujen korotukset hallintokuntien esitysten mukaisina: - musiikkileikkikoulun lukukausimaksu +2 eli uusi maksu on 45 /oppilas ja sisaruksien lukukausimaksuun nousua 1 eli uusi maksu on kansalaisopiston maksut *syyslukukausi 2009 nousua 1 eli uusi maksu 20 *kevätlukukausi eli uusi maksu 30 *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 1 eli uusi maksu 25 ja *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 2 eli uusi maksu asuinhuoneistojen vuokrat + 6 % - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin +10 % Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla. - jätemaksut + 6 %

15 Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuusta son hyväksymistä taloussuunnitelman sivuilla 8 ja 9 esitetyl lä ta valla. Liite

Tilintarkastus Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2009-2012. Kilpailutus menossa.

Tilintarkastus Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2009-2012. Kilpailutus menossa. Kunnanhallitus 590 24.11.2008 SUUNNITTELUKAUDEN 2009-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TA- LOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 1143/04/040/2008 KHALL 590 Kunnallislain 65 (7.4.2000/353): "Valtuuston on

Lisätiedot

Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012.

Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012. Kunnanhallitus 590 24.11.2008 Valtuusto 141 04.12.2008 SUUNNITTELUKAUDEN 2009-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TA- LOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 1143/04/040/2008 KHALL 590 Kunnallislain 65 (7.4.2000/353):

Lisätiedot

Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012.

Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012. Kunnanhallitus 590 24.11.2008 Valtuusto 141 04.12.2008 Kunnanhallitus 624 08.12.2008 Valtuusto 156 17.12.2008 SUUNNITTELUKAUDEN 2009-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TA- LOUSARVIOESITYS VUODELLE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 600/04/040/2007 SIVLK 141 Sivistyslautakunta on käsitellyt 19.9.2007

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Sivistyslautakunta 117 23.10.2014 Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017 3488/04.040/2014 SIVLK 117 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa:

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa: Työllisyystoimikunta 11 18.03.2009 Perusturvalautakunta 48 23.04.2009 Kunnanhallitus 244 11.05.2009 Valtuustoaloite / passiivinen työmarkkinatuki 1454/09/093/2009 TYÖL 11 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lisätiedot

Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 116 29.03.2010 Kunnanhallitus 203 31.05.2010 Valtuusto 55 22.06.2010 Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 1977/04/041/2010 KHALL 116 Kuntalaki 68 (27.4.2007/519):

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 216 07.11.2016 Kunnanhallitus 236 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 65 14.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMA Khall 07.11.2016 216 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi/ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi/ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 39 29.08.2012 Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaksi/ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta RVOL

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS-/TOIMINTAKERTOMUKSEN JATKOKÄSITTELY/TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖS-/TOIMINTAKERTOMUKSEN JATKOKÄSITTELY/TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2007 Kunnanhallitus 195 31.03.2008 Kunnanhallitus 291 12.05.2008 Sivistyslautakunta 101 04.06.2008 TILINPÄÄTÖS-/TOIMINTAKERTOMUKSEN JATKOKÄSITTELY/TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2007 876/04/041/2008 KHALL

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011 Perusturvalautakunta 110 09.10.2008 Perusturvalautakunta 118 30.10.2008 Kunnanhallitus 561 03.11.2008 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011 1143/04/040/2008 PERUST

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2014. KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2014. KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2014 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 219 16.09.2013 Kunnanhallitus 253 28.10.2013 Kunnanhallitus 268 25.11.2013 Kunnanhallitus 282 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 72 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen: Kunnanhallitus 210 21.11.2016 Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 418/200/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 210 Kuntalain 110 talousarviosta on

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot