Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TA- LOUSARVIOESITYS VUODELLE /04/040/2008 KHALL 590 Kunnallislain 65 ( /353): "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Kunnanhallitus ohjeisti toiminnan ja talouden valmistelua (452 ). Kunnanhallitus - hyväksyi vuoden 2009 ylijäämätavoitteeksi vähintään velvoitti hallintokuntia visioimaan vuoden myös tilannetta (jolloin porkkanarahoja ei ole enää käytössä). Tuolloin kunnan talouden pitäisi olla vähintään +/- nollatasolla. Alijäämiä ei saa olla. - päätti verotulojen kasvun varovaisesta linjauksesta. - hyväksyi palkankorotusvaraukseksi 3 %. - toivoi terveydenedistämisteeman huomioimista kaikilla sektoreilla. - päätti, että hallintokuntien tulee uusia toimintamuotoja esittäessään ensisijaisesti löytää kate hallintokunnan sisältä. Päävastuualueiden suorittama valmistelu ohjeistuksen pohjalta Vaalit Europarlamenttivaalit v. 2009, eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012 ja kunnallisvaalit 2012.

2 Tilintarkastus Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Kilpailutus menossa. Tarkastuslautakunnassa 7 jäsentä. Yleishallinto/kunnanhallituksen päävastuualue Kaikessa kunnan toiminnassa tulee huomioida hyvinvointi-teema sekä lapsiystävällisen kunnan imago. Kokouspalkkiot on laskettu talousarvioon nykyisen palkkiosäännön mukaisesti. - valtuutettuja kunnanhallituksen jäsenmäärä pienenee. Yhdistymissopimuksessa ehdotus 7 jäsentä. - Siikajokijaoston toiminta lakkaa. - Sopeuttamistoimikunnan (=työsuojelu-, yhteistoiminta- ja työpaikkatoimikunta yhdistettynä ) toimikausi päättyy Työsuojeluvaalit ovat syksyllä Sopeuttamistoimikunta valmistelee alkaen toimikunnan nimen, jäsenmäärän ja kokoonpanoon liittyvät asiat. - luottamusmieskoulutusta järjestetään. - Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma "Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme". - kuluttajaneuvonta siirtyy valtion hoidettavaksi alkaen. - talous- ja velkaneuvonnan osalta on menossa selvitys sen mahdollisesta siirtymisestä valtiolle myöhemmin. - yleinen edunvalvonta (ent. holhoustoimi) siirtyy valtiolle Tehtävät siirtyvät viimeistään alkaen (tilitykset). Yhteistoiminta Vihannin kunnan kanssa lakkaa. - joukkoliikenteeseen ei sisälly laajennuksia. Seutulippua ja perämerenkaarilippua ei oteta käyttöön. - siivous- ja ruokapalvelussa seutukunnallinen hankintojen kilpailutus, ruokahuoltohenkilöstön koulutus. Mäkelänrinteen keskuskeittiöhanke. - maaseutuhallinnossa ja lomituspalveluissa toiminta-alueiden laajentuminen. Selvitykset käynnissä. - seutukunnan kustannukset ovat suunnittelukaudella 32 /asukas. - strategisen maankäytön suunnitelman toteuttaminen. Valtuusto hyväksyy suunnitelman erillisenä strategiasuunnitelmana. - työllistämisasiassa yhdistysten, yritysten ja yksityisten avustamiseen on varattu (sama summa kuin v. 2008).1. vuoden tuki enintään 180 /hlö/kk ja 2. vuoden tuki enintään 350 /hlö/kk. Perusturva Perusturvalautakunta on käsitellyt talousarviota (110 ) ja (118 ). Tulosalueet VARHAISKASVATUS - yksityisen hoidon tuen kuntalisä; erityislastentarhaopettajan palkkaukseen ei varata erikseen määrärahaa, tuetaan palveluksessa olevan lastentarhaopettajan kouluttautumista erityislastentarhaopettajaksi. - Revonlahden päivähoidon tarpeeseen varaudutaan kotona hoitavien perhepäivähoitajien avulla sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisällä, Repolan päiväkotia ei laajenneta kiinteistön asunto-osaan.

3 - päivähoitomaksuissa joulunajan hyvityskäytäntöä jatketaan. *SOSIAALINEN TUKI - omaishoidon tuen hoitopalkkion tasoa korotetaan 20 %:lla. - kunta antanut Kimppa ry:lle toimitiloiksi Nikkilän talon, tilat tarjotaan Vaahteran kiinteistöstä, johon siirtyy myös vanhusten päivätoiminta (Mäkelänrinteen viereinen talo). - elatustuki siirtyy Kelan maksettavaksi ja valtion kustannettavaksi alkaen. - vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien tuntimäärän ja henkilömäärän kasvuun varauduttu (uusi lainsäädäntö alkaen). - päihdehuollon A-klinikkapalvelut siirtyvät Raahen kaupungin asemesta tuotettavaksi hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Määrärahaa sekä A-klinikkapalveluihin että kuntoutukseen nostettu kuluvasta vuodesta. VANHUSTYÖ - kolme uutta varahenkilöä nykyisten kolmen varahenkilön lisäksi vastaa maan sijaisten tarpeeseen. - työllistämistuella 2 henkilöä. - varaus lapsiperheiden kotipalveluun 12 kuukauden osalta. - vanhusten päivätoiminta siirtyy Mäkelänrinteen viereisen talon Vaahteran tiloihin. KEHITYSVAMMATYÖ - varahenkilö sijaistarpeisiin Kaarna-kotiin. - työllistämistuella 2 henkilöä Kaarna-kotiin. KOTOUTTAMISTYÖ - kotouttamisen piirissä olevien määräksi arvioitu 42 maahanmuuttajaa, mukaan ei ole laskettu perheenyhdistämisellä mahdollisesti kuntaan tulevia. TERVEYDENHUOLTO - Raahen hyvinvointikuntayhtymän kustannukset laskettu 4,5 %:n korotustarpeen perusteella. - Sairaanhoitopiirin kustannuksen 1 %:n korotustarpeen perusteella (luku ilmoitettu kunnalle sairaanhoitopiiristä). - ympäristöterveydenhuolto laskettu Kalajoen kunnan ilmoittaman kustannusosuuden perusteella. - Siikajoenkylän terveysaseman kuntotarkastus pyydetään suoritettavaksi. Sivistystoimi Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviota (125 ), (135 ) ja (153 ). HALLINTO - KVTES:n palkankorotukset + 3% - OVTEs:n palkankorotukset 1,5 % - joukkoliikenne uutena ostopalveluliikenne - projektit

4 - koulupsykologi yhteinen ESIOPETUS - kaikilla alakouluilla - ei erillistä kuljetusta, kuljetus alkaen 0 km PERUSOPETUS - jokaiselle koululle järjestetään erityisopetuksen pienryhmä 1.8, KELPO-hanke - kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajan virkaa - kerhotoimintaa 2 h /koulu, projekti - maahanmuuttajien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen - oppikirjamäärärahat entiset, tarvikemäärärahat ja muu materiaali, molempiin 5 korotus/opp, - koulutus 100 /vakinainen henkilö - koulukuljetus + 3 % - leasingvuokrat uutena LUKIO - ensimmäinen luokka ennakoidaan yksisarjaiseksi, noin 30 oppilasta - varaudutaan etälukiotoiminnan kehittämiseen ja lisäämään osaksi päivälukiota, verkkolukio TAITEEN PERUSOPETUS - Muskari lukukausimaksu 45 /opp (nousua 2 ), sisarukset 35 (+1 ) - Raahen musiikkioppilaitos 732 /opp, Konservatorio 862 /opp KANSALAISOPISTO - Opistomaksun korotus, syyslukukaudella (nousua 1 ), kevätlukukaudella 30 (+ 3 ), eräät kurssit 25 (+1 ) ja 38 ( + 2 ). - Opintoseteli käytössä - Siikalatvan kunnalle myynti 13,79 /h KIRJASTOTOIMI - Aineistomäärärahat vuoden 2008 tasoisina - Pääkirjaston aineiston varastointi 5000 KULTTUURITOIMI - toimistosihteerin palkkauksesta 20% - ei toiminnallisia muutoksia VAPAA- AIKATOIMI - Nuorisotoiminnan ostopalvelut Avustukset vuoden 2008 tasoisina - Kunta työllistää nuoria, tuki 170 /2 vk ja 4,33 /h sisäisesti Tekninen toimi Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviota (87 ) ja (101 ). Taksojen korotusesitykset ja Ruukin urheilutalon myyntiesitys eivät ole olleet yksimielisiä esityksiä.

5 - esitys ei sisällä uusia palveluita. - olemassa olevat palvelut on säilytetty saman tasoisina. Rakennustarkastuksesta ja ympäristösihteeristä ostopalvelusopimus/raahe. - asuinhuoneistojen vuokriin on esitetty 6 %:n korotus. - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin on esitetty 10 %:n korotukset Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla, Siikajoen kylän lämpöhinta ennallaan. Perustelut: *Lämpölaitoksen talous heikentynyt lämmönmyynnin vähenemisen seurauksena. *polttoaineiden hinnat nousseet, mm päästökauppa *brikettiä lämpölaitoksiin ei saada *palaturvetta saadaan vähemmän kuin on tavoiteltu. - jätemaksuun esitetään 6 %:n korotus. - esitetään myytäväksi seuraavat kiinteistöt: Nikkiläntalo, Haikara, Vastaanottokeskuksen kiinteistö, Ruukin urheilutalo, mikäli kuntosalitilat järjestyy muualta, esim. Yrityspuiston tiloista. - kaukolämpöverkko; liitteenä valtuustoseminaarin aineisto. Kunnanhallitus päätti , että - hallintokunnat karsivat talousarviosta yksin tai yhdessä yhteensä euroa. - koulutusmäärärahat kaikkien hallintokuntien osalta ovat 100 euroa/hlö. - kuljetuskustannusten nousuun varataan 3 % (sivistystoimi). - mahdollinen yritysten kaukolämmön hinnan tarkastelu tapahtuu elinkeinojen tukemisnäkökulmasta; läpinäkyvyys (tekninen toimi). - selvitetään mittaustoiminnan toteuttamisen eri vaihtoehdot (tekninen toimi). - markkinoinnissa huomioidaan lapsiystävällisen kunnan imago. - työllistämisperusteista keskustellaan valtuustoseminaarissa. Tässä vaiheessa yhdistysten, yritysten ja yksityisten avustamiseen varataan :n määräraha. - varsinaiset talousarvioesitykset valtuustolle tehdään myöhemmin. Hallintokuntien suorittamat karsinnat ja esittämät tulolisäykset ovat vaikutukseltaan yhteensä Liitteessä erittely hallintokunnittain. Karsintavaiheen jälkeen vuoden 2009 ylijäämä on Ruukin ja Siikajoen kuntien yhdistymissopimuksen liitteessä 1 on esitetty kaudelle seuraavia jäsenmääriä: kunnanhallitus 7 11 sivistyslautakunta 7 11 perusturvalautakunta 7 11 tekninen lautakunta 7 9 tarkastuslautakunta 7 7 maaseutujaosto 7 11 kulttuurijaosto 0 7 vapaa-aikajaosto 0 7

6 Sopimuksen tekstissä lukee, että tältä osin esitys ei ole sitova, vaan sitä voidaan muuttaa. Talousarvioesityksen mukaan koiraveroa ei peritä suunnitelmakaudella. Aikaisemmat pöytäkirjatekstit (ilman liitteitä) löytyvät kunnan nettisivuilta. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sekä taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille liitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuustason hyväksymistä taloussuunnitelman sivuilla 8 ja 9 esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus esittää talousarvioon sisältyvänä maksujen korotukset hallintokuntien esitysten mukaisina: - muskarin lukukausimaksut - kansalaisopiston maksut - asuinhuoneistojen vuokrat + 6 % - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin +10 % Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla - jätemaksut + 6 % Kunnanhallitus esittää käsittelyjärjestykseksi sen, että hallintokuntien päälliköt esittelevät talousarvion/-suunnitelman valtuustolle kokouksessa. Valtuusto tekee talousarvioon /-suunnitelmaan liittyvät päätökset vasta kokouksessaan Kh:n päätös: Kunnanjohtaja, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, tekninen johtaja, perusturvajohtaja ja sivistystoimenjohtaja esittelivät talousarvioesityksen kunnanhallitukselle. Keskustelussa esiin tullutta -lainojen takaisinmaksu; kunnanhallitus päätti, että talousarvion rahoitus- ja tuloslaskelmassa tulee huomioida n. 1,07 milj euron lainojen mahdollinen takaisinmaksu ja sen vaikutus rahoitusmenoihin ja -tuloihin. (Erillinen pöytäkirjapykälä takaisinmaksuesityksestä). Onko sijoitusten tuotto arvioitu liian suureksi? -työllistäminen; kunnanhallitus päätti, että varataan yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille myönnettäviin avustuksiin Työllisyystoimikunnan tulee valmistella avustusten myöntämisen säännöt alkaen ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. -kaukolämpöverkon laajentaminen; kunnanhallitus päätti, että teknisen lautakunnan tulee valmistella kaukolämpöasia ja tuoda se erillisenä asiana kunnanhallituksen kautta valtuuston ratkaistavaksi. Yhteensovitus tulevan asunto-ohjelman kanssa. -kiinteistöjen myynnit; kunnanhallitus esittää valtuustolle Nikkiläntalon myyntiä.

7 Haikara ja vastaanottokeskuksen kiinteistö ovat jo myynnissä. Urheilutaloa ei esitetä myytäväksi. -perusturva; kunnanhallitus päätti, että terveydenhuoltomäärärahoja ei lisätä, vaikka kuntayhtymän talousarviossa esitetään Siikajoen kunnalle suurempaa summaa. Menot vaihtelevat vuosittain. Avohuollon toimenpitein vähennetään laitosmenoja. Kuntayhtymässä suoritettavat remontit vaikuttavat myös. Virtuaalinen kotikäynti on tulevaisuutta; säästetään työntekijöiden matkoihin käytettävää aikaa. Puistolaan toivottiin kuntouttavaa päivätoimintaa. Perusturvalla on asia tiedossa. -sivistystoimen palkkamenot; perusopetuksen palkkamenojen noususta (14,1 %) tulee antaa valtuustolle selvitys, mistä korotukset aiheutuvat. -kirjasto; todettiin, että kirjastohanke on jälkirahoitteinen. Siikajoen kunta ei ole enää mukana kirjatalkoissa. vapaa-aikatoimi; nuorisotoimen avustuksista on karsintavaiheessa vähennetty ajateltu :n korotus; entinen taso. Marko Äijälän puheenvuoro kuullaan valtuustossa. -joukkoliikenne; tiedusteltiin liikenneyhteyttä Karinkannasta Siikajoenkylälle sieltä klo 7.10 Raaheen lähtevälle linja-autolle; opiskelijat. Kunnanhallitus esittää talousarvioon sisältyvänä toiminnasta perittävien maksujen korotukset hallintokuntien esitysten mukaisina: - musiikkileikkikoulun lukukausimaksu +2 eli uusi maksu on 45 /oppilas ja sisaruksien lukukausimaksuun nousua 1 eli uusi maksu on kansalaisopiston maksut *syyslukukausi 2009 nousua 1 eli uusi maksu 20 *kevätlukukausi eli uusi maksu 30 *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 1 eli uusi maksu 25 ja *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 2 eli uusi maksu asuinhuoneistojen vuokrat + 6 % - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin +10 % Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla. - jätemaksut + 6 % Keskeisiä lukuja vuodelle 2009 (ulkoiset + sisäiset erät) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate

8 Poistot Tilikauden ylijäämä Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Lainat/as Lainat/as Investoinnit, netto Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion sekä taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille liitteiden 7 ja 8 mukaisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuustason hyväksymistä taloussuunnitelman sivuilla 8 ja 9 esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus esittää käsittelyjärjestykseksi sen, että hallintokuntien päälliköt esittelevät talousarvion/-suunnitelman valtuustolle kokouksessa. Valtuusto tekee talousarvioon /-suunnitelmaan liittyvät päätökset vasta kokouksessaan Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat - klo Pekka Aitto-oja - klo Katja Jäppinen, Mikko Karhumaa ja Irma Heikkinen (ennen sivistystoimen osuutta) - klo Tero Varis KVALT 141 Talous- ja toimintasuunnitelman esittely valtuustolle. Kirjataan valtuuston mahdollisesti esittämät muutostoivomukset/ evästykset kunnanhallitukselle. Kokouksessa talousarvion ja -suunnitelman esittelyn suorittivat seuraavat henkilöt: - kunnanjohtaja; talousarvion kokonaistilanne ja tuloslaskelma. - talouspäällikkö; rahoituslaskelma - hallintopäällikkö; vaalit, tilintarkastus sekä osa kunnanhallituksen päävastuualueesta - siivous- ja ruokahuoltopäällikkö; siivous- ja ruokapalvelu - maaseutupäällikkö; maaseutuhallinto, maaseutujaosto ja lomatoimi - perusturvajohtaja; sosiaali- ja terveystoimi - sivistystoimenjohtaja; sivistystoimi ja - tekninen johtaja; teknisen toimi Esittelyosuudessa esille tulleet asiat. Vaalit, tilintarkastus, kunnanhallituksen päävastuualue Luottamuselinten koko ja jaostot Valtuuston tulee päättää luottamuselinten koko, onko se

9 yhdistymissopimuksessa ehdotettu vai joku muu. Tekeekö valtuusto luottamuselinten koosta päätöksen vai valintojen yhteydessä tammikuussa 2009? Tarkastuslautakunta esittää tarkastuslautakunnan kooksi viisi jäsentä (aikaisemmin 7). Kokouksessa tuotiin esille, että ryhmien neuvotteluissa on alustavasti ajateltu, että kunnan hallituksessa olisi 9 jäsentä ja lautakunnissa 7 jäsentä paitsi tarkastuslautakunnassa 5 jäsentä. Siikajokijaosto on esittänyt kokouksessaan , että jaoston toiminta jatkuisi edelleen s. aluelautakuntana, jonka tehtävät määriteltäisiin. Pitääkö talousarvioon varata määrärahat? Sopeuttamistoimikunta esittää, että sen tilalle perustetaan työyhteisötoimikunta, johon kuuluu 8 jäsentä sekä ammattijärjestöjen edustajat. Maaseutujaostossa on ollut 7 jäsentä. Kyseistä jaostoa ei ole tahdottu saada päätösvaltaiseksi. Miten jatkossa? Valtuustossa käytiin vilkas keskustelu nuoriso- ja liikuntatoimen jaostosta/lautakunnasta. Lautakunnasta on Aarne Eskolan valtuustoaloite. Jaosto olisi lautakuntaa kevyempi toimintamuoto. Martti Eskola kannatti jaoston perustamista. Keskustelun päätteeksi valtuusto antoi kunnanhallituksen tehtäväksi miettiä 5 -jäsenisen nuoriso- ja vapaa-aikajaoston perustamista. Jaosto olisi sivistyslautakunnan alainen ja siinä olisi eri henkilöitä kuin lautakunnassa. Luottamusmiesten palkkiot Päättääkö luottamusmiesten palkkioista vanha vai uusi valtuusto? Talousarvioon palkkiot on laskettu entisin taksoin. Työllistäminen Työllisyystoimikunta tekee esityksen kunnanhallitukselle Esillä on myös tukisummien korotukset. Aterian hinta Jukka Kodis esitti, että kouluaterian hintaan 2,68 lisätään 0,50 /ateria. Tätä esitystä kannatti Katja Jäppinen. Muuta Valtuutettujen kiinteistökierros heti uuden toimintakauden alussa. Koulutusmääräraha 100 /hlö ei yleishallinnossa tule riittämään. Maaseutuhallinnon hoitamisesta käydään neuvotteluja Raahen kaupungin kanssa. Lomatoimen hallinto on entinen vielä ensi vuoden.

10 Seutukunnan hallintomalli muuttuu. Työhyvinvointiteema kaikessa mukana. Omasta kunnosta huolehtiminen on jokaisen asia. Erilaiset kampanjat, terveelliset kokoustarjoilut, kokouskäytäntöjen parantaminen. Valtuustoseminaarissa tuli esitys, että kunnanhallitus perustaisi työryhmän koordinoimaan hyvinvointiasiaa. Perusturva Lasten päivähoidon tarve on kasvanut. Esille tuli ryhmiksen perustamistarve Ruukin taajamaan. Myös Repolan päiväkodin laajentamisesta kysyttiin. Kuntouttavan työtoiminnan avulla on tavoitteena saada työllistettyä ns. passiivisella listalla olevia henkilöitä, jotta kunnan suorittama passiivinen työmarkkinatukimääräraha ja toimeentulotukimenot pienenisivät. Työllisyystoimikunta tekee asiassa esityksen kunnanhallitukselle. Hyvinvointiteema näkyy mm. siten, että kaikkia asiakkaita tarkastellaan hyvinvointinäkökulmasta. Sivistystoimi Peruskoulujen koulukohtaiset tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Lukion markkinointiin tulee panostaa. Tiedusteltiin kirjaston sunnuntaiaukioloaikojen kokeilua. Nuoriso- ja liikuntasihteeri toi esille omassa esittelypuheenvuorossaan, että kuntaan tarvitaan ammattiosaaja, nuoriso-ohjaaja. Ahti Häikiö esitti, että talousarvioon nuorisotoimeen tulee lisätä yksi henkilö. Tätä esitystä kannatti Eero Ronkainen. Valtuusto antoi kunnanhallituksen tehtäväksi käsitellä nuoriso-ohjaajakysymystä. Valtuuston tietoon saatettiin, että nuorisotoimen avustuksien karsinta ( euroa) on jäänyt määrärahoihin tallentamatta. Avustussumma pysyy tämän vuoden tasolla. Selvitys peruskoulun palkkakustannusten noususta liitteenä. Korotukset johtuvat yleiskorotusten lisäksi pääosin tiedossa olevista äitiyslomista, projekteista, erityisopetuksesta (Kelpo-hanke) ja nuorisokodin palkoista. Tekninen toimi Uusi rakennusvalvonnan sopimus edellyttää Siikajoen kunnan hallintosäännön muutosta. Yhteinen ympäristölautakunta lakkaa ja kunnan tulee päättää, mikä toimielin Siikajoen kunnassa päättää ko. asioissa. Keskustelussa tuli esille, että teknisen lautakunnan toimialuetta voitaisiin tältä osin laajentaa.

11 Matti Pohjola esitti, että vuokria korotetaan 3 % (ei 6 %). Tulee huomioida vähävaraiset ja työttömät. Kaukolämpömaksuja korotetaan on 5 % (ei 10 %). Edelleen Pohjola esitti, että jätemaksuja ei koroteta ollenkaan. Pohjola esitti tekniseen toimeen uutta henkilöä, monitoimiosaajaa. Pentti Koskela kannatti Pohjolan esitystä uudesta monitoimiosaajasta. Valtuusto antoi kunnanhallituksen tehtäväksi käsitellä esittelyn yhteydessä tulleet valmisteltavat asiat. -- Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat - Pekka Seppinen klo oman esittelyosuuden jälkeen - Mika Kaijankoski klo 19:25 perusturvan esittelyn aikana - Irma Heikkinen, Tuula Nevala, Hannu Pudas ja Mikko Karhumaa klo perusturvan esittelyn jälkeen - Katja Jäppinen klo sivistystoimen esittelyn aikana - Ari Haapakoski ja Kari Mehtälä klo sivistystoimen esittelyn jälkeen. - Martti Peltola ja Mervi Koski klo teknisen toimen esittelyn aikana. - Riikka Hildén klo teknisen toimen esittelyn jälkeen Liitteet 4-5. KHALL 624 Kj:n ehdotus: Kh:n päätös: Annetaan kokouksessa asiakohdittain. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustossa esille tulleista asioista valtuustolle seuraavaa: Valtuusto Aihe (esityksentekijä) Luottamuselinten koko Kh esitys/toimenpide Kunnanhallitus esittää yksimielisesti lautakuntien jäsenmääriksi: -perusturvalautakunta 7 jäsentä -sivistyslautakunta 7 jäsentä -tekninen lautakunta 7 jäsentä -tarkastuslautakunta 5 jäsentä (= pj+ vpj + 3) Kunnanhallituksen jäsenmäärästä suoritettiin äänestys. Kunnanjohtaja esitti 9 jäsentä. Tätä esitystä kannatti Päivi Eskola. Mikko Karhumaa esitti 7 jäsentä. Esitystä kannattivat Matti Ranta ja Aarne Eskola. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitys

12 oli "jaa" ja Karhumaan esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ään tä ja 4 "ei" ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Kunnanhallitus esittää kunnanhallituksen jäsenmääräksi 9 (liite 17). Kunnanhallitus esittää, että Siikajokijaosto lakkaa eikä uutta jaostoa perusteta. (esityksentekijä Päivi Eskola). Sopeuttamistoimikunta muuttuu työyhteisötoimikunnaksi esitetyn mukaisesti. Maaseutujaostoa ei lakkauteta, mut ta sitä ei myöskään valita heti vuo den alussa. Ensin tulee valmistella ko. jaoston tehtäväkuvaa ja miettiä miten se ni veltyy mahdolliseen maaseutuhal lin non laajentumissuunnitelmiin. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää perustettavak si sivistyslautakunnan alaisen 5 jäse nisen nuoriso- ja vapaa-aikatyöryh män tai toimikunnan, jossa on pu heenjohtajana sivistyslautakunnan jäsen. Muut jäsenet valitaan sivistys lautakunnan ulkopuolelta aktiivisista, nuoriso- ja vapaa-aikatoimesta kiin nostuneista henkilöistä. Yhteistyö myös vaikuttajanuorten kans sa. Kyseisen toi mieli men tehtävänä on nuoriso- ja va paa-aikatoimen kehittäminen. (esityksentekijä Päivi Eskola) (Keskusvaalilautakunnassa on lain mukaan 5 jäsentä.) Luottamusmiesten palkkiot Työllistäminen Kunnanhallitus esittää, että vanha valtuusto tekee päätöksen.kunnanhallitus esittää entisiä palkkiota. (esityksentekijä Päivi Eskola) Kunnanhallitus esittää työllisyystoimikunnan esityksen mukaisesti vuodelle 2009 aikaisemmin hyväksytyt avustusperiaatteet siten muutettui na, että ensimmäiseltä vuodelta kuntalisän suuruus sekä yhdistyksil le, yksi-

13 tyisille että yrittäjille on enin tään 190 /hlö/kk. Toisen vuoden osalta kuntalisän suuruus on enin tään 360 / hlö/kk; korotusten pe rusteluna palkkatason nousu. Uutena tukimuotona hyväksyttiin puolen vuoden kokeiluna siikajokisille yhdistyksille 360 euron sijasta enintään 500 eu ron /hlö/kk kuntalisä, mikäli yhdistys ottaa toisen vuoden aikana tukityöllistetyn työntekijänsä rinnalle sosiaalitoimen osoittamana kun toutta vaan työtoimintaan henkilön. Yhdis tyksen tulee pystyä turvaamaan kuntouttavas sa työtoiminnassa olevalle riittävä ohjaus. Yhdistyksen kans sa tehdään erillinen kirjallinen so pimus. Tavoitteena on vähentää "ns. passiivisen listan" kunnan maksuosuutta. Kunnanhallitus päätti, että kuntalisät myönnetään hakemuspäivästä eteenpäin, ei takautuvasti. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Aterian hinta (Jukka Kodis) Nuoriso-ohjaaja (Ahti Häikiö) Selvitys peruskoulun palkkakustannusten noususta Kunnanhallitus ei esitä aterian hintaan 0,50 :n ko ro tusta. Ko rotus oli si merkinnyt yli :n li sä mää rärahaa talous arvioon. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää, että perustettava sivistyslautakunnan alainen nuoriso- ja vapaa-aikatyöryhmä/toi mikunta valmistelee ensi vuoden ai kana nuoriso-ohjaajakysymystä. Palkkakus tan nuk set sosiaalikustan nuksineen ovat n / vuosi. Mahdolli sesti syksyllä 2009 palkatta van nuori so-ohjaajan palkka määräraha tulee löytää sivistystoi men budjetin sisältä. ( esityksentekijä kunnanjohtaja) Sivistystoimen antaman selvityksen ja talousarvion summien välillä on noin ero. Kunnanhallitus ei hyväksynyt selvitystä vaan päätti pyy tää si vistys toi men johta jalta asias ta uuden selvi tyk sen val tuuston ko koukseen men nes sä. (esityksentekijä kunnanjohtaja)

14 Ympäristölautakunnalta siirtyvien tehtävien hoitaja Monitoimiosaaja (Matti Pohjola) Muuta Kunnanhallitus esittää, että ympäristölautakunnan lakatessa tämän vuoden lopussa siltä siirtyvät tehtä vät annetaan teknisen lautakunnan hoidettavaksi. Tätä koskeva hallintosäännön muutos valmistellaan tammikuun kokoukseen. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää, että teknisen lautakunnan tulee ensin selvittää nykyisen henkilöstön osaaminen ja koulutustarpeet. Lautakunnan tulee siltä pohjalta valmistella ja tehdä mahdollinen esitys monitoimiosaa jasta. (esityksentekijä kunnanjohtaja) Kunnahallitus esittää valtuustolle :n määrärahaa vuodelle 2009 palkkojen harmonisointia varten. Määräraha varataan henkilöstöhallinnon kohtaan. Lisäksi harmonisointiin ja tehtävien vaativuustekijöiden huomioimiseen käytetään järjestelyvaraeriä. (esityksentekijä kunnanjohtaja) (kh ; viiteaineistona. Määrärahan tarve jotta sekä harmonisointi että vaativuustekijät pystyttäisiin hoitamaan olisi sivukuineen n / vuosi.) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion sekä taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille liitteiden 18 ja 19 mukaisesti. Talousarvioon sisältyy maksujen korotukset hallintokuntien esitysten mukaisina: - musiikkileikkikoulun lukukausimaksu +2 eli uusi maksu on 45 /oppilas ja sisaruksien lukukausimaksuun nousua 1 eli uusi maksu on kansalaisopiston maksut *syyslukukausi 2009 nousua 1 eli uusi maksu 20 *kevätlukukausi eli uusi maksu 30 *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 1 eli uusi maksu 25 ja *eräät kurssit (lukuvuosi ) + 2 eli uusi maksu asuinhuoneistojen vuokrat + 6 % - kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuihin +10 % Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksilla. - jätemaksut + 6 %

15 Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuusta son hyväksymistä taloussuunnitelman sivuilla 8 ja 9 esitetyl lä ta valla. Liite

Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 263 05.09.2011 Sivistyslautakunta 123 20.10.2011 Sivistyslautakunta 131 17.11.2011 Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2566/04/040/2011

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Sisällys 1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2013 748 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 02.12.2013 klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjänä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt / /2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanhallitus 30.11.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan alue ja

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014 2015 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 2 2.1. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan... 2 2.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne... 2 2.1.2. Kuntien menot vuosina

Lisätiedot