KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 Liite 2 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI-JA TERVEYSALA PEREHDYTYSKANSIO KARSASTUKSEN JA AMBLYOPIAN TUTKIMISESTA Perehdytyskansio Riitta-Liisa Alm Hoitotyön koulutusohjelma Kemi 2009

2 2 Liite 1. SISÄLLYSLUETTELO KARSASTUSHOITAJAN PEREHDYTYSKANSIO...3 KARSASTUSKAAVAKE Henkilötunnus, potilaan nimi Päivämäärä, tutkijan nimi tai nimikirjaimet Näkö näön tutkiminen ja tulkinta Lasit Refraktio Fiksaatio Peittokoe Pään ja silmien asento Peittokoe lähelle Peittokoe kauas Silmän liikkeiden tutkiminen Worthin valot WV lähelle WV Kauas Konvergenssi Synoptophori a. Objektiivisen kulman mittaaminen (Obj): b. Subjektiivisen kulman mittaaminen (Subj): c. Fuusiokulman mittaaminen (Fuusio): d. Syvyysnäkö eli stereopsis: Stereotestit a. LANG I ja II-testi b. TITMUS testi...21 testi KÄRPÄNEN...21 testi RENKAAT...22 testi ELÄIMET c TNO testikirja Maddoxin siipi, Maddox wing Silmien laajennukset...28 Lähdeluettelo...30

3 3 KARSASTUSHOITAJAN PEREHDYTYSKANSIO Tervetuloa uusi työntekijä! Olemme koonneet sinua varten perehdytysmateriaalia. Löydät tästä kansiosta pääpiirteissään sen tiedon, jota tulet tarvitsemaan alkuvaiheessa karsastushoitajana toimiessasi tai opiskellessasi karsastuspotilaan hoitoa. Löydät tätä kansiota täydentävää lisätietoa osastolla olevista silmätautien kirjoista (Saari, K.M. [toim.] Silmätautioppi ja Yanoff & Duker [toim.]: Ophthalmology), sekä erilaisista verkkojulkaisuista, samoin kuin alan lehdistä. Osastolle on tilattu tällä hetkellä seuraavat lehdet: Silmähoitaja, American Journal of Ophthalmology, Survey of Ophthalmology ja Ophthalmology. Tietoa löytyy etsimällä ja kyselemällä. Oma aktiivisuus on liikkeelle paneva voima. Karsastushoitajan perehdytysrunko etenee sisällysluettelon ja karsastuskaavakkeen (Liite 1.) mukaisesti. Kussakin kappaleessa kuvataan aluksi asianomaisen tutkimuksen eteneminen ja tutkimustulokset. Tutkimustilanteessa voit kuitenkin edetä sinulle itsellesi ja potilaallesi sopivassa järjestyksessä. Oppaan lukuohje: Opas on rakennettu niin, että kunkin kappaleen alussa on kuva tutkimusvälineistä tai tutkimuksen suorittamiseen liittyviä kuvia. Kuvien jälkeisissä ohjeissa kuvataan tutkimuksen suorittaminen ja tutkimustulosten tulkinta. Kappaleiden lopussa on lähdetiedot. Lähdeluettelossa, oppaan loppuosassa, on kustakin aiheesta suositeltavaa itseopiskelumateriaalia ja tiedonhakusivustoja. Perehtyminen kannattaa aloittaa lukemalla ensin projektiraportti ja sen jälkeen tutustumalla kuhunkin tutkimukseen erikseen. Kunkin karsastustutkimuksen suorittaminen näytetään sinulle ensin kädestä pitäen ja vasta sen jälkeen pääset itse harjoittelemaan. Voit lisätä omaan perehdytysmateriaaliisi sinulle tärkeitä lisätietoja ja omia havaintoja. Tässä kansiossa ei ole kuvattu kaikkia karsastustutkimusten tekemiseen liittyviä yksityiskohtia, koska ihmisen tutkimus on todella monivaiheinen ja monimutkainen kokonaisuus, eikä kaikkia eteen tulevia tilanteita voi opetella ja ottaa huomioon etukäteen. Olemme kuitenkin perehdyttäjinä sinun tukenasi, joten toivomme, että kysyt sinua askarruttavista asioista. Autamme sinua ja otamme yhdessä asioista selvää!

4 4 KARSASTUSKAAVAKE Tässä osiossa esitellään karsastuskaavakkeen tutkimukset, siinä järjestyksessä, kuin ne kaavakkeessa ovat. Nämä kaikki tutkimukset sisältyvät täydelliseen karsastusstatukseen. Tutkimukset kuvataan yksityiskohtaisesti, jotta se helpottaisi perehtymistäsi karsastushoitajan työhön. Tutkimustulosten kirjaaminen käydään kohdittain läpi perehdytyksen aikana. Projektiraportista löydät laajemmin pohjatietoa ja yksityiskohtia, erityisesti näöntutkimisesta, karsastuksesta ja amblyopiasta. (Liite 1. Karsastuskaavake) 1. Henkilötunnus, potilaan nimi - käytetään henkilötarraa tai kirjoitetaan käsin 2. Päivämäärä, tutkijan nimi tai nimikirjaimet - kirjataan sovitusti 3. Näkö näön tutkiminen ja tulkinta Karsastuspoliklinikalla näöntarkkuuden eli visuksen (V) tutkiminen suoritetaan ilman laseja (il.). Mikäli potilaalle on määrätty silmälasit, silloin näkö luonnollisesti tutkitaan niillä (ol.), siitäkin huolimatta, että esimerkiksi potilas sanoo, ettei näe silmälaseillaan hyvin. Mikäli potilaan silmälasit ovat rikki, tai eivät ole mukana, pyritään selvittämään niiden vahvuudet, ja näöntarkkuus tutkitaan potilaan omilla silmälasivahvuuksilla koesangoissa (koes.). Karsastuspoliklinikalla potilailta tutkitaan yleensä vain kaukonäöntarkkuus. Näöntutkimuksessa käytetään sovitusti LH-taulua, lasten kuvia, E-taulua tai numeroita potilaan ikätason mukaisesti. Saatu visus merkitään ylös sovitusti, esimerkiksi 1.0 (3/5) ol. E-kirjaimilla, eli potilas näkee E-kirjaimista 1.0 riviltä kolme merkkiä viidestä omilla laseilla. Ihan pieniltä vauvoilta ei tutkita visusta. 1-2 vuoden ikäisiltä pieniltä lapsilta, näöntarkkuus pyritään tutkimaan leluilla ja lampuilla, houkutellen. Tutkitaan, seuraako lapsi

5 5 lelua, kasvoja, ja antaako peittää molempia silmiä. Lisäksi tarkkaillaan, seuraako lapsi lelua toinen silmä peitettynä, vai hermostuuko hän silmien peittämiseen. Hermostuuko lapsi erityisesti toisen silmän peittämiseen? Lähteekö lapsi seuraamaan lelua ja kuinka kauas lelun saa viedä, että lapsi vielä seuraa kohdetta. Tulkinta: o jos lapsi pystyy fiksoimaan eli katsomaan ja seuraamaan lelua voisi päätellä, että lapsi näkee fiksoivalla silmällä tiettyyn etäisyyteen. o jos lapsi hermostuu toisen silmän peittämiseen tämä voi viitata siihen, että peitetyssä silmässä on parempi visus tai kyseessä oleva silmä on tähtäävä, johtava silmä. Lapset 2 v. ylöspäin näöntarkkuus tutkitaan LH-taululla, monokulaarisesti (yhdellä silmällä kerrallaan). Tutkimus aloitetaan binokulaarisesti (molemmilla silmillä) tutustumalla kuvioihin. Tutkimuksen suorittaminen edellyttää, että lapsi osaa puhua tai ainakin osaa näyttää kaikki kuviot, eikä erehdy niissä. Ensin on sovittava kuvioiden nimet. Nimien sopimisen yhteydessä saa käsityksen siitä, millaisella äänellä lapsi vastaa silloin, kun kuviot ovat helpot nähdä. Jos lapsi ei halua vastata puhumalla, sovi muusta vastaamistavasta (näyttäminen yksittäisillä korteilla tai aputaulusta). Mikäli lapsi tulee kontrollikäynnille, voidaan kuvat antaa mukaan kotiin harjoittelua varten. Samalla lapsi voi harjoitella kotona silmän peittämistä. Lapset 4-5 v. ylöspäin näöntarkkuus tutkitaan E-kirjaimilla. Tutkimus aloitetaan kertaamalla E-kirjaimen suunnat lapsen kanssa. Tutkimushavainnot ja saatu visusarvo kirjataan huolellisesti karsastuskaavakkeeseen. Lähde: Saari K.M. & Mäntyjärvi, M. & Summanen, P. & Nummelin, K. 2001,

6 4. Lasit (tähän kirjataan käytetyt silmälasiarvot) 6 Mikäli visus on tutkittu koesangoissa, visus merkitään esimerkiksi seuraavasti: Näkö: V.o.dx 0,8 (koes.) - V.o.sin 0,6 (koes.) Lasit: +2.25, cyl +1.25, axis , cyl +2.0, axis 90 Näkö: V.o.dx 1.0 (ol.) - V.o.sin 0.5 (ol.) , cyl +0.75, axis Refraktio Refraktio tutkitaan yleensä mustuaiset laajennettuina, jolloin puhutaan syklorefraktiosta, koska laajennustippana käytetään syklopentolaattia. (Katso laajennusohje kohdasta 14). Lääkäri merkitsee saamansa refraktioarvon (silmän kliinisesti määritelty taittovirhe) tähän kohtaan ja määrää lasit refraktioarvon perusteella. Silmälasimäärityksessä saadusta refraktioarvosta vähennetään tarvittaessa 0.5 dioptriaa (D). plus- vahvuudesta vähennetään o.a. tarpeen mukaan miinus-vahvuudesta ei vähennetä, vaan saatu refraktio on silmälasiarvo. Huomio: Lapsen amblyopian hoidossa pyritään mahdollisimman täydelliseen refraktiovirheen korjaukseen amblyoopissa silmässä ja säännöllisen silmälasien käyttöön. Määrättyjä silmälaseja on opeteltava pitämään, tämä on erityisen tärkeää silloin, kun esimerkiksi lapsi saa ensimmäiset plus-voimakkuuksilla varustetut silmälasit. Lasta tulee motivoida lasien pitoon, sillä lapsen näönkehitys tapahtuu lähinäön kehittymisen kautta. Toisin sanoen, kun lapsi oppii näkemään lähelle, hänen kaukonäkönsä paranee sitä kautta. Muista lapsen ja vanhempien ohjaus ja kerro maksusitoumusasiat erillisen ohjeen mukaisesti. Lähde: Erkkilä 2001, 325; Uuden työntekijän perehdytys silmätautien klinikkaan Opas. Länsi-Pohjan keskussairaala. Silmätaudit.

7 7 6. Fiksaatio Lääkäri tutkii silmänpohjan fiksaatio-kohdan ja merkitsee rastilla lomakkeelle tähän kohtaan. Lääkäri pyytää potilasta katsomaan oftalmoskoopin valoon, jolloin valo heijastuu silmänpohjaan, siihen kohtaan, jolla potilas fiksoi. Valon pitäisi osua tarkan näkemisen alueelle (keskeisesti foveolaan eli tarkannäkemisen alueen keskikohdalle). - mikäli kyseessä on esim. amblyooppi silmä, johon on ehtinyt kehittyä palautumaton silmän välittämän kuvan häviäminen tajunnasta, fiksaatiokohta osuu keskuskuopan ulkopuoliselle alueelle (extrafoveaalinen fiksaatio). - karsastajalla yleensä poikkeaman suunta keskuskuopasta vastaa karsastuksen suuntaa. Katso karsastuskaavakkeesta lääkärin merkitsemä fiksaation paikka. Lähde: Erkkilä 2001, Peittokoe Peittokoe-osioon kirjataan tietoa kolmesta eri havainnosta. Aluksi havainnoidaan pään ja silmien asento primääritilanteessa, sitten tehdään peittokoe lähelle ja kauas. Havainnot kirjataan ylös. Esimerkiksi: pää ja silmät suorassa / pää suorassa / silmät: alternoiva uloskarsastus Pään ja silmien asento Havainnoidaan missä asennossa lapsi/potilas pitää päätä primääritilanteessa eli näöntarkkuuden tutkimisen aikana ja silloin, kun potilas istuu luonnollisessa asennossa tutkimustuolissa. - kallistuuko pää ja mihin suuntaan? Kolme mahdollista akselia: 1. kasvot kääntyneet oikealle tai vasemmalle 2. leuka noussut ylös tai painunut alas 3. Pää kallistuu toiselle olkapäälle

8 8 okulaarinen kenokaulaisuus? karsastusperäinen kenokaulaisuus? nystagmusperäinen kenokaulaisuus? taustaselvitys: myös muu syy mahdollinen. pään nyökkääjälihas, skolioosi? Anamneesi: o Alkamisaika? Milloin poikkeava pään asento on huomattu? o Liittykö silmien käyttöön? o Onko tapa? o Ujostuttaako? o Kasvojen asymmetria? Silmien asento primääritilanteessa, ts. katseen kohdistus tutkitaan kynälampulla, eli tehdään ns. Hirschbergin testi, jolloin potilasta pyydetään katsomaan kohtisuoraan kynälamppuun, jota pidetään n. 40 cm:n etäisyydellä. Kokeessa tarkkaillaan sarveiskalvoilta tulevia valoheijasteita. Silmien ollessa suorassa, valoheijaste sijaitsee mustuaisaukossa symmetrisesti, tavallisesti hiukan mustuaisen keskipisteestä nasaalisesti (nenään päin). Jos toisen silmän valoheijaste on mustuaisaukon ulkoreunassa, kyseinen silmä karsastaa sisäänpäin. Jos valoheijaste tulee mustuaisaukon sisäreunasta, kyseinen silmä karsastaa ulospäin. Tämä testi paljastaa näkyvän, eli ilmeisen karsastuksen, ei piilokarsastusta. Yhden mm:n poikkeama toiseen silmään verrattuna vastaa 7 astetta, eli noin 15 prismadioptriaa,. tai vastaavasti 1 dioptria vastaa n. 0.6 astetta. Lähde: Hietanen, J. & Hiltunen, R. & Hirn, H. 2005, ; Erkkilä 2001, Huomioi ja kirjaa myös silmäluomien virheasennot (ptoosi yms.). - epicantuspoimut, etenkin pienillä vauvoilla ja nenäselän leveys, jos siinä huomioitavaa.

9 9 Kuva 1. Epicantuspoimu. Kuvalähde: Epicantuspoimut on silmän sisänurkkaa peittävää yläluomen poimuuntunutta ihoa. Epicantuspoimut ovat normaaleja löydöksiä ihan pienillä lapsilla ja hyvin yleisesti aasialaistaustaisilla lapsilla on epicantuspoimut. Toisaalta on huomattava, että epicantuspoimut voivat näkyä erirotuisilla pienillä lapsilla, ennenkuin nenänselkä tai nenänsilta alkavat kehittyä. Downin syndroomaa epäillessä epicantuspoimut ovat diagnostinen löydös Peittokoe lähelle - välineet: kynälamppu, pieni spaattelin päässä oleva kuva, kynä, pahvikortti ja näkötaulu. Potilasta pyydetään katsomaan tutkijan kädessä olevaan kynälamppuun tai pieneen kuvaan. Silmiä peitetään vuorotellen ja seurataan silmien liikkeitä. Ensin toinen silmä peitetään pahvikortilla tai kädellä. Jos ei-peitetty silmä tekee korjausliikkeen joko sisältä ulos tai ulkoa sisään, kyseinen silmä karsastaa (= ilmeinen karsastus sisään- tai ulospäin vastaavasti). Jos molemmat silmät tekevät hitaan korjausliikkeen peiton poistamisen jälkeen, on kyseessä vuorotteleva karsastus. Jos mitään liikettä ei tapahdu, silmät eivät karsasta, tai kyseessä on ilmeinen karsastus. Ilmeisessä karsastuksessa toinen silmä katsoo kohdetta ja toinen silmä on jatkuvasti karsastusasennossa. Mikäli peitettynä ollut silmä tekee peiton poistamisen jälkeen nopean korjausliikkeen, kysymyksessä on piilokarsastus.

10 10 Karsastuskulman suuruudella ei ole toiminnallisen heikkonäköisyyden kehittymisriskin kannalta merkitystä. Pienikulmainenkin karsastus voi aiheuttaa vaikeasti hoidettavan toiminnallisen heikkonäköisyyden. Oleellisempaa on karsastuksen pysyvyys. Karsastaako jompikumpi silmä jatkuvasti, vai onko karsastus ajoittaista, esimerkiksi ilmeneekö karsastus vain väsyneenä? Leikkausta harkittaessa karsastuskulman suuruudella on ratkaiseva merkitys. Piilokarsastus ei aiheuta toiminnallista heikkonäköisyyttä, mutta voi suurikulmaisena ja oireisena vaatia leikkaushoitoa. Oireeton pienikulmainen piilokarsastus ei edellytä jatkotutkimuksia tai seurantaa. Merkintä esimerkiksi: Alternoiva sis.kars. Δ+15 / Ilmeinen oikean silmän uloskarsastus Δ Peittokoe kauas Potilasta pyydetään katsomaan esim. näkötaulussa tai kauempana tutkijan selän takana olevaa kuviota. Molempia silmiä peitetään vuoronperään, kuten peittokokeessa lähelle. Johtopäätökset ovat samat silmien liikkeiden mukaisesti. Merkintä: esim. Esoforia Δ pieni tai suuri / Alternoiva sis.kars Δ+20, oikea myös ylhäältä alas. Piilokarsastuskulman suuruutta on peittokokeen yhteydessä vaikea määrittää, sillä korjausliike tapahtuu niin nopeasti. Katso myöhemmin kohta Maddoxin siipi. 8. Silmän liikkeiden tutkiminen Silmän liikkeistä vastaa 4 suoraa ja 2 vinoa tahdonalaista lihasta. Silmälihakset ovat: musculus rectus nasalis (rn tai r.n. tai rm), sisäsuora silmälihas kääntää silmää sisäänpäin musculus rectus temporalis (rt tai r.t.tai rl), ulkosuora silmälihas kääntää silmää ulospäin musculus rectus superior (rs tai r.s.), yläsuora silmälihas kääntää silmää ylöspäin, lisäksi lihaksella on silmää sisäänkiertävä ja sisäänpäin kääntävä vaikutus musculus rectus inferior (ri tai r.i.), alasuora silmälihas - kääntää silmää alaspäin, lisäksi kiertää silmää ulospäin sekä kääntää sisäänpäin

11 11 musculus obliquus superior (os tai o.s.), ylävino silmälihas - kiertää silmää sisäänpäin, lisäksi kääntää silmää myös alas ja ulos musculus obliquus inferior (oi tai o.i.), alavino silmälihas - kiertää silmää sisäänpäin, lisäksi kääntää silmää ylöspäin ja ulospäin Tutkittaessa silmien liikkeitä, tutkittava seuraa silmillään esim. tutkijan sormenpäätä tai kynän kärkeä. Potilaan on pidettävä päätä paikoillaan ja suorassa. Tutkija voi kohottaa potilaan silmäluomia, jotta katsesuunnat alas, alas oikealle ja vasemmalle näkyisivät paremmin. Silmän liikkeiden tutkimuksessa käytetään H-kirjaimen muotoista liikerataa, jolloin suorien silmälihasten toiminta ei haittaa vinojen silmälihasten tutkimista. Löydöksiä kirjattaessa voidaan käyttää pelkästään + tai merkkiä lihasten kohdalla tai seuraavanlaista merkintätapaa (kuvan lyhenteet vastaavat oikean silmän lihaksia): Lihasten kohdalle merkitään toiminnan muuttuminen: Yksi miinusmerkki = jonkin verran normaalia heikompi liike Kaksi miinusta = huomattavasti heikompi Kolme miinusta = lihas ei toimi lainkaan Samoin + -merkkejä voidaan käyttää, jos lihaksen toiminta on voimistunut. Kun silmät ovat suorassa ja liikkeet normaalilaajuiset merkitään tai kirjoitetaan: silmät suorassa. Lähde: Erkkilä 2001, 308, sekä

12 12 9. Worthin valot Worthin taskulamppu ja punaviherlasit Kuvio 1: Normaali tilanne, ei johtavaa silmää Kuvio 2: Punaiset kuviot, oikea on johtava silmä tai vasen on amblyooppi Kuvio 3: Vihreät kuviot, vasen silmä on johtava silmä tai oikea on amblyooppi

13 13 9. WV, Worthin valot Tutkimuksen suorittamiseen tarvitset puna-viherlasit, WV-lampun ja projektorin, jossa on WV-valot. Worthin testi tunnetaan myös nimellä Worth 4 dots. Worthin valoilla saadaan selville henkilön binokulaarisen näön (yhteisnäön) mahdolliset häiriöt. Lisäksi sillä voidaan helposti selvittää, kumpi silmä on johtava. Punainen merkki nähdään toisella silmällä punasuotimen läpi ja vihreät merkit nähdään vihersuotimen läpi. Valkoinen pallo (kontrollikuvio) näkyy kummankin suotimen läpi katsottaessa, yleensä keltaisena tai valkoisena. Worth taskulamppu on tarkoitettu lähitutkimukseen ja valotaulussa tai projektorissa olevat WV-valot ovat kauas katsomisen tutkimukseen. Sekä lähitestissä että kaukotestissä on neljä kuviota: yksi valkoinen, yksi punainen ja kaksi vihreää. Projektorien tai Worth taskulamppujen valmistajasta riippuen, kuviot voivat poiketa toisistaan, mutta värit ovat aina samat. Osastomme projektoreissa kuviot ovat kuten kuvassa, eli punainen ylhäällä on neliö (suorakulmio), vihreät keskellä ovat ristejä, ja keltainen tai valkoinen kuvio alhaalla, on muodoltaan pallo WV lähelle Potilaalla on päässään punaviherlasit. (oikean silmän edessä punainen linssi ja vasemman silmän edessä vihreä linssi) Tutkija näyttää potilaalle WV-taskulamppua noin 30 cm etäisyydeltä ja pyytää tätä nimeämään näkemänsä kuviot (lukumäärä ja värit). Karsastushuoneessa on lapsia varten taskulamppu, jossa on lapsille mieluisampia kuvioita, eli punainen kuvio on kukan muotoinen, vihreät kuviot ovat auto ja pallo ja valkoinen kuvio on kissan muotoinen. WVlähitesti on lapsille helpompi, kuin kaukotesti WV Kauas Potilaalla on päässä punaviherlasit (oikean silmän edessä punainen linssi ja vasemman silmän edessä vihreä linssi). Tutkija näyttää potilaalle Worthin valot heijastustaulusta tai peilistä ja pyytää tätä nimeämään näkemänsä kuviot (lukumäärä ja värit).

14 14 Tämän tutkimuksen tekeminen tulee arvioida tapauskohtaisesti, etenkin pienten lasten kohdalla tulee olla varmuus värien erottamiskyvystä. Mikäli tutkittava näkee kaikki neljä merkkiä, hänen binokulaarinen näkemisensä on kunnossa. Mikäli näkyvissä on vain kaksi tai kolme merkkiä, on kyseessä toisen silmän supressio, jolloin vahvempi silmä tukahduttaa heikomman silmän tuottaman kuvan. Mikäli kaksi ja kolme merkkiä ilmaantuu tutkittavalle vuoronperään, on kyse vuorottelevasta näöstä. Mikäli tutkittava näkee viisi merkkiä, on kyse binokulaarisesta kahtena näkemisestä. Johtava silmä saadaan selville kysymällä tutkittavalta, minkä värisenä pyöreä pallo (kontrollipiste eli valkoinen kuvio) näkyy. Mikäli piste on punainen ja punasuodin on oikean silmän edessä, on se tällöin johtava silmä. Vasen silmä on vastaavasti johtava, kun pallo näkyy vihreänä. Mikäli pallon väri vuorottelee punaisen ja vihreän välillä tai on oranssinkellertävä, tarkoittaa se sitä, ettei tutkittavalla ole johtavaa silmää. Tulkinta karsastuksessa ja amblyopiassa: Tutkittava näkee oikeat eli punaiset pallot käyttää oikeaa silmää merkintä: oikeat pallot tai 2 kuviota (alin kuvio näkyy punaisena) näkee vihreät eli vasemman silmän kuviot käyttää vasenta silmää merkintä: vasemmat pallot tai 3 kuviota (alin kuvio näkyy yleensä vaaleanvihreänä) näkee vuorotellen punaiset tai vihreät kuviot alternoi eli vuorottelee merkintä: alt.kuviot tai alt.pallot näkee 4 kuviota käyttää molempia silmiä merkintä: 4 kuviota tai 4 palloa näkee viisi kuviota karsastukseen liittyvät kaksoiskuvat tai esim. pareettinen karsastus (tarkista pallojen asento, voit pyytää potilasta esimerkiksi piirtämään kuviot) merkintä: 5 kuviota tai homonyymi sis.kars / homonyymi ulos.kars / V/O tai O/V Lähde: Erkkilä 2001, 312; Mustonen 2001,

15 Konvergenssi Silmien yhteistä kykyä kääntyä sisäänpäin kutsutaan konvergenssiksi. Konvergenssin lähipiste on pisin etäisyys silmän kääntöpisteestä mitattuna, mihin silmät pystyvät konvergoimaan, ennen kuin kohde nähdään kahtena, tai toinen silmä karkaa ulospäin. Mikäli etäisyys eli konvergenssin lähipiste on yli 20 cm, aiheuttaa se yleensä ongelmia, mm. kaksoiskuvia ja päänsärkyä. Konvergenssin vajaatoiminta ilmenee usein myös vaikeuksina lukiessa, kun rivit hyppivät tai katoavat ja lukukohtaa täytyy jatkuvasti hakea uudelleen. Konvergenssin vajaatoimintaa voidaan yrittää korjata ortoptisilla harjoitteilla. Tutkimuksen suorittamiseen tarvitset kynän ja viivoittimen. Konvergenssin lähipisteen mittaus tapahtuu siten, että esim. kynänpäätä tuodaan n. 40 cm päästä kohti tutkittavan silmiä. Tutkittavaa pyydetään katsomaan kynänpäätä ja samalla tarkistetaan, että tutkittavan kummatkin silmät todella katsovat kynänpäähän. Kynää tuodaan hiljalleen kohti tutkittavan silmiä tiiviisti seuraten, ettei kumpikaan silmä karkaa. Tutkittavaa pyydetään kertomaan, milloin kynänpää näkyy kahtena tai toinen silmä karkaa eli devioi. Kun tutkittava ilmoittaa kynänpään näkyvän kahtena tai kun toinen silmä karkaa ulospäin (devioi), pysäytetään kynä ja tarkistetaan etäisyys kynänpäästä silmän kääntöpisteeseen. Etäisyyden saa helposti mitattua viivoittimella ja mitattu etäisyys kirjataan ylös. Konvergenssin lähipisteen normaali etäisyys on n cm. Ikänäköisillä henkilöillä täytyy muistaa tarkistaa ja tarvittaessa korjata lähilisä, jotta testi toimii oikein.

16 11. Synoptophori 16

17 Synoptophori Karsastuksen tutkimislaite, jossa voidaan tarjota toisiaan täydentävät kuvat oikealle ja vasemmalle silmälle silmien asennosta riippumatta. Karsastuskulman suuruus määritetään synoptophorissa objektiivisesti ja subjektiivisesti. Synoptophorissa tutkitaan myös silmien yhteistyö ja syvyysnäkö. Valmistaudu synoptophoritutkimukseen seuraavasti: 1. Vapauta katseluputket avaamalla lukko. 2. Säädä kojeen katseluputket potilaan mustuaisväliä vastaavaksi (valoheijasteet suurin piirtein keskellä mustuaista). 3. Aseta leukatuen korkeus sopivaksi. 4. Aseta leukatuki siten, että potilaan silmät tulevat mahdollisimman lähelle katseluputkia. 5. Säädä otsatuki niin, että asento on kohdallaan (leuka, silmät ja otsa paikoillaan). 6. Tarkista, että kaikki osoittimet ovat nollassa/perusasennossa. 11.a. Objektiivisen kulman mittaaminen (Obj): Tutkimuksessa käytetään punareunaisia slideja (esim. auto ja talli) 1. Kehota potilasta katsomaan putkessa oleviin kuviin. 2. Tarkista, että potilas fiksoi oikein (näkee kuvat), vilkuttamalla vuorotellen valoa molempien silmien kuvissa. 3. Sammuta valo toisesta kuvasta painamalla toinen väläytysvalonappi pohjaan. 4. Kehota potilasta katsomaan valaistuna olevaan kuvaan. 5. Potilas fiksoi => vilkuta valoa muutaman kerran ja kun fiksaatio pysyy, sammuta valo ja vapauta toisen silmän edessä sammuksissa oleva valo. 6. Seuraa silmässä tapahtuvaa korjausliikettä. 7. Siirrä katseluputkia niin että korjausliikettä ei enää tule (siirto voi olla sisään, ulos, ylös tai alas). 8. Kun korjausliikettä ei enää tule, luetaan mitta-asteikolta lukemat eli kulman suuruus asteina. jos siirrät katseluputkea sisäänpäin, on kyseessä sisäänkarsastus = + kulma,

18 18 ulospäin uloskarsastus = - kulma Tutkimus suoritetaan molemmilla silmillä erikseen. tulos merkitään: Fo= fixoi oikealla, jolloin tutkitaan vasemman silmän korjausliikettä ja Fv= fixoi vasemmalla ja silloin tutkitaan oikean silmän liikettä esim. Fo= +5º, fv= +8º ylä- alasuunnassa merkitään: O/V= oikea ylös, vasen alas V/O = vasen ylös, oikea alas poikkeus jos toinen silmä on amblyooppi, tutkimus suoritetaan vain paremman silmän fiksoidessa, siirtämällä katseluputkea siten, että korneaheijasteet ovat keskellä mustuaisia 11.b. Subjektiivisen kulman mittaaminen (Subj): Kulma mitataan samoilla punareunaisilla slideilla kuin objektiivisen kulma mittauksessa. Potilaan annetaan itse siirtää kädensijasta siten, että kuvat tulevat kohdakkain, esim. auto on tallissa (oviaukon keskellä). Tarvittaessa tutkija voi siirtää autoa niin että lapsi kertoo, kun auto on tallissa. Jos kuvat eroavat toisistaan, on verkkokalvon korrespondenssi poikkeava, poikkeuskulma = kulmien välinen ero. o potilas valitsee subjektiiviseksi kulmaksi ±0:sta poikkeavan kulman o poikkeama voi olla + (sisäänpäin) (ulospäin) ylöspäin tai alaspäin 11.c. Fuusiokulman mittaaminen (Fuusio): Tutkimuksessa käytetään vihreäreunaisia slideja Hoitaja tai potilas itse kääntää kädensijasta niin, että fuusiokuvat sulautuvat yhdeksi eli esim. yksi kissa, jolla on korvat ja häntä. FΔ = ± 0º (normaali perusasento). ADDuktio saadaan, kun fuusiokulmasta (alkuasennosta) lähennetään kuvia, kunnes kuva hajoaa (silmät erkanevat ja potilas katsoo toisella silmällä tai vuorotellen). Normaali ADD = Merkintä: FΔ ± 0 ADD 20 ABDuktio: fuusiokulmasta loitonnetaan kuvia ulospäin, kunnes kuva hajoaa.

19 19 Normaali ABD n 5º astetta Merkintä: : FΔ ± 0 ABD 6 11.d. Syvyysnäkö eli stereopsis: Käytetään keltareunaisia slideja Potilas ilmoittaa millaisen syvyysvaikutelman hän havaitsee kuvasta, esim. kummalla puolen verkkoa pallo on ja huomaako tutkittava eron, kun slideja käännetään toisin päin. tämä on yhteisnäön hienoin aste Synoptophoritutkimus-ohjeen ovat laatineet esh Liisa Rytkönen ja esh Kaija Hirvonsalo, L-PKS.

20 Stereotestit Lang I Lang II TITMUS-testit (renkaat, eläimet, kärpänen) ja polaroid-lasit

21 Stereo - stereotestit Lang I ja II-stereotestit. Lang-testikortteja katsotaan ilman erityislaseja. Kortit ovat valmistettu niin, että niissä on ikään kuin sylinterilinssin elementit. Lang-kortit sopivat erityisesti pienille lapsille ja vauvoille. Kaikki stereotestit tulee tehdä hyvässä valaistuksessa. 12 a. LANG I ja II-testi - tutkija pitää korttia 30 cm päässä tutkittavasta - korttia ei anneta potilaan omaan käteen - tutkija pyytää potilasta nimeämään kortista löytämänsä kuviot - tähti on kontrollikuvio, joka pitäisi näkyä aina. Tähden potilas näkee monokulaarisestikin (yhdellä silmällä). Tulkinta: Mikäli potilas pystyy näkemään stereona, hän löytää korttien kuviot. Lang I: TÄHTI, kissa, auto Lang II: TÄHTI; kuu, auto ja norsu. Merkintä Lang II: + (positiivinen) tai - (negatiivinen) 12 b. TITMUS testi Kolme polaroid- kuvaa (kärpänen, renkaat ja eläimet) ja polaroid-lasit, joilla katsotaan testiä. testi KÄRPÄNEN sopii erityisesti pienille lapsille pyydä potilasta ensin osoittamaan kärpäsen siivet ja sen jälkeen ottamaan kärpäsen siivestä kiinni Tulkinta: Mikäli potilas näkee kärpäsen stereona, hän yrittää ottaa siivestä kiinni ilmasta, toisin sanoen kärpänen nousee irti alustasta kärpänen näyttää elävältä. Pienet lapset saattavat jopa pelästyä isoa ja elävännäköistä kärpästä. merkintä: Kärp: + (positiivinen) tai - (negatiivinen)

22 22 testi RENKAAT koostuu yhdeksästä neljän renkaan ryhmästä (1 9) yksi rengas on ikään kuin korkeammalla tai syvemmällä pyydä potilasta osoittamaan, kustakin ryhmästä se rengas, joka on korkeammalla tai syvemmällä (yksi rengas nousee ylemmäksi) tarkin testi, käytetään yleensä aikuisille Tulkinta: Mikäli potilas näkee renkaat stereona, hän pystyy osoittamaan oikean renkaan merkintä: Renkaat: + (positiivinen) tai - (negatiivinen) testi ELÄIMET koostuu kolmesta rivistä eläimiä kullakin rivillä on viisi eläintä yksi eläin kullakin rivillä on ikään kuin ylempänä (nousee alustasta) A-rivi on helpoin (400 kaarisekuntia.) ja C-rivi on vaikein (100 kaarisekuntia) Tulkinta: Mikäli potilas pystyy näkemään eläimet stereona, hän pystyy osoittamaan oikeaa eläintä. A-rivi: kissa, B-rivi: kaniini, C-rivi: apina merkintä: Eläimet: + (positiivinen) tai - (negatiivinen)

23 12.c TNO testikirja 23

24 c. TNO stereotestikirja Tutkimus tehdään seitsemän taulun testikirjalla ja puna-viherlaseilla. TNO-testin stereotaso-sivuilla ei ole yhden silmän vihjeitä (monocular clues), joten TNO-testi antaa oikeampia mittaustuloksia stereonäkemisen tasosta, kuin Titmus-testi. testi on kehitetty lasten (iältään 2, 5 5 vuotta) stereonäkemisen testaamiseen o testi on vaikea ihan pienille lapsille! kussakin taulussa on erilaisia kuvioita (ympyröitä, ristejä, kolmioita, neliöitä yms.) taulujen kuvioita voi nähdä myös ilman erikoislaseja, mutta stereovaikutelman pystyy näkemään vain puna-viher-silmälaseilla ensimmäiset kolme taulua mittaavat stereonäkemisen kykyä viimeiset neljä taulua mittaavat stereonäkemisen herkkyyttä stereonäkökyvyssä on kyse retinaalisesta korrespondenssista ja sitä mitataan kaarisekunteina Testi tulee tehdä hyvässä valaistuksessa. Tutkittava katsoo kuvia 40 cm. etäisyydeltä, päässään puna-viher-lasit. Kuvat tulee näyttää potilaalle suoraan edestäpäin, jolloin katseltava kuva on aukeamalla oikealla. Kuvioiden tulee nousta alustasta. Kuvia voi näyttää myös ylösalaisin, jolloin syvyysvaikutelma vaihtuu, eli kuviot ovat ikään kuin syvemmällä. Taulut I IV katsotaan ensin. taulu I taulu II taulu III Kaksi perhosta, yksi näkyvä perhonen ja toinen piilossa. Pyydä potilasta osoittamaan piilossa oleva perhonen (joka on oikealla alareunassa). Neljä erikokoista palloa, joista kaksi palloa näkyvissä. Vain suurin ja toiseksi pienin ovat stereokuvioita. Pyydä potilasta osoittamaan ensin pienin pallo ja sitten suurin (Suurin oikealla ylhäällä, toiseksi pienin siis vasemmalla alhaalla). Taulun keskellä näkyvissä risti. Ristin ympärille on piilotettu neljä kuviota pallo, ruutu, kolmio ja neliö. Aukeamalla vasemmalla ovat kuvat piilossa olevista kuvioista. Pyydä potilasta katsomaan ensin näkyvät vasemman sivun kuviot ja sen jälkeen osoittamaan oikealta sivulta ne kuviot, jotka hän löytää. Kannattaa aloittaa rististä, jolloin samalla voi varmistaa, että potilas ymmärtää tehtävän.

25 25 taulu IV Tämä on suppressiotesti, jossa näkyvissä on kolme palloa (yksi pieni keskellä ja isommat pallot sekä oikealla että vasemmalla). Jos potilas näkee vain kaksi, kysy kumpi pallo on suurempi. Mikäli oikealla oleva pallo on suurempi, tuolloin oikea silmä on johtava silmä ja päinvastoin. taulu V VII Näissä tauluissa testikuvio on pallo, josta puuttuu kappale tai sektori. Taulun V aukeamalla on kuva testikuviosta. Tauluissa stereonäkemisen herkkyys ilmenee kuudella eri syvyysasteella, jotka mitataan kaarisekunteina. Testikuvat ovat testikirjan sivulla 2. taulu V Taulussa on neljä testikuviota, ylärivissä olevat kaksi kuviota ovat 480 kaarisekuntia (vasen kuvio: pala/sektori puuttuu alhaalta ja oikea kuvio: vasemmalta) ja alarivin kuviot ovat voimakkuudeltaan 240 kaarisekuntia (vasen kuvio: pala/sektori puuttuu ylhäältä ja oikea kuvio: pala/sektori puuttuu alhaalta) Taulu V pitää tulkita hyväksytty/hylätty-periatteella, eli mikäli potilas ei läpäise taulun V testiä, niin tutkimusta ei kannata jatkaa! taulu VI Taulussa on neljä testikuviota, ylärivissä olevat kaksi kuviota ovat 120 taulu VII kaarisekuntia (vasen kuvio: pala/sektori puuttuu ylhäältä ja oikea kuvio: pala/sektori puuttuu vasemmalta) ja alarivin kuviot ovat 60 kaarisekuntia (vasen kuvio: sektori puuttuu oikealta / oikea kuvio: sektori puuttuu oikealta). Taulussa on neljä testikuviota, ylärivissä kaksi kuviota jotka ovat 30 kaarisekuntia (vasen kuvio: pala/sektori puuttuu alhaalta ja oikea kuvio: pala/sektori puuttuu oikealta) ja alarivin kaksi kuviota ovat 15 kaarisekuntia (vasen kuvio: sektori puuttuu ylhäältä / oikea kuvio: sektori puuttuu vasemmalta). Lähde: TNO test for stereoscopic vision Fourth edition. Laméris Utrecht.

26 13. Maddoxin siipi, Maddox wing 26

27 MS eli Maddoxin- siipi eli lähiforiatesti, Maddox Wing Maddox-siivellä (MS tai MW) saadaan mitattua lähietäisyydelle forioiden (piilokarsastuksen) määrä ja laatu. Testillä pystytään selvittämään sekä horisontaali- että vertikaalipoikkeamat suoraan prismadioptrioina. Refraktio lähelle näkemiseen on hyvä olla korjattuna, ts. mikäli potilaalla on lukulasit tai lapsella plus-lasit, niin tutkimus suoritetaan lasit päässä. Tutkittavaa pyydetään ottamaan laite vasempaan käteensä ja asettamaan se silmille. Tarkista, että laite on kohtisuorassa tutkittavan kasvoja vasten kuvan osoittamalla tavalla, ja että valaistus on riittävä. Potilaalta kysytään, mitä numeroa valkoinen nuoli osoittaa viivan yläpuolella. Tämän jälkeen kysytään, mitä numeroa punainen nuoli osoittaa. Valkoinen nuoli näyttää horisontaalisuunnan poikkeaman määrän. Parilliset numerot merkitsevät uloskarsastusta (eksopoikkeamaa eli exoforiaa), kun taas parittomat sisäänkarsastusta (esopoikkeamaa eli esoforiaa). On huomioitava, ettei tutkittava tulkitse testiä ja vastaa nuolen osoittavan seitsemää, vaikka todellisuudessa nuoli osoittaa pistettä numeroiden 6 ja 8 välissä, joka tarkoittaa 7 prismadioptrian exopoikkeamaa. Ylä-ala suunnassa punaisen nuolen ollessa nollan alapuolella, tarkoittaa sen osoittama lukema oikean silmän ylöskarsastusta (hyperforia eli o/v), ja vastaavasti vasemman alaskarsastusta (hypoforia). Mikäli punainen nuoli on nollan yläpuolella, on vastaavasti kyseessä vasemman silmän ylöskarsastus (hyperforia eli v/o). Lopuksi voidaan tutkittavaa vielä pyytää asettamaan oikealla sivulla sijaitseva punainen osoitin vaakasuoraan suhteessa valkoiseen vaakasuoraan viivaan. Mikäli tutkittava jättää osoittimen vaakatasosta poikkeavaan asentoon, voidaan asteikolta lukea sykloforian (kiertokarsastuksen) määrä prismadioptrioina. Kiertokarsastus voi olla joko silmän kiertosuunta sisäänpäin (insyklo) tai silmän kierosuunta ulospäin (ekssyklo). Sykloforiaa ei voida korjata, mutta on hyvä kirjata ylös sen määrä ja tiedostaa normaalista poikkeavat lukemat, koska sykloforia voi olla yksi epämääräisten oireiden lähde.

28 Silmien laajennukset Silmän taitteisuuden ja silmänpohjan tutkimista varten lapsen mustuaiset laajennetaan syklopentolaattitipoilla. Syklopentolaatti lamauttaa mustuaisen mukauttamiskyvyn, jotta silmien taitteisuus saadaan luotettavasti tutkittua. Lasten refraktio tutkitaan lähes aina mustuaiset laajennettuina. Laajennustipat laitetaan alkututkimuksen jälkeen molempiin silmiin ja niiden vaikutusaika on minuuttia. Valmistele lapsi ja aikuinen mustuaisten laajennukseen kertomalla mitä teet. Seuraavat asiat on hyvä kertoa: o tipat kirvelevät aina, toisilla enemmän kuin toisilla o voi sanoa, että joillakin tipat kutittaa ja joillakin hieman kirvelee o tipat tuntuvat lähes aina kylmiltä (pidetään huoneenlämmössä) o tippojen jälkeen ei näe lähelle. Lähinäkö palautuu lähes kaikilla jo seuraavana päivänä o silmät ovat valonarat (auringolle, kirkkaille valoille) tutkimuspäivänä o joskus tipat nukuttavat o joskus lapsi voi muuttua erityisen kärttyiseksi tippojen vaikutuksesta o olisi hyvä, jos lapsella olisi mukanaan aurinkolasit (valot eivät häikäisisi niin paljon) o lapsi on hyvä asetella aikuisen syliin napakasti ns. vauva-asentoon, jossa lapsi lähes makaa o tipat olisi hyvä saada laitettua nopeasti ja ilman suurta itkua! (kyyneleet huuhtelevat laajennustipat helposti pois silmästä ja toivottua laajennusta ei saavuteta) Aloita lasten laajennus Obucainilla (puudustutippa) tehostaa ja nopeuttaa laajennustippojen vaikutusta. 1. Obucain x 1 o.a. 2.a. Syklo 0.5 % x 2 o.a. (alle 2 vuotiaille) 2.b. Syklo 1 % x 2 o.a. ( yli 2 vuotiaille) x 2 (-3) - pidä tiputusten välillä noin 2-5 minuutin tauko Lääkärin vastaanoton jälkeen karsastushoitaja antaa potilaalle ja hänen omaisilleen ohjeet lääkärin määräämistä jatkotoimenpiteistä. Jatkohoito-ohjeet voivat olla esimerkiksi: silmälasien hankinta

29 29 o lapsi saa maksusitoumuksen taittovirheen vuoksi hankittaviin silmälaseihin. Lasten silmälasit korvataan Valtava-lain perusteella. Maksusitoumus korvaa 75 silmälasien sangoista ja peruslinsseistä. Sairaala tekee vuosittain ostopalvelusopimukset tiettyjen silmälasiliikkeiden kanssa, joista silmälasit voidaan ostaa maksusitoumuksella. peittohoito seuraava kontrolliaika jatkohoito ortoptisen hoidon aloitus tai harjoitusten ohjaaminen

30 Lähdeluettelo ja suositeltava itseopiskelumateriaali aihepiireittäin: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ulkoiset internet-sivut löytyvät osoitteesta: Intranet-sivuille pääsee sairaalan sisältä. Näöntarkkuuden tutkiminen: Erkkilä, H Internetlähde: Hietanen, Jaana & Hiltunen, Riitta & Hirn, Heli Silmähoidon käsikirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki. 30 Hyvärinen L Tietoa näkötesteistä ja näön tutkimisesta neuvolassa sekä vanhemmille että neuvoloiden henkilökunnalle. Verkkojulkaisu: näkötoimintojen seuranta neuvolassa Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. Verkkojulkaisu luettu osoitteesta: df Marin, Lene Att mätä syn. Karolinska institutet. Stockholm. Saari, K.M. & Mäntyjärvi, Maija & Summanen, Paula & Nummelin, Kari 2001, Silmän tutkiminen Teoksessa: Saari, K. M. (toim.) Silmätautioppi. Kandidaattikustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, löytyy hoito-ohjelma mm. lasten näön tutkimisesta ja karsastuksesta. Kuva 1. Kuvalähde: Suositeltavaa lukemista karsastuksesta: Erkkilä, Heikki 2001, Karsastus. Teoksessa: Saari, K. M. (toim.) 2001, Silmätautioppi. Kandidaattikustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, https://oa.doria.fi/handle/10024/3961/browse-subject?startswith=silm%c3%a4t 16dd13a75909c76dae Kivelä, Tero Toiminnallinen heikkonäköisyys ja karsastus.

31 %B6isyys_ja_karsastus 31 Lappi, Marjatta Karsastuksen tutkimus ja hoito. Duodecim 2001; Mustonen, Eila 2001, Neuro-oftalmologia ss Teoksessa: Saari, K. M. (toim.) 2001, Silmätautioppi. Kandidaattikustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Saari, K. M. 2001, Yleistaudit ja silmä ss Teoksessa: Saari, K. M. (toim.) 2001, Silmätautioppi. Kandidaattikustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. (erittäin hyviä animaatioita) Muut lähteet ja suositeltavaa lukemista amblyopista: Early screening for amblyogenic risk factors lowers the prevalence and severity of amblyopia Maya Eibschitz-Tsimhoni, Tatiana Friedman, Joel Naor, Naomi Eibschitz, Zvi Friedman. Journal of AAPOS. August 2000 (Vol. 4) Issue 4, Pages Itenetlähde:http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ympa/issues/contents?issue_k ey=s (05)x Erkkilä, Heikki Toiminnallinen heikkonäköisyys. Internetlähde osoitteessa. Kvarnström, Gun & Jakobsson Peter & Lennerstrand Gunnar Screening for visual and ocular disorders in children, evaluation of the system in Sweden. Acta Paediatrica 87 (11), World Health Organization Prevention of Blindness and Visual Impairment. Refractive errors and low vision. Internetlähde: causes/priority/en/index5.html Näön kehityksen tavallisimmat poikkeavuudet Silmän liikkeet: (tärkeä) Erkkilä, Heikki 2001, Karsastus ss Teoksessa: Saari, K. M. (toim.) 2001, Silmätautioppi. Kandidaattikustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä

32 32 Peittokoe: Hyvärinen L Tietoa näkötesteistä ja näön tutkimisesta neuvolassa sekä vanhemmille että neuvoloiden henkilökunnalle. Hyvärinen L Näön tutkiminen lastenneuvolassa. Lääkärin käsikirja Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. Sisältää yksityiskohtaiset ohjeet tutkimusten suorittamisesta. Internetlähde osoitteessa: https://vpn.tokem.fi/get/uri/http:// Maddoxin siipi: Internetlähde: ID=0fbb6cc8c300e12463a61e6ece9c70ec

33 33 Liitteet: Liite 1. Karsastuskaavake Liite 2. Peittohoito-ohjeet Liite 3: Karsastustutkimukset Henkilökohtainen perehdytyslomake Liite 4. Silmälääkärin suorittamat tutkimukset

34 34 Liite 1.

35 35 Liite 2. Länsi-Pohjan keskussairaala Silmätautien poliklinikka Kauppakatu KEMI p PEITTOHOITO Toiminnallinen heikkonäköisyys: Karsastuksen tai silmien erilaisen taittovoiman vuoksi silmä ei ole oppinut näkemään. Hoidon tarkoitus: Tarkoituksena on opettaa heikkonäköinen silmä näkemään. Hoitomenetelmän valintaan vaikuttavat lapsen ikä ja heikkonäköisen silmän näkökyky. Paremmin näkevän silmän peittämistä käytetään silloin, kun lapsi tulee toimeen heikkonäköisellä silmällään. Peittohoitoa voidaan joutua jatkamaan useita kuukausia. Hoitotulokseen vaikuttaa ratkaisevasti peittohoidon onnistuminen(peiton pito) ja vastuu siitä on vanhemmilla. Hoidon onnistuminen vaatii sekä lapselta että vanhemmilta pitkäjänteisyyttä. Hoitotuloksia ei voi ennustaa, mutta lapsen tulevaisuutta ajatellen pitkäaikaistakin peittohoitoa kannattaa yrittää. Peittohoidon toteutus: Peittona käytetään laastaria silmän päällä, kangaspeittoa linssissä (täyspeitto) tai himmeitä muovikalvoja. Kalvo kiinnitetään paremmin näkevän silmän linssin sisäpinnalle sileä puoli linssiä vasten leikattuna linssin muotoon. Lasit pidetään aina. Peitto oikea / vasen silmään tuntia päivässä, jolloin lapsi käyttää heikkonäköistä silmää ja tekee tarkkuutta vaativaa työtä esim. piirtää, katselee kirjoja, pelaa jne.

36 36 Liite 3.

37 37 Liite 4. Silmälääkärin suorittamat tutkimukset Silmäpotilaan tutkimisen tarkoituksena on selvittää esim. karsastuksen tyyppi ja sen syy. Esitiedot ovat tärkeitä. Lapsipotilasta tutkittaessa on selvitettävä, milloin karsastus tai silmäoireet on huomattu ja kuinka usein ja millaisissa tilanteissa ne tulevat esiin. Kumpi silmä vanhempien mukaan karsastaa ja mihin suuntaan. Ilmeneekö kaksoiskuvia tai muita näköhäiriöitä. Lisäksi selvitetään yleinen terveydentila ja muut sairaudet, jotka voivat selittää karsastuksen tai silmäsairauden syntyä. Useimmiten karsastuspotilas on pieni lapsi. Tällöin esitietoja on vaikea saada luotettavasti, koska lapset eivät aina osaa kertoa vaivoistaan. Vanhempien ja neuvolan näkemykset lapsen karsastuksesta voivat poiketa toisistaan. Tällöin kannattaa useimmiten luottaa vanhempiin, jotka tarkkailevat lastaan eri tilanteissa ja eri vuorokaudenaikoina (Lappi 2001, 979.; Erkkilä 2001, 319.) Esitiedot: Vanhemmilta tiedustellaan mahdollisia suvussa esiintyviä silmäsairauksia. Kuten esimerkiksi: o karsastus ja toiminnallinen heikkonäköisyys (amblyopia) ja taittovirheet o lasten verkkokalvosyöpä (retinoblastooma) o synnynnäinen kaihi o periytyvät verkkokalvorappeumat (Lappi 2001,979.) Lääkäri havainnoi silmätutkimuksen yhteydessä silmien ja luomien selviä rakennepoikkeavuuksia, kehityshäiriöitä, epäsymmetriaa ja poikkeavia silmien liikkeitä. Silmätautien erikoislääkärin tutkimuksessa kiinnitetään huomio erityisesti: o silmien kokoeroon. Mikroftalmia viittaa silmän kehityshäiriöön ja silmän suuri koko glaukoomaan. o mustuaisen poikkeavuuksiin (esim. kokoero). Laaja, valojäykältä vaikuttava mustuainen voi viitata värikalvon puutokseen (oireyhtymä, johon saattaa kuulua myös munuaissyöpä) ja mustuaisen poikkeava sijainti tai muoto silmän etuosan kehityshäiriöön. o poikkeaviin silmän liikkeisiin, silmävärve (nystagmus), epätavalliseen pään asentoon (torticollis) o näkyvään karsastukseen (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 174.) Lääkäri tutkii myös potilaan silmänpohjat (retinoskopia, fiksaatio) ja silmien taitteisuuden sekä tekee tarvittaessa silmälasien määrityksen (Erkkilä 2001, 316).

Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö

Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö Suositusten lähtökohdat Määräaikaistarkastusten minimointi

Lisätiedot

Karsastus tarkoittaa sitä, että silmien näköakselit

Karsastus tarkoittaa sitä, että silmien näköakselit Näin hoidan Karsastuksen tutkimus ja hoito Marjatta Lappi Karsastusta esiintyy noin viidellä prosentilla väestöstä. Kun karsastus havaitaan, on tärkeää selvittää heti sen syy. Tutkimukseen kuuluvat karsastustestien

Lisätiedot

Katja Lehtinen, Pauliina Marttila, Pia Olkinuora TEHTÄVÄPAKETTI

Katja Lehtinen, Pauliina Marttila, Pia Olkinuora TEHTÄVÄPAKETTI TEHTÄVÄPAKETTI Tämä tehtäväpaketti on suunniteltu optometrian opiskelijoille/opettajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Optometrian opiskelijat voivat hyödyntää tehtäviä muun muassa tenttiin valmistautumisessaan.

Lisätiedot

Karsastus ja amblyopia Varhaiskommunikaation ongelmat Akkommodaatio Hypotoonisten lasten lasit

Karsastus ja amblyopia Varhaiskommunikaation ongelmat Akkommodaatio Hypotoonisten lasten lasit Hoitolasit Lea Hyvärinen, LKT, FAAP Kehitysneuropsykologian dosentti, Helsingin yliopisto Kuntoutustieteen professori h.c., Dortmundin teknillinen yliopisto www.lea-test.fi Optometriapäivät 2011 1 Karsastus

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen abc. Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK

Rakenteisen kirjaamisen abc. Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK Rakenteisen kirjaamisen abc Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK Julkaisut aiheesta abc potilastiedon rakenteet tietoa, joka kirjataan ja tallennetaan etukäteen sovitun rakenteen avulla

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU PEREHTYMÄLLÄ OSAAJAKSI

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU PEREHTYMÄLLÄ OSAAJAKSI KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA PEREHTYMÄLLÄ OSAAJAKSI Perehdytyskansio karsastuksen ja amblyopian tutkimisesta Opinnäytetyö Riitta-Liisa Alm Hoitotyön koulutusohjelma KEMI 2009

Lisätiedot

Forioiden mittausopas

Forioiden mittausopas 1 Forioiden mittausopas Piilokarsastusten eri mittausmenetelmiä Forian mittausmenetelmiä Esittelemme tässä yhden tavan mitata piilokarsastuksen määrää eri menetelmillä Käyttämämme menetelmät: 1. Prismasauva

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Maija Mäntyjärvi Silmätautiopin professori, emerita Itä-Suomen yliopisto Kuopio Konsultoiva silmälääkäri TTL Helsinki Laki ja asetus

Lisätiedot

Lasten näön. äön n kehittyminen ja lasten näön. äöntutkiminen. Raija Voutilainen. KYS, silmätautien klinikka 19.9.2008

Lasten näön. äön n kehittyminen ja lasten näön. äöntutkiminen. Raija Voutilainen. KYS, silmätautien klinikka 19.9.2008 Lasten näön äön n kehittyminen ja lasten näön äöntutkiminen Raija Voutilainen KYS, silmätautien klinikka 19.9.2008 Lasten näön äön n kehitys Silmän rakenteen ja hermokudoksen anatomiset ja fysiologiset

Lisätiedot

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet sivu 1 Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet 1 Silmän anatomia ja fysiologia 2 Silmän tutkiminen 3 Taittovirheet ja niiden korjaaminen 4 Karsastus ja amblyopia 5 Harmaakaihi

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ

VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ MERKITSE KUVAAN VALONTAITTOMITTARIN OSAT. 1. Okulaarin säätörengas 2. Asteikkorengas 3. Käyttökatkaisin 4. Linssipitimen vapautin 5. Linssialusta 6. Linssipidin 7. Linssipöytä

Lisätiedot

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Sh Sarianne Karulinna, Lh Anne Nastolin HYKS Lastenneurologinen Kuntoutusyksikkö CP-hankkeen tavoite

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Luento 4 Kolmiulotteiset kuvat. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 4 Kolmiulotteiset kuvat. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 4 Kolmiulotteiset kuvat 1 Kuvan kolmiulotteisuus 2 Stereokuva 3 Aiheita Parallaksi. Stereoskopia. Stereoskooppinen näkeminen. Stereomallin kokonaisplastiikka. Stereokuvaus. Dokumentointi stereodiakuvin.

Lisätiedot

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävät 1 ja 2 Ryhmän muodostaminen ja ryhmän laajentaminen 1. Jaa palikat kahteen ryhmään. Ryhmän

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS 321 kentät laite, mikä Silmälasien tai piilolasien käyttö ajettaessa kojeen käyttö ajettaessa Käytettävä ole käytettävä Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 322

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI TOISELLE LUOKALLE

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI TOISELLE LUOKALLE INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI TOISELLE LUOKALLE Induktiivisen päättelyn tehtävät Tehtävät 1 5 Suhteet: Vastaavuus eli analogia Mikä kuvio sopii tyhjään ruutuun? 1. VASTAAVUUSTAULUKKO? 2. VASTAAVUUSTAULUKKO?

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012. * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012

Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012. * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012 20.10.2012 Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012 * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012 Kouluterveydenhoitajien kokemuksia Rauman kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Satu Alapeteri

Lisätiedot

ORTOPTISTEN MENETELMIEN TULOKSIA ERILAISTEN ASTENOOPPISTEN OIREIDEN HOIDOSSA. Kirjallisuuskatsaus

ORTOPTISTEN MENETELMIEN TULOKSIA ERILAISTEN ASTENOOPPISTEN OIREIDEN HOIDOSSA. Kirjallisuuskatsaus ORTOPTISTEN MENETELMIEN TULOKSIA ERILAISTEN ASTENOOPPISTEN OIREIDEN HOIDOSSA Kirjallisuuskatsaus ORTOPTISTEN MENETELMIEN TULOKSIA ERILAISTEN ASTENOOPPISTEN OIREIDEN HOIDOSSA Kirjallisuuskatsaus Tiina Jurvelin

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

6. Etäisyydenmittari 14.

6. Etäisyydenmittari 14. 97 ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämisestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanahtaus

Lisätiedot

Poikkeuksia em. rajoihin, jos

Poikkeuksia em. rajoihin, jos Harmaakaihin leikkaushoito Minna Sandberg-Lall, LT Silmätautiopin dosentti Silmäkirurgi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja 1 Harmaakaihi Kehittyy useimmiten iän myötä ilman ulkoista syytä

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Benjamin, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi,

Lisätiedot

OHJEET LUE TÄMÄ AIVAN ENSIKSI!

OHJEET LUE TÄMÄ AIVAN ENSIKSI! 1/8 OHJEET LUE TÄMÄ AIVAN ENSIKSI! Sinulla on nyt hallussasi testi, jolla voit arvioida oman älykkyytesi. Tämä testi muodostuu kahdesta osatestistä (Testi 1 ja Testi ). Testi on tarkoitettu vain yli neljätoistavuotiaille.

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS yhteisnäkö kentät laite Värinäkö Tarkka Heikko Värisokea ituus, mikä kojeen käyttö ajettaessa ole käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 RINTEL OY uh. (09) 829 4600

Lisätiedot

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 5-vuotiaan lapsen terveystarkastus 1. 2. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 5. Terveystarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Kenguru 2010, Benjamin, ratkaisut sivu 1 / 9

Kenguru 2010, Benjamin, ratkaisut sivu 1 / 9 Kenguru 2010, Benjamin, ratkaisut sivu 1 / 9 3 pistettä 1. Kun tiedetään, että + + 6 = + + +, mikä luku voidaan sijoittaa kolmion paikalle? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Ratkaisu: Kun poistetaan kummaltakin

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI

Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Sisällys 6 MIKSI TARVITSET MONITEHOT? 7 MONITEHOLINSSIN RAKENNE 8 PINNOITTEET

Lisätiedot

SILMÄKLINIKKA, OULU IKÄNÄKÖLEIKKAUS. Monitehokeinomykiön avulla

SILMÄKLINIKKA, OULU IKÄNÄKÖLEIKKAUS. Monitehokeinomykiön avulla IKÄNÄKÖLEIKKAUS Monitehokeinomykiön avulla Asiakasopas on Maiju Koivumäen opinnäytetyön tuotos Oulun Ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmasta. Opas on tehty yhteistyössä Oulun Terveystalon Silmäklinikan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Toiminnallinen taso: Luodaan sääntöjä ominaisuuksien perusteella

Toiminnallinen taso: Luodaan sääntöjä ominaisuuksien perusteella Harjoite 10: LUOKITELLAAN KUVIOITA Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Suhteet, sarjan järjestäminen Toiminnallinen taso: Luodaan sääntöjä ominaisuuksien

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Uppgårds Fotisgolf. Tällä radalla pitää potkaista pallo alustalta reikään joka sijaitsee juuri ratalipun kohdalla.

Uppgårds Fotisgolf. Tällä radalla pitää potkaista pallo alustalta reikään joka sijaitsee juuri ratalipun kohdalla. Uppgårds Fotisgolf Yleiset ohjeet kaikille radoille: Jokainen rata alkaa aina pienen keltaisen pöydän kohdalla. Pöydältä näkee myös mite kyseinen rata pelataan. Radan lopussa oleva lippu ei aina osoite

Lisätiedot

OHJEITA ORTOPTISIIN HARJOITTEISIIN

OHJEITA ORTOPTISIIN HARJOITTEISIIN OHJEITA ORTOPTISIIN HARJOITTEISIIN Satu Mäkelä, Johanna Nikkilä, Kirsi Saranlinna Nämä sivut sisältävät ohjeita ortoptisiin harjoitteisiin, joita voidaan käyttää akkommodaation, konvergenssin ja exoforian

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö 8-99- vuotiaille taikuri + yleisö Pelin tavoite: Tulla taikuriksi FI Sisältö: 61 korttia (48 kortin pakka + 6 tuplatausta korttia + 1 lyhyt kortti + 6 temppukorttia 4 perhettä (punainen, sininen, vihreä,

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN LAPSEN NÄÖNTARKASTUS NÄÖNTUTKIJAN NÄKÖKULMASTA

KOULUIKÄISEN LAPSEN NÄÖNTARKASTUS NÄÖNTUTKIJAN NÄKÖKULMASTA KOULUIKÄISEN LAPSEN NÄÖNTARKASTUS NÄÖNTUTKIJAN NÄKÖKULMASTA Saija Salo Taija Tuomisto Opinnäytetyö Syksy 2010 Optometrian koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA

AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA 1 AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA Optometrian Eettinen Neuvosto 2014 HYVÄ OPTIKON TUTKIMUSKÄYTÄNTÖ OHJEISTUS Yleistä s. 2 Hyvä näöntutkimuskäytäntö s. 3-4 Hyvä piilolasisovituskäytäntö

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A KITL32 32X UTOMTI LEVEL 32X UTOMTI LEVEL 5 SL SI UL 1-77-238/241 L32 FTMX 5 6 7 Fig. 1 3 2 1 8 9 11 12 13 10 4 Fig. 2 L32 FTMX 67 OMINISUUDET (Kuva 1) 1 lalevy 2 Vaakasuora säätörengas 3 Vaakasuoran säätörenkaan

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Kaksoiskuviako? Internet-opas forioiden mittausmenetelmistä. Sanna Leväniemi Heidi Tyynelä

Kaksoiskuviako? Internet-opas forioiden mittausmenetelmistä. Sanna Leväniemi Heidi Tyynelä Kaksoiskuviako? Internet-opas forioiden mittausmenetelmistä Optometrian koulutusohjelma, Optometristi Opinnäytetyö 30.10.2008 Sanna Leväniemi Heidi Tyynelä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3 pistettä 1. Kenguru astuu sisään sokkeloon. Se saa käydä vain kolmion muotoisissa huoneissa. Mistä se pääsee ulos? A) a B) b C) c D) d E) e 2. Kengurukilpailu on pidetty Euroopassa

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4).

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4). Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 212 Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4). Vastaus esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4) 213 Merkitään pistettä

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

Kenguru 2017 Mini-Ecolier: Ratkaisut (2. ja 3. luokka)

Kenguru 2017 Mini-Ecolier: Ratkaisut (2. ja 3. luokka) sivu 1 / 13 Oikeat vastaukset ovat alla. 3 pistettä TEHTÄVÄ 1 2 3 4 5 6 VASTAUS D C C B E B 4 pistettä TEHTÄVÄ 7 8 9 10 11 12 VASTAUS C E D C D A 5 pistettä TEHTÄVÄ 13 14 15 16 17 18 VASTAUS B E D D E

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu..013 Ratkaisuita 1. Eräs kirjakauppa myy pokkareita yhdeksällä eurolla kappale, ja siellä on meneillään mainoskampanja, jossa seitsemän sellaista ostettuaan

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA 14.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Pieni ohje, miten PhotoScape-ohjelmalla voi liittää kuvan toiseen kuvaan Kuvat on tähän valittu

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Rengasliinan käyttö edessä vastasyntyneestä ja lonkalla noin 3-4kk ikäisestä eteenpäin (voit käyttää

Lisätiedot

MATEMATIIKKA JA TAIDE I

MATEMATIIKKA JA TAIDE I 1 MATEMATIIKKA JA TAIDE I Tehtävät sopivat peruskoulun alaluokille. Ne on koostettu Matematiikkalehti Solmun Matematiikkadiplomeista I VI. Sivunumerot viittaavat näiden diplomitehtävien sivuihin. Aihepiirejä:

Lisätiedot

Amblyopia. Ohjeita peittohoitoon. Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 19.10.2007. Maija Toivonen Tarja Tuominen

Amblyopia. Ohjeita peittohoitoon. Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 19.10.2007. Maija Toivonen Tarja Tuominen Amblyopia Ohjeita peittohoitoon Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 19.10.2007 Maija Toivonen Tarja Tuominen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma

Lisätiedot

perustelu Noudatetaan sääntöjä. Opetuskortit (tehtävät 16 28), palikoita, supermarketin pohjapiirustus, nuppineuloja, tangram-palat

perustelu Noudatetaan sääntöjä. Opetuskortit (tehtävät 16 28), palikoita, supermarketin pohjapiirustus, nuppineuloja, tangram-palat Harjoitus 12: INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN KERTAUS Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuuksien ja suhteiden kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja palikkatehtäviä

Lisätiedot

Kuljettajan näön tutkiminen SOT koulutuskierros Helsinki -Jyväskylä Oulu Tampere Turku -Pori -Seinäjoki Kuopio -Joensuu

Kuljettajan näön tutkiminen SOT koulutuskierros Helsinki -Jyväskylä Oulu Tampere Turku -Pori -Seinäjoki Kuopio -Joensuu Kuljettajan näön tutkiminen SOT koulutuskierros 26.2. - 7.3. Helsinki -Jyväskylä Oulu Tampere Turku -Pori -Seinäjoki Kuopio -Joensuu Sisältö Lainsäädäntömuutokset Ajokorttilain ja ajoterveysasetuksen näkövaatimukset

Lisätiedot

Kenguru 2015 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2015 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 9 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Pikaopas. ALOITA TÄSTÄ! Pelin tavoite: Valmistaudu taisteluun!! Riko kaikki vastustajasi kilvet ja hyökkää vielä kerran voittaaksesi

Pikaopas. ALOITA TÄSTÄ! Pelin tavoite: Valmistaudu taisteluun!! Riko kaikki vastustajasi kilvet ja hyökkää vielä kerran voittaaksesi ALOITA TÄSTÄ! Pelin tavoite: Riko kaikki vastustajasi kilvet ja hyökkää vielä kerran voittaaksesi pelin! Pikaopas Valmistaudu taisteluun!! Sekoita pakkasi. Ota 5 korttia pakkasi päältä. Älä katso niitä.

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Kenguru 2017 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2017 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saat 3, 4 tai 5 pistettä.

Lisätiedot

Kolmioitten harjoituksia. Säännöllisten monikulmioitten harjoituksia. Pythagoraan lauseeseen liittyviä harjoituksia

Kolmioitten harjoituksia. Säännöllisten monikulmioitten harjoituksia. Pythagoraan lauseeseen liittyviä harjoituksia Kolmioitten harjoituksia Piirrä kolmio, jonka sivujen pituudet ovat 4cm, 5 cm ja 10 cm. Minkä yleisen kolmion sivujen pituuksia ja niitten eroja koskevan johtopäätöksen vedät? Määritä huippukulman α suuruus,

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

Avaruuslävistäjää etsimässä

Avaruuslävistäjää etsimässä Avaruuslävistäjää etsimässä Avainsanat: avaruusgeometria, mittaaminen Luokkataso: 6.-9. lk, lukio Välineet: lankaa, särmiön muotoisia kartonkisia pakkauksia(esim. maitotölkki tms.), sakset, piirtokolmio,

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla (voit käyttää peiliä apunasi harjoitellessasi sidontaa) 1.

Lisätiedot

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi videon liitemateriaali (Saat ilmaisen kopion videosta: www.taichi18.com) Voit vapaasti jakaa ohjekirjan niiden kanssa, jotka tarvitsevat sitä,

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: 1 Funktio 1.1 Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet: 1 1. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä.

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 10. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 10. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 10 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 10 Kolmiulotteisuus 2 Kolmiulotteisuusvihjeet Okulomotoriset Monokulaarisia Binokulaarisia Muut aistit Akkommodaatio Konvergenssi

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot