Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät * kokemuksia ja tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012. * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012"

Transkriptio

1

2 Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012 * kokemuksia ja tuloksia

3 Kouluterveydenhoitajien kokemuksia Rauman kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Satu Alapeteri

4 LAAJENNETUN NÄÖNTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimukset tehtiin kolmannen luokan oppilaille terveystarkastuksen yhteydessä keväällä Optikot opettivat uudet mittausmenetelmät iltatilaisuudessa ennen pilottivaiheen toteutusta Ennen tarkastusta oppilaiden koteihin lähetettiin täytettäväksi terveystietolomake, koululaisen näköoirekysely ja pyydettiin vanhemmilta lupa laajennetun näöntutkimuksen tekemiseen.

5 KÄYTETYT NÄÖNTUTKIMUSMENETELMÄT Ennen vuotta 2012 kolmasluokkalaisilta on tutkittu lähi- ja kaukonäkö sekä tehty peittokoe. Laajennetussa näöntutkimuksessa edellä mainittujen tutkimusten lisäksi tehtiin konvergenssin lähipisteen mittaus, akkommodaatiojoustotutkimus ja sumutuskoe +1,50 linsseillä. Uutta oli myös koululaisen näköoirekysely.

6 TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA Vanhemmat antoivat hyvin lupia näöntutkimiseen, vanhemmat täyttivät huolellisesti näköoirekyselyt ja heiltä tuli positiivista palautetta tutkimuksesta. Oppilaat saatiin hyvin yhteistyöhön ja oppilaat osallistuivat innokkaasti tutkimuksiin. Terveydenhoitajille laajennettu näöntutkimus aiheutti lisätyötä, mutta olimme sitoutuneita osaamisemme kehittämiseen ja meillä oli halua parantaa koululaisten näöntutkimusta entisestään.

7 TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA Alkuun uusien näöntutkimusmenetelmien käyttö vei aikaa tarkastuksesta, mutta uusiin menetelmiin harjaantui nopeasti ja kun uudet menetelmät tulivat tutuiksi oli tutkimuksen tekeminen helppoa ja nopeaa. Laajennetun näöntutkimuksen tekemiseen meni aikaa keskimäärin 10 min/oppilas.

8 TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA Uusilla menetelmillä tuli esille näkemiseen liittyviä vaikeuksia, joita ei aiemmin käytössä olevilla menetelmillä olisi havaittu esim. sumutuskoe +1,5 linsseillä. Alussa sumutus-seulaan jäi paljon oppilaita. Lähetekriteereitä tarkennettiin kokemusten pohjalta, jotta apua tarvitsevat oppilaat erottuivat muusta joukosta Moni sovelsi uusia menetelmiä myös muiden ikäryhmien oppilaita tutkiessa.

9 TERVEYDENHOITAJIEN KOKEMUKSIA Tulosten ja lähetearvojen tulkinta oli alkuun haastavaa, esim. mitä ihan konkreettisesti tarkoittaa se, että visus ei alene vähintään kahta riviä. Vanhemmille oli välillä vaikea perustella/selittää, mitä milläkin testillä tutkitaan/mitä testillä haetaan ja mihin löydös viittaa.

10 YHTEISTYÖ OPTIKKOLIIKKEEN KANSSA Koululaisten näöntutkimuksen taso on kohentunut merkittävästi. Samalla kouluterveydenhoitajien tietotaso ja osaaminen näkökysymyksissä ovat kehittyneet huomattavalla tavalla. Meillä on selkeä toimintamalli, yhdenmukaiset tutkimusvälineet, toimiva lähete- ja palautekäytäntö sekä konsultaatiomahdollisuus optikon kanssa koululaisten näköasioissa.

11 HAASTEITA Koululaisen näköoirekyselyn hyödyntäminen Optikon ja silmälääkärin palautteiden saaminen kouluterveydenhoitajalle nopeammin Uudet toimintaohjeet koululaisten näöntutkimiseen laajennetun näöntutkimuksen tulosten perusteella Lähetekriteerien tarkentaminen

12 KIITOS

13 Missä mennään koululaisten näköprojektissa Taru Korja, projektijohtaja Suomen Optinen toimiala

14 Silmiin liittyvien oireiden hoito Yleistä Lapsilla on silmäsairauksia n. 3,5 % Yhteisnäönhäiriöitä (mukaan lukien karsastus) 3-6 % Amblyopia -laiska silmä diagnoosi on 2-3 % Silmien kaukotaittoisuuden eli hyperopian korjaamattomuus vaikuttaa koulutyöhön ja elämän laatuun Lukemattomuus ei ole tyhmyyttä Näkövalmiudet - puutteet on helppo löytää ja hoitaa 14

15 Näön tutkimisen THL -ohjeistus kouluterveydenhuollossa

16

17 OTE : NÄÖN JA SILMIEN TUTKIMINEN 6.1 Silmien ulkonäkö Punaheijaste Katsekontakti Katseen kohdistaminen ja konvergenssi Pinsettiotteen tutkiminen Kasvojen tunnistaminen ennen äänen kuulemista Karsastuksen tutkiminen Hirschbergin lamppukoe Suora peittokoe Näöntarkkuuden tutkiminen Lähinäkö Kaukonäkö Värinäön tutkiminen 69

18

19 THL menetelmäkäsikirja 2011 Mitä tutkimuksia tehdään? Kuka opettaa kouluterveydenhoitajat tekemään mittaukset? Kenen kanssa kouluterveydenhoitaja voi vaihtaa kokemuksia? Kuinka hyvin kouluterveydenhoitajat tuntevat ko. käsikirjan? Onko ohjeistus riittävä miten ohjeistus toteutuu käytännössä?

20 Vastauksia Menetelmäkäsikirjan toteutumiseen liittyviin kysymyksiin on etsitty mm. Metropolian AMK opinnäytetyössä, joka esitettiin marraskuussa Kouluterveydenhoitajista 2/3 on sitä mieltä, että peruskoulutus ei ole riittävä näönseulontoihin. Nykyinen malli on itseopittu kokeilemalla.

21 Raumalla kouluterveydenhoitajan tekemät näkömittaukset THL- terveyden ja hyvinvoinninlaitos - Menetelmäkäsikirja 2011 ohjeistuksesta poikettiin Rauma pilotissa - Raumalla mitattiin enemmän Näöntarkkuus Kauas molemmat silmät / oikea silmä / vasen silmä Lähelle molemmat silmät / oikea silmä / vasen silmä Konvergenssin lähipiste KLP Syklodamia Värinäkö lähete optikolle Huoltajan suostumus tietojen luovuttamiseen ja allekirjoitus NÄKÖOIREKYSELY 21

22 LÄHETEKÄYTÄNTÖ Kouluterveydenhoitajat tietävät raja-arvot, jonka perusteella he tekevät päätöksen, onko syytä lähettää koululainen optikolle. Optikko tekee tutkimustensa perusteella päätöksen, onko syytä lähettää silmälääkäriin. 22

23 KTH lähetekriteerit optikolle- KOKEILU Kun ala-asteella kaukovisus on 0.6 tai alle optikolle Kun yläasteella kaukovisus on 0.8 tai alle optikolle Kun kaukovisuksissa monokulaarinen ero on 2 riviä tai enemmän optikolle Kun syklodamiassa dpt linsseillä visus ei alene vähintään 3 riviä optikolle Kun lähivisuksissa monokulaarinen ero on 2 riviä tai enemmän optikolle 23

24 Raumapilotti - oirekyselylomake s. 1 Henkilötiedot Näkeminen 2 kysymystä kysymystä Koulunkäynti 2 kysymystä kysymystä

25 Raumapilotti - näkeminen

26 Raumapilotti - koulunkäynti

27 Raumapilotti - 1. Kehityshistoria 2. Terveydentila 3. Perhetausta

28

29 Raumapilotti Näköoirekyselyn tulokset N172 Tilastollinen analyysi Kaarina Pirilä KT, optikko, yliopettaja / Metropolia

30 Lomakkeessa oli 48 kysymystä, johon vastattiin Kyllä tai Ei sen mukaan, sopiko kysymys lapsen oireisiin vai ei Tuloksena oli nominaaliasteikollista dataa, josta tehtiin ei-parametrinen korrelaatioanalyysi Tuloksissa mitattiin kysymysten välistä riippuvuutta Tilastollisen merkitsevyyden raja-arvona käytettiin p 0,05 Kalvosarjan tekijän nimi 30

31 Yksittäisen kysymyksen merkittävyyttä tarkasteltiin sen mukaan, kuinka monta tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta se sai toisten kysymysten kanssa Riippuvuuksien määrä vaihteli välillä 39 1 Lisäksi mielenkiintoisista kysymyksistä tehtiin mm. ristiintaulukointeja Kalvosarjan tekijän nimi 31

32 Eniten merkitseviä riippuvuuksia saaneet kysymykset olivat Kysymys Kadottaa lukukohdan 39 Välttelee lähityötä 39 Päänsärkyä useasti 38 Ei huomioi tekstin lyhyitä sanoja 37 Lukiessa peittää toisen silmän 36 Silmäsärkyä 36 Merkitsevien riippuv. määrä Kalvosarjan tekijän nimi 32

33 Vähiten merkitseviä riippuvuuksia saaneet kysymykset Kysymys Sukupuoli 7 Silmä kääntyy 7 Lapsen syntymäpaino 4 Syntyikö lapsi ennen laskettua aikaa 2 Toistuvia korvatulehduksia 2 Onko lapsella allergioita 1 Merkitsevien riippuv. määrä Kalvosarjan tekijän nimi 33

34 Pilottitutkimuksen johtopäätökset Oirekysely on tärkeä Antaa lisätukea tutkimuksiin Kiinnittää vanhempien huomiota lapsen koulunkäyntiin ja koulunäköön 48 kysymyksen tilalla voidaan työkaluna käyttää pienempää kysymyssarjaa; 6 kysymystä on merkityksellisiä

35 Kiitos Rauman kouluterveydenhoitajat! Kouluterveydenhoitajat opettelivat uusia menetelmiä KTH jakoivat näköoirekyselyt oppilaille Käyttivät yhden oppilaan kanssa enemmän aikaa kuin mitä on ns. suositukset Antoivat ryhmäpalautteen pilotista

36 Oirekyselyn tarkistukset ja täsmennykset tehdään seuraavassa vaiheessa kokemusten jälkeen Tutkitaan, olisiko mahdollista olla nettipohjainen kysely, jonka jokainen koululainen voisi tehdä itse? Projekti jatkuu!!

37 Koululaisten näköprojektin nykytila 2012 Pilottiprojektin kenttäoptikko Pekka Palmu

38 Uutta oli Konvergenssin lähipiste Optikolle lähettämisen raja-arvoksi sovittiin 10 cm tai enemmän Sumutus add +1,5 Lähettämisen raja-arvoksi sovittiin alussa: kun visus laskee vähintään 3 riviä Sitä muutettiin kokemusten myötä: vähintään 2 riviä Akkommodaatiojousto Lähettämisen raja-arvo 6 sykliä/min tai vähemmän Koululaisen näköoirekysely

39 Kun jatketaan, niin Pohditaan kyselylomakkeen kysymykset tarkemmiksi Kyselylomake tulisi jakaa kaikille oppilaille Mietitään voisiko lomake ohjata kouluterveydenhoitajien työtä Sumutuksen raja-arvoksi yhden rivin alenema? Yhteistyön tiivistäminen paikallisella tasolla optikon ja kouluterveydenhoitajan välillä

40 Huomioita kyselylomakkeesta Antaa erittäin arvokasta lisätietoa oppilaasta ja hänen näkökokemuksistaan Jos oppilaalla on vaikeuksia seuraavissa Lukemisen ymmärtäminen vaikeaa Välttelee lähityötä Hidas lukija Auttaa lukemista sormella Kadottaa lukukohdan Väsyy helposti Vaikeuksia käytöksessä / motivaatiossa Oppilas lähetetään myöntävien vastauksien perusteella aina suoraan optikolle

41 Rauman malli koko Suomen malliksi!

42

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 13.4.2005 Joveini Lasarov Johanna Manninen Kati Raininko HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa

KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa tai perhekodeissa sijoitettuna olevien oppilaiden koulunkäyntijärjestelyjen kartoitus Tuusulan kunta

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU PEREHTYMÄLLÄ OSAAJAKSI

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU PEREHTYMÄLLÄ OSAAJAKSI KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA PEREHTYMÄLLÄ OSAAJAKSI Perehdytyskansio karsastuksen ja amblyopian tutkimisesta Opinnäytetyö Riitta-Liisa Alm Hoitotyön koulutusohjelma KEMI 2009

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Innokylän käyttäjätutkimus

Innokylän käyttäjätutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

ÄLYLLISESTI LAHJAKKAIDEN OPPILAIDEN KOKEMUKSET PERUSKOULUSSA SAADUSTA TUESTA Tutkimusosan tiivistelmä

ÄLYLLISESTI LAHJAKKAIDEN OPPILAIDEN KOKEMUKSET PERUSKOULUSSA SAADUSTA TUESTA Tutkimusosan tiivistelmä ÄLYLLISESTI LAHJAKKAIDEN OPPILAIDEN KOKEMUKSET PERUSKOULUSSA SAADUSTA TUESTA Tutkimusosan tiivistelmä Marika Laine Pro gradu -tutkielman tutkimusosan tiivistelmä Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Vauva lastensuojelun asiakkaana

Vauva lastensuojelun asiakkaana Vauva lastensuojelun asiakkaana Susanna Nyman Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityön oppiaine S24 Käytäntötutkimus Kevät 2014 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

RAPORTTISARJA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ. raportti 4. Sähköiseen kyselyyn perustuva terveystarkastus Otaniemen pilotin arviointi

RAPORTTISARJA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ. raportti 4. Sähköiseen kyselyyn perustuva terveystarkastus Otaniemen pilotin arviointi RAPORTTISARJA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ 1 raportti 4 Sähköiseen kyselyyn perustuva terveystarkastus Otaniemen pilotin arviointi Kristina Kunttu Hanne Westerlund Elina Heilala 2009 Kristina Kunttu,

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma 1 Esipuhe Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 Mul ois ongelma. 2013 0800 94 884 www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 HALOO! MUL OIS ONGELMA. Poikien Puhelin 2013 SISÄLLYS 3 4 7 8 10 12 13 14 POIKIEN PUHELIN LYHYESTI

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista

Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista Katja Wikström, Lotta Haikkola, Tiina Laatikainen (toim.) TYÖPAPERI nuorten terveys ja hyvinvointi Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista 17 2014 TYÖPAPERI 17/2014 Katja Wikström,

Lisätiedot

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Dnro 2112/325/2011 Hankkeen kesto 1.1.2012-31.12.2013 LOPPURAPORTTI 2 Sisältö Hankkeen tavoitteet... 3 Hankeosapuolet ja yhteistyö... 3

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti 1 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa

Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa Lukijalle Tämä ohjeistus etenee samassa järjestyksessä kyselylomakkeen kysymysten kanssa ja on jaettu useisiin eri asioita käsitteleviin osioihin.

Lisätiedot