TyösuhdematkalippuTampereenkaupungin organisaatiossa Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TyösuhdematkalippuTampereenkaupungin organisaatiossa Esiselvitys"

Transkriptio

1 Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos TyösuhdematkalippuTampereenkaupungin organisaatiossa Esiselvitys Hanna Kalenoja Tampere 2004

2 Tampereenteknillinen yliopisto. Liikenne-ja kuljetustekniikanlaitos HannaKalenoja Työsuhdematkalippu Tampereen kaupungin organisaatiossa Esiselvitys Tampere2004

3 ESIPUHE Työsuhdematkalippu on noussut viime vuosina esille monissa joukkoliikenteen edistämistä koskevissa selvityksissä toimenpiteenä, jolla voitaisiin lisätä joukkoliikenteen kysyntää erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Työsuhdelippu on työnantajan työntekijälleen luontoisetuna tarjoama joukkoliikenteen kausilippu, jota työntekijä voi työmatkojensa lisäksi käyttää muilla matkoillaan. Tässä esiselvityksessä on kartoitettu työsuhdelipun käyttöönoton vaikutuksia Tampereen kaupungin organisaatiossa. Tampereen kaupungin palveluksessa oli vuonna 2002 noin työntekijää. Työsuhdelipun käyttöönottoa on selvitetty neljällä erilaisella toteutusvaihtoehdolla. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa työsuhdelipun käyttöönottoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Työsuhdelipun käyttöönoton vaikutusten selvittäminen on yksi Tampereen kaupungin vuoden 2004 ympäristöstrategian liikennettä koskevista tavoitteista. Hanke on toteutettu Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupungin liikennelaitoksen toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella. Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet henkilöstöpäällikkö Kirsi Koski Tampereen kaupungilta, markkinointipäällikkö Ilpo Mäkelä Ekokumppanit Oy:stä, suunnittelija Antonia Sucksdorff-Selkämaa Tampereen kaupungin ympäristövalvonnasta, suunnittelupäällikkö Reijo Väliharju Tampereen kaupungin teknisestä suunnittelusta sekä suunnittelupäällikkö Olli Kanerva ja liikennejohtaja Mika Periviita Tampereen kaupungin liikennelaitokselta.

4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Työsuhdelipun määritelmä Tampereen kaupungin tavoitteet joukkoliikenteen lisäämiseksi työmatkoilla TYÖSUHDELIPUN VAIKUTUKSIA Kotimaisia selvityksiä työsuhdelipun käyttöönotosta Ulkomaisia kokemuksia työsuhdelipusta TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖMATKAT Työmatkojen pituus ja liikennesuorite Kulkutapajakauma työmatkoilla Kaupungin työntekijöiden ympäristöasenteet TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖSUHDELIPUN VAIKUTUKSIA Työsuhdelipun toteutusmalleja Tampereen kaupungin organisaatiossa Lipun hankinnasta aiheutuvat kustannukset Joukkoliikennematkojen määrän muutos Kulkutapaosuuden ja henkilöautosuoritteen muutos Joukkoliikennetarjonnan ja lipputulojen muutokset Henkilöautoliikenteen ympäristökustannusten, ajoneuvokustannusten ja onnettomuuskustannusten väheneminen Pysäköintipaikkakustannusten väheneminen Verotulojen muutos Imagovaikutukset ja vaikutus työnantajakuvaan Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja ilman laatuun Yhteenveto kustannusvaikutuksista...20 LÄHTEET...22

5 6

6 1. JOHDANTO 1.1 Työsuhdelipun määritelmä Työsuhdematkalippu eli työsuhdelippu on työnantajan maksama joukkoliikenteen kausilippu, josta työntekijä maksaa veroa lipun hinnan perusteella. Työsuhdejoukkoliikennelipulla työntekijä voi matkustaa työasiointimatkojen lisäksi työmatkansa ja vapaa-ajalla tehdyt matkansa. Työsuhdelipun etuja työnantajan näkökulmasta ovat esimerkiksi pysäköintipaikkatarpeen vähentäminen, työntekijöiden kulkutavan valintaan vaikuttamisen ympäristöhyödyt, työasiointimatkojen matkakorvausten pieneneminen sekä työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääntyminen. Lipun imagovaikutusten on arvioitu olevan huomattavia. Työntekijän kannalta lippu kannustaa käyttämään joukkoliikennettä työ- ja työasiointimatkoilla sekä muilla matkoilla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002, Kalenoja et al. 2002, Espoon kaupunki 2002) Työsuhdelippu on veronalainen etu, jonka verotusarvoksi tulkitaan lipun nimellisarvo. Joissakin tapauksissa verotusarvoksi on tulkittu nimellisarvoa pienempi osuus, mikäli työntekijä käyttää lippua työasiointimatkoihin. Tulkinta koskee esimerkiksi osalla Helsingin kaupungin työntekijöistä käytössä olevia virkamatkalippuja. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004, Helsingin kaupunki 2002) Työsuhdematkalippu on vielä melko tuntematon luontoisetu. Lipun yleistymistä voitaisiin lisätä aktiivisella sekä työantajille että työntekijöille kohdennetulla tiedottamisella. Työsuhdematkalipun laajamittaista yleistymistä nopeuttaisi lipun verotusarvon alentaminen, sillä esimerkiksi seutuliikenteen kuukausilipun verotusarvo on monen mielestä liian suuri lipun tuottamaan hyötyyn nähden. (Kalenoja et al. 2002) Työsuhdelippu voidaan tarjota työntekijöille kahdella eri tavalla (Espoon kaupunki 2002): - palkkaan lisättävänä luontoisetuna - lippu on työntekijälle verotettavaa tuloa, lipun verotusarvo on koko lipun nimellisarvo tai verottajan ennakkopäätöksen mukaisesti alempi, jos lipulla tehdään paljon työasiointimatkoja - työnantaja maksaa lipun hinnan lisäksi lipun arvon mukaan määräytyvät lakisääteiset henkilösivukulut - työntekijä maksaa itse verottajan ennakkopäätöksen mukaisen oman käytön osuuden - työntekijälle ei aiheudu veroseuraamuksia - työnantajalle ei koidu lipusta henkilösivukuluja. Liikenne- ja viestintäministeriön joukkoliikennetyöryhmä on ehdottanut työsuhdelipun yleistymistä siten, että työnantaja maksaisi 25 % lipun hinnasta ja työntekijän maksettavaksi jäisi 75 % hinnasta. Työsuhdelipun verotusarvon määrittäminen on toisaalta liikennepoliittinen ja toisaalta verotuspoliittinen päätös. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004) Työsuhdelipun vaikutuksista ei ole vielä käytettävissä kattavaa tietoa, sillä lippujen käyttäjämäärä on vielä pieni. Työsuhdejoukkoliikennelippu soveltuu erityisesti sellaisiin työtehtäviin, joissa työasiointimatkat on mahdollista tehdä joukkoliikenteellä. Lippu on he- 7

7 rättänyt kiinnostusta Suomessa eniten pääkaupunkiseudulla, jossa joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä ja jossa pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. (Kalenoja et al. 2002) 1.2 Tampereen kaupungin tavoitteet joukkoliikenteen lisäämiseksi työmatkoilla Tampereen kaupungin ympäristöstrategiassa vuodelta 2004 yhtenä tavoitteena on selvittää mahdollisuutta ottaa työsuhdematkalippu käyttöön kaupungin henkilöstön keskuudessa. Työsuhdelipun tavoitteena on ollut ohjata henkilöstöä käyttämään nykyistä useammin joukkoliikennettä työ- ja työasiointimatkoillaan. (Tampereen kaupunki 2004) 2. TYÖSUHDELIPUN VAIKUTUKSIA 2.1 Kotimaisia selvityksiä työsuhdelipun käyttöönotosta Valtakunnalliset arviot lipun vaikutuksista Ilmastonmuutosvaikutusten vähentämiseen kohdistuneessa CLIMTECH-ohjelmassa toteutetussa selvityksessä työsuhdematkalipun yleistymisen arvioitiin Tampereen seudulla vähentävän henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 2,6 %. Arvion oletus lipun yleistymisestä edustaa optimistista arviota lipun houkuttelevuudesta, mikä edellyttäisi verotusarvon tarkistamista ja työnantajien myönteistä suhtautumista joukkoliikennelippujen hankintaan. Erityisesti kaupunkikeskustoissa ja tiiviisti rakennetuilla alueilla työsuhdelipun edut työnantajalle voivat olla merkittäviä, sillä pysäköintipaikkatarve voi työmatkojen kulkutapamuutosten vaikutuksesta vähentyä huomattavasti. (Kalenoja et al. 2002) Liikenne- ja viestintäministeriön liikkumisen ohjausta kartoittaneessa tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta pääkaupunkiseudulla sijaitsevien Peijaksen sairaalan ja Soneran työntekijöiden työmatkoilla. Sonerassa noin 29 % työntekijöistä arvioi, että työnantajan tuki joukkoliikennelipun ostamisessa lisäisi joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Peijaksen sairaalassa vastaava osuus oli noin 8 %. Peijaksessa työskentelevien mielestä parhaiten vaikuttavia keinoja olisivat liukuvan työajan osuuden lisääminen ja joukkoliikennetarjonnan kehittäminen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002) Helsingin kaupunki Helsingin kaupungissa selvitettiin vuonna 2002 kaupungin työntekijöille tarjottavan työsuhdelipun kustannusvaikutuksia ja vaikutuksia liikenteen kysyntään. Helsingin kaupungin palveluksessa oli vuonna 2002 yhteensä työntekijää, joista noin asui Helsingissä ja noin muualla pääkaupunkiseudulla. Työsuhdelipun tarjoaminen koko pääkaupunkiseudulle asuvalle henkilöstölle maksaisi kaupungille 13,8 milj. /v. Kaikki työntekijät eivät todennäköisesti haluaisi lippua, jolloin todelliset lippukustannukset olisivat huomattavasti pienemmät. (Helsingin kaupunki 2002) 8

8 Helsingin kaupungin työntekijöistä noin henkilöllä oli vuonna 2001 käytössään ns. virkamatkalippu vuosilipun muodossa. Virkamatkalipun verotusarvo tulkitaan nimellisarvoa pienemmäksi, koska sen saaminen edellyttää huomattavaa määrää työasiointimatkoja. (Helsingin kaupunki 2000) Espoon kaupunki Espoossa selvitettiin vuonna 2002 henkilöstölle tarjottavan työsuhdelipun vaikutuksia joukkoliikenteen kysyntään ja kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Selvityksen lähtökohtana oli vuonna 2000 tehty valtuustoaloite työsuhdelipun käyttöönotosta. (Espoon kaupunki 2002) Espoon kaupungin noin työntekijälle kohdennettiin selvityksessä postikysely, jolla selvitettiin työntekijöiden kiinnostusta työsuhdelippuun. Kyselyn vastausprosentti oli noin 48. Kyselytulosten mukaan noin 90 % henkilöstöstä suhtautui työsuhdelippuun myönteisesti. Kaiken kaikkiaan % vastanneista ottaisi lipun käyttöön riippuen siitä, kuinka edulliseksi lipun käyttö tulisi normaaliin lippuun verrattuna. Koko henkilöstön määrään laajennettuna työntekijää olisi kiinnostunut ottamaan lipun käyttöön. Osa työntekijöistä (noin 21 %) ei kuitenkaan haluaisi ottaa lippua käyttöön, vaikka saisi lipun ilmaiseksi käyttöönsä. (Espoon kaupunki 2002) Espoon työsuhdelippuselvityksen mukaan kodin ja työpaikan välisten matkojen joukkoliikenneosuus voisi kaupungin työntekijöiden keskuudessa kasvaa 46 %:sta 66 %:iin, mikäli työsuhdelippu voitaisiin tarjota kaikille työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneet sen hankinnasta. (Espoon kaupunki 2002) Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) TAYS:n keskussairaala-alueella toteutetun työmatkatutkimuksen mukaan noin 27 % henkilöstöstä kulkee talvisin töihin linja-autolla. Joukkoliikenteen osuus pienenee kesän ja syksyn aikana noin 14 %:iin. Noin 65 % työntekijöistä arvioi lisäävänsä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla, jos työnantaja kustantaisi kokonaan joukkoliikennelipun. Noin 55 % työntekijöistä lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, mikäli työnantaja kustantaisi lipun osittain. Työsuhdelippu kiinnostaisi eniten vuotiaita, naisia ja vuorotyötä tekeviä työntekijöitä. (Säily 2004) Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin päätöksentekijöille kohdennettiin keväällä 2004 liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämiseen liittyvä kyselytutkimus, joka liittyi liikennesektorin ilmastostrategiakartoitukseen Tampereella (Kalenoja 2004). Kyselyssä tiedusteltiin päätöksentekijöiden mielipidettä kaupungin työntekijöille tarjottavan joukkoliikenteen työsuhdelipun toteuttamismahdollisuuksista. Noin 39 % vastaajista oli varauksetta sitä mieltä, että työsuhdelipun käyttöä tulisi harkita. Noin 34 % vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä lipun tarpeellisuudesta. Kuvassa 2.1 on esitetty vastausten jakauma työsuhdelippua koskevaan väittämään. 9

9 täysin eri mieltä 11 % jokseenkin eri mieltä 16 % täysin samaa mieltä 39 % jokseenkin samaa mieltä 34 % Kuva 2.1 Päättäjien vastausten jakauma väittämään Kaupungin tulisi harkita joukkoliikenteen työsuhdelipun tarjoamista työntekijöilleen. Päättäjät suhtautuivat erittäin myönteisesti työnantajien aktivointiin kannustamaan työntekijöitä kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön työmatkoillaan. Erityisesti keskustassa työssäkäyviä tulisi päätöksentekijöiden mielestä ohjata joukkoliikenteen käyttöön. (Kalenoja 2004) 2.2 Ulkomaisia kokemuksia työsuhdelipusta Työsuhdelippuja on käytössä mm. Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ranskassa. Monissa maissa lippu on työntekijälle veroton luontoisetu, joka tarjoaa työnantajille ja työntekijöille edullisen vaihtoehdon palkankorotukselle. Yhdysvalloissa työsuhdelipun käyttöön ottaneissa yrityksissä joukkoliikenteen käyttäjämäärä on työmatkoilla kasvanut keskimäärin 30 %. (Root 2001) Työsuhdelippu on ulkomaisissa tutkimuksissa useimmiten osana ns. työmatkasuunnitelmia, joissa on toteutettu useita jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistäviä toimia. Useimmissa tutkimuksissa työsuhdelipun on henkilöstölle suunnattujen haastattelujen perusteella arvioitu olevan yksi eniten joukkoliikenteen käyttöuseuteen vaikuttavista toimenpiteistä. Myös vuoroväliin, pysäkkien sijaintiin ja vaihdottomien yhteyksien tarjoamiseen liittyvät toimenpiteet ovat tärkeitä tekijöitä joukkoliikenteen osuuden lisäämisessä työmatkoilla. (Kingham et al. 2001, Kiiskilä et al. 2002) Iso-Britanniassa on arvioitu, että % työntekijöistä olisi kiinnostunut työsuhdejoukkoliikennelipun käyttöönotosta. Työsuhdelipusta kiinnostuneista melko suuri osa käyttää joukkoliikennettä jo nyt pääasiallisena kulkutapanaan. Iso-Britanniassa arvioitiin, että noin 8 % henkilöautolla kuljettajana, 17 % henkilöauton matkustajana, 21 % kävellen ja 18 % pyörällä töihin kulkevista siirtyisi työsuhdelipun seurauksena joukkoliikenteen käyttäjiksi. (Shinkwin et al. 2001, Root 2001) 10

10 Alankomaissa suositeltavana käytäntönä on ollut, että työnantaja maksaa osan joukkoliikennelipun kustannuksista. Itävallassa ja Iso-Britanniassa on selvitetty mahdollisuuksia alentaa työantajan maksaman osuuden verotusarvoa, jotta lippu olisi matkustajalle houkuttelevampi vaihtoehto. (YTV 2002, Coleman 2000) 3. TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖMATKAT 3.1 Työmatkojen pituus ja liikennesuorite Tampereen kaupungin palveluksessa oli vuonna 2002 noin työntekijää. Suurin osa työntekijöistä on sosiaali- ja terveystoimen ja koulutuspalvelujen työntekijöitä. Sosiaali-, terveys- ja koulutoimen osuus työntekijöistä on noin 66 %. Kuvassa 3.1 on esitetty työntekijöiden jakautuminen eri toimialoihin. (Säily 2004) sisäiset palvelut 7 % konsernihallinto 2 % kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut 7 % liikelaitokset 8 % yhdyskuntapalvel ut 8 % sosiaali- ja terveyspalvelut 46 % koulutuspalvelut 22 % Kuva 3.1 Tampereen kaupungin henkilöstö toimialoittain vuonna (Säily 2004) Kaupungin työntekijöistä noin 81 % (12 600) asuu Tampereella, noin 13 % Tampereen ympäristökunnissa ja noin 5 % muualla Pirkanmaalla. Työmatkan keskipituus kaupungin työntekijöillä on noin 8,7 km. Tampereella asuvien työntekijöiden työmatkan keskipituus on noin 6,4 km. Kaupungin työntekijöiden päivittäinen laskennallinen työmatkasuorite on edestakaisena työmatkana laskettuna noin km. (Säily 2004) 11

11 3.2 Kulkutapajakauma työmatkoilla Tampereen kaupungin työntekijöiden kulkutapajakaumaa on selvitetty vuonna 2003 toteutetussa kyselytutkimuksessa (Koskela 2004). Tutkimuksen mukaan joukkoliikenteen osuus kaikista kaupungin työntekijöiden tekemistä työmatkoista on talvella noin 32 % ja keväällä, kesällä ja syksyllä noin 17 %. Noin 40 % työntekijöistä käyttää työmatkoillaan talvisin autoa. Kuvassa 3.2 on esitetty kaupungin työntekijöiden kulkutapajakauma työmatkoilla talvisin. Tärkein syy auton valintaan työmatkan kulkutavaksi oli ajansäästö, auton tarve tavaroiden kuljettamiseen ja auton mukavuus. Tampereen kaupungin työntekijöiden joukkoliikenteen kulkutapaosuus on hieman suurempi kuin Tampereella keskimäärin. Vuosina toteutetun matkapäiväkirjatutkimuksen mukaan tamperelaisten tekemistä kotiperäisistä työmatkoista tehdään talvisin noin 26 % linja-autolla (TALLI 2000). henkilöauto 43 % jalankulku ja pyöräily 25 % Kuva 3.2 joukkoliikenne 32 % Eri kulkutapojen osuus Tampereen kaupungin työntekijöiden tekemistä työmatkoista talvisin. (Koskela 2004) Kaupungin työntekijöistä naiset käyttävät joukkoliikennettä huomattavasti miehiä useammin. Talvisin joukkoliikennettä käytti työmatkoillaan noin 14 % miehistä ja noin 40 % naisista. (Koskela 2004) 3.3 Kaupungin työntekijöiden ympäristöasenteet Noin 80 % kaupungin työntekijöistä oli ympäristöasenteita selvittäneen tutkimuksen mukaan huolestuneita liikenteen kasvusta ja sen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Noin 60 % kaupungin työntekijöistä puoltaisi yksityisautoilun vähentämistä keskustassa liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Työntekijät tunnistavat hyvin yksilön vaikutusmahdollisuudet liikenteen päästöihin, sillä noin 80 % arvioi, että jokainen kuntalainen voi kulkutapavalinnoillaan vaikuttaa liikenteen päästöjen määrään. (Koskela 2004) 12

12 Liikennemuodon ympäristöystävällisyys vaikuttaa jonkin verran kaupungin työntekijöiden kulkutavan valintaan työmatkoilla. Noin 40 % työntekijöistä arvioi ottavansa joskus huomioon kulkutavan ympäristöystävällisyyden työmatkan kulkutapaa valitessaan. Noin 28 % arvioi ympäristöystävällisyyden vaikuttavan usein ja noin 7 % aina kulkutavan valintaansa. (Koskela 2004) 4. TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖSUHDELIPUN VAIKUTUKSIA 4.1 Työsuhdelipun toteutusmalleja Tampereen kaupungin organisaatiossa Tampereen kaupungin työntekijöillä ei tällä hetkellä ole käytössä joukkoliikenteen työsuhdelippuja. Joillakin yksiköillä on käytössä ns. työasiointilippuja, jotka eivät ole henkilökohtaisia, vaan ne voi lainata käyttöön työasiointimatkoilla yksikön toimistosta. Työasiointilippujen käyttö on nykyisin melko vähäistä. Tässä selvityksessä on tutkittu neljää erilaista työsuhdelipun toteutusmallia Tampereen kaupungin organisaatiossa. Lähtökohtana laskelmissa on ollut, että työsuhdelippua tarjottaisiin työntekijöille Tampereen kaupungin sisäisen liikenteen puolivuosilippuna, jonka hinta on tällä hetkellä 37 /kk. Lipun arvo vuositasolla olisi tällöin 440. Lippu on oletettu toteutettavan palkankorotuksena, jolloin sen saisi luontoisetuna siten, että summaa ei vähennetä nykyisestä palkasta. Lippua tarjottaisiin tässä yhteydessä kaikille niille työntekijöille, joiden työsopimuksen kesto on vähintään 6 kk. Työsuhdelippua tarjottaisiin käytännössä kaikille työntekijöille asuinpaikasta riippumatta, mutta kaikille tarjottavan lipun arvo olisi Tampereen kaupungin sisäisen liikenteen puolivuosilippu. Näin ollen esimerkiksi ympäristökunnissa asuvat voisivat hankkia seutulipun maksamalla itse sisäisen liikenteen ja seutulipun erotuksen. Tässä selvityksessä ei ole arvioitu Tampereen ulkopuolella asuvien työntekijöiden lipuista aiheutuvia vaikutuksia, vaan selvityksessä on rajauduttu tarkastelemaan vaikutuksia Tampereella asuvien työntekijöiden osalta. Lipun toteuttaminen puolivuosilippuna vähentää lipun hallinnointiin liittyvää työtä, sillä tässä toteutusmallissa työntekijä ja työnantaja sitoutuvat lippuun puolen vuoden jakson ajan, jolloin työnantajan ei ole tarvetta kuukausittain tarkistaa lipputilannetta. Vaikutuksia on arvioitu selvityksessä seuraavista näkökohdista: - matkalipuista aiheutuvat kustannukset - lisääntynyt joukkoliikennematkustaminen - pysäköintipaikkatarpeen vähenemisestä aiheutuvat säästöt - henkilöautoliikenteen ajoneuvokustannus- ja onnettomuuskustannussäästöt - henkilöautoliikenteen päästöjen vähenemisestä aiheutuvat ympäristökustannussäästöt - verotulojen määrän kasvu. 13

13 Koska työsuhdelipun käyttöönotosta on vielä melko vähän kokemuksia, selvityksessä on pohdittu useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja, joissa työnantajan maksama osuus lipun hinnasta ja samalla lipun verotusarvotulkinnat vaihtelevat. Taulukossa 4.1 on esitetty tarkastellut toteutusvaihtoehdot, joissa työnantajan osuus lipun kustannuksista on %. Taulukko 4.1 Selvityksessä tarkastellut työsuhdelipun toteutusvaihtoehdot Tampereen kaupungin organisaatiossa. vaihtoehto työnantajan maksama verotusarvoperuste tulkinta verotusarvosta osuus lipusta vaihtoehto 1A 100 % nykyinen käytäntö 440 /v vaihtoehto 1B 100 % verotusarvon oletetaan 330 /v laskevan 75 %:iin eduskunnan päätöksellä vaihtoehto 2 50 % nykyinen käytäntö 220 /v vaihtoehto 3 25 % nykyinen käytäntö 110 /v Nykyisen verotusarvokäytännön mukaan verottajan henkilöstö- tai työtehtäväryhmäkohtaisella ennakkopäätöksellä verotusarvo voi olla nimellisarvoa pienempi, jos lippua käytetään työasiointiliikkumiseen. Nykyisin verotusarvon lähtökohtana on, että lippua käytetään kokonaisuudessaan kodin ja työpaikan välisiin matkoihin ja vapaa-ajalla tehtäviin matkoihin. Verotusarvon alentamista kuvaava vaihtoehto 1B perustuu tällä hetkellä liikennepolitiikassa meneillään olevaan keskusteluun verotusarvon muuttamisesta. Esimerkiksi työsuhdeauton verotusarvoksi tulkitaan 90 % nimellisarvosta. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004) Laskenta on tehty talviajan joukkoliikenteen käytön perusteella. Kesäaikana on todennäköistä, että lippua käytettäisiin vähemmän, mutta lipun puolivuotisjaksotus sitouttaa käyttäjän lippuun eri vuodenaikoina ja tasoittaa vuodenaikavaihteluja. 4.2 Lipun hankinnasta aiheutuvat kustannukset Työnantajalle aiheutuvien kulujen määrä riippuu lippujen määrästä, johon vaikuttavat lipun edullisuus työntekijöille ja työntekijöiden kulkutapatottumukset. Verotusarvotulkinta vaikuttaa melko paljon lipun houkuttelevuuteen työntekijän näkökulmasta. Taulukossa 4.2 on esitetty lipun edullisuus työntekijälle eri vaihtoehdoissa ja arvio lipun hankkivien työntekijöiden määrästä kussakin vaihtoehdossa. Arvio lipun vastaanottavien määrästä perustuu TAYS:n työntekijöille tehtyyn kyselyyn (Säily 2004) ja Espoon kaupungin työsuhdelippuselvitykseen (Espoon kaupunki 2002). Kaupungin Tampereella asuvista noin työntekijästä noin 90 %:n on oletettu olevan yli 6 kk kestävässä työsuhteessa. Tällöin lipun mahdollisia vastaanottajia olisi enimmillään Työsuhdelipun vastaanottavien määrän arvio perustuu seuraaviin oletuksiin: 14

14 - Kaikissa vaihtoehdoissa jo nykyisin joukkoliikennettä käyttävien on arvioitu ottavan työsuhdelipun vastaan. Joukkoliikenteen osuus kaupungin työntekijöiden tekemistä matkoista on noin 32 % (Koskela 2004). - Nykyisin henkilöautolla, jalan tai pyörällä kulkevista on oletettu ottavan lipun vastaan seuraavasti palkassa saatavan hyödyn määrään suhteuttaen: - vaihtoehto 1A: 50 % ottaa lipun vastaan - vaihtoehto 1B: 60 % ottaa lipun vastaan - vaihtoehto 2: 25 % ottaa lipun vastaan - vaihtoehto 3: 10 % ottaa lipun vastaan Taulukko 4.2 Lipusta aiheutuvat välittömät kustannushyödyt työntekijälle ja arvio lipun vastaan ottavien työntekijöiden määrästä. vaihtoehto luontoisedun arvo työntekijälle maksettavaksi jäävä oma osuus lipusta arvio lisääntyneestä tuloverosta *) koettu hyöty osuus työntekijöistä, joka ottaisi lipun vastaan % lkm vaihtoehto 1A 440 /v 0 /v 170 /v 270 /v vaihtoehto 1B 440 /v 0 /v 130 /v 310 /v vaihtoehto /v 220 /v 90 /v 130 /v vaihtoehto /v 330 /v 40 /v 70 /v *) perustuu keskituloisen työntekijän palkkatasoon ( /v) Vaihtoehdoissa 1 ja 2 työnantaja tarjoaa lipun työntekijöilleen palkkaan lisättävänä luontoisetuna, jolloin työantajalle aiheutuu lipun hankinnan lisäksi kuluja lipun arvon mukaan määräytyvistä lakisääteisistä henkilösivukustannuksista, jotka koostuvat sosiaaliturva-, eläke- ja tapaturmavakuutusmaksusta. Henkilösivukulut ovat eri aloilla hieman erilaisia johtuen mm. eroista tapaturmavakuutusmaksuissa. Laskennassa on käytetty seuraavia arvoja, jotka edustavat valtiotyönantajalla käytössä olevia keskimääräisiä arvoja: - sosiaaliturvamaksu 6,814 % - eläkemaksu 14,12 % - tapaturmavakuutusmaksu 0,274 % - yhteensä 21,208 % Vaihtoehdossa 3 on oletettu, että työntekijä maksaa itse oman käytön osuuden lipusta, jolloin työnantajalle ei aiheudu lipusta henkilösivukuluja. Työsuhdelipun on ennakoitu olevan kaupungille arvonlisäveroton, sillä kaupunki voi ilman arvonlisäveroa ostaa omia palvelujaan omaan käyttöönsä. Työsuhdelippu kuitenkin oikeuttaa matkustamisen kaikissa yhteistariffiliikenteen linja-autoissa, jolloin osa matkoista muodostuu arvonlisäverollisiksi matkoiksi. Tampereen kaupungin sisäisistä matkoista noin 10 % tehdään nykyisin muiden liikennöitsijöiden kuin Tampereen kaupungin liikennelaitoksen vuoroissa. Taulukossa 4.3 on esitetty arvio lipuista aiheutuvista välittömistä kustannuksista kaupungille, jos lippu on arvolisäveroton. Mikäli työsuhdelippu tulkitaan kokonaisuudessaan arvonlisäverolliseksi palveluksi, olisivat hankintakustannukset vaihtoehdossa 1A noin 4,00 milj. /v, vaihtoehdossa 1B noin 4,43 milj. /v, vaihtoehdossa 2 noin 1,49 milj. /v ja vaihtoehdossa 3 noin 0,48 milj. /v. 15

15 Taulukko 4.3 Arvio työsuhdelipusta aiheutuvista välittömistä kustannuksista kaupungille. vaihtoehto lippujen vuosittainen määrä lippujen hinta milj. /v kokonaiskustannus sisältäen henkilösivukulut *) milj. /v vaihtoehto 1A ,06 3,70 vaihtoehto 1B ,38 4,10 vaihtoehto ,14 1,38 vaihtoehto ,45 0,45 *) Henkilösivukulujen määrä luontoiseduissa on 21,208 % ja se sisältää sosiaaliturva-, eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. 4.3 Joukkoliikennematkojen määrän muutos Kulkutapaosuuden ja henkilöautosuoritteen muutos Joukkoliikenteen käyttöosuuden kannalta mielenkiintoisin käyttäjäryhmä on nykyisin henkilöautoa käyttävien työntekijöiden ryhmä, jonka osuus kaikista työntekijöistä on noin 43 % (Koskela 2004). Vaikka työntekijä ottaisi työsuhdelipun käyttöön, osa aiemminkin henkilöautolla, jalan tai pyörällä kulkeneista tekisi työmatkansa satunnaisesti muilla kulkutavoilla kuin joukkoliikenteellä. Vastaavasti lipun hankkineet käyttäisivät joukkoliikennettä aiempaa useammin vapaa-ajanmatkoillaan. Taulukossa 4.4 on esitetty arvio kaupungin työntekijöiden joukkoliikennematkojen määrän muutoksesta eri vaihtoehdoissa. Laskennassa tehdyn oletuksen mukaan työsuhdelipun vastaanottaneet käyttävät eri kulkutapoja seuraavasti: - Kaikissa vaihtoehdoissa jo nykyisin joukkoliikennettä käyttävien (32 %) on arvioitu jatkavan joukkoliikenteen käyttöä työmatkoillaan. - Nykyisin henkilöautolla, jalan tai pyörällä kulkevista työsuhdelipun vastaanottaneiden on arvioitu tekevän 75 % työmatkoistaan joukkoliikenteellä. Taulukko 4.4 Työsuhdelipun vaikutukset kulkutapajakaumaan eri vaihtoehdoissa. vaihtoehto joukkoliikenteen osuus henkilöauton osuus jalankulun ja pyöräilyn osuus uusien joukkoliikenteellä tehtyjen työmatkojen määrä (milj. matkaa/v) työmatkojen henkilöautosuoritteen muutos (milj.km/v) nykytilanne 32 % 43 % 25 % - - vaihtoehto 1A 58 % 27 % 16 % 1,4-5,7 vaihtoehto 1B 63 % 24 % 14 % 1,7-6,8 vaihtoehto 2 45 % 35 % 20 % 0,7-2,8 vaihtoehto 3 37 % 40 % 23 % 0,3-1,1 Kaupungin työntekijöiden työmatkojen henkilöautosuorite on nykyisin noin km/vrk ja vuositasolla noin 14 milj. km. Henkilöautosuorite vähenee eniten vaihtoehdossa 1B, jossa henkilöautosuorite on noin 45 % pienempi kuin nykyisin. Muutos on vastaavasti pienin vaihtoehdossa 3, jossa henkilöautosuorite on noin 8 % pienempi kuin nykytilanteessa. 16

16 Kaikista Tampereen seudun sisäisistä matkoista työhön ja työasiointiin liittyviä matkoihin liittyvien matkojen osuus on noin 28 %. Muut matkat liittyvät vapaa-ajan viettoon, ostoksiin tai asiointiin. Laskennassa on oletettu, että uudet työsuhdelipun haltijat tekisivät muista kuin työmatkoistaan 30 % joukkoliikenteellä seudun sisäisillä matkoilla. Muista matkoista seudulla noin 47 % tehdään henkilöautolla, 33 % kävellen, 14 % joukkoliikenteellä ja 7 % polkupyörällä (TALLI 2000). Työsuhdelippu lisäisi tällöin joukkoliikennematkojen määrää muilla kuin työmatkoilla 5-20 % eri vaihtoehdoissa. Taulukossa 4.5 on esitetty arvio joukkoliikennematkojen ja henkilöautoliikenteen suoritteen muutos vaihtoehdoittain. Taulukko 4.5 Työsuhdelipun vaikutukset joukkoliikennematkojen määrään ja koko henkilöautosuoritteeseen. vaihtoehto uusien joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen kokonaismäärä (milj. matkaa/v) henkilöautosuoritteen kokonaismuutos (milj.henkilökm/v) vaihtoehto 1A 2,2-8,1 vaihtoehto 1B 2,7-9,8 vaihtoehto 2 1,1-4,0 vaihtoehto 3 0,5-1, Joukkoliikennetarjonnan ja lipputulojen muutokset Joukkoliikennematkojen määrä kasvaisi työsuhdelipun seurauksena melko paljon. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja-autoissa tehtiin vuonna 2003 noin 17 miljoonaa matkaa, jos vaihtomatkoja ei lasketa omiksi matkoikseen. Matkojen määrä on vaihtoehdossa 1A noin 13 %, vaihtoehdossa 1B noin 16 %, vaihtoehdossa 2 noin 6 % ja vaihtoehdossa 3 noin 3 % suurempi kuin vuonna Osa kasvaneesta matkustajakysynnästä mahtuu olemassa olevalle linja- ja vuorotarjonnalle, mutta erityisesti työmatkaliikenteen ruuhkahuippujen aikaa tarjontaa on vaihtoehdoissa 1 todennäköisesti lisättävä. Joukkoliikenteellä tehtävien työmatkojen määrän kasvun seurauksena matkojen määrä kasvaisi vaihtoehdossa 1A aamu- ja iltaruuhkassa noin 8 % ja vaihtoehdossa 1B noin 10 %. Vaihtoehdossa 2 kasvu on aamu- ja iltaruuhkassa noin 4 % ja vaihtoehdossa 3 noin 2 %. Linjatarjonnan lisäämistä ei ole mahdollista yksityiskohtaisesti tässä selvityksessä arvioida. Vuorotarjonnan lisäämisen on Tampereen kaupungin liikennelaitoksella arvioitu lisäävän liikennöintikustannuksia enimmillään 1,0 miljoonaa /v. Lipputulot kasvavat joukkoliikenteen työsuhdelipun käyttäjien määrän suhteessa. Tässä yhteydessä lipputulojen määrää on arvioitu olettamalla, että nykyisin joukkoliikennettä käyttävillä on hallussaan puolivuosilippu. Taulukossa 4.6 on esitetty arvio liikennöintikustannusten muutoksista eri vaihtoehdoissa. 17

17 Taulukko 4.6 Liikennöintikustannusten ja lipputulojen muutos eri vaihtoehdoissa. vaihtoehto liikennöintikustannusten muutos (milj. /v) lipputulojen muutos (milj. /v) vaihtoehto 1A + 0,4 1,0 + 1,7 vaihtoehto 1B + 0,5-1,0 + 2,0 vaihtoehto 2 + 0,1-0,5 + 0,9 vaihtoehto , Henkilöautoliikenteen ympäristökustannusten, ajoneuvokustannusten ja onnettomuuskustannusten väheneminen Henkilöautoliikenteen suoritteen vähenemisen seurauksena liikenteen ympäristökustannukset vähenevät. Päästöjen laskennassa on sovellettu LIPASTO-tietokannan yksikköpäästöarvoja olettaen, että henkilöauton keskimääräinen kuormitusaste työmatkoilla on 1,2 henkilöä. Henkilöautoliikenteen päästöjen, onnettomuuskustannusten ja ajoneuvokustannusten yksikköarvot ovat Tiehallinnon tieliikenteen ajokustannukset -julkaisun mukaisia kustannusarvoja vuoden 2000 hintatasossa (Tiehallinto 2001). Päästökustannukset ovat 0,02-0,13 milj. /v, onnettomuuskustannukset 0,16 0,94 milj. /v ja ajoneuvokustannukset 0,22-1,28 milj. /v pienemmät kuin nykytilanteessa. Taulukko 4.7 Työsuhdelipun vaikutukset henkilöautoliikenteen päästö-, onnettomuus- ja ajoneuvokustannuksiin. vaihtoehto henkilöautosuoritteen kokonaismuutos (milj.henkilökm/v) päästökustannusten muutos (milj. /v) onnettomuuskustannusten muutos (milj. /v) ajoneuvokustannusten muutos (milj. /v) vaihtoehto 1A - 8,1-0,11-0,77-1,06 vaihtoehto 1B - 9,8-0,13-0,94-1,28 vaihtoehto 2-4,0-0,05-0,38-0,52 vaihtoehto 3-1,7-0,02-0,16-0, Pysäköintipaikkakustannusten väheneminen Työsuhdelipun on arvioitu vähentävän jonkin verran pysäköintipaikkatarvetta Keskusvirastotalon viereisten pihapaikkojen ja Frenckellin pysäköintitalossa olevien pysäköintipaikkojen osalta. Muissa toimipaikoissa pysäköintitarpeen ei ole arvioitu merkittävästi pienenevän. Frenckellin pysäköintitalossa on tällä hetkellä noin 110 pysäköintipaikkaa varattuna kaupungin käyttöön. Pysäköintipaikoista aiheutuva kustannus on noin 0,09 milj. /v. Keskusvirastotaloa ympäröivillä pihoilla on noin 120 paikkaa varattuna työntekijöiden ja vierailijoiden käyttöön siten, että paikat eivät ole julkisen pysäköinnin piirissä. Pysäköintipaikoista ei kokonaan voitaisi luopua työsuhdelipun käyttöönoton seurauksena, sillä osalla henkilöstöstä on tarvetta autolle työpäivän aikana. Pysäköintipaikkojen määrän vähentämisen kustannusvaikutusten arvioinnissa lähtöoletuksena on ollut, että puolet paikoista voitaisiin luovuttaa pois vaihtoehdossa 1, jossa 18

18 työnantaja maksaisi lipun työntekijöille kokonaisuudessaan. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 pysäköintipaikkojen määrää on arvioitu voitavan vähentää kolmanneksella. Pysäköintipaikkatarpeen vähenemisestä aiheutuvia kustannussäästöjä on arvioitu seuraavasti: - pysäköintitalon sopimuspaikkojen määrä voidaan vähentää %:lla, jolloin vuosikustannukset pienenevät % Keskusvirastotalon lähialueiden paikoista voidaan ottaa julkisen maksullisen pysäköintitoiminnan piiriin, jolloin niistä syntyy pysäköintimaksutuloja kaupungille. Taulukossa 4.8 on esitetty arvio työntekijöiden pysäköintikustannusten vähenemisestä Keskusvirastotalon ympäristössä eri vaihtoehdoissa. Taulukko 4.8 Pysäköintikustannusten väheneminen Keskusvirastotalon ympäristössä. vaihtoehto pysäköintitalossa olevien paikkojen vuokramuutos (milj. /v) kenttäpaikkojen vuokratulojen kasvu (milj. /v) pysäköintikustannusten muutos (milj. /v) vaihtoehto 1A - 0,045 0,07-0,115 vaihtoehto 1B - 0,045 0,07-0,115 vaihtoehto 2-0,030 0,05-0,08 vaihtoehto 3-0,030 0,05-0, Verotulojen muutos Työsuhdelipun verotusarvon myötä osa lipusta aiheutuvista kustannuksista palautuu Tampereen kaupungin käyttöön. Palautuvien verotulojen määrää on tässä yhteydessä arvioitu Tampereen kaupungin tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloveroprosentti Tampereella on tällä hetkellä 18 %. Kunnallisverotuksessa vähennyksiin oikeuttavia eriä ei ole tässä yhteydessä ollut mahdollista yksityiskohtaisesti ottaa huomioon, jolloin laskennassa on käytetty hieman alempaa tuloveroprosenttia (16,5 %) kuvaamaan erityyppisten vähennysten vaikutusta verokertymään. Taulukossa 4.9 on esitetty arvio verotulojen palautumasta kunnallisverotuksessa. Taulukko 4.9 Tuloveroprosenttiin perustuva arvio verotulojen muutoksesta. vaihtoehto lipunhaltijoiden määrä tulkinta verotusarvosta verotulojen palautuma (milj. /v) vaihtoehto 1A /v 0,55 vaihtoehto 1B /v 0,45 vaihtoehto /v 0,20 vaihtoehto /v 0,08 19

19 4.6 Imagovaikutukset ja vaikutus työnantajakuvaan Työsuhdelipulla on myönteisiä vaikutuksia työnantajakuvaan ja kaupunkiin työnantajaorganisaationa. Työsuhdelippu on noussut toivotuimmaksi toimenpiteeksi joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi lähes kaikissa liikkumisen ohjausta selvittäneissä tutkimuksissa. Työsuhdelipun käyttöönotto on omiaan kannustamaan myös muita työnantajaorganisaatioita kokeilemaan ja soveltamaan työsuhdelippukäytäntöä. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen vaikuttaminen parantaa osaltaan myös kaupungin ympäristöimagoa ja vahvistaa ympäristöstrategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista. 4.7 Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja ilman laatuun Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu työmatkoilla vähentää kuormitusta liikenneverkolla erityisesti aamu- ja iltaruuhkan aikaan, jolloin liikenne ruuhkautuu sisääntuloteillä aiheuttaen matka-ajan pidentymistä ja ruuhkakustannuksia. Iltahuipputunnin aikana klo alkavien henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä on noin ajoneuvoa. Mikäli työmatkojen paluusuunnan oletetaan sijoittuvan juuri klo väliseen ajanjaksoon, vähenee henkilöautomatkojen määrä ajoneuvolla taulukon 4.10 mukaisesti. Taulukon lukuarvot edustavat ruuhkavaikutuksen kannalta optimistista arviota, sillä osa töistä kotiinpaluumatkoista sijoittuu huipputunnin ulkopuolella. Taulukko 4.10 Arvio henkilöautomatkojen määrän vähenemästä talviarkivuorokauden iltahuipputunnin (klo 16-17) aikana. vaihtoehto ajoneuvojen määrän muutos suhteellinen muutos koko iltahuipputunnin aikana vaihtoehto 1A ,5 % vaihtoehto 1B ,2 % vaihtoehto ,7 % vaihtoehto ,7 % 4.8 Yhteenveto kustannusvaikutuksista Taulukkoon 4.11 on koottu keskeiset kustannustulokset eri laskentavaihtoehdoissa. Suurimmat kulkutapasiirtymät ja yhteiskuntataloudelliset edut saavutettaisiin vaihtoehdossa 1. Kaupungin kannalta edullisemmaksi tulisi vaihtoehto, jossa verotusarvona on edelleen lipun nimellisarvo. Hankintakustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on vaihtoehto 3, jossa kaupunki maksaa 25 % lipun hinnasta. Kokonaiskustannusten kannalta keskeinen tekijä on lipun aiheuttama palkankorotusmuutos. Vaihtoehdossa 1 lipun vastaanottavien työntekijöiden palkka kasvaisi 440 /v, joten kokonaiskustannukset jäävät vaihtoehdoissa 1 kaupungin kannalta negatiivisiksi. Toisaalta palkankorotusmuodossa toteutettu työsuhdelippu lisäisi huomattavasti työtyytyväisyyttä ja korottaisi työnantajaimagoa. 20

20 Taulukko 4.11 Kooste eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista. vaihtoehto kustannus tai säästö (milj. /v) vaihtoehto 1A kustannukset lipun hankintakustannukset (ei sis. alv *) 3,70 linja-autoliikenteen vuorotarjonnan lisääminen 0,4-1,0 säästöt henkilöautoliikenteen onnettomuuskustannusten väheneminen 0,77 henkilöautoliikenteen ajoneuvokustannusten väheneminen 1,06 henkilöautoliikenteen ympäristökustannusten väheneminen 0,11 pysäköintipaikkatarpeen väheneminen 0,12 verotulojen kasvu 0,55 lipputulojen kasvu 1,7 vaihtoehto 1B kustannukset lipun hankintakustannukset (ei sis. alv *) 4,10 linja-autoliikenteen vuorotarjonnan lisääminen 0,5-1,0 säästöt henkilöautoliikenteen onnettomuuskustannusten väheneminen 0,94 henkilöautoliikenteen ajoneuvokustannusten väheneminen 1,28 henkilöautoliikenteen ympäristökustannusten väheneminen 0,13 pysäköintipaikkatarpeen väheneminen 0,12 verotulojen kasvu 0,45 lipputulojen kasvu 2,00 vaihtoehto 2 kustannukset lipun hankintakustannukset (ei sis. alv *) 1,38 linja-autoliikenteen vuorotarjonnan lisääminen 0,1-0,5 säästöt henkilöautoliikenteen onnettomuuskustannusten väheneminen 0,38 henkilöautoliikenteen ajoneuvokustannusten väheneminen 0,52 henkilöautoliikenteen ympäristökustannusten väheneminen 0,05 pysäköintipaikkatarpeen väheneminen 0,08 verotulojen kasvu 0,20 lipputulojen kasvu 0,90 vaihtoehto 3 kustannukset lipun hankintakustannukset (ei sis. alv *) 0,45 linja-autoliikenteen vuorotarjonnan lisääminen - säästöt henkilöautoliikenteen onnettomuuskustannusten väheneminen 0,16 henkilöautoliikenteen ajoneuvokustannusten väheneminen 0,22 henkilöautoliikenteen ympäristökustannusten väheneminen 0,02 pysäköintipaikkatarpeen väheneminen 0,08 verotulojen kasvu 0,08 lipputulojen kasvu 0,30 *) Mikäli lippu tulkitaan arvonlisäverolliseksi, ovat hankintakustannukset vaihtoehdossa 1A noin 4,00 milj. /v, vaihtoehdossa 1B noin 4,43 milj. /v, vaihtoehdossa 2 noin 1,49 milj. /v ja vaihtoehdossa 3 noin 0,48 milj. /v. 21

21 LÄHTEET Espoon kaupunki Työsuhdelippuselvitys Espoon kaupunki, joukkoliikennekeskus, tieto- ja suunnittelupalvelut. Suunnittelukeskus Oy. Raportteja Espoosta 5 / Espoo. Helsingin kaupunki Työsuhdelippu. Helsingin kaupunginkanslia, henkilöstöosasto. Muistio Coleman, C Green commuter plans and the small employer: an investigation into the attitudes and policy of the small employer towards staff travel and green commuter plans. Transport Policy 7 (2000). p Kalenoja, Hanna Liikenteen ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikan tutkimusraportti 56. Tampere. Kalenoja, Hanna, Mäntynen, Jorma, Kallberg, Harri, Jokipii, Tuomas, Korpela, Kari & Kulmala, Mika Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet Suomessa. Tampereen teknillinen korkeakoulu, liikenne- ja kuljetustekniikka, tutkimuksia 48. Tampere. Kiiskilä, Kati, Koskinen, Laura & Vähä-Rahka, Maija Liikkumisen ohjaus ja sen soveltamismahdollisuudet Tampereen seudulla. Tampereen teknillinen korkeakoulu, liikenne- ja kuljetustekniikan tutkimuksia 46. Tampere. Kingham, S., Dickinson, J. & Copsey, S Travelling to work: will people move out of their cars. Transport Policy 8 (2001). p Koskela, Lotta Yhteinen ympäristömme? Tampereen kaupungin työntekijöiden ympäristöasenteet. Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikkö. Tampere. Liikenne- ja viestintäministeriö Uutta liikkumiskulttuuria suomalaisille työpaikoille -työmatkaliikenteen ohjausta Suomeen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 22/2002. Helsinki. Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne nousuun! Työryhmän mietintö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 51/2004. Helsinki. Root, A Can travel vouchers encourage more sustainable travel? Transport Policy 8 (2001). Pergamon. s Shinkwin, Owen, Robinson, Simon, Begley, Sinéad & Motherway, Brian The route to sustainable commuting. An employer s guide to Mobility Management plans. SAVE II Programme. Säily, Stiina Kunnan toimialojen mahdollisuudet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan. Tampereen teknillinen yliopisto, liikenne- ja kuljetustekniikan tutkimusraportti 55. Tampere. 22

22 TALLI Tampereen seudun liikennemallin tausta-aineisto. TTY. Tampereen kaupunki Yhteistyöllä ympäristön ykköseksi. Tampereen kaupungin ympäristöstrategia vuosiksi Kaupunginhallitus Tampere. Tiehallinto Tieliikenteen ajokustannukset Tiehallinto. Helsinki. YTV Liikkumisen ohjaus -konsepti. Kansainvälisiä kokemuksia ja soveltaminen Suomeen. YTV, Tiehallinto. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 2002:9. Helsinki. 23

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 2 LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ HKL 2008-355, Khs 2008-1569 / 641, 8.7.2009 EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta

Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta Luonnos 28.9.2015 kello 17:09 1(7) Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden iden tausta Tässä muistiossa avataan hallituksen 8.9.2015 kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi esittämien toimien vaikutusita

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R100 R101 katuraitiotie lähijuna linja-auto 0-1000000 0-1000000 0-1000000 R303 R301 R303 8000 Passengers 8000 Passengers 8000 Passengers R100 R305 R304

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Liite 1. Jaloin-arviointihankkeen ryhmähaastattelujen osallistujat

Liite 1. Jaloin-arviointihankkeen ryhmähaastattelujen osallistujat Liite 1 Jaloin-arviointihankkeen ryhmähaastattelujen osallistujat haastatteluryhmän teema osallistujat maankäyttö ja kaavoitus - Mirja Hyvärinta, Uudenmaan tiepiiri - Riikka Kallio, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Projekti: Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Yleinen tavoite Projektin tavoitteena on saada työmatkansa

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään Auto- ja liikennetoimittajien tilaisuus 27.3.2008 Liikenteen päästöjen vähennystavoite vuoteen 2020. Mikä se on? Mitkä ovat

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja liikkumistarve - Onko yhdyskuntarakenteella väliä?

Yhdyskuntarakenne ja liikkumistarve - Onko yhdyskuntarakenteella väliä? Yhdyskuntarakenne ja liikkumistarve - Onko yhdyskuntarakenteella väliä? Erikoistutkija Kari Oinonen Suomen ympäristökeskus Rakennetun ympäristön yksikkö Esityksen sisältö Yhdyskuntarakenteen vyöhykemallin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/12 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/12 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/12 1 12 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (MOLANDER) KOSKIEN TALOUSARVIOON VARATTAVAA RAHAA JOUKKOLIIKENTEEN NOPEUTTAMISTOIMENPIDEIDEN JA AIKATAULURAKENTEEN MUUTTAMISEN SELVITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti

Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti Kysymyksiä ja vastauksia Mikä Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti on? Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki

Lisätiedot

LIIKENNEVALOETUUDET JA AJANTASAINEN TIEDOTUS VAIKUTUKSET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILINJALLA 23 HELSINGISSÄ

LIIKENNEVALOETUUDET JA AJANTASAINEN TIEDOTUS VAIKUTUKSET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILINJALLA 23 HELSINGISSÄ LIIKENNEVALOETUUDET JA AJANTASAINEN TIEDOTUS VAIKUTUKSET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILINJALLA 23 HELSINGISSÄ Tutkija Mikko Lehtonen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka SISÄLTÖ Järjestelmän kuvaus Vaikutusselvitykset

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely

Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely Mika Ristimäki erikoistutkija SYKE / rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alue- ja yhdyskuntarakenteen tiedot

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Organisaation nimi: Toimipaikka: Katuosoite: Työntekijöiden määrä toimipaikassa: Lomakkeen täyttöpäivämäärä: Yhteyshenkilön nimi: Työtehtävä: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Verot, raami ja talouskriisi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA

Verot, raami ja talouskriisi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA Verot, raami ja talouskriisi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2012 2012 1 Teemu Lehtinen 1.12.2011 1) Palkka PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2011: 37.647 /v

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 16.6.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 MASA-päivitys... 1 LIITE: Vuosien 2012 ja 2013 vyöhykekohtaisten

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA Liikennemääräraportti 2013 Liikennemääräraportti 2013 2 16.6.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Tampereen ajoneuvokannan kehitys... 3 Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Jalankulun reunavyöhyke

Jalankulun reunavyöhyke LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminen Alakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaava

Nurmi-Sorilan osayleiskaava Nurmi-Sorilan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 25.5.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttövaihtoehdot... 3 3 Liikennejärjestelmä...5 3.1 Tie- ja katuverkko... 5

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot 26.5.2016 Kaupungin strategia Edistää kävelyn, pyöräliikenteen ja

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset

XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset LIIKENNETARKASTELUT = LIVA-liittymä = ETL-liittymä = liittymä etelästä/pohjoiseen = 80 km/h = 70 km/h = 60 km/h = 40 km/h normaali ETL XENAARIO - liittymät ja nopeusrajoitukset = LIVA-liittymä = ETL-liittymä

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo Espoon liikenneverkkovisio Petri Suominen Soukan palvelutalo 16.4.2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 16.4.2015 2 Tavoitteet Ohjaa liikenneverkon strategista suunnittelua ja palvelee maankäytön kehityskuvaa

Lisätiedot

Lempäälän peruskoulut

Lempäälän peruskoulut Lempäälän peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa talvella (%)

Lisätiedot