TUUSULAN KAUPUNKI PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE ME2, ME4 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS. Vastaanottaja Tuusulan kaupunki / Liikennevirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSULAN KAUPUNKI PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE ME2, ME4 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS. Vastaanottaja Tuusulan kaupunki / Liikennevirasto"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Tuusulan kaupunki / Liikennevirasto Asiakirjatyyppi Rakennussuunnitelma Päivämäärä Viite TUUSULAN KAUPUNKI PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE ME2, ME4

2 1 Rakennushankkeen yleistiedot Rakennushankkeen kuvaus Yleistä Mittaukset... 2 Melusuojauksen mitoitus ja tekniset ratkaisut Tekniset vaatimukset Työnaikaiset työmaatiet... 3 Maaperätutkimukset Maaperä MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET... 4 OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Perustusrakenteet Paaluperustukset Arinarakenteet MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Esikuormitusrakenteet Kaivantojen täytöt Maastonmuotoilut PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET... 6 Kasvillisuusrakenteet RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ympäristörakenteet Meluseinät Teräsrakenteet Puurakennetyöt VARUSTEET JA LAITTEET Läpinäkyvät osat Läpinäkyvien osien saumaus ja kiinnitysvälikkeet Kolmilankaverkot SUOJA-AINEKÄSITTELYT... 9 Liite 1, Koordinaattiluettelot... 9

3 1 Rakennushankkeen yleistiedot 1.1 Rakennushankkeen kuvaus Sivu 2 Rakennuskohde sijaitsee Jokelan taajamaan sijoittuvan Peltokaaren asuinalueen ja pääradan väliselle EV-, LP- ja LR-alueille välillä Huikontie-Jokelan vankila. Suunnittelualue ulottuu kaava-alueen ulkopuolelle etelässä. EV- ja LP-alueet ovat Tuusulan kunnan omistuksessa, LR-aluetta hallinnoi Liikennevirasto (LIVI). Asemakaavan etelänpuoleinen alue on osittain Tuusulan kunnan ja osittain yksityisessä omistuksessa. Pääradan neliraiteistamisen yhteydessä pieniä osia nykyisistä kunnan ja yksityisten omistamista maaalueista tullaan liittämään osaksi rata-aluetta. Melueste on tarkoitettu suojaamaan Peltokaaren uutta asuinaluetta pääradan aiheuttamaa raidemelua vastaan. Melueste on rakenteeltaan meluaita, joka on alaosaltaan absorboiva ja yläosaltaan läpinäkyvä. Meluaita verhoillaan radan puolella kolmilankaverkoilla ja asutuksen puolella vaakarimoituksella. 2 Yleistä 2.1 Mittaukset Rakennussuunnitelma on laadittu ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä ja N2000- korkeusjärjestelmässä. Meluesteiden mittalinjojen koordinaattiluettelot on esitetty tämän työselostuksen liitteinä. Meluaitojen paalutusnumerointi on radalle päin katsottuna vasemmalta oikealle. Tieto nykyisten hule- ja jätevesiviemäreiden korkeusasemasta perustuu maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin, tiedot on esitetty johtokartalla. 2.2 Melusuojauksen mitoitus ja tekniset ratkaisut ME2, Meluaita Pituus: 820 m Näkyvä korkeus: 4,15/4,95/5,35 m Tyyppi: Absorboiva/läpinäkyvä teräsrunkoinen melueste Perustus: Putkipaalutus Julkisivu: Kolmilankaverkotus/vaakarimoitus Sijainti: Päärata Hki-Ri, km km Melueste sijaitsee vallin päällä rata-alueen ulkopuolella. ME4, Meluaita Pituus: 168 m Näkyvä korkeus: 5,35 m Tyyppi: Absorboiva/läpinäkyvä teräsrunkoinen melueste Perustus: Putkipaalutus Julkisivu: Kolmilankaverkotus/vaakarimoitus Sijainti: Päärata Hki-Ri, km km Melueste sijaitsee vallin päällä rata-alueen ulkopuolella.

4 2.3 Tekniset vaatimukset Sivu 3 Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Rakennustyö tehdään suunnittelijan laatimien suunnitelmapiirustusten ja työkohtaisen työselostuksen mukaisesti. Tässä työselostuksessa on esitetty hankekohtaisia lisäyksiä ja täsmennyksiä em. yleisiin työselostuksiin. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin edellä esitettyjä muita julkaisuja sekä tilaajan ja tarkastavan viranomaisen rakennusaikana antamia ohjeita ja määräyksiä. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Mikäli rakentamisessa tarvittavaa tietoa puuttuu suunnitelmista tai suunnitelmissa havaitaan virheellisyyksiä, tulee urakoitsijan ottaa välittömästi yhteyttä tilaajaan. Urakoitsijan on tehtävä tarkistusmittauksia rakennustöiden aikana radasta ja jokaisesta alueella olevasta sähköratapylväästä. Käytettävät muut yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Rautateiden meluesteet, Ratahallintokeskuksen julkaisu B11 Tien meluesteiden suunnittelu 16/2010, Liikennevirasto Meluesteperustukset TIEL RIL Paalutusohje PO-2011 InfraRYL 2010, Meluesteet BY40 Betonipinnat, Suomen Betoniyhdistys 2.4 Työnaikaiset työmaatiet Alueella olevan nykyisen tiestön lisäksi urakoitsijan tulee varautua rakentamaan tarvitsemansa urakan aikaiset työmaatiet. Työmaatiet puretaan kohteen valmistuttua. 2.5 Maaperätutkimukset Suunnittelualueella on tehty pohjatutkimuksia aiempien suunnitteluvaiheiden yhteydessä. Suunnittelutyön yhteydessä pohjatutkimuksia täydennettiin meluestelinjoilta. Ratapenkereeseen sijoittuvien meluesteiden kohdalta ei tehty lisätutkimuksia. Täydentävinä tutkimuksina tehtiin painoja siipikairauksia sekä häiriintyneitä maanäytteenottoja. Täydentävät pohjatutkimukset tehtiin Tuusulan kunnan toimesta tammikuussa Kesällä 2014 selvitettiin maaperän aggressiivisuutta meluesteiden ME2 ja ME4 kohdalla. Maaperä ei ollut normaaliolosuhteita aggressiivisempaa. Tutkimukset on esitetty meluesteiden asemapiirustuksissa sekä pituusleikkauksissa.

5 2.5.1 Maaperä Sivu 4 ME2 Maanpinnan taso meluesteen kohdalla vaihtelee noin tasovälillä +67,8 +71,4. Meluesteen eteläosassa tukien 1 60 välillä päällimmäisenä maakerroksena on noin 2 m paksuinen kuivakuorisavi. Kuivakuoren alla on pehmeää savea 1 8 m paksuinen kerros. Savikerroksen alapuolella on sitkeää savea, silttiä ja moreenia. Kairaukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon 7,5 18,4 m syvyydellä maanpinnasta. Tukien välillä päällimmäisenä maakerroksena on kuivakuorisavea ja sitkeää savea 2 4,5 m paksuinen kerros. Kuivakuorisaven alla on paikoin noin 1 m paksuinen pehmeä savikerros. Pehmeän saven alapuolella on silttiä ja moreenia. Tutkimukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon 5,2 9,2 m syvyydellä maanpinnasta. Tukien välillä päällimmäisenä maakerroksena on kuivakuorisavea 1,5 2 m paksuinen kerros. Kuivakuoren alla on noin 1 8 m paksuinen pehmeä savikerros. Savikerroksen alapuolella on silttiä ja moreenia. Tutkimukset ovat päättyneet 7,8 15,7 m syvyydellä maanpinnasta kiveen, lohkareeseen tai kallioon. Tukien välillä päällimmäisenä maakerroksena on 2 10,5 m paksuinen kerros kuivakuorisavea / sitkeää savea. Sitkeän saven alapuolella on silttiä ja moreenia. Kairaukset ovat päättyneet 4 15,3 m syvyydellä kiveen, lohkareeseen tai kallioon. ME4 Maanpinnan taso meluesteen kohdalla vaihtelee noin tasovälillä +66,7 +67,6. Päällimmäisenä maakerroksena on 2 2,5 m paksuinen kuivakuorisavi, jonka alla on pehmeää savea 5 11 m paksuinen kerros. Pehmeän savikerroksen alla on sitkeää savea 5 9 m paksuinen kerros. Saven alapuolella on silttiä ja moreenia. Kairaukset ovat päättyneen 18,7 22,5 m syvyydellä kiveen, lohkareeseen tai moreeniin MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 1300 Perustusrakenteet ME2 Teräsputkipaaluperustus. ME4 Teräsputkipaaluperustus Paaluperustukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti.

6 Sivu 5 Lyötävä putkipaaluperustus yhdellä paalulla Paalutuksessa käytetään lyötävää teräsputkipaalua 323,9/12, 355 J2H maakärjellä varustettuna. Paalutustyö ei saa aiheuttaa painumista radan rakenteisiin. Radan vieressä lyötävien paalujen painumista seurataan asettamalla ennen paalutustyön aloittamista kolmeen paalun viereiseen ratapölkkyyn tarkkailumittauspisteet. Paalujen sijaintitoleranssit PO 2011 kohdan 4.4 mukaisesti. Paaluperustuksen ympärille tehdään 1,5 m syvyyteen tolpan pohjalevyn yläpinnasta mitattuna routimaton täyttö, alaosan kaivannon ala 2,0 m x 2,0 m. Routimattoman täytön maksimiraekoko on 55 mm. Täyttö tiivistetään enintään 250 mm kerroksissa. Tiivistys tehdään 400 kg tärylevyllä neljällä ylityskerralla tai 200 kg tärylevyllä viidellä ylityskerralla. Lyötävien paalujen pituudet on esitetty pituusleikkauksissa. Meluesteillä ME2 ja ME4 paalut ulotetaan moreenikerroksen yläpintaan. Suurimmillaan paalupituudet ovat noin 23 m Arinarakenteet Sokkelin alustäyttö Sokkelin ympärille asennetaan vähintään 1,0 m paksuinen täyttö routimattomasta maaaineksesta. Täytön pohjan leveys on oltava vähintään 0,8 m MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset Maaleikkaukset tehdään suunnitelmapiirustuksissa esitettyjen poikkileikkausten mukaisesti. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maakaivannot Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Esikuormitusrakenteet Meluesteiden ME2 ja ME4 kohdalle rakennetaan meluaitarakenteen alapuolelle penger. Penkereen korkeus on noin 1 2,5 m. Hienorakeiset maakerrokset tulevat painumaan penkereen rakentamisen johdosta. Lopullisia painumia saadaan vähennettyä rakentamalla esteen kohdalle esikuormituspenger 3 kk ajaksi. Vaihtoehtoiset rakentamistavat esikuormituspenkereelle ovat:

7 1) Rakennetaan penger pengertäyttömateriaalista paalun katkaisutasoon. Painumaaika 3 kk, jonka jälkeen kaivetaan pengertäyttö pois suunnitelman mukaisen routimattoman täytön kohdalta. Tehdään routimaton täyttö ja paalutus. Sivu 6 2) Rakennetaan suunnitelman mukainen penger ja routimaton täyttö paalun katkaisutasoon. Painuma-aika 3 kk ja paalutus Kaivantojen täytöt Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 1834 Maastonmuotoilut Maastonmuotoilut suunnitellaan ja toteutetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Maastonmuotoiluun sisältyy taitteisten luiskien pyöristäminen sekä vettä keräävien painanteiden täyttäminen. Meluesteen Me 2 ja Me4 vallin harjan on oltava vähintään 1,5 metriä PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2300 Kasvillisuusrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Vihertöiden työselostus on esitetty erillisessä ympäristösuunnitelmassa RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ympäristörakenteet Meluseinät Meluesteiden rakennustöissä noudatetaan seuraavia yleisiä laatuvaatimuksia: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRyl 2010). Meluseinä ME 2 on varustettu 100 metrin välein runkotolpilla, joihin on suunniteltu mahdollisia huolto/käyntiportteja varten saranatapit. Tässä rakennusvaiheessa ei käyntiportteja rakenneta. Tulevien lisäraiteiden ja meluesteen välissä on huoltotie ja lisäraiteiden suunnittelun yhteydessä huoltotie säilyy, joten huolto/käyntiporttien tarpeellisuus arvioidaan lisäraiteiden suunnittelun yhteydessä. Urakoitsijan on esitettävä porttien rakenteet, kiinnipitolaitteet ja lukitus rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen porttien valmistumista. Huoltoportti on mahdollista tehdä myös liukuporttina. RUNKOTOLPPIEN ASENTAMINEN OIKEAAN ASEMAAN Paalutustyön jälkeen paaluhatut katkaistaan oikeaan korkoon. Paaluhattu (suunnitelmissa tunnuksella PL), jossa on kiinnityspultit, asennetaan koordinaattipisteen mukaisesti. Sijaintitoleranssi paalulle on +/- 90 mm, jolloin paaluhatun voi vielä asentaa oikeaan asemaan. Jos paalun sijaintitoleranssi on mm, on paalun kylkeen hitsattava vastaava paalu h=750 mm. Hitsi molemmille puolille a=13 mm. Paalujen päät on suljettava paaluhatulla,

8 joka peittää molemmat paalut. Jos sijaintitoleranssi on enemmän kuin 250 mm, niin urakoitsija esittää rakennuttajalle hyväksytettäväksi korjausehdotuksen ennen tolppien asentamista. Sivu 7 AKUSTISET OMINAISUUDET Meluaitojen ilmanääneneristävyys EN 1793 mukaisesti. luokka B3. Akustiselta absorptiosuhteeltaan liikennemeluesteen EN 1793 mukaisesti meluseinät kuuluvat luokkaan A3. Meluaitojen melua suojaavana rakenteena käytetään melunsuojaukseen tarkoitettuja teräksisiä absorboivia melukasetteja. Urakoitsija voi valita markkinoilla olevista melukaseteista vaatimukset täyttävän. Jos valitun kasetin kiinnitysmekanismi poikkeaa suunnitelmapiirustuksissa olevasta, on urakoitsijan esitettävä korvaavat suunnitelmapiirustukset tilaajalle hyväksytettäväksi Teräsrakenteet Aitojen teräsrakenteet koostuvat säänkestävästä S355J2W (COR-TEN) tai vast. teräksestä lukuun ottamatta läpinäkyvien osien kiinnitysosia, jotka valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Peitelevyjen teräsrakenne: Ruostumattomat teräsosat: (EN ), (AISI 304) Pintakäsittely 2K tai Grit 240, sileä pinta. Pinnankarheus Ra <0,5m. Peitelevyjen pintakäsittelystä esitetään malli tilaajan hyväksytettäväksi ennen peitelevyjen tilaamista. Urakoitsija laatii teräsosien valmistamista ja asentamista varten tekniset työsuunnitelmat ( Tekniset työsuunnitelmat) ja laatusuunnitelmat ( Laatusuunnitelmat) rakennuttajan hyväksytettäväksi. HITSAUSTYÖ Hitsausluokka standardin SFS-EN luokka C, ellei muuta ole määrätty. Hitsaukset tehdään ko. teräslaadun edellyttämää lisäainetta käyttäen. PINTAKÄSITTELY Säänkestävän teräksen pintakäsittely on patinointi. Urakoitsija esittää eri rakenneosien patinointia varten tehtävät toimenpiteet ennen töiden aloittamista. VALMISTUSTOLERANSSIT Annetut toleranssivaatimukset koskevat valmista rakennetta. Valmistajan on otettava huomioon kutistumis- ja työvarat kokemusperäisesti. Mikäli rakenteen omapaino aiheuttaa taipumaa, ei sitä tarvitse huomioida toleransseissa. Mittaukset on tehtävä luotettavana tavalla (teräsmittanauhalla tai optisin välinein) ja kaikissa mittauksissa on lämpötilakorjaus huomioitava. Vertailulämpötila on +20 C. Mittatarkkuusvaatimus reikien suhteen on 2 mm.

9 - pituus +/- 2 mm/m kuitenkin enintään +/- 5 mm - sivuttaiskäyryys 1/650 jännemitasta kuitenkin enintään 10 mm - levyn korkeus +/- 3 mm Sivu 8 Työtapakohtaiset toleranssit ovat standardin SFS 3393 tarkkuusluokan B mukaiset Puurakennetyöt Rimoituselementit koostuvat metallisista teräsorsista ja niihin ruuvattavista puurimoista. Teräsorsiin asennetaan niittimutterit, joiden välityksellä puuosat kiinnitetään. Kiinnitysosat ovat ruostumatonta terästä. Elementit kiinnitetään meluestekasetteihin rst-poraruuveilla d 4,5 k/k n.400. Puuosiin tehdään ruuveja varten esiporausreiät d6 tai valmistajan ohjeen mukaisesti. Puutavarana käytetään kyllästettyä, ruskean sävyistä kestopuuta, kyllästysluokka A. Väri: kuparipohjainen suolakylläste Wolmanit CX-8, RUSKEA kyllästeen kanssa käytetty väriaine on WOLMANIT ProColor Brown Käytettävän puutavaran tulee näkyvillä pinnoilla olla täyssärmäistä eikä siinä saa olla reikiä tai halkeamia. Puutavaraa ei saa jatkaa VARUSTEET JA LAITTEET Läpinäkyvät osat Meluesteen läpinäkyvät osat tehdään kovapintaisesta, UV-suojatusta, kirkkaasta polykarbonaattilevystä t=12 mm - ASTM D 1044 mukaisen hankauskestävyyden on oltava <2% - polykarbonaatin on kestettävä liuotinpuhdistus - Hammeglass tai vast. tuote Levyn toimittaja esittää tilaajalle hyväksytettäväksi valitun levyn tekniset ominaisuudet ja kovapinnoitteen menetelmän ennen levyjen tilaamista ja asentamista. Läpinäkyvien levyjen tiiviste tulee olla kohteeseen sopiva eikä se saa pursuilla valmiista rakenteesta. Urakoitsija esittää ennen levyjen asentamista käytettävän tiivisteen tilaajalle hyväksytettäväksi Läpinäkyvien osien saumaus ja kiinnitysvälikkeet Meluesteen läpinäkyvät osat kiinnitetään suunnitelmapiirustuksien mukaisesti. Läpinäkyviin levyihin asennetaan säänkestävästä epdm-kumista valmistettu tiivistenauha. Rakenteen rungon ja peitepeltien väliin asennetaan etäisyydenpidike, jotta läpinäkyviä levyjä ei voida vaurioittaa liiallisella kiristyksellä. Etäisyydenpidike valmistetaan kovasta, säänkestävästä muovista, UV-suojatusta polypropeenista tai vastaavasta materiaalista Kolmilankaverkot Kolmilankaverkot tehdään tehdasvalmisteisina. Verkot kuumasinkitään ja pulverimaalataan. Värisävyt: Me 2 RAL 3003, Ruby Red / RAL Carmine red / RAL 2002, Vermilon / RAL 2009, Traffic orange. Ks yleispiirustus ME 4 RAL 2009, Traffic orange

10 42500 SUOJA-AINEKÄSITTELYT Sivu 9 Meluaitojen rimoituksen pintoihin tehdään ekologisella graffitisuoja-aineella uhrautuva antigraffitikäsittely PSS20 tai vastaavalla SILKO-hyväksytyllä aineella. Läpinäkyvien osien on kestettävä liuotinpuhdistus, jolloin antigraffitikäsittelyä ei tarvita näihin rakenneosiin. Säänkestävän teräksen töhryjen poisto tehdään hiekkapuhaltamalla teräs ja sen jälkeen suolaliuoskäsittely. Terästoimittaja esittää patinointia varten tehtävät toimenpiteet tilaajalle työn luovutuksen yhteydessä. Liite 1, Koordinaattiluettelot

11 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: X Y T , ,804 T , ,421 T , ,038 T , ,655 T , ,272 T , ,889 T , ,506 T , ,123 T , ,734 T , ,968 T , ,202 T , ,435 T , ,665 T , ,894 T , ,124 T , ,353 T , ,582 T , ,812 T , ,041 T , ,271 T , ,500 T , ,729 T , ,959 T , ,188 T , ,418 T , ,647 T , ,876 T , ,106 T , ,335 T , ,561 T , ,786 T , ,405 T , ,012 T , ,238 T , ,463 T , ,689 T , ,915 T , ,140 T , ,366 T , ,591 T , ,816 T , ,041 T , ,266 T , ,491 T , ,716 T , ,941 T , ,191 T , ,441 T , ,692 T , ,942 T , ,192 T , ,442

12 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,693 T , ,943 T , ,193 T , ,414 T , ,635 T , ,855 T , ,076 T , ,297 T , ,916 T , ,518 T , ,739 T , ,960 T , ,180 T , ,401 T , ,622 T , ,843 T , ,064 T , ,284 T , ,505 T , ,726 T , ,947 T , ,168 T , ,389 T , ,609 T , ,830 T , ,051 T , ,272 T , ,493 T , ,713 T , ,934 T , ,155 T , ,376 T , ,995 T , ,597 T , ,818 T , ,038 T , ,259 T , ,480 T , ,701 T , ,922 T , ,142 T , ,363 T , ,584 T , ,805 T , ,026 T , ,247 T , ,467 T , ,688 T , ,909 T , ,130 T , ,351 T , ,572 T , ,793 T , ,014

13 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,235 T , ,456 T , ,677 T , ,295 T , ,898 T , ,119 T , ,339 T , ,561 T , ,783 T , ,005 T , ,227 T , ,449 T , ,687 T , ,925 T , ,162 T , ,400 T , ,638 T , ,876 T , ,895 T , ,914 T , ,934 T , ,953 T , ,973 T , ,992 T , ,011 T , ,031 T , ,050 T , ,070 T , ,089 T , ,108 T , ,128 T , ,147 T , ,657 T , ,167 T , ,186 T , ,205 T , ,225 T , ,244 T , ,264 T , ,283 T , ,303 T , ,322 T , ,341 T , ,361 T , ,380 T , ,400 T , ,419 T , ,438 T , ,458 T , ,477 T , ,497 T , ,516 T , ,535 T , ,555

14 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,574 T , ,594 T , ,103 T , ,613 T , ,632 T , ,652 T , ,671 T , ,691 T , ,710 T , ,729 T , ,749 T , ,768 T , ,788 T , ,807 T , ,826 T , ,846 T , ,865 T , ,885 T , ,904 T , ,923 T , ,943 T , ,962 T , ,983 T , ,003 T , ,026 T , ,065 T , ,108 T , ,230 T , ,790 T , ,351 T , ,473 T , ,595 T , ,717 T , ,839 T , ,961 T , ,082 T , ,204 T , ,326 T , ,448 T , ,570 T , ,691 T , ,069 T , ,447 T , ,825 T , ,203 T , ,581 T , ,959 T , ,337 T , ,715 T , ,093 T , ,470 T , ,659 T , ,848 T , ,037

15 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,226 T , ,415 T , ,604 T , ,793 T , ,982

16 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME4: X Y T , ,518 T , ,094 T , ,671 T , ,247 T , ,824 T , ,400 T , ,976 T , ,553 T , ,129 T , ,282 T , ,435 T , ,588 T , ,740 T , ,893 T , ,046 T , ,199 T , ,352 T , ,505 T , ,657 T , ,810 T , ,963 T , ,116 T , ,269 T , ,421 T , ,574 T , ,727 T , ,880 T , ,033 T , ,185 T , ,338 T , ,491 T , ,644 T , ,797 T , ,950 T , ,102 T , ,255 T , ,408 T , ,561 T , ,714 T , ,866 T , ,019 T , ,172 T , ,325 T , ,901 T , ,478 T , ,054 T , ,631 T , ,207 T , ,783 T , ,360 T , ,936

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1 (11) PYHÄN FIS -RINNE MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 2 (12) Rakennushankkeen yleistiedot Rakennusalue Rakennusalue sijaitsee Pyhätunturilla,

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA JOHDANTO Tässä mallityöselityksessä on kuvattu ampumaradan taustavallin eristerakenteen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2

POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2 TRJOUSPYYNTÖ, lisäkirje ( 1/1) 24.2.2014 POIKKITIEN(Mt145) PRNTMINEN VÄLILLÄ SIELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VIHE 2 LISÄKIRJE 1 Liittyen 8.1.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Poikkitien(Mt145)parantaminen

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe SKANSKA Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Puhelin 020 755 611 Fax 020 755 6206 www.ramboll.fi SKANSKA, PERHELÄ, JÄRVENPÄÄ. POHJATUTKIMUS

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu 10 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 10/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Luiskan vakavuus Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS RAKENNUSSELOSTUS 30.01.2015 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat,

Lisätiedot

Liite A. Perustietoja ampumatoiminnasta ja ampumaradoista

Liite A. Perustietoja ampumatoiminnasta ja ampumaradoista Liite A. Perustietoja ampumatoiminnasta ja ampumaradoista A.1 Ulkona sijaitsevat ampumaradat A.1.1 Ampumalajit Arvio Suomessa toiminnassa olevien ampumaratojen määrästä vaihtelee kuudesta sadasta noin

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot