TUUSULAN KAUPUNKI PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE ME2, ME4 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS. Vastaanottaja Tuusulan kaupunki / Liikennevirasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSULAN KAUPUNKI PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE ME2, ME4 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS. Vastaanottaja Tuusulan kaupunki / Liikennevirasto"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Tuusulan kaupunki / Liikennevirasto Asiakirjatyyppi Rakennussuunnitelma Päivämäärä Viite TUUSULAN KAUPUNKI PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE ME2, ME4

2 1 Rakennushankkeen yleistiedot Rakennushankkeen kuvaus Yleistä Mittaukset... 2 Melusuojauksen mitoitus ja tekniset ratkaisut Tekniset vaatimukset Työnaikaiset työmaatiet... 3 Maaperätutkimukset Maaperä MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET... 4 OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Perustusrakenteet Paaluperustukset Arinarakenteet MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Esikuormitusrakenteet Kaivantojen täytöt Maastonmuotoilut PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET... 6 Kasvillisuusrakenteet RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ympäristörakenteet Meluseinät Teräsrakenteet Puurakennetyöt VARUSTEET JA LAITTEET Läpinäkyvät osat Läpinäkyvien osien saumaus ja kiinnitysvälikkeet Kolmilankaverkot SUOJA-AINEKÄSITTELYT... 9 Liite 1, Koordinaattiluettelot... 9

3 1 Rakennushankkeen yleistiedot 1.1 Rakennushankkeen kuvaus Sivu 2 Rakennuskohde sijaitsee Jokelan taajamaan sijoittuvan Peltokaaren asuinalueen ja pääradan väliselle EV-, LP- ja LR-alueille välillä Huikontie-Jokelan vankila. Suunnittelualue ulottuu kaava-alueen ulkopuolelle etelässä. EV- ja LP-alueet ovat Tuusulan kunnan omistuksessa, LR-aluetta hallinnoi Liikennevirasto (LIVI). Asemakaavan etelänpuoleinen alue on osittain Tuusulan kunnan ja osittain yksityisessä omistuksessa. Pääradan neliraiteistamisen yhteydessä pieniä osia nykyisistä kunnan ja yksityisten omistamista maaalueista tullaan liittämään osaksi rata-aluetta. Melueste on tarkoitettu suojaamaan Peltokaaren uutta asuinaluetta pääradan aiheuttamaa raidemelua vastaan. Melueste on rakenteeltaan meluaita, joka on alaosaltaan absorboiva ja yläosaltaan läpinäkyvä. Meluaita verhoillaan radan puolella kolmilankaverkoilla ja asutuksen puolella vaakarimoituksella. 2 Yleistä 2.1 Mittaukset Rakennussuunnitelma on laadittu ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä ja N2000- korkeusjärjestelmässä. Meluesteiden mittalinjojen koordinaattiluettelot on esitetty tämän työselostuksen liitteinä. Meluaitojen paalutusnumerointi on radalle päin katsottuna vasemmalta oikealle. Tieto nykyisten hule- ja jätevesiviemäreiden korkeusasemasta perustuu maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin, tiedot on esitetty johtokartalla. 2.2 Melusuojauksen mitoitus ja tekniset ratkaisut ME2, Meluaita Pituus: 820 m Näkyvä korkeus: 4,15/4,95/5,35 m Tyyppi: Absorboiva/läpinäkyvä teräsrunkoinen melueste Perustus: Putkipaalutus Julkisivu: Kolmilankaverkotus/vaakarimoitus Sijainti: Päärata Hki-Ri, km km Melueste sijaitsee vallin päällä rata-alueen ulkopuolella. ME4, Meluaita Pituus: 168 m Näkyvä korkeus: 5,35 m Tyyppi: Absorboiva/läpinäkyvä teräsrunkoinen melueste Perustus: Putkipaalutus Julkisivu: Kolmilankaverkotus/vaakarimoitus Sijainti: Päärata Hki-Ri, km km Melueste sijaitsee vallin päällä rata-alueen ulkopuolella.

4 2.3 Tekniset vaatimukset Sivu 3 Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Rakennustyö tehdään suunnittelijan laatimien suunnitelmapiirustusten ja työkohtaisen työselostuksen mukaisesti. Tässä työselostuksessa on esitetty hankekohtaisia lisäyksiä ja täsmennyksiä em. yleisiin työselostuksiin. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin edellä esitettyjä muita julkaisuja sekä tilaajan ja tarkastavan viranomaisen rakennusaikana antamia ohjeita ja määräyksiä. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Mikäli rakentamisessa tarvittavaa tietoa puuttuu suunnitelmista tai suunnitelmissa havaitaan virheellisyyksiä, tulee urakoitsijan ottaa välittömästi yhteyttä tilaajaan. Urakoitsijan on tehtävä tarkistusmittauksia rakennustöiden aikana radasta ja jokaisesta alueella olevasta sähköratapylväästä. Käytettävät muut yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Rautateiden meluesteet, Ratahallintokeskuksen julkaisu B11 Tien meluesteiden suunnittelu 16/2010, Liikennevirasto Meluesteperustukset TIEL RIL Paalutusohje PO-2011 InfraRYL 2010, Meluesteet BY40 Betonipinnat, Suomen Betoniyhdistys 2.4 Työnaikaiset työmaatiet Alueella olevan nykyisen tiestön lisäksi urakoitsijan tulee varautua rakentamaan tarvitsemansa urakan aikaiset työmaatiet. Työmaatiet puretaan kohteen valmistuttua. 2.5 Maaperätutkimukset Suunnittelualueella on tehty pohjatutkimuksia aiempien suunnitteluvaiheiden yhteydessä. Suunnittelutyön yhteydessä pohjatutkimuksia täydennettiin meluestelinjoilta. Ratapenkereeseen sijoittuvien meluesteiden kohdalta ei tehty lisätutkimuksia. Täydentävinä tutkimuksina tehtiin painoja siipikairauksia sekä häiriintyneitä maanäytteenottoja. Täydentävät pohjatutkimukset tehtiin Tuusulan kunnan toimesta tammikuussa Kesällä 2014 selvitettiin maaperän aggressiivisuutta meluesteiden ME2 ja ME4 kohdalla. Maaperä ei ollut normaaliolosuhteita aggressiivisempaa. Tutkimukset on esitetty meluesteiden asemapiirustuksissa sekä pituusleikkauksissa.

5 2.5.1 Maaperä Sivu 4 ME2 Maanpinnan taso meluesteen kohdalla vaihtelee noin tasovälillä +67,8 +71,4. Meluesteen eteläosassa tukien 1 60 välillä päällimmäisenä maakerroksena on noin 2 m paksuinen kuivakuorisavi. Kuivakuoren alla on pehmeää savea 1 8 m paksuinen kerros. Savikerroksen alapuolella on sitkeää savea, silttiä ja moreenia. Kairaukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon 7,5 18,4 m syvyydellä maanpinnasta. Tukien välillä päällimmäisenä maakerroksena on kuivakuorisavea ja sitkeää savea 2 4,5 m paksuinen kerros. Kuivakuorisaven alla on paikoin noin 1 m paksuinen pehmeä savikerros. Pehmeän saven alapuolella on silttiä ja moreenia. Tutkimukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon 5,2 9,2 m syvyydellä maanpinnasta. Tukien välillä päällimmäisenä maakerroksena on kuivakuorisavea 1,5 2 m paksuinen kerros. Kuivakuoren alla on noin 1 8 m paksuinen pehmeä savikerros. Savikerroksen alapuolella on silttiä ja moreenia. Tutkimukset ovat päättyneet 7,8 15,7 m syvyydellä maanpinnasta kiveen, lohkareeseen tai kallioon. Tukien välillä päällimmäisenä maakerroksena on 2 10,5 m paksuinen kerros kuivakuorisavea / sitkeää savea. Sitkeän saven alapuolella on silttiä ja moreenia. Kairaukset ovat päättyneet 4 15,3 m syvyydellä kiveen, lohkareeseen tai kallioon. ME4 Maanpinnan taso meluesteen kohdalla vaihtelee noin tasovälillä +66,7 +67,6. Päällimmäisenä maakerroksena on 2 2,5 m paksuinen kuivakuorisavi, jonka alla on pehmeää savea 5 11 m paksuinen kerros. Pehmeän savikerroksen alla on sitkeää savea 5 9 m paksuinen kerros. Saven alapuolella on silttiä ja moreenia. Kairaukset ovat päättyneen 18,7 22,5 m syvyydellä kiveen, lohkareeseen tai moreeniin MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 1300 Perustusrakenteet ME2 Teräsputkipaaluperustus. ME4 Teräsputkipaaluperustus Paaluperustukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti.

6 Sivu 5 Lyötävä putkipaaluperustus yhdellä paalulla Paalutuksessa käytetään lyötävää teräsputkipaalua 323,9/12, 355 J2H maakärjellä varustettuna. Paalutustyö ei saa aiheuttaa painumista radan rakenteisiin. Radan vieressä lyötävien paalujen painumista seurataan asettamalla ennen paalutustyön aloittamista kolmeen paalun viereiseen ratapölkkyyn tarkkailumittauspisteet. Paalujen sijaintitoleranssit PO 2011 kohdan 4.4 mukaisesti. Paaluperustuksen ympärille tehdään 1,5 m syvyyteen tolpan pohjalevyn yläpinnasta mitattuna routimaton täyttö, alaosan kaivannon ala 2,0 m x 2,0 m. Routimattoman täytön maksimiraekoko on 55 mm. Täyttö tiivistetään enintään 250 mm kerroksissa. Tiivistys tehdään 400 kg tärylevyllä neljällä ylityskerralla tai 200 kg tärylevyllä viidellä ylityskerralla. Lyötävien paalujen pituudet on esitetty pituusleikkauksissa. Meluesteillä ME2 ja ME4 paalut ulotetaan moreenikerroksen yläpintaan. Suurimmillaan paalupituudet ovat noin 23 m Arinarakenteet Sokkelin alustäyttö Sokkelin ympärille asennetaan vähintään 1,0 m paksuinen täyttö routimattomasta maaaineksesta. Täytön pohjan leveys on oltava vähintään 0,8 m MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset Maaleikkaukset tehdään suunnitelmapiirustuksissa esitettyjen poikkileikkausten mukaisesti. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maakaivannot Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Esikuormitusrakenteet Meluesteiden ME2 ja ME4 kohdalle rakennetaan meluaitarakenteen alapuolelle penger. Penkereen korkeus on noin 1 2,5 m. Hienorakeiset maakerrokset tulevat painumaan penkereen rakentamisen johdosta. Lopullisia painumia saadaan vähennettyä rakentamalla esteen kohdalle esikuormituspenger 3 kk ajaksi. Vaihtoehtoiset rakentamistavat esikuormituspenkereelle ovat:

7 1) Rakennetaan penger pengertäyttömateriaalista paalun katkaisutasoon. Painumaaika 3 kk, jonka jälkeen kaivetaan pengertäyttö pois suunnitelman mukaisen routimattoman täytön kohdalta. Tehdään routimaton täyttö ja paalutus. Sivu 6 2) Rakennetaan suunnitelman mukainen penger ja routimaton täyttö paalun katkaisutasoon. Painuma-aika 3 kk ja paalutus Kaivantojen täytöt Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 1834 Maastonmuotoilut Maastonmuotoilut suunnitellaan ja toteutetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Maastonmuotoiluun sisältyy taitteisten luiskien pyöristäminen sekä vettä keräävien painanteiden täyttäminen. Meluesteen Me 2 ja Me4 vallin harjan on oltava vähintään 1,5 metriä PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2300 Kasvillisuusrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Vihertöiden työselostus on esitetty erillisessä ympäristösuunnitelmassa RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ympäristörakenteet Meluseinät Meluesteiden rakennustöissä noudatetaan seuraavia yleisiä laatuvaatimuksia: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRyl 2010). Meluseinä ME 2 on varustettu 100 metrin välein runkotolpilla, joihin on suunniteltu mahdollisia huolto/käyntiportteja varten saranatapit. Tässä rakennusvaiheessa ei käyntiportteja rakenneta. Tulevien lisäraiteiden ja meluesteen välissä on huoltotie ja lisäraiteiden suunnittelun yhteydessä huoltotie säilyy, joten huolto/käyntiporttien tarpeellisuus arvioidaan lisäraiteiden suunnittelun yhteydessä. Urakoitsijan on esitettävä porttien rakenteet, kiinnipitolaitteet ja lukitus rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen porttien valmistumista. Huoltoportti on mahdollista tehdä myös liukuporttina. RUNKOTOLPPIEN ASENTAMINEN OIKEAAN ASEMAAN Paalutustyön jälkeen paaluhatut katkaistaan oikeaan korkoon. Paaluhattu (suunnitelmissa tunnuksella PL), jossa on kiinnityspultit, asennetaan koordinaattipisteen mukaisesti. Sijaintitoleranssi paalulle on +/- 90 mm, jolloin paaluhatun voi vielä asentaa oikeaan asemaan. Jos paalun sijaintitoleranssi on mm, on paalun kylkeen hitsattava vastaava paalu h=750 mm. Hitsi molemmille puolille a=13 mm. Paalujen päät on suljettava paaluhatulla,

8 joka peittää molemmat paalut. Jos sijaintitoleranssi on enemmän kuin 250 mm, niin urakoitsija esittää rakennuttajalle hyväksytettäväksi korjausehdotuksen ennen tolppien asentamista. Sivu 7 AKUSTISET OMINAISUUDET Meluaitojen ilmanääneneristävyys EN 1793 mukaisesti. luokka B3. Akustiselta absorptiosuhteeltaan liikennemeluesteen EN 1793 mukaisesti meluseinät kuuluvat luokkaan A3. Meluaitojen melua suojaavana rakenteena käytetään melunsuojaukseen tarkoitettuja teräksisiä absorboivia melukasetteja. Urakoitsija voi valita markkinoilla olevista melukaseteista vaatimukset täyttävän. Jos valitun kasetin kiinnitysmekanismi poikkeaa suunnitelmapiirustuksissa olevasta, on urakoitsijan esitettävä korvaavat suunnitelmapiirustukset tilaajalle hyväksytettäväksi Teräsrakenteet Aitojen teräsrakenteet koostuvat säänkestävästä S355J2W (COR-TEN) tai vast. teräksestä lukuun ottamatta läpinäkyvien osien kiinnitysosia, jotka valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Peitelevyjen teräsrakenne: Ruostumattomat teräsosat: (EN ), (AISI 304) Pintakäsittely 2K tai Grit 240, sileä pinta. Pinnankarheus Ra <0,5m. Peitelevyjen pintakäsittelystä esitetään malli tilaajan hyväksytettäväksi ennen peitelevyjen tilaamista. Urakoitsija laatii teräsosien valmistamista ja asentamista varten tekniset työsuunnitelmat ( Tekniset työsuunnitelmat) ja laatusuunnitelmat ( Laatusuunnitelmat) rakennuttajan hyväksytettäväksi. HITSAUSTYÖ Hitsausluokka standardin SFS-EN luokka C, ellei muuta ole määrätty. Hitsaukset tehdään ko. teräslaadun edellyttämää lisäainetta käyttäen. PINTAKÄSITTELY Säänkestävän teräksen pintakäsittely on patinointi. Urakoitsija esittää eri rakenneosien patinointia varten tehtävät toimenpiteet ennen töiden aloittamista. VALMISTUSTOLERANSSIT Annetut toleranssivaatimukset koskevat valmista rakennetta. Valmistajan on otettava huomioon kutistumis- ja työvarat kokemusperäisesti. Mikäli rakenteen omapaino aiheuttaa taipumaa, ei sitä tarvitse huomioida toleransseissa. Mittaukset on tehtävä luotettavana tavalla (teräsmittanauhalla tai optisin välinein) ja kaikissa mittauksissa on lämpötilakorjaus huomioitava. Vertailulämpötila on +20 C. Mittatarkkuusvaatimus reikien suhteen on 2 mm.

9 - pituus +/- 2 mm/m kuitenkin enintään +/- 5 mm - sivuttaiskäyryys 1/650 jännemitasta kuitenkin enintään 10 mm - levyn korkeus +/- 3 mm Sivu 8 Työtapakohtaiset toleranssit ovat standardin SFS 3393 tarkkuusluokan B mukaiset Puurakennetyöt Rimoituselementit koostuvat metallisista teräsorsista ja niihin ruuvattavista puurimoista. Teräsorsiin asennetaan niittimutterit, joiden välityksellä puuosat kiinnitetään. Kiinnitysosat ovat ruostumatonta terästä. Elementit kiinnitetään meluestekasetteihin rst-poraruuveilla d 4,5 k/k n.400. Puuosiin tehdään ruuveja varten esiporausreiät d6 tai valmistajan ohjeen mukaisesti. Puutavarana käytetään kyllästettyä, ruskean sävyistä kestopuuta, kyllästysluokka A. Väri: kuparipohjainen suolakylläste Wolmanit CX-8, RUSKEA kyllästeen kanssa käytetty väriaine on WOLMANIT ProColor Brown Käytettävän puutavaran tulee näkyvillä pinnoilla olla täyssärmäistä eikä siinä saa olla reikiä tai halkeamia. Puutavaraa ei saa jatkaa VARUSTEET JA LAITTEET Läpinäkyvät osat Meluesteen läpinäkyvät osat tehdään kovapintaisesta, UV-suojatusta, kirkkaasta polykarbonaattilevystä t=12 mm - ASTM D 1044 mukaisen hankauskestävyyden on oltava <2% - polykarbonaatin on kestettävä liuotinpuhdistus - Hammeglass tai vast. tuote Levyn toimittaja esittää tilaajalle hyväksytettäväksi valitun levyn tekniset ominaisuudet ja kovapinnoitteen menetelmän ennen levyjen tilaamista ja asentamista. Läpinäkyvien levyjen tiiviste tulee olla kohteeseen sopiva eikä se saa pursuilla valmiista rakenteesta. Urakoitsija esittää ennen levyjen asentamista käytettävän tiivisteen tilaajalle hyväksytettäväksi Läpinäkyvien osien saumaus ja kiinnitysvälikkeet Meluesteen läpinäkyvät osat kiinnitetään suunnitelmapiirustuksien mukaisesti. Läpinäkyviin levyihin asennetaan säänkestävästä epdm-kumista valmistettu tiivistenauha. Rakenteen rungon ja peitepeltien väliin asennetaan etäisyydenpidike, jotta läpinäkyviä levyjä ei voida vaurioittaa liiallisella kiristyksellä. Etäisyydenpidike valmistetaan kovasta, säänkestävästä muovista, UV-suojatusta polypropeenista tai vastaavasta materiaalista Kolmilankaverkot Kolmilankaverkot tehdään tehdasvalmisteisina. Verkot kuumasinkitään ja pulverimaalataan. Värisävyt: Me 2 RAL 3003, Ruby Red / RAL Carmine red / RAL 2002, Vermilon / RAL 2009, Traffic orange. Ks yleispiirustus ME 4 RAL 2009, Traffic orange

10 42500 SUOJA-AINEKÄSITTELYT Sivu 9 Meluaitojen rimoituksen pintoihin tehdään ekologisella graffitisuoja-aineella uhrautuva antigraffitikäsittely PSS20 tai vastaavalla SILKO-hyväksytyllä aineella. Läpinäkyvien osien on kestettävä liuotinpuhdistus, jolloin antigraffitikäsittelyä ei tarvita näihin rakenneosiin. Säänkestävän teräksen töhryjen poisto tehdään hiekkapuhaltamalla teräs ja sen jälkeen suolaliuoskäsittely. Terästoimittaja esittää patinointia varten tehtävät toimenpiteet tilaajalle työn luovutuksen yhteydessä. Liite 1, Koordinaattiluettelot

11 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: X Y T , ,804 T , ,421 T , ,038 T , ,655 T , ,272 T , ,889 T , ,506 T , ,123 T , ,734 T , ,968 T , ,202 T , ,435 T , ,665 T , ,894 T , ,124 T , ,353 T , ,582 T , ,812 T , ,041 T , ,271 T , ,500 T , ,729 T , ,959 T , ,188 T , ,418 T , ,647 T , ,876 T , ,106 T , ,335 T , ,561 T , ,786 T , ,405 T , ,012 T , ,238 T , ,463 T , ,689 T , ,915 T , ,140 T , ,366 T , ,591 T , ,816 T , ,041 T , ,266 T , ,491 T , ,716 T , ,941 T , ,191 T , ,441 T , ,692 T , ,942 T , ,192 T , ,442

12 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,693 T , ,943 T , ,193 T , ,414 T , ,635 T , ,855 T , ,076 T , ,297 T , ,916 T , ,518 T , ,739 T , ,960 T , ,180 T , ,401 T , ,622 T , ,843 T , ,064 T , ,284 T , ,505 T , ,726 T , ,947 T , ,168 T , ,389 T , ,609 T , ,830 T , ,051 T , ,272 T , ,493 T , ,713 T , ,934 T , ,155 T , ,376 T , ,995 T , ,597 T , ,818 T , ,038 T , ,259 T , ,480 T , ,701 T , ,922 T , ,142 T , ,363 T , ,584 T , ,805 T , ,026 T , ,247 T , ,467 T , ,688 T , ,909 T , ,130 T , ,351 T , ,572 T , ,793 T , ,014

13 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,235 T , ,456 T , ,677 T , ,295 T , ,898 T , ,119 T , ,339 T , ,561 T , ,783 T , ,005 T , ,227 T , ,449 T , ,687 T , ,925 T , ,162 T , ,400 T , ,638 T , ,876 T , ,895 T , ,914 T , ,934 T , ,953 T , ,973 T , ,992 T , ,011 T , ,031 T , ,050 T , ,070 T , ,089 T , ,108 T , ,128 T , ,147 T , ,657 T , ,167 T , ,186 T , ,205 T , ,225 T , ,244 T , ,264 T , ,283 T , ,303 T , ,322 T , ,341 T , ,361 T , ,380 T , ,400 T , ,419 T , ,438 T , ,458 T , ,477 T , ,497 T , ,516 T , ,535 T , ,555

14 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,574 T , ,594 T , ,103 T , ,613 T , ,632 T , ,652 T , ,671 T , ,691 T , ,710 T , ,729 T , ,749 T , ,768 T , ,788 T , ,807 T , ,826 T , ,846 T , ,865 T , ,885 T , ,904 T , ,923 T , ,943 T , ,962 T , ,983 T , ,003 T , ,026 T , ,065 T , ,108 T , ,230 T , ,790 T , ,351 T , ,473 T , ,595 T , ,717 T , ,839 T , ,961 T , ,082 T , ,204 T , ,326 T , ,448 T , ,570 T , ,691 T , ,069 T , ,447 T , ,825 T , ,203 T , ,581 T , ,959 T , ,337 T , ,715 T , ,093 T , ,470 T , ,659 T , ,848 T , ,037

15 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME2: T , ,226 T , ,415 T , ,604 T , ,793 T , ,982

16 1918/, 4032-L-9551/ PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTEET, TUUSULA MELUESTEET ME2, ME4, KM KM KOORDINAATTILUETTELOT MELUESTE ME4: X Y T , ,518 T , ,094 T , ,671 T , ,247 T , ,824 T , ,400 T , ,976 T , ,553 T , ,129 T , ,282 T , ,435 T , ,588 T , ,740 T , ,893 T , ,046 T , ,199 T , ,352 T , ,505 T , ,657 T , ,810 T , ,963 T , ,116 T , ,269 T , ,421 T , ,574 T , ,727 T , ,880 T , ,033 T , ,185 T , ,338 T , ,491 T , ,644 T , ,797 T , ,950 T , ,102 T , ,255 T , ,408 T , ,561 T , ,714 T , ,866 T , ,019 T , ,172 T , ,325 T , ,901 T , ,478 T , ,054 T , ,631 T , ,207 T , ,783 T , ,360 T , ,936

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE LISÄKIRJE 1

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE LISÄKIRJE 1 Tarkentavia kysymyksiä, koskien Peltokaaren kaava-alueen melueste-urakkaa; 1. Suunnitelma-aineistosta puuttuu mainitut olemassa olevat johtotiedot, toimitetaanko ne missä vaiheessa? Alueella ei ole tiedossa

Lisätiedot

Melueste Rautio. absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä

Melueste Rautio. absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä Melueste Rautio absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä Ilmala- Leppävaara kaupunkirata meluesteet, Helsinki (2001), toimitus ja asennus Rautio on meluntorjunnan ammattilainen Urakointiasennus M

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Haapajoen ja Kainulan meluesteet TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

Haapajoen ja Kainulan meluesteet TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Haapajoen ja Kainulan meluesteet TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R 1 12.8.2014 Haapajoen ja Kainulan meluesteet 2(6) TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 00000 YHTEISET TYÖT... 3 02000 TYÖMAAN

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma VIHDIN KUNTA Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32065 Työselostus 1 (6) Linkola Kalle Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 POHJASUHTEET... 3 2.1 Maaperä... 3 2.2 Pohjavesi... 3 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO S/20034 20.1.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Siikin alikulkukäytävä, Tampere SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Hyväksynyt: XXXX/Tampereen kaupunki xx.x.2017 Sisältö sivu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

SYVÄSTABILOINNIN TYÖSELOSTUS

SYVÄSTABILOINNIN TYÖSELOSTUS SYVÄSTABILOINNIN TYÖSELOSTUS VIHDIN KUNTA STENKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE SATUMETSÄNKAAREN SORTUMA-ALUE InfraRyl 18.06.2014 Sweco Ympäristö Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 1 TEKNISET

Lisätiedot

KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI. TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus

KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI. TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus Laati: Tarkasti: Juha Valkola Kari Kuusela Oulu 31.12.2013 Insinööritoimisto Ponvia Oy Uusikatu 26, 90100 OULU puh 0207 419900, fax 0207

Lisätiedot

18116 Esikuormituspenkereet

18116 Esikuormituspenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 18116 Esikuormituspenkereet Tässä luvussa käsitellään esikonsolidoitava maapohja ja esikuormituspenger. Menetelmiä sovelletaan hienorakeisten maakerrosten tiivistämisessä.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Repokallion kaava-alue

Repokallion kaava-alue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Repokallion kaava-alue Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19997 Rakennettavuusselvitys Saljola Suvi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 61 KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Hieppeen yksityistie Mikkeli Kilpisalmen silta 2 ASIAKIRJALUETTELO Sivut 1. Nykytilanne 3-4 2. Rakennussuunnitelmaselostus

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

SAARIJOEN KALATIE RAKENTAMISTAPASELOSTUS 1(9) Lieksa

SAARIJOEN KALATIE RAKENTAMISTAPASELOSTUS 1(9) Lieksa 1(9) SAARIJOEN KALATIE Lieksa RAKENTAMISTAPASELOSTUS 2(9) Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. TÖITÄ KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 2. VALMISTELEVAT TYÖT... 5 2.1 Mittaukset... 5 2.2 Liikennejärjestelyt...

Lisätiedot

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS R1-2 VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.10.2013 2/8 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 YHTEISET TYÖT 4 Rakennustyön aikainen

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset

Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset 1 Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 RIL-254-2016: PAALUTUSOHJE 2016 (PO-2016) Paalutustoimikunta = työryhmä ohjeen takana: Teemu Riihimäki, Inspecta Oy, puh.

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Sammonlahden tekonurmikenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Sammonlahden tekonurmikenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma LAPPEENRANNAN LIIKUNTATOIMI Sammonlahden tekonurmikenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.4.2016 42231-P28492 Työselostus 1 (8) Linkola Kalle 22.4.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

SYVÄSTABILOINNIN TYÖSELOSTUS

SYVÄSTABILOINNIN TYÖSELOSTUS SYVÄSTABILOINNIN TYÖSELOSTUS VIHDIN KUNTA PALOJÄRVEN TYÖPAIKKA-ALUE InfraRyl 06.06.2014 Sweco Ympäristö Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 1 TEKNISET VAATIMUKSET... 1 2 YHTEISET

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 373-P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

Työ nro POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUOSITUS NOKIAN KAUPUNKI KORTTELI 22, TONTIT 1-4 POUTUNTIE KESKUSTA, NOKIA 25/1/2017

Työ nro POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUOSITUS NOKIAN KAUPUNKI KORTTELI 22, TONTIT 1-4 POUTUNTIE KESKUSTA, NOKIA 25/1/2017 25/1/2017 Työ nro 12325 25.01.2017 POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUOSITUS NOKIAN KAUPUNKI KORTTELI 22, TONTIT 1-4 POUTUNTIE KESKUSTA, NOKIA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.8.2016 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE ID 1 629 446 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES,

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus Ossinlammen siltakilpailu Suunnitelmaselostus 1 Ratkaisun lähtökohdat Ehdotuksen perusideana on jatkaa Ossinlammen ympäristön puistomaista teemaa ja aktivoida aluetta. Silta on yksiaukkoinen palkkisilta,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala 20.01.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala PERUSKORJAUS HS-Tec Oy Nallekarhuntie 13, 36100 Kangasala puh. 0500-624808, faksi (Fax.nro)

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta R1-1 VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.12.2009 Tienrakennustöiden työkohtaiset

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot