Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto"

Transkriptio

1 TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

2 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ POHJASUHTEET Maaperä Pohjavesi POHJARAKENNUSRATKAISUT Rakennuksen lattiataso Rakennuksen perustaminen Kuivatus Routasuojaus Radonsuojaus Viemärilinjat Pihan rakenne ja pintakuivatus... 6 Piirustukset GEO POHJATUTKIMUSKARTTA GEO POHJATUTKIMUSLEIKKAUKSET & A-A C-C

3 2 (6) TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS NOTKOPUISTON PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN PERUSTAMISTAPA 1 YLEISTÄ Tuusulan kunta on tehnyt pohjatutkimuksia Notkopuiston päiväkodin laajennusta varten. Suunniteltu kohde sijaitsee Tuusulan Jokelassa osoitteessa Sivutie. Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Olemme laatineet pohjatutkimusten perusteella kohteen perustamistapalausunnon. Rakennus on alustavasti suunniteltu puu- ja tilaelementtirakenteisena. Kohteen geotekninen luokka on GL2. Suoritetut pohjatutkimukset käsittävät 7 painokairausta suunnitellun rakennuksen kohdalta. Pohjatutkimukset on esitetty kartalla ja leikkauksin piirustuksissa 01 ja 02. Mittaukset ja pohjatutkimukset on tulostettu tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N43. Kuva 1. Rakennuksen sijainti

4 3 (6) 2 POHJASUHTEET 2.1 Maaperä Tontin nykyinen maanpinta on kairausten lähtötasojen perusteella tasainen ollen noin välillä +73,9 +74,3. Kairaukset ovat päättyneet noin 5 12 metrin syvyyteen. Kohteen maaperä on GTK:n maaperäkartan mukaan savea. Tutkimusalueella esiintyy seuraavat maakerrokset ylhäältä alaspäin lueteltuna: 1. Kuivakuorisavi 0,5 8 metriä 2. Sitkeä savi, siltti tai hiekka 1,5 8,8 m 3. Tiivis hiekka / moreeni arviolta 1 3 metriä Kairaukset ovat edenneet kerroksessa pääasiassa pienellä kierrolla tai 100 kg painolla. Pehmeä savikerros vaikuttaa olevan paikoin erittäin kerroksellista, mikä viittaa saven häiriintymisherkkyyteen. Maaperä on todennäköisesti routivaa. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen moreenikerrokseen tai kiveen / kallioon / lohkareeseen. Kuva 2. Ote GTK:n maaperäkartasta. Sininen väri kuvaa savialuetta. 2.2 Pohjavesi Kohteessa ei ole tehty erillistä pohjavedenpinnan mittausta. Pohjaveden painetason arvioidaan olevan melko lähellä maanpintaa.

5 4 (6) 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT 3.1 Rakennuksen lattiataso Maanpinnan korkeuksien mukaan tarkoituksenmukainen lattiataso rakennukselle on noin +74,5 (N43). 3.2 Rakennuksen perustaminen 3.3 Kuivatus Uudisrakennuksen viereinen nykyinen päiväkotirakennus on rakennettu tilaelementeillä ja perustettu teräsputkipaaluille. Nykyisen rakennuksen alapuoleiset pehmeät savikerrokset jatkuvat osittain uudisrakennuksen alueelle. Yhtenäinen perustamistapa on laajennuksen osalta paaluperustus. Rakennus perustetaan paksusta pehmeästä maakerroksesta johtuen lyötäville teräsputkipaaluille tai teräsbetonipaaluille. Paalujen suunnittelu ja toteutus tehdään ohjeen RIL Paalutusohje 2011 mukaan. Kohteen paalutustyöluokka on PTL2. Pohjamaan kerrallinen savi ja siltti on häiriintymisherkkää, joten ensisijaisesti suositellaan teräsputkipaaluja, joiden läpäisykyky on parempi ja jotka aiheuttavat vähemmän tärinää ympäristöön ja oleville rakennuksille. Paalut tunkeutuvat arviolta painokairauksien syvyydelle, eli paalupituus pituus on n m. Vaihtoehtoisesti rakennuksen pohjoisosa voidaan perustaa maanvaraisesti. Maanvarainen perustus voi painua hieman (alustavasti arvioiden 25 mm) ja perustamistavan muutoskohtaan tehdään siksi liikuntasauma (katso pohjatutkimuskartta ja leikkaukset). Rakennuksen kevytrakenteinen pohjoisosa voidaan tällöin perustaa maanvaraisesti 0,5 1,5m kerroksittain tiivistetyn massanvaihdon varaan. Massanvaihto tehdään tiivistyskelpoisesta routimattomasta kitkamaasta (esim. murske #0 150). Massanvaihto ulotetaan vähintään leikkauspiirustuksessa 02 esitetyn pehmeän savikerroksen alapintaan asti. Vähintään 300 mm paksun tiivistetyn murskearinan varaan tehtävien anturoiden alustavana kantokestävyyden mitoitusarvona voidaan käyttää 100 kn/m 2, kun anturat ovat vähintään 1 m suunnitellun maanpinnantason alapuolella ja anturoihin kohdistuvat kuormitukset ovat pääasiassa pystysuuntaisia. Mitoitus tarkistetaan suunnittelun aikana rakenteista aiheutuvien kuormien selvittyä. Alapohja voidaan perustaa joko maanvaraisena ja kantavana ryömintätilaisena. Rakennus salaojitetaan vähintään ulkoseinälinjoilta. Salaojan suunnittelussa noudatetaan seuraavia periaatteita: Maapohjassa olevan veden kapillaarinen nousu katkaistaan salaojituskerroksella. Kerroksen paksuus on vähintään 300 mm. Salaojituskerroksen tai solumuovieristeen alapuolisen mursketäytön yläpinta kallistetaan salaojiin päin vähintään kaltevuudella 1 %. Alapohjan salaojituskerroksen tulee olla välittömässä yhteydessä salaojaputkia ympäröivään salaojituskerrokseen. Muuten kuivatuksen suunnittelussa noudatetaan julkaisua RIL Rakennuspaikan ja tonttialueen kuivatus. Salaojavedet johdetaan perusvesikaivon kautta viemäriin tai suunniteltavaan purkupisteeseen.

6 5 (6) 3.4 Routasuojaus Pohjamaa on todennäköisesti routivaa. Rakenteet tulee ulottaa roudattomaan syvyyteen tai käyttää routaeristettä. Lämpimien rakennusten routimaton perustussyvyys vaihtelee alapohjatyypistä ja alapohjan lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti (RIL , Routasuojaus): Perustamistapa Perustuksen osa Pakkasmäärä F50, Kh Maanvastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus RA 10,0 m 2 K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus RA 6,25 m2k/w Seinälinja Nurkka Seinälinja Nurkka ,2/1,4 1,5/1,8 1,4/1,7 1,7/2,0 3.5 Radonsuojaus 3.6 Viemärilinjat Tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 Tuusulassa on noin Kh. Yllä olevasta taulukosta käytetään pienempää perustussyvyyttä hienorakeisissa maalajeissa (tässä tapauksessa) ja suurempaa perustussyvyyttä karkearakeisissa maalajeissa ja moreeneissa. Perustusten jäädessä roudattoman syvyyden yläpuolelle käytetään routasuojausta, joka mitoitetaan ohjeen RIL Routasuojaus mukaan. Maaperätietojen mukaan koko rakennusaluetta peittää savikerros, jonka paksuus on pienimmillään pohjoisosassa noin 3 m. Saven alla olevassa karkearakeisessa maakerroksessa saattaa esiintyä radonkaasuja. Säteilyturvakeskuksen radontutkimusten perusteella suunnittelualueen radonpitoisuuksien keskiarvo on välillä Bq/m3. Uudisrakennuksissa sisäilman radonpitoisuuden tulee olla alle 200 becquereliä kuutiometrissä. Maan huokosilmassa esiintyvä radon tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnittelussa noudatetaan ohjetta RT Radonin torjunta. Viemärilinjat perustetaan käyttöluokan N3 suodatinkankaan, 300 mm kiviainesarinan (esim. M #0 32mm) ja vähintään 150 mm asennuskerroksen varaan. Putkilinjat tulee pyrkiä rakentamaan roudattomaan syvyyteen tai käyttää routaeristettä. Liikennealueen routaeristyksissä tulee huomioida eristeen kestävyys raskaan liikenteen kuormitukselle.

7 6 (6) Viemärikaivantojen ulottuessa pihan rakennekerroksia syvemmälle tulee kaivantojen reunoihin tehdä siirtymäkiilarakenteet luiskaamalla kaivanto 1:2 kaltevuuteen. 3.7 Pihan rakenne ja pintakuivatus Suunnittelualueen pohjamaa on todennäköisesti routivaa. Liikennöitävien piha-alueiden tarvittavat täytöt tehdään routimattomasta täyttömateriaalista huolellisesti tiivistäen. Ohjeellinen päällysrakennetyyppi liikennealueella (katuluokka F4): kulutuskerros (AB) 50 mm kantava kerros (M #0-32) 200 mm tukikerros (M #0-100) 800 mm suodatinkangas KL N3 Yhteensä 1050 mm Pintakuivatuksen suunnittelussa on asfalttialueella pyrittävä 2 %:n kaltevuuksiin. Pihan painumat on arvioitava laskennallisesti, kun pihan korkeusasema on suunniteltu. Helsinki, Teemu Rahikainen Mikko Mielonen

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe SKANSKA Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Puhelin 020 755 611 Fax 020 755 6206 www.ramboll.fi SKANSKA, PERHELÄ, JÄRVENPÄÄ. POHJATUTKIMUS

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 Laatijat FM Oscar Lindfors Hyväksyjä RI Markku Lehikoinen

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe

RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe 22.03.2011 Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus Ruskatie 1 92140 Pattijoki RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe SaL, EiN 22.03.2011 SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Pohjarakenteiden suunnittelu

Pohjarakenteiden suunnittelu Eero Slunga, emeritusprofessori Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto eero.slunga@hut.fi 1 Yleistä Pohjarakennusohjeiden [1] mukaan pohjarakenteet ovat pysyviä rakennusten ja

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012 TYÖ 394-7001 1 (7) ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Versio A Korvaa version 28.02.2012 Sisältö: Jakelu: 7s+liitteet TYÖ 394-7001 2 (7) 1. YLEISTÄ Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimeksi annosta

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennustuotanto

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennustuotanto KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennustuotanto Joni Rantala PERUSTAMISRATKAISUJEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT 1950 2000- LUVUN PIENTALOISSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

Vapaudenkatu, Pysäköintilaitos P-PARAATI

Vapaudenkatu, Pysäköintilaitos P-PARAATI RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vapaudenkatu, Pysäköintilaitos P-PARAATI B B1 RAKENNUTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Tämä rakennustapaselostus koskee Kirkkopuiston ja Vapaudenkadun alueen pysäköintilaitoksen

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Rakennettavuusselvitys 1. Tilaaja: Turun kaupunki 2. Kohde: Suunniteltu uusi kaava-alue asuinrakentamista varten 3. Lähtötiedot:

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot