Innovaatiotutkimuksen tulokset ja implikaatiot politiikalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatiotutkimuksen tulokset ja implikaatiot politiikalle"

Transkriptio

1 Innovaatiotutkimuksen tulokset ja implikaatiot politiikalle Christopher Palmberg, Ph.D.

2 Esityksen rakenne 1. Innovaatiotutkimus 2. Viimevuotiset teemat 3. Tulokset joitain nostoja 4. Implikaatiot ja hyödyntäminen

3 1. Innovaatiotutkimus

4 Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden (laajasti ymmärrettynä) lähteet ja alakohtaisuudet sekä kaupallistamiseen ja käyttöönottoon liittyvät asiat. Se keskittyy usein innovaatiotai sektoritason dynamiikkaan ja ilmiöihin, joiden kautta elinkeinoelämä uudistuu, hyvinvointi ja talous kasvavat* Todistusaineisto innovaatioympäristön toimijoiden tueksi Opetuksia menneisyydestä Uusien ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtäminen ja jäsentäminen Indikaattoreiden kehittäminen Edelläkävijyyden ja dialogin ylläpitäminen Tekes ja sidosryhmät myös kansainvälisesti Kansainväliset forumit (esim. EC, OECD, Maailmanpankki) Elinkenoelämä ja toimialajärjestöt Ennakointiosaamisen ylläpitäminen Innovaatiopolitiikan ja Tekesin vaikuttavuus Indikaattorit ja ekonometrian kehittäminen Vaikuttavuuspolut ja mallit * Esim. Fagerberg J. and Verspagen. B Innovation studies the emerging structure of a new scientific field. Research Policy 38, pp

5 2. Viimevuotiset teemat

6 Innovaatiotutkimuksen teemat Kasvun uudet lähteet? 2008 Innovaatiot ja yhteiskunta 2009 Globaali innovaatiotalous 2010 Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys Globaalit arvoverkostot 2011 Systeemitason muutos ja innovaatiot 11 hanketta Linkki mm. Green Growthohjelmaan 2012 Aineettomus, arvonluonti ja politiikka Linkki mm. Fiiliksestä Fyrkkaa - ohjelmaan 2013 Ekosysteemit, ulkoisvaikutuk set ja uudistuva politiikka Linkki mm. Smart City ja INKA ohjelmii 2014 Valmistavan teollisuuden vallankumous (alustavasti ) Yhteishaku VINNOVA:n kanssa?

7 3. Tulokset joitain nostoja

8 Innovaatiotoiminnan luonne laajenee Kansalaisten (kuluttajien, työntekijöiden yms.) omaehtoinen innovointi korostumassa, eli innovointi demokratisoituu Sosiaalisen median (SOME) ja joukkoistamisen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa on yleistymässä myös Suomessa: 1% yrityksistä on saanut mitattavissa olevaa hyötyä SOME työkalujen käyttämisestä, 12 % on kokenut saaneensa jonkinlaista hyötyä. Kuitenkin 82 % vastaajista näkee SOME:ssa potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen, Base-Of-the-Pyramid (BOP) innovoinnin mahdollisuudet ja haasteet, eli kehitysmaiden markkinat radikaalien innovaatioiden uutena lähteenä? Julkisen datan avaaminen ja kasvumahdollisuudet PK-yrityksille, muut mahdollistavat alustat Lähteet: InFI-hanke (Vaasan yliopisto) MIT, RSM Erasmus University), SOITA-hanke (TTY), BOP-hankkeet (Aalto), avoin data ja kasvu-hanke (ETLA)

9 Innovointiin ja arvonluontiin liittyy useantyyppiset muutokset yrityksissä Liiketoimintamallit Organisointi Palvelut Brändit yms. Verkostointi Innovaatioiden lähteet vaihtelevat toimialojen ja yritysten sisälläkin Lähteet: INNOMITTA-hanke (VTT, PTT)

10 Aineeton pääoma OECD:n määritelmä Aineellinen pääoma Koneet ja laitteet Infrastruktuuri Aineeton pääoma Innovaatiopääoma Organisaatio-osaaminen Tietokoneistettu informaatio Aineettomat investoinnit kasvaneet aineellisia investointeja nopeammin, niillä on jo merkittävä rooli yritysten, tuottavuuden ja BKT:n kasvussa monissa kehittyneissä maissa.

11 Missä arvo syntyy ja minne se jää? Yritysten eri toiminnot ja jopa työtehtävät hajautuneet laajasti globaaleihin arvoverkkoihin ja sijainteihin Arvonmuodostuksen logiikka on, näin olleen, myös muuttunut merkittävästi Bruttoarvopohjaisia kauppatilastojen johtavat harhaan Aineettoman pääoman merkitys kasvaa arvonluonnin kotiuttamisessa Lähteet: Missä arvo syntyy? ja Mysteeri avautuu hankkeet (ETLA)

12 Aineeton pääoma ja Suomi: SWOT alustavasti Vahvuudet Käyttäjäinnovoinnin mahdollisuudet tunnistettu myös BOP markkinoilla Aineettoman pääoman taso suhteellisen korkea Luovien alojen vahvistuminen Suomessa, erityisesti peliala Uusia ohjelmia ja julkiseen dataan liittyvät aloitteet Mahdollisuudet Peliala ja digiosaaminen Nokiasta vapautuvien aineettomien pääomien uusiokäyttö Aineeton pääoma generoi enemmän ulkoisvaikutuksia? Heikkoudet Aineettoman pääoman hyödyntämisen taso suhteellisesti heikompi Aineettoman pääoman johtamiskäytännöissä ja kannustimissa puutteita yrityksissä Korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten alihyödyntäminen Uhat Alisuoriutuminen digiosaamisen hyödyntämisessä Aineettoman pääoman investointien kasvun hidastuminen viime vuosina Aineettomuuteen liittyvät riskit?

13 Systeemimuutos ja innovaatiot Megatrendit Kansallinen visio? Innovaatioympäristö 1.0 TKI Alustat Infrarakenne Sääntely Verotus Kuluttajat, käyttäjät jne. Hallinto ja politiikka Innovaatioympäristö 2.0 Innovaatiot ja yrittäjyys Innovaatiot, yrittäjyys Aika Lähde: Muunneltu Geels (2011)

14 Systeemimuutos ja innovaatiot: SWOT Vahvuudet Systeemitason muutosten yleiset mahdollisuudet, ajurit ja haasteet tunnistettu Systeemimuutosta edistävien ohjelmien syntyminen Joitain rohkaisevia kokemuksia mm. liikennesektorilta, esimerkkejä myös muualta Mahdollisuudet Tärkeimpiä ajureita laaja-alaiset kokeilut, sosiaaliset innovaatiot, PPPs, ja uudisraivaajien tuominen keskiöön Digitaaliteknologian syväpenetraatio uusille aloille; älykkäät infraratkaisut Resurssitehokkuuden nousu ja biotalous Heikkoudet Yhteiskunnalliset siilot ja poikkihallinnollisen yhteistyön haaste Tutkimuksen kaupallistamisen ristiriitaiset kannustimet, sääntelyn kankeus, terveysalan sosiaalisten innovaatioiden vähäisyys, liikennesektorin teknologiakeskeisyys, vihreän kasvustrategian yksipuoleisuus Uhat Siiloutuminen, sääntelyn ja hankintojen mahdollisuuksia ei hyödynnetä Liiallinen teknologiafokus, uusien toimijoiden heikko innovaatioosaaminen, kokeiluiden huono skaalautuminen ja kokemusten leviäminen Lähde: Tekes Policy Brief 3/2014 ja siinä mainitut raportit ja julkaisut

15 Innovoinnin muuttuva luonne haastaa mittaroinnin Toimialat Suhteellinen etu ja erikoistuminen: toimialatilastot Klusterit Porterin timanttimalli: toimiala- ja tuoteryhmätilastot Arvoketjut Vertikaalinen integrointi vs. ulkoistaminen: yrityskaupat, yrityskyselyt Arvoverkostot Strategiset kumppanuudet: mm. allianssitietokannat, verkostoanalyysit Ekosysteemit Kokeilevia, dynaamisesti kehittyviä: tapaustutkimukset, big data

16 Perinteisten TKI mittareiden rinnalle tarvitaan Perinteisesti Data Kyselydata Rakennedata Otantapohjainen Tulevaisuudessa Data Digitaalinen jalanjälki, big data Epämuodollinen Kontekstisidonnainen Mittarit Jälkeenjääviä Manuaalisesti kerättäviä Numeerisia Mittarit Reaaliaikaiset Tietokoneistettu tiedonkeruu Iteratiivisia, visualisoivia, exploratiivisia Vrt. Still et al. (2012)

17 4. Implikaatiot ja hyödyntäminen

18 Yhteenveto ja haasteet Laajeneva innovaatiotoiminta ja uudet toimijat - Innovaatiopolitiikan laajentuminen ja laajentumisen rajat? Aineettomuuden mahdollisuudet ja riskit - Arvonluonnin uudet mallit, ulkoisvaikutukset, politiikan rooli? Maailmanlaajuiset haasteet ja ilkeät mahdollisuudet - Systeemimuutosten tarve ja niihin liittyvät ohjauskeinot? Klustereista kohti globaaleja arvoverkostoja ja ekosysteemejä - Kansallisen politiikan vaikuttamismahdollisuudet ja uudistuminen? Kehityksen monitorointi ja seuraaminen - Mittaroinnin, vaikuttavuusarvioinnin ja ennakoinnin uudistaminen?

19 Tervetuloa mukaan hyödyntämään innovaatiotutkimusta! Ideointi ja sidosryhmäseminaarit ja -keskustelut hakuteemojen ideoimiseksi Pyöreän pöydän keskustelut 3-6 kpl. vuodessa, tulosten jalostaminen ja levittäminen tehostetusti Tekesin uudessa organisaatiossa Hakukohtaiset temaattiset ja kansainväliset loppuseminaarit kerran vuodessa 2012: Towards broad-based innovation seminaari + EC INNO-Grips työpaja 2013: System innovations and transitions seminaari + OECD työpaja 2014: Aineeton pääoma ja arvonluonti seminaari + yritystyöpaja? Hankkeiden tulosten ja implikaatioiden tiivis syntetisointi myös Tekes:in Policy Briefs sarjassa

20 Kiitos! Lisätietoja: Christopher Palmberg, i

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta Huhtikuu 2014 Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 1 Johdanto TÄLLÄ PERIAATEPÄÄTÖKSELLÄ kootaan yhteen aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmaksi vuosille 2014

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta 11-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi 1 Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Esiselvitys sektoritutkimuksen

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 35/2010 tiina pursula anu vaahtera mari hjelt silva paananen johanna tarvainen petra Wullings

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka. Jäsentely (osa I) toimenpideohjelma (osa II)

Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka. Jäsentely (osa I) toimenpideohjelma (osa II) Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka Jäsentely (osa I) toimenpideohjelma (osa II) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 47/2010 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Globaalit arvoverkostot

Globaalit arvoverkostot Globaalit arvoverkostot HM&V Research Oy Tekesin katsaus 257/2009 12 Globaalit arvoverkostot Erkki Hakonen Tapio Huomo Jukka Kallio Jari Kinnunen Markku Tinnilä Ari Vepsäläinen HM&V Research Oy Tekesin

Lisätiedot

Toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila

Toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila KILPAILU, innovaatio ja tuottavuus Toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 228) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2007 Kansi: Virpi Haavisto,

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:64 ISBN

Lisätiedot

Elinvoimainen metropoli

Elinvoimainen metropoli Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Agora Center Jyväskylän yliopisto Luonnos 31.5.2010 Metropolialueen kilpailukykytutkimus Elinvoimainen metropoli Analyysi kilpailukyvyn uudesta perustasta ja sen merkityksestä

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot