KÄYTTÖOPAS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS

2 Sisältö 1. PERUSSANASTO Kysymystyypit Palvelun termit KYSELYN LUONTI Pikaopas Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Valinta Monivalinta Avoin kysymys Asteikko Tekstikenttä Positio Monivalinta-asteikko Nelikenttä Erikoistoiminnot Classic mode Vs. Webstyle mode HTML-koodin hyödyntäminen Hyppyjen ja tyylitiedostojen asettaminen kysymyksiin Dynaaminen sivutus Kysymysten muokkaus Mobiilikysely KYSELYN ASETUKSET Lomakkeen asetukset Lomakkeen ulkoasu Muut asetukset PALVELUN ASETUKSET Kirjautumissivu (pääkäyttäjätoiminto) Tyylitiedostot (pääkäyttäjätoiminto) Kyselypohja (pääkäyttäjätoiminto) IP-Rajoitteet (pääkäyttäjätoiminto) Ajastimet (pääkäyttäjätoiminto) Kuvatiedostot Viestipohjat Lähetä sähköpostia KYSELYN JULKAISU JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Kohdennettu vastausten kerääminen Julkinen vastausten kerääminen Kirjautumissivu Vastausten manuaalinen kerääminen PALVELUN IKONIT ERIKOISTOIMINNOT Kysymysten vierekkäin asettelu Kyselyiden yhdistäminen... 32

3 7.3 Tutkimusryhmät Taustatiedot Hälytysviestit Kyselyn arkistointi Pakottajat Tekstikenttien tiedon tarkistus Anonyymikysely Kielikopiot RAPORTOINTI Hakuraportit Yhden hakukriteerin hakuraportti Hakuraportti kahden valintakriteerin perusteella RAPORTOINTITYÖKALU Pikaopas Raportin perusasetukset Raportoinnin esikatselu Siirry Kysymyksen asetukset Suodatukset Ristiintaulukointi Kuvaajat... 52

4 Sivu 1 1. PERUSSANASTO 1.1 Kysymystyypit Otsikko Väliotsikon asettaminen lomakkeelle. Monivalinta Vastaaja voi valita yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja. Valinta Vastaaja voi valita yhden vastausvaihtoehdon. Avoin kysymys Lisää tyhjän tekstilaatikon, johon vastaaja voi kirjoittaa esim. avointa palautetta. Tekstilaatikkoon mahtuu n merkkiä. Asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa likertasteikon tyyppiset kysymykset. Jos asteikkokysymyksen vastausvaihtoehtojen sijoittelu on pystyssä, kysymystä voidaan käyttää ns. ranking-tyyppisenä kysymyksenä, jolloin voidaan valita vain yksi asteikon arvo kysymyksestä. Tekstikenttä Useamman avoimen tekstikentän kysymykset. Positio Sana-asteikko, jonka vähintään toisessa päässä on adjektiivi. Jos ominaisuudelle on käytettävissä kaksi vastakohtaista adjektiivia, ne sijoitetaan asteikon vastakkaisiin päihin. Mahdollistaa ns. vastaväitteiden asettamisen. Päivämäärä Lisää päivämäärän keräämisen kysymyslomakkeelle. Päivämäärän kerääminen voidaan laittaa automaattiseksi tai oletusarvoisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaksi päiväksi. Sivunvaihto Määrittää sivunvaihdon haluttuun kohtaan. Monivalinta- asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa Likert- asteikon tyyppiset kysymykset. Vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja.

5 Sivu 2 Nelikenttä Nelikenttäanalyysin avulla voitte arvioida helposti esim. toimintaanne, löytää siitä ongelmakohtia ja kehittää sitä kautta toimintaanne. 1.2 Palvelun termit Anonyymikysely: Kyselyn vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastaajiin. Arkistointi: Arkistoituun kyselyyn ei voida vastaanottaa vastauksia. Kysely voidaan palauttaa arkistoidusta tilasta takaisin aktiiviseksi. Asetukset-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kyselyihin liittyvät lisätoiminnot. Avaa lukitus/ Lomake valmis: Ennen kun kyselyyn voidaan kerätä vastauksia, kysely tulee lukita Lomake valmis ikonista. Avaa lukitus ikonista kysely palautetaan muokkaustilaan. Muokkaustilaan palaaminen poistaa kyselyyn kertyneet vastaukset sekä kyselyyn linkitettävät kielikopiot. Dynaaminen sivutus: Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten perusteella. Dynaamisen sivutuksen toimintoja voidaan rakentaa ennen kuin lomake on valmis ja kysely lukittu. E-raportointi: E-Raportoinnin avulla voit tehdä julkisia raportteja, jotka voit linkittää esim. Internet-sivuillesi.

6 Sivu 3 Help-moodi: Help-moodi tarjoaa ohjeistusta W-Polin eri toiminnoista ja se aktivoidaan päälle ja pois päältä päävalikon oikean laidan päällä ja pois -painikkeiden avulla. Help-moodin ollessa päällä, toimintopainikkeiden kohdalle ilmestyy kysymysmerkki osoittamaan, että kyseisestä toiminnosta on ohjeistus saatavilla. Viemällä kursorin valitsemasi toiminnon päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Henkilökohtainen linkki: Henkilökohtaista linkkiä käytetään vain sähköpostikyselyissä. Henkilökohtaisen linkin avulla vastaaja voi vastata kyselyyn vain yhden kerran. Hyppykysymys: Toiminto, joka siirtää vastaajan yhdestä kysymyksestä tai kysymyksen vastausvaihtoehdosta etukäteen määritettyyn paikkaan kysymyslomakkeella. Julkinen linkki: Kysely asetetaan tilaan, jolloin tiedon kerääminen esim. omien Internet-sivujen kautta on mahdollista. Julkisen linkin avulla vastaajia ei pystytä tunnistamaan ja sama vastaaja voi vastata kyselyyn tarvittaessa useamman kerran. Kielikopiot: Kielikopio on pääkyselyyn liitettävä rinnakkaiskysely. Kielikopioiden avulla voidaan tehdä varsinaisen pääkyselyn alle kopioita, jolloin jokaisen kyselyn vastauksia voidaan tarkastella yhdessä tai erillisissä raporteissa. Kirjautumissivu: W-Pol palvelulla luotava Internet-sivu, jonka kautta vastaajat pääsevät vastaamaan kyselyyn. Kyselyn asetukset: Kyselyn asetukset on paikka, josta määrität kaikki kysymyslomakkeen ulkoasuun vaikuttavat tekijät sekä lomakkeen toiminnot. Kysely: Muodostuu kysymykset sisältävästä lomakkeesta sekä eri vaihtoehdoista, joilla vastaukset lomakkeelle kerätään.

7 Sivu 4 Kyselypohja: Palvelun asetuksissa valmiiksi luotu pohja, jossa on määritelty kysymyslomakkeen visualiset asetukset. Kyselyt-valikko: Paikka päävalikossa, jossa voit luoda uusia ja muokata jo olemassa olevia kyselyitä. Käyttäjänhallinta: Käyttäjänhallinta sijaitsee päävalikon Käyttäjätiedot -kohdan alla. Käyttäjänhallinnasta voit esim. vaihtaa käyttäjätunnuksen ja salasanasi. Lomake: Sivu Internetissä, jonka avulla vastaukset kerätään kyselyyn. Perusraportti: Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Raportointityökalu: W-Polin erillinen raportointiosio, joka tarjoaa monipuoliset raportointivaihtoehdot. Raportointi-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kaikki kyselyidesi raportit. Ristiintaulukointi: Ristiintaulukoimalla tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä esittämällä yhden muuttujan frekvenssijakauma toisen muuttujan luokissa frekvensseinä ja/tai prosentteina. Sivunvaihto: Sivunvaihto on oma kysymystyyppinsä ja löytyy kysymysvalikosta. Suodatus: Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella. Sähköpostikysely: Sähköpostikyselyn avulla voit lähettää kutsun kyselyyn määrittämällesi kohderyhmälle. Tyylitiedosto: Kysymyslomakkeelle lisättävä visuaalinen elementti. Tyylitiedostojen avulla voidaan määrittää valituille kysymyksille tai kysymysten vastausvaihtoehdoille esim. haluttu tekstin väri tai taustaväri.

8 Sivu 5 2. KYSELYN LUONTI 2.1 Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on antaa lyhyt kuvaus siitä palvelustamme sekä näyttää, kuinka rakennat peruskyselyn ja lähetät sen sähköpostitse vastaanottajille. Kattavammin kyselyn luomista ja eri lähetysvaihtoehtoja on kuvattu tämän oppaan muissa luvuissa. Kyselyn luonti: 1. Valitse päävalikosta Kyselyt 2. Valitse Uusi kysely ja anna kyselylle haluamasi otsikko 3. Valitse kysymyslistan alta Lisää kysymys 4. Valitse kysymystyyppi Valinta a. Kirjoita kysymys Sukupuoli b. Kirjoita vaihtoehdot Nainen ja Mies kukin omalle rivilleen c. Paina Tallenna 5. Valitse kysymystyyppi Asteikko a. Kirjoita kysymys Arvioi b. Kirjoita asteikon arvot: 5,4,3,2,1 kukin omalle rivilleen c. Kirjoita arvioitavat asiat: Palvelu, Ystävällisyys ja Hinta-laatusuhde kukin omalle rivilleen d. Paina Tallenna 6. Valitse kysymystyyppi Avoin kysymys a. Kirjoita kysymys: Avoin palaute

9 Sivu 6 7. Paina Tallenna Kyselyn julkaisu: 1. Valitse kysymyslistan alapuolelta painike Lomake valmis 2. Valitse ylävalikosta Sähköpostikysely 3. Valitse Lisää vastaajia a. Lisää Kirjoita sähköpostiosoitteita yksi/rivi kohtaan vastaanottajien sähköpostiosoitteet kukin omalle rivilleen b. Paina Tallenna 4. Valitse Lähetä sähköpostia ja täytä tarvittavat tiedot a. Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite, sähköpostin aihe ja sähköpostin viesti b. Lähetetään Kaikille, viestin muoto Tavallinen c. Lähetä kutsu kyselyyn Lähetä -painikkeesta

10 Sivu Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella: Valinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

11 Sivu Monivalinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella: ASTEIKKO Avoin kysymys Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Vastaustilaa on n merkkiä. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

12 Sivu Asteikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Anna asteikon arvot allekkain omille riveilleen asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Kysymys lomakkeella: Tekstejä voit muokata -editoreista Tekstikenttä Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Määritä haluamasi tekstikenttien otsikot sekä kuinka monta tekstikenttää jokaisella rivillä on. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

13 Sivu Positio Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Kirjoita haluamasi adjektiiviparit Vastaukset vasen - ja Vastaukset oikea kenttiin. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Tekstejä voit muokata -editoreista Kysymys lomakkeella:

14 Sivu Monivalinta-asteikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: Tekstejä voit muokata -editoreista

15 Sivu Nelikenttä Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Minimiarvo: Vaaka-akselin alhaisin arvo (esim. halpa) Vaaka-akseli: Vaaka-akselin otsikko (esim. hinta) Maksimiarvo: Vaaka-akselin suurin arvo (esim. kallis) Minimiarvo: Pystyakselin alhaisin arvo (esim. heikko) Pystyakseli: Pystyakselin otsikko (esim. laatu) Maksimiarvo: Pystyakselin suurin arvo (esim. korkea) Kysymyksen luonti: Kysymys lomakkeella: Lisäohjeita: Nelikentän alapuolelle tuleva ohjekenttä Väittämät: Lisää nelikentässä mitattavat asiat. Tekstejä voit muokata -editoreista

16 Sivu Erikoistoiminnot *:llä aloitettuihin kohtiin voi vastaaja lisätä oman vastausvaihtoehtonsa (esim. joku muu, mikä?) #:llä lopetettu kohta valitaan oletuksena vastausvaihtoehdoissa oletuksena %:lla aloitettu ensimmäinen vastausvaihtoehto ei kirjaudu alasvetovalikossa vastaukseksi. Huom, tämä on toiminnassa vain, jos vastausvaihtoehtojen asetteluna on pudotusvalikko. Pakottaja: vastaajan on vastattava kysymykseen Lopeta kysely tähän kysymykseen (kysymys kerrallaan): päättää kyselyn tähän kysymykseen Siirrä seuraava kysymys tämän kysymyksen oikealle puolelle: siirtää seuraavan kysymyksen kysymyslomakkeella rinnakkain tämän kysymyksen kanssa. editori: Joka kysymyksestä löytyvän ABC-editorin avulla voit vaihtaa esimerkiksi tekstien fontteja, lisätä muotoiluja jne Classic mode Vs. Webstyle mode W-Pol tarjoaa käyttäjälle kaksi eri tapaa luoda kysymyksiä: Classic- ja WebStyle Moden. Classic modessa käyttäjällä on näkyvissään ainoastaan kysymyksen luonnissa välttämättömät asiat, kuten kysymys ja vastausvaihtoehtojen kirjoittaminen sekä vastausvaihtoehtojen sijoittelu. Käyttäjän halutessa määrittää esim. hyppyjä kysymysten eri välillä tai liittää tyylitiedostoja jne., tällöin hänen tulee tallentaa kysymys ja tämän jälkeen valita ko. kysymys muokattavaksi kysymyslistasta. WebStyle modessa käyttäjällä on oletusasetuksena näkyvillä kysymyskenttä sekä kaksi vastausvaihtoehtokenttää (saattaa vaihdella kysymystyyppien välillä). Jokainen vastausvaihtoehto syötetään omaan kenttäänsä. Käyttäjä voi lisätä yksittäisiä kenttiä lisää vastausvaihtoehto-painikkeesta. Lisäksi jokaisen vastausvaihtoehtokentän oikealla puolella on näkyvissä pudotusvalikot, josta voidaan asettaa vastausvaihtoehtoon halutut hypyt sekä tyylitiedostot (riippuu kysymystyypistä).

17 Sivu 14 Kysymyksen lisätoiminnot ovat piilossa ja ne saadaan näkyviin klikkaamalla Lisätoiminnot - linkkiä. 2.5 HTML-koodin hyödyntäminen Kysymysten luonnissa voidaan hyödyntää html-koodia esimerkiksi tekstin lihavoimisessa, alleviivaamisessa tai tekstin värin vaihtamisessa. Yleisimmin käytetyt html-koodit ovat: <b>teksti</b>: Lihavoi hakasulkeiden välissä olevan tekstin <u>teksti</u>: Alleviivaa hakasulkeiden välissä olevan tekstin <font colour= red >teksti</font colour= red > Muuttaa hakasulkeiden välissä olevan tekstin punaiseksi. Oppaita html-koodin käyttöön löytyy Internetin hakukoneista esim. hakusanalla html-opas. 2.6 Hyppyjen ja tyylitiedostojen asettaminen kysymyksiin Hyppyjen avulla voit laatia kyselyitä, jotka sisältävät sekä kaikille yhteisiä kysymyksiä että erillisiä kysymysosioita eri vastaajaryhmille. Hyppyjä käyttämällä vastaaja voidaan ohjata kysymyssivulta toiselle valitsemansa vastausvaihtoehdon perusteella tai vaikka koko kyselystä pois, jos vastaaja ei kuulu haluttuun kohderyhmään. Hypyt asetetaan lähtökysymyksestä haluttuihin kohdekysymyksiin valitsemalla hyppy lähtökysymyksen vastausvaihtoehdon kohdalta hyppy kysymykseen pudotusvalikosta. Esimerkki: haluat toteuttaa kyselyn, jossa ensiksi vastaajan tulee valita kahdesta tuotteesta se, mitä hän on käyttänyt ja vastata vain tätä tuotetta koskevaan kysymykseen. Tämän jälkeen kaikki vastaajat siirtyvät samaan yhteiseen kysymykseen. Sinun tulee luoda neljä kysymystä ja kolme sivunvaihtoa: 1. Valintakysymys, jossa vastaaja valitsee, kumpaa tuotetta käyttää (tuote A ja tuote B) Sivunvaihto 2. Tuotteeseen A liittyvä kysymys Sivunvaihto 3. Tuotteeseen B liittyvä kysymys Sivunvaihto 4. Kysymys, johon kaikki vastaavat riippumatta siitä, vastasivatko he tuotetta A vai B koskevaan kysymykseen.

18 Sivu 15 Kohta 1: Kohta 2: Kohta 3: Jos vastaaja valitsee tuotteen A, tällöin ei tarvita hyppyä ja vastaaja siirtyy automaattisesti kohtaan 2. Jos vastaaja valitsee tuotteen B, hänet tulee ohjata tästä vastausvaihtoehdosta hypyllä kohdan 2 ohi kohtaan 3, jossa kysytään tuotteesta B. Kun vastaaja on vastannut tuotetta A koskevaan kysymykseen, hänelle ei haluta näyttää tuotetta B koskevaa kysymystä 3. Tällöin kysymyksestä kaksi tulee tehdä oletushyppy kohtaan 4, jossa esitetään molemmille vastaajaryhmille yhteinen kysymys. Vastattuaan Tuotteeseen B liittyvään kysymykseen, tämän jälkeen ei tarvitse asettaa hyppyä, koska kohta 4 on seuraavana kysymyslomakkeella. Jotta hypyt toimivat, kysymyksen josta hyppy lähtee ja kysymyksen johon hyppy vie, tulee olla eri sivuilla. Muista lopuksi ottaa sivunvaihdot käyttöön kyselyn asetuksista. Tyylitiedostojen avulla kyselyn teksteihin voidaan lisätä tehosteita sekä nopeuttaa kyselyn muotoilua. Tyylitiedostoja käytetään tutkimusten kysymysten ja otsikoiden muotoiluun. Tyylitiedostojen luonti on pääkäyttäjätoiminto, mutta jo luotuja tyylitiedostoja voivat käyttää kaikki ympäristönne käyttäjät. Webstyle modessa tyylitiedosto voidaan liittää välittömästi haluttuun kohtaan valitsemalla haluttu tyylitiedosto valitse tyylitiedosto pudotusvalikosta. Jo luotuun kysymykseen tyylitiedosto liitetään valitsemalla haluttu kysymys kysymyslistasta ja tämän jälkeen valitsemalla haluttu tyylitiedosto valitse tyylitiedosto pudotusvalikosta. 2.7 Dynaaminen sivutus Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten perusteella.

19 Sivu 16 Dynaaminen sivutus koostuu kahdesta tärkeästä osasta: säännöistä ja toiminnoista. Säännöillä kuvataan se, mitä vastaaja tekee (esim. valitsee jostain kysymyksestä tietyn vaihtoehdon tai ottaa valinnan pois) ja toiminnolla se, mitä tapahtuu, jos sääntö on tosi (esim. joku toinen kysymys/vaihtoehto näytetään tai piilotetaan). Esimerkiksi jos kyselyssä on esim. monivalinta-kysymystyypillä luotu kysymys, jossa on kolme vastausvaihtoehtoa. Valitsemistaan vastausvaihtoehdoista riippuen hän näkee jatkokysymykset sen mukaan. Esimerkki 1. Luo valintakysymys: Käytän: [ ] Palvelu A [ ] Palvelu B [ ] Palvelu C Luo Asteikkokysymys: Arvioi saamasi palvelu: Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Palvelu A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelu B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelu C ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Vastaajan valitessa ensimmäisen kysymyksen kohdalla Palvelu A:, hänelle tulee esiin Palvelu A:n arviointi, mutta palvelu B:n ja palvelu C:n arviointikysymykset jäävät piiloon. Luo kysely ja halutut kysymykset, määrittele kysymysten väliin sivunvaihto käyttäen sivunvaihto-kysymystyyppiä. Aseta kyselyn asetuksissa Dynaaminen sivutus toiminto päälle. Muokkaa asteikkokysymystä muuttamalla vastausvaihtoehtojen palvelu B ja palvelu C kohdalle invisible -valinnat aktiivisiksi.

20 Sivu 17 Siirry -ikonista luomaan esimerkin vaatimia toimintoja Säännöt: Nimeä sääntö Jos palvelu A Valitse säännön tyypiksi #5: vastausvaihtoehto valittu. Tallenna Valitse kysymys Käytän palvelua. Tallenna Valitse solu palvelu A. Tallenna Siirry tämän jälkeen takaisin sääntöjen listaan ja toista ohjeen mukaan sama palvelu B ja palvelu C vaihtoehdoille. Valitse seuraavaksi dynaamisen sivutuksen pääsivulta toiminnot ja lisää uusi toiminto Toiminnon nimi niin palvelu A Pidä toiminnon tärkeys muuttumattomana ja toiminto käytössä aktiivisena Valitse toiminnon tyyppi: Näytä vaihtoehto. Valitse toiminnon laukaiseva sääntö: Jos palvelu A Tallenna Valitse kysymys: Arvioi saamasi palvelu. Tallenna Valitse vaihtoehto: palvelu A. Tallenna Siirry tämän jälkeen toimintojen listaan ja toista sama palvelu B ja palvelu C vaihtoehdoille. Lopuksi muista kytkeä Dynamic paging päälle kyselyn asetuksista. Dynaamisesta sivutuksesta järjestämme puhelinperehdytyksiä, niitä voi tiedustella osoitteesta

21 Sivu Kysymysten muokkaus Jo luotuja kysymyksiä voidaan muokata jälkikäteen seuraavasti: Valitse haluamasi kysely kyselylistasta Valitse muokattava kysymys näkymän vasemmalla laidalla olevasta kysymyslistasta Pääset ko. kysymyksen editointitilaan Tee haluamasi muutokset Tallenna 2.9 Mobiilikysely W-Pol mahdollistaa myös mobiilikyselyyn optimoidun kysymyslomakkeen luomisen. Mobiilikysely luodaan -ikonista. Mobiilikyselyssä on rajattu määrä kysymysvaihtoehtoja, käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: Otsikko Monivalinta Valinta Avoin kysymys Päivämäärä Sivunvaihto

22 Sivu 19 Mobiilikysely lähetetään vastaanottajille sähköpostitse, ja lähetys toimii samalla tavalla kuin normaalin kyselyn lähetys, sähköpostilähetys-ikonin kautta. Sähköpostilähetys on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa 5.1 Kohdennettu vastausten kerääminen.

23 Sivu KYSELYN ASETUKSET Kyselyn asetuksiin pääset Lomakkeen asetukset Lomakkeen ulkoasu Muut asetukset -ikonista. Asetukset on jaettu kolmeen osaan: 3.1 Lomakkeen asetukset Tallennusnimi: Kyselyn otsikko: Kyselyn kieli: Lomakkeen tallennusnimi palvelussa Vastaajille näytettävä lomakkeen nimi. Lomakkeella esitettävä kielisyys (vaikuttaa toimintopainikkeiden kieleen). 3.2 Lomakkeen ulkoasu Näkymän taustaväri: Kyselyn taustaväri: Tekstin väri: Fontti: Liitä tutkimukseen yrityksen logo: Määritä lomakkeen ulkopuolisen näkymän taustaväri. Määritä kysymyslomakkeen taustaväri Määritä lomakkeella näkyvän tekstin väri Määritä lomakkeella näkyvän tekstin fontti. Lomakkeelle voidaan liittää yrityksen logo jpg., gif., tai png. muodoissa. Tiedoston koko max. 100 kt. Ulkoasun lisäasetukset Selainikkunan koko: Käytä taustakuvaa näkymässä: Käytä taustakuvaa kyselyssä: Kyselyn leveys: Kyselyn tasaus: Kyselyn marginaalit: Kulmien tyyli: Määritä kysymyslomakkeen avaavan selainikkunan koko Määritä lomakkeen ulkopuolisessa tilassa näkyvä kuva. Määritä lomakkeella näkyvä taustakuva Määritä kysymyslomakkeen leveys pikseleinä Määritä kysymyslomakkeen sijainti näkymässä. Määritä lomakkeen ulkopuolelle jäävä tyhjä tila. Määritä onko lomakkeella pyöreät vai terävät kulmat.

24 Sivu Muut asetukset Sivutusvaihtoehdot: o Kaikki kysymykset kerralla: kaikki kysymykset samalla sivulla o Yksi kysymys kerrallaan: vastaajalle esitetään jokainen kysymys omalla sivullaan o Sivutettu lomake: määritetyt kysymykset näytetään vastaajalle per sivu (vaatii sivunvaihdot) o Dynaaminen sivutus: Otetaan kyselyyn määritetyt dynaamisen sivutuksen asetukset käyttöön. o Vain eteenpäin liikkuminen lomakkeella: Vastaaja ei pääse siirtymään takaisin edelliselle sivulle kysymyslomakkeella. Valitse kirjautumissivu: Mikäli kyselyyn kirjaudutaan yleisellä salasanalla, määritellään tässä valikossa kirjautumissivun osoite (huom. kirjautumissivu määritellään päävalikon asetukset -valikossa). Kirjautumissivun salasana: Määritä kirjautumissivussa käytettävä yleinen salasana. Liitä yhteystietolomake tutkimukseen: Voidaan liittää yhteystietolomake kyselyyn (lomaketta voidaan muokata ja se voidaan asettaa haluttuun kohtaan lomaketta). IP-Rule: Valitse päävalikon asetuksista määrittämäsi IP-Rajoite käyttöön Alku-ja loppuselitteet: voidaan määrittää lomakkeen alkuun ja loppuun haluttua tekstiä. Käytä paluulinkkiä: Sivu, joka näytetään vastaajalle vastaamisen jälkeen (oletuksena yleinen kiitossivu). Muut lisäasetukset Rajoita vastausmäärää: Kyselyn vastausmäärän rajoittaminen Anonyymikysely: Vastaajien yhteystiedot (mikäli kysytään yhteystietolomakkeella) eivät tule näkyviin raporttiin. Eväste: Vastaajalla on mahdollisuus vastata samalta koneelta vain kerran Huom. mikäli kysely toteutetaan sähköpostikyselynä, toimintoa ei tule käyttää koska sähköpostikyselyssä on automaattisesti mahdollisuus vastata vain kerran. Kyselyn keskeytys: Mahdollistaa kyselyn keskeytyksen ja jatkamisen uudelleen samasta kohdasta

25 Sivu 22 lähetyksen varmistus : Vastaajan tulee valita tämä kohta, ennen kuin hän voi lähettää painike: vastauksensa. Näytä peruuta-painike: Painikkeen avulla vastaaja voi tyhjentää lomakkeelle antamansa vastaukset Näytä yhteenvetosivu: Vie vastaajan vastauksen jälkeen yhteenvetosivulle, jossa hän näkee antamansa vastaukset raporttimuodossa. Automaattinen sähköpostikuittaus vastaajalle: Automaattisesti erikseen määriteltävä sähköpostin lähetys vastaajille (edellyttää että vastaajan sähköpostiosoite on tiedossa). Viestit luodaan palvelun asetukset-valikon kohdasta viestipohjat. Etenemispalkki: Kysymyslomakkeella näkyvä palkki, joka osoittaa vastaajan etenemisen lomakkeella. Tekstien muokkaus: Voit määrittää kyselyn vastaajalle näkyviä oletustekstejä

26 Sivu PALVELUN ASETUKSET 4.1 Kirjautumissivu (pääkäyttäjätoiminto) Kirjautumissivun voi luoda ainoastaan ympäristönne pääkäyttäjä, mutta sitä voivat käyttää myös alikäyttäjät kysymyslomakkeissaan. Internetiin laitettavan kirjautumissivun kautta vastaajat voivat kirjautua lomakkeelle salasanalla. Tarvittaessa yhden kirjautumissivun kautta pääsee useaan eri kyselyyn, eli se toimii tarvittaessa porttina useille kyselyille. Kirjautumissivu voi olla Internet-sivuilla tai vaikkapa tutussa paikassa organisaation intranetissä. Valmis kirjautumissivu tulee löytymään osoitteesta Luo kirjautumissivu valitsemalla Luo uusi kirjautumissivu. Anna kirjautumissivullesi nimi, joka näkyy kaikilla käyttäjillä. Anna kirjautumissivun osoitteelle nimi, esim. yrityksennimi.net (nimen pitää olla yhtenäinen ja sen pitää olla.net päätteinen esim. yritys.net) Kirjautumissivun koko osoite on tällöin Voit määrittää väärän salasanan tekstin tai jättää sen tyhjäksi. Huom. On hyvä nimetä kirjautumissivun nimi samaksi osoitteen kanssa, se helpottaa osoitteen muistamista kyselyn asetuksissa. Vaihtoehtoinen käyttö salasanalla kirjautumiseen: Kirjautumissivun ei tarvitse sisältää kirjautumis-salasanakenttää tai painiketta, vaan tilalle voi laittaa esim. kyselyn julkisen linkin. Joskus tulee tarve saada kysely internetiin helposti muistettavan osoitteen taakse, jotta vastaajat eivät joutuisi kirjoittamaan vaikeasti muistettavan julkisen linkin osoitteen. Voit kirjoittaa kenttään esim. Linkki kyselyyn, tämän jälkeen maalaa hiirellä teksti, klikkaa hyperlinkkipainiketta ja lisää julkinen linkki hyperlinkkiikkunan kenttään.

27 Sivu 24 Esimerkki: Vastaaja voi saada messuilta mukaansa esitteen, jossa neuvotaan osallistumaan kyselyyn internetissä. Vastaajan on helpompi mennä vastaamaan kyselyyn, jonka osoite on kuin kirjoittaa vaikka tuo linkki olisikin kirjoitettu messuesitteeseen. 4.2 Tyylitiedostot (pääkäyttäjätoiminto) Tyylitiedostoja voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta niitä voivat käyttää myös kaikki alikäyttäjät. Luo tyylitiedosto valitsemalla Lisää tyylitiedosto Anna tyylitiedostolle haluamasi nimi. Tällä nimellä tyylitiedosto löytyy jatkossa kysymyksiä luotaessa kysymysten yhteydessä olevista tyylitiedostot-pudotusvalikoista. Määritä myös taustan ja tekstin värit sekä fontti haluamiksesi. Tallennettuasi tyylitiedoston, näet oikealla puolella olevasta esikatselusta, miltä tyylitiedoston asetukset näyttävät. 4.3 Kyselypohja (pääkäyttäjätoiminto) Kyselypohjia voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta luoduissa kyselypohjissa määritettyjä asetuksia vaikuttavat kaikkiin tämän jälkeen luotuihin kyselyihin. Kyselypohjia luomalla voit määrittää organisaatiosi käyttöön haluamiasi kyselyn asetuksia, kuten fontin, taustavärin jne. Uutta kyselyä luodessa myös alikäyttäjä voi määrittää, minkä kyselypohjan asetukset ottaa käyttöön kyselyssä. 4.4 IP-Rajoitteet (pääkäyttäjätoiminto) IP-sääntöjä voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta myös alikäyttäjät voivat ottaa niitä käyttöön kyselyn asetuksista niiden luomisen jälkeen. Luotua IP-sääntöä päästään muokkaamaan klikkaamalla IP-säännön nimeä.

28 Sivu 25 IP-Säännöillä voit rajoittaa pääsyä kyselyyn (tietoturva). Esim. kyselyyn pääsyn voi estää kaikista muista osoitteista paitsi yrityksen omasta ADSL-liittymästä. Säännöt eivät vaikuta kyselyiden toimintaan, vaan turvallisuuteen. Oman organisaatiosi tietohallinnosta saat tietoa yrityksesi IP-osoitteista. Sääntöjä ei voi käyttää laajoissa organisaation ulkopuolelle suuntautuvissa kyselyissä. Luo IP-sääntö valitsemalla Lisää IP-osoite/Aliverkon peite. Anna kuvaava nimi säännölle (esim. salli vain pääkonttori ). Syötä julkinen IP-osoite (huom. privaattiosoitteita ei voi käyttää). Syötä aliverkon peite (voit avata useamman osoitteen kerralla). Huomioi, että kun luot IP- säännön, pääsy kaikista muista paitsi erikseen määritellyistä osoitteista estetään. 4.5 Ajastimet (pääkäyttäjätoiminto) Ajastimia voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä. Ajastimilla voidaan ajastaa eri toimintoja tapahtumaan tiettyinä ajankohtina, esim. muuttaa kysely julkiseksi tai yksityiseksi, lähettää kyselyn sähköpostit ajastetusti, avata tai sulkea kysely. Luotua ajastinta päästään muokkaamaan klikkaamalla ajastimen nimeä. Ajastintoiminnoilla voidaan suorittaa eri töitä automaattisesti tiettynä ajankohtana tai toistuvasti ( Tapahtuu vain kerran tai Tapahtuu toistuvasti ). Samalle päivälle voidaan myös ajastaa useita tapahtumia tietyin aikavälein esim. kahden tunnin välein. Luo ajastin kohdasta Lisää ajastin. Työn nimi = Anna ajastimelle kuvaava nimi (esim. Avaa Johtoryhmäkysely_1). Kyselyn nimi = Valitse se kysely, johon työ kohdistuu. Työn tyyppejä on 10 eri tyyppiä: 1. Tilaa excel-taulukko = tilaa excel-raportin kyselystä automaattisesti esim. omaan sähköpostiisi viikoittain). 2. Lukitse kysely = kysely julkaistaan ja samalla lukitaan

29 Sivu Muuta kysely julkiseksi = kyselyyn voidaan kerätä vastauksia julkisen linkin kautta 4. Muuta kysely yksityiseksi = kyselyyn ei voi vastata julkisen linkin kautta 5. Arkistoi kysely = siirtää kyselyn sellaiseen tilaan, että siihen ei voida kerätä vastauksia kyseisellä hetkellä. 6. Aloita kysely = poistaa kyselyn arkistoinnin ja palauttaa sen aktiiviseen tilaan, jolloin vastauksia voidaan jälleen kerätä. 7. Lähetä kyselyn sähköpostit = Voit ajastaa postien lähetyksen, kun olet täyttänyt muut tiedot ja painat "Tallenna" aukeaa vielä viestien lähetysikkuna, johon täytetään tarvittavat tiedot. 8. Kopio kysely = kopioi kyselyn valitsemanasi ajankohtana. 9 Tee kyselystä kielikopio = luo kyselystä kielikopion valitsemanasi ajankohtana. 10. Kopioi kyselyn vastaajat toiseen kyselyyn= kopio toisesta jo olemassa olevasta kyselystä vastaajat haluamaasi kyselyyn. 4.6 Kuvatiedostot Jotta voit käyttää kuvia kyselyissä, kysymyksissä tai e-raporteissa, sinun tulee ensiksi ladata kuvat palveluun. Selaa kuvia koneeltasi ja lataa ne palveluun myöhempää käyttöä varten logot-kansiossa. Hyväksyttävät kuvaformaatit ovat jpg, jpeg, gif, png. Ladattavien tiedostojen maksimikoko on 100 kilotavua. Rastita julkinen-kohta, jotta kuva on käytettävissä.

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA KYSELYN LUONTI KYSELYN LUONTI Valitse kohta LUO KYSELY Seuraavaksi nimetään kysely ( nimi voidaan muuttaa myöhemmin ) KYSELYN SUUNNITTELUNÄKYMÄ ERI KYSYMYSTYYPIT VALINTA MONIVALINTA VAPAA TEKSTI ASTEIKKO

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 6 2.1 Pikaopas... 6 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Paina vihreää ok painiketta. Seuraavaksi paina kyllä ( haluatteko julkaista kyselyn? ). Mikäli haluatte korjata

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Koulutuksen arviointijärjestelmä

Koulutuksen arviointijärjestelmä Mikä muuttui 16.9.2013? Koulutuksen arviointijärjestelmä INKAn perusnäkymät ja toiminnot Pääkäyttäjän ohje Ammatillinen koulutus SISÄLLYS I Kirjautuminen... 3 II Kyselyt näkymä... 4 III Uusi kysely / muokkaus-näkymä...

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Forte-kotisivujen päivitysohje 2 Sisällysluettelo: Kirjautuminen 2 Ohjausnäkymä 3 Sivun lisääminen ja yleisnäkymä 4 Sivun muokkaus 5 Sivun hakusanaoptimointi

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Text Mining. Käyttöopas

Text Mining. Käyttöopas Text Mining Käyttöopas Webropol Analytics: Text Mining Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt Onko sinulla aikaa lukea

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY 15.11.2017 ALS Online-palveluun kirjautuminen Henkilökohtaiset ALS Online-tunnukset saat käyttöösi täyttämällä kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen tai ottamalla

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Käyttöopas

WEBROPOL 2.0 Käyttöopas Päivitetty 3.7.2012 WEBROPOL 2.0 Käyttöopas CONTENTS 2. Perussanasto... 4 2.1. Kysymystyypit... 4 2.2. Palvelun termit... 5 2.3. Kyselyn termit... 5 2.4. Raportoinnin termit... 7 2.5. MyWebropol termit...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen 1/12 Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIPALVELU. Tässä ohjeessa kuvataan MSOYnet -sähköpostipalveluiden peruskäyttö selainpostilla (WEBMAIL).

SÄHKÖPOSTIPALVELU. Tässä ohjeessa kuvataan MSOYnet -sähköpostipalveluiden peruskäyttö selainpostilla (WEBMAIL). 1 Käyttöohje SÄHKÖPOSTIPALVELU Tässä ohjeessa kuvataan MSOYnet -sähköpostipalveluiden peruskäyttö selainpostilla (WEBMAIL). Sisältö SELAINPOSTIIN KIRJAUTUMINEN... 2 Kirjautumisosoite... 2 Kirjautuminen...

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta.

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta. TEEMA2 Aineistot Sisältö Moodleen kirjautuminen...1 Aineistot (Lisää aineisto ) - Web-sivu...2 - Linkit ulkoisille sivuille...4 - Valmiit tiedostot...5 Etusivun näkymän jäsennys otsikoilla...7 Tiedostojen

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot