KÄYTTÖOPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS

2 Sisältö 1. PERUSSANASTO Kysymystyypit Palvelun termit KYSELYN LUONTI Pikaopas Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Valinta Monivalinta Avoin kysymys Asteikko Tekstikenttä Positio Monivalinta-asteikko Nelikenttä Erikoistoiminnot Classic mode Vs. Webstyle mode HTML-koodin hyödyntäminen Hyppyjen ja tyylitiedostojen asettaminen kysymyksiin Dynaaminen sivutus Kysymysten muokkaus Mobiilikysely KYSELYN ASETUKSET Lomakkeen asetukset Lomakkeen ulkoasu Muut asetukset PALVELUN ASETUKSET Kirjautumissivu (pääkäyttäjätoiminto) Tyylitiedostot (pääkäyttäjätoiminto) Kyselypohja (pääkäyttäjätoiminto) IP-Rajoitteet (pääkäyttäjätoiminto) Ajastimet (pääkäyttäjätoiminto) Kuvatiedostot Viestipohjat Lähetä sähköpostia KYSELYN JULKAISU JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Kohdennettu vastausten kerääminen Julkinen vastausten kerääminen Kirjautumissivu Vastausten manuaalinen kerääminen PALVELUN IKONIT ERIKOISTOIMINNOT Kysymysten vierekkäin asettelu Kyselyiden yhdistäminen... 32

3 7.3 Tutkimusryhmät Taustatiedot Hälytysviestit Kyselyn arkistointi Pakottajat Tekstikenttien tiedon tarkistus Anonyymikysely Kielikopiot RAPORTOINTI Hakuraportit Yhden hakukriteerin hakuraportti Hakuraportti kahden valintakriteerin perusteella RAPORTOINTITYÖKALU Pikaopas Raportin perusasetukset Raportoinnin esikatselu Siirry Kysymyksen asetukset Suodatukset Ristiintaulukointi Kuvaajat... 52

4 Sivu 1 1. PERUSSANASTO 1.1 Kysymystyypit Otsikko Väliotsikon asettaminen lomakkeelle. Monivalinta Vastaaja voi valita yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja. Valinta Vastaaja voi valita yhden vastausvaihtoehdon. Avoin kysymys Lisää tyhjän tekstilaatikon, johon vastaaja voi kirjoittaa esim. avointa palautetta. Tekstilaatikkoon mahtuu n merkkiä. Asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa likertasteikon tyyppiset kysymykset. Jos asteikkokysymyksen vastausvaihtoehtojen sijoittelu on pystyssä, kysymystä voidaan käyttää ns. ranking-tyyppisenä kysymyksenä, jolloin voidaan valita vain yksi asteikon arvo kysymyksestä. Tekstikenttä Useamman avoimen tekstikentän kysymykset. Positio Sana-asteikko, jonka vähintään toisessa päässä on adjektiivi. Jos ominaisuudelle on käytettävissä kaksi vastakohtaista adjektiivia, ne sijoitetaan asteikon vastakkaisiin päihin. Mahdollistaa ns. vastaväitteiden asettamisen. Päivämäärä Lisää päivämäärän keräämisen kysymyslomakkeelle. Päivämäärän kerääminen voidaan laittaa automaattiseksi tai oletusarvoisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaksi päiväksi. Sivunvaihto Määrittää sivunvaihdon haluttuun kohtaan. Monivalinta- asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa Likert- asteikon tyyppiset kysymykset. Vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja.

5 Sivu 2 Nelikenttä Nelikenttäanalyysin avulla voitte arvioida helposti esim. toimintaanne, löytää siitä ongelmakohtia ja kehittää sitä kautta toimintaanne. 1.2 Palvelun termit Anonyymikysely: Kyselyn vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastaajiin. Arkistointi: Arkistoituun kyselyyn ei voida vastaanottaa vastauksia. Kysely voidaan palauttaa arkistoidusta tilasta takaisin aktiiviseksi. Asetukset-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kyselyihin liittyvät lisätoiminnot. Avaa lukitus/ Lomake valmis: Ennen kun kyselyyn voidaan kerätä vastauksia, kysely tulee lukita Lomake valmis ikonista. Avaa lukitus ikonista kysely palautetaan muokkaustilaan. Muokkaustilaan palaaminen poistaa kyselyyn kertyneet vastaukset sekä kyselyyn linkitettävät kielikopiot. Dynaaminen sivutus: Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten perusteella. Dynaamisen sivutuksen toimintoja voidaan rakentaa ennen kuin lomake on valmis ja kysely lukittu. E-raportointi: E-Raportoinnin avulla voit tehdä julkisia raportteja, jotka voit linkittää esim. Internet-sivuillesi.

6 Sivu 3 Help-moodi: Help-moodi tarjoaa ohjeistusta W-Polin eri toiminnoista ja se aktivoidaan päälle ja pois päältä päävalikon oikean laidan päällä ja pois -painikkeiden avulla. Help-moodin ollessa päällä, toimintopainikkeiden kohdalle ilmestyy kysymysmerkki osoittamaan, että kyseisestä toiminnosta on ohjeistus saatavilla. Viemällä kursorin valitsemasi toiminnon päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Henkilökohtainen linkki: Henkilökohtaista linkkiä käytetään vain sähköpostikyselyissä. Henkilökohtaisen linkin avulla vastaaja voi vastata kyselyyn vain yhden kerran. Hyppykysymys: Toiminto, joka siirtää vastaajan yhdestä kysymyksestä tai kysymyksen vastausvaihtoehdosta etukäteen määritettyyn paikkaan kysymyslomakkeella. Julkinen linkki: Kysely asetetaan tilaan, jolloin tiedon kerääminen esim. omien Internet-sivujen kautta on mahdollista. Julkisen linkin avulla vastaajia ei pystytä tunnistamaan ja sama vastaaja voi vastata kyselyyn tarvittaessa useamman kerran. Kielikopiot: Kielikopio on pääkyselyyn liitettävä rinnakkaiskysely. Kielikopioiden avulla voidaan tehdä varsinaisen pääkyselyn alle kopioita, jolloin jokaisen kyselyn vastauksia voidaan tarkastella yhdessä tai erillisissä raporteissa. Kirjautumissivu: W-Pol palvelulla luotava Internet-sivu, jonka kautta vastaajat pääsevät vastaamaan kyselyyn. Kyselyn asetukset: Kyselyn asetukset on paikka, josta määrität kaikki kysymyslomakkeen ulkoasuun vaikuttavat tekijät sekä lomakkeen toiminnot. Kysely: Muodostuu kysymykset sisältävästä lomakkeesta sekä eri vaihtoehdoista, joilla vastaukset lomakkeelle kerätään.

7 Sivu 4 Kyselypohja: Palvelun asetuksissa valmiiksi luotu pohja, jossa on määritelty kysymyslomakkeen visualiset asetukset. Kyselyt-valikko: Paikka päävalikossa, jossa voit luoda uusia ja muokata jo olemassa olevia kyselyitä. Käyttäjänhallinta: Käyttäjänhallinta sijaitsee päävalikon Käyttäjätiedot -kohdan alla. Käyttäjänhallinnasta voit esim. vaihtaa käyttäjätunnuksen ja salasanasi. Lomake: Sivu Internetissä, jonka avulla vastaukset kerätään kyselyyn. Perusraportti: Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Raportointityökalu: W-Polin erillinen raportointiosio, joka tarjoaa monipuoliset raportointivaihtoehdot. Raportointi-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kaikki kyselyidesi raportit. Ristiintaulukointi: Ristiintaulukoimalla tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä esittämällä yhden muuttujan frekvenssijakauma toisen muuttujan luokissa frekvensseinä ja/tai prosentteina. Sivunvaihto: Sivunvaihto on oma kysymystyyppinsä ja löytyy kysymysvalikosta. Suodatus: Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella. Sähköpostikysely: Sähköpostikyselyn avulla voit lähettää kutsun kyselyyn määrittämällesi kohderyhmälle. Tyylitiedosto: Kysymyslomakkeelle lisättävä visuaalinen elementti. Tyylitiedostojen avulla voidaan määrittää valituille kysymyksille tai kysymysten vastausvaihtoehdoille esim. haluttu tekstin väri tai taustaväri.

8 Sivu 5 2. KYSELYN LUONTI 2.1 Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on antaa lyhyt kuvaus siitä palvelustamme sekä näyttää, kuinka rakennat peruskyselyn ja lähetät sen sähköpostitse vastaanottajille. Kattavammin kyselyn luomista ja eri lähetysvaihtoehtoja on kuvattu tämän oppaan muissa luvuissa. Kyselyn luonti: 1. Valitse päävalikosta Kyselyt 2. Valitse Uusi kysely ja anna kyselylle haluamasi otsikko 3. Valitse kysymyslistan alta Lisää kysymys 4. Valitse kysymystyyppi Valinta a. Kirjoita kysymys Sukupuoli b. Kirjoita vaihtoehdot Nainen ja Mies kukin omalle rivilleen c. Paina Tallenna 5. Valitse kysymystyyppi Asteikko a. Kirjoita kysymys Arvioi b. Kirjoita asteikon arvot: 5,4,3,2,1 kukin omalle rivilleen c. Kirjoita arvioitavat asiat: Palvelu, Ystävällisyys ja Hinta-laatusuhde kukin omalle rivilleen d. Paina Tallenna 6. Valitse kysymystyyppi Avoin kysymys a. Kirjoita kysymys: Avoin palaute

9 Sivu 6 7. Paina Tallenna Kyselyn julkaisu: 1. Valitse kysymyslistan alapuolelta painike Lomake valmis 2. Valitse ylävalikosta Sähköpostikysely 3. Valitse Lisää vastaajia a. Lisää Kirjoita sähköpostiosoitteita yksi/rivi kohtaan vastaanottajien sähköpostiosoitteet kukin omalle rivilleen b. Paina Tallenna 4. Valitse Lähetä sähköpostia ja täytä tarvittavat tiedot a. Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite, sähköpostin aihe ja sähköpostin viesti b. Lähetetään Kaikille, viestin muoto Tavallinen c. Lähetä kutsu kyselyyn Lähetä -painikkeesta

10 Sivu Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella: Valinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

11 Sivu Monivalinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella: ASTEIKKO Avoin kysymys Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Vastaustilaa on n merkkiä. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

12 Sivu Asteikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Anna asteikon arvot allekkain omille riveilleen asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Kysymys lomakkeella: Tekstejä voit muokata -editoreista Tekstikenttä Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Määritä haluamasi tekstikenttien otsikot sekä kuinka monta tekstikenttää jokaisella rivillä on. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

13 Sivu Positio Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Kirjoita haluamasi adjektiiviparit Vastaukset vasen - ja Vastaukset oikea kenttiin. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Tekstejä voit muokata -editoreista Kysymys lomakkeella:

14 Sivu Monivalinta-asteikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: Tekstejä voit muokata -editoreista

15 Sivu Nelikenttä Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Minimiarvo: Vaaka-akselin alhaisin arvo (esim. halpa) Vaaka-akseli: Vaaka-akselin otsikko (esim. hinta) Maksimiarvo: Vaaka-akselin suurin arvo (esim. kallis) Minimiarvo: Pystyakselin alhaisin arvo (esim. heikko) Pystyakseli: Pystyakselin otsikko (esim. laatu) Maksimiarvo: Pystyakselin suurin arvo (esim. korkea) Kysymyksen luonti: Kysymys lomakkeella: Lisäohjeita: Nelikentän alapuolelle tuleva ohjekenttä Väittämät: Lisää nelikentässä mitattavat asiat. Tekstejä voit muokata -editoreista

16 Sivu Erikoistoiminnot *:llä aloitettuihin kohtiin voi vastaaja lisätä oman vastausvaihtoehtonsa (esim. joku muu, mikä?) #:llä lopetettu kohta valitaan oletuksena vastausvaihtoehdoissa oletuksena %:lla aloitettu ensimmäinen vastausvaihtoehto ei kirjaudu alasvetovalikossa vastaukseksi. Huom, tämä on toiminnassa vain, jos vastausvaihtoehtojen asetteluna on pudotusvalikko. Pakottaja: vastaajan on vastattava kysymykseen Lopeta kysely tähän kysymykseen (kysymys kerrallaan): päättää kyselyn tähän kysymykseen Siirrä seuraava kysymys tämän kysymyksen oikealle puolelle: siirtää seuraavan kysymyksen kysymyslomakkeella rinnakkain tämän kysymyksen kanssa. editori: Joka kysymyksestä löytyvän ABC-editorin avulla voit vaihtaa esimerkiksi tekstien fontteja, lisätä muotoiluja jne Classic mode Vs. Webstyle mode W-Pol tarjoaa käyttäjälle kaksi eri tapaa luoda kysymyksiä: Classic- ja WebStyle Moden. Classic modessa käyttäjällä on näkyvissään ainoastaan kysymyksen luonnissa välttämättömät asiat, kuten kysymys ja vastausvaihtoehtojen kirjoittaminen sekä vastausvaihtoehtojen sijoittelu. Käyttäjän halutessa määrittää esim. hyppyjä kysymysten eri välillä tai liittää tyylitiedostoja jne., tällöin hänen tulee tallentaa kysymys ja tämän jälkeen valita ko. kysymys muokattavaksi kysymyslistasta. WebStyle modessa käyttäjällä on oletusasetuksena näkyvillä kysymyskenttä sekä kaksi vastausvaihtoehtokenttää (saattaa vaihdella kysymystyyppien välillä). Jokainen vastausvaihtoehto syötetään omaan kenttäänsä. Käyttäjä voi lisätä yksittäisiä kenttiä lisää vastausvaihtoehto-painikkeesta. Lisäksi jokaisen vastausvaihtoehtokentän oikealla puolella on näkyvissä pudotusvalikot, josta voidaan asettaa vastausvaihtoehtoon halutut hypyt sekä tyylitiedostot (riippuu kysymystyypistä).

17 Sivu 14 Kysymyksen lisätoiminnot ovat piilossa ja ne saadaan näkyviin klikkaamalla Lisätoiminnot - linkkiä. 2.5 HTML-koodin hyödyntäminen Kysymysten luonnissa voidaan hyödyntää html-koodia esimerkiksi tekstin lihavoimisessa, alleviivaamisessa tai tekstin värin vaihtamisessa. Yleisimmin käytetyt html-koodit ovat: <b>teksti</b>: Lihavoi hakasulkeiden välissä olevan tekstin <u>teksti</u>: Alleviivaa hakasulkeiden välissä olevan tekstin <font colour= red >teksti</font colour= red > Muuttaa hakasulkeiden välissä olevan tekstin punaiseksi. Oppaita html-koodin käyttöön löytyy Internetin hakukoneista esim. hakusanalla html-opas. 2.6 Hyppyjen ja tyylitiedostojen asettaminen kysymyksiin Hyppyjen avulla voit laatia kyselyitä, jotka sisältävät sekä kaikille yhteisiä kysymyksiä että erillisiä kysymysosioita eri vastaajaryhmille. Hyppyjä käyttämällä vastaaja voidaan ohjata kysymyssivulta toiselle valitsemansa vastausvaihtoehdon perusteella tai vaikka koko kyselystä pois, jos vastaaja ei kuulu haluttuun kohderyhmään. Hypyt asetetaan lähtökysymyksestä haluttuihin kohdekysymyksiin valitsemalla hyppy lähtökysymyksen vastausvaihtoehdon kohdalta hyppy kysymykseen pudotusvalikosta. Esimerkki: haluat toteuttaa kyselyn, jossa ensiksi vastaajan tulee valita kahdesta tuotteesta se, mitä hän on käyttänyt ja vastata vain tätä tuotetta koskevaan kysymykseen. Tämän jälkeen kaikki vastaajat siirtyvät samaan yhteiseen kysymykseen. Sinun tulee luoda neljä kysymystä ja kolme sivunvaihtoa: 1. Valintakysymys, jossa vastaaja valitsee, kumpaa tuotetta käyttää (tuote A ja tuote B) Sivunvaihto 2. Tuotteeseen A liittyvä kysymys Sivunvaihto 3. Tuotteeseen B liittyvä kysymys Sivunvaihto 4. Kysymys, johon kaikki vastaavat riippumatta siitä, vastasivatko he tuotetta A vai B koskevaan kysymykseen.

18 Sivu 15 Kohta 1: Kohta 2: Kohta 3: Jos vastaaja valitsee tuotteen A, tällöin ei tarvita hyppyä ja vastaaja siirtyy automaattisesti kohtaan 2. Jos vastaaja valitsee tuotteen B, hänet tulee ohjata tästä vastausvaihtoehdosta hypyllä kohdan 2 ohi kohtaan 3, jossa kysytään tuotteesta B. Kun vastaaja on vastannut tuotetta A koskevaan kysymykseen, hänelle ei haluta näyttää tuotetta B koskevaa kysymystä 3. Tällöin kysymyksestä kaksi tulee tehdä oletushyppy kohtaan 4, jossa esitetään molemmille vastaajaryhmille yhteinen kysymys. Vastattuaan Tuotteeseen B liittyvään kysymykseen, tämän jälkeen ei tarvitse asettaa hyppyä, koska kohta 4 on seuraavana kysymyslomakkeella. Jotta hypyt toimivat, kysymyksen josta hyppy lähtee ja kysymyksen johon hyppy vie, tulee olla eri sivuilla. Muista lopuksi ottaa sivunvaihdot käyttöön kyselyn asetuksista. Tyylitiedostojen avulla kyselyn teksteihin voidaan lisätä tehosteita sekä nopeuttaa kyselyn muotoilua. Tyylitiedostoja käytetään tutkimusten kysymysten ja otsikoiden muotoiluun. Tyylitiedostojen luonti on pääkäyttäjätoiminto, mutta jo luotuja tyylitiedostoja voivat käyttää kaikki ympäristönne käyttäjät. Webstyle modessa tyylitiedosto voidaan liittää välittömästi haluttuun kohtaan valitsemalla haluttu tyylitiedosto valitse tyylitiedosto pudotusvalikosta. Jo luotuun kysymykseen tyylitiedosto liitetään valitsemalla haluttu kysymys kysymyslistasta ja tämän jälkeen valitsemalla haluttu tyylitiedosto valitse tyylitiedosto pudotusvalikosta. 2.7 Dynaaminen sivutus Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten perusteella.

19 Sivu 16 Dynaaminen sivutus koostuu kahdesta tärkeästä osasta: säännöistä ja toiminnoista. Säännöillä kuvataan se, mitä vastaaja tekee (esim. valitsee jostain kysymyksestä tietyn vaihtoehdon tai ottaa valinnan pois) ja toiminnolla se, mitä tapahtuu, jos sääntö on tosi (esim. joku toinen kysymys/vaihtoehto näytetään tai piilotetaan). Esimerkiksi jos kyselyssä on esim. monivalinta-kysymystyypillä luotu kysymys, jossa on kolme vastausvaihtoehtoa. Valitsemistaan vastausvaihtoehdoista riippuen hän näkee jatkokysymykset sen mukaan. Esimerkki 1. Luo valintakysymys: Käytän: [ ] Palvelu A [ ] Palvelu B [ ] Palvelu C Luo Asteikkokysymys: Arvioi saamasi palvelu: Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Palvelu A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelu B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelu C ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Vastaajan valitessa ensimmäisen kysymyksen kohdalla Palvelu A:, hänelle tulee esiin Palvelu A:n arviointi, mutta palvelu B:n ja palvelu C:n arviointikysymykset jäävät piiloon. Luo kysely ja halutut kysymykset, määrittele kysymysten väliin sivunvaihto käyttäen sivunvaihto-kysymystyyppiä. Aseta kyselyn asetuksissa Dynaaminen sivutus toiminto päälle. Muokkaa asteikkokysymystä muuttamalla vastausvaihtoehtojen palvelu B ja palvelu C kohdalle invisible -valinnat aktiivisiksi.

20 Sivu 17 Siirry -ikonista luomaan esimerkin vaatimia toimintoja Säännöt: Nimeä sääntö Jos palvelu A Valitse säännön tyypiksi #5: vastausvaihtoehto valittu. Tallenna Valitse kysymys Käytän palvelua. Tallenna Valitse solu palvelu A. Tallenna Siirry tämän jälkeen takaisin sääntöjen listaan ja toista ohjeen mukaan sama palvelu B ja palvelu C vaihtoehdoille. Valitse seuraavaksi dynaamisen sivutuksen pääsivulta toiminnot ja lisää uusi toiminto Toiminnon nimi niin palvelu A Pidä toiminnon tärkeys muuttumattomana ja toiminto käytössä aktiivisena Valitse toiminnon tyyppi: Näytä vaihtoehto. Valitse toiminnon laukaiseva sääntö: Jos palvelu A Tallenna Valitse kysymys: Arvioi saamasi palvelu. Tallenna Valitse vaihtoehto: palvelu A. Tallenna Siirry tämän jälkeen toimintojen listaan ja toista sama palvelu B ja palvelu C vaihtoehdoille. Lopuksi muista kytkeä Dynamic paging päälle kyselyn asetuksista. Dynaamisesta sivutuksesta järjestämme puhelinperehdytyksiä, niitä voi tiedustella osoitteesta

21 Sivu Kysymysten muokkaus Jo luotuja kysymyksiä voidaan muokata jälkikäteen seuraavasti: Valitse haluamasi kysely kyselylistasta Valitse muokattava kysymys näkymän vasemmalla laidalla olevasta kysymyslistasta Pääset ko. kysymyksen editointitilaan Tee haluamasi muutokset Tallenna 2.9 Mobiilikysely W-Pol mahdollistaa myös mobiilikyselyyn optimoidun kysymyslomakkeen luomisen. Mobiilikysely luodaan -ikonista. Mobiilikyselyssä on rajattu määrä kysymysvaihtoehtoja, käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: Otsikko Monivalinta Valinta Avoin kysymys Päivämäärä Sivunvaihto

22 Sivu 19 Mobiilikysely lähetetään vastaanottajille sähköpostitse, ja lähetys toimii samalla tavalla kuin normaalin kyselyn lähetys, sähköpostilähetys-ikonin kautta. Sähköpostilähetys on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa 5.1 Kohdennettu vastausten kerääminen.

23 Sivu KYSELYN ASETUKSET Kyselyn asetuksiin pääset Lomakkeen asetukset Lomakkeen ulkoasu Muut asetukset -ikonista. Asetukset on jaettu kolmeen osaan: 3.1 Lomakkeen asetukset Tallennusnimi: Kyselyn otsikko: Kyselyn kieli: Lomakkeen tallennusnimi palvelussa Vastaajille näytettävä lomakkeen nimi. Lomakkeella esitettävä kielisyys (vaikuttaa toimintopainikkeiden kieleen). 3.2 Lomakkeen ulkoasu Näkymän taustaväri: Kyselyn taustaväri: Tekstin väri: Fontti: Liitä tutkimukseen yrityksen logo: Määritä lomakkeen ulkopuolisen näkymän taustaväri. Määritä kysymyslomakkeen taustaväri Määritä lomakkeella näkyvän tekstin väri Määritä lomakkeella näkyvän tekstin fontti. Lomakkeelle voidaan liittää yrityksen logo jpg., gif., tai png. muodoissa. Tiedoston koko max. 100 kt. Ulkoasun lisäasetukset Selainikkunan koko: Käytä taustakuvaa näkymässä: Käytä taustakuvaa kyselyssä: Kyselyn leveys: Kyselyn tasaus: Kyselyn marginaalit: Kulmien tyyli: Määritä kysymyslomakkeen avaavan selainikkunan koko Määritä lomakkeen ulkopuolisessa tilassa näkyvä kuva. Määritä lomakkeella näkyvä taustakuva Määritä kysymyslomakkeen leveys pikseleinä Määritä kysymyslomakkeen sijainti näkymässä. Määritä lomakkeen ulkopuolelle jäävä tyhjä tila. Määritä onko lomakkeella pyöreät vai terävät kulmat.

24 Sivu Muut asetukset Sivutusvaihtoehdot: o Kaikki kysymykset kerralla: kaikki kysymykset samalla sivulla o Yksi kysymys kerrallaan: vastaajalle esitetään jokainen kysymys omalla sivullaan o Sivutettu lomake: määritetyt kysymykset näytetään vastaajalle per sivu (vaatii sivunvaihdot) o Dynaaminen sivutus: Otetaan kyselyyn määritetyt dynaamisen sivutuksen asetukset käyttöön. o Vain eteenpäin liikkuminen lomakkeella: Vastaaja ei pääse siirtymään takaisin edelliselle sivulle kysymyslomakkeella. Valitse kirjautumissivu: Mikäli kyselyyn kirjaudutaan yleisellä salasanalla, määritellään tässä valikossa kirjautumissivun osoite (huom. kirjautumissivu määritellään päävalikon asetukset -valikossa). Kirjautumissivun salasana: Määritä kirjautumissivussa käytettävä yleinen salasana. Liitä yhteystietolomake tutkimukseen: Voidaan liittää yhteystietolomake kyselyyn (lomaketta voidaan muokata ja se voidaan asettaa haluttuun kohtaan lomaketta). IP-Rule: Valitse päävalikon asetuksista määrittämäsi IP-Rajoite käyttöön Alku-ja loppuselitteet: voidaan määrittää lomakkeen alkuun ja loppuun haluttua tekstiä. Käytä paluulinkkiä: Sivu, joka näytetään vastaajalle vastaamisen jälkeen (oletuksena yleinen kiitossivu). Muut lisäasetukset Rajoita vastausmäärää: Kyselyn vastausmäärän rajoittaminen Anonyymikysely: Vastaajien yhteystiedot (mikäli kysytään yhteystietolomakkeella) eivät tule näkyviin raporttiin. Eväste: Vastaajalla on mahdollisuus vastata samalta koneelta vain kerran Huom. mikäli kysely toteutetaan sähköpostikyselynä, toimintoa ei tule käyttää koska sähköpostikyselyssä on automaattisesti mahdollisuus vastata vain kerran. Kyselyn keskeytys: Mahdollistaa kyselyn keskeytyksen ja jatkamisen uudelleen samasta kohdasta

25 Sivu 22 lähetyksen varmistus : Vastaajan tulee valita tämä kohta, ennen kuin hän voi lähettää painike: vastauksensa. Näytä peruuta-painike: Painikkeen avulla vastaaja voi tyhjentää lomakkeelle antamansa vastaukset Näytä yhteenvetosivu: Vie vastaajan vastauksen jälkeen yhteenvetosivulle, jossa hän näkee antamansa vastaukset raporttimuodossa. Automaattinen sähköpostikuittaus vastaajalle: Automaattisesti erikseen määriteltävä sähköpostin lähetys vastaajille (edellyttää että vastaajan sähköpostiosoite on tiedossa). Viestit luodaan palvelun asetukset-valikon kohdasta viestipohjat. Etenemispalkki: Kysymyslomakkeella näkyvä palkki, joka osoittaa vastaajan etenemisen lomakkeella. Tekstien muokkaus: Voit määrittää kyselyn vastaajalle näkyviä oletustekstejä

26 Sivu PALVELUN ASETUKSET 4.1 Kirjautumissivu (pääkäyttäjätoiminto) Kirjautumissivun voi luoda ainoastaan ympäristönne pääkäyttäjä, mutta sitä voivat käyttää myös alikäyttäjät kysymyslomakkeissaan. Internetiin laitettavan kirjautumissivun kautta vastaajat voivat kirjautua lomakkeelle salasanalla. Tarvittaessa yhden kirjautumissivun kautta pääsee useaan eri kyselyyn, eli se toimii tarvittaessa porttina useille kyselyille. Kirjautumissivu voi olla Internet-sivuilla tai vaikkapa tutussa paikassa organisaation intranetissä. Valmis kirjautumissivu tulee löytymään osoitteesta Luo kirjautumissivu valitsemalla Luo uusi kirjautumissivu. Anna kirjautumissivullesi nimi, joka näkyy kaikilla käyttäjillä. Anna kirjautumissivun osoitteelle nimi, esim. yrityksennimi.net (nimen pitää olla yhtenäinen ja sen pitää olla.net päätteinen esim. yritys.net) Kirjautumissivun koko osoite on tällöin Voit määrittää väärän salasanan tekstin tai jättää sen tyhjäksi. Huom. On hyvä nimetä kirjautumissivun nimi samaksi osoitteen kanssa, se helpottaa osoitteen muistamista kyselyn asetuksissa. Vaihtoehtoinen käyttö salasanalla kirjautumiseen: Kirjautumissivun ei tarvitse sisältää kirjautumis-salasanakenttää tai painiketta, vaan tilalle voi laittaa esim. kyselyn julkisen linkin. Joskus tulee tarve saada kysely internetiin helposti muistettavan osoitteen taakse, jotta vastaajat eivät joutuisi kirjoittamaan vaikeasti muistettavan julkisen linkin osoitteen. Voit kirjoittaa kenttään esim. Linkki kyselyyn, tämän jälkeen maalaa hiirellä teksti, klikkaa hyperlinkkipainiketta ja lisää julkinen linkki hyperlinkkiikkunan kenttään.

27 Sivu 24 Esimerkki: Vastaaja voi saada messuilta mukaansa esitteen, jossa neuvotaan osallistumaan kyselyyn internetissä. Vastaajan on helpompi mennä vastaamaan kyselyyn, jonka osoite on kuin kirjoittaa vaikka tuo linkki olisikin kirjoitettu messuesitteeseen. 4.2 Tyylitiedostot (pääkäyttäjätoiminto) Tyylitiedostoja voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta niitä voivat käyttää myös kaikki alikäyttäjät. Luo tyylitiedosto valitsemalla Lisää tyylitiedosto Anna tyylitiedostolle haluamasi nimi. Tällä nimellä tyylitiedosto löytyy jatkossa kysymyksiä luotaessa kysymysten yhteydessä olevista tyylitiedostot-pudotusvalikoista. Määritä myös taustan ja tekstin värit sekä fontti haluamiksesi. Tallennettuasi tyylitiedoston, näet oikealla puolella olevasta esikatselusta, miltä tyylitiedoston asetukset näyttävät. 4.3 Kyselypohja (pääkäyttäjätoiminto) Kyselypohjia voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta luoduissa kyselypohjissa määritettyjä asetuksia vaikuttavat kaikkiin tämän jälkeen luotuihin kyselyihin. Kyselypohjia luomalla voit määrittää organisaatiosi käyttöön haluamiasi kyselyn asetuksia, kuten fontin, taustavärin jne. Uutta kyselyä luodessa myös alikäyttäjä voi määrittää, minkä kyselypohjan asetukset ottaa käyttöön kyselyssä. 4.4 IP-Rajoitteet (pääkäyttäjätoiminto) IP-sääntöjä voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta myös alikäyttäjät voivat ottaa niitä käyttöön kyselyn asetuksista niiden luomisen jälkeen. Luotua IP-sääntöä päästään muokkaamaan klikkaamalla IP-säännön nimeä.

28 Sivu 25 IP-Säännöillä voit rajoittaa pääsyä kyselyyn (tietoturva). Esim. kyselyyn pääsyn voi estää kaikista muista osoitteista paitsi yrityksen omasta ADSL-liittymästä. Säännöt eivät vaikuta kyselyiden toimintaan, vaan turvallisuuteen. Oman organisaatiosi tietohallinnosta saat tietoa yrityksesi IP-osoitteista. Sääntöjä ei voi käyttää laajoissa organisaation ulkopuolelle suuntautuvissa kyselyissä. Luo IP-sääntö valitsemalla Lisää IP-osoite/Aliverkon peite. Anna kuvaava nimi säännölle (esim. salli vain pääkonttori ). Syötä julkinen IP-osoite (huom. privaattiosoitteita ei voi käyttää). Syötä aliverkon peite (voit avata useamman osoitteen kerralla). Huomioi, että kun luot IP- säännön, pääsy kaikista muista paitsi erikseen määritellyistä osoitteista estetään. 4.5 Ajastimet (pääkäyttäjätoiminto) Ajastimia voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä. Ajastimilla voidaan ajastaa eri toimintoja tapahtumaan tiettyinä ajankohtina, esim. muuttaa kysely julkiseksi tai yksityiseksi, lähettää kyselyn sähköpostit ajastetusti, avata tai sulkea kysely. Luotua ajastinta päästään muokkaamaan klikkaamalla ajastimen nimeä. Ajastintoiminnoilla voidaan suorittaa eri töitä automaattisesti tiettynä ajankohtana tai toistuvasti ( Tapahtuu vain kerran tai Tapahtuu toistuvasti ). Samalle päivälle voidaan myös ajastaa useita tapahtumia tietyin aikavälein esim. kahden tunnin välein. Luo ajastin kohdasta Lisää ajastin. Työn nimi = Anna ajastimelle kuvaava nimi (esim. Avaa Johtoryhmäkysely_1). Kyselyn nimi = Valitse se kysely, johon työ kohdistuu. Työn tyyppejä on 10 eri tyyppiä: 1. Tilaa excel-taulukko = tilaa excel-raportin kyselystä automaattisesti esim. omaan sähköpostiisi viikoittain). 2. Lukitse kysely = kysely julkaistaan ja samalla lukitaan

29 Sivu Muuta kysely julkiseksi = kyselyyn voidaan kerätä vastauksia julkisen linkin kautta 4. Muuta kysely yksityiseksi = kyselyyn ei voi vastata julkisen linkin kautta 5. Arkistoi kysely = siirtää kyselyn sellaiseen tilaan, että siihen ei voida kerätä vastauksia kyseisellä hetkellä. 6. Aloita kysely = poistaa kyselyn arkistoinnin ja palauttaa sen aktiiviseen tilaan, jolloin vastauksia voidaan jälleen kerätä. 7. Lähetä kyselyn sähköpostit = Voit ajastaa postien lähetyksen, kun olet täyttänyt muut tiedot ja painat "Tallenna" aukeaa vielä viestien lähetysikkuna, johon täytetään tarvittavat tiedot. 8. Kopio kysely = kopioi kyselyn valitsemanasi ajankohtana. 9 Tee kyselystä kielikopio = luo kyselystä kielikopion valitsemanasi ajankohtana. 10. Kopioi kyselyn vastaajat toiseen kyselyyn= kopio toisesta jo olemassa olevasta kyselystä vastaajat haluamaasi kyselyyn. 4.6 Kuvatiedostot Jotta voit käyttää kuvia kyselyissä, kysymyksissä tai e-raporteissa, sinun tulee ensiksi ladata kuvat palveluun. Selaa kuvia koneeltasi ja lataa ne palveluun myöhempää käyttöä varten logot-kansiossa. Hyväksyttävät kuvaformaatit ovat jpg, jpeg, gif, png. Ladattavien tiedostojen maksimikoko on 100 kilotavua. Rastita julkinen-kohta, jotta kuva on käytettävissä.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen soveltuvuusvaatimuksena 19.9.2016 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot