KÄYTTÖOPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS

2 Sisältö 1. PERUSSANASTO Kysymystyypit Palvelun termit KYSELYN LUONTI Pikaopas Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Valinta Monivalinta Avoin kysymys Asteikko Tekstikenttä Positio Monivalinta-asteikko Nelikenttä Erikoistoiminnot Classic mode Vs. Webstyle mode HTML-koodin hyödyntäminen Hyppyjen ja tyylitiedostojen asettaminen kysymyksiin Dynaaminen sivutus Kysymysten muokkaus Mobiilikysely KYSELYN ASETUKSET Lomakkeen asetukset Lomakkeen ulkoasu Muut asetukset PALVELUN ASETUKSET Kirjautumissivu (pääkäyttäjätoiminto) Tyylitiedostot (pääkäyttäjätoiminto) Kyselypohja (pääkäyttäjätoiminto) IP-Rajoitteet (pääkäyttäjätoiminto) Ajastimet (pääkäyttäjätoiminto) Kuvatiedostot Viestipohjat Lähetä sähköpostia KYSELYN JULKAISU JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Kohdennettu vastausten kerääminen Julkinen vastausten kerääminen Kirjautumissivu Vastausten manuaalinen kerääminen PALVELUN IKONIT ERIKOISTOIMINNOT Kysymysten vierekkäin asettelu Kyselyiden yhdistäminen... 32

3 7.3 Tutkimusryhmät Taustatiedot Hälytysviestit Kyselyn arkistointi Pakottajat Tekstikenttien tiedon tarkistus Anonyymikysely Kielikopiot RAPORTOINTI Hakuraportit Yhden hakukriteerin hakuraportti Hakuraportti kahden valintakriteerin perusteella RAPORTOINTITYÖKALU Pikaopas Raportin perusasetukset Raportoinnin esikatselu Siirry Kysymyksen asetukset Suodatukset Ristiintaulukointi Kuvaajat... 52

4 Sivu 1 1. PERUSSANASTO 1.1 Kysymystyypit Otsikko Väliotsikon asettaminen lomakkeelle. Monivalinta Vastaaja voi valita yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja. Valinta Vastaaja voi valita yhden vastausvaihtoehdon. Avoin kysymys Lisää tyhjän tekstilaatikon, johon vastaaja voi kirjoittaa esim. avointa palautetta. Tekstilaatikkoon mahtuu n merkkiä. Asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa likertasteikon tyyppiset kysymykset. Jos asteikkokysymyksen vastausvaihtoehtojen sijoittelu on pystyssä, kysymystä voidaan käyttää ns. ranking-tyyppisenä kysymyksenä, jolloin voidaan valita vain yksi asteikon arvo kysymyksestä. Tekstikenttä Useamman avoimen tekstikentän kysymykset. Positio Sana-asteikko, jonka vähintään toisessa päässä on adjektiivi. Jos ominaisuudelle on käytettävissä kaksi vastakohtaista adjektiivia, ne sijoitetaan asteikon vastakkaisiin päihin. Mahdollistaa ns. vastaväitteiden asettamisen. Päivämäärä Lisää päivämäärän keräämisen kysymyslomakkeelle. Päivämäärän kerääminen voidaan laittaa automaattiseksi tai oletusarvoisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaksi päiväksi. Sivunvaihto Määrittää sivunvaihdon haluttuun kohtaan. Monivalinta- asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa Likert- asteikon tyyppiset kysymykset. Vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja.

5 Sivu 2 Nelikenttä Nelikenttäanalyysin avulla voitte arvioida helposti esim. toimintaanne, löytää siitä ongelmakohtia ja kehittää sitä kautta toimintaanne. 1.2 Palvelun termit Anonyymikysely: Kyselyn vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastaajiin. Arkistointi: Arkistoituun kyselyyn ei voida vastaanottaa vastauksia. Kysely voidaan palauttaa arkistoidusta tilasta takaisin aktiiviseksi. Asetukset-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kyselyihin liittyvät lisätoiminnot. Avaa lukitus/ Lomake valmis: Ennen kun kyselyyn voidaan kerätä vastauksia, kysely tulee lukita Lomake valmis ikonista. Avaa lukitus ikonista kysely palautetaan muokkaustilaan. Muokkaustilaan palaaminen poistaa kyselyyn kertyneet vastaukset sekä kyselyyn linkitettävät kielikopiot. Dynaaminen sivutus: Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten perusteella. Dynaamisen sivutuksen toimintoja voidaan rakentaa ennen kuin lomake on valmis ja kysely lukittu. E-raportointi: E-Raportoinnin avulla voit tehdä julkisia raportteja, jotka voit linkittää esim. Internet-sivuillesi.

6 Sivu 3 Help-moodi: Help-moodi tarjoaa ohjeistusta W-Polin eri toiminnoista ja se aktivoidaan päälle ja pois päältä päävalikon oikean laidan päällä ja pois -painikkeiden avulla. Help-moodin ollessa päällä, toimintopainikkeiden kohdalle ilmestyy kysymysmerkki osoittamaan, että kyseisestä toiminnosta on ohjeistus saatavilla. Viemällä kursorin valitsemasi toiminnon päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Henkilökohtainen linkki: Henkilökohtaista linkkiä käytetään vain sähköpostikyselyissä. Henkilökohtaisen linkin avulla vastaaja voi vastata kyselyyn vain yhden kerran. Hyppykysymys: Toiminto, joka siirtää vastaajan yhdestä kysymyksestä tai kysymyksen vastausvaihtoehdosta etukäteen määritettyyn paikkaan kysymyslomakkeella. Julkinen linkki: Kysely asetetaan tilaan, jolloin tiedon kerääminen esim. omien Internet-sivujen kautta on mahdollista. Julkisen linkin avulla vastaajia ei pystytä tunnistamaan ja sama vastaaja voi vastata kyselyyn tarvittaessa useamman kerran. Kielikopiot: Kielikopio on pääkyselyyn liitettävä rinnakkaiskysely. Kielikopioiden avulla voidaan tehdä varsinaisen pääkyselyn alle kopioita, jolloin jokaisen kyselyn vastauksia voidaan tarkastella yhdessä tai erillisissä raporteissa. Kirjautumissivu: W-Pol palvelulla luotava Internet-sivu, jonka kautta vastaajat pääsevät vastaamaan kyselyyn. Kyselyn asetukset: Kyselyn asetukset on paikka, josta määrität kaikki kysymyslomakkeen ulkoasuun vaikuttavat tekijät sekä lomakkeen toiminnot. Kysely: Muodostuu kysymykset sisältävästä lomakkeesta sekä eri vaihtoehdoista, joilla vastaukset lomakkeelle kerätään.

7 Sivu 4 Kyselypohja: Palvelun asetuksissa valmiiksi luotu pohja, jossa on määritelty kysymyslomakkeen visualiset asetukset. Kyselyt-valikko: Paikka päävalikossa, jossa voit luoda uusia ja muokata jo olemassa olevia kyselyitä. Käyttäjänhallinta: Käyttäjänhallinta sijaitsee päävalikon Käyttäjätiedot -kohdan alla. Käyttäjänhallinnasta voit esim. vaihtaa käyttäjätunnuksen ja salasanasi. Lomake: Sivu Internetissä, jonka avulla vastaukset kerätään kyselyyn. Perusraportti: Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Raportointityökalu: W-Polin erillinen raportointiosio, joka tarjoaa monipuoliset raportointivaihtoehdot. Raportointi-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kaikki kyselyidesi raportit. Ristiintaulukointi: Ristiintaulukoimalla tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä esittämällä yhden muuttujan frekvenssijakauma toisen muuttujan luokissa frekvensseinä ja/tai prosentteina. Sivunvaihto: Sivunvaihto on oma kysymystyyppinsä ja löytyy kysymysvalikosta. Suodatus: Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella. Sähköpostikysely: Sähköpostikyselyn avulla voit lähettää kutsun kyselyyn määrittämällesi kohderyhmälle. Tyylitiedosto: Kysymyslomakkeelle lisättävä visuaalinen elementti. Tyylitiedostojen avulla voidaan määrittää valituille kysymyksille tai kysymysten vastausvaihtoehdoille esim. haluttu tekstin väri tai taustaväri.

8 Sivu 5 2. KYSELYN LUONTI 2.1 Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on antaa lyhyt kuvaus siitä palvelustamme sekä näyttää, kuinka rakennat peruskyselyn ja lähetät sen sähköpostitse vastaanottajille. Kattavammin kyselyn luomista ja eri lähetysvaihtoehtoja on kuvattu tämän oppaan muissa luvuissa. Kyselyn luonti: 1. Valitse päävalikosta Kyselyt 2. Valitse Uusi kysely ja anna kyselylle haluamasi otsikko 3. Valitse kysymyslistan alta Lisää kysymys 4. Valitse kysymystyyppi Valinta a. Kirjoita kysymys Sukupuoli b. Kirjoita vaihtoehdot Nainen ja Mies kukin omalle rivilleen c. Paina Tallenna 5. Valitse kysymystyyppi Asteikko a. Kirjoita kysymys Arvioi b. Kirjoita asteikon arvot: 5,4,3,2,1 kukin omalle rivilleen c. Kirjoita arvioitavat asiat: Palvelu, Ystävällisyys ja Hinta-laatusuhde kukin omalle rivilleen d. Paina Tallenna 6. Valitse kysymystyyppi Avoin kysymys a. Kirjoita kysymys: Avoin palaute

9 Sivu 6 7. Paina Tallenna Kyselyn julkaisu: 1. Valitse kysymyslistan alapuolelta painike Lomake valmis 2. Valitse ylävalikosta Sähköpostikysely 3. Valitse Lisää vastaajia a. Lisää Kirjoita sähköpostiosoitteita yksi/rivi kohtaan vastaanottajien sähköpostiosoitteet kukin omalle rivilleen b. Paina Tallenna 4. Valitse Lähetä sähköpostia ja täytä tarvittavat tiedot a. Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite, sähköpostin aihe ja sähköpostin viesti b. Lähetetään Kaikille, viestin muoto Tavallinen c. Lähetä kutsu kyselyyn Lähetä -painikkeesta

10 Sivu Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella: Valinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

11 Sivu Monivalinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella: ASTEIKKO Avoin kysymys Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Vastaustilaa on n merkkiä. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

12 Sivu Asteikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Anna asteikon arvot allekkain omille riveilleen asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Kysymys lomakkeella: Tekstejä voit muokata -editoreista Tekstikenttä Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Määritä haluamasi tekstikenttien otsikot sekä kuinka monta tekstikenttää jokaisella rivillä on. Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

13 Sivu Positio Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Kirjoita haluamasi adjektiiviparit Vastaukset vasen - ja Vastaukset oikea kenttiin. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Tekstejä voit muokata -editoreista Kysymys lomakkeella:

14 Sivu Monivalinta-asteikko Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: Tekstejä voit muokata -editoreista

15 Sivu Nelikenttä Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Minimiarvo: Vaaka-akselin alhaisin arvo (esim. halpa) Vaaka-akseli: Vaaka-akselin otsikko (esim. hinta) Maksimiarvo: Vaaka-akselin suurin arvo (esim. kallis) Minimiarvo: Pystyakselin alhaisin arvo (esim. heikko) Pystyakseli: Pystyakselin otsikko (esim. laatu) Maksimiarvo: Pystyakselin suurin arvo (esim. korkea) Kysymyksen luonti: Kysymys lomakkeella: Lisäohjeita: Nelikentän alapuolelle tuleva ohjekenttä Väittämät: Lisää nelikentässä mitattavat asiat. Tekstejä voit muokata -editoreista

16 Sivu Erikoistoiminnot *:llä aloitettuihin kohtiin voi vastaaja lisätä oman vastausvaihtoehtonsa (esim. joku muu, mikä?) #:llä lopetettu kohta valitaan oletuksena vastausvaihtoehdoissa oletuksena %:lla aloitettu ensimmäinen vastausvaihtoehto ei kirjaudu alasvetovalikossa vastaukseksi. Huom, tämä on toiminnassa vain, jos vastausvaihtoehtojen asetteluna on pudotusvalikko. Pakottaja: vastaajan on vastattava kysymykseen Lopeta kysely tähän kysymykseen (kysymys kerrallaan): päättää kyselyn tähän kysymykseen Siirrä seuraava kysymys tämän kysymyksen oikealle puolelle: siirtää seuraavan kysymyksen kysymyslomakkeella rinnakkain tämän kysymyksen kanssa. editori: Joka kysymyksestä löytyvän ABC-editorin avulla voit vaihtaa esimerkiksi tekstien fontteja, lisätä muotoiluja jne Classic mode Vs. Webstyle mode W-Pol tarjoaa käyttäjälle kaksi eri tapaa luoda kysymyksiä: Classic- ja WebStyle Moden. Classic modessa käyttäjällä on näkyvissään ainoastaan kysymyksen luonnissa välttämättömät asiat, kuten kysymys ja vastausvaihtoehtojen kirjoittaminen sekä vastausvaihtoehtojen sijoittelu. Käyttäjän halutessa määrittää esim. hyppyjä kysymysten eri välillä tai liittää tyylitiedostoja jne., tällöin hänen tulee tallentaa kysymys ja tämän jälkeen valita ko. kysymys muokattavaksi kysymyslistasta. WebStyle modessa käyttäjällä on oletusasetuksena näkyvillä kysymyskenttä sekä kaksi vastausvaihtoehtokenttää (saattaa vaihdella kysymystyyppien välillä). Jokainen vastausvaihtoehto syötetään omaan kenttäänsä. Käyttäjä voi lisätä yksittäisiä kenttiä lisää vastausvaihtoehto-painikkeesta. Lisäksi jokaisen vastausvaihtoehtokentän oikealla puolella on näkyvissä pudotusvalikot, josta voidaan asettaa vastausvaihtoehtoon halutut hypyt sekä tyylitiedostot (riippuu kysymystyypistä).

17 Sivu 14 Kysymyksen lisätoiminnot ovat piilossa ja ne saadaan näkyviin klikkaamalla Lisätoiminnot - linkkiä. 2.5 HTML-koodin hyödyntäminen Kysymysten luonnissa voidaan hyödyntää html-koodia esimerkiksi tekstin lihavoimisessa, alleviivaamisessa tai tekstin värin vaihtamisessa. Yleisimmin käytetyt html-koodit ovat: <b>teksti</b>: Lihavoi hakasulkeiden välissä olevan tekstin <u>teksti</u>: Alleviivaa hakasulkeiden välissä olevan tekstin <font colour= red >teksti</font colour= red > Muuttaa hakasulkeiden välissä olevan tekstin punaiseksi. Oppaita html-koodin käyttöön löytyy Internetin hakukoneista esim. hakusanalla html-opas. 2.6 Hyppyjen ja tyylitiedostojen asettaminen kysymyksiin Hyppyjen avulla voit laatia kyselyitä, jotka sisältävät sekä kaikille yhteisiä kysymyksiä että erillisiä kysymysosioita eri vastaajaryhmille. Hyppyjä käyttämällä vastaaja voidaan ohjata kysymyssivulta toiselle valitsemansa vastausvaihtoehdon perusteella tai vaikka koko kyselystä pois, jos vastaaja ei kuulu haluttuun kohderyhmään. Hypyt asetetaan lähtökysymyksestä haluttuihin kohdekysymyksiin valitsemalla hyppy lähtökysymyksen vastausvaihtoehdon kohdalta hyppy kysymykseen pudotusvalikosta. Esimerkki: haluat toteuttaa kyselyn, jossa ensiksi vastaajan tulee valita kahdesta tuotteesta se, mitä hän on käyttänyt ja vastata vain tätä tuotetta koskevaan kysymykseen. Tämän jälkeen kaikki vastaajat siirtyvät samaan yhteiseen kysymykseen. Sinun tulee luoda neljä kysymystä ja kolme sivunvaihtoa: 1. Valintakysymys, jossa vastaaja valitsee, kumpaa tuotetta käyttää (tuote A ja tuote B) Sivunvaihto 2. Tuotteeseen A liittyvä kysymys Sivunvaihto 3. Tuotteeseen B liittyvä kysymys Sivunvaihto 4. Kysymys, johon kaikki vastaavat riippumatta siitä, vastasivatko he tuotetta A vai B koskevaan kysymykseen.

18 Sivu 15 Kohta 1: Kohta 2: Kohta 3: Jos vastaaja valitsee tuotteen A, tällöin ei tarvita hyppyä ja vastaaja siirtyy automaattisesti kohtaan 2. Jos vastaaja valitsee tuotteen B, hänet tulee ohjata tästä vastausvaihtoehdosta hypyllä kohdan 2 ohi kohtaan 3, jossa kysytään tuotteesta B. Kun vastaaja on vastannut tuotetta A koskevaan kysymykseen, hänelle ei haluta näyttää tuotetta B koskevaa kysymystä 3. Tällöin kysymyksestä kaksi tulee tehdä oletushyppy kohtaan 4, jossa esitetään molemmille vastaajaryhmille yhteinen kysymys. Vastattuaan Tuotteeseen B liittyvään kysymykseen, tämän jälkeen ei tarvitse asettaa hyppyä, koska kohta 4 on seuraavana kysymyslomakkeella. Jotta hypyt toimivat, kysymyksen josta hyppy lähtee ja kysymyksen johon hyppy vie, tulee olla eri sivuilla. Muista lopuksi ottaa sivunvaihdot käyttöön kyselyn asetuksista. Tyylitiedostojen avulla kyselyn teksteihin voidaan lisätä tehosteita sekä nopeuttaa kyselyn muotoilua. Tyylitiedostoja käytetään tutkimusten kysymysten ja otsikoiden muotoiluun. Tyylitiedostojen luonti on pääkäyttäjätoiminto, mutta jo luotuja tyylitiedostoja voivat käyttää kaikki ympäristönne käyttäjät. Webstyle modessa tyylitiedosto voidaan liittää välittömästi haluttuun kohtaan valitsemalla haluttu tyylitiedosto valitse tyylitiedosto pudotusvalikosta. Jo luotuun kysymykseen tyylitiedosto liitetään valitsemalla haluttu kysymys kysymyslistasta ja tämän jälkeen valitsemalla haluttu tyylitiedosto valitse tyylitiedosto pudotusvalikosta. 2.7 Dynaaminen sivutus Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten perusteella.

19 Sivu 16 Dynaaminen sivutus koostuu kahdesta tärkeästä osasta: säännöistä ja toiminnoista. Säännöillä kuvataan se, mitä vastaaja tekee (esim. valitsee jostain kysymyksestä tietyn vaihtoehdon tai ottaa valinnan pois) ja toiminnolla se, mitä tapahtuu, jos sääntö on tosi (esim. joku toinen kysymys/vaihtoehto näytetään tai piilotetaan). Esimerkiksi jos kyselyssä on esim. monivalinta-kysymystyypillä luotu kysymys, jossa on kolme vastausvaihtoehtoa. Valitsemistaan vastausvaihtoehdoista riippuen hän näkee jatkokysymykset sen mukaan. Esimerkki 1. Luo valintakysymys: Käytän: [ ] Palvelu A [ ] Palvelu B [ ] Palvelu C Luo Asteikkokysymys: Arvioi saamasi palvelu: Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Palvelu A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelu B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelu C ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Vastaajan valitessa ensimmäisen kysymyksen kohdalla Palvelu A:, hänelle tulee esiin Palvelu A:n arviointi, mutta palvelu B:n ja palvelu C:n arviointikysymykset jäävät piiloon. Luo kysely ja halutut kysymykset, määrittele kysymysten väliin sivunvaihto käyttäen sivunvaihto-kysymystyyppiä. Aseta kyselyn asetuksissa Dynaaminen sivutus toiminto päälle. Muokkaa asteikkokysymystä muuttamalla vastausvaihtoehtojen palvelu B ja palvelu C kohdalle invisible -valinnat aktiivisiksi.

20 Sivu 17 Siirry -ikonista luomaan esimerkin vaatimia toimintoja Säännöt: Nimeä sääntö Jos palvelu A Valitse säännön tyypiksi #5: vastausvaihtoehto valittu. Tallenna Valitse kysymys Käytän palvelua. Tallenna Valitse solu palvelu A. Tallenna Siirry tämän jälkeen takaisin sääntöjen listaan ja toista ohjeen mukaan sama palvelu B ja palvelu C vaihtoehdoille. Valitse seuraavaksi dynaamisen sivutuksen pääsivulta toiminnot ja lisää uusi toiminto Toiminnon nimi niin palvelu A Pidä toiminnon tärkeys muuttumattomana ja toiminto käytössä aktiivisena Valitse toiminnon tyyppi: Näytä vaihtoehto. Valitse toiminnon laukaiseva sääntö: Jos palvelu A Tallenna Valitse kysymys: Arvioi saamasi palvelu. Tallenna Valitse vaihtoehto: palvelu A. Tallenna Siirry tämän jälkeen toimintojen listaan ja toista sama palvelu B ja palvelu C vaihtoehdoille. Lopuksi muista kytkeä Dynamic paging päälle kyselyn asetuksista. Dynaamisesta sivutuksesta järjestämme puhelinperehdytyksiä, niitä voi tiedustella osoitteesta

21 Sivu Kysymysten muokkaus Jo luotuja kysymyksiä voidaan muokata jälkikäteen seuraavasti: Valitse haluamasi kysely kyselylistasta Valitse muokattava kysymys näkymän vasemmalla laidalla olevasta kysymyslistasta Pääset ko. kysymyksen editointitilaan Tee haluamasi muutokset Tallenna 2.9 Mobiilikysely W-Pol mahdollistaa myös mobiilikyselyyn optimoidun kysymyslomakkeen luomisen. Mobiilikysely luodaan -ikonista. Mobiilikyselyssä on rajattu määrä kysymysvaihtoehtoja, käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: Otsikko Monivalinta Valinta Avoin kysymys Päivämäärä Sivunvaihto

22 Sivu 19 Mobiilikysely lähetetään vastaanottajille sähköpostitse, ja lähetys toimii samalla tavalla kuin normaalin kyselyn lähetys, sähköpostilähetys-ikonin kautta. Sähköpostilähetys on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa 5.1 Kohdennettu vastausten kerääminen.

23 Sivu KYSELYN ASETUKSET Kyselyn asetuksiin pääset Lomakkeen asetukset Lomakkeen ulkoasu Muut asetukset -ikonista. Asetukset on jaettu kolmeen osaan: 3.1 Lomakkeen asetukset Tallennusnimi: Kyselyn otsikko: Kyselyn kieli: Lomakkeen tallennusnimi palvelussa Vastaajille näytettävä lomakkeen nimi. Lomakkeella esitettävä kielisyys (vaikuttaa toimintopainikkeiden kieleen). 3.2 Lomakkeen ulkoasu Näkymän taustaväri: Kyselyn taustaväri: Tekstin väri: Fontti: Liitä tutkimukseen yrityksen logo: Määritä lomakkeen ulkopuolisen näkymän taustaväri. Määritä kysymyslomakkeen taustaväri Määritä lomakkeella näkyvän tekstin väri Määritä lomakkeella näkyvän tekstin fontti. Lomakkeelle voidaan liittää yrityksen logo jpg., gif., tai png. muodoissa. Tiedoston koko max. 100 kt. Ulkoasun lisäasetukset Selainikkunan koko: Käytä taustakuvaa näkymässä: Käytä taustakuvaa kyselyssä: Kyselyn leveys: Kyselyn tasaus: Kyselyn marginaalit: Kulmien tyyli: Määritä kysymyslomakkeen avaavan selainikkunan koko Määritä lomakkeen ulkopuolisessa tilassa näkyvä kuva. Määritä lomakkeella näkyvä taustakuva Määritä kysymyslomakkeen leveys pikseleinä Määritä kysymyslomakkeen sijainti näkymässä. Määritä lomakkeen ulkopuolelle jäävä tyhjä tila. Määritä onko lomakkeella pyöreät vai terävät kulmat.

24 Sivu Muut asetukset Sivutusvaihtoehdot: o Kaikki kysymykset kerralla: kaikki kysymykset samalla sivulla o Yksi kysymys kerrallaan: vastaajalle esitetään jokainen kysymys omalla sivullaan o Sivutettu lomake: määritetyt kysymykset näytetään vastaajalle per sivu (vaatii sivunvaihdot) o Dynaaminen sivutus: Otetaan kyselyyn määritetyt dynaamisen sivutuksen asetukset käyttöön. o Vain eteenpäin liikkuminen lomakkeella: Vastaaja ei pääse siirtymään takaisin edelliselle sivulle kysymyslomakkeella. Valitse kirjautumissivu: Mikäli kyselyyn kirjaudutaan yleisellä salasanalla, määritellään tässä valikossa kirjautumissivun osoite (huom. kirjautumissivu määritellään päävalikon asetukset -valikossa). Kirjautumissivun salasana: Määritä kirjautumissivussa käytettävä yleinen salasana. Liitä yhteystietolomake tutkimukseen: Voidaan liittää yhteystietolomake kyselyyn (lomaketta voidaan muokata ja se voidaan asettaa haluttuun kohtaan lomaketta). IP-Rule: Valitse päävalikon asetuksista määrittämäsi IP-Rajoite käyttöön Alku-ja loppuselitteet: voidaan määrittää lomakkeen alkuun ja loppuun haluttua tekstiä. Käytä paluulinkkiä: Sivu, joka näytetään vastaajalle vastaamisen jälkeen (oletuksena yleinen kiitossivu). Muut lisäasetukset Rajoita vastausmäärää: Kyselyn vastausmäärän rajoittaminen Anonyymikysely: Vastaajien yhteystiedot (mikäli kysytään yhteystietolomakkeella) eivät tule näkyviin raporttiin. Eväste: Vastaajalla on mahdollisuus vastata samalta koneelta vain kerran Huom. mikäli kysely toteutetaan sähköpostikyselynä, toimintoa ei tule käyttää koska sähköpostikyselyssä on automaattisesti mahdollisuus vastata vain kerran. Kyselyn keskeytys: Mahdollistaa kyselyn keskeytyksen ja jatkamisen uudelleen samasta kohdasta

25 Sivu 22 lähetyksen varmistus : Vastaajan tulee valita tämä kohta, ennen kuin hän voi lähettää painike: vastauksensa. Näytä peruuta-painike: Painikkeen avulla vastaaja voi tyhjentää lomakkeelle antamansa vastaukset Näytä yhteenvetosivu: Vie vastaajan vastauksen jälkeen yhteenvetosivulle, jossa hän näkee antamansa vastaukset raporttimuodossa. Automaattinen sähköpostikuittaus vastaajalle: Automaattisesti erikseen määriteltävä sähköpostin lähetys vastaajille (edellyttää että vastaajan sähköpostiosoite on tiedossa). Viestit luodaan palvelun asetukset-valikon kohdasta viestipohjat. Etenemispalkki: Kysymyslomakkeella näkyvä palkki, joka osoittaa vastaajan etenemisen lomakkeella. Tekstien muokkaus: Voit määrittää kyselyn vastaajalle näkyviä oletustekstejä

26 Sivu PALVELUN ASETUKSET 4.1 Kirjautumissivu (pääkäyttäjätoiminto) Kirjautumissivun voi luoda ainoastaan ympäristönne pääkäyttäjä, mutta sitä voivat käyttää myös alikäyttäjät kysymyslomakkeissaan. Internetiin laitettavan kirjautumissivun kautta vastaajat voivat kirjautua lomakkeelle salasanalla. Tarvittaessa yhden kirjautumissivun kautta pääsee useaan eri kyselyyn, eli se toimii tarvittaessa porttina useille kyselyille. Kirjautumissivu voi olla Internet-sivuilla tai vaikkapa tutussa paikassa organisaation intranetissä. Valmis kirjautumissivu tulee löytymään osoitteesta Luo kirjautumissivu valitsemalla Luo uusi kirjautumissivu. Anna kirjautumissivullesi nimi, joka näkyy kaikilla käyttäjillä. Anna kirjautumissivun osoitteelle nimi, esim. yrityksennimi.net (nimen pitää olla yhtenäinen ja sen pitää olla.net päätteinen esim. yritys.net) Kirjautumissivun koko osoite on tällöin Voit määrittää väärän salasanan tekstin tai jättää sen tyhjäksi. Huom. On hyvä nimetä kirjautumissivun nimi samaksi osoitteen kanssa, se helpottaa osoitteen muistamista kyselyn asetuksissa. Vaihtoehtoinen käyttö salasanalla kirjautumiseen: Kirjautumissivun ei tarvitse sisältää kirjautumis-salasanakenttää tai painiketta, vaan tilalle voi laittaa esim. kyselyn julkisen linkin. Joskus tulee tarve saada kysely internetiin helposti muistettavan osoitteen taakse, jotta vastaajat eivät joutuisi kirjoittamaan vaikeasti muistettavan julkisen linkin osoitteen. Voit kirjoittaa kenttään esim. Linkki kyselyyn, tämän jälkeen maalaa hiirellä teksti, klikkaa hyperlinkkipainiketta ja lisää julkinen linkki hyperlinkkiikkunan kenttään.

27 Sivu 24 Esimerkki: Vastaaja voi saada messuilta mukaansa esitteen, jossa neuvotaan osallistumaan kyselyyn internetissä. Vastaajan on helpompi mennä vastaamaan kyselyyn, jonka osoite on kuin kirjoittaa vaikka tuo linkki olisikin kirjoitettu messuesitteeseen. 4.2 Tyylitiedostot (pääkäyttäjätoiminto) Tyylitiedostoja voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta niitä voivat käyttää myös kaikki alikäyttäjät. Luo tyylitiedosto valitsemalla Lisää tyylitiedosto Anna tyylitiedostolle haluamasi nimi. Tällä nimellä tyylitiedosto löytyy jatkossa kysymyksiä luotaessa kysymysten yhteydessä olevista tyylitiedostot-pudotusvalikoista. Määritä myös taustan ja tekstin värit sekä fontti haluamiksesi. Tallennettuasi tyylitiedoston, näet oikealla puolella olevasta esikatselusta, miltä tyylitiedoston asetukset näyttävät. 4.3 Kyselypohja (pääkäyttäjätoiminto) Kyselypohjia voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta luoduissa kyselypohjissa määritettyjä asetuksia vaikuttavat kaikkiin tämän jälkeen luotuihin kyselyihin. Kyselypohjia luomalla voit määrittää organisaatiosi käyttöön haluamiasi kyselyn asetuksia, kuten fontin, taustavärin jne. Uutta kyselyä luodessa myös alikäyttäjä voi määrittää, minkä kyselypohjan asetukset ottaa käyttöön kyselyssä. 4.4 IP-Rajoitteet (pääkäyttäjätoiminto) IP-sääntöjä voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä, mutta myös alikäyttäjät voivat ottaa niitä käyttöön kyselyn asetuksista niiden luomisen jälkeen. Luotua IP-sääntöä päästään muokkaamaan klikkaamalla IP-säännön nimeä.

28 Sivu 25 IP-Säännöillä voit rajoittaa pääsyä kyselyyn (tietoturva). Esim. kyselyyn pääsyn voi estää kaikista muista osoitteista paitsi yrityksen omasta ADSL-liittymästä. Säännöt eivät vaikuta kyselyiden toimintaan, vaan turvallisuuteen. Oman organisaatiosi tietohallinnosta saat tietoa yrityksesi IP-osoitteista. Sääntöjä ei voi käyttää laajoissa organisaation ulkopuolelle suuntautuvissa kyselyissä. Luo IP-sääntö valitsemalla Lisää IP-osoite/Aliverkon peite. Anna kuvaava nimi säännölle (esim. salli vain pääkonttori ). Syötä julkinen IP-osoite (huom. privaattiosoitteita ei voi käyttää). Syötä aliverkon peite (voit avata useamman osoitteen kerralla). Huomioi, että kun luot IP- säännön, pääsy kaikista muista paitsi erikseen määritellyistä osoitteista estetään. 4.5 Ajastimet (pääkäyttäjätoiminto) Ajastimia voi luoda vain ympäristönne pääkäyttäjä. Ajastimilla voidaan ajastaa eri toimintoja tapahtumaan tiettyinä ajankohtina, esim. muuttaa kysely julkiseksi tai yksityiseksi, lähettää kyselyn sähköpostit ajastetusti, avata tai sulkea kysely. Luotua ajastinta päästään muokkaamaan klikkaamalla ajastimen nimeä. Ajastintoiminnoilla voidaan suorittaa eri töitä automaattisesti tiettynä ajankohtana tai toistuvasti ( Tapahtuu vain kerran tai Tapahtuu toistuvasti ). Samalle päivälle voidaan myös ajastaa useita tapahtumia tietyin aikavälein esim. kahden tunnin välein. Luo ajastin kohdasta Lisää ajastin. Työn nimi = Anna ajastimelle kuvaava nimi (esim. Avaa Johtoryhmäkysely_1). Kyselyn nimi = Valitse se kysely, johon työ kohdistuu. Työn tyyppejä on 10 eri tyyppiä: 1. Tilaa excel-taulukko = tilaa excel-raportin kyselystä automaattisesti esim. omaan sähköpostiisi viikoittain). 2. Lukitse kysely = kysely julkaistaan ja samalla lukitaan

29 Sivu Muuta kysely julkiseksi = kyselyyn voidaan kerätä vastauksia julkisen linkin kautta 4. Muuta kysely yksityiseksi = kyselyyn ei voi vastata julkisen linkin kautta 5. Arkistoi kysely = siirtää kyselyn sellaiseen tilaan, että siihen ei voida kerätä vastauksia kyseisellä hetkellä. 6. Aloita kysely = poistaa kyselyn arkistoinnin ja palauttaa sen aktiiviseen tilaan, jolloin vastauksia voidaan jälleen kerätä. 7. Lähetä kyselyn sähköpostit = Voit ajastaa postien lähetyksen, kun olet täyttänyt muut tiedot ja painat "Tallenna" aukeaa vielä viestien lähetysikkuna, johon täytetään tarvittavat tiedot. 8. Kopio kysely = kopioi kyselyn valitsemanasi ajankohtana. 9 Tee kyselystä kielikopio = luo kyselystä kielikopion valitsemanasi ajankohtana. 10. Kopioi kyselyn vastaajat toiseen kyselyyn= kopio toisesta jo olemassa olevasta kyselystä vastaajat haluamaasi kyselyyn. 4.6 Kuvatiedostot Jotta voit käyttää kuvia kyselyissä, kysymyksissä tai e-raporteissa, sinun tulee ensiksi ladata kuvat palveluun. Selaa kuvia koneeltasi ja lataa ne palveluun myöhempää käyttöä varten logot-kansiossa. Hyväksyttävät kuvaformaatit ovat jpg, jpeg, gif, png. Ladattavien tiedostojen maksimikoko on 100 kilotavua. Rastita julkinen-kohta, jotta kuva on käytettävissä.

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA KYSELYN LUONTI KYSELYN LUONTI Valitse kohta LUO KYSELY Seuraavaksi nimetään kysely ( nimi voidaan muuttaa myöhemmin ) KYSELYN SUUNNITTELUNÄKYMÄ ERI KYSYMYSTYYPIT VALINTA MONIVALINTA VAPAA TEKSTI ASTEIKKO

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen 6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO 18.8.2009 Hannu Mikkonen B) Sähköposti (GOOGLEn Gmail kehiin!)... 1 Gmail... 1 1. Sähköpostiviestin rakenne... 3 2. Sähköposti - saapuneet... 4 3. Liitetiedostot... 7 Viestin luominen...

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1 MIKÄ ON SKYPE?... 2 Mitä tarvitset Skypen käyttöä varten?... 2 KUVALLISET OHJEET SKYPEN LATAUKSEEN JA KÄYTTÖÖN... 4 Tunnuksen luominen ja Skypen lataaminen... 4 Sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot