KÄYTTÖOPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS

2 Sisältö 1. PERUSSANASTO Kysymystyypit Palvelun termit KYSELYN LUONTI Pikaopas Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Valinta Monivalinta Avoin kysymys Asteikko Tekstikenttä Positio Monivalinta-asteikko Nelikenttä Kuvakysymys valinta Kuvakysmys monivalinta Webstyle mode Kyselyn asetukset Perustiedot välilehti Muut Asetukset välilehti Ulkoasun asetukset välilehti Lisäasetukset -välilehti Perusasetukset -välilehti Kysymyksen lisäasetukset Tarkistusasetukset (vain tekstikenttäkysymys) KYSELYN JULKAISU Sähköpostikysely JULKINEN KYSELY PERUSRAPORTTI Vastaajien listaus E-Raportti E-raportin muokkaaminen: Excel raportti Suodatus Tietojen suodattaminen: ASETUKSET Kirjautumissivu Tyylitiedostot Kyselypohjat IP- Rajoitukset Ajastimet... 41

3 6.6 Kuvatiedostot Viestipohjat Lähetä sähköpostia KÄYTTÄJÄTIEDOT Käyttäjänhallinta ERIKOISTOIMINNOT Kysymysten vierekkäin asettelu Kyselyiden yhdistäminen Tutkimusryhmät Taustatiedot Hyppykysymykset Dynaaminen sivutus Hälytysviestit Kyselyn arkistointi Anonyymikysely Kielikopiot... 61

4 Sivu 1 1. PERUSSANASTO 1.1 Kysymystyypit Otsikko Väliotsikon asettaminen lomakkeelle. Monivalinta Vastaaja voi valita yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja. Valinta Vastaaja voi valita yhden vastausvaihtoehdon. Avoin kysymys Lisää tyhjän tekstilaatikon, johon vastaaja voi kirjoittaa esim. avointa palautetta. Tekstilaatikkoon mahtuu n merkkiä. Asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa likertasteikon tyyppiset kysymykset. Jos asteikkokysymyksen vastausvaihtoehtojen sijoittelu on pystyssä, kysymystä voidaan käyttää ns. ranking-tyyppisenä kysymyksenä, jolloin voidaan valita vain yksi asteikon arvo kysymyksestä. Tekstikenttä Useamman avoimen tekstikentän kysymykset. Positio Sana-asteikko, jonka vähintään toisessa päässä on adjektiivi. Jos ominaisuudelle on käytettävissä kaksi vastakohtaista adjektiivia, ne sijoitetaan asteikon vastakkaisiin päihin. Mahdollistaa ns. vastaväitteiden asettamisen. Päivämäärä Lisää päivämäärän keräämisen kysymyslomakkeelle. Päivämäärän kerääminen voidaan laittaa automaattiseksi tai oletusarvoisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaksi päiväksi. Sivunvaihto Määrittää sivunvaihdon haluttuun kohtaan.

5 Sivu 2 Monivalinta- asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa Likert- asteikon tyyppiset kysymykset. Vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja. Nelikenttä Nelikenttäanalyysin avulla voitte arvioida helposti esim. toimintaanne, löytää siitä ongelmakohtia ja kehittää sitä kautta toimintaanne. Kuvakysymys- valinta Kuvakysymys valinta avulla voi lisätä painikkeeksi kuvan valinta tyyppisen kysymyksen tavoin Kuvakysymys- monivalinta Monivalinnalla voi lisätä monivalinta tyypin mukaisesti kysmyksen painikkeeksi kuvan. 1.2 Palvelun termit Anonyymikysely: Kyselyn vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastaajiin. Arkistointi: Arkistoituun kyselyyn ei voida vastaanottaa vastauksia. Kysely voidaan palauttaa arkistoidusta tilasta takaisin aktiiviseksi. Asetukset-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kyselyihin liittyvät lisätoiminnot. Avaa lukitus/ Lomake valmis: Ennen kun kyselyyn voidaan kerätä vastauksia, kysely tulee lukita Lomake valmis ikonista. Avaa lukitus ikonista kysely palautetaan muokkaustilaan. Muokkaustilaan palaaminen poistaa kyselyyn kertyneet vastaukset sekä kyselyyn linkitettävät kielikopiot. Dynaaminen sivutus: Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten

6 Sivu 3 perusteella. Dynaamisen sivutuksen toimintoja voidaan rakentaa ennen kuin lomake on valmis ja kysely lukittu. E-raportointi: E-Raportoinnin avulla voit tehdä julkisia raportteja, jotka voit linkittää esim. Internet-sivuillesi. Help-moodi: Help-moodi tarjoaa ohjeistusta Webropolin eri toiminnoista ja se aktivoidaan päälle ja pois päältä päävalikon oikean laidan päällä ja pois -painikkeiden avulla. Help-moodin ollessa päällä, toimintopainikkeiden kohdalle ilmestyy kysymysmerkki osoittamaan, että kyseisestä toiminnosta on ohjeistus saatavilla. Viemällä kursorin valitsemasi toiminnon päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Henkilökohtainen linkki: Henkilökohtaista linkkiä käytetään vain sähköpostikyselyissä. Henkilökohtaisen linkin avulla vastaaja voi vastata kyselyyn vain yhden kerran. Hyppykysymys: Toiminto, joka siirtää vastaajan yhdestä kysymyksestä tai kysymyksen vastausvaihtoehdosta etukäteen määritettyyn paikkaan kysymyslomakkeella. Julkinen linkki: Kysely asetetaan tilaan, jolloin tiedon kerääminen esim. omien Internet-sivujen kautta on mahdollista. Julkisen linkin avulla vastaajia ei pystytä tunnistamaan ja sama vastaaja voi vastata kyselyyn tarvittaessa useamman kerran. Kielikopiot: Kielikopio on pääkyselyyn liitettävä rinnakkaiskysely. Kielikopioiden avulla voidaan tehdä varsinaisen pääkyselyn alle kopioita, jolloin jokaisen kyselyn vastauksia voidaan tarkastella yhdessä tai erillisissä raporteissa. Kirjautumissivu: Webropol palvelulla luotava Internet-sivu, jonka kautta vastaajat pääsevät vastaamaan kyselyyn.

7 Sivu 4 Kyselyn asetukset: Kyselyn asetukset on paikka, josta määrität kaikki kysymyslomakkeen ulkoasuun vaikuttavat tekijät sekä lomakkeen toiminnot. Kysely: Muodostuu kysymykset sisältävästä lomakkeesta sekä eri vaihtoehdoista, joilla vastaukset lomakkeelle kerätään. Kyselypohja: Palvelun asetuksissa valmiiksi luotu pohja, jossa on määritelty kysymyslomakkeen visualiset asetukset. Kyselyt-valikko: Paikka päävalikossa, jossa voit luoda uusia ja muokata jo olemassa olevia kyselyitä. Käyttäjänhallinta: Käyttäjänhallinta sijaitsee päävalikon Käyttäjätiedot -kohdan alla. Käyttäjänhallinnasta voit esim. vaihtaa käyttäjätunnuksen ja salasanasi. Lomake: Sivu Internetissä, jonka avulla vastaukset kerätään kyselyyn. Perusraportti: Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Raportointityökalu: Webropolin erillinen raportointiosio, joka tarjoaa monipuoliset raportointivaihtoehdot. Raportointi-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kaikki kyselyidesi raportit. Ristiintaulukointi: Ristiintaulukoimalla tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä esittämällä yhden muuttujan frekvenssijakauma toisen muuttujan luokissa frekvensseinä ja/tai prosentteina. Sivunvaihto: Sivunvaihto on oma kysymystyyppinsä ja löytyy kysymysvalikosta. Suodatus: Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella.

8 Sivu 5 Sähköpostikysely: Sähköpostikyselyn avulla voit lähettää kutsun kyselyyn määrittämällesi kohderyhmälle. Tyylitiedosto: Kysymyslomakkeelle lisättävä visuaalinen elementti. Tyylitiedostojen avulla voidaan määrittää valituille kysymyksille tai kysymysten vastausvaihtoehdoille esim. haluttu tekstin väri tai taustaväri.

9 Sivu 6 2. KYSELYN LUONTI 2.1 Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on antaa lyhyt kuvaus siitä palvelustamme sekä näyttää, kuinka rakennat peruskyselyn ja lähetät sen sähköpostitse vastaanottajille. Kattavammin kyselyn luomista ja eri lähetysvaihtoehtoja on kuvattu tämän oppaan muissa luvuissa. Kyselyn luonti: 1. Valitse päävalikosta Kyselyt 2. Valitse Uusi kysely ja anna kyselylle haluamasi otsikko 3. Valitse kysymyslistan alta Lisää kysymys 4. Valitse kysymystyyppi Valinta a. Kirjoita kysymys Sukupuoli b. Kirjoita vaihtoehdot Nainen ja Mies kukin omalle rivilleen c. Paina Tallenna 5. Valitse kysymystyyppi Asteikko a. Kirjoita kysymys Arvioi b. Kirjoita asteikon arvot: 5,4,3,2,1 kukin omalle rivilleen c. Kirjoita arvioitavat asiat: Palvelu, Ystävällisyys ja Hinta-laatusuhde kukin omalle rivilleen d. Paina Tallenna

10 Sivu 7 6. Valitse kysymystyyppi Avoin kysymys a. Kirjoita kysymys: Avoin palaute 7. Paina Tallenna Kyselyn julkaisu: 1. Valitse kysymyslistan alapuolelta painike Lomake valmis 2. Valitse ylävalikosta Sähköpostikysely 3. Valitse Lisää vastaajia a. Lisää Kirjoita sähköpostiosoitteita yksi/rivi kohtaan vastaanottajien sähköpostiosoitteet kukin omalle rivilleen b. Paina Tallenna 4. Valitse Lähetä sähköpostia ja täytä tarvittavat tiedot a. Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite, sähköpostin aihe ja sähköpostin viesti b. Lähetetään Kaikille, viestin muoto Tavallinen c. Lähetä kutsu kyselyyn Lähetä -painikkeesta 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

11 Sivu Valinta 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: Monivalinta 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: ASTEIKKO

12 Sivu Avoin kysymys 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. 2. Vastaustilaa on n merkkiä. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: Asteikko 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Anna asteikon arvot allekkain omille riveilleen asteikon arvot - kenttään. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Kysymys lomakkeella: 5.tekstejä voit muokata -editoreista.

13 Sivu Tekstikenttä 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Määritä haluamasi tekstikenttien otsikot sekä kuinka monta tekstikenttää jokaisella rivillä on. 3. Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: Positio Kysymyksen luonti: Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. 2. Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Kirjoita haluamasi adjektiiviparit Vastaukset vasen - ja Vastaukset oikea kenttiin. 5. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: 6. Tekstejä voit muokata - editoreista

14 Sivu Monivalinta-asteikko 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. 5. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: 6. Tekstejä voit muokata - editoreista

15 Sivu Nelikenttä 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. 3. Minimiarvo: Vaaka-akselin alhaisin arvo (esim. halpa) 3. Vaaka-akseli: Vaaka-akselin otsikko (esim. hinta) 4. Maksimiarvo: Vaaka-akselin suurin arvo (esim. kallis) 5. Minimiarvo: Pystyakselin alhaisin arvo (esim. heikko) 6. Pystyakseli: Pystyakselin otsikko (esim. laatu) 7. Maksimiarvo: Pystyakselin suurin arvo (esim. korkea) Kysymyksen luonti: Kysymys lomakkeella: Lisäohjeita: Nelikentän alapuolelle tuleva ohjekenttä 9. Väittämät: Lisää nelikentässä mitattavat asiat. 10. Tekstejä voit muokata - editoreista

16 Sivu Kuvakysymys valinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään Klikkaa kirjoita vastausvaihtoehto tähän tekstiä, jotta voit lisätä vaihtoehdolle otsikon. 3. Voit valita haluamasi kuvat vaihtoehdolle klikkaamalla valitse kuvat tekstiä vaihtoehtojen muokkausnäkymässä Selaa koneelta haluamasi kuva ylempään ruutuun (kuva joka näkyy jos vastausvaihtoehto ei valittu). 5. Klikkaa näytä kuva, jonka jälkeen klikkaa tallenna kuva. 6. Selaa haluamasi kuva myös alempaan ruutuun (kuva joka näkyy jos vastausvaihtoehto valittu). 7. Huom! Tallenna muutoset käyttämällä vaihtoehtojen muokkausnäkymän oikeassa alareunassa näkyvää tallenna painiketta. 8. Toista edellä mainitut toiminnot myös lopuille vastausvaihtoehdoille Voit halutessasi käyttää tallenna liikennevaloiksi painiketta, jolloin kysymys tallentuu automaattisesti liikennevaloina (kuvia ei tällöin tarvitse erikseen hakea).

17 Sivu Kuvakysmys monivalinta Luodaan samalla tavalla, kuin kuvakysmysvalinta. 2.3 Webstyle mode Webstyle modea käytetään kysymyksen muokkaamiseen, sekä lisättäessä toimintoja kysymyksen vaihtoehtoihin. 1. Vaihtoehtojen järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla haluttu vaihtoehto haluttuun kohtaan 2. Voidaan lisätä, poistaa, tai kopioida vaihtoehtoja 3. Vaihtoehdon perään voidaan lisätä tekstikenttä omaa vastausta varten 4. Voidaan määrittää vaihtoehto oletuksena valituksi 5. Ensimmäinen vaihtoehto voidaan estää kirjautumasta vastaukseksi 6. Voidaan määrittää hyppy, jolloin vastaaja valittuaan kyseisen vaihtoehdon ohjautuu haluttuun kysymykseen (katso tarkemmin kohdasta hyppy kysymykset ) 7. Voidaan valita tyylitiedosto vaihtoehdon taustalle (katso tyylitiedostot). 8. Käytä aina vaihtoehtoja muokatessasi Muokkaa vaihtoehtoja näkymän Tallenna painiketta kun tallennat muutokset 9. Voidaan määrittää kysymyksen toimintatapa: vaakatasossa (vaihtoehdot vierekkäin), pystyssä (vaihtoehdot allekkain), alasvetovalikko (vaihtoehdot pudotusvalikkona) 10. Omaa vastausta varten määritettyjen tekstikenttien pituutta voidaan muuttaa (ei vaikuta vastausten merkkimäärään) Voidaan määrittää kuinka monta vaihtoehtoa riville tulee talletettaessa kysymys vaakatasossa. Käytetään esimerkiksi monivalinta kysymyksissä

18 Sivu Kyselyn asetukset Kyselyn asetuksissa määritetään koko kyselylomaketta koskevat asetukset sekä lisätoiminnot. Kyselyn asetukset ovat jaettu kuudelle välilehdelle: Perustiedot, Muut Asetukset, Ulkoasun asetukset, Lisäasetukset, Perusasetukset ja Skriptit Perustiedot -välilehti Voidaan tehdä seuraavaa: 1. muokata kyselyn tallennusnimeä 2. muokata kyselyn otsikkoa tai poistaa se kokonaan 3. valita kyselyn kieli (kaikki kyselyä koskevat oletustekstit näkyvät vastaajalle tällä kielellä) 4. valita vastaustapa sähköpostikyselyille: a. Kerran: vastaaja voi normaalisti vastata vain kerran samasta sähköpostilinkistä b. Muokkaa vanhaa: Vastaaja voi käyttää samaa linkkiä, josta hän on jo kerran vastannut, aikaisempien vastausten muokkaamiseen c. Historia: Vastaaja voi käyttää samaa linkkiä useampaan kertaan, jolloin aikaisemmat vastaukset siirtyvät historiatietoihin 5. valita E-learning käyttöön (maksullinen lisäominaisuus) 6. valita vastausten pisteytys käyttöön (maksullinen lisäominaisuus) 7. valita yhteenveto sivun vastaajalle (maksullinen lisäominaisuus) 8. valita näytettäväksi yhteenvetosivu, jolloin vastaaja saa yhteenvedon vastauksistaan vastattuaan kyselyyn 9. asettaa kaikki kysymykset pakolliseksi kerralla poistaa pakollisuus kaikista kysymyksistä

19 Sivu 16 Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta Muut Asetukset välilehti Voidaan tehdä seuraavaa: 1. Valita kyselyn sivutusvaihtoehto. Mikäli valitaan sivunvaihdot käyttöön, tai käytetään dynaamista sivutusta, tulee sivunvaihdot luoda erikseen (2.2) Määrittää vain eteenpäin liikkuminen mahdolliseksi lomakkeella. 3. Valita kirjautumissivu käyttöön (5.1), sekä määrittää kyselylomakkeelle ohjaava salasana. Kirjautumissivua käytettäessä kyselyn tulee olla julkinen. Vastaaja pääsee kyselyyn kirjautumissivuosoitteen kautta syöttämällä kyselylle mahdollisesti määritetyn salasanan. 4. Valita kysymysten automaattinen numerointi pois käytöstä. 5. Liittää yhteystietolomakkeen tutkimukseen. Yhteystietolomake muokataan halutunlaiseksi [Muokkaa] tekstiä klikkaamalla. Muokattaessa yhteystietolomaketta voidaan määrittää mitkä kentät halutaan näkyviin, sekä mitkä kentät ovat vastaajalle pakollisia vastata. Oletuskenttien tekstejä voidaan myös muokata, sekä lisätä yhteystietolomakkeen yläpuolelle tarkentava selite. Muokkaukset tallennetaan Tallenna painikkeesta. Muokkausten jälkeen yhteystietolomake on vielä valittava liitettäväksi tutkimukseen ja tallennettava sen jälkeen uudestaan, mikäli tätä ei tehty ennen muokkaustoimenpiteitä 6. Liittää lomakkeelle alkuselite. Alkuselite on ensin muokattava [muokkaa] tekstin takana sijaitsevassa editorissa, ja tallennettava, ennen kuin se voidaan liittää lomakkeelle. Alkuselite näkyy lomakkeella kyselyn otsikon alapuolella.

20 Sivu Liittää lomakkeelle loppuselite. Toimitaan kuten alkuselitteen kohdalla. Loppuselite näkyy lomakkeella ennen lähetä -painiketta. 8. Lähetä painikkeen jälkeinen teksti 9. Muokata kiitossivua. Editorissa muokattu kiitossivu on käytössä vain siinä kyselyssä jossa se luodaan. 10. Käyttää paluulinkkiä vastaajan ohjaamisen kyselyyn vastaamisen jälkeen ruksaamalla valintaruutu, sekä kopioimalla haluttu linkki sille varattuun kenttään. Linkkinä voidaan käyttää esimerkiksi web-osoitetta, toisen kyselyn julkista linkkiä, tai julkisen e-raportin linkkiä. 11. Ohjata vastaaja vastaamisen jälkeen toiseen kyselyyn. Ohjaamiseen käytetään toisen kyselyn ID-numeroa (voidaan käyttää myös sähköpostikyselyn ID-numeroa). 12. Valita satunnaismoodi päälle. Vastaajalle arvotaan haluttu määrä kysymyksiä kyselyn kaikista kysymyksistä. Toiminto on valittava käyttöön ennen kyselyn lukitsemista. 13. Rajoittaa vastaajien kokonaismäärä ruksaamalla valintaruutu, sekä syöttämällä haluttu lukema sille varattuun kenttään. Samalla voidaan muokata vastaajamäärä täynnä oletustekstiä. 14. Valita anonyymi toiminto päälle. Anonyymikyselylyissä vastaajien tietoja ei saada selville edes yhteystietolomakkeen avulla. Anonyymitoiminto on valittava käyttöön ennen kyselylomakkeen lukitsemista. 15. Estää useamman vastauksen kirjaaminen samalta koneelta julkisissa kyselyissä (internet selaimeen jää eväste vastaamisen jälkeen). Samalla voidaan määrittää päivämäärä jona eväste erääntyy. On huomioitava, että evästeet voidaan helposti poistaa selaimesta, jolloin vastaaminen jälleen onnistuu. 16. Määrittää kuinka monen kysymyksen tai sivun välein vastaaja voi keskeyttää vastaamisen. Vastaamisen keskeytymisen yhteydessä vastaaja saa sähköpostiinsa uuden linkin, sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua jatkamaan vastaamista. Aikaisemmat vastaukset säilyvät normaalisti. 17. Lisätä lomakkeen loppuun lähetyksen varmistuspainike. Tällöin lähetä painikkeen yläpuolella on erillinen valintaruutu, joka täytyy ruksata, ennen kuin vastausten lähettäminen on mahdollista. Toiminnolla estetään vastausten lähettäminen vahingossa. 18. Lisätä lomakkeelle peruuta painike (näkyy lomakkeen jokaisen sivun lopussa), jolloin vastaaja voi halutessaan tyhjentää syöttämänsä vastaukset näkyvissä olevalta sivulta. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta.

21 Sivu Ulkoasun asetukset välilehti Voidaan määrittää seuraavaa: 1. Muuttaa näkymän taustaväriä, jolloin lomakkeen ulkopuolella näkyvä alue muuttuu valitun väriseksi. Väri voidaan valita joko värikartasta, tai syöttämällä halutun värin koodi sille varattuun kenttään. 2. Muuttaa lomakkeen taustaväriä. Sama kuin yllä, mutta näkymän taustavärin sijaan muuttuu lomakkeen taustaväri. 3. Muuttaa tekstin väriä, jolloin lomakkeen kaikkien kysymysten tekstit muuttuvat valitun väriseksi. 4. Valita fontti, sekä fontin koko, jolloin lomakkeen kaikkien kysymysten fonttikoko muuttuu. 5. Liittää lomakkeelle yrityksen logo, tai mikä tahansa muu kuva. Logo voidaan valita pudotusvalikosta, mikäli kyseinen logo on sovellukseen kerran ladattu. Logon sijainti voidaan valita viereisestä pudotusvalikosta. Uusia kuvia voidaan ladata sovellukseen selaamalla haluttu kuva omalta koneelta ( selaa ), ja lataamalla kuva palvelimelle lataa painikkeesta. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta Lisäasetukset -välilehti Voidaan määrittää seuraavaa:

22 Sivu Valita automaattinen sähköpostiviesti lähteväksi vastaajalle hänen vastattuaan kyselyyn. Sähköpostiviestin viestipohja tulee olla valmiiksi luotuna, ennen kuin toimintoa voidaan hyödyntää (katso viestipohjat ). 2. Valita automaattinen viesti lähteväksi haluttuihin sähköpostiosoitteisiin aina kun kyselyyn saapuu vastaus. Sähköpostiosoitteet kirjoitetaan, tai kopioidaan, allekkain ilman ylimääräisiä merkkejä. Automaattiviestiin voidaan liittää linkki vastauslomakkeelle valitsemalla kohta: Liitä mukaan linkki vastauslomakkeelle. Linkki voidaan määrittää SSL-suojaatuksi kohdasta: SSL-suojattu linkki. 3. Valita etenemispalkin-, prosenttilaskurin-, sekä sivunumeroiden näkyvän lomakkeella. Etenemispalkin sijainniksi voidaan valita joko lomakkeen ylälaita, alalaita tai molemmat. 4. Muokata kyselyn oletustekstejä. Muokattu oletusteksti kirjoitetaan sille varattuun kenttää ja valitaan käytettäväksi oikealla näkyvästä valintalaatikosta. Oletustekstien alalaidasta voidaan päästä muokkaamaan myös keskeytys-sivua, mikäli kyseinen toiminto on valittu käyttöön (katso: kyselyn keskeytys ), sekä keskeytyssähköpostiviestien tekstejä. 5. Muokata automaattiviestien lähettäjän osoitetta kohdasta: Muokkaa kyselyn viestien lähettäjän osoitteita. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta

23 Sivu Perusasetukset -välilehti Voidaan määrittää seuraavaa: 1. Muuttaa selainikkunan kokoa, jolloin selainikkuna aukeaa halutun suuruiseksi kun vastaaja klikkaa kyselyyn johtavaa linkkiä. 2. Käyttää taustakuvaa näkymän taustalla. Kuva liitetään kuten kohdassa ulkoasun asetukset, 5. Samalla voidaan valita kuvan esittämistapa. 3. Käyttää taustakuvaa kyselylomakkeen taustalla. Kuva liitetään kuten kohdassa ulkoasun asetukset, 5. Samalla voidaan valita kuvan esittämistapa. 4. Valita kuvien käyttö normaalien valintapainikkeiden sijaan. Tekee valinta- ja monivalintakysymysten valintapainikkeista suurempia. 5. Määrittää kyselyn leveys. Oletuksena leveys on noin 720, joten kasvattamalla tätä lukua saadaan kyselylomaketta leveämmäksi ja taas pienentämällä lukua lomaketta saadaan kapeammaksi. 6. Valita kyselylomakkeen tasaus näkymässä joko keskelle, oikealle tai vasemmalle. 7. Valita kyselyn marginaalit, mikäli halutaan määrittää lomakkeen reunoille jäävä tyhjä tila. 8. Valita kyselylomakkeen reunojen muoto, joko pyöreäksi tai normaaliksi. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta.

24 Sivu Kysymyksen lisäasetukset Kysymyksen lisäasetuksissa voidaan määrittää aktiivisena olevaa kysymystä koskevia lisätoimintoja. Osa kysymyksen lisäasetuksissa näkyvistä toiminnoista riippuu kysymyksen sijainnista kyselylomakkeella. Kysymyksen lisäasetuksissa voidaan: 1. Määrittää kysymykselle selite, joka täsmentää kysymyksen otsikkoa, tai antaa lisäohjeita vastaamiseen. 2. Valita selite näkyväksi joko ennen otsikkoa, tai otsikon jälkeen. 3. Määrittää kysymykseen sarakkeen otsikko. Kyseinen toiminto on erityisen hyödyllinen vierekkäin asetetuissa kysymyksissä, jolloin vain ensimmäisen kysymyksen otsikko ja selite ovat käytettävissä (katso: kysymysten rinnakkain asettelu). 4. Valita tyylitiedosto sarakkeen otsikon taustalle (katso: 8.2 tyylitiedostot).

25 Sivu Määrittää hyppytoiminto, joka ohjaa vastaajan haluttuun kysymykseen (katso: 8.5 hyppykysymykset). 6. Määrittää kysymys pakolliseksi vastata. 7. Valita kysymykseen kuva pudotusvalikosta, tai ladata koneelta uusi kuva listaan. 8. Valita tyylitiedosto koko kysymyksen taustalle. 9. Lisätä seuraava kysymys oikealle puolelle (seuraava kysymys täytyy olla valmiiksi luotuna, jotta kyseinen valinta on tehtävissä) (katso:?? kysymysten rinnakkain asettelu). 10. Piilottaa kenttien otsikot vierekkäisissä kysymyksissä, jolloin viereen asetetun kysymyksen vaihtoehtojen otsikot piiloutuvat (katso:?? kysymysten rinnakkain asettelu). Tehdyt muokkaukset hyväksytään tallenna painikkeesta.

26 Sivu Tarkistusasetukset (vain tekstikenttäkysymys) Tarkistusasetuksissa määritetään tekstikenttäkysymystyypeille rajoitteita. Rajoitteet koskevat syötettävää merkkimäärää, pakollisuutta, sekä numeerisia tietoja. Tarkistusasetuksissa voidaan: 1. Valita tiedon tarkistus aktiiviseksi, jolloin voidaan: a. määrittää tekstikenttiin vastaaminen pakolliseksi.

27 Sivu 24 b. Valita numeerinen kenttä käyttöön, jolloin vain lukuja voidaan syöttää tekstikenttään. c. rajoittaa väli jolta lukuarvoja voidaan syöttää ruksaamalla arvo väliltä kenttä ja määrittämällä ne arvot, joiden väliltä vastaus on annettava. d. Määrittää minimivastauksen pituus, jolloin määritetään se merkkimäärä, joka vastaajan on vähintään syötettävä tekstikenttään. Tehdyt muokkaukset hyväksytään tallenna painikkeesta.

28 Sivu KYSELYN JULKAISU 3.1 Sähköpostikysely Sähköpostikysely on yksi vastausten keruu tapa Webropol sovelluksessa. Sähköpostikyselyssä tallennetaan ensin kyselyn vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Tämän jälkeen vastaajille voidaan lähettää räätälöity viesti, jonka mukana jokainen saa oman henkilökohtaisen linkin kyselyyn. Sähköpostikysely on helpoin tapa suorittaa kysely, mikäli halutaan tunnistaa vastaajat ilman että heiltä kysytään yhteystietoja. Sähköpostikyselyn lähettäminen (ainoastaan vaiheet 1. ja 4., tai 3. ja 4. ovat pakollisia): 1. Lisätään vastaanottajat kyselyyn lisää vastaajia painikkeen takaa. 3.1 a. sähköpostiosoitteet kirjoitetaan allekkain ilman ylimääräisiä merkkejä, tai kopioidaan ulkopuolisesta tiedostosta (esimerkiksi excel) copy-paste menetelmällä. b. osoitteet voidaan ladata sovellukseen myös ASCII-tiedostona (excel, joka on tallennettu teksti-muodossa) selaamalla tiedosto omalta koneelta. c. sovellukseen voidaan ladata myös kyselystä tilattu tekstimuotoinen taustatietotaulukko (katso: taustatiedot), jossa on osoitteiden lisäksi tallennettu myös ennakkoon syötetyt vastaukset. d. voidaan estää samojen osoitteiden tallentuminen useampaan kertaan, mikäli kyselyyn tallennetaan myöhemmin lisää vastaajia. e. syötetyt taustatiedot saadaan siirrettyä suoraan perusraporttiin, jolloin ne ovat nähtävillä raportissa jo ennen varsinaisten vastausten kirjautumista. Osoitteiden syöttämisen jälkeen ne tallennetaan kyselyyn Tallenna painikkeesta. 2. Näytä vastaajat painikkeen takaa voidaan: a. nähdä kaikki kyselyyn siihen mennessä lisätyt vastaajat, sekä heille tallentuneet käyttäjätunnukset.

29 Sivu 26 b. nähdä kenelle viesti on lähtenyt (punainen merkki = viestiä ei lähetetty; vihreä merkki = viesti lähetetty). c. nähdä kuka on vastannut (punainen merkki = ei vastannut; vihreä merkki = vastannut). d. poistaa vastaaja (poistaa myös kyseisen henkilön kaikki vastaukset). e. avata tulostusnäkymä, jossa nähdään jokaisen vastaajan henkilökohtainen linkki, sekä käyttäjätunnus ja salasana Kopioi vastaajia painikkeen takaa voidaan: a. tuoda halutun kyselyn vastaajat näkyviin valitsemalla kysely listasta ja klikkaamalla nuolta oikealle. b. tuoda kaikkien kyselyiden vastaajat näkyviin klikkaamalla kaksoisnuolta oikealle. c. valita kaikki listatut osoitteet kopioitavaksi. d. valita vain tietyt osoitteet kopioitavaksi. Valintojen jälkeen valitut osoitteet kopioidaan kyselyyn klikkaamalla kopioi painiketta Lähetä sähköpostia painikkeen takaa tallennetuille vastaajille voidaan lähettää sähköpostia. Sovellus generoi jokaiselle vastaajalle henkilökohtaisen linkin automaattisesti sähköpostiviestin loppuun.

30 Sivu 27 Lähetys tapahtuu seuraavasti: a. Syötetään lähettäjän sähköpostiosoite. Tämän on se osoite, josta vastaajat näkevät kyselylinkin sisältävän viestin saapuvan. Kaikki paluuviestit, sekä vastaajien vastaa toiminnolla lähettämät viestit, tulevat tähän osoitteeseen. b. Vaihtoehtoisesti haetaan valmiiksi luotu viestipohja, jolloin kaikki kentät täyttyvät automaattisesti (katso: viestipohjat) c. Syötetään sähköpostin aihe. d. Kirjoitetaan lähetettävä sähköpostiviesti. Viestissä voidaan haluttaessa käyttää seuraavia koodeja linkin, käyttäjätunnuksen ja salasanan sijainnin määrittämiseen: i. #codelink (määrittää sähköpostilinkin sijainnin viestissä) ii. #codeuser (määrittää käyttäjätunnuksen sijainnin viestissä) iii. #codepass (määrittää salasanan sijainnin viestissä) e. Viestiin voidaan liittää automaattisia merkintöjä, kuten kyselyn nimi, jonkin mkysymyksen otsikko tai muu vastaava. 3.1 a. Valitaan ryhmä jolle viesti lähetetään: i. kaikille (viesti lähtee jokaiselle tallennetulle vastaajalle) ii. vain lähettämättömille (viesti lähtee kaikille, joille viestiä ei vielä ole lähetetty, kuten uusille tallennetuille vastaanottajille) iii. vain lähetetylle (viesti lähtee kaikille vastanneille) iv. vain vastaamattomille (viesti lähtee kaikille, jotka eivät vielä ole vastanneet kyselyyn)

31 Sivu 28 b. Valitaan vastaanottajat yksitellen siitä ryhmästä, joka yllä on valittu, tai valitaan kaikki ja poimitaan yksitellen pois ne, joille viestiä ei haluta lähettää. c. Valitaan viestin muoto. Tavallinen valitaan silloin, jos lähetettävään viestiin ei tehdä html-muokkauksia esimerkiksi abc-editorissa. Mikäli html-muokkauksia tehdään, valitaan viestin muodoksi html. d. Valitaan viestin sisältö. Henkilökohtainen linkki on oletuksena valittuna. Käyttäjätunnus ja salasana valitaan, mikäli vastaajien halutaan kirjautuvan kyselyyn Webropolin etusivun kautta. Kohdassa 4.d. mainittuja koodeja käyttämällä viestiin saadaan sisällytettyä sekä linkki, että tunnukset. Tyhjä viesti valitaan viestin muodoksi, jos vastaajille ei haluta lähettää linkkiä tai kirjautumistunnuksia ollenkaan, kuten esimerkiksi kiitosviestiä lähetettäessä. e. Valitaan SSL-suojaus käyttöön, mikäli tarpeellista. SSL-varmenteilla ilmoitetaan käyttäjille, että he asioivat oikean palvelimen ja toimijan kanssa. Lisää tietoa SSLsuojauksesta löydät internetistä. f. Valitaan linkin toimintatapa. Linkki suoraan lomakkeelle 3.1 annetaan olla valittuna, mikäli vastaajan halutaan ohjautuvan suoraan kyselylomakkeelle. Linkki välisivulle valitaan, mikäli käytetään tutkimusryhmää (katso: ryhmät) ja halutaan antaa vastaajalle itselleen mahdollisuus valita mihin ryhmän sisällä olevista kyselyistä hän vastaa. g. Valitaan viestin merkistö, mikäli viestissä käytetyt merkit sitä vaativat. jos esimerkiksi kirjoitetaan viesti kyrillisillä aakkosilla, tulee viestin merkistöksi valita Cyrillic (Windows). h. Viestiin voidaan liittää liitetiedosto ja, mikäli niin halutaan, mutta se tulee tehdä mahdollisen viestin esikatselun jälkeen.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Työmatkalaskurin käyttöohje

Työmatkalaskurin käyttöohje Työmatkalaskurin käyttöohje Hienoa, että olet ottanut askeleen kohti viisaampaa liikkumista ja päättänyt tutkia työpaikkanne liikkumista Työmatkalaskurin avulla. Työmatkalaskuri tuottaa työnantajalle tietoa

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Raportit löytyvät klikkaamalla ylänavigaatiopalkista Raportit. Raportit-sivu aukeaa automaattisesti Normaalien raporttien listaukseen.

Raportit löytyvät klikkaamalla ylänavigaatiopalkista Raportit. Raportit-sivu aukeaa automaattisesti Normaalien raporttien listaukseen. 1.1 Raportit Ohjelmistossa on mahdollisuus tarkastella jo luotuja tai luoda uusia raportteja riippuen käyttäjän tarpeista. Ideana on, että käyttäjän tarvitsee osata mahdollisimman vähän monimutkaisia koodeja

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot