KÄYTTÖOPAS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS

2 Sisältö 1. PERUSSANASTO Kysymystyypit Palvelun termit KYSELYN LUONTI Pikaopas Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko Valinta Monivalinta Avoin kysymys Asteikko Tekstikenttä Positio Monivalinta-asteikko Nelikenttä Kuvakysymys valinta Kuvakysmys monivalinta Webstyle mode Kyselyn asetukset Perustiedot välilehti Muut Asetukset välilehti Ulkoasun asetukset välilehti Lisäasetukset -välilehti Perusasetukset -välilehti Kysymyksen lisäasetukset Tarkistusasetukset (vain tekstikenttäkysymys) KYSELYN JULKAISU Sähköpostikysely JULKINEN KYSELY PERUSRAPORTTI Vastaajien listaus E-Raportti E-raportin muokkaaminen: Excel raportti Suodatus Tietojen suodattaminen: ASETUKSET Kirjautumissivu Tyylitiedostot Kyselypohjat IP- Rajoitukset Ajastimet... 41

3 6.6 Kuvatiedostot Viestipohjat Lähetä sähköpostia KÄYTTÄJÄTIEDOT Käyttäjänhallinta ERIKOISTOIMINNOT Kysymysten vierekkäin asettelu Kyselyiden yhdistäminen Tutkimusryhmät Taustatiedot Hyppykysymykset Dynaaminen sivutus Hälytysviestit Kyselyn arkistointi Anonyymikysely Kielikopiot... 61

4 Sivu 1 1. PERUSSANASTO 1.1 Kysymystyypit Otsikko Väliotsikon asettaminen lomakkeelle. Monivalinta Vastaaja voi valita yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja. Valinta Vastaaja voi valita yhden vastausvaihtoehdon. Avoin kysymys Lisää tyhjän tekstilaatikon, johon vastaaja voi kirjoittaa esim. avointa palautetta. Tekstilaatikkoon mahtuu n merkkiä. Asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa likertasteikon tyyppiset kysymykset. Jos asteikkokysymyksen vastausvaihtoehtojen sijoittelu on pystyssä, kysymystä voidaan käyttää ns. ranking-tyyppisenä kysymyksenä, jolloin voidaan valita vain yksi asteikon arvo kysymyksestä. Tekstikenttä Useamman avoimen tekstikentän kysymykset. Positio Sana-asteikko, jonka vähintään toisessa päässä on adjektiivi. Jos ominaisuudelle on käytettävissä kaksi vastakohtaista adjektiivia, ne sijoitetaan asteikon vastakkaisiin päihin. Mahdollistaa ns. vastaväitteiden asettamisen. Päivämäärä Lisää päivämäärän keräämisen kysymyslomakkeelle. Päivämäärän kerääminen voidaan laittaa automaattiseksi tai oletusarvoisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaksi päiväksi. Sivunvaihto Määrittää sivunvaihdon haluttuun kohtaan.

5 Sivu 2 Monivalinta- asteikko Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa Likert- asteikon tyyppiset kysymykset. Vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja. Nelikenttä Nelikenttäanalyysin avulla voitte arvioida helposti esim. toimintaanne, löytää siitä ongelmakohtia ja kehittää sitä kautta toimintaanne. Kuvakysymys- valinta Kuvakysymys valinta avulla voi lisätä painikkeeksi kuvan valinta tyyppisen kysymyksen tavoin Kuvakysymys- monivalinta Monivalinnalla voi lisätä monivalinta tyypin mukaisesti kysmyksen painikkeeksi kuvan. 1.2 Palvelun termit Anonyymikysely: Kyselyn vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastaajiin. Arkistointi: Arkistoituun kyselyyn ei voida vastaanottaa vastauksia. Kysely voidaan palauttaa arkistoidusta tilasta takaisin aktiiviseksi. Asetukset-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kyselyihin liittyvät lisätoiminnot. Avaa lukitus/ Lomake valmis: Ennen kun kyselyyn voidaan kerätä vastauksia, kysely tulee lukita Lomake valmis ikonista. Avaa lukitus ikonista kysely palautetaan muokkaustilaan. Muokkaustilaan palaaminen poistaa kyselyyn kertyneet vastaukset sekä kyselyyn linkitettävät kielikopiot. Dynaaminen sivutus: Dynaamisen sivutuksen avulla voidaan lomakkeelle tehdä monimutkaisempia ehtolausekkeita, joiden avulla kysymys- ja vastausvaihtoehtojen teksti muuttuu vastaajan aikaisempien vastausten

6 Sivu 3 perusteella. Dynaamisen sivutuksen toimintoja voidaan rakentaa ennen kuin lomake on valmis ja kysely lukittu. E-raportointi: E-Raportoinnin avulla voit tehdä julkisia raportteja, jotka voit linkittää esim. Internet-sivuillesi. Help-moodi: Help-moodi tarjoaa ohjeistusta Webropolin eri toiminnoista ja se aktivoidaan päälle ja pois päältä päävalikon oikean laidan päällä ja pois -painikkeiden avulla. Help-moodin ollessa päällä, toimintopainikkeiden kohdalle ilmestyy kysymysmerkki osoittamaan, että kyseisestä toiminnosta on ohjeistus saatavilla. Viemällä kursorin valitsemasi toiminnon päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Henkilökohtainen linkki: Henkilökohtaista linkkiä käytetään vain sähköpostikyselyissä. Henkilökohtaisen linkin avulla vastaaja voi vastata kyselyyn vain yhden kerran. Hyppykysymys: Toiminto, joka siirtää vastaajan yhdestä kysymyksestä tai kysymyksen vastausvaihtoehdosta etukäteen määritettyyn paikkaan kysymyslomakkeella. Julkinen linkki: Kysely asetetaan tilaan, jolloin tiedon kerääminen esim. omien Internet-sivujen kautta on mahdollista. Julkisen linkin avulla vastaajia ei pystytä tunnistamaan ja sama vastaaja voi vastata kyselyyn tarvittaessa useamman kerran. Kielikopiot: Kielikopio on pääkyselyyn liitettävä rinnakkaiskysely. Kielikopioiden avulla voidaan tehdä varsinaisen pääkyselyn alle kopioita, jolloin jokaisen kyselyn vastauksia voidaan tarkastella yhdessä tai erillisissä raporteissa. Kirjautumissivu: Webropol palvelulla luotava Internet-sivu, jonka kautta vastaajat pääsevät vastaamaan kyselyyn.

7 Sivu 4 Kyselyn asetukset: Kyselyn asetukset on paikka, josta määrität kaikki kysymyslomakkeen ulkoasuun vaikuttavat tekijät sekä lomakkeen toiminnot. Kysely: Muodostuu kysymykset sisältävästä lomakkeesta sekä eri vaihtoehdoista, joilla vastaukset lomakkeelle kerätään. Kyselypohja: Palvelun asetuksissa valmiiksi luotu pohja, jossa on määritelty kysymyslomakkeen visualiset asetukset. Kyselyt-valikko: Paikka päävalikossa, jossa voit luoda uusia ja muokata jo olemassa olevia kyselyitä. Käyttäjänhallinta: Käyttäjänhallinta sijaitsee päävalikon Käyttäjätiedot -kohdan alla. Käyttäjänhallinnasta voit esim. vaihtaa käyttäjätunnuksen ja salasanasi. Lomake: Sivu Internetissä, jonka avulla vastaukset kerätään kyselyyn. Perusraportti: Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Raportointityökalu: Webropolin erillinen raportointiosio, joka tarjoaa monipuoliset raportointivaihtoehdot. Raportointi-valikko: Paikka päävalikossa, jossa sijaitsevat kaikki kyselyidesi raportit. Ristiintaulukointi: Ristiintaulukoimalla tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä esittämällä yhden muuttujan frekvenssijakauma toisen muuttujan luokissa frekvensseinä ja/tai prosentteina. Sivunvaihto: Sivunvaihto on oma kysymystyyppinsä ja löytyy kysymysvalikosta. Suodatus: Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella.

8 Sivu 5 Sähköpostikysely: Sähköpostikyselyn avulla voit lähettää kutsun kyselyyn määrittämällesi kohderyhmälle. Tyylitiedosto: Kysymyslomakkeelle lisättävä visuaalinen elementti. Tyylitiedostojen avulla voidaan määrittää valituille kysymyksille tai kysymysten vastausvaihtoehdoille esim. haluttu tekstin väri tai taustaväri.

9 Sivu 6 2. KYSELYN LUONTI 2.1 Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on antaa lyhyt kuvaus siitä palvelustamme sekä näyttää, kuinka rakennat peruskyselyn ja lähetät sen sähköpostitse vastaanottajille. Kattavammin kyselyn luomista ja eri lähetysvaihtoehtoja on kuvattu tämän oppaan muissa luvuissa. Kyselyn luonti: 1. Valitse päävalikosta Kyselyt 2. Valitse Uusi kysely ja anna kyselylle haluamasi otsikko 3. Valitse kysymyslistan alta Lisää kysymys 4. Valitse kysymystyyppi Valinta a. Kirjoita kysymys Sukupuoli b. Kirjoita vaihtoehdot Nainen ja Mies kukin omalle rivilleen c. Paina Tallenna 5. Valitse kysymystyyppi Asteikko a. Kirjoita kysymys Arvioi b. Kirjoita asteikon arvot: 5,4,3,2,1 kukin omalle rivilleen c. Kirjoita arvioitavat asiat: Palvelu, Ystävällisyys ja Hinta-laatusuhde kukin omalle rivilleen d. Paina Tallenna

10 Sivu 7 6. Valitse kysymystyyppi Avoin kysymys a. Kirjoita kysymys: Avoin palaute 7. Paina Tallenna Kyselyn julkaisu: 1. Valitse kysymyslistan alapuolelta painike Lomake valmis 2. Valitse ylävalikosta Sähköpostikysely 3. Valitse Lisää vastaajia a. Lisää Kirjoita sähköpostiosoitteita yksi/rivi kohtaan vastaanottajien sähköpostiosoitteet kukin omalle rivilleen b. Paina Tallenna 4. Valitse Lähetä sähköpostia ja täytä tarvittavat tiedot a. Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite, sähköpostin aihe ja sähköpostin viesti b. Lähetetään Kaikille, viestin muoto Tavallinen c. Lähetä kutsu kyselyyn Lähetä -painikkeesta 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode) Otsikko 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata -editoreista. Kysymys lomakkeella:

11 Sivu Valinta 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: Monivalinta 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita vastausvaihtoehdot vaihtoehdot-kenttään allekkain kukin omalle rivilleen. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: ASTEIKKO

12 Sivu Avoin kysymys 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. 2. Vastaustilaa on n merkkiä. Kysymyksen luonti: Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: Asteikko 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Anna asteikon arvot allekkain omille riveilleen asteikon arvot - kenttään. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. Kysymys lomakkeella: 5.tekstejä voit muokata -editoreista.

13 Sivu Tekstikenttä 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Määritä haluamasi tekstikenttien otsikot sekä kuinka monta tekstikenttää jokaisella rivillä on. 3. Tekstejä voit muokata - editoreista. Kysymys lomakkeella: Positio Kysymyksen luonti: Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. 2. Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Kirjoita haluamasi adjektiiviparit Vastaukset vasen - ja Vastaukset oikea kenttiin. 5. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: 6. Tekstejä voit muokata - editoreista

14 Sivu Monivalinta-asteikko 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. Kysymyksen luonti: Kirjoita haluamasi asteikko Asteikon arvot -kenttään. 3. Rivinvaihto Enter-näppäimestä. 4. Anna asteikon vastaukset allekkain omille riveilleen arvioitavat asiat kenttään. 5. Rivinvaihto Enter-näppäimestä Kysymys lomakkeella: 6. Tekstejä voit muokata - editoreista

15 Sivu Nelikenttä 1. Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään. 3. Minimiarvo: Vaaka-akselin alhaisin arvo (esim. halpa) 3. Vaaka-akseli: Vaaka-akselin otsikko (esim. hinta) 4. Maksimiarvo: Vaaka-akselin suurin arvo (esim. kallis) 5. Minimiarvo: Pystyakselin alhaisin arvo (esim. heikko) 6. Pystyakseli: Pystyakselin otsikko (esim. laatu) 7. Maksimiarvo: Pystyakselin suurin arvo (esim. korkea) Kysymyksen luonti: Kysymys lomakkeella: Lisäohjeita: Nelikentän alapuolelle tuleva ohjekenttä 9. Väittämät: Lisää nelikentässä mitattavat asiat. 10. Tekstejä voit muokata - editoreista

16 Sivu Kuvakysymys valinta Kirjoita kysymys sille varattuun kenttään Klikkaa kirjoita vastausvaihtoehto tähän tekstiä, jotta voit lisätä vaihtoehdolle otsikon. 3. Voit valita haluamasi kuvat vaihtoehdolle klikkaamalla valitse kuvat tekstiä vaihtoehtojen muokkausnäkymässä Selaa koneelta haluamasi kuva ylempään ruutuun (kuva joka näkyy jos vastausvaihtoehto ei valittu). 5. Klikkaa näytä kuva, jonka jälkeen klikkaa tallenna kuva. 6. Selaa haluamasi kuva myös alempaan ruutuun (kuva joka näkyy jos vastausvaihtoehto valittu). 7. Huom! Tallenna muutoset käyttämällä vaihtoehtojen muokkausnäkymän oikeassa alareunassa näkyvää tallenna painiketta. 8. Toista edellä mainitut toiminnot myös lopuille vastausvaihtoehdoille Voit halutessasi käyttää tallenna liikennevaloiksi painiketta, jolloin kysymys tallentuu automaattisesti liikennevaloina (kuvia ei tällöin tarvitse erikseen hakea).

17 Sivu Kuvakysmys monivalinta Luodaan samalla tavalla, kuin kuvakysmysvalinta. 2.3 Webstyle mode Webstyle modea käytetään kysymyksen muokkaamiseen, sekä lisättäessä toimintoja kysymyksen vaihtoehtoihin. 1. Vaihtoehtojen järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla haluttu vaihtoehto haluttuun kohtaan 2. Voidaan lisätä, poistaa, tai kopioida vaihtoehtoja 3. Vaihtoehdon perään voidaan lisätä tekstikenttä omaa vastausta varten 4. Voidaan määrittää vaihtoehto oletuksena valituksi 5. Ensimmäinen vaihtoehto voidaan estää kirjautumasta vastaukseksi 6. Voidaan määrittää hyppy, jolloin vastaaja valittuaan kyseisen vaihtoehdon ohjautuu haluttuun kysymykseen (katso tarkemmin kohdasta hyppy kysymykset ) 7. Voidaan valita tyylitiedosto vaihtoehdon taustalle (katso tyylitiedostot). 8. Käytä aina vaihtoehtoja muokatessasi Muokkaa vaihtoehtoja näkymän Tallenna painiketta kun tallennat muutokset 9. Voidaan määrittää kysymyksen toimintatapa: vaakatasossa (vaihtoehdot vierekkäin), pystyssä (vaihtoehdot allekkain), alasvetovalikko (vaihtoehdot pudotusvalikkona) 10. Omaa vastausta varten määritettyjen tekstikenttien pituutta voidaan muuttaa (ei vaikuta vastausten merkkimäärään) Voidaan määrittää kuinka monta vaihtoehtoa riville tulee talletettaessa kysymys vaakatasossa. Käytetään esimerkiksi monivalinta kysymyksissä

18 Sivu Kyselyn asetukset Kyselyn asetuksissa määritetään koko kyselylomaketta koskevat asetukset sekä lisätoiminnot. Kyselyn asetukset ovat jaettu kuudelle välilehdelle: Perustiedot, Muut Asetukset, Ulkoasun asetukset, Lisäasetukset, Perusasetukset ja Skriptit Perustiedot -välilehti Voidaan tehdä seuraavaa: 1. muokata kyselyn tallennusnimeä 2. muokata kyselyn otsikkoa tai poistaa se kokonaan 3. valita kyselyn kieli (kaikki kyselyä koskevat oletustekstit näkyvät vastaajalle tällä kielellä) 4. valita vastaustapa sähköpostikyselyille: a. Kerran: vastaaja voi normaalisti vastata vain kerran samasta sähköpostilinkistä b. Muokkaa vanhaa: Vastaaja voi käyttää samaa linkkiä, josta hän on jo kerran vastannut, aikaisempien vastausten muokkaamiseen c. Historia: Vastaaja voi käyttää samaa linkkiä useampaan kertaan, jolloin aikaisemmat vastaukset siirtyvät historiatietoihin 5. valita E-learning käyttöön (maksullinen lisäominaisuus) 6. valita vastausten pisteytys käyttöön (maksullinen lisäominaisuus) 7. valita yhteenveto sivun vastaajalle (maksullinen lisäominaisuus) 8. valita näytettäväksi yhteenvetosivu, jolloin vastaaja saa yhteenvedon vastauksistaan vastattuaan kyselyyn 9. asettaa kaikki kysymykset pakolliseksi kerralla poistaa pakollisuus kaikista kysymyksistä

19 Sivu 16 Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta Muut Asetukset välilehti Voidaan tehdä seuraavaa: 1. Valita kyselyn sivutusvaihtoehto. Mikäli valitaan sivunvaihdot käyttöön, tai käytetään dynaamista sivutusta, tulee sivunvaihdot luoda erikseen (2.2) Määrittää vain eteenpäin liikkuminen mahdolliseksi lomakkeella. 3. Valita kirjautumissivu käyttöön (5.1), sekä määrittää kyselylomakkeelle ohjaava salasana. Kirjautumissivua käytettäessä kyselyn tulee olla julkinen. Vastaaja pääsee kyselyyn kirjautumissivuosoitteen kautta syöttämällä kyselylle mahdollisesti määritetyn salasanan. 4. Valita kysymysten automaattinen numerointi pois käytöstä. 5. Liittää yhteystietolomakkeen tutkimukseen. Yhteystietolomake muokataan halutunlaiseksi [Muokkaa] tekstiä klikkaamalla. Muokattaessa yhteystietolomaketta voidaan määrittää mitkä kentät halutaan näkyviin, sekä mitkä kentät ovat vastaajalle pakollisia vastata. Oletuskenttien tekstejä voidaan myös muokata, sekä lisätä yhteystietolomakkeen yläpuolelle tarkentava selite. Muokkaukset tallennetaan Tallenna painikkeesta. Muokkausten jälkeen yhteystietolomake on vielä valittava liitettäväksi tutkimukseen ja tallennettava sen jälkeen uudestaan, mikäli tätä ei tehty ennen muokkaustoimenpiteitä 6. Liittää lomakkeelle alkuselite. Alkuselite on ensin muokattava [muokkaa] tekstin takana sijaitsevassa editorissa, ja tallennettava, ennen kuin se voidaan liittää lomakkeelle. Alkuselite näkyy lomakkeella kyselyn otsikon alapuolella.

20 Sivu Liittää lomakkeelle loppuselite. Toimitaan kuten alkuselitteen kohdalla. Loppuselite näkyy lomakkeella ennen lähetä -painiketta. 8. Lähetä painikkeen jälkeinen teksti 9. Muokata kiitossivua. Editorissa muokattu kiitossivu on käytössä vain siinä kyselyssä jossa se luodaan. 10. Käyttää paluulinkkiä vastaajan ohjaamisen kyselyyn vastaamisen jälkeen ruksaamalla valintaruutu, sekä kopioimalla haluttu linkki sille varattuun kenttään. Linkkinä voidaan käyttää esimerkiksi web-osoitetta, toisen kyselyn julkista linkkiä, tai julkisen e-raportin linkkiä. 11. Ohjata vastaaja vastaamisen jälkeen toiseen kyselyyn. Ohjaamiseen käytetään toisen kyselyn ID-numeroa (voidaan käyttää myös sähköpostikyselyn ID-numeroa). 12. Valita satunnaismoodi päälle. Vastaajalle arvotaan haluttu määrä kysymyksiä kyselyn kaikista kysymyksistä. Toiminto on valittava käyttöön ennen kyselyn lukitsemista. 13. Rajoittaa vastaajien kokonaismäärä ruksaamalla valintaruutu, sekä syöttämällä haluttu lukema sille varattuun kenttään. Samalla voidaan muokata vastaajamäärä täynnä oletustekstiä. 14. Valita anonyymi toiminto päälle. Anonyymikyselylyissä vastaajien tietoja ei saada selville edes yhteystietolomakkeen avulla. Anonyymitoiminto on valittava käyttöön ennen kyselylomakkeen lukitsemista. 15. Estää useamman vastauksen kirjaaminen samalta koneelta julkisissa kyselyissä (internet selaimeen jää eväste vastaamisen jälkeen). Samalla voidaan määrittää päivämäärä jona eväste erääntyy. On huomioitava, että evästeet voidaan helposti poistaa selaimesta, jolloin vastaaminen jälleen onnistuu. 16. Määrittää kuinka monen kysymyksen tai sivun välein vastaaja voi keskeyttää vastaamisen. Vastaamisen keskeytymisen yhteydessä vastaaja saa sähköpostiinsa uuden linkin, sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua jatkamaan vastaamista. Aikaisemmat vastaukset säilyvät normaalisti. 17. Lisätä lomakkeen loppuun lähetyksen varmistuspainike. Tällöin lähetä painikkeen yläpuolella on erillinen valintaruutu, joka täytyy ruksata, ennen kuin vastausten lähettäminen on mahdollista. Toiminnolla estetään vastausten lähettäminen vahingossa. 18. Lisätä lomakkeelle peruuta painike (näkyy lomakkeen jokaisen sivun lopussa), jolloin vastaaja voi halutessaan tyhjentää syöttämänsä vastaukset näkyvissä olevalta sivulta. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta.

21 Sivu Ulkoasun asetukset välilehti Voidaan määrittää seuraavaa: 1. Muuttaa näkymän taustaväriä, jolloin lomakkeen ulkopuolella näkyvä alue muuttuu valitun väriseksi. Väri voidaan valita joko värikartasta, tai syöttämällä halutun värin koodi sille varattuun kenttään. 2. Muuttaa lomakkeen taustaväriä. Sama kuin yllä, mutta näkymän taustavärin sijaan muuttuu lomakkeen taustaväri. 3. Muuttaa tekstin väriä, jolloin lomakkeen kaikkien kysymysten tekstit muuttuvat valitun väriseksi. 4. Valita fontti, sekä fontin koko, jolloin lomakkeen kaikkien kysymysten fonttikoko muuttuu. 5. Liittää lomakkeelle yrityksen logo, tai mikä tahansa muu kuva. Logo voidaan valita pudotusvalikosta, mikäli kyseinen logo on sovellukseen kerran ladattu. Logon sijainti voidaan valita viereisestä pudotusvalikosta. Uusia kuvia voidaan ladata sovellukseen selaamalla haluttu kuva omalta koneelta ( selaa ), ja lataamalla kuva palvelimelle lataa painikkeesta. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta Lisäasetukset -välilehti Voidaan määrittää seuraavaa:

22 Sivu Valita automaattinen sähköpostiviesti lähteväksi vastaajalle hänen vastattuaan kyselyyn. Sähköpostiviestin viestipohja tulee olla valmiiksi luotuna, ennen kuin toimintoa voidaan hyödyntää (katso viestipohjat ). 2. Valita automaattinen viesti lähteväksi haluttuihin sähköpostiosoitteisiin aina kun kyselyyn saapuu vastaus. Sähköpostiosoitteet kirjoitetaan, tai kopioidaan, allekkain ilman ylimääräisiä merkkejä. Automaattiviestiin voidaan liittää linkki vastauslomakkeelle valitsemalla kohta: Liitä mukaan linkki vastauslomakkeelle. Linkki voidaan määrittää SSL-suojaatuksi kohdasta: SSL-suojattu linkki. 3. Valita etenemispalkin-, prosenttilaskurin-, sekä sivunumeroiden näkyvän lomakkeella. Etenemispalkin sijainniksi voidaan valita joko lomakkeen ylälaita, alalaita tai molemmat. 4. Muokata kyselyn oletustekstejä. Muokattu oletusteksti kirjoitetaan sille varattuun kenttää ja valitaan käytettäväksi oikealla näkyvästä valintalaatikosta. Oletustekstien alalaidasta voidaan päästä muokkaamaan myös keskeytys-sivua, mikäli kyseinen toiminto on valittu käyttöön (katso: kyselyn keskeytys ), sekä keskeytyssähköpostiviestien tekstejä. 5. Muokata automaattiviestien lähettäjän osoitetta kohdasta: Muokkaa kyselyn viestien lähettäjän osoitteita. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta

23 Sivu Perusasetukset -välilehti Voidaan määrittää seuraavaa: 1. Muuttaa selainikkunan kokoa, jolloin selainikkuna aukeaa halutun suuruiseksi kun vastaaja klikkaa kyselyyn johtavaa linkkiä. 2. Käyttää taustakuvaa näkymän taustalla. Kuva liitetään kuten kohdassa ulkoasun asetukset, 5. Samalla voidaan valita kuvan esittämistapa. 3. Käyttää taustakuvaa kyselylomakkeen taustalla. Kuva liitetään kuten kohdassa ulkoasun asetukset, 5. Samalla voidaan valita kuvan esittämistapa. 4. Valita kuvien käyttö normaalien valintapainikkeiden sijaan. Tekee valinta- ja monivalintakysymysten valintapainikkeista suurempia. 5. Määrittää kyselyn leveys. Oletuksena leveys on noin 720, joten kasvattamalla tätä lukua saadaan kyselylomaketta leveämmäksi ja taas pienentämällä lukua lomaketta saadaan kapeammaksi. 6. Valita kyselylomakkeen tasaus näkymässä joko keskelle, oikealle tai vasemmalle. 7. Valita kyselyn marginaalit, mikäli halutaan määrittää lomakkeen reunoille jäävä tyhjä tila. 8. Valita kyselylomakkeen reunojen muoto, joko pyöreäksi tai normaaliksi. Muutokset tallennetaan aina tallenna painikkeesta.

24 Sivu Kysymyksen lisäasetukset Kysymyksen lisäasetuksissa voidaan määrittää aktiivisena olevaa kysymystä koskevia lisätoimintoja. Osa kysymyksen lisäasetuksissa näkyvistä toiminnoista riippuu kysymyksen sijainnista kyselylomakkeella. Kysymyksen lisäasetuksissa voidaan: 1. Määrittää kysymykselle selite, joka täsmentää kysymyksen otsikkoa, tai antaa lisäohjeita vastaamiseen. 2. Valita selite näkyväksi joko ennen otsikkoa, tai otsikon jälkeen. 3. Määrittää kysymykseen sarakkeen otsikko. Kyseinen toiminto on erityisen hyödyllinen vierekkäin asetetuissa kysymyksissä, jolloin vain ensimmäisen kysymyksen otsikko ja selite ovat käytettävissä (katso: kysymysten rinnakkain asettelu). 4. Valita tyylitiedosto sarakkeen otsikon taustalle (katso: 8.2 tyylitiedostot).

25 Sivu Määrittää hyppytoiminto, joka ohjaa vastaajan haluttuun kysymykseen (katso: 8.5 hyppykysymykset). 6. Määrittää kysymys pakolliseksi vastata. 7. Valita kysymykseen kuva pudotusvalikosta, tai ladata koneelta uusi kuva listaan. 8. Valita tyylitiedosto koko kysymyksen taustalle. 9. Lisätä seuraava kysymys oikealle puolelle (seuraava kysymys täytyy olla valmiiksi luotuna, jotta kyseinen valinta on tehtävissä) (katso:?? kysymysten rinnakkain asettelu). 10. Piilottaa kenttien otsikot vierekkäisissä kysymyksissä, jolloin viereen asetetun kysymyksen vaihtoehtojen otsikot piiloutuvat (katso:?? kysymysten rinnakkain asettelu). Tehdyt muokkaukset hyväksytään tallenna painikkeesta.

26 Sivu Tarkistusasetukset (vain tekstikenttäkysymys) Tarkistusasetuksissa määritetään tekstikenttäkysymystyypeille rajoitteita. Rajoitteet koskevat syötettävää merkkimäärää, pakollisuutta, sekä numeerisia tietoja. Tarkistusasetuksissa voidaan: 1. Valita tiedon tarkistus aktiiviseksi, jolloin voidaan: a. määrittää tekstikenttiin vastaaminen pakolliseksi.

27 Sivu 24 b. Valita numeerinen kenttä käyttöön, jolloin vain lukuja voidaan syöttää tekstikenttään. c. rajoittaa väli jolta lukuarvoja voidaan syöttää ruksaamalla arvo väliltä kenttä ja määrittämällä ne arvot, joiden väliltä vastaus on annettava. d. Määrittää minimivastauksen pituus, jolloin määritetään se merkkimäärä, joka vastaajan on vähintään syötettävä tekstikenttään. Tehdyt muokkaukset hyväksytään tallenna painikkeesta.

28 Sivu KYSELYN JULKAISU 3.1 Sähköpostikysely Sähköpostikysely on yksi vastausten keruu tapa Webropol sovelluksessa. Sähköpostikyselyssä tallennetaan ensin kyselyn vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Tämän jälkeen vastaajille voidaan lähettää räätälöity viesti, jonka mukana jokainen saa oman henkilökohtaisen linkin kyselyyn. Sähköpostikysely on helpoin tapa suorittaa kysely, mikäli halutaan tunnistaa vastaajat ilman että heiltä kysytään yhteystietoja. Sähköpostikyselyn lähettäminen (ainoastaan vaiheet 1. ja 4., tai 3. ja 4. ovat pakollisia): 1. Lisätään vastaanottajat kyselyyn lisää vastaajia painikkeen takaa. 3.1 a. sähköpostiosoitteet kirjoitetaan allekkain ilman ylimääräisiä merkkejä, tai kopioidaan ulkopuolisesta tiedostosta (esimerkiksi excel) copy-paste menetelmällä. b. osoitteet voidaan ladata sovellukseen myös ASCII-tiedostona (excel, joka on tallennettu teksti-muodossa) selaamalla tiedosto omalta koneelta. c. sovellukseen voidaan ladata myös kyselystä tilattu tekstimuotoinen taustatietotaulukko (katso: taustatiedot), jossa on osoitteiden lisäksi tallennettu myös ennakkoon syötetyt vastaukset. d. voidaan estää samojen osoitteiden tallentuminen useampaan kertaan, mikäli kyselyyn tallennetaan myöhemmin lisää vastaajia. e. syötetyt taustatiedot saadaan siirrettyä suoraan perusraporttiin, jolloin ne ovat nähtävillä raportissa jo ennen varsinaisten vastausten kirjautumista. Osoitteiden syöttämisen jälkeen ne tallennetaan kyselyyn Tallenna painikkeesta. 2. Näytä vastaajat painikkeen takaa voidaan: a. nähdä kaikki kyselyyn siihen mennessä lisätyt vastaajat, sekä heille tallentuneet käyttäjätunnukset.

29 Sivu 26 b. nähdä kenelle viesti on lähtenyt (punainen merkki = viestiä ei lähetetty; vihreä merkki = viesti lähetetty). c. nähdä kuka on vastannut (punainen merkki = ei vastannut; vihreä merkki = vastannut). d. poistaa vastaaja (poistaa myös kyseisen henkilön kaikki vastaukset). e. avata tulostusnäkymä, jossa nähdään jokaisen vastaajan henkilökohtainen linkki, sekä käyttäjätunnus ja salasana Kopioi vastaajia painikkeen takaa voidaan: a. tuoda halutun kyselyn vastaajat näkyviin valitsemalla kysely listasta ja klikkaamalla nuolta oikealle. b. tuoda kaikkien kyselyiden vastaajat näkyviin klikkaamalla kaksoisnuolta oikealle. c. valita kaikki listatut osoitteet kopioitavaksi. d. valita vain tietyt osoitteet kopioitavaksi. Valintojen jälkeen valitut osoitteet kopioidaan kyselyyn klikkaamalla kopioi painiketta Lähetä sähköpostia painikkeen takaa tallennetuille vastaajille voidaan lähettää sähköpostia. Sovellus generoi jokaiselle vastaajalle henkilökohtaisen linkin automaattisesti sähköpostiviestin loppuun.

30 Sivu 27 Lähetys tapahtuu seuraavasti: a. Syötetään lähettäjän sähköpostiosoite. Tämän on se osoite, josta vastaajat näkevät kyselylinkin sisältävän viestin saapuvan. Kaikki paluuviestit, sekä vastaajien vastaa toiminnolla lähettämät viestit, tulevat tähän osoitteeseen. b. Vaihtoehtoisesti haetaan valmiiksi luotu viestipohja, jolloin kaikki kentät täyttyvät automaattisesti (katso: viestipohjat) c. Syötetään sähköpostin aihe. d. Kirjoitetaan lähetettävä sähköpostiviesti. Viestissä voidaan haluttaessa käyttää seuraavia koodeja linkin, käyttäjätunnuksen ja salasanan sijainnin määrittämiseen: i. #codelink (määrittää sähköpostilinkin sijainnin viestissä) ii. #codeuser (määrittää käyttäjätunnuksen sijainnin viestissä) iii. #codepass (määrittää salasanan sijainnin viestissä) e. Viestiin voidaan liittää automaattisia merkintöjä, kuten kyselyn nimi, jonkin mkysymyksen otsikko tai muu vastaava. 3.1 a. Valitaan ryhmä jolle viesti lähetetään: i. kaikille (viesti lähtee jokaiselle tallennetulle vastaajalle) ii. vain lähettämättömille (viesti lähtee kaikille, joille viestiä ei vielä ole lähetetty, kuten uusille tallennetuille vastaanottajille) iii. vain lähetetylle (viesti lähtee kaikille vastanneille) iv. vain vastaamattomille (viesti lähtee kaikille, jotka eivät vielä ole vastanneet kyselyyn)

31 Sivu 28 b. Valitaan vastaanottajat yksitellen siitä ryhmästä, joka yllä on valittu, tai valitaan kaikki ja poimitaan yksitellen pois ne, joille viestiä ei haluta lähettää. c. Valitaan viestin muoto. Tavallinen valitaan silloin, jos lähetettävään viestiin ei tehdä html-muokkauksia esimerkiksi abc-editorissa. Mikäli html-muokkauksia tehdään, valitaan viestin muodoksi html. d. Valitaan viestin sisältö. Henkilökohtainen linkki on oletuksena valittuna. Käyttäjätunnus ja salasana valitaan, mikäli vastaajien halutaan kirjautuvan kyselyyn Webropolin etusivun kautta. Kohdassa 4.d. mainittuja koodeja käyttämällä viestiin saadaan sisällytettyä sekä linkki, että tunnukset. Tyhjä viesti valitaan viestin muodoksi, jos vastaajille ei haluta lähettää linkkiä tai kirjautumistunnuksia ollenkaan, kuten esimerkiksi kiitosviestiä lähetettäessä. e. Valitaan SSL-suojaus käyttöön, mikäli tarpeellista. SSL-varmenteilla ilmoitetaan käyttäjille, että he asioivat oikean palvelimen ja toimijan kanssa. Lisää tietoa SSLsuojauksesta löydät internetistä. f. Valitaan linkin toimintatapa. Linkki suoraan lomakkeelle 3.1 annetaan olla valittuna, mikäli vastaajan halutaan ohjautuvan suoraan kyselylomakkeelle. Linkki välisivulle valitaan, mikäli käytetään tutkimusryhmää (katso: ryhmät) ja halutaan antaa vastaajalle itselleen mahdollisuus valita mihin ryhmän sisällä olevista kyselyistä hän vastaa. g. Valitaan viestin merkistö, mikäli viestissä käytetyt merkit sitä vaativat. jos esimerkiksi kirjoitetaan viesti kyrillisillä aakkosilla, tulee viestin merkistöksi valita Cyrillic (Windows). h. Viestiin voidaan liittää liitetiedosto ja, mikäli niin halutaan, mutta se tulee tehdä mahdollisen viestin esikatselun jälkeen.

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA KYSELYN LUONTI KYSELYN LUONTI Valitse kohta LUO KYSELY Seuraavaksi nimetään kysely ( nimi voidaan muuttaa myöhemmin ) KYSELYN SUUNNITTELUNÄKYMÄ ERI KYSYMYSTYYPIT VALINTA MONIVALINTA VAPAA TEKSTI ASTEIKKO

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Paina vihreää ok painiketta. Seuraavaksi paina kyllä ( haluatteko julkaista kyselyn? ). Mikäli haluatte korjata

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Koulutuksen arviointijärjestelmä

Koulutuksen arviointijärjestelmä Mikä muuttui 16.9.2013? Koulutuksen arviointijärjestelmä INKAn perusnäkymät ja toiminnot Pääkäyttäjän ohje Ammatillinen koulutus SISÄLLYS I Kirjautuminen... 3 II Kyselyt näkymä... 4 III Uusi kysely / muokkaus-näkymä...

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito Kanakoirakerho - websivujen ylläpito 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kirjautuminen... 1 2.1 Ylläpitovalikko... 2 3 Käyttäjien hallinta... 3 4 Sisällön muokkaaminen... 4 4.1 Editorin käyttäminen...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Outlook-synkronointi 08Q4

Outlook-synkronointi 08Q4 Outlook-synkronointi 08Q4 (MelbaFresh_Outlook_08Q4.odt) melbamail@melbagroup.fi Sisällysluettelo MelbaFresh ja Outlook -synkronointi...1 Kuvaus...1 MelbaFresh Outlook:...1 Outlook MelbaFresh :...2 Ohjeet

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Käyttöopas

WEBROPOL 2.0 Käyttöopas Päivitetty 3.7.2012 WEBROPOL 2.0 Käyttöopas CONTENTS 2. Perussanasto... 4 2.1. Kysymystyypit... 4 2.2. Palvelun termit... 5 2.3. Kyselyn termit... 5 2.4. Raportoinnin termit... 7 2.5. MyWebropol termit...

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY 15.11.2017 ALS Online-palveluun kirjautuminen Henkilökohtaiset ALS Online-tunnukset saat käyttöösi täyttämällä kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen tai ottamalla

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

3.0 manuaali (päivitetty )

3.0 manuaali (päivitetty ) 3.0 manuaali (päivitetty 19.5.2017) Sisällysluettelo Kirjautuminen Webropoliin 4 Kyselyt-näkymä 6 Luo uusi kysely 8 Kyselyn tyyppi 9 Muokkaa 11 Kyselyn rakenteen muokkaus 12 Kysymyksen lisäys 13 Kysymystyypit

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot