Excel-pohjaisen. nollamaksuohjelma. Marko Niiranen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Excel-pohjaisen. nollamaksuohjelma. Marko Niiranen"

Transkriptio

1 Marko Niiranen Excel-pohjaisen velkajärjestelytyökalun käyttöohje nollamaksuohjelma Copyright Marko Niiranen Palautetta voi lähettää tekijälle sähköpostitse osoitteella "marko piste niiranen ät netti piste fi"

2 Sisällys 1 Johdanto Velkajärjestelyasian yksilöinti (sivu 1) Perhesuhteet (sivu 1) Ulosottoa koskevat määräykset (sivu 1) Omaisuus, jota ei myydä (sivu 2) Rahaksimuutettava omaisuus (sivu 2) Maksuvara (sivut 3 4) Maksuvara lasketaan velkajärjestelyhakemukseen Vuodenvaihteen muutokset Maksuohjelman alkaminen ja kesto Maksuvarajaksot Maksuvaraa koskevat lisäselvitykset Toimenpiteet maksukyvyn parantamiseksi Maksuohjelman muut osat (sivu 5) Maksamista koskevat määräykset ja muut määräykset Yhteenveto tavallisista veloista (sivu 6) Velkajärjestelyhakemuksesta siirtyvät tiedot Maksuyhteystiedot Etuoikeutetut velat (sivu 7) Laskennalliset jako-osuudet (sivu 7 tai 8) Viime- ja parempisijaiset velat Velkojen vanhentuminen Yhteisvastuulliset tavalliset velat Lisäsuoritusmääräykset (sivu 8 tai 9) Osoitteisto Tulosta Käräjäoikeuden tietojärjestelmä Ehdotuksen korjaaminen/muuttaminen Erillinen saate Maininta, että uusi ehdotus Diaarinumero Ohjelman alkamishetki Muutokset maksuvarassa tai ohjelman alkamisessa ja päättymisessä Menettelyajan kertymä Muutokset veloissa Mahdolliset muut muutokset Tulostus Käräjäoikeuden tietojärjestelmä

3 1 Johdanto Yleinen työkalua koskeva käyttöohje on erikseen eli tämä ohje koskee vain maksuohjelmia, joissa maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu. 2 Velkajärjestelyasian yksilöinti (sivu 1) Avaa Ohjelma-taulukko. Pohja antaa laatimispäiväksi automaattisesti kuluvan päivän. Velallisen henkilö- ja yhteystiedot siirtyvät automaattisesti Hakemus-taulukosta. Jos tiedot ovat muuttuneet, suositeltavinta on tehdä muutokset Hakemus-taulukkoon, jotta tiedot päivittyvät muuallakin oikein. Kirjoita asiaa käsittelevän tuomioistuimen nimi. 3 Perhesuhteet (sivu 1) Tiedot velallisen perhesuhteesta sekä puolison ja lasten tiedoista siirtyvät Ohjelma-taulukkoon Hakemus-taulukosta. Jos tiedot ovat muuttuneet, suositeltavinta on tehdä muutokset Hakemus-taulukkoon, jotta tiedot päivittyvät erityisesti maksuvaralaskelmaan oikein. 4 Ulosottoa koskevat määräykset (sivu 1) Ohjelma-taulukossa on valmiina määräysmalli, joka soveltuu yleensä kaikkiin tilanteisiin riippumatta siitä, aloitetaanko velkajärjestely samaan aikaan vai eri aikaan maksuohjelman vahvistamisen kanssa. Siten määräyksiä ei ole yleensä tarve muuttaa. Velallisen tilinumeron voi halutessa lisätä valmiiksi ulosotosta palautettavia varoja varten, mutta tieto ei ole välttämätön. 5 Omaisuus, jota ei myydä (sivu 2) Tarkista velkajärjestelyhakemuksesta, onko velallisella omaisuutta. Jos velkajärjestelyhakemuksessa ei ole ilmoitettu mitään omaisuutta, rastita kohta Ei erikseen yksilöitävää varallisuutta Ohjelma-taulukon toisen sivun alkuun. Jos velallisella on omaisuutta, on päätettävä, että määrätäänkö se myytäväksi vai voiko velallinen säilyttää sen. Jos velallinen voi säilyttää velkajärjestelyhakemuksessa ilmoitetun omaisuuden, rastita kohta Omaisuuden erittely ja perustelut, miksi sitä ei muuteta rahaksi: Kirjoita lisäksi perustelut, miksi omaisuutta ei määrätä myytäväksi. Taulukon sivussa on sinisellä tekstillä malleja, joita voi hyödyntää perustelujen kirjoittamisessa. 6 Rahaksimuutettava omaisuus (sivu 2) Koska tämä ohje koskee niin sanottuja nollaohjelmia, velallisella ei ole maksuvaraa, joten ei myöskään muodostu menettelyajan kertymää. Vastaavasti tämä ohje koskee tilanteita, joissa ei ole rahaksimuutettavaa omaisuutta. Siten Ohjelma-taulukon toiselle sivulle ei tarvitse tehdä muita muutoksia

4 7 Maksuvara (sivut 3 4) 7.1 Maksuvara lasketaan velkajärjestelyhakemukseen Maksuvaralaskelma on maksuohjelmassa sama kuin velkajärjestelyhakemuksessa, joten maksuvara lasketaan ja tulostetaan Hakemus-taulukossa. 7.2 Vuodenvaihteen muutokset Vuodenvaihteessa on muistettava tarkistaa, onko osa tuloista ja menoista muuttunut tai muuttumassa. Osa tiedoista eli alla olevassa kuvassa näkyvät tiedot siirtyvät maksuvaralaskelmaan automaattisesti Aloitus-taulukosta. Jos uusi pohja on jo käytettävissä, voit kopioida Aloitustaulukossa olevat tiedot uudesta pohjasta vanhaan, mutta muutoin voit syöttää muuttuneet tiedot myös yksitellen. Tarkista myös muut tulo- ja menotiedot maksuvaralaskelmassa, onko niihin tullut esimerkiksi indeksikorotuksista tai -vähennyksistä johtuvia muutoksia. 7.3 Maksuohjelman alkaminen ja kesto Maksuohjelman alkamis- ja päättymispäivä sekä niistä laskettu maksuohjelman kesto siirtyvät maksuohjelmaan Hakemus-taulukon maksuvaralaskelmasta. Mieti ensin sopiva alkamispäivä. Jos velkajärjestelyasia tulee todennäköisesti olemaan riidaton, maksuohjelman voi laittaa alkamaan noin kahden kuukauden kuluttua hakemuksen lähettämisestä. Jos asiasta tulee hyvin todennäköisesti riitainen, kannattanee varata aikaa esimerkiksi kolme kuukautta. Syötä alkamispäivä eli halutun kuukauden ensimmäinen päivä maksuvaralaskelman loppuun. Kun kyseessä on nollaohjelma, maksuohjelman kesto on yleensä viisi vuotta eli joudut itse laskemaan, minkä kuukauden loppuun mennessä on kulunut viisi vuotta ja syötä sen kuukauden viimeinen päivä maksuvaralaskelman loppuun: - 4 -

5 M15 Elatusapu M16 Tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot 44,55 M17 Lapsen tapaamisoikeuskustannukset M18 KAIKKI EDELLÄ MAINITUT MENOT YHTEENSÄ /KK 1077, ,22 MAKSUVARA, alkaen ja päättyen: ,64 Tämän jälkeen voit halutessa käydä tarkistamassa Ohjelma-taulukon viidennen sivun alusta, että maksuohjelma kesto tuli oikein: MAKSUOHJELMAN KESTO Vakuusvelkojen maksuohjelman alkaa ja päättyy eli kk Tavallisten velkojen maksuohjelma alkaa ja päättyy eli 60 kk 7.4 Maksuvarajaksot Jos maksuohjelman keston aikana ei ole odotettavissa muutoksia, maksuvaralaskelmalle ei tarvitse tehdä muuta. Kuitenkin yleensä on tiedossa olevia muutoksia, jotka tulee huomioida maksuvarassa. Maksuvaralaskelmaan voi syöttää kymmenen eri maksuvarajaksoa liikkumalla nuolinäppäimillä oikealle. Kun annat maksuvarajakson alkamis- ja päättymispäivän, taulukko laskee seuraavan jakson alkamispäivän. Huom.! Muista tarkistaa, kuin monta päivää on aina kunkin maksuvarajakson päättymiskuukaudessa (28, 29,30 vai 31) eli tarkista, että seuraavan jakson alkamispäivä on 1. päivä. Taulukko siirtää antamasi tiedot seuraavaan maksuvarajaksoon. Kun muokkaat seuraavan maksuvarajakson lukuja, ole tarkkana, että varsinkin henkilökohtaiset menot tulevat oikein, koska maksuvaralaskennassa on niin monta eri vaihtoehtoa, ettei kaikkia ole voitu ottaa huomioon. Kunkin maksuvarajakson yläosaan voit lyhyesti kirjoittaa, mikä tälle jaksolle muuttui verrattuna edelliseen: MAKSUVARA (2. jakso), muutoksen syy: Veronalaiset ansiotulot Hakija Puoliso T1 Ansiotulot pää- ja sivutoimesta sivu 4 A Syötä maksuohjelman keston päättymishetki viimeisen maksuvarajakson päättymispäivään. Joudut itse siis laskemaan päättymispäivän sen mukaan, miten pitkää maksuohjelman kestoa ehdotetaan. Tämän jälkeen voit halutessa käydä tarkistamassa Ohjelma-taulukon viidennen sivun alusta, että maksuohjelma kesto tuli oikein. 7.5 Maksuvaraa koskevat lisäselvitykset Maksuvaraa koskevat lisäselvitykset ja tiedossa oleva muutokset siirtyvät Ohjelma-taulukon kolmannelle sivulle Hakemus-taulukon maksuvaralaskelmasta, joten tarvittavat muutokset on myös tehtävä Hakemus-taulukon viidennellä sivulla. Hakemuksesta siirtynyttä tekstiä ei voi muokata Ohjelma-taulukossa (mutta voit poistaa kaavan ja kopioida tekstiä soveltuvin osin, mutta helpompaa on muokata sitä Hakemus-taulukossa)

6 7.6 Toimenpiteet maksukyvyn parantamiseksi Mieti, onko toimenpiteitä, joihin velallisen tulee ryhtyä maksukykynsä parantamiseksi. Jos on, kirjaa niitä koskevan määräykset Ohjelma-taulukon kolmannen sivun loppuun. Muutoin kohdan voi jättää tyhjäksi. 8 Maksuohjelman muut osat (sivu 5) Varsinainen Ohjelma-taulukko on lyhyt eli muut tiedot, kuten velat ja lisäsuoritusmääräykset ovat erillisissä taulukoissa, jotka liitetään maksuohjelmaan. Ohjelma-taulukon viidennellä sivulla sinun on yksilöitävä, mitä tietoja maksuohjelmassa on ja millä sivuilla: Oletuksena on siis nollamaksuohjelma, joten ohjelmaan ei tule vakuusvelkoja eikä omistusasuntoa koskevia sivuja. Tavallisten velkojen yhteenveto voi olla oletusarvoisesti sivulla 6 Jos ohjelmassa on parempisijaisia velkoja, jäte ne oletusarvoisesti sivulle 7. Jos ei ole parempisijaisia velkoja, poista numero 7, jolloin alla olevat sivunumerot muuttuvat vastaavasti sekä muissa taulukoissa olevat sivunumerot muuttuvat Kun on kyseessä nollamaksuohjelma, poista sivunumerot kohdista Muiden kuin parempisijaisten tavallisten velkojen kertymä maksuvarasta ilmenee sivulta: sekä Muiden kuin parempisijaisten tavallisten velkojen maksuaikataulu on sivulla: Päätä, onko velallisella tuloihin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus vai ei. Oletusarvoisesti pohjassa velallisella on lisäsuoritusvelvollisuus. Jos tuloihin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi, poista sitä koskeva rasti ja sivunumero. Tällöin sivunumero vaihtuu automaattisesti toiseen kohtaan, mutta rasti sinun tulee syöttää itse. Maksuohjelman viimeksi sivuksi tulee osoitteisto, jonka sivunumero muuttuu yllä mainittujen muutosten mukaisesti. Nollamaksuohjelmassa, jos ei ole parempisijaisia velkoja ja tulojen nousuun perustuva maksuvelvollisuus on poistettu, sivunumerointi näyttää seuraavalta: - 6 -

7 VELAT, NIIDEN JÄRJESTELY JA MAKSUAIKATAULU Vakuusvelat, vakuusvelkaosuudet, velkajärjestely sisältö ja maksuaikataulu ovat liitteessä: Tavallisten velkojen vähimmäiskertymälaskelma on liitteessä: Tavalliset velat, velkojat, asianhoitajat ja maksutiedot ilmenevät sivulta: 6 Ennen muita tavallisia velkoja maksettavat parempisijaiset velat ilmenevät sivulta: Muiden kuin parempisijaisten tavallisten velkojen jako-osuudet ilmenevät sivulta: 7 Muiden kuin parempisijaisten tavallisten velkojen kertymä maksuvarasta ilmenee sivulta: Muiden kuin parempisijaisten tavallisten velkojen maksuaikataulu on sivulla: Omaisuuden myynnistä saatavien varojen tilittäminen ilmenee liitteestä: LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS Velallinen ei ole velvollinen suorittamaan velkojaan lisää maksuohjelman aikana saamistaan tuloista, mutta X on velvollinen maksamaan saamistaan kertaluonteisista suorituksista niin kuin sivulla 8 määrätään Velallinen on velvollinen maksamaan velkojaan lisää niin kuin sivulla määrätään VELKOJEN MAKSUTAPAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Velallisen tulot ovat pienemmät kuin menot, eikä ole myytävää omaisuutta, joten toistaiseksi veloille ei kerry suorituksia. Maksuvelvollisuutta voi muodostua maksuohjelman aikana niin kuin lisäsuoritusvelvollisuudesta erikseen määrätään MUUT MÄÄRÄYKSET ja/tai SELVITYKSET Päivitetty velkojien yhteystietoluettelo on maksuohjelman sivuna numero Maksamista koskevat määräykset ja muut määräykset Koska nollamaksuohjelmassa ei tule maksettavaa, Ohjelma-taulukon viidennen sivun lopussa olevat vakiomääräykset kannattaa poistaa. Tilalle ei ole välttämätöntä kirjoittaa mitään, mutta velallista varten voi selvyyden vuoksi laittaa esimerkiksi taulukon sivussa sinisellä tekstillä olevan mallin. Sivun lopussa on tilaa mahdollisille muille määräyksille tai selvityksille, jonne voi tarvittaessa kirjoittaa esimerkiksi: mitkä velat ovat viimesijaisia miksi tuloihin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus on poistettu tai ei ole poistettu miten yhteisvastuulliset tavalliset velat on ositettu. Taulukon sivussa sinisellä tekstillä on valmiita malleja. 9 Yhteenveto tavallisista veloista (sivu 6) 9.1 Velkajärjestelyhakemuksesta siirtyvät tiedot Tiedot tavallisista veloista siirtyvät velkajärjestelyhakemuksen C-taulukosta Cvelat-taulukkoon. Tarkista, että siirtyneet tiedot näyttäisivät olevan oikein. Mahdolliset korjaukset on suositeltavaa tehdä hakemuksen C-taulukossa, jotta tiedot ovat oikein myös velkajärjestelyhakemuksessa. Velkojen vanhentumisaika siirtyy hakemukseen kirjatuista tiedoista kuitenkin niin, että velkajärjestelylain mukaisesti maksuohjelmassa huomioitava vanhentumisaika on aina kuukauden viimeinen päivä (pohja laskee muuttaa päivän automaattisesti)

8 Mahdollisia parempisijaisia, viimesijaisia tai vanhentuvia velkoja ei poisteta tästä taulukosta, vaan niitä koskevat muutokset tehdään vasta seuraaviin taulukkoihin. 9.2 Maksuyhteystiedot Syötä velkojien ilmoittamat tilinumerot ja viitenumerot Cvelat -taulukkoon. 10 Etuoikeutetut velat (sivu 7) Mieti, onko maksuohjelmassa velkoja, jotka tulisi asettaa parempisijaisiksi. Jos ei ole, Etutaulukkoa ei tarvitse täyttää eikä tulostaa. Jos kuitenkin on parempisijaisia velkoja, ne syötetään manuaalisesti Etu-taulukkoon. Kirjoita parempisijaiseksi asetettavan velan C-numero ja velasta parempisijaisena huomioitava määrä. Jos velka on kokonaisuudessaan parempisijaista, voit myös tehdä kaavaviittauksen Cvelattaulukkoon, jolloin sinun ei tarvitse erikseen päivittää velan määrää, jos se muuttuu myöhemmin. Kirjoita lyhyet perustelut velan parempisijaisuudelle. Voit käyttää hyväksi pohjassa olevia mallitekstejä. Seuraavaksi sinun tulee itse muuttaa Jako(kaikki)-taulukossa parempisijaisen velan määrä. Jos velka on kokonaisuudessaan parempisijaista, voit poistaa velan määrän kokonaan ja halutessasi voit kirjoittaa velkojan nimen kohdalle esimerkiksi (parempisijainen velka). Jos velka huomioitiin vain osittain parempisijaisena, vähennä velan saldoa vastaavasti Jako(kaikki)- taulukossa. Voit myös tehdä kaavan, jolla vähennät Cvelat-taulukossa olevasta velan määrästä Etu-taulukossa huomioidun määrän. 11 Laskennalliset jako-osuudet (sivu 7 tai 8) Tiedot Jako(kaikki)-taulukkoon siirtyvät Cvelat-taulukosta sekä maksuvaralaskelmasta. Jos parempisijaisia velkoja ei ole, sivun numero on 7, muutoin 8. Kun kyseessä on nolla-maksuohjelma, seuraavia eli Jako(ei vähäisiä)-taulukkoa eikä Aikataulutaulukkoa tarvita Viime- ja parempisijaiset velat Muiden kuin parempisijaisten ja viimesijaisten velkojen jako-osuudet lasketaan Jako(kaikki)- taulukossa. Jos veloissa oli parempisijaisia, muuta velan määrää edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Jos veloissa on viimesijaisia velkoja, poista velan määrän kokonaan Jako(kaikki)-taulukossa ja halutessasi voit kirjoittaa velkojan nimen kohdalle esimerkiksi (viimesijainen velka) - 8 -

9 11.2 Velkojen vanhentuminen Velkojen vanhentumisajat eivät siirry automaattisesti, vaan joudut syöttämään kunkin velan vanhentumisajankohdat itse Jako(kaikki)-taulukossa kohtaan "ja päättyy". Syötä ensimmäisenä vanhentuvan velan päättymisajankohta. Taulukko siirtää sen jälkeen maksuohjelman päättymispäivän seuraavaan sarakkeeseen. Poista sen jälkeen kyseisen velan prosenttiluku sarakkeesta "%-osa nolla, jos vanhentuu". Tällöin velka ei tule enää mukaan seuraavaan jaksoon. Toista sama seuraavana vanhentuvalle velalle jne. Jos vanhentumisaikoja on paljon, kannattaa yhdistää lähekkäin olevia vanhentumisaikoja esimerkiksi kunkin kalenterivuoden loppuun ja laittaa siitä erillinen mainita maksuohjelman sivulle 5 muihin selvityksiin Yhteisvastuulliset tavalliset velat Osita mahdolliset kanssahakijoiden yhteisvastuulliset velat Ositus-taulukossa, jonne siirtyy osa tarpeellisista tiedoista valmiiksi. Sen jälkeen syötä ositettu velan määrä Jako(kaikki)- taulukkoon (ei siis Cvelat-taulukkoon) 12 Lisäsuoritusmääräykset (sivu 8 tai 9) Lisäsuoritusvelvollisuuden vuosittainen raja-arvo siirtyy Lisäsuoritukset-taulukkoon Aloitustaulukosta. Pohjassa ovat valmiina määräykset kaikki mahdollisia tilanteita varten sekä huomioitu myös vähäiset jako-osuudet. Määräyksiä voi tarvittaessa muokata. Jos parempisijaisia velkoja ei ole, sivun numero on 8, muutoin Osoitteisto Osoitteiston sivunumero on todennäköisesti hakemuksen laatimisen jäljiltä, joten muuta sivunumero maksuohjelmaa vastaavaksi. 14 Tulosta Tulosta maksuohjelma pdf-tiedostoksi seuraavassa järjestyksessä (eli liitä seuraava tulostus aina edellisen loppuun): Ohjelma-taulukosta sivut 1-3 Hakemus-taulukosta maksuvara. Jos on vain yksi maksuvarajakso, tulosta sivu 4. Jos maksuvarajaksoja on useampia, sinun täytyy ensin valita eli maalata tulostettavat jaksot ja valita tulostusvaiheessa Tulosta valinta. Ohjelma-taulukosta sivu 4 (eli tulostussivuna 4, vaikka sivun numero on 5) Tarkista, mahtuvatko kaikki velat Cvelat-taulukossa ensimmäiselle sivulle eli korkeintaan 30 velkaa. Jos mahtuvat, tulosta Cvelat-taulukko eli sivu 6. Jos velkoja on enemmän, valitse eli maalaa ensin tulostettava alue ja aseta se tulostusalueeksi tai tulosta valinta. Jos on parempisijaisia velkoja, tulosta Etu-taulukko eli sivu 7-9 -

10 Tarkista, mahtuvatko kaikki velat ja kaikki maksuvara- ja vanhentumisjaksot Jako(kaikki)- taulukossa ensimmäiselle sivulle. Jos mahtuvat, tulosta Jako(kaikki)-taulukko eli sivu 7 tai 8. Jos velkoja tai jaksoja on muillakin sivuilla, valitse eli maalaa ensin tulostettava alue ja aseta se tulostusalueeksi tai tulosta valinta. Jos velallisella on myös tuloihin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus, tulosta koko Lisäsuoritukset-taulukko. Jos tulojen nousuun perustuva lisäsuoritusvelvollisuus on poistettu, tulosta vain jälkimmäinen sivu eli tulostussivu 2. Tarkista, mahtuvatko Osoite-taulukossa velkojien osoitteet yhdelle sivulle. Taulukon sivussa lukee sinisellä tekstillä, missä ensimmäinen sivu loppuu. Jos kaikki velat mahtuvat yhdelle sivulle, tulosta Osoite-taulukko. Jos velkoja on enemmän, valitse eli maalaa ensin tulostettava alue ja aseta se tulostusalueeksi tai tulosta valinta. Jos oli ositettavia velkoja, tulosta Ositus-taulukko. Vaihda tulostetun pdf-tiedoston nimeksi esimerkiksi Ehdotus maksuohjelmaksi.pdf 15 Käräjäoikeuden tietojärjestelmä Käräjäoikeuden tietojärjestelmää varten voit myös tulostaa Tuomas-taulukon, koska se helpottaa käräjäsihteerien työtä. 16 Ehdotuksen korjaaminen/muuttaminen Jos käräjäoikeus palauttaa maksuohjelmaehdotuksen muutettavaksi, huomioi ainakin seuraavat seikat: 16.1 Erillinen saate Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmassa erillinen vapaamuotoinen saate, jossa kerrot, mitä muutoksia uuteen ehdotukseen on tehty verrattuna edelliseen ehdotukseen Maininta, että uusi ehdotus Vaihda Ohjelma-taulukon alussa rastin paikka ilmaisemaan, että kyseessä on uudelleen valmisteltu ehdotus Diaarinumero Syötä asian diaarinumero Ohjelma-taulukon alkuun. Jos käräjäoikeuden osasto ei ollut aikaisemmin tiedossa tai se on muuttunut, kirjaa/korjaa se ehdotukseen Ohjelman alkamishetki Mieti, onko käsittelyn viivästymisen vuoksi syytä siirtää ohjelman alkamista myöhemmäksi. Kun kyseessä on nollamaksuohjelma, se voitaneen aloittaa myös takautuvasti, jos menettely sopii käräjäoikeudelle

11 16.5 Muutokset maksuvarassa tai ohjelman alkamisessa ja päättymisessä Jos tuloihin, menoihin, maksuvarajaksoihin tai ohjelman alkamis- tai päättymisajankohtaan pitää tehdä muutoksia, tee ne Hakemus-taulukon maksuvaralaskelmassa. Jos maksuvaraa pitää muuttaa vuodenvaihteen maksukykyasetuksesta johtuen, voit tehdä muutokset myös Aloitus-taulukossa niin kuin edellä on ohjeistettu Menettelyajan kertymä Jos käräjäoikeus ei vahvista maksuohjelmaa samanaikaisesti velkajärjestelyn aloittamisen kanssa, tulisi lähtökohtaisesti menettelyajan kertymä, mutta koska kyseessä on nollamaksuohjelma, menettelyajan kertymää ei muodostu. Halutessasi voit kuitenkin selvyyden vuoksi täyttää Ohjelma-taulukon toiselle sivulle velkajärjestelyn aloittamispäivän Muutokset veloissa Koska velkajärjestelyhakemus on jo lausutettu velkojilla, mahdolliset velkoja koskevat muutokset voit tehdä Cvelat-taulukkossa eli niitä ei enää tarvitse muuttaa velkajärjestelyhakemuksen C-taulukkoon Mahdolliset muut muutokset Tee mahdolliset muut tarpeelliset/vaaditut muutokset Tulostus Jos muutoksia tuli vain muutamalle sivulle, voit erillisellä ohjelmalla vaihtaa korjatut sivut. Jos kuitenkin muutokset vaikuttavat useammalle sivulle, voi olla helpoista tulostaa koko maksuohjelma uudelleen. Vaihda tulostetun pdf-tiedoston nimeksi esimerkiksi Muutettu ehdotus maksuohjelmaksi.pdf Käräjäoikeuden tietojärjestelmä Käräjäoikeuden tietojärjestelmää varten voit myös tulostaa Tuomas-taulukon, jos siellä olevat tiedot muuttuivat

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Excel-pohjaisen velkajärjestely- työkalun käyttöohje

Excel-pohjaisen velkajärjestely- työkalun käyttöohje Marko Niiranen Excel-pohjaisen velkajärjestely- työkalun käyttöohje Copyright Marko Niiranen Palautetta voi lähettää tekijälle sähköpostitse osoitteella "marko piste niiranen ät netti piste fi" Sisällys

Lisätiedot

Excel-pohjaisen velkajärjestely- työkalun käyttöohje

Excel-pohjaisen velkajärjestely- työkalun käyttöohje Marko Niiranen Excel-pohjaisen velkajärjestely- työkalun käyttöohje Copyright Marko Niiranen Palautetta voi lähettää tekijälle sähköpostitse osoitteella "marko piste niiranen ät netti piste fi" Sisällys

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

Lisäsuorituslaskurin käyttöohje

Lisäsuorituslaskurin käyttöohje Lisäsuorituslaskurin käyttöohje 1 Asentaminen ja käyttäminen... 1 2 Yleiset ohjeet... 2 2.1 Eri vuosien lisäsuoritukset... 2 2.2 Taulukossa liikkuminen... 2 2.3 Lukujen syöttäminen ja värien merkitys...

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta 14.12.2016 Riitta Lehvä-Korpi, ryhmäesimies Riitta.lehva-korpi@intrum.com Puh. 09-2291 1355 Taustaa Aktiivinen velkojen perintä Fokuksessa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 Velkajärjestelyt 2009, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa 2009 jätettiin käräjäoikeuksiin 2 121 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Yksityishenkilön velkajärjestelystä ja sen vaikutuksesta valtion ja kunnanväliseen aravalainavelkasuhteeseen

Yksityishenkilön velkajärjestelystä ja sen vaikutuksesta valtion ja kunnanväliseen aravalainavelkasuhteeseen Valtiokonttori Ohje 1 (20) Rahoitus 29.1.2014 Yksityishenkilön velkajärjestelystä ja sen vaikutuksesta valtion ja kunnanväliseen aravalainavelkasuhteeseen Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 20, 00054

Lisätiedot

Laki. muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain. Velallisen myötävaikutusvelvollisuus

Laki. muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain. Velallisen myötävaikutusvelvollisuus EV 236/1996 vp- HE 180/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yksityishenkilön velkajäijestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 180/1996 vp

Lisätiedot

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009)

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) Lausunto 1 (6) Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) 1. Työryhmän ehdotuksen keskeinen sisältö

Lisätiedot

Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Puheenjohtaja Aki Rasilainen, hovioikeudenneuvos. Eduskunnan lakivaliokunta

Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Puheenjohtaja Aki Rasilainen, hovioikeudenneuvos. Eduskunnan lakivaliokunta 1 Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Puheenjohtaja Aki Rasilainen, hovioikeudenneuvos Eduskunnan lakivaliokunta Kuuleminen 5.9.2014 klo 9:30 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä -

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla. Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg

Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla. Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg Esimerkkitapaus Perhe-oy toimitusjohtajana toiminut perheen äiti oli

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset. 2.1.1 Yleistä. Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle,

Näytesivut. 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset. 2.1.1 Yleistä. Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle, 2 V elkajärjestelyn edellytykset, estyminen ja esteet 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset 2.1.1 Yleistä Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle, 8 jolla on kotipaikka Suomessa.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari 19.5.2016 Sisältö 1. Mistä perinnässä on kyse? 2. Vapaaehtoisen perinnän kulku 3. Oikeudellisen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Oikeusministeriön 16.6.2015 vahvistaman kaavan mukainen ohje.

Oikeusministeriön 16.6.2015 vahvistaman kaavan mukainen ohje. 1 VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Velallisen on ennen velkajärjestelyhakemuksen jättämistä selvitettävä mahdollisuus sovintoratkaisuun velkojiensa kanssa. Jollei ratkaisuun päästä, velallinen voi

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta EV 105/1998 vp- HE 68/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVero OmaVero Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVerossa voit tällä hetkellä antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1997 N:o Laki. N:o 63

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1997 N:o Laki. N:o 63 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1997 N:o 63 65 SISÄLLYS N:o Sivu 63 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 93 64 Asetus yksityishenkilön

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET 1 VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Velallisen on ennen velkajärjestelyhakemuksen jättämistä selvitettävä mahdollisuus sovintoratkaisuun velkojiensa kanssa. Jollei ratkaisuun päästä, velallinen voi

Lisätiedot

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Papuri.papunet.net Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Tässä oppaassa kerrotaan, mitä velka- ja muita tietoja ulosotosta saatavasta tulosteesta löytyy. Voit tilata tulosteen ulosottovirastosta

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Kyllä, mistä? En. Maksuhäiriömerkintä Vakuuksien puute

Kyllä, mistä? En. Maksuhäiriömerkintä Vakuuksien puute HAKEMUS MUUTOS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Kotiosoite Postinumero ja toimipaikka Saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Puhelin Sähköposti LAINAHAKEMUS Toivottu lainamäärä Käyttökohde ja selvitys, miten

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes Oikeus 2011 Velkajärjestelyt 2011, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

1994 vp -- FIE 250. tusasunnon rahaksimuuton lykkäämistä koskevaa säännöstä sekä eräitä muita menettelysäännöksiä.

1994 vp -- FIE 250. tusasunnon rahaksimuuton lykkäämistä koskevaa säännöstä sekä eräitä muita menettelysäännöksiä. 1994 vp -- FIE 250 Flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA 3 YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT

1 JOHDANTO 2 LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA 3 YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA... 2 3 YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT... 3 3.1 Lisäsuoritusvelvollisuus... 3 3.2 Velallisen kuolema... 6 3.3 Selvittäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi

Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi Henkilökohtaisen tentin voit osoittaa tietylle opiskelijalle tai opiskelijoille. Tentti EI tule näkyville Nettipsuun. Opiskelija/opiskelijat saavat sähköpostia,

Lisätiedot

HE 30/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön. säännöksiin, jotka liittyvät lisäsuoritusvelvollisuutta

HE 30/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön. säännöksiin, jotka liittyvät lisäsuoritusvelvollisuutta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero Saapumispäivä käräjäoikeuteen Oikeusministeriön 25.3.2004 vahvistaman kaavan mukainen VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi ja kotiosoite Henkilötunnus Puhelin

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunta. Viite: Asiantunti)apyyntönne U 13/2017 vp. Lähete

Eduskunnan lakivaliokunta. Viite: Asiantunti)apyyntönne U 13/2017 vp. Lähete HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 78/7074/2017 Salmisaarenranta 71 PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 23.2.2017 Eduskunnan lakivaliokunta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o 117 129 SISÄLLYS N:o Sivu 117 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 317 118 Laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi Opintokohteiden muokkaus ssa Sisällys Aluksi... 1 Opintokohteen tietojen muokkaaminen... 3 Opettajat... 3 Oppimateriaali... 5 Alemmat opintokohteet... 5 Vastaavat opintokohteet... 6 Kuvaukset... 7 Linkin

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Velkajärjestelyn esteet ja painavat syyt

Velkajärjestelyn esteet ja painavat syyt Velkajärjestelyn esteet ja painavat syyt Lehto-Sten, Marika 2011 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Velkajärjestelyn esteet ja painavat syyt Marika Lehto-Sten Liiketalous Opinnäytetyö Marraskuu,

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä)

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Sihti Oy aloitti siirtymisen sähköisen tuntikirjauksen käyttöön syksyllä 2013. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada halutessaan

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Microsoft Excel versiot... 2 Käyttöoppaat... 2 Sähköinen allekirjoitus... 2 Mallikansiot... 2 Liikearvon poisto ja tuloverotus... 4 Sisäinen korkokanta ennen veroja...

Lisätiedot

Monikielinen verkkokauppa

Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielisen verkkokaupan luomisessa pitää Multiple Languages lisämoduuli olla aktivoituna. Klikkaa valikosta Features -> Apps Management -> näkyviin

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja:

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: OHJE 1 (6) VUODENVAIHDE BASWARE INVOICEREADY -OHJELMISTOSSA Loppuvuoden 2016 matkalaskujen käsittely Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: - Muuttakaa matkalaskujen asetuksissa

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Toimivalta Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/93) 7 2 momentti

Toimivalta Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/93) 7 2 momentti OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1, 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251, Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 27.1.1997 354/31/97 OM ALIOIKEUDEN ILMOITUKSET VELKAJÄRJESTELYREKISTERIIN Toimivalta

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

FAMILYTREEPAINTER. FamilyTreePainter Käyttöohje

FAMILYTREEPAINTER. FamilyTreePainter Käyttöohje FAMILYTREEPAINTER FamilyTreePainter Käyttöohje i F A M I L Y T R E E P A I N T E R FamilyTreePainter Käyttöohje Copyright 2006-2013 Timo Vaara Email: timo@vaara.org ii Table of contents 1 YLESIATÄ... 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot