LAPIN PARTIOLAISET ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN PARTIOLAISET ry"

Transkriptio

1 LAPIN PARTIOLAISET ry

2 Sisältö Johdanto 3 I Laadukas toiminta ja tapahtumat 4 II Toimivat partion rakenteet 5 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan 6 Hallinto 7-9 Kurssisuoritukset ja huomionosoitukset 9 Kilpailujen sijoitukset 10 Osallistumiset partio- ja muihin tilaisuuksiin Vierailut lippukuntiin ja muut muistamiset 12 Lippukunnanjohtajat ja jäsenistö vuonna Lapin Partiolaiset ry Kaartokatu 4 as Rovaniemi

3 Johdanto Lapin Partiolaiset on Suomen Partiolaiset ry:n piirijärjestö, jonka keskeisin tehtävä on alueensa lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Toiminnasta vastaavat aluetyö, ohjelma-, koulutus-, viestintä-, taloustoiminnanalat sekä hallinto ja toimisto. Näistä kolme ensimmäistä toiminnanalaa toimivat suorassa yhteydessä lippukuntiin ja alueen partiolaisiin, kun taas neljän jälkimmäisen toiminta on muita toiminnanaloja tukevaa ja täydentävää. Lapin Partiolaisten pitkän tähtäimen suunnitelma on kuvaus tilanteesta, johon lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä. Se jakautuu pääkohtiin: I Laadukas toiminta ja tapahtumat, II Toimivat partion rakenteet ja III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Vuoden 2011 toiminta on koostunut toimenpiteistä ja tapahtumista, jotka palvelevat pitkän tähtäimen suunnitelman toteuttamista sekä toteuttavat partiopiirin perustehtävää. Vuosi 2011 on ollut ensimmäinen nykyisen pitkän tähtäimen suunnitelman nelivuotiskaudesta. Mittarien avulla pyritään seuramaan toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutusta ja onnistumista tavoitteiden saavuttamisessa. Piirileiri Hehku järjestettiin Muoniossa ja se oli vuoden kohokohta. Leirille osallistui XX sudenpentua, UU seikkailijaa, YY tarpojaa, ZZ samoajaa, TT vaeltajaa sekä XYX aikuista. Leirin tavoitteena oli keskittyä peruspartioon ja -leirielämään sekä kartuttaa kokemusta leirin järjestämisestä ja leirille osallistumisesta. Tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Vaikeuksia aiheutti lähinnä sitoutumiskykyisten vaeltajien ja aikuisten hankinta tapahtuman järjestelijöiksi. Yhdessä jokavuotisen partiotahdin kanssa isot yhteiset tapahtumat luovat ja vahvistavat lappilaisen partiolaisen identiteettiä ja ovat siksi tärkeitä ja järjestämisen vaivan arvoisia. Partiotahti järjestettiin helmikuussa onnistuneesti niin ikään Muoniossa. Piirin toiminnassa tukevat toiminnanalat (viestintä, talous, hallinto ja toimisto) ovat vuoden aikana läpikäyneet muutoksia. Taloudessa lähes kaikki rakenteet on uusittu. Viestinnän suurin urakka on ollut vanhentuneiden nettisivujen uusiminen. Hallinnon ja toimiston haasteina ovat olleet muun muassa piirin sääntöjen päivittäminen, järjestösihteerin sijaisuus sekä uusien jäsenten etsintä piirihallitukseen. Lapin Partiolaiset täytti 35 vuotta. Merkkivuosi ohitettiin kuitenkin suuremmitta juhlitta partiotöiden merkeissä. Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

4 I: Laadukas toiminta ja tapahtumat Tavoite: Partio-ohjelman toteuttaminen ja viikoittainen toiminta on lippukuntatoiminnan ydin ja se on laadukasta. Retket, leirit ja pt-kisat ovat luonnollinen ja tärkeä osa lippukunnan toimintaa ja niiden toteuttamista tuetaan alueellisen yhteistyön kautta. Toimenpiteet 2011 Koulutusryhmä kartoitti lippukuntien koulutustarpeita ja pyrki vastaamaan niihin esimerkiksi järjestämällä samoajien ryhmänohjaajakoulutusta. (koulutus) Järjestettiin Tervetuloa Partioon -koulutuksia pyydettäessä. (aluetyö) Tapahtumat 2011 Tapahtumat 2011 Piirileiri Hehku, Muonio, , 456 osallistujaa (ohjelma) Kevät-pt-kisa Toras piirileirillä 17.6., 23 joukkuetta (ohjelma) Syys-pt-kisa, Juutuan jälki, Inari, , 5 joukkuetta (ohjelma) Järjestelytoimikunta-kurssi, Rovaniemi, , 15 kurssilaista (ohjelma) Turvallinen toiminta koulutusmoduuli, Rovaniemi, 26.3., 6 osallistujaa (koulutus) Partiojohtajaperuskurssi 1.osa, Keminmaa, ja 2.osa, Rovaniemi, , 13 osallistujaa (koulutus) Ikäkausijohtajakoulutus, Keminmaa, , 6 osallistujaa (koulutus) Samoajien ryhmänohjaajakoulutus piirileirillä, 10 osallistujaa (koulutus) Samoajien ryhmänohjaajakoulutus, Tervola, , 4 osallistujaa (koulutus) Tavoite: Piirin tapahtumat ovat partio-ohjelman ja lippukuntien tarpeiden mukaisia. Keskitytään tapahtumissa laatuun. Tapahtumat tehdään oikein ja hyvin sekä tuetaan niiden järjestämistä järjestelmällisesti. Laadukkaat ja isoja osallistujamääriä kokoavat tapahtumat rakentavat muun muassa lappilaisten partiolaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lappilaiset partiolaiset osallistuvat säännöllisesti SP:n järjestämiin tapahtumiin ja osallistumista tuetaan toiminnallisesti. Toimenpiteet 2011 Kannustettiin vaeltajia osallistumaan valtakunnallisiin vaeltajatapahtumiin ja annettiin osallistumisen rahallista tukea (ohjelma). Tapahtumien järjestelytoimikunnat on pestattu. Tapahtumille on asetettu tavoitteita ja palautetta on käytetty hyväksi. Isoissa tapahtumissa käytetty toimeksiantosopimusta. (hallinto ja ohjelma) Tapahtumat 2011 Tapahtumat 2011 Partiotahti Rehvit, Muoniossa, , 405 osallistujaa (ohjelma) Vaeltajavaltakunta, Himos, , 2 osallistujaa (SP) Toimintasuunnitelman toteutumista on tarkkailtu puolivuosittain. (hallinto) Luottamushenkilöitä on ollut mukana tukemassa isojen tapahtumien järjestämistä. (kaikki) Mittarit (vuoden 2010 tietojen perusteella) 1. Osallistujavuorokaudet piirin tapahtumissa jäsentä kohden: 1,7 vrk/jäsen 2. Suoritetut ikäkausien vaihe- ja päätösmerkit jäsentä kohden: 0,3 kpl/jäsen 3. Lippukuntatoiminnan retki-, leiri- ja kämppävuorokaudet jäsentä kohden: 1,3 vrk/jäsen Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

5 II: Toimivat partion rakenteet Tavoite: Jokaista lippukuntaa tuetaan, jotta partion harrastamismahdollisuudet Lapissa säilyvät. Piirin ja lippukuntien välinen suhde on välitön, helppo ja suora. Ikäkausirakenne toimii vakiintuneesti ja sitä sovelletaan lippukunnissa ja piirin toiminnassa tarpeen mukaan. Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus toimia ikäkausiohjelmansa mukaisesti. Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausiin kiinnitetään erityistä huomiota. Vaeltajat toteuttavat ikäkausiohjelmaa toimivissa vaeltajaryhmissä. Vaeltajaohjelma sisältää ulkomaanprojekteja. Toimenpiteet 2011 Partiojohtajakoulutuksessa ja ikäkausijohtajakoulutuksessa tuotiin esiin esimerkkejä ikäkausiohjelmien soveltamisesta lappilaisiin lippukuntiin sopivaksi, esimerkiksi tarpoja- ja samoajaluotsin pestin yhdistäminen. (koulutus) Alueohjaajat vierailivat kutsusta lippukunnissa. (aluetyö) Lippukunnilta kyseltiin kuulumisia kootusti helmikuussa sekä syys-lokakuussa. (aluetyö) Järjestettiin lippukunnanjohtajille omaa ohjelmaa piirileiri Hehkulla. (aluetyö) Piirinjohtajilla on ollut kummitoiminnanalat. (hallinto). Piirin luottamushenkilöt on pestattuja. (hallinto) Vuoden aikana on aloitettu projekti, jolla selvitetään konkreettisesti lippukuntien tarpeet, joihin piiri voi vastata, ja pyritään jäsenmäärään kasvuun. (hallinto, projekti) Piirileirillä toteutettiin jokaisen ikäkauden ohjelmaa. (ohjelma) Tuettiin lippukuntien ryhmänohjaajakoulutusta. (koulutus) Tapahtumat 2011 Samoajien ryhmänohjaajakoulutus, Hehkulla, , 10 osallistujaa, (ohjelma, koulutus) Järjestelytoimikuntakurssi, Rovaniemellä, ,15 osallistujaa, (ohjelma) Kahvila Alue ja aluekokoukset Partiotahti Rehveillä, 12.2 (aluetyö), 25 osallistujaa. Lippukunnanjohtajatapaaminen Hehkulla (aluetyö), 17.6., 12 lippukunnan johtajistoa. Tavoite: Partiossa aikuiset tukevat ja nuoret päättävät. Aikuiset ovat lippukunnissa toiminnan ja erityisesti ikäkausiohjelman tukijoita ja mahdollistajia. Lippukunnan johtajisto ja piirin luottamushenkilöstö on sitoutunut. Pestijärjestelmä on käytössä, pestit ovat vaihtuvia ja nuoria on kasvamassa vastuullisimpiin tehtäviin. Pestit toimivat aikuisten sitouttajina ja toiminnan selkeyttäjinä. Toimenpiteet 2011 Piirille on tehty toimintaohjesääntö. (hallinto) Pestattaessa piirin luottamushenkilöitä ja tapahtumien järjestelytoimikuntia on otettu huomioon koko piirin alue. (hallinto) Mittarit (vuoden 2010 tietojen perusteella) 1. Piirin jäsenmäärä ja toimivien lippukuntien lukumäärä jäsentä ja 21 lippukuntaa 2. Edustettujen lippukuntien lukumäärä vuosikokouksissa kevät 10 lpk ja syys 8 lpk. 3. Yhteenlaskettu tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien lukumäärä yht. 103 ryhmää. 4. Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaat) osuus lippukuntien hallituksissa ja piirin luottamushenkilöissä. lippukuntien hallitukset 47 % piirin luottikset 79 % Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

6 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Tavoite: Lappilainen partiolainen on ylpeä omasta harrastuksestaan. Hän ymmärtää harrastuksen mielekkyyden ja on saanut kokemuksia oppimiensa tietojen ja taitojen hyödyntämisestä. Omasta toiminnasta viestiminen on tehokasta ja se rakentaa kuvaa partiotoiminnasta ja sen vaikutuksista. Lappilainen partiolainen osaa kertoa omasta harrastuksestaan. Toimenpiteet 2011 Me lappilaiset partiolaiset -tuotesarja on otettu käyttöön. (hallinto) Tavoite: Me lappilaiset partiolaiset -henki on vahva. Lappilaiset partiolaiset ovat kiinteä ryhmä. Partiota tehdään ryhmissä. Naapurilippukunnat ovat läheisiä ja alueet toimivia. Lappilainen partiolainen toimii aidosti ikäkautensa partio-ohjelman mukaisesti ja kaikissa ikäkausissa saadaan kokemuksia me-hengestä. Lappilainen partiolainen näkyy ja kuuluu. Viestintä on aikaansa seuraava ja sitä on piirin ja lippukuntien välillä sekä piirin luottamushenkilöiden ja yksittäisten lappilaisten partiolaisten kesken. Lappilaisista partiolaisista on hyvä ja nuorekas kuva. Piirinä Lapin Partiolaisilla on oma asemansa kansallisessa partioliikkeessä ja lappilaisesta nuorisotyössä. Toimenpiteet 2011 Piirileirillä opittiin käytännöllisiä taitoja ja nostettiin lappilaisten partiolaisten yhteishenkeä. (ohjelma) Piirin luottamushenkilöt ovat osallistuneet SP:n tapahtumiin ja koulutuksiin, katso sivu 11 (kaikki) Keväällä toteutettiin verenluovutuskampanja. (hallinto) Luottamushenkilöiden koulutuskokonaisuus Luistoa on käytetty mm. kouluttautumiseen ja ryhmähengen kohottamiseen. (hallinto) Viestintäuudistusta on jatkettu modernisoimalla piirin nettisivut. (viestintä) SP:n toimijoita on ollut kouluttamassa piirin tapahtumissa. (hallinto) Mittarit: (vuoden 2010 tietojen perusteella) 1. Piirin omissa medioissa julkaistujen juttujen lukumäärä lippukuntien ja piirin tapahtumista tai toiminnasta. 2. Lappilaisista partiolaisista tehtyjen lehti-, radio- ja muiden mediajuttujen lukumäärä. 3. Osallistujavuorokaudet SP:n tapahtumiin, valiokuntiin, partioneuvostoon, koulutuksiin ja muuhun toimintaan sekä vierailut muihin piireihin ja muista piireistä. 10 kpl 56 kpl 2328 vrk 69 vrk ilman Kilkettä 4. Lapin Partiolaisten osallistumiset muiden nuoriso-, harrastetai vastaavien järjestöjen toimintaan tai näihin liittyviin yhteistyöelimiin. 21 osallistumista Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

7 Hallinto Ylintä päätäntävaltaa piirissä käyttävät piirin kevät- ja syyskokoukset. Piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta huolehtii piirihallitus. Hallitukseen kuuluivat piirinjohtaja, piirin varajohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallitus suunnittelee ja ohjaa piirin toimintoja, valitsee tarvittavat projekti- tai pysyvät ryhmät sekä vastaa piirin toiminnasta ja taloudesta. Käytännön asioista huolehtivat järjestösihteeri sekä pestatut luottamushenkilöt. Piiritoimiston esimiehenä toimii piirinjohtaja. Piirin vuosikokoukset Kevätkokous , Rovaniemi, Seurakuntakoti, 16 virallista kokousedustajaa 10 lippukunnasta. Piirin kevätkokous asetti vaalitoimikunnan etsimään uusia piirihallituksen jäseniä syyskokousta varten. Vaalitoimikunnan kokoonpano: Susanna Jokela, Ylläs-Partio, Mirja Vuopio, Pellon Pailakat ja Matti Silveri, Pohjolan Tytöt. Syyskokous , Rovaniemi, Ruikan Erä, 15 virallista kokousedustajaa, 8 lippukunnasta Piirihallitus on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. piirinjohtaja Leena Pernu Napapiirin Tytöt piirin varajohtaja Matti Silveri Pohjolan Tytöt aluetyö Outi Ahvenjärvi Pellon Pailakat ohjelma Leeamaria Välitalo Pohjan Tytöt ja Sissit projekti Kai Ryynänen Napapiirin Pojat koulutus Sanna Koponen Napapiirin Tytöt viestintä Marika Hasa Ylläs-Partio Matti Björninen Mellan Kiipijät talous Kirsi Lantto Napapiirin Tytöt Hallituksen sihteerinä on toiminut Mervi Saukkoriipi ( ) ja Riina Koutonen ( ) Työvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana 28 kertaa. piirinjohtaja Leena Pernu Napapiirin Tytöt piirin varajohtaja Matti Silveri Pohjolan Tytöt järjestösihteeri Mervi Saukkoriipi/Riina Koutonen Piiritoimistolla toimihenkilöinä ovat olleet Mervi Saukkoriipi ( ) ja Riina Koutonen ( ). Kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Katteexi Oy. Järjestösihteeri on osallistunut ryhmien toimintaan ja kokouksiin tarpeen mukaan. Ansiomerkkitoimikunta puheenjohtaja Jouni Hilke Napapiirin Pojat jäsen Kaisu Pirttilä Lapin Kiehiset ja Kivekkäät jäsen Leena Pernu Napapiirin Tytöt Varsinaisena tilintarkastajana toimi Tuomas Enbuske (HTM) Rovaniemeltä ja varatilintarkastajana toimi Risto Pauna (HTM) Rovaniemeltä. Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

8 Piirin edustajat valtakunnallisissa kokouksissa Helsinki Partioneuvosto I Leena Pernu Helsinki Partioneuvosto II Leena Pernu Helsinki Partioneuvosto III Leena Pernu Helsinki Partioneuvosto IV Leena Pernu Tampere Aluevaliokunta ja laajennetut valiokunnat Helsinki Aluevaliokunta ja laajennetut valiokunnat Sanna Koponen ja Mari Ahmajärvi (koulutus), Leeamaria Välitalo (ohjelma) Outi Ahvenjärvi (aluetyö), Leeamaria Välitalo (ohjelma) Sanna Koponen ja Matti Björninen (viestintä) Toiminnanalat Aluetyö Alueryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kullakin alueella toimi alueohjaajapari. puheenjohtaja Outi Ahvenjärvi Pellon Pailakat Kielas Ida Ikonen Pellon Pailakat Kielas Katja Martimo Pohjolan Tytöt Tunturi-Lappi Outi Ahvenjärvi Pellon Pailakat Tunturi-Lappi Teija Sakko Napapiirin Tytöt Metsä-Lappi Asta Taali Inarin Tunturisudet Metsä-Lappi Sanna Tarkka Pohjan Tytöt ja Sissit Aluejako kunnittain Tunturi-Lappi: Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä, Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski Metsä-Lappi: Pelkosenniemi, Salla, Kemijärvi, Posio, Ranua, Rovaniemi Kielas: Pello, Ylitornio, Karunki, Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola. Koulutus Koulutusryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. puheenjohtaja Mari Ahmajärvi Kätkän Kävijät piirihallitus- ja viestintävastaava Sanna Koponen Napapiirin Tytöt ohjelmavastaava Kati Seppälä Muonion Susipirkat ohjelmavastaava Jenna Petrelius Napapiirin Tytöt lippukuntavastaava Tero Marin Inarin Tunturisudet partiojohtajaperuskoulutusvastaava Soile Koivuranta Napapiirin Tytöt Ohjelma Ohjelmaryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. puheenjohtaja Leeamaria Välitalo Pohjan Tytöt ja Sissit vaeltajavastaava Niilo Karjalainen Keminmaan Kivekkäät partiotaitokisavastaava Paula Päivinen Pellon Pailakat partiotaitokisavastaava Risto Tolonen Mellan Kiipijät kansainvälisyysvastaava Veli-Matti Kunnari Pellon Pailakat Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

9 Viestintä Viestintäryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. puheenjohtaja Marika Hasa ( ) Ylläs-Partio Matti Björninen ( ) Mellan Kiipijät nettisivuvastaava Veli-Matti Kunnari ( ) Pellon Pailakat Lapin Scout-Infon toimitussihteeri Mervi Saukkoriipi ja Riina Koutonen Rovaniemen ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijaryhmä (Mikko Pallas, Anette Rantatalo, Marko Jankkila ja Janne Juopperi) on osallistunut piirin nettisivujen uudistamiseen. Talous Talousryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, lisäksi on pidetty puhelinneuvotteluja. Matti Karvo on osallistunut ryhmän työskentelyyn. Piirin adventtikalenteriasiamiehinä toimivat Maaret Arffman ja Riina Koutonen puheenjohtaja Kirsi Lantto Napapiirin Tytöt jäsen Leena Pernu Napapiirin Tytöt jäsen Jouni Hike Napapiirin Pojat Kurssisuoritukset ja huomionosoitukset 2011 Partiojohtajavaltakirjat 1/2011 Kortenniemi Jaakko Pellon Väyläveikot 2/2011 Heikkilä Heidi Napapiirin Tytöt 3/2011 Lämsä Kaisu Pohjan Tytöt ja Sissit 4/2011 Syväjärvi Päivi Karun Sirkut ja Eräveljet Myönnetyt ansiomerkit Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit Mannerheim solki II Kaisanlahti Santeri Lapin Kiehiset ja Kivekkäät Karjalainen Niilo Keminmaan Kivekkäät Muotka Pekka Napapiirin Pojat Mäkinen Anni-Riikka Napapiirin Tytöt Pyhän Yrjön solki Mikkola Iiro Louhisuden solki Ollila Juho Pikkarainen Hanna Napapiirin Pojat Lapin Kiehiset ja Kivekkäät Lapin Kiehiset ja Kivekkäät Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit Hopeinen ansiomerkki Nykänen Sirpa Napapiirin Tytöt Mäkelä Tarja Karun Sirkut ja Eräveljet Pronssinen ansiomerkki Ikonen Ida Niemelä Elli Päivinen Paula Pellon Pailakat Ylläs-Partio Pellon Pailakat Toimiva lappilainen partiojohtaja 2011 Risto Tolonen Mellan Kiipijät Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

10 Kilpailujen sijoitukset Piirin kevätkisat Toras piirileiri Hehkulla Muoniossa Sudenpennut, osallistui yhteensä 15 pentuetta 1. Supersudet Pellon Pailakat 2. Koiranpennut Pohjolan Tytöt, Kemin Kotkat ja Kallin Kanervat 3. Susi-lauma Napapiirin Pojat Seikkailijat, osallistui yhteensä 13 joukkuetta 1. Ilopillerit Kätkän Kävijät 2. Suopursut Napapiirin Tytöt 3. Eräsudet Mellan Kiipijät Vihreä sarja, osallistui yhteensä 5 vartiota 1. Kävyt Napapiirin Tytöt ja Keminmaan Kivekkäät 2. Amaalit Napapiirin Tytöt ja Napapiirin Pojat 3. Muurahaiset Napapiirin Tytöt, Napapiirin Pojat ja Keminmaan Kivekkäät Piirin syyskisat Juutuan jälki Inarissa Ruskea sarja 1. Tuulispääleidit Napapiirin Tytöt Leidit pulassa Napapiirin Tytöt (keskeytti) Harmaa sarja 1. KotPaiKät Pohjolan Tytöt, Pellon Pailakat ja Kätkän Kävijät 2. Napapiirin matkailututkimuskeskuksen käytännön työryhmän erämaaekskursio Napapiirin Pojat Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

11 Osallistumiset partiotilaisuuksiin AJankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Tammiluisto Rovaniemi 15 henkilöä Toimihenkilöpäivät SP/ Tallinna Mervi Saukkoriipi Polun jatkokoulutus SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi 23.2 Ohjelma ja koulutus toimihenkilöpäivät SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi 11.4 Adventtikalenteripäivä SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi 22.8 Toimihenkilöiden adventtikalenteripäivä SP/ Helsinki Riina Koutonen Eloluisto Rovaniemi 13 henkilöä Päivät Tampere Leeamaria Välitalo ja Mari Ahmajärvi 23.8 Polku ja teltta peruskoulutus SP/Helsinki Riina Koutonen Ohjelmaministereiden koulutus Leeamaria Välitalo Ohjaajakoulutus Sanna Koponen, Niilo Karjalainen, Asta Taali, Katja Martimo Osallistumiset muihin tilaisuuksiin Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen 26.1 Ely (Läänin) työntekijäkoulutus Rovaniemi Mervi Saukkoriipi Projektipalaveri nettisivujen Rovaniemi Matti Silveri uudistamisprojektista Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Nettisivujen koulututilaisuus yhdessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Rovaniemi Matti Silveri, Mervi Saukkoriipi, Matti Björninen, Katja Martimo, Sanna Koponen Sanna Koponen ja Mari Ahmajärvi 2.7 Iltanuotio SPR:n perheleirillä Rovaniemi, Leirikari 6.9 OK-opintokeskuksen koulutus Rovaniemi Riina Koutonen 19.8 Piirijärjestöjen kumppanuusilta Rovaniemi Leena Pernu, Kai 7.11 Adventtikalenteri lahjoitus Lapin keskussairaalan lasten osastolle Lapin nuorisopiirijärjestöjen 2.2 työntekijöiden aamukahvit 29.3 Rovalan Nuoret ry 19.5 Lapin Nuorisoliitto 21.6 Lapin Partiolaiset Lapin 4H, Lapin Liikunta Rovaniemi Rovaniemi Ryynänen, Riina Koutonen Hanna Alakulppi ja Niilo Karjalainen Mervi Saukkoriipi ja Riina Koutonen Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

12 Vierailuja lippukuntiin ja muita muistamisia Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen 19.3 JTMK-kurssilla jaettu Toimiva lappilainen Leena Pernu partiojohtaja tunnustus Risto Toloselle 18.5 Matti Karvon eläkekehvit Rovaniemi Leena Pernu ja 14 osallistujaa Tervetuloa Partioon -kurssi Keminmaa Outi Ahvenjärvi ja Katja Martimo 29.9 NaTy-NaPo toimistoon tutustuminen Rovaniemi Asta Taali Natyjen ja Napojen johtajistoleiri Rovaniemi Outi Ahvenjärvi Lapin Samoilijoiden vanhempainilta Rovaniemi Leena Pernu 5.12 Inarin Tunturisusien Sukkasillaan- ilta Inari Outi Ahvenjärvi ja Asta Taali Lippukunnanjohtajat 2011 Lippukunta Inarin Tunturisudet ry Kallin Kanervat ry Karun Sirkut ja Eräveljet ry Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat ry Keminmaan Kivekkäät ry Kiirunapartio ry Kitkankiertäjät ry Korvatunturin Kävijät ry Kätkän Kävijät ry Lapin Kiehiset Ja Kivekkäät ry Lapin Samoilijat ry Mellan Kiipijät ry Muonion Susipirkat ry Napapiirin Pojat ry Napapiirin Tytöt ry Njálat ry Pellon Pailakat ry Pellon Väyläveikot ry Pohjan Tytöt ja Sissit ry Pohjolan Tytöt ry Seitapartio Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry Totto-Partio ry Ylläs-Partio ry Lippukunnanjohtaja Tauno Ljetoff / Anitta Kuusinen Sanna Niskakoski Erkki Sankala Marjut Pokela Pekka Saario Kirsti-Liisa Sikanen Aarni Moisio Eeva-Maria Maijala Kaisa Mäkitalo Kaisu Pirttilä Ville-Pekka Jokela Anne Korva Taija Hemminki Vesa Miettunen/ Esa Marjomaa Riikka Kariniemi / Sanna Koponen Juha Reinola Katja Lohiniva Ari Korteniemi Sami Pohjanen Elina Koivusalo Juhani Perälä Pirjo Rytkönen Janne Huumonen Sini Kurki / Elli Niemelä Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

13 Jäsenistö 2011 Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Piirin syyskokous , piirin hallituksen esityksestä, kutsui Matti Karvon piirin kunniajäseneksi. Matti Karvo on toiminut erityisen ansiokkaasti piirin hyväksi, muun muassa erittäin pitkäaikaisena rahastonhoitajana. kaikki maks. kaikki maks. kaikki maks. perust. piirin jäs. Lippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry Lapin Samoilijat ry Seitapartio Kallin Kanervat ry Keminmaan Kivekkäät ry Napapiirin Pojat ry Napapiirin Tytöt ry Pellon Pailakat ry Pellon Väyläveikot ry Karun Sirkut ja Eräveljet ry Kemijärven Tunturitytöt ja Pojat ry Pohjan Tytöt ja Sissit ry Kitkankiertäjät ry Veitsiluodon Metsänkävijät ry Muonion Susipirkat ry Kiirunapartio ry Inarin Tunturisudet ry Mellan Kiipijät ry Pohjolan Tytöt ry Simon Kuutit ry Korvatunturin Kävijät ry Totto-Partio ry Ylläs-Partio ry Kätkän Kävijät ry Njalat ry Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry Kemin Suuntaveljet ry Muut piirin alueen lippukunnat Partiolippukunta Kielaat (Ranua), Kemin Versot ry, Keron Kiertäjät (Pelkosenniemi), Tornion Versot ry, Kemin Metsänkävijät ry, Kemin Kotkat, Sompion Samoilijat (Vuotso) ja Sallan Erauspojat ry. Jäsentiedot ovat Jäsenrekisteri Polusta kyseisen vuoden lopusta, tilanteesta Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

14 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2011 esitys kevätkokoukselle

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013 1 Sisällys Sisällys... 1 Johdanto... 3 I: Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 II: Toimivat partion rakenteet... 5 III Lappilainen

Lisätiedot

Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 15.3.2014

Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 15.3.2014 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma 2014 Tase 2014 1 ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015 Sisällys Johdanto... 3 I Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu

Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu Lapin Scout-Info 1/2011 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin kuudes toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2014... 7 Piiru14... 7 Suomi Areena... 7 Partiomestari

Lisätiedot

Lapin Scout-Info. 5/2011 Marraskuu

Lapin Scout-Info. 5/2011 Marraskuu Lapin Scout-Info 5/2011 Marraskuu Lapin Scout-Info 5/2011 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2014 - hyväksytään kevätkokouksessa 28.03.2015 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2014

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2014 - hyväksytään kevätkokouksessa 28.03.2015 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2014 - hyväksytään kevätkokouksessa 28.03.2015 Kuopiossa. 1 / 24 Partiovuosi 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kahdeksas toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2013 - hyväksytty kevätkokouksessa 29.03.2014 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2013

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2013 - hyväksytty kevätkokouksessa 29.03.2014 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2013 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2013 - hyväksytty kevätkokouksessa 29.03.2014 Kuopiossa. 1 / 22 Partiovuosi 2013 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n seitsemäs toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

6/2012 Joulukuu Lapin Scout-Info 6/2012

6/2012 Joulukuu Lapin Scout-Info 6/2012 6/2012 Joulukuu Lapin Scout-Info 6/2012 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

VUOSIKERTOMUS 2009. Järvi-Suomen Partiolaiset ry VUOSIKERTOMUS 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksytty Järvi-Suomen Partiolaisten kevätkokouksessa 28.3.2010 PARTIOVUOSI 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kolmas toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2009 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin ensimmäinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 5/2013. 5/2013 Marraskuu

Lapin Scout-Info 5/2013. 5/2013 Marraskuu Lapin Scout-Info 5/2013 5/2013 Marraskuu LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry 1. Yleistä... 1 2. Koulutus... 1 2.1. Peruskoulutus... 2 2.1.1. Sudenpenturyhmä (Hattiwatti Oy)... 2 2.1.2 Vartiokoulutusryhmä (Burleskit)... 2 2.1.3.

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VIS12 4 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET TAVOITTEET 5 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 9 HALLINTO

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 4/2015

Lapin Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info 4/2015 Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 PARTIOTOIMISTOT PALVELEVAT p. 010 422 3200 / 010 422 3201 jarvisuomi@partio.fi www.jarvisuomi.partio.fi Jyväskylän Partiotoimisto Yliopistonkatu

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Terve kaikille Järvi- Suomen Partiolaisille! Kevään etenemisen huomaa sulaneista tienpientareista. Lumen hävitessä paljastuu kaikenlaista roinaa,

Lisätiedot