Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 15.3.2014"

Transkriptio

1 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma 2014 Tase ESITYS kevätkokoukselle

2 Sisällys Johdanto... 3 I Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat... 5 II Toimivat partion rakenteet... 6 Adventtikalenterikampanjan parhaat lippukunnat... 7 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan... 8 Hallinto Kurssisuoritukset Myönnetyt ansiomerkit Piirin partiotaitokilpailujen sijoitukset SM-partiotaitokilpailujen sijoitukset Osallistumiset partiotilaisuuksiin Vierailuja lippukuntiin ja muita muistamisia Vierailut piiriin Osallistumiset muihin tilaisuuksiin Lippukunnanjohtajat Jäsenistö Kaavio jäsenmäärästä Tuloslaskelma Tase 19 Kertomuksessa käytetyt lyhenteet: LPKR= lippukuntaryhmä OR= ohjelmaryhmä VR= viestintäryhmä TR= talousryhmä PIHA= piirihallitus Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä Lapin Partiolaiset ry Rajajääkärinkatu 3 A Rovaniemi

3 Johdanto Vuosi 2014 oli strategiakauden viimeinen vuosi. Tavoitteena oli, että lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä tilanteeseen, jossa toteutuvat I Laadukas toiminta ja tapahtumat II Toimivat partion rakenteet ja III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Pitkäntähtäimen suunnitelman mittarien avulla seurataan vuosittain toimintasuunnitelman toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutusta. Mittareita laskiessa huomioidaan koko piirin vuosittainen toiminta ja tarvittaessa sitä suhteutetaan piirin jäsenmäärään. Nelivuotiskauden mittari-tiedoista voidaan todeta, että vaikka piirin lippukunnista muutamat ovat kasvattaneet jäsenmäärää, piirin kokonaisjäsenmäärä laskee. Ja vaikka jäsenmäärä on laskenut, on toimivien lippukuntien määrä pysynyt ennallaan. Isot tapahtumat, kuten piirileiri Hehku 2011 sekä talvileiri Ahava ja Suurjuhla 2014 nostavat osallistujavuorokausien määrää ja niiden kautta saadaan medianäkyvyyttä. Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien määrä piirissä on kasvanut, kun taas ptkisojen osallistujamäärät samoissa ikäluokissa putoavat radikaalisti. Lippukunnat osallistuvat piirin päätöksentekoon kohtuullisesti, sillä vuosikokouksiin osallistuu noin puolet piirin toimivista lippukunnista. Piirin keskeinen tehtävä on tukea lippukuntia. Sitä on toteutettu järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia, olemalla yhteydessä lippukuntiin ja tukemalla heitä tapahtumien järjestämisessä. Piirin tehtäviä toteutti piirissä eri ryhmät (lippukuntaryhmä, ohjelmaryhmä, viestintäryhmä, talousryhmä sekä piirihallitus ja sen alla toimivat toimikunnat). Piirihallituksen toimesta selvitettiin aikuisryhmien tilannetta eri lippukunnissa ja järjestettiin aikuisten rekrytointia tukevia tilaisuuksia. Vuonna 2014 piirille laadittiin uusi strategia vuosille Tämä toteutettiin ottamalla lippukunnat aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Lippukuntien kanssa käytiin keskusteluja monessa eri yhteydessä, mm. Ollakko tapahtumassa, kevätkokouksessa ja Eloluistossa. Prosessi oli pitkä ja haastava, mutta sen tuloksena syntyi selkeä suunnitelma lappilaisen partiotoiminnan eteenpäin viemiselle. Piirissä koettiin, että lippukunnista nousseet asiat ja tarpeet saatiin hyvin huomioitua. Strategian myötä piirissä tulee olemaan entistä enemmän tekemisen meininkiä ja iloa. Kiitos kaikille työhön osallistuneille. Piirille laadittiin yhdessä SP:n kanssa kasvusuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea piirihallitusta ja piirin luottamushenkilöitä piirin jäsenmäärän kasvattamisessa. Tavoitteena on, että vuoden 2016 lopussa Lapissa on yli 1100 partiolaista. Jäsenmäärän nousun myötä toiminnassa on enemmän ihmisiä ja vastuu jakautuu useammalle. Näin voidaan tarjota mahdollisimman monelle pääsy mukaan huippuharrastukseen. Piirin kasvusuunnitelman asiat nousivat piirin strategiasta ja siten ne ovat kiinteä osa piirin toimintaa. Syyskokous päätti Ylläksellä piirin uudesta strategiasta, tulevan vuoden toiminnasta ja teki henkilövalintoja. Jäsenkokoukseen Mikkelissä osallistui piiristämme virallisten edustajien lisäksi kaksi nuorisoedustajaa. Vuoden 2014 kohokohtia ja piirin yhteishenkeä tukevia tapahtumia olivat partiotahti Äläskeleponen Tervolassa ja piirin talvileiri Ahava Inarissa. Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien kevätkisat Hiidenkirnu kokosi ison joukon kisaajia Rovaniemelle ja isommat mittelivät syyskisoissa Pellossa. Kesäkuussa lappilaiset valtasivat Kouvolan, kun reilut 200 jäsentä osallistui valtakunnalliseen Suurjuhlaan. Partiomestari tv-sarjassa piiriä edustivat Marakatit Pohjan Tytöistä ja Sisseistä. Adventtikalentereita myytiin yhteensä 6702, joka on 690 kalenteria enemmän, kuin vuonna Suuri kiitos tästä kuuluu kaikille myyjille ja lippukuntien kalenteriasiamiehille hyvin tehdystä työstä. 3

4 I Laadukas toiminta ja tapahtumat Partio-ohjelman toteuttaminen ja viikoittainen toiminta on lippukuntatoiminnan ydin ja se on laadukasta. Retket, leirit ja pt-kisat ovat luonnollinen ja tärkeä osa lippukunnan toimintaa ja niiden toteuttamista tuetaan alueellisen yhteistyön kautta. Piirin tapahtumat ovat partio-ohjelman ja lippukuntien tarpeiden mukaisia. Keskitytään tapahtumissa laatuun, pyritään tekemään asiat hyvin ja huolellisesti sekä tuetaan tapahtumien järjestämistä. Laadukkaat ja isoja osallistujamääriä kokoavat tapahtumat rakentavat muun muassa lappilaisten partiolaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lappilaiset partiolaiset osallistuvat säännöllisesti SP:n järjestämiin tapahtumiin ja osallistumista tuetaan toiminnallisesti. Toimenpiteet 2014 Tapahtumat 2014 Tuotiin SP:n ohjelmapainotus Kuulun maailmalle mukaan partiotahdin ohjelmaan (OR). Seuraavan pt-kisan järjestäjät kutsuttiin edellisiin kisoihin tutustumaan (OR). Edistettiin piirin vaeltajien verkostoitumista ja yhteistyötä yli lippukuntarajojen (OR). Pestattiin piiriin samoajaohjelmaohjaaja (OR). Järjestettiin partiotahdin palautekeskustelu järjestävän lippukunnan kanssa, jotta partiotahdin järjestämisen tukemista voidaan kehittää (OR). Järjestettiin talvileiri Ahava 2014, jossa oli ptkisojen tyyppinen rastirata (OR). Järjestettiin kysely Partiotahdin ohjelman ja järjestämisen kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 78 partiolaista (OR, VR). Kannustettiin lippukuntia kirjoittamaan järjestämistään jutuista ja tapahtumista Scout- Infoon (OR, VR). Pidettiin yhteyttä lippukuntiin tekemällä soittokierros syksyllä. Tavoitteena oli tukiverkoston luominen lippukuntaryhmän ja lippukuntien toimijoiden välillä (LKPR). Kartoitettiin lippukuntien koulutustarvetta ja huomioitiin vaihtoehtoiset koulutustavat (LPKR). Järjestettiin esittelypöytä koulutusten markkinoimiseksi ja Kahvila-Alue partiotahti Äläskeleposessa (LPKR) Tuettiin partio-ohjelman mukaista toimintaa lippukunnassa (LPKR). Scout-Infoon tehtiin juttuja aikuisten mahdollisuudesta osallistua partiotoimintaan (VR). Tehtiin Scout-Infon lukijakysely, jonka tulosten perusteella lehden ulkoasua, jakelua ja ilmestymistä kehitetään (VR). Piirin luottamushenkilöt tekivät lippukuntavierailuja (PIHA). Aloitettiin piirileirin 2015 ja kansallisen Kirkkopyhän 2015 valmistelut (PIHA). Partiotahti Äläskeleponen, Tervola, osallistujaa 15 lippukunnasta Tarpojatapahtuma TOJu Sodankylä 31 osallistujaa 11 lippukunnasta Talvileiri Ahava Inari, Köysivaara 113 osallistujaa 10 lippukunnasta Vaeltajavisio Rovaniemi 8 osallistujaa 6 lippukunnasta Kevät-pt-kisa Hiidenkirnu Rovaniemi sudenpentu, seikkailija, oranssi ja vihreä -sarjat 25 ryhmää 10 lippukunnasta SP:n Suurjuhla Kouvola Lapista 218 osallistujaa, 13 lippukunnasta Akela-/Sampo-kurssin starttikoulutus Kolari 10 osallistujaa 1 lippukunnasta Syys-pt-kisa Tellus Pello 8 ryhmää, 5 lippukunnasta Akela-/Sampokurssi Rovaniemi 6 osallistujaa 4 lippukunnasta Partiojohtajaperuskurssi 1.osa Rovaniemi, 2.osa Ylläs 6 osallistujaa 5 lippukunnasta Tarpojatapahtuma TOJu Ylitornio 37 osallistujaa 8 lippukunnasta Islannin Jamboree osallistujaa, kahdesta lippukunnasta Partiojohtajaperuskurssi monimuotokouluksena ei riittävästi ilmoittautuneita 4

5 Mittarit: Laadukas toiminta ja tapahtumat Osallistujavuorokaudet piirin tapahtumissa jäsentä 2,91vrk 0,97vrk 1,25vrk 1,91vrk kohden. Suoritetut ikäkausien vaihe- ja päätösmerkit jäsentä 0,11kpl 2,31kpl 1,60kpl 1,67kpl kohden. (Vuosien luvut sis. kaikki merkit, kuten sudareiden jäljet, seikkailijoiden ilmansuunnat, väliilmansuunnat, taitomerkit, jne.) Partiotaitokisojen osallistujavartioiden määrä sarjoittain: Sudenpentu Seikkailija Oranssi Vihreä Sininen Punainen Ruskea Harmaa Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat Tilanteesta tilanteeseen Lapin Kiehiset Ja Kivekkäät ry Lapin Samoilijat ry Kallin Kanervat ry Pohjan Tytöt ja Sissit ry Inarin Tunturisudet ry Mellan Kiipijät ry 5

6 II Toimivat partion rakenteet Jokaista lippukuntaa tuetaan, jotta partion harrastamismahdollisuudet Lapissa säilyvät. Piirin ja lippukuntien välinen suhde on välitön, helppo ja suora. Ikäkausirakenne toimii vakiintuneesti ja sitä sovelletaan lippukunnissa ja piirin toiminnassa tarpeen mukaan. Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus toimia ikäkausiohjelmansa mukaisesti. Seikkailijaja tarpojaikäkausiin kiinnitetään erityistä huomiota. Toimenpiteet 2014 Tapahtumat 2014 Tuettiin vaeltajatoimintaa eri puolilla piiriä (OR). Tuettiin erityisesti seikkailija- ja tarpojaikäkausiohjelman järjestämistä partiotahdissa olemalla yhteydessä suoraan tahdin kyseistä ohjelmaa vastaavaan henkilöön (OR). Markkinoitiin kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja projekteja piirilehdessä, nettisivuilla ja piirin Facebook-sivulla (OR, VR). Tarjottiin lippukunnille apua omien nettisivujen tekemiseen kevätkokouksen yhteydessä (VR). Vierailtiin lippukuntien tapahtumissa (LPKR, PIHA). Markkinoitiin pestiajatusta lippukuntiin mm. soittokierroksella ja partiojohtajaperuskurssilla (LPKR). Otettiin koulutusrinki uudelleen käyttöön ja kerättiin tietoa lippukunnista löytyvästä koulutusosaamisesta ja potentiaalisista pestittömistä henkilöistä (LPKR). Muistutettiin lippukuntia Tervetuloa partioon kurssista ja kannustettiin uusien aikuisten mukaan ottamista mm. soittokierroksella (LPKR). Mainostettiin Ko-Gi-kurssia mm. henkilökohtaisilla kirjeillä (LPKR). Tehtiin syyskokouksen jälkeen kysely vuosikokouksen järjestelyistä. Tulosten perusteella järjestelyjä ja sisältöä kehitetään (PIHA). Järjestettiin kaksi Kuksa-koulutustilaisuutta, joissa lippukuntien johtajia koulutettiin uuden jäsenrekisterin käyttöön (PIHA). Järjestettiin Aikuistyyppistä asiaa -koulutus syyskokouksen yhteydessä. Koulutuksessa esiteltiin aikuistoimintaa ja tuotiin esille sen erityispiirteitä (PIHA). Koordinoitiin piirin alueella valtakunnallisen Lastenpäivän säätiön tuki (PIHA). Piirin talouden tukijalkoja olivat jäsenmaksutulot ja valtionapu sekä adventtikalanterikampanja (TR). Adventtikalenterikampanja onnistui erinomaisesti ja kalentereita myytiin yhteensä 6702, joka on 690 kalenteria enemmän, kuin edellisenä vuonna (TR). Lippukunnille hankittiin varainhankinnaksi joulupostikortti-paketteja, paketteja myytiin kuitenkin vähän (TR). Tammiluisto Rovaniemi osallistui 14 piirin luottamushenkilöä Ikäkausiohjelmat, Partiotahti Äläskeleponen Tervola Kahvila-Alue, Partiotahti Äläskeleponen Tervola Ollakko2020-seminaari Rovaniemi 8 osallistujaa, 7 lippukunnasta, 9 piirin luottamushenkilöä Tarpojatapahtuma TOJu Sodankylä Nettisivutyöpaja Sodankylä 4 osallistujaa, 4 lippukunnasta Sääntömääräinen kevätkokous Sodankylä Piirin vaeltajavisio Rovaniemi Kuksa -koulutus 3.6. Rovaniemi piiritoimisto 6 osallistujaa, 5 lippukunnasta Eloluisto Rovaniemi 4 osallistujaa 4 lippukunnasta ja 9 piirin luottamushenkilöä Melontaretki lippukuntien johtajille Kemi 7 osallistujaa 4 lippukunnasta Akela-/Sampo-kurssin starttikoulutus Kolari Akela-/Sampo-kurssi Rovaniemi Partiojohtajaperuskurssi 1.osa Rovaniemi, 2.osa Ylläs Kuksa -koulutus Ylläs 8 osallistujaa, 7 lippukunnasta Aikuistyyppistä asiaa -koulutus Ylläs 7 osallistujaa, 4 lippukunnasta Sääntömääräinen syyskokous Ylläs Tarpojatapahtuma TOJu Ylitornio Pesti ja aikuisen ohjaaminen -moduuli Rovaniemi, piiritoimisto 6 osallistujaa, 3 lippukunnasta Piirin samoajatapahtuma ei riittävästi ilmoittautuneita 6

7 Partiossa nuoret toteuttavat ja aikuiset tukevat. Aikuiset ovat lippukunnissa toiminnan ja erityisesti ikäkausiohjelman tukijoita ja mahdollistajia. Lippukunnan johtajisto ja piirin luottamushenkilöstö on sitoutunut. Pestijärjestelmä on käytössä, pestit ovat vaihtuvia ja nuoria on kasvamassa vastuullisempiin tehtäviin. Pestit toimivat aikuisten sitouttajina ja toiminnan selkeyttäjinä. Toimenpiteet 2014 Tapahtumat 2014 Piirin isojen tapahtumien johtajat pestattiin tehtäviinsä (PIHA, OR). Esiteltiin mm. Scout-Infossa partiolaisten vanhemmille mitä aikuinen voi tehdä partiossa (VR). Scout-Infon toukokuun numero tehtiin teemalla Aikuisena partiossa ja sitä jaettiin myös irtokappaleina elokuussa Pellon Korjuu - tapahtumassa (VR). Päätettiin, että alkaen vuosittain yksi Lapin Scout-Infon numero lähetetään jokaiseen lappilaiseen partioperheeseen, jotta myös sudenpentu- ja seikkailijaikäisten kotiin saadaan tietoa Lapin partiotoiminnasta (PIHA, VR). Akela/Sampo -startti Kolari Akela-/Sampo-kurssi Rovaniemi Partiojohtajaperuskurssi 1 osa Rovaniemi, 2 osa Ylläs Aikuistyyppistä asiaa -koulutus Ylläs Mittarit: Toimivat partion rakenteet Piirin jäsenmäärä kaikki jäsenet maksaneet jäsenet maksamattomat jäsenet Piirin toimivien lippukuntien lukumäärä Edustettujen lippukuntien lukumäärä kevätkokouksissa Edustettujen lippukuntien lukumäärä syyskokouksissa Yhteenlaskettu tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien lukumäärä. Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaiden) osuus lippukuntien hallituksissa. Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaiden) osuus piirin luottamushenkilöissä Ta ja Sa* # 36 % 42% 42% 72 % 71 % 70 % 43% # =tietoa ei ole saatavilla, koska tätä kysyttiin vuosien 2012 ja 2013 vuosiselosteessa. * =Partio-ohjelman vaeltajaohjelma ei ole sidottu ryhmään, joten ryhmien määrää ei kysytty vuosiselosteessa. Adventtikalenterikampanjan parhaat lippukunnat 1. Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat 11,68 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen 2. Lapin Kiehiset ja Kivekkäät 10,11 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen 3. Pohjolan Tytöt 9,85 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen 7

8 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Lappilainen partiolainen on ylpeä omasta harrastuksestaan. Hän ymmärtää harrastuksen mielekkyyden ja on saanut kokemuksia oppimiensa tietojen ja taitojen hyödyntämisestä. Omasta toiminnasta viestiminen on tehokasta ja se rakentaa kuvaa partiotoiminnasta ja sen vaikutuksista. Lappilainen partiolainen osaa kertoa omasta harrastuksestaan. Toimenpiteet 2014 Tapahtumat 2014 Aktivoitiin ja kehitettiin Facebookin käyttöä mm. antamalla kaikille piirin luottamushenkilöille valmiudet päivittää piirin FB-sivua. Avattiin Lapin Partiolaisten (VR). Pyrittiin saamaan piirin kaikki toiminnanalat tekemään viestintää (VR). Kannustettiin lappilaisia hakemaan SP:n nuorten medialähettiläiden YSP-koulutukseen (VR). Lahjoitettiin Kolpeneen asumisyksikköön adventtikalentereita ja saatiin mukavasti julkisuutta (VR). Lippukunnat = piiri. Yhteistyö ja toiminta pyrittiin kääntämään tarvelähtöiseksi ajatuksena, että toimivan yhteistyön tuloksena lappilaiset (partiolaiset) sitoutuvat partiotoimintaan ja jäsenmäärä kasvaa (LPKR). Pyrittiin siihen, että lippukuntatoimijoiden yhteiset jutut piirin tapahtumien ja koulutusten myötä vahvistavat tukiverkostoa ja mahdollistavat vertaistuen. Samalla se kasvattaa piirin ME-henkeä. (LPKR) North Scout -tuotemalliston avulla partiolaiset näkyivät partion ulkopuolella (PIHA). Aloitettiin yhteistyö Tiedekeskus Pilkkeen kanssa. Pilkkeen väki oli kevät pt-kisoissa Rovaniemellä ja syyskokouksessa Ylläksellä kertomassa metsässä oppimisesta. Vierailtiin Pilkkeessä ja aloitettiin piirileirin valmistelut Pilkkeen Mottimetsään (PIHA). Kannustettiin lippukuntia käyttämään partiolaisten ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmää johtajien kannustamiseen ja palkitsemiseen mm. tiedottamalla merkeistä Scout-Infossa (PIHA). Kutsuttiin Lapin kansanedustajat Ahava -talvileirille. Valitettavasti kukaan ei ehtinyt osallistumaan (LEIRIN STAABI, PIHA). Osallistuttiin aktiivisesti valtakunnalliseen partioviikon Yhdessä parempi maailma -haastekampanjaan, jossa tehtiin paljon pieniä hyviä töitä. Mellan Kiipijät sijoittuivat kampanjassa kolmanneksi (PIHA). Talvileiri Ahava Inari, Köysivaara SP:n Suurjuhla Kouvola Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen jako partiotahti Äläskeleposessa Maaseutunäyttely Pellon Korjuu Pello Vapaaehtoisten päivä Rovaniemi, Sampokeskus 8

9 Me lappilaiset partiolaiset -henki on vahva. Lappilaiset partiolaiset ovat kiinteä ryhmä. Partiota tehdään ryhmissä. Naapurilippukunnat ovat läheisiä ja alueet toimivia. Lappilainen partiolainen toimii aidosti ikäkautensa partio-ohjelman mukaisesti ja kaikissa ikäkausissa saadaan kokemuksia mehengestä. Lappilainen partiolainen näkyy ja kuuluu. Viestintä on aikaansa seuraava ja sitä on piirin ja lippukuntien välillä sekä piirin luottamushenkilöiden ja yksittäisten lappilaisten partiolaisten kesken. Lappilaisista partiolaisista on hyvä ja nuorekas kuva. Piirinä Lapin Partiolaisilla on oma asemansa kansallisessa partioliikkeessä ja lappilaisesta nuorisotyössä. Toimenpiteet 2014 Tapahtumat 2014 Selvitettiin viestinnän uudistustarpeita ja huomioitiin ne piirin viestintää kehitettäessä (VR). Osallistuttiin aktiivisesti partioneuvoston ja laajennettujen valiokuntien päätöksentekoon (PIHA). Osallistuttiin Suomen Partiolaisten koulutuksiin ja muihin tapahtumiin (PIHA). Tuotiin esille partiolaisuutta julkisuudessa. Lappilainen partio näkyi ja kuului Lapin lehdissä ja radiossa (PIHA). Osallistuttiin lappilaista nuorisoa koskevaan kehittämiseen ja päätöksentekoon (PIHA) Osallistuttiin Partiomestarit tv-sarjan tekoon taloudellisesti. Partiomestarissa piiriä edusti tarpojavartio Marakatit Pohjan Tytöistä ja Sisseistä. Sarja kuvattiin kesällä ja se tuli televisiosta syyskuussa. Marakatit sijoittuivat kolmanneksi (PIHA). Oltiin aktiivisesti mukana Lapin järjestöstrategian eteenpäinviemisessä, jossa mm. kartoitettiin Lapin kuntien yhdistysten yhteistyön tilannetta (PIHA). Hankittiin piirille materiaalia ja välineitä, jotta partion näkyvyyttä ulkopuolisille erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa voidaan parantaa. Näkyvyyttä parannettiin mm. piiritoimiston uusilla ikkunateippauksilla (PIHA). Kaikki piirin tapahtumat lisäsivät yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä partiolaisuudesta. Piirin tapahtumien kautta lappilainen partio näkyi ja kuului. Mittarit: Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Piirin omissa medioissa julkaistujen juttujen lukumäärä lippukuntien ja piirin tapahtumista tai toiminnasta. Lappilaisista partiolaisista tehtyjen lehti-, radio- ja muiden mediajuttujen lukumäärä. Osallistujavuorokaudet SP:n tapahtumiin, valiokuntiin, partioneuvostoon, koulutuksiin ja muuhun toimintaan sekä vierailut muihin piireihin ja muista piireistä. Lapin Partiolaisten osallistumiset muiden nuoriso-, harraste- tai vastaavien järjestöjen toimintaan tai näihin liittyviin yhteistyöelimiin. 34 kpl 35 kpl 31 kpl 33 kpl 36 kpl 26 kpl 19 kpl 29 kpl 45 vrk 32 vrk 46 vrk 49 vrk 21 krt 13 krt 10 krt 10 krt 9

10 Hallinto Ylintä päätäntävaltaa piirissä käyttävät piirin kevät- ja syyskokoukset. Piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta huolehtii piirihallitus. Hallitukseen kuuluivat piirinjohtaja, piirin varajohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallitus suunnittelee ja ohjaa piirin toimintoja sekä valitsee tarvittavat projekti- tai pysyvät ryhmät sekä vastaa piirin toiminnasta ja taloudesta. Käytännön asioista huolehtivat järjestösihteeri sekä pestatut luottamushenkilöt. Järjestösihteerin esimiehenä toimii piirinjohtaja. Piirin vuosikokoukset - Kevätkokous Sodankylässä, 24 virallista kokousedustajaa 10 lippukunnasta. - Syyskokous Kolarissa Ylläksellä, 29 virallista kokousedustajaa, 11 lippukunnasta. Piirin kevätkokous asetti vaalitoimikunnan etsimään uusia piirihallituksen jäseniä syyskokousta varten. Vaalitoimikunnan kokoonpano oli piirinjohtaja Leena Pernu, Kai Ryynänen (NaPo) ja Hanna Hiltunen (MeKi) ja he kokoontuivat kolme kertaa. Lisäksi toimikunta piti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Piirihallitus asetti piirin luottamushenkilöistä koostuvan strategiatiimin valmistelemaan piirin strategiaa Tiimiin kuuluivat Julius Oförsagd, Maaret Arffman, Niilo Karjalainen, Jenna Silveri, Sanna Koponen ja Mervi Saukkoriipi. Tiimi kokoontui seitsemän kertaa. Lippukuntien johtajistoille ja piirin luottamushenkilöille järjestettiin Ollakko2020 -tapahtuma ja Eloluisto 30.8., joissa piirin strategiaa 2018 valmisteltiin. Piirihallitus Vuosikokousten välillä päätösvaltaa käytti piirihallitus, joka kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi Mervi Saukkoriipi. Suluissa osallistuminen kokouksiin. piirinjohtaja Leena Pernu Napapiirin Tytöt (7/8) piirin varajohtaja Maaret Arffman Kallin Kanervat (8/8) ohjelma Paula Päivinen Pellon Pailakat (8/8) viestintä Iiris Jakola Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat (8/8) talous Kirsi Lantto Napapiirin Tytöt (4/8) jäsen Heikki Korkala Pohjan Tytöt ja Sissit (6/8) jäsen Jenni Helaniva Pellon Pailakat (5/8) Piirin edustajat valtakunnallisissa kokouksissa Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Partioneuvosto I ja piirinjohtajien Helsinki Maaret Arffman seminaari Laajennetut SP:n valiokunnat I Helsinki Paula Päivinen Iiris Jakola Riikka Kariniemi Laajennetut SP:n valiokunnat II Helsinki Paula Päivinen Partion strategia-ilta Helsinki Leena Pernu Partioneuvosto II Helsinki Leena Pernu Partioneuvoston tulevaisuusseminaari Helsinki Leena Pernu Laajennetut SP:n valiokunnat III Helsinki Iiris Jakola Riikka Kariniemi Partiotyönantajat ry:n vuosikokous Helsinki Leena Pernu Partioneuvosto III Helsinki Leena Pernu Suomen Partiolaiset ry:n XIII Jäsenkokous Mikkeli Leena Pernu (varsinainen edustaja) Iiris Jakola (varsinainen edustaja) Anna Kivelä (vara- ja nuorisoed.) Pekka Muotka (vara- ja nuorisoed.) 10

11 Piirin luottamushenkilöt Piirin luottamushenkilöitä eli luottiksia ovat kaikki piirin pestissä toimivat. Yhteensä piirissä oli 28 luottista. Luottikset kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa kouluttautumaan ja suunnittelemaan toimintaa Tammiluistoon ja yhdessä lippukunnanjohtajien kanssa Eloluistoon. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 19 kertaa. piirinjohtaja Leena Pernu Napapiirin Tytöt piirin varajohtaja Maaret Arffman Kallin Kanervat järjestösihteeri Mervi Saukkoriipi Ansiomerkkitoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. puheenjohtaja Jouni Hilke Napapiirin Pojat jäsen Kaisu Pirttilä Lapin Kiehiset ja Kivekkäät jäsen Leena Pernu Napapiirin Tytöt Lippukuntaryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Alueilla toimivat alueohjaajaparit. (ao=alueohjaaja) puheenjohtaja ja Metsä-Lapin ao Asta Taali Inarin Tunturisudet Metsä-Lapin ao Esa Marjomaa Napapiirin Pojat Kielaan ao Sini Kurki Ylläs-Partio Kielaan ao Katja Martimo (20.7. asti) Pohjolan Tytöt Tunturi-Lapin ao Outi Ahvenjärvi Pellon Pailakat Tunturi-Lapin ao Riikka Kariniemi Napapiirin Tytöt koulutusohjaaja Mari Ahmajärvi Kätkän Kävijät koulutusohjaaja Sanna Koponen Napapiirin Tytöt lpk-koulutusvastaava Tero Marin Inarin Tunturisudet pj-peruskoulutusvastaava ja varapj Jenna Silveri Napapiirin Tytöt Akela/sampokoulutusvastaava Maria Tervonen Napapiirin Tytöt Ohjelmaryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. (oo = ohjelmaohjaaja) puheenjohtaja ja pt-kisavastaava Paula Päivinen Pellon Pailakat tarpojaohjelmaohjaaja Elli Niemelä Ylläs-Partio samoajaohjelmaohjaaja Sanna Kangas Napapiirin Tytöt vaeltajaohjelmaohjaaja Niilo Karjalainen Keminmaan Kivekkäät pt-kisavastaava Antero Taikina-Aho Kokkopartio (Pohjanmaa) Viestintäryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. puheenjohtaja Iiris Jakola Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat Scout-Infon päätoimittaja Matti Björninen Mellan Kiipijät nettisivuvastaava Matti Silveri Pohjolan Tytöt Piiri-YSP Essi Ranta (31.5. asti) Napapiirin Tytöt Anna Enbuske (1.6. alk.) Napapiirin Tytöt Scout-Info toimitussihteeri Mervi Saukkoriipi Piirin alueen Yspi-koulutetut (neljä henkilöä) ovat pitäneet yhteyttä piiri-yspin johdolla. Talousryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, lisäksi on pidetty puhelinneuvotteluja. puheenjohtaja Kirsi Lantto Napapiirin Tytöt jäsen Leena Pernu Napapiirin Tytöt jäsen Jouni Hike Napapiirin Pojat Piirin adventtikalenteriasiamiehinä toimivat Leena Erkkilä ja Mervi Saukkoriipi. Muita vastuuhenkilöitä: Piirin edustaja valtakunnallisessa sisukoordinaatioryhmässä Päivi Karasti (Napapiirin Tytöt). Piirileiri Loimu 2015 leirinjohtajat Sanna Koponen (Napapiirin Tytöt) ja Timo Helaniva (Kätkän Kävijät). Kansallisen Kirkkopyhän 2015 vastaava Sirpa Nykänen (Napapiirin Tytöt). 11

12 Toimisto Piiritoimistolla järjestösihteerinä toimi Mervi Saukkoriipi. Järjestösihteeri on osallistunut ryhmien toimintaan ja kokouksiin tarpeen mukaan. Kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Katteexi Oy ja piiritoimiston siivoojana toimi Emma Napari. Tilintarkastajana toimi Tuomas Enbuske (HTM) Rovaniemeltä ja varatilintarkastajana Risto Pauna (HTM) Rovaniemeltä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija Toni Kangasharju oli piirissä työssäoppimassa Työssäoppimisjakso toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan nuorisotyön kanssa. Merkonomiopiskelija Minna Nissinen suoritti marraskuussa piiritoimistolla näyttötutkinnon osiot toimistopalveluista ja asiakaspalvelusta. Ounasvaaran yläasteen yhdeksäsluokkalainen Antti-Kalle Karasti oli Työelämään tutustumisjaksolla piiritoimistolla Kurssisuoritukset Partiojohtajavaltakirjat 1/2014 Hanna Alakulppi Napapiirin Tytöt 2/2014 Sini Kurki Ylläs-Partio 3/2014 Katja Lohiniva Pellon Pailakat 4/2014 Anne Marjakaarto Kallin Kanervat 5/2014 Tuula Oja Mellan Kiipijät 6/2014 Martti Oja Mellan Kiipijät 7/ mitätöidään, virheellinen numerointi 8/2014 Jenni Rautavaara Napapiirin Tytöt 9/2014 Pekka Muotka Napapiirin Pojat 10/2014 Marikaisa Laiti Inarin Tunturisudet 12

13 Myönnetyt ansiomerkit Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit Hopeinen Ansioristi Leena Pernu Collanin solki Paula Päivinen Katri Mattila Louhisuden solki Anna Enbuske Rosa Coste Napapiirin Tytöt Napapiirin Tytöt Napapiirin Tytöt Napapiirin Tytöt Napapiirin Tytöt Collaninsolki ja -pinssi Louhisudensolki ja -pinssi Hopeinen ansioristi Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit Hopeinen ansiomerkki Julius Oförsagd Kai Ryynänen Pronssinen ansiomerkki Juho Kunelius Laura Kunelius Jani Koivusalo Elina Koivusalo Janne Jaako Kultainen ansioplaketti Hannu Happonen Hopeinen ansioplaketti Lauri Kauppinen Mauno Kauppinen Raimo Lahdenperä Ari ja Irene Kangasniemi Keminmaan Kivekkäät Napapiirin Pojat Pohjan Tytöt ja Sissit Pohjan Tytöt ja Sissit Pohjolan Tytöt Pohjolan Tytöt Pohjolan Tytöt Pohjan Tytöt ja Sissit Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit Toimiva lappilainen partiojohtaja tunnustus Elli Niemelä Ylläs-Partio Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen merkki ja kello 13

14 Piirin partiotaitokilpailujen sijoitukset Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Hiidenkirnu Rovaniemellä Järjestävä lippukunta Napapiirin Pojat Sudenpennut: osallistui 7 pentuetta 1. Ninjat Karun Sirkut ja Eräveljet 2. HaSu Napapiirin Pojat 3. Pingviini Mellan Kiipijät Seikkailijat: osallistui 13 joukkuetta 1. Susi Keminmaan Kivekkäät 2. Sössölööri Lapin Kiehiset ja Kivekkäät 3. Kovoshetkat Mellan Kiipijät Kevät pt-kilpailu Hiidenkirnu Rovaniemellä Järjestävä lippukunta Napapiirin Pojat Oranssi sarja: osallistui 3 vartiota 1. Marakatit Pohjan Tytöt ja Sissit 2. Pullasorsat Pohjan Tytöt ja Sissit 3. Lumikot Kallin Kanervat Vihreä sarja: osallistui 2 vartiota 1. Möhköfantit Pellon Pailakat 2. Tuulihaukat Korvatunturin Kävijät Syys pt-kilpailu Tellus Pellossa Järjestävä lippukunta Pellon Pailakat Sininen sarja: osallistui 2 vartiota 1. Tatit Napapiirin Tytöt 2. Marakatit Pohjan Tytöt ja Sissit Ruskea sarja: osallistui 4 vartiota 1. Siin' Rinkka-Akka Ylläs-Partio 2. Jänöset Napapiirin Tytöt 3. Turboankat Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat Harmaa sarja: osallistui 2 vartiota 1. TiRiVi Kätkän Kävijät, Lapin Samoilijat, Napapiirin Tytöt 2. Tuurihaukat Pohjan Tytöt ja Sissit SM-partiotaitokilpailujen sijoitukset Talvi SM-kisa 2014 POLARpop Hämeenlinna Kevät SM Valliralli 7.6. Luumäki ei osallistujia piiristä Syys SM Raulin Riimit, Salo Ruskea, Jänkäkurppa, Pellon Pailakat, sijoitus 7. Kisaseita kiertopalkinto 2014 Pohjan Tytöt ja Sissit 14

15 Osallistumiset partiotilaisuuksiin Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen 23.1., Ohjelman, Koulutuksen ja Alueen SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi toimihenkilöpäivät 24.1., Viestinnän toimihenkilöpäivät SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi YSP-koulutus SP Anna Enbuske Haloo ohjelmaseminaari SP/Hki Paula Päivinen Partion toimihenkilöpäivät SP/Viro Mervi Saukkoriipi 22.5., Kuksa koulutus SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi Tapio Nykänen Adventtikalenteripäivä SP/Helsinki Mervi Saukkoriipi 31.3., SP:n puheenjohtajien puhelintunnit piirinjohtajille SP Leena Pernu 22.5., 7.9., Jäsenmäärän kasvuun liittyvät skype-kokoukset SP:n kanssa SP Maaret Arfman Iiris Jakola Leena Pernu Mervi Saukkoriipi Toimihenkilöiden kuukausittaisia eri toiminnanalojen skype-kokouksia SP/skype Mervi Saukkoriipi Vierailuja lippukuntiin ja muita muistamisia Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Piirihallitus vieraili piirin kevätkisoissa, Rovaniemi Leena Pernu samassa yhteydessä ansiomerkkien jako Aikuisinfo Pello Heikki Korkala Jenni Helaniva Itsenäisyyspäivänaaton iltakirkko, Rovaniemi Leena Pernu samassa yhteydessä ansiomerkkien jako Lellun yllätyskiitosteet Rovaniemi 22 osallistujaa Vierailut piiriin Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Vierailu partiotahti Äläskeleposessa Tervola Sanna Salu Suurjuhlan ohjelmapäällikkö Partio-ohjelman Road show! Vierailu partiotahti Äläskeleposessa Tervola Kaisa Johto SP:n partiokasvatusvaliokunta Vierailu piiritoimistolla uuteen jäsenrekisteriin liittyen Rovaniemi Soile Oikkonen Kuksan projektiryhmä Napapiirin Tyttöjen K35 vieraili Rovaniemi Leena Pernu piiritoimistolla Vierailu piiritoimistolla ja Ollakko2020 Rovaniemi Harri Länsipuro -tapahtumassa SP:n puheenjohtaja Vierailu Ahava -talvileirillä Inari Harri Länsipuro SP:n pj Niina Johansson SP:n varapj Opus-päivä Opus on uudistettu piirin ja keskusjärjestön työnjako lippukuntien tukemiseksi Pello Saara Heinänen, SP:n hallituksen jäsen Maaret Arffman, Jenni Helaniva, Heikki Korkala, Leena Pernu, Paula Päivinen, Mervi Saukkoriipi 15

16 Osallistumiset muihin tilaisuuksiin Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Nuoret, netti ja nuorisotyö -koulutus Rovaniemi Mervi Saukkoriipi (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus ja Lapin AVI) 6.5. Vaikuta Somella -koulutus (Soste ry) Rovaniemi Mervi Saukkoriipi 2.6. Aluehallintoviraston nuorisotyöntekijäkokous Rovaniemi Mervi Saukkoriipi Opi tekemään tiedote -koulutus (OK-opintokeskus) Oulu Iiris Jakola Mervi Saukkoriipi Aluehallintoviraston nuorisotyöntekijäkokous Rovaniemi Mervi Saukkoriipi Maakunnallisen luontokasvatuksen Rovaniemi Mervi Saukkoriipi yhteistyöryhmän kokous Lapin nuorisopiirijärj. työntekijöiden aamukahvit (nuorisojärjestöjen verkosto) - Lapin Partiolaiset - Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri - Lapin Sosiaali- ja Terveysturvayhdistys - SPR:n Lapin piiri - Lapin Partiolaiset => Tiedekeskus Pilke - Rovalan Nuoret/Tyttöjen Talo - Aluehallintovirasto/nuorisotyö Rovaniemi Mervi Saukkoriipi Lippukunnanjohtajat 2014 Lippukunta Kunta Lippukunnanjohtaja Inarin Tunturisudet ry Inari Anitta Kuusinen Kallin Kanervat ry Keminmaa Sanna Niskakoski Karun Sirkut ja Eräveljet ry Tornio Tarja Mäkelä Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat ry Kemijärvi Anniina Pyhäjärvi Keminmaan Kivekkäät ry Keminmaa Pekka Saario Kiirunapartio ry Enontekiö Erika Ikonen Kitkankiertäjät ry Posio Aarni Moisio Korvatunturin Kävijät ry Savukoski Reija Aaltonen Kätkän Kävijät ry Kittilä Timo Helaniva Lapin Kiehiset Ja Kivekkäät ry Sodankylä Henna Poikela Lapin Samoilijat ry Rovaniemi Ville-Pekka Jokela Mellan Kiipijät ry Ylitornio Anne Korva Muonion Susipirkat ry Muonio Taija Hemminki Napapiirin Pojat ry Rovaniemi Tapio Nykänen Napapiirin Tytöt ry Rovaniemi Anna Kivelä Njálat ry Utsjoki Juha Reinola Pellon Pailakat ry Pello Katja Lohiniva Pellon Väyläveikot ry Pello Ari Korteniemi Pohjan Tytöt ja Sissit ry Tornio Sami Pohjanen Pohjolan Tytöt ry Kemi Jani Koivusalo Seitapartio Rovaniemi Juhani Perälä Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry Tervola Annastiina Rytkönen Ylläs-Partio ry Kolari Elli Niemelä 16

17 Jäsenistö 2014 Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. kaikki maks. kaikki maks. kaikki maks. perust. piirin jäs. Lippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry Lapin Samoilijat ry Seitapartio Kallin Kanervat ry Keminmaan Kivekkäät ry Napapiirin Pojat ry Napapiirin Tytöt ry Pellon Pailakat ry Pellon Väyläveikot ry Karun Sirkut ja Eräveljet ry Kemijärven Tunturitytöt ja Pojat ry Pohjan Tytöt ja Sissit ry Kitkankiertäjät ry Veitsiluodon Metsänkävijät ry Muonion Susipirkat ry Kiirunapartio ry Inarin Tunturisudet ry Mellan Kiipijät ry Pohjolan Tytöt ry Simon Kuutit ry Korvatunturin Kävijät ry Totto-Partio ry Ylläs-Partio ry Kätkän Kävijät ry Njalat ry Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry Muut piirin alueen lippukunnat Partiolippukunta Kielaat (Ranua), Kemin Versot ry, Keron Kiertäjät (Pelkosenniemi), Tornion Versot ry, Kemin Metsänkävijät ry, Kemin Kotkat (yhdistynyt PoTy:n kanssa), Sompion Samoilijat (Vuotso), Kemin Suuntaveljet ry ja Sallan Erauspojat ry. Jäsentiedot ovat Jäsenrekisteri Kuksasta tilanteesta Aluejako kunnittain Tunturi-Lappi: Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä, Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski Metsä-Lappi: Pelkosenniemi, Salla, Kemijärvi, Posio, Ranua, Rovaniemi Kielas: Pello, Ylitornio, Karunki, Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola. 17

18 Kaavio jäsenmäärästä Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenrekisteristä tilanteesta Tuloslaskelma 18

19 Tase 19

20 HUIPPU PIIRI, HUUTO KIIRI, TÄÄLTÄ TULEE LAPPI! 20

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013 1 Sisällys Sisällys... 1 Johdanto... 3 I: Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 II: Toimivat partion rakenteet... 5 III Lappilainen

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

LAPIN PARTIOLAISET ry

LAPIN PARTIOLAISET ry LAPIN PARTIOLAISET ry Sisältö Johdanto 3 I Laadukas toiminta ja tapahtumat 4 II Toimivat partion rakenteet 5 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan 6 Hallinto 7-9 Kurssisuoritukset ja huomionosoitukset

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä LAPIN PARTIOLAISET ry Rajajääkärinkatu 3 A 1 96100 ROVANIEMI puh. 040 833 8556 s-posti: lappi@partio.fi LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY 1 (2) LAPIN PARTIOLAISET RY:n ja LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma 2014 Tase 2014 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 HYVÄKSYTTY kevätkokouksessa

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma 2014 Tase 2014 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 HYVÄKSYTTY kevätkokouksessa Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma 2014 Tase 2014 1 Sisällys Johdanto... 3 I Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat... 5 II Toimivat partion rakenteet...

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

3/2013 Toukokuu Lapin Scout-Info 3/2013

3/2013 Toukokuu Lapin Scout-Info 3/2013 3/2013 Toukokuu Lapin Scout-Info 3/2013 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2015 Tilinpäätös 2015

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2015 Tilinpäätös 2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2015 Tilinpäätös 2015 1 Sisällys: Toiminnan mittarit 2015 2018... 2 1. JOHDANTO... 2 2. HALLINTO... 4 Vuosikokoukset... 4 Piirihallitus... 4 Piirin luottamushenkilöt...

Lisätiedot

2/2014 Huhtikuu OLLAAN 2020. Partioviikko 21.-27.4. Lapin Scout-Info 2/2014

2/2014 Huhtikuu OLLAAN 2020. Partioviikko 21.-27.4. Lapin Scout-Info 2/2014 2/2014 Huhtikuu Partioviikko 21.-27.4. Me OLLAAN 2020 Lapin Scout-Info 2/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu

Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu Lapin Scout-Info 1/2011 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Sisältö 1. Kirjallisuutta 2. Miksi ansiomerkkejä? 3. Partioansiot 4. Ansiomerkkijärjestelmä 5. Ansiomerkkien ehdottaminen 6. Ehdotusten käsittely 7. Ansiomerkkien

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 1/2016

Lapin Scout-Info 1/2016 Lapin Scout-Info 1/2016 Scout-Info 1/2016 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

1/2014 Helmikuu. Partiomestari. Säpinää Sodankylässä 29.-30.3. tulee taas!

1/2014 Helmikuu. Partiomestari. Säpinää Sodankylässä 29.-30.3. tulee taas! 1/2014 Helmikuu Säpinää Sodankylässä 29.-30.3. Partiomestari tulee taas! Lapin Scout-Info 1/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

Lapin. Scout-Info 1/2015. Tulis nyt jo se loimuava kesä!

Lapin. Scout-Info 1/2015. Tulis nyt jo se loimuava kesä! Lapin Scout-Info 1/2015 Tulis nyt jo se loimuava kesä! Scout-Info 1/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Tämän Lounais-Suomen Partiopiirin ansiomerkkiohje -vihkosen lisäksi partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Partiolaisten

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 5/2013. 5/2013 Marraskuu

Lapin Scout-Info 5/2013. 5/2013 Marraskuu Lapin Scout-Info 5/2013 5/2013 Marraskuu LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 6/2015

Lapin Scout-Info 6/2015 Lapin Scout-Info 6/2015 Scout-Info 6/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

6/2014 Joulukuu. Hyvää joulua ja Loimuavaa partiovuotta 2015!

6/2014 Joulukuu. Hyvää joulua ja Loimuavaa partiovuotta 2015! 6/2014 Joulukuu Hyvää joulua ja Loimuavaa partiovuotta 2015! Lapin Scout-Info 6/2014 Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti LAPIN SCOUT-INFO Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 3/2015. Ilmoittaudu Loimulle viim. su 24.5.! www.lappi.partio.fi/loimu => lähe sieki leirile

Lapin Scout-Info 3/2015. Ilmoittaudu Loimulle viim. su 24.5.! www.lappi.partio.fi/loimu => lähe sieki leirile Lapin Scout-Info 3/2015 Ilmoittaudu Loimulle viim. su 24.5.! www.lappi.partio.fi/loimu => lähe sieki leirile Scout-Info 3/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

4/2012 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2012

4/2012 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2012 4/2012 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2012 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 2/2013. 2/2013 Huhtikuu

Lapin Scout-Info 2/2013. 2/2013 Huhtikuu Lapin Scout-Info 2/2013 2/2013 Huhtikuu LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2015 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Todettiin

13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Todettiin Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 2/07 1 aika sunnuntaina 18.2.2007, alkaen klo 13.00 paikka Tasangon Talvikkien kolo,törnävän ala-aste, Törnäväntie 25, 60100 Seinäjoki Maritta Sipilä piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 3/05 1 PIIRIHALLITUS

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 3/05 1 PIIRIHALLITUS Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 3/05 1 AIKA su 27.2.2005, alkaen klo 14.00 Paikka Tasangon Talvikkien kolo, Törnävän ala-aste, 60100 Seinäjoki Läsnä Valtteri Karhu piirinjohtaja/ puheenjohtaja

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Helena Merisaari koulutusohjaaja 95-97, 103/8 Sari Koikkalainen koulutusohjaaja 2005 > Poissa: Elina Lillatrang

Helena Merisaari koulutusohjaaja 95-97, 103/8 Sari Koikkalainen koulutusohjaaja 2005 > Poissa: Elina Lillatrang Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 7/04 1 Aika tiistaina PE 8.10.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

PARTIOTAHTI. Ylitorniolla 25. 26.2.2006 MATKANJOHTAJAN PAKETTI

PARTIOTAHTI. Ylitorniolla 25. 26.2.2006 MATKANJOHTAJAN PAKETTI PARTIOTAHTI Ylitorniolla 25. 26.2.2006 Sisältö AJO-OHJE... 2 MUISTILISTA... 2 ILMOITTAUTUMIS- /SAAPUMISAIKATAULU... 3 LIPPUKUNTIEN NUMEROT... 4 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNAKKOTUTUSTUMISTA VARTEN... 4 Majoitus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

6/2012 Joulukuu Lapin Scout-Info 6/2012

6/2012 Joulukuu Lapin Scout-Info 6/2012 6/2012 Joulukuu Lapin Scout-Info 6/2012 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS www.käppäräpartio.fi 1 Sisällysluettelo o Partiopuku yhdistää............. 2 o Lippukunnan perinteet............. 2 o Helpotusta ahdingon sijaan............. 2 o Sudenpennun

Lisätiedot

5/2014 Marraskuu. Yhteistyötä. Etsitään uusia luottiksia. yli kaikkien rajojen

5/2014 Marraskuu. Yhteistyötä. Etsitään uusia luottiksia. yli kaikkien rajojen 5/2014 Marraskuu Etsitään uusia luottiksia Yhteistyötä yli kaikkien rajojen Lapin Scout-Info 5/2014 Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti LAPIN SCOUT-INFO Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 5/2015

Lapin Scout-Info 5/2015 Lapin Scout-Info 5/2015 Scout-Info 5/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot