Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013"

Transkriptio

1 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase

2 Sisällys Sisällys... 1 Johdanto... 3 I: Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 II: Toimivat partion rakenteet... 5 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan... 6 Hallinto... 7 Kurssisuoritukset ja huomionosoitukset Myönnetyt ansiomerkit... 9 Kiertopalkinnot ja kampanjasaavutukset PT-kilpailujen sijoitukset Lippukunnanjohtajat Jäsenistö Piirin jäsenmäärän kehitys Tuloslaskelma Tase Lapin Partiolaiset ry Kaartokatu 4 as Rovaniemi

3 Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä tilanteeseen, jossa toteutuvat: I Laadukas toiminta ja tapahtumat, II Toimivat partion rakenteet ja III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Tämä on Lapin Partiolaisten Pitkän tähtäimen suunnitelma Pitkän tähtäimen suunnitelman mittarien avulla seurataan vuosittain toimintasuunnitelman toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutusta. Mittareita laskettaessa huomioidaan koko piirin vuosittainen toiminta ja tarvittaessa sitä suhteutetaan piirin jäsenmäärään. Toimintakertomuksessa 2013 olevilla toimenpiteillä ja tapahtumilla on pyritty lähestymään pitkän tähtäimen suunnitelman kuvaamaa tavoitetta. Toteutuksesta vastuullinen toiminannanala näkyy toimenpiteen tai tapahtuman yhteydessä. Tapahtumat järjestämisaikoineen on esitelty tapahtumakalenterissa. Toimintakertomuksessa on esiteltynä piirin organisaatio ja henkilöt eri pesteissä. Toimintasuunnitelman 2013 toimenpiteillä haluttiin mm. vahvistaa tapahtumien järjestämistä, kertoa partion nuorista päättäjistä sekä vahvistaa piirin ja lippukuntien yhteyttä mm. aluetyön järjestämillä aluetapaamisilla ja piirin luottisten lippukuntakäynneillä. Toiminta tähtäsi siihen, että Lapissa partio voi hyvin ja jäsenmäärä kasvaa. Toimintakertomuksen toimenpiteiden ja tapahtumien lisäksi piiri toteuttaa partiopiirin perustehtäviä toiminnanalojensa kautta. Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Vuoden 2013 toiminnassa korostui ikäkausien tukeminen järjestämällä tapahtumia eri ikäkausille. Toukokuussa kisattiin piirin kevät pt-kisat Kemissä. Sudenpentujen ja seikkailijoiden Aaltojen Ahti - kisassa oli mukana 24 pentuetta. Oranssin ja vihreän -sarjan Jäiden Jähti -kisassa oli 10 vartiota. Syyskuussa Käyrä Nousuun syys pt-kisoissa Rovaniemellä oli mukana 13 vartiota sinisessä, ruskeassa ja harmaassa sarjassa. Samoajille pidettiin ryhmänohjaajakurssi (Ro-kurssi), tarpojille kaksi TOJua (Tarpojien omaa juttua), ja vaeltajille Piirivisio. Lappilaisen partion kultahippu Partiotahti järjestettiin Sodankylässä ja Tulet -nimiseen tapahtumaan kokoontui 408 partiolaista. Vuoden 2014 piirin talvileiri Ahavan suunnittelut aloitettiin. Vuoden alussa alueryhmä ja koulutusryhmä yhdistyivät lippukuntaryhmäksi. Lippukuntaryhmä on lähellä lippukuntaa ja huolehtii siitä, että lippukunnat saavat tarvitsemansa tuen. Ryhmän luottikset ovat tavanneet johtajia mm. partiotahdin Kahvila-Alueessa ja erilaisilla kursseilla. Ohjelmaryhmä edisti partio-ohjelman toteutumista järjestämällä piirin järjestettäväksi määriteltyjä ja lippukuntien ja piirin tarpeiden mukaisia tapahtumia sekä tukemalla lippukuntia, jotka tapahtumia järjestivät. Viestintäryhmän vastuulla oli lappilaisten partiolaisten sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tavoitteena on, että partio tunnetaan Lapissa. Viestintäryhmän toimesta on tehty Scout-Infoa sekä huolehdittu tiedottamisesta muille tiedotusvälineille. Lapin Partiolaisia Partiomestari 2013 tv-sarjassa edusti Pallokalat Karun Sirkuista ja Eräveljistä. Piirin facebook-sivua käytettiin tiedottamiseen aktiivisemmin. Talous toiminnanalan päätehtävä on vastata piirin taloudellisesta turvallisuudesta. Adventtikalenteri- ja joulukorttikampanja onnistuivat hyvin, josta kiitos kuuluu kaikille myyjille ja partion tukijoille. Hallinto- ja toimistotoiminnanala koostuu piirihallituksesta, piirinjohtajista, piiritoimistosta ja toimihenkilö(i)stä. Hallinnon toiminnanala on huolehtinut piirin yleisestä toimivuudesta ja asioiden täytäntöönpanosta. Mittari-tiedoissa on huomioitava, että tiedot poimitaan lippukuntien palauttamista vuosiselosteista ja piirin täyttämästä piiriselosteesta. Tietoihin vaikuttaa olennaisesti palautettujen vuosiselosteiden määrä sekä niihin annettujen tietojen tarkkuus ja oikeellisuus. 3

4 I: Laadukas toiminta ja tapahtumat Partio-ohjelman toteuttaminen ja viikoittainen toiminta on lippukuntatoiminnan ydin ja se on laadukasta. Retket, leirit ja pt-kisat ovat luonnollinen ja tärkeä osa lippukunnan toimintaa ja niiden toteuttamista tuetaan alueellisen yhteistyön kautta. Piirin tapahtumat ovat partio-ohjelman ja lippukuntien tarpeiden mukaisia. Keskitytään tapahtumissa laatuun, pyritään tekemään asiat hyvin ja huolellisesti sekä tuetaan tapahtumien järjestämistä. Laadukkaat ja isoja osallistujamääriä kokoavat tapahtumat rakentavat muun muassa lappilaisten partiolaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lappilaiset partiolaiset osallistuvat säännöllisesti SP:n järjestämiin tapahtumiin ja osallistumista tuetaan toiminnallisesti. Toimenpiteet 2013 Tapahtumat 2013 Tuotiin SP:n ohjelmapainotusta Villinä veteen mukaan partiotahdin ohjelmaan (ohjelma). Kysyttiin tarpoja- ja samoajaikäisten pt-kisa - ajatuksia, jotta osallistumiskynnystä pt-kisoihin voitaisiin madaltaa (ohjelma). Edistettiin piirin vaeltajien verkostoitumista ja yhteistyötä järjestämällä Vaeltajavisio (ohjelma). Scout-Info ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa ja lippukuntaposti kaksi kertaa. Lisäksi lippukuntia tiedotettiin Ajankohtaista partiossa - sähköpostiviesteillä (viestintä). Annettiin Scout-Infossa, nettisivuilla ja Facebookissa vinkkejä lippukuntien toimintaan (kaikki). Kannustettiin lippukuntia kirjoittamaan juttuja Scout-Infoon (viestintä). Tarjottiin Sukkasillaan -iltoja lippukunnille, mutta yhtään iltaa ei toteutunut. Muita lippukuntavierailuja tehtiin luottisten toimesta (kaikki). Partiotahti Tulet (ohjelma) Sodankylä, 408 osall. 16 lpk:sta Piirivisio (ohjelma) Rovaniemi, 5 osall. 5 lpk:sta Tarpojatapahtuma TOJu (ohjelma) Pello, 18 osall. 9 lpk:sta Tornio, 30 osall. 9 lpk:sta Kevät-pt-kisa Aaltojen Ahti ja Jäiden Jähti (ohjelma) 4.5. Kemi, osall. 24 pentuetta Syys-pt-kisa Käyrä Nousuun (ohjelma) Rovaniemi, osall. 9 vartiota Partiojohtajaperuskurssi (lpk-ryhmä) ja Rovaniemi, 5 osall. 3 lpk:sta Ikäkausijohtajakoulutus (lpk-ryhmä) Rovaniemi, 5 osall. 3 lpk:sta SP:n Vaeltajavisio Lempäälä, 2 osall. 2 lpk:sta SP:n Samoaja Explo Riihimäki, 7 osall. 3 lpk:sta Mittarit: Osallistujavuorokaudet piirin tapahtumissa jäsentä kohden. 2,91vrk 0,97vrk 1,25vrk Suoritetut ikäkausien vaihe- ja päätösmerkit jäsentä kohden. 0,11 kpl 2,31 kpl 1,60kpl (Vuosien 2012 ja 2013 luvut sis. kaikki merkit, kuten sudareiden jäljet, seikkailijoiden ilmansuunnat, väli-ilmansuunnat, taitomerkit, jne.) Partiotaitokisojen osallistujavartioiden määrä sarjoittain: Sudenpentu Seikkailija Oranssi Vihreä Sininen Punainen Ruskea Harmaa

5 II: Toimivat partion rakenteet Jokaista lippukuntaa tuetaan, jotta partion harrastamismahdollisuudet Lapissa säilyvät. Piirin ja lippukuntien välinen suhde on välitön, helppo ja suora. Ikäkausirakenne toimii vakiintuneesti ja sitä sovelletaan lippukunnissa ja piirin toiminnassa tarpeen mukaan. Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus toimia ikäkausiohjelmansa mukaisesti. Seikkailija- ja tarpojaikäkausiin kiinnitetään erityistä huomiota. Toimenpiteet 2013 Tapahtumat 2013 Tarjottiin tukea samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen järjestämiseen (lpk-ryhmä). Tuettiin erityisesti seikkailija- ja tarpojaikäkausiohjelman järjestämistä partiotahdissa olemalla yhteydessä tahdin kyseisestä ohjelmasta vastaavaan henkilöön (ohjelma). Markkinoitiin kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja projekteja (ohjelma ja viestintä). Piirin ryhmät vastasivat oman alansa talouden arvioinnista ja toteutumisesta (kaikki). Järjestettiin piirin luottiksille koulutusta piirin nettisivujen päivittämiseen, Facebookin hyödyntämiseen sekä juttujen tuottamiseen omalta toiminta-alueeltaan (viestintä). Tarjottiin lippukunnille Sukkasillaan-iltoja, joissa teema olisi lippukunnan tarpeista lähtevä. Yhtään iltaa ei toteutunut (lpk-ryhmä). Järjestettiin Kahvila-Alue partiotahdissa (lpkryhmä). Tehtiin vuoden 2014 valtakunnallinen sudenpentuja seikkailijakisapaketti Ulda (ohjelma). Tarpojatapahtuma TOJu Piirivisio (ohjelma) Partiotahdin ikäkausiohjelmat (ohjelma) 9.2. Johtajatapaaminen (lpk-ryhmä) Partiotahdin kahvila-alueessa, 20 osall. 9 lpk:sta Ro-kurssi samoajille (lpk-ryhmä) ja Rovaniemi, 8 osall. 4 lpk:sta Melontavaellus lippukunnanjohtajille (lpk-ryhmä) Inari, 7 osall. 6 lpk:sta sekä 6 luottista Luottisten tapaamiset ja koulutukset (työvlk) Tammiluisto, 18 osallistujaa Eloluisto, 12 osallistujaa Partiossa nuoret toteuttavat ja aikuiset tukevat. Aikuiset ovat lippukunnissa toiminnan ja erityisesti ikäkausiohjelman tukijoita ja mahdollistajia. Lippukunnan johtajisto ja piirin luottamushenkilöstö on sitoutunut. Pestijärjestelmä on käytössä, pestit ovat vaihtuvia ja nuoria on kasvamassa vastuullisempiin tehtäviin. Pestit toimivat aikuisten sitouttajina ja toiminnan selkeyttäjinä. Toimenpiteet 2013 Tapahtumat 2013 Piirin isojen tapahtumien johtajat pestattiin tehtäviinsä (ohjelma ja hallinto). Kevätkokouspäivässä ja syyskokouspäivässä koulutusta aikuispartiosta. Mittarit: Piirin jäsenmäärä Piirin toimivien lippukuntien lukumäärä Edustettujen lippukuntien lukumäärä kevätkokouksissa Edustettujen lippukuntien lukumäärä syyskokouksissa Yhteenlaskettu tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien lukumäärä Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaiden) osuus lippukuntien hallituksissa. # 36 % 42% Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaiden) osuus piirin luottamushenkilöissä. 72 % 71 % 70 % # = tietoa ei ole saatavilla, koska tätä kysyttiin vuosien 2012 ja 2013 vuosiselosteessa. 5

6 III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Lappilainen partiolainen on ylpeä omasta harrastuksestaan. Hän ymmärtää harrastuksen mielekkyyden ja on saanut kokemuksia oppimiensa tietojen ja taitojen hyödyntämisestä. Omasta toiminnasta viestiminen on tehokasta ja se rakentaa kuvaa partiotoiminnasta ja sen vaikutuksista. Lappilainen partiolainen osaa kertoa omasta harrastuksestaan. Toimenpiteet 2013 Otettiin Facebook aktiivisesti käyttöön piirin viestinnässä ja kehitettiin sen käyttöä (kaikki). Kerrottiin pt-kisan kuulumisraportin sijaan ennen kisaa pohdintoja tehtäväluettelosta (ohjelma). Tiedotettiin partiolaisten ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmästä ja kannustettiin lippukuntia käyttämään partiolaisten sitä johtajien kannusta-miseen ja palkitsemiseen (hallinto, ansiomerkkitmk). Tehtiin North Scout -tuotemalliston toinen tilaus. Me lappilaiset partiolaiset -henki on vahva. Lappilaiset partiolaiset ovat kiinteä ryhmä. Partiota tehdään ryhmissä. Naapurilippukunnat ovat läheisiä ja alueet toimivia. Lappilainen partiolainen toimii aidosti ikäkautensa partio-ohjelman mukaisesti ja kaikissa ikäkausissa saadaan kokemuksia mehengestä. Lappilainen partiolainen näkyy ja kuuluu. Viestintä on aikaansa seuraava ja sitä on piirin ja lippukuntien välillä sekä piirin luottamushenkilöiden ja yksittäisten lappilaisten partiolaisten kesken. Lappilaisista partiolaisista on hyvä ja nuorekas kuva. Piirinä Lapin Partiolaisilla on oma asemansa kansallisessa partioliikkeessä ja lappilaisesta nuorisotyössä. Toimenpiteet 2013 Tapahtumat 2013 Kutsuttiin Suomen Partiolaisten toimijoita kouluttamaan piiriin (hallinto). Osallistuttiin aktiivisesti partioneuvoston ja laajennettujen valiokuntien päätöksentekoon (kaikki). Osallistuttiin Suomen Partiolaisten koulutuksiin ja muihin tapahtumiin (kaikki). Kuulosteltiin viestinnän uudistustarpeita ja huomioitiin ne piirin viestintää kehitettäessä (viestintä). Tuotiin esille partiolaisuutta julkisuudessa (hallinto) Osallistuttiin lappilaista nuorisoa koskevaan kehittämiseen ja päätöksentekoon (hallinto) Osallistuttiin Partiomestarit tv-sarjan tekoon taloudellisesti ja lähetettiin piiristä tarpojavartio Pallokalat mukaan tv-sarjaan (hallinto). Partiotahti, pt-kisat, TOJut ja piirivisio lisäsivät yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä partiolaisuudesta. Piiritoimisto porisee kahvittelutilaisuus piiritoimistolla Yrjönpäivänä osall. Mittarit: Piirin omissa medioissa julkaistujen juttujen lukumäärä lippukuntien ja piirin tapahtumista tai toiminnasta. 34 kpl 35 kpl 31 kpl Lappilaisista partiolaisista tehtyjen lehti-, radio- ja muiden mediajuttujen lukumäärä. 36 kpl 26 kpl 19kpl Osallistujavuorokaudet SP:n tapahtumiin, valiokuntiin, partioneuvostoon, koulutuksiin ja muuhun toimintaan sekä vierailut muihin piireihin ja muista piireistä. Lapin Partiolaisten osallistumiset muiden nuoriso-, harraste- tai vastaavien järjestöjen toimintaan tai näihin liittyviin yhteistyöelimiin 45 vrk 32 vrk 46vrk 21 kertaa 13 kertaa 10 kertaa 6

7 Hallinto Ylintä päätäntävaltaa piirissä käyttävät piirin kevät- ja syyskokoukset. Piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta huolehtii piirihallitus. Hallitukseen kuuluivat piirinjohtaja, piirin varajohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallitus suunnittelee ja ohjaa piirin toimintoja, valitsee tarvittavat projekti- tai pysyvät ryhmät sekä vastaa piirin toiminnasta ja taloudesta. Käytännön asioista huolehtivat järjestösihteeri sekä pestatut luottamushenkilöt. Piiritoimiston esimiehenä toimii piirinjohtaja. Piirin vuosikokoukset - Kevätkokous Pellossa, 15 virallista kokousedustajaa 7 lippukunnasta. - Syyskokous Rovaniemellä, 16 virallista kokousedustajaa, 6 lippukunnasta. Piirin kevätkokous asetti vaalitoimikunnan etsimään uusia piirihallituksen jäseniä syyskokousta varten. Vaalitoimikunnan kokoonpano oli piirin varajohtaja Maaret Arffman, Timo Helaniva (Pellon Pailakat) sekä Kai Ryynänen (Napapiirin Pojat). Piirihallitus Vuosikokousten välillä päätösvaltaa käytti piirihallitus, joka kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. piirinjohtaja Leena Pernu Napapiirin Tytöt piirin varajohtaja Maaret Arffman Kallin Kanervat ohjelma Paula Päivinen Pellon Pailakat viestintä Matti Björninen Mellan Kiipijät talous Kirsi Lantto Napapiirin Tytöt jäsen Heikki Korkala Pohjan Tytöt ja Sissit jäsen Jenni Helaniva Pellon Pailakat hallituksen sihteerinä toimi Minna Nissinen ( asti) Mervi Saukkoriipi (1.10. alkaen) Piirin edustajat valtakunnallisissa kokouksissa Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Partioneuvosto I ja piirinjohtajien seminaari Aluevaliokunta ja laajennetut valiokunnat I Aluevaliokunta ja laajennetut valiokunnat II Helsinki Helsinki Helsinki Maaret Arffman Partioneuvosto II Helsinki Leena Pernu Riikka Kariniemi (aluevaliokunta) Mari Ahmajärvi (koulutus) Elli Niemelä (ohjelma) Riikka Kariniemi (aluevaliokunta) Paula Päivinen (ohjelma) Jenni Helaniva (aikuispartio) Sanna Koponen (koulutus) Mari Ahmajärvi (koulutus) Aluevaliokunta Helsinki Riikka Kariniemi (aluevaliokunta) Aluevaliokunta ja laajennetut valiokunnat III Riihimäki Mari Ahmajärvi (koulutus) Partioneuvosto III Helsinki Leena Pernu Piirin luottamushenkilöt Piirin luottamushenkilöitä eli luottiksia ovat kaikki piirin pestissä toimivat. Yhteensä piirissä oli 25 luottista. Luottikset kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa kouluttautumaan ja suunnittelemaan toimintaa. 7

8 Työvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana 12 kertaa. piirinjohtaja Leena Pernu Napapiirin Tytöt piirin varajohtaja Maaret Arffman Kallin Kanervat järjestösihteeri Minna Nissinen ( asti) Mervi Saukkoriipi (1.10. alk.) Ansiomerkkitoimikunta puheenjohtaja Jouni Hilke Napapiirin Pojat jäsen Kaisu Pirttilä Lapin Kiehiset ja Kivekkäät jäsen Leena Pernu Napapiirin Tytöt Lippukuntaryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Alueilla toimivat alueohjaajaparit. (ao=alueohjaaja) puheenjohtaja ja Metsä-Lapin ao Asta Taali Inarin Tunturisudet Metsä-Lapin ao Esa Marjomaa Napapiirin Pojat Kielaan ao Sini Kurki Ylläs-Partio Kielaan ao Katja Martimo Pohjolan Tytöt Tunturi-Lapin ao Outi Ahvenjärvi Pellon Pailakat Tunturi-Lapin ao Riikka Kariniemi Napapiirin Tytöt koulutusohjaaja Mari Ahmajärvi Kätkän Kävijät koulutusohjaaja Sanna Koponen Napapiirin Tytöt Ro-koulutusvastaava Tero Marin Inarin Tunturisudet pj-peruskoulutusvastaava ja varapj Jenna Petrelius Napapiirin Tytöt Ohjelmaryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. (oo = ohjelmaohjaaja) puheenjohtaja ja pt-kisavastaava Paula Päivinen Pellon Pailakat vaeltajaohjelmaohjaaja Niilo Karjalainen Keminmaan Kivekkäät tarpojaohjelmaohjaaja Elli Niemelä Ylläs-Partio pt-kisavastaava Kaisa-Mari Jama Pellon Pailakat Viestintäryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. puheenjohtaja Matti Björninen Mellan Kiipijät nettisivuvastaava Matti Silveri Pohjolan Tytöt Piiri-YSP Essi Ranta Napapiirin Tytöt Scout-Info toimitussihteeri Minna Nissinen ( asti) Scout-Info toimitussihteeri Mervi Saukkoriipi (1.10. alkaen) Talousryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa, lisäksi on pidetty puhelinneuvotteluja. Piirin adventtikalenteriasiamiehinä toimivat Maaret Arffman ja Mervi Saukkoriipi puheenjohtaja Kirsi Lantto Napapiirin Tytöt jäsen Leena Pernu Napapiirin Tytöt jäsen Jouni Hike Napapiirin Pojat Adventtikalentereita myytiin yhteensä 6012 joka on reilut 200 kalenteria enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi lippukuntien ja piirin varainhankinnaksi vuonna 2013 myytiin joulukorttipaketteja yhteensä yli 1300 pakettia. Tilintarkastajana toimi Tuomas Enbuske (HTM) Rovaniemeltä ja varatilintarkastajana toimi Risto Pauna (HTM) Rovaniemeltä. Piiritoimistolla toimihenkilöinä ovat olleet Minna Nissinen ja Mervi Saukkoriipi alkaen. Kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Katteexi Oy. Järjestösihteeri on osallistunut ryhmien toimintaan ja kokouksiin tarpeen mukaan. Piirin edustaja valtakunnallisessa sisukoordinaatioryhmässä Päivi Karasti, Napapiirin Tytöt. 8

9 Kurssisuoritukset ja huomionosoitukset 2013 Partiojohtajavaltakirjat 1/2013 Karasti Päivi Napapiirin Tytöt 2/2013 Ryynänen Jaana Napapiirin Tytöt 3/2013 Mulari Pauliina Napapiirin Tytöt Partiojohtajan tunnus Myönnetyt ansiomerkit Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit Mannerheim solki I Rautavaara Jenni Mannerheim solki II Laiho Sampsa Ranta Essi Collanin solki Salo Milla Louhisuden solki Viertola Vilma Pyhän Yrjön solki Tuomi-Nikula Unna Napapiirin Tytöt Napapiirin Pojat Napapiirin Tytöt Ylläs-Partio Napapiirin Tytöt Napapiirin Tytöt Mannerheim-solki Collanin-solki Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit Hopeinen ansiomerkki Soile Koivuranta Pronssinen ansiomerkki Helaniva Jenni Helaniva Timo Kivelä Anna Kurki Sini Lohiniva Katja Napapiirin Tytöt Pellon Pailakat Pellon Pailakat Napapiirin Tytöt Ylläs-Partio Pellon Pailakat Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit Toimiva lappilainen partiojohtaja tunnustus Kokko Virva Napapiirin Tytöt Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen merkki ja kello Kiertopalkinnot ja kampanjasaavutukset 2013 Kisaseita kiertopalkinto Pohjan Tytöt ja Sissit Adventtikalenterikampanjan parhaat lippukunnat 1. Pohjolan Tytöt 11,6 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen 2. Lapin Kiehiset ja Kivekkäät 8,1 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen 3. Ylläs-Partio 7,8 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen 9

10 PT-kilpailujen sijoitukset Piirin sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Aaltojen Ahti, Kemissä Järjestävä lippukunta Pohjolan Tytöt Sudenpennut: osallistui 13 pentuetta 1. Peksat Napapiirin Tytöt 2. Metsäsudet Pellon Pailakat 3. Ilmaveivit Karun Sirkus ja Eräveljet Seikkailijat: osallistui 10 joukkuetta sekä yksi kilpailun ulkopuolella 1. Kalalokit Tervolan Jatulitytöt ja -pojat 2. Monsterit Pellon Pailakat 3. Kingit Pellon Pailat Piirin kevät pt-kilpailu Jäiden Jähti Kemissä Järjestävä lippukunta Pohjolan Tytöt Oranssi sarja: osallistui 4 vartiota sekä 2 kilpailun ulkopuolella 1. Marakatit Pohjan Tytöt ja Sissit 2. Lumikot Kallin Kanervat 3. Liitorotat Napapiirin Tytöt Vihreä sarja: osallistui 2 vartiota sekä 2 kilpailun ulkopuolella 1. Pinkit pallopingviinit Pellon Pailakat 2. Susi Keminmaan Kivekkäät Piirin syys pt-kilpailu Käyrä Nousuun Rovaniemellä Järjestävä lippukunta Lapin Samoilijat, avustava lippukunta Napapiirin Pojat. Sininen sarja: osallistui 2 vartiota - molemmat keskeyttivät Ruskea sarja: osallistui 5 vartiota 1. Kätkättäjät Kätkän Kävijät 2. Kivitasku Pellon Pailakat 3. Mesetarit Napapiirin Tytöt ja Vihtavuoren Visaiset Harmaa sarja: osallistui yhteensä 2 vartiota 1. Merikotkat Pohjan Tytöt ja Sissit 2. Tuurihaukat Pohjan Tytöt ja Sissit Talvi SM-pt-kilpailu Utin taistelu, Kouvolassa Ei osallistujia piiristä Kevät SM-pt-kilpailu Kiven Kannoilla Jyväskylässä Oranssi sarja: 7. Marakatit, PoTyjaSi (oranssiin sarjaan osallistui 22 vartiota). Syys SM-pt-kilpailu Uusi MaaIlma Ei osallistujia piiristä 10

11 Osallistumiset partiotilaisuuksiin Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen YSP-koulutus SP Juho Ollila Ohjelmaohjaajakoulutus SP Riikka Kariniemi 11.4., Adventtikalenteripäivä SP/Helsinki Minna Nissinen Ohjelman, Koulutuksen ja Alueen toimihenkilöpäivä SP/Tampere Mervi Saukkoriipi Vierailut piiriin Toimihenkilöiden kuukausittaisia eri toiminnanalojen skype-kokouksia 11 SP/skype Minna Nissinen Mervi Saukkoriipi Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen SP:n jäsenrekisteriuudistus keskustelu Rovaniemi Soile Oikkonen SP:n kasvatustiimin vierailu piiritoimistolla ja piirihallituksen kokouksessa Rovaniemi Aapo Kiilunen Laura Kalervo Olli Kamunen Miia Forsten SP:n aluevaliokunnan vierailu lpk-ryhmän kokouksessa Osallistumiset muihin tilaisuuksiin Rovaniemi Annukka Sorjonen Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän kokous Ely/ Rovaniemi Minna Nissinen Ely-keskuksen nuorisotyöntekijäkokous Rovaniemi Mervi Saukkoriipi Lapin Liiton Tehemä pois -työpaja Rovaniemi Leena Pernu Mervi Saukkoriipi Lapin nuorisopiirijärj. työntekijöiden aamukahvit - SPR:n Lapin piiri - Nuorisoasunnot - Nuorten Ystävät/Klubitalo Roihula - Tyttöjen Talo - Rovaniemen 4H -yhdistys - Rovaniemen kaupunki/nuorisopalvelukeskus Vierailuja lippukuntiin ja muita muistamisia Rovaniemi Minna Nissinen Minna Nissinen Minna Nissinen Minna Nissinen Mervi Saukkoriipi Mervi Saukkoriipi Ajankohta Tapahtuma Paikka Osallistuminen Lapin Samoilijoiden 80 -vuotisjuhla Rovaniemi Leena Pernu Maaret Arffman Partiotahti Tulet palautekeskustelu Sodankylä Leena Pernu Matti Björninen Paula Päivinen Puuska talvileiri (neljän lippukunnan talvileiri) Pello Leena Pernu Minna Nissinen Pellon Pailakoiden Yrjönpäivä kirkko Pello Matti Björninen Pohjan Tyttöjen ja Sissien johtajailta Tornio Leena Pernu Maaret Arffman Ylläs-Partion 25 -vuotisjuhla Kolari Leena Pernu Pohjan Tyttöjen ja Sissien johtajailta Tornio Leena Pernu Paula Päivinen Napapiirin Tyttöjen 65 -vuotisjuhla Rovaniemi Leena Pernu Paula Päivinen Itsenäisyyspäivä kirkko Pello Matti Björninen

12 Lippukunnanjohtajat 2013 Lippukunta Inarin Tunturisudet ry Kallin Kanervat ry Karun Sirkut ja Eräveljet ry Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat ry Keminmaan Kivekkäät ry Kiirunapartio ry Kitkankiertäjät ry Korvatunturin Kävijät ry Kätkän Kävijät ry Lapin Kiehiset Ja Kivekkäät ry Lapin Samoilijat ry Mellan Kiipijät ry Muonion Susipirkat ry Napapiirin Pojat ry Napapiirin Tytöt ry Njálat ry Pellon Pailakat ry Pellon Väyläveikot ry Pohjan Tytöt ja Sissit ry Pohjolan Tytöt ry Seitapartio Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry Ylläs-Partio ry Lippukunnanjohtaja Anitta Kuusinen Sanna Niskakoski Erkki Sankala Anniina Pyhäjärvi Pekka Saario Erika Ikonen Aarni Moisio Reija Aaltonen Kaisa Mäkitalo Henna Poikela Ville-Pekka Jokela Anne Korva Taija Hemminki Tuukka Saarenketo Sanna Koponen Juha Reinola Katja Lohiniva Ari Korteniemi Sami Pohjanen Jani Koivusalo Juhani Perälä Annastiina Rytkönen Elli Niemelä Aluejako kunnittain Tunturi-Lappi: Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä, Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski Metsä-Lappi: Pelkosenniemi, Salla, Kemijärvi, Posio, Ranua, Rovaniemi Kielas: Pello, Ylitornio, Karunki, Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola. 12

13 Jäsenistö 2013 Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. kaikki maks. kaikki maks. kaikki maks. perust. piirin jäs. Lippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry Lapin Samoilijat ry Seitapartio Kallin Kanervat ry Keminmaan Kivekkäät ry Napapiirin Pojat ry Napapiirin Tytöt ry Pellon Pailakat ry Pellon Väyläveikot ry Karun Sirkut ja Eräveljet ry Kemijärven Tunturitytöt ja Pojat ry Pohjan Tytöt ja Sissit ry Kitkankiertäjät ry Veitsiluodon Metsänkävijät ry Muonion Susipirkat ry Kiirunapartio ry Inarin Tunturisudet ry Mellan Kiipijät ry Pohjolan Tytöt ry Simon Kuutit ry Korvatunturin Kävijät ry Totto-Partio ry Ylläs-Partio ry Kätkän Kävijät ry Njalat ry Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry Muut piirin alueen lippukunnat Partiolippukunta Kielaat (Ranua), Kemin Versot ry, Keron Kiertäjät (Pelkosenniemi), Tornion Versot ry, Kemin Metsänkävijät ry, Kemin Kotkat (yhdistynyt PoTy:n kanssa), Sompion Samoilijat (Vuotso), Kemin Suuntaveljet ry ja Sallan Erauspojat ry. Jäsentiedot ovat Jäsenrekisteri Polusta kyseisen vuoden lopusta, tilanteesta

14 Piirin jäsenmäärän kehitys Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet jäsenrekisteristä tilanteesta Tuloslaskelma 14

15 Tase 15

16 HUIPPU PIIRI, HUUTO KIIRI, TÄÄLTÄ TULEE LAPPI! 16

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu

Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu Lapin Scout-Info 1/2010 Helmikuu Lapin Scout-Info 1/2011 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 5/2013. 5/2013 Marraskuu

Lapin Scout-Info 5/2013. 5/2013 Marraskuu Lapin Scout-Info 5/2013 5/2013 Marraskuu LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 4/2015

Lapin Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info 4/2015 Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisällys...

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 SUUNTANA KOSMOS leirinjohtajan mietteitä Mikä olisikaan parempaa kuin katsoa auringon laskua heinäkuisena iltana Saimaan rannalla? Ei mikään.

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 PARTIOTOIMISTOT PALVELEVAT p. 010 422 3200 / 010 422 3201 jarvisuomi@partio.fi www.jarvisuomi.partio.fi Jyväskylän Partiotoimisto Yliopistonkatu

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö

Lisätiedot

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13 HOKS! Vaeltaja: s. 4-5 Mainiota Menoa! s. 6-7 Myötäpäiviä kohti s. 10-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2008 Teksti: Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen Koulutusjärjestelmäuudistus-projektin pienryhmät ja workshopit

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013

ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013 ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013 Teksti: Ansiomerkkitoimikunta Ansiomerkkikuvat: Marjo Majlund ja Ville Jokinen Taitto: Katja Arvilommi ja Hanna Grönlund Julkaisija: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Aviapartio ry Toimintakertomus 2012

Aviapartio ry Toimintakertomus 2012 Aviapartio ry Toimintakertomus 2012 Vuoden 2012 huipputapahtumana oli osallistuminen Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirin Saraste leirille. 1 SISÄLLYSLUETTELO JÄSENISTÖ... 3 SUDENPENTUTOIMINTA... 3 Viikkotoiminta...

Lisätiedot