TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015"

Transkriptio

1 TYKS-SAPA JK (6) TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖMME TYKS-SAPA -liikelaitoksen aloittaessa toimintansa johtokunta hyväksyi strategian Strategia on ankohtaista uudistaa, koska toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Terveydenhuoltolain voimaantulo asteittain alkaen tulee vaikuttamaan myös TYKS- SAPA liikelaitoksen toimintaan. Vaikeammin ennakoitavia ovat muutokset, joita valmistellaan kuntalakiin. Kuntarakenne kunnallisten liikelaitosten asema voivat muuttua. Lainsäädännöllä liikelaitoksia voidaan ohta osakeyhtiön suuntaan. Kuntien talous asettaa reunaehto palvelujen järjestämiselle. Vuoden 2014 alusta lukien potilailla on mahdollisuus vapaasti valita hoitava taho, vastuu potilaan hoidon järjestämisestä rahoituksesta säilyy kotikunnalla. Terveydenhuollon palvelu kilpailutetaan eri toimijoiden palveluista muodostuu uudenlaisia kokonaisuuksia. Terveyskeskukset, sairaalat, työterveyshuolto yksityinen terveydenhuolto tarvitsevat kaikki sairaanhoidollisia palvelu. Sairaanhoidolliset palvelut ovat joko potilaasta tutkimuksin saatua tietoa tai potilaan tutkimusta tai hoitoa varten toimitettu lääkkeitä tai tarvikkeita. TYKS-SAPA liikelaitoksen tulee pystyä tarjoamaan laadukkaita kilpailukykyisiä palvelu muuttuvassa toimintaympäristössä. Väestön ikääntyminen, henkilöstön mittava eläköityminen työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa sen, että osaavasta henkilöstöstä joudutaan kilpailemaan. Terveydenhuollon houkuttelevuuden turvaaminen vaatii yhteisiä ponnistelu, jotta alan kiinnostavuus säilyy. TYKS-SAPA kiinnittää opiskelijoiden ohukseen henkilöstön työsuhteen ehtoihin erityistä huomiota, turvatakseen osaavan henkilöstön rekrytoinnin. TYKS-SAPA on houkutteleva työpaikka, jossa niin perustason osaat kuin erityisasiantuntit kokevat tulevansa kuulluksi pääsevät käyttämään parasta osaamistaan. TYKS-SAPA kerää väestön terveydenhuollossa tarvitseman sairaanhoidollisten palvelujen osaamisen kapasiteetin yhteen. TYKS-SAPA on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella johtava toimi, kun se palvelee moninaisten asiakkaiden erilaisia tarpeita muuttuvassa terveydenhuollossa. Kohtaamme muuttuvan terveydenhuollon haasteet huolehtimalla uusiutuvasta ammattitaidosta, panostamalla hyvään selkeään johtamiseen takaamalla mahdollisuuden halun opettaa tutkia. Hallitsemme ohamme voimavaromme kehitämme joustavat toimintaprosessit niin, että voimavaramme ovat aina parhaassa käytössä potilaiden parhaaksi. Varmistamme kilpailukykymme tuottamalla kustannustehokkaat laadukkaat palvelut. Olemme tilaa-asiakkaittemme luotettu neuvonanta arvostettu asiantunti sairaanhoidollisten palvelujen käytössä. Tuloksena ovat oikeat palvelut oikeille potilaille oikeaan aikaan. Ymmärrämme, että tähän tarvitsemme koko hoitojärjestelmän tuntemusta perusterveydenhuollosta yliopistosairaalaan. Kehitämme uusia innovaatioita suunnittelemalla sairaanhoidolliset palvelut muuttuvan potilashoidon tarpeisiin. Tuloksena on tehokkaampi terveydenhuolto, hyvä maine osana sairaanhoitopiiriä erityisvastuualuetta sekä väestön sidosryhmien luottamus. Asiakkaamme ovat meihin niin tyytyväisiä, että sairaanhoidolliset palvelut halutaan meiltä, tuottivatpa potilashoidon alueellamme ketkä tahansa toimit.

2 TYKS-SAPA JK (6) ASIAKKAAMME Terveydenhuollon toimintayksiköt (sairaalat, terveyskeskukset, lääkärien vastaanotot, muut terveydenhuollon toimintayksiköt) ovat asiakkaitamme. Vastaamme palveluistamme niille sopimuspohisesti. Palvelumme kohdistuvat potilaaseen. Otamme siksi ensisiisesti potilaan edun huomioon kaikessa toiminnassamme muistamme, että potilas on välittömästi usein kriittisesti riippuvainen palveluistamme. ASIAKASRYHMÄMME 1. Järjestämme sairaanhoidolliset palvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloille valtuuston päättämän konsernisäännön sen pohlta hallituksen määrittelemien konsernipalveluiden mukaisesti. 2. Tuotamme terveydenhuollon toimintayksiköille kliinisen neurofysiologian, diagnostisen patologian, kuvantamisen, laboratoriotoiminnan, lääkehuollon välinehuollon palvelu 3. Vastaamme terveydenhuoltolain mukaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten laboratorio- kuvantamispalvelujen, lääkehuollon välinehuollon kehittämisen ohuksesta laadunvarmennuksesta 4. Tarjoamme valtakunnallisesti osaamistamme sairaanhoidollisten palvelujen terveydenhuoltopalvelujen yhteensovittamisessa TOIMINTA-AJATUKSEMME: Tuotamme sairaanhoidollisia palvelu VSSHP:n erityisvastuualueen terveydenhuollon käyttöön kattavasti kansallisesti erityisten osaamisalueittemme puitteissa. Tutkimme, opiskelemme, kehitämme opetamme sairaanhoidollisia palvelu muuttuvan terveydenhuollon tarpeisiin potilaan parhaaksi. VISIOMME 2015 Olemme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella luotettu johtava sairaanhoidollisten palvelujen järjestäjä tuotta sekä kansallisesti arvostettu alan edelläkävijä. ARVOMME 1. Potilaslähtöisyys. Sairaanhoidolliset palvelut turvaavat kaikissa olosuhteissa potilaan hyvän laadukkaan palvelun sekä turvallisuuden tutkimuksissa, ottaen huomioon yliopistosairaalan sen erityisvastuualueen tarpeet. 2. Oikeudenmukaisuus. Jokainen potilas, työyhteisön jäsen yhteistyökumppani tulee kohdelluksi oikeudenmukaisella kritiikin kestävällä tavalla. Jokaisella on omassa asiassaan oikeus tulla kuulluksi.

3 TYKS-SAPA JK (6) 3. Tasa-arvoisuus avoin tiedonkulku. Jokaisella työntekijällä on oikeus saada tietoa työyhteisön asioista vaikuttaa vastuullisesti työyhteisön tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa niin palvelujen tilaajille, henkilökunnalle kuin asiakkaille. 4. Tuloksellisuus. Sujuvat prosessit, hyvä osaaminen korkeatasoinen opetus tutkimus mahdollistavat tuloksellisen toiminnan hyvän palvelun. 5. Työhyvinvointi. Toisten huomioon ottaminen, turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työterveyshuolto, selkeä arvostelun kestävä johtaminen sekä erilaisuuden kunnioittaminen ovat hyvinvoivan työyhteisön perusta. 6. Uusien tietojen taitojen oppiminen. Haluamme tutkia luoda uutta kansallisesti kansainvälisesti korkealla tasolla. Ymmärrämme, että erikoissairaanhoito vaatii tuekseen korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen. Johdamme viemme eteenpäin osaamistamme työyhteisömme, asiakkaidemme potilaiden hyväksi. STRATEGIAKARTTAMME: Tyks-Sapa strategiakartta HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, JOHTAMINEN RESURSSIT JA PROSESSIT ASIAKAS YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET VÄLITTÖMÄT VAIKUTUKSET Hyvä selkeä johtaminen Mahdollisuus halu opettaa tutkia INNOSTAVA TYKS-SAPA Uusiutuva ammattitaito Tarkoituksenmukainen palvelurakenne, henkilöstömitoitus, joustavat toimintaprosessit Oikeat palvelut perusterveydenhuollosta yliopistosairaalan tarpeisiin asti Kustannustehokkaat laadukkaat palvelut Innovatiivinen hoitoa edistävä toiminta Korkea tilaaasiakas potilastyytyväisyys ei valitsisi toisin Tehokas terveydenhuolto Hyvä maine osana sairaanhoitopiiriä Väestön sidosryhmien luottamus

4 TYKS-SAPA JK (6) MITEN TYKS-SAPAN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN VASTAA SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAA Sairaanhoitopiirin strateginen tavoite on Lisäämme väestön terveyttä, elinvuosia sosiaalista hyvinvointia. Innostava Tyks-Sapa kokoaa palvelualueet toimimaan yhdenmukaisella motivoivalla tavalla niin, että väestön terveys edistyy. Sairaanhoitopiirin strategiassa selkeä organisaatio yhdessä hoidon oikean tuotantomallin vahvan yliopistollisen yhteistyön avulla johtaa potilaslähtöisiin palveluihin tehokkaaseen toimintaan. Hyvä johtaminen yhtenäinen toimintakulttuuri on peruslähtökohta strategiassa. Tyks-Sapan oikea tuotantomalli on oikeat palvelut perusterveydenhuollosta yliopistosairaalan tarpeisiin asti. Hyvä selkeä johtaminen tukee toimintamallin toteuttamista. Tyks-Sapan palveluiden oikea laatu, määrä, näyttöön perustuva kohdentaminen sekä oikea ajoitus ovat tehokkaan vaikuttavan hoidon olennaisia edellytyksiä. Tehokas toiminta perustuu Tyks- Sapassa tarkoituksenmukaiseen palvelurakenteeseen henkilöstömitoitukseen sekä sujuviin toimintaprosesseihin. Tyks-Sapan tavoitteena on tehokas terveydenhuolto, väestön sidosryhmien luottamus hyvä maine osana sairaanhoitopiiriä merkittävänä osana erityisvastuualuetta. Tyks-Sapa toteuttaa näin osaltaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaa.

5 TYKS-SAPA JK (6) MITEN TOTEUTAMME STRATEGIAN KÄYTÄNNÖSSÄ: MITTARIT, KEINOT JA TAVOITTEET Kriittinen menestystekijä Uusiutuva ammattitaito Hyvä selkeä johtaminen Mahdollisuus halu opettaa tutkia Innostava TYKS- SAPA: hyvinvoiva, työstään osaamisestaan innostunut työyhteisö Tarkoituksenmukainen palvelurakenne, henkilöstömitoitus joustavat toimintaprosessit Oikeat palvelut perusterveydenhuollosta yliopistosairaalan tar- Menestystekijässä kehitystä kuvaava mittari Toimeenpannut ammattitaitoa edistävät toimenpiteet Johtamisarvot Julkaisupisteet opiskelijoiden palautteet Työpistekohtaiset työhyvinvoinnin palautteet Työpanos suoritetilastot työpäivittäin kellonajoittain Asiakaskontaktien määrät niiden vaikutukset palve- Tärkeimmät keinot menestystekijässä kehittymiseen Koulutusrahojen muiden resurssien riittävyys, osaamiskartoitukset, ammattitaito pakolliseksi osaksi kehityskeskustelussa, uusien valmiuksien tukeminen koulutusohjelmissa Johtajien koulutus, työnohus, kehityskeskustelut, hyvästä johtamisesta palkitseminen, ohjeisto, säännölliset johtamisfoorumit Tutkimuksen opetuksen sivutoimista huolehtiminen, koulutusrahojen riittävyys, työaikamahdollisuuksien varmistaminen tutkimukseen, huolehtiminen tutkiverkostoista, tutkimuksen opetuksen ansioista palkitseminen Oikeudenmukainen kannustejärjestelmä, joustavat työolosuhteet työat, toimiva työterveyshuolto, työpistekohtainen palautejärjestelmä, osaamisen varmistaminen, työyhteisön kehittämispanostukset selkeät tehtäväkuvat, vastuun delegoiminen Resurssikartoitus, toiminnalliset joustot työaikajärjestelyt., toimintojen yhdistämiset Hyvät asiakassuhteet, palveluiden sisällön kehitys- tutkimus- Tavoite vuonna 2011 Tavoite vuonna 2012 Tyks-Sapa on tehnyt omaehtoisen panostuksen kahteen tärkeimpään ammattitaidon kehittämiskohteeseen Kehittymissuunnitelmien toimeenpano on käynnissä. Tyks-Sapa on tehnyt omaehtoiset panostukset tutkimukseen opetukseen kolmeen valittuun kohteeseen hyväksytyn prioriteettilistan mukaisesti Työterveyshuollon selvitetyt muutostarpeet on toteutettu. Palaute- kannustejärjestelmä on otettu käyttöön kaikilla palvelualueilla Suunnitelmia on lähdetty toimeenpanemaan Vuoden 2012 palvelutuotannon määrän lisäksi niiden sisältö on suunni- Kehityskeskustelujen osana tai muutoin on tehty osaamiskartoitus. Oma strategian mukainen kehityskeskustelurunko. Varataan 0,9 % palkkasummasta koulutukseen. Kehittymissuunnitelmien toimeenpano on käynnissä. Sapan osaamisalueille kouluttavat oppilaitokset perustasolta yliopistotasolle ovat tärkeinä yhteistyökumppaneina. SAPAn tutkimusrahoitusta lisätään. Erikoistuvien kouluttautumisvirko ei vähennetä. Toimiva työterveyshuolto. Palaute- kannustejärjestelmää kehitetään aktiivisesti. Muutosvalmennus. Valmistaudutaan vuoden 2013 muutoksiin. Vuoden 2013 palvelutuotannon määrän lisäksi niiden sisältö on suunni-

6 TYKS-SAPA JK (6) peisiin asti Kustannustehokkaat laadukkaat palvelut Innovatiivinen hoitoa edistävä toiminta Korkea tilaa-asiakas potilastyytyväisyys ei valitsisi toisin Tehokas terveydenhuolto Hyvä maine osana sairaanhoitopiiriä erityisvastuualuetta Väestön sidosryhmien luottamus luiden pyyntökäytäntöihin Hintavertailut, laatusertifikaatit, laatupoikkeamien määrä Uudet menetelmät toimintatavat Asiakas- potilaskyselyt Palveluiden osuuvuuden mittaus Tyks-Sapan imagokysely kuntayhtymän sisällä Tyks-Sapan imagokysely väestölle sidosryhmille toiminta Tarkka talouden palveluiden sisällön seuranta palvelualueittain, kustannuslaskenta, talousseurannan resurssien varmistaminen, ATK:n hankintaprosessien varmistaminen, toimivat laatujärjestelmät Uudet palvelukonseptit (hoitoreittien tukeminen) palvelutarpeen mittauksen kehittäminen Asiakassuhteista huolehtiminen, jonotilanteen seuranta sen vaatimat toimenpiteet, potilaan palveluiden niputtaminen samoihin aikoihin, hyvä potilaskohtelu, palveluhenkisyys Huolehtiminen siitä, että tilaa-asiakkaat myös käyttävät tutkimustuloksia, aktiivinen käyttäjäkoulutus, kiinteä yhteydenpito asiakkaisiin Median seuranta oma aktiivinen tiedottaminen, asiakaskyselyt, läheinen vuorovaikutus sairaanhoitopiirin kanssa, huolellinen rekrytointi Median seuranta oma aktiivinen tiedottaminen, palveluiden valmiudesta huolehtiminen tiedottaminen teltu tiiviissä yhteistyössä kaikkien merkittävien tilaa-asiakkaiden kanssa Hinnat ovat kansallisesti kilpailukykyiset laatujärjestelmien kehittämispolitiikkaa toteutetaan Suunnitteluryhmä on tuottanut kolme uutta ratkaisumallia tilaaasiakkaille niistä yksi on valmis julkaistavaksi Potilaskysely on tehty sen tuloksista potilaiden mieltymykset palveluiden käytössä on selvitetty Sairaanhoidollisten palveluiden käytön osuvuuden mittaus on käynnissä kaikilla osa-alueilla Sairaanhoitopiiri on ottamassa käyttöön sellaisenaan tai muunnettuna yhden Tyks-Sapan kehittämän toiminnan tai prosessin Tyks-Sapa tunnetaan luotettuna palveluiden tuottana väestön sidosryhmien keskuudessa se on osoitettu kyselyllä. teltu tiiviissä yhteistyössä kaikkien merkittävien tilaa-asiakkaiden kanssa Laatujärjestelmät ylläpidetään. Kustannusvastaavat hinnat. Kustannuslaskennan kehittäminen. Tilaa-asiakkaiden kanssa yhteistyössä löydetään uudet hoitoa edistävät toimintamallit. Seurannan ylläpito. Asiakaskyselyt. Tilaa-asiakkaiden aktiivinen kouluttaminen tiedottaminen. Sopimusneuvottelukäytännön edelleen kehittäminen. Alueellisen koulutustoiminnan tkaminen. Yhteistyö Erva alueella tiivistyy. Toimi- palvelualueitten kanssa tiivis yhteistyö. Tiedottamisen tehostaminen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Maakuntavaltuuston hyväksymä 26.2.2007 ( 25) Tarkistettu: maakuntavaltuuston seminaareissa 14.4.2009 ja 23.11.2009 maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot