7(75$%86Ã-RXNNROLLNHQQHHWXXNVLHQÃVXXQQLWWHOXNlVLNLUMD 0DDOLVNXXÃ 7(75$%86Ã'HVLJQÃPDQXDOÃIRUÃSXEOLFÃWUDQVSRUWÃVLJQDOÃSULRULWLHV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7(75$%86Ã-RXNNROLLNHQQHHWXXNVLHQÃVXXQQLWWHOXNlVLNLUMD 0DDOLVNXXÃ 7(75$%86Ã'HVLJQÃPDQXDOÃIRUÃSXEOLFÃWUDQVSRUWÃVLJQDOÃSULRULWLHV"

Transkriptio

1 9,.,1* 7(75$%86Ã-RXNNROLLNHQQHHWXXNVLHQÃVXXQQLWWHOXNlVLNLUMD 7(75$%86Ã'HVLJQÃPDQXDOÃIRUÃSXEOLFÃWUDQVSRUWÃVLJQDOÃSULRULWLHV -DULÃ2LQDV 7UDILFRQÃ2\ 0DDOLVNXXÃ 6XSSRUWHGÃE\ÃWKHÃ&RPPLVVLRQÃRIÃWKH (XURSHDQÃ8QLRQÃ'LUHFWRUDWHÃ*HQHUDO IRUÃ7UDQVSRUWÃÃ7(17

2

3 TETRA-BUS 1 Design manual for public transport signal priorities SUMMARY In Finland public transport signal priorities are used in larger scale ly in Helsinki, Tampere and Vantaa. In some other cities priorities are used sporadically. The general goal of public transport signal priorities is to improve the fluency/efficiency of the public transport system. In practice this means shortening travel times and helping public transport to follow timetables. Ecomically the biggest benefit is gained when shortened travel times enable reducing the number of vehicles in use. The public transport signal priorities can be divided in two groups: physical priorities (e.g. PT-lane passing the traffic lights) functial priorities (affecting the operati of the traffic lights). This manual ccentrates functial priorities, which can furthermore be divided in two basic types: passive and active. The aforesaid means that PT vehicles are not detected but the priorities are taken into account when programming the signal instrument. The latter the other hand means that PT vehicles are detected and thereby specifically given priorities. Active priorities include extended green time, earlier green phase, extra green phase, accelerated cyclic shift and (rarely used) immediate green phase. A green time extensi occurs normally when an approaching PT vehicle is detected and the maximum green time is not exceeded. An earlier green phase means that the green time of the phase prior to PT vehicle's phase ends earlier than normally and thus PT vehicle's phase correspdingly begins earlier. When an intersecti has more than two phases an extra phase for a PT vehicle can be added between other phases. The cyclic shift of an intersecti can be accelerated by restraining the green time extensis of all other directis. Therefore PT vehicle's phase, again, begins earlier. Active priorities can also be divided in uncditial and cditial priorities. An uncditial priority always occurs after request. An occurrence of a cditial priority requires that current traffic situati fulfils the prerequisites. Some PT signal priorities ccern ly e intersecti and are therefore not problematic to implement. On the other hand it is often necessary to arrange priorities to several adjacent intersectis. This usually interferes with the traffic flow fluency (green wave) and hence causes problems to the designers. In case of a multiple intersecti priority system it is recommended to use a regial priority. Regial priorities are usually part of a traffic light optimisati system, which ctrols the intersectis its area in order to minimise the total delay. PT vehicle detectors can be spatial detectors or radio message detectors. In some priority systems PT vehicles are detected spatially twice: while ap-

4 TETRA-BUS 2 Design manual for public transport signal priorities proaching and at/after stop line. Detecting a vehicle twice instead of detecting ly an approaching vehicle enables the system to end the priority functi when the vehicle has actually left the intersecti thus cutting off the unnecessary delay for other road users. Spatial detectors include lg inductive loops, active inductive loops and microwave detectors. A lg inductive loop is embedded in the asphalt. It is rectangular, approximately 810 metres of length and 24 metres wide. The loop is cnected to the amplifier, which detects changes in the loop's inductance. A threshold value can be programmed into the amplifier so that ly the pulses exceeding the threshold activate the priority functis. A lg inductive loop is fairly inexpensive detector although it requires regular check-ups. An active inductive loop is based a coil embedded in the asphalt and a transmitter installed the chassis of a vehicle and is thus more expensive than a lg loop. The message a PT vehicle sends can include e.g. the line number. An active inductive loop can also be used to the normal traffic light ctrol by detecting all vehicles. A microwave detector system is based communicati between a fixed transmitter at the intersecti and identificati plates PT vehicles. The plate reflects a part of the emissi from the transmitter adding the vehicles identificati informati into it. The system is quite expensive for the time bng. Radio message detectors operate using an -board computer and a short range radio transmitter. Pre-programmed route and radio message points enable the -board system to notify each intersecti ctrol unit when the vehicle is approaching. GPS is used for PT vehicle's real-time positiing. The coordinates given by a GPS satellite are corrected at every bus stop (when the doors are opened) and by using a precisi odometer. This correcti method gives an accuracy of about 10 metres. Another method to improve accuracy is to use differential correcti (DGPS), which gives as high as 2 metres accuracy. Radio message detector system is easy to maintain and install. The problem is currently high investment cost. The costs of a pilot system implemented in 1999 in Helsinki were Euro and per intersecti and PT vehicle respectively. To prevent excessive delays to other traffic PT signal priorities need sometimes to be restrained. In this manual the restraints are divided in four groups: guaranteed phase durati and cycle synchrising, signal group minimum green time, green time compensati and priority group maximum green time. PT vehicle detecti need to be counted at each intersecti. For this purpose a special priority counter adds e at every request and subtracts e when a PT vehicle is detected at the stop line (check-out). In other words the sum of the counter tells the signal ctrol unit how many PT vehicles are awaiting a priority. If necessary, a head lamp can be installed top of the signal pole to be lighted when the counter indicates a PT request. Implementati of PT signal priorities should be taken into account already when designing the intersecti. The functial design of priorities should be de together with signal design process. The phases of the design process are as follows:

5 TETRA-BUS 3 Design manual for public transport signal priorities define locati for each detector (request and check-out) design normal phases without priorities design priorities. The functiality of newly designed signal priorities must always be inspected and tested secd by secd before implementati. Especially the following features should be checked: green phases of different signal groups PT requests and check-outs minimum green time for pedestrians operati of extra phase synchrisati after a PT priority.

6 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma JOHDANTO JOUKKOLIIKENTEEN ETUUKSIEN PERUSKÄSITTEET AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN ETUUS VÄLITÖN JA EHDOLLINEN ETUUS RISTEYSKOHTAISET JA ALUEELLISET ETUUDET JOUKKOLIIKENNEILMAISIMET PITKÄSILMUKAT MUUT PAIKKAILMAISIMET RADIOVIESTI-ILMAISIMET ETUUSTOIMINNOT LÄHTÖKOHDAT JA MÄÄRITELMÄT VIHREÄN PIDENNYS Toiminn sisältö Pidennystarpeen testaus ja pidennysaika Toiminn lopetus VIHREÄN AIENNUS Toiminn sisältö Aiennustarpeen testaus Toiminn lopetus KIERRON NOPEUTTAMINEN Toiminn sisältö Kierr nopeutustarpeen testaus Toiminn lopetus YLIMÄÄRÄINEN VAIHE Toiminn sisältö Ylimääräisen vaiheen tarpeen testaus Toiminn lopetus PAKKOETUUS ETUUKSIEN RAJOITTEET VALO-OHJELMAN SYNKRONOINTI OPASTINRYHMÄN VÄHIMMÄISVIHREÄ VIHREÄN KORVAUS MUILLE SUUNNILLE ETUUDEN MAKSIMIAIKA JOUKKOLIIKENNEILMAISUJEN KÄSITTELY PYYNTÖ- JA KUITTAUSILMAISU PYSÄKKI-ILMAISU ILMAISUN SIIRTO VIEREISEEN LIITTYMÄÄN ILMAISUJEN LASKENTA ILMAISUN ESTÄMINEN ILMAISUN NÄYTTÖ...17 Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 1

7 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma SUUNNITTELUN KULKU SUUNNITTELU TESTAUS MITTAUS ESIMERKKEJÄ...18 Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 2

8 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Johdanto Joukkoliikenteen etuuksien tavoitteena parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta. Sujuvuuden parantaminen, josta hyötyvät sekä matkustajat että liikennöitsijä, tarkoittaa linjan matka-ajan lyhentämistä ja säännöllisyyden (aikataulussa pysymisen) lisäämistä. Erityisen suuria hyötyjä liikennöitsijä saavuttaa, jos etuuksien avulla voidaan parantaa linjan sujuvuutta niin palj, että linjan kalustoa voidaan vähentää. Joukkoliikenteen etuudet liikennevaloissa voidaan jakaa kahteen luokkaan: fyysiset etuudet (bussikaistat, liittymän ohituskaistat jne.) toiminnalliset etuudet, joilla vaikutetaan valojen toimintaan Tässä käsikirjassa keskitytään toiminnallisiin etuuksiin. Ongelmana toiminnallisten etuuksien toteutuksessa ollut suunnitteluohjden puuttuminen ja valmiiden etuustoimintojen puuttuminen liikennevalokojsta. Toiminnot ja toteutukset ovat olleet hyvin palj suunnittelija- ja laiteriippuvaisia. Suomessa joukkoliikenteen toiminnallisia etuuksia laajemmassa käytössä muutamassa suurimmassa kaupungissa (kuva 1) Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla. Eniten joukkoliikenne-etuuden piirissä olevia risteyksiä ( ) Helsingissä, jossa joukkoliikenne-etuuksia kehitetty luvulta lähtien ensin raitiovaunuja ja tällä vuosikymmenellä myös busseja varten. Tampereella joukkoliikenne-etuuksien käyttö alkoi 1980-luvulla tehdyn keskustauudistuksen yhteydessä. Syksyllä 1999 Tampereella otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomessa alueellinen joukkoliikenteen ohjausjärjestelmä. Vantaalla ja Jyväskylässä käynnistynyt pilotti sumean logiikan käytöstä joukkoliikenneetuuksien toteuttamisessa. Muissa kaupungssa etuuksia toteutettu melko lailla satunnaisesti. Etuusristeysten määrä Yli 10 kpl Kysely lähetettiin 34 kuntaan, joista 25 vastasi siihen kpl Alle 5 kpl Ei liikennevaloetuuksia Helsinki Espoo Hyvinkää Imatra Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kainuu Kokkola Kotka Kuopio Lahti Pori Porvoo Riihimäki Rovaniemi Salo Savlinna Snäjoki Tampere Turku Uusikaupunki Valkeakoski Vantaa Varkaus Kuva 1. Joukkoliikenteen toiminnallisten etuuksien ylsyys Suomessa. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 3

9 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Joukkoliikenteen etuuksien peruskäsitteet 2.1 Aktiivinen ja passiivinen etuus Valojen toimintaan vaikuttavia joukkoliikenteen etuuksia kahta perustyyppiä: passiivisia ja aktiivisia etuuksia. Passiivinen etuus tarkoittaa, että liikennevalot ajoitettu (esim. vihreä aalto) joukkoliikenteen ajorytmin mukaisesti. Joukkoliikennevälinettä havaita erikseen vaan liikennevalot toimivat koko ajan joukkoliikenteen ehdoilla. Passiivinen toiminta halpa toteuttaa mutta se aiheuttaa turhia viivytyksiä muulle liikenteelle silloin, kun liittymässä ole joukkoliikennettä. Aktiivinen etuus tarkoittaa, että liikennevalojen toimintaan vaikutetaan vain joukkoliikenteen pyynnöstä. Aktiivinen etuus edellyttää joukkoliikenneajeuv havaitsemista luotettavasti ilmaisimien avulla. Aktiivisia etuuksia ovat: vihreän pidennys, vihreän aiennus, ylimääräinen vaihe ja kierr nopeuttaminen. Edellisten lisäksi joukkoliikenteelle voidaan erityistapauksissa antaa saman tyyppinen pakkoetuus kuin hälytysajeuvoille. 2.2 Välitön ja ehdollinen etuus Perusperiaatteena, että joukkoliikenne-etuus käytössä liittymän kaikissa valo-ohjelmissa. Aktiiviset etuudet voidaan edelleen luokitella välittömästi ja ehdollisesti toteutuviin etuuksiin. Välitön etuus toteutuu riippumatta siitä ko joukkoliikenneajeuvo aikataulussa vai. Ehdollinen etuus tarkoittaa sitä, että etuus toteudu, jos joukkoliikenneajeuvo edellä aikataulua. 2.3 Risteyskohtaiset ja alueelliset etuudet Tähän saakka Suomessa toteutettu risteyskohtaisia etuuksia, joissa etuuden toteutus ja rajoittaminen perustuu vain ko. liittymän ohjaus- ja liikennetilanteeseen. Muiden liittymien ja liikenneverk ohjauksen kokaistilannetta oteta huomio. Alueelliset etuudet 3 Joukkoliikennlmaisimet 3.1 Pitkäsilmukat Täydennetään myöhemmin 3.2 Muut paikkailmaisimet Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 4

10 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Radioviesti-ilmaisimet Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 5

11 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Etuustoiminnot 4.1 Lähtökohdat ja määritelmät Toimintojen kuvaus perustuu olemassa olevaan käytäntöön. Kunkin etuustoiminn toimintaperiaatteet pyritty esittämään mahdollisimman ylsesti ilman laitekohtaisia sidnaisuuksia. Joukkoliikenteen etuustoimintojen kuvauksessa käytetyt termit / parametrit kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Etuustoimintojen kuvauksessa käytetyt termit ja parametrit Termi / parametri Määritelmä Merkintä Askellaskuri Laskuri, jka lukema kasvaa yhdellä sekunnissa. Laskuri voidaan asettaa haluttuun Ti arvo välillä s. Joukkoliikennepidennyksen maksimiaika Pidennyksen maksimiaika määrittää, kuinka kauan joukkoliikenne-etuus voi ylläpitää opastinryhmän (i) vihreää normaalin maksimiajan täyttymisen jälkeen. Maksimiaika asetetaan opastinryhmä- ja ohjelmakohtaisesti. R(i)_JLM(j) Joukkoliikennepyynnön kuittausaika Joukkoliikenteen ilmaisuesto Joukkoliikenteen etuuslaskuri Vaiheen (i) aloituksen määräävä ryhmä Nuppivalo Pyynnön kuittausaikaa käytetään, kun kuittausilmaisua tai viestiä ole käytössä. Kuittausajan laskenta alkaa jokaisesta ilmaisusta uudelleen. Kuittausajaksi asetetaan joukkoliikenteen keskimääräinen ajoaika pyyntökohdasta kuittauskohtaan. Aika asetetaan opastinryhmä- ja ohjelmakohtaisesti. Esto asetetaan, kun joukkoliikennepidennyksen maksimiajasta jäljellä vähemmän kuin ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle. Esto poistetaan, kun joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreä päättyy. Aika asetetaan opastinryhmäja ohjelmakohtaisesti. Kun etuuslaskurin arvo >0, pyyntö- ja kuittauskohdan (tai pysäytysviivan) välillä joukkoliikenneajeuvoja. Etuuslaskurin lukemaa lisätään joukkoliikennepyynnöstä yhdellä. Ilmaisuest aikana saapuvaa joukkoliikennepyyntöä päivitetä etuuslaskuriin vaan pyyntö jää luuppiin ja se lisätään laskuriin, kunnes esto poissa. Etuuslaskurin lukemaa vähennetään yhdellä, kuittausilmaisusta / viestistä. Etuuslaskuri nollataan, kun kuittausaika täyttyy. Opastinryhmä, joka suoja-aikojen perusteella vaihtuu vihreäksi viimsenä vaiheessa (i). Määritetään ohjelmakohtaisesti. Raitiovaunuopastimen yhteyteen sijoitettava pieni valkoista valoa näyttävä lamppu. Valo sytytetään, kun raitiovaunupyyntö vastaanotettu. Valoa kuitenkaan sytytetä ilmaisuest aikana. Valo palaa niin kauan, kun etuuslaskurin arvo > 0. R(i)_JLK(j) R(i)_JLE(j) R(i)_JLL V(i)_MRA(j) R(i)_NV Ryhmä aloittamassa Opastinryhmän suoja-aikalaskenta menllään. R(i) aloittaa Ryhmä tulossa Opastinryhmällä aloituslupa ja pyyntö mutta ryhmä punaisella edellisen R(i) tulossa vaiheen ryhmien pidentyessä. Ryhmän vähimmäisvihreä Vähimmäisvihreän aikana ryhmän vihreä voidaan joukkoliikenne-etuuden takia R(i)_VV(j) lopettaa vain, jos ryhmällä ole liikennettä. Määritetään ohjelmakohtaisesti. Vaiheen aloitusaika Kiinteän kiertoajan ohjelman askellaskurin lukema, joka asetetaan vaiheen aloituspulssista. Vaiheen (i) opastinryhmien aloitusluvat ja estot sekä vaiheen (i-1) opastinryhmien lopetuskäskyt suoritetaan askellaskurin lukeman perusteella. V(i)_Ti Vaiheen aloituspulssi Vaiheen synkrointiaika Vaiheen synkrointi-ikkuna Ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna Vaiheen aloituspulssi asettaa askellaskurin vaiheen (i) aloitusaikaan, jos synkrointiaika (i) täyttynyt. Vaiheen (i) aloituspulssi käynnistää vaiheen (i+1) synkrointiajan laskennan. Vaiheen (i) synkrointiaika laskuri, joka käynnistyy edellisen vaiheen (i-1) aloituspulssista. Synkrointiaika varmistaa, ett vaiheen (i) aloituspulssia toteuteta liian aikaisin. Vaiheen (i) synkrointiaika määritetään siten, että sen aikana kaikki vaiheen (i-1) opastinryhmät ehtivät vihreäksi. Vaiheen (i) synkrointiajan täyttymisen ja vaiheen aloituspulssin aikaero. Mitä suurempi aikaero sitä nopeammin kiinteän kiertoajan ohjelma saadaan normaalikierto joukkoliikenne-etuuden jälkeen. Kiertoajan ja synkrointi-ikkunoiden summan erotus määrittää ohjelman minimikiertoajan. Joukkoliikenteen ylimääräisen vaiheen (i+1) tarve testataan käynnistysikkunan aikana. Ylimääräinen vaihe toteutetaan, jos käynnistysikkunan aikana todetaan joukkoliikennepyyntö. Käynnistysikkuna asetetaan edellisen vaiheen (i) aloituksen määräävän ryhmän vihreän alkaessa. Ikkuna suljetaan T sekuntia vaiheen (i) vihreän päättymisen jälkeen. V(i) V(i)_SYN(j) - V(i)_YST Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 6

12 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Vihreän pidennys Toiminn sisältö Joukkoliikenteen pidennystoimintoa käytetään, kun joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmä aloittamassa tai vihreänä. Toiminn avulla vihreänä olevan joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreää pidennetään, jotta valoja lähestymässä olevat havaitut joukkoliikenneajeuvot (bussit tai raitiovaunut) ehtivät saman vihreän aikana pysäytysviivan ohi Pidennystarpeen testaus ja pidennysaika Liikennevaloja lähestyvät bussit vaikuttavat ajeuvoliikenteen opastinryhmän vihreään siten, että bussit voivat ylläpitää vihreää pidempään kuin muu ajeuvoliikenne. Raitiovaunut pidentävät oman opastinryhmänsä vihreää. Raitiovaunuopastinryhmä seuraa vihreänä samansuuntaisen ajeuvoliikenteen normaalivihreän aikana. Erillisohjauksessa joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmälle määritetään joukkoliikenteen pidennyksen maksimiaika, jka laskenta alkaa normaalin maksimiajan täyttymisen jälkeen. Vihreä jatkuu niin kauan, kunnes etuuslaskurin arvo nolla tai maksimiaika täyttyy. Kiinteän kiertoajan ohjelmassa ylimääräisen vihreän pidennyksen tarve testataan joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen normaalivihreän lopetushetkellä. Jos lopetushetkellä tulosuunnan joukkoliikenteen etuuslaskurin arvo > 0, estetään vihreän päättyminen, pysäytetään kierto ja synkrointiajan laskenta sekä asetetaan pidennyksen maksimiaika. Kierto ja synkrointiajan laskenta pidetään pysäytettynä niin kauan kunnes etuuslaskurin arvo nolla tai maksimiaika täyttyy. Raitiovaunuopastinryhmän ylimääräisen vihreän pidennyksen aikana samansuuntaiset ajeuvoliikenteen opastinryhmät seuraavat vihreänä. Myös samansuuntaiset jalankulkijaopastinryhmät seuraavat vihreänä. Poikkeuksena suojatiet, joista huomattavan pitkä (> 10 s) suoja-aika seuraavana vihreäksi tulossa oleviin opastinryhmiin Toiminn lopetus Pidennystarve kuitataan päättyneeksi, kun etuuslaskurin arvo nolla. Tällöin viimnen joukkoliikenneajeuvo ohittanut kuittauskohdan ja pyyntö- ja kuittauskohdan välillä ole sellaisia joukkoliikenneajeuvoja, jotka ehtisivät toiminn jäljellä olevan maksimiajan aikana ohittaa pysäytysviivan. Kun joukkoliikennepidennyksen maksimiaika täyttyy, lopetetaan vihreä, vaikka pyyntö- ja kuittauskohdan välillä olisikin joukkoliikenneajeuvoja. Kun joukkoliikenteen tulosuunnan vihreä päättyy kiinteän kiertoajan ohjelmassa, jatketaan kiertoa ja synkrointiajan laskentaa sekä lopetetaan vaiheen opastinryhmien vihreät. Joukkoliikenteen etuuslaskuri R(i)_JLL Kun etuuslaskurin arvo >0, pyyntö- ja kuittauskohdan (tai pysäytysviivan) välillä joukkoliikenneajeuvoja. Etuuslaskurin lukemaa lisätään joukkoliikennepyynnöstä yhdellä. Ilmaisuest aikana saapuvaa joukkoliikennepyyntöä päivitetä etuuslaskuriin vaan pyyntö jää luuppiin ja se lisätään laskuriin, kunnes esto poissa. Etuuslaskurin lukemaa vähennetään yhdellä, kuittausilmaisusta / viestistä. Etuuslaskuri nollataan, kun kuittausaika täyttyy. Vihreän lopetustapa Normaalivihreän jälkeen toteutuvan joukkoliikennepidennyksen alkaessa vihreänä olevat ajeuvo- ja jalankulkijaopastinryhmät seuraavat vihreänä. Vaiheen synkrointiaika V(i)_SYN(j) Vaiheen (i) synkrointiaika laskuri, joka käynnistyy edellisen vaiheen (i-1) aloituspulssista. Synkrointiaika varmistaa, ett vaiheen (i) aloituspulssia toteuteta liian aikaisin. Vaiheen (i) synkrointiaika määritetään siten, että sen aikana kaikki vaiheen (i-1) opastinryhmät ehtivät vihreäksi. Aika määritetään ohjelmakohtaisesti. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 7

13 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma JOUKKOLIIKENNEPIDENNYS - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i+2 i Toimintaperiaate lohkokaavia JL-pidennyksen tarpeen testaus aloitetaan joukkoliikenteen tulosuunnan vihreän normaalilla lopetushetkellä. JL-pid Vaiheella i+1 pyyntö Aseta vihreäksi jäävien ryhmien maksimiajat Jos joukkoliikenteen tulosuunnan opastimet jäävät vihreäksi, JL-pidennykseen ole tarvetta. JL-suunta vihreänä Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(1)_JLM(j) / = joukkoliikennepidennyksen maksimiaika R(1)_JLE(j) = joukkoliikennlmaisun estohetki R1 JL-pid = joukkoliikennepidennyksen tarpeen testaus alkaa joukkoliikenteen aiheuttama vihreän pidennys JL 3 JL 2 JL 1 joukkoliikenteen aiheuttama vihreän lykkäys vaiheen (i) pituuden säätöikkuna pyyntö R(1)_JLM(j) R(1)_JLE 1 JL-pid R1 Joukkoliikennepidennyksen tarpeen testaushetkellä (JL-pid) valoja lähestymässä kaksi joukkoliikenneajeuvoa (JL1 ja 2). Ne pääsevät vihreän pidennyksen turvin liittymän läpi. Pidennys jatkaa vaiheen (i+2) synkrointiaikaa ja lykkää vaiheen (i+2) aloituspulssia. Ajeuvo 3 aiheuta pidennystä, koska se saapuu pyyntöilmaisimelle ilmaisun estoajankohdan jälkeen. R5+R6 R5+R6 R4 R kuittaus 7 R7 + Ts + Ts R7 R9 R9 V(i)_SYN V(1+2)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i+2)_SYN = 20 V(i+1)_SYN V(i+1) V(i) V(i+2) V(i+1) V(i) V(i+2) R(i)_JLL > 0 Pysäytä kierto R(i)_JLM(j) > 0 Pidennyksen estohetki Aseta ilmaisuesto R(i)_JLL Aseta vaiheen i+2 synkrointi V(i+2)_SYN R(i)_JLL > 0 Jatka kiertoa Lopeta vaiheen i opastinryhmien vihreät etuuslaskuri maksimiaikaa jäljellä Kuva 2. Vihreän pidennyksen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 8

14 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Vihreän aiennus Toiminn sisältö Joukkoliikenteen tulosuunnan vihreän aiennusta käytetään, kun joukkoliikenteen tulosuunnan vaihetta edeltävä vaihe aloittamassa tai vihreänä. Toiminn avulla joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreän alkamista aiennetaan, rajoittamalla edellisen vaiheen vihreän pidentymistä. Näin valoja lähestymässä olevalle joukkoliikenneajeuvolle (bussit tai raitiovaunut) valoista aiheutuva viivytys jää normaalia lyhyemmäksi Aiennustarpeen testaus Aiennustarpeen testaus aloitetaan, kun edeltävän vaiheen aloituksen määräävän ryhmän vihreä alkanut. Kun edeltävän vaiheen vihreänä olevien opastinryhmien vähimmäisvihreät ovat täyttyneet tai kun millään opastinryhmällä ole liikennettä ja seuraavan vaiheen joukkoliikenteen etuuslaskurin arvo > 0 asetetaan vihreän aloitusluvat joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmille asetetaan ohspyynnöt ja vihreän aloitusluvat aiennettavan vaiheen muille opastinryhmille poistetaan ajeuvo-opastinryhmiltä vihreän pidennysmahdollisuus (tai lopetetaan vihreä välittömästi) Aiennus käynnisty, jos vihreänä olevan vaiheen etuuslaskuri > 0. Kun edeltävän vaiheen ajeuvo-opastinryhmiltä poistetaan vihreän pidennysmahdollisuus, ryhmät jäävät vihreäksi, jos jkin jalankulkijaopastinryhmän vähimmäisvihreä ole täyttynyt. Opastinryhmän vihreä, josta huomattavan pitkä vaihtumisaika seuraavan vaiheen aloitukseen, voidaan lopettaa välittömästi, kun ryhmän minimiaika tai vähimmäisvihreä täyttyy. Vaiheen aloituksen määräävä ryhmä V(i)_MRA(j) Opastinryhmä, joka suoja-aikojen perusteella vaihtuu vihreäksi viimsenä vaiheessa (i). Määritetään ohjelmakohtaisesti. Opastinryhmän vähimmäisvihreä R(i)_VV(j) Vähimmäisvihreän aikana ryhmän vihreä voidaan lopettaa vain, jos ryhmällä ole liikennettä. Määritetään ohjelmakohtaisesti. Jos edeltävä vaihe jää kiinteän kiertoajan ohjelmassa liikenteen puuttuessa punaiseksi, testataan aiennustarve vaiheen estohetkellä (= viimnen pyyntöhetki). Tästä syystä joukkoliikenteen tulosuunnan vaihetta edeltävässä vaiheessa vihreäksi tulevien ryhmien estohetki tulee ajoittaa samalle kierr ajkohdalle Toiminn lopetus Toiminto lopetetaan, kun joukkoliikenteen tulosuunnan vihreä aloittaa. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 9

15 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma JOUKKOLIIKENNEAIENNUS - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i-1 i Toimintaperiaate lohkokaavia Joukkoliikenteen aiennustesti käynnistyy JL-suuntaa edeltävän vaiheen määräävän ryhmän V(i-1)_MRA vihreän alkaessa. Ryhmän jäädessä punaiseksi aiennustarve testataan vaiheen (i-1) estohetkellä. JL-aien Vaihe (i-1) V(i-1)_MRA JL-suunnan kfliktiryhmist ä se, jka vihreä alkaa viimsenä vaiheessa (i-1). JL-suunta punaisena aiennusta tarvita Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(4)_VV = ryhmän 4 vähimmäisvihreä R(4)_MIN = ryhmän 4 minimivihreä JL-aien = joukkoliikenneaiennustestin aloitus JL 1 vaiheen (i-1) aloitusluvan esto joukkoliikenneaiennuksen avulla toteutuva vihreän aiennus jl-ajeuv matka-ajan vähenemä vaiheen pituuden säätöikkuna JL-aien pyyntö JL-aien 1 R1 Valoja lähestymässä yksi joukkoliikenneajeuvo (JL1). Aiennustesti käynnistyy ryhmän 4 vihreän alkamishetkellä tai viimsellä pyyntöhetkellä ( ). Aiennus lopettaa ryhmän 4 vihreän viimstään, kun R1 vähimmäisvihreäaika täyttynyt. Näin joukkoliikenneajeuv tulosuunnan opastinryhmä pääsee vihreäksi tavallista aikaisemmin. R5+R6 R(4)_VV R4 R kuittaus 7 R7 R(4)_MIN R5+R6 R7 R9 R9 V(i)_SYN V(i-1)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i-1)_SYN = 20 V(i+1)_SYN V(i+1) V(i) V(i-1) V(i+1) V(i) V(i-1) 0 V(i-1)_MRA vähimmäisvihreä V(i-1)_MRA liikennettä V(i-1)_KR(n) vähimmäisvihreä V(i-1)_KR(n) liikennettä R(i-1)_JLL = 0 R(i)_JLL > 0 Vihreän aloituslupa JL-suunnan opastinryhmille Ohspyynnöt ja aloitusluvat vaiheen (i) ryhmille, jotka voivat tulla vihreäksi JL-suunnan opastinryhmien mukana Poista aloituslupa ja pidennysmahdollisuus vaiheen (i-1) kfliktiryhmiltä Vaiheen (i-1) estohetki V(i-1)_MRA vihreä V(i-1)_MRA tulossa vihreäksi V(i-1)_ KR(n) vihreänä V(i-1)_KR(n) tulossa vihreäksi Käynnistä testi JL-aien varmistetaan vaiheen (i-1) muut kfliktiryhmät kfliktisuunnalla vaiheessa (i-1) joukkoliikennettä JL-suunnan kfliktiryhmien, jotka pääsevät vihreäksi vaiheessa (i-1), estohetket (viimnen pyyntöhetki) ajoitetaan keskenään samalle ajankohdalle. Kuva 3. Vihreän aiennuksen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 10

16 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Kierr nopeuttaminen Toiminn sisältö Toimintoa voidaan käyttää 3- tai sitä useampivaihsissa valoissa. Kierr nopeuttaminen käyttökelpoinen erityisesti lyhyen kiertoajan ohjelmissa, joissa ylimääräistä vaihetta voida käyttää. Toiminto aktiivinen joukkoliikenteen vaihetta seuraavien vaihden aikana, kunnes joukkoliikenteen vaihetta edeltävä vaihe aloittaa (aiennus alkaa). Toiminn avulla nopeutetaan valo-ohjelman kiertoa ja joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen vihreän alkamista, rajoittamalla kaikkien muiden vaihden vihreän pidentymistä. Näin valoja lähestymässä olevalle joukkoliikenneajeuvolle (bussit tai raitiovaunut) valoista aiheutuva viivytys jää normaalia lyhyemmäksi Kierr nopeutustarpeen testaus Kierr nopeutustarpeen testaus käynnistyy joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen jälksen vaiheen vihreän aloituksesta ja kunnes sitä seuraavan vaiheen synkrointiaika täyttynyt. Jos ohjelmassa neljä tai sitä useampia vaihta, nopeutustarpeen testaus suoritetaan kaikille niille vaihlle, jotka esiintyvät joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen ja aiennuksen käynnistävän vaiheen välissä. Kierr nopeutustarvetta testataan käynnistävän vaiheen vihreän aikana edellyttäen, että vaiheen etuuslaskurin arvo nolla. Kiinteän kiertoajan ohjelmassa aiennetaan seuraavana vuorossa olevan vaiheen aloituspulssia, kun punaisena olevan joukkoliikenteen tulosuunnan etuuslaskurin arvo > 0. Seuravana vuorossa olevan vaiheen aloituspulssin aiennus, aientaa vaiheen aloitusaikaa ja lyhentää vihreänä olevan vaiheen käytettävissä olevaa vihreää aikaa. Kun toiminn käynnistävän vaiheen opastinryhmien vähimmäisvihreät ovat täyttyneet tai kun millään opastinryhmällä ole liikennettä ja joukkoliikenteen etuuslaskurin arvo > 0, poistetaan vaiheen ajeuvo-opastinryhmiltä vihreän aloituslupa ja vihreän pidennysmahdollisuus (tai lopetetaan vihreä välittömästi) Toiminn lopetus Toiminto lopetetaan, kun aiennuksen käynnistävän vaiheen vihreä aloittaa. Vaiheen aloituspulssi V(i) Asettaa askellaskurin vaiheen (i) aloitusaikaan, jos synkrointiaika (i) täyttynyt. Vaiheen (i) aloituspulssi käynnistää vaiheen (i+1) synkrointiajan laskennan. Vaiheen aloitusaika V(i)_Ti Kiinteän kiertoajan ohjelman askellaskurin lukema, joka asetetaan vaiheen aloituspulssista. Vaiheen (i) opastinryhmien aloitusluvat ja estot sekä vaiheen (i-1) opastinryhmien lopetuskäskyt suoritetaan askellaskurin lukeman perusteella. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 11

17 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma KIERRON NOPEUTUS - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i-1 i Toimintaperiaate lohkokaavia Kierr nopeutus käynnistyy JL-suunnan vaiheen jälksen vaiheen (i+1) vihreän alkaessa. Nopeutuksessa lyhennetään vaiheen (i+1) vihrden pituuksia ja aiennetaan vaiheen (i-1) aloituspulssia, jos vaiheessa (i) joukkoliikennettä. Vaiheen (i-1) aikana toteutetaan vihreän aiennus. JL-nop käynnistyy, kun vaiheen (i+1) aloituksen määräävän ryhmän V(i+1)_MRA vihreä alkaa. Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(5+6)_VV = ryhmän 5/6 vähimmäisvihreä R(5+6)_MIN = ryhmän 5/6 minimivihreä JL-aien = kierr nopeutustestin aloitus R1 vaiheen (i-1) aloitusluvan esto kierr nopeutuksen ja jl-aiennuksen avulla toteutuva vihreän aiennus jl-ajeuv matka-ajan vähenemä vaiheen pituuden säätöikkuna JL 1 JL-aien JL-aien JL-nop JL-nop Valoja lähestymässä yksi joukkoliikenneajeuvo (JL1). Kierr nopeutustesti käynnistyy R1 ryhmän 5+6 vihreän alkaessa. Nopeutus lopettaa ryhmän 5+6 vihreän, kun sync(i-1) ja ryhmän 5+6 vähimmäisvihreä täyttynyt. Aiennustesti käynnistyy ryhmän 4 vihreän alkamishetkellä tai viimsellä pyyntöhetkellä. Aiennus lopettaa ryhmän 4 vihreän viimstään, kun vähimmäisvihreäaika täyttynyt. Näin joukkoliikenneajeuv tulosuunnan opastinryhmä pääsee vihreäksi aikaisemmin kuin pelkkää aiennustoimintoa käyttäen. R(5+6)_VV R5+R6 R4 VV4 R(5+6)_MIN R4 R7 MIN4 R5+R6 R7 R9 R9 V(i)_SYN V(i-1)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i)_SYN = 20 V(i+1)_SYN 0 V(i+1) V(i) V(i-1) 0 V(i+1) V(i) V(i-1) JL-nop V(i-1)_SYN V(i+1)_MRA vihreänä R(i+1)_JLL = 0 R(i)_JLL > 0 V(i)_SYN Aseta vaihe V(i-1) V(i+1)_MRA vähimmäisvihreä V(i+1)_MRA liikennettä V(i+1)_KR(n) vähimmäisvihreä V(i+1)_KR(n) liikennettä nopeutusta toteuteta ennenkuin vaihepulssin V(i-1) synkrointiaika täyttynyt vaiheessa (i+1) joukkoliikennettä vaiheen (i-1) aloituspulssin aiennus, jos sitä vielä ole annettu vaiheen (i+1) ryhmät, jotka ovat vaiheen (i-1) ryhmien kfliktiryhmiä pyyntö kuittaus Poista aloituslupa ja pidennysmahdollisuus vaiheen (i+1) kfliktiryhmiltä 6 Kuva 4. Kierr nopeuttamisen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 12

18 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Ylimääräinen vaihe Toiminn sisältö Toimintoa voidaan käyttää 3- tai sitä useampivaihsissa valoissa. Toiminto aktiivinen joukkoliikenteen vaihetta seuraavien vaihden aikana, kunnes joukkoliikenteen ylimääräistä vaihetta edeltävän vaiheen vihreä alkaa. Toiminn avulla toteutetaan joukkoliikenteen tulosuunnalle ylimääräinen vihreä, rajoittamalla muiden vaihden vihreän pidentymistä. Toiminn avulla valoja lähestymässä olevalle joukkoliikenneajeuvolle (bussit tai raitiovaunut) valoista aiheutuva viivytys jää lyhyemmäksi kuin aiennusta ja kierr nopeutusta käyttäen Ylimääräisen vaiheen tarpeen testaus Ylimääräisen vaiheen tarpeen testaus aloitetaan joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen jälksen vaiheen vihreän alkaessa edellyttäen, ett kierto ole myöhässä tai seuraava vaihe ole jo alkanut. Testauksen käynnistävän ryhmän vihreän alkaessa käynnistetään myös ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna. Jos vihreänä olevan vaiheen etuuslaskuri > 0, ylimääräistä vaihetta toteuteta (kiinteän kiertoajan ohjelma). Kun käynnistysikkunan aikana todetaan joukkoliikennepyyntö (etuuslaskuri > 0) ja kun vähimmäisvihreät ovat täyttyneet tai kun vaiheelta loppuu liikenne (ennen vähimmäisvihreän täyttymistä), toteutetaan seuraavat ylimääräisen vaiheen käynnistämistoiminnot: Ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna V(i)_YST Joukkoliikenteen ylimääräisen vaiheen (i+1) tarve testataan käynnistysikkunan aikana. Ylimääräinen vaihe toteutetaan, jos käynnistysikkunan aikana todetaan joukkoliikennepyyntö. Käynnistysikkuna asetetaan edellisen vaiheen (i) aloituksen määräävän ryhmän vihreän alkaessa. Ikkuna suljetaan T sekuntia vaiheen (i) vihreän päättymisen jälkeen. estetään seuraavan vaiheen alkaminen poistetaan vihreän aloituslupa ja pidennysmahdollisuus vihreänä olevan vaiheen opastinryhmiltä asetetaan vihreän aloitusluvat ja maksimiaika joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmälle asetetaan ohspyynnöt, aloitusluvat ja maksimiajat muille ylimääräisessä vaiheessa vihreäksi pääseville ryhmille asetetaan vaiheen (ylimääräinen vaihe + 2) synkrointiaika Toiminn lopetus Toiminto lopetetaan, kun ylimääräisen vaiheen vihreä alkaa. Tällöin toteutetaan seuraavat ylimääräisen vaiheen lopetustoiminnot: poistetaan vihreän alkamisen esto seuraavana vuorossa olevalta ryhmältä asetetaan vihreän aloituslupa seuraavalle vaiheelle Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 13

19 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma YLIMÄÄRÄINEN JOUKKOLIIKENNEVAIHE - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i-1 i Toimintaperiaate lohkokaavia Ylimääräisen vaiheen testaus JL-suunnan vaiheen jälksen vaiheen (i+1) vihreän alkaessa, jos kierto ole myöhässä. Pyyntöikkuna, jka aikana havaittu JL-pyyntö voi käynnistää ylimääräisen vaiheen, suljetaan T sekuntia vaiheen (i+1) määräävän ryhmän vihreän päättymisen jälkeen. Ylimääräinen vaihe edellyttää vaiheen (i-1) kfliktiryhmien vihreän estoa kunnes vaiheen (i+2) ryhmät ovat päässeet vihreäksi. Myös vaiheen (i) synkrointaikaa säädettävä, jotta vaiheen (i) ryhmien aloituslupia anneta liian aikaisin. 3 1 i+2 Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(5+6)_VV = ryhmän 5/6 vähimmäisvihreä JL-yv = ylimääräisen vaiheen testauksen aloitus ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna vaiheen (i-1) aloitusluvan esto ylimääräisen vaiheen avulla toteutuva vihreä jl-ajeuv matka-ajan vähenemä vaiheen pituuden säätöikkuna JL 1 pyyntö JL-yv 1 7 R1 Valoja lähestymässä yksi joukkoliikenneajeuvo (JL1). Ylimääräisen vaiheen testaus käynnistyy ryhmän 5+6 vihreän R1 alkaessa. Kun joukkoliikennepyyntö todettu ja vähimmäisvihreä täyttynyt, estetään ryhmän 4 vihreän alkaminen ja poistetaan ryhmältä 5+6 vihreän pidennysmahdollisuus. Vaiheen (i) synkrointiaika asetetaan uudestaan. Kun ryhmä 1 pääsee vihreäksi annetaan aloituslupa ryhmälle 4. R5+R6 R4 R kuittaus 7 R7 R(5+6) _VV R5+R6 R7 + Ts R9 R9 V(i-1)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i-1)_SYN = 20 V(i+1)_SYN V(i)_SYN V(i+1) V(i) V(i-1) V(i+1) V(i) V(i-1) 0 JL-yv käynnistyy, kun vaiheen (i+1) aloituksen määrävän ryhmän V(i+1)_MRA vihreä alkaa JL-yv V(i-1)_SYN V(i+1)_SYN Aseta vaiheen käynnistysikkuna V(i+2)_YST V(i+1)_MRA väh.vihreä V(i+1)_MRA liikennettä V(i+1)_KR(n) väh.vihreä V(i+1)_KR(n) liikennettä V(i+1_JLL > 0 V(i-1)_JLL > 0 V(i)_JLL > 0 V(i+1)_MRA vihreä V(i+2)_YST kierto myöhässä seuraava vaihe alkanut 2 2 Estä vaihe (i-1) T s Poista pidennysmahdollisuus vaiheen (i+1) ryhmiltä Aloituslupa vaiheelle (i+2) max (T s) Aseta V(i)_SYN T s JL-suunta vihreä Vaihe (i-1) vihreä Poista vaiheen (i+2) aloituslupa Poista vaiheen (i-1) esto Aloituslupa vaiheelle (i-1) Kuva 5. Ylimääräisen vaiheen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 14

20 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Pakkoetuus Täydennetään myöhemmin 5 Etuuksien rajoitteet 5.1 Valo-ohjelman synkrointi Kiinteän kiertoajan ohjauksessa seuraavan vaiheen opastinryhmille saa antaa aloituslupia ennen kuin edellisen vaiheen opastinryhmät ovat ehtineet vihreäksi. Joukkoliikenne-etuudet muuttavat vaihden pituuksia ja liittymän kiertoaikaa, joten vaihden aloituslupien pitäminen oikeassa järjestyksessä tulee varmistaa synkrointitoiminn avulla. Siihen liittyvät seuraavat toiminnot / parametrit vaiheen aloituspulssi V(i) vaiheen aloitusaika V(i)_Ti vaiheen synkrointiaika V(i)_SYN Vaiheen aloituspulssi asettaa askellaskurin vaiheen (i) aloitusaikaan, jos synkrointiaika (i) täyttynyt. Vaiheen (i) aloituspulssi käynnistää vaiheen (i+1) synkrointiajan laskennan. Vaiheen aloitusaika kiinteän kiertoajan ohjelman askellaskurin lukema, joka asetetaan vaiheen aloituspulssista. Vaiheen (i) opastinryhmien aloitusluvat ja estot sekä vaiheen (i-1) opastinryhmien lopetuskäskyt suoritetaan askellaskurin lukeman perusteella. Vaiheen (i) synkrointiaika laskuri, joka käynnistyy edellisen vaiheen (i-1) aloituspulssista. Synkrointiaika varmistaa, ett vaiheen (i) aloituspulssia toteuteta liian aikaisin. Vaiheen (i) synkrointiajan minimi määritetään siten, että sen aikana kaikki vaiheen (i-1) opastinryhmät ehtivät vihreäksi. Synkrointiaika voidaan asettaa myös pidemmäksi kuin laskennallinen minimiaika, jolloin etuuden toteutumisen jälkeen välttämättä tarvita vihreän korvausta (kohta 5.3). Synkrointiaika määritetään jokaiselle ohjelmalle erikseen. Vaiheen synkrointiajan täyttymisen ja vaiheen aloituspulssin aikaero vaiheen synkrointiikkuna. Mitä suurempi synkrointi-ikkuna sitä nopeammin kiinteän kiertoajan ohjelma saadaan normaalikierto joukkoliikenne-etuuden jälkeen. Kiertoajan ja synkrointi-ikkunoiden summan erotus määrittää ohjelman minimikiertoajan. 5.2 Opastinryhmän vähimmäisvihreä Vihreän aiennus, ylimääräinen vaihe ja kierr nopeuttaminen ja vihreä??? 5.3 Vihreän korvaus muille suunnille Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 15

21 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Etuuden maksimiaika Vihreän pidennys Joukkoliikenteen vihreän pidennyksen maksimiajaksi asetetaan vähintään ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle mutta yleensä maksimiajaksi asetetaan vähintään 30 s. Näin kiinteän kiertoajan ohjelmassa voidaan palata normaaliin ajoitukseen yleensä 1..3 kierr aikana (ks. valo-ohjelman synkrointi). pidemmäksi kuin normaalivihreän maksimiaika. Joukkoliikenteen pidennyksen maksimiajan laskenta alkaa erillisohjauksessa normaalin maksimiajan täytyttyä ja kiinteän kiertoajan ohjelmassa tulosuunnan vihreän normaalilla lopetushetkellä. Ylimääräinen vaihe Vaiheen minimi- ja maksimiajat ovat ohjeellisesti se raitiovaunuopastinryhmät 4 10 s (minimi maksimi) ajeuvo-opastinryhmät 8 16 s Edellä esitettyjä minimiaikoja tulisi alittaa. Maksimiaika asetetaan siten, että ylimääräisen vaiheen käynnistänyt joukkoliikenneajeuvo ehtii sen aikana ohittaa liittymän. 6 Joukkoliikennlmaisujen käsittely 6.1 Pyyntö- ja kuittausilmaisu Pyyntöilmaisu toteuttaa seuraavan toimintalistan: odota, kunnes ilmaisuesto poissa aseta etuuslaskuri = etuuslaskuri + 1 jos etuuslaskurin > 0, aseta vihreän pyyntö ja pidennysaika aseta pyynnön kuittausaika = kuittausaika (jos kuittausilmaisu ole käytössä) Joukkoliikenteen tulosuunnan punaisen aikana saatavaa pyyntöilmaisua saattaa olla tarpeen lykätä, jos käytössä ylimääräinen vaihe ja ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle hyvin pitkä (> 30 s). Näin varmistetaan se, että ylimääräinen vaihe toteutuu vain niille joukkoliikenneajeuvoille, jotka ehtivät ylimääräisen vaiheen vihreän aikana liittymään. Kun käytössä kuittaava ilmaisin tai kun joukkoliikenneajeuvo lähettää kuittausviestin, asetetaan vihreän pidennysaika selvästi pidemmäksi kuin ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle. Pidennys lopetetaan, kun etuuslaskurin arvo nolla. Jos joukkoliikenneajeuvoista saada kuittausta, määritetään pidennysaika todellisen ajoajan perusteella. Eri ohjelmia (liikennetilantta) varten voidaan määrittää eri mittaisia pidennysaikoja. Kuittausilmaisu toteuttaa seuraavan toimintalistan: aseta etuuslaskuri = etuuslaskuri 1 jos etuuslaskuri < 0, aseta etuuslaskuri = 0 (varmistus) jos etuuslaskuri = 0, nollaa vihreän pidennysaika Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 16

22 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Pysäkki-ilmaisu Täydennetään myöhemmin 6.3 Ilmaisun siirto vierseen liittymään Täydennetään myöhemmin 6.4 Ilmaisujen laskenta Kullekin joukkoliikenteen pyyntökohdalle asetetaan oma ilmaisulaskuri (ja ilmaisinlogiikka) normaalin ilmaisimen tapaan. Etuuden tarve ilmaistaan etuuslaskurin avulla. Jokaisella joukkoliikenteen tulosuunnalla oma etuuslaskuri. Etuuslaskurin arvo kertoo, kuinka mta bussia tai raitiovaunua ko. hetkellä pyyntö- ja kuittauskohdan välillä. Etuuslaskurin arvoa lisätään pyyntöilmaisusta ja vähennetään kuittausilmaisusta. Poikkeuksena ilmaisuesto, jka aikana etuuslaskurin arvoa lisätä. Jos kuittausilmaisu / -viesti ole käytössä, käytettävä automaattikuittausta. Pyynnön kuittausaika asetetaan jokaisesta pyyntöilmaisusta. Kun kuittausaika täyttyy, nollataan etuuslaskuri. 6.5 Ilmaisun estäminen Joukkoliikenteen ilmaisuesto asetetaan, kun joukkoliikennepidennyksen maksimiajasta jäljellä vähemmän kuin ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle. Esto poistetaan, kun joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreä päättyy. Ilmaisuest aikana saapuvat pyyntöilmaisut jäävät luuppiin odottamaan, kunnes esto pois päältä. 6.6 Ilmaisun näyttö Raitiovaunun havaitseminen näytetään sen kuljettajalle ns. nuppival avulla. Nuppivalo raitiovaunuopastimen yhteyteen sijoitettava pieni valkoista valoa näyttävä lamppu. Valo sytytetään, kun raitiovaunupyyntö vastaanotettu. Val syttymistä saatetaan lykätä tietyissä tilantssa (ks. pyyntö- ja kuittausilmaisu). Valoa myöskään sytytetä ilmaisuest aikana. Val syttymistä saatetaan joutua lykkäämään Valo palaa niin kauan, kun etuuslaskurin arvo > 0 (ks. ilmaisujen laskenta). 7 Suunnittelun kulku 7.1 Suunnittelu Täydennetään myöhemmin 7.2 Testaus Täydennetään myöhemmin 7.3 Mittaus Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 17

23 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Esimerkkejä Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 18

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

11. Javan toistorakenteet 11.1

11. Javan toistorakenteet 11.1 11. Javan toistorakenteet 11.1 Sisällys Laskuri- ja lippumuuttujat. Sisäkkäiset silmukat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

12. Javan toistorakenteet 12.1

12. Javan toistorakenteet 12.1 12. Javan toistorakenteet 12.1 Sisällys Yleistä toistorakenteista. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä. Silmukan rajat asetettu

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Sisällys. 12. Javan toistorakenteet. Yleistä. Laskurimuuttujat

Sisällys. 12. Javan toistorakenteet. Yleistä. Laskurimuuttujat Sisällys 12. Javan toistorakenteet Ylstä toistorakentsta. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirhtä. Silmukan rajat asetettu kierroksen

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback Jouko Lukkarila TEAM PLAY ANALYSIS Background of the software development Principles of Collecting Data Reading

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija JOHDANTO OPETUSTILAN KEHITYS 1950-2000 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUSTILAN TASOLLA Tukee opettajajohtoisuutta Tukee yksilötyöskentelyä

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

I. AES Rijndael. Rijndael - Internal Structure

I. AES Rijndael. Rijndael - Internal Structure I. AES Rndael NOKIA T-79.53 Additional material Oct 3/KN Rndael - Internal Structure Rndael is an iterated block cipher with variable length block and variable key size. The number of rounds is defined

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä

Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä Three o clock at night STM 1027 Puhallinorkesteri Wind Band -musiikki Finland www.musiikkiliitto.i ino@musiikkiliitto.i Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä Kello kolme yöllä

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot