7(75$%86Ã-RXNNROLLNHQQHHWXXNVLHQÃVXXQQLWWHOXNlVLNLUMD 0DDOLVNXXÃ 7(75$%86Ã'HVLJQÃPDQXDOÃIRUÃSXEOLFÃWUDQVSRUWÃVLJQDOÃSULRULWLHV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7(75$%86Ã-RXNNROLLNHQQHHWXXNVLHQÃVXXQQLWWHOXNlVLNLUMD 0DDOLVNXXÃ 7(75$%86Ã'HVLJQÃPDQXDOÃIRUÃSXEOLFÃWUDQVSRUWÃVLJQDOÃSULRULWLHV"

Transkriptio

1 9,.,1* 7(75$%86Ã-RXNNROLLNHQQHHWXXNVLHQÃVXXQQLWWHOXNlVLNLUMD 7(75$%86Ã'HVLJQÃPDQXDOÃIRUÃSXEOLFÃWUDQVSRUWÃVLJQDOÃSULRULWLHV -DULÃ2LQDV 7UDILFRQÃ2\ 0DDOLVNXXÃ 6XSSRUWHGÃE\ÃWKHÃ&RPPLVVLRQÃRIÃWKH (XURSHDQÃ8QLRQÃ'LUHFWRUDWHÃ*HQHUDO IRUÃ7UDQVSRUWÃÃ7(17

2

3 TETRA-BUS 1 Design manual for public transport signal priorities SUMMARY In Finland public transport signal priorities are used in larger scale ly in Helsinki, Tampere and Vantaa. In some other cities priorities are used sporadically. The general goal of public transport signal priorities is to improve the fluency/efficiency of the public transport system. In practice this means shortening travel times and helping public transport to follow timetables. Ecomically the biggest benefit is gained when shortened travel times enable reducing the number of vehicles in use. The public transport signal priorities can be divided in two groups: physical priorities (e.g. PT-lane passing the traffic lights) functial priorities (affecting the operati of the traffic lights). This manual ccentrates functial priorities, which can furthermore be divided in two basic types: passive and active. The aforesaid means that PT vehicles are not detected but the priorities are taken into account when programming the signal instrument. The latter the other hand means that PT vehicles are detected and thereby specifically given priorities. Active priorities include extended green time, earlier green phase, extra green phase, accelerated cyclic shift and (rarely used) immediate green phase. A green time extensi occurs normally when an approaching PT vehicle is detected and the maximum green time is not exceeded. An earlier green phase means that the green time of the phase prior to PT vehicle's phase ends earlier than normally and thus PT vehicle's phase correspdingly begins earlier. When an intersecti has more than two phases an extra phase for a PT vehicle can be added between other phases. The cyclic shift of an intersecti can be accelerated by restraining the green time extensis of all other directis. Therefore PT vehicle's phase, again, begins earlier. Active priorities can also be divided in uncditial and cditial priorities. An uncditial priority always occurs after request. An occurrence of a cditial priority requires that current traffic situati fulfils the prerequisites. Some PT signal priorities ccern ly e intersecti and are therefore not problematic to implement. On the other hand it is often necessary to arrange priorities to several adjacent intersectis. This usually interferes with the traffic flow fluency (green wave) and hence causes problems to the designers. In case of a multiple intersecti priority system it is recommended to use a regial priority. Regial priorities are usually part of a traffic light optimisati system, which ctrols the intersectis its area in order to minimise the total delay. PT vehicle detectors can be spatial detectors or radio message detectors. In some priority systems PT vehicles are detected spatially twice: while ap-

4 TETRA-BUS 2 Design manual for public transport signal priorities proaching and at/after stop line. Detecting a vehicle twice instead of detecting ly an approaching vehicle enables the system to end the priority functi when the vehicle has actually left the intersecti thus cutting off the unnecessary delay for other road users. Spatial detectors include lg inductive loops, active inductive loops and microwave detectors. A lg inductive loop is embedded in the asphalt. It is rectangular, approximately 810 metres of length and 24 metres wide. The loop is cnected to the amplifier, which detects changes in the loop's inductance. A threshold value can be programmed into the amplifier so that ly the pulses exceeding the threshold activate the priority functis. A lg inductive loop is fairly inexpensive detector although it requires regular check-ups. An active inductive loop is based a coil embedded in the asphalt and a transmitter installed the chassis of a vehicle and is thus more expensive than a lg loop. The message a PT vehicle sends can include e.g. the line number. An active inductive loop can also be used to the normal traffic light ctrol by detecting all vehicles. A microwave detector system is based communicati between a fixed transmitter at the intersecti and identificati plates PT vehicles. The plate reflects a part of the emissi from the transmitter adding the vehicles identificati informati into it. The system is quite expensive for the time bng. Radio message detectors operate using an -board computer and a short range radio transmitter. Pre-programmed route and radio message points enable the -board system to notify each intersecti ctrol unit when the vehicle is approaching. GPS is used for PT vehicle's real-time positiing. The coordinates given by a GPS satellite are corrected at every bus stop (when the doors are opened) and by using a precisi odometer. This correcti method gives an accuracy of about 10 metres. Another method to improve accuracy is to use differential correcti (DGPS), which gives as high as 2 metres accuracy. Radio message detector system is easy to maintain and install. The problem is currently high investment cost. The costs of a pilot system implemented in 1999 in Helsinki were Euro and per intersecti and PT vehicle respectively. To prevent excessive delays to other traffic PT signal priorities need sometimes to be restrained. In this manual the restraints are divided in four groups: guaranteed phase durati and cycle synchrising, signal group minimum green time, green time compensati and priority group maximum green time. PT vehicle detecti need to be counted at each intersecti. For this purpose a special priority counter adds e at every request and subtracts e when a PT vehicle is detected at the stop line (check-out). In other words the sum of the counter tells the signal ctrol unit how many PT vehicles are awaiting a priority. If necessary, a head lamp can be installed top of the signal pole to be lighted when the counter indicates a PT request. Implementati of PT signal priorities should be taken into account already when designing the intersecti. The functial design of priorities should be de together with signal design process. The phases of the design process are as follows:

5 TETRA-BUS 3 Design manual for public transport signal priorities define locati for each detector (request and check-out) design normal phases without priorities design priorities. The functiality of newly designed signal priorities must always be inspected and tested secd by secd before implementati. Especially the following features should be checked: green phases of different signal groups PT requests and check-outs minimum green time for pedestrians operati of extra phase synchrisati after a PT priority.

6 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma JOHDANTO JOUKKOLIIKENTEEN ETUUKSIEN PERUSKÄSITTEET AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN ETUUS VÄLITÖN JA EHDOLLINEN ETUUS RISTEYSKOHTAISET JA ALUEELLISET ETUUDET JOUKKOLIIKENNEILMAISIMET PITKÄSILMUKAT MUUT PAIKKAILMAISIMET RADIOVIESTI-ILMAISIMET ETUUSTOIMINNOT LÄHTÖKOHDAT JA MÄÄRITELMÄT VIHREÄN PIDENNYS Toiminn sisältö Pidennystarpeen testaus ja pidennysaika Toiminn lopetus VIHREÄN AIENNUS Toiminn sisältö Aiennustarpeen testaus Toiminn lopetus KIERRON NOPEUTTAMINEN Toiminn sisältö Kierr nopeutustarpeen testaus Toiminn lopetus YLIMÄÄRÄINEN VAIHE Toiminn sisältö Ylimääräisen vaiheen tarpeen testaus Toiminn lopetus PAKKOETUUS ETUUKSIEN RAJOITTEET VALO-OHJELMAN SYNKRONOINTI OPASTINRYHMÄN VÄHIMMÄISVIHREÄ VIHREÄN KORVAUS MUILLE SUUNNILLE ETUUDEN MAKSIMIAIKA JOUKKOLIIKENNEILMAISUJEN KÄSITTELY PYYNTÖ- JA KUITTAUSILMAISU PYSÄKKI-ILMAISU ILMAISUN SIIRTO VIEREISEEN LIITTYMÄÄN ILMAISUJEN LASKENTA ILMAISUN ESTÄMINEN ILMAISUN NÄYTTÖ...17 Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 1

7 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma SUUNNITTELUN KULKU SUUNNITTELU TESTAUS MITTAUS ESIMERKKEJÄ...18 Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 2

8 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Johdanto Joukkoliikenteen etuuksien tavoitteena parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta. Sujuvuuden parantaminen, josta hyötyvät sekä matkustajat että liikennöitsijä, tarkoittaa linjan matka-ajan lyhentämistä ja säännöllisyyden (aikataulussa pysymisen) lisäämistä. Erityisen suuria hyötyjä liikennöitsijä saavuttaa, jos etuuksien avulla voidaan parantaa linjan sujuvuutta niin palj, että linjan kalustoa voidaan vähentää. Joukkoliikenteen etuudet liikennevaloissa voidaan jakaa kahteen luokkaan: fyysiset etuudet (bussikaistat, liittymän ohituskaistat jne.) toiminnalliset etuudet, joilla vaikutetaan valojen toimintaan Tässä käsikirjassa keskitytään toiminnallisiin etuuksiin. Ongelmana toiminnallisten etuuksien toteutuksessa ollut suunnitteluohjden puuttuminen ja valmiiden etuustoimintojen puuttuminen liikennevalokojsta. Toiminnot ja toteutukset ovat olleet hyvin palj suunnittelija- ja laiteriippuvaisia. Suomessa joukkoliikenteen toiminnallisia etuuksia laajemmassa käytössä muutamassa suurimmassa kaupungissa (kuva 1) Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla. Eniten joukkoliikenne-etuuden piirissä olevia risteyksiä ( ) Helsingissä, jossa joukkoliikenne-etuuksia kehitetty luvulta lähtien ensin raitiovaunuja ja tällä vuosikymmenellä myös busseja varten. Tampereella joukkoliikenne-etuuksien käyttö alkoi 1980-luvulla tehdyn keskustauudistuksen yhteydessä. Syksyllä 1999 Tampereella otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomessa alueellinen joukkoliikenteen ohjausjärjestelmä. Vantaalla ja Jyväskylässä käynnistynyt pilotti sumean logiikan käytöstä joukkoliikenneetuuksien toteuttamisessa. Muissa kaupungssa etuuksia toteutettu melko lailla satunnaisesti. Etuusristeysten määrä Yli 10 kpl Kysely lähetettiin 34 kuntaan, joista 25 vastasi siihen kpl Alle 5 kpl Ei liikennevaloetuuksia Helsinki Espoo Hyvinkää Imatra Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kainuu Kokkola Kotka Kuopio Lahti Pori Porvoo Riihimäki Rovaniemi Salo Savlinna Snäjoki Tampere Turku Uusikaupunki Valkeakoski Vantaa Varkaus Kuva 1. Joukkoliikenteen toiminnallisten etuuksien ylsyys Suomessa. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 3

9 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Joukkoliikenteen etuuksien peruskäsitteet 2.1 Aktiivinen ja passiivinen etuus Valojen toimintaan vaikuttavia joukkoliikenteen etuuksia kahta perustyyppiä: passiivisia ja aktiivisia etuuksia. Passiivinen etuus tarkoittaa, että liikennevalot ajoitettu (esim. vihreä aalto) joukkoliikenteen ajorytmin mukaisesti. Joukkoliikennevälinettä havaita erikseen vaan liikennevalot toimivat koko ajan joukkoliikenteen ehdoilla. Passiivinen toiminta halpa toteuttaa mutta se aiheuttaa turhia viivytyksiä muulle liikenteelle silloin, kun liittymässä ole joukkoliikennettä. Aktiivinen etuus tarkoittaa, että liikennevalojen toimintaan vaikutetaan vain joukkoliikenteen pyynnöstä. Aktiivinen etuus edellyttää joukkoliikenneajeuv havaitsemista luotettavasti ilmaisimien avulla. Aktiivisia etuuksia ovat: vihreän pidennys, vihreän aiennus, ylimääräinen vaihe ja kierr nopeuttaminen. Edellisten lisäksi joukkoliikenteelle voidaan erityistapauksissa antaa saman tyyppinen pakkoetuus kuin hälytysajeuvoille. 2.2 Välitön ja ehdollinen etuus Perusperiaatteena, että joukkoliikenne-etuus käytössä liittymän kaikissa valo-ohjelmissa. Aktiiviset etuudet voidaan edelleen luokitella välittömästi ja ehdollisesti toteutuviin etuuksiin. Välitön etuus toteutuu riippumatta siitä ko joukkoliikenneajeuvo aikataulussa vai. Ehdollinen etuus tarkoittaa sitä, että etuus toteudu, jos joukkoliikenneajeuvo edellä aikataulua. 2.3 Risteyskohtaiset ja alueelliset etuudet Tähän saakka Suomessa toteutettu risteyskohtaisia etuuksia, joissa etuuden toteutus ja rajoittaminen perustuu vain ko. liittymän ohjaus- ja liikennetilanteeseen. Muiden liittymien ja liikenneverk ohjauksen kokaistilannetta oteta huomio. Alueelliset etuudet 3 Joukkoliikennlmaisimet 3.1 Pitkäsilmukat Täydennetään myöhemmin 3.2 Muut paikkailmaisimet Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 4

10 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Radioviesti-ilmaisimet Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 5

11 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Etuustoiminnot 4.1 Lähtökohdat ja määritelmät Toimintojen kuvaus perustuu olemassa olevaan käytäntöön. Kunkin etuustoiminn toimintaperiaatteet pyritty esittämään mahdollisimman ylsesti ilman laitekohtaisia sidnaisuuksia. Joukkoliikenteen etuustoimintojen kuvauksessa käytetyt termit / parametrit kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Etuustoimintojen kuvauksessa käytetyt termit ja parametrit Termi / parametri Määritelmä Merkintä Askellaskuri Laskuri, jka lukema kasvaa yhdellä sekunnissa. Laskuri voidaan asettaa haluttuun Ti arvo välillä s. Joukkoliikennepidennyksen maksimiaika Pidennyksen maksimiaika määrittää, kuinka kauan joukkoliikenne-etuus voi ylläpitää opastinryhmän (i) vihreää normaalin maksimiajan täyttymisen jälkeen. Maksimiaika asetetaan opastinryhmä- ja ohjelmakohtaisesti. R(i)_JLM(j) Joukkoliikennepyynnön kuittausaika Joukkoliikenteen ilmaisuesto Joukkoliikenteen etuuslaskuri Vaiheen (i) aloituksen määräävä ryhmä Nuppivalo Pyynnön kuittausaikaa käytetään, kun kuittausilmaisua tai viestiä ole käytössä. Kuittausajan laskenta alkaa jokaisesta ilmaisusta uudelleen. Kuittausajaksi asetetaan joukkoliikenteen keskimääräinen ajoaika pyyntökohdasta kuittauskohtaan. Aika asetetaan opastinryhmä- ja ohjelmakohtaisesti. Esto asetetaan, kun joukkoliikennepidennyksen maksimiajasta jäljellä vähemmän kuin ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle. Esto poistetaan, kun joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreä päättyy. Aika asetetaan opastinryhmäja ohjelmakohtaisesti. Kun etuuslaskurin arvo >0, pyyntö- ja kuittauskohdan (tai pysäytysviivan) välillä joukkoliikenneajeuvoja. Etuuslaskurin lukemaa lisätään joukkoliikennepyynnöstä yhdellä. Ilmaisuest aikana saapuvaa joukkoliikennepyyntöä päivitetä etuuslaskuriin vaan pyyntö jää luuppiin ja se lisätään laskuriin, kunnes esto poissa. Etuuslaskurin lukemaa vähennetään yhdellä, kuittausilmaisusta / viestistä. Etuuslaskuri nollataan, kun kuittausaika täyttyy. Opastinryhmä, joka suoja-aikojen perusteella vaihtuu vihreäksi viimsenä vaiheessa (i). Määritetään ohjelmakohtaisesti. Raitiovaunuopastimen yhteyteen sijoitettava pieni valkoista valoa näyttävä lamppu. Valo sytytetään, kun raitiovaunupyyntö vastaanotettu. Valoa kuitenkaan sytytetä ilmaisuest aikana. Valo palaa niin kauan, kun etuuslaskurin arvo > 0. R(i)_JLK(j) R(i)_JLE(j) R(i)_JLL V(i)_MRA(j) R(i)_NV Ryhmä aloittamassa Opastinryhmän suoja-aikalaskenta menllään. R(i) aloittaa Ryhmä tulossa Opastinryhmällä aloituslupa ja pyyntö mutta ryhmä punaisella edellisen R(i) tulossa vaiheen ryhmien pidentyessä. Ryhmän vähimmäisvihreä Vähimmäisvihreän aikana ryhmän vihreä voidaan joukkoliikenne-etuuden takia R(i)_VV(j) lopettaa vain, jos ryhmällä ole liikennettä. Määritetään ohjelmakohtaisesti. Vaiheen aloitusaika Kiinteän kiertoajan ohjelman askellaskurin lukema, joka asetetaan vaiheen aloituspulssista. Vaiheen (i) opastinryhmien aloitusluvat ja estot sekä vaiheen (i-1) opastinryhmien lopetuskäskyt suoritetaan askellaskurin lukeman perusteella. V(i)_Ti Vaiheen aloituspulssi Vaiheen synkrointiaika Vaiheen synkrointi-ikkuna Ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna Vaiheen aloituspulssi asettaa askellaskurin vaiheen (i) aloitusaikaan, jos synkrointiaika (i) täyttynyt. Vaiheen (i) aloituspulssi käynnistää vaiheen (i+1) synkrointiajan laskennan. Vaiheen (i) synkrointiaika laskuri, joka käynnistyy edellisen vaiheen (i-1) aloituspulssista. Synkrointiaika varmistaa, ett vaiheen (i) aloituspulssia toteuteta liian aikaisin. Vaiheen (i) synkrointiaika määritetään siten, että sen aikana kaikki vaiheen (i-1) opastinryhmät ehtivät vihreäksi. Vaiheen (i) synkrointiajan täyttymisen ja vaiheen aloituspulssin aikaero. Mitä suurempi aikaero sitä nopeammin kiinteän kiertoajan ohjelma saadaan normaalikierto joukkoliikenne-etuuden jälkeen. Kiertoajan ja synkrointi-ikkunoiden summan erotus määrittää ohjelman minimikiertoajan. Joukkoliikenteen ylimääräisen vaiheen (i+1) tarve testataan käynnistysikkunan aikana. Ylimääräinen vaihe toteutetaan, jos käynnistysikkunan aikana todetaan joukkoliikennepyyntö. Käynnistysikkuna asetetaan edellisen vaiheen (i) aloituksen määräävän ryhmän vihreän alkaessa. Ikkuna suljetaan T sekuntia vaiheen (i) vihreän päättymisen jälkeen. V(i) V(i)_SYN(j) - V(i)_YST Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 6

12 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Vihreän pidennys Toiminn sisältö Joukkoliikenteen pidennystoimintoa käytetään, kun joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmä aloittamassa tai vihreänä. Toiminn avulla vihreänä olevan joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreää pidennetään, jotta valoja lähestymässä olevat havaitut joukkoliikenneajeuvot (bussit tai raitiovaunut) ehtivät saman vihreän aikana pysäytysviivan ohi Pidennystarpeen testaus ja pidennysaika Liikennevaloja lähestyvät bussit vaikuttavat ajeuvoliikenteen opastinryhmän vihreään siten, että bussit voivat ylläpitää vihreää pidempään kuin muu ajeuvoliikenne. Raitiovaunut pidentävät oman opastinryhmänsä vihreää. Raitiovaunuopastinryhmä seuraa vihreänä samansuuntaisen ajeuvoliikenteen normaalivihreän aikana. Erillisohjauksessa joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmälle määritetään joukkoliikenteen pidennyksen maksimiaika, jka laskenta alkaa normaalin maksimiajan täyttymisen jälkeen. Vihreä jatkuu niin kauan, kunnes etuuslaskurin arvo nolla tai maksimiaika täyttyy. Kiinteän kiertoajan ohjelmassa ylimääräisen vihreän pidennyksen tarve testataan joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen normaalivihreän lopetushetkellä. Jos lopetushetkellä tulosuunnan joukkoliikenteen etuuslaskurin arvo > 0, estetään vihreän päättyminen, pysäytetään kierto ja synkrointiajan laskenta sekä asetetaan pidennyksen maksimiaika. Kierto ja synkrointiajan laskenta pidetään pysäytettynä niin kauan kunnes etuuslaskurin arvo nolla tai maksimiaika täyttyy. Raitiovaunuopastinryhmän ylimääräisen vihreän pidennyksen aikana samansuuntaiset ajeuvoliikenteen opastinryhmät seuraavat vihreänä. Myös samansuuntaiset jalankulkijaopastinryhmät seuraavat vihreänä. Poikkeuksena suojatiet, joista huomattavan pitkä (> 10 s) suoja-aika seuraavana vihreäksi tulossa oleviin opastinryhmiin Toiminn lopetus Pidennystarve kuitataan päättyneeksi, kun etuuslaskurin arvo nolla. Tällöin viimnen joukkoliikenneajeuvo ohittanut kuittauskohdan ja pyyntö- ja kuittauskohdan välillä ole sellaisia joukkoliikenneajeuvoja, jotka ehtisivät toiminn jäljellä olevan maksimiajan aikana ohittaa pysäytysviivan. Kun joukkoliikennepidennyksen maksimiaika täyttyy, lopetetaan vihreä, vaikka pyyntö- ja kuittauskohdan välillä olisikin joukkoliikenneajeuvoja. Kun joukkoliikenteen tulosuunnan vihreä päättyy kiinteän kiertoajan ohjelmassa, jatketaan kiertoa ja synkrointiajan laskentaa sekä lopetetaan vaiheen opastinryhmien vihreät. Joukkoliikenteen etuuslaskuri R(i)_JLL Kun etuuslaskurin arvo >0, pyyntö- ja kuittauskohdan (tai pysäytysviivan) välillä joukkoliikenneajeuvoja. Etuuslaskurin lukemaa lisätään joukkoliikennepyynnöstä yhdellä. Ilmaisuest aikana saapuvaa joukkoliikennepyyntöä päivitetä etuuslaskuriin vaan pyyntö jää luuppiin ja se lisätään laskuriin, kunnes esto poissa. Etuuslaskurin lukemaa vähennetään yhdellä, kuittausilmaisusta / viestistä. Etuuslaskuri nollataan, kun kuittausaika täyttyy. Vihreän lopetustapa Normaalivihreän jälkeen toteutuvan joukkoliikennepidennyksen alkaessa vihreänä olevat ajeuvo- ja jalankulkijaopastinryhmät seuraavat vihreänä. Vaiheen synkrointiaika V(i)_SYN(j) Vaiheen (i) synkrointiaika laskuri, joka käynnistyy edellisen vaiheen (i-1) aloituspulssista. Synkrointiaika varmistaa, ett vaiheen (i) aloituspulssia toteuteta liian aikaisin. Vaiheen (i) synkrointiaika määritetään siten, että sen aikana kaikki vaiheen (i-1) opastinryhmät ehtivät vihreäksi. Aika määritetään ohjelmakohtaisesti. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 7

13 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma JOUKKOLIIKENNEPIDENNYS - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i+2 i Toimintaperiaate lohkokaavia JL-pidennyksen tarpeen testaus aloitetaan joukkoliikenteen tulosuunnan vihreän normaalilla lopetushetkellä. JL-pid Vaiheella i+1 pyyntö Aseta vihreäksi jäävien ryhmien maksimiajat Jos joukkoliikenteen tulosuunnan opastimet jäävät vihreäksi, JL-pidennykseen ole tarvetta. JL-suunta vihreänä Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(1)_JLM(j) / = joukkoliikennepidennyksen maksimiaika R(1)_JLE(j) = joukkoliikennlmaisun estohetki R1 JL-pid = joukkoliikennepidennyksen tarpeen testaus alkaa joukkoliikenteen aiheuttama vihreän pidennys JL 3 JL 2 JL 1 joukkoliikenteen aiheuttama vihreän lykkäys vaiheen (i) pituuden säätöikkuna pyyntö R(1)_JLM(j) R(1)_JLE 1 JL-pid R1 Joukkoliikennepidennyksen tarpeen testaushetkellä (JL-pid) valoja lähestymässä kaksi joukkoliikenneajeuvoa (JL1 ja 2). Ne pääsevät vihreän pidennyksen turvin liittymän läpi. Pidennys jatkaa vaiheen (i+2) synkrointiaikaa ja lykkää vaiheen (i+2) aloituspulssia. Ajeuvo 3 aiheuta pidennystä, koska se saapuu pyyntöilmaisimelle ilmaisun estoajankohdan jälkeen. R5+R6 R5+R6 R4 R kuittaus 7 R7 + Ts + Ts R7 R9 R9 V(i)_SYN V(1+2)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i+2)_SYN = 20 V(i+1)_SYN V(i+1) V(i) V(i+2) V(i+1) V(i) V(i+2) R(i)_JLL > 0 Pysäytä kierto R(i)_JLM(j) > 0 Pidennyksen estohetki Aseta ilmaisuesto R(i)_JLL Aseta vaiheen i+2 synkrointi V(i+2)_SYN R(i)_JLL > 0 Jatka kiertoa Lopeta vaiheen i opastinryhmien vihreät etuuslaskuri maksimiaikaa jäljellä Kuva 2. Vihreän pidennyksen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 8

14 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Vihreän aiennus Toiminn sisältö Joukkoliikenteen tulosuunnan vihreän aiennusta käytetään, kun joukkoliikenteen tulosuunnan vaihetta edeltävä vaihe aloittamassa tai vihreänä. Toiminn avulla joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreän alkamista aiennetaan, rajoittamalla edellisen vaiheen vihreän pidentymistä. Näin valoja lähestymässä olevalle joukkoliikenneajeuvolle (bussit tai raitiovaunut) valoista aiheutuva viivytys jää normaalia lyhyemmäksi Aiennustarpeen testaus Aiennustarpeen testaus aloitetaan, kun edeltävän vaiheen aloituksen määräävän ryhmän vihreä alkanut. Kun edeltävän vaiheen vihreänä olevien opastinryhmien vähimmäisvihreät ovat täyttyneet tai kun millään opastinryhmällä ole liikennettä ja seuraavan vaiheen joukkoliikenteen etuuslaskurin arvo > 0 asetetaan vihreän aloitusluvat joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmille asetetaan ohspyynnöt ja vihreän aloitusluvat aiennettavan vaiheen muille opastinryhmille poistetaan ajeuvo-opastinryhmiltä vihreän pidennysmahdollisuus (tai lopetetaan vihreä välittömästi) Aiennus käynnisty, jos vihreänä olevan vaiheen etuuslaskuri > 0. Kun edeltävän vaiheen ajeuvo-opastinryhmiltä poistetaan vihreän pidennysmahdollisuus, ryhmät jäävät vihreäksi, jos jkin jalankulkijaopastinryhmän vähimmäisvihreä ole täyttynyt. Opastinryhmän vihreä, josta huomattavan pitkä vaihtumisaika seuraavan vaiheen aloitukseen, voidaan lopettaa välittömästi, kun ryhmän minimiaika tai vähimmäisvihreä täyttyy. Vaiheen aloituksen määräävä ryhmä V(i)_MRA(j) Opastinryhmä, joka suoja-aikojen perusteella vaihtuu vihreäksi viimsenä vaiheessa (i). Määritetään ohjelmakohtaisesti. Opastinryhmän vähimmäisvihreä R(i)_VV(j) Vähimmäisvihreän aikana ryhmän vihreä voidaan lopettaa vain, jos ryhmällä ole liikennettä. Määritetään ohjelmakohtaisesti. Jos edeltävä vaihe jää kiinteän kiertoajan ohjelmassa liikenteen puuttuessa punaiseksi, testataan aiennustarve vaiheen estohetkellä (= viimnen pyyntöhetki). Tästä syystä joukkoliikenteen tulosuunnan vaihetta edeltävässä vaiheessa vihreäksi tulevien ryhmien estohetki tulee ajoittaa samalle kierr ajkohdalle Toiminn lopetus Toiminto lopetetaan, kun joukkoliikenteen tulosuunnan vihreä aloittaa. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 9

15 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma JOUKKOLIIKENNEAIENNUS - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i-1 i Toimintaperiaate lohkokaavia Joukkoliikenteen aiennustesti käynnistyy JL-suuntaa edeltävän vaiheen määräävän ryhmän V(i-1)_MRA vihreän alkaessa. Ryhmän jäädessä punaiseksi aiennustarve testataan vaiheen (i-1) estohetkellä. JL-aien Vaihe (i-1) V(i-1)_MRA JL-suunnan kfliktiryhmist ä se, jka vihreä alkaa viimsenä vaiheessa (i-1). JL-suunta punaisena aiennusta tarvita Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(4)_VV = ryhmän 4 vähimmäisvihreä R(4)_MIN = ryhmän 4 minimivihreä JL-aien = joukkoliikenneaiennustestin aloitus JL 1 vaiheen (i-1) aloitusluvan esto joukkoliikenneaiennuksen avulla toteutuva vihreän aiennus jl-ajeuv matka-ajan vähenemä vaiheen pituuden säätöikkuna JL-aien pyyntö JL-aien 1 R1 Valoja lähestymässä yksi joukkoliikenneajeuvo (JL1). Aiennustesti käynnistyy ryhmän 4 vihreän alkamishetkellä tai viimsellä pyyntöhetkellä ( ). Aiennus lopettaa ryhmän 4 vihreän viimstään, kun R1 vähimmäisvihreäaika täyttynyt. Näin joukkoliikenneajeuv tulosuunnan opastinryhmä pääsee vihreäksi tavallista aikaisemmin. R5+R6 R(4)_VV R4 R kuittaus 7 R7 R(4)_MIN R5+R6 R7 R9 R9 V(i)_SYN V(i-1)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i-1)_SYN = 20 V(i+1)_SYN V(i+1) V(i) V(i-1) V(i+1) V(i) V(i-1) 0 V(i-1)_MRA vähimmäisvihreä V(i-1)_MRA liikennettä V(i-1)_KR(n) vähimmäisvihreä V(i-1)_KR(n) liikennettä R(i-1)_JLL = 0 R(i)_JLL > 0 Vihreän aloituslupa JL-suunnan opastinryhmille Ohspyynnöt ja aloitusluvat vaiheen (i) ryhmille, jotka voivat tulla vihreäksi JL-suunnan opastinryhmien mukana Poista aloituslupa ja pidennysmahdollisuus vaiheen (i-1) kfliktiryhmiltä Vaiheen (i-1) estohetki V(i-1)_MRA vihreä V(i-1)_MRA tulossa vihreäksi V(i-1)_ KR(n) vihreänä V(i-1)_KR(n) tulossa vihreäksi Käynnistä testi JL-aien varmistetaan vaiheen (i-1) muut kfliktiryhmät kfliktisuunnalla vaiheessa (i-1) joukkoliikennettä JL-suunnan kfliktiryhmien, jotka pääsevät vihreäksi vaiheessa (i-1), estohetket (viimnen pyyntöhetki) ajoitetaan keskenään samalle ajankohdalle. Kuva 3. Vihreän aiennuksen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 10

16 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Kierr nopeuttaminen Toiminn sisältö Toimintoa voidaan käyttää 3- tai sitä useampivaihsissa valoissa. Kierr nopeuttaminen käyttökelpoinen erityisesti lyhyen kiertoajan ohjelmissa, joissa ylimääräistä vaihetta voida käyttää. Toiminto aktiivinen joukkoliikenteen vaihetta seuraavien vaihden aikana, kunnes joukkoliikenteen vaihetta edeltävä vaihe aloittaa (aiennus alkaa). Toiminn avulla nopeutetaan valo-ohjelman kiertoa ja joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen vihreän alkamista, rajoittamalla kaikkien muiden vaihden vihreän pidentymistä. Näin valoja lähestymässä olevalle joukkoliikenneajeuvolle (bussit tai raitiovaunut) valoista aiheutuva viivytys jää normaalia lyhyemmäksi Kierr nopeutustarpeen testaus Kierr nopeutustarpeen testaus käynnistyy joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen jälksen vaiheen vihreän aloituksesta ja kunnes sitä seuraavan vaiheen synkrointiaika täyttynyt. Jos ohjelmassa neljä tai sitä useampia vaihta, nopeutustarpeen testaus suoritetaan kaikille niille vaihlle, jotka esiintyvät joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen ja aiennuksen käynnistävän vaiheen välissä. Kierr nopeutustarvetta testataan käynnistävän vaiheen vihreän aikana edellyttäen, että vaiheen etuuslaskurin arvo nolla. Kiinteän kiertoajan ohjelmassa aiennetaan seuraavana vuorossa olevan vaiheen aloituspulssia, kun punaisena olevan joukkoliikenteen tulosuunnan etuuslaskurin arvo > 0. Seuravana vuorossa olevan vaiheen aloituspulssin aiennus, aientaa vaiheen aloitusaikaa ja lyhentää vihreänä olevan vaiheen käytettävissä olevaa vihreää aikaa. Kun toiminn käynnistävän vaiheen opastinryhmien vähimmäisvihreät ovat täyttyneet tai kun millään opastinryhmällä ole liikennettä ja joukkoliikenteen etuuslaskurin arvo > 0, poistetaan vaiheen ajeuvo-opastinryhmiltä vihreän aloituslupa ja vihreän pidennysmahdollisuus (tai lopetetaan vihreä välittömästi) Toiminn lopetus Toiminto lopetetaan, kun aiennuksen käynnistävän vaiheen vihreä aloittaa. Vaiheen aloituspulssi V(i) Asettaa askellaskurin vaiheen (i) aloitusaikaan, jos synkrointiaika (i) täyttynyt. Vaiheen (i) aloituspulssi käynnistää vaiheen (i+1) synkrointiajan laskennan. Vaiheen aloitusaika V(i)_Ti Kiinteän kiertoajan ohjelman askellaskurin lukema, joka asetetaan vaiheen aloituspulssista. Vaiheen (i) opastinryhmien aloitusluvat ja estot sekä vaiheen (i-1) opastinryhmien lopetuskäskyt suoritetaan askellaskurin lukeman perusteella. Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 11

17 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma KIERRON NOPEUTUS - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i-1 i Toimintaperiaate lohkokaavia Kierr nopeutus käynnistyy JL-suunnan vaiheen jälksen vaiheen (i+1) vihreän alkaessa. Nopeutuksessa lyhennetään vaiheen (i+1) vihrden pituuksia ja aiennetaan vaiheen (i-1) aloituspulssia, jos vaiheessa (i) joukkoliikennettä. Vaiheen (i-1) aikana toteutetaan vihreän aiennus. JL-nop käynnistyy, kun vaiheen (i+1) aloituksen määräävän ryhmän V(i+1)_MRA vihreä alkaa. Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(5+6)_VV = ryhmän 5/6 vähimmäisvihreä R(5+6)_MIN = ryhmän 5/6 minimivihreä JL-aien = kierr nopeutustestin aloitus R1 vaiheen (i-1) aloitusluvan esto kierr nopeutuksen ja jl-aiennuksen avulla toteutuva vihreän aiennus jl-ajeuv matka-ajan vähenemä vaiheen pituuden säätöikkuna JL 1 JL-aien JL-aien JL-nop JL-nop Valoja lähestymässä yksi joukkoliikenneajeuvo (JL1). Kierr nopeutustesti käynnistyy R1 ryhmän 5+6 vihreän alkaessa. Nopeutus lopettaa ryhmän 5+6 vihreän, kun sync(i-1) ja ryhmän 5+6 vähimmäisvihreä täyttynyt. Aiennustesti käynnistyy ryhmän 4 vihreän alkamishetkellä tai viimsellä pyyntöhetkellä. Aiennus lopettaa ryhmän 4 vihreän viimstään, kun vähimmäisvihreäaika täyttynyt. Näin joukkoliikenneajeuv tulosuunnan opastinryhmä pääsee vihreäksi aikaisemmin kuin pelkkää aiennustoimintoa käyttäen. R(5+6)_VV R5+R6 R4 VV4 R(5+6)_MIN R4 R7 MIN4 R5+R6 R7 R9 R9 V(i)_SYN V(i-1)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i)_SYN = 20 V(i+1)_SYN 0 V(i+1) V(i) V(i-1) 0 V(i+1) V(i) V(i-1) JL-nop V(i-1)_SYN V(i+1)_MRA vihreänä R(i+1)_JLL = 0 R(i)_JLL > 0 V(i)_SYN Aseta vaihe V(i-1) V(i+1)_MRA vähimmäisvihreä V(i+1)_MRA liikennettä V(i+1)_KR(n) vähimmäisvihreä V(i+1)_KR(n) liikennettä nopeutusta toteuteta ennenkuin vaihepulssin V(i-1) synkrointiaika täyttynyt vaiheessa (i+1) joukkoliikennettä vaiheen (i-1) aloituspulssin aiennus, jos sitä vielä ole annettu vaiheen (i+1) ryhmät, jotka ovat vaiheen (i-1) ryhmien kfliktiryhmiä pyyntö kuittaus Poista aloituslupa ja pidennysmahdollisuus vaiheen (i+1) kfliktiryhmiltä 6 Kuva 4. Kierr nopeuttamisen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 12

18 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Ylimääräinen vaihe Toiminn sisältö Toimintoa voidaan käyttää 3- tai sitä useampivaihsissa valoissa. Toiminto aktiivinen joukkoliikenteen vaihetta seuraavien vaihden aikana, kunnes joukkoliikenteen ylimääräistä vaihetta edeltävän vaiheen vihreä alkaa. Toiminn avulla toteutetaan joukkoliikenteen tulosuunnalle ylimääräinen vihreä, rajoittamalla muiden vaihden vihreän pidentymistä. Toiminn avulla valoja lähestymässä olevalle joukkoliikenneajeuvolle (bussit tai raitiovaunut) valoista aiheutuva viivytys jää lyhyemmäksi kuin aiennusta ja kierr nopeutusta käyttäen Ylimääräisen vaiheen tarpeen testaus Ylimääräisen vaiheen tarpeen testaus aloitetaan joukkoliikenteen tulosuunnan vaiheen jälksen vaiheen vihreän alkaessa edellyttäen, ett kierto ole myöhässä tai seuraava vaihe ole jo alkanut. Testauksen käynnistävän ryhmän vihreän alkaessa käynnistetään myös ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna. Jos vihreänä olevan vaiheen etuuslaskuri > 0, ylimääräistä vaihetta toteuteta (kiinteän kiertoajan ohjelma). Kun käynnistysikkunan aikana todetaan joukkoliikennepyyntö (etuuslaskuri > 0) ja kun vähimmäisvihreät ovat täyttyneet tai kun vaiheelta loppuu liikenne (ennen vähimmäisvihreän täyttymistä), toteutetaan seuraavat ylimääräisen vaiheen käynnistämistoiminnot: Ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna V(i)_YST Joukkoliikenteen ylimääräisen vaiheen (i+1) tarve testataan käynnistysikkunan aikana. Ylimääräinen vaihe toteutetaan, jos käynnistysikkunan aikana todetaan joukkoliikennepyyntö. Käynnistysikkuna asetetaan edellisen vaiheen (i) aloituksen määräävän ryhmän vihreän alkaessa. Ikkuna suljetaan T sekuntia vaiheen (i) vihreän päättymisen jälkeen. estetään seuraavan vaiheen alkaminen poistetaan vihreän aloituslupa ja pidennysmahdollisuus vihreänä olevan vaiheen opastinryhmiltä asetetaan vihreän aloitusluvat ja maksimiaika joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmälle asetetaan ohspyynnöt, aloitusluvat ja maksimiajat muille ylimääräisessä vaiheessa vihreäksi pääseville ryhmille asetetaan vaiheen (ylimääräinen vaihe + 2) synkrointiaika Toiminn lopetus Toiminto lopetetaan, kun ylimääräisen vaiheen vihreä alkaa. Tällöin toteutetaan seuraavat ylimääräisen vaiheen lopetustoiminnot: poistetaan vihreän alkamisen esto seuraavana vuorossa olevalta ryhmältä asetetaan vihreän aloituslupa seuraavalle vaiheelle Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 13

19 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma YLIMÄÄRÄINEN JOUKKOLIIKENNEVAIHE - kytketty ohjaus Vaihekaavio i i+1 i-1 i Toimintaperiaate lohkokaavia Ylimääräisen vaiheen testaus JL-suunnan vaiheen jälksen vaiheen (i+1) vihreän alkaessa, jos kierto ole myöhässä. Pyyntöikkuna, jka aikana havaittu JL-pyyntö voi käynnistää ylimääräisen vaiheen, suljetaan T sekuntia vaiheen (i+1) määräävän ryhmän vihreän päättymisen jälkeen. Ylimääräinen vaihe edellyttää vaiheen (i-1) kfliktiryhmien vihreän estoa kunnes vaiheen (i+2) ryhmät ovat päässeet vihreäksi. Myös vaiheen (i) synkrointaikaa säädettävä, jotta vaiheen (i) ryhmien aloituslupia anneta liian aikaisin. 3 1 i+2 Toimintaperiaate ajoituskaavia V(i) / = vaiheen (i) aloituspulssi V(i+1)_SYN / = vaiheen (i+1) synkrointiaika R(5+6)_VV = ryhmän 5/6 vähimmäisvihreä JL-yv = ylimääräisen vaiheen testauksen aloitus ylimääräisen vaiheen käynnistysikkuna vaiheen (i-1) aloitusluvan esto ylimääräisen vaiheen avulla toteutuva vihreä jl-ajeuv matka-ajan vähenemä vaiheen pituuden säätöikkuna JL 1 pyyntö JL-yv 1 7 R1 Valoja lähestymässä yksi joukkoliikenneajeuvo (JL1). Ylimääräisen vaiheen testaus käynnistyy ryhmän 5+6 vihreän R1 alkaessa. Kun joukkoliikennepyyntö todettu ja vähimmäisvihreä täyttynyt, estetään ryhmän 4 vihreän alkaminen ja poistetaan ryhmältä 5+6 vihreän pidennysmahdollisuus. Vaiheen (i) synkrointiaika asetetaan uudestaan. Kun ryhmä 1 pääsee vihreäksi annetaan aloituslupa ryhmälle 4. R5+R6 R4 R kuittaus 7 R7 R(5+6) _VV R5+R6 R7 + Ts R9 R9 V(i-1)_SYN V(i)_SYN = 16 V(i+1)_SYN = 21 V(i-1)_SYN = 20 V(i+1)_SYN V(i)_SYN V(i+1) V(i) V(i-1) V(i+1) V(i) V(i-1) 0 JL-yv käynnistyy, kun vaiheen (i+1) aloituksen määrävän ryhmän V(i+1)_MRA vihreä alkaa JL-yv V(i-1)_SYN V(i+1)_SYN Aseta vaiheen käynnistysikkuna V(i+2)_YST V(i+1)_MRA väh.vihreä V(i+1)_MRA liikennettä V(i+1)_KR(n) väh.vihreä V(i+1)_KR(n) liikennettä V(i+1_JLL > 0 V(i-1)_JLL > 0 V(i)_JLL > 0 V(i+1)_MRA vihreä V(i+2)_YST kierto myöhässä seuraava vaihe alkanut 2 2 Estä vaihe (i-1) T s Poista pidennysmahdollisuus vaiheen (i+1) ryhmiltä Aloituslupa vaiheelle (i+2) max (T s) Aseta V(i)_SYN T s JL-suunta vihreä Vaihe (i-1) vihreä Poista vaiheen (i+2) aloituslupa Poista vaiheen (i-1) esto Aloituslupa vaiheelle (i-1) Kuva 5. Ylimääräisen vaiheen toimintaperiaate (kytketty ohjaus). Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 14

20 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Pakkoetuus Täydennetään myöhemmin 5 Etuuksien rajoitteet 5.1 Valo-ohjelman synkrointi Kiinteän kiertoajan ohjauksessa seuraavan vaiheen opastinryhmille saa antaa aloituslupia ennen kuin edellisen vaiheen opastinryhmät ovat ehtineet vihreäksi. Joukkoliikenne-etuudet muuttavat vaihden pituuksia ja liittymän kiertoaikaa, joten vaihden aloituslupien pitäminen oikeassa järjestyksessä tulee varmistaa synkrointitoiminn avulla. Siihen liittyvät seuraavat toiminnot / parametrit vaiheen aloituspulssi V(i) vaiheen aloitusaika V(i)_Ti vaiheen synkrointiaika V(i)_SYN Vaiheen aloituspulssi asettaa askellaskurin vaiheen (i) aloitusaikaan, jos synkrointiaika (i) täyttynyt. Vaiheen (i) aloituspulssi käynnistää vaiheen (i+1) synkrointiajan laskennan. Vaiheen aloitusaika kiinteän kiertoajan ohjelman askellaskurin lukema, joka asetetaan vaiheen aloituspulssista. Vaiheen (i) opastinryhmien aloitusluvat ja estot sekä vaiheen (i-1) opastinryhmien lopetuskäskyt suoritetaan askellaskurin lukeman perusteella. Vaiheen (i) synkrointiaika laskuri, joka käynnistyy edellisen vaiheen (i-1) aloituspulssista. Synkrointiaika varmistaa, ett vaiheen (i) aloituspulssia toteuteta liian aikaisin. Vaiheen (i) synkrointiajan minimi määritetään siten, että sen aikana kaikki vaiheen (i-1) opastinryhmät ehtivät vihreäksi. Synkrointiaika voidaan asettaa myös pidemmäksi kuin laskennallinen minimiaika, jolloin etuuden toteutumisen jälkeen välttämättä tarvita vihreän korvausta (kohta 5.3). Synkrointiaika määritetään jokaiselle ohjelmalle erikseen. Vaiheen synkrointiajan täyttymisen ja vaiheen aloituspulssin aikaero vaiheen synkrointiikkuna. Mitä suurempi synkrointi-ikkuna sitä nopeammin kiinteän kiertoajan ohjelma saadaan normaalikierto joukkoliikenne-etuuden jälkeen. Kiertoajan ja synkrointi-ikkunoiden summan erotus määrittää ohjelman minimikiertoajan. 5.2 Opastinryhmän vähimmäisvihreä Vihreän aiennus, ylimääräinen vaihe ja kierr nopeuttaminen ja vihreä??? 5.3 Vihreän korvaus muille suunnille Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 15

21 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Etuuden maksimiaika Vihreän pidennys Joukkoliikenteen vihreän pidennyksen maksimiajaksi asetetaan vähintään ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle mutta yleensä maksimiajaksi asetetaan vähintään 30 s. Näin kiinteän kiertoajan ohjelmassa voidaan palata normaaliin ajoitukseen yleensä 1..3 kierr aikana (ks. valo-ohjelman synkrointi). pidemmäksi kuin normaalivihreän maksimiaika. Joukkoliikenteen pidennyksen maksimiajan laskenta alkaa erillisohjauksessa normaalin maksimiajan täytyttyä ja kiinteän kiertoajan ohjelmassa tulosuunnan vihreän normaalilla lopetushetkellä. Ylimääräinen vaihe Vaiheen minimi- ja maksimiajat ovat ohjeellisesti se raitiovaunuopastinryhmät 4 10 s (minimi maksimi) ajeuvo-opastinryhmät 8 16 s Edellä esitettyjä minimiaikoja tulisi alittaa. Maksimiaika asetetaan siten, että ylimääräisen vaiheen käynnistänyt joukkoliikenneajeuvo ehtii sen aikana ohittaa liittymän. 6 Joukkoliikennlmaisujen käsittely 6.1 Pyyntö- ja kuittausilmaisu Pyyntöilmaisu toteuttaa seuraavan toimintalistan: odota, kunnes ilmaisuesto poissa aseta etuuslaskuri = etuuslaskuri + 1 jos etuuslaskurin > 0, aseta vihreän pyyntö ja pidennysaika aseta pyynnön kuittausaika = kuittausaika (jos kuittausilmaisu ole käytössä) Joukkoliikenteen tulosuunnan punaisen aikana saatavaa pyyntöilmaisua saattaa olla tarpeen lykätä, jos käytössä ylimääräinen vaihe ja ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle hyvin pitkä (> 30 s). Näin varmistetaan se, että ylimääräinen vaihe toteutuu vain niille joukkoliikenneajeuvoille, jotka ehtivät ylimääräisen vaiheen vihreän aikana liittymään. Kun käytössä kuittaava ilmaisin tai kun joukkoliikenneajeuvo lähettää kuittausviestin, asetetaan vihreän pidennysaika selvästi pidemmäksi kuin ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle. Pidennys lopetetaan, kun etuuslaskurin arvo nolla. Jos joukkoliikenneajeuvoista saada kuittausta, määritetään pidennysaika todellisen ajoajan perusteella. Eri ohjelmia (liikennetilantta) varten voidaan määrittää eri mittaisia pidennysaikoja. Kuittausilmaisu toteuttaa seuraavan toimintalistan: aseta etuuslaskuri = etuuslaskuri 1 jos etuuslaskuri < 0, aseta etuuslaskuri = 0 (varmistus) jos etuuslaskuri = 0, nollaa vihreän pidennysaika Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 16

22 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Pysäkki-ilmaisu Täydennetään myöhemmin 6.3 Ilmaisun siirto vierseen liittymään Täydennetään myöhemmin 6.4 Ilmaisujen laskenta Kullekin joukkoliikenteen pyyntökohdalle asetetaan oma ilmaisulaskuri (ja ilmaisinlogiikka) normaalin ilmaisimen tapaan. Etuuden tarve ilmaistaan etuuslaskurin avulla. Jokaisella joukkoliikenteen tulosuunnalla oma etuuslaskuri. Etuuslaskurin arvo kertoo, kuinka mta bussia tai raitiovaunua ko. hetkellä pyyntö- ja kuittauskohdan välillä. Etuuslaskurin arvoa lisätään pyyntöilmaisusta ja vähennetään kuittausilmaisusta. Poikkeuksena ilmaisuesto, jka aikana etuuslaskurin arvoa lisätä. Jos kuittausilmaisu / -viesti ole käytössä, käytettävä automaattikuittausta. Pyynnön kuittausaika asetetaan jokaisesta pyyntöilmaisusta. Kun kuittausaika täyttyy, nollataan etuuslaskuri. 6.5 Ilmaisun estäminen Joukkoliikenteen ilmaisuesto asetetaan, kun joukkoliikennepidennyksen maksimiajasta jäljellä vähemmän kuin ajoaika pyyntökohdasta pysäytysviivalle. Esto poistetaan, kun joukkoliikenteen tulosuunnan opastinryhmän vihreä päättyy. Ilmaisuest aikana saapuvat pyyntöilmaisut jäävät luuppiin odottamaan, kunnes esto pois päältä. 6.6 Ilmaisun näyttö Raitiovaunun havaitseminen näytetään sen kuljettajalle ns. nuppival avulla. Nuppivalo raitiovaunuopastimen yhteyteen sijoitettava pieni valkoista valoa näyttävä lamppu. Valo sytytetään, kun raitiovaunupyyntö vastaanotettu. Val syttymistä saatetaan lykätä tietyissä tilantssa (ks. pyyntö- ja kuittausilmaisu). Valoa myöskään sytytetä ilmaisuest aikana. Val syttymistä saatetaan joutua lykkäämään Valo palaa niin kauan, kun etuuslaskurin arvo > 0 (ks. ilmaisujen laskenta). 7 Suunnittelun kulku 7.1 Suunnittelu Täydennetään myöhemmin 7.2 Testaus Täydennetään myöhemmin 7.3 Mittaus Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 17

23 Liikenteen telematiikan rakentden tutkimus- ja kehittämisohjelma Esimerkkejä Täydennetään myöhemmin Trafic Oy / Jari Oinas Lunos Sivu 18

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2000 TETR. Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien suunnitteluohje

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2000 TETR. Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien suunnitteluohje MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2000 TETR Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien suunnitteluohje JOLIVA 2000 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2000 TETR Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN TYYPPIPIIRUSTUSLUETTELO

LIIKENNEVALOJEN TYYPPIPIIRUSTUSLUETTELO Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Liite 5 LIIKENNEVALOT LIIKENNEVALOJEN TYYPPIPIIRUSTUSLUETTELO Tyyppipiirustukset ovat saatavilla osoitteesta http://www.tiehallinto.fi/thohje/ohjeluettelo.htm.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

SYVARI-ohjauksella 8.2.2010. Joukkoliikenteen valoetuuksien toteuttaminen

SYVARI-ohjauksella 8.2.2010. Joukkoliikenteen valoetuuksien toteuttaminen Liikennevirasto Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit Joukkoliikenteen valoetuuksien toteuttaminen SYVARI-ohjauksella 8.2.2010 Matti Salonen ESIPUHE 2 LUKIJALLE 3

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A,

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A, RINNAKKAINEN OHJELMOINTI 815301A, 18.6.2005 1. Vastaa lyhyesti (2p kustakin): a) Mitkä ovat rinnakkaisen ohjelman oikeellisuuskriteerit? b) Mitä tarkoittaa laiska säikeen luominen? c) Mitä ovat kohtaaminen

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

TRAVEL-GUIDE TRAVELler and traffic information systems GUIDElines for the enhancement of integrated information provision systems

TRAVEL-GUIDE TRAVELler and traffic information systems GUIDElines for the enhancement of integrated information provision systems TRAVEL-GUIDE TRAVELler and traffic information systems GUIDElines for the enhancement of integrated information provision systems LVM ja Tiehallinto VTT: pirkko.rama@vtt.fi, juha.luoma@vtt.fi tiedonkeruuta,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 TILANNEKATSAUS HANKKEESTA JENKA - JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUDET JOKAISEEN KAUPUNKIIN Kslk 2008-40 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Sisällys. 12. Javan toistorakenteet. Yleistä. Laskurimuuttujat

Sisällys. 12. Javan toistorakenteet. Yleistä. Laskurimuuttujat Sisällys 12. Javan toistorakenteet Ylstä toistorakentsta. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirhtä. Silmukan rajat asetettu kierroksen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Pitkäsilmukka bussi-ilmaisimena Tekninen selvitys

Pitkäsilmukka bussi-ilmaisimena Tekninen selvitys MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2000 TETR Pitkäsilmukka bussi-ilmaisimena Tekninen selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2000 TETR Pitkäsilmukka bussi-ilmaisimena Tekninen

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Tuomareiden merkit ja vihellykset

Tuomareiden merkit ja vihellykset Tuomareiden merkit ja vihellykset Juoksija ehtii pesään Käytetään aina pesäkilvoissa ja muulloinkin selvyyden vuoksi. The runner is safe Used when a runner reaches a base legally, especially to rule on

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

Data quality points. ICAR, Berlin,

Data quality points. ICAR, Berlin, Data quality points an immediate and motivating supervision tool ICAR, Berlin, 22.5.2014 Association of ProAgria Centres Development project of Milk Recording Project manager, Heli Wahlroos heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätiedot

12. Javan toistorakenteet 12.1

12. Javan toistorakenteet 12.1 12. Javan toistorakenteet 12.1 Sisällys Yleistä toistorakenteista. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä. Silmukan rajat asetettu

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

11. Javan toistorakenteet 11.1

11. Javan toistorakenteet 11.1 11. Javan toistorakenteet 11.1 Sisällys Laskuri- ja lippumuuttujat. Sisäkkäiset silmukat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 22 11.02.2015. 22 Asianro 864/02.08.00.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 22 11.02.2015. 22 Asianro 864/02.08.00.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 864/02.08.00.01/2015 Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien hankinta Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Yleistä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKK LKTRONKK. välikoe 0.3.006. Saat vastata vain neljään tehtävään!. Laske jännite U. R = =Ω, R 3 =3Ω, = =4V, 3 =6V, = + R + R 3 + U 3. Konkka on varautunut jännitteeseen u C (0) =. Kytkin

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe 14.12.2010. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, (gr.) laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!] 1. Missä rajoissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b 2 SELVITYS LIIKENNEVALOJEN TOIMINTAPERIAATTEISTA PAINONAPEILLA VARUSTETUILLA VALO-OHJATUILLA SUOJATEILLÄ HELSINGISSÄ Kslk 2010-1434 hankenro 0912_2 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot