merimies Edustajakokousvaalit Kongressval sjömannen Merimies-Unionin Sjömans-Unions s. 4 Nº1/2012 tammikuu MS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merimies Edustajakokousvaalit Kongressval sjömannen Merimies-Unionin Sjömans-Unions s. 4 Nº1/2012 tammikuu 1-2012 MS"

Transkriptio

1 Nº1/2012 tammikuu merimies sjömannen Edustajakokousvaalit 2012 Kongressval Merimies-Unionin Edustajakokousvaalit Sjömans-Unions Kongressval s MS 1

2 pääkirjoitus: sisältö: Juha Kallio 16 4 ÄÄNESTÄ! edustajakokousvaalit käynnissä NYT! 16 Ulkopuolinen työvoima puhuttaa Turunlinjalla 8 Hyödynnä jäsenyyttäsi: vuokraa Unionin mökki! 22 Tietoa ja turvaa Unionin luottamusmieskursseilta! 27 Saaristolautat ja yhteysalukset saman katon alle? 28 Sähköasentajasta laivasähkömieheksi? 16 PÄÄTOIMITTAJA CHEFREDAKTÖR Simo Zitting TOIMITTAJA REDAKTÖR Saana Lamminsivu ULKOASU, TAITTO LAYOUT Rohkea Ruusu TOIMITUS REDAKTION John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki, puh. (09) John Stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors, tel. (09) PAINO Art Print Oy 2012, ISSN X Kannen kuva: Saana Lamminsivu POSTI- JA KÄYNTIOSOITE / POST- OCH BESÖKADRESS John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki / John Stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors VAIHDE / VÄXEL +358 (0) TELEFAX +358 (0) ILMOITUKSET ANNONSER puh. / tel. (09) Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. / Tidningen utkommer åtta gånger om året. TILAUSHINNAT / TÄMÄ RUOTSIKSI (2012) 1/1 vuosi 25 e 1/2 vuosi 15 e Edustajakokousvaalit 2012 Kongressval MERIMIES SJÖMANNEN ILMESTYMISAIKATAULU/TIDTABELLEN 2011 no aineisto toimituksessa ilmestyminen material i redaktion utges Mikael Guseff Ahvenanmaan maakuntahallitus ei noudata tilaajavastuulakia Ahvenanmaan maakuntalautoilla on ulkoistettu jo pitkän aikaa eri palveluita kustannusten leikkaamiseksi. Joissakin aluksissa ulkopuolisten hoidettavaksi on annettu esimerkiksi kahvila, miehistön ruokahuolto sekä siivous. Myös kokonaisia liikennereittejä on ulkoistettu. Maakuntalautoilla tapahtuneita ulkoistamisia ei ole hoidettu mallikkaasti lain kirjaimen mukaan, vaan käynyt ilmi että maakuntahallitus rikkoo tilaajavastuulakia (1233/06), eli tilaajan selvitysvelvollisuutta ja vastuuta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, palvelujen ulkoistuksissa. Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulaki velvoittaa yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain mukaan maakuntahallituksen on saatava ulkopuoliselta yrittäjältä muun muassa sel- Ainoa keino, jolla yrittäjä pystyy saamaan sopimuksen ja tekemään työn halvemmalla kuin maakuntahallitus itse, on kiertää kotimaanliikenteen alusten työaikalakia, merityösopimuslakia sekä merenkulkualan työehtosopimuksia. vitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista, ennen kuin sopimuksen alihankintatyöstä tai vuokratyöntekijän käytöstä voi tehdä. Näin ei ole kuitenkaan menetelty. Nyt maakuntahallitus aikoo ulkoistaa pienen M/s Doppingen-aluksen, joka liikennöi kaksihenkisellä miehistöllä Åvan ja Jurmon välillä. Tähän asti tarjouskilpailuissa eikä ennen sopimusten allekirjoittamista, yrittäjiltä ei ole saatu selvitystä mitä työehtosopimusta yritysten työntekijöihin sovelletaan. Ainoa keino, jolla yrittäjä pystyy saamaan sopimuksen ja tekemään työn halvemmalla kuin maakuntahallitus itse, on kiertää kotimaanliikenteen alusten työaikalakia, merityösopimuslakia sekä merenkulkualan työehtosopimuksia. Kumpikin sopijapuoli on asiasta tietoinen, tehdessään keskenään sopimusta ja maakuntahallitus voi perustella, että on edullisempaa ulkoistaa toimintaa. Merimies-Unioniin saapui hiljattain tieto, jonka mukaan erään maakuntalautan kahvioyrittäjä on todennut, ettei hänen työntekijöihinsä ole tarpeen soveltaa merityölainsäädäntöä, vaan palkka- ja työehtoasioissa heihin sovelletaan hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden työehtosopimusta - ja mikäli aluksella tapahtuisi jotain meriturvallisuuteen liittyvää, työntekijät ovat siinä tapauksessa vain matkustajia aluksella. Kaikki edellä mainittu on ristiriidassa niin lakien kuin työehtosopimuksen kanssa, mutta silti toiminta jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut. Maakuntahallituksen mukaan yrittäjällä on täysi vastuu ja he vapautuvat tästä vastuusta, kun sopimus allekirjoitetaan. Suomen Merimies-Unioni huomautti maakuntahallitusta kirjallisesti tilaajan selvitysvelvollisuudesta maaliskuussa 2011, mutta ei ole vielä saanut asiasta minkäänlaista vastausta. Kenneth Bondas liittosihteeri ILMOITUSHINNAT / ANNONSPRIS: KOTISIVUT / HEMSIDOR > viestintä > merimies > mediakortti / > på svenska > 2 MS SÄHKÖPOSTI / E-ADRESS kommunikation > Sjömannen > / mediakort MS 3

3 edustajakokousvaalit kongressval 2012 Edustajakokousvaalit Finlands Sjömans-Union Kongressval Suomen Merimies-Unioni 2012 Suomen Merimies-Unionin 23. edustajakokous pidetään toukokuuta 2012 Helsingissä, kuljetusliittojen Hakaniemi-salissa, osoitteessa John Stenbergin ranta 6. Merimies-lehti on pyytänyt kaikilta ehdokkailta valokuvan ja kysynyt: heidän ikänsä ammattinsa työ- ja kotipaikkansa liiton luottamustehtävät ja pyytänyt kertomaan 10 sanalla, mitkä asiat ehdokas kokee tärkeiksi Merimies-Unionin toiminnassa tulevaisuudessa. ÄÄNESTYSMATERIAALI postitetaan kotiisi Kokousedustajia koskevat vaalit alkoivat ja päättyvät siten, että palautuskuoren tulee olla perillä viimeistään klo Merimies-Unionin jäsenistö on jaettu vaaleja varten ammattiosastoittain ja työehtosopimusaloittain vaalipiireihin. Kukin ammattiosasto muodostaa oman vaalipiirinsä. Kukin äänioikeutettu saa äänestää vaalipiirissään vain yhtä ehdokasta. Äänioikeutetun kuuluminen vaalipiiriin on ratkaistu tilanteen mukaan. Vaalipiirin ehdokkaat ilmenevät vaalipiirikohtaisesta ehdokasluettelosta. Niissä vaalipiireissä, joissa ei ole asetettu enempää ehdokkaita kuin mitä vaalipiireistä valitaan edustajia, ei toimiteta vaaleja, vaan edustajiksi katsotaan tulleen valituiksi asetetut ehdokkaat. " äänestäjä, käytä ääntäsi!" " rösta nu!" Edustajakokouksesta myös SMU:n kotisivuilla! Finlands Sjömans-Unions 23 kongress hålls den maj 2012 i Helsingfors i transportförbundens Hagnässal, adress John Stenbergs strand 6. Tidningen Sjömannen har bett samtliga kandidater om ett fotografi och frågat efter deras ålder yrke arbets- och hemort förtroendeuppdrag i förbundet och bett dem att med tio ord berätta vad de anser vara viktigast i Sjömans-Unionens verksamhet i framtiden. röstningsmaterialet postas hem till dig! Valet av kongressrepresentanter inleddes den och upphör såtillvida att returkuvertet skall vara oss tillhanda senast den kl Sjömans-Unionens medlemmar har inför valet delats in i valkretsar enligt fackavdelning och kollektivavtalsområde. Varje fackavdelning utgör en egen valkrets. Varje röstberättigad medlem får endast rösta på en kandidat i sin valkrets. Vilken valkrets en röstberättigad medlem tillhör beror på situationen den En valkrets kandidater anges i respektive valkrets kandidatförteckning. I valkretsar där det inte finns fler kandidater än antalet representanter som skall väljas i valkretsen genomförs inget val, utan de som har utsetts till kandidater anses ha valts till representanter. > edustajakokous > på svenska > kongress 4 MS MS 5

4 edustajakokousvaalit kongressval 2012 Vaalipiiri I Sisä-Suomen osasto ry Valitaan 3 edustajaa Valkrets I Inre Finlands avdelning rf Val av 3 representanter 2 Seppo Immonen (55 v., Savonlinna Nyslott) Finnpilot Pilotage vahtiperämies, Sisä-Suomen osaston sihteeri, rahastonhoitaja vaktstyrman, sekreterare och kassör på Inre Finlands avdelningen On tärkeää saada nuoret kiinnostumaan merenkulkualasta. Det är viktigt att få ungdomar att intressera sig för sjöfartsbranschen. 3 Markku Rautiainen (55 v., Savonlinna Nyslott) ms Parkko, Saimaa Saimen vahtiperämies, Sisä-Suomen osaston hallituksen jäsen vaktstyrman, styrelsemedlem i Inre Finlands avdelningen Suomalaisten merenkulkijoiden työpaikat ja edut on turvattava. De finska sjömännens arbeten och intressen måste tryggas. 4 Tarja Rännäli (46 v., Joensuu) ms Finnlady, Finnlines keittiömestari, Finnlinesin pääluottamusmies, SMU:n hallituksen jäsen köksmästare, huvudförtroendeman på Finnlines, styrelsemedlem i FSU Saavutettuja etuja ei saa heikentää ja niiden puolesta on taisteltava! Förmånerna som uppnåtts får inte försämras. Vi måste kämpa för dem! 5 Tuomas Sillanpää (30 v., Kylmäkoski) mt Jurmo, Neste Oil Shipping laivasähkömies, laivan varaluottamusmies elektriker, vice fartygsförtroendeman Suomalaisten merenkulkijoiden puolesta. Ei enää rakkaudesta lajiin. För de finska sjömännen. Inte längre för kärleken till branschen. 6 Jussi Vepsäläinen (35 v., Leppävirta) Bore Ltd laivasähköasentaja, Boren pääluottamusmies elektriker, Bores huvudförtroendeman Tärkeää on suomalaisten merimiesten työpaikkojen säilyttäminen sekä merialan koulutuksen järkeistäminen. Det är viktigt att bevara de finska sjömännens arbetsplatser och rationalisera utbildningen inom sjösektorn. VAALIPIIRI II Pohjoisen osasto ry Valitaan 1 edustaja VALKRETS II Norra avdelning rf Val av 1 representant 7 Pentti Holappa (54 v., Raahe) jm Otso, Arctia Shipping kokkistuertti, laivaluottamusmies, Pohjoisen osaston puheenjohtaja kockstuert, fartygsförtroendeman, ordförande för Norra avdelningen Luottamus liiton toimintaan on säilytettävä. 8 Pekka Kangas (55 v., Hailuoto Karlö) mt Suula, Neste Oil Shipping stuertti, laivaluottamusmies, Pohjoisen osaston hallituksen jäsen stuert, fartygsförtroendeman, styrelsemedlem i Norra avdelningen Merenkulun liitot on pyrittävä yhdistämään yhteiseksi voimaksi. On vaikutettava uusien merimiesten koulutuspuoleen. Sjöfartsförbunden måste sträva efter att bli en gemensam kraft. Vi måste arbeta för utbildningen av nya sjömän. 9 Markku Kangosjärvi (53 v., Oulu Uleåborg) ml Merisilta, Suomen Lauttaliikenne / Finferries kansimies yt, Pohjoisen osaston hallituksen jäsen, laivaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, SMU:n valtuuston jäsen däckman at, styrelsemedlem i Norra avdelning, fartygsförtroendeman, arbetarskyddsfullmäktige, fullmäktigeledamot i FSU Valtionyhtiöiden henkilöstöstä tulee huolehtia. Kotimaisen merenkulun tulevaisuus on turvattava. Vi måste värna om personalen på de statliga bolagen. Vi måste trygga den inhemska sjöfartens framtid. 10 Toni Lähdemäki (37 v., Haukipudas) msv Nordica sähkömies yt, laivaluottamusmies, Pohjoisen osaston hallituksen varajäsen elektriker at, fartygsförtroendeman, styrelsesuppleant i Norra avdelningen Tärkeänä pidän suomalaisen merenkulun työpaikkojen turvaamisen ja edunvalvonnan kiristyvässä kilpailussa. Jag tycker att det är viktigt att trygga arbetsplatserna och intressebevakningen i den finska sjöfarten i en hårdare konkurrens. 11 Timo Törrönen (47 v., Kemi) ms Jääsalo laivasähkömies elektriker Merimiesten palkkataso pyrittävä säilyttämään vähintään teollisuuden palkkatasoon verrattavalla tasolla. Vi måste sträva efter att bevara sjömännens löner på en minst likvärdig nivå som lönerna inom industrin. Vaalipiiri III Satama-ala ry Valitaan 1 edustaja ilman vaalia Valkrets III Hamnbranschen rf Val av 1 representant utan val Markku Lauriala (54 v.) Oulun satama Uleåborgs hamn vastaava satamavalvoja, pääluottamusmies, Satamaalan osaston puheenjohtaja, SMU:n hallituksen jäsen ansvarig hamnövervakare, huvudförtroendeman, ordförande för Hamnbranchens avdelning, styrelsemedlem i FSU Kotimaisen tonniston valtion tuet säilytettävä kilpailijamaiden tasolla. Kunnallisten satamien yhtiöittämisessä huolehdittava henkilöstön eduista. Yhtiöittämistä ei saa käyttää keinona työpaikkojen alasajoon. Konkurrensförutsättningarna för det inhemska tonnaget måste tryggas: det statliga stödet måste bevaras på samma nivå som i konkurrerande länder. Personalens intressen måste tillvaratas vid bolagiseringen av kommunala hamnar. Bolagiseringen får inte användas som ett sätt att minska antalet arbetsplatser. VALKRETS V Ålandsavdelning rf VAALIPIIRI V Ahvenanmaan osasto ry Sektor I, Passagerarfartyg; val av 1 representant Lohko I, Matkustaja-alukset; valitaan 1 edustaja Ingen kandidat Ei ehdokasta 12 Jan Andersson (54 år, Mariehamn Maarianhamina) ms Ahtela kockstuert, styrelsemedlem i Ålandsavdelningen, fullmäktigeledamot i FSU kokkistuertti, Ahvenanmaan osaston hallituksen jäsen, SMU:n valtuuston jäsen Ha den finska sjöfarten i mån av möjlighet Finsk flaggad. Suomalainen laivasto on tärkeää säilyttää. 13 Stefan Dahl (57 år, Sund, Åland Ahvenanmaa) ms Baltic Excellent, Birka Cargo kockstuert, styrelsemedlem i Ålands avdelning, suppleant i FSU:s styrelse kokkistuertti, Ahvenanmaan osaston hallituksen jäsen, SMU:n hallituksen varajäsen Att behålla fartyg och arbetsplatser under Finsk flagg. Alukset ja työpaikat on pidettävä Suomen lipun alla. 14 Eija Kiviö (54 år, Föglö, Åland Ahvenanmaa) ms Skiftet kockstuert, Landskapsregeringens huvudförtroendeman, vice ordförande för Ålands avdelningen, styrelsemedlem i FSU kokkistuertti, Ahvenanmaan osaston varapuheenjohtaja, SMU:n hallituksen jäsen Aktivera våra ungdomar för fackligt arbete. Tärkeä on saada nuoret mukaan Unionin toimintaan! 15 Ossian Suominen (52 år, Mariehamn Maarianhamina) ms Alfågeln styrman, ordförande för Ålands avdelningen, fullmäktigeledamot i FSU perämies, Ahvenanmaan osaston puheenjohtaja, SMU:n valtuuston jäsen Tvåspråkigheten är viktig. Den finska flaggan måste tryggas. Kaksikielisyys on tärkeää. Suomen lippu on turvattava! Sektor II, Övriga avtalsområden; Förtroendet för förbundets val av 3 representanter verksamhet måste bevaras. Lohko II, Muut sopimusalat; 6 MS valitaan 3 edustajaa MS 7

5 edustajakokousvaalit kongressval Erik Turakka (29 v., Lahti Lahtis) ms Mistral matros matruusi För finska sjömän! Suomalaisia merimiehiä Suomen lipun alle! VAALIPIIRI VI Lounais-Suomen osasto ry VALKRETS VI Sydvästra Finlands avdelning rf Lohko I, Matkustaja-alukset; valitaan 9 edustajaa Sektor I, Passagerarfartyg; val av 9 representanter 17 Susanna Eskolin (40 v., Lieto Lundo) ms Amorella, Viking Line hyttiemäntä, hotelliosaston luottamusmies, SMU:n hallituksen varajäsen hyttvärdinna, hotelavdelnings förtroendeman, suppleant i FSU:s styrelse Tärkeänä pidän työssä hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua sekä suomalaiset alukset Suomen lipun alla. Det är viktigt att må bra på jobbet och få ett rättvist bemötande, och att finska fartyg seglar under finsk flagg. 18 Sorri Hartikainen (55 v., Turku Åbo) ms Isabella, Viking Line viinuri, laivaluottamusmies, Lounais-Suomen osaston hallituksen varajäsen vinkassa, fartygsförtroendeman, styrelsesuppleant i Sydvästra Finlands avdelning SMU:n on pidettävä huoli Suomen lipusta ja merimiestensä hyvinvoinnista tulevaisuudessakin! FSU måste värna den finska flaggan och sjömännens välmående även i framtiden! 19 Tommi Laaksonen (34 v., Turku Åbo) ms Amorella, Viking Line järjestyksenvalvoja ordningsman Suomalaisen merimieskulttuurin säilyminen on tärkeää ja keskittyminen yksittäisiin jäsenten ongelmiin, esim. työsopimukset. Det är viktigt att bevara den finska sjömanskulturen och fokusera på enskilda medlemmars problem, t.ex. anställningsavtal. 20 Marko Laine (41 v., Turku Åbo) ms Silja Europa, Tallink Silja kansikorjausmies, kansiosaston luottamusmies, laivan varaluottamusmies, Lounais-Suomen osaston hallituksen varajäsen, SMU:n valtuuston jäsen däcksreparatör, däcksavdelningens förtroendeman, vice förtroendeman på fartyget, styrelsesuppleant i Sydvästra Finlands avdelning, fullmäktigeledamot i FSU Suomalainen merenkulku on säilytettävä. Den finska sjöfarten måste bevaras. 21 Marko Lappalainen (43 v., Turku Åbo ) ms Nordlandia, Eckerö Line myymäläpäällikkö, pääluottamusmies butikschef, huvudförtroendeman Tärkeää on turvata työpaikat ja ansiotaso Suomen lipun alla. Det är viktigt att bevara arbetsplatserna och inkomstnivån under finsk flagg. 22 Jyrki Lummejoki (47 v., Turku Åbo) ms Amorella, Viking Line kokki, SMU:n hallituksen jäsen kock, styrelsemedlem i FSU Unionin on oltava merenkulkijoita varten, ei merenkulkijoiden Unionia varten. Unionen ska vara till för sjömännen, inte sjömännen för Unionen. 23 Jorma Luoma (48 v., Aura) ms Amorella, Viking Line kokki, Unionin hallituksen varajäsen kock, suppleant i FSU:s styrelse Suomalaisia alustyöpaikkoja on lisättävä ja turvallisuus sekä jatkuvuus on turvattava. Antalet arbetsplatser på finska fartyg ska öka och säkerheten och kontinuiteten tryggas. 24 Mika Ojala (52. v., Turku Åbo) ms Mariella, Viking Line kokki, pääluottamusmies, Lounais-Suomen osaston puheenjohtaja, SMU:n hallituksen jäsen kock, huvudförtroendeman, ordförande för Sydvästra Finlands avdelning, styrelsemedlem i FSU Merimiesten jälkeenjäänyttä ansiotasoa parannettava systemaattisesti, luottamusmiesjärjestelmää tuettava, mukavuuslippurosvovarustamojen mellastusta Itämerellä edelleen torjuttava. Sjömännens underutvecklade inkomstnivå ska förbättras systematiskt, förtroendemannasystemet ska stödjas, rederier som utnyttjar systemet med bekvämlighetsflagg på Östersjön ska bekämpas. 25 Tero Palokoski (42 v., Lapinjärvi) ms Isabella, Viking Line varastonhoitaja lagerförvaltare Unioni tarvitsee uuden suunnan sekä johdon, joka ajaa jäsenistön etuja. Unionen behöver en ny inriktning och en ny ledning som driver medlemmarnas intressen. 26 Monika Parikka ms Silja Europa, Tallink Silja tarjoilija servitris 27 Eira Pessi (61 v., Turku Åbo) ms Silja Europa, Tallink Silja hyttiemäntä, hyttiosaston luottamusmies, Lounais-Suomen osaston hallitus/sihteeri, SMU:n hallituksen varajäsen, SAK:n valtuuston varajäsen, TSP:n (SAK:n Turun Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö) hallitus/taloudenhoitaja hyttvärdinna, hyttavdelningens förtroendeman, styrelsemedlem/ sekreterare i Sydvästra Finlands avdelning, suppleant i FSU:s styrelse, styrelsemedlem/kassör i TSP (SAK:n Turun Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö) Tärkeätä on säilyttää merimiesten työpaikat ja liiton itsenäinen päätäntävalta jäsenistöä koskevissa neuvotteluissa. Det är viktigt att bevara sjömännens arbetsplatser och förbundets självständiga beslutanderätt i förhandlingar som rör förbundets medlemmar. 28 Reima Rantanen (54 v., Turku Åbo) ms Gabriella, Viking Line matruusi, laivaluottamusmies matros, fartygsförtroendeman Unioni on jäsenistöä varten. Unionen är till för medlemmarna. 29 Juha Salo (51 v., Merimasku) ms Silja Europa, Tallink Silja kokki, laivaluottamusmies, Lounais-Suomen osaston varapuheenjohtaja, SMU:n hallituksen jäsen kock, fartygsförtroendeman, vice ordförande för Sydvästra Finlands avdelning, styrelsemedlem i FSU Suomalainen merenkulku ja Suomen lippu laivoissa on säilytettävä. Den finska sjöfarten och den finska flaggan på fartygen måste tryggas. 30 Ismo Silvennoinen (45 v., Turku Åbo) ms Silja Serenade, Tallink Silja kassa, myymäläosaston luottamusmies kassa, butikavdelningens förtroendeman Tasa-arvoinen, luotettava ja vakaa työpaikka jokaiselle. En jämställd, pålitlig och stabil arbetsplats för alla. 31 Kaj Svenskberg (48 v., Turku Åbo) ms Silja Europa, Tallink Silja kassa, myymäläosaston luottamusmies, SMU:n valtuuston jäsen kassa, butikavdelningens förtroendeman, fullmäktigeledamot i FSU Suomalainen kauppalaivasto on säilytettävä ja lisättävä merimiestyön arvostusta. Määräaikaistyöntekijöistä on pidettävä huolta. Den finska handelsflottan måste bevaras och uppskattningen för sjömännens arbete öka. Vi måste ta hand om de visstidsanställda. 32 Marjo Viherkoski (Turku Åbo) ms Silja Europa, Tallink Silja tarjoilija, Lounais-Suomen osaston hallituksen varajäsen servitris, styrelsesuppleant i Sydvästra Finlands avdelning Merimies-Unionin toiminnassa on tärkeintä jäsenten parhaaksi toimiminen, avoimuus, rohkeus ja yhteistyö. Det viktigaste med Sjömans-Unionens verksamhet är att arbeta för medlemmarna, öppenhet, mod och samarbete. 8 MS MS 9

6 edustajakokousvaalit kongressval 2012 Lohko II, rahtialukset; valitaan 2 edustajaa Sektor II, fraktfartyg; val av 2 representanter 33 Turo Ihalainen (33 v., Rauma Raumo) mt Palva, Neste Oil Shipping sähkömies, laivaluottamusmies, varapääluottamusmies elektriker, fartygsförtroendeman, vice huvudförtroendeman i Neste Oil Shipping On aika laittaa yhdessä uusia tuulia SMU:n purjeisiin. Det är dags att tillsammans blåsa nya vindar i FSU:s segel. 34 Kristoffer Lundqvist (38 v., Kalanti Kaland) ms Auto Bank, Bore Ltd pursimies, laivaluottamusmies, varapääluottamusmies båtsman, fartygsförtroendeman, vice huvudförtroendeman, Bore Tärkeää on suomalaisten työpaikkojen säilyttäminen. Det är viktigt att bevara de finska arbetsplatserna. 35 Teuvo Merenlinna (55 v., Turku Åbo) Neste Oil Shipping moottorimies, konekorjausmies, Lounais-Suomen osaston hallituksen jäsen, SMU:n valtuuston jäsen motorman, maskinreparatör, styrelsemedlem i Sydvästra Finlands avdelning, fullmäktigeledamot i FSU Kotimaisen merenkulkijan toimeentuloa, hyvinvointia ja arvostusta parannettava. Saavutetut edut säilytettävä. Ay-toiminta on jäsenistöä varten, ei päinvastoin. De inhemska sjömännens utkomst och välmående måste förbättras och uppskattning för dem öka. De uppnådda förmånerna måste bevaras. Den fackliga verksamheten är till för medlemmarna, inte tvärtom. 36 Marko Mäkelä Prima Shipping vahtimies yt vaktman at 37 Susanna Mäntysaari (36 v., Raisio Reso) ms Global Carrier, Lillbacka talousapulainen, laivaluottamusmies, Lounais-Suomen osaston hallituksen jäsen, SMU:n hallituksen varajäsen ekonomibiträde, fartygsförtroendeman, styrelsemedlem i Sydvästra Finlands avdelning, suppleant i FSU:s styrelse Tärkeää on kansainvälisen yhteistyön kehittäminen kotimaisen merenkulun työpaikkojen turvaamiseksi ja nuorten aktiivisempi rekrytointi. Det är viktigt att utveckla det internationella samarbetet för att trygga arbetsplatserna i den inhemska sjöfarten och rekrytera aktivare unga medlemmar. 38 Taneli Nevantaus (31 v., Turku Åbo) ms Finnstar, Finnlines keittiöapulainen ekonomibiträde "Nuorta voimaa Unioniin. Älä ole lälläri, äänestä liittoon uusi Wälläri". Unga krafter till Unionen. Gör din plikt och rösta fram en ny ledare. 39 Jari Tammi (50 v., Turku Åbo) mt Jurmo, Neste Oil Shipping yt-konekorjausmies at-maskinreparatör Merimies-Unionin on tehtävä todella töitä suomalaisten merimiesten työpaikkojen turvaamiseksi suomalaisissa aluksissa. Sjömans-Unionen måste arbeta hårt för att trygga de finska sjömännens arbetsplatser på finska fartyg. Lohko III, muut sopimusalat; valitaan 3 edustajaa Sektor III, övriga avtalsområden; val av 3 representanter 40 Jaakko Paija (34 v., Rauma Raumo) jm Otso, Arctia Shipping kokki/kokkistuertti, osastoluottamusmies kock/kockstuert, avdelningsförtroendeman Tärkeää on turvata tulevaisuus Suomen lipun alla. Det är viktigt att trygga framtiden under finsk flagg. VAALIPIIRI VII Itäkustin osasto ry Valitaan 3 edustajaa VALKRETS VII Östkustavdelning rf Val av 3 representanter 41 Olli Kauranen (52 v., Kotka) Neste Oil Shipping kokkistuertti, pääluottamusmies, Itäkustin osaston sihteeri, SMU:n valtuuston varapuheenjohtaja kockstuert,huvudförtroendeman Neste Oil Shipping, sekreterare i Östkustavdelningen, vice ordförande för FSU:s fullmäktige Unionin tulisi keskittyä nuorten aktivointiin ammattiyhdistysliikkeen toiminnassa. Nuorissa on tulevaisuus. Unionen ska fokusera på att engagera ungdomar i fackföreningsrörelsen. Framtiden ligger hos de unga. 42 Petri Luumi (44 v., Valkeala) Arctia Shipping kokki, Itäkustin osaston varapuheenjohtaja kock, vice ordförande för Östkustavdelningen Tärkeää on nuorten toimintaan mukaan saaminen, töiden säilyttäminen suomalaisilla merenkulkijoilla, Unionin vahvistaminen. Det är viktigt att få med ungdomarna i verksamheten, att bevara arbetena för finska sjömän och att stärka Unionen. 43 Mika Mäkelä (39 v., Koria) ms Finnlady, Finnlines yt-matruusi, varalaivaluottamusmies at-matros, vice fartygsförtroendeman Unioni saisi ottaa enemmän huomioon rahtilaivojen henkilökunnan. Unionen borde ägna mer uppmärksamhet åt personalen på fraktfartyg. 44 Krista Tanhuanpää (26 v., Kotka) mt Stena Poseidon, Neste Oil Shipping puolimatruusi, Itäkustin osaston hallituksen jäsen lättmatros, styrelsemedlem i Östkustavdelningen Pidän tärkeänä merialan eläkeasioiden hoitamista kuntoon mitä pikimmiten. Jag tycker att det är viktigt att ta upp sjöfartssektorns pensionsfrågor å det snaraste. VAALIPIIRI VIII Länsi-Suomen osasto ry Valitaan 3 edustajaa VALKRETS VIII Västra Finlands avdelning rf Val av 3 representanter 45 Arja Ahonen (53 v., Lapua) ms Silja Serenade, Tallink Silja tarjoilija, Länsi-Suomen osaston sihteeri, työsuojeluvaltuutettu, SMU:n hallituksen varajäsen, Merimiespalvelutoimiston edustajistossa miehistön edustaja servitris, sekreterare på Västra Finlands avdelning, arbetarskyddsfullmäktig, suppleant i FSU:s styrelse, representant för besättningen i Sjömansservicebyråns representantskap Tärkeitä ovat tasa-arvo, merimiesten hyvinvointi ja työpaikkojen säilyminen Suomen lipun alla. Det viktiga är jämställdhet, sjömännens välmående och att bevara arbetsplatserna under finsk flagg. 46 Jan-Erik Berlin (43 år, Korsholm Mustasaari) ms Silja Europa, Tallink Silja keittiömestari, Länsi-Suomen osaston varapuheenjohtaja köksmästare, vice ordförande för Västra Finlands avdelning Trygga säker sjöfart under blå-vita färger. Tärkeää on turvata varma merenkulku siniristilipun alla. 47 Joonas Heinonen (27 v., Jyväskylä) mt Neste, Neste Oil Shipping sähkömies elektriker Tärkeää on ajaa ja valvoa Merimies-Unionin jäsenten asioita. Det är viktigt att driva och bevaka Sjömans-Unionens medlemmars intressen. 48 Kari Nurmirinta (52 v., Vähäkyrö/ Lillkyro) ms Silja Serenade, Tallink Silja I kokki, laivaluottamusmies, Länsi- Suomen osaston puheenjohtaja, SMU:n hallituksen jäsen, Muut: Merimieseläkekassan valtuuskunta, SAK:n valtuusto I kock, fartygsförtroendeman, ordförande för Västra Finlands avdelning, styrelsemedlem i FSU, Övriga: Sjömanspensionskassans delegation, FFC:s fullmäktige Kyllä se on jäsenien etujen puolustaminen: Suomenlippu on ykkönen! Det är att bevara medlemmarnas intressen: Finska flaggan är nummer ett! 10 MS MS 11

7 edustajakokousvaalit kongressval 2012 VAALIPIIRI IX Etelä-Suomen osasto ry VALKRETS IX Södra Finlands avdelning rf Lohko II, rahtialukset; valitaan 2 edustajaa Sektor II, fraktfartyg; val av 2 representanter Lohko I, matkustaja-alukset; valitaan 5 edustajaa Sektor I, Passagerarfartyg; val av 5 representanter 49 Pekka Ahmakari (49 v., Helsinki Helsingfors) ms Silja Serenade, Tallink Silja baarimestari, osastoluottamusmies barmästare, avdelningsförtroendeman Työpaikat ja oikeudet on säilytettävä. Vi måste bevara arbetsplatserna och rättigheterna. 51 Lisen Julin-Qvarnström (46 v., Vaasa Vasa) ms Mariella, Viking Line croupier, varalaivaluottamusmies, koko Viking Line-varustamon croupierien luottamusmies croupier, vice fartygsförtroendeman, förtroendeman för alla croupierer på Viking Line Tärkeää on työ merimiesten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Det är viktigt att främja sjömännens fysiska och mentala välmående. 53 Kai Korhonen (49 v., Helsinki Helsingfors) ms Silja Serenade, Tallink Silja kokki, keittiöosaston luottamusmies, Etelä-Suomen osaston hallituksen jäsen kock, ekonomiavdelningens förtroendeman, styrelsemedlem i Södra Finlands avdelning Tärkeää on 2000-luvun alussa menetettyjen asioiden ja etuuksien palauttaminen takaisin. Det är viktigt att ta tillbaka de saker och förmåner som gick förlorade i början av 2000-talet. 55 Timo Purho (44 v., Sammatti) ms Mariella, Viking Line kokki, laivaluottamusmies, varapääluottamusmies kock, fartygsförtroendeman, vice huvudförtroendeman i Viking Line Tärkeää on turvata merimiesten palkkakehitys, parantaa extrojen asemaa ja kehittää työehtosopimuksia. Det är viktigt att trygga sjämännens löneutveckling, förbättra extrapersonalens ställning och utveckla kollektivavtalen. 57 Juha Saarinen (49 v., Tammisaari Ekenäs) ms Mariella, Viking Line varastoapulainen, osastoluottamusmies lagerbiträde, avdelningensförtroendeman Varustamoiden kilpailukyvyn lisäksi on huolehdittava myös henkilöstön kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista. Förutom att trygga rederiernas konkurrenskraft måste vi även värna om personalens konkurrensförmåga och välmående. 59 Satu Valapuro (47 v. Lahti Lahtis) ms Silja Serenade, Tallink Silja tarjoilija, SMU:n valtuuston jäsen servitris, fullmäktigeledamot i FSU On vastattava ajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Jäsenetuuksia on kehitettävä. Vi måste svara på tidens och framtidens utmaningar. Vi måste även utveckla medlemsförmånerna. 61 Jari Härkönen (41 v., Espoo Esbo) mt Neste, Neste Oil Shipping stuertti, laivaluottamusmies stuert, fartygsförtroendeman Tärkeää on turvata suomalaisten merimiesten työpaikat ja pitää merimiesten oikeuksista kiinni! Det är viktigt att trygga de finska sjömännens arbetsplatser och hålla fast vid sjömännens rättigheter! 63 Jani Santala (40 v. Hausjärvi) mt Mastera, Neste Oil Shipping kokkistuertti, laivaluottamusmies, varapääluottamusmies kockstuert, fartygsförtroendeman, vice huvudförtroendeman Suomalaisten merimiesten työpaikat on säilytettävä. Vi måste bevara de finska sjömännens arbetsplatser. Lohko III, muut sopimusalat; valitaan 2 edustajaa Sektor III, övriga avtalsområden; val av 2 representanter 50 Anne Hagman (44 v., Vantaa Vanda) ms Isabella, Viking Line tarjoilija, baariosaston luottamusmies servitris, baravdelningens förtroendeman Suomalainen merimies ei saa kuolla sukupuuttoon. Den finska sjömannen får inte utrotas. 52 Seppo Keränen (62 v., Paltamo) ms Mariella, Viking Line konemies, osaston luottamusmies, työsuojelutoimikunnan jäsen maskinman, avdelningens förtroendeman, arbetarskyddskommissions medlem On tärkeää lisätä nuorten merenkulun työpaikkoja. Det är viktigt att öka antalet arbetsplatser för unga sjömän. 54 Tommy Nieminen (49 v., Espoo Esbo) ms Silja Serenade, Tallink Silja kansikorjausmies däcksreparatör On taisteltava ja vaikutettava merimiesten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden puolesta! Vi måste kämpa för och påverka sjömännens välmående och framtid! 56 Robin Roth (46 v. Lahti Lahtis) ms Nordlandia, Eckerö Line kassa kassa Tärkeää on turvata suomalaisten merimiesten työpaikat ja kotimaisen merenkulun jatkuvuus. Det är viktigt att trygga de finska sjömännens arbetsplatser och den inhemska sjöfartens kontinuitet. 58 Theodor Taht (48 v. Karjaa Karis) ms Silja Serenade, Tallink Silja purserin apulainen, hotelliosaston luottamusmies purserbiträde, hotelavdelningens förtroendeman Tärkeää on etujen valvominen ja työvoiman säilyminen Suomen lipun alla. Det är viktigt att bevaka medlemmarnas intressen och bevara arbetsplatserna under finsk flagg. 60 Petri Vuorimies (45 v., Lahti Lahtis) ms Silja Serenade, Tallink Silja kokki, osastoluottamusmies, SMU:n valtuuston varajäsen kock, avdelningesförtroendeman, suppleant i FSU:s fullmäktige Pitämällä yhteistyötä arvossa ja suomalainen merenkulkija maailman huippuosaajana turvaamme tulevaisuutemme. Genom att värdesätta samarbete och den finska sjömannen som en av de främsta i världen tryggar vi vår framtid. 62 Jori Mikkola (52 v.,lohja Lojo) ms Finnstar, Finnlines pursimies, laivaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, SMU:n valtuuston jäsen båtsman, fartygsförtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig, fullmäktigeledamot i FSU Jäsenistön edut ja työpaikat on turvattava. Vi måste trygga medlemmarnas intressen och arbetsplatser. 64 Mikko Ervast (39 v., Minkiö) Arctia Shipping Oy kokkistuertti, Arctian varapääluottamusmies, Etelä-Suomen osaston hallituksen jäsen, SMU:n hallituksen varajäsen kockstuert, Arctias vice huvudförtroendeman, styrelsemedlem i Södra Finlands avdelning, suppleant i FSU:s styrelse Avointa etujen ajamista ja taistelua työpaikkojen puolesta. Driva medlemmarnas intressen på ett öppet sätt och strida för arbetsplatserna. 12 MS MS 13

8 65 Martti Kuusela (50 v., Hyvinkää Hyvinge) msv Fennica, Arctia Shipping stuertti, laivaluottamusmies, Unionin valtuuston jäsen stuert, fartygsförtroendeman, fullmäktigeledamot i FSU Suomalaisten merenkulkijoiden työpaikat turvattava ja kotimainen tonnisto kasvuun! De finska sjömännens arbetsplatser måste tryggas och det inhemska tonnaget skapa tillväxt! 66 Jouni Sandell (54 v., Raasepori Raseborg) Arctia Shipping moottorimies, erityistyösuojeluvaltuutettu, Etelä-Suomen osaston hallituksen jäsen motorman, specialarbetarskyddsfullmäktig, styrelsemedlem i Södra Finlands avdelning Tärkeää on yhdistää kuljetusalan liitot suureksi, painoarvoltaan riittäväksi työntekijäliitoksi. Det är viktigt att slå samman transportbranschens förbund till ett stort och inflytelserikt arbetarförbund. 67 Jari Sillman (50 v., Helsinki Helsingfors) jm Urho, Arctia Icebreaking yt-pursimies, työsuojeluvaltuutettu at-båtsman, arbetarskyddsfullmäktig "Liputetaan yhteisten asioiden puolesta", vahvaa edunvalvontaa, työpaikat turvattava ja nuoria saatava alalle. Låt oss flagga för våra gemensamma frågor, stark intressebevakning, tryggande av arbetsplatser, locka unga till branschen. VAALIPIIRI X Matkailu- ja Huolinta-ala ry Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja VALKRETS X Rese- och Speditionsbransch rf Val av 1 representant utan val Minna Kiiski (45 v., Naantali Nådendal) Finnlines / FinnLink -liikenne Finnlines/FinnLinks trafikavdelning johdon sihteeri, Matkailu- ja Huolinta-alan osaston hallituksen sihteeri ledningssekreterare, sekreterare för Rese- och Speditionsbranschen Vieläkin modernimpaa jäsenten, erityisesti nuorten, lähestymistä. Muistakaa myös maapuolen jäsenet! Ännu modernare kommunikation med medlemmarna, framför allt ungdomarna. Glöm inte bort medlemmarna i land! VAALIPIIRI XI Laivan Viihdeammattilaiset ry Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja VALKRETS XI Fartygens Underhållningsarbetare rf Val av 1 representant utan val Perttu Nurmi (41 v., Sastamala) ms Amorella, Viking Line ohjelmaisäntä programvärd Tärkeää on ostovoiman turvaaminen. Det är viktigt att trygga köpkraften. VAALIPIIRI XII Väylänhoitoammattiosasto ry Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja VALKRETS XII Farledsskötsavdelningen rf Val av 1 representant utan val Hemmo Mutka (Mikkeli S:t Michel) Meritaito Oy väylämestari, Ristiinan väyläasema, Väylänhoitajien pääluottamusmies, SMU:n valtuuston jäsen farledsmästare, Kristina farledsstation, farledsskötarnas huvudförtroendeman, fullmäktigeledamot i FSU Tärkein on edunvalvonta ja tiivis yhteydenpito luottamusmiesten sekä jäsenistön välillä. Det viktigaste är att driva intressebevakningen och ha ett nära samarbete mellan förtroendemännen och medlemmarna. Edustajakokouksesta myös SMU:n kotisivuilla! > edustajakokous > på svenska > kongress PHT on vuoden 2012 alusta toimintansa aloittava kansanterveystyötä tekevä järjestö, jonka tehtävänä on tukea työikäisten ja heidän perheidensä hyvinvointia. PHT:n ovat perustaneet Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL lomat, Toimihenkilölomat T lomat ja Akava järjestöjen A lomat. Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry siirtää toimintansa uuteen järjestöön. Huhmarin Vesimaailmakylpylä on lasten mieleen! Huhmariin talvilomaviikoilla. Hyvinvointilomat ry/ Perhelomat ry:n lomat 2012 Hyvinvointilomat ry/perhelomat ry ja Suomen Merimies-Unioni järjestävät yhteistyössä ohjattuja lomaviikkoja RAY:n tuella. Lomat järjestetään lomakeskus Huhmarissa, Polvijärvellä noin 30 km:n etäisyydellä Joensuusta. Lomaviikot sisältävät ohjattua liikunnallista ja virkistyspainotteista ohjelmaa sekä luentoja kuhunkin lomaan liittyvistä aiheista. Loman hintaan sisältyy viikon ohjema ja täysihoito, jonka majoitus on viihtyisissä lomaasunnoissa: loma-asunto / perhe tai pariskunta. Yksin tulevat majoitetaan kahden hengen loma-asuntoihin. Matkat lomalaiset maksavat itse. Eläkeläisten erityisviikot (eläkkeelle jääneille liiton jäsenille ja heidän puolisoilleen) Loman nimi Loma-aika Hinta / henkilö Hakuaika päättyy Hyvän olon viikko euroa Työttömien erityisviikot (työttömille ja heidän perheenjäsenilleen) Loman nimi Loma-aika Hinta / henkilö Hakuaika päättyy Plussaa elämään ,50 euroa Plussaa elämään ,50 euroa Pienten lasten erityisviikot (liiton jäsenille ja heidän puolisoille sekä lapsille) Loman nimi Loma-aika Hinta / henkilö Hakuaika päättyy Vekaraviikko euroa Lisätiedot ja hakemuslomakkeet: Arja Merikallio / SMU ry p. (09) tai Hakemusten palautusosoite: Suomen Merimies-Unioni / Arja Merikallio John Stenbergin ranta HELSINKI. alle 16-v. ilmaiseksi alle 16-v. ilmaiseksi 14 MS MS 15

9 Turku-Tukholma -linjalla ulkopuolista työvoimaa ilman merimiehen työsopimusta Olen ollut helkkarin tyytyväinen ammattivalintaani! Moottorimies Martin Mickelsson, 22, ja korjausmies Robert Salmelin, 48, haalaavat M/s Isabellan koneessa polttoainepumppua. Koneen miehistöstä suuri on alle kolmekymppisiä. Tiedon ja osaamisen siirto konkareilta nuoremmille on parasta oppia. Minulla on kolme lasta, joista kaikki ovat valinneet meriuran: yksi tyttö on vahtiperämies ja toinen opiskelee laivakokiksi. Pojasta tulee puolestaan sähkömies, Robertin oma perhe on täynnä tulevia merenkulkijoita. Ennen Viikkarille tuloaan Robert seilasi 23 vuotta Engshipin laivoilla. Meri on tuonut miehelle leivän pöytään siis koko työuran. Olen ollut helkkarin tyytyväinen ammattivalintaani. Vuorottelu on hyvä - ja pitkät vapaat. Virolainen firma urakoi Viking Line-varustamon alusten hyttiosastolla Turku-Tukholma -linjalla. Teksti ja kuvat: Saana Lamminsivu Ulkopuolisen työvoiman käyttö hiertää Viking Line-varustamon Turunlinjan hyttiosastoilla. Virolaisyhtiö Reneriet Estonia on hoitanut aluksilla alun perin projektiluonteisia suursiivouksia, mutta nyt on käynyt ilmi että yrityksen työntekijät ovat alkaneet tehdä myös normaaleja hyttiemäntien töitä ilman merimiehen työsopimusta. Huhuja ulkopuolisen työvoiman käytöstä on liikkunut menneinä vuosina myös muissa matkustajavarustamoissa, mutta varma näyttö asiasta on jäänyt puuttumaan. Ulkopuolisen työvoiman työehdot kunnossa? Merillä tehtävää työtä säädellään merityölainsäädännöllä. Uusi merityösopimuslaki (756/2011) tuli voimaan elokuun alussa Viime syksyn ja alkuvuoden aikana on käynyt entistä tarkemmin ilmi, että Viking Linen Turku-Tukholma -linjan hyttiosastolla työskentelee ulkopuolista työvoimaa ilman merimiehen työsopimusta. viime vuonna. Merimiehen työsopimus pitää aina tehdä kirjallisesti, kun työntekijä seuraa alusta. Uudessa merityösopimuslaissa tätä kohtaa vielä myös tarkennettiin entisestään. Ulkopuolinen työvoima ja ulkoistamiset herättävät aina kysymyksiä tullessaan: Onko tarve ulkopuolisen työvoiman käyttöön todellinen vai yritetäänkö ulkopuolisten turvin tehdä normaaleja miehistölle kuuluvia töitä halvemmilla kustannuksilla. Pahin tilanne on, jos ulkopuolinen työvoima alkaa hoitaa normaaleja työntekijöille kuuluvia töitä, eli suomeksi sanottuna vie heidän työpaikkansa. Kysymyksiä herättävät myös ennen kaikkea ulkopuolisen työvoiman työehtoasiat ja se, maksetaanko työntekijöille työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Korjausmies Robert Salmelin aikoo äänestää Merimies-Unionin edustajakokousvaaleissa. Kolmen merenkulkijan isälle Suomen lippu ja merimiesten tulevaisuus on tärkeä asia. Moottorimies Martin Mickelssonille Unionin edustajakokous on uusi asia. Parhaillaan käynnissä olevissa edustajakokousvaaleissa jokainen Unionin jäsen pystyy vaikuttamaan liiton tulevaisuuden suuntaviivoihin: äänestä ja käytä valtaasi! 16 MS MS 17

10 Palveluraha ja sairaanhoidon kustannukset puhuttivat pääluottamusmiesinfossa Edustajakokous lähestyy: Totta kai äänestän! Merimies-Unionin edustajakokous pidetään toukokuuta 2012 Helsingissä. Edustajakokousvaalit ovat parhaillaan käynnissä ja omaa ehdokastaan voi äänestää aina maaliskuun puoliväliin saakka. M/s Amorellalla tarjoilijana työskentelevä Päivi Tervonen-Revilla kertoo ainakin äänestävänsä edustajakokousvaaleissa. Totta kai äänestän, Päivi toteaa. Mitkä ovat sitten tärkeimmät asiat, jotka juolahtavat ensimmäisenä mieleen edustajakokousta kohti kuljettaessa? Voimallista edunvalvontaa! Kuljetusalan ammattiliitot yhteen!, Päivi heittää lonkalta pari ohjeistusta tulevalle edustajakokoukselle pohdittavaksi. Myös Suomen lippu on asia, jonka puolesta kannattaa taistella. Päivi työskenteli aiemmin M/s Cinderellalla, joka ulosliputettiin Ruotsiin vuonna Päivi pääsi onnekseen töihin Suomen lipun alla seilaavalle M/s Amorellalle ja työskentelee nyt aluksen Á la Cartessa. Food Gardenissa on rautainen ja ammattitaitoinen porukka! Viihdymme hyvin yhdessä myös vapaalla ja olemme tehneet reissuja Euroopan ja Italian viinitiloille muun muassa Torresiin, Päivi kertoo A la Carten henkilökunnan olevan kiinnostunut ja ajan hermolla omasta alastaan. M/s Amorellan pääkokki Stefan Forsblom kertoo olleensa merillä töissä vuodesta -78 lähtien ja äänestäneensä edustajakokousvaaleissa aina. Suomen lippu on tärkeä. Eläkesysteemit Suomen ja Ruotsin lipun alla ovat hyvin erilaiset ja jos alus yht äkkiä ulosliputettaisiin, voisi tulla helposti 10 vuotta lisätyöaikaa plakkariin. Täytyy toivoa, että firmalla menee hyvin, että matkustajia ja rahtia riittäisi, niin kaikilla menisi hyvin, Pääkylmäkkö Merja Maksimainen pohtii talousasioita ja henkilöstön asemaa. Maissakin työpaikkoja siirretään halvempiin maihin, niin kyllä sitä välillä tulee mieleen pystyykö sitä kovin paljon vaikuttamaan asioihin, hän pohtii monien muiden lailla nykymaailman menoa. Viking Linen pääluottamusmies Mika Ojala kävi tapaamassa M/s Amorella ja M/s Isabella-alusten henkilökuntaa tammikuussa. Laivoilla järjestetyt infotilaisuudet vetivät kiitettävästi väkeä. Käytävillä kuuli vielä jälkikäteen, että moni olisi osallistunut mielellään tilaisuuteen, jos vain työt olisivat antaneet myöten. TES-tietoisku Tiedotustilaisuuden pääaihe olivat uudistetut työehtosopimukset. Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot kävivät viime syksyn kuluessa työehtosopimusneuvotteluita, joissa aikaansaatiin lopulta neuvottelutulos marraskuun lopulla. Merimies-Unionin ja Suomen Varustamoiden välillä solmimat ulkomaanliikenteen työehtosopimukset noudattavat niin sanottua raamisopimusta, jonka SAK ja muut työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamiseksi. Ojala esitteli kuulijoille lyhyesti uudistettujen työehtosopimusten pääkohdat, kuten palkankorotusprosentit ja tärkeimmät tekstimuutokset. (Uudistettujen työehtosopimusten sisällöistä oli juttua myös Merimies-lehdessä 8/2012, mutta mikäli uutinen meni sinulta ohi, voit käydä lukemassa sen Unionin kotisivuilta: > Merimies 8/2012, sivut ) Palvelurahan oikeat jakoperusteet? Henkilöstötapaamisessa keskusteltiin myös muista ajankohtaisista aiheista, kuten palvelurahasta ja sen jakamisesta. Tuleeko palvelurahaa jakaa tasaisesti kaikille vai tulisiko se jakaa sen sijaan palvelun perusteella. Mutta kuka sitten palvelee asiasta? Kansimies, joka ohjaa autot ruumaan ja neuvoo matkustajia? Kansikorjausmies, joka käy aukaisemassa hytissä tukkoon menneen putken? Tarjoilija, joka ottaa tilaukset vastaan vaiko kokki ja kylmäkkö, jotka laativat herkut pöytiimme? Vastaukset kysymykseen jäivät edelleen leijumaan ilmaan, sillä yhtä lailla kaikki merenkulkijat ovat asiakaspalvelijoita. Varustamokohtaisia asioita Viking Line-varustamoa koskevista omista asioista eniten epäkohtia ilmeni ja puhetta syntyi sairaanhoidon kustannusten korvaamisessa, joista esiin nousi useampiakin kriittisiä kannanottoja yritystä kohtaan. Muita tapaamisen yhteydessä ilmoille heitettyjä ajatuksia olivat muun muassa varustamon henkilökuntaedut, jotka voisivat olla näkyvästi esillä esimerkiksi messin ilmoitustaululla, sillä intrasta niitä tulee vähemmän luettua. Lisäksi esitettiin, että palvelurahaprosentit per päivä voisi laittaa esille messin seinille kaikilla Viikkarin aluksilla. Pääluottamusmies Mika Ojala tapasi Amorellan ja Isabellan henkilökuntaa tammikuussa. Tärkeää on saada nopeasti uusista asioista informaatiota, että ei eletä huhujen varassa, monet totesivat syystään osallistua tilaisuuteen. Ja kannatti tulla, nyt kuuli monesta asiasta suoraa ensi käden tietoa, pääluottamusmiehen tiedotustilaisuuksista kannattaa olla jatkossakin kuulolla aluksilla. 18 MS MS 19

11 j ä s e n e t u j ä s e n e t u j ä s e n e t u vuokramökit 2012 Skarven kiistaan Lounais-Suomen osaston (006) Narvijärven Meripesä Narvijärven Meripesä-mökin kesäajan vuokraus pian ajankohtainen! Merimies-Unionin ja maakuntahallituksen väliselle työehtosopimukselle jatkoa saakka Suomen Merimies-Unioni ja Ahvenanmaan maakuntahallitus hyväksyivät molemmat valtakunnansovittelija Esa Longan antaman toisen sovintoesityksen Skarven-nimisen yhteysaluksen miehitystä koskevassa kiistassa. Nyt tehty uusi työehtosopimus noudattaa Merimies- Unionin jo aikaisemmin solmimia ulkomaanliikenteen työehtosopimuksia, jotka taas noudattavat keskusjärjestöjen välistä niin sanottua raamisopimusta. Maakuntahallitus veti Skarvenin pois liikenteestä joulukuun 13. päivänä sen jälkeen, kun aluksen miehistö oli kieltäytynyt lähtemästä aluksen mukana merelle. Syynä kieltäytymiseen oli se, että maakuntahallitus oli päättänyt pienentää aluksen miehityksen viidestä neljään. Miehistön ja Merimies-Unionin mukaan tämä olisi vaarantanut miehistön, matkustajien, lastin ja aluksen meriturvallisuuden. Alus takaisin liikenteeseen normaalimiehityksellä Osapuolten hyväksymän sovintoesityksen mukaan alus palaa takaisin liikenteeseen alkuperäisellä miehityksellä, minkä jälkeen aluksella toteutetaan kevättalven hiljaisen liikenteen aikana kokeilujakso, jonka aikana selvitetään, onko aluksen liikennöinti pienennetyllä miehistöllä mahdollista. Kokeilujakson jälkeen palataan vilkkaan liikenteen ajaksi takaisin normaaliin miehitykseen. Tämän jälkeen osapuolet päättävät yhdessä, onko pienennettyyn miehitykseen mahdollista palata syksyllä alkavan hiljaisen kauden aikana. Sovinto työehtosopimuksen jatkosta Sovintoesityksen mukaan osapuolet hyväksyivät myös niiden välisen työehtosopimuksen voimassaoloajan jatkumisen asti. Nyt tehty uusi työehtosopimus noudattaa Merimies-Unionin jo aikaisemmin solmimia ulkomaanliikenteen työehtosopimuksia, jotka taas noudattavat keskusjärjestöjen välistä niin sanottua raamisopimusta. Maakuntahallitus jättäytyi loka marraskuussa 2011 raamisopimuksen ulkopuolelle. Uuden työehtosopimuksen mukaan taulukkopalkkoja korotetaan alkaen 2,4 %, kuitenkin vähintään 43 euroa sekä alkaen 1,9 %, kuitenkin vähintään 35 euroa. Lisäksi sopimuksen soveltamisalaan kuuluville työntekijöille maksetaan kertakorvauksena 150 euroa. Mökki sijaitsee Rauman Lapissa, n. 100 km Turusta. 92 neliön hirsimökissä on 3 makuuhuonetta, 8 makuutilaa + lastenhuoneessa kerrossänky ja pinnasänky, olohuone ja keittiö ruokailutiloineen. Sauna takkatuvalla 38 neliötä, jossa on kaksi makuupaikkaa ja keittiö. MÖKKIVARUSTELUUN kuuluu mm: tv, video, puhelin, jääkaappi, pakastin, mikrouuni ja astianpesukone. Käyttöastiat ja pesuaineet ovat mökissä valmiina. Tarvitset vain omat liinavaatteet, henkilökohtaiset peseytymisvälineet ja wc-paperia. Kaasugrilli, tiili- ja pallogrilli myös käytössä (hiilet hankittava itse). Hiekkalaatikko ja keinut, veneily- ja heittokalastusmahdollisuus, lapsiturvallinen ranta. VUOKRAHINNAT: 250 viikko, 110 viikonloppu ja 35 vuorokausi LISÄTIETOJA: Turun toimistolta, p. (02) ja > ammattiosastot > Lounais-Suomen ammattiosasto (006), (kuvia mökistä ja pihapiiristä) Kesäkauden 2012 viikkoja ( ) haetaan kirjallisesti huhtikuun loppuun mennessä. Vastaukset toimitetaan vuokraajille toukokuun puolessa välissä. Vaihtopäivä mökillä on keskiviikkoisin klo Vuokrahinta on 250,-/ vko. Hakemuksissa huomioidaan ensisijaisesti uudet vuokraajat. Lisätietoja ja kaavakkeita saa myös Turun toimistolta: Maariankatu 6 b, TURKU, p. (02) (arkisin klo 9 15) Hakukaavakkeet myös netissä! Hakemus kesäkaudelle Vaihtoehto: keskiviikko pvä /kk keskiviikko päivä /kk 2.Vaihtoehto: keskiviikko pvä /kk keskiviikko päivä /kk Muuna aikana kuin kesäkautena vuokraus tapahtuu entiseen tapaan, 20 MS eli vuokrata voi kuluvaa ja seuraavaa kuukautta! MS 21 Nimi: Katuosoite: Postiosoite: p. Työpaikka: Oletko aikaisemmin ollut Meripesä-mökillä kesäaikana? Laita raksi ruutuun: En Allekirjoitus Kyllä, milloin? Huom! - Tällä kaavakkeella haetaan vain kesäajaksi kesä-, heinä- ja elokuu, viikot ( ) - Vain huhtikuun viimeiseen päivään mennessä palautetut hakemukset huomioidaan. - Vastaukset toimitetaan hakijoille mennessä. Hakemusten palautusosoite: SMU Lounais-Suomen osasto Maariankatu 6 b TURKU

12 vuokramökit 2012 Mökkien hakuajat lähestyvät Nyt on aika tehdä Unionin mökkien kesävaraukset! j ä s e n e t u j ä s e n e t u j ä s e n e t u [Kesä 2012] SMU:n mökin vuokrahakemus (1 vko) Vaihtopäivä maanantai, haettavat mökit: KUSTAVI: mökki 1 KERIMÄKI: mökit 1 2, pikku mökki, iso mökki PYHTÄÄ: Villa Varpunen MERILUOTO: (Vaasa) VELSKOLA: (Espoo) ei lemmikkieläimiä > jäsenyys > jäsenedut > unionin mökit Haku kaavakkeet myös netissä! 1. Vaihtoehto: mökin nimi: KERIMÄEN MÖKIT Sijaitsevat lähellä Savonlinnaa, Suurijärven rannalla. - Iso mökki: pinta-ala 120 m 2, 3 makuuhuonetta, 8 vuodepaikkaa. Tupa, keittiö, sauna, pesuhuone, kuisti. TV, radio, jääkaappi, mikro, sähköhella, takka, vene. Piha on tasainen ja ranta loiva, hiekkapohjainen, lapsille sopiva. - Pikkumökki: pinta-ala n. 20 m 2, tuvassa levitettävä sänky kahdelle. Sauna, sähköhella, jääkaappi, mikro, TV ja radio, vene. Huom! Kantovesi kaivosta ja ulkovessa. Piha on tasainen ja ranta loiva, hiekkapohjainen. - Mökit 1,2 ja 3: pinta-ala n. 80 m 2, 6 vuodepaikkaa. Alakerrassa makuuhuone, tupakeittiö, sauna, pesuhuone (mökki 2:ssa erillinen sauna). Yläkerrassa on avoin parvitila, jossa 4 vuodepaikkaa. TV, radio, jääkaappi, mikro, takka, vene, grillikatos. Piha ja ranta: - mökki 1:n piha on kallioinen, ranta äkkijyrkkä, uimaan laiturilta. - mökki 2:n piha on tasainen, ranta hiekkapohjainen, loiva, lapsille sopiva, osittain kaislikkoinen. - mökki 3:n matalaan rantaan on tehty hiekkapohja suodatinkankaan päälle. Leikkaa talteen!!! mökkiesittelyt vain tässä lehdessä! MERILUOTO Sijaitsee 45 km Vaasasta, Raippaluodossa meren rannalla. Pinta-ala 114 m 2, 4 vuodepaikkaa, lisävuodemahdollisuus 8:lle. 2 makuuhuonetta, olohuone, keittiö. TV, video, DVD, jääkaappipakastin, mikro, sähköhella, takka. 2 venettä. Rantasauna, jossa keitto- ja yöpymismahdollisuus. Piha on osittain hiekkainen / nurmikkoinen, loivasti laskeva ja ranta on mutapohjainen, äkkisyvä, laiturilta uimaan. VILLA VARPUNEN hirsimökki sijaitsee meren rannalla Siltakylässä Pyhtäällä, n. 125 km Helsingistä. Pinta-ala on 88 m 2, 8 vuodepaikkaa, alakerrassa kaksi makuuhuonetta, olohuone sekä takka. Keittiöstä löytyy jenkkijääkaappi sekä sähköhella. Yläkerrassa makuuhuone (parivuode) ja oleskelutila, jossa on sohva ja TV. Lisäksi on erillinen 25 m 2 saunamökki, jossa on vuodesohva, pöytä ja keittiö, sauna, suihku/wc. Piha on tasainen ja ranta sorainen. (Huom! rannasta saattaa löytyä rakennusmateriaalia ja nauloja). Lisäksi rannassa grilli/huvimaja sekä vene. VELSKOLA Sijaitsee Espoossa, Velskolan Pitkäjärven rannalla, n. 30 km Helsingin keskustasta. Maastossa jyrkkiä rinteitä, järven rantaan 40 m, ranta nopeasti syvenevä. Hirsitalo, jonka pinta-ala on n. 120 m 2. Iso tupa, avokeittiö, makuuhuone, sauna. Yöpymispaikat kuudelle: makuuhuoneessa kerrossänky, tuvan sohvasta vuoteet kolmelle ja saunan pukuhuoneessa yhdelle. Ei lemmikkieläimiä. Varustus: vene, takka, TV, astianpesukone, sähköhella, mikro, jääkaappi ja pieni pakastin. KUSTAVI Sijaitsee Turun saaristossa, Kustavin pohjoiskärjessä Kiparluodossa, meren rannalla. Parimökki (mökit 1,2), joissa kussakin n. 60 m 2, 4 vuodepaikkaa / 2 makuuhuonetta, olohuone (lisävuodemahdollisuus), keittiö. Yhteinen rantasauna, 2 venettä. TV, jääkaappi, sähköhella, mikro, astianpesukone, kahvinkeitin. Piha on kallioinen, loivasti viettävä ja ranta äkkijyrkkä, laiturilta uimaan. Mökki 2 on allergiamökki eikä sinne saa viedä lemmikkieläimiä. Merimies-Unionilla on omia lomamökkejä viidellä paikkakunnalla ympäri Suomea. Kesäsesonkina varaukset tehdään viikkoperiaatteella kirjallisten hakemusten perusteella. vieressä Hakulomake TAI TÄYTÄ HAKEMUS NETISSÄ. Viikot, joille hakemuksia on useita, arvotaan. Mökkejä vuokrataan vain Unionin jäsenille. vuokra-aika on yksi viikko. MÖKKIEN KUVAUKSET: Kaikki mökit ovat perustarvikkein varustettuja. Vuokraajan tulee viedä mukanaan lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet sekä muut henkilökohtaiset tarvikkeet. Hinnat kesäkaudella: viikot ( ) Kerimäen pikku mökki: 110 e / vko muut mökit: 280 e / vko LISÄTIETOJA: mökkivaraamo p. (09) Ajanjakso / / Vaihtoehto: 22 MS MS 23 mökin nimi: Ajanjakso / / 2012 Vaihtopäivä keskiviikko, haettavat mökit: KUSTAVI: mökki 2 (ei lemmikkieläimiä) KERIMÄKI: mökki nro 3 1. Vaihtoehto: mökin nimi: Ajanjakso / / Vaihtoehto: mökin nimi: Ajanjakso / / 2012 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Puhelin: Henkilötunnus: allekirjoitus Huom! Tällä kaavakkeella haetaan kesäajan (viikot 23 35, ) vuokrauksia. Vain viimeistään mennessä palautetut hakemukset huomioidaan. Vastaukset ja laskut toimitetaan hakijoille mennessä. Varauksen voit varmistaa maksamalla vuokran mennessä. hakemuksen postitusosoite: SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU ry Mökkivaraamo John Stenbergin ranta Helsinki Huomioimme vain neljä vaihtoehtoa.

13 TEBOIL KOROTTAA JÄSENKORTTIALENNUSTA VÄLISEKSI AJAKSI Teboil korottaa Merimies-Unionin jäsenkortilla bensiinistä ja dieselöljystä saatavan alennuksen 2,0 senttiin/litra väliseksi ajaksi. Sopimuksen mukainen alennus on 1,7 senttiä/litra. Merimies-lehden vuoden lopussa esittämään kysymykseen tulleita vastauksia: Mitä nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi pitäisi tehdä? "Moottorimiesten ja puolikkaitten jobit menee 95 prosenttisesti päällystöliittojen opiskelijoille. Olisiko tässä mietinnän paikka? Työnantajille voisi myöntää jonkinlaisen kannustimen uuden, kokemattoman työntekijän ottamisesta. polttopisteessä: j ä s e n e t u Oppisopimuskoulutusta voisi lisätä monella taholla. j ä s e n e t u j ä s e n e t u Valtio pohtii saaristolauttojen ja yhteysalusten kokoamista saman katon alle Maan hallitus ilmoitti 11. tammikuuta tutkivansa yhteysalusten ja saaristolauttojen sijoittamista saman katon alle. Tarkastelun kohteena on esitys, jossa Arctian Shippingiin kuuluva Arctia Saaristovarustamo siirtyisi Suomen Lauttaliikenteen alaisuuteen. Tällöin Suomen Lauttaliikenteestä tulisi valtion yhteysalus- ja lauttaliikenteestä kokonaisvaltaisesti vastaava toimija. Toimintojen yhdistäminen oli alkujaan tarkoitus tehdä jo Destian ja Arctian yhtiöittämisen yhteydessä, mutta Destia yhtiöitettiin nopeammalla aikataululla. Kun Arctia Merenkulkijoilta tukea perheen pienimmille Teksti ja kuva: Petri Piipari /Kaupunkilehti Ankkuri Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys sai joulun alla muistamisen raavailta merenkulkijoilta. Neste Oilin merihenkilöstöryhmät lahjoittivat valtakunnallisesti yhtiöitettiin, Suomen Lauttaliikenne oli juuri eriytetty Destiasta, eikä yhdistämiselle siksi ollut edellytyksiä. Nyt asia selvitetään uudestaan. Selvitystyöstä vastaa kummankin yhtiön johto. Valtioneuvosto tiedottaa, että selvitystyö on käynnistetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston pyynnöstä ja kysymys on osaston virkamiesvalmisteluun liittyvästä valmistelusta. Valtio ei ole tehnyt asiaa koskevia päätöksiä ja hankkeen mahdollisesta jatkamisesta päätetään kun yhtiöiden selvitystyö on edennyt euroa ensi- ja turvakotiyhdistyksen Baby blues -työhön, jolla autetaan ja tuetaan perheitä synnytyksen yhteydessä. luottamusmieskoulutus: Luottamusmieskoulutus vuonna 2012 Suomen Merimies-Unioni järjestää luottamusmiehiksi valituille omaa luottamusmieskoulutusta. Kurssit on tarkoitettu kaikille luottamustehtävissä oleville. Kursseille hakeminen Kursseille haetaan ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat luottamusmiehiltä, Merimies- Unionin toimistoista ja Unionin kotisivuilta: > koulutus > luottamusmieskoulutus Kurssit Luottamusmiesten peruskurssi Luottamusmiesten täydennyskurssi / Kompletteringskurs för förtroendemän Luottamusmiesten jatkokurssi Luottamusmiesten jatkokurssi Luottamusmiesten täydennyskurssi / Kompletteringskurs för förtroendemän Luottamusmiesten täydennyskurssi Scandic Rosendahl, Tampere Tulosta Merimies-Unionin kotisivuilta kurssihakemuslomake: > koulutus > luottamusmiesten täydennyskurssi tai tilaa se Kenneth Bondasilta: p. (09) tai Ilmoittautumiset mennessä liittosihteeri Kenneth Bondasille. Huom! Kun olet täyttänyt lomakkeen omalta osaltasi, anna se sen jälkeen työnantajan täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi. Palauta huolellisesti täytetty lomake Unioniin vasta sen jälkeen osoitteeseen: Merimiespalvelutoimisto MEPA:n vuoden 2012 kurssiaikataulu on ilmestynyt! Uusi vuosi, uudet kujeet! Kiinnostaako uuden oppiminen ja omien tietojen sekä taitojen kartoitus, upouusi harraste ja ystävien tapaaminen? MEPA järjestää merenkulkijoille vuosittain useita erilaisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Kurssien aiheina ovat kielet, tietotekniikka, monenlaiset harrasteet ja liikunta. Merenkulkijoiden vuosinäyttely Hotel Skattan aula, Linnankatu 3, Helsinki Avoinna joka päivä klo Näyttelyssä esillä merenkulkijoiden taidonnäytteitä: Laivapienoismalleja, kuvataidetta, köysitöitä, nukkeja ja muita harrastetöitä. Mukana ovat myös Merenkulkijoiden Pohjoismaisen valokuvauskilpailun parhaat työt vuodelta Järjestäjä: Merimiespalvelutoimisto Merenkulussa päällystöopiskelijat vievät harvojen miehistöön valmistuneiden työt... moottorimiehen paikat puuttuvat.. tai jatkossa suomalaiset harjoittelevat ja filippiiniläiset tekevät työt... Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Jaana Kemppainen (vas.), Neste Oil Shippingin pääluottamusmies Olli Kauranen, Baby blues -työntekijä Sari Lampinen, Konepäällystöliiton pääluottamusmies Harri Piispanen ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Vaittinen keskustelivat lahjoitustilaisuudessa yhdistyksen työmuodoista. Lisätietoja kursseista ja muusta koulutuksesta: Liittosihteeri Kenneth Bondas p. (09) / s-posti: Kenneth Bondas Suomen Merimies-Unioni / SMU ry John Stenbergin ranta HELSINKI 24 MS MS 25

14 Työttömyyskassa tiedottaa Kuljetusalan Työttömyyskassa Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 3 5, katutaso, Helsinki Postiosoite: PL 65, Helsinki Puhelinpäivystys p. (09) ma pe klo Faksi: (09) Työttömyyskassan asiakaspalvelu avoinna: Arkipäivisin klo (syys huhtikuu) Valtion lupaukset hyvästä henkilöstöpolitiikasta ovat osoittautuneet katteettomiksi. Merenkulkulaitoksen tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttäminen on osoittautunut valtiolle kuuluneiden tuottajatoimintojen alasajamiseksi. Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella lukien Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman var hennusvähennystä. Vanhuuseläke voi koostua työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Kansaneläkettä maksetaan, jos työeläkkeen määrä jää pieneksi. Kenellä on oikeus? Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot. Hän on syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen täyttänyt 62 vuotta saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. Työttömyyspäivärahaa maksetaan lisäpäiviltä, kun työtön on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päi vän enimmäisajan täyttymistä ja hänellä on enimmäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oikeuttavia an sioita vähintään viideltä vuodelta 20 viime vuoden aikana. Eläkkeen hakeminen ja alkaminen Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakes kuksesta sekä näiden internet-sivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitokseen, Kelaan tai Eläketurvakeskukseen. Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassalta tai Kelalta todistus työt tömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Todistus tulee toimittaa eläkehakemuksen käsittelevälle työeläkelaitokselle tai Kelalle. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei saa takautuvasti. Jos esi merkiksi työtön täyttää 62 vuotta tammikuussa 2012 ja hän haluaa eläkkeen alkavan helmikuun alus ta, hänen eläkehakemuksensa on oltava työeläkelaitoksessa, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa tam mikuun loppuun mennessä. Valintaoikeus eläkkeen ja työttömyyspäivärahan välillä Työtön voi itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai myöhemmin. Jos hän ei halua hakea sitä, hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta. Ennen vuotta 1950 syntyneet työttömät Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyyspäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä säilyy oikeus työttömyyseläkkeeseen. Jos ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö täyttää työttömyyseläkkeen myön tämisen edellytykset 62-vuotiaana, hänelle myönnetään kuitenkin työeläkelakien mukainen van huuseläke vähentämättömänä työttömyyseläkkeen sijaan. Kela myöntää hänelle työttömyyseläk keen, joka muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Lisätietoa Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voi kysyä työeläkkeen osalta omasta työeläkelaitoksesta (se eläkelaitos, missä olit työssä ollessasi viimeksi vakuutettu) tai Eläketurvakeskuksesta ja kansaneläkkeen osalta Kelasta. Työttömyyskassa ei voi vastata eläkettä koskeviin tiedusteluihin, koska nämä asiat kuuluvat eläkelaitokselle. Työttömyyspäivärahasta ja lisäpäivätodistuksesta saa tietoa työttömyyspäivärahan maksajalta, eli työttömyyskassasta.... muita usein kysyttyjä kysymyksiä netistä! Henkilöstön ääntä ei kuunneltu Meritaidon yt-neuvotteluissa Meritaito Oy:n yt-neuvottelut päättyivät 5. tammikuuta, joiden seurauksena irtisanomisuhan alla on 33 henkilöä ja 50 henkilöä lomautetaan 3 5 kuukaudeksi. Henkilöstöjärjestöt pitävät Meritaidon 5. tammikuuta päättyneiden yt-neuvottelujen lopputulosta hätiköitynä ja ylimitoitettuna eivätkä voi hyväksyä irtisanomisia. Henkilöstö esitti neuvotteluiden aikana muita vaihtoehtoisia säästökeinoja ja niiden yhdistelmiä tutkittavaksi, muun muassa lomarahan vaihtamista vapaaksi ja kollektiivista lomautusta esimerkiksi kuukaudeksi. Henkilöstö on toistuvasti esittänyt myös mm. vapaaehtoisen tukipaketin ja jo olemassa olevien irtisanomiskeinojen kehittämistä, jotka osaltaan yhdessä luon- taisen poistuman kanssa voisivat pehmentää henkilöstön vähentämiskeinoja. Yt-menettely riittämätön: irtisanomisia ei voi hyväksyä Henkilöstöjärjestöjen mukaan yt-menettelyyn käytetty aika on ollut liian lyhyt. Työnantaja ei ole suhtautunut henkilöstön esittämiin asioihin vakavasti eikä henkilöstön esittämiä vaihtoehtoisia toimenpiteitä ole tutkittu riittävästi. Henkilöstö kokee tulleensa myös petetyksi yhtiöittämisen myötä, koska lupau- kset hyvästä ja hallitusta yhtiön aloittamisesta, hyvästä henkilöstöpolitiikasta ja hyvästä johtamisesta ovat osoittautuneet katteettomiksi. Yt-lain mukaisesti yt-toimikunnan tehtäviin työvoimaan vähennettäessä kuuluu suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutusten arviointi. Työnantaja ei antanut yt-toimikunnalle tiedoksi henkilöstövaikutusten arviointiin tarvittavia tietoja kuten henkilöstösuunnitelmaa tai tarkennettua kirjallista tietoa irtisanottavista työntekijöistä. 26 MS MS 27

15 Ammatti ja koulutus: Sähköasentajasta laivasähkömieheksi? Laivasähkömiehen muuntokoulutusta järjestää Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan merenkulku- ja turvallisuusalan yksikkö Raumalla. Koulutus on tarkoitettu esimerkiksi maissa sähköasentajina jo toimiville tai ammattiin kouluttautuneille, jotka haluavat merille töihin. Laivasähkömiehen muuntokoulutuksen pituus on noin kahdeksan kuukautta ja se pitää sisällään sekä kontaktiopetusta että työharjoittelua laivalla. Näyttöjen antoa jäänmurtaja Voimalla Ammattiosaamisen näytöt koostuvat useasta eri osanäytöstä, joita järjestetään sekä koululla että laivalla. Viime vuoden lopulla näyttöjä annettiin jäänmurtaja Voimalla. Näyttöihin osallistui Raumalta yhdeksän oppilasta, joista useimmat työskentelevät tällä hetkellä maissa sähköasentajina, mutta haluavat saada pätevyyden työskennellä merillä laivasähkömiehenä. Voimalla annettavien näyttöjen järjestämiseen osallistui Arctia Shippingin henkilökuntaa, joka oli rakentanut kouluttajan kanssa yhdessä alukselle erilaisia rasteja eli laitevikoja, joita sähkömies joutuu ratkomaan ja korjaamaan päivittäisessä työssään Merenkulkija! Aina kannattaa hankkia ylempi pätevyys kun edellytykset siihen täyttyvät. Näyttötutkinnolla se onnistuu! Näyttötutkinnot ovat joustavia ja yksilöllisiä! Teksti: Saana Lamminsivu kuvat: Jari Myllynen jäänmurtajalla. Yksi selvitettävistä tehtävistä oli erimerkiksi peräsinkoneen häiriö. Myös komentosillan toisessa sivukulkuvalossa oli vikaa, eikä keulapotkurihuoneen tuuletin käynnistynyt. Näytöissä rauhallinen tunnelma Näytön suorittamista seurasi valvoja, joka antoi oppilaalle tehtävän sekä tarvittavat ohjeet. Ensimmäiseksi oppilaan tuli pyytää oikeanlaiset työvälineet ja tarvikkeet kulloisenkin kohdevian löytämiseen ja korjaamiseen. Apuvälineeksi sai pyytää esimerkiksi piirustusluettelosta kyseisen laitteen kytkentäkaavion. Näytön aikana kouluttaja mittasi oppilaan kykyä ja taitoa suoriutua kyseisestä ongelmasta ja arvioi, kuinka oppilas selvittää kyseisen tehtävän asteikolla 1-3 hylätystä kiitettävään. Jäänmurtaja oli kaikille ammattiosaamisen näyttöihin osallistuneille uusi työympäristö, mutta viat löydettiin hyvin. Tutkintotilaisuuksien aikana vallitsi hyvähenkinen ja rauhallinen tunnelma. Kuka voi hakea? Raumalla on järjestetty laivasähkömiehen muuntokoulutusta nyt reilun kymmenen vuoden ajan. Lähtökohta opinnoille on kolmen vuoden ammattikoulutus ja vuosi työelämäkokemusta. Jokaisen hakijan henkilökohtainen työkokemus ja koulutus otetaan haussa huomioon, eli kannattaa ottaa yhteyttä kouluun ja tiedustella, jos vähänkään tuntee kiinnostusta merityötä kohtaan, kouluttaja Jari Myllynen kertoo. Muuntokoulutus on aikuiskoulutusta, jossa otetaan huomioon kunkin hakijan henkilökohtainen elämäntilanne ja suunnitellaan opinto-ohjelma sen pohjalta. Noin kahdeksan kuukautta kestävä muuntokoulutus sähköasentajasta laivasähköasentajaksi sisältää laivojen sähköjärjestelmiin perehdyttävän koulutuksen, hätätilanteiden peruskoulutuksen, vahtimiesopinnot sekä niihin sisältyvän ohjatun harjoittelun. Muuntokoulutusta järjestetään kerran vuodessa sen mukaan, kuinka paljon on ollut hakijoita. Kurssit ovat alkaneet pääsääntöisesti syksyllä. Hakuaika syksyn koulutukseen Laivasähkömiehen muuntokoulutuksen hakuaika on jälleen käynnistynyt ja alustavia ilmoittautumisia otetaan vastaan. Kurssi alkaa elokuun ja syyskuun vaihteessa myöhemmin tarkentuvana ajankohtana. Voit hakea koulutukseen WinNovan internet- sivuilta: löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella tai ilmoittautumalla suoraan koulutussihteeri Tarja Honkaheimolle puhelimitse: tai sähköpostilla: Näyttötutkinnon suorittaminen mahdollistaa ammattitaidon saavuttamisen ja kehittämisen eri tavoin ja joustavasti suorittajan elämäntilanteet huomioiden lisää kilpailukykyä työmarkkinoilla parantaa työmahdollisuuksia tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin ja mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen. Näyttötutkinnolla merille töihin tai ammatinvaihtoon! Näyttötutkinto tarjoaa tehokkaan kouluttautumistavan pätevöityä merityöhön. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan käytännön työelämän tehtäviä vastaavissa tutkintotilaisuuksissa riippumatta siitä, ovatko tiedot ja taidot hankittu työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Tutkinto koostuu useasta eri osanäytöstä, joita annetaan opintojen aikana. Näyttötutkinto sopii erityisesti henkilöille joilla on työkokemusta, mutta paperit, eli tutkinto puuttuu jotka työskentelevät merillä, mutta tuntevat intoa kouluttautua edelleen ja edetä uralla. Raumalla järjestettäviä näyttötutkintoja WinNovassa Raumalla järjestetään näyttötutkintona ympäri vuoden konemiehen (moottorimies), korjausmiehen, matruusin ja pursimiehen pätevyyskirjoihin vaadittavia tutkinnon osia, joten kannattaa käydä vierailemassa WinNovan sivuilla ja ottaa yhteyttä kouluun, mikäli kiinnostuit: Laivasähkömiehen muuntokoulutuksen suorittaneet Matti Malinen ja Jani Luukkanen (takana) tutustuivat M/s Silja Serenaden keulapotkurihuoneeseen. LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA Merenkulku - ja turvallisuusala Suojantie Rauma p tai MS MS 29

16 Ammattiliitto SEKO Sjöfolkin tutkimus: Kolme äyriä. Sen verran enemmän kuluttajat joutuisivat maksamaan banaanikilosta, jos filippiiniläisillä merimiehillä olisi samat työehdot kuin ruotsalaisilla kollegoillaan. Tämä ilmeni ruotsalaisen ammattiliitto SEKO Sjöfolkin teettämästä tutkimuksesta. Teksti: Klara Magnusson SEKO Sjöfolk pyysi kansainväliseen merenkulkututkimukseen erikoistunutta IHS Fairplaytä tutkimaan, miten paljon rahtialusten miehistöjen kustannukset vaikuttavat tavallisten kuluttajatavaroiden hintoihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin viittä tuotetta lämmitysöljyä, kannettavaa tietokonetta, naisten paitaa, kirjahyllyä ja banaaneja ja verrattiin sitä, mitä niiden kuljettaminen maksaisi aluksilla, joiden miehistöt ovat Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Puolasta tai Filippiineiltä. Tulokset ovat hämmästyttäviä. Yritysten viestinnässä esiintyy nykyään usein käsite CSR (Corporate Social Responsibility, yritysten yhteiskuntavastuu). Yhä useammat yritykset kertovat kantavansa sosiaalista vastuuta köyhissä maissa ja huolehtivansa työntekijöiden oikeuksista paikallisissa tehtaissa. SEKO Sjöfolkin mukaan merikuljetukset ovat kuitenkin edelleen unohdettu alue. Ketjussa, joka tuo kahvipavut viljelmältä asiakkaan pannuun, on suuri musta aukko: kuljetukset, erityisesti merikuljetukset, SEKO Sjöfolkin puheenjohtaja Kenny Rein- > Sjömannen Reilut ehdot merimiehille pikkusumma kuluttajille Näin paljon kalliimpia tavaroista tulisi ruotsalaisella sopimuksella 1 kuutiometri lämmitysöljyä Reitti: Primorsk Brofjorden Hinta asiakkaalle: kr Hinnannousu: 1,20 kr * 1 kannettava tietokone Reitti: Yantian Göteborg Hinta asiakkaalle: kr Hinnannousu: 5 äyriä * 1 kirjahylly (merkkiä Billy) Reitti: Klaipeda Karlshamn Hinta asiakkaalle: 600 kr Hinnannousu: 21 äyriä * 1 naisten paita Reitti: Mumbai Göteborg Hinta asiakkaalle: 100 kr Hinnannousu: 1 äyri * 1 kg banaaneja Reitti: Puerto Moin Göteborg Hinta asiakkaalle: 21 kr Hinnannousu: 3 äyriä * * Ruotsalaisten ehtojen aiheuttama hinnannousu Yllä olevassa laskuesimerkissä vertaillaan miehistökustannusten osuutta asiakkaan maksamasta hinnasta, jos tavara kuljetetaan filippiiniläisellä miehistöllä, miehistökustannusten osuuteen asiakkaan maksamasta hinnasta, jos tavara kuljetetaan ruotsalaisella miehistöllä. Asiakkaan hinta on kyseisen tuotteen hinta toukokuussa Lue juttu kokonaisuudessaan: Kunnon työehdot kannattavat Tutkimus osoittaa, ettei kuluttajahintoihin vaikuta merkittävästi, onko miehistöllä esimerkiksi ruotsalainen tai filippiiniläinen sopimus. Koska tavaraa kuljetetaan suuria määriä, hintaerot tavaraa kohti ovat hyvin pienet. Kolme äyriä banaanikiloa kohti, viisi äyriä kannettavaa tietokonetta kohti ja 1,20 kruunua lämmitysöljykuutiota kohti. Naisten paita, jonka kuluttaja nyt ostaa sadalla kruunulla vaatekaupasta, maksaisi peräti äyrin enemmän, jos sen kuljettaisi tänne miehistö, jolla on kunnolliset työehdot. Yritysten yhteiskuntavastuu koskee myös merikuljetuksia hold kertoo. CSR Sweden -verkostossa on nykyään 18 ruotsalaista yritysjäsentä. Toimitusjohtaja Marianne Bogle kertoo, että merikuljetuksista ja kuljetuksista ylipäänsä keskustellaan jäsenten keskuudessa vain harvoin. Työoloista keskusteltaessa keskitytään pitkälti raskaaseen teollisuuteen, kaivoksiin ja muuhun vastaavaan. Merikuljetukset ovat kuitenkin jo pitkään jääneet keskustelujen ulkopuolelle, Bogle toteaa. Ledare: Ålands landskapsstyrelse följer inte lagen om beställarens utredningsskyldighet sisältö: Ålands landskapsstyrelse har redan länge lagt ut olika tjänster på entreprenad för att kapa kostnader. På vissa fartyg har man låtit utomstående sköta om t.ex. kaféet, besättningens matservice och städningen. Man har också lagt ut hela trafikrutter på entreprenad. Den utkontraktering som skett på landskapsfärjorna har inte skötts lagenligt, utan det har framkommit att landskapsstyrelsen bryter mot lagen om beställarens utredningsskyldighet (1233/06), eller lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, då tjänster läggs ut på entreprenad. Syftet med lagen om beställarens utredningsskyldighet är att främja jämlik konkurrens mellan företag och se till att arbetsvillkoren följs. Lagen om beställarens utredningsskyldighet förpliktigar företag och allmänrättsliga samfund att säkerställa att de företag de skriver kontrakt med om hyrd arbetskraft eller underleveranser uppfyller sina lagstadgade plikter som avtalsparter och arbetsgivare. Enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet måste landskapsstyrelsen bland annat få en utredning av den utomstående företagaren på det kollektivavtal som tillämpas på arbetet och på de centrala arbetsvillkoren, innan man kan göra upp kontrakt om att använda underleverantörer eller hyrd arbetskraft. Så har man dock inte gått till väga. Nu tänker landskapsstyrelsen lägga ut det lilla fartyget M/s Doppingen på entreprenad. Det trafikerar mellan Åva och Jurmo och har en besättning på två man. Hittills har man varken i anbudsförfarandet eller innan man skrivit kontrakt fått en redogörelse från företagaren på vilket kollektivavtal som tillämpas på företagets arbetstagare. Det enda sättet för företagaren att få kontraktet och göra arbetet billigare än vad landskapsstyrelsen själv gör det, är att kringgå lag om arbetstid på fartyg i inrikesfart, lagen om sjöarbetsavtal och sjöfartsbranschens kollektivavtal för fartyg som trafikerar i den inhemska trafiken. Båda avtalsparterna är medvetna om detta när de gör upp ett kontrakt sinsemellan och landskapsstyrelsen kan motivera det med att det är förmånligare att lägga ut verksamheten på entreprenad. Sjömans-Unionen fick nyligen information om att en av landskapsstyrelsens kaféföretagare konstaterat att hans arbetstagare inte behöver omfattas av lagen om sjöarbetsavtal, utan i löne- och arbetsvillkorsfrågor tillämpas kollektivavtalet för arbetstagare i hotell- och restaurangbranschen och om det skulle hända något som har med sjösäkerheten att göra, skulle de anställda i så fall bara vara passagerare på fartyget. Allt som nämns ovan står i strid med såväl lagar som kollektivavtal, men ändå fortsätter verksamheten som om inget skulle ha hänt. Enligt landskapsstyrelsen har företagaren det fulla ansvaret och de avsäger sig ansvaret då kontraktet skrivs under. I mars 2011 kontaktade Finlands Sjömans-Union skriftligen landskapsstyrelsen för att påtala beställarens utredningsskyldighet, men har ännu inte fått något som helst svar. innehåll: 34 FSU's Kongressval: Klart jag röstar! 37 Undersökning från fackförbundet SEKO sjöfolk 38 Från elinstallatör till fartygselektriker? 41 Personalen hördes inte vid Meritaitos samarbetsförhandlingar 45 Förtroendemanna utbildning 2012 Näin tutkimus tehtiin Tutkimukseen valittiin viisi tavallista kulutustavaraa sekä niiden tuontimaat ja alustyypit. Kukin kuljetus analysoitiin kuormaamalla alus täyteen valittua tuotetta, ja miehistökustannukset jaettiin aluksen kuljettamien tuotteiden määrällä. Miehistökustannukset on laskettu neljälle eri miehistölle seuraavista maista: Ruotsi, Iso-Britannia, Puola ja Filippiinit. Näistä täysistä miehistöistä laskettiin suurimmat ja pienimmät miehistökustannukset päivää kohti. Laskennassa käytettiin kunkin maan keskitasoa vastaavia päällystön ja miehistön palkkoja. Käytetty dollarin kurssi oli 6,25 SEK/USD. Tutkimuksen teki IHS Fairplay SEKO Sjöfolkin toimeksiannosta, ja se on nähtävissä osoitteessa Kenneth Bondas förbundssekreterare Martin Mickelsson 30 MS MS 31

17 Utomstående arbetskraft utan arbetsavtal för sjömän på linjen Åbo Stockholm Jag har varit förbaskat nöjd med mitt yrkesval! Motorman Martin Mickelsson, 22, och reparatör Robert Salmelin, 48, släpar en bränslepump i maskin på M/s Isabella. Av besättningen i maskin är en stor del under trettio. Den bästa sättet för de unga att lära sig är att få kunskap och behärskande från veteranerna. Roberts egen familj är full av blivande sjöfarare. Jag har tre barn som alla har valt en karriär till sjöss: en dotter är vaktbåtsman och en annan studerar till fartygskock. Sonen ska bli elektriker. Innan han kom till Viking Line seglade Robert 23 år på Engships fartyg. Havet har alltså gett honom bröd på bordet under hela arbetslivet. Jag har varit förbaskat nöjd med mitt yrkesval. Det är bra med alternering och långa ledigheter. Reparatör Robert Salmelin tänker rösta i Sjömans-Unionens kongress. Som pappa till tre sjöfarare är Finlands flagg och sjömännens framtid en viktig sak. I kongressvalet som pågår som bäst kan var och en som är medlem i Unionen påverka riktlinjerna för förbundets framtid: rösta och använd din makt! Kocken Anders Svedström kom till Amorella i början av året. Innan dess arbetade han under svensk flagg i 12 år. I och med bytet av arbetsplats har Anders blivit medlem i Sjömans-Unionen och berättar att han letar på hemsidorna efter medlemsförmåner, såsom Unionens utbud av stugor. Estniskt företag arbetar på hyttavdelningen på rederiet Viking Lines fartyg på linjen Åbo Stockholm. Text och bilder: Saana Lamminsivu Användningen av utomstående arbetskraft väcker irritation på hyttavdelningen på rederiet Viking Lines Åbo-linje. Det estniska bolaget Reneriet Estonia skötte från början storstädningarna på fartyget i projektform, men nu har det visat sig att företagets anställda även har börjat utföra normala hyttvärdinneuppgifter utan arbetsavtal för sjömän. Ryktena om användning av utomstående arbetskraft har de gångna åren även cirkulerat på andra passagerarrederier, men några säkert bevis har inte presenterats. Är arbetsvillkoren för utomstående arbetskraft som de ska? Arbete till sjöss regleras i lagen om sjöarbetsavtal. Den nya lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) trädde i kraft i augusti förra året. Arbetsavtalet för sjömän måste alltid göras skriftligen när den anställda åker med fartyget. Denna punkt preciserades ytterligare i den nya lagen om sjöarbetsavtal. Utomstående arbetskraft och utkontraktering väcker alltid frågor: Är behovet av utomstående arbetskraft verkligt eller försöker man använda utomstående personal för att göra det normala besättningsarbetet till lägre kostnad? Det värsta är om den utomstående arbetskraften börjar utföra uppgifter som normalt tillhör personalen, d.v.s. på klarspråk tar deras arbetsplatser. Arbetsvillkoren för den extra arbetskraften och huruvida de får kollektivavtalsenlig lön väcker också många frågor. Under den senaste hösten och senvintern har det blivit allt tydligare att hyttavdelningen på Viking Lines Åbo Stockholmlinje har utomstående arbetskraft utan arbetsavtal för sjömän. 32 MS MS 33

18 Kongressen närmar sig: Klart jag röstar! Sjömans-Unionens kongress hålls maj 2012 i Helsingfors. Kongressvalet pågår som bäst och man kan rösta på sin egen kandidat ända fram till mitten av mars. Päivi Tervonen-Revilla som arbetar som servitris på M/s Amorella berättar att hon åtminstone ska rösta i kongressvalet. Självklart röstar jag, säger Päivi. Vilka är då de viktigaste sakerna som man först kommer att tänka på när man går mot en kongress? Stark intressebevakning! Ihopslagning av transportbranschens fackförbund!, på en höft ger Päivi några saker att fundera på till den kommande kongressen. Finlands flagg är också en fråga som det lönar sig att kämpa för. Päivi jobbade tidigare på M/s Cinderella som flaggades ut till Sverige år Päivi hade tur och fick jobb på M/s Amorella som seglar under finländsk flagg och arbetar nu i fartygets A la Carte. Vi som arbetar i Food Garden är ett tufft och yrkeskunnigt gäng! Vi trivs bra tillsammans även då vi är lediga och vi har rest tillsammans till Europa och Italiens vingårdar, bland annat till Torres. Päivi berättar att personalen i A la Carten är intresserad av och håller sig uppdaterad om sin egen bransch. Rose-Marie Nurmi & tillredning av läckerheter i kallköket. Kockarna Mikael Guseff och i bakgrunden Anders Svedström från Amorella. Huvudkallskänka Merja Maksimainen. Betjäningsarvode och sjukvårdskostnader engagerade på huvudförtroendemannens informationsmöte Viking Lines huvudförtroendeman Mika Ojala träffade personalen på M/s Amorella och M/s Isabella i januari. Informationsmötena på fartygen lockade mycket folk. I korridorerna talades det efteråt om att många gärna hade deltagit på mötet om de bara hade hunnit på grund av jobbet. Information om kollektivavtalen Huvudämnet på mötet var de förnyade kollektivavtalen. Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland förde kollektivavtalsförhandlingar i höstas och nådde slutligen ett förhandlingsresultat i slutet av november. Kollektivavtalen mellan Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland följer den så kallade ramlösningen, som FFC och andra arbetsmarknadsorganisationer undertecknade för att trygga den finska konkurrenskraften och sysselsättningen. Ojala presenterade kortfattat huvudpunkterna i de förnyade kollektivavtalen för utrikesfarten, såsom löneförhöjningsprocenten och de viktigaste ändringarna i texten. (Mer information om innehållet i de förnyade kollektivavtalen finns även i tidningen Sjömannen 8/2012, men om du missade det kan du även läsa nyheterna på Unionens hemsida: > På svenska > Sjömannen 8/2012, sidan ) Rätt grunder för fördelning av betjäningsarvodet? Andra aktuella ämnen såsom betjäningsarvodet och fördelningen av det diskuterades också på personalmötet. Ska betjäningsarvodet fördelas jämnt mellan alla eller ska det istället fördelas baserat på betjäningen? Men vem är det som betjänar kunden? Däcksmannen som dirigerar bilarna in i lastrummet och hjälper passagerarna? Däckreparatören som öppnar upp tilltäppta rör i hytten? Servitören som tar emot beställningar, eller kocken och kallskänkan som lagar den goda maten? Svaren på dessa frågor hängde kvar i luften eftersom alla sjömän betjänar kunderna på samma sätt. Rederispecifika frågor När det gäller frågor som rör rederiet Viking Line handlade de flesta missförhållandena och det mesta pratet om ersättningen av sjukvårdskostnader, som många riktade kritiska åsikter mot företaget för. Andra tankar som framkastades på mötet var bland annat rederiets personalförmåner, som skulle kunna sättas upp på till exempel informationstavlan i mässen eftersom man inte läser dem så ofta på intranätet. Dessutom föreslog man att den dagliga betjäningsarvodesprocenten skulle kunna sättas upp på väggen i mässen på alla Viking Lines fartyg. Ojala presenterade kortfattat huvudpunkterna i de förnyade kollektivavtalen för utrikesfarten, såsom löneförhöjningsprocenten och de viktigaste ändringarna i texten. 34 MS MS 35

19 Samförstånd i konflikten kring Skarven Landskapsregeringen tog Skarven ur trafik den 13 december efter att besättningen vägrade följa med fartyget ut till havs. Anledningen till vägran var att landskapsregeringen hade beslutat att minska bemanningen från fem till fyra personer. Enligt besättningen och Sjömans-Unionen skulle det ha riskerat besättningens, passagerarnas, lastens och fartygets sjösäkerhet. Kollektivavtalet mellan Sjömans-Unionen och landskapsregeringen förlängs till och med den 28 februari 2014 Både Finlands Sjömans-Union och Ålands landskapsregering godkände riksförlikningsman Esa Lonkas andra medlingsförslag som lämnades den 24 januari 2012 i konflikten kring bemanningen på förbindelsefartyget Skarven. Bild: Henrik Lagerberg Fartyget tillbaka i trafik med normal bemanning Enligt medlingsförslaget som godkändes av parterna ska fartyget återgå i trafik med den ursprungliga bemanningen, varefter man kommer att ha en provperiod på fartyget under den lugna vårvintern då man undersöker om det är möjligt att trafikera fartyget med en mindre bemanning. Efter provperioden återgår man till en normal bemanning under den livliga trafikperioden. Därefter ska parterna tillsammans besluta om det är möjligt att återgå till en mindre bemanning under den lugna perioden som inleds på hösten. Samförstånd om förlängning av kollektivavtal Enligt medlingsförslaget godkände parterna även en förlängning av kollektivavtalet dem emellan till och med den 28 februari Det nya kollektivavtalet följer Sjömans-Unionens sedan tidigare tecknade kollektivavtal för utrikesfart, som i sin tur följer centralorganisationernas så kallade ramavtal. I november 2011 ställde sig landskapsregeringen utanför ramavtalet. Enligt det nya kollektivavtalet kommer tabellönerna att höjas med 2,4 procent från och med den 1 mars 2012, dock minst med 43 euro, samt med 1,9 procent från och med den 1 mars 2013, dock minst med 35 euro. Anställda som tillhör avtalets tillämpningsområde får dessutom en engångsersättning på 150 euro den 1 mars Undersökning från fackförbundet SEKO sjöfolk: Schysta villkor för sjömän en struntsumma för konsumenten Tre öre. Så mycket dyrare skulle ett kilo bananer bli för konsumenten om filippinska sjömän fick arbetsvillkor som motsvarar deras svenska kollegors. Det visar en undersökning som svenska SEKO sjöfolk låtit göra. Text: Klara Magnusson SEKO sjöfolk har låtit IHS Fairplay, ett företag som specialiserar sig på internationella sjöfartsundersökningar, undersöka hur mycket kostnaderna för olika besättningar på lastfartyg påverkar priset på vanliga konsumentvaror. I undersökningen tittade man på fem varor villaolja, bärbar dator, damtopp, bokhylla och bananer och jämförde vad det skulle kosta att frakta dem på fartyg med besättningar från Sverige, Storbritannien, Polen och Filippinerna. Resultatet förvånar. Prisskillnaden per vara väldigt liten Undersökningen visar att konsumentpriset inte nämnvärt påverkas av om besättningen har exempelvis svenska eller filippinska avtal. Eftersom varorna fraktas i så stora volymer blir prisskillnaden per vara väldigt liten. Tre öre för ett kilo bananer. Fem öre för en bärbar dator. 1,20 kr för en kubikmeter villaolja. Och en damtopp som konsumenten idag köper för en hundralapp i klädbutiken skulle behöva kosta ett öre mer om den transporterades hit av en besättning med schysta arbetsvillkor. Så mycket dyrare blir varorna med svenska avtal 1 kubikmeter villaolja Resa: Primorsk Brofjorden Kundpris: kr Prisökning: 1,20 kr1 * bärbar dator Resa: Yantian Göteborg Kundpris: kr Prisökning: 5 öre * 1 bokhylla (typ Billy) Resa: Klaipeda Karlshamn Kundpris: 600 kr Prisökning: 21 öre * 1 damtopp Resa: Mumbai Göteborg Kundpris: 100 kr Prisökning: 1 öre * 1 kg bananer Resa: Puerto Moin Göteborg Kundpris: 21 kr Prisökning: 3 öre * * Prisökning med svenska villkor Fotnot: I räkneexemplet ovan jämförs besättningskostnadens andel av kundpriset om varan fraktas med filippinsk besättning med besättningskostnadens andel av kundpriset om varan fraktas med svensk besättning. Kundpriset anger vad respektive vara kostade i maj > Sjömannen Hela artikeln finns att läsa på: Företagens sociala ansvar omfattar även sjötransporter Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) hörs allt oftare bland företag. Allt fler skyltar med att de tar sitt sociala ansvar i fattiga länder och att de värnar om de anställdas rättigheter på de lokala fabrikerna. Men sjötransporterna är enligt SEKO sjöfolk ett negligerat område. I kedjan från en kaffeodling till att kunden har kaffebönorna i handen så finns ett stort svart hål transporterna, framför allt sjötransporterna, säger SEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Nätverket CSR Sweden har i dagsläget 18 svenska företag som medlemmar. VD:n Marianne Bogle säger till Sjömannen att sjötransporter, och transporter överhuvudtaget, sällan diskuteras bland medlemmarna. Det är stort fokus på arbetsförhållanden i tung industri, gruvor och liknande. Men det här med sjötransporter har länge varit en ickefråga. Hur saker transporteras till eller från industrierna är inte en issue som jag upplever det, säger Marianne Bogle. Så gjordes undersökningen Fem vanliga konsumentvaror valdes ut, liksom importland och fartygstyp för respektive produkt. Varje transport har analyserats genom att lasta fartyget fullt med den valda produkten och därefter har besättningskostnaderna slagits ut på det antal produkter som fartyget kan lasta. Besättningskostnaderna har beräknats för fyra olika besättningar från följande länder: Sverige, Storbritannien, Polen och Filippinerna. Utifrån dessa hela besättningar har en högsta och en lägsta besättningskostnad per dygn beräknats. Befäl och manskapslöner som använts ligger på en medelnivå för varje besättningsland. Dollarkursen som använts är 6,25 SEK/ USD. Undersökningen är gjord av IHS Fairplay på uppdrag av SEKO sjöfolk och finns på 36 MS MS 37

20 YRKE OCH UTBILDNING: Från elinstallatör till fartygselektriker? Fortbildning till fartygselektriker ordnas av Länsirannikon Koulutus Oy på WinNovas enhet för sjöfarts- och säkerherhetsbranschen i Raumo. Utbildningen är ämnad till exempel för sådana som redan arbetar som eller är utbildade elinstallatörer på land och som vill börja arbeta till sjöss. Fortbildningen för fartygselektriker är cirka åtta månader lång och omfattar både kontaktundervisning och praktik på fartyg. Prov på isbrytaren Voima Provet på yrkeskunnande består av flera olika delprov som ordnas både i skolan och på fartyget. I slutet av förra året utfördes proven på isbrytaren Voima. Där deltog nio elever från Raumo, varav de flesta just nu arbetar som elinstallatörer på land, men vill få behörighet att arbeta som fartygselektriker till sjöss. I organiseringen av de prov som gavs på Voima deltog personal från Arctia Shipping som tillsammans med instruktören hade förberett olika kontroller eller fel på fartyget, som en elektriker måste lösa och reparera i sitt dagliga arbete på en isbrytare. Ett av de fel som skulle lösas var till exempel en störning i rodermaskinen. Det var även ett fel i en av kommandobryggans sidolanternor och förpropellerrummets fläkt startade inte. Lugn stämning på proven En övervakare som följde med utförandet Text och bild: Saana Lamminsivu av provet gav eleverna uppgiften och de instruktioner som behövdes. Först skulle eleven be om de rätta verktygen och tillbehören för att hitta och reparera respektive fel. Som hjälpmedel kunde man till exempel få en ritningsförteckning över ifrågavarande apparats kopplingsschema. Under provets gång mätte instruktören elevens förmåga och duglighet att klara av problemet i fråga och utvärderade hur eleven klarade av uppgiften på skalan 1-3 från underkänt till berömligt. Isbrytaren var en ny arbetsmiljö för alla som deltog i proven på yrkeskunnande, men man hittade felen bra. Under examenstillfället rådde en god och lugn stämning. Sjöfarare! Det lönar sig alltid att skaffa sig högre behörighet när det finns förutsättningar för det. Med fortbildning går det! Fortbildningarna är flexibla och personliga! Vem kan ansöka? I Rauma har man ordnat fortbildningen för fartygselektriker i drygt tio år nu. Utgångspunkten för studierna är en treårig yrkesutbildning och ett års arbetslivserfarenhet. Alla sökandes personliga arbetserfarenhet och utbildning tas i beaktande vid ansökningen, så det lönar sig att ta kontakt med skolan och höra sig för om man ens känner sig lite intresserad av att arbeta till sjöss, berättar instruktör Jari Myllynen. Fortbildningen är en vuxenutbildning där man tar varje sökandes personliga livssituation i beaktande och planerar studieprogrammet utgående från den. Fortbildningen från elinstallatör till fartygselektriker räcker ungefär åtta månader och omfattar utbildning om fartygens elsystem, grundutbildning för nödsituationer, vaktmansstudier samt den ledda praktik som de innehåller. Ansökningstid till höstens utbildning Ansökningstiden för fortbildning till fartygselektriker har börjat igen och preliminära anmälningar tas emot. Kursen börjar i månadsskiftet augusti-september, närmare tidpunkt preciseras senare. Du kan ansöka till utbildningen med den elektroniska ansökningsblankett som finns på WinNovas internet-sidor: eller genom att anmäla dig direkt till utbildningssekreterare Tarja Honkaheimo per telefon: eller per e-post: Tommi Nieminen Fortbildning för arbete till sjöss eller yrkesbyte! En fortbildning erbjuder ett sätt att effektivt utbilda sig och bli behörig för arbete till sjöss. I fortbildningen har man examenstillfällen som motsvarar uppgifterna man har i det praktiska arbetslivet, oavsett om man har fått sina kunskaper på arbetet, under studierna eller på fritiden. Examen består av flera olika delprov som ges under studiernas gång. Fortbildning passar speciellt för personer som har arbetserfarenhet men saknar papper, alltså examen som arbetar till sjöss men vill utbilda sig vidare och gå framåt i karriären. Med en fortbildning är det möjligt att uppnå och utveckla yrkeskunnande på olika sätt ochflexibelt utgående från den studerandes livssituation är det möjligt att öka konkurrenskraften på arbetsmarknaderna förbättras arbetsmöjligheterna kommer utvecklingsmöjligheterna i arbetet fram blir det möjligt att utvidga eller fördjupa sina kunskaper om nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen får man en möjlighet att utvärdera nivån på yrkeskunnandet och så får man möjlighet att få ett officiellt intyg över den yrkesskicklighet man fått i arbetet. Fortbildningar som ordnas i Raumo I WinNova i Raumo ordnar man året runt fortbildning för delar av den examen som krävs för behörighet för maskinister, reparatörer, matroser och båtsmän, så det lönar sig att besöka WinNovas sidor och kontakta skolan om du är intresserad: LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA Sjöfarts- och säkerhetsbranschen Suojantie Raumo tel eller MS MS 39

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 2016 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Säännöllinen työaika 2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia. Lyhyemmästä kuin 4

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 01/11/2014 Time: 17:37 Tournament: Miesten Liittomylly 2014 Event: Alkukilpailu Best team details Squads: Sunnuntai 26/10 klo 10.30,

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Tervetuloa Putti Torppaan!

Tervetuloa Putti Torppaan! Putti Torppa Tervetuloa Putti Torppaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Putti Torppaan Jämsän Himokselle. Perustiedot Putti Torpasta Osoite: Kivistönkatu 5, 42100 Jämsä Tyyppi: hirsirakenteinen

Lisätiedot

Tervetuloa Villa Hillaan!

Tervetuloa Villa Hillaan! Villa Hilla Tervetuloa Villa Hillaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Villa Hillaan Kittilän Leville. Tutustuthan ohjeisiin huolella ja muista ilmoittaa tuloaikasi avainpalveluumme. Perustiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Lisätietoa majoituksesta

Lisätietoa majoituksesta Lisätietoa majoituksesta Huoneet Kartanon päärakennuksessa Huoneita on yhteensä 11, joista yksi on neljän hengen huone (hinta 95 per vrk), kaksi kolmen hengen (75 vrk), kuusi kahden hengen (60 vrk) ja

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Essalo Oy Lomaosakeosuus

Essalo Oy Lomaosakeosuus Essalo Oy Lomaosakeosuus Fuengirola Sallatunturi 20.2.2016 Pekka.Komulainen@clarinet.fi Osakkeen lomaviikot Essalo Oy:n osake oikeuttaa joka vuosi yhteensä kahdeksan viikkoa Essalon kahdessa lomakohteessa

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Urheiluseurat 17.06.2016. Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja.

Urheiluseurat 17.06.2016. Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja. Urheiluseurat Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja. BFB Piikkiö ry Pj. Jani Nieminen, 0440 432 116 Henrikinkatu 2 A 1 21100 Naantali. info[at]digitalisointi.com Siht. Johan Ekman, 041 535 2069 FC Kaarina

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 459/2010 vp Elokuvan ja television koulutusohjelman saaminen Lahden ammattikorkeakouluun Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoululaki määrää ammattikorkeakoulun tehtäväksi ammatillisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

1 Matti Kröger Itä-Suomen pl

1 Matti Kröger Itä-Suomen pl POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 5.8.-7.8.2014 RAUMALLA Ilmakivääri Y 1 Lasse Voutilainen Sisä-Suomen pl 93 94 94 97 97 95 570 2 Tapio Kajan Itä-Suomen pl 94 92 91 87 93 93 550 3 Pauli Markkanen Itä-Suomen

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Agenda 1. Tränare mm. 2011 Valmentajat jne. 2011 2. Säsongen 2010 Kausi 2010 Sammanfattning 3. Säsongen 2011 Kausi 2011 Yhteenveto 3.1. Spelare Pelaajat

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot