Tuotantotekniikka KJR-C2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantotekniikka KJR-C2006"

Transkriptio

1 Tuotantotekniikka KJR-C2006 Muovaavat menetelmät Juha Huuki

2 Sisältö Teräksen valmistus Mekaaninen leikkaus Muovaaminen Pursotus Taonta

3 Materiaalien muovaus Sulan metallin seostettua ja valettua kiinteään muotoon -> itse aine on valmista. Materiaali on muokattava erilaisilla menetelmillä haluttuun muotoonsa. Muokkaus parantaa aineen ominaisuuksia Valssaamalla valmistetaan suurin osa konepajateollisuuden raaka-aineista jatkojalostamiseen Taonnalla saavutetaan muokkauksen edut sekä mahdollisuudet vapaampiin muotoihin Pursottamalla voidaan valmistaa erilaisia vaikeamuotoisiakin profiileja

4 Teräksen valmistus ja kuumavalssaus Länsimaissa kierrätetään romutukseen päätyvästä teräksestä 90 % Koko maailman terästuotannosta noin 40 % https://www.youtube.com/watch?v=6xnkmt_gsls&list=plspfc-ggwlm_wik7b4ikoqybawdehugyh&index=11

5 Kylmävalssaus ja pinnoiteprosessi

6 Valssatut (teräs)raaka-aineet 1. Ohutlevyt ( < 3 mm ) kuuma- tai kylmävalssattuja eri laatuja lähinnä lujuuden ja muovattavuuden perusteella sinkityt, muovipinnoitetut, maalatut arkkeina tai keloina Levy on koneenrakennuksen käytetyin valssaustuote 2. Karkealevyt(kvarttolevy) ( >= 3 mm ) kuumavalssattuja, toimitetaan yleensä suojamaalattuina arkkeina tai keloina 3. Profiilit pyörötangot, neliötangot, ainesputket, latat, L-, U-, I-, T-, H- ja hattuprofiilit kuumavalssatut, kylmämuovatut, vedetyt 4. Ruostumattomat- ja haponkestävät teräkset, alumiinit, kuparit, messingit ja muut materiaalit

7 Teräksen valssausta Kuumavalssausta: Saumattoman putken valmistusta Kuumareduktio=muovataan putki lopulliseen muotoon ja mittaan: Putken vetoa: Langan ja tangon valssausta Teräskirja

8 Kylmävalssaus Kylmävalssauksessa nauhaa ohennetaan 3 6 perättäisessä valssaimessa, kokonaisohentuma voi olla %. Perinteisessä valssaimessa on kaksi työ- sekä tukivalssia (nelivalssain). Terästä valssataan kussakin valssaimessa kn:n puristusvoimalla. Valssauksen ohjaus ja säätö tapahtuvat automaattisesti etukäteen laskettujen asetusarvojen mukaisesti, joita voidaan korjata valssauksen aikana. Myös nauhan paksuutta ja tasomaisuutta mitataan ja säädetään jatkuvasti valssauksen aikana. Valssiraon muotoa voidaan säätää työvalssien taivutuslaitteistolla. Kylmävalssaus on nopea prosessi, jossa yhden kelan valssaus kestää vain muutamia minuutteja. Nykyaikaisissa valssaamoissa peittausja valssausprosessit on yhdistetty jatkuvatoimiseksi linjaksi, jolloin nauhan pujotukset jäävät pois ja valssaamoa voidaan ajaa keskeytyksettä.

9 Kylmävalssattuja keloja

10 Terästen nimikkeet Käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien perusteella: Muotoa Päätunnus Teräksen lisätunnus + Terästuotteen lisätunnuksia Päätunnus: S = rakenneteräs, P = paineastiateräs, L = putkiteräs, H = kylmävalssattu kylmämuovattava luja levytuote, D = kylmämuovattava levytuote (toinen kirjain C = kylmävalssattu, D = kuumavalssattu, X = ei määritelty). Perään tyypillisesti myötölujuus(rel) N/mm 2, D-tuotteilla muovattavuutta kuvaava numerotunnus (DC01 - DC06, DD11 - DD14) Lisätunnuksia: S-päätunnukselle iskusitkeys (J, K, L) / lämpötila (R, O, 2..6). Lisäksi G ja numero = tiivistys tai toimitustila, M = termomekaanisesti valssattu, N = normalisoitu, Q = nuorrutettu, C = erikoiskylmämuokkaus, D = kuumaupotuspinnoitus, E = emalointi, H = putkipalkki jne. + -merkillä erotettavia terästuotteen lisätunnuksia: +A = alumiinipinnoite, +Z = kuumasinkitys (numeroilla g/m 2 ), +ZE = sähkösinkitty jne. Esimerkkejä: S350GD+Z275 = rakenneteräs, myötölujuus 350 N/mm 2, kuumaupotuspinnoitettava, 275 g/m 2 sinkkikerros DC04+ZE = sähkösinkitty kylmävalssattu kylmämuovattava Lähde: Niemi

11 Valmistusmenetelmät - leikkaaminen Valaminen Liittäminen Työstäminen Lämpökäsittely Sintraus Leikkaaminen Sähköeroosio Lastuaminen Muovaaminen Pinnoitus Mekaaninen leikkaaminen Terminen leikkaaminen Kiekkoleikkaus Lävistäminen Suuntaisleikkaus Laserleikkaus Plasmaleikkaus Polttoleikkaus

12 Leikkaus Levytuotteen esimerkki valmistusprosessista Särmäys KOKOONPANO- HITSAUS Leikkaus Sahaus Poraus Sorvaus (RAE- PUHALLUS JA) MAALAUS KONEISTUS

13 Esimerkkejä ohutlevyjen käyttökohteista

14 Leikkausmenetelmät (2Dkappaleet) Suora leikkaus suuntaisleikkaaminen kaarisaksilla leikkaaminen rullaleikkaus nakertaminen loveaminen sahaaminen termiset menetelmät Muotoleikkaus nakertaminen muotojen rullaleikkaus meistotekninen leikkaaminen termiset menetelmät

15

16 Lähinnä mekaaniseen leikkaamiseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 1 Leikkaaminen on yleisnimitys lävistämiselle, irrottamiselle ja muille leikkaustavoille Lävistäminen on suljetun muodon leikkaamista aihioon Aihio on leikkaamalla muodostunut kappale, jota käytetään tuotannossa Irrottaminen on aihion leikkaamista irti rainasta Leikkausnopeus on ylä- ja alatyökalun suhteellisen liikkeen keskinopeus leikkauksen aikana Leikkauspinta on leikkauksessa syntyvä pinta Jäte on leikkauksessa muodostunut osa, jota ei käytetä tuotannossa Leike on osa, joka leikattaessa irtoaa rainasta (voi olla aihio tai jäte) Lähde: Niemi

17 Käsitteitä ja määritelmiä 2 Leikkausväli u on pistimen ja tyynyn leikkaavien reunojen yhden puolen tai terien välimatka mitattuna liikkeen normaalitasossa, Väli voi olla kartiomainen tai lieriömäinen Leikkauspäästö on tyynyn reiässä oleva kartiopinta, joka alkaa joko tyynyn pinnasta tai teroitusosan jälkeen u u u u päästö

18 Leikkauksen vaiheet Terästä leikattaessa ainoastaan osa materiaalista leikkautuu. Loppuosa katkeaa murtumalla. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu leikattavan teräksen kimmoinen myötäminen. Myötölujuuden ylittämisen jälkeen alkaa plastinen muodonmuutos. Leikkauksen edistyessä ylitetään tietyssä vaiheessa teräksen muodonmuutoskyky, ja levy murtuu.

19 levy Leikkaustapahtuma, vaihe 0 (lävistäminen) pistin pidätin

20 Leikkaustapahtuma, vaihe 1 elastinen muodonmuutos

21 Leikkaustapahtuma, vaihe 2 plastinen muodonmuutos

22 Leikkaustapahtuma vaihe 3a muodonmuutoskyky ylitetty

23 Leikkaustapahtuma, vaihe 3b irtileikkautuminen

24 Lävistetyn reiän geometria Deformoitunut alue Leikkaantunut alue=kiillottunut vyöhyke Pistimen ja tyynyn väli Jäyste Murtunut alue

25 Oikean leikkausvälin merkitys Oikea leikkausväli - oikea leikkautuminen Liian pieni leikkausväli Ylä- ja alapuolen murtumat eivät kohtaa Lähde: Sundberg

26 Leikkausvälin valintaan vaikuttavat leikattava aine, lujuus, murtovenymä ja levynpaksuus leikkauspintojen laatu irrotetun kappaleen tai lävistetyn reiän mitta- ja muototarkkuus leikkaus- ja irrotusvoimat, leikkaustyö työkalun kuluminen ja hiomavara tyynyn kartiokkuus pistimen kartiokkuus, mikäli sitä joudutaan käyttämään irrotusvoiman pienentämiseksi

27 Leikkausvälin laskenta Oehlerin kaava: jossa u C s R b s = levyn paksuus (mm) R b = leikkauslujuus (N/mm 2 ) C = tilannekerroin (0,01 0,018) C = 0,01 (tavallisesti) C = 0,005 (hyvä pinta) C = 0,015 0,018 (kovametallityökalut) Nyrkkisääntö: Leikkausväli n 10 % materiaalinpaksuudesta

28 Leikkausvoima Määrää käytettävän puristimen suuruuden Tarvittavaan voimaan vaikuttavat levyn paksuus, murtolujuus ja leikkausviivan pituus: F = 1,2 1,6. L. s. k L = leikkausviivan pituus (mm) s = leikattavan levyn paksuus (mm) k = leikkausvastus (N/mm 2 ) Leikkausvastus löytyy taulukoista tai lasketaan: k = C. R m, missä C = 0,8 (vakio välillä 0,6...0,9) ja R m = murtolujuus (N/mm 2 ). Esim. S350, L = 200 mm, s = 5 mm, F = 220,5 kn Mikäli lasketun leikkausvoiman tarve on suurempi kuin puristimen nimellisvoima, pistimen ja tyynyn muotoa voidaan muuttaa. Tämä hankaloittaa kuitenkin teroitusta.

29 Levytyökeskus, levytöiden koneistuskeskus https://www.youtube.com/watch?v=1hitkncaw7g

30 Levytyökeskusten työkaluja Lähde: Sundberg

31 Levytyökeskus - erikoistyökalut Amada

32 Lähde: Sundberg

33 Suuntaisleikkaus Leikkausvoima (kuvassa liioiteltu kallistus, todellisuudessa yleensä < 2 ): = leikkauskulma

34 Leikkausvoima Tarvittavaan voimaan vaikuttavat levyn paksuus, murtolujuus ja leikkausviivan pituus. Suuruusluokka voidaan arvioida seuraavasti: F = 0,8. cot. s 2 / 2. R m = leikkauskulma s = leikattavan levyn paksuus (mm) R m = levyn murtolujuus (N/mm 2 ) Esim. jos s = 15 mm, = 2 (jolloin leikkausviiva maksimissaan n. 430 mm), R m = 420 N/mm 2, niin F = 1080 kn

35 Valmistusmenetelmät - muovaavat Valaminen Liittäminen Työstäminen Lämpökäsittely Sintraus Leikkaaminen Lastuaminen Sähköeroosio Muovaaminen Pinnoitus Taivuttaminen Taivutuskoneella Särmäyspuristimella Rullamuavaus Pyöristys Syvävetäminen Venytysmuovaus Painosorvaus Superplastinen muovaus

36 Muita muovausmenetelmiä

37 Levyn pyöristäminen min. 2 5 x s Ylätela on voitava vetää pois, laakeri poistaa tai tela kääntää sivuun laakeristaan kappaleen poistamiseksi

38 Rullamuovausyksikkö ja tuote

39 Putken valmistaminen Hitsaus: - induktiivisesti kuumentamalla - vastushitsaus - TIG-, plasma- tai laserhitsaus Putkenvalmistus SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalla

40 Rullamuovauslinja

41 Taivutus Kita ja takavaste Särmäyspuristin

42 Särmäyspuristin Koneiden leveydet 1 ja 10 m välillä, yleisimmin 2 4 m Trumpf

43 Taivuttaminen

44 Taivuttaminen

45 Taivuttaminen

46 Taivuttaminen Vapaataivutus

47 Vapaataivutus Voima = 2 3 kertaa suurempi

48 Vapaataivutus Voima = 2 3 kertaa suurempi

49 Vapaataivutus Pohjataivutus Voima = 2 3 kertaa suurempi

50 Taivutetun levyn vyöhykkeet r i = sisäsäde r a = ulkosäde s = levyn paksuus Levy venyy ulkopinnaltaan enemmän kuin tyssääntyy sisäpinnaltaan. Tämän vuoksi oikaistu pituus on pienempi kuin taivutettu.

51 Takaisinjousto 1 = taivutuskulma ennen takaisinjoustoa 2 = taivutuskulma takaisinjouston jälkeen 1 = kaarikulmakulma ennen takaisinjoustoa 2 = kaarikulmakulma takaisinjouston jälkeen r i1 = sisäsäde ennen takaisinjoustoa (työkalun sisäsäde) r i2 = sisäsäde takaisinjouston jälkeen = takaisinjoustokulma s = levyn paksuus Jos taivutuskuormitus poistetaan, pyrkii levyn erityisesti keskellä oleva elastinen vyöhyke palauttamaan levyn suoraksi. Levy oikenee hiukan, mutta koska pinnoissa oleva plastinen muodonmuutos ei palaudu, jää levyyn pysyvä taive

52 Takaisinjoustokerroin α k α 1 = taivutuskulma ennen takaisinjoustoa 2 = taivutuskulma takaisinjouston jälkeen 1 2 Takaisinjoustokertoimen suuruus riippuu lähinnä materiaalin myötölujuudesta ja taivutussäteen ja levyn paksuuden suhteesta Takaisinjousto on pienempi kun taivutussäde on pieni myötöraja on alhainen Pienimmät sallitut taivutussäteet on taulukoitu tai voidaan laskea eri materiaaleille, samoin kuin taivutettavien kappaleiden oikaistut pituudet eri taivutuskulmille, levyn paksuuksille ja taivutussäteille. jossa ab = rajavenymä c = materiaaliriippuva kerroin r i min 1 1 s 1 ε 2 ab c s Materiaali c Materiaali c Teräslevy 0,60 Al Mg 3 pehmeä 1,00 Syvävetolevy 0,50 puolikova 1,30 Ruostumaton teräs Al Mg 7 pehmeä 2,00 martensiittis ferr. 0,80 puolikova 3,00 austeniittinen 0,50 Al Mg 9 pehmeä 2,20 Kupari 0,25 puolikova 5,00 Zn-pronssi 0,60 Al Si pehmeä 0,80 Al-pronssi 0,50 kova 6,00 Cu Zn 28 0,30 Al Cu Ni hehkutettu 1,40 Cu Zn 40 0,35 hehkuttamaton 3,50 Sinkki 0,40 Mg Mn 5,00 Al, pehmeä 0.60 Mg Al 6 3,00 Al, kova 2,00

53 Takaisinjouston automaattinen mittaus Takaisinjousto voidaan kompensoida taivutuksen aikana, jos NC-ohjattu puristin on varustettu levyn taivutuskulman mittauksella. Mm. lasersäteeseen ja konenäköön perustuvia järjestelyjä on myös saatavilla. Trumpf

54 Taivutusvoimat F R1 = F N1 F b F Särmäysvoima b b 2 s w R m. C F N1 jossa b = levyn pituus s = levyn paksuus w = v-aukon leveys R m = vetomurtolujuus C = w/s suhteesta riippuva vakio (1,15...1,4) w F N2 Vastin tai painin voidaan valmistaa muovista tai niiden ja työkappaleen välissä voidaan käyttää muovikalvoa naarmuuntumisen estämiseksi

55 Taivutus - painin ja vastin

56 Taivutusta särmäyspuristimella

57 Litistäminen särmäyspuristimella Oikeanpuoleinen järjestely edellyttää alatyökalun siirtämistä =>

58 Särmäyspuristin Puristimen yläpalkki taipuu keskeltä, koska sitä painavat sylinterit ovat yleensä palkin päissä. Tämä taipuma aiheuttaa venemäisyyttä taipeeseen. Ongelmaa voidaan korjata taivuttamalla alapalkkia keskeltä ylöspäin kiiloilla tai esim. kuvan mukaisella tuennalla automaattisesti. Tätä kutsutaan kaareuttamiseksi tai bombeeraukseksi (engl. crowning). Pienissä puristimissa kaareuttamista ei yleensä tarvita.

59 Työkaluryhmät

60 Automatisoitu särmäyspuristin

61 Painosorvauksen periaate https://www.youtube.com/watch?v=llkypf6guli

62 Painosorvattuja kappaleita

63 Syväveto Ohutlevyjen muovausmenetelmä, jossa tuloksena on kuppimainen aihio tai lopputuote Syvävedon työkalut ovat vetopainin ja vetorengas Tavallisesti lähtöaihiona on levykiekko Syvät kupit vedetään useissa vaiheissa Syvävedossa materiaalin paksuus säilyy muuttumattomana

64 Syväveto ja venytysveto https://www.youtube.com/watch?v=mqwhmebfuzm&index=42&list=plspfc-ggwlm_wik7b4ikoqybawdehugyh

65 Hydraulinen syvävetopuristin

66 Syväveto yksitoimisella ja kaksitoimisella puristimella

67 Hydraulinen syvävetopuristin

68 Transfertyökalu

69 Syvävedettyjä pienkappaleita

70 Syväveto - monimutkaiset kappaleet

71 Puristinlinjoja

72 Muovattavuuden arvioiminen Muovattavuuteen vaikuttaa käytettävä materiaali, työkalut jne. Ohutlevytuotteiden suunnittelemista auttaa ns rajamuovattavuuspiirros. Piirros kertoo materiaalin kyvyn kestää muokkausta, esim syvävetäessä tai venytysmuovauksessa, ilman repeytymistä. Rajamuovattavuuspiirroksessa kuvataan levyn pinnansuuntaisten päävenymien avulla erityyppisissä muovausolosuhteissa Piirrosta voidaan käyttää hyödyksi; valmistettavuuden arvioinnissa, muovaustyökalujen suunnittelussa ja materiaalinvalinnassa. Rajamuovattavuuskäyrät määritetään kokeellisesti mittaamalla venymät tietyillä koejärjestelyillä muovatuista koekappaleista. Esim simuloimalla tapahtumaa tietokoneavusteisesti. Esim halvemman materiaalin käyttö?

73 Rajamuovattavuuspiirros

74 Esimerkki syvävedon FEMmallinnuksen tuloksista

75 Nestepaine- ja vastaavat muovausmenetelmät Syvävetoa ja painosorvausta monimutkaisempien muotojen aikaansaamiseksi ja työkalukustannusten alentamiseksi on kehitetty lukuisia mm. nestepaineeseen perustuvia ohutlevynmuovausmenetelmiä: Hydromekaaninen syväveto Aquadraw Syväveto elastomeereja vastaan Fluidform Hydroform Flexform Räjäytysmuovaus

76 Hydromekaaninen syväveto Nestepaineen avulla suoritetulla muovauksella saavutettavia etuja ovat soveltuvuus vaikeamuotoisille kappaleille, suuri rajavetosuhde, hyvä pinnanlaatu ja mittatarkkuus sekä pienet työkalukustannukset. Nestemuovausmenetelmät soveltuvat erityisen hyvin vaikeamuotoisten tuotteiden valmistukseen sekä pienten sarjojen tuotantoon. Työvaiheita tarvitaan syvävetoa vähemmän, nesteenä yleensä öljy. Lähde: Kivivuori

77 Hydromuovaus Putkimainen aihio venytetään nestepaineella muotin sisäpintoja vasten Esimerkkejä hydromuovatuista auton osista, Ford

78 Levyn muovaus Taivutus Särmäys Syväveto Venytysm. Painosorvaus Muoto 2D suora 2D suora 3D kuppim. 3D kuppim. 2D pyörähdys Tyypillinen toleranssi +/- 0,2 mm +/- 0,2 mm +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm Sopiva levynvahvuus 0-12 mm 0-20 (- 50) mm 0-2 (- 4) mm 0-2 (- 4) mm 0-3 (- 10) mm Suuri kappaleen koko > mm mm 2500 mm 2500 mm 800 mm Työkalukustannus 0 0 tai pieni Suuri Kohtalainen Kohtalainen suuri laakea suuri pyöreä Edullinen muoto 90 2 x 90 kuppi muoto kuppi Pyöristys Rullamovaus Hydrom. ym. Olastus ym. Muoto 2D suora 2D suora 3D 2D pyörähdys Tyypillinen toleranssi +/- 0,1 mm +/- 0,02 mm +/- 0,2 mm +/- 0,2 mm Sopiva levynvahvuus 0-20 (- 50) mm 0-2 (- 4) mm 0-12 mm 0-1 (- 2) mm Suuri kappaleen koko mm Raina 2500 mm 800 mm Työkalukustannus 0 Suuri Kohtalainen Kohtalainen Edullinen muoto putki, kartio aaltopelti, putki kovera-kupera purkin reuna Lähde: Niemi

79 Pursotusprosessi

80 Pursotettuja alumiiniprofiileja

81 Takominen Tae muovataan lopulliseen muotoonsa pienin materiaalihäviöin Tae on nykyisin yleensä kerralla valmis tuote Lopputuotteena on parhaimmillaan asennusvalmis korkealaatuinen metallituote Taonta on sarjatuotantomenetelmä Taonnan seurauksena materiaalilla on pieni raekoko ja erinomainen lujuus-sitkeysyhdistelmä Takeella on tasainen laatu sekä hyvä mittatarkkuus Lähde: Kivivuori

82 Takominen Taontamenetelmiä: vapaa taonta muottitaonta tyssäys prässitaonta

83 Taottuja tuotteita

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Levyt 74 Nauhat 75 Tangot 75-77 Ainesputket 77 Harkot 77 Kuusiotangot 78 Lattatangot 79 Profiilit 80 81 Putket 81-82 Langat 82 Tekniset tiedot 83 87 Tuotantopalvelut 86 Värikoodit 87 73

Lisätiedot

Ultralujien terästen konepajakäytettävyys

Ultralujien terästen konepajakäytettävyys Särmättävyyden ja lastuttavuuden tutkiminen Oulun yliopisto Tutkimuksen sisältö tutkii ja kehittää yhteistyössä teräksenvalmistajien kanssa lujia kuumavalssattuja teräksiä keskittyen niiden särmättävyyteen,

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmäys

Ultralujien terästen särmäys Ultralujien terästen särmäys Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät 26-27.1.2017, Vierumäki, Suomi Anna-Maija Arola, tohtorikoulutettava Anna-Maija.Arola@oulu.fi Oulun yliopisto, Materiaali-

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Lumen 1/2016 TEEMA-ARTIKKELI Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Raimo Ruoppa, DI, erityisasiantuntija, Teollisuus ja luonnonvarat, Arctic Steel

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012)

RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 20.4.2016: Sivu 16: Kuvasta 1.1 ylöspäin laskien 2. kappale: Pyöreän putken halkaisija kalibroidaan lopulliseen mittaan ja...

Lisätiedot

UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET

UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET UOP GRATTEC: WANCO: KOPAL: Kärkiupottimet Purseenpoistotyökalut Kiilauratyöntöaventimet Viisteytys- ja purseenpoistotyökalut G HEULE: Upotus poraus viisteet purseenpoisto

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot

Tuoteluettelo. Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot Tuoteluettelo Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot Metal Express Oy Metal Express Oy palvelee suomalaista

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

KONEISTUS - CNC-KONEET - MANUAALIKONEET - ALUMIINIKONEET - SAHAT - HAMMASPYÖRÄKONEET

KONEISTUS - CNC-KONEET - MANUAALIKONEET - ALUMIINIKONEET - SAHAT - HAMMASPYÖRÄKONEET Rensin asiakkaan tuote Ajattele sinäkin euroja - liity Rensin partneriksi KONEISTUS - CNC-KONEET - MANUAALIKONEET - ALUMIINIKONEET - SAHAT - HAMMASPYÖRÄKONEET LEVYTYÖSTÖ - LEIKKAUS - TAIVUTUS, SÄRMÄYS

Lisätiedot

OSA A. MITTATOLERANSSIT

OSA A. MITTATOLERANSSIT BK50A0200 TEKNINEN PIIRUSTUS II HARJOITUKSET / KEVÄT 2015/ viikko 11 / TOLERANSSIT Pj/Varapj: Tulosta tehtäväpaperi ja palauta tehtävien ratkaisut luennoitsijalle oman harjoitusajan loppuun mennessä. RYHMÄN

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä. Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkona 2.3. ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä puiseen kyyhkyslakkaan, jonka numero on 9. Arvostellut kotitehtäväpaperit palautetaan laskutuvassa.

Lisätiedot

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Jussi A. Karjalainen Lujat teräkset -seminaari 17.9.2009 ULLE lujien ja ultralujien levymateriaalien käyttö -hanke Pääpaino

Lisätiedot

Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan

Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan vastukset 2 Sisältö Loval-erikoisvastukset Sisältö 1 Loval-sulatusvastukset...3

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET www.polarputki.fi saumaton mahdollisuus RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET PUTKET Saumattomat putket Hitsatut tarkkuusteräsputket Hitsatut kierreputket Hitsatut

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Toukokuu 12, 2011 (Place of presentation here) www.outokumpu.com Sisältö Ruostumattoman teräksen markkinat Ferriittiset ruostumattomat teräkset Materiaalinvalinta

Lisätiedot

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET 16 AINESPUTKET / HOLLOW BARS EN 10294-1:2005 mukainen laatu E470, kuumavalssattuna tai kylmävedettynä EN 10294-1:2005 grade E470, hot rolled or cold drawn Ohjeanalyysi:

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03 Barofor Aitajärjestelmät 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 2 04-04-2006 13:16:03 Monipuolisia aitajärjestelmiä moneen käyttöön Barofor Deco Barofor Round Barofor Square 3 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 3 04-04-2006

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Johanna Tuiremo, Johtava asiantuntija, Materiaalitekniikka, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 150 vuotta sitten Höyrykattilan

Lisätiedot

JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349

JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349 JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349 17.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1 TOIMINTATAPA...3 2 RAKENNE...4 2.1 OSAT JA MATERIAALIT... 4 2.2 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

korkeatasoista saumaa, että putken tuotevaatimukset ovat harvoin esteenä hitsattujen putkien käytölle.

korkeatasoista saumaa, että putken tuotevaatimukset ovat harvoin esteenä hitsattujen putkien käytölle. Teräsputket Putkia käytetään yleisesti aineen- ja energiansiirrossa, rakenteissa ja koneenosissa. Kymmenen prosenttia maailman teräksen tuotannosta jalostetaan putkituotteiksi. Noin 70 prosenttia putkista

Lisätiedot

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta Taonta Seppä kuumentamassa metallia ahjossa Taonta eli takominen tarkoittaa metalliesineiden muokkaamista iskemällä useasti esimerkiksi vasaralla. Taonta suoritetaan usein alasimen päällä. Taonnan suorittajaa

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 Uranien kuukausittainen tuotantokapasiteetti on 3500 tonnia kromattuja tankoja. 23000 m 2 :n tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Pariisin läheisyydessä Le Meux:ssa.

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Puukon valmistaminen terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Terän takominen kuumenna taottava rauta ahjossa keltaiseksi pidä rauta hehkuvan hiilikasan sisällä älä

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

8. PURISTIMET. - Asiantuntevaa palvelua a -

8. PURISTIMET. - Asiantuntevaa palvelua a - 8. PURISTIMET Hitsauskulmapuristin...4 Jigipuristimet...4 Koneruuvipuristimet...5 Kulmapuristin...4 Liimauspuristimet... 2-4 Monikäyttömagneetit...4 Pikapuristimet...2 Puristimet/levittimet...3 Ristisyöttöruuvipuristimet...5

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot

8. PURISTIMET. - Asiantuntevaa palvelua a -

8. PURISTIMET. - Asiantuntevaa palvelua a - 8. PURISTIMET Hitsauskulmapuristin...4 Jigipuristimet...4 Koneruuvipuristimet...5 Kulmapuristin...4 Liimauspuristimet... 2-4 Monikäyttömagneetit...4 Pikapuristimet...2 Puristimet/levittimet...3 Ristisyöttöruuvipuristimet...5

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan

Lisätiedot

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat...

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat... IRROITA SYDÄN ja laita takaisin jos osaat... Pulmapeli BLÄUER 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM 1. TYÖN TAVOITE Valmistamme metallisen pulmapelin, jossa tarkoituksena on ottaa sydän pois ja laittaa se takaisin

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

Teräslajit. Huom. FeP01-06 = DC01-06

Teräslajit. Huom. FeP01-06 = DC01-06 Teräslajit Huom. FeP01-06 = DC01-06 Pehmeät muovattavat DC01 - DC06 Pehmeät muovattavat DC06 = IF = Interstitial free = välisija-atomivapaa = ei C eikä N liuoksessa C ja N sidottuina Ti(CN) tai (TiNb)(CN)

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269)

Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269) Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tutkimusmenetelmät... 2 2.1 Kokeellinen

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25

DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25 DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25 07.11.2016 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Jatkoksen toimintatapa 2. JATKOSOSAT JA MATERIAALIT 2.1 Betoniterästangot

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi

KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi Harjoituskierros 4 Aiheesta kirjoissa Callister & Rethwish. Materials Science and Engineering Chapter 22. Economis, Environmental,

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

PISTIN MUOTO D (DIN 9861)

PISTIN MUOTO D (DIN 9861) PISTIN MUOTO D (DIN 9861) TUOTERYHMÄ 010 0130 =1% Cr-seostettu työkaluteräs =Pikateräs Varsi 60 ± Varsi 64 ± Kanta 45 ± 5 Pistin muoto D, 5 x 71 Nr. 010 0500 071 D D1 H L 0,5 0,9 0, 71 100 0,6 1,1 0, 71

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

d 0 h 0 min h ef h min N rd V rd S min C min T inst halkeillut betoni Mitoituskuorma, ulosveto, halkeillut/halkeilematon

d 0 h 0 min h ef h min N rd V rd S min C min T inst halkeillut betoni Mitoituskuorma, ulosveto, halkeillut/halkeilematon FIX Z XTREM sähkösinkitty kiila-ankkuri Kiila-ankkuri halkeilemattomaan ja halkeilluun betoniin, ETA-hyväksytty jopa seismisiin olosuhteisiin Käyttökohteet Betoni Ominaisuudet ja edut ETA Option 1 hyväksytty

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun

ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun Arto Urpilainen 2016 Tuotteen suunnittelun parametreja Tuotteelta vaadittavat ominaisuudet Toiminnalliset, visuaaliset Valmistusmenetelmät Aika Valmistuskustannukset

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

LAAKERIEN VALINTAOHJE

LAAKERIEN VALINTAOHJE LAAKERIEN VALINTAOHJE 1. Yleistä Laakerien valintaan vaikuttavat tekijät ovat yleensä - kuorma - liikevarat - kiertymä - kitkakerroin - palonkesto - käyttölämpötila - käyttöikä - mitat - tuotehyväksyntä

Lisätiedot

Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet

Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet RAUDOITUSVERKOT VARASTOTUOTTEET B500K, SFS

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus) Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 7: MEKAANINEN VÄRÄHTELIJÄ Teoriaa Vaimeneva värähdysliike y ŷ ŷ ŷ t T Kuva. Vaimeneva värähdysliike ajan funktiona.

Lisätiedot

Mittapalat, tulkit ja kulmamitat

Mittapalat, tulkit ja kulmamitat Mittapalat, tulkit ja kulmamitat 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Kulmamitat Graniitti mittausalustat Mittausalustat mittakelloille Kulmapalasarjat Alusparallellit Mittapalasarjat työntömittojen tarkastukseen

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

Kuumalujien putkien taivutus Veikko Syrjäniemi

Kuumalujien putkien taivutus Veikko Syrjäniemi Kuumalujien putkien taivutus 03.11.2016 Veikko Syrjäniemi Liikevaihto 12 2,4 maata, pääkonttori Helsingissä ~280 mrd. euroa vuonna 2015 VAHVA markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa toimipistettä

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMATON TERÄS, perusominaisuudet 27/09/16 2 Ruostumaton teräs = teräs, jossa vähintään 11 % kromia Kromi reagoi hapen kanssa o

Lisätiedot

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Stefan Fredriksson SweCast Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevaluprosessi Kun suunnitellaan uutta tuotetta valua tai jonkin muun tyyppistä

Lisätiedot

TUOTELUETTELO RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

TUOTELUETTELO RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET TUOTELUETTELO RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 53 RUOSTUMATTOMAT TANGOT / STAINLESS STEEL BARS RST PYÖRÖTANGOT EN 1.4301/7 STAINLESS STEEL (AISI 304/L) ROUND BARS 6 0,22 3-3,1 m 3210110 8 0,39 3-3,1 m 3210120 10

Lisätiedot

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Robust on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi ympäristöissä, joissa

Lisätiedot

EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA

EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA JOUSTAVAA SUUNNITTELUA MUKAUTUU ERI TILOIHIN Eino Talsi Oy on osa Ekocoil-konsernia. Se on useiden vuosikymmenien ajan erikoistunut ripaputkituotteiden

Lisätiedot

FMT aineenkoetuslaitteet

FMT aineenkoetuslaitteet FMT aineenkoetuslaitteet PC-ohjatut testaussylinterijärjestelmät MATERTEST OY PC-ohjatut servohydrauliset testaussylinterijärjestelmät 1-5000 kn Käyttösovellutukset Testaussylintereitä käytetään säätöä

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon Materiaali: Mitat / paino: Irtopainot: Ominaisuudet: 3 mm paksua sinkittyä pulverimaalattua metallia rst pylväät valettu kumialusta korkeus 0.55-2.50 m lattiaosa 150 kg kokonaispaino 50-210 kg 5 kg jokaisessa

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

X4 RALLY CUP

X4 RALLY CUP X4 RALLY CUP 2012-2013 Kilpailut Kilpailuja kaudelle 2012-13 järjestetään 8 kpl:ttä. 4 kesällä asfaltilla ja 4 talvella jääspeedwaynä. Osakilpailu no.1 ja 2 Osakilpailu no.3 Osakilpailu no.4 5.5-6.5.2012

Lisätiedot