Tuotantotekniikka KJR-C2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantotekniikka KJR-C2006"

Transkriptio

1 Tuotantotekniikka KJR-C2006 Muovaavat menetelmät Juha Huuki

2 Sisältö Teräksen valmistus Mekaaninen leikkaus Muovaaminen Pursotus Taonta

3 Materiaalien muovaus Sulan metallin seostettua ja valettua kiinteään muotoon -> itse aine on valmista. Materiaali on muokattava erilaisilla menetelmillä haluttuun muotoonsa. Muokkaus parantaa aineen ominaisuuksia Valssaamalla valmistetaan suurin osa konepajateollisuuden raaka-aineista jatkojalostamiseen Taonnalla saavutetaan muokkauksen edut sekä mahdollisuudet vapaampiin muotoihin Pursottamalla voidaan valmistaa erilaisia vaikeamuotoisiakin profiileja

4 Teräksen valmistus ja kuumavalssaus Länsimaissa kierrätetään romutukseen päätyvästä teräksestä 90 % Koko maailman terästuotannosta noin 40 % https://www.youtube.com/watch?v=6xnkmt_gsls&list=plspfc-ggwlm_wik7b4ikoqybawdehugyh&index=11

5 Kylmävalssaus ja pinnoiteprosessi

6 Valssatut (teräs)raaka-aineet 1. Ohutlevyt ( < 3 mm ) kuuma- tai kylmävalssattuja eri laatuja lähinnä lujuuden ja muovattavuuden perusteella sinkityt, muovipinnoitetut, maalatut arkkeina tai keloina Levy on koneenrakennuksen käytetyin valssaustuote 2. Karkealevyt(kvarttolevy) ( >= 3 mm ) kuumavalssattuja, toimitetaan yleensä suojamaalattuina arkkeina tai keloina 3. Profiilit pyörötangot, neliötangot, ainesputket, latat, L-, U-, I-, T-, H- ja hattuprofiilit kuumavalssatut, kylmämuovatut, vedetyt 4. Ruostumattomat- ja haponkestävät teräkset, alumiinit, kuparit, messingit ja muut materiaalit

7 Teräksen valssausta Kuumavalssausta: Saumattoman putken valmistusta Kuumareduktio=muovataan putki lopulliseen muotoon ja mittaan: Putken vetoa: Langan ja tangon valssausta Teräskirja

8 Kylmävalssaus Kylmävalssauksessa nauhaa ohennetaan 3 6 perättäisessä valssaimessa, kokonaisohentuma voi olla %. Perinteisessä valssaimessa on kaksi työ- sekä tukivalssia (nelivalssain). Terästä valssataan kussakin valssaimessa kn:n puristusvoimalla. Valssauksen ohjaus ja säätö tapahtuvat automaattisesti etukäteen laskettujen asetusarvojen mukaisesti, joita voidaan korjata valssauksen aikana. Myös nauhan paksuutta ja tasomaisuutta mitataan ja säädetään jatkuvasti valssauksen aikana. Valssiraon muotoa voidaan säätää työvalssien taivutuslaitteistolla. Kylmävalssaus on nopea prosessi, jossa yhden kelan valssaus kestää vain muutamia minuutteja. Nykyaikaisissa valssaamoissa peittausja valssausprosessit on yhdistetty jatkuvatoimiseksi linjaksi, jolloin nauhan pujotukset jäävät pois ja valssaamoa voidaan ajaa keskeytyksettä.

9 Kylmävalssattuja keloja

10 Terästen nimikkeet Käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien perusteella: Muotoa Päätunnus Teräksen lisätunnus + Terästuotteen lisätunnuksia Päätunnus: S = rakenneteräs, P = paineastiateräs, L = putkiteräs, H = kylmävalssattu kylmämuovattava luja levytuote, D = kylmämuovattava levytuote (toinen kirjain C = kylmävalssattu, D = kuumavalssattu, X = ei määritelty). Perään tyypillisesti myötölujuus(rel) N/mm 2, D-tuotteilla muovattavuutta kuvaava numerotunnus (DC01 - DC06, DD11 - DD14) Lisätunnuksia: S-päätunnukselle iskusitkeys (J, K, L) / lämpötila (R, O, 2..6). Lisäksi G ja numero = tiivistys tai toimitustila, M = termomekaanisesti valssattu, N = normalisoitu, Q = nuorrutettu, C = erikoiskylmämuokkaus, D = kuumaupotuspinnoitus, E = emalointi, H = putkipalkki jne. + -merkillä erotettavia terästuotteen lisätunnuksia: +A = alumiinipinnoite, +Z = kuumasinkitys (numeroilla g/m 2 ), +ZE = sähkösinkitty jne. Esimerkkejä: S350GD+Z275 = rakenneteräs, myötölujuus 350 N/mm 2, kuumaupotuspinnoitettava, 275 g/m 2 sinkkikerros DC04+ZE = sähkösinkitty kylmävalssattu kylmämuovattava Lähde: Niemi

11 Valmistusmenetelmät - leikkaaminen Valaminen Liittäminen Työstäminen Lämpökäsittely Sintraus Leikkaaminen Sähköeroosio Lastuaminen Muovaaminen Pinnoitus Mekaaninen leikkaaminen Terminen leikkaaminen Kiekkoleikkaus Lävistäminen Suuntaisleikkaus Laserleikkaus Plasmaleikkaus Polttoleikkaus

12 Leikkaus Levytuotteen esimerkki valmistusprosessista Särmäys KOKOONPANO- HITSAUS Leikkaus Sahaus Poraus Sorvaus (RAE- PUHALLUS JA) MAALAUS KONEISTUS

13 Esimerkkejä ohutlevyjen käyttökohteista

14 Leikkausmenetelmät (2Dkappaleet) Suora leikkaus suuntaisleikkaaminen kaarisaksilla leikkaaminen rullaleikkaus nakertaminen loveaminen sahaaminen termiset menetelmät Muotoleikkaus nakertaminen muotojen rullaleikkaus meistotekninen leikkaaminen termiset menetelmät

15

16 Lähinnä mekaaniseen leikkaamiseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 1 Leikkaaminen on yleisnimitys lävistämiselle, irrottamiselle ja muille leikkaustavoille Lävistäminen on suljetun muodon leikkaamista aihioon Aihio on leikkaamalla muodostunut kappale, jota käytetään tuotannossa Irrottaminen on aihion leikkaamista irti rainasta Leikkausnopeus on ylä- ja alatyökalun suhteellisen liikkeen keskinopeus leikkauksen aikana Leikkauspinta on leikkauksessa syntyvä pinta Jäte on leikkauksessa muodostunut osa, jota ei käytetä tuotannossa Leike on osa, joka leikattaessa irtoaa rainasta (voi olla aihio tai jäte) Lähde: Niemi

17 Käsitteitä ja määritelmiä 2 Leikkausväli u on pistimen ja tyynyn leikkaavien reunojen yhden puolen tai terien välimatka mitattuna liikkeen normaalitasossa, Väli voi olla kartiomainen tai lieriömäinen Leikkauspäästö on tyynyn reiässä oleva kartiopinta, joka alkaa joko tyynyn pinnasta tai teroitusosan jälkeen u u u u päästö

18 Leikkauksen vaiheet Terästä leikattaessa ainoastaan osa materiaalista leikkautuu. Loppuosa katkeaa murtumalla. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu leikattavan teräksen kimmoinen myötäminen. Myötölujuuden ylittämisen jälkeen alkaa plastinen muodonmuutos. Leikkauksen edistyessä ylitetään tietyssä vaiheessa teräksen muodonmuutoskyky, ja levy murtuu.

19 levy Leikkaustapahtuma, vaihe 0 (lävistäminen) pistin pidätin

20 Leikkaustapahtuma, vaihe 1 elastinen muodonmuutos

21 Leikkaustapahtuma, vaihe 2 plastinen muodonmuutos

22 Leikkaustapahtuma vaihe 3a muodonmuutoskyky ylitetty

23 Leikkaustapahtuma, vaihe 3b irtileikkautuminen

24 Lävistetyn reiän geometria Deformoitunut alue Leikkaantunut alue=kiillottunut vyöhyke Pistimen ja tyynyn väli Jäyste Murtunut alue

25 Oikean leikkausvälin merkitys Oikea leikkausväli - oikea leikkautuminen Liian pieni leikkausväli Ylä- ja alapuolen murtumat eivät kohtaa Lähde: Sundberg

26 Leikkausvälin valintaan vaikuttavat leikattava aine, lujuus, murtovenymä ja levynpaksuus leikkauspintojen laatu irrotetun kappaleen tai lävistetyn reiän mitta- ja muototarkkuus leikkaus- ja irrotusvoimat, leikkaustyö työkalun kuluminen ja hiomavara tyynyn kartiokkuus pistimen kartiokkuus, mikäli sitä joudutaan käyttämään irrotusvoiman pienentämiseksi

27 Leikkausvälin laskenta Oehlerin kaava: jossa u C s R b s = levyn paksuus (mm) R b = leikkauslujuus (N/mm 2 ) C = tilannekerroin (0,01 0,018) C = 0,01 (tavallisesti) C = 0,005 (hyvä pinta) C = 0,015 0,018 (kovametallityökalut) Nyrkkisääntö: Leikkausväli n 10 % materiaalinpaksuudesta

28 Leikkausvoima Määrää käytettävän puristimen suuruuden Tarvittavaan voimaan vaikuttavat levyn paksuus, murtolujuus ja leikkausviivan pituus: F = 1,2 1,6. L. s. k L = leikkausviivan pituus (mm) s = leikattavan levyn paksuus (mm) k = leikkausvastus (N/mm 2 ) Leikkausvastus löytyy taulukoista tai lasketaan: k = C. R m, missä C = 0,8 (vakio välillä 0,6...0,9) ja R m = murtolujuus (N/mm 2 ). Esim. S350, L = 200 mm, s = 5 mm, F = 220,5 kn Mikäli lasketun leikkausvoiman tarve on suurempi kuin puristimen nimellisvoima, pistimen ja tyynyn muotoa voidaan muuttaa. Tämä hankaloittaa kuitenkin teroitusta.

29 Levytyökeskus, levytöiden koneistuskeskus https://www.youtube.com/watch?v=1hitkncaw7g

30 Levytyökeskusten työkaluja Lähde: Sundberg

31 Levytyökeskus - erikoistyökalut Amada

32 Lähde: Sundberg

33 Suuntaisleikkaus Leikkausvoima (kuvassa liioiteltu kallistus, todellisuudessa yleensä < 2 ): = leikkauskulma

34 Leikkausvoima Tarvittavaan voimaan vaikuttavat levyn paksuus, murtolujuus ja leikkausviivan pituus. Suuruusluokka voidaan arvioida seuraavasti: F = 0,8. cot. s 2 / 2. R m = leikkauskulma s = leikattavan levyn paksuus (mm) R m = levyn murtolujuus (N/mm 2 ) Esim. jos s = 15 mm, = 2 (jolloin leikkausviiva maksimissaan n. 430 mm), R m = 420 N/mm 2, niin F = 1080 kn

35 Valmistusmenetelmät - muovaavat Valaminen Liittäminen Työstäminen Lämpökäsittely Sintraus Leikkaaminen Lastuaminen Sähköeroosio Muovaaminen Pinnoitus Taivuttaminen Taivutuskoneella Särmäyspuristimella Rullamuavaus Pyöristys Syvävetäminen Venytysmuovaus Painosorvaus Superplastinen muovaus

36 Muita muovausmenetelmiä

37 Levyn pyöristäminen min. 2 5 x s Ylätela on voitava vetää pois, laakeri poistaa tai tela kääntää sivuun laakeristaan kappaleen poistamiseksi

38 Rullamuovausyksikkö ja tuote

39 Putken valmistaminen Hitsaus: - induktiivisesti kuumentamalla - vastushitsaus - TIG-, plasma- tai laserhitsaus Putkenvalmistus SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalla

40 Rullamuovauslinja

41 Taivutus Kita ja takavaste Särmäyspuristin

42 Särmäyspuristin Koneiden leveydet 1 ja 10 m välillä, yleisimmin 2 4 m Trumpf

43 Taivuttaminen

44 Taivuttaminen

45 Taivuttaminen

46 Taivuttaminen Vapaataivutus

47 Vapaataivutus Voima = 2 3 kertaa suurempi

48 Vapaataivutus Voima = 2 3 kertaa suurempi

49 Vapaataivutus Pohjataivutus Voima = 2 3 kertaa suurempi

50 Taivutetun levyn vyöhykkeet r i = sisäsäde r a = ulkosäde s = levyn paksuus Levy venyy ulkopinnaltaan enemmän kuin tyssääntyy sisäpinnaltaan. Tämän vuoksi oikaistu pituus on pienempi kuin taivutettu.

51 Takaisinjousto 1 = taivutuskulma ennen takaisinjoustoa 2 = taivutuskulma takaisinjouston jälkeen 1 = kaarikulmakulma ennen takaisinjoustoa 2 = kaarikulmakulma takaisinjouston jälkeen r i1 = sisäsäde ennen takaisinjoustoa (työkalun sisäsäde) r i2 = sisäsäde takaisinjouston jälkeen = takaisinjoustokulma s = levyn paksuus Jos taivutuskuormitus poistetaan, pyrkii levyn erityisesti keskellä oleva elastinen vyöhyke palauttamaan levyn suoraksi. Levy oikenee hiukan, mutta koska pinnoissa oleva plastinen muodonmuutos ei palaudu, jää levyyn pysyvä taive

52 Takaisinjoustokerroin α k α 1 = taivutuskulma ennen takaisinjoustoa 2 = taivutuskulma takaisinjouston jälkeen 1 2 Takaisinjoustokertoimen suuruus riippuu lähinnä materiaalin myötölujuudesta ja taivutussäteen ja levyn paksuuden suhteesta Takaisinjousto on pienempi kun taivutussäde on pieni myötöraja on alhainen Pienimmät sallitut taivutussäteet on taulukoitu tai voidaan laskea eri materiaaleille, samoin kuin taivutettavien kappaleiden oikaistut pituudet eri taivutuskulmille, levyn paksuuksille ja taivutussäteille. jossa ab = rajavenymä c = materiaaliriippuva kerroin r i min 1 1 s 1 ε 2 ab c s Materiaali c Materiaali c Teräslevy 0,60 Al Mg 3 pehmeä 1,00 Syvävetolevy 0,50 puolikova 1,30 Ruostumaton teräs Al Mg 7 pehmeä 2,00 martensiittis ferr. 0,80 puolikova 3,00 austeniittinen 0,50 Al Mg 9 pehmeä 2,20 Kupari 0,25 puolikova 5,00 Zn-pronssi 0,60 Al Si pehmeä 0,80 Al-pronssi 0,50 kova 6,00 Cu Zn 28 0,30 Al Cu Ni hehkutettu 1,40 Cu Zn 40 0,35 hehkuttamaton 3,50 Sinkki 0,40 Mg Mn 5,00 Al, pehmeä 0.60 Mg Al 6 3,00 Al, kova 2,00

53 Takaisinjouston automaattinen mittaus Takaisinjousto voidaan kompensoida taivutuksen aikana, jos NC-ohjattu puristin on varustettu levyn taivutuskulman mittauksella. Mm. lasersäteeseen ja konenäköön perustuvia järjestelyjä on myös saatavilla. Trumpf

54 Taivutusvoimat F R1 = F N1 F b F Särmäysvoima b b 2 s w R m. C F N1 jossa b = levyn pituus s = levyn paksuus w = v-aukon leveys R m = vetomurtolujuus C = w/s suhteesta riippuva vakio (1,15...1,4) w F N2 Vastin tai painin voidaan valmistaa muovista tai niiden ja työkappaleen välissä voidaan käyttää muovikalvoa naarmuuntumisen estämiseksi

55 Taivutus - painin ja vastin

56 Taivutusta särmäyspuristimella

57 Litistäminen särmäyspuristimella Oikeanpuoleinen järjestely edellyttää alatyökalun siirtämistä =>

58 Särmäyspuristin Puristimen yläpalkki taipuu keskeltä, koska sitä painavat sylinterit ovat yleensä palkin päissä. Tämä taipuma aiheuttaa venemäisyyttä taipeeseen. Ongelmaa voidaan korjata taivuttamalla alapalkkia keskeltä ylöspäin kiiloilla tai esim. kuvan mukaisella tuennalla automaattisesti. Tätä kutsutaan kaareuttamiseksi tai bombeeraukseksi (engl. crowning). Pienissä puristimissa kaareuttamista ei yleensä tarvita.

59 Työkaluryhmät

60 Automatisoitu särmäyspuristin

61 Painosorvauksen periaate https://www.youtube.com/watch?v=llkypf6guli

62 Painosorvattuja kappaleita

63 Syväveto Ohutlevyjen muovausmenetelmä, jossa tuloksena on kuppimainen aihio tai lopputuote Syvävedon työkalut ovat vetopainin ja vetorengas Tavallisesti lähtöaihiona on levykiekko Syvät kupit vedetään useissa vaiheissa Syvävedossa materiaalin paksuus säilyy muuttumattomana

64 Syväveto ja venytysveto https://www.youtube.com/watch?v=mqwhmebfuzm&index=42&list=plspfc-ggwlm_wik7b4ikoqybawdehugyh

65 Hydraulinen syvävetopuristin

66 Syväveto yksitoimisella ja kaksitoimisella puristimella

67 Hydraulinen syvävetopuristin

68 Transfertyökalu

69 Syvävedettyjä pienkappaleita

70 Syväveto - monimutkaiset kappaleet

71 Puristinlinjoja

72 Muovattavuuden arvioiminen Muovattavuuteen vaikuttaa käytettävä materiaali, työkalut jne. Ohutlevytuotteiden suunnittelemista auttaa ns rajamuovattavuuspiirros. Piirros kertoo materiaalin kyvyn kestää muokkausta, esim syvävetäessä tai venytysmuovauksessa, ilman repeytymistä. Rajamuovattavuuspiirroksessa kuvataan levyn pinnansuuntaisten päävenymien avulla erityyppisissä muovausolosuhteissa Piirrosta voidaan käyttää hyödyksi; valmistettavuuden arvioinnissa, muovaustyökalujen suunnittelussa ja materiaalinvalinnassa. Rajamuovattavuuskäyrät määritetään kokeellisesti mittaamalla venymät tietyillä koejärjestelyillä muovatuista koekappaleista. Esim simuloimalla tapahtumaa tietokoneavusteisesti. Esim halvemman materiaalin käyttö?

73 Rajamuovattavuuspiirros

74 Esimerkki syvävedon FEMmallinnuksen tuloksista

75 Nestepaine- ja vastaavat muovausmenetelmät Syvävetoa ja painosorvausta monimutkaisempien muotojen aikaansaamiseksi ja työkalukustannusten alentamiseksi on kehitetty lukuisia mm. nestepaineeseen perustuvia ohutlevynmuovausmenetelmiä: Hydromekaaninen syväveto Aquadraw Syväveto elastomeereja vastaan Fluidform Hydroform Flexform Räjäytysmuovaus

76 Hydromekaaninen syväveto Nestepaineen avulla suoritetulla muovauksella saavutettavia etuja ovat soveltuvuus vaikeamuotoisille kappaleille, suuri rajavetosuhde, hyvä pinnanlaatu ja mittatarkkuus sekä pienet työkalukustannukset. Nestemuovausmenetelmät soveltuvat erityisen hyvin vaikeamuotoisten tuotteiden valmistukseen sekä pienten sarjojen tuotantoon. Työvaiheita tarvitaan syvävetoa vähemmän, nesteenä yleensä öljy. Lähde: Kivivuori

77 Hydromuovaus Putkimainen aihio venytetään nestepaineella muotin sisäpintoja vasten Esimerkkejä hydromuovatuista auton osista, Ford

78 Levyn muovaus Taivutus Särmäys Syväveto Venytysm. Painosorvaus Muoto 2D suora 2D suora 3D kuppim. 3D kuppim. 2D pyörähdys Tyypillinen toleranssi +/- 0,2 mm +/- 0,2 mm +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm Sopiva levynvahvuus 0-12 mm 0-20 (- 50) mm 0-2 (- 4) mm 0-2 (- 4) mm 0-3 (- 10) mm Suuri kappaleen koko > mm mm 2500 mm 2500 mm 800 mm Työkalukustannus 0 0 tai pieni Suuri Kohtalainen Kohtalainen suuri laakea suuri pyöreä Edullinen muoto 90 2 x 90 kuppi muoto kuppi Pyöristys Rullamovaus Hydrom. ym. Olastus ym. Muoto 2D suora 2D suora 3D 2D pyörähdys Tyypillinen toleranssi +/- 0,1 mm +/- 0,02 mm +/- 0,2 mm +/- 0,2 mm Sopiva levynvahvuus 0-20 (- 50) mm 0-2 (- 4) mm 0-12 mm 0-1 (- 2) mm Suuri kappaleen koko mm Raina 2500 mm 800 mm Työkalukustannus 0 Suuri Kohtalainen Kohtalainen Edullinen muoto putki, kartio aaltopelti, putki kovera-kupera purkin reuna Lähde: Niemi

79 Pursotusprosessi

80 Pursotettuja alumiiniprofiileja

81 Takominen Tae muovataan lopulliseen muotoonsa pienin materiaalihäviöin Tae on nykyisin yleensä kerralla valmis tuote Lopputuotteena on parhaimmillaan asennusvalmis korkealaatuinen metallituote Taonta on sarjatuotantomenetelmä Taonnan seurauksena materiaalilla on pieni raekoko ja erinomainen lujuus-sitkeysyhdistelmä Takeella on tasainen laatu sekä hyvä mittatarkkuus Lähde: Kivivuori

82 Takominen Taontamenetelmiä: vapaa taonta muottitaonta tyssäys prässitaonta

83 Taottuja tuotteita

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus www.ruukki.fi Lujien terästen leikkaamiseen suositellaan suorateräistä leikkaamista, joka yleensä on saksimainen leikkausmenetelmä. Erityisesti teräslajien

Lisätiedot

SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET

SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET www.ruukki.fi SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Johdanto Raex on erinomaisen kova ja luja kulutusteräs, jota toimitamme karkaistuna nauhalevynä

Lisätiedot

18 Hakemisto. Hakemisto

18 Hakemisto. Hakemisto 18 230 A Alumiini ja ympäristö... 29 Alumiini, kulutus ja käyttö... 13 Alumiini, käyttökohteet - aurinkopaneelit... 19 - folio... 25 - ilmailu ja avaruusteknologia... 28, 29 - juomatölkit... 26 - konepajateollisuus...

Lisätiedot

Inbux Oy AB Erikoisteräkset

Inbux Oy AB Erikoisteräkset Nauhat Levyt Langat Jousiteräkset Profiilit Putket Tankoteräkset Työkaluteräkset RAAKA-AINEET, PUOLIVALMISTEET JA KOMPONENTIT SUOMEN TEOLLISUUDELLE Oy Inbux AB, aikaisemmin K. Buxhoeveden Insinööritoimisto,

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET V & M TUBES - kumppanisi onnistumiseen Laaja asiantuntemus Erikoisosaaminen saumattomasta, kuumavalssatusta teräsputkesta. Kattava mittavalikoima Halkaisijat 17,3

Lisätiedot

METALLIT KUPARI KUPARI... 56-65. Levyt... 58 Nauhat... 58 Tangot... 59-61 Langat... 61 Tekniset tiedot... 62-65 Tuotantopalvelut...

METALLIT KUPARI KUPARI... 56-65. Levyt... 58 Nauhat... 58 Tangot... 59-61 Langat... 61 Tekniset tiedot... 62-65 Tuotantopalvelut... KUPARI... 56-65 KUPARI Levyt... 58 Nauhat... 58 Tangot... 59-61 Langat... 61 Tekniset tiedot... 62-65 Tuotantopalvelut... 65 puolivalmisteet ovat mahdollistaneet uusia käyttöalueita kuljetusväline-, metalli-,

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Levyt 74 Nauhat 75 Tangot 75-77 Ainesputket 77 Harkot 77 Kuusiotangot 78 Lattatangot 79 Profiilit 80 81 Putket 81-82 Langat 82 Tekniset tiedot 83 87 Tuotantopalvelut 86 Värikoodit 87 73

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

ThyssenKrupp Steel Europe

ThyssenKrupp Steel Europe Erikoislujat erikoisrakenneteräkset Laatu ennen määrää Steel Europe Meidän tulevaisuus on teräksessä high strength Erikoislujat nuorrutuskarkaistut N-A-XTRA XABO ja XABO high strength -rakenneteräkset

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Ultralujien terästen konepajakäytettävyys

Ultralujien terästen konepajakäytettävyys Särmättävyyden ja lastuttavuuden tutkiminen Oulun yliopisto Tutkimuksen sisältö tutkii ja kehittää yhteistyössä teräksenvalmistajien kanssa lujia kuumavalssattuja teräksiä keskittyen niiden särmättävyyteen,

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ainestandardi: EN 10088-2/EN 10028-7 Ainestodistus: EN 10204/3.1 Mittatoleranssit: Pr EN 10219-2 Pituus 6 m RST-LEVYT RST-PUTKET

Lisätiedot

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten kartanoiden silloinen omistaja Gustaf von Willebrand perusti Loimijoen varteen kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas Oy jatkaa

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Terästangot... 3 Kylmävedetyt terästangot... 17 Palkit ja rakenneputket... 23 Putket... 32 Ruostumattomat levyt... 69 Ruostumattomat terästangot...

Terästangot... 3 Kylmävedetyt terästangot... 17 Palkit ja rakenneputket... 23 Putket... 32 Ruostumattomat levyt... 69 Ruostumattomat terästangot... TUOTELUETTELO Sisältö Terästangot... 3 Kylmävedetyt terästangot... 17 Palkit ja rakenneputket... 23 Putket... 32 Ruostumattomat levyt... 69 Ruostumattomat terästangot... 74 Ruostumattomat putket... 81

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Tuoteluettelo

Tuoteluettelo. Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo Valbruna Nordic Oy on toiminut vuodesta 1988 ruostumattomien teräksien maahantuojana ja varastoijana. Varastomme sijaitsee Lappersissa ja vahvuuksiamme ovat korkealaatuiset

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

P. 0403 066 240 VARASTOLUETTELO SALON KONE JA RAUTA OY SALON RAUTALIIKE OY. MYLLYOJANKATU 11, SALO Vaihde 0403 066 200 www.skroy.

P. 0403 066 240 VARASTOLUETTELO SALON KONE JA RAUTA OY SALON RAUTALIIKE OY. MYLLYOJANKATU 11, SALO Vaihde 0403 066 200 www.skroy. VARASTOLUETTELO Ruostumaton ja haponkestävä Teräslevyt Harja- ja betoniteräkset Paalausvanne Ainesputket Terästangot, -palkit ja -profiilit Rakenne-, huonekalu-, tuubi- ja vesijohtoputket P. 0403 066 240

Lisätiedot

Tuotteet. Lisäksi käytössämme on Valbrunan pohjoismaiden keskusvarasto Ruotsissa (Valbruna Nordic AB).

Tuotteet. Lisäksi käytössämme on Valbrunan pohjoismaiden keskusvarasto Ruotsissa (Valbruna Nordic AB). Tuoteluettelo Tuotteet Valbruna Nordic Oy on toiminut vuodesta 1988 ruostumattomien teräksien maahantuojana ja varastoijana. Varastomme sijaitsee Lappersissa ja vahvuuksiamme ovat korkealaatuiset tuotteet,

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET www.polarputki.fi saumaton mahdollisuus RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET PUTKET Saumattomat putket Hitsatut tarkkuusteräsputket Hitsatut kierreputket Hitsatut

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmäys

Ultralujien terästen särmäys Ultralujien terästen särmäys Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät 26-27.1.2017, Vierumäki, Suomi Anna-Maija Arola, tohtorikoulutettava Anna-Maija.Arola@oulu.fi Oulun yliopisto, Materiaali-

Lisätiedot

SAATAVUUS: = varastossa, s = sinkitty, m = suojamaalattu

SAATAVUUS: = varastossa, s = sinkitty, m = suojamaalattu 1 Terästuoteluettelo 2014 SISÄLTÖ 4 KANKITERÄKSET 25 RUOSTUMATTOMAT / 4 Lattateräkset HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET 6 Kulmateräkset 25 Ruostumattomat putket sekä levyt, latta-, 8 Neliöteräkset pyörö- ja kulmateräkset

Lisätiedot

YRITYSINFO. Tekniikkaa ja terästä. www.spinea.fi

YRITYSINFO. Tekniikkaa ja terästä. www.spinea.fi teräsluettelo YRITYSINFO Tekniikkaa ja terästä Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä pksektorin laitevalmistajiin

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

7. Ruuviliitokset 14.7

7. Ruuviliitokset 14.7 7. Ruuviliitokset Koneenrakennuksessa ruuviliitos on yleisin irrotettavissa oleva liitos, koska se on helppo asentaa ja purkaa, se on oikein käytettynä luotettava ja sitä voidaan käyttää monissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS

Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS Muokkaus kasvattaa dislokaatioiden määrää moninkertaiseksi muokkaamattomaan metalliin verrattuna. Tällöin myös metallin lujuus on kohonnut huomattavasti,

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 HYDRAULIIKKATUOTTEET 3 Polarputki on toimittanut teräksiä suomalaiseen sylinterinvalmistukseen vuodesta 1973. Vuosikyenien kokemuksella olee valinneet kumppaneiksee

Lisätiedot

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset alform plate Luja: alform plate700 M Erikoisluja: alform plate 960 M x-treme Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen

Lisätiedot

Alumiinit. Raaka-ainekäsikirja 5

Alumiinit. Raaka-ainekäsikirja 5 Alumiinit Raaka-ainekäsikirja 5 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

P V ARASTOL UETTEL O SALON RAUTALIIKE OY. MYLLYOJANKATU 11, SALO Vaihde palkit ja -profiilit.

P V ARASTOL UETTEL O SALON RAUTALIIKE OY. MYLLYOJANKATU 11, SALO Vaihde palkit ja -profiilit. V ARASTOL UETTEL O Ruostumaton ja haponkestävä Teräslevyt Harja- ja betoniteräkset Paalausvanne Ainesputket Terästangot, -palkit ja -profiilit Rakenne-, huonekalu-, tuubi- ja vesijohtoputket P. 0403 066

Lisätiedot

Teräsluettelo. Terästarvike Oy PL 24, 00711 Helsinki Puhelin (09) 350 5030 Telefax (09) 350 50 250 Email info@terastarvike.fi

Teräsluettelo. Terästarvike Oy PL 24, 00711 Helsinki Puhelin (09) 350 5030 Telefax (09) 350 50 250 Email info@terastarvike.fi Teräsluettelo 2015 Terästarvike Oy PL 24, 00711 Helsinki Puhelin (09) 350 5030 Telefax (09) 350 50 250 Email info@terastarvike.fi SISÄLLYSLUETTELO RAKENNETERÄKSET Sivu 1 LATTATANGOT S235 JR G2 2 PYÖRÖTANGOT

Lisätiedot

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT www.ruukki.fi MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista.

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen www.ruukki.fi Kokosimme tähän ohjelehteen kuumavalssattujen terästen termiseen leikkaukseen ja kuumilla oikomiseen liittyvää

Lisätiedot

tekniikkaa ja terästä

tekniikkaa ja terästä tekniikkaa ja terästä yritysinfo Tekniikkaa ja terästä Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä pksektorin

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Uusi Outokumpu 02 Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Kaupungit kasvavat, ihmiset matkustavat entistä enemmän ja väestönkasvu tuo uusia vaatimuksia tavaroita ja palveluja tuottaville

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Lumen 1/2016 TEEMA-ARTIKKELI Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Raimo Ruoppa, DI, erityisasiantuntija, Teollisuus ja luonnonvarat, Arctic Steel

Lisätiedot

Ratkaisut 3. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016

Ratkaisut 3. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016 Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkoisin ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä. Muistakaa vastaukset eri tehtäviin palautetaan eri lokeroon! Joka kierroksen arvostellut kotitehtäväpaperit

Lisätiedot

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET 18.12.2008 ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA 1 Johdanto Muovauksen vaikutuksesta metallien lujuus usein kasvaa ja venymä pienenee.

Lisätiedot

LASER APPLICATION LAL LABORATORY

LASER APPLICATION LAL LABORATORY LASER APPLICATION LAL LABORATORY Lasertyöstön Oppimisympäristö http://pe.tut.fi/lal/esr LASERLEIKKAUS Perusteet periaate prosessit ominaispiirteet sovellusesimerkkejä Laserleikkaus Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

OHJEITA OHUTLEVYTUOTTEIDEN VALMISTUSYSTÄVÄLLISEEN SUUNNITTELUUN INSTRUCTIONS FOR MANUFACTURING-FRIENDLY DESINGNING OF SHEET METAL PRODUCTS

OHJEITA OHUTLEVYTUOTTEIDEN VALMISTUSYSTÄVÄLLISEEN SUUNNITTELUUN INSTRUCTIONS FOR MANUFACTURING-FRIENDLY DESINGNING OF SHEET METAL PRODUCTS Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari OHJEITA OHUTLEVYTUOTTEIDEN VALMISTUSYSTÄVÄLLISEEN SUUNNITTELUUN INSTRUCTIONS FOR MANUFACTURING-FRIENDLY DESINGNING

Lisätiedot

LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT

LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT www.ruukki.fi LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö Terästen tuotemuodot...2 Teräslajit...2 Terästen toimitustilat ja myötölujuusluokat...3 Kvarttolevytuotteet Kvarttolevyt...4

Lisätiedot

Teräsköyden rakenne LANKA SÄIE-RAKENTEET. Raaka-aineena on runsas hiilinen valssilanka, joka on vedetty kylmänä halutun mittaiseksi ja lujuiseksi.

Teräsköyden rakenne LANKA SÄIE-RAKENTEET. Raaka-aineena on runsas hiilinen valssilanka, joka on vedetty kylmänä halutun mittaiseksi ja lujuiseksi. Teräsköyden rakenne LANKA Raaka-aineena on runsas hiilinen valssilanka, joka on vedetty kylmänä halutun mittaiseksi ja lujuiseksi. Lanka (EN10264-2 vaatimukset). Köyden lujuusluokka Langan vetomurtolujuus

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. FI BE GROUP YHDESSÄ ENEMMÄN ETUJA ASIAKKAALLE BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta,

Lisätiedot

Lujien terästen särmäys FMT tutkimusryhmän särmäystutkimus

Lujien terästen särmäys FMT tutkimusryhmän särmäystutkimus Lujien terästen särmäys FMT tutkimusryhmän särmäystutkimus Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka seminaari Tiistaina 29.3.2011 klo 9 14.30 OAMK auditorio, Rantakatu 5, Raahe 1 Tulevaisuuden tuotantoteknologiat

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET SISÄLLYSLUETTELO ALUMIINIT PYÖRÖTANGOT 2 NELIÖTANGOT 2 LATTATANGOT 3 L-PROFIILIT 4 U-PROFIILIT 4 NELIÖPUTKET 5 SUORAKAIDEPUTKET 5 PYÖRÖPUTKET 6 T-PROFIILIT 6 LASITUSLISTAT 7 LEVYT 8-10 VERTAILUTAULUKKO

Lisätiedot

16.5.2012 www.ruukki.com Olli Vähäkainu

16.5.2012 www.ruukki.com Olli Vähäkainu 1 Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Yleistä teräksen valmistuksesta Laserleikattavat Ruukki Laser teräkset Lujat ja muovattavat Optim-teräkset Kulutuskestävät Raex-teräkset Karkaistulla kovaa korkealle

Lisätiedot

Särmäyksen simulointi ja käytäntö

Särmäyksen simulointi ja käytäntö Särmäyksen simulointi ja käytäntö Tuomo Penttinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

Ruostumattomien terästen särmättävyyden tutkiminen SFS-EN ISO 7438

Ruostumattomien terästen särmättävyyden tutkiminen SFS-EN ISO 7438 Timo Kauppi & Marko Ylitolva Ruostumattomien terästen särmättävyyden tutkiminen SFS-EN ISO 7438 Tekninen raportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 8/2013 Ruostumattomien

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 Uranien kuukausittainen tuotantokapasiteetti on 3500 tonnia kromattuja tankoja. 23000 m 2 :n tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Pariisin läheisyydessä Le Meux:ssa.

Lisätiedot

Taivutus ja muotoilu

Taivutus ja muotoilu Taivutus ja muotoilu Laaja valikoima erilaisiin taivutus- ja muotoilutarpeisiin. Luotettavaa laatua. Mallien Putkikoot määrä mm Sivu Putkentaivutuspihdit Putkityöt 7 5 8-4 10-18 8.2 Taivutuspihti 8 16-1

Lisätiedot

PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT

PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYS Dahréntråd on Euroopan suurimpia ja moderneimpia kupari- ja alumiinilankojen valmistajia. Yritys valmistaa vuosittain yli 30 000

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ PANK-1110 PANK BITUMIN MURTUMISPISTE FRAASSIN MUKAAN PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 24.2.1998 TIE-102 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE 3. VIITTEET pren

Lisätiedot

Ultralujien terästen konepajakäytettävyyden tutkiminen

Ultralujien terästen konepajakäytettävyyden tutkiminen Ultralujien terästen konepajakäytettävyyden tutkiminen Särmättävyyden ja lastuttavuuden tutkiminen Oulun yliopisto, Konetekniikan koulutusala Tuotantotekniikan tutkimusryhmä TEKNIIKAN ALA OULUN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

Kuumavalssatut harjatangot, suorat ja kiepille valssatut

Kuumavalssatut harjatangot, suorat ja kiepille valssatut Kuumavalssatut harjatangot, suorat ja kiepille valssatut Voimassa Elokuu 06 Korvaa Marraskuu 05 1.Johdanto Tämän tuotelehden tarkoituksena on tiiviissä muodossa esittää SFSstandardien mukaisten suorien

Lisätiedot

MEKAANINEN AINEENKOETUS

MEKAANINEN AINEENKOETUS MEKAANINEN AINEENKOETUS KOVUUSMITTAUS VETOKOE ISKUSITKEYSKOE 1 Kovuus Kovuus on kovuuskokeen antama tulos! Kovuus ei ole materiaaliominaisuus samalla tavalla kuin esimerkiksi lujuus tai sitkeys Kovuuskokeen

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Seppo Valio Opetushallitus www.oph.fi

Lisätiedot

PITKÄT KANTTIKONEET. Valmistettu Saksassa

PITKÄT KANTTIKONEET. Valmistettu Saksassa PITKÄT KANTTIKONEET Valmistettu Saksassa ASCO MASCHINENBAU GMBH ASCO Maschinenbau GmbH valmistaa Variobendmerkkisiä pitkiä kanttikoneita sekä Variobend kahteen suuntaan taivuttavia koneita. ASCO Maschinenbau

Lisätiedot

ULLE - ULTRALUJIEN LEVYMATERIAALIEN KÄYTTÖ

ULLE - ULTRALUJIEN LEVYMATERIAALIEN KÄYTTÖ Versio 3 LOPPURAPORTTI ULLE - ULTRALUJIEN LEVYMATERIAALIEN KÄYTTÖ Tekes Dnro 1150/31/07 Kari Mäntyjärvi & Anu Väisänen Oulun Eteläisen instituutti 2010 ESIPUHE Yhä lujempien teräslaatujen kehitys on saanut

Lisätiedot

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

Takeiden ja kiinnitystarvikkeiden erikoisosaaja KUNNOSSAPITO JA PROSESSITEOLLISUUS KONEENRAKENNUS KAIVANNAISTEOLLISUUS JA JALOSTAMOT OFFSHORE

Takeiden ja kiinnitystarvikkeiden erikoisosaaja KUNNOSSAPITO JA PROSESSITEOLLISUUS KONEENRAKENNUS KAIVANNAISTEOLLISUUS JA JALOSTAMOT OFFSHORE Takeiden ja kiinnitystarvikkeiden erikoisosaaja KUNNOSSAPITO JA PROSESSITEOLLISUUS KONEENRAKENNUS KAIVANNAISTEOLLISUUS JA JALOSTAMOT OFFSHORE Memar lujuus, laatu ja luotettavuus Kunnossapito ja prosessiteollisuus

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde

Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde Sida 1/6 TAULUKKO 1 Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet Sisäkäyttö/ Ulkokäyttö I/O Nim. paksuus µm Kiilto yksikköä Pienin sis. pokkaussäde 1 mm Vähimmäislämpöt. kaavauksessa C Iskunlujuus J Kynän kovuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi SISÄLLYSLUETTELO AKRYYLI Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) 1 Suulakepuristetut levyt 1 Valetut levyt 1 Tekniset tiedot 1 Tangot 2 Putket 2 PC Polykarbonaatti 3 Levyt 3 Tekniset tiedot 3 PS Polystyreeni 3

Lisätiedot

CCT -diagrammi. Austeniitti. Lämpötila. Martensiitti. Aika Hiiliekvivalentti kasvaa (CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15) Hitsattavuus huononee

CCT -diagrammi. Austeniitti. Lämpötila. Martensiitti. Aika Hiiliekvivalentti kasvaa (CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15) Hitsattavuus huononee CCT -diagrammi Lämpötila Austeniitti Martensiitti Enemmän seosaineita (C, Mn, Cr, Mo, B ) kriittinen jäähtymisnopeus pienempi Aika Hiiliekvivalentti kasvaa (CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15) Hitsattavuus

Lisätiedot

Ama-Prom Finland Oy ei vastaa mahdollisista virheistä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ama-Prom Finland Oy ei vastaa mahdollisista virheistä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 3 Amada 4 Amanit-pinnoite 5 Työkalujen turvallisuus 6 Yläterät 26 ja 35 7 Yläterät 30 8 Yläterät 45 9 Amada Promecam teräkiinnityksen mittapiirros 9 Yläterät 60 10 Yläterät 88 11 Yläterät 90 15 Puolipyöreät

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

Laatu. Polarputki Oy. Polarputki myy terästuotteita ja palveluja Suomen konepaja- ja telakkateollisuudelle.

Laatu. Polarputki Oy. Polarputki myy terästuotteita ja palveluja Suomen konepaja- ja telakkateollisuudelle. www.polarputki.fi 2 Polarputki Oy Polarputki myy terästuotteita ja palveluja Suomen konepaja- ja telakkateollisuudelle. Päätuoteryhmiäe ovat saumattomat putket, pyöröteräkset, hydrauliikkatuotteet, prosessiputkistotuotteet

Lisätiedot

RAUTARUUKIN ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN LÄVISTÄMINEN LEVYTYÖKESKUKSELLA

RAUTARUUKIN ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN LÄVISTÄMINEN LEVYTYÖKESKUKSELLA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari RAUTARUUKIN ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN LÄVISTÄMINEN LEVYTYÖKESKUKSELLA Lappeenrannassa

Lisätiedot

Kuvio- ja puukkosahanterät... RU3218010 - KUVIOSAHANTERÄ HSS 21TPI/77MM/5KPL...

Kuvio- ja puukkosahanterät... RU3218010 - KUVIOSAHANTERÄ HSS 21TPI/77MM/5KPL... Kuvio- ja puukkosahanterät... RU18009-1TPI/MM/KPL... RU18010-1TPI/MM/KPL... RU18011-1TPI/MM/KPL... RU1801 - TPI/MM/KPL... RU1801-8TPI/100MM/KPL... RU1801-1TPI/1MM/KPL... RU1801-1TPI/1MM/KPL... RU18001-10TPI/100MM/KPL...

Lisätiedot

LASERBOY LASER- OSAAMISTA VUODESTA 1989

LASERBOY LASER- OSAAMISTA VUODESTA 1989 LASER- OSAAMISTA VUODESTA 1989 VESLATEC MONIPUOLINEN LASEROSAAJA Laserleikkaus Laserhitsaus Laserporaus Lasermikrotyöstö Lasermerkintä Särmäys Rummutus LASEROSAAMISTA VUODESTA 1989 Nyt jos koskaan kannattaa

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Tehdäänkö teräksestä? Ruukin terästuotteet ja -palvelut. www.ruukki.fi

Tehdäänkö teräksestä? Ruukin terästuotteet ja -palvelut. www.ruukki.fi Tehdäänkö teräksestä? Ruukin terästuotteet ja -palvelut www.ruukki.fi Tehdäänkö teräksestä? Ruukin tuotevalikoima ja palvelut ovat teräsmarkkinoiden laajimmat. Tarvitsetpa sitten esikäsiteltyjä tuotteita,

Lisätiedot

Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea

Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea Padat ja kattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat 831 007 832 004 830 000 ruostumaton teräs 304 alumiini 5 ruostumaton teräs 430, min. 0,5 Profi Line - korkea

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot