TOIMINTAKERTOMUS Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 YLEISTÄ Vuoden 2009 suurimpana muutoksena oli Etelä-Savon alueen nuorisoseurojen liittyminen Etelä-Karjalan keskusseuraan ja piiriin. Toiminta ja hallinto yhdistyivät Helmikuussa 2009 järjestettiin kolme alueellista seuratapaamista uusille jäsenseuroille. Tapaamiset pidettiin Mäntyharjun, Parkkilan ja Kulennoisten nuorisoseurojen taloilla. Uusi, yhteinen johtokunta valittiin kevätkokouksessa Syyskokouksessa johtokunta päätyi nimenmuutokseen: stä tuli Saimaan Kalevan Nuoret ja Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitosta tuli Saimaan Nuorisoseurat. Uudet säännöt ja nimenmuutos on hyväksytetty järjestöjen liittotasolla ja ne ovat lähteneet hyväksyttäviksi myös yhdistysrekisteriin. Päätöstä sääntöjen ja nimien vahvistamisesta odotetaan yhdistysrekisteristä kevään 2010 aikana. on toiminut vuonna 2009 Mikkelin Nuorisoseurakokouksessa hyväksytyn Kasvua kaiken ikää nuorisoseuratoiminnan suunnat kolmivuotisohjelman perusteella ja piirin johtokunnan ja yleisen kokouksen tekemien päätösten perusteella. Vuosille hyväksytyn toimintaohjelman mukaan Kalevan Nuorten toiminnan yhdistävänä tekijänä ovat yhteiset arvot majakat sekä yhdessä sovitut etapit. Majakat näyttävät yhteisen suunnan, jota kohti kolmivuotiskaudella edetään. Nämä kolme majakkaa ovat: 1. Nuorisoseuroissa meillä on mahdollisuus uuden oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen muuttuvassa yhteiskunnassa. 2. Yhteisössämme jokaista arvostetaan ja toimitaan yhdessä yksilön ja yhteisön hyväksi. 3. Vahvistamme toiminnallamme monimuotoista suomalaista kulttuuria ja sivistystä sekä eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansainvälistyvässä maailmassa. Etappeja on kuusi. Vuoden 2009 toiminnassaan on toteuttanut asettamiaan tavoitteita eri etappeihin seuraavasti: Lapset ja nuoret Suunnitelma: panostaa lasten ja nuorten toimintaan. Vuoden 2009 aikana järjestetään lapsille ja nuorille tarkoitetut Lasten Kalenat - kansainvälinen lasten kulttuuritapahtuma yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa ja Kulttuurikimara piirin syystapahtuma. Piiri kouluttaa niin Etelä-Karjalan kuin Etelä-Savonkin alueelle uusia Knoppi-kerhon ohjaajia sekä tarjoaa Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutusta aikuinenlapsi-ryhmien vetäjille. 2

3 Toteuma: Toteutui suunnitelman mukaisesti muuten paitsi Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutuksen osalta, jota ei järjestetty osallistujien puutteen vuoksi. Uusille urille Suunnitelma: Vuoden 2009 alussa aloittaa hanketoiminnan. Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen liiton hyväksi kokeman Kulttuuria Kylille hankkeen pohjalta on suunniteltu uusi Kulttuuria Kylille hanke Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueille. Tavoitteena on kehittää alueiden kulttuurista harrastustoimintaa. Yhdessä Kymenlaakson Kalevan Nuorten piirin kanssa järjestetään kesällä Eräleiri Repoveden kansallispuistossa. Tavoitteena on elvyttää alueiden leiriperinnettä ja suunnata jo katseet Kalevan Nuorten Liiton valtakunnalliseen juhlaleiriin Toteuma: Kulttuuria kylille hankkeen kerhot käynnistyivät syksyllä 2009 Simpeleellä. Repoveden eräleiri ei toteutunut, koska osallistujia ei ollut tarpeeksi. Kokemukset kehiin, mielipiteet vaihtoon Suunnitelma: Yhdistyminen Etelä-Savon nuorisoseurojen kanssa tuo lle haasteen tarjota palveluita myös uusille, piiriin liittyneille Kalevan Nuorille. Keväällä 2009 Etelä-Savon alueella järjestettävissä alueellisissa seuratapaamisissa on tavoitteena tutustua eteläsavolaisiin nuorisoseuroihin, heidän Kalevan Nuorten toimintaansa, toiveisiinsa ja hyväksi havaittuihin toimintamuotoihin. Etelä-Karjalan alueella seuratapaamiset järjestetään syksyllä Seuratapaamisissa esitellään myös uutta jäsenhallintajärjestelmää. Toteuma: Johtokunta osallistui kehittämiskoulutukseen, jonka aikana pohdittiin tulevaisuuden näkymiä, ja työstettiin keskusseuralle ja piirille toiminta-ajatus ja perustehtävät, sekä yhteiset arvot. Kehittämiskoulutus toteutettiin kolmena lauantaina, kouluttajana toimi Aaro Harju. Nuoret nuijan varteen Suunnitelma: Piiri pyrkii aktiivisesti etsimään alueeltaan innokkaita, uusia nuoria mukaan päätöksen tekoon. Piiri pyrkii välittämään tietoa nuorille myös liiton tarjoamista osallistumisen mahdollisuuksista erilaisiin tilaisuuksiin. Piiri tarjoaa mahdollisuuden nuorille osallistua koulutukseen sekä kannustaa seuroja ottamaan johtokuntiinsa mukaan uusia nuoria vastuunkantajia. Toteuma: Piirin aktiiviset nuoret ovat osallistuneet esim. Lasten Kalenoiden yhteydessä järjestettyyn Nuorten toimijoiden tapaamiseen. 3

4 Meidät huomataan Suunnitelma: hakee medianäkyvyyttä vuonna 2009 Kulttuuria Kylille hankkeen, Etelä-Savon kanssa yhdistymisen ja Lasten Kalenoiden järjestämisen kautta. Keskusseuran ja piirin yhteisiä nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Sähköistä tiedottamista kehitetään. Toteuma: Kulttuuria kylille hanke sai medianäkyvyyttä alueen sanomalehdissä syksyllä 2009, mm. Rautjärven sanomissa. Lasten Kalenat näkyi paikallisessa mediassa Etelä-Saimaassa, Vartissa ja Etelä-Karjalan radiossa. Piirin ja keskusseuran uudet nettisivut valmistuivat joulukuussa 2009 osoitteeseen: Sivut otetaan virallisesti käyttöön tammikuussa Resursseja maakuntiin Vuoden 2009 aikana kannustetaan jäsenistöä osallistumaan alueelliseen hanke- ja projektitoimintaan. Piiri tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista ja tarjoaa ohjaajapalveluita nuorisoseuroille. Toteuma: Kulttuuria Kylille hankkeen kautta saadaan konkreettisesti resursseja paikallisseuroille. Piiri on myös hakenut alueen nuorisoseurojen kanssa yhdessä lääninhallituksen myöntämää Lasten ja nuorten iltapäiväkerhotukea luokkalaisille. Avustuksella on tuettu paikallista kerhotoimintaa. 1. KALEVAN NUORTEN TOIMINTA ETELÄ-KARJALASSA JA ETELÄ-SAVOSSA Etelä-Savon seuroista in liittyi yhdeksän seuraa, joissa on yhteensä 79 alle 16-vuotiasta jäsentä. Alueen laajenemisen yhteydessä muutettiin nimiä, ja stä tuli Saimaan Kalevan Nuoret ja Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen liitosta tuli Saimaan Nuorisoseurat. Tuotot: 0 euroa Kulut: - 730,84 euroa Yhteensä: - 730,84 euroa 4

5 Tavoite Toimenpide Toteuma 1.1. Viestintä Alueellinen näkyvyys ja yhteydenpito alueen mediaan Seuratiedotteet 1.2. Yhteistyöverkostot Edunvalvonta ja verkostoituminen Piiri luo yhteyksiä paikalliseen mediaan ja tiedottaa vuoden tärkeimmistä tapahtumista kuten yhdistymisestä Etelä-Savon kanssa, Kulttuuria Kylille hankkeesta ja Lasten Kalenoista. Jäsenseuroille lähetetään vuoden aikana kuusi tiedotetta. Sähköisen tiedotuksen osuutta kasvatetaan. Seuratiedote lähetetään sähköpostilla muiden maakuntien, liittojen ja opintokeskuksen työntekijöille. on jäsenenä Kalevan Nuorten Liitossa. Piiri sai näkyvyyttä paikallisessa mediassa Kulttuuria kylille hankkeeseen liittyvien kerhojen osalta sekä Lasten Kalenat tapahtumasta. Yhdistymisestä Etelä-Savon kanssa ei saatu näkyvyyttä, mutta tiedottaminen asiasta päätettiin keskittää keväälle Vuoden 2009 lopulla valmistuivat piirin ja keskusseuran yhteiset uudet nettisivut osoitteeseen ja ne otetaan käyttöön tammikuussa Jäsenseuroille on lähetty vuoden aikana kuusi seuratiedotetta. Tiedotteet ovat olleet luettavissa myös nettisivuilla. Tiedote on lähetetty sähköisenä kaikille niille seuratoimijoille, joiden s-postiosoite on ollut tiedossa. Toteutui suunnitelman mukaan. KN-piiri on Kalevan Nuorten Liiton jäsenyyden lisäksi myös liittynyt vuoden 2009 aikana jäseneksi Eteläkarjalaiset tapahtumat ry:hyn. Yhteistyö naapurimaakuntien Piirillä on vähintään kerran vuodessa yhteinen palaveri Kalevan Nuorten Kymenlaakson piirin kanssa. Konkreettisin yhteistyömuoto vuonna 2009 oli yhteisen eräleirin järjestäminen Repoveden 5

6 kanssa Yhteistyö opintokeskuksen aluetoimiston kanssa Yhteistyö liittojen kanssa Yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden kanssa Palaverissa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista maakuntien välillä, ja sovitaan mahdollisten yhteisten koulutus-, leiri- ja tapahtumatoimintojen järjestämisestä. Piiri tiedottaa naapuripiirijärjestöjensä koulutuksista ja tapahtumista jäsenilleen. Piirin koulutustoiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutussuunnittelija Raija Sallan kanssa. Hän toimii myös kouluttajana piirin järjestämillä kursseilla kuten Knoppi kerho-ohjaajien peruskoulutuksessa. Opintokeskuksen palveluista tiedotetaan yhteisissä tiedotteissa. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan Piiri yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa järjestää Lasten Kalenat kansainvälisen lasten kulttuuritapahtuman Piiri tekee aktiivisesti yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimen kanssa tapahtumatoimintaan liittyen. kansallispuistoon. Valitettavasti leiri ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö Opintokeskuksen aluetoimiston koulutussuunnittelijan kanssa on jatkunut saumattomasti. Raija Salla on ollut mukana maakunnan toiminnan suunnittelussa, ohjaajakoulutusten järjestelyissä ja toteutuksessa, ja osallistunut seurakäynneille ja johtokunnan kehittämis-koulutukseen. Opintokeskuksen palveluista on tiedotettu yhteisissä tiedotteista sekä piirin ja keskusseuran yhteisillä nettisivuilla. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Taidekoulu Estradi on toiminut tärkeänä yhteistyö kumppanina vuoden 2009 piirin toiminnoissa. Taidekoulun tiloja on voitu hyödyntää eri tapahtumien ja koulutusten järjestämispaikkana. Muiden alueellisten toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan. Kalevan Nuorten piiri on tehnyt yhteistyötä alueella vuoden 2009 aloittaneen Lasten Kulttuurikeskus Metkun kanssa. Keskusseuran ja piirin toiminnanjohtajat ovat toimineet kouluttajina 6

7 keskuksen koululaisille järjestämissä työpajoissa, ja näin vieneet tietoa nuorisoseurojen harrastusmahdollisuuksista alueen kouluille. 2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE Vuoden 2009 alussa kerättyjen tilastojen mukaan n tunnusluvut näyttävät seuraavilta: Jäsenyhdistyksiä: 39 Seurantaloja: 16, yhdellä nuorisoseuralla jäsenyys seuratalossa Henkilöjäseniä yhteensä: 1 254, joista alle 16-vuotiaita 832 Alueen Kalevan Nuorten toiminnan keskeiset tunnusluvut vuodelta 2009 Lasten kansantanssiryhmiä: 23, joissa harrastajia 269 Lasten teatteriryhmiä: 16, joissa harrastajia 226 Lasten liikuntaryhmiä: 13, joissa harrastajia 142 Muita lasten ryhmiä: 2, joissa harrastajia 10 Tuotot: 465,00 euroa Kulut: ,34 euroa Yhteensä: ,34 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 2.1. Seuratoiminnan kehittäminen ja hanketoiminta Yhteydenpito seuroihin Jäsenseuroille lähetetään vuoden aikana kuusi tiedotetta. Tiedotteet ilmestyvät viikoilla 3, 10, 22, 35, 41 ja 50. Seuratiedotteista kolme viikkojen 10, 35 ja 50 toimivat myös ohjaajatiedotteina. Seuratiedotteita ilmestyi vuoden aikana kuusi. Tiedotteet oli luettavissa myös nettisivuilla. Tietoja seurojen tapahtumista julkaistiin tiedotteissa ja nettisivuilla. Ohjaajille lähetettiin kolme 7

8 Jäsen- ja toimintatietojen kerääminen Seuratiedotteet ovat luettavissa keskusseuran ja piirin yhteisillä nettisivuilla. Seuroille tarjotaan mahdollisuus tiedottaa omasta toiminnastaan seuratiedotteissa ja nettisivuilla. Piiri kerää yhden yhtenäisen sähköpostiosoitteiston alueensa toimijoista sekä päivittää ohjaajarekisterinsä ajanmukaiseksi. Tiedotteet pyritään siirtämään mahdollisimman suurelta osalta sähköisiksi. Piiri tiedottaa alueen toimijoita liittojen tanssi-, teatteri- ja kansainvälisestä tiedotteesta, ja kertoo mahdollisuudesta liittyä näiden tiedotteiden jakelulistoille liitossa. Piirin ja keskusseuran yhteisiä nettisivuja päivitetään säännöllisesti, ja niiden kautta tarjotaan näkyvyyttä myös seuroille. Tavoitteena on saada toimintatiedot kaikista toimivista jäsenseuroista. Seuroja kannustetaan siirtymään sähköiseen tilastojen palautukseen ohjauksen ja neuvonnan kautta. seuratiedotetta, joihin oli koottu nimenomaan ohjaajille tarkoitettua materiaalia. Lisäksi alueen ohjaajille lähetettiin erillisiä tapahtumakohtaisia tiedotteita vuoden päätoiminnoista kuten Lasten Kalenoista ja Kulttuurikimarasta. Sähköpostiosoitteistoa kerättiin seurakäyntien yhteydessä, samoin ohjaajarekisteriä. Seuratiedote lähetettiin sähköisenä kaikille, joiden osoitteet olivat tiedossa. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2009 aikana sivujen päivittämisestä vastasivat toiminnanjohtajat. Syyskauden 2009 aikana kulttuurituottaja Vilja Kianto teki uudet nettisivut uudelle alustalle. Sivuista saatiin raikkaammat ja helpommin päivitettävät. Uudet sivut otettiin käyttöön tammikuussa 2010 osoitteessa Vuonna 2009 toimintatiedot saatiin kaikista toimivista nuorisoseuroista. Seuroille tiedotetaan järjestön uudesta jäsenhallintajärjestelmästä. Seuroja kannustetaan ottamaan jäsenhallintajärjestelmä käyttöön heti kun se on toimintavalmiudessa. Seurakäynneillä ja yleisten kokousten yhteydessä on informoitu seuroja uudesta jäsenhallintajärjestelmästä. Tarkemmat jäsenhallintajärjestelmäkoulutukset nuorisoseuroille 8

9 Kulttuuria Kylille - hanke Kulttuuria Kylille hanke Piiri käynnistää lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa kehittävän hankkeen alkaen. Hankkeen tavoitteena on luoda säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa lapsille ja nuorille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke toteutetaan neljällä paikkakunnalla, Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa, yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Kulttuuriharrastustoiminta on lapsen ja nuoren ilmaisullista osaamista vahvistavaa joko tanssin tai teatterin sekä musiikin keinoja käyttävää viikoittaista toimintaa. Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoinen ohjaaja, joka vastaa kerhotoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa tukevaa leiritoimintaa ja ohjaajakoulutusta. Ohjaajakoulutuksen avulla saadaan yhdistyksiin uusia kerhoohjaajia, jotka turvaavat toiminnan jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen. (Hankehakemus) Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa Etelä-Karjalan alueella. Tavoitteena on uusien lasten ja nuorten kansantanssi-, teatteri- ja musiikkiryhmien perustaminen niille Etelä-Karjalan alueille, joissa toiminta on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Hankkeen avulla myös innostetaan uusia nuoria lähtemään ohjaajakoulutukseen. järjestetään vuoden 2010 puolella, kun käyttäjätunnukset ja salasanat liitosta saadaan. Piirin toiminnanjohtaja Minna Pasi osallistui jäsenhallintajärjestelmäkoulutukseen Lahdessa Kulttuuria Kylille hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER:lta ja Kaakkois-Suomen TE-keskukselta huhtikuussa Hankkeen ensimmäiset kerhot aloittivat toimintansa lokakuussa yhteistyössä Simpeleen Nuorisoseuran kanssa. Kahta lasten kansantanssikerhoa ja yhtä aikuisten tanssikerhoa ohjasi keskusseuran toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino. Kerhot kokoontuivat seitsemän kertaa. Hankkeen Simpeleen kerhotoiminnasta pidettiin tiedotustilaisuuksia Rautjärven kunnan kouluilla. Lisäksi Ruokolahden Puntalan ja Huhtasenkylän kouluilla kartoitettiin kerhotoiminnan tarvetta vuoden 2009 puolella. Kuokkalammin Nuorisoseuran kanssa yhdessä järjestetyt kerhot aloittivat toimintansa vasta vuoden 2010 puolella. 9

10 Hankkeelle haetaan erillisrahoitusta Etelä-Karjalan Kärki-LEADER:in ja TE-keskuksen kautta Koulutus Järjestötoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen Piiri ja keskusseura järjestävät järjestötoimintaa kehittävää koulutusta yhteistyössä opintokeskuksen aluetoimiston kanssa. Vuonna 2009 piirin johtokunnalle järjestetään kehittämiskoulutus, joka toteutetaan la 18.4., la ja la Ohjaajahuoltopäivä 5.9. Piiri järjestää alueensa ohjaajille ohjaajahuoltopäivän syyskuussa. Tavoitteena on antaa tukea ohjaamiseen, saada ja antaa uusia oivalluksia ohjaamisesta, sekä tutustuttaa ohjaajia toisiin toimijoihin. Johtokunnan kehittämiskoulutus järjestettiin kolmena lauantaina; Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Kouluttajana toimi SKAF:n pääsihteeri Aaro Harju. Koulutuspäivien aikana työstettiin keskusseuralle ja piirille uusi toiminta-ajatus ja keskusteltiin piirijärjestön visiosta ja ydintehtävistä, sekä pohdittiin johtokunnan jäsenten roolia, velvollisuuksia ja vastuita. Koulutus koettiin tarpeelliseksi ja sen avulla johtokunnan jäsenet tutustuivat toisiinsa ja toistensa ajatuksiin. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 laadittiin kehittämiskoulutuksessa saatujen uusien linjojen pohjalta. Ohjaajahuoltopäivä ei toteutunut liian vähäisen osallistujamäärän takia. KN-piiri on aloittanut keskustelun alueen ohjaajiensa kanssa ohjaajahuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Myös vuoden 2008 ohjaajahuoltopäivä jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän takia. Toiminnanjohtaja osallistuu järjestön työntekijäpäiville toukokuussa ja syyskuussa. Syyskuun päiville osallistuu myös puheenjohtaja. Toiminnanjohtaja osallistui työntekijäpäiville Bratislavassa, Slovakiassa ja Helsingissä Puheenjohtaja Minna Kälviä osallistui puheenjohtajien neuvottelupäiville Helsingissä

11 Opintokeskuksen palveluista tiedottaminen 2.3. Jäsenpalvelut Seuroille toimitetaan säännöllisesti jäsenneltyä tietoa Piirillä, keskusseuralla ja opintokeskuksen aluetoimistolla on yhteinen seuratiedote, jonka avulla tiedotetaan ajankohtaisista koulutuksista, opintokerho- ja kurssipalveluista sekä oppimateriaaleista. Tärkein tiedotuskanava on seuratiedote ja omat kotisivut. Ohjaajille lähetetään kolme ohjaajakirjettä vuodessa, sekä tapahtumakohtaisia tiedotteita. Omilla kotisivuilla pidetään yllä ajantasaista tapahtumakalenteria. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toteutui suunnitelman mukaan, uusille kotisivuille tehtiin myös tapahtumakalenteri. Seuravierailut Vuoden 2009 aikana piiri saattaa loppuun Etelä- Karjalan alueella toimivien jäsenseurojen seurakäynnit. Näiden seurakäyntien lisäksi piiri järjestää yhdessä keskusseuran kanssa alueellisia seuratapaamisia: Mäntyharjulla Mikkelissä Savonlinnassa Simpeleellä Imatralla Lappeenrannassa Luumäellä Vierailut ovat vuorovaikutteisia tilanteita, jossa saadaan puolin ja toisin ajantasaista tietoa seuroista ja piiriorganisaatiolta seuroihin. Samalla yhdessä ideoidaan piirijärjestön tulevaa toimintaa Etelä-Savon seuroihin tutustuttiin kolmessa alueellisessa seuratapaamisessa. Tapaamisiin osallistuivat keskusseuran ja Kalevan Nuorten piirin toiminnanjohtajat ja opintokeskuksen koulutussuunnittelija Mäntyharjun nuorisoseurantalolla, osallistujia neljästä seurasta yhteensä Parkkilan nuorisoseurantalolla osallistujina 4 Parkkilan Nuorisoseuran jäsentä Kulennoisten nuorisoseurantalolla osallistujia kahdesta seurasta yhteensä 7 Piiri jatkoi yksittäisiä seuratapaamisia myös Etelä- Karjalan maakunnan kuin Etelä-Savonkin alueella: Vuoksenniskan Nuorisoseura Lemin Nuorisoseura Nuorisoseura Rajan Nuoret

12 Tarvikevälitys sekä kartoitetaan jäsenseurojen toiveita ja toiminnan tilaa. Tärkeänä osana alueellisia seuratapaamisia on uuden jäsenhallintajärjestelmän esittely. Tavoitteena on kannustaa ja innostaa seuroja sen käyttömahdollisuuksista. Kalevan Nuorten piiri välittää ohjelmistoja ja muuta koulutusmateriaalia alueensa toimijoille. Ristiinan Nuorisoseura Moinsalmen Nuorisoseura Toteutui suunnitelman mukaisesti. Piirin kautta on välitetty vuoden 2009 aikana Lasten Kalenoiden ja Pispalan Sottiisin ohjelmistoja. 3. KULTTUURI- JA HARRASTUSTOIMINTA Kalevan Nuorten piiri järjesti Lasten Kalenat kansainvälisen kulttuuritapahtuman yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa Lappeenrannassa Piirin vastuulla oli tapahtuman käytännön järjestelyjä, esim. talkoolaisten ja majoitusvalvonnan järjestäminen ja tapahtumatoimiston organisoiminen, ja lisäksi Kalevan Nuorten Liitto osti piiriltä projektisihteerin työpanoksen. Projektisihteerin työtehtäviin kuuluivat mm. ilmoittautumisjärjestelmän hallinnointi, tilajärjestelyjä, lupa-asioiden hoitoa, työpajatoiminnan järjestely ja laskutus. Tuotot: ,88 euroa Kulut: ,74 euroa Yhteensä: ,14 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 3.1. Kehittäminen ja hanketoiminta Harrastuskerhotoiminta Piiri hakee Etelä-Suomen lääninhallitukselta keskitetysti harrastuskerhotoimintaan tukea alueensa kerhoille. Lääninhallituksen avustuksen turvin on toiminut seuraavat kerhot kevät- ja syyskaudella 2009: Jurvalan teatteri-ilmaisun kerho 12

13 Harrastustoiminnan kehittäminen Kannustetaan seuroja kehittämään omaa harrastustoimintaansa tarjoamalla seuroille tanssiopettajan ja teatteriohjaajan palveluja. Avustetaan seuroja toiminnan rahoituksen järjestämisessä muun muassa tiedottamalla eri rahastojen ja säätiöiden avustushakuajoista. Järjestetään seurojen harrastustoimintaa tukevia ja kehittäviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Lemin teatteri-ilmaisun kerho Lemin kansantanssikerho Taavetin teatteri-ilmaisun kerho Taipalsaaren teatteri-ilmaisun kerho ryhmä 1 ja 2 Taipalsaaren kansantanssikerhot ryhmä 1 ja 2 KN-piirin toiminnanjohtaja Minna Pasi on ohjannut kevään 2009 aikana kahta Taipalsaaren teatteriilmaisun kerhoa. Kerholaisia oli yhteensä kahdessa kerhossa 24. Kokoontumisia oli yhteensä 19. Keskusseuran Kyliltä kuultua hanke osti toiminnanjohtajan ohjauksen Välijoen teatterikerhon toimintaan keväällä Kerho valmisti näytelmän Maajussille morsian EU:n ehdoin huhtikuulle. Ohjauskertoja oli 27. Näytelmää esitettiin 14 kertaa vuoden aikana, ja sitä kävi katsomassa noin henkilöä. Toiminnanjohtaja ohjasi Lasten Kulttuurikeskus Metkulle syyskaudella 2009 teatteri-ilmaisun työpajoja, joita oli seitsemän Lappeenrannan kaupungin alueella ja kymmenen Imatran kaupungin alueella. Osallistujia pajoissa oli yhteensä 272. Vuonna 2009 jatkettiin lasten ja nuorten teatteriryhmien ohjaajakoulutusta. Koulutukseen osallistui 14 nuorta, pääkouluttajana toimi Johanna Juslin. 13

14 3.2. Koulutus Harrastustoiminnan ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Vuoden 2009 aikana järjestetään seuraavat koulutustilaisuudet: Tempoa tenaviin ohjaajakoulutus Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutus ei toteutunut Tapahtumat Kansantanssikurssi, Savonlinna KNoppi kerho-ohjaajien peruskoulutus Etelä- Karjala I jakso II jakso Naamioteatterikurssi, Mikkeli Knoppi kerho-ohjaajien peruskoulutus Etelä- Savo I jakso II jakso Improvisaatioteatterikurssi Kansantanssikurssi ei toteutunut. KNoppi kerho-ohjaajien peruskoulutus järjestettiin Imatralla ja Kouluttajina toimivat Minna Pasi ja Raija Salla. Koulutukseen osallistui 19 nuorta. Osallistujat olivat Vuoksenniskan, Taipalsaaren, Kangasvarren Nuorisoseuroista sekä Nuorisoseura Rajan Nuorista ja Harmonikasta ja urheiluseura Korven Hongasta. Naamioteatterikurssi toteutettiin Koirakiven Nuorisoseurantalolla , kouluttajana toimi Irja Ahtovirta, kurssilaisia kahdeksan. Koulutus siirrettiin toteutettavaksi kevätkaudella 2010, I jakso , II jakso ImproImatra järjestettiin Imatralla Teatteri Irtin tiloissa. Kouluttajana toimi Jussi Ollila ja osallistujia oli yhteensä

15 Harrastustoiminnan tukeminen Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan Piiri järjestää vuoden 2009 aikana seuraavat tapahtumat: Maakunnallinen salibandy-turnaus lapsille ja nuorille 7.2. Taavetissa pelattava salibandy turnaus on suunnattu eteläkarjalaisille lasten ja nuorten salibandyjoukkueille. Turnaukseen odotetaan 60 osallistujaa. Salibandyturnaus toteutettiin ystävänpäivänä la Taavettihallilla. Tapahtumaan osallistui joukkueita kahdesta seurasta; Kangasvarren ja Ilmeen nuorisoseurasta. Turnauksessa pelattiin kaksi sarjaa: alle 13 vuotiaat sekä vuotiaat. Turnaukseen osallistui 50 pelaajaa. Tuomarina toimi Olli Lehtonen. Alle 13 v. sarjan voitti Kangasvarren Häslärit, ja v. sarjan Kangasvarren NS. Nuori Kulttuuri maakunnallinen teatteritapahtuma Piiri järjestää Taidekoulu Estradin kanssa yhteistyössä maakunnallisen Nuori Kulttuuri taidetapahtuman Lappeenrannassa, jonka aiheena keväällä 2009 on teatteri. Nuori Kulttuuri valtakunnallinen teatteritapahtuma Teatris järjestetään myös Lappeenrannassa Piirin toiminnanjohtaja on mukana valtakunnallisen tapahtuman aikana erilaisissa työtehtävissä. Tapahtuma siirtyi Imatran kaupungin järjestettäväksi. Keskusseuran toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino toimi Teatriksen ohjausryhmässä. Lasten Kalenat kansanvälinen lasten kulttuuritapahtuma on mukana järjestämässä Lasten Kalenat kansainvälistä lasten kulttuuritapahtumaa yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Kalevan Nuorten Liitto vastaa tapahtuman suunnittelusta ja taloudesta. vastaa Lasten Kalenat järjestettin suunnitelman mukaan yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Projektisihteerin palkkaus toteutui myös suunnitelman mukaisesti. Tapahtumaan osallistui yhteensä yli 900 henkilöä, joista lapsia ja nuoria oli n Loput olivat ohjaajia, talkoolaisia, työntekijöitä ja muuta henkilökuntaa. Tapahtuman paikallisia yhteistyökumppaneita olivat mm. 15

16 tapahtuman käytännön järjestelyistä. Kalevan Nuorten Liitto ja Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ovat tehneet keskinäisen sopimuksen tapahtuman järjestämisestä. Tapahtumalle palkataan projektisihteeri tammikuussa Projektisihteeri työskentelee puolipäiväisenä tammi maaliskuussa ja kokopäiväisenä huhti toukokuussa. Kalevan Nuorten Liitto ostaa projektisihteerin palvelut piiriltä. Piirin toiminnanjohtaja Minna Pasi kuuluu tapahtuman ohjelmatoimikuntaan, niin kuin päätoimikuntaankin yhdessä piirin puheenjohtajan Minna Kälviän kanssa. Kalevan Nuorten eräleiri Piiri järjestää yhdessä Kalevan Nuorten Kymenlaakson piirin kanssa eräleirin Repoveden kansallispuistossa. Leirille on tavoitteena saada osallistujiksi Kalevan Nuoria niin Etelä-Karjalan kuin Etelä-Savon ja Kymenlaaksonkin alueelta. Eräleiri on tarkoitettu vanhimmille Kalevan Nuorille ja Knoppi-koulutuksen saaneille ohjaajille. Lappeenrannan kaupunki ja Taidekoulu Estradi. Toteutui suunnitelman mukaisesti Repoveden eräleiri ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Kaustisen kansamusiikkijuhlat Kaustisen kansanmusiikkijuhlien maakuntateemana on vuonna 2009 Karjala. Piiri kokoaa alueen lasten ja nuorten kansantanssiryhmiä osallistumaan juhlien ohjelmaan. Keskusseura kokosi Etelä-Karjalan esiintyjäryhmät ja järjesti tanssijoiden yhteisharjoitukset. Etelä-Karjalan osuus toteutettiin Pääkonsertti oli Valioareenalla sunnuntaina Konsertin toteuttamiseen osallistui 75 esiintyjää; Nuorisoseura Rajan Nuorten kansantanssiryhmät K&K, Kirjavat ja K eiku, Montolan puhallinorkesteri, Paremman verta koonpano ja 16

17 kansanmusiikkiyhtye Rymäkkä. Kaustisen järjestelyistä vastasi keskusseuran toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino. Kulttuurikimara Lappeenrannassa järjestettävä Kulttuurikimara on n syystapahtuma, jossa alueen kansantanssia, sirkusta ja teatteria harrastavat lapset ja nuoret saavat koulutusta erilaisissa työpajoissa. Tapahtumaan osallistuu 100 lasta ja nuorta. Kulttuurikimara järjestettiin suunnitelman mukaan Kesämäenrinteen koululla ja Taidekoulu Estradilla Tapahtumaan osallistui 88 henkilöä sekä talkoolaiset. Osallistujista teatterin harrastajia oli 15 ja loput olivat tanssin harrastajia. Työpajoissa oli tarjolla tanssin ja teatterin lisäksi musiikkia. Kouluttajina toimivat Jussi Kaijankangas, Asta Siljoranta, Virve Jääskeläinen ja Pirjo Arponen, Heidi Harju, Sami Sivonen ja Sonja Helkala. Tapahtumassa oli Taigametsä-leiriä markkinoiva Taigapolku, joka oli ns. rastirata pääosin ulkotiloissa. Lisäksi lauantai-iltana oli disko jossa dj:nä toimi Dj Frank, sekä sunnuntaina viikonlopun aikaansaannokset kokoava päätöstapahtuma, missä oli yleisöä n. 100 henkilöä. Tapahtumasta saatiin juttu Vartti-lehteen Valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista tiedottaminen Piiri tiedottaa valtakunnallisista lapsille ja ohjaajille tarkoitetuista tapahtumista ja avustaa seuroja kuljetusjärjestelyissä. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Nuori Kulttuuri maakunnallinen tapahtuma, Lappeenranta, Ramppikuume valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät, Kankaanpää Ugrijuhla Ugrijuhla vietti 10 vuotisjuhlaa vuonna 2009, ja 17

18 tapahtumassa oli kävijöitä n Keskusseuran tuottama Ugrijuhla tässä muodossaan tuli tiensä päähän, ja mahdollista jatkoa suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna Teatris - Nuori Kulttuuri valtakunnallinen tapahtuma, Lappeenranta Lasten Kalenat, Lappeenranta Lasten Kalenoihin osallistui piirin jäsenistä 159 henkilöä. Kokonaisosallistujamäärä n Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat, Kaustinen Teatterilaiva harrastajateatterifestivaali Tanssimania, Tampere Valtakunnallinen salibandyturnaus, Lahti Oriveden tanssikurssit Piirin ja keskusseuran toiminnanjohtajat osallistuivat Padasjoella järjestettyyn Taigametsä Kalevan Nuorten Liiton 50-vuotisjuhlaleirin suunnittelupäiville. 4. Kansainvälinen toiminta Piiri oli mukana Lasten Kalenoiden kansainvälisen lasten kulttuuritapahtuman järjestelyissä. Tapahtumaan kutsuttiin kansainvälisiä vieraita Intiasta, Latviasta ja Venäjältä. Intialainen ryhmä Darshali ja latvialainen Altona joutuivat perumaan osallistumisensa, mutta Kalenoissa nähtiin udmurtialainen tanssi- ja musiikkiryhmä Uchypi (Satakieli) sekä teatteristudio Peremena Solikamskista. Kalenoiden teatterileirille osallistui lisäksi 40 henkilön ryhmä Petroskoista. 18

19 Tuotot: 0,00 euroa Kulut: - 0,00 euroa Yhteensä: 0,00 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 4.1. Kehittäminen ja hanketoiminta Kansainvälisestä toiminnasta tiedottaminen 4.2. Kansainväliset verkostot Kansainvälisten verkostojen toimintaan osallistuminen 4.3. Kansainväliset tapahtumat Piiri tiedottaa liittojen kansainvälisen toiminnan tiedotteessa olevista asioista ja välittää seuroille tietoa kansainvälisistä vaihto-ohjelmista ja yhteistyömahdollisuuksista. Piirin alueen kansantanssiryhmät vierailevat aktiivisesti ulkomaisilla festivaaleilla.. Osallistutaan maakunnallisten kansainvälisten verkostojen toimintaan resurssien mukaan. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Festivaalivierailuja ulkomaille ei toteutunut. Piiri ei ole osallistunut vuoden 2009 aikana maakunnallisten kansainvälisten verkostojen toimintaan. Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen Lasten Kalenat Lasten Kalenat kansainväliseen lasten kulttuuritapahtumaan kutsutaan 4 6 kansainvälistä esiintyjäryhmää. Ryhmien kutsumisesta vastaa Kalevan Nuorten Liitto. Piiri osallistuu ryhmien ohjelman järjestämiseen ja muihin käytännön järjestelyihin. Lasten Kalenoihin osallistui tanssiryhmä Uchypi (Satakieli) Udmurtiasta ja teatteristudio Peremena Solikamskista. Lisäksi Kalenoiden teatterileirille osallistui 40 lasta ja nuorta Petroskoista. 19

20 5. TUKITOIMINNOT n toimisto sijaitsee Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton omistamissa tiloissa Lappeenrannan keskustassa. Samoissa tiloissa toimii myös Opintokeskuksen Kansalaisfooruminen aluetoimisto. Vuoden 2009 kokopäiväisenä n toiminnanjohtajana työskenteli Minna Pasi. Keskusseuran toiminnanjohtaja on hoitanut Kalevan Nuorten piirin maksuliikenteen ja palkanmaksun, sekä osallistunut piirin tapahtumatoiminnan toteuttamiseen mm. Kulttuurikimara-tapahtumassa ja Lasten Kalenoissa. Syyskaudella 2009 keskusseuran työntekijäksi palkattiin osaaikaiseksi kulttuurituottajaksi Vilja Kianto, jonka vastuualueisiin kuului piirin toiminnoista mm. Kulttuurikimaran tuottaminen ja uusien nettisivujen rakentaminen. Keskusseuralla ja Kalevan Nuorten piirillä on yhteinen puheenjohtaja ja yhteinen johtokunta, johon kuuluu 8 varsinaista ja kaksi varajäsentä, sekä yhteinen työvaliokunta ja teatteritoimikunta. Keskusseuran puheenjohtajana on vuonna 2009 toiminut Minna Kälviä ja varapuheenjohtajana Kimmo Viinanen ja Eija Inkinen. Vuoden 2008 johtokunta jatkoi toimintaansa kevätkokoukseen 2009, jolloin valittiin uuden alueen (Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon) ensimmäinen yhteinen johtokunta. Vuonna 2009 varsinaisen toiminnan menot ovat olleet ,92 euroa ja kokonaismenot ,10 euroa. Kokonaismenoista 21,97 % on katettu Kalevan Nuorten Liiton välittämällä OPM:n yleisavustuksella, 19,56 % eri yhteisöiltä saaduilla kohdeavustuksilla ja hankerahoituksella, sekä 58,47 % omatoimisella varainhankinnalla. Tuotot: 0,00 euroa Kulut : ,00 euroa Yhteensä: ,00 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 5.1. Hallinto Johtaa piirin toimintaa säännösten, toimintaajatuksen sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti Piirin kevätkokous pidetään ja syyskokous Piirin ja keskusseuran kevätkokous pidettiin Tapavainolan seurojentalolla Lappeenrannassa, Montolan Nuorisoseuran vieraana. Kevätkokouksessa valittiin 20

21 ensimmäinen, yhteinen johtokunta. Syyskokous pidettiin Suomenniemen nuorisoseurantalolla Kokouksessa kevätkokouksessa valittu johtokunta valittiin jatkamaan toimintaansa. Johtokunta kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa. Johtokunnalla on apunaan valmistelu- ja toimeenpanoelimenä työvaliokunta, ja teatteri- ja tanssitoimikunta. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, vanha johtokunta kaksi ja uusi neljä kertaa vanha johtokunta Minna Kälviä, pj 2 / 2 varsinaiset jäsenet Mari Haiko 2 / 2 Paula Huikko 2 / 2 Kirsti Ijäs 2 / 2 Päivi Jäppinen 1 / 2 Ritva Lattu 2 / 2 Joonas Pokkinen 1 / 2 Sami Sivonen 0 / 2 Kimmo Viinanen, varapj. 2 / 2 varajäsenet Anne Uppman 1 / 2 Merja Skyttä 1 / 2 uusi johtokunta Minna Kälviä pj. 4 / 4 varsinaiset jäsenet Auli Eskola 2 / 4 Teuvo Gynther 3 / 4 Mari Haiko 4 / 4 Paula Huikko 4 / 4 Eija Inkinen 4 / 4 Joonas Pokkinen 4 / 4 Merja Skyttä 3 / 4 21

22 Anne Uppman 2 / 4 varajaäsenet Rauno Argillander 3 / 4 Teijo Turtiainen 4 / 4 Liittojen kanssa pidettiin tavoitekeskustelu Liitoista keskusteluun osallistuivat pääsihteerit Tuija Sivonen ja Ulla Konttinen, sekä järjestöpäällikkö Hannu Ala-Sankola. Koulutusyhteistyöstä olivat mukana keskustelemassa opintojohtaja Jaakko Rantala ja koulutussuunnittelija Raija Salla. Piirijärjestöä tapaamisessa edustivat toiminnanjohtajat ja pj. Minna Kälviä ja piirin varapj. Joonas Pokkinen. valtakunnallisiin kokouksiin osallistuminen Valio- ja toimikuntien perustaminen Piirin edustajat osallistuvat Kalevan Nuorten Liiton valtuuston kokouksiin, jotka pidetään 9.5. ja Piirillä ja keskusseuralla on yhteinen työvaliokunta, ja yhteiset tanssi- ja teatteritoimikunnat. Kalevan Nuorten Liiton kevätvaltuustoon osallistui Sami Sivonen ja Mari Haiko sekä syysvaltuustoon Mari Haiko. Piirin johtokunnan jäsen Joonas Pokkinen on kuulunut Kalevan Nuorten Liiton hallitukseen. Puheenjohtaja Minna Kälviä on osallistunut järjestetyille puheenjohtajien neuvottelupäiville. Työvaliokuntaan ovat alkuvuodesta kuuluneet Minna Kälviä, Päivi Jäppinen, Joonas Pokkinen ja Kimmo Viinanen, ja loppuvuodesta Minna Kälviä, Joonas Pokkinen ja Eija Inkinen. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Teatteritoimikuntaan ovat kuuluneet Johanna 22

23 Juslin (pj.), Liisa Lajunen, Henna Laitinen, Minna Pirilä-Martti ja Joonas Pokkinen. Sihteerinä Minna Pasi. Minna Pirilä-Martti jäi pois toimikunnasta läänintaiteilijan työn päättyessä. Toimikunta on pitänyt kolme kokousta. 5.2 Toimisto ja henkilöstö Toteuttaa toiminta-ajatusta järjestön hallintoelinten päätösten mukaisesti 5.3. Talous Toimintaedellytysten turvaaminen tasapainoisen talouden avulla Työntekijät vastaavat piirin toiminnasta ja taloudesta hallinnon tekemien päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtaja osallistuu liittojen järjestämille työntekijäpäiville Bratislavassa ja Helsingissä Vuoden 2009 toimintasuunnitelma on laadittu seuraavalle henkilöstörakenteelle: 1 toiminnanjohtaja 65 % tanssiopettaja elokuun puolivälistä 2009 alkaen Piiri saa valtionapua Kalevan Nuorten Liiton kautta. Vuonna 2009 tavoitteena on valtionavun tason turvaaminen. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toiminnanjohtaja osallistui syksyn työntekijäpäivien yhdessä Nuorisoseurakokoukseen Helsingissä. Vuonna 2009 piirin toiminnanjohtajana on toiminut Minna Pasi osa-aikaiseksi kulttuurituottajaksi keskusseuran puolelle palkattu Vilja Kianto tuotti esim. Kulttuurikimaratapahtuman. Kulttuuria Kylille hankkeen ohjaajana on toiminut Tuija-Liisa Leino. Tanssiopettajan tehtäviin haettiin työtekijää, mutta valitettavasti paikkaan ei ollut hakijoita. Vuoden 2009 valtionapu oli euroa. Kasvua edelliseen vuoteen saatiin euroa. Lisäksi piiri sai Kalevan Nuorten Liitolta leiriavustusta 500 euroa. 23

24 Piiri hakee aktiivisesti avustuksia rahastoilta ja säätiöiltä. Piiri markkinoi saunavastojen tekoa seuroille. Seurat saavat vastojen valmistamisesta tekopalkkaa 1,30 euroa / vasta. Vuoden 2009 tavoitteena on valmistaa vastoja kappaletta. Järjestetään koulutus- ja talkootapahtumia vastojen valmistuksesta. Vuonna 2009 on saanut avustuksia Karjalan Kulttuurirahastolta, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä, Kaakkois-Suomen taidetoimikunnalta, Eteläkarjalaisen nuorisoseuratyön tukisäätiöltä ja Opetusministeriöltä. Yhteensä avustuksia ja Opintokeskuksen tukia on ,36 euroa. Saunavastoja lähetettiin Saksaan kaikkiaan kappaletta vuoden 2009 aikana. Vastoja valmistivat Vuoksenniskan, Kuokkalammin, Luumäen Kirkonkylän, Tirvan ja Simpeleen Nuorisoseurat ja Nuorisoseura rajan Nuoret sekä Hytin kylätoimikunta, Simpeleen Karjalaiset, Polarin Saunakerho ja muutamat yksityishenkilöt. Vastamestarina toimi Ilkka Lampinen, joka huolehti myös vastojen keräämisestä, pakkaamisesta ja Saksaan lähettämisestä. Toimintakertomus on hyväksytty n kevätkokouksessa Mäntyharjulla Minna Kälviä, puheenjohtaja Minna Pasi, sihteeri 24

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 1 / 2010

SEURATIEDOTE 1 / 2010 ETELÄKARJALAISTEN NUORISOSEUROJEN LIITO KALEVAN NUORTEN ETELÄ-KARJALAN PIIRI SEURATIEDOTE 1 / 2010 Tämä on vuoden ensimmäinen seuratiedote. Tiedote lähetetään vain sähköisenä niille seurojen toimihenkilöille,

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintakertomus 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3. Kehittäminen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat

Saimaan Nuorisoseurat Saimaan Nuorisoseurat Toimintakertomus vuodelta 2013 1 (22) Sisällysluettelo JOHDANTO 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2. Kerhotoiminta 1.3. Koulutus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TEKEMISEN RIEMUA! HANKE

TEKEMISEN RIEMUA! HANKE Tekemisen Riemua! - hanke 2011-2013 HANKKEEN LOPPURAPORTTI TEKEMISEN RIEMUA! HANKE 2 Hankkeen toteuttaja Saimaan Nuorisoseurat ry Toteutusaika 1.3.2011 31.7.2013 Hankkeen numero 11606 Diaarinumero 1324/3570-2010

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 Vaikka ilma on kolea, kesä on saapunut! Lappeenrannassa kesäkuun alussa järjestetyt Lasten Kalenat on saatu onnellisesti ohi. Suuri kiitos kaikille Lasten Kalenoiden talkoolaisille,

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry:ssä alkaa toiminnassa viideskymmenesensimmäinen vuosi. Toimintamme on hyvin monipuolista niin, että kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n

Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 I YLEISTÄ 3 II VARSINAINEN TOIMINTA 4 1. Koulutustoiminta 4 2. Opintotoiminta 4 3. Tiedotustoiminta 5

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOIRAKIVEN NUORISOSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOIRAKIVEN NUORISOSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hallinto Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, yksitoista varsinaista jäsentä ja nuorisojäsen sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana toimi Jari Leppä, varapuheenjohtajana Jukka Konga (Leskelä). Sihteerinä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET Seurojen johtokuntien sääntömääräiset ja vapaaehtoiset tehtävät sekä vastuualueet, joiden avulla seurat voivat edistää toimintaansa YHDESSÄ ENEMMÄN Uuden toimintakauden alussa

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Hanke aloitettiin Hankkeen oli tarkoitus päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa syksylle Hanke päättyi

Hanke aloitettiin Hankkeen oli tarkoitus päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa syksylle Hanke päättyi Toimintaraportti 22.2.2008 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET Hankkeen tavoitteena on ollut luoda säännöllistä teatteri-ilmaisun harrastustoimintaa lapsille ja nuorille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2007

OPETUSMINISTERIÖ VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2007 OPETUSMINISTERIÖ VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2007 Nuorisoyksikkö OPETUSMINISTERIÖN LOMAKE 36 HAKIJAN TIEDOT OPM:n diaarinro Yhteisön nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Telekopionumero www-sivut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET Seurojen johtokuntien sääntömääräiset ja vapaaehtoiset tehtävät sekä vastuualueet, joiden avulla seurat voivat edistää toimintaansa Suomen Nuorisoseurat www.nuorisoseurat.fi

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot