TOIMINTAKERTOMUS Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 YLEISTÄ Vuoden 2009 suurimpana muutoksena oli Etelä-Savon alueen nuorisoseurojen liittyminen Etelä-Karjalan keskusseuraan ja piiriin. Toiminta ja hallinto yhdistyivät Helmikuussa 2009 järjestettiin kolme alueellista seuratapaamista uusille jäsenseuroille. Tapaamiset pidettiin Mäntyharjun, Parkkilan ja Kulennoisten nuorisoseurojen taloilla. Uusi, yhteinen johtokunta valittiin kevätkokouksessa Syyskokouksessa johtokunta päätyi nimenmuutokseen: stä tuli Saimaan Kalevan Nuoret ja Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitosta tuli Saimaan Nuorisoseurat. Uudet säännöt ja nimenmuutos on hyväksytetty järjestöjen liittotasolla ja ne ovat lähteneet hyväksyttäviksi myös yhdistysrekisteriin. Päätöstä sääntöjen ja nimien vahvistamisesta odotetaan yhdistysrekisteristä kevään 2010 aikana. on toiminut vuonna 2009 Mikkelin Nuorisoseurakokouksessa hyväksytyn Kasvua kaiken ikää nuorisoseuratoiminnan suunnat kolmivuotisohjelman perusteella ja piirin johtokunnan ja yleisen kokouksen tekemien päätösten perusteella. Vuosille hyväksytyn toimintaohjelman mukaan Kalevan Nuorten toiminnan yhdistävänä tekijänä ovat yhteiset arvot majakat sekä yhdessä sovitut etapit. Majakat näyttävät yhteisen suunnan, jota kohti kolmivuotiskaudella edetään. Nämä kolme majakkaa ovat: 1. Nuorisoseuroissa meillä on mahdollisuus uuden oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen muuttuvassa yhteiskunnassa. 2. Yhteisössämme jokaista arvostetaan ja toimitaan yhdessä yksilön ja yhteisön hyväksi. 3. Vahvistamme toiminnallamme monimuotoista suomalaista kulttuuria ja sivistystä sekä eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansainvälistyvässä maailmassa. Etappeja on kuusi. Vuoden 2009 toiminnassaan on toteuttanut asettamiaan tavoitteita eri etappeihin seuraavasti: Lapset ja nuoret Suunnitelma: panostaa lasten ja nuorten toimintaan. Vuoden 2009 aikana järjestetään lapsille ja nuorille tarkoitetut Lasten Kalenat - kansainvälinen lasten kulttuuritapahtuma yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa ja Kulttuurikimara piirin syystapahtuma. Piiri kouluttaa niin Etelä-Karjalan kuin Etelä-Savonkin alueelle uusia Knoppi-kerhon ohjaajia sekä tarjoaa Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutusta aikuinenlapsi-ryhmien vetäjille. 2

3 Toteuma: Toteutui suunnitelman mukaisesti muuten paitsi Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutuksen osalta, jota ei järjestetty osallistujien puutteen vuoksi. Uusille urille Suunnitelma: Vuoden 2009 alussa aloittaa hanketoiminnan. Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen liiton hyväksi kokeman Kulttuuria Kylille hankkeen pohjalta on suunniteltu uusi Kulttuuria Kylille hanke Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueille. Tavoitteena on kehittää alueiden kulttuurista harrastustoimintaa. Yhdessä Kymenlaakson Kalevan Nuorten piirin kanssa järjestetään kesällä Eräleiri Repoveden kansallispuistossa. Tavoitteena on elvyttää alueiden leiriperinnettä ja suunnata jo katseet Kalevan Nuorten Liiton valtakunnalliseen juhlaleiriin Toteuma: Kulttuuria kylille hankkeen kerhot käynnistyivät syksyllä 2009 Simpeleellä. Repoveden eräleiri ei toteutunut, koska osallistujia ei ollut tarpeeksi. Kokemukset kehiin, mielipiteet vaihtoon Suunnitelma: Yhdistyminen Etelä-Savon nuorisoseurojen kanssa tuo lle haasteen tarjota palveluita myös uusille, piiriin liittyneille Kalevan Nuorille. Keväällä 2009 Etelä-Savon alueella järjestettävissä alueellisissa seuratapaamisissa on tavoitteena tutustua eteläsavolaisiin nuorisoseuroihin, heidän Kalevan Nuorten toimintaansa, toiveisiinsa ja hyväksi havaittuihin toimintamuotoihin. Etelä-Karjalan alueella seuratapaamiset järjestetään syksyllä Seuratapaamisissa esitellään myös uutta jäsenhallintajärjestelmää. Toteuma: Johtokunta osallistui kehittämiskoulutukseen, jonka aikana pohdittiin tulevaisuuden näkymiä, ja työstettiin keskusseuralle ja piirille toiminta-ajatus ja perustehtävät, sekä yhteiset arvot. Kehittämiskoulutus toteutettiin kolmena lauantaina, kouluttajana toimi Aaro Harju. Nuoret nuijan varteen Suunnitelma: Piiri pyrkii aktiivisesti etsimään alueeltaan innokkaita, uusia nuoria mukaan päätöksen tekoon. Piiri pyrkii välittämään tietoa nuorille myös liiton tarjoamista osallistumisen mahdollisuuksista erilaisiin tilaisuuksiin. Piiri tarjoaa mahdollisuuden nuorille osallistua koulutukseen sekä kannustaa seuroja ottamaan johtokuntiinsa mukaan uusia nuoria vastuunkantajia. Toteuma: Piirin aktiiviset nuoret ovat osallistuneet esim. Lasten Kalenoiden yhteydessä järjestettyyn Nuorten toimijoiden tapaamiseen. 3

4 Meidät huomataan Suunnitelma: hakee medianäkyvyyttä vuonna 2009 Kulttuuria Kylille hankkeen, Etelä-Savon kanssa yhdistymisen ja Lasten Kalenoiden järjestämisen kautta. Keskusseuran ja piirin yhteisiä nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Sähköistä tiedottamista kehitetään. Toteuma: Kulttuuria kylille hanke sai medianäkyvyyttä alueen sanomalehdissä syksyllä 2009, mm. Rautjärven sanomissa. Lasten Kalenat näkyi paikallisessa mediassa Etelä-Saimaassa, Vartissa ja Etelä-Karjalan radiossa. Piirin ja keskusseuran uudet nettisivut valmistuivat joulukuussa 2009 osoitteeseen: Sivut otetaan virallisesti käyttöön tammikuussa Resursseja maakuntiin Vuoden 2009 aikana kannustetaan jäsenistöä osallistumaan alueelliseen hanke- ja projektitoimintaan. Piiri tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista ja tarjoaa ohjaajapalveluita nuorisoseuroille. Toteuma: Kulttuuria Kylille hankkeen kautta saadaan konkreettisesti resursseja paikallisseuroille. Piiri on myös hakenut alueen nuorisoseurojen kanssa yhdessä lääninhallituksen myöntämää Lasten ja nuorten iltapäiväkerhotukea luokkalaisille. Avustuksella on tuettu paikallista kerhotoimintaa. 1. KALEVAN NUORTEN TOIMINTA ETELÄ-KARJALASSA JA ETELÄ-SAVOSSA Etelä-Savon seuroista in liittyi yhdeksän seuraa, joissa on yhteensä 79 alle 16-vuotiasta jäsentä. Alueen laajenemisen yhteydessä muutettiin nimiä, ja stä tuli Saimaan Kalevan Nuoret ja Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen liitosta tuli Saimaan Nuorisoseurat. Tuotot: 0 euroa Kulut: - 730,84 euroa Yhteensä: - 730,84 euroa 4

5 Tavoite Toimenpide Toteuma 1.1. Viestintä Alueellinen näkyvyys ja yhteydenpito alueen mediaan Seuratiedotteet 1.2. Yhteistyöverkostot Edunvalvonta ja verkostoituminen Piiri luo yhteyksiä paikalliseen mediaan ja tiedottaa vuoden tärkeimmistä tapahtumista kuten yhdistymisestä Etelä-Savon kanssa, Kulttuuria Kylille hankkeesta ja Lasten Kalenoista. Jäsenseuroille lähetetään vuoden aikana kuusi tiedotetta. Sähköisen tiedotuksen osuutta kasvatetaan. Seuratiedote lähetetään sähköpostilla muiden maakuntien, liittojen ja opintokeskuksen työntekijöille. on jäsenenä Kalevan Nuorten Liitossa. Piiri sai näkyvyyttä paikallisessa mediassa Kulttuuria kylille hankkeeseen liittyvien kerhojen osalta sekä Lasten Kalenat tapahtumasta. Yhdistymisestä Etelä-Savon kanssa ei saatu näkyvyyttä, mutta tiedottaminen asiasta päätettiin keskittää keväälle Vuoden 2009 lopulla valmistuivat piirin ja keskusseuran yhteiset uudet nettisivut osoitteeseen ja ne otetaan käyttöön tammikuussa Jäsenseuroille on lähetty vuoden aikana kuusi seuratiedotetta. Tiedotteet ovat olleet luettavissa myös nettisivuilla. Tiedote on lähetetty sähköisenä kaikille niille seuratoimijoille, joiden s-postiosoite on ollut tiedossa. Toteutui suunnitelman mukaan. KN-piiri on Kalevan Nuorten Liiton jäsenyyden lisäksi myös liittynyt vuoden 2009 aikana jäseneksi Eteläkarjalaiset tapahtumat ry:hyn. Yhteistyö naapurimaakuntien Piirillä on vähintään kerran vuodessa yhteinen palaveri Kalevan Nuorten Kymenlaakson piirin kanssa. Konkreettisin yhteistyömuoto vuonna 2009 oli yhteisen eräleirin järjestäminen Repoveden 5

6 kanssa Yhteistyö opintokeskuksen aluetoimiston kanssa Yhteistyö liittojen kanssa Yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden kanssa Palaverissa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista maakuntien välillä, ja sovitaan mahdollisten yhteisten koulutus-, leiri- ja tapahtumatoimintojen järjestämisestä. Piiri tiedottaa naapuripiirijärjestöjensä koulutuksista ja tapahtumista jäsenilleen. Piirin koulutustoiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutussuunnittelija Raija Sallan kanssa. Hän toimii myös kouluttajana piirin järjestämillä kursseilla kuten Knoppi kerho-ohjaajien peruskoulutuksessa. Opintokeskuksen palveluista tiedotetaan yhteisissä tiedotteissa. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan Piiri yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa järjestää Lasten Kalenat kansainvälisen lasten kulttuuritapahtuman Piiri tekee aktiivisesti yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimen kanssa tapahtumatoimintaan liittyen. kansallispuistoon. Valitettavasti leiri ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö Opintokeskuksen aluetoimiston koulutussuunnittelijan kanssa on jatkunut saumattomasti. Raija Salla on ollut mukana maakunnan toiminnan suunnittelussa, ohjaajakoulutusten järjestelyissä ja toteutuksessa, ja osallistunut seurakäynneille ja johtokunnan kehittämis-koulutukseen. Opintokeskuksen palveluista on tiedotettu yhteisissä tiedotteista sekä piirin ja keskusseuran yhteisillä nettisivuilla. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Taidekoulu Estradi on toiminut tärkeänä yhteistyö kumppanina vuoden 2009 piirin toiminnoissa. Taidekoulun tiloja on voitu hyödyntää eri tapahtumien ja koulutusten järjestämispaikkana. Muiden alueellisten toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan. Kalevan Nuorten piiri on tehnyt yhteistyötä alueella vuoden 2009 aloittaneen Lasten Kulttuurikeskus Metkun kanssa. Keskusseuran ja piirin toiminnanjohtajat ovat toimineet kouluttajina 6

7 keskuksen koululaisille järjestämissä työpajoissa, ja näin vieneet tietoa nuorisoseurojen harrastusmahdollisuuksista alueen kouluille. 2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE Vuoden 2009 alussa kerättyjen tilastojen mukaan n tunnusluvut näyttävät seuraavilta: Jäsenyhdistyksiä: 39 Seurantaloja: 16, yhdellä nuorisoseuralla jäsenyys seuratalossa Henkilöjäseniä yhteensä: 1 254, joista alle 16-vuotiaita 832 Alueen Kalevan Nuorten toiminnan keskeiset tunnusluvut vuodelta 2009 Lasten kansantanssiryhmiä: 23, joissa harrastajia 269 Lasten teatteriryhmiä: 16, joissa harrastajia 226 Lasten liikuntaryhmiä: 13, joissa harrastajia 142 Muita lasten ryhmiä: 2, joissa harrastajia 10 Tuotot: 465,00 euroa Kulut: ,34 euroa Yhteensä: ,34 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 2.1. Seuratoiminnan kehittäminen ja hanketoiminta Yhteydenpito seuroihin Jäsenseuroille lähetetään vuoden aikana kuusi tiedotetta. Tiedotteet ilmestyvät viikoilla 3, 10, 22, 35, 41 ja 50. Seuratiedotteista kolme viikkojen 10, 35 ja 50 toimivat myös ohjaajatiedotteina. Seuratiedotteita ilmestyi vuoden aikana kuusi. Tiedotteet oli luettavissa myös nettisivuilla. Tietoja seurojen tapahtumista julkaistiin tiedotteissa ja nettisivuilla. Ohjaajille lähetettiin kolme 7

8 Jäsen- ja toimintatietojen kerääminen Seuratiedotteet ovat luettavissa keskusseuran ja piirin yhteisillä nettisivuilla. Seuroille tarjotaan mahdollisuus tiedottaa omasta toiminnastaan seuratiedotteissa ja nettisivuilla. Piiri kerää yhden yhtenäisen sähköpostiosoitteiston alueensa toimijoista sekä päivittää ohjaajarekisterinsä ajanmukaiseksi. Tiedotteet pyritään siirtämään mahdollisimman suurelta osalta sähköisiksi. Piiri tiedottaa alueen toimijoita liittojen tanssi-, teatteri- ja kansainvälisestä tiedotteesta, ja kertoo mahdollisuudesta liittyä näiden tiedotteiden jakelulistoille liitossa. Piirin ja keskusseuran yhteisiä nettisivuja päivitetään säännöllisesti, ja niiden kautta tarjotaan näkyvyyttä myös seuroille. Tavoitteena on saada toimintatiedot kaikista toimivista jäsenseuroista. Seuroja kannustetaan siirtymään sähköiseen tilastojen palautukseen ohjauksen ja neuvonnan kautta. seuratiedotetta, joihin oli koottu nimenomaan ohjaajille tarkoitettua materiaalia. Lisäksi alueen ohjaajille lähetettiin erillisiä tapahtumakohtaisia tiedotteita vuoden päätoiminnoista kuten Lasten Kalenoista ja Kulttuurikimarasta. Sähköpostiosoitteistoa kerättiin seurakäyntien yhteydessä, samoin ohjaajarekisteriä. Seuratiedote lähetettiin sähköisenä kaikille, joiden osoitteet olivat tiedossa. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2009 aikana sivujen päivittämisestä vastasivat toiminnanjohtajat. Syyskauden 2009 aikana kulttuurituottaja Vilja Kianto teki uudet nettisivut uudelle alustalle. Sivuista saatiin raikkaammat ja helpommin päivitettävät. Uudet sivut otettiin käyttöön tammikuussa 2010 osoitteessa Vuonna 2009 toimintatiedot saatiin kaikista toimivista nuorisoseuroista. Seuroille tiedotetaan järjestön uudesta jäsenhallintajärjestelmästä. Seuroja kannustetaan ottamaan jäsenhallintajärjestelmä käyttöön heti kun se on toimintavalmiudessa. Seurakäynneillä ja yleisten kokousten yhteydessä on informoitu seuroja uudesta jäsenhallintajärjestelmästä. Tarkemmat jäsenhallintajärjestelmäkoulutukset nuorisoseuroille 8

9 Kulttuuria Kylille - hanke Kulttuuria Kylille hanke Piiri käynnistää lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa kehittävän hankkeen alkaen. Hankkeen tavoitteena on luoda säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa lapsille ja nuorille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke toteutetaan neljällä paikkakunnalla, Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa, yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Kulttuuriharrastustoiminta on lapsen ja nuoren ilmaisullista osaamista vahvistavaa joko tanssin tai teatterin sekä musiikin keinoja käyttävää viikoittaista toimintaa. Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoinen ohjaaja, joka vastaa kerhotoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa tukevaa leiritoimintaa ja ohjaajakoulutusta. Ohjaajakoulutuksen avulla saadaan yhdistyksiin uusia kerhoohjaajia, jotka turvaavat toiminnan jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen. (Hankehakemus) Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa Etelä-Karjalan alueella. Tavoitteena on uusien lasten ja nuorten kansantanssi-, teatteri- ja musiikkiryhmien perustaminen niille Etelä-Karjalan alueille, joissa toiminta on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Hankkeen avulla myös innostetaan uusia nuoria lähtemään ohjaajakoulutukseen. järjestetään vuoden 2010 puolella, kun käyttäjätunnukset ja salasanat liitosta saadaan. Piirin toiminnanjohtaja Minna Pasi osallistui jäsenhallintajärjestelmäkoulutukseen Lahdessa Kulttuuria Kylille hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER:lta ja Kaakkois-Suomen TE-keskukselta huhtikuussa Hankkeen ensimmäiset kerhot aloittivat toimintansa lokakuussa yhteistyössä Simpeleen Nuorisoseuran kanssa. Kahta lasten kansantanssikerhoa ja yhtä aikuisten tanssikerhoa ohjasi keskusseuran toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino. Kerhot kokoontuivat seitsemän kertaa. Hankkeen Simpeleen kerhotoiminnasta pidettiin tiedotustilaisuuksia Rautjärven kunnan kouluilla. Lisäksi Ruokolahden Puntalan ja Huhtasenkylän kouluilla kartoitettiin kerhotoiminnan tarvetta vuoden 2009 puolella. Kuokkalammin Nuorisoseuran kanssa yhdessä järjestetyt kerhot aloittivat toimintansa vasta vuoden 2010 puolella. 9

10 Hankkeelle haetaan erillisrahoitusta Etelä-Karjalan Kärki-LEADER:in ja TE-keskuksen kautta Koulutus Järjestötoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen Piiri ja keskusseura järjestävät järjestötoimintaa kehittävää koulutusta yhteistyössä opintokeskuksen aluetoimiston kanssa. Vuonna 2009 piirin johtokunnalle järjestetään kehittämiskoulutus, joka toteutetaan la 18.4., la ja la Ohjaajahuoltopäivä 5.9. Piiri järjestää alueensa ohjaajille ohjaajahuoltopäivän syyskuussa. Tavoitteena on antaa tukea ohjaamiseen, saada ja antaa uusia oivalluksia ohjaamisesta, sekä tutustuttaa ohjaajia toisiin toimijoihin. Johtokunnan kehittämiskoulutus järjestettiin kolmena lauantaina; Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Kouluttajana toimi SKAF:n pääsihteeri Aaro Harju. Koulutuspäivien aikana työstettiin keskusseuralle ja piirille uusi toiminta-ajatus ja keskusteltiin piirijärjestön visiosta ja ydintehtävistä, sekä pohdittiin johtokunnan jäsenten roolia, velvollisuuksia ja vastuita. Koulutus koettiin tarpeelliseksi ja sen avulla johtokunnan jäsenet tutustuivat toisiinsa ja toistensa ajatuksiin. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 laadittiin kehittämiskoulutuksessa saatujen uusien linjojen pohjalta. Ohjaajahuoltopäivä ei toteutunut liian vähäisen osallistujamäärän takia. KN-piiri on aloittanut keskustelun alueen ohjaajiensa kanssa ohjaajahuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Myös vuoden 2008 ohjaajahuoltopäivä jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän takia. Toiminnanjohtaja osallistuu järjestön työntekijäpäiville toukokuussa ja syyskuussa. Syyskuun päiville osallistuu myös puheenjohtaja. Toiminnanjohtaja osallistui työntekijäpäiville Bratislavassa, Slovakiassa ja Helsingissä Puheenjohtaja Minna Kälviä osallistui puheenjohtajien neuvottelupäiville Helsingissä

11 Opintokeskuksen palveluista tiedottaminen 2.3. Jäsenpalvelut Seuroille toimitetaan säännöllisesti jäsenneltyä tietoa Piirillä, keskusseuralla ja opintokeskuksen aluetoimistolla on yhteinen seuratiedote, jonka avulla tiedotetaan ajankohtaisista koulutuksista, opintokerho- ja kurssipalveluista sekä oppimateriaaleista. Tärkein tiedotuskanava on seuratiedote ja omat kotisivut. Ohjaajille lähetetään kolme ohjaajakirjettä vuodessa, sekä tapahtumakohtaisia tiedotteita. Omilla kotisivuilla pidetään yllä ajantasaista tapahtumakalenteria. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toteutui suunnitelman mukaan, uusille kotisivuille tehtiin myös tapahtumakalenteri. Seuravierailut Vuoden 2009 aikana piiri saattaa loppuun Etelä- Karjalan alueella toimivien jäsenseurojen seurakäynnit. Näiden seurakäyntien lisäksi piiri järjestää yhdessä keskusseuran kanssa alueellisia seuratapaamisia: Mäntyharjulla Mikkelissä Savonlinnassa Simpeleellä Imatralla Lappeenrannassa Luumäellä Vierailut ovat vuorovaikutteisia tilanteita, jossa saadaan puolin ja toisin ajantasaista tietoa seuroista ja piiriorganisaatiolta seuroihin. Samalla yhdessä ideoidaan piirijärjestön tulevaa toimintaa Etelä-Savon seuroihin tutustuttiin kolmessa alueellisessa seuratapaamisessa. Tapaamisiin osallistuivat keskusseuran ja Kalevan Nuorten piirin toiminnanjohtajat ja opintokeskuksen koulutussuunnittelija Mäntyharjun nuorisoseurantalolla, osallistujia neljästä seurasta yhteensä Parkkilan nuorisoseurantalolla osallistujina 4 Parkkilan Nuorisoseuran jäsentä Kulennoisten nuorisoseurantalolla osallistujia kahdesta seurasta yhteensä 7 Piiri jatkoi yksittäisiä seuratapaamisia myös Etelä- Karjalan maakunnan kuin Etelä-Savonkin alueella: Vuoksenniskan Nuorisoseura Lemin Nuorisoseura Nuorisoseura Rajan Nuoret

12 Tarvikevälitys sekä kartoitetaan jäsenseurojen toiveita ja toiminnan tilaa. Tärkeänä osana alueellisia seuratapaamisia on uuden jäsenhallintajärjestelmän esittely. Tavoitteena on kannustaa ja innostaa seuroja sen käyttömahdollisuuksista. Kalevan Nuorten piiri välittää ohjelmistoja ja muuta koulutusmateriaalia alueensa toimijoille. Ristiinan Nuorisoseura Moinsalmen Nuorisoseura Toteutui suunnitelman mukaisesti. Piirin kautta on välitetty vuoden 2009 aikana Lasten Kalenoiden ja Pispalan Sottiisin ohjelmistoja. 3. KULTTUURI- JA HARRASTUSTOIMINTA Kalevan Nuorten piiri järjesti Lasten Kalenat kansainvälisen kulttuuritapahtuman yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa Lappeenrannassa Piirin vastuulla oli tapahtuman käytännön järjestelyjä, esim. talkoolaisten ja majoitusvalvonnan järjestäminen ja tapahtumatoimiston organisoiminen, ja lisäksi Kalevan Nuorten Liitto osti piiriltä projektisihteerin työpanoksen. Projektisihteerin työtehtäviin kuuluivat mm. ilmoittautumisjärjestelmän hallinnointi, tilajärjestelyjä, lupa-asioiden hoitoa, työpajatoiminnan järjestely ja laskutus. Tuotot: ,88 euroa Kulut: ,74 euroa Yhteensä: ,14 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 3.1. Kehittäminen ja hanketoiminta Harrastuskerhotoiminta Piiri hakee Etelä-Suomen lääninhallitukselta keskitetysti harrastuskerhotoimintaan tukea alueensa kerhoille. Lääninhallituksen avustuksen turvin on toiminut seuraavat kerhot kevät- ja syyskaudella 2009: Jurvalan teatteri-ilmaisun kerho 12

13 Harrastustoiminnan kehittäminen Kannustetaan seuroja kehittämään omaa harrastustoimintaansa tarjoamalla seuroille tanssiopettajan ja teatteriohjaajan palveluja. Avustetaan seuroja toiminnan rahoituksen järjestämisessä muun muassa tiedottamalla eri rahastojen ja säätiöiden avustushakuajoista. Järjestetään seurojen harrastustoimintaa tukevia ja kehittäviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Lemin teatteri-ilmaisun kerho Lemin kansantanssikerho Taavetin teatteri-ilmaisun kerho Taipalsaaren teatteri-ilmaisun kerho ryhmä 1 ja 2 Taipalsaaren kansantanssikerhot ryhmä 1 ja 2 KN-piirin toiminnanjohtaja Minna Pasi on ohjannut kevään 2009 aikana kahta Taipalsaaren teatteriilmaisun kerhoa. Kerholaisia oli yhteensä kahdessa kerhossa 24. Kokoontumisia oli yhteensä 19. Keskusseuran Kyliltä kuultua hanke osti toiminnanjohtajan ohjauksen Välijoen teatterikerhon toimintaan keväällä Kerho valmisti näytelmän Maajussille morsian EU:n ehdoin huhtikuulle. Ohjauskertoja oli 27. Näytelmää esitettiin 14 kertaa vuoden aikana, ja sitä kävi katsomassa noin henkilöä. Toiminnanjohtaja ohjasi Lasten Kulttuurikeskus Metkulle syyskaudella 2009 teatteri-ilmaisun työpajoja, joita oli seitsemän Lappeenrannan kaupungin alueella ja kymmenen Imatran kaupungin alueella. Osallistujia pajoissa oli yhteensä 272. Vuonna 2009 jatkettiin lasten ja nuorten teatteriryhmien ohjaajakoulutusta. Koulutukseen osallistui 14 nuorta, pääkouluttajana toimi Johanna Juslin. 13

14 3.2. Koulutus Harrastustoiminnan ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Vuoden 2009 aikana järjestetään seuraavat koulutustilaisuudet: Tempoa tenaviin ohjaajakoulutus Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutus ei toteutunut Tapahtumat Kansantanssikurssi, Savonlinna KNoppi kerho-ohjaajien peruskoulutus Etelä- Karjala I jakso II jakso Naamioteatterikurssi, Mikkeli Knoppi kerho-ohjaajien peruskoulutus Etelä- Savo I jakso II jakso Improvisaatioteatterikurssi Kansantanssikurssi ei toteutunut. KNoppi kerho-ohjaajien peruskoulutus järjestettiin Imatralla ja Kouluttajina toimivat Minna Pasi ja Raija Salla. Koulutukseen osallistui 19 nuorta. Osallistujat olivat Vuoksenniskan, Taipalsaaren, Kangasvarren Nuorisoseuroista sekä Nuorisoseura Rajan Nuorista ja Harmonikasta ja urheiluseura Korven Hongasta. Naamioteatterikurssi toteutettiin Koirakiven Nuorisoseurantalolla , kouluttajana toimi Irja Ahtovirta, kurssilaisia kahdeksan. Koulutus siirrettiin toteutettavaksi kevätkaudella 2010, I jakso , II jakso ImproImatra järjestettiin Imatralla Teatteri Irtin tiloissa. Kouluttajana toimi Jussi Ollila ja osallistujia oli yhteensä

15 Harrastustoiminnan tukeminen Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan Piiri järjestää vuoden 2009 aikana seuraavat tapahtumat: Maakunnallinen salibandy-turnaus lapsille ja nuorille 7.2. Taavetissa pelattava salibandy turnaus on suunnattu eteläkarjalaisille lasten ja nuorten salibandyjoukkueille. Turnaukseen odotetaan 60 osallistujaa. Salibandyturnaus toteutettiin ystävänpäivänä la Taavettihallilla. Tapahtumaan osallistui joukkueita kahdesta seurasta; Kangasvarren ja Ilmeen nuorisoseurasta. Turnauksessa pelattiin kaksi sarjaa: alle 13 vuotiaat sekä vuotiaat. Turnaukseen osallistui 50 pelaajaa. Tuomarina toimi Olli Lehtonen. Alle 13 v. sarjan voitti Kangasvarren Häslärit, ja v. sarjan Kangasvarren NS. Nuori Kulttuuri maakunnallinen teatteritapahtuma Piiri järjestää Taidekoulu Estradin kanssa yhteistyössä maakunnallisen Nuori Kulttuuri taidetapahtuman Lappeenrannassa, jonka aiheena keväällä 2009 on teatteri. Nuori Kulttuuri valtakunnallinen teatteritapahtuma Teatris järjestetään myös Lappeenrannassa Piirin toiminnanjohtaja on mukana valtakunnallisen tapahtuman aikana erilaisissa työtehtävissä. Tapahtuma siirtyi Imatran kaupungin järjestettäväksi. Keskusseuran toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino toimi Teatriksen ohjausryhmässä. Lasten Kalenat kansanvälinen lasten kulttuuritapahtuma on mukana järjestämässä Lasten Kalenat kansainvälistä lasten kulttuuritapahtumaa yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Kalevan Nuorten Liitto vastaa tapahtuman suunnittelusta ja taloudesta. vastaa Lasten Kalenat järjestettin suunnitelman mukaan yhdessä Kalevan Nuorten Liiton kanssa. Projektisihteerin palkkaus toteutui myös suunnitelman mukaisesti. Tapahtumaan osallistui yhteensä yli 900 henkilöä, joista lapsia ja nuoria oli n Loput olivat ohjaajia, talkoolaisia, työntekijöitä ja muuta henkilökuntaa. Tapahtuman paikallisia yhteistyökumppaneita olivat mm. 15

16 tapahtuman käytännön järjestelyistä. Kalevan Nuorten Liitto ja Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ovat tehneet keskinäisen sopimuksen tapahtuman järjestämisestä. Tapahtumalle palkataan projektisihteeri tammikuussa Projektisihteeri työskentelee puolipäiväisenä tammi maaliskuussa ja kokopäiväisenä huhti toukokuussa. Kalevan Nuorten Liitto ostaa projektisihteerin palvelut piiriltä. Piirin toiminnanjohtaja Minna Pasi kuuluu tapahtuman ohjelmatoimikuntaan, niin kuin päätoimikuntaankin yhdessä piirin puheenjohtajan Minna Kälviän kanssa. Kalevan Nuorten eräleiri Piiri järjestää yhdessä Kalevan Nuorten Kymenlaakson piirin kanssa eräleirin Repoveden kansallispuistossa. Leirille on tavoitteena saada osallistujiksi Kalevan Nuoria niin Etelä-Karjalan kuin Etelä-Savon ja Kymenlaaksonkin alueelta. Eräleiri on tarkoitettu vanhimmille Kalevan Nuorille ja Knoppi-koulutuksen saaneille ohjaajille. Lappeenrannan kaupunki ja Taidekoulu Estradi. Toteutui suunnitelman mukaisesti Repoveden eräleiri ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Kaustisen kansamusiikkijuhlat Kaustisen kansanmusiikkijuhlien maakuntateemana on vuonna 2009 Karjala. Piiri kokoaa alueen lasten ja nuorten kansantanssiryhmiä osallistumaan juhlien ohjelmaan. Keskusseura kokosi Etelä-Karjalan esiintyjäryhmät ja järjesti tanssijoiden yhteisharjoitukset. Etelä-Karjalan osuus toteutettiin Pääkonsertti oli Valioareenalla sunnuntaina Konsertin toteuttamiseen osallistui 75 esiintyjää; Nuorisoseura Rajan Nuorten kansantanssiryhmät K&K, Kirjavat ja K eiku, Montolan puhallinorkesteri, Paremman verta koonpano ja 16

17 kansanmusiikkiyhtye Rymäkkä. Kaustisen järjestelyistä vastasi keskusseuran toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino. Kulttuurikimara Lappeenrannassa järjestettävä Kulttuurikimara on n syystapahtuma, jossa alueen kansantanssia, sirkusta ja teatteria harrastavat lapset ja nuoret saavat koulutusta erilaisissa työpajoissa. Tapahtumaan osallistuu 100 lasta ja nuorta. Kulttuurikimara järjestettiin suunnitelman mukaan Kesämäenrinteen koululla ja Taidekoulu Estradilla Tapahtumaan osallistui 88 henkilöä sekä talkoolaiset. Osallistujista teatterin harrastajia oli 15 ja loput olivat tanssin harrastajia. Työpajoissa oli tarjolla tanssin ja teatterin lisäksi musiikkia. Kouluttajina toimivat Jussi Kaijankangas, Asta Siljoranta, Virve Jääskeläinen ja Pirjo Arponen, Heidi Harju, Sami Sivonen ja Sonja Helkala. Tapahtumassa oli Taigametsä-leiriä markkinoiva Taigapolku, joka oli ns. rastirata pääosin ulkotiloissa. Lisäksi lauantai-iltana oli disko jossa dj:nä toimi Dj Frank, sekä sunnuntaina viikonlopun aikaansaannokset kokoava päätöstapahtuma, missä oli yleisöä n. 100 henkilöä. Tapahtumasta saatiin juttu Vartti-lehteen Valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista tiedottaminen Piiri tiedottaa valtakunnallisista lapsille ja ohjaajille tarkoitetuista tapahtumista ja avustaa seuroja kuljetusjärjestelyissä. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Nuori Kulttuuri maakunnallinen tapahtuma, Lappeenranta, Ramppikuume valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät, Kankaanpää Ugrijuhla Ugrijuhla vietti 10 vuotisjuhlaa vuonna 2009, ja 17

18 tapahtumassa oli kävijöitä n Keskusseuran tuottama Ugrijuhla tässä muodossaan tuli tiensä päähän, ja mahdollista jatkoa suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna Teatris - Nuori Kulttuuri valtakunnallinen tapahtuma, Lappeenranta Lasten Kalenat, Lappeenranta Lasten Kalenoihin osallistui piirin jäsenistä 159 henkilöä. Kokonaisosallistujamäärä n Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat, Kaustinen Teatterilaiva harrastajateatterifestivaali Tanssimania, Tampere Valtakunnallinen salibandyturnaus, Lahti Oriveden tanssikurssit Piirin ja keskusseuran toiminnanjohtajat osallistuivat Padasjoella järjestettyyn Taigametsä Kalevan Nuorten Liiton 50-vuotisjuhlaleirin suunnittelupäiville. 4. Kansainvälinen toiminta Piiri oli mukana Lasten Kalenoiden kansainvälisen lasten kulttuuritapahtuman järjestelyissä. Tapahtumaan kutsuttiin kansainvälisiä vieraita Intiasta, Latviasta ja Venäjältä. Intialainen ryhmä Darshali ja latvialainen Altona joutuivat perumaan osallistumisensa, mutta Kalenoissa nähtiin udmurtialainen tanssi- ja musiikkiryhmä Uchypi (Satakieli) sekä teatteristudio Peremena Solikamskista. Kalenoiden teatterileirille osallistui lisäksi 40 henkilön ryhmä Petroskoista. 18

19 Tuotot: 0,00 euroa Kulut: - 0,00 euroa Yhteensä: 0,00 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 4.1. Kehittäminen ja hanketoiminta Kansainvälisestä toiminnasta tiedottaminen 4.2. Kansainväliset verkostot Kansainvälisten verkostojen toimintaan osallistuminen 4.3. Kansainväliset tapahtumat Piiri tiedottaa liittojen kansainvälisen toiminnan tiedotteessa olevista asioista ja välittää seuroille tietoa kansainvälisistä vaihto-ohjelmista ja yhteistyömahdollisuuksista. Piirin alueen kansantanssiryhmät vierailevat aktiivisesti ulkomaisilla festivaaleilla.. Osallistutaan maakunnallisten kansainvälisten verkostojen toimintaan resurssien mukaan. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Festivaalivierailuja ulkomaille ei toteutunut. Piiri ei ole osallistunut vuoden 2009 aikana maakunnallisten kansainvälisten verkostojen toimintaan. Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen Lasten Kalenat Lasten Kalenat kansainväliseen lasten kulttuuritapahtumaan kutsutaan 4 6 kansainvälistä esiintyjäryhmää. Ryhmien kutsumisesta vastaa Kalevan Nuorten Liitto. Piiri osallistuu ryhmien ohjelman järjestämiseen ja muihin käytännön järjestelyihin. Lasten Kalenoihin osallistui tanssiryhmä Uchypi (Satakieli) Udmurtiasta ja teatteristudio Peremena Solikamskista. Lisäksi Kalenoiden teatterileirille osallistui 40 lasta ja nuorta Petroskoista. 19

20 5. TUKITOIMINNOT n toimisto sijaitsee Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton omistamissa tiloissa Lappeenrannan keskustassa. Samoissa tiloissa toimii myös Opintokeskuksen Kansalaisfooruminen aluetoimisto. Vuoden 2009 kokopäiväisenä n toiminnanjohtajana työskenteli Minna Pasi. Keskusseuran toiminnanjohtaja on hoitanut Kalevan Nuorten piirin maksuliikenteen ja palkanmaksun, sekä osallistunut piirin tapahtumatoiminnan toteuttamiseen mm. Kulttuurikimara-tapahtumassa ja Lasten Kalenoissa. Syyskaudella 2009 keskusseuran työntekijäksi palkattiin osaaikaiseksi kulttuurituottajaksi Vilja Kianto, jonka vastuualueisiin kuului piirin toiminnoista mm. Kulttuurikimaran tuottaminen ja uusien nettisivujen rakentaminen. Keskusseuralla ja Kalevan Nuorten piirillä on yhteinen puheenjohtaja ja yhteinen johtokunta, johon kuuluu 8 varsinaista ja kaksi varajäsentä, sekä yhteinen työvaliokunta ja teatteritoimikunta. Keskusseuran puheenjohtajana on vuonna 2009 toiminut Minna Kälviä ja varapuheenjohtajana Kimmo Viinanen ja Eija Inkinen. Vuoden 2008 johtokunta jatkoi toimintaansa kevätkokoukseen 2009, jolloin valittiin uuden alueen (Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon) ensimmäinen yhteinen johtokunta. Vuonna 2009 varsinaisen toiminnan menot ovat olleet ,92 euroa ja kokonaismenot ,10 euroa. Kokonaismenoista 21,97 % on katettu Kalevan Nuorten Liiton välittämällä OPM:n yleisavustuksella, 19,56 % eri yhteisöiltä saaduilla kohdeavustuksilla ja hankerahoituksella, sekä 58,47 % omatoimisella varainhankinnalla. Tuotot: 0,00 euroa Kulut : ,00 euroa Yhteensä: ,00 euroa Tavoite Toimenpide Toteuma 5.1. Hallinto Johtaa piirin toimintaa säännösten, toimintaajatuksen sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti Piirin kevätkokous pidetään ja syyskokous Piirin ja keskusseuran kevätkokous pidettiin Tapavainolan seurojentalolla Lappeenrannassa, Montolan Nuorisoseuran vieraana. Kevätkokouksessa valittiin 20

21 ensimmäinen, yhteinen johtokunta. Syyskokous pidettiin Suomenniemen nuorisoseurantalolla Kokouksessa kevätkokouksessa valittu johtokunta valittiin jatkamaan toimintaansa. Johtokunta kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa. Johtokunnalla on apunaan valmistelu- ja toimeenpanoelimenä työvaliokunta, ja teatteri- ja tanssitoimikunta. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, vanha johtokunta kaksi ja uusi neljä kertaa vanha johtokunta Minna Kälviä, pj 2 / 2 varsinaiset jäsenet Mari Haiko 2 / 2 Paula Huikko 2 / 2 Kirsti Ijäs 2 / 2 Päivi Jäppinen 1 / 2 Ritva Lattu 2 / 2 Joonas Pokkinen 1 / 2 Sami Sivonen 0 / 2 Kimmo Viinanen, varapj. 2 / 2 varajäsenet Anne Uppman 1 / 2 Merja Skyttä 1 / 2 uusi johtokunta Minna Kälviä pj. 4 / 4 varsinaiset jäsenet Auli Eskola 2 / 4 Teuvo Gynther 3 / 4 Mari Haiko 4 / 4 Paula Huikko 4 / 4 Eija Inkinen 4 / 4 Joonas Pokkinen 4 / 4 Merja Skyttä 3 / 4 21

22 Anne Uppman 2 / 4 varajaäsenet Rauno Argillander 3 / 4 Teijo Turtiainen 4 / 4 Liittojen kanssa pidettiin tavoitekeskustelu Liitoista keskusteluun osallistuivat pääsihteerit Tuija Sivonen ja Ulla Konttinen, sekä järjestöpäällikkö Hannu Ala-Sankola. Koulutusyhteistyöstä olivat mukana keskustelemassa opintojohtaja Jaakko Rantala ja koulutussuunnittelija Raija Salla. Piirijärjestöä tapaamisessa edustivat toiminnanjohtajat ja pj. Minna Kälviä ja piirin varapj. Joonas Pokkinen. valtakunnallisiin kokouksiin osallistuminen Valio- ja toimikuntien perustaminen Piirin edustajat osallistuvat Kalevan Nuorten Liiton valtuuston kokouksiin, jotka pidetään 9.5. ja Piirillä ja keskusseuralla on yhteinen työvaliokunta, ja yhteiset tanssi- ja teatteritoimikunnat. Kalevan Nuorten Liiton kevätvaltuustoon osallistui Sami Sivonen ja Mari Haiko sekä syysvaltuustoon Mari Haiko. Piirin johtokunnan jäsen Joonas Pokkinen on kuulunut Kalevan Nuorten Liiton hallitukseen. Puheenjohtaja Minna Kälviä on osallistunut järjestetyille puheenjohtajien neuvottelupäiville. Työvaliokuntaan ovat alkuvuodesta kuuluneet Minna Kälviä, Päivi Jäppinen, Joonas Pokkinen ja Kimmo Viinanen, ja loppuvuodesta Minna Kälviä, Joonas Pokkinen ja Eija Inkinen. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Teatteritoimikuntaan ovat kuuluneet Johanna 22

23 Juslin (pj.), Liisa Lajunen, Henna Laitinen, Minna Pirilä-Martti ja Joonas Pokkinen. Sihteerinä Minna Pasi. Minna Pirilä-Martti jäi pois toimikunnasta läänintaiteilijan työn päättyessä. Toimikunta on pitänyt kolme kokousta. 5.2 Toimisto ja henkilöstö Toteuttaa toiminta-ajatusta järjestön hallintoelinten päätösten mukaisesti 5.3. Talous Toimintaedellytysten turvaaminen tasapainoisen talouden avulla Työntekijät vastaavat piirin toiminnasta ja taloudesta hallinnon tekemien päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtaja osallistuu liittojen järjestämille työntekijäpäiville Bratislavassa ja Helsingissä Vuoden 2009 toimintasuunnitelma on laadittu seuraavalle henkilöstörakenteelle: 1 toiminnanjohtaja 65 % tanssiopettaja elokuun puolivälistä 2009 alkaen Piiri saa valtionapua Kalevan Nuorten Liiton kautta. Vuonna 2009 tavoitteena on valtionavun tason turvaaminen. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Toiminnanjohtaja osallistui syksyn työntekijäpäivien yhdessä Nuorisoseurakokoukseen Helsingissä. Vuonna 2009 piirin toiminnanjohtajana on toiminut Minna Pasi osa-aikaiseksi kulttuurituottajaksi keskusseuran puolelle palkattu Vilja Kianto tuotti esim. Kulttuurikimaratapahtuman. Kulttuuria Kylille hankkeen ohjaajana on toiminut Tuija-Liisa Leino. Tanssiopettajan tehtäviin haettiin työtekijää, mutta valitettavasti paikkaan ei ollut hakijoita. Vuoden 2009 valtionapu oli euroa. Kasvua edelliseen vuoteen saatiin euroa. Lisäksi piiri sai Kalevan Nuorten Liitolta leiriavustusta 500 euroa. 23

24 Piiri hakee aktiivisesti avustuksia rahastoilta ja säätiöiltä. Piiri markkinoi saunavastojen tekoa seuroille. Seurat saavat vastojen valmistamisesta tekopalkkaa 1,30 euroa / vasta. Vuoden 2009 tavoitteena on valmistaa vastoja kappaletta. Järjestetään koulutus- ja talkootapahtumia vastojen valmistuksesta. Vuonna 2009 on saanut avustuksia Karjalan Kulttuurirahastolta, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä, Kaakkois-Suomen taidetoimikunnalta, Eteläkarjalaisen nuorisoseuratyön tukisäätiöltä ja Opetusministeriöltä. Yhteensä avustuksia ja Opintokeskuksen tukia on ,36 euroa. Saunavastoja lähetettiin Saksaan kaikkiaan kappaletta vuoden 2009 aikana. Vastoja valmistivat Vuoksenniskan, Kuokkalammin, Luumäen Kirkonkylän, Tirvan ja Simpeleen Nuorisoseurat ja Nuorisoseura rajan Nuoret sekä Hytin kylätoimikunta, Simpeleen Karjalaiset, Polarin Saunakerho ja muutamat yksityishenkilöt. Vastamestarina toimi Ilkka Lampinen, joka huolehti myös vastojen keräämisestä, pakkaamisesta ja Saksaan lähettämisestä. Toimintakertomus on hyväksytty n kevätkokouksessa Mäntyharjulla Minna Kälviä, puheenjohtaja Minna Pasi, sihteeri 24